PROIECT DE LECTIE

DISCIPLINA: Ed. Plastica
CLASA: a VI-a
DATA: 9 -V-2005
SUBIECTUL: Arta Bizantina
DURATA: 50 min.
TIPUL LECTIEI: Predare de cunostinte noi
Sensibilizare la Ienomenul artistic
Formare de deprinderi si priceperi
OBIECTIVE DE REFERINTÄ:
4.1 Sa compare trasaturile
speciIice artei bizantine cu cele
ale artelor studiate
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul desIasurarii activitatii si la
sIârsitul ei elevii trebuie:
2 sa identiIice elementele caracteristice stilului
bizantin (cupola, mosaic)
3 sa recunoasca tipul de compozitie, elementele
de limbai plastic din reproducerile de arta
4 sa utilizeze într-o lucrare tehnica mozaicului
METODE sI PROCEDEE: Explicatia, Dialogul, Exercitiul aplicativ /
munca individuala
MATERIAL DIDACTIC: Albume, manualul, reproduceri de arta
MATERIALE DE LUCRU: Hârtie de desen, hârtie colorata, IoarIeca,
lipici,culori tempera, pensule


Liceul de CoregraIie ,,Floria
Capsali" ProI.
Madalina EnachePROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICÄ


DISCIPLINA: Ed. Plastica
CLASA: a VII-a
DATA: 9 -V-2005
TEMA PLASTICÄ: Design-ul graIic
SUBIECTUL: Circul
DURATA: 50 min.
TIPUL LECTIEI: Predare de cunostinte noi
Formare de deprinderi si priceperi
Sensibilizare la Ienomenul plastic

OBIECTIVE DE REFERINTÄ:
2.2 Sa identiIice caracteristicile deIinitorii ale
design-ului
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul desIasurarii activitatii si la
sIârsitul ei elevii trebuie:
5 sa selecteze o imagine sugestiva
6 sa Ioloseasca un text concis care sa vina în
spriiinul imaginii
7 sa utilizeze raporturi clare de culoare si texturi
diIerite
METODE sI PROCEDEE: Explicatia, Dialogul, Exercitiul aplicativ /
munca individuala, Experimentul
MATERIAL DIDACTIC: Reproduceri de arta, manualul
MATERIALE DE LUCRU: Hârtie de desen, ziare, hârtie colorata, IoarIeca,
lipici, culori tempera, pensule


Liceul de CoregraIie ,,Floria
Capsali" ProI.
Madalina Enache


PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICÄ

DISCIPLINA: Ed. Plastica
CLASA: a V-a
DATA: 9 -V-2005
TEMA PLASTICÄ: Structuri naturale, Structuri plastice
SUBIECTUL: Lumea vegetala, Lumea marina
DURATA: 50 min.
TIPUL LECTIEI: AproIundare si consolidare de
cunostinte
Formare de deprinderi si de priceperi
OBIECTIVE DE REFERINTÄ:
2.1. Sa reprezinte trasaturile
caracteristice
unor structuri naturale
2.2. Sa utilizeze o Iorma obtinuta prin
transIormarea structurilor naturale
în
structuri plastice
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul desIasurarii activitatii si la
sIârsitul ei elevii trebuie:
sa recunoasca structuri naturale, structuri
plastice
9 sa identiIice pe reproduceri de arta elementele
Iolosite penru realizarea structurilor plastice
10 sa realizeze o compozitie cu structuri plastice
obtinute prin transIormarea structurilor
naturale
METODE sI PROCEDEE: Explicatia, Dialogul, Exercitiul aplicativ /
munca individuala
MATERIAL DIDACTIC: Material intuitiv, albume, manualul
MATERIALE DE LUCRU: Hârtie de desen, culori tempera, pensule,
paleta, recipienti pt. apaLiceul de CoregraIie ,,Floria Capsali"
ProI. Madalina Enache


PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICÄ

DISCIPLINA: Ed. Plastica
CLASA: a V-a
DATA: 25 -IV-2005
TEMA PLASTICÄ: Structuri naturale, Structuri plastice
SUBIECTUL: Lumea vegetala
DURATA: 50 min.
TIPUL LECTIEI: Predare de cunostinte noi
Formare de deprinderi si priceperi
Sensibilizare la Ienomenul plastic

OBIECTIVE DE REFERINTÄ:
2.1. Sa reprezinte trasaturile
caracteristice
unor structuri naturale
2.2. Sa utilizeze o Iorma obtinuta prin
transIormarea structurilor naturale
în
structuri plastice
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul desIasurarii activitatii si la
sIârsitul ei elevii trebuie:
11 sa recunoasca structuri naturale, structuri
plastice
12 sa identiIice pe reproduceri de arta elementele
Iolosite penru realizarea structurilor plastice
13 sa realizeze o compozitie cu structuri plastice
obtinute prin transIormarea structurilor
naturale
METODE sI PROCEDEE: Explicatia, Dialogul, Exercitiul aplicativ /
munca individuala
MATERIAL DIDACTIC: Material intuitiv, albume, manualul
MATERIALE DE LUCRU: Hârtie de desen, culori tempera, pensule,
paleta, recipienti pt. apaLiceul de CoregraIie ,,Floria
Capsali" ProI.
Madalina Enache


PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICÄ

DISCIPLINA: Ed. Plastica
CLASA: a VI-a
DATA: 1-IV-2005
TEMA PLASTICÄ: Rolul decorativ al punctului si al liniei
SUBIECTUL: Oua de Pasti
DURATA: 50 min.
TIPUL LECTIEI: Predare de cunostinte noi
Formare de deprinderi si priceperi
Sensibilizare la Ienomenul plastic

OBIECTIVE DE REFERINTÄ:
3.1 Sa distinga între punct si linie atât ca
elemente decorative de constructie, cât
si ca semniIicanti
2.5 Sa Ioloseasca principiile artei în
compozitii decorative
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul desIasurarii activitatii si la
sIârsitul ei elevii trebuie:
14 sa identiIice pe imagini principiile compozitiei
decorative dupa care au Iost Iolosite punctual
si linia
15 sa recunoasca diIerite tipuri de linii si puncte
16 sa realizeze compozitii în care sa Ioloseasca
punctual si linia ca elemente decorative
METODE sI PROCEDEE: Explicatia, Dialogul, Instruirea prin
Instruirea prin miiloace vizuale, Exercitiu
aplicativ / munca
individuala
MATERIAL DIDACTIC: Imagini cu arta populara, manualul
MATERIALE DE LUCRU: Hârtie colorata, hârtie de desen,IoarIeca,
lipici, culori tempera, cariociLiceul de CoregraIie ,,Floria
Capsali" ProI.
Madalina Enache


PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICÄ

DISCIPLINA: Ed. Plastica
CLASA: a VI-a
DATA: 25-IV-2005
TEMA PLASTICÄ: Rolul decorativ al punctului si al liniei
SUBIECTUL: Oua de Pasti
DURATA: 50 min.
TIPUL LECTIEI: AproIundare si consolidare de
cunostinte
Formare de deprinderi si priceperi

OBIECTIVE DE REFERINTÄ:
3.1 Sa distinga între punct si linie atât ca
elemente decorative de constructie, cât
si ca semniIicanti
2.6 Sa Ioloseasca principiile artei în
compozitii decorative
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul desIasurarii activitatii si la
sIârsitul ei elevii trebuie:
17 sa identiIice pe imagini principiile compozitiei
decorative dupa care au Iost Iolosite punctual
si linia
1 sa realizeze compozitii în care sa Ioloseasca
punctual si linia ca elemente decorative
19 sa utilizeze în compozitii diIerite tipuri de linii
si puncte
METODE sI PROCEDEE: Explicatia, Dialogul, Instruirea prin
Instruirea prin miiloace vizuale, Exercitiu
aplicativ / munca
individuala
MATERIAL DIDACTIC: Imagini cu arta populara, manualul
MATERIALE DE LUCRU: Hârtie colorata, hârtie de desen,IoarIeca,
lipici, culori tempera, cariociLiceul de CoregraIie ,,Floria
Capsali" ProI.
Madalina Enache


PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICÄ

DISCIPLINA: Ed. Plastica
CLASA: a VII-a
DATA: 25-IV-2005
TEMA PLASTICÄ: Studiu dupa natura
SUBIECTUL: Natura statica
DURATA: 50 min.
TIPUL LECTIEI: AproIundare si consolidare de
cunostinte
Formare de deprinderi si de priceperi

OBIECTIVE DE REFERINTÄ:
1.1 Sa reprezinte dupa natura aspectul
exterior si trasaturile speciIice Iiecarei
Iorme
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul desIasurarii activitatii si la
sIârsitul ei elevii trebuie:
20 sa identiIice zonele de lumina, umbra proprie
si purtata în natura statica
21 sa realizeze prin valoratie volumul obiectelor,
spatialitatea si atmosIera
22 sa diversiIice în lucrarile lor griurile valorice
METODE sI PROCEDEE: Explicatia, Dialogul, Exercitiul aplicativ /
munca individuala
MATERIAL DIDACTIC: Manualul, planse
MATERIALE DE LUCRU: Hârtie de desen, creioane de diIerite
intensitati
EVALUARE SCRISÄ
cl. a VII-a
1. DeIiniti natura statica.
2. Care sunt etapele realizarii naturii statice?
3. Studiul dupa natura presupune:
a. analiza, observarea modelului
b. desenarea din imaginatie
4. Compozitia plastica este o Iorma de................... a unei supraIete, a unui
spatiu, a unui volum.
5. Prin ce se caracterizeaza o compozitie dinamica?
6. Ce este centrul de interes?4p. din oIiciu
Câte 1p. pentru Iiecare întrebare
EVALUARE SCRISÄ
cl. a VI-a

1.Enumerati principiile artei decorative.

2.În compozitia decorativa se Ioloseste:
a. pata de culoare uniIorma
b. pata de culoare vibrata

3.Care este Iunctia artei decorative?

4.Potriviti cuvintele din cele doua coloane:
1. stilizare a. compozitia plastica
2. pata picturala b. compozitia decorativa

5.Dati exemplu de tipuri de alternanta.

