P. 1
Tranzistor Bipolar

Tranzistor Bipolar

|Views: 150|Likes:
Published by Sandu Stelea

More info:

Published by: Sandu Stelea on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

1. TRANZISTORUL BIPOLAR 1.1. No iunea de tranzistor bipolar.

Structura i jonc iunile tranzistorului bipolar Tranzistor bipolar este numit dispozitivul electronic cu trei pini i dou sau mai multe jonc iuni p-n ce interac ioneaz între ele. În tranzistor se rânduiesc trei regiuni semiconductoare, pentru care pe placheta de izolator din Si-i, prin metoda epitaxial - planar se formeaz regiunile colectorului (C), bazei (B) i emitorului (E) (fig.1.1). Pentru aceasta, în regiunea Si-n, ce serve te ca colector, prin metoda difuziei este format regiunea bazei Si-p. În aceast regiune, prin metoda difuziei locale, este format emitorul Si-n cu concentra ie major a impurit ilor donoare. C B1 p n Si-i E1 n C Jonc iunea emitorului Jonc iunea colectorului

Fig.1.1. Structura tranzistorului bipolar tip n-p-n La frontiera regiunii emitorului cu cea a bazei i de asemenea la frontiera regiunii bazei cu cea a colectorului se formeaz dou jonc iuni p-n ± emitor i colector (dup denumirea regiunilor laterale ale structurii). Jonc iunile interac ioneaz dac distan a între ele WB , numit l imea bazei, este cu mult mai mic ca lungimea de difuzie a purt torilor de sarcin mobili ( WB L p ,n ). este distan a pe care o parcurge Lungimea de difuzie ,n electronul sau golul din momentul apari iei în semiconductor pân la recombinare. De regul , suprafa a jonc iunii colectorului este mai mare ca suprafa a jonc iunii emitorului. Regiunea emitorului trebuie s posede o electroconductibilitate mai înalt ca cea a bazei i a 3
 

colectorului. Concentra ia impurt ilor în regiunile tranzistorului bipolar trebuie s respecte inegalitatea N E " 100 N B u N C . (1.1) 1.2. Tranzistorul bipolar ca element al circuitului În dependen de alternarea regiunilor, dup tipul de electroconductibilitate, se deosebesc structuri tip p-n-p i n-p-n. În fig.1.2 sunt prezentate structurile p-n-p i n-p-n ale tranzistorului bipolar i reprezentarea lor în circuitele electrice. JE E p B E C p-n-p n p JC C E n E B p C n-p-n n JE JC C

B

B

Fig.1.2. Reprezentarea tranzistoarelor bipolare Ca element al circuitului electric, tranzistorul bipolar este utilizat în a a mod, ca unul din pini s fie conectat la intrare, iar altul ± la ie ire. Al treilea pin este comun. În dependen care din pini este comun, se deosebesc trei circuite de conectare ale tranzistoarelor bipolare: - baz comun (BC); - emitor comun (EC); - colector comun (CC). În fig.1.3. sunt prezentate aceste trei modific ri de cuplare a tranzistorului bipolar în circuitul electric. 4

IE Iintr.

BC

IC IB Iie . IB Iintr.

EC

IC IB Iie . IE Iintr.

CC

IE Iie . IC

Fig.1.3. Schemele de conectare ale tranzistoarelor bipolare

1.3. Regimul de lucru i procesele fizice în tranzistorul bipolar 1.3.1. Regimul de lucru al tranzistoarelor bipolare În timpul func ion rii tranzistorului la bornele sale este aplicat tensiune de la sursa de alimentare în curent contionuu. În dependen de polaritatea tensiunii aplicate, fiecare din jonc iunile p-n ale tranzistorului bipolar poate fi polarizat direct sau indirect, adic sunt posibile patru modalit i de func ionare a tranzistorului (tab.1.1). Tabelul 1.1 Modalit ile de func ionare a tranzistorului bipolar
Denumirea jonc iunii Jonc iunea emitorului Jonc iunea colectorului Jonc iunea emitorului Jonc iunea colectorului Jonc iunea emitorului Jonc iunea colectorului Jonc iunea emitorului Jonc iunea colectorului Conectarea jonc iunii Invers Invers Idirect Idirect Direct Dnvers Invers Direct Denumirea regimului de func ionare a tranzistorului Regim de blocaj Regim de satura ie Regim activ Regim de inversie

5

1. În fiecare din cele trei scheme de conectare a tranzistorului ace ti parametri posed valori determinate. Primul indice în reprezentare determin pinul prin care circul curentul. Regiunea E-C posed o conductibilitate înalt i poate fi considerat ca scurtcircuitat .1. al doilea ± schema de conectare. R C sat ! I C sat I B sat 1. I EC 0 . I C sat . I CBS .4. I CES . I ECS . y pentru circuitul cu EC . Regimul activ În fig. I EBS . Regim de satura ie În regimul de satura ie ambele jonc iuni p-n sunt polarizate direct. Ele sunt prezentate sub forma urm toare: y pentru circuitul cu BC .I BE0 . I BES . Regim de blocaj În regim de blocaj ambele jonc iuni p-n sunt polarizate indirect. condi iile în regiunea r mas a schemei (Ä0´ ± lipsa curentului. I CE 0 . adic mers în gol.4 este reprezentat modelul plan unidimensional al tranzistorului bipolar. Raportând m rimile tensiunilor i curen ilor.I BC 0 .3.3. ob inem rezisten a de satura ie: U CE sat U . jonc iunea emitor a c reia este polarizat 6 . R B sat ! BE sat . Parametrii statici reprezint curen ii de satura ie I E sat . al treilea. I BCS . I B sat i tensiunile de rest ( U BE sat . care reprezint parametrii statici ai regimului dat. ÄS´ ± scurtcircuit).3. jonc iunile sunt saturate cu purt tori de sarcin mobili. U CE sat ). y pentru circuitul cu CC . rezisten ele lor sunt reduse.3. I CB 0 .1.2.I EB 0 . Prin bornele tranzistorului circul curen ii de scurgere a jonc iunilor polarizate indirect.

(1.4. În circuitul extern al emitorului circul curentul de injec ie: q U EB I E ! I E p I E n ! I EB 0 (e kT 1) .direct.injec ia purt torilor de sarcin prin jonc iunea emitorului. format de jonc iunea colectorului. Aceast corespunde regimului activ.recombinarea purt torilor de sarcin în regiunea bazei. IEp=KIE JE p JC ]IEp n p conectare IE IC IE n I B rec UEB IB ICB0 UCB Fig.2) Pentru structura tranzistorului tip p-n-p rela ia între concentra iile impurit ilor din regiunile emitorului .purt torii injecta i prin baz care circul drept rezultat al fenomenelor de difuzie i drift.1. . Injec ia purt torilor de sarcin duce la trecerea prin jonc iunea emitorului a curen ilor de difuzie (a golurilor I E p i electronilor I E n ).extragerea purt torilor minoritari din baz în regiunea colectorului prin intermediul câmpului electric. Mi carea purt torilor de sarcin i curen ii în tranzistorul bipolar (regim activ) Principiul de func ionare a tranzistorului bipolar în regim activ se bazeaz pe utilizarea urm toarelor fenomene: . . iar cea a colectorului indirect. .

N acc E i bazei .

N don B se determin ca: .

N acc E u 100 ™ .

7 .N don B .

Concentra ia lor la frontiera jonc iunii emitorului pentru structura tip p-n-p se determin din rela ia: . iar curentul de recombinare I B rec este mai 0 qU E kT . formând curentul de recombinare al bazei I B rec . (1. Circuitul emitor ± baz devine blocat i asigur circula ia curentului emitorului. Majorarea concentra iei electronilor i a golurilor în apropierea jonc iunii emitorului formeaz gradientul concentra iei purt torilor de sarcin în baz ( “p i “p ). mic orarea concentra iei purt torilor de sarcin purt torilor de sarcin în regiunea bazei din cauza recombin rii este nesemnificativ .n . al turi de curentul electronilor injecta i I En . ce p trund în baz de la sursa de alimentare UEB. Deoarece l imea bazei este considerabil mai mic ca lungimea de difuzie a WB L p . În locul electronilor care se recombin în regiunea bazei din circuitul extern al sursei de alimentare UEB sunt injecta i al i electroni. Rela ia între componentele curentului emitorului pot fi apreciate cu ajutorul coeficientului de injec ie I IE p K ! Ep ! p 1.4) pn ! pn e Sarcina golurilor. se compenseaz cu sarcina electronilor. ap rute momentan în apropierea jonc iunii emitorului (~ 10-17 s). Sub ac iunea gradientului concentra iei purt torilor de sarcin se produce mi carea de difuzie a golurilor i electronilor prin regiunea bazei de la emitor spre colector. are loc i recombinarea lor cu electronii. Concomitent cu difuzia golurilor în baz . (1.Din aceste considerente se ob ine I E p "" I E n .3) IE IE p I E n Injec ia purt torilor de sarcin din emitor în baz m re te concentra ia purt torilor minoritari în regiunea bazei.

mic decât curentul emitorului I E cu un ordin-dou . Golurile injectate de emitor în regiunea bazei se apropie de jonc iunea colectorului polarizat indirect. nimerind în câmpul de 8 .

El este analogic curentului diodei semiconductoare cuplate indirect i de aceea a primit denumirea de curentul de scurgere al colectorului I CB 0 . primim: I I I EE ! C p ! C p ™ E p ! K ™ ] . Dac apel m la rela iile (1. ÄB´ ± m sur rile au loc în 9 ¡ (1.7) IE IE p IE Posibilitatea de dirijare cu curentul de ie ire al tranzistorului. Aici indicii ÄC´ indic curentul jonc iunii colectorului cuplate indirect.5) . În a a mod se formeaz componenta dirijat a curentului colectorului: I C p ! I E I B rec I E n ! I E p I B rec .5). cu atât mai major este curentul colectorului. se ob ine I C p ! K] I E ! E E I E . Din aceste considerente curentul I C este propor ional cu curentul emitorului i se nume te p curentul dirijat al colectorului.3). (1.Coeficientul de transfer depinde de l rgimea bazei WB i lungimea de difuzie a golurilor L p ! I Cp I Ep }1 2 WB .3) i (1.6) Coeficientul E E este numit coeficient integral de transfer al curentului emitorului în circuitul colectorului. (1.accelerare a acestei jonc iuni i sunt transferate în colector. numit curentul de scurgere a jonc iunii p-n polarizate indirect. ( 2L p ) 2 Cu cât mai multe goluri sunt injectate din emitor în baz . modificând valoarea curentul de intrare. Utilizând rela iile (1.5). (1. În afar de componenta dirijat a curentului colectorului I C p prin electrodul colectorului circul i componenta nedirijat a curentului. este o proprietate important a tranzistorului bipolar. ceea ce ofer posibilitatea de al utiliza în calitate de element activ în circuitele electronice. Procesul de tranzi ie a purt torilor de sarcin minoritari prin baz este caracterizat de coeficientul de transfer = .

schema de cuplare BC.10) Rela iile (1. adic pentru regim mers în gol la intrare. (1.8) i (1. cu unic deosebire c în loc de goluri trebuie s vorbim despre electroni i invers. Direc iile curen ilor continui i polarizarea tensiunilor de alimentare ce corespund regimului activ sunt prezentate în fig.1.9) În circuitul emitorului curentul de injec ie se determin ca suma curentului colectorului I C i curentul bazei I B : IE ! IC IB . iar rela ia pentru curentul colectorului (1. Procese analogice au loc i în tranzistorul tip n-p-n.1.10) determin leg tura dintre curen ii tranzistorului i sunt adecvate pentru oricare din circuitele de conectare.3. În circuitele EC i CC (fig.3) curentul de dirijare este curentul bazei.8) poate fi scris în felul urm tor: I C ! E ™ I E I CB 0 ! E ™ .8) Curentul I CB 0 în circuitul bazei este orientat invers curentului de recombinare în baz I B rec i curentului de injec ie I n inj (1. 0 ± m sur rile au loc pentru I E ! 0 . (1. Direc ia curentului de scurgere a colectorului I CB 0 corespunde cu componenta dirijat a curentului colectorului i de aceea I C ! E ™ I E I CB 0 .

I C E ™ I C ! E ™ I B I CB 0 . ™ I CB 0 ! .I C I B I CB 0 . 1 E 1 E unde: E ! F este coeficientul de amplificare dup curent în schema 1 E 1 de cuplare EC. E 1 (1.11) IC ! ™ IB ™ I CB 0 ! F ™ I B I CE 0 .

