VERBUL

 Definiţie: partea de vorbire flexibilă în raport cu modul, timpul, persoana, numărul; din punct de vedere sintactic el este, de regulă, predicatul unei propoziţii; din punct de vedere semantic el denumeşte acţiuni, stări, calităţi privite ca procese.  Clasificare A. După structură : - simple: a cânta, a alerga, a scrie - compuse: a binevoi, a descompune - locuţiuni verbale: a pune la inimă, a-şi aduce aminte LOCUŢIUNI VERBALE Cu valoarea unui verb se poate folosi un grup de cuvinte care prezintă o unitate de sens, adică o locuţiune verbală. În structura locuţiunii verbale este obligatorie prezenţa unui verb alături de care pot apărea diverse părţi de vorbire mai frecvente: - (un pronume +) un substantiv: a lua loc, a ţine minte, a(-l) duce capul, a-şi bate joc. - (un pronume) + o prepoziţie + un substantiv: a avea de gând, a băga de seamă, a găsi cu cale, a lua la fugă. - (un pronume +) un adv., o locuţ. adv.: a da înapoi, a(-i) părea bine, a se da jos, a se face bine, a-şi aduce aminte, a se da de-a rostogolul. - (un pronume +) un adjectiv: a o face lată. În unele locuţiuni cu structură complexă se combină câte două tipuri simple: a da bir cu fugiţii, a nu-i fi boii acasă, a face pe dracu’ ghem. Raporturile gramaticale dintre termenii constitutivi ai loc. verbale sunt uneori mai puţin clare în lb. actuală.

1

Verbul din cadrul unei loc. vb. are mai ales rol gramatical exprimând diateza, modul, timpul şi numărul, pers., iar cuvântul cu care se combină are rol mai ales lexical contribuind în mai mare măsură decât verbul la sensul global al locuţiunii. Anumite verbe (în general polisemantice şi cu sensuri abstracte) se întâlnesc într-un număr mare de locuţiuni: a avea, a băga, a duce, a da, a face, a fi, a lua, a ţine. Datorită verbelor de bază, locuţiunile verbale au toate caracteristicile morfologice proprii verbelor. Când verbul este la un mod personal, loc. vb. are f.s. de predicat verbal. Ex: A luat loc pe rândul al doilea. a luat loc – loc. vb. pred., pers., intr., c.I, d.a., ind., perf. comp., p.III, sg., f.af., PVb. Îi era peste putinţă a lua loc lângă ei. a lua loc – loc. vb. pred., pers., intr., c.I, d.a., inf. prez., f.af., SB. Locuţiunile impersonale: „a părea” (impersonal) + adverb: a-i părea rău (bine) – au regim de complement indirect sau de completivă indirectă Îmi pare bine 1/ că nu vii / C.I.

pronume personal, formă neaccentuată, dativ, subiect logic Observaţie: Recunoaştem o locuţiune verbală după: a) Posibilitatea substituirii printr-un singur cuvânt: a o lua la fugă = a fugi; a-şi aduce aminte =a-şi aminti Acest criteriu nu are valabilitate generală! A ţine seama = a lua în consideraţie. b) Înţelesul unitar al locuţiunii este altul decât al fiecărei dintre componente: a-şi pune pofta-n cui, sensul „a renunţa” nu poate fi dedus din sensurile proprii ale cuvintelor: a pune, pofta, cui; a pune ţara la cale, a rămâne pe gânduri. c) Prezenţa unui cuvânt care, luat izolat, nu are înţeles clar: 2