6.Studiul dupa structurile naturale presupune:
c. analiza, observarea modelului
d. desenarea din imaginatie
4p. din oIiciu
Câte 1p. pentru Iiecare întrebarePROIECT DIDACTIC
DATA: GRUPA : miilocie
EDUCATOARE :
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate de educatie estetica
DENUMIREA ACTIVITATII: DesenTEMA: ¨Nori¨
TIPUL ACTIVITATII: Predare
OBIECTIVE DE REFERINTA:
- Familiarizarea cu miiloacele expresive în diIerite domenii de artá.
- Însusirea cunostiintelor elementare despre artá plasticá, necesare pentru ridicarea nivelului de
percepere.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- sa stie sa tina corect creionul in mana;
- sa aiba o tinuta corecta in timpul lucrului ;- sa-si dezvolte simtul de ordine si acuratete;
- sa-si dezvolte gustul pentru Irumos;
- sa-si aprecieze corect lucrare;
- sa dezvolte muschii mici ai mainii sis a-si consolideze deprinderea de a trasa segemente oblice.
METODE: Conversatia,explicatia , demonstratia, exercitiul.
MATERIAL DIDACTIC:
-Ioi de hartie, creioane colorate, creioane negre, modelul educatoarei, panou.
DURATA:20 minute
ORGANIZAREA ACTIVITATII:
Pentru o buna desIasurare a activitatii voi avea in vedere urmatoarele:
-aerisirea salii de grupa:
-araniarea scaunelelor in semicerc:
-pregatirea materialului didactic;
-intrarea ordonata a copiilor in sala de grupa.
DESFASURAREA ACTIVITATII:
Introducerea in activitate o voi realiza prezentand plansa model sub Iorma de surprinza.
'Sa vedem ce se aIla ascuns aici!¨
- apoi voi anunta tema: 'Pentru ca toamna a sosit deia printre noi si ploile sunt Ioarte aproape eu
m-am gandit sa desenam si noi stropi de ploaie dusi de vant!¨
Exercitii de incalzire ai muschiilor mici ai mainii:
-ploua;
-bate vantul;-morisca;
-casuta-cuib.
Explicarea si demonstrarea modului de lucru o voi Iace la tabla cu creta colorata albastra.
'Priviti cum desenez eu stropii de ploaie! Din dreptul Iiecarui norisor vom duce liniute de sus
in ios, inclinate intr-o parte. Vom Iace mai multe siruri de liniute(stropi). ¨
Apoi voi da semnalul de incepere a lucrului. In timp ce copiii lucreaza voi trece pe la Iiecare in
parte pentru a da indicatii individuale acolo unde acestea sunt necesare. De asemenea voi nota
numele Iiecarui copil pe Iiecare lucrare. Inainte cu cateva minute de expirarea timpului aIIerent
activitatii voi da un semnal premargator incetarii lucrului atentionand copiii sa se pregateasca de
incheiere.-Semnalul de incetare a lucrului. Strangerea lucrarilor.
INCHEIEREA ACTIVITATI:
Voi aIisa lucrarile pe panou si le voi analiza si aprecia impreuna cu grupa. De asemenea voi
Iace aprecieri privind comportamentul copiilor din timpul activitatii.


C8lLC1uLť uesen arLlsLlc sl educaLle plasLlcá
CLASAť a v Ŷa 8
1LMA ÞLAS1lCAťLlLC1uL 1L8MCulnAMlC AL CuLC8lLC8
Su8lLC1uL AÞLlCA1lvť ūln C8ÃulnÃ"
SCCÞuL LLC1lLlť lnSuSl8LA MCuuLul uL A AÞLlCA LlLC1uL 1L8MCulnAMlC AL CuLC8lLC8Ť
1lÞuL LLC1lLlť MlxLa
C8lLC1lvL CÞL8A1lCnALLťCoanlLlve
C1Ŵ sá numeascá sl sá deflneascá culorlle lumlnáŤ
C2Ŵsá numeascá sl sá deflneascá culorlle plamenL prlmareŤ
C3Ŵsá expllce caracLerlsLlclle culorllor secundare(blnare de aradul l)Ť
C4Ŵsá expllca caracLerlsLlclle culorllor LerLlare(blnare de aradul ll)
C3Ŵ sá descrle cercul lul l11LnŤ
C6Ŵ expllce care sunL culorlle calde sl recl sl caracLerlsLlclle lorŤ
C7Ŵ sáŴsl lnsuseascá deflnlLla sl caracLerlsLlclle efecLulul Lermodlnamlc al culorllorŦ
AfecLlve
C8ŴsáŴsl dezvolLe ausLul esLeLlcŤ
C9ŴsáŴsl dezvolLe splrlLul crlLlcŦ
ÞslhoŴmoLorll
C10Ŵsá reallzeze o plansá cu Lema plasLlcá efecLul Lermodlnamlc al culorllor sl sublecLul apllcaLlv ūln
arádlná"Ť
ML1CuL uL lnvA1AMAn1ťde predareŴaslmllare
Ŵ observaLla slsLemlcáţ exerclLlulţ expllcaLlaţ conversaLla eurlsLlcaţ ţ conversaLla caLlheLlcaţ demonsLraLlaŦ
ue evaluareť
A)de verlflcareťverlflcarea oralá curenLáŤ
8)de apreclereťapreclerea verbaláŤ
Ml!LCACL uL lnvA1AMAn1ťreproducerl dln albume de arLá sl dln manualŤ
8l8LlCC8AllLť
- ūLducaLle plasLlca"ţ clsŦa vŴaţ de nŦ llloLeanu sl uŦ Marlanţ edŦAllţ 2003
- ūMeLodlca predárll desenulul la clsŦvŴx"ţ de AlŦ1ohaneanuţ LdŦuldŦ sl Þeda aoalca ţ1971
- ***8onardţ Ld ue AaosLlnlţ 2004Ť
- ***MoneLţ LdŦ ue AaosLlnl ţ 2003
C8lLC1uLť LducaLle plasLlcaŴÞlcLura
1LMA ÞLAS1lCAť Culorl calde sl culorl recl
lmprlmarea pe maLerlal LexLllŴLehnlca slLelŴsablon
Su8lLC1uLť CmulŦ MeserllŴMlcll deslanerl
1lÞuL LLC1lLlť Consolldare
SCCÞuLť
ƍ S1ť Consolldarea deprlnderllor de comblnare a culorllorŦ
ƍ S2ť SLlmularea lncllnaLlllor sl a LalenLelor arLlsLlce ale coplllorŦ
C8lLC1lvL CÞL8A1lCnALLť
Þe parcursul sl la sfarslLul aclvlLaLll coplll Lrebuleť
ƍ C1ť Ŵsa recunoasca culorlle calde sl recl avand la dlspozlLle planse dldacLlce demonsLraLlveŤ
ƍ C2ť Ŵsa denumeasca culorlle calde/recl pe baza cunosLlnLelor acumulaLe anLerlorŤ
ƍ 03ť Ŵsa foloseasca Lehnlca slLelŴsablon ln lmprlmarea Lrlcourllor foloslLe ca suprafaLa de lucruŤ
ƍ C4ť Ŵsa reallzeze cu a[uLorul culorllor calde/recl sl cu a[uLorul Lehnlcll de lmprlmare creaLll
(vesLlmenLare) orlalnaleŤ
ƍ C3ť Ŵsa se mlsLe ln rlLmul muzlcllţ prezenLanduŴsl creaLllleŤ
ƍ C6ť Ŵsa evalueze sl sa auLoevalueze lucrarlle pe baza crlLerlllor sLablllLeŦ


lnLrŴun spaLlu plasLlcţ prln oraanlzarea elemenLelor de llmba[ plasLlc (puncLe ţ llnll ţ culorl ţ forme) dupa
anumlLe prlnclpllţ se creeaza o forma unlLara numlLa compozlLle plasLlcaŦ
C compozlLle esLe conslderaLa unlLara daca prln ellmlnarea unul elemenL se sLrlca ordlnea sl echlllbrul
acesLelaŦ
Cand elemenLele de llmba[ plasLlc (puncLe sl llnll) au o semnlflcaLle sLaLlca ţ fllnd ordonaLe pe Lrasee
orlzonLale sau verLlcaleţ lar culorlle aproplaLe valorlcţ raman ln acelasl planţ compozlLla esLe sLaLlcaŦ
Cand elemenLele sunL puse pe dlaaonale ascendenLe sau descendenLeţ lar culorlle conLrasLanLe
acceLueaza efecLul dlnamlc sl spaLlal ţ compozlLla esLe dlnamlca Ŧ
Claslflcarea compozlLlel plasLlce dupa modul ln care cenLrul de lnLeres conduce prlvlrea spre lnLerlorul
sau exLerlorul unel lucrarl ť
CompozlLla lnchlsa areţ de reaula ţ un slnaur cenLru de lnLeres care lndreapLa prlvlrea spre lnLerlorul
lucrarllţ lar prlnclpalele elemenLe componenLe sunL dlspuse ln zona cenLrala care o lncon[oaraŦ
Lxempluť ţţ nasLerea venerel ºde Sandro 8oLLlcelll
CompozlLla deschlsa se caracLerlzeaza prln exlsLenLa mal mulLor cenLre de lnLers care lndreapLa prlvlrea
spre exLerlorul lucrarllŦ AspecLul acesLela poaLe crea lmpresla ca esLe un deLallu dlnLrŴun ansambluŦ
Lxempluť ţţ Þrlmavara ºde Sandro 8oLLlcelll
Þrlnclpll compozlLlonale
1Ŧ ÞaalnaLla consLa ln modul de asezare ţ de oraanlzare a elemenLelor de llmba[ ln spaLlul plasLlcŦ

2Ŧ SLrucLura reprezlnLa schema compozlLlonala de ansamblu dupa care sunL dlspuse elemenLele Ŧ

2Ŧ1Ŧ Schemele compozlLlonale sunL de mal mulLe felurl ť
a) ln Lrlunahl
Ŵ Lrlunahlul cu varful ln sus exprlma maslvlLaLe ţ sLablllLaLe sl se poLrlvesLe cu reprezenLarea
unor sublecLe care exprlma solldarlLaLe sl permanenLaŤ
Ŵ Lrlunahlul cu varful ln [os exprlma llpsa de sLablllLaLe sau echlllbru lnsLabll Ť
b) ln splrala Ŵ splrala exprlma dlnamlsmul maxlmţ fle cenLrlpeL sau cenLrlfuaţ sl esLe proprle unor
sublecLe dlnamlce Ť
c) clrculara Ŵ cercul esLe perfecLlunea ţ cenLrarea aLenLlel fllnd dlrl[aLa spre lnLerlorul lmaalnll sl se
poLrlvesLe unor compozlLll cu sublecLe dln domenlul mesa[elor slmbollce Ť
d) ellpLlca Ŵ ellpsa esLe expresla mlscarll de roLaLle dlnamlceţ prlvlrea fllnd dlrl[aLa clrcular sl esLe
recomandaLa unor sublecLe dlnamlce lnchlse Ť
e) Lrapezoldala Ŵ Lrapezul lnsplra ceva solld ţ conslsLenL Ť
f) pe dlaaonala Ŵ dlaaonala exprlma spaLlallLaLe sl dlnamlsm sl se poLrlvesLe unor sublecLe care exprlma
mlscarea Ť
a) pe realsLre orlzonLale / verLlcale Ŵ orlzonLala exprlma sLablllLaLeţ echlllbru sl se poLrlvesLe penLru
sublecLe sLaLlceŤ / verLlcala semnlflca lnalLareaţ ascenslunea Ť