1 F I CB 0 ! I CE 0 .componenta 1 E nedirijat a curentului colectorului în schema EC. . 10 I B ! I B rec I CB 0 I n inj . sau curentul de scurgere a tranzistorului bipolar.

atunci Ei E . Regim de inversie În regim de inversie jonc iunea emitorului este cuplat invers. (1. Din aceste considerente I E I B ! I C ! E ™ I E I CB 0 . De aceea. în regim de inversie injec ia purt torilor de sarcin este înf ptuit de jonc iunea colectorului. unde 1 (1.3. 1 E 1 E sau I E ! K I I B I CE 0 .13) unde Ei este coeficientul de transfer invers. iar jonc iunea colectorului direct. iar extrac ia purt torilor de jonc iunea emitorului. Practic. 1 I IE ! I B CB 0 .5. emitorul i colectorul î i schimb func ia i pozi ia în circuit.12) ! F 1.Pentru schema CC curentul de ie ire este curentul emitorului. I ! 1 E 1. Deoarece suprafa a jonc iunii emitorului este cu mult mai mic decât cea a jonc iunii colectorului i N C N B . în compara ie cu regimul activ. Pentru schema CC I E ! F i ™ I B . Pentru schema de cuplare BC: I E ! E i ™ I C I EB 0 .

1 F i I EB 0 .14) Pentru schema EC I C ! . (1.

1 F i I B .

15) 11 .1 F i I EB 0 . (1.

amplitudinea c rora este cu mult mai mic ca valoarea tensiunii de alimentare.16) unde E x este coeficientul diferen ial de amplificare dup curent în schema BC. Rela ia pentru curentul colectorului I C ! E E ™ I E I CB 0 .7) pentru coeficientul static de amplificare a curentului emitorului E E ! K]M : y coeficientul de injec ie K caracterizeaz eficacitatea jonc iunii emitorului. y coeficientul de transfer de difuzie = caracterizeaz procesele ce au loc în baz ± difuzia i recombinarea purt torilor de sarcin . indic leg tura dintre componentele respective în curent continuu. 12 . care întotdeauna este mai mare decât E E . Coeficientul E este determinat de rela ia E ! ( I C I CB 0 ) I E . adic dI C ! E E ™ dI E I E ™ dE E sau Ex ! dI C dE E . ! EE IE dI E dI E (1. Aceast formul arat leg tura dintre componentele curentului de dirijare I E i valoarea curentului de ie ire I C . unde EIE este parametrul static al regimului activ.6. M ! 1 .1.7) ca func ie de dou argumente pentru I CB 0 ! const . Pentru semnale alternative. de regul . y coeficientul M se introduce pentru a lua în considerare procesele în jonc iunea colectorului i. Coeficientul diferen ial de amplificare dup curent În rela ia (1. leg tura dintre curen ii colectorului i emitorului este determinat de rela ia diferen ial (1.3.

17) ¨ ¸ I 1 ! I EBC © e 1¹ . (1.1. (1.7.5.1. I C ! EI 1 I 2 .20) © ¹ © ¹ ª º ª º U U ¸ ¸ EI EB 0 ¨ k I CB 0 ¨ k ©e © IC ! 1¹  1¹ .17) pot fi scrise sub forma: ¨ qU ¸ ¨ qU ¸ I E ! I EBC © e kT 1 ¹ E i I CBC © e kT 1 ¹ .1.5).19) © ¹ ª º unde I EBC i I CBC prezint curen ii de scurgere ai jonc iunilor emitorului i colectorului. (1.19) rela iile (1. bazat pe schema echivalent format din dou diode conectate una în întâmpinarea celeilalte i a dou surse de curent continuu care indic interac iunea dintre aceste diode (fig. (1. Modelul Ebers-Moll Leg tura dintre curen ii i tensiunile tranzistorului bipolar pentru cele patru modalit i de cuplare în circuit pot fi studiate cu ajutorul modelului matematic Ebers-Moll.18) i (1. ¢ £ U EB k (1. m surate în regim scurtcircuit în partea corespunz toare a schemei. Schema echivalent a tranzistorului bipolar dup modelul Ebers-Moll I E ! I 1 E i I 2 . Ei I2 IE E B I1 I2 EI1 IC C Fig.21) © ¹ 1 EE © e ¹ 1 EE i ª i ª º º EB EB 13 ¦ § ¤ ¥ EB EB ¦ § EB . Luând în considerare (1.18) © ¹ ª º ¨ U ¸ I 2 ! I CBC © e k 1 ¹ .3.

IC ! .

1 E I EB 0 ¨ e qU © kT 1 EE i © ª EB ¸ .

22) 1¹ ¹ ¹ 1 EE i © º ª º EB 1. Modalit ile caracteristicilor statice Caracteristicile statice indic leg tura func ional între curen ii i tensiunile la bornele tranzistorului bipolar. Patru modalit i de caracteristici descriu propriet ile oric rui dispozitiv cu trei borne: y caracteristicile de intrare: I Ies ! const I Int ! f . Pentru fiecare schem de conectare în regim activ exist o familie de caracteristici. ce arat leg tura între curen ii i tensiunile aplicate la tranzistor.4.1 E i I CB 0 ¨ qU ¸ © e kT 1 ¹ .1.4. Caracteristicile statice pentru tranzistorul bipolar 1. (1.

U Ies ! const y caracteristicile de ie ire: I Int ! const I Ies ! f .U Int sa .

U Ies sa U Int ! const

;

y

caracteristicile de transfer:
I Ies ! f

I Int U Ies ! const

;

y

caracteristicile reac iei inverse:
U Int ! f

I Ies I Ies ! const

.

14

1. Caracteristicile pentru cuplaj baz comun În cuplaj baz comun (BC) tranzistorul posed urm toarele caracteristici: y familia caracteristicilor de intrare (fig.6.4.1.a) I E ! f .2.

6.b) I C ! EI E I CB 0 .1. varia ia curentului colectorului trebuie s fie constant la transferul de la o caracteristic la alta. d) caracteristicile reac iei inverse 15 . b) caracteristicile de ie ire.d).6.1.6. a) caracteristicile de intrare.1.U EB U CB ! const .6. familia caracteristicilor de ie ire(fig.c). Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar.1. UEB UEB=0 UEB0 y IC IE Regim de satura ie IE IE=0 Regim de blocare a) IC UEB0 UEB=0 b) IC IE UCB IE UCB c) d) Fig. y caracteristicile reac iei inverse (fig. y caracteristicile de transfer (fig. c) caracteristicile de transfer. adic (I E ! const .

20) fa de U EB .Referindu-ne la modelul Ebers-Moll i rezolvând ecua ia (1. ob inem rela iile pentru caracteristicile de intrare idealizate: U EB ! f .

(1.24) © ¹ ª º I CB 0 ! I CBC .23) prezint caracteristica de intrare a tranzistorului cuplat în circuitul BC. (1. Rela ia pentru caracteristicile de ie ire sunt ob inute utilizând (1.I E U EB ! U CB ! const . ¨ qU CB ¸» kT « I E ln ¬ 1 E© e kT 1 ¹ ¼ .21): ¨ UCB ¸ I C ! EI E I CB 0 © e k 1 ¹ .23) © ¹ q ¬ I EB 0 ¼ ª º½ ­ Rela ia (1.

I EB 0 ! I EBC .1 EE i .

unde: E este coeficientul de amplificare a curentului emitorului în regim activ.7). Frontiera jonc iunii colectorului se deplaseaz în direc ia jonc iunii emitorului. grosimea stratului cu concentra ie redus a purt torilor de sarcin se m re te. Dependen a pozi iei caracteristicilor de intrare. Drept rezultat. din cauza c ruia cu majorarea tensiunii U CB a jonc iunii colector.coeficientul de amplificare a curentului colectorului în regim de inversie. ¨ © 16 . Ei .1. caracteristicilor de transfer i caracteristicilor de reac ie invers în func ie de valoarea tensiunii aplicate pe colector se explic prin efectul de modulare a grosimii bazei. Concomitent cre te gradientul de concentra ie a purt torilor de sarcin “p i “ n în baza tranzistorului i se m re te valoarea curentul de difuzie I E (fig. invers polarizat . grosimea bazei WB devine mai mic .1 EE i .

În baz are loc deplasarea purt torilor de sarcin prin procedura de difuzie spre jonc iunea colectorului dirijat de gradientul de concentra ie.6. Efectul de modulare a grosimii bazei Efectul de modulare a grosimii bazei provoac apari ia reac iei interne în tranzistor. Devierea caracteristicii este datorat efectului de modulare a grosimii bazei. asigurat de interac iunea jonc iunilor. 1. Îns la un nivel major de injec ie ( pn " N P ).7. La m rirea modulului tensiunii de ie ire U CB curentul de intrare I E în schema cu baz comun cre te. odat cu cre terea tensiunii pe colector.pn IE UEB IC d d { U Cd 0 U C ! 0 pn 0 UCB x dx WBd 2 WBd x1 Fig. De aceea pentru unul i acela i curent al emitorului. coeficientul E tinde spre zero i curentul colectorului tot este aproape de zero. Apoi purt torii sunt accelera i de câmpul electric al jonc iunii. 17 .1.b) prezint o particularitate a caracteristicilor de ie ire pentru tranzistorul bipolar cuplat în schema BC. pentru U CB ! 0 . Prezen a curentului I C în circuitul colectorului când U CB ! 0 (fig. tensiunea pe emitor trebuie mic orat . În caz ideal caracteristicile de ie ire trebuie s fie paralele axei tensiunii U CB .

1.12 sunt prezentate familiile de caracteristici pentru tranzistorul bipolar cuplat în schema EC: y familia caracteristicilor de intrare (fig.a) U BE ! f .3. Caracteristicile pentru cuplaj emitor comun Cele mai întrebuin ate sunt caracteristicile tranzistorului bipolar în cuplaj emitor comun (EC).1. deoarece în acest caz curentul bazei este argument pentru caracteristicile de intrare i caracteristicile de transfer i ca parametru pentru celelalte. În fig.4.1.1.8.8 i fig.

8.1. y familia caracteristicilor de ie ire (fig.b) I C ! f .I B U CE ! const .

y familia caracteristicilor de transfer dup curent (fig.a) I C ! f .12.U CE I B ! const . 1.

y familia caracteristicilor de reac ie invers (fig.12. 1.I B U CE ! const .b) U BE ! f .

Rezult o probabilitate mai redus de recombinare a purt torilor în baz i un curent I B mai mic.1.9. Pentru cazul când avem scurtcircuit la intrare ( U CE ! 0 . a a cum este ar tat în fig. deoarece jonc iunile emitorului i colectorului sunt conectate paralel la sursa de alimentare U EB . 1.a). I B ! const Forma de evantai a caracteristicilor de intrare este condi ionat de efectul de modulare a grosimii bazei. fig.9. 18 . Tensiunii mai mari pe colector îi corespunde o grosime mai mic a bazei.U CE . curentul bazei este aproximativ de dou ori mai mare decât în regim activ.

Por iunea cu pant înalt a caracteristicii de ie ire corespunde grani ei între regimul de satura ie i regimul activ.8. adic U CP ! U BE U CE . U CE max . 1.1.1. Conectarea jonc iunilor p-n pentru U CE { 0.8. U BE { 0 19 . corespunde regimului activ limitat de parametri electrici maximi permi i: I C max .b ce se afl în interiorul grani ei ha urate. Conectarea jonc iunilor p-n pentru U CE ! 0. PC max . Caracteristicile de intrare i ie ire în cuplaj EC Regiunea caracteristicilor de ie ire din fig. deoarece pentru U CE U BE jonc iunile emitorului i ale colectorului sunt polarizate direct (fig.UBE UtCE Ud IC ICmax Regim de satura ie IV  UCE=0 I IV d d I Bd d I Bd d IB UCEmax PCmax IB a) IB=0 Regim de blocaj UCB b) Fig.1. IC I p n JE JC UBE a) b) p U E Fig.10). 1.10. U BE { 0 IC IB UBE p n p UCE JE UCE UBE JC Fig.9.

Regimului de blocaj.1. ilustrat în fig.b .8. unde curentul colectorului este determinat conform rela iei IB ! 0 I C ! F ™ I B . corespunde regiunii ce se afl sub caracteristica de ie ire pentru I B ! 0 .

I CE 0 ! .F 1 I CB 0 .

F 1 I CB 0 În schema EC pentru circuitul deschis ( I B ! 0 ) curentul de scurgere în circuitul colectorului I CE 0 este de .