c. ind.. pred.pred. (au trecut) N-ai fost la Paris? (nu te-ai dus) Ghetele sunt un milion. de loc.. Focul a ajuns la acoperiş.aminte în locuţiunea „a-şi aduce aminte” habar în locuţiunea „a nu avea habar” vileag în locuţiunea „a da în vileag” B După predicaţie (conţinutul lexical sau criteriul sintactic) 1.. VERBELE PREDICATIVE 1. a se găsi.III.a. L-a ajuns din urmă. Nu ieşise în curte.. d. af.. S-a făcut pentru el tot ce s-a putut. (a avut loc) Sunt trei ani de-atunci.. I-a ajuns cât a muncit. d. pl. înainte de a fi (a ta) = vb. casa a fost a mea. nu erau = vb. prep. Nu mai sunt ouă în frigider.. pers. a. (nu există) Ieri a fost o întâlnire cu asociaţii. impf. a.. III. A FI – când nu are nici unul din sensurile alăturate Bunicul este bătrân. IV. c. 3 . a avea loc - VERBELE COPULATIVE 1. A IEŞI + din…/în… A ieşit din clasă... pers. a exista .neg. 2. (este originar) 2.. intranz. 5. sg.. Universul devine 3.a fi originar din Bunicul este în gradină. f. A AJUNGE – pred. f. a se transforma Cine nu devine nu există.. (se află) vb. c. este = vb. CcT cu NP ‘a ta’.. (costă) El este din Iaşi. inf. cop. d.a se întâmpla.. 4. af. A AJUNGE = a deveni El a ajuns ministru..a se afla. form.verbe nepredicative: verbe copulative şi verbe auxiliare VERBELE COPULATIVE Sunt copulative verbele care nu au înţeles de sine stătător şi care au nevoie de un nume predicativ pentru a îndeplini o funcţie sintactică.IV. ‘înainte de’.IV.. . prez. impers. f.. ind. A IEŞI = a deveni Din academie a ieşit ofiţer. 3. p. p. A DEVENI – (aproape) întotdeauna copulativ Ei vor deveni liceeni. A SE FACE – pred. A FI . 4. prez.. formează PN cu NP ‘bătrân’ Ouăle nu erau proaspete.a costa . cop. A SE FACE = a deveni Vrea să se facă medic. formează PN cu NP ‘proaspete’ ! Înainte de a fi a ta. 5. a trece (referitor la timp) a se duce . impers. p. îns. cop. verbe predicative – îndeplinesc singure funcţia de predicat când sunt la un mod personal 2. A DEVENI = a se deyvolta.

8. Nu putea fi 1/ cum o doreai. 8. . impersonal ≠ a pune semn. . impers. a modurilor şi a diatezei pasive: a fi. a-şi nota Reuşita înseamnă muncă. A avea – intră în structura: . Se pare că nu mai vine.perfectului compus: Eu am mers la el.personal Păreau supăraţi. Observaţie Dacă verbul copulativ este urmat de propoziţie predicativă. aţi. Va rămâne ministru. A vrea – intră în strucutra: 4 .2/ CD incompl.condiţional-optativului: aş. Verbe auxiliare – ajută la formarea timpurilor compuse.prezumtivului prezent: El va fi ajutând. ar. 7.undeva Am rămas mută. am. a vrea. 7. A (SE) PĂREA . Părea că nu va mai ploua.viitorului popular: Eu am să merg la el. pers. A ÎNSEMNA = a pune semn.conjunctivului perfect: Eel să fi ajutat . A (SE) PĂREA – pred.infinitivului perfect: E fi ajutat e bine. ar: Eu aş învăţa.VERBELE PREDICATIVE 6. A fi – intră în strucutra: . atunci el este PN incomplet sau altă parte de propoziţie incompletă. VERBELE COPULATIVE 6.condiţionbal-optativului perfect: El ar fi ajutat . a scrie A însemnat cu cretă amplasarea claselor. a-şi nota.pred. ceva . . Voi însemna în caiet tot ce spune. . A RĂMÂNE + cumva. A ÎNSEMNA – cop.viitorului anterior: Eel va fi ajutat . A RĂMÂNE – pred. Vom rămâne acasă. Nu-i rămâne decât să aştepte. a avea. şi perfect: El ar fi ajutat.diatezei pasive: El este ajutat de ai săi. impers. ai. .