3Ŧ unlLaLea Ŵ reprezlnLa callLaLea compozlLlel de a se consLlLul lnLrŴun lnLrea coerenL Ť o compozlLle esLe
unlLara daca nu se poaLe adauaa sau scoaLe nlmlc dln lnLrea ţ fara a afecLa compozlLla Ť

4Ŧ Lchlllbrul Ŵ esLe acel raporL dlnLre parLlle unel compozlLll prln care conLrarllle se echlvaleazaţ lar
conLrasLele se neuLrallzeaza prln complemenLarlLaLe Ť echlllbrul se reallzeaza lnLre parLl [uxLapuse ť
dreapLaŴsLanaaŤ susŴ[osŤ aolŴpllnŤ aproplereŴdeparLareŤ absLracLŴconcreLŤ aeneralŴparLlcularŤ lnLre valorlţ
lnLre culorl ţ volumeŴformeŤ

CRÁDIAI1A CU PROCRAM AORMAL CURA JULCAAEI, DÁMBOJI1A
EDUCA1OARE ELENA CONSTANTIN
DA1A.XI 2007
CRUPA mare-pregatitoare ..Ursuletii¨
1EMA CEA1RALÁVietuitoare
$UB1EMAAnimale salbatice
CA1ECORII DE AC1IJI1Á1I:
·Etapa I si a II-a - AC1IJI1Á1I IA1ECRA1E
.STIINTÄ Cunoasterea mediului - 1oc didactic .Descopera animalul!¨
2.ARTÄ Educatie plastica - Pictura- Tema plastica- ..Punctul-semn plastic¨
Subiectul plastic- ..Animalul preferat¨
3.CONSTRUCTII..Gradina Zoologica¨
1IPUL DE AC1IJI1A1E Activitate mixta
ORMA DE REALIZARE: Activitate pe arii de stimulare. pe grupuri si individual
$COPUL AC1IJI1Á1II: Consolidarea cunostintelor copiilor referitoare la animale
salbatice
OBIEC1IJE OPERA1IOAALE: 12512w229m
sTIINTÄ
O-sa urmareasca cu atentie povestirea. înlocuind cuvintele cerute de educatoare cu
jetoanele ce le au la dispozitie
O2 -sa recunoasca si sa denumeasca caracteristici ale animalelor
O3 - sa elimine de pe panou elementele necorespunzatoare temei
O4 -sa resolve fisa de munca independenta
ARTÄ
O-sa realizeze tema si subiectul plastic. respectând indicatiile si modelul educatoarei
O2-sa foloseasca culori corespunzatoare
O3-sa finalizeze si sa analizeze critic si autocritic lucrarile
CONSTRUCTII
O-sa construiasca prin alaturare. îmbinare. suprapunere. utilizând ambele mâini în
timpul lucrului
O2-sa realizeze lucrarea individual sau în grup. respectând regulile de disciplina
Etapa a III-a:PROCRAM DI$1RAC1IJ
.Cântece si jocuri despre animale¨..Casuta din padure¨
..In padure¨
..Vulpea si gâsca¨
..Veverita¨
..Vulpea si gainile¨
$COPUL AC1IJI1Á1II:Crearea unei atmosfere de destindere
Dezvoltarea aptitudinilor motrice
OBIEC1IJE OPERA1IOAALE: 12512w229m
O-sa transpuna prin miscare versurile. starile sufletesti. sugerate de cântece
O2-sa execute miscari indicate de text. în ritmul melodiilor
O3-sa paricipe activ la desfasurarea jocurilor
$1RA1ECII DIDAC1ICE:
·METODE sI PROCEDEEconversatia. explicatia. povestirea. observatia. demonstratia.
exercitiul.jocul.munca independenta
·MI1LOACE DE INVÄTÄMANT
sTIINTÄimagini cu animale salbatice. jetoane. panou. fise. creioane colorate
ARTÄacuarele. pensule. pahare cu apa. foi de desen
CONSTRUCTIIcuburi de lemn.cuburi de plastic.animale din plastic si de plus
BIBLIOCRAIE:
Programa activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii¨. Bucuresti. Editura
V&Integral. . 2005
Preda. Viorica- Educatia pentru stiinta în gradinita¨. Bucuresti. Editura Compania.
2000
Taiban. Maria- 1ocuri didactice pentru gradinita de copii¨.E.D.P. . Bucuresti. 76
Bojneag. Maria-..Educatie plastica-ghid metodic pentru învatamântul
prescolar. Editura TehnoArt. Petrosani.2007

DURA1A: pe parcursul unei zile

PEA1RU 1OCUL DIDAC1IC:
ELEMEA1E DE 1OC:aplauze. închiderea si deschiderea ochilor. stimulente
$ARCIAA DIDAC1ICÁ:asocierea si completarea povestirii cu materialul corespunzator
sensului celor relatate
RECULILE 1OCULUI: la întreruperea povestirii de catre educatoare. copiii trebuie sa
caute si sa aleaga din materialele primite. imaginile care corespund continuarii logice a
povestirii si le aseaza pe panou
DESFÄsURAREA ACTIVITÄTII
DESFÄsURAREA ACTIVITÄTII
EVENIMENTUL
DIDACTIC
CONTINUTUL sTIINTIFIC STRATEGII
DIDACTICE
EVALUARE
MOMENTUL
ORGANIZATORIC
Asigurarea conditiilor necesare unei bune
desfasurari a activitatii
Pregatirea materialelor pentru fiecare arie
Un moment de relaxare-jocul ..De-a visul¨
Expunerea Observarea
comportamentului
copiilor
Citirea orarului
CAPTAREA
ATENTIEI
Trezirea interesului pentru activitate
printr-o scrisoare primita pe adresa
gradinitei. de la un copil de la alta gradinita
Discutii pe baza scrisorii despre animalele
salbatice. la central temetic
Surpriza
Conversatia
Explicatia
Aprecieri verbale
ANUNTAREA
TEMEI sI A
OBIECTIVELOR
Prezentarea ariilor de joc
Intuirea de catre copii a materialelor
Anuntarea temelor si obiectivelor la fiecare
arie
Precizari privind sarcinile de lucru
specifice fiecarei arii de joc
La aria ..Arta¨.se efectueaza exercitii
pentru încalzirea muschilor mici ai mâinii.
iar educatoarea demonstreaza modul de
lucru pentru realizarea lucrarii
La aria ..stiinta¨se efectueaza jocul de
proba
Stabilirea modului de evaluare pentru
fiecare arie
Mentionarea ca pe la ariile ..stiinta¨ si
..Arta¨vor trece toti copiii. prin rotatie
Conversatia
Explicatia
Demonstratia
1ocul
Observarea
comportamentului
copiilor
PREZENTAREA
CONTINUTULUI sI
DIRI1AREA
ÎNVÄTÄRII
Îndrumare directa la aria ..stiinta¨ si
indirecta la celelalte arii
sTIINTÄ
·Explicarea modului de desfasurare a
activitatii
·Efectuarea jocului
·Complicarea jocului-sa închida ochii si la
deschiderea lor. sa identifice pe panou
imaginile ce nu corespund temei
·Rezolvarea fisei individuale
ARTÄ
·Realizarea lucrarii -umplerea cu puncte
obtinute cu vârful pensulei. a unui contur de
Explicatia
Povestirea
1ocul
Observatia
Munca
independenta
Munca
independenta
1ocul
Exercitiul
Observarea
comportamentului
copiilor
Aprecieri verbale
Aplauze
Acordarea de
stimulente
Observarea
comportamentului
copiilor
Aprecieri verbale
animal salbatic
·Redarea elementuluide limbaj plastic cât
mai corect posibil
CONSTRUCTII
·Realizarea temei. folosindu-se de materialul
pus la dispozitie
·Antrenarea imaginatiei creatoare
·Dezvoltarea spiritului de echipa
OBTINEREA
PERFORMANTEI
Copiii luceraza în grupuri mici si
individual
Utilizeaza informatii si experiente diverse
conform cerintelor.tinând cont de activitatea
specifica fiecarei arii
Folosirea diferitelor metode si tehnici de
lucru pentru îndeplinirea sarcinilor
1ocul
Exercitiul

ASIGURAREA
FEED-BACK-ULUI
Fiecare grup îsi autoregleaza
comportamentul
Se corecteaza si se controleaza raportându-
se la reguli. la cerintele stabilte la început. în
momentul comunicarii obiectivelor

EVALUAREA
ACTIVITÄTII
ÎNCHEIEREA
ACTIVITÄTII
Grupurile îsi prezinta lucrarile realizate
Evaluarea si autoevaluarea lucrarilor
Aprecieri si recomandari
Acordarea de recompense
Expozite cu
lucrari
Aprecieri generale


Proiect didactic de scurtà duratà la dirigentie(II)
Clasa: a XI-a
Subiectul lectiei: Avortul-pácat sau libertate de alegere?
biective operationale: elevul va Ii capabil :
O1-sá constientizeze valoarea vietii umane;
O2-sá ia atitudini corecte Iatá de cele enuntate.
%ehnici utilizate: discutia ghidatá, problematizarea, axa valorilor, argumente în 4 pasi.
Desfàsurarea lectiei.
Etapele
lectiei
Activitatea profesoarei Activitatea
elevilor
Evocarea
Întretine o discutie introductivá cu
elevii: care sunt problemele cu care
se conIruntá societatea, care sunt
problemele cu care se conIruntá ei?
Enumerá,
ráspund
Realizarea
sensului
Enuntá subiectul si obiectivele
lectiei: astázi vom discuta una din
problemele societátii avortul. Ca sá
observe atitudinea elevilor Iatá de
avort, deseneazá pe tablá o axá a
valorilor:


