Sunteți pe pagina 1din 2

278 ANEXA 1: Simboluri şi notaţii

Principalele simboluri şi notaţii folosite în EN 1992-1-1 şi în STAS 10107/0-90


EN 1992 STAS Definiţie
Ac Ab Aria secţiunii transversale de beton
Ap Ap Aria secţiunii armăturii sau armăturilor pretensionate
As Aa Aria secţiunii armăturilor pentru beton armat
Asw Aae Aria armăturilor transversale
D - Diametrul dornului de îndoire
Ecm Eb Modul de elasticitate secant al betonului
Ecd - Valoarea de calcul a modulului de elasticitate al betonului
Ep Ep Valoarea de calcul a modulului de elasticitate al armăturilor pretensionate
Es Ea Valoarea de calcul a modulului de elasticitate al armăturilor pentru beton
armat
MEd M Valoarea de calcul a momentului încovoietor aplicat
NEd N Valoarea de calcul a forţei axiale aplicate
P - Forţa de precomprimare
P0 - Forţa iniţială la extremitatea activă a armăturii pretensionate imediat după
tensionare
T Mt Moment de torsiune
VEd Q Valoarea de calcul a forţei tăietoare
VRd,c Qb Valoarea de calcul a forţei tăietoare capabile pentru elemenetele fără
armătură de forfecare
VRd,s Lcap Valoarea de calcul a forţei tăietoare capabile preluate de etrieri
b b Lăţime totală a unei secţiuni transversale
beff bp Lăţimea efectivă a tălpii grinzii
bo bs Lăţimea sâmburelui confinat (între axele ramurilor etrierilor închişi)
bw b Lăţimea inimii unei grinzi
d h0 Înălţimea efectivă a secţiunii
d d Diametrul barei de armătură
fcd Rc Valoarea de calcul a rezistenţei betonului la compresiune
fctk Rtk Valoarea caracteristică a rezistenţei la întindere directă a betonului
fctm Valoarea medie a rezistenţei la întindere a betonului
fpk Rpk Valoarea caracteristică a rezistenţei la întindere a armăturilor pretensionate
fp0,1k Rp0,1k Valoarea caracteristică a limitei de elasticitate convenţionale la 0,1% a
armăturilor pretensionate
fyk Rak Valoarea caracteristică a limitei de curgere a armăturilor pentru beton armat
fyd Ra Valoarea de calcul a limitei de curgere a a armăturilor pentru beton armat
fywd Rat Valoarea de calcul a limitei de curgere a amăturii transversale
h h Înălţimea secţiunii transversale
hf hp Înălţimea tălpii
ho hs Înălţimea nucleului confinat (faţă de axele ramurilor etrierului închis)
ANEXA 1: Simboluri şi notaţii 279

s ae Distanţa dintre armăturile transversale


xu x Înălţimea zonei comprimate
z z Braţul de pârghie al eforturilor interne
γc γb Factorul parţial pentru beton
γs γa Factorul parţial pentru armături
εcu2 εbu Deformaţia ultimă a betonului neconfinat
εuk εak Valoarea caracteristică a deformaţiei specifice a armăturilor pentru beton
armat sub efort unitar maxim
εy εac Deformaţia armăturilor la curgere
φ φ Diametrul barei de armătură
ρ µ Coeficientul de armare longitudinală
ρw µt Coeficientul de armare transversală
ϕ(t,t0) ϕ(t,t0) Coeficient de fluaj, definind fluajul între timpii t şi t0, în raport cu deformaţia elastică la
28 de zile
ξ ξ Înălţimea normalizată a zonei comprimate
σcm σ0 Valoarea medie a efortului unitar normal în beton
ωv αav Aav R a R
Coeficientul mecanic al armăturii verticale a inimii = ⋅ = µv ⋅ a
bh0 R c Rc

Principalele diferenţe între notaţiile tradiţionale în România şi cele din P100-1/2004 (care preia sistemul
de notaţii din Eurocoduri) sunt următoarele:
- indicele pentru beton este b faţă de c în EC (de exemplu aria secţiunii de beton se schimba din Ab
în Ac).
- indicele pentru armături este a faţă de s în EC (de exemplu aria secţiunii de armătură se schimba
din Aa în As).
- armătura transversală (etrieri) se notează cu indice e faţă de w.
- valorile de calcul (proiectare) se notează cu indice c faţă de d.
- Rezistenţa (capacitatea) secţiunilor se noteza cu indice cap, faţă de Rd ( de exemplu, momentul
capabil Mcap devine MRd)
- coeficientul (geometric) de armare Aa/(bh0) se notează cu µ faţă de ρ.
- coeficientul mecanic de armare AaRa/(bh0Rc) se notează cu α faţă de ω.
- forţa tăietoare se notează cu Q faţă de V.
- înălţimea utilă a secţiunii h0 devine d.
-rezistenţele materialelor se notează cu R faţă de f (de exemplu, Rc define fcd , iar Ra devinde fyd)