verbe impersonale –nu admit un subiect personal VERBELE IMPERSONALE ŞI UNIPERSONALE VERBELE IMPERSONALE sunt verbele care nu pot admite SB (mai ales cele care se referă la fenomene meteorologice). a se întâmpla. a(-i) rămâne. a(-l) durea. 3. La sărbători se bea mult. Verbe personale (realizează relaţia verb-subiect: au formă pentru fiecare persoană): a alerga. C. a(-l) roade. a(-i) fi menit. a ninge. a(-i) conveni. Verbe reflexive impersonale: a se cuveni. 2. a fi indicat. 1. a reuşi. a rezulta. a(-i) plăcea. a se cădea. Verbe active impersonale: - a ploua. a fulgera. a amurgi. a tuna. a se auzi.viitorului: Eu voi citi . a fi cunoscut. După relaţia verb-subiect (exprimat prin substantiv sau substitut în N) 1. a(-l) necăji. a trebui. a deriva. - a fi (= a se întâmpla). a(-l) interesa. a(-i) fi predestinat.). Alte verbe: a se însera. a (-l) pasiona. a urma. a se înnopta. Verbe pasive impersonale: a(-i) fi dat. a(-i) ajunge. a se spune. a fi ştiut. sau admit un SB nonpersonal sau o propoziţie SB. a se desprimăvăra. a începe.. Ex. Observaţie Multe dintre ele au regim de subiectivă (= sunt urmate de o propoziţie SB). 5 .prezumtiv: El va fi citit. În centru se merge numai pe jos. a citi. anterior: Eu voi fi citit. a decurge. La cantină se mănâncă prost. a fulgui. . a(-i) fi sortit. a(-i) fi hărăzit. a(-l) enerva. a dori. a se povesti… Observaţie Există verbe impersonale reflexive nedefinite (SB lor nu este determinat formal). a visa etc 2. a avea (ex: N-are cine veni. a burniţa.

pred. unipersonal. impersonal. d.Observaţie Cu sens figurat multe verbe impersonale pot deveni personale.activă. prezent. convine – vb. f. A III-a). PVb. b) se construiesc fără subiect sau subiectivă verbele şi locuţiunile verbale impersonale : a(-i) păsa. III. imp. intranzitiv.2/ 6 . Subiectul lor este nedeterminat formal. a) unele verbe impersonale prin conţinut sunt unipersonale prin formă: ninge.. d) verbele îşi păstrează caracterul impersonal chiar când sunt la moduri nepersonale.. se zice ( au doar pers. conjugarea IV. imp. Ei 1/ trebuie 2 / să plece mai devreme 1/. în contextele « Se vorbeşte mult ». a (i) se acri. e) verbele impersonale se vorbeşte. « Se merge pe jos acasă ». sg. chiar dacă are forme personale.. Tunau şi fulgerau împotriva noastră. se mănâncă etc. 2/ citeşte foarte mult. a(-i) părea rău. Observaţie În expresia ‘îi ninge şi îi plouă’ verbele sunt impersonale. indicativ. A plecat de acasă.unip. se merge. neplăcându-i 1/ să muncească. af. Ex: L-am fulgerat cu privirea. Fie1/ ce-o fi2/. (pronumele ei se referă la verbul să plece pe lângă care este subiect). c) a trebui – are formă numai pentru persoana a III-a şi este impersonal. Se vorbeşte mult 1/ ca să înţeleagă toţi... trebuie. « Se mănâncă bine la noi » nu au regim de subiect sau de subiectivă. p. Interesându-l 1/ să ştie tot. Alte ex: Îmi convine să cumpăr de aici.unip. a (-i părea bine.

f) verbul a avea are două sensuri ca auxiliar : a putea. pe baza relaţiei verb – obiect direct): 1. pronumele reflexiv este al verbului la infinitiv. Construcţia verbală respectivă are funcţia de complement direct dezvoltat. Eu am cu ce scrie temele. singular. a exista când are sensul de a putea formează o construcţie infinitivală relativă. pers I. D posesiv temele = - - c. Tu te poţi întâlni cu ea. Ac cu prepoziţia „cu” mi = atribut – pronume reflexiv . verbe tranzitive (obiective) 7 . Se poate 1 / ca mâine să plecăm 2/. Eu mă pot duce acasă. Are cine mă sfătui. – substantiv . După tranzitivitate (după criteriul sintactic.nu are diateză reflexivă proprie. formă neaccentuată. g) A putea . D.d. . alcătuită din verb la infinitiv precedat de un pronume sau adverb relativ. Ac când are sensul a exista – a avea este urmat de o construcţie infinitivală relativă cu funcţia de subiect dezvoltat. alcătuit din: scrie = cu ce = c. Cu ce scrie temele = construcţie relativă infinitivală cu funcţia sintactică de complement direct dezvoltat analizabil. exprimat prin pronume relativ simplu. El se poate gândi mult şi bine. Când este construit cu un verb la infinitiv.v la infinitiv complement circumstanţial instrumental.d. decât dacă este un reflexiv impersonal.