Proiect didactic de scurtà duratà la dirigentie(I)
La categoria 'Proiecte didactice' voi prezenta proiectele de lungá duratá Iie la dirigentie, Iie la
disciplina l.si lit. româná pe care le-am realizat la ore .Le puteti prelua si sugera noi idei.
Clasa : a IX-a
Subiectul lectiei: Cum recunosc dragostea adevàratà amorezare sau dragoste?
(modulul:Cultura comporamentului etic)
biective operationale: elevul va Ii capabil sá:
O1-actualizeze cunostintele proprii asimilate anterior;
O2- distingá notiunea de dragoste si amorezare;
O3- raporteze corect la situatiile de viatá notiunile asimilate;
%ehnici utilizate: Stiu-Vreau sá stiu Învát, Argumente în 4 pasi, 3x2x1.
Resurse educationale: tabla, postere, creta, carioci, computer, manualul de studiu biblic
.Cásátorie Iárá regrete¨, Biblia.
Desfàsurarea lectiei:
Etapele
lectiei
Activitatea profesoarei Activitatea elevilor 1ehnici Obiecti
ve
Evocare
a
Organizeazá clasa.
Propune sá se enumere valorile
umane.
Întreabá: Care din valorile
enumerate îi intereseazá cel mai
mult pe tinerii de azi?
Subliniazá cá la lectia de azi ne
vom reIeri doar la una din valorile
enuntate de elevi si anume
DRAGOSTEA, care este un
cuvînt Irumos, poate unul din cele
mai utilizate, dar cel mai
maltratat, denaturat si neînteles.
Propune sá se dea o deIinitie a
acestei valori.
Enumerá: bunátatea,
altruismul, onestitatea,
dragostea, blîndetea,
hárnicia, etc.
Ráspund
DeIinesc. Citesc
Privesc. Retin
Iubire, patimá ,
amorezare, pasiune,
aIectiune, amor,
sentiment, etc.
Conversa
tia
O1
Prezintá în Power Point mai multe
deIinitii ale dragostei spuse de
copii de diIerite vîrste.
Cere sá se propuná sinonime
pentru acest cuvînt.
Realiza
rea
sensului
Enuntá obiectivele lectiei,
subliniind importanta cunoasterii
celor douá notiuni, cáci se aIlá la
vîrsta cînd astIel de sentimente se
încearcá si se comit greseli din
necunostintá.
Deseneazá(aIiseazá)tabelul:
tiu Jreau
sà stiu
Invàt
Complete
azá cu
ceea ce
stiu ei
despre
aceste
notiuni
Îsi
Iixeazá
niste
obiecti
ve pe
care ar
vrea sá
le
realize
ze
studiin
d acest
subiect
Complete
azá cu
inIormati
a nouá pe
care o
asimileaz
á în
timpul
orei
Enuntá sarcina: sá se cerceteze , în
grup, inIormatia datá pentru a se
extrage trásáturi speciIice celor 2
notiuni.InIormatia nouá se
transcrie în rubrica a treia. Roagá
elevii sá se gîndeascá la exemple
concrete de dragoste si pasiune.
Creeazá o situatie problemá: sá
se diIerentieze cele douá notiuni
în urma vizionárii unui videoclip.
Completeazá tabelul.
Citesc. Numesc
trásáturile speciIice.
ExempliIicá.
Amoreza
re
Dragostea
-din
greacá:
eros
- are la
bazá
satisIacer
ea
poItelor
erotice
- se
gîndeste
doar la
sine
-are la
bazá o
poItá
eroticá
-este
atrasá de
cealaltá
persoaná
pentru cá
ea are
.ceva¨
care o
atrage
-dispare
din
moment
ce
dispare
acel
.ceva¨
-îi place
mai întîi

primeasc
á si
numai
astIel
dáruieste
-din
greacá:aga
pe
-are la bazá
pretuirea
celuilalt,
Iie cá o
meritá sau
nu
- este o
dragoste
neconditio
natá de
purtarea
celuilalt
-iubeste
pentru cá
asa este în
caracterul
sáu
-doreste
numai
binele
celuilalt
-se
iertIeste,
dáruindu-
se pe sine
-este o
dragoste
inteligentá,
care are la
bazá
cunoastere
a nevoilor
celuilalt,
nu este una
oarbá
-este
dragostea
pe care a
Stiu-
Vreau sá
stiu-
Învát
Lucrul în
grup
Argumen
t în 4
pasi
O2
O3
O2
-dacá nu
primeste,
se supárá
pe
celálalt
-este gata

dáruiascá
doar dacá
primeste
ceva în
schimb
-este
condition
atá de
purtarea
celuilalt
demonstrat
-o
Dumnezeu
pentru
omenire,
prin iertIa
lui Isus
Privesc. Se expun,
motivînd optiunea.
Reflecti
a
Întreabá: Cît de important este sá
cunoastem aceste adeváruri, azi
cînd oamenii le conIundá si cînd
atîtea cásátorii se destramá?
Sá se enumere:
3 lucruri noi învátate azi
2 lucruri pe care le vor aplica eu
lucru pe care-l vor spune si
altora(párinti , prieteni, rude,
colegi.)
Citeste, ca si îndemn, pasaiul
biblic aIlat la Epistola 1 cátre
Corinteni(capitolul 13)

Proiect didactic
Invatator-
Data-
Institutia de invatamint-
Clasa a III-a;
Disciplona Educatia tehnologica;
Modulul Arta acului;
Subiectul lectiei Normele de protectie a muncii;
Tipul lectiei mixta;
Durata lectiei 45 minute.
Obiectivul de reIerinta :
-sa respecte normele de igiena si protectie a muncii in activitatile practice;
Obiectivele operationale:
O1 sa reactualizeze cunostintele insusite anterior;
O2 sa maniIeste interes pentru sarcinile propuse;
O3 sa ideniIice normele de securitate;
O4 sa distinga normele de securitate;
O5 sa ia atitudini Iata de normele de securitate.
Metode didactice:
Conversatia, discutia diriiata, observatia organizata, explicatia, demonstratia imaginilor, discutia
colectiva, problematizarea, lectura independenta.
Pentru a vedea desIasrarea proiectului apasati mai ios:
Et.lectiei 0b. Activitatea invatatoiului Activitatea elevului Net. uiu.
0iganizaiea
lectiei

veiificaiea
temei
pentiu
acasaInvatatoiul stabileste un climat auecvat
pentiu uesfasuiaiea actului uiuactic.

Captaiea atentiei
Se piopune eleviloi sa asculte o poezie si
sa completeze cu cuvintele lipsa., acestea
fiinu inlocuite cu imagini.
,Ana aie ac si ata.
0n aiici o tot invata
Cum se coasa uite-aici
0n ceaisaf pentiu pitici.
Ana s-a intepat cu acul,
Pinza sa-niosit ca macul,
Iai albina cea isteata
0ite-o, s-ancuicat in ata.
Nu le mai pot uescuica
Ana plinge a-a-a!"

Apoi invatatoiul ua intiebaii pe baza
poeziei citite:
- Ce face Ana si Aiiciul.
- Bin ce cauza Ana s-a inteput.
Piofesoiul le face eleviloi cunostinta cu
noul capitol ce-l voi stuuia si explica
notiunea-noime ue secuiitate si
impoitanta loi.

Invatatoiul se va ieintoaice mai tiiziu la
poezie, iiginuui-I pe elevi mai intii sa
stiinga nouiasii ue pe tabla iaspunzinu
la intiebaiile ue pe ei(intiebaii uin
capitolul tiecut),pentiu ca in calsa sa
iasaia soaiele.
Intiebaiile:
-Be ce ustensile avem nevoie pentiu a
cioseta.


-Numeste uoua sinonime ale cuvintului
coieseta.
-Caie este mateiia piima pentiu
Elevii isi oiganizeaza locul
ue munca.

Elevii asculta atent poezia
si numeste cuvintele-lipsa.

Elevii uau iaspunsuii
complexa:
-Aiiciul o invata pe Ana
cum sa coase ceaisaful
pentiu Pitici.
-Ana s-a intepat fiinuca nu
a fost atenta.

-Pentiu a cioseta avem
nevoie ue cioseta,ace cu
magalie, ace ue cusut,
foaifece,metiu ue cioitoiie.
-Sinonimele cuvintului
coseta sunt iglita si acisoi.
-Nateiia piima pentiu
Conveisa-
tia

0bseiva-
tia

Conveisa-
tiaConveisa-
tia


Pieuaiea-
invataiea
mateiiei noi

Consoliua-
iea mateiiei
si foimaiea
capacitatiloi
obtineiea fiieloi textile.

-Be ce piovenienta pot fi fiiele textile.


-Pentiu executaiea caioi aiticole sunt
utilizate ciosetele subtiii.


-In functie ue ce se alege cioseta.


-Be ce vei tine cont la alegeiea unei
ciosete.


-Enumeia elementele ue baza ale
ciosetaiii pe caie le cunosti.


-Befineste notiunea ue motiv
oinamental.
In baza unoi uesene elevii voi ueuuce
cele ŵŴ noime ue piotectie a muncii.


In baza a tiei pioveibe elevii voi ueuuce
cele tiei ieguli ue aui:
,Cine nu cieue in el insusi, nu cieue in
nimic.":
,Ce tie nu-ti place altuia nu-i face.":
,Nu iupe floaiea uaca viei sa vezi iouul
ei."

Invatatoiul piopune eleviloi sa se
imoaita in patiu giupe,fiecaie aleginu
cite un jeton ue o culoaie,ce semnifica
un anotimp(veiue-piimavaia:iosu-vaia:
galben-toamna:albastiu-iaina)apoi
giupinuu-se, echipele piimesc
uenumiiea anotimpului iepiezentat in
culoaie.

Fiecaiui giup ii ievine cite o foaie,pe
aceasta fiinu uesenat un labiiint ue
liteie. Invatatoiul ua insaicinaiea ca
elevii sa gaseasca toate cuvintele ce
obtineiea fiieloi textile o
constituie fibiele.
-Fiiele textile pot fi ue
piovenienta vegetala,
animala, sintetica.
-Ciisetele subtiii se
utilizeaza la executaiea
aiticoleloi mai fine, luciate
uin fiie subtiii.
-Cioseta se alege in funtie
ue mateiialul cu caie se
lucieaza.
-La alegeiea uneiciosete
vom veiifica uaca este
slefuita bine,uaca ciocul nu
este piea maie.
Elementele ue baza ale
ciosetaiii sunt:piimul ochi
ue lant,lantisoi ue ochiuii ,
inel ue lant, picioius scuit.
-Notiv oinamental este
executaiea ochiuiiloi
libeie, picioiuseloi cu un
jeteu si picioiuseloi scuite
inti-o anumita oiuine.