1.12) reflect ac iunea efectului de modulare a grosimii bazei. Conectarea jonc iunilor în cuplaj EC IC d d U EC d d d U EC " U EC d d d U EC " U EC UBE a) b) IB I BIV d d I Bd d I Bd d IB UCE Fig.F 1 ori mai mare decât curentul invers al colectorului I CB 0 . Cu majorarea modului tensiunii aplicate la colector. a a cum este prezentat în fig.11.12. probabilitatea recombina iei purt torilor de sarcin scade i curentul bazei se mic oreaz . Caracteristicile de transfer i reac ie invers (fig. Curentul bazei r mâne constant la m rirea tensiunii aplicate la baz tranzistorului. Aceasta se explic prin conectarea direct a jonc iunii emitorului.1. C p ICE0 UCE UBE IB=0 E JC JE n p UBE Fig.1.11.1. grosimea bazei se mic oreaz . Caracteristicile de transfer (a) i de reac ie invers (b) pentru tranzistorul bipolar în cuplaj EC 20 .

ce posed dou perechi de borne (fig. L) i generatoare echivalente de tensiune electromotoare sau curent. Perechii de borne de intrare îi corespunde  curentul I1 i tensiunea U 1 . C.1.1. Reprezentarea tranzistorului ca cuadripol Sub curen i i tensiuni se subân eleg dependen e de tipul (1. I 2 I1 U1 I2 U2 U1 I1 B C U2 E Fig. Cuadripol activ este numit circuitul electric format din elemente pasive (R.13).5. Perechii de borne de ie ire îi  corespunde curentul I 2 i tensiunea U 2 . Tranzistorul ca cuadripol activ Varia iile mici ale tensiunii pe jonc iunile tranzistorului aduc la schimb ri liniare în valoarea curen ilor i tranzistorul devine cuadripol liniar activ. 1.25) i.13.1. Sistemul de parametri diferen iali ai tranzistorului bipolar 1.5.Caracteristicile statice permit de a determina parametrii de baz ai tranzistorului bipolar i sunt utilizate pentru calculul etajelor de amplificare în circuitele electronice cu tranzistoare.

t ! I m sin.

[t N . .

t ! U m sin.

! I e j.[t ] .

[ t N . U ! U e j.

1.[t ] .2. (1. care sunt prezentate în tab.26) I m m Exist ase sisteme posibile de ecua ii pentru descrierea tranzistorului bipolar ca cuadripol. 21 .

Y.29) ¯  I ° 2 ! H 21I 1 H 22 U 2 Parametrii diferen iali (Z. Valorile numerice ale parametrilor diferen iali ai tranzistorului ca cuadripol depind de schema de conectare. Rezisten a jonc iunii emitorului polarizat direct este mic i pentru ob inerea st rii de mers în gol.28) ¯  I °2 ! Y21 U 1 Y22 U 2  ® 1 ! H 11U1 H12 I 2 U . Y.c ± parametrii tranzistorului în cuplaj CC. (1.3.Tabelul 1. De aceea sistemul de parametri H este cel mai comod pentru m sur ri. I 2 U1 . H) sunt determina i din condi iile mers în gol sau scurtcircuit dup curent alternativ în dependen de sistemul de parametri. U 2 I 2. U 2 I1.27) ¯  U ° 2 ! 21I1 22 I 2  ®1 ! Y11 U1 Y12 U 2 I . De aceea parametrii diferen iali se noteaz cu indici suplimentari: b ± parametrii tranzistorului în cuplaj BC. I 2 U1 . (1. Între sistemele de parametri Z i H exist o interdependen . U1 I 2. U 2 U2 . U1 Cele mai întrebuin ate în practic sunt trei sisteme de parametri i anume: Z. U 2 I 1 . (1. Transferul de la un sistem la altul este u or de efectuat conform rela iilor din tab. U 2 U1 . e ± parametrii tranzistorului în cuplaj EC. la intrarea tranzistorului în circuitul bazei se conecteaz un rezistor cu rezisten înalt . I 2 I 1 . 22 . I1 U1 . I 2 I1.1.2 Sisteme de ecua ii pentru descrierea tranzistorului Argumentul Func iile I1. H  ® 1 ! 11I 1 12I 2 U .

3 Leg tura dintre parametrii Z.Y.Tabelul 1.4 Parametrii H pentru diferite scheme de conectare H11e ! H 21e H11b 1 H 21b H 21b ! 1 H 21b H12e ! H11b H 22b H 21b 1 H 21b H 22 b H 22e ! 1 H 21b H 12c ! H 21e 1 H 22c ! H 22e H 11c ! H 11e H 21c ! H 21e 1 23 .H ?Z A ?ZA Z 11 Z 21 Z 22 (Z Z 21 (Z ( 22 ?Y A Y22 (Y Y 21 (Y Y11 Y21 1 Y11 Y21 Y11 Y12 (Y Y11 (Y ?H A (H H 12 H 22 H 22 H 1 21 H 22 H 22 1 H 12 H11 H 11 H 21 (H H11 H 11 H 11 H 21 H 12 H 22 Z12 Z 22 Z12 (Z Z11 (Z 12 22 ?YA Y12 Y22 Y12 Y11 (Y Y11 ?H A 21 22 1 22 În tab. Tabelul 1. sunt prezentate rela iile de baz pentru parametrii H la conectarea tranzistorului EC i BC.4.1.

31). (1. ob inem: (U 1 U .30) sau (1. utilizând rela ia (1.33) Pentru determinarea parametrilor h12 i h 22 la intrarea cuadripolului asigur m regim mers în gol dup curent alternativ ( U m1 ! 0 sau (U1 ! 0 ) i. (1.31). ob inem: (U 1 U .Tabelul 1.30) poate fi scris sub forma: (U 1 ! h 11(I 1 h 12 (U 2 .34) ! h 12 ! m 1 U m 2 I m1 ! 0 ( U 2 (I 1 ! 0 24 . utilizând rela ia (1. (1. parametrii H complexi sunt substitui i cu valori reale U m 1 ! h 11I m1 h 12 U m 2 . când tranzistorul nu introduce defazaj între curent i tensiune. (1.30) sau (1.4 (continuare) H11b ! H 21b H 11e 1 H 21e H 21e ! 1 H 21e H12b ! H11e H 22 e H 21e 1 H 21e H 22e H 22b ! 1 H 21e La frecven e joase.32) ! h 11 ! m1 I m1 U m 2 ! 0 (I 1 (U 2 ! 0 h 21 !  (I Im2 ! 2 . I m1 U m 2 ! 0 (I 1 (U 2 ! 0 (1.30) ¯ I ° m 2 ! h 21I m1 h 22 U m 2 Sistemul de ecua ii (1.31) ¯ ( ° I 2 ! h 21 (I 1 h 22 ( U 2 Pentru determinarea parametrilor 11 i 21 la ie irea cuadripolului asigur m regim scurtcircuit dup curent alternativ ( U m 2 ! 0 sau (U 2 ! 0 ) i.

când la intrarea tranzistorului este asigurat regim mers în gol. 1 ! care indic reac ia invers în tranzistor.conductibilitatea de ie ire pentru regim mers în gol la intrarea cuadripolului ?Sm A. ! U m 2 I m1 ! 0 (U 2 (I 1 ! 0 (1. Avantajele sistemului de parametri h se explic prin comoditatea determin rii lor experimental i întrebuin area pe larg pentru proiectarea diverselor rezolv ri tehnice ce utilizeaz tranzistoare bipolare.5.coeficient de reac ie invers dup tensiune. Fiec rui sistem de parametri îi corespunde o schem echivalent . Schemele formale pentru substituirea tranzistorului Descrierea propriet ilor tranzistorului pentru semnale alternative cu amplitudini reduse cu ajutorul ecua iilor cuadripolului nu este comod la calculul schemelor practice. 25 .2.  (1.1. h22 . 1. Pentru sistemul de parametri Z.h 22 ! (I 2 Im 2 .36) Tensiunea de intrare U 1 prezint suma c derilor de tensiune !  Ud 11I 1 pe impedan a la circula ia curentului I1 i 1 11 d tensiunii generatorului cu impedan a diferit de zero Ud 12 I 2 .35) Coeficien ii 12 i 22 exprima i în a a mod. Acest sistem permite prin m surarea nemijlocit s determin m cel mai important parametru al tranzistorului ± coeficientul de amplificare dup curent.14). Pentru simplificarea calculelor se introduc schemele echivalente formale. adic influen a curentului de ie ire asupra circuitului de intrare (fig. putem scrie ®1 ! U ¯ U °2! 11 I 1 21 1  I 12 I 2 . 22 I 2 . au urm toarele denumiri i unit i de m sur : h12 .

1. putem scrie  I1 ! Y11U 1 Y12 U 2 . care circul prin admitan a de ie ire. 2 Pentru sistemul de parametri Y. I1 Z 11 Z 22 I2 U1 ! U 1d Z 11 I 1 d U 1d Z 12 I 2 ! d U 2d Z 22 I 2 ! U2 ! Ud Z I 2 21 1 Fig.15.1.14.1. 2 ! I1 d I 1d Y11U 1 ! ! I 1d Y12U 2 ! d I 2d Y22U 2  d I 2 ! Y21U 1 Y22 I2 U2 U 1 Y11 Fig. 1 ! care determin reac ia invers în tranzistor (fig. ¯  I °2 ! Y21 U1 Y22 U 2  ! Curentul de intrare I1 este format din curentul Id Y11 U 1 ce 1 d circul prin admitan a Y11 i curentul generatorului Id Y12 U 2 .15). Subliniem c impedan a generatorului !  cu tensiunea Ud Z 21I 1 pentru curentul I 2 este egal cu zero. Schema formal de substituire a tranzistorului în sistemul de parametri Y 26 . Curentul de  ! ie ire I 2 este format din curentul generatorului Id Y21U 1 ce 2 caracterizeaz propriet ile de amplificare ale tranzistorului i d curentul Id Y22 U 2 . Schema formal de substituire a tranzistorului în sistemul de parametri Z Tensiunea la ie ire U 2 este determinat de tensiunea ! generatorului Ud 21I 1 care arat propriet ile de amplificare ale 2 d tranzistorului i c derii de tensiune Ud 22I 2 pe impedan a de 2 ! ie ire a tranzistorului Z 22 .

5. 1.17 i fig. care caracterizeaz reac ia invers în tranzistorul U 1d 12 2 ! bipolar (fig. 1.1. 2 21 1 22 2 Tensiunea de intrare prezint suma c derilor de tensiune d H I pe impedan a de intrare H i tensiunea generatorului U 1 ! 11 1 11 d H U . U ¯  I ° !H I H U .16). Determinarea parametrilor diferen iali ai tranzistorului dup caracteristicile statice Parametrii diferen iali sunt determina i pentru punctul de func ionare stabilit ini ial cu utilizarea familiilor de caracteristici statice de intrare i ie ire ale tranzistorului bipolar.1.Pentru sistemul de parametrii H sau h putem scrie  ® 1 ! H 11 U1 H 12 I 2 . Pentru aceasta se folose te metoda grafic . I1 H 11 ! d I 2d H 22U 2  d I 2 ! H 21U 1 I2 H 22 U 2 U1 ! U 1d H 11 I 1 d U 1d H 12 I 2 ! Fig.3. 2 ! Subliniem c admitan a H 22 nu este egal cu admitan a Y22 . În fig.1.18 este ar tat metoda grafic care permite 27 . Schema formal de substituire a tranzistorului în sistemul de parametri H ! Curentul de ie ire I 2 prezint suma curen ilor Id H 21I 1 ce 1 caracterizeaz propriet ile de amplificare ale tranzistorului i d curentul Id H 22 U 2 care circul prin admitan a de ie ire H 22 .16. deoarece H 22 este determinat în condi ii de mers în gol la intrarea cuadripolului.în regim de scurtcircuit la intrarea cuadripolului. iar Y22 .

17. Pentru schema EC rela ia (1.1. U mc ! (U CE .determinarea parametrilor h ai tranzistorului bipolar în punctul de func ionare definit O. (1. putem scrie: U mb ! h 11e I mb h 12e U mc . conform (1.38) Pentru amplitudinile tensiunilor rela iilor (1.25). h11e ! h 12e !  d d I Bd U CE (U BE . Determinarea parametrilor h 22e i h 21e dup caracteristicile de ie ire Substituind amplitudinile mici ale curen ilor i tensiunilor pentru semnalele variabile cu devieri finite ob inem U mb ! (U BE . IC (I C (I C d" d d d d I Bd I B " I B Ad Bd D B O Dd (U CE (U CE A d IB d d IB Fig.30) poate fi scris sub forma U B ! h 11e I B h 12e U C . I m ! (I B . (U CE U B ! const 28 . ¯ I ° C ! h 21e I B h 22e U C . I mc ! (I C . (I B U CE ! const (U BE .37) i curen ilor. ¯ I ° mc ! h 21e I mb h 22e U mc .26). (1.

Din punctul dat O se traseaz o linie vertical pân la intersec ia cu caracteristica de sus în punctul D i cu cea de jos ± în punctul D¶.18. 29 . ( I B U CE ! const (I C . (U CE I B ! const d d U CE d d d U CE d U CE B IB d U CE d d d d d (U CE ! U CE U CE (U CE ! 0 d d U CE d d d U CE Ad O A Bd U BE (I B (I B (U BE (U BE Fig. Apoi determin m media aritmetic a acestui parametru. ipotenuza c rora o prezint caracteristica pentru curentul continuu al bazei d I B ! Id Din fiecare triunghi determin m conductibilitatea de B .17. lâng punctul O sunt construite dou triunghiuri mici OAB i OA¶B¶ cu valori echivalente pentru (U CE . Determinarea parametrilor h 11e i h 12e dup caracteristicile de intrare În fig.1. d ie ire ce corespunde curentului bazei Id B h 22e ! (I C (U CE I B ! const .h 21e ! h 22e ! (I C !F.1.

