Sunteți pe pagina 1din 5

TITILURI FINANCIARE

Actiuni si Obligatiuni

1. Definitii:
• Actiuni
• Obligatiuni
2. Avantajele si dezavantajele actiunilor si obligatiunilor
3. Operatiuni tehnice de capital la care pot fi supuse actiunile
• Stock cash
• Stock dividend
• Stock split
4. Operatiune alba

1. Definitii:
• Actiunile = reprezinta fractiuni din capitalul social al unei societati si desemneaza
raportul juridic dintre actionar (persoana care detine actiuni) si societatea emitenta.
• Obligatiunile = titluri financiare ce ofera proprietarului dreptul de creanta asupra
emitentului.

2. Avantajele si dezavantajele actiunilor si obligatiunilor


Titlurile financiare primare, acţiunile şi obligaţiunile, diferă în privinţa rentabilităţii
şi riscului oferite investitorilor de capital, astfel:
ACŢIUNI OBLIGAŢIUNI
Avantaje • conservă mai bine •mai puţin riscante, datorită
puterea de cumpărare a termenelor ferme de determinare şi de
capitalului investit, prin plată
integrarea mai operativă a - a dobânzilor şi
inflaţiei în preţuri; - a valorii de rambursat

Dezavantaj • mai riscante (volatile), • mai puţin conservative pentru


e datorită caracterului variabil puterea de cumpărare a capitalului
- al dividendelor şi investit prin volatilitatea ca preţ la
- al preţului de răscumpărare variaţiile ratei dobânzii de piaţă

3. Operatiuni tehnice de capital la care pot fi supuse actiunile

1
Asupra emisiunii iniţiale de acţiuni şi în timp pot avea loc o serie de operaţiuni tehnice
(de ajustare a unor condiţii de emisiune) numite generic operaţiuni tehnice de capital:
• stock split ( divizarea valorii acţiunilor)
• stock dividend (distribuirea de dividende în acţiuni nou emise)
• stock cash (nou aport de capital )
Cele trei tipuri de operaţiuni tehnice de capital, fac să crească numărul acţiunilor emise, având
ca efect imediat reducerea valorii de piaţă a respectivelor acţiuni.

• Stock split:
- Inseamna divizarea valorii (de piaţă şi contabile) a unei actiuni in doua, trei sau mai multe
actiuni, concomitent cu multiplicarea corespunzătoare a numărului total de acţiuni.
- Se practica atunci cand preţul de piaţă (cursul bursier) al acţiunii a crescut foarte mult, ceea
ce afecteaza lichiditatea in piata a respectivei actiuni
- In urma realizarii acestei operatiuni au loc urmatoarele efecte:
o cresterea numarului de actiuni
o reducerea proportionala a valorii unei actiuni
o mentinerea neschimbata a capitalizarii bursiere a societatii emitente
Exemplu: Adunarea Generala a Actionarilor Smithfield Foods, Inc. (cotata la NYSE -New
York Stock Exchange, symbol SFD) decide pentru data de 17 decembrie 2001 o splitare a
actiunilor companiei de 2 la 1. Valoarea de piata a unei actiuni SFD era inainte de splitare de
52 USD/act. Numarul actiunilor aflate in circulatie era N.
Care este valoarea unei actiuni dupa splitare si numarul de actiuni aflate in circulatie?
Raspuns: Dupa splitare:
- Valoarea unei actiuni SFD este: 26USD/act (52/2)
- Nr. Actiuni aflate in circulatie: 2 * N

• Stock dividend:
- Este o modalitate de autofintarea

2
- Presupune plata dividendelor sub formă de acţiuni nou emise, distribuite gratuit şi
proporţional către vechii actionari
- Se practica, de obicei, atunci cand societatea doreste sa isi extinda activitatea, are
nevoie de surse de finantare, dar nu doreste sa apeleze la surse externe de finantare
- In urma realizarii acestei operatiuni au loc urmatoarele efecte:
o cresterea numarului de actiuni
o reducerea proportionala a valorii de piata a unei actiuni
o mentinerea neschimbata a capitalizarii bursiere a societatii emitente
- Reducerea valorii de piaţă a acţiunilor vechi va fi compensată prin ataşarea, la fiecare
acţiune veche, a unui drept de atribuire (DA, a carui valoare va fi egala exact cu
diferenta de pret intre cursul de piata anterior si cursul actual)

• Stock cash este:


- operaţiunea de emisiune suplimentară de acţiuni pentru majorarea cu cash a capitalului
social.
- Se practica atunci cand societatea doreste sa isi extinda activitatea, are nevoie de surse
de finantare externe proprii (nu imprumutate)1 in completarea autofintarii
- In urma realizarii acestei operatiuni au loc urmatoarele efecte:
o cresterea numarului de actiuni
o reducerea proportionala a valorii de piata a unei actiuni

Creşterea cu „n“ a numărului de acţiuni emise conduce la diminuarea valorii de piaţă a


acţiunii, care, matematic, ar trebui să fie egală cu:
N ⋅P +n⋅E
P* = , VN < E < P  P* < P
N +n

1
Sursele de finantare pot fi:
• surse proprii
o interne (autofinantare)
o externe (emisiune actiuni)
• surse imprumutate
o emisiune obligatiuni pe piata obligatara
o credit bancar

3
unde:
N = număr de acţiuni vechi;
n = numarul de actiuni nou emise
P = preţul (de piaţă) al acţiunilor vechi, inainte de emisiune
E = preţul de emisiune al acţiunilor noi
P* = pretul de piata al actiunilor vechi si noi, dupa emisiune
VN = valoarea nominala a unei actiuni
In urma emisiunii de noi actini valoarea de piata (cursul bursier ) al vechilor actiuni va scadea
de la P la P*. Scaderea pretului vechilor actiuni in urma unei emisiuni poarta numele de efect
de dilutie (scaderea averii vechilor proprietari). În compensarea efectului de dilutie a preţului
acţiunilor, acţionarii vechi primesc cate un drept de subscriere (DS) (preferenţial) pentru
fiecare acţiune veche deţinută.
Valoarea unui DS este egala cu diferenţa dintre preţul vechi P mai mare şi preţul nou P* mai
mic, astfel:
DS = P − P *

Dreptul de subscriere are doua roluri majore:


- Confera drept preferential ( de preemtiune) vechilor actionari la cumpararea de noi actiuni
- Compenseaza efectul de dilutie, astfel averea vechilor actionari ramanand neschimbata

4. Operatiune alba
= operatiunea prin care vechii actionari pot cumpara actiuni noi (la pretul de emisiune)
doar cu banii incasati din vanzarea unei parti din numarul drepturilor de subscriere detinute.
Banii incasati din vanzarea acelei parti din numarul drepturilor de subscriere sunt cheltuiti
integral pentru achzitia de noi actiuni.

. Numărul „x“ de DS necesare a fi vândute se calculează după relaţia:


N⋅E N ⋅E N
x= = , d = , unde:
DS ⋅ d + E P *
n
d = numarul de actiuni vechi ce trebuie detinute pentru a putea cumparara o actiune noua
DS = valoarea unui drept de subscriere

4
Pentru cumpararea unei actiuni noi :
• Vechii actionari trebuie:
o sa detina un numar „d” de drepturi de subscriere
o sa plateasca pretul de emisiune E
• Noii actionari trebuie:
o sa cumpere un numar „d” de DS, pe care ei vor plati : d * DS
o sa plateasca pretul de emisiune: E
Deci, vechii actionari platesc doar pretul de emisiune E,
in timp ce noii actionari platesc P* = E + d * DS