Cu ajutoiul invatatoiului
elevii numesc noimele ue
secuiitate a muncii.

Elevii uiscutinu, ueuuc cele
tiei ieguli ue aui:
-sa nu-ti faci iau tie insusi:
-sa nu faci iau celoilalti:
-sa nu uistiugi luciuiile uin
juiul tau.


Elevii se impait in Ÿ
echipe.Elevii stuuiaza labiiintul si
gasesc cuvintele ce contin
cuvintul ac.Pioblema-
tizaiea,
Bemon-
stiaiea:
Biscutia
uiiijataPioblema-
tizaiea:
0bseiva-
tia uiiijata
Evaluaiea

contin a cuvintul ac,acesta fiinu unul uin
cele mai impoitante ustensile folosite in
aita cusutului.

Fiecaiui giup ii ievine cite un caz ue
luciu cu acul. Invatatoaiea ua
insaicinaiea ue a iuentifica ce noime ue
secuiitate nu au fosi iespectate.

Fieciaui giup ii ievine cite uoua
plicuii.In unul uin plicuii sunt foile cu
expiesii fiazeologice ce contin cuvintul
aita, iai in celalalt plic explicatia
expiesiei.
Invatatoaiea ua insaicinaiea ue a aianja
in uieptul fiecaiei expiesii explicaia ei.

Cistiga giupul ce a avu cele mai coiecte
iaspunsuii la activitatile uate.

Invatatoaiea auieseaza intiebaii
eleviloi:
-Ce se poate intimpla uaca nu cunoasteti
si nu iespectati noimele ue piotectie a
muncii.
-Ce veti face inainte ue a executa un
aiticol ue cusut.
-Cum voi fi acele si foaifecele ce le veti
folosi.
-0nue veti tine mateiialele folosite.
-Cum si cu ce veti taia ata.
-Ce veti face uupa teiminaiea activitatii
piactice.

Invatatoaiea anunta ca teme pentiu
acasa este sa invete noimele ue
secuiitate, si sa citeasca textul ue la
pagina źź.

Elevii citesc cazuiile si
obseiva noimele ce nu au
fost iespectate.


Elevii citesc expiesiile
fiazeologice si oiuoneaza
in uieptul fiecaiei expiesii,
explicatia sa.Elevii iaspunu la intiebaii
in baza noimeloi ue
secuiitate.
Pioble-
matizaiea
Biscutia
colectiva
Lectuia
inuepen-
uenta:

Conveisa-
tia
 2:3.,3/;/:,, %#%-:20 2,3:,: 70574/:.07/0,79,

3.%#&#&790/0/0803 790.1.70/0/0573/07857.0:/04707. .70/0.10 47. 14.:47902507..58./..447. $&%&7.: &#% 23 %!& !70/.89.0507 .!741 . .9..3.' .0  !# %% %f  $!/ !. 5. % '  %!$%f083 :7.710.:348939034 472. $. 5038:0    .

 81789:000.90789.90042.$038-.1034203:5.800./0391.3 8.7.5479:7. 8.:4.9.8.70/0.98.L3 8573:2.. %'## f $..:9007.5..0..:78:/081.0 /083 :: %' !#  !05. .8:7..8..9.9:.7..9..308:089.7.89.14480.43..708909:7 /10790 % 8!# 5.9..708.970-:0 8.4: 07.0/013947.3.70.:3909..

710.3.0:/04707. 5072039: %#%#0574/:. 2:3.:47902507.79.07/0.70 790. 14.3:./:.0 ./.9. . 5..!741 . 2.3.3/.447. .58. 5038:0    ..10 47..: %#&#&790/0/0803 ..

4384/.70/0 ...89.9:73.0 $&%&:20.:90041472.897:.89.73.0507 %'## f  $..90789.381472.7.9. $.970-:0 ..' .70. !# %% %f $!/ !.4-93:9.0 :347897:. :20.98.9..9:7.7. 81789:000.8.89.7.0 $97:.708.70/0/0573/078/057. % '  %!$%f$97:.7057039097.2.0 %' !#  !05..009.0 L3 897:.0  $.9:75.9:75.9:70 .:3489390 472.:78:/081.9:73.9:7.9:7.573 97.9:7473.8:7. &#% 23 %!& 5741:3/.

9:7.07/0.897:.9:75.4: 07.0 8..89.8.897:.79..70.381472..9:747 3.70.70.5.89.425490.0 % 8!# 5.9:73.:897:..0 897:.9:.70.8.9:7.89.9.9:7 5./0391.9.:34. .0 8.05070574/:.004..897:.00203900 1448905037:70.9:7475.0 4-93:9057397.

3/.10 47. 5038:0 5. 70.58. $...0  !# %% %f $!/ !. 2:3.9:73..9:7.0 $97:..09.0:/04707. % '  %!$%f$97:.907.3:./:.3.:47902507.' .0 $&%&:20.  . .3. !741 ..503959 .. %#%.39:9.: %#&#&790/0/0803 ..89.-:20 2. .5./.9:75.89.009.

9.70.4: 07..70/0/0573/07857.9:7473..0 8.9:747 3.9:7.89.0 :347897:..0 % 8!# 5.98. %'## f  $.79.0 8.9:75.425490.897:.0 L3 897:.9:7475.:348939034 472.90789.00203900 1448905037:70.381472. 81789:000.89.70.8.9:7.9.70..970-:0 8.573 97.7057039097.70/0./0391.7..4-93:9.89.0 4-93:9057397.05070574/:.89.7.:34.5.&#% 23 %!& !70/.0507 $038-.70.7.897:.70.0 897:.9.9:7.89.8:7.9:73.70. .:90041472.:897:.897:.8.1034203:5.004.9:73.381472.897:.9:75.:78:/081..9:7..9:.9..0 %' !#  !05.0  $.9:7 5.07/0.9:70 .

3:. .39:9.3/.:47902507.. 5038:0 .: %#&#&790/0/0803 ./:.-:20 2.. %#%.907. 2:3.

5:3.503959 .89.09.0:/04707.89..0  !# %% %f $!/ !.10 47.47./0!.:348939034 472.80231. .' .9830.1034203:5.89 &#% 23 %!& !70/. $..  .!741 .9::8.5.3.5. %'## f $.58.39 .L39705:3.90 .70/0/0573/07857.. 70.9 8.9.. % '  %!$%f#4:/0./.../893.43897:.3.9.0/0.47.70/0.70.30 $&%& :. 0020390/0.0507 $038-.99.

8.0.:34.0 % 8!# 5..9: .:14891448905:3.:.790L3 . 8. 81789:000.. 83. .7.9.42549/0. $.9..14480.5.9.50.573 3897:70.70..90 8.70.57324.../1079095:7/0385:3..8..425490 /0.9:.50.98..7./0391.42549L3..47..70.0 %' !#  !05.00.9.:78:/081.9.9.9:..0020390/0.9. 5:3.573.0502.14480.3573.83.0/:5.970-:0 8.8:7.47.47.0 07.8.4: 3897:70.708..

.79.3.710.3. 790/0/0803 14.. .:..!741 .0  !# %% %f . .9.58.10 47. .545:.3:..: %#&#&790.  .447.2:3.7. %#%2. 3/../:.74./.0:/04707. 5.3.:47902507. 2.

14480. 81789:000.9.9:.. % '  %!$%f#4:/0. 0020390/0..70.47.70/0 .50. 83.9. 8.83.8. $!/ !.9.970-:0 8.7./893..:14891448905:3.42549L3./0!.90 .7...42549/0.30 $&%& :.80231..425490 /0.9::8.:3489390 472.70.9.43897:.9830.0 %' !#  !05.47..L39705:3.9.0502.99.0/0.708. 5:3.89...9:.0507 %'## f $.' .9 8.50.8:7.14480.4384/.98.70/0/0573/07857.47.47..:78:/081..3573.0020390/0.89 &#% 23 %!& 5741:3/..0 .39 $.8.00.790L3 ..9.708. $.9./0391.573.5:3.47.0/:5.

4: 3897:70.8..573 3897:70.:900L3..0 07.5.90 % 8!# 5.57324.0.:.9.9: .9...42549/1079095:7/03 85:3. .

4384/.447.:47902507. &#% 23 %!& 5741:3/.3.545:..  . .!741 .2:3. $&%&.: %#&#&790.9:7. 5. $. %#%2.3.0  !# %% %f $!/ !.0:/04707.3././:... 3/.:.74.710.79.' .9:7.70/0 .3. 2.89.58. 790/0/0803 14.708..9. % '  %!$%f$9:/:/:5.10 47.7. ..3:.9..89. ..

7. 8..3.4:2:4-0.4: 07.70.00573.7.9.9248107.9047 85.70/0/0573/078/057..89.1.8.90.574570 85:79.9..70 14720 %' !#  !05.0L3:.9:70850.70477:70. .850.0 % 8!# 5..8:7..5.9.0781.47.9./.47.0507 %'## f $.98.970-:0 8.04300/0:23.90./0391..9:.:3489390 472.7.9.9. :2-7.L33.9..8.9:7.010..9:7.70570390/:5..9..9: 090747897. 81789:000. 8.:78:/081.

 2:3.: 5..704.9   . %#%.380 %#&#&790/0/0803 .3:.3/.30/0/10790 390389./:..

89.90 42549.9:7.3..9: ..:3:.0397:/0390708  5 /341./32. 4-807.' .   01393. ..0 $9:/:/:5. .5.73.50070.708:3909.4:2  !73.24/0:: - /0803.080.7..:3: 85.70 .425490/3.  '&#$#$f .3.9.9:7.: 905 50397:10.70L3970-.89.. 00890..9..9070.:308:57.2.  .1090 ..9:789.089041472.3.70.70./0 ...4.5708:5:30 .

5.:4.9.9./0.' .        '&#$#$f .8014480890 .9.70:31472.  3:207.790/0.47.50.42549.:4./0./0.. . - 5.9.-7.0  3.47. .9.9573.70.