1. nu neapărat exprimat în acel context: El citeşte Verbe dublu tranzitive - au două complemente directe: al persoanei (= pe cineva) şio al obiectului sau al acţiunii (= ceva) – sunt 10: a anunţa. - complementele exprimate printr-un obiect . a pleca. a-şi aduce aminte. a cădea etc. răspund la întrebarea ce. a povăţui. a lucra etc Observaţie: - complementele exprimate printr-o persoană răspund la întrebarea pe cine. a întreba. Sunt intranzitive: a) verbele de mişcare: a veni. a trece. a învăţa. a scrie. b) verbele care exprimă starea: a sta. a coborî. a-şi aminti. a sfătui. verbe intranzitive (subiective) Verbele tranzitive - stabilesc o relaţie cu numele în Ac cu funcţia de complement direct ( se construiesc cu un Ac complement direct): a citi. Îl rog ceva. 8 . a traversa. - tranzitiv este verbul care poate avea obiect direct în acuzativ. a examina. Verbele intranzitive - nu se pot construi cu un Ac complement direct. a exista. a ruga. a asculta.2. c) verbele la diateza reflexiva: a se gândi. Îi învăţ pe toţi / să fie buni. d) verbele la diateza pasivă.

Tranzitivitatea se stabileşte şi în funcţie de sensul contextual al verbului. Mi-l aduc aminte1/ pe cel ce a plecat 2/ Îmi aduc aminte a fgi citit cartea Îmi aduc aminte / că am citit cartea. pentru persoana a III-a ori plural la orice mod şi timp: apune. Sunt rugat ceva Sunt rugat a continua Sunteţi rugaţi să mai aşteptaţi 2. trebuie. f) verbele copulative. răsare. 4. g) verbul a fi. Unele verbe şi locuţiuni verbale au construcţii sintactice: atât pentru valoarea lor tranzitivă (complement direct/CD) cât şi pentru cea intranzitivă ( complement indirect/CI) Îmi aduc aminte întâmplarea. a adormi(un somn). se spune. Din punct de vedere morfologic – după numărul persoanelor 1. plouă. Plouă afară intranzitiv. a trăi ( o viaţă).e) verbele impersonale: se zice. în orice situaţie. M-a plouat tranzitiv 3. intranzitive E. a alerga (o cursă). Unele verbe intranzitive au un complement direct intern exprimat printr-un cuvânt cu aceeaşi rădăcină sau aceeaşi sferă semantică: a visa (un vis). Verbe unipersonale • sunt defective de număr şi de persoană: au o singură formă. ninge. se cuvine. a lupta ( o louptă dreaptă) etc. Verbele dublu tranzitive sunt tranzitive chiar dacă sunt la diateza pasivă sau reflexivă. Verbele intranzitive nu au diateza pasivă. 9 .

adică se conjugă la toate modurile. a ara. nu-mi pasă. a şti. constă. înfrunzeşte. a plăcea. • verbele defective de modul imperstiv: a putea. F. În locul modului imperativ se foloseşte conjunctivul prezent cu valoare imperativă: să poţi!. Verbe integrale – au paradigma completă în flexiune. După caracterul paradigmei 1. drapează. • • verbele unipersonale şi impersonale ( au numai persoana a III-a) verbele defective de timp (sunt folosite numai la prezent): a discerne. plante. cotcodăcesc. rezidă etc Aceste verbe nu trebuie confundate cu verbele impersonale 2. Verbe pluripersonale – au forme pentru toate persoanele. verbe regulate –nu prezintă în flexiune variaţii ale radicalului sau variaţii nesemnificative: a cânta. a ură etc 10 . verbe defective – le lipseşte categoria gramaticală a numărului. a citi. a vrea. După caracterul radicalului în flexiune 1. germinează.• • aceste verbe sunt adesea şi impersonale. a divide. lucruri ( nu le fac oamenii): măcăne. sunt verbele care denumesc acţiuni făcute de animale. ce-ţi pasă” G. a munci. timpurile şi persoanele: a învăţa. behăie. a concede. a persoanei. a voi. a modului. a iubi. a subdivide etc. să vrei!. a timpului. a rupe. miorlăie. a zăcea etc. să ştii! • Verbele b defective cu caracter general: a va (a merge) – folosit în construcţia „mai va” (adică mai e timp) a (se) la (a se spăla) – timpul prezent a păsa – în construcţii „îmi pasă. a trăi etc 2.