În apropierea punctului O se construiesc dou triunghiuri mici OAB i OA¶B¶. 12 e d d d CE d 2 Ud Ud Ud Ud CE CE CE 1. 30 . pentru coeficientul de reac ie invers h 12e hd ! 12 e d hd hd OA OA d 12 e d .1. hd ! . Apoi din fiecare triunghi g sim parametrii i calcul m media lor aritmetic . Utilizându-se ace ti parametrii. 21 e d d d d Id Id Id Id B B B B Apoi calcul m media aritmetic pentru parametrul dat d hd hd 21e .6. De exemplu. Pe grafic determin m punctul dat O ce corespunde m rimilor U CE i I B asem n tor cu cel din desenul cu caracteristicile de ie ire. hd ! . poate fi alc tuit schema echivalent fizic a tranzistorului la semnale mici. H se numesc externe deoarece ele se m soar la bornele cuadripolului i m rimile acestor parametri depind de schema de conectare a tranzistorului. Y. lega i de procesele fizice care au loc în tranzistor i care nu depind de schema de conectare. h 21e ! 21e 2 Parametrii h 11e i h 12e se determin dup caracteristicile de intrare ale tranzistorului (fig. La analiza func ion rii circuitelor o întrebuin are deosebit au ob inut-o parametrii fizici ai tranzistorului. La trecerea de la o schem de conectare la alta m rimile numerice ale parametrilor fizici nu se modific .Pentru fiecare segment (OD i OD¶) se determin h 21e ! F hd ! 21 e parametrul d d . h 12e ! 12 e . Schemele echivalente ale tranzistorului la frecven joas Sistemele de parametri diferen iali Z. se modific doar pozi ia în schema echivalent .18).

(1. se ob ine ( U E ! xU E .curentul jonc iunii emitorului. Curentul jonc iunii emitorului polarizate direct se determin conform rela iei U ¨ k ¸ I E ! I E0 © e 1¹ . Rezisten a diferen ial jonc iunii emitorului i capacitatea Rezisten a diferen ial a jonc iunii emitorului rE se determin ca rela ia dintre tensiunea aplicat pe jonc iunea emitorului (U E i curentul emitorului (I E . ( I E ! xI E . rE ! xU E .026 .6. ( U C ! x U C .39) © ¹ ª º unde I E 0 este curentul de scurgere al jonc iunii emitorului. putem scrie: E qU ¨ ¸ 1 « xU E » q qI E © I E 0e kT ¹ ™ !¬ ¼ !© ¹ kT } kT . (U E . xI E ( U C ! 0 unde: U E este tensiunea între emitor i baz . pentru rezisten a diferen ial a jonc iunii emitorului.tensiunea între colector i baz . În a a mod. rE ­ xI E ½ ª º T ! 300 K . când în circuitul colectorului este asigurat regim de scurtcircuit dup curent alternativ. U C . I E .1.1. kT q } 0. rE ! (I E (U C ! 0 Dac substituim devierile curen ilor i tensiunilor cu echivalent diferen ial.

?mA A E 1 31 1 rezisten a (1. ?.40) .V i Pentru diferen ial a jonc iunii emitorului este mic kT 26 mA rE } } . qI E I E . A .

rC ! xU C . capacitatea jonc iunii emitorului polarizat direct ( CE ) la frecven joas este untat de rezisten a rE i influen a ei asupra func ion rii tranzistorului este nesemnificativ .curentul jonc iunii emitorului. Din cauza valorii mici a rezisten ei rE . de efectul de modulare a grosimii bazei i de curentul de scurgere. M rimea rC este major (de obicei rC " 0. în general. ( U E ! xU E . La frecven joas . ). când în circuitul emitorului avem mers în gol dup curent alternativ (U C .I E ! 1 mA i ! 300 K . în schema echivalent fizic m rimea CE poate fi neglijat . Rezisten a diferen ial a jonc iunii colectorului este determinat . Curentul colectorului I C circul prin jonc iunea colectorului polarizat indirect i depinde slab de tensiunea aplicat la colectorul U C . rC ! (I C (I E ! 0 Se efectueaz trecerea: ( U C ! x U C . ( I C ! x I C .1 M .curentul colectorului. pentru rE ! 26 Ohm . Rezisten a diferen ial i capacitatea jonc iunii colectorului Rezisten a diferen ial a jonc iunii colectorului rC se determin ca rela ia între tensiunea aplicat pe jonc iunea emitorului (U C i curentul colectorului (I C . 1.6. I C . xI C ( I E ! 0 (1. Cu modificarea valorii tensiunii aplicate pe colectorul U C frontiera jonc iuni colectorului se deplaseaz . I E .2.41) unde: U C este tensiunea între colector i baz . De exemplu. Jonc iunea de parc 32 .

6. ce poart un caracter de difuzie xI xE xE 1 xWB . De obicei capacitatea colectorului CC este cu mult mai mic decât capacitatea jonc iunii emitorului polarizat direct CE .7). cu schimbarea tensiunii pe colector se modific i valoarea curentul colectorului I C . valoarea rezisten ei bazei rB poate fi determinat conform rela iei 33 . Drept rezultat al modific rii valorii E (când I E ! const ). de aceea cu majorarea frecven ei aceast capacitate are o influen considerabil asupra func ion rii tranzistorului. Îns capacitatea CC unteaz o rezisten mai mare ( rC ). Rezisten a de volum a bazei Materialul semiconductor din regiunea bazei i contactul d ohmic al bazei posed o oarecare rezisten rB . ! C ! IE ! IE } xU C xWB xU C rC xU C (I E ! 0 (1. la rândul s u.3.1.s-ar mi ca în întâmpinarea golurilor la majorarea tensiunii U C i se retrage la mic orarea ei (fig. gradientul concentra iei golurilor din baz cre te la mic orarea grosimii bazei i descre te la m rirea grosimii bazei. Cum arat d calculele. Aceasta. conduce la dependen a coeficientului de transfer de difuzie a golurilor = i.42) Jonc iunea colectorului polarizat indirect posed capacitatea CC care este determinat de raportul dintre modificarea valorii sarcinii spa iale în jonc iune i valorii tensiunii colectorului când în circuitul emitorului este asigurat regim mers în gol. Aceasta condi ioneaz majorarea total a rezisten ei diferen iale a colectorului rC . În rezultat. prin urmare. 1. Respectiv se modific viteza mi c rii de difuzie a purt torilor minoritari din baz i num rul de goluri ce recombin în procesul mi c rii de difuzie de la emitor spre colector. la dependen a coeficientului de amplificare dup curent E de tensiunea aplicat pe jonc iunea colectorului.

Acest circuit echivalent este prezentat în fig. 8TqQ n N x WB unde: q este sarcina electronului. de aceea circuitul bazei este caracterizat de rezisten a total : d d . rezisten a bazei trebuie redus la minim. poate fi construit schema echivalent în T de conectare a tranzistorului cu baz comun . deoarece aceast tensiune este distribuit între d jonc iunea emitorului i rezisten a rB .concentra ia donorilor în baz . Îns aceste considera ii nu ne dau precizia necesar i necesit introducerea rezisten ei ad ug toare d . Efectul de transfer al curentului emitorului I în circuitul colectorului pe E schema echivalent este indicat sub form de generator de curent EI E . Majorarea d rB m re te pierderile în circuitul de intrare.1 .19. N x . ceea ce mic oreaz d eficacitatea emitorului. majorarea rB trebuie s mic oreze curentul emitorului pentru tensiune constant între emitor i baz . d Introducerea rezisten ei rB în circuitul bazei ia în considerare reac ia intern în tranzistor i influen a modula iei grosimii bazei asupra curentului emitorului. rBdnumit de difuzie. (1. Conform legilor fizice. unde E prezint coeficientul de transfer al curentului 34 .mobilitatea purt torilor majoritari în baz . În schema echivalent jonc iunile emitorului i colectorului sunt reprezentate prin rezisten ele lor diferen iale rE i rC . Schema echivalent pentru cuplaj baz comun Utilizând parametrii analiza i anterior. Cu majorarea valorii grosimii bazei i concentra iei impurit ilor rezisten a de volum a bazei se mic oreaz .4. Pentru majorarea eficacit ii emitorului i mic orarea pierderilor de putere a semnalului de intrare. WB grosimea bazei.1.6.43) rB ! rB rBd d rB ! 1. Q n .

În schema echivalent . Trebuie de remarcat c rezisten a intern a generatorului de curent EI E pentru curentul de ie ire I C tinde spre infinit. Polaritatea relativ a curentului generatorului EI E în schema echivalent este determinat de sensul pozitiv al curentului emitorului.1. Schema echivalent a tranzistorului tip n-p-n cu generator de curent EI E la conectare BC În cazul orient rii curentului emitorului I E de la punctul Bd spre punctul E (ceea ce corespunde curentului emitorului real în tranzistorul bipolar tip n-p-n).20).1. emitorului.19. În schema echivalent a tranzistorului tip p-n-p direc iile curen ilor vor fi inverse (fig.19. Prezen a rezisten ei rB în circuitul 35 .1. trebuie orientat spre punctul Bd Pentru direc ia invers a curentului emitorului (tranzistor tip p-n-p) polaritatea generatorului EI E este invers . CC EI E IE rE Bd rB rC IC E UE C UC B B Fig.19. unde direc iile pozitive ale curen ilor i tensiunilor corespund celor reale în tranzistorul bipolar tip n-p-n. prezentat în fig. De aceea orientarea curentului emitorului condi ioneaz direc ia tuturor curen ilor r ma i a a cum este ar tat în fig. coeficientul de transfer dup curent E este socotit independent de efectul de modulare a grosimii bazei. direc ia pozitiv a curentului EI E . Legea descris este determinat de procedeele fizice care au loc în tranzistor.1.

rG ! ErC .19. rezult din egalitatea c derilor de tensiune create de curentul EI E pe rezisten a rC (fig.19) i tensiunea generatorului I r (fig.20.1.5.20 r mân valabile 36 .20) E G  EI E rC ! I E rG .1. Uneori este mai comod de utilizat schema echivalent în care în locul generatorului de curent EI E func ioneaz generatorul echivalent de tensiune I ErG .1. CC IE rE Bd IB rB rC I E rG IC E UE C UC B B Fig.1. prezentat în fig. un num r minim de elemente i reflect procesele fizice ce au loc în tranzistorul bipolar real. con ine un generator de curent EI E .19 i fig.44) 1. (1. unde rG este rezisten a ce reflect propriet ile de amplificare ale tranzistorului.1. Aceast schem este prezentat în fig.20.20. Schema echivalent a tranzistorului tip p-n-p cu generator I ErG (conectare BC) Echivalen a regiunilor din schem Bd C pentru fig. Schema echivalent fizic a tranzistorului bipolar.1.6. Schema echivalent pentru conectarea emitorului comun Schemele prezentate în fig.1.19 i fig.1. Ea este utilizat pe larg în calculul ingineresc.1.bazei eviden iaz leg tura intern în tranzistorul bipolar i influen a modul rii bazei asupra curentului emitorului.

 În astfel de circuit curentul generatorului EI E este comod de  înlocuit prin curentul bazei I B i nu prin curentul emitorului I E . 1. C care este determinat ca suma c derilor de tensiune pe rezisten a  rC din cauza curen ilor EI E i I C   .pentru conectarea tranzistorului cu EC.21. Pentru aceasta este analizat tensiunea U Bd între punctele Bd C. cum este ar tat în fig. dac bornele de intrare de schimbat cu locul a a.

Z C rC CC EI E IB rB Bd IE rE rC IC (1.21.45) BC C C C E C C E unde 1 1 ! j[ C C . Schema echivalent a tranzistorului tip p-n-p cu generator EI E (conectare EC)  Din cauz c I E ! I C I B . unde F coeficientul de transfer al curentului bazei la conectarea tranzistorului dup schema EC.I EI . U d!I EI ! (1. tensiunea între punctele Bd. E ! F /(1 F ) .1.C poate fi scris sub forma U Bd ! C C « F  » ¬I C 1 F I C I B ¼ ! ­ ½ .46) B UB C UC E E Fig.

« ¨ F ¸ ZC F » . ! Z C ¬I C © 1 ¹ I © ¹ 1 F IB ¼ ! 1 F .

47) 37 . C FI B 1 F º ª ½ ­ (1.

47) cap t forma  U Bd ! Z CE .48) ! C /(1 F ) .Introducem nota ia (1.48). Dac lu m în considerare (1. rela ia (1.