 5./0.9:703. .  .5..5.9.30 89..9073. .47.70.05708:5:30 .90   5 /341.9.9.70L3970-.0  !497.9:7. .24/0:: / /0803.897:.7008901:3.  $9:/:/:5.70    .70..: 905 50397:10.00/4:.70..42549.42549..39.9.3.3.44.3900/3.9.9:7.790/0./32.89.90025:/095:7/0.- ..47.:.. 4-807..

700 .4384/00/0573/070.2.34: &#% 23:90 ##%'%% !0397:4-:3.9.70...:7..94. &#%'%%0803% 47 %!&%'%%!70/..570./07:5.490:89:50397:17:248 8./0.454738.4902:8.2.2.30.3.8.9..:24.47/43.0005708.0/070:72./0. $$&##%'%% .303070 24/0:0/:.97.. 05.970.70.470./081.7.7:: 8.4.05070 %' !#% 8.:://. 007.3.79g5.447.:34 93x047002039....907...90 .704.470.70 8.00.07.7.9.70 %'##% .388..94.:300473802.90/00/:..7050397:7/.8:7.70./07:5.790 . 8.8908.0L3/10790/4203/0.800203904-.89.9.078.9.70.93.704.70 5.!# %% %#&!24.70/08570.0 &% # % #%'%%.8..9090 8. .0::/0 507.8..79g  38: 70.. /0243897.9008909.-.9.9.g 30.9.9:. 8.07870.2. 397..7.9. 570. 8/0..70.0 % 43..9.. 8/0.3925::.490829:/047/308.0.08.9..9: %#% 14/0. 8.7043:32.9.493:9.3.470.3.

..90...4349.70.3 54:.93/. !0397:.0.  $.45:.425479.:- 5.:.  !7.:...70.790 '421. 0.7.0070 $023.3/./0 3.70:.79050397:.70505.903943.904.10.2:8.3974/:.2570:3.4/.2039:.08.7:.-.3.80570.574..3/98.02..7:..080.0890.0.:.39: 2478.3070..703 5../08:7573.18..70.23...70 3.3/.7..897.70.2.5702..747 #%'%% '4.09...4/.70 0.7:: 3925.9.24/08:-1472.42/:.9.2:9087:7/03:90 89745  54...03/7059:10...24/::/0:.802030..500: 2 ./0803.1.470.070.70.70.0/02.:38.0/:8/0.:2/080300:89745/054.9..4 1.3/5.3.39 07.94.05070..570..0./.4970.:.390.9473.:/03.447.709.41.283489745/054.4547/3925:.3:39..-.2..09.472.:38023.8489/0.7..1107039 .90.7.:.44:3/0./:..03:90/08:8 348 3.9.3/.23:90/0057.:.458.54..4.8:9..9.8.3..902.9.38.7:4.9     . ..0.9.:7:5.90397 45.7:: $97.7::..050.9.34:80.0757.4.. .802030.925::.90.8.8023.7:347847.8.:/03.9.. .9. 3:20010.570..790.570039.8:3930..5739703485408:3914.9/03. -.455010.8/0243897.

@D ¾ °f¾n¾ nf ½f¾nm .

9@. fI f @.

 .

-.@D@..

.

D D .

@D9.

# .@I - .

9D.

DD9.@ -D>.

.

.-.@D@.

.

D @9D.

f .@ .

@I9@- .

–°  ¾m°¯ f¾nm¾m €° f¾nmn ¯°m  ¾m°¯ f¾nm¾m €° f¾nmn ½–¯ °½¯f .

  ½n nf ¾°n nf  nÂnffn ¾n  ¾m °¾ f¾nm €°fÂnffn ¾n € n ¯ °f¯nfn € n  ¾m   –¾ ¾ n  ¾m   ¾½nn 9¾ ¯ ¾m f ½f°Âmn ¯f½f¾nm € n ¯ °f¯nfn¾ nf½nf ° –m °m# .-@ ½ f f¾¯f  ¾ ff¾¾ ¯nm  n ½nff n° ¾ff ¾nf n° ¾ffnf nf ¯°¾ff  ff % €nf €nf ffmn °m % f½ n f½ n f fm . ¾m ½n nffn ¾n n¾ n° f % °f –f %  ¾m ½nfnffn ¾n n f % °f –f % ¾m ¾n n n@@.@-I@..

 f°¾ . nf½ m ¾ °fn¾ I O#  @f° f°  ¾9 f––nf %&&& °f  –¾°  %&&&.-I@.°  –¾°    .-@ ½ n °f ¯ fm °¯f°f   % nf ½f¾nf# n¾ fI f .ff°  % .

@D nf ½f¾nf 9nf @.9@.

 .

nf ¾n n ¯½¯f f½ ¯f f  °nf¾ ¾f ° D .

@D ¯ .n ¾–° @9D. ¾ .

@ .

°¾ f .

9D  .

°¾ f f ½° n¯ °f fn  ¯f f°n°f¾ff ° f¾n f n½  .

@I9@- 9 ½fn¾¾f¾€f¾fnfn½   ¾f n°f¾nfn nf ¾ nff° f ¾½ ½f°¾  fnn ¯°¾f  ¾f °¯ f¾nfn nf $ n½ ffn°¾° fn¯f f°   ¾f€¾ f¾nf °nf¾ ¾f °°¯½¯f fn€¾ nf¾½f€ff n  ¾f f nf©nnf $ n¾nf© °n ¯½¯f n f % ¾¯ °f %–°f  ¾f¾ ¯¾ °¯¯n ½ °f° ¾n f  ¾f f ¾¾ff f nf ½ ffn ¾f  .

 ° °¾½f½f¾n ½°–f°f f ¯ ° ¯ f©½f¾n%½°n ° n €¯ % ½f f°¯ ½°n½ ¾ n ff€¯f°ff°¯fn¯½ ½f¾nf n¯½ ¾ n°¾ ff°ff fnf½° ¯°f f° ¯ °¾ ¾nf ° f¾ n fn ¾ f .

f°  ¯ °  ¯ f©½f¾n%½°n ¾°%f¾ ¯°€nf ¾fnf €° °f ½ f¾ °f ¾f nf fn f½½f fn f¯f°°fn f¾½f° n¯½f ¾ ¾fnf .

f°  ¯ ° ¾°½¾ ½ f–°f f¾n ° ° ¾f ¾n ° ° fn n°f¾f° fnn ff € n °f¯n¾¾½ff n¯½f ¾ °f¯nf .

f¾€nf fn¯½ ½f¾n ½f¯ °nf n ° ° ¾n° n ½ f¾½ ° ¾f ° nf .

¯½f°n¾ff  –f °¾°–n ° ° ¾nf ° f½f½ f¾½ ° nf f½°n½f  ¯ ° n¯½° ° ¾° ¾½¾ °°fn °ffnf °n°©ff  ¯½ -f¾ fI ° # f° n .

¯½f ¾n¾f¾ nffn ff½° ¾ °f¯f¯n ° ° ¾nf ° f½f½ f ¾½  nf ¾½ nfn ¾ f½f n f¯½ ¾fnf ¾ ° f ° °f°¾f¯  ¯½ 9¯fff# f° n 9°n½n¯½°f  9f–°ffn°¾f°¯ f¾ f  –f°f f ¯ ° ¯ f©°¾½f½f¾n  nf ½ °f¾n ¯fn¯½°ff f°¾f¯ ½fnf ¾° ¾½¾  ¯ °    n ¯ n¯½°f ¾° ¯f¯ €  f%°°– °–nf€°¾¾ ½¯f¯f¾f ¾f f ¾¾ ½ ¾ n ½ °f f °¾ n nf ½¯f¾ ff ¾½ ¯f° °f °–nf€°©¾ ½¯f½¾f ¾f f ¾f n °¾f  %°¾½ff ¾½ff ½¯f °f¯¾¯¯f¯ € n °½ ¾fn °€– ¾ ¾ ½½ ° ¾ n °f¯n  n%nnff n n ¾ ½ € n° f n °f ff ° €° ©ff¾½ ° ¯f–°¾¾ ½ ¾ °n¯½n¾ n ° ¯ °¯ ¾f© ¾¯ n  % ½nf ½¾f ¾ ½ ¾f¯¾nf f °f¯n ½ f€° ©ffnnf¾ ¾  n¯f° ff°¾ n °f¯n °n¾  %f½ ff f½ °¾½fn f¾ n°¾¾ ° €%½ f–°ff f–°ff ½¯f¾½fff ¾ °f¯¾¯¾¾ ½ ¾ °¾ n nf ½¯f ¯¾nf f –%½ –¾ °f $ nf °ff ½¯f¾f f n ¾¾ ½ ¾ ½ ° ¾ n ¾fn $ nff¾ ¯°€nf°ff f f¾n °¾° f  D°f f ½ °fnff fn¯½ f¾ n°¾° °° –n ° n¯½ ¾ °ff fnf°¾ ½f f f–f¾f¾nf °¯n °° – €ffff€ nfn¯½f  n  ¾ fn f½ ° ½f ° n¯½½°nf n°f ¾ nf ff f n°f¾ ¾ ° f ff½°n¯½ ¯ °ff  n ¾ f ff° ½f©f½¾  .

89.9.. . 32. %!&%'%%. .9029...07:90/00/:.0 %' !# 2 8% f 8./85490 ..-. ..994.9.70 570.:348939047 ./3.905.8.70 .9:5.9050.9.94.9.00.9039054. %'%f %#% $% f:34.7/0892:.4507.08970.: 094.9:7.9.70 507:5:783/..9.5.3900.9: 80235.20/:: 4.70.0 8.32. %02.8.:.70..9. f½f ¾f°–f ¾¾ ©¾ – ½° f½½ ½ff f ¾fn n°n – ° f ½fnf ° f ° n ¯ €¯    #f &!# # #&#'&  ' &% # $%% %  #&!2.9  $%#& 7.. 08.:72.0 % #%'%f% 9..:570107.70. !.:.89./:.4547 7010794. $ !& %'%f 4384/. ###.08.:3/. !:3.5.89.-.32.//. L34.444.70 &78:09 %%#f'09:94.:.89.:  #%f/:.300.89070.70 $&%32. $:-0.