Diateza activă – subiectul face acţiunea exprimată de un verb Diateza pasivă . a urechea. a da. a mânca. a sta. a merge. persoană. conjugarea III: -e: a face. a urca. a şti.NU sunt de conjugarea II. -î: a urî. a bea.subiectul gramatical suferă acţiunea făcută de complementul de agent (subiectul logic în Ac. verb. ci de conjugarea I. a mânca … conjugarea II: -ea: a vedea. a bate … conjugarea IV: -i.2. a fugi …  Categoriile gramaticale Diateză. a coborî. a avea. a supraveghea. a tăcea … Observaţie: Verbele: a crea. H. mod. număr Diateza • • • categorie gramaticală specifică verbului este strâns legată de tranzitivitate exprimă raportul dintre: subiect. obiect Elevul citeşte cartea. a vrea. a veghea. timp. alua. Din punct de vedere morfologic – după sufixul • infinitivului prezent .verbele sunt grupate în 4 conjugări: conjugarea I: -a: a lucra. complementul de agent(subiectul logic) 11 subiect gramatical . exprimat sau neexprimat). a îngenunchea . a plăcea. verbe neregulate – prezintă variaţii totale sau parţiale în flexiune: a fi. a desena. Lecţia este învăţată de către elev.

4. Au diateză pasivă numai verbele tranzitive. Verbele dublu tranzitive se pot construi şi la diateza pasivă cu un acuzativ complement direct sau o completivă directă. El este întrebat 1/dacă vine 2. Omonimia se rezolvă în context. Diateza pasivă se poate confunda cu un predicat nominal. Diateza pasivă prezintă : • • complement de agent prezenţa unui circumstanţial temporal : Casa e vândută acum de proprietarul ei • posibilitatea substituţiei cu construcţia reflexiv-pasiv sinonimă: Casa se vinde • Numele predicativ arată o caracteristică a subiectului: Pomii sunt înfloriţi. 3. 5. 2. format din verbul copulativ a fi + numele predicativ exprimat prin adjectiv participial.Observaţii: 1. Se formează cu auxiliarul a fi – conjugat la toate timpurile şi modurile + participiul acordat al verbului de conjugat. Cartea se citeşte cu interes (este citită) – diateza reflexivă cu sens pasiv. Verbul la modul participiu indică conjugarea. Diateza reflexivă cu sens pasiv: se formează cu verbe reflexive cu pronumele în acuzativ. DIATEZA ACTIVĂ PRONOMINALĂ ŞI DIATEZA REFLEXIVĂ Sunt la diateza activă pronominală verbele însoţite de pronume reflexiv cu funcţie sintactică. Cineva e întrebat ceva. Sunt considerate active pronominale următoarele categorii de verbe: 12 .cute la diateza pasivă devin intranzitive.

se pare. Modurile verbului: .infinitiv . îşi întinde gâtul. se cade.participiu . şi-a irosit viaţa..  reflexiv posesiv (cu sensul de posesie asupra obiectului. 13 . ma operez.personale .conjunctiv .supin . îşi strâng mâinile. etc. reflexiv eventiv (cu sensul de transformare calitativă.  reflexiv participativ (cu sensul de participare interesată a subiectului la acţiune): îşi cumpără. îşi dă drumul.condiţional-optativ .gerunziu Modurile personale sunt predicative. se vede pe sine. se întretaie.nepersonale . se întâmplă. îşi închipuie. ma coafez. se înroşeşte. se spală. îşi găteşte. îşi pregăteşte. pronumele reflexiv are funcţie de atribut pronominal în dativ): îşi ajută colegii.imperativ . se căieşte. / Pământul se ară toamna.  reflexiv pasiv (construcţia echivalentă cu diateza pasivă): Magazinul se deschide mai târziu azi. se încrucişează.  reflexiv dinamic sau subiectiv (cu sensul de participare intensă a subiectului la acţiune): se gândeşte. îşi bate joc. îşi vorbesc. se duce. nu se intră.prezumtiv . se mănâncă. reflexiv obiectiv (cu sensul de identificare a subiectului cu obiectul şi cu pronumele complement direct sau indirect): se îmbracă. îşi pune întrebări.  reflexiv factitiv (cu sensul de a face ca o actiune sa se desfasoare): ma tund.  reflexiv reciproc (există o reciprocitate în acţiune): se ceartă. îşi face curăţenie. îşi zice. Verbele la diateza reflexivă au alte valori decât cele menţionate mai sus (pronumele reflexiv nu are funcţie sintactică):   reflexiv impersonal: se cuvine.indicativ . se sprijină. îşi opri răsuflarea. se teme. de devenire): se îngraşă. îşi spune. se înfrumuseţează.