(1.49). direc ia generatorului de curent F I B trebuie s coincid cu direc ia generatorului de curent EI E .48) pentru schema echivalent a tranzistorului bipolar cuplat EC. I (1. Impedan a Z CE posed componente activ i reactiv 1 1 ! * j[ C* .49) C unde Z CE este impedan a în punctele Bd .45) i (1. CE E B Cum se observ din rela iile (1.50) 1 F C* ! C C . putem scrie r * rC ! C . C F I B . unde între punctele Bd C este conectat generatorul de curent F I B .46) i (1.C la înlocuirea  generatorului de curent EI cu generatorul F I . C Z CE rC Luând în considerare rela iile (1.

1 F . (1.51) C CC .

 F 1 FI B IB rB Bd IE rE rC 1 F IC CC .

 F 1 * I E rG B UB C UC Bd rC 1 F C E E Fig.1.22. Schema echivalent a tranzistorului tip n-p-n cu generator de curent F I B i generator de * tensiune I B rG (conectarea EC) 38 .

1.1.C.16) i schema echivalent fizic a tranzistorului tip n-p-n conectat cu emitor comun (fig.1.14.22 direc ia curentului generatorului F I B este aceea i ca i în schema cu baz comun . 1. (1..7. Partea r mas a schemei r mâne * neschimbat .51) permit de a trece de la schema prezentat în fig.1. Rezisten a generatorului rG . * rezisten a rC este de zece ori mai mic ca rC .fig. Aceasta este posibil dac sunt cunoscute m rimile fizice ale parametrilor tranzistorului în circuitele prezentate în fig.1.49). 1.Rela iile (1.1. Îns constanta de timp a jonc iunii colectorului r mâne aceea i pentru ambele scheme de conectare.22 este ar tat por iunea de schem între punctele Bd.22. 39 . Leg tura dintre parametrii fizici ai tranzistorului i parametrii h 1. iar capacitatea C* C tot de atâtea de ori este mai mare ca CC .7.1.. ce determin propriet ile de amplificare ale tranzistorului. Cum se observ din analiza schemelor formale de înlocuire a tranzistorului (fig.22) direc iile pozitive ale curen ilor i tensiunilor coincid cu direc iile m rimilor de intrare i ie ire pentru schemele formale.22). Uneori în schema echivalent de conectare a tranzistorului cu emitor comun în locul generatorului de curent F I B se folose te * generatorul de tensiune I B rG . În fig. (1.1.1. Rolul parametrilor h în schema echivalent i calculul lor Utilizarea schemelor echivalente pentru analiza circuitelor electronice permite de a ob ine leg tura dintre procesele fizice care au loc în tranzistor i parametrii circuitelor. În schema din fig.21 la schema tranzistorului cu generator de curent F I B (fig.19 i fig.50). se determin din rela ia * * rG ! F rC .

38) U mb ! h 11e I mb h 12e U mc . ¯ I ° mc ! h 21e I mb h 22e U mc . ! i schema echivalent . tensiunea la intrare poate fi determinat ca " " U m ! I m rB I merE ! I m rB I m " " " * * rErC rErC FI m .37). prezentat în fig. adic U mc ! 0 .1.Pentru determinarea rela iilor de leg tur între parametrii fizici i parametrii h ai tranzistorului este necesar de a analiza concomitent sistemul de ecua ii a parametrilor h (1.22. (1. În presupunere c tensiunea de ie ire în aceast schem este egal cu zero. * * rE rC rE rC » « r r* U mb ! I mb ¬rB E C * .

rE rC ½ ­ Dac compar m rela iile (1.1 F ¼ .52).38) i (1. ob inem r r* h 11e ! rB E C * .

ob inem formula de Luând în considerare faptul c rE leg tur a parametrului h 11e cu parametrii fizici: (1.53) * rC .52) (1.1 F . rE rC (1.54) h 11e ! rB rE .

Parametrul h 12e se define te în schema din fig.1.1.22 ca divizor * de tensiune format de rezisten ele rE i rC dac I mb ! 0 . ! * U mc I m ! 0 rE rC (1. adic Coeficientul de transfer dup curent al tranzistorului cuplat EC se determin cu ajutorul ecua iei lui Kirghoff pentru circuitul colectorului din schema echivalent (fig.1 F . Pentru U mc ! 0 . Din aceste considerente 40 # # h 12e ! Um rE .55) . ob inem * * F I mb rC ! I mc (rE rC ) .22) * * U mc F I mb rC ! I mc (rE rC ) .

2. Determinarea parametrilor fizici dup parametrii h În practic apare problema invers ± dup parametrii h cunoscu i de determinat parametrii fizici ai tranzistorului bipolar..58) 1.57) indic leg tura dintre parametrii fizici i parametrii h ai tranzistorului ± cuadripol. h 21e } F .(1.7. (1. presupunând c amplitudinea curentului bazei este egal cu zero ( I mb ! 0 ). Rezolvarea concomitent a ecua iilor (1. h 11b ! E .h 21e ! * F rC I mc ! .57) fa de m rimea rE primite de a ob ine formula de calcul pentru rezisten a jonc iunii emitorului h rE ! 12e . primim * U mc ! I mc (rE rC ) . h 22 e ! I mc 1 1 ! } *.55).59) h 22e Remarc m c formula dat poate fi utilizat doar în cazul când coeficientul diferen ial de reac ie invers h 12e posed o 41 . rC rC (1. Din rela ia (1.57) Rela iile (1.56) Parametrul h 22e dup defini ie prezint conductibilitatea de ie ire pentru regim mers în gol la intrarea tranzistorului.. * U mc I mb ! 0 rE rC rC (1.53). h11b ! rB 1 . h 22 b ! . * I mb U mc ! 0 rE rC * rC se ob ine Luând în considerare c rE (1.54) i (1. Analogic putem ob ine leg tura dintre parametrii fizici i parametrii h ai tranzistorului ± cuadripol în schema de cuplare BC h 11b ! rE rB (1 E ) .

(1.valoare semnificativ . rC ! h 22e h 22e * * rC ! (1 F )rC ! (1 h 21e )rC . Dac acest parametru este aproape sau egal cu zero. (1. Parametrii h ai tranzistorului sunt m sura i experimental sau determina i conform caracteristicile statice. De regul . conductibilitatea specific a semiconductorului este determinat de 42 .57) i (1. (1.59) permit de a calcula rezisten a jonc iunii colectorului dup curent alternativ h12e 1 * .59).1. Influen a temperaturii asupra parametrilor semiconductorilor Dependen a parametrilor i caracteristicilor dispozitivelor semiconductoare de temperatur este condi ionat de faptul c propriet ile fizice ale materialului semiconductor într-o m sur mare se modific sub influen a temperaturii. 1. rC nu sunt întotdeauna incluse. De exemplu.54).8.61).60) h 22e Rela iile (1. Dependen a parametrilor tranzistorului de temperatur 1. (1. ele sunt calculate dup parametrii h cunoscu i ai tranzistorului cuplat dup schema EC conform rela iilor (1.56). (1. Analogic poate fi g sit leg tura dintre parametrii h i elementele schemei echivalente fizice pentru conectarea tranzistorului BC.40).8.60). se utilizeaz formula (1. rB . (1. (1.52).61) h 22e În îndrumare m rimile rE . 1 h 21e rC ! (1 h 21e ) . Rela iile (1.57) permit de a ob ine formula pentru calculul rezisten ei bazei h rB ! h11e 21e (1 h 22e ) .

rela ia W ! q(nQ n pQ p ) . Majorarea valorii conductibilit ii specifice are loc dup legea Tn . ™ cm 1 103 102 10 N1 N2 N 3 " N 2 " N1 N3 1 0 10 20 30 40 50 1000 T. Dependen a electroconductibilit ii specifice a semiconductorului cu impurit ii de temperatur La temperatur foarte joas în semiconductor electronii ce se afl pe ultimul nivel energetic interac ioneaz între ei foarte puternic. Cu m rirea de mai departe a temperaturii to i atomii de impurit i sunt ioniza i. W . K Fig. (1. p . n .23.concentra ia purt torilor de sarcin . unde n este un num r întreg sau frac ionar. ca urmare. concentra ia purt torilor de sarcin intrinseci r mâne s fie nesemnificativ i.1. Dependen a tipic a conductibilit ii specifice a semiconductorului de temperatur este prezentat în fig. Cu majorarea temperaturii la are loc ionizarea atomilor de impurit i i majorarea concentra iei purt torilor de sarcin mobili. Majorarea de mai departe a conductibilit ii specifice cu cre terea temperaturii are loc din cauza apari iei perechilor electron ± gol în semiconductorul intrinsec.23. Q p prezint mobilitatea purt torilor de sarcin ce sunt func ie de temperatur .62) unde: Q n .1. 43 . . conductibilitatea specific scade din cauza mic or rii mobilit ii purt torilor de sarcin Q ! f ( T 3 2 ) .

1.64) qI E unde F este coeficientul de transfer dup curent în cuplarea tranzistorului EC.65) rC ! CE I ELC unde: U CE este tensiunea între baz i colector.fig.sarcina electronului..grosimea jonc iunii colectorului.63) qI E unde: k este constanta lui Boltzman. Se cunoa te c 44 . WB . I E .8.2. (1. (1. (1.66).temperatura.grosimea bazei.19. . Rezisten a bazei este determinat de rela ia k rB } F rE ! F . L C . Pentru tranzistorul cu drift 3U CEF WB . Rezisten a jonc iunii emitorului depinde de temperatur în modul urm tor kT rE ! . Rezisten a colectorului tranzistorului (f r drift) în cazul jonc iunii abrupte U F WB .1. (1.1. depind de temperatur .22. prezentate în fig. Se observ c odat cu majorarea temperaturii pentru curentul emitorului constant rezisten a rE cre te.. Modificarea parametrilor tranzistoarelor bipolare la varia ia temperaturii Practic to i parametrii schemei echivalente a tranzistorului.curentul emitorului.66) rC ! I EL C Pentru a determina influen a temperaturii asupra rezisten ei jonc iunii colectorului este necesar de a analiza caracteristicile în func ie de temperatur a parametrilor ce intr în componen a rela iei (1. q .

. i este mai eviden iat la temperaturi înalte (se m re te de dou ori la fiecare 10 grade în varia ia temperaturii). ] .p .bariera de poten ial.03.67) 1 E Coeficientul de transfer al curentului în cuplaj BC E este determinat de rela ia E ! K]M . Cu majorartea temperaturii cre te pu in i valoarea 2 coeficientului de transfer K ! 1 WB 2L2n . Majorarea valorii lui E provoac cre terea lui F . (1. În a a mod.70) ™ LC ! q N unde: N este concentra ia impurit ilor în regiunea jonc iunii colectorului. Aceasta provoac majorarea coeficientului de transfer dup curent E . grosimea jonc iunii scade.eficacitatea colectorului.coeficientul de transfer. Fiindc U CB "" N C asupra grosimii jonc iunii influen eaz nivelul concentra iei purt torilor de sarcin cu modificarea temperaturii. Curentul emitorului depinde de temperatur qU EB (1. Cu majorarea temperaturii.. curentul emitorului cre te din cauza modific rii valorii I EB 0 . Modificarea valorii E constituie 0. deoarece se m re te F! neesen ial i lungimea de difuzie a purt torilor de sarcin L n . (1. (1. M . unde I EB 0 este curentul termic al jonc iunii emitorului.E . dup legea exponen ial .68) unde: K este coeficientul de injec ie.05% o C .69) I E ! I EB 0e kT . Jonc iunea colectorului este asimetric i grosimea poate fi exprim prin rela ia 2II 0 N C U CB .p . la o temperatur nu prea înalt cea mai mare influen 45 .0. N C . Deoarece concentra ia purt torilor de sarcin se m re te odat cu cre terea temperaturii.

G ! 0. ob inem 1 La T ! 300 ( K ) .o va avea majorarea coeficientului de transfer F .0 1. rel .16( K ) pentru siliciu. (T ! T T0 .1 ( K 1 ) I CT ! I CT0 2 ln 2 este temperatura de dublare a curentului termic. G Pentru jonc iunea fabricat din germaniu. unde (E .5 0 rC rE E . La temperatur mai înalt va avea loc mic orarea rC din cauza influen ei tot mai mari a curentului emitorului (1.71) I CT ! I CT eG ™ (T .24.1. ! k 02 0 pentru germaniu i G ! 0. 2. unde TY ! un. din siliciu .TY ! 4. TY ! 7 K .5 K . ceea ce va provoca m rirea rezisten ei jonc iunii colectorului.0 0. Dependen a de temperatur a parametrilor din schema echivalent analiza este prezentat în fig.5 1. Dac vom trece de la logaritmul natural la cel in baza 2.

oC I CB 0 E . E 1 rE rB 40 0 I CB 0 40 rC T .

24. (1. Dependen a parametrilor fizici de temperatur pentru tranzistorul bipolar 46 $ (T TY .72) .1. E 1 rB 80 Fig.