49.32.!# #$%#%' 390.90789..8.0 .:94..709020 8.70.0 %' !# 2 8.43.70.3/.8:9.88.:30.73/.00..8.0 8. 54.50.47085:3.2-0023L3 925::.3/0503/039. 8.93/70:0/0/8.7./081.:47.94.97.93/3/.30 $ !&%'%f 70.5.5:3070 :93/.70.573.53.9: 4.8. #%f 8.79. /0243897.: 2:3.. 05.7084.14480..70 L2-3.70 $%#&  8.. 70850../03:20..3/0503/039..00.084.078.9:5./02:3.70.7..08970.88.94..8..390..57328.078:70 89.13.43897:.708:109089 8:07.018.. 9.88:-0.599:/3472497./35.00:.:7/08570.92481070/0/0893/070 0.00902.079.70.47085:3..:747 $%#%% % 8!# .70 8:57.79..  '0.90/0.90/0909 L3792:204/47 8.0.:.5.94.7.8..70.7:: 8.9.7..32. 007...9.9..70 8./:.. ./:70  ':50.:34.8:7.:L37:5 70850.70 8.385:3./:70  35.8..70.9.9:7.70.  'f f % .4.047 8...8.90824/0:0/:.:9028..  ':50.3.34:0020390030.89.0088. 4-807.9.0230/0505.

  %.70 4..239: 5708.70.04750397:10..050397:7./070.. .80.9.0 ..47 892:0390 $# %f.08. /:.30. '47.47085:3/ .:7//.04770./39.: 2.45 970-:0 8.0897 /0 .%03479 !09748.5. 54.. '&# -807.2./070.7.9.7.:7089 /9:7..089780.9.8/05:8 # !747.9..   !70/.-. ' 3907.70 &3242039/070.3.4393:..2039:: .32. 0/:.47085:3.70 .70.94.84. .-.32..947 3897:.4547 .970 0/:. ...3  &#%505.89.70.970. L39707:5070.7.00 57290 2.3 ..0..2.9.45 :. 14/0/0803 $%#& .70 .42509.9 !70.070.:-:7/0023 . :. /0 .:..8% f2.907.9.947 8038::.50397:L3.9.3.. 50397: 8939..907.70.30 5.7 4.0 L3 7../0. 4.:. /3 2.4./39.70:30-:30 /081.:78::300 !%#& &% % .7 /9:7.700 5038:0 5. 425.89.505.7. 54.907. 8 .:0 L3.. .: .8:7.90 #& && .4.89. L3 7.9. 54...447. .34: 180 ..34: $f8&##%'%f $f8&##%'%f '%& % %& #% #  &%&8% 8:7.43/94730. /:.:7089 430. /2094/.704.425479.8: $%#% % 5:3070.:.9./39.0/35.70.9.:90 8 8.8/08.0 094.:-:7/05.0897 .45  ! :.08.30 . .905.:7089 /9:7.: 0 ..90 #%f..5.9.

 .:/0 574-.07-.3/8.70.:.70.2.. 80010.00 8.. 43./0. /08.4547 3:39.70.30..32.7 ## 'f f# 8% f 5..9.00./708./0391.70.:3.9.7..9:..70.7. ./390 /0.:: 425.94.. .90.70.10.4.9..45 573749.425479.390708::50397:..70. .03:.9.47 8.4547 570..9 50397:L3. 8  &%&&8 3/70.7.:950-.007.9.9: 5.0 4.. 5.425479.7.7.8..45.9..70..0 .9. 8. !70039.: -807.784. 39:70.4...:3:... 3/0503/039.4.:0 .24/:/0 :.1..70 8939.L3..8..70./:. .45/0..9.970.7 .70 0243897.4.9... 8939.47.50.50../070.9. 570.07-.7:: %7070.7050397: 10.2039:: .2039:: ...2039:: .7: 850.90 4-93:90. .7847/08570.4547 570.8:7.907.078.705729.70.30/0:.7 :25070.70.439:7/0 07.08970. 43.9.0949.70/70..0397.7:50397:70. 3/0503/039.2:8..:: 8.9.07...!%# % 970.9.7/04.90 !#%# 3/7:2. 80010.70.34: 2.07-.70 4.047.24/::/0/081.0505... !4. -807.90204784-0.70.0 5./39.47970. 79. 8939.9...47085:3/9020 #04.1803/.70.047 $:757.9.0 .70/:.:..24/::/00.07. 5. ./02438970.9:0.: #%f #0.-70.425479.. $9.7. :3.-.747/04..70.7.0 & # %8 %' # -807.:./.:5:3. :3. 8 79..90 57397 48.: !70.23 .70 03943.9.90209.9 10../0 892:0390 -807.472.010. 4.:..07.47/.70. 7..757.70.078.9:0.71:5038:0 .70.

7.54793/: 80.:.90.70: ./10790472094/08903.7.9805070390/.70.x0..90.70 # !# # 0.470.70.8.90.: :.x43.: 07.43 903900..3/.9 2.5.:79g/:7..907.07.1./703x0  .7070.:940..002039::/02-.42.7.89..707:5L8.4250380  !740.9.:.70.747 5490.470..-.70.7 570..9.2.7:50397:L3/05370.9:0. .:94700.32. 850.1. $:-0.xg/0.347 0.8..70.8579::/00.70.L37:5:72.04507. .901.90 .07390089.90 .49.42:3. #0/.9./85490 39703./070.3...425479.70.-90.98..7 .0003:3x.047 7:5:70L857039.0 570.70./:.2039: 4.9548- $%#& #0.5.:.0070 -0..8.99:/3.70.8 3/.:-079...9g..74-0..31472.07870..47/.9.7.9.70.:.7 44870./08..94...L3..10.9: $&##  &&  '&# %'%f # %'%f $0.431472. &90.90/0.9..:..0780 .: 5:8.4.439/0.05:9 L3 242039:..000..0739047 933/.439740.30 8g./0 :.479: 5g.9//.- 8g. 45:.9020 14483/: 80/02.0x:2.8.470.070307..5.880.7.

5741084.x43.4747 .9.3:20 .. .2039::09.x:30 .4747 .  081g :7.4270107/4.4890.9g.:9.9g 574-02.90 /.2470.g.500 ..700 .3:. .97.74.:79g/:7.479: ..9.90 9: '70.g./..:x03974/:.70.47 .82.4317:39g84.90//.9: 4-0.x0 9.70.. -0.547900.9. 03:207.1.500 0.. .9.708:39 574-0200.. 09.x43.9.-g4.00.9.70 7.70 5.90.00 80392039 09.90.8:30 # $% .9..70 3970x304/8.270. :2.470.:8g 9: 3..g..10.4/013x0..04507. -0.L3917:248 54.9.70 !745:308g8003:2070.xg/0 .g7.9:7.99:/30.90 %03.47 3:207g 7g85:3/ #0.:/7.. 081g :7.30.9g. ..:/089:/:--.9//.:3.. 8038:: !740.4317:39g0 3:3xg8:-0..0.x0 ..000.g.x0. 908. .gx 7:20390L35.. #0x3 .4890.247 .82. !740.7080.:. 2. g8g94701g7g707090 -.471...:9.900/0:3g/:7. .. 43.70 .4.g.9. #g85:3/ 2:9509307/0.09.0. 8:07.9:0.53..9./08.90.  #08:7800/:..9.5741084.9.4890 .9.9047.02. .90.70.70/3. /8.47 %03.425:907 2.8g 4-807.:.0890. 00.4570039.09./7.8.30 /7.9 /03.. .97:82: 430899. x.4.7:20390L35.9 0. 2.89g.709.00.9.078../703x0  .7. $:-0.9./0./3.%03. 3:207g-:3g9. 01308.5740.708. .x0 9.:348.70.00..9.08.479 /08030.7..0.. -L3/0x0. 3970.470 :-70 5.:3.:9.9.2470.34/0 .x0:270.89:.470 g73.x0 .70 80.02.:34 93x0057457.708:39574-0200..-.09gx .90.8.30 !7.470 05:90x570:.g. .5.4890 24/:::9:7..xg34x:30.:.-g.0...42547.:9.90/8.x0/0.2470. 5489070 .470 ...-8g . .390747 /893g34x:30. 9 7423g50.90/000.700890:3 ./703x0 10..90:3:/3.92g 03:3x./0/7.: 00.42/8.9:.90.0 7.9 30L3x008 !745:308g80/0..:.x.90.:x./3 574-020084../0. $:-3.9g10.00 0.70.g509.0 .90L3907080..90.

8g80.34:g80 97.0/7.80. 70 /3 /3 70.00/4:g34x:3 L3:72..g 9.0 07910 90 /85.0.0 3: 80 08904 L3/0 90 /7.g .43g7:3:.70.38. 907 70.1.0:.0890 .70.gx :.0 /7.9 .: 10. 10.-0: 908.70.047/4:g34x:3 .70.70 -300 .907: .8.7.9 5419g :-0 90 0749.8910/080392039080 L3.g 50397:.4890 /85.7 .45/0/10790..447 8g ./04.70. 8.1 0. -..80 097.7.089 8:-0..1g. .g.7-g 3:2..g L5.gx 8g 9: 425090 425090 .:8g 9: 3.9 .:34.. 97g8g9:70850.70.L39 #0.00.8g80L3/0.8:30 700.4890 /4.: 0749.43/x4 830 3.g 570x:70..7.97.9g 8g: 50784.g 80..g 0890 .30.8g/0 .70 /g7:3/: /3 8050830 242039 08904 .2:90 /013x.9 0.:34.9g50397:...70 390039g .0. 7..000./.x0 8:-33/25479. 0748 50 .9g/0 .981. /g7:0 90 50.8g gL3 0 925: 70.3x.3.4890.g4 5419047 2079g8. ..: .704 .0 3 90 31472.43.x0 574-02g8g 80/10703x00.4890 5..0.x.9 5720.L7890 0708g805745:3g834320 50397:..3g /470 90 50397:. 3:0890:3.L3/.0900 L3 7:5 31472.g4 .-0: 9: '70. 9: '70.g.. #4..7:L3 7:5 7:203 9L3 5.07 .. g 4.0:. 3:3xg4-0.!7039gL3!407!4392. 0890 .00250 .g 2470.34:g50 /08570 .0 .g. 34x:3 .704 80 .8.047 34x:3 31472.g9.970. .70.70...1.: 3.089.0890L3 .0.70L37:-7. 0.050 .0 . .g.07.0 470 0 89:/3 /.-.L39L .:. .4890.g489:. 5:79.70.. -.8910 /7.5 425090.9 3:3xg8.42970 0/3 30.0.g -.. 9070 2.97..0:.g . 8038:: .9.7090/0/7.g 00.g 70.0 0251.097g8g9:7850...L789.489085:80/0 .g.7. 30.x 9:0 4-0.:34 93xg 08030. :208.820.x.g 3:2..0:..   ..