PERFECTUL COMPUS – acţiunea se petrece în trecut şi este terminată. adică în trecut. . înaintea altei acţiuni trecute. .SIMPLU .se formează cu auxiliarul a voi . . Modurile personale INDICATIV – este modul personal şi predicativ care exprimă o acţiune prezentată de vorbitor ca reală.imperfectul poate avea valoare de condiţional: Ex: Tăceai şi filozof rămâneai! CONJUNCTIV – modul personal şi predicativ care exprimă o acţiune realizabilă şi posibilă.MAI MULT CA PERFECTUL – acţiunea se petrece în trecut. . 14 . dar este neterminată.prezentul şi viitorul pot avea valoare de imperativ: Ex: Te duci acolo şi faci cum spun eu! – indicativ prezent cu valoare de imperativ Du-te acolo şi fă ce spun eu! .PERFECTUL SIMPLU – acţiunea se petrece în trecut şi este terminată de curând.are şapte timpuri: PREZENT TRECUT .viitorul poate avea valoare de prezumtiv: Ex: Voi fi luat. dacă spui tu! .ANTERIOR * Alte valori ale indicativului: .imperativ . . .se formează cu ajutorul lui a avea.Modurile nepersonale sunt nepredicative.acţiunea se petrece (în viitor) după momentul vorbirii. .IMPERFECT – acţiunea se petrece înainte de momentul vorbirii. .acţiunea se petrece în viitor înaintea altei acţiuni viitoare. VIITOR .PREZENT – acţiunea se petrece în momentul vorbirii.

aţi. 15 . Timpuri: PREZENT – aş cânta PERFECT – aş fi cântat Altă valoare a condiţionalului: . iar la perfect o acţiune ireală. ar.Timpuri: PREZENT – să cânt PERFECT – să fi cântat Din punct de vedere formal conjunctivul este cunoscut prin prezenţa conjuncţiei să. singular şi plural la prezent: Ducă-se pe pustii! (să se ducă) Trăiască! (să trăiască) * Altă valoare a conjunctivului: . virtual: Ai crede că scriu poezii. am. ce poate lipsi numai în anumite condiţii la pers. ar.optativ: De-ar veni primăvara… Aş bea puţină apă. ai.condiţional: Aş pleca eu dacă ar veni el. III.potenţial.prezentul conjunctivului poate avea şi valoare imperativă: Ex: Să nu te prind pe acolo! ! Conjunctivul cu valoare imperativă se poate folosi şi la persoane pe care imperativul nu le are: Ex: Să plece imediat! Să plecăm de aici! – conjunctiv prezent cu valoare imperativă CONDIŢIONAL – OPTATIV – modul personal şi predicativ care exprimă la prezent o acţiune posibilă. .prezumtiv (în propoziţiile subordonate): Se spune că ar pleca şi el. Poate avea următoarele sensuri: . . Din punct de vedere formal are ca marcă auxiliarul a avea în forme speciale: aş.

fie că e vorba de un ordin propriu-zis: Ieşi afară!. personal-impersonal 2. II singular şi plural. MODUL 6. CONJUGAREA 3. TIMPUL 7. Forme numai pentru pers. omonim cu viitorul anterior) vom fi cântat om fi cântat Forme specifice de prezumtiv are numai prezentul care se formează din viitorul auxiliarului a fi + gerunziul verbului de conjugat. TRANZITIVITATEA (posibilitatea de a primi complement direct) 5. DIATEZA 4. Face distincţie formală între aspectul afirmativ şi aspectul negativ. fie că e vorba de un îndemn: Învaţă! sau de o rugăminte: Nu mă uita! Timpuri nu are. Pleacă! Nu pleca! Du-te! Nu te duce! ANALIZA VERBULUI 1. Timpuri: PREZENT (se formează cu gerunziul): vom fi cântând (să fi ştiind) om fi cântând PERFECT (se formează cu participiul. IMPERATIV – modul personal şi predicativ care exprimă o acţiune realizabilă prezentată ca poruncită. Ex. PERSOANA 16 . bănuită. posibilă. FELUL: predicativ/ copulativ. (condiţional – prezumtiv) PREZUMTIV – modul personal şi predicativ care exprimă o acţiune realizabilă.Se spune că ar fi plecând şi el. prezentată ca presupusă.

