Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Conceptul de microreţea (caracteristici, moduri de funcţionare, arhitectură de viitor,


performanţe, echipamente şi sisteme moderne, necesităţi de investiţie)
2. Conceptul de Centrală Electrică Virtuală (scop, elemente componente, structură,
servicii furnizare, aspecte tehnice, aspecte economice)
3. Automobilul electric (tipuri, componenţă, caracteristici tehnice, posibilităţi de
conectare la reţea, impactul asupra reţelei electrice, servicii oferite prin piaţa de
energie electrică)
4. Măsurarea inteligentă - smart metering (ce presupune, tipuri, infrastructura pentru
schimb de date, deschiderea pentru business)
5. Casa inteligentă (structură, elemente integrate, aspecte funcţionale, importanţa
măsurării inteligente, comunicarea cu operatorul de sistem şi furnizorul de energie
electrică)
6. Inter-operabilitatea (comunicarea ierarhizată între entităţi, infrastructuri de
comunicare, Web-ul energetic)