* rC rC (1 E ) rC În practic . h 11b ! E . (1. apare problema invers ± dup parametrii h cunoscu i se determin parametrii fizici h 1 h 21e h rB ! h11e 12e .Dup cum se cunoa te. h 22 b ! . h12b ! B . de obicei.73) 1 E r 1 1 h12e ! E . rC rC E h11e ! rB rE (1 F ) . Parametrii h ai tranzistorului sunt lega i de parametrii schemei echivalente prin rela iile urm toare r 1 h 11b ! rE rB (1 E ) . tranzistorul bipolar poate fi prezentat ca cuadripol liniar. h 22 e ! ! *. h 21e ! .

oC Fig. rE ! 12e . 4.8. Dependen a caracteristicilor tranzistorului bipolar de temperatur Cu majorarea temperaturii. un.0 0 40 20 0 20 40 h11e h21e h12 e h22 e T . curentul emitorului se m re te esen ial i caracteristica de intrare pentru schema de conectare BC 47 .3. (1.0 2.0 1. rC ! .0 3. Dependen a parametrilor h de temperatur pentru tranzistorul bipolar 1.1.25. rel .1 h 22e .25.1.74) h 22e h 22 e h 22e Dependen a de temperatur a parametrilor h pentru tranzistorul bipolar este prezentat în fig.

Deplasarea caracteristicilor are loc aproximativ cu 1..2mV o C .77) Din cauza c modificarea coeficientului E nu este major ..are forma indicat în fig. iar I CB 0 I C este de ordinul 10 6 .26. Modificarea relativ pentru curentul colectorului este dI C I E dI dE I CB 0 dI CB 0 ! dE CB 0 ! ™ .10 3 . E IC IC IC I C I CB 0 (1.1. Rezult c pentru curent constant al emitorului modificarea absolut a curentului colectorului va fi urm toarea: (1.26).1. Curentul de ie ire (curentul colectorului) se determin conform rela iei (1.. atunci devierea caracteristicilor de ie ire cu temperatura pentru schema BC este nesemnificativ (fig.76) dI C ! I E dE dI CB 0 . Pentru schema de conectare EC curentul de intrare este curentul bazei care aproximativ este determinat din formulele Ebers ± Moll în modul urm tor: ¨ UE ¸ ¨ UC ¸ I B ! ..75) I C ! EI E I CB 0 .

1 E ™ I ECB © e NT 1 ¹ .

m surate pentru diferite temperaturi. I CBC .1.78) unde: E prezint coeficientul de transfer în regim activ. Caracteristicile de intrare. N T ! kT q poten ialul termic.curen ii inver i ai jonc iunii emitorului i colectorului. deoarece unele componente din rela ia (1. Ei .27).78) depind în mod diferit de temperatur (fig. se intersecteaz . © ¹ © ¹ ª º ª º % (1. 48 .coeficientul de transfer în regim de inversie.1 E i ™ I CBC © e N 1 ¹ . I ECB .

26. m 0 5 I E ! 2 mA 10 I E ! 10 mA I E ! 6 mA 60 oC 50 oC 20 oC 80 oC Fig. mA I E . Dependen a de temperatur a caracteristicilor de intrare în schema de cuplare EC Curentul colectorului pentru schema de conectare EC se scrie în forma urm toare: I C ! F I B . 1.I C .27. QA 100 80 60 40 20 0 45 oC 20 oC Fig. Dependen a de temperatur a parametrilor h I B .1. mA 4 3 2 1 0 & 50 oC 12 9 20 oC 6 3 100 200 U EB .

78) 49 ' 100 U BE . m . (1.F 1 I CB 0 . m & 15 U CB .

I C .28. Fig. mA 12 10 8 6 4 2 0 5 I B ! 40 QA 30 QA 60 oC 20 QA 10 QA I B ! 40 QA 30 QA 20 oC 20 QA 10 QA 10 U CE . Dependen a de temperatur a caracteristicilor de ie ire în schema cu EC Instabilitatea relativ a curentului colectorului pentru I B ! 0 E I CB 0 I CB 0 IC I .80) } .1. (1.

F 1 ™ ! .

F 1 C I C EC I C BC E I C I CB 0 adic se m re te în compara ie cu conectarea BC de .

8. Regimul limit de func ionare pentru tranzistoarele bipolare la varia ia temperaturii Se cunoa te c odat cu majorarea temperaturii considerabil se m re te concentra ia purt torilor de sarcin minoritari în func ie 50 ( .4. De exemplu. Din rela ia (1.80) se observ c modificarea caracteristicilor de ie ire a tranzistorului conectat în schema EC este semnificativ .28. sunt prezentate caracteristicile de ie ire ale tranzistorului bipolar conectat în schema EC. În fig.F 1 ori.1. ob inute pentru câteva valori ale temperaturii. dac în diapazonul dat de temperaturi în schema BC modificarea formei caracteristicilor de ie ire va fi de câteva procente. atunci pentru conectarea EC ea va constitui sute de procente. 1.

TC . R T ..1 eV ).. Când concentra ia purt torilor de sarcin minoritari se apropie de concentra ia purt torilor de sarcin majoritari. (1. Dintre toate regiunile din structura tranzistorului cea mai mare putere este disipat pe jonc iunea colectorului. i reprezint aproximativ 200o C .de l rgimea benzii interzise a semiconductorului.01 eV )..81) RT RTC unde: Tn este temperatura jonc iunii colectorului. Limita de jos a temperaturilor de lucru este determinat de energia de ionizare a impurit ilor ( 0.. Pentru tranzistoarele fabricate din germaniu temperatura maxim de func ionare variaz în limitele 70. De obicei ea se exprim în grade celsius pe miliwat sau grad celsius pe wat i pentru majoritatea tranzistoarelor se plaseaz în limitele 30. Pentru func ionarea normal tranzistoarele de putere sunt utilate cu radiatoare iar puterea disipat de jonc iunea colectorului poate fi determinat conform rela iei T TC PC ! n .. Temperatura maxim de lucru este determinat de energia de ionizare a semiconductorului i concentra ia impurit ilor.. Rezisten a termic este un parametru important al tranzistorului i este indicat în îndrumarele respective.. iar pentru cele din siliciu în limitele 125. Aceasta se datoreaz diferen ei dintre l rgimea benzii interzise (pentru germaniu 0.200o C .temperatura mediului.200 o C W . R T C .carcas .72 eV .rezisten a termic radiator ± mediu.100o C . Temperatura maxim admisibil determin regimurile de limit 51 . 60 C ...0.rezisten a termic a jonc iunii colector .05. Practic diapazonul minim al temperaturilor de lucru este limitat de diferi i factori tehnologici i de particularit ile constructive i se plaseaz în limitele o 70.. deoarece ea posed rezisten electric mai major . func ionarea dispozitivului semiconductor se deregleaz . siliciu 1.

29.1. Cu cre terea temperaturii. cm 2 W 80 60 40 20 0 2 20 40 1 60 80 (t . iar curba 2 ± r cirii for ate (viteza fluxului de aer aproximativ 300 m s ). V Fig. oC p Fig.1. A I C max 4 3 2 1 0 5 10 T2 PC max I B ! 200 mA T1 150 mA 100 mA 50 mA 25 mA U CE max U CE .30. 2 unde B este coeficientul termic cm W . Curba 1 corespunde convec iei libere a aerului. tensiune i putere. IC . Dependen a de temperatur a regimurilor de func ionare a tranzistorului Dependen a experimental care leag varia ia de temperatur (t p i coeficientul termic B este prezentat în fig. B. Dependen a de temperatur a coeficientului termic 52 .82) S R ! BPC .29).1. Suprafa a radiatorului este determinat de rela ia (1. 1.dup curent.30. curba puterilor admisibile se deplaseaz în jos (fig.

În a a mod la proiectarea aparatajului radioelectronic cu tranzistoare ce lucreaz într-un diapazon larg de temperaturi i este important de a cunoa te ce influen are temperatura asupra parametrilor i caracteristicilor elementului activ i care sunt limitele în func ionarea acestui dispozitiv electronic. rezisten a bazei rE . Viteza de propagare a purt torilor de sarcin în regiunea bazei este diferit i de aceea grupul de purt tori de sarcin ce au intrat concomitent în regiunea bazei ating regiunea colectorului în timp diferit.1. tehnologia de fabricare. propriet ile de amplificare ale tranzistorului bipolar se înr ut esc. Cu majorarea frecven ei. Dispersia purt torilor de sarcin în baz Propriet ile de amplificare a tranzistoarelor sunt determinate de: propriet ile materialului din care sunt confec ionate.9. y 53 . y apare defazajul. Asta înseamn c : y scade puterea de ie ire. Dependen a parametrilor tranzistorului de frecven 1. y capacitatea jonc iunii emitorului CE i colectorului CC . determinat de dimensiunile ei geometrice. 1. Asupra diapazonului frecven elor de lucru a tranzistoarelor influen eaz urm torii parametri: y timpul de difuzie al purt torilor de sarcin minoritari în regiunea bazei de la jonc iunea emitorului la cea a colectorului.9. regimul de lucru i schema de conectare. construc ia. adic întârzierea oscila iilor curentului de ie ire fa de cel de intrare.

atunci din jonc iunea emitorului se injecteaz în baz un num r mare de goluri. atunci la ie irea lui frontul din spate i cel din fa a fiec rui impuls va fi întins i impulsurile posed form de trapez. se re ine pu in. Cu cât mai mare este grosimea regiunii bazei i. alt parte. În timpul ac iunii semiperioadei negative num rul golurilor injectate se va mic ora i o parte din ele va ajunge la jonc iunea colectorului odat cu cele întârziate de la semiperioada pozitiv . 54 . Nivelul de mic orare a coeficientului de transfer dup curent cu cre terea frecven ei este determinat de grosimea bazei WB . Drept rezultat. Pentru o frecven major a semnalului. aplicat la intrarea tranzistorului. când timpul mediu de mi care a golurilor în regiunea bazei este comparabil cu perioada acestui semnal. cu atât este mai pronun at întârzierea purt torilor de sarcin i cu atât mai mic va fi coeficientul de transfer dup curent. Influen a dispersiei vitezei purt torilor de sarcin se manifest i asupra formei semnalului. Dac la intrarea tranzistorului aplic m impulsuri dreptunghiulare de durat redus . ce posed o vitez de mi care mai mic . O parte din ele ajung destul de rapid la jonc iunea colectorului.9. timpul de parcurgere a bazei de c tre goluri. La fel are loc i distorsionarea semnalului sinusoidal. Vom analiza defazajul între curentul emitorului i curentul colectorului. Dependen a coeficientului de transfer dup curent de frecven Fie c tranzistorul bipolar de tip p-n-p este conectat BC i func ioneaz în regim activ. Dispersia vitezelor golurilor în baz aduce la aceea c odat cu m rirea frecven ei are loc înr ut irea efectului de amplificare i mic orarea coeficientului de transfer dup curent E .1. semnalul la ie irea tranzistorului va fi unul mediu. Modificarea curentului colectorului va avea loc mai târziu decât modificarea curentului emitorului. semiperioada pozitiv va trece în cea negativ . Când la intrarea tranzistorului se aplic semiperioada pozitiv a semnalului. cu valoarea timpului mediu de propagare a procesului de difuzie prin baz X D .2. prin urmare.

R p ! Rp Dp WB unde: R p este viteza purt torilor de sarcin minoritari.grosimea bazei.83) XD ! B . Pentru tranzistoarele bipolare în formulele (1.83) indicii respectivi trebuie indica i pentru electroni. XD ! B . Diagramele în timp a curen ilor de intrare i ie ire la frecven înalt În fig.IE IC IE IC t XD T Fig. putem socoti c schimbarea formai curentului colectorului are loc practic momentan dup legea de schimbare a curentului emitorului. perioada T se mic oreaz comparabil cu timpul de difuzie X D . Pân când frecven a semnalului nu este mare i perioada de repetare a procesului considerabil întrece timpul mediu de difuzie X D . Pentru tranzistoarele bipolare tip p-n-p timpul mediu de tranzi ie a procesului de difuzie sau timpul mi c rii de difuzie se determin ca Dp W W2 . M rimea X D este determinat de grosimea bazei i de coeficientul de difuzie.1. (1.coeficientul de difuzie al golurilor în baza-n. WB . Cu cre terea i devine frecven ei semnalului. injecta i în baz . Întârzierea X D T poate fi neglijat .31 este prezentat diagrama temporal a componentei alternative a curentului colectorului.31. Dp . 1. Semnalul în circuitul colectorului este în defazaj fa de cel în circuitul emitorului cu unghiul de defazaj N B 55 .

85) i E .N B ! [X D ! 2Tf 2 WB . De aceea pentru aceea i frecven distan ei mai mari între jonc iunile tranzistorului îi corespunde un unghi de defazaj mai mare între curentul de intrare i ie ire. Dac curentul emitorului variaz dup legea (1. Dp (1.84) Bazei cu grosimea mai mare îi corespunde un timp de difuzie X D mai major.

t ! I E ! I m e sin .

[t . luând în considerare defazajul. atunci curentul colectorului. poate fi scris ca i C .

t ! I C ! I m c sin .

[t N B . E depinde de frecven i este caracterizat de modulul E.86) Deoarece coeficientul de transfer dup curent a tranzistorului E în schema BC reprezint raportul dintre curentul semnalului în circuitul colectorului i curentul semnalului în circuitul emitorului. (1.

[ i faza N B .

[ : j[ t jN I C I m c sin .

[t N B I m c e e ! E! ! . IE I m e sin.

[t I m e e j[ t B (1.87) unde: E.

[ ! Im c Im e este modulul coeficientului de amplificare. N B .

defazajul coeficientului de amplificare a curentului emitorului în schema cu BC. E ! E.[ .

[ ™ e jN .

88).[ . (1. mic orându-se cu m rirea frecven ei.88) În domeniul frecven elor joase coeficientul de transfer dup curent E este constant. coeficientul E poart un caracter complex (1. Cu majorarea frecven ei. dup o lege complicat . Cu o eroarea admisibil pentru calculele tehnice m rimea coeficientului de transfer dup curent poate fi aproximat cu ajutorul rela iei urm toare B 56 .

E.

j[ } E0 f 1 j™ fE . E.

[ ! E.

(1.89) ¨f ¸ N B .f } E0 ¨f ¸ 1 © ¹ ©f ¹ ª Eº 2 .

[ ! N B .

defazajul coeficientului E .f ! arctg © ¹ . ©f ¹ ª Eº Identic pentru conectarea tranzistorului EC: F0 E0 F .

F .j[ } .

[ ! F .

f } . 90) ¨f ¸ N E . 2 f ¨f ¸ 1 j™ 1 © ¹ fF ©f ¹ ª Fº (1.

[ ! N E .

3.frecven (CAF) E ! \.frecven ele de t iere pentru tranzistorul cuplat BC i EC respectiv.f ! arctg© ¹ . F 0 . Frecven a de t iere. CPhF i al i parametrii ai tranzistorului Frecven de t iere pentru tranzistorul cuplat în BC ( f E ) este numit frecven a pentru care modulul coeficientului de transfer dup curent se mic oreaz de 2 ori ( adic cu 3 dB). 1. CAF.90) utiliz m urm toarele not ri: E 0 .89) i (1. 2 Dependen a modulul coeficientului de transfer dup curent de frecven se nume te caracteristica amplitudine .defazajul coeficientului F . f E . f F .9. ©f ¹ ª Fº În rela iile (1. în compara ie cu valoarea lui la frecven e joase E Ef ! 0 .modulele coeficien ilor de transfer dup curent la frecven joas pentru schemele de conectare BC i EC respectiv.

[ sau F ! \.

Dependen a unghiului de defazaj de E 57 .[ .

N ! \ .

[ ! \ .

iar unghiul de defazaj este plasat în unit i absolute. Frecven a de t iere a tranzistorului în schema EC ( f F ) se nume te frecven a la care modulul coeficientului de amplificare dup curent se mic oreaz de 2 ori ( adic cu 3 dB).6 0. 2 F 1 0.8 0.707 0. În schema EC coeficientul de transfer al curentului bazei depinde mai tare de frecven . iar frecven a de t iere f F este considerabil mai redus decât f E . Ele sunt construite în coordonate normate E E 0 i f f 0 .[ este numit caracteristica faz ± frecven frecven (CPhF) a coeficientului de transfer. decât în schema BC.4 unit i relative E E0 NB o 30 60 90 10 2 10 1 1 f ! fE 10 fE f Fig. 1. Exemple de astfel de caracteristici sunt prezentate în fig. în compara ie cu valoarea lui la frecven e joase: F Ff ! 0 .32. CAF i CPhF pentru coeficientului de transfer dup curent 58 .1.32.

S exprim m frecven a de t iere f F prin m rimea f E F! 1 E E0 E0 ! ™ ! ! f f E0 1 E 1 j 1 1 j E0 f fE fE 1 j fE E0 . ! ¸ ¨ f ¹ .

1 E 0 © 1 j © .

90) i (1.91).1 E 0 fE ¹ º ª (1.91) Compararea rela iilor (1. cu considera ia c F 0 ! E 0 .

1 E 0 . ne permite s ob inem formula pentru leg tura dintre frecven ele de t iere în schemele BC i EC fF ! f E .

În a a mod frecven a de t iere a coeficientului de transfer a curentului bazei f F este de .1 E .

1 F0 1 F0 1 F0 f fF ! E . ci majorarea valorii defazajului. (1.91)) nu este mic orarea valorii E . (1. Pentru schema EC.1 E ori mai mic ca frecven a de t iere în schema cu BC sau: F0 1 F 0 F0 1 ! 1 E0 ! 1 ! .92) 1 F0 Cauza principal a mic or rii bru te a coeficientului F cu cre terea frecven ei (cum indic rela ia (1. f .93) tg.

N E ! fE .

1 E 0 în timp ce pentru schema BC f tg.

fE Luând în considerare (1.N B ! .93) ob inem 59 .

tg.

N E ! 1 tg.

N B . 1 E0 ¡ tg .

N E "" tg .

Amplitudinea curentului bazei este egal cu diferen a între I m e i I m c . Cu cre terea frecven ei. I m c . Aici I m e .1. Deoarece B 60 .1. I C . 1. a a încât Im e ! Im b Im c . curentul colectorului r mâne în urm de curentul emitorului i vectorii acestor curen i formeaz un triunghi (fig.N B 1 NE } N . I m c . Diagramele vectoriale ale curen ilor tranzistorului la frecven joas (a) i înalt (b) La frecven joas curen ii emitorului i colectorului coincid dup faz (fig.a).33. colectorului i bazei respectiv.b) în care modulul vectorului I C se mic oreaz . atunci la frecven e joase curentul colectorului se deosebe te pu in de cel al emitorului i curen ii tranzistorului pot fi reprezenta i sub forma  vectorilor care coincid dup direc ie I E . I m b prezint amplitudinile curen ilor alternativi ai emitorului. iar a modulului vectorului I se m re te de câteva ori. I B . cu lungimea I m e .33. 1 E0 B IB IB IE IC I E ! I me I B ! I mb IC ! I mc IE NE IC NB ! a) b) Fig. Deoarece E } 1 .33. I m b respectiv.

dI B dU C ! 0 dI m b U m c ! 0 atunci la frecven a f ! f E coeficientul de transfer F se mic oreaz de câteva ori. f F reprezint parametrii importan i ai tranzistorului bipolar 1 fF ! f E .1. Frecven ele de t iere f E . a a cum este ar tat în fig.F! dI dI C sau F ! m c .b.33.

1 E 0 sau fE ! f ! .

F F0 0.707 ™ F 0 F . 1 E0 F E.1 F 0 fF .

f 1 E0 0.707 ™ E 0 E .

f f fF fT fE Fig.34 sunt prezentate dependen ele de frecven a modulelor E i F . Caracteristicile de amplitudine ± frecven ale coeficien ilor de transfer dup curent E. Varia ia mai rapid a modulului F .34.1.1. F În fig.

[ cu cre terea frecven ei în compara ie cu E.

[ se explic prin faptul c diferen a 1 E([) în rela ia E.

[ F .

[ ! 1 E.

[ se modific mai rapid decât E.

61 .[ .

În afar de aceast cauz principal de mic orare pentru F . cu cre terea frecven ei este determinat de majorarea defazajului N E . de aceea leg tura între f E i fF fE ! 1 f ! .89). La determinarea frecven ei de t iere f F a fost utilizat dependen a aproximativ pentru E de frecven (1.

se introduce coeficientul de corec ie k : k fE ! f ! . Pentru a ob ine un reziltat concret.1 F 0 fF . 1 E0 F este la fel aproximativ .

1 F 0 kfF .. 1 E0 F Valoarea acestui coeficient depinde de construc ia tranzistorului i tehnologia lui de fabricare (de regul .1. În practic .90) indic c la frecven e ce dep esc de trei-patru ori frecven a de t iere f F ..2 ). Analiza rela iei (1. k } 1. adic f " . pentru care coeficientul de transfer a curentului bazei F în schema EC este egal cu unitatea. pentru calcule se folose te frecven a f T (adic frecven a de t iere a tranzistorului sau frecven a limit de amplificare dup curent).

f2 1 2 fF pentru f2 "" 1   F f ! fF2 F0 1 f2 fF2 ! fF F 0 . fF f ! fF F 0 ! const ! f T .. produsul F f ™ f este o valoare constant i nu depinde de frecven .4 fF .3. În acest produs f este frecven a la care este efectuat m surarea valorii coeficientului de transfer F f : F0 Ff ! .. f 62 .

Deoarece F f ! const pentru f " .

4 fF i fF f ! fFF 0 ! fT . atunci frecven a de t iere în schema EC este de F 0 ori mai mic decât valoarea frecven ei de t iere a tranzistorului fF ! f T F 0 . Pentru schema BC frecven a de t iere f E întotdeauna este mai mare ca frecven a de t iere a tranzistorului f T : kfF kfT k ...3.

1 F 0 f T ! ! fE ! .94) F0 1 E 0 F 0 . (1.

1 E 0 pentru F " 10   f E ! kfT } .

egal cu (I ies . La analiza dispozitivelor confec ionate în baza tranzistoarelor cu ajutorul schemelor echivalente i utilizarea parametrilor Y este folosit frecven a de t iere a pantei tranzistorului f S . MHz. pentru care coeficientul de amplificare dup putere este egal cu unitatea E 0f E f ma ! . 63 ) . De aceea un parametru important dependent de frecven este frecven a maxim de generare sau frecven a maxim de amplificare dup putere.. pF. .1. dac coeficientul de amplificare dup putere K p " 1 .2 f T . Tranzistorul poate fi utilizat în calitate de generator sau amplificator. ?MHz A.rezisten a de volum a bazei.. pentru care modulul de conductibilitate direct .1. Y21 ! (U int ( U ies ! 0 se mic oreaz de 2 ori în compara ie cu valoarea lui la frecven joas . M rimea f S este întotdeauna mai mare ca f F . rB .95) d 30rB CC unde: f E este frecven a de t iere a coeficientului de transfer în d schema BC. Dependen a modulului conductibilit ii directe Y21 de frecven este identic cu dependen a de frecven a m rimilor E i F . (1. CC capacitatea jonc iunii colectorului.

În rela ia (1.4. Pentru majorarea frecven ei de regenerare este necesar de a m ri valoare f E i de a mic ora constanta de timp d rB C C .95) produsul rezisten ei de volum a bazei la capacitatea colectorului este numit constant de timp a circuitului d de reac ie invers rB C C ! X C . Timpul de transfer ale purt torilor de sarcin prin regiunea bazei. 1. Aceste cerin e sunt contradictorii ± mic orarea grosimii bazei WB d d m re te rezisten a de volum rB . Din aceste considerente frecven ele de t iere pentru tranzistoarele bipolare f r drift sunt relativ reduse.83). se mic oreaz odat cu mic orarea grosimii bazei i cu majorarea valorii vitezei purt torilor de sarcin injecta i în baz . prin intermediul procedurilor tehnologice. se formeaz un câmp de accelerare pentru purt torii de sarcin injecta i. rezisten a de volum a bazei. Mic orarea grosimii bazei este condi ionat de posibilit ile tehnologiilor contemporane. mic orarea rezisten ei rB (m rirea concentra iei în baz ) m re te capacitatea jonc iunii colectorului CC i mic oreaz valoarea tensiunii U C max .9. De aceea în baz . Este cunoscut c viteza electronilor R n este mai mare ca viteza golurilor R p . Tranzistoare bipolare cu drift Majorarea valorii frecven ei de t iere a tranzistorului necesit mic orarea timpului de transfer de c tre purt torii de sarcin în baz . Aceast constant caracterizeaz reac ia invers la frecven înalt i este un parametru de baz al tranzistorului. În a a mod tranzistorul destinat func ion rii în domeniul frecven elor înalte trebuie s posede grosimea bazei. i capacitatea colectorului cu valori reduse. conform rela iei (1. ce limiteaz caracteristicile de frecven a tranzistoarelor. care permite de a 64 . Metode de îmbun t ire a caracteristicilor de frecven . De aceea utilizarea la frecven e înalte a structurilor tip n-p-n este preferabil .

grosimea c reia este determinat de adâncimea de difuzie a impurit ilor acceptoare. Rezult c purt torii de sarcin ob in ad ug tor componenta de drift a vitezei. N acc N don . Ele se folosesc la frecven e înalte.35. În acest scop.35 sunt prezentate curbele de distribu ie a concentra iei impurit ilor donoare i acceptoare în structura tranzistorul tip n-p-n. 65 . Între jonc iunile emitorului i colectorului se formeaz o regiune de baz tip-p compensat . Tranzistoarele care posed un câmp electric intercalat în regiunea bazei sunt numite tranzistoare cu drift. Viteza total a electronului se m re te. În urma distribuirii neregulate a concentra iei impurit ilor în baz apare gradientul concentra iei purt torilor de sarcin care provoac un câmp electric intercalat. format prin procedura de difuzie. cm 3 10 21 E N don B N acc 1015 C N don 0 1 2 JE 3 JC P.1.m ri viteza lor.1. Câmpul electric intercalat accelereaz electronii injecta i în baza tip-p. frecven a de t iere a tranzistorului de asemenea se majoreaz . în regiunea baz se formeaz un câmp electric intercalat. Qm Fig. Distribu ia impurit ilor în structura tranzistorului cu drift În fig.

1.1.19) este necesar de a lua în considerare elementele parametrii c rora sunt func ie de frecven i dependen a de frecven a coeficientului de transfer dup curent E.9. Schemele echivalente ale tranzistorului bipolar la frecven e înalte La frecven e înalte în schema echivalent (fig.5.

89). În fig. conectat la schema echivalent prin circuitul RC. curentul de ie ire al c ruia între punctele 1 1d este dependent de coeficientul de transfer dup curent a (fig.b). format din generatorul de curent E 0 I E independent de frecven .36. E .1.a este prezentat schema echivalent pentru tranzistorul bipolar la frecven e înalte.j[ . în corespundere cu rela ia (1. Dependen a coeficientului de transfer E de frecven se modeleaz cu ajutorul circuitului.36.1.

j[ I E a) IE rE 1 CC 1d IC b) R E .

Schema echivalent a tranzistorului la frecven înalt (a) i circuitul RC ce modeleaz dependen a coeficientului E de frecven (b)  U  (1. 1.36. j[ I E 1d C U IES 1 E UE C E Bd rB rC C UC E0IE B B Fig.96) I IES ! E .

Z RC ! ! 1 1 j[CR j[C R 66 . R R R j[C . U INT ! E 0 I E Z RC .j[ I E ! IES .

 E 0I E R 1 E0  U I IES ! E .

j[ I E ! IES ! ™ ! ™ IE . R 1 j[RC R 1 j[ RC E0 E.

98) RC ! RC [E Schema echivalent a tranzistorului la frecven înalt cu generator de curent independent de frecven E 0I E este prezentat în fig.1.97) este necesar de a îndeplini urm toarele condi ii: 1 1 .j[ ! . Pentru o precizie mai înalt trebuie s lu m în considerare defazajul la frecven e apropiate de [E (sau mai majore decât [E ) i s introducem factorul de corec ie exp.37. (1.89) i (1. [ E ! 2 Tf E ! . (1.97) 1 j[RC Pentru identitatea rela iilor (1.

care asigur o corec ie liniar de faz : f [ (N B ! m !m . j [ [ E . fE [E E0IE C b) R E .

Schema echivalent a tranzistorului la frecven înalt cu generator E 0 I E (a) i CAF. CPhF pentru coeficientul E (b) 67 .1. NB [ 1 0.37.707 ad IC a) CC IE rE a C E Bd rB rC E UE C UC 1 [ [E B Fig.

(1.99) E.În a a mod aproximarea dependen ei coeficientului de transfer ob ine forma ¨ [ ¸ [ jm ¹ E 0 exp© jm © [ E ¹ E 0e [ º! ª .

schema din fig.1. de regul . În acest caz valoarea curentului generatorului echivalent va fi ¨ [ ¸ ¹.38.j[ ! [ [ 1 j 1 j [E [E Pentru tranzistoarele formate prin aliere. Parametrii fizici ai schemei analizate se determin prin parametrii h.5. constante fizice i procese de baz ce au loc în structura analizat . m } 0.1.1. folosind formulele prezentate în tab. (1.2 .101) [ TrE Dup simplificarea respectiv . CEdif } 68 . I E E 0 exp© jm © [E ¹ º ª Dac jonc iunea emitorului este polarizat direct. capacitatea de difuzie a emitorului.37 posed form .100) [E rE E Pentru schema EC 1 . prin drift. (1. prezentat în fig. În astfel de cazuri este în deajuns de a lua în considerare numai componenta de difuzie pentru schema cu BC: 0.8 . este mai mare decât capacitatea sarcinii spa iale. Prioritatea principal a acestei scheme const în faptul c elementele ei posed un sens fizic bine determinat i permit de a efectua leg tura între parametrii tranzistorului cu datele constructive. m } 0.8 CEdif } . Din aceste considerente circuitul poart denumirea de schem echivalent fizic .

1. Aceste capacit i se calculeaz conform rela iilor CC C C1 ! .CE ! 0. conectat paralel conductibilit ii g CE . De aceea sursa de curent g S U 1 de asemenea depinde de frecven . determinat de elementele rB . C C 2 ! C C C C1 . Schema echivalent fizic simplificat a tranzistorului la frecven înalt În unele cazuri se utilizeaz schemele echivalente în P. Tensiunea U 1 depinde de frecven .8 [E rE C C dif I EE 0 e R! IC Bd rB C C bar j ™0 .1. 2 [ [E IE 1 [E CC dif rE E UE C UC B Fig. tranzistorul fiind prezentat formal ca un dispozitiv dirijat de tensiune. Aici se folose te sistemul de parametrii Y. g BE .1.38.102) . În schem uneori se introduce i capacitatea colector ± emitor C CE . Schema echivalent din fig. CB . dar de tensiunea punctului intern al circuitului U 1 . adic reprezint o parte din d tensiunea de intrare U B . (1. care sunt determinate de constanta de timp a circuitului d colectorului X C ! rB C C .39 con ine capacit ile de tranzi ie a reac iei inverse C C1 i CC 2 . Particularit ile schemei echivalente în P constau în faptul c curentul la ie irea generatorului este determinat nu de tensiunea de  intrare U B .39. Schema de substituire a tranzistorului în acest caz este prezentat în fig.

.2.3 69 ..

5 Formulele de calcul pentru parametrii fizici ai tranzistorului conform parametrilor diferen iali pentru diferite scheme de conectare Parametrul F rE rC EC h 21e BC h 21b 1 h 21b h11b h12 b .Tabelul 1.

1 h 21b h 22b 1 h 22b h12b h 22b h 21b h 12b h12e h 22e .

1 h 21e 1 h12e h 22e h11e h12e .

1. 70 . g BE ! d d h11e rE h11e rE g BE ! h 22 e h12e ¨ h rd ¸ h © h 21e 11e B 21e ¹ . © dº h 11e ª h 11e rB ¹ (1.1 h 21e h 22e h 21e 1 h 22e rB E Q} rB rC h11eh 22 e h12e 1 h 22e Elementele schemei din fig. g CB ! .39 se determin cu ajutorul parametrilor h cu ajutorul rela iilor: 1 h12e h12e .103) gS ! h 21e h12e . d h11e rB unde g S ! Y21 este panta caracteristicii tranzistorului bipolar.

[F BE 71 .1. Schema fizic echivalent simplificat a tranzistorului bipolar la frecven înalt .C CC 2 rB IB U1 C CB Bd g CB JC B g CE JE g SU1 C BE g BE E CC 2 IE C C1 rB Bd g CB U 1 g BE C BE g SU1 g CE IC B U BE C U CE E Fig.39. conectat cu emitor comun (schema Djacoletto) Capacitatea de difuzie a jonc iunii emitorului se determin conform rela iei 1 CBE ! g .

F .Pentru a ne convinge de aceasta. este deajuns de a determina rela ia pentru frecven a de t iere cu ajutorul schemei echivalente. Curentul generatorului echivalent I ~ se determin ca:   I ~ ! g S U 1 . E j[C BE g BE ¨ C BE ¸ ¹g BE © 1 j[ © g BE ¹ º ª gS gS I~ g BE g BE . U 1 ! I B Z Bd . E 1 g SI B  I ~ ! g S I B Z Bd } g S I B ! .

capacitatea de ie ire pentru conectarea EC. C CE .j[ ! ! ! I B 1 j[ CBE 1 j [ [F g BE .rezisten a bazei. C C ! CC 2 . CBE Pentru calculul schemei echivalente în P îndrumarele con in urm torii parametri: X C . C CB ! C C1 . unde [F ! g BE 72 .capacitatea jonc iunii colectorului. f T .constanta de timp a circuitului de reac ie intern în tranzistor.frecven a de t iere pentru conectarea EC.capacitatea circuitului de reac ie intern în tranzistor. rB .

± . . . ± . . : 1984.. ± .Dasc lu. D. . : 2001.. ± . . 11. . M. 2. Bazele radioelectronicii. ± 432 . Facla: 1987.. . . ± 368 c. . . I.Profirescu. 5. 4. ± 622 . ± oc . ± . ± . . 1991.Rusu. ± V. . . 12. 13.1. . : 1985. Zamfir V.488 . . . : 2001. . . ± 279 p. ± 424 . ± 679 p. 73 . . 9. . ± 383 . . .Cuza:1994. .. 8. 7.: .: 1990. . Editura Didactic i Pedagogic : 1982. . . . . . . A.. : 1980. : 1981.I.. . ± .392 14. . : 1984. 1980. ± Bucure ti..Costea Dispozitive i circuite electronice. 2. 3. ± 864 . ± 419 . .912 c. .. . Sandu D. . . . . ± 512 . 6. / . ± Timi oara.± .615 p. Editura A.. . . ± . Electronica fizic i aplicat . ± Ia i. .BIBLIOGRAFIE 1. : 1977. 10. .

. Rezisten a diferen ial i capacitatea jonc iunii colectorului.......1.......6.............3... Schema echivalent pentru cuplaj baz comun ......................4..........................21 1...................2....................................................6.............................................................................................5.........6....................................5... Regim de satura ie........34 1...... Caracteristicile pentru cuplaj emitor comun«««..3.................3...........32 1.......................1....7...... Regim activ.............3.............CUPRINS 1............ Rezisten a diferen ial i capacitatea jonc iunii emitorului......... Tranzistorul bipolar ca element al circuitului.........6.. Modalit ile caracteristicilor statice««««««««. 5 1... Tranzistorul ca cuadripol activ...5........ Modelul Ebers ± Moll.....3..5.............3............1. 3 1... Caracteristicile statice pentru tranzistorul bipolar..6............................. Schemele echivalente ale tranzistoruluila frecven joas ..................................1........................................ 6 1.............4..21 1........ 6 1.14 1..............15 1..............................3.1........4.30 1..................2..4......6.................................................. 3 1......................3.2...... 5 1... 11 1............4.............. Schema echivalent pentru conectarea emitorului comun..............................2..............................5.............«. 6 1... Regimul de lucru al tranzistoarelor bipolare................33 1......... Structura i jonc iunile tranzistorului bipolar.....4.. Determinarea parametrilor diferen iali aitranzistorului dup caracteristicile statice..... 18 1...... No iunea de tranzistor bipolar....... Sistemul de parametri diferen iali ai tranzistorului bipolar................................. Caracteristicile pentru cuplaj baz comun «««««..14 1.........3........2............ Regim de inversie.....36 74 . Regim de blocaj......5........................................25 1................. Coeficientul diferen ial de amplificare dup curent .27 1...6..3.......3..................... 12 1............3.... Regimul de lucru i proceselefizice în tranzistorul bipolar..... 4 1...........13 1..... TRANZISTORUL BIPOLAR.31 1........ Schemele formale pentru substituirea tranzistorului ........... Rezisten a de volum a bazei ............

......... Tranzistoare bipolare cu drift .........47 1........1...1. Regimul limit de func ionare pentru tranzistoarele bipolare la varia ia temperaturii...5.................................. Influen a temperaturii asupra parametrilor semiconductorilor.............................................2.............42 1.......8......50 1... CPhF i al iparametrii ai tranzistorului.......4............39 1.....57 1.................1........4. CAF....2.......................42 1............. Dispersia purt torilor de sarcin în baz ......... Leg tura dintre parametrii fizici ai tranzistorului i parametrii h ............... Dependen a parametrilor tranzistorului de frecven ............. Modificarea parametrilor tranzistoarelor bipolare la varia ia temperaturii.................................... Dependen a parametrilor tranzistorului de temperatur .........44 1................3..7............41 1....66 Bibliografie...........54 1....................9...8...................................................64 1......................................9.......... Dependen a coeficientului de transfer dup curent de frecven ..7....9..39 1.........8...53 1.....9........8........................................................... Frecven a de t iere.......................8... Determinarea parametrilor fizici dup parametrii h ...................9......................................53 1.......................1.............. Dependen a caracteristicilor tranzistorului bipolar de temperatur ....................73 75 ......3................... Metode de îmbun t ire a caracteristicilorde frecven ....................... Schemele echivalente ale tranzistoruluibipolar la frecven e înalte... Rolul parametrilor h în schemaechivalent i calculul lor.................................9............7.........2.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->