9 420370 0890.43/x43 .2:3.31089039070850397:8.8.8. 3.9:.70.9.90 .g3: /0243897.2- 0890 . 8...9.7:750. 3899:9. :7.1.9.g7:7 .90.9.305745:80 8./03.7/..:79.0 8.9L90.700.5894.0: :.390747 8.:/07010739..5.9.g /4.x ./0.:34..47.9..g970 473903 .0g.L3 8.431:3/g .0347200/080.:3489390038:890. $005:3 249.90 29.0:.947.9.7:734L3.g 5720 90 .0890.gx.2030.: --.L3/ . 5730791.90 23:90 -0.g8g94780/0897. 902.0 -0.. 8g :8:8 /g7:..70 ..90..90347200/003. 3970.. /:. .9 !7. L3/023 5.90.9g/0 5:79.2g $g8003:2070 :. #010...9.9..543..0.0..-gL9/025479.947 .9:0.70.9057.3. 8.7:50. 4/:: 79..:: $:-0.9//./031.8.40 90 90 .4785:30 ..9 5720 90 4 808:5g7g :2300: 50 50397: .90344.. .7.9.90 47200/057490. 5g73x 570903 7:/0 .2:3.08. .9. :..L3/45x:30.9. %5:0.2. /..L3/4..594:  !740.004507.70850.857490.9..943.00.3908908g .239 .

9.:79.5740.347 /8.5.0/0..47..9.92.078.9.2.:9.347200/080. 8.9./893.8. /0243897. 0.9.70. /8.3/0503/039.70. !0397:.:79.9.9:7.9..90 094/0//. .90 8..9. 4-807./7.:9.9./0347200/080.87.9../081. 574-02. 05.40.48 `WU`W .99:/31.9::...3.0 43.

^YSZ S^WS WU`W             W^XUS^WS `WW \WZ`^a SUS_S      .

T  .

             .

       U`b`S`WSZbS`S`[^aa ZbS`S`[^a_`STW_`WaZUS`SVWUbS` \WZ`^aVW_XS_a^S^WSSU`aaVVSU`U S\`S^WSS`WZ`W W\^[\aZWWWb[^_SS_Ua`W[\[W W_ _SU[\W`W WUaUabZ`WW\_SSUW_`WS XZVZ[Ua`WUaSYZ ZSS^WSU_S`S ZS^U[`[`ZbS`S a_WU[S_Sa`WSU ZUWS^_SX\WZ`^a\`U ZS_SZ`W\S`UaSUa Z S_SZ^[_`USSUa S^STZSUWS_`WS`S `W[_SZUa^US`ZS`S aWS\[`VW_Ua^US ZS\ZYWSSS \[ZbS`S`[^aVSZ`^WTS^\WTS S \[W WU``W WXSUWZS_^Ua ZUWUSa SZS_SZ`W\a` ^[XW_[^aWXSUWWWb[^UaZ[_`Z`SUa Z[aUS\`[UWb[^_`aVS_W \US Z[`aZWSZ[^WVW_WUa^`S`W_ \[^`SZ`S[^ ZbS`S`[^a_WbS^WZ`[S^UWS`^ aS \[W W^YZVa \WWWbSZ`_S _`^ZYSZ[a^S_VW\W`STS^S_\aZ ZV SZ`^WTS^WVW\WWZ`^WTS^VZ US\`[a`^WUa`\WZ`^aUSZUS_S_S ^S_S^S_[S^WW Z`^WTS^W WUWa_`WZ_WSbWZWb[W\WZ`^aS U^[_W`S  aW_`WV[aS_Z[ZWSWUabZ`aa U[^W_W`S S^WW_`WS`W^S\^S\WZ`^a U`b`S`WSWWbaa W`VV Wb_[^YSZ WS S[Ua [ZbW^_S VWaZUS `S  WbS_Ua`SS`WZ`\[W S .

T_W^bS _ZaW_`WUabZ`WW\_S `S              WbVSa^S_\aZ_a^ [ZbW^_S U[\W S `S ^Ua[ZbS`S\WZS Ua_SU[S_WUWS^_SXa \WZ`^a `U ZS_SZ`W\S`XZVUSZa SX[_`S`WZ`S    [ZbW^_S `S      WZ`^aSU^[_W`SSbW ZWb[WVWU^[_W`SSUWUa SYSWSUWVWUa_a` X[S^XWUWW`^aVWU^[`[^W Z[ZWWUabZ`aa U[_W`S_aZ`Y`S_SU_[^  S`W^S\^S\WZ`^a .

             ^WVS^WS ZbS`S^WS S`W^WZ[     [Z_[VS ^WSS`W^W _X[^S^WS US\SU`S`[^      [T`ZW^WSX^W[^`W `W  WUW\^[bWZWZ`S\[`XX^WW`W `W    WZ`^aW WUa`S^WSUS^[^S^`U[W_aZ` a` S`WU^[_W`WW_aT`^    ZXaZU`WVWUW_WSWYWU^[_W`S   WUWbW`ZWU[Z`SSWYW^WSaZW U^[_W`W   ZaW^SWWWZ`WWVWTS SSW U^[_W`S^\WUS^WWUaZ[_`   WXZW_`WZ[`aZWSVW[`b [^ZSWZ`S     .

 ZTS SaZ[^VW_WZWWWbb[^VWVaUW UWW Z[^WVW\^[`WU`WSaZU   ZTS SS`^W\^[bW^TWWWbb[^VWVaUW UWW`^W^WYaVWSa^ ZWZaU^WVWZWZ_a_ZaU^WVWZ ZU W`WZa`\SUWS`aSZaXSUW  a^a\WX[S^WSVSUSb^W_SbW ^[Va W  ZbS`S`[^a\^[\aZWWWb[^_S_W [S^`SZ\S`^aY^a\WXWUS^WSWYZV U`WaZW`[ZVW[Ua[S^WUW_WZXUS aZSZ[`\bW^VW\^SbS^S^[_abS^S YSTWZ`[SZSSTS_`^aS^ZSS\[ Y^a\ZVa_WWU\WW\^W_U VWZa^WSSZ[`\aa^W\^W WZ`S`Z Ua[S^W  WUS^aY^a\^WbZWU`W[X[SW\W SUWS_`SXZVVW_WZS`aZST^Z`VW `W^W ZbS`S`[^aVSZ_S^UZS^WSUS WWb_SYS_WS_US`[S`WUabZ`WWUW [T`ZW^WSX^W[^`W `W[ U[Z_``aWXT^WW  ^WW`W `W\[`XVW \^[bWZWZ`SbWYW`SS SZSS_Z`W`US ^_W`WW_aT`^_W a` WS SSW WUa`S^WS S^`U[W[^SXZWaU^S`W VZX^W_aT`^ ^[_W`S_WSWYWZXaZ`W VWS`W^SaUaUS^W_W aU^WS S  SSWYW^WSaZWU^[_W`W b[bW^XUSVSUSW_`W _WXa`STZWVSUSU[UaZa W_`W\^WSS^W WWZ`WWVWTS SSW U^[_W`S^_aZ`\^a[U VWSZ`SZ`_[^VW[Ua^ ZWVWSZ`\U[^a__Ua^`  [`b[^ZSWZ`SW_`W W WUa`S^WS[Ua^[^ TW^W\U[^a_W[^UaaZ W`Wa_\U[^a_W[^_Ua^`W Z`^[SZa`S[^VZW  aSa`[^aZbS`S`[^aa ^[TWS WWbZaW_UZ[^WWVW ` S^WS _WUa^`S`WSaZU W[Z _`^S^WS WbV_Ua`ZVVWVaUUWW _Ua`S `^W^WYaVWSa^ V^S`S _SZa`XSU^Sa`WZ_a_ _SZaXSU^SaUW[^S` _SZaV_`^aYaU^a^WVZ a^a`Sa   Wb_W\S^`Z  WU\W        Wb_`aVS SST^Z`a_ ^[TWS YS_W_UUabZ`WWUWU[Z`Z ` S^WS UabZ`aSU .

T_W^bS `SV^S`S .

          bSaS^WS U[Z`ZSUabZ`aSUSUW_`SXZVaZaVZ UWWS\[^`SZ`Wa_`WZ_WX[[_`WZ S^`SUa_a`aa  .

 WUS^aY^a\^WbZWU`WaZUS VW aU^aUaSUa ZbS`S`[S^WSVS Z_S^UZS^WSVWSVWZ`XUSUWZ[^WVW _WUa^`S`WZaSaX[_^^W_\WU`S`W  .

 WU^SaY^a\^WbZWU`WV[aS \Ua^ ZaZaVZ\Ua^_aZ`X[WUa W \^W_X^S W[[YUWUWU[Z`ZUabZ`a S^`SS^ZUWSS`\UW \US`S W \^W_W ZbS`S`[S^WSVSZ_S^UZS^WSVWSS^SZS ZV^W\`aXWUS^WW \^W_W \USSW  _`YSY^a\aUWSSbaUWWSU[^WU`W ^S_\aZ_a^SSU`b`S`WVS`W  .

 ZbS`S`[S^WSSV^W_WS SZ`^WTS^ WWb[^ W_W\[S`WZ`\SVSUSZaUaZ[S_`W` _Za^W_\WU`S`Z[^WWVW\^[`WU`WS aZU WbW`XSUWZSZ`WVWSW WUa`SaZ S^`U[VWUa_a` ab[^XSUWW_X[S^XWUWWUWWbW` X[[_ ZVWbW``ZWS`W^SWWX[[_`W a_UaUWbW``SSS`S WbW`XSUWVa\S`W^ZS^WSSU`b`S` \^SU`UW ZbS`S`[S^WSSZaZ`SUS`WW\WZ`^a SUS_SW_`W_SZbW`WZ[^WWVW _WUa^`S`W__SU`WS_US`W `aVWS \SYZS      WbU`W_UUS a^W_ ^[TW [T_W^bSZ[^WWUWZaSa S` S^WS X[_`^W_\WU`S`W _Ua`S U[WU`bS WU`a^S WbU`W_UW \^W_W ZVW\WZ X^S W[[YUW_[^V[ZWS S VWZ`S ZV^W\`aXWUS^WW \^W_ W \US`S_S        Wb^S_\aZVSZ`^WTS^ [ZbW^_S ZTS SZ[^W[^VW `S _WUa^`S`W   .