personal. la un mod nepersonal. timp prezent.s. însoţit de prep.s.. Ştefan s-a hotărât a ataca în zori. trebuie să controlezi robinetele. tranz. infinitiv. F. ‘de’. personal. timp prezent. a uita e greu.I. NUMĂRUL 9. la un mod nepersonal.8. conj. FORMA 10. de a bea . S. m. diateza activă. m. forma afirmativă. NP CD CI Avb A ierta înseamnă a uita. f. FUNCŢIA SINTACTICĂ Modurile nepersonale INFINITIV – format din rădăcina verbului la care se adaugă una din terminaţii (sufixe verbale). a lua a fi stat. tranz. . f.. conj.II. a fi luat Perfectul se formează cu infinitivul auxiliarului a fi şi participiul neacordat al verbului de conjugat. Ne-a învăţat a face lucrurile temeinic. SB.este forma de bază a verbului. A controlat toate robinetele înainte de a fi plecat. CcSc A spus asta pentru a o enerva. forma afirmativă. Timpuri: PREZENT PERFECT a sta. CcT Înainte de a pleca. 17 .. infinitiv. AVb.. a ierta – verb pred. diateza activă. Nevoia de a bea ceva îl chinuia.verb pred. SB A ierta e uşor.

s-a descurcat. tremurânde – adj. – construcţie infinitivală relativă CcCz Este certat pentru a nu-şi fi scris tema. m. la un mod nepersonal. simplu. Nu ştie citi. caz cu un substantiv îşi pierde valoarea verbală şi devine adjectiv: Mâinile-i tremurânde îmi aminteau de ale bunicii. Nu putea a se duce acolo.! În construcţiile cu verbele ‘a putea’. a. Avb. număr.. CcM Iepuri roşcaţi se strecurau ţupăind prin tufişuri. Atr. gerunziu. Nu are cine pleca..Adj.. b) are valoare verbală şi nu-şi schimbă forma. var. propriu zis. pl. fem. cine infinitivul îşi pierde particula a. tranz. F. CcCdţ Fără a învăţa tot. -ând. CcCns E prea harnic pentru a nu reuşi în viaţă. n-ar reuşi. c I.. nici scrie.. Ex: Nu se putea duce acolo. la gerunziu). .. ‘a şti’. N. 18 acţiune. Avb. d. pers.S.. f. Haina-i măturând pământul şi-o târăşte abia-abia. CcM A alergat fără a se opri.arată împrejurarea în care se desfăşoară altă acţiune sau cum se desfăşoară altă Valori şi funcţii: a) când se acordă în gen. CcCv Fără a cunoaşte prea bine oraşul. ‘a avea’ + ce.. pred.2 t (provenit din vb. af. . fără grad de comp. GERUNZIU – se formează adăugând la rădăcina verbului sufixele –ind.. măturând – vb. EPS O vedeau plângând şi nu înţelegeau de ce.

neînvăţând vei pica.formă de bază în conjugarea verbului.s. la cules.se acordă cu substantivul . a renunţat la cursă. CcCz Nemaiputând să se redreseze.arată o acţiune trecută . A. şi tot nu vei obţine nimic de la el. 19 . Auzii trosnind ceva în pădure.f.CcT Ascultându-l mi-am adus aminte că povestea asta o mai auzisem. Valori şi funcţii a) valoare adjectivală . b) scopul altei acţiuni: Am venit pentru pescuit.se formează din participiul invariabil precedat de o prepoziţie simplă sau compusă. e greu de făcut. de mod CcM intră în componenţa loc. CcCdţ Învăţând vei reuşi. adverbiale: A venit pe negândite. c) cărei acţiuni îi este destinat un obiect: Am adus unelte de pescuit. SB CD Se auzi trosnind ceva în pădure. pentru cules. ajungând să se înţeleagă.Adj.determină un verb şi apare cu formă invariabilă Ex: Vorbeşte răspicat – adv. Iarba este de cosit. Ex: de cules.exprimă: a) numele acţiunii sau al stării: E uşor de zis. . CcCv Înfometându-l. cu specificarea provenit din participiu b) valoare adverbială . CcCns S-au întâlnit des. SUPIN . de la cules. PARTICIPIUL . SB NP E uşor de zis.

Avb CD CI Am luat mătase de cusut. S-a săturat de umblat. În ambele situaţii are funcţii sintactice proprii substantivului. I. are şi categoria comparaţiei Cea (mai) foarte invăţată cunoaşte multe despre Univers. A dus vitele la păscut.indicativ – viitor anterior .condiţional-optativ prezent . b) Însoţit de un articol adjectival. c) Gerunziul însoţit de articolul hotărât devine substantiv. f.I.infinitiv perfect Participiul intră şi în alcătuirea verbelor la diateza pasivă (de data asta se acordă). d. supin. se substantivizează. Observaţie Modurile nepersonale intră în alcătuirea altor forme verbale: Infinitivul: . Observaţie: a) Participiul însoţit de articolul hotărât sau nehotărât devine substantiv Un învăţat / Învăţatul acesta a descoperit multe.indicativ viitor . afirmativa.indicativ – perfect compus .imperativ negativ Participiul: . C. a.conjunctiv . intranz. predicativ. CcSc Umblă după cucerit femei. Clădirea are un intrând 20 . Terminăm repede de scris. personal..cond. optativ .perfect . c. la un mod nepersonal. În al doilea caz. de umblat – vb.perfect ..

a deveni şi derivatele lor formate cu prefixe: ştii. locuii. a suplea ( a suplini) se conjugă la indicativ prezent după a lucra: Eu lucr. ţii. indicativ perfect simplu verbele terminate la infinitiv în –i preceat de consoană (a citi. a sui. a privi. oferii. mărturisii sau de altă vocală decât „i” ( a îndoi. Persoana şi numărul se exprimă cu ajutorul desinenţelor. (să) previi. Se scriu cu ii la persoana a II-a indicativ şi conjunctiv prezent verbele: a şti. suii.Suferinzii sunt preocupaţi de boala lor. privi. Se scriu cu ii la persoana I şi a II-a indicativ şi conjunctiv prezent verbele cu tema în „i” Eu apropii (eu să apropii) Tu apropii (tu să apropii) Împrăştii. scrii. atribuii La persoana a III-a singular se scriu cu „-i”: el citi. Verbele a crea. (să) ţii.ez Tu lucr – ezi El (ea) lucr –ează Noi lucr – ăm Voi lucr –aţi Ei (ele) lucr . înfurii. a simţi. a locui. (să) srii. simţii. oferi etc. previi. (să) ştii. 21 . a găsi. privii. simţi. vii. a oferi. a procrea. a mărturisi etc): eu citii. sfâşii. a veni. a agrea. a recrea. Ortografia 1. a ţine.ez tu cre-ezi el(ea) cre-ează noi cre-ăm voi cre-aţi ei (ele) cre-ează 2. (să) vii 4. âmbii etc 3.ează eu cre. întârzii. zgârii. a scrie. a atribui etc): eu îndoii. găsii. Se scriu cu ii la persoana I singular.

a-i prii: eu pustiii. persoana I singular. a înmii. înmii. Se scrie cu uu verbul „a continua” la persoana I singular. pustii. sfiii. ne prii) şi cu ii la persoana a III-a singular: (el) se sfii. verbele cu infinitivul în „ii” (unul din rădăcină şi la conjugărea a IV-a): a pustii. înmiii. audiind. 8. liniind. formă afirmativă: fii cuminte! Gerunziu: fiind La imperativ. Ortografia verbului „a fi”: Se scrie cu ii: -conjunctivul prezent. forma negativă. prii (impersonal: îmi prii. prii. întârziind.5. Se scriu cu ii la gerunziu verbele care conţin pe „-i” în rădăcină: apropiind. înfiind etc 7. perfect simplu. periind. indicativ şi conjunctiv preuent: eu scontinuu (să continuu). a (sea9 sfii. singular: tu să fii imperativul. zgâriind. se scrie cu i: nu fi prost! 22 . Se scriu cu iii la indicativ. 6. elogiind. înviind. înfuriind. persoana a II-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful