P. 1
Rezolvari geografie variante 2008 SUBIECTUL 1

Rezolvari geografie variante 2008 SUBIECTUL 1

|Views: 1,780|Likes:
Published by Elena D.

More info:

Published by: Elena D. on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Rezolvari geografie variante 2008 Subiectul I Var1 A. 1. B — Franta; C — Marea Britanie; 2. 1 — Madrid; 4—Berlin. B. I —A; 2—B; 3—C. C.

I c; 2b; 3 a; 4d; 5a. D. In Europa nordicã clima este subpolara, in Europa sudicä este clima mediteraneanä (subtropicalA); temperatura medie anualã este de 17-18°C In sud, iar in nord are valori intre 0 si — 4°C; cantitatea anualã a precipitaiilor este de 700-1200mm In sudul Europei si de 200-3 00 mm In nordul Europei. E. Latitudinea mare Ia care este situatã Pen. Scandinavä, care a facut posibilã prezenta ghetariIor; scãderea natalitatii; bilantul natural negativ. Var2 A. 1. C — Italia; D — Spania; 2. 7— Londra; 12 — Atena. B. 1—H; 2—D; 3—J. C. I b; 2d; 3c; 4b; 5b. D. Muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine, pe cánd Muntii Scandinaviei s-au format In orogeneza caledoniana; Alpii sunt mutt mai inalti decât M-tii Scandinaviei (4807 in Mt. Blanc, fatä de 2469 m In Vf.Gaidhopiggen); ambele unitãti montane au relief glaciar. E. 1. Inaltimile mari din M-tii Pirinei; 2. influenta vânturilor de vest, aducätoare de precipitaii bogate, scade de Ia vest la est. Var3 A. 1. B — Portugalia; D — Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord; 2. 3 — Madrid; 10 - Moscoca B. 1.— 15;2.—I;3.—F. C. I. b; 2. c; 3. b; 4. d; 5. C. D. trei deosebiri: — Nordul Europei are un climat subpolar spre deosebire de Sudul Europei care are climat mediteranean; — in Nordul Europei bat vânturi reci polare, jar in Sudul Europei bat vânturi regionale: mistralul, bora; — amplitudinea termicã este mai mare In Europa Nordicã decãt in Europa Sudicã; — temperatura medie anualã este mai scãzutã in Europa Nordicä, In jur de 0°C, decát In Europa Sudicä unde este de 10-15°C. E. 1. In unele state europene imbãtrânirea demografica a determinat un deficit de forã de muncã, de aceea au fost nevoite sã apeleze Ia forta de muncã externã; 2. o cauzä care explica prezenta padurilor In Norvegia este clima temperat oceanicã, influentatã de Curentul cald al Atlanticului de Nord, spre deosebire de Groenlanda, unde este clima subpolara, cu vãnturi puternice unde se dezvoltã tundra. Var4 A.1. A — Polonia; B — Finlanda; 2. 2 — Madrid; 6 — Praga. B. 1. oceanic; 2. Sena; 3. Amsterdam.

C. 1. a; 2. a; 3. a; 4. d; S.c. D. 2 deosebiri: a) Muntii Alpi au altitudini mai mari (peste 4000 m.) iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai reduse (sub 2000 m.); b) Muntii Alpi sunt munti noi, formati In orogeneza alpina, iar muntii Scandinaviei sunt munti vechi, formati in orogeneza caledonianã (2500 m); o asemãnare: atãt Munii Alpi, cat si Muntii Scandinaviei s-au format prin incretire. E.Italia primeste un numãr mare de turisti datoritä potentialului turistic natural (Muntii Alpi si Riviera Mediteraneana) si antropic (vestigii antice si objective medievale de interes turistic) Ia care se adauga infrastructura si serviciile turistice de calitate. Var5 A. I. C—Italia; E— Belgia; 2. 4— Minsk; 7— Riga. B. I. Marea Baltica; 2. 1; 3. AIpi. C. 1. c;2. a; 3. a;4. b; 5. b. D. 2 deosebiri: a) Muntii Carpati sunt mai noi, formati in orogeneza alpina, iar Muntii Urali sunt mai vechi, formati In orogeneza hercinica; b) Muntii Carpati au o desfàsurare sub forma de arc, iar Muntii Urali au o desfàsurare liniarã (nord—sud); o asemnare: atát Muntii Carpati, cat si Muntii Urali s-au format prin Incretire. E. Estuarele fluviilor Ia vãrsarea In Oceanul Atlantic s-au format datorita mareelor (flux si reflux) cu amplitudine mare, care au favorizat formarea acestora. Estuarele sunt favorabile pentru amenajarea porturilor si dezvoltarea navigaiei fluvio-maritime. Var6 A. 1. D — Marea Britanie; I — Suedia; 2. 3 — Amsterdam; 4— Moscova. B. I. c; 2. petrolul; 3. Marea Balticã. C. 1. c; 2. c; 3. a; 4. b; 5. b. D. 2 deosebiri: a) Campia Padulul este de origine fluvio-lacusträ, iar Câmpia Europei de Est este o câmpie formata prin eroziunea unor podiuri vechi; b) Cãmpia Padului are o suprafata plana, iar Cámpia Europei de Est prezinta denivelári datorate structurii podisurilor vechi si actunii ghetarilor; o asemänare: ambele câmpii au un relief cu altitudini reduse. E. Densitatea redusä a populatiei in Peninsula Scandinavicá se explica prin: a) factori fizico-geografici putin favorabili (relief si climã cu caracteristici si influente specifice); b) factori demografici — imbätrânirea populatiei si ritmul scázut de crestere a populatiei. Var7 A. 1. C-Portugalia; I-Belarus; 2. 5-Viena; 12-Belgrad. B. I. Franta; 2-mediteranean; 3. G. C. 1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b. D. — asemänãri de relief: in ambele zone este prezent relieful glaciar si fluvial; — deosebiri de relief: relieflul muntos din peninsula Scandinavica s-a Inãltat in timpul orogenezei caledoniene, find foarte vechi (2500 m), iar cel din peninsula Ibericã s-a inãlat in timpul orogenezei hercinice si alpine;

— altitudinile sunt mai mici in Scandinavia, sub 3000 m, fatã de cele din peninsula Ibericä unde depasesc 3000 m. E. — climatul temperat continental de ariditate din estul Europei este determinat de: extinderea mare a suprafeei de uscat; — departarea de oceane si mari; — influentele anticiclonale din Asia. Var8 A. 1. H-Bosnia-Heregovina; G-Letonia; 2. 3-Dublin; 10-Praga. B. 1. Belarus; 2. E; 3. A. C. 1. a; 2. d; 3. b; 4. b; 5. a. D. — asemãnare climaticã intre Europa Centralã si Europa Esticã:— ambele regiuni au o climã temperata; deosebiri climatice:— Europa Centralã se aflä si sub influenta oceanicä, mai umedã, iar Europa Esticã sub influenta maselor de aer continentale, mai uscate; — In Europa Centralã bat Vânturile de Vest, umede, iar in Europa Esticã vântul geros, crivätul actioneaza pe un areal foarte mare; — din punct de vedere pluvial Europa Centralã beneficiazä de o cantitate mai mare de precipitatii fata de cea Esticä caracterizatá prin ariditate. E. Europa poate fi consideratã leaganul turismului mondial deoarece:— aici s-au Infiintat primele cluburi de turism montan din lume In Muntii Alpi; — dispune de un potential natural variat de Ia cel mediteranean la cel subpolar; — are un potential cultural foarte mare si variat reprezentat prin vestigii ale culturilor antice simedievale. Var9 A. 1. B — Cehia; D — Franta; 2. 1 — Luxemburg; 9— Tallin. B. 1. J (Ucraina); 2. Roma: 3. C (Spania). C. 1—c—D(Franta);2—d—liman;3—c—Letonia;4—c—F;5—d—Vistula. D. A — Italia; E — Suedia. Deosebiri:— In Italia se intâlneste climä mediteraneanã, cu ven secetoase si calde si ierni ploioase si blânde; In Suedia, clima este temperatá, asprá (In N), zona traversatä de Cercul Polar; in Suedia, clima temperata are o nuanta maritimã, iar in Italia lipseste; In Suedia bat vânturile polare iar in Italia se resimt influentele maselor de aer tropical. E. Factori:— conditiile naturale (relief. clima);— valorile scãzute ale natalittii. Var 10 A. 1. D — Lituania; H — Bosnia-Hertegovina; 2. 2 — Madrid; 3 — Kiev. B. 1. Grecia; 2. A (Islanda); 3. Dublin. C. l—d—10;2.--c--9;3.—c—G;4.—d--8;5.—b—F. B. E - Suedia H — Bosnia-Heregovina.Deosebiri: — modul de forrnare: In Suedia, Munii Scandinavici s-au format in timpul orogenezei caledonice, iar Alpii Dinarici (Bosnia-Heregovina) in orogeneza alpina;

Finic. 3 — B. B — Portugalia. inclinarea versantilor. C (Lituania). iar in Bosnia-Heregovina relieful este predominant muntos. 3. A — Elvetia. B — Finlanda C — Irlanda. D — Irlanda E — Bulgaria.— regimul de scurgere al fluviilor europene variazä in funcie de climã (tipul si regimul precipitatiilor. 6 — Berlin. sub 100 m. 2—in tara C sunt amplitudini termice reduse pe când In tara E sunt amplitudini termice mai mari.2—b—Minsk. E. 1. iar In Irlanda — muntii nu depasesc 1000 m. 1. iar in Finlanda lipsesc.5—d.4—d. Slovenia. iar cei din Irlanda — in orogeneza caledonica.6—Paris. 1.muntii din Bulgaria s-au format in orogeneza alpinä. 2. asprã. iar in Irlanda — cämpiile sunt joase. — Irlanda are o climã blândã datoritã apelor calde ale Curentului Atlantic de Nord. Var11 A.J. 2. B. — existä fluvii cu regim de scurgere complex si fluvii cu regim de scurgere simplu. B. E. D — Cehia. 2-Londra B. 2—b—E. .). I —c. C. 1. l—b—2si5. Var13 A. tipul de roci etc. D — Lituania.3--c—7. 4—d—H. 2. — fluxul de informatie care asigura cunoasterea si evoluia civilizatiei. Asemdnare: — In ambele unitati se Intãlnesc altitudini care depesc 2000 m. influente climatice) si relief (forme si tipuri de relief. A (Ucraina). C. -regimul de scurgere al fluviilor europene variazã In funcie de clima (tipul si regimul precipitatiilor. 2— Balcanice. 3.5—c--Slovacia. Cauze (douä din urmätoarele):— asigura fluxul de materii prime Intre bazinele de resurse si centrele de prelucrare.2. iar in Finlanda — o climã temperat continentalä si subpolara. — asigura circulatia oamenilor si mãrfurilor in spatiul geografic. 2. iar in Finlanda este o clima rece. influente climatice) si relief (forme si tipuri de relief. Var12 A. exista fluvii cu regim de scurgere complex si fluvii cu regim de scurgere simplu. D. E. inclinarea versantilor. 6 (Paris). — In Bulgaria se desfàsoarä Campia Inalta a Dunãrii. iar in Finlanda — In special zapezi. F — Belgia. . 5—c—F.— Podisul Suediei are un caracter piemontan find strâns legat de muinti. tipul de roci etc. C. 1 — in tara C este clima temperat-oceanica pe când In tara E este climã subtropicalã (mediteraneana).). — transporta produsele finite cãtre pietele de consum.Deosebiri (trei din urmãtoarele):— In Irlanda se aflã climat temperat oceanic.2—a. 1. G — Portugalia.Deosebiri:In Bulgaria. 3—d—8. 15—Sofia. relieful este dominat de munti cu altitudini de peste 2900 m. — In Irlanda precipitatiile sunt predominant lichide. 1Viena.4--b—Dublin. D. — in Irlanda bat vânturile de vest. 9— Copenhaga. 1—b—8.3—a. 1 . D. E (Italia).

4—c.3—b. Stromboli.3--a. Exemplu de deosebiri:1 — In câmpiile litorale din vestul tänii D este climã temperat-oceanica pe când in câmpiile litorale tara J este climä subtropicala (mediteraneana).5—a. 2. 1 — Roma. pe când in tara E preCipitatiiIe medii anuale sunt abundente doar iarna. deoarece este clima temperatoceanicà. 1—a. D. 3 C.3—a. Santorini. pe când in câmpiile litorale din tara J precipitatiile medii anuale sunt mai reduse (700 mm).4—d. E. 2 — D. 3 — In câmpiile litorale din vestul tarii D precipitatiie medii anuale sunt mai abundente (peste 1000 mm). 9— Lisabona. E. 1 H. D—Irlanda. 2. 4 — in tara H predomina vânturile polare. formate ca urmare a retragerii calotei glaciare spre nordul Europei.ebacalaureat.4—a. Râurile sunt scurte deoarece suprafata arhipelagului britanic este redusã. B — Marea Britanie (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord). pe cánd In lara D precipitatiile medii anuale sunt abundente (peste 700 mm). 5—d. Vezuviu. I —b.5---b. Exemplu de deosebiri:1 — In lara A este climä temperat-oceanicä si subtropicalã. pe când in tara I este climä alpinä (montana).2—d. cu precipitatii abundente pe tot parcursul anului (10002000mm/an).2—b. 2 — Varsovia.1. 1. B. 1.3 — in tara C precipitatiile medii anuale sunt abundente tot anul. verile find secetoase. Var15 A. Râurile au debite mari tot anul. B. D. www. B. Exemplu de raspuns:In regiunile de câmpie in tara F existä numeroase lacuri glaciare. F—Belgia. iar distanta de la izvoare pâna Ia värsare este mica. In tara marcatã pe hartã cu litera B:I. pe când in tara D predomina vänturile uscate dinspre nordul Africii (siroco). pe cAnd In tara D sunt temperaturi medii anuale mai mari.2. 2.3---J.2—a. 3 — in lara H precipitatiile medii anuale sunt reduse (sub 200 mm). A — Germania. 4— Sofia. 1 — A. C. I — In tara H este climä temperat-oceanica si subpolarã pe când In tara D este clima subtropicalà (mediteraneana). C. .2. D. 8 — Viena. Var14 A. sub placa tectonicã europeana. C. G — Austria.Exemplu de asemänäri:— In cámpiile litorale din ambele tarri bat Vãnturile de Vest. 1. I—c. Exemplu de raspuns:Prezenta vulcanilor In sudul Europei este datoratA subductiei placii tectonice africane. 1 —5. J — Italia. Etna. 3 — continental. pe când in câmpiile litorale din tara J sunt amplitudini termice mai mari.2--G.ro 2 — in campiile litorale din vestul tãrii D sunt amplitudini termice reduse. 2— Pirinei. Var16 A. 11 — Madrid. E. 2— In lara H sunt temperaturi medii anuale reduse (intre 0°C si — 4°C).

www. I — Elvetia. 2 .ebacalaureat.5—d. D. C — Grecia. B.3---2. Exemplu de deosebiri:1— in tara E sunt altitudini mai mari (4807 m) pe cánd tara D altitudinile sunt mai reduse.4—c. pe când in tara E precipitatiile medii anuale sunt abundente (peste 800 mm). E. 4 .In tara J sunt temperaturi medii anuale reduse (intre 0°C si -4°C) pe când In tara E sunt temperaturi medii anuale mai ridicate (18°C).ro — Vãnturile de Vest aduc precipitatii mai abundente pe tarmul de vest al Europei. B. 3 — In tara E predomina relieful cu altitudini reduse (80% sub 500 m). precipitatii reduse. datorita apropierii de Ecuator. E. 3 — Sena. 1—d. iar cantitatea de precipitatii scade spre est datoritä departarii de ocean.2--c. — relieful prin altitudine si orientare. I —c.pe cãnd In tara D predomina relieful inalt.1—Balcanica. .2.5—a. Var17 A. influenteazã reparitiia si distributia spatiala a precipitatiilor. — relieful Muntilor Alpi constituie o bariera climaticã pentru masele de aer rece polar care vin dinspre nordul continentului si are rol de protectie pentru regiunile din sudul Europei. 2 — Dublin. C. 1.3—d.2 — in tara A precipitatiile medii anuale sunt frecvent sub formã de ploaie. 1— Balcanica. 4—in sudul tArii A verile sunt secetoase si iernile moderate termic. 2—in tara E existã vulcani stinsi (Masivul Central Francez) pe cãnd In tara D existã vulcani activi (Etna). datoritã unghiului diferit sub care cad razele solare. B — Belarus. D. Var18 A.In tara J precipitatiile medii anuale sunt reduse (sub 200 mm). 1.in tara A predomina Vanturile de vest si vanturile uscate dinspre nordul Africii (sirocco) pe când In tara I predomina foehnul. pe când In tara E predomina vântunile calde dinspre nordul Africii. unde temperatura aerului este mai ridicatã. 8 — Varsovia. pe când In tara I precipitatiile medii anuale sunt abundente dar predominant sub formã de ninsoare. J — Suedia. 3 — Varsovia.In tara J predominã vãntunile polare.2. determinA temperaturi mai ridicate in sudul Europei. 2 — Baltica.3—c. 3 .4—c.2--J. Exemplu de ràspuns: PrecipitatiiIe atmosferice scad din vestul (1000-2000 mm/an) spre estul Europei sub 500 mm/an) datoritã faptului ca: — vestul Europei se aflã aproape de Oceanul Atlantic unde umezeala aerului este mai mare. pe cánd estul Europei este sub influenta intinselor mase continentale care determina secete frecvente. Exemplu de deosebiri:1 — in tara J este climã subpolara pe când in tara E este climã subtropicala (mediteraneana).2—d. 10 — Lisabona. 3 . Exemplu de raspuns:Temperatura aerului scade din sudul spre nordul Europei datoritã:— scãderii valorilor radiatiei solare cu cresterea latitudinii. C. — circulatia maselor de aer polar au ca efect scãderea temperaturii aerului in nordul continentului iar circulatia tropicala dinspre Africa. pe când in tara I iernile sunt lungi si reCi iar verile sunt scurte si rãcoroase.

2—a. sunt precipitatii abundente (1000-2000 mm/an).J—Austria. eurotunelul. I —a:2—b.2—b(H). E. datorita actiunii exercitate de ghetarii montani. IucrAri de artA feroviarA si rutierA (tuneluri. — Muntii Alpi au altitudini ce depaesc frecvent 2000 m. C.4—c(OsIo). predominant sub formA de ninsoare (sub 200 mm/an).4—b. Exemplu de raSpuns: In statul G densitatea populatiei este redusä datoritã:— climatului rece subpolar. 4—in ambele tari sunt temperaturi medii anuale reduse (0°C i — 4°C). 3 — ambele tAri se aflA sub influenta VAnturilor polare. 12 — Bruxelles. 2 — Apenini. Exemplu de rãspuns— Relieful glaciar se formeazã in zona temperata Ia altitudini ce depaesc 2000 m. piemonturi. B. C. 5 — Belgrad. 2. pe litoralul atlantic. 3. 5—a(Belgia). H — Estonia.ierni reci si lungi.2. 2 — in ambele tari sunt precipitaii reduse. 14— Minsk. 2 — In ambele tari. sistem de autostrãzi moderne. Var19 A. ferry-car pentru facilitarea transporturilor de mArfuri si a fluxurilor turistice din Marea Nordului.2 — In ambele tari relieful este variat (munti. I —d(I). C. de aceea relieful glaciar are o mare extindere. retea de cAl de comunicatii polarizata de capitalA. 13 — Sofia. instalati in perioada de rãcire a climei Pamântului. D. DunArea. A—Polonia. 1 — Praga.3—c. D. Exemplu de asemanari:I — In ambele täri existA climã subpolará.5—a. 1.9. Var21 A. 3 — ambele tari se aflã sub influenta Vânturilor de Vest. D. reteaua fluvialA si maritimA densA si diversificatA. 1 — Tamisa. Var20 A. E.Exemplu de asemãnãri:I — In ambele tãri se desfaoarä lantul Muntilor Alpi.3—b. 2 — Lisabona: 3 — Scandinave. 1 — Balticã. — este functional si modem prin sistem feroviar modern (TGV) conectat Ia reteaua europeana. 4—in ambele tari pe tarmul Oceanului Atlantic sunt amplitudini termice reduse. Exemplu de rAspuns:Statul B este un adevãrat model de sistem de transport diversificat. B. Exemplu de asemãnAri:I — in ambele tãri existã climã temperatoceanicä si subtropicala. Atena.2. 1. 1—c. 3 — Moscova. 2. feroviare. D—Bulgaria. 3 —c(Main). functional si modern deoarece: — are un sistem diversificat de transporturi: rutiere. E. aeroporturi si companii aeriene recunoscute prin calitatea serviciilor. 3 — in ambele tãri exista relief glaciar (circuri si vãi glaciare) si relief carstic (chei si pesteri). poduri de mare anvergura). câmpii). 3 — Grecia.4---d. H—Slovacia. I. cu temperaturi scãzute si precipitatii frecvent sub formã de ninsoare. 3 asemAnAri (oricare din cele de mai jos): . 1. aeriene. B. fluviale. I — Ucraina.5—d. maritime.— terenuri agricole reduse datoritã suprafetelor intinse ocupate de ghetarii de calotã.

2. De exemplu: factorul economic care are rol fundamental. diferentieri de dens itate datoritA (2 cauze oricare din cele de mai jos): — climatului mai blanda In sud (mediteranean) si mai rece In nord (oceanic). inconjurate de Cordiliere. Peninsula Scandinavia are un climat temperat oceanic di climat subpolar. iar in Peninsula lbericã unitati de relief formate In orogeneza hercinicá (Messeta spaniolA) si orogeneza alpinã (Muntii Pirinei si Cordilierele).ierni blAnde (temperatura medic a iernii 7-8°C). care explica deplasarile populatiei spre centrele universitare sau amplasamentele medicale din tãrile dezvoltate.De exemplu: In Peninsula Scandinavia este un lant montan caledonian (Alpii Scandinavici). 2-b. 2. Polonia. Berlin C. 2.I—Cehia. temperatura medic anualA este de 14-18 °C.existentei unor zone aride (Podiul Meseta). D.prezentei unei intinse zone litorale care au favorizat dezvoltarea porturilor de Ia Marea Mediteranã si Oceanul Atlantic. cauze de ordin sanitar si educational. 2-b. populatia fiind interesatã de asigurarea conditiilor cat mai bune de viata. o asemãnare de exemplu: in cele douã peninsule se resimt influente climatice oceanice.precipitatii reduse (sub 500 mm/an). 8— Belgrad B. iar Peninsula Iberica are climat mediteranean. 1.ebacalaureat. care determinä tipuri de climat diferit.4— Viena . relieful jos. 14— Moscova B. 4-b. Var22 A. 1. influentata de Marea mediteraneana. 3. I.ro Var23 A. 3. este de origine fluvio-glaciara. iar Peninsula IbericA are un relief format din podiuri (600 — 1000 m). 1. 4-d.4—Tirana. I — Finlanda. l-d. In Peninsula Scandinavia temperaturile medii anuale sunt mai scázute decât in Peninsula Ibericã. iar in Peninsula Ibericã câmpiile sunt litorale i fluviale. in cele douã peninsule existA un climat etajat pe altitudine. E. de câmpie. 2. 2. B —Irlanda. De exemplu:cele doua peninsule sunt situate la latitudini diferite. 11 —Praga . lipsa barierelor montane. F— Austria.G—Belarus. cu standard de viatA ridicat. Spania. I. permite pätrunderea influentelor oceanice pe mar suprafete. dominatã central de Alpii Scandinaviei. platouri välurite pietroase. 5-c D. De exemplu: fatada vesticã a continentului Europa are iesire Ia Oceanul Atlantic.reliefului variat. l-d. 3-c.diferentierii calitAtii solurilor (densitAti mai marl in CAmpia Andaluziei). Lituania . Suedia. climat oceanic di un climat temperat In zona centrala. veri calde secetoase (temperatura medie a verii 25-27°C. 5-c. accidentat.vântul Sirocco —dinspre Marea MediteranA E. E. Peninsula Scandinavia are un relief glaciar. prezinta morene. www. In Peninsula Scandinavia cãmpia ocupã suprafete restrânse in partea de sud-est. 3-b. A—Portugalia. Zagreb C. Var24 A. 9— Bruxelles.— climã mediteraneanA.

E. Berna. 3. practic lipsite de geruri. cu temperaturi excesive. 2-d. a.ro Var 26 Var27 (Orasul marcat) A. 3. 1. M. vara este un vant cald si uscat. iar verile rãcoroase. 2. De exemplu:Muntii Scandinaviei sunt munti vechi. 2-a. rece. De exemplu:— Muntii Urali sunt munti vechi formati in orogeneza hercinica. cu munti tineri. 13 — Skopie C. dimensiunile si regimul hidrologic al rãurilor. Oc. Muntii Carpati prezinta relief glaciar care lipseste in Muntii Urali. 3-d. Atlantic si M. Vilnius. 4.b. M. pe cänd In Europa de Vest precipitatiile medii anuale variazã Intre 1000 mm si 2000 mm. Cantitãtile de precipitatii cresc o data Cu altitudinea. 2. din zona alpina. 4-c. 2-c. inalti si seIndreaptã spre N. De exemplu: scãderea continua a ponderii Europei In totalul populatiei mondiale. B—Bulgaria. A Franta. Germania C. c. 1 — Norvegia. 3-b.ebacalaureat. Portugalia C. l-b. 1-d. l-d. pe când In Europa de Vest amplitudinea termici anualä este redusã si ca urmare. prin varietate. I. De exemplu: Cantitätile de precipitatii scad de Ia vest Ia est datoritã prezentei barierelor montane si scAderii influentelor oceanice spre est. Cele mai multe räuri izvorásc din partea centralä.c. 7. 1. accentuarea fenomenului de Imbãtrânire demografica. in functie de anumite conditii locale. I. o asemãnare de exemplu: In ambele unitãti montane existã relief glaciar. 2. 1. l. I. 3. 3-d. D Ucraina. Contrastele climatului temperat — oceanic. E. Portugalia. 2 — Slovacia. 5-b D.A—Spania. 5. ridicate vara si scãzute iarna. 3 — Lisabona B. justificate prin prezenta oceanului. Mediteranä. spre V. bate Crivàlul. B. 2. 5b D. Nordului.B. temperat — continenta si mediteranean se resimt si in distributia si alimentarea râurilor Europei. 14. altitudinile maxime din Muntii Urali sunt mai scãzute decãt cele din Muntii Carpati. Var28 A. 1. Kiev. 2. www. Spania. Var25 (Orasul marcat nr 1) A. C. iarna viscoleste zapada. Europa de Est se aflä sub influenta circulatiei maselor de aer polar. Ungaria.2. vánt de est si nord-est. 5-d D. altitudine si orientare influenteazã repartitia. iernile sunt blände.H—ltalia. Tallinn. In Europa de Est precipitatiile sunt relativ putine si cad cu deosebire vara sub formã de averse. De exemplu:Relieful Europei. 4-b. 10—Paris B. spre S. E—Marea Britanie. 1 — Bruxelles. 4-b. De exemplu: Clima Europei de Est se caracterizeazã prin amplitudini termice mari. un deficit de fortA de muncã In viitor. iar Muntii Alpi sunt tineri. formati in orogeneza alpinã.2—Belgrad. ninsorile sunt in cantitãti mici. iar Muntii Carpati sunt munti tineri formati in orogeneza alpina. c. Baltica. formati in orogeneza caledonicä. Belgia. altitudinile maxime din Muntii Scandinaviei sunt mult mai reduse decât cele din Muntii Alpi. . E. 2. 3. iar in Europa de Vest predomina vânturile de vest. Varsovia.

E. soluri fertile din categoria cernoziomurilor si argiluvisolur. 4. 2. Ucraina si Republica Moldova este favorizat de: prezenta reliefului jos.b. rnigratia populatiei cãtre aceastã zonA. 2.ro Var30 A 1. Bosnia-Heregovina. 1.d. I. C. E. 2 premise naturale:. Londra. temperaturile medii ale lunii ianuarie sunt cuprinse intre -15°C si 5°C. 2-a.Irlanda. argile). Lisabona. 3 deosebiri: climat oceanic si subpolar In peninsula Scandinavã si mediteranean si continental in peninsula Balcanica. .iar cele medii ale lunii iulie sunt <> 25. E. 9-Belgrad. Sena.climat continental in Belarus si climat oceanic si mediteranean in Portugalia. precipitatiile medii anuale sunt cuprinse intre 1000-2000 si >2000 mm/an.a.Letonia. conditii climatice optime.2. precipitaiile medii anuale cupninse Intre 500-1000 si >1000 mm/an in peninsula Balcanicä si intre 1000-2000 si >2000 mm/an in Peninsula Scandinava. 1. cele douä câmpii sunt alcãtuite din roci sedimentare moi (pietri. 2. 3. B. 3 asemänAri: climat temperat — oceanic pe fatadele atlantice ale celor doua state. 2. minereuri).D. 5-Madrid. iar cele ale lunii julie cuprinse intre 15-20°C in Belarus si temperaturi medii ale lunii ianuarie cuprinse intre 5-10°C (chiar mai coborâte) si temperaturi ale . 3-b. Germania. 1.a. 7-Varsovia. 2. induse de circulatia meselor de aer oceanice. climatul temperat cu veri calde si temperaturi ridicate. vânturile dominante sunt cele vestice. Trei asemänãri: ambele regiuni s-au format prin depunerea de sedimente. D.c. 10-Sofia. 2.d. 2 cauze care determinä valonile man ale densitati populaiei de-a lungul Rhinului: existenta unor resurse (cärbuni.b. 4-c. Var31 A. B. Var29 A. 5. iar cele ale lunii julie cuprinse Intre 15-20°C. E .0°C. In ambele câmpii apar sectoare piemontane Ia contactul cu zonele mai inalte din jur. nordice si nord-estice in Peninsula Scandinavã si cele vestice si dinspre Marea Mediteranã In peninsula Balcanica. D. de câmpie sau podisuri joase. vânturile dominante sunt cele vestice. existenta centrelor urbane si industniale dezvoltate. C. www.b. Roma. 5-Lisabona. B. Belgia. 1. 2. Bosnia-Heregovina. ponderea ridicatã a terenurilor arabile.3. 3. D.Spania. 3 deosebiri climatice:. A-Suedia. C. 5-a. nisipuri. F .Olanda.G-Republica Moldova. temperaturile medii ale lunii ianuarie sunt cuprinse intre 5-10°C (chiar mai coborâte). 2. H .5. 1. 3-Bruxelles.d.relieful favorabil prin altitudine si expozitia versantilor. existenta unui substrat favorabil acestei culturi — solurile dezvoltate pe calcar.ebacalaureat. 3. 1.temperaturile medii ale lunii ianuarie sunt cuprinse intre —15 .a. l-d. ambele sectoare de Câmpie sunt traversate de un fluviu important (Padul si Dunãre) de-a lungul acestora dezvoltându-se relief fluvial (lunci si terase). C . 3.4. atãt in Câmpia Panonicã cat si in Câmpia Fadului altitudinile sunt sub 200 m. Potentialul agricol ridicat al unor tari ca România. In peninsula Balcanicã. Lituania.

1. 3 Asemãnãri climatice:. I-Polonia. 3. Douã argumente pentru afirmatia:. 2.5. 1. — In urrna eroziunii glaciare au rezultat circuri.4. creste.vãnturile dominante sunt cele vestice. Deosebiri :— in statul B predomina climatul temperat oceanic. . Lisabona.lunii julie cuprinse intre 15-20°C In Portugalia.climat oceanic.specializarea unor porturi pe o anumitã activitate de trafic.3. morene. — Temperaturile medii anuale sunt mai scãzute In statul B si ridicate in statul E.pozitia geografica favorabila.b. H. B. aceasta reprezentând limita zapezilor permanente in prezent in zona temperatä. Var35 A. mediteraneene. .d. sol. 1.3.— in Alpi existã ghetari si in prezent. F-Franta si G-Germania.— Precipitatiile sunt bogate de cea. 2 factorii:.precipitatiile medii anuale sunt cuprinse Intre 10002000 si >2000 mm/an.a. iar in statul H climatul mediteranean. E. H 3.condiiile fizico-geografice specifice (relief. hidrografie). 2 6-Praga si 7-Viena B. 2. C. Var34 A. Alpii avãnd 4807 In Mont Blanc. D. . vara bätãnd un vânt uscat numit Siroco. C-Republica Moldova.— Amplitudinile termice medii anuale sunt mai mari In H si mai reduse in B (datorita influentelor occanului si a curentului cald al Atlanticului de Nord). C. 1 A-Islanda. 7-Moscova. 2000 mm/an in statul B si reduse in medie de 650 mm/an in statul E. 4a.d.5. Var33 A. nivelul de dezvoltare economicä a statelor si regiunilor Europei. Dunãrea. B.vánturile dominante sunt cele vestice In Portugalia si din nord-est in Belarus. precipitatiile medii anuale cuprinse intre 1000-2000 si >2000 mm/an in Portugalia si <500>2000 mm/an. 3.2.c. Deosebiri:— In statul B predomina clima moderat oceanica iar In statul E clima temperat-continentala cu influente atlantice.— statul B se afla sub influenta vânturilor de vest permanent. iar in statul H aceste vãnturi se manifestã numai in sezonul rece. 2a. 2.a. C. 5d. migratiile factori istorici si politici. 2. 1b.a. situarea acestora In interiorul sau in apropierea unor mari centre urbane sau industriale. datoritã altitudinii de peste 3000 rn.d.a. 1.temperaturile medii ale lunii ianuarie sunt cuprinse Intre 5-10°C (chiar mai coboráte). 4 Bruxelles.. iar In statul B precipitatiile sunt mai bogate si uniform repartizate. 3-Roma. E. I.2. — in statul H precipitatiile medii anuale sunt mai scãzute (cu exceptia zonelor montane) si repartizate neuniform (cad in cea mai mare parte in sezonul rece). Factorii:— altitudinea de peste 1800 m (limita zãpezilor permanente din perioada glaciara). Dunãrea. Portugalia. 5 Bema. — temperaturile medii anuale sunt mai ridicate in statul H (12-16°C) si mai scãzute In statul B(0-7°C). 1.c.4. iar cele ale lunii julie cuprinse Intre 15-20°C.6.vãi. 14. Bruxelles 2. praguni. 3c. climá.. 1. . E. D. D. E-Finlanda.

mediteraneene. 5. 1. circulatia generala Ia nivelul Europei este predominanta de Ia vest Ia est. .ro Var36 A. A— Polonia. inundatii periodice si Intâmplatoare.2—I. 1-Dunãrea.spor migratoriu predominat negativ.a. 13 — Moscova. in Italia cad precipitaii medii Intre 500-1000mm/an. Exemplu de asemãnàri corecte: Ambele state prezintã un climat subtropical. 1. c.natalitatea scãzutã. — alunecãrile de teren. H—Polonia.conditii climatice aspre. Var38 (Are iesire) A. 1. 3.factorii radiativi. I. d. 2.b. In ambele state verile sunt calde si secetoase iar iernile sunt blânde si ploioase. Intre 10-1 1%o. D. . 1. jar In Italia vãnturi calde.a. B —Irlanda. b. degradarea terenurilor:— defrisãrile putemice pnin interventia omului. c. decãt Muntii Ural (1895 m Vf. E. D. calde. d.3. B. relieful determinând etajarea pe verticalä a elementelor climatice.d. E — Irlanda: 2. d. 1. In ambele state bat vânturi mediteraneene. factorii fizico-geografici. 2. . C — Lituania. 2. E. C.3—G.E.d. in Marea Britanie bat Vânturile de Vest. . I —Austria. 4 — Kiev. 3 — Helsinki.altitudini de peste 1000 m. 6 — Amsterdam.factorii antropici. c. 3. bilantul radiativ scazãnd de Ia sud Ia nord. 4. Var37 A. 1. 5. B. E—lslanda.2—B. . . 4. 4 — Kiev. d. iar Muntii Ural In Orogeneza Hercinica. Var39 A. 2. intre 1000-2000 mm/an. 5.5. d. in timp ce In Marea Britanie ele sunt mai mari.3—A. B—Cehia. Deosebiri: Muntii Alpi s-au format In Orogeneza Alpinã. ... 4. C. 1. 2 — Viena. I — B. E. C. 7 — Lisabona. Mont Blanc). a. D.vegetatia o formeaza padurile de foioase si conifere.ebacalaureat.Narodnaia). 3 — Norvegia.A—Cehia. a.Asemãnãri:— Cele douä unitãi de relief prezintä relief carstic.1 —C. Exemplu de deosebiri corecte: Italia prezintã un climat subtropical. .3—OsIo.b:4.. b.b. Exemplu de deosebiri corecte: Altitudinea este mai mare in Muntii Alpi decât In Muntii Scandinaviei.mortalitatea ridicatä.. in ambele state cad precipitatii medii intre 500-1000 mm/an. D.spor natural negativ. in timp ce Marea Britanie un climat temperat oceanic. Muntii Alpi au altitudini mai mari (4807 m Vf. 2-4. B. formati In orogeneza alpina spre deosebire de Munti Scandinaviei care s-au format In orogeneza caledonianã. Muntii Alpi sunt mai tineri. 2.factorii dinamici. B.1 —Madrid. www.2.2. 3-subtropical (mediteranean) C.a. peste I l%o. 3. Exemplu de asemãnare corectã: Ambele unitãti de relief s-au format prin incretirea scoartei terestre: ambele unitati de relief prezinta relief glaciar.

— influenta asupra zonei litorale a Peninsulei Crimeea. foarte mic vara si iarna. 5c.3. I — Bosnia-Heregovina. 3 — 3. 3 — Madrid. a. Asemãnãri:— cele douã peninsule se Inscriu in zona de influentA a maselor de aer tropicale de tip sirrocco. 2 — 4. 2 — Varsovia. 3. E. a. c. Italia detine jumãtate din bogatia turisticä a lumii. d. 3 — Oslo C. Deosebiri: — Peninsula Yutlanda are un climat temperat-oceanic. 2. www. c.d. I. . C. b. iar iernile sunt mai calde.a. d. b. B. 1. B. pe cánd in Peninsula ltalicä mase de aertropicale. 2 — Grecia. c. 2. G— Bosnia-Heregovina. in timp ce Peninsula Italicá un climat mediteranean. b. 1. Delfi etc. A — Cehia. 1. Deosebiri: Irlanda (I) are un climat temperat oceanic. — vestigiile civilizatiilor antice In Grecia: Atena.Conflictele etnice care au generat numeroase räzboaie. Var43 A.Tibru — regim mediteranean. B. Italia Grecia. — multe tari europene au dus turismul Ia nivelul unei ramuri economice: Spania. 3 — Bratislava. b. Volga — tipul est european cu debit oscilant. . 4. 5.4. 2— E.E. Var40 A. 8 — Bruxelles.— In Peninsula Scandinava se manifestä mase de aer polare. 2. 3 — Grecia. E. Deosebiri: — Peninsula Iberica prezintä un climat temperat oceanic. J —Islanda. E. 2. 3. Asemãnri:— cele douã peninsule se Inscriu in zona de clima temperata. 1. a. A — Slovacia. D. 2. Ia poalele Muntilor laila unde determinA un climat subtropical. C. 2. D. 1. in timp cc Belarus (F) un climat temperat continental. -moderarea tempèraturilor In timpul verii datoritã brizelor marine. F — Grecia. pe când In Peninsula lbericã mase de aer tropicale. 4. D. C — Lituania. In timp ce Peninsula Balcanicã are climat mediteranean. — Cauze economice — migrarea cãtre piete ale fortei de munca din tarile dezvoltate. B. 1. 3. 5a. 15 — Stockholm. 2. b. 1.Dunãrea si Rhonul regim hidrologic complex. 2 — Berlin. I — Tajo. 12— Madrid. In timp ce Peninsula lbencã are climat mediteranean. d: 5b D. — In Peninsula Yutlanda se manifesta mase de aer oceanice. dinspre Sahara. iar Roma este cel mai mare muzeu In aer liber. 6—Berna. cu valori ale debitelor ridicate iama si reduse vara. 13 — Moscova. — In Peninsula Ibericã se manifestä mase de aer oceanice. 2. I — Dunarea. Deosebiri:Peninsula Scandinavä are un climat subpolar. pe cãnd in Peninsula Balcanicã mase de aer tropical (sirroco). d.Asemãnãri:— cele doua peninsule se Inscriu In zona de ifluentA a maselor de aer oceanic In partea lor de vest. 15-Stockholm.ebacalaureat. 1— Dunarea. Var42 A.ro Var41 A. C — Lituania. In Irlanda se manifestä . 1 — Lisabona. 4. C.

C. A —Polonia. — Vestigiile civilizatiilor antice In Grecia: Atena. pe fondul conditiilor naturale.4.2. 1 — Arctic.d. Regiunea Rhin-Ruhr. — In Olanda 1000-2000 mm/an.4. 1.b. D. Asemnäri:— cele doua tari se Inscriu In zona de influentã a maselor de aer tropicale de tip sirrocco dinspre Sahara. 1 — Tibru. 5.c. C. F —Austria. 2. — In Nord se aflã . 4. Delfi etc. 8 — Riga.— Suedia se aflä sub influenta maselor de aer polare.b. B. J — Macedonia. 5 — Viena.1. 3 — Iberice. C. 1. a. precipitatii 500— 1000mm/an. — cele douä .Tniunghiul de Aur” at Italiei: Torino-Milano-Genova. 1. iar in Sud centrele urbane sunt slab dezvoltate. d. I —J. C.5. 2 — Helsinki. 2. — Nordul este industrializat iar Sudul este agrar.3. — Orogeneza Alpinã a format Muntii Pirinei.3.2. 10— Tirana. pe când In Suedia cantitatea de precipitatii este de 500-1000 mm/an sub forma de zapada In sezonul rece. de ex. Muntii Carpa. E — Polonia. 2. iar In Belarus intre 500-1000 mm/an. E.c. B . Var45 A.3—9. Var46 A. 2— Islanda: 3 — Grecia. Deosebiri: Olanda prezintã climat temperat oceanic iar Spania temperat continental si mediteranean. cad tot timpul anului. pe cãnd Spania sub influenta maselor de aer tropical. Var47 A. — cele doua state prezintã climat mediteranean. — cauze fizicogeografice. B. 2 — Minsk. B.b. iar Roma este cel mai mare muzeu in aer liber. 2.. B. c. J —Olanda.2—Danemarca.2--Zagreb. I. — functia complexa a marilor centre urbane determinä densitäti mari de populaie in jurul acestora — dezvoltarea zonelor indUstriale bazate pe resurse de subsol. 1.mase de aer oceanice.3— 12. Deosebiri: Suedia prezinta climat subpolar si temperat continental iar Regatul Unit al Marii Britanii temperat oceanic. E.a. 3.b. — In Marea Britanie precipitatiile sunt 1000-2000 mm/an. E. 5. 3 — Kiev. I. D. d. 1—F. a. d. pe când Regatul Unit al Marii Britanii sub influenta maselor de aer oceanic.d. — Orogeneza CaledonianA a format Muntii Scandinaviei si Scopei. 3. Var44 A. D. — Olanda se afla sub influenta maselor de aer oceanice. 9— Zagreb. b. 6 — Helsinki. D — Germania. — Italia detine jumätate din bogätia turisticã a lumii. 2. cad tot timpul anului. mai ales In sezonul de iarna. Asemanäri: — cele douã tari se inscriu in zona de influentã a maselor de aer tropicale de tip sirrocco dinspre Sahara. b. Muntii Alpi. E. precipitaii medii anuale in Irlanda 1000-2000 mm/an.Danemarca. D.5d. c. pe când in Spania cantitatea de precipitatii este de 1000 mm/an mai ales iarna. 3 — Liubliana. b. F-Letonia 2. 4. pe când In Belarus mase de aer temperatcontinentale si polare. 1.

1. Var48 A. 1. 3. 5. E. 9. l. — precipitatiile medii anuale In climatul oceanic 800-1000 mm/an cu repartitie pe intreg anul In timp ce In climatul mediteranean 500-1000 mm/an si cad mai mult in anotimpul rece. a. E. I — Bosnia-Hertegovina. 2.state prezinta climat mediteranean. Asemãnäri: — Ambele lanturi muntoase fac parte din acelai sistem alpin. Finlanda. 4. 2. C( Olanda). 3a. — Europa este spatial unui dramatism demografic Intrucât natalitatea a coborât Ia 11-1 2%o. D. G —Belgia. — multe tari europene au dus turismul Ia nivelul unei ramuri economice: Spania. B-Belgia. 2. 3 — 6.c. Varsovia. 1. D. 2. 13 —Skopje. 8-Kiev. E. c. — italia detine jumãtate din bogãtia turisticã a lumii iar Roma este cel mai mare muzeu in aer liber. 1. — In climatul oceanic bat vanturile de vest. pe când Muntii Carpati prezinta doar relief glaciar. Var50 A. 1— Dunarea. 3. 10-Kiev. — temperaturi medii anuale 10°C In climatul temperat oceanic si 1517°C in climatul mediteranean. 2. 2. C. 13—Dublin. 5b. 2. D. — Vestigiile civilizatiilor antice In Grecia: Atena. D. datoritä politicilor demografice ale statelor respective. iar In cel mediteranean in anotimpul de varã si alizeele. b. Italia Grecia. — degradarea nivelului de trai.ro E. 4. Heathtow C. — precipitaçii 500— 1000 mm/an. B. Sena. — cele douä state prezinta climat temperatcontinental. — Ambele Ianturi muntoase s-au format in orogeneza alpina. 3. Var49 A. — standardul de viatä influenteazã in mod variabil màrimea grupelor de vârstã. I-Belarus. 2d.— Muntii Pirinei prezintä ghetari permanenti.a. minereu de fier. d. iar mortalitatea a urcat lal l%o. D-Muntenegru. 15-Reykjavic B. 2 — Carpati. resurse de sol productiv. Ibericä. marmurä. 4c. Ib. I.Deosebiri:— Muntii Pirinei sunt mai Inalti decât Muntii Carpati. 2d. 1. — cele douA tari se Inscriu In zona de ifluentã a maselor de aer de est si nord-est. — In anul 1981 aderä Ia UE. — precipitatii 500 — 1000 mm/an mai ales in sezonul de iarnã. d. —trecerea Ia economia de piata creeazä dezvoltarea spectaculoasa prin: resurse proprii de subsol: bauxitA. 5.H—Estonia. 15-Amsterdam B. 5b. lb.6—Madrid. 14— Tirana. — din punct de vedere climatic in mediul geografic notat cu C (Olanda) clima este temperat oceanicã cu temperaturi medii intre 8- .c. 1. 3a. B. 3. c. F-Slovacia 2. Var51 A. I—Austria. temperat oceanic C. 4a. — spor natural negativ. www. dezvoltarea turismului. locul IV in lume Ia flota de transport. 3. 1. dupa o economic centralizata. Marea Baltica C. 2 a. — scáderea evidenta a sperantei medii de viata Ia nastere.ebacalaureat. Delfi etc.

Var53 A. d. In timp ce Muntii Scandinaviei au altitudini ce nu depasesc 2500 m. 3. b. 3. 1. I-Suedia. 2. B-Marea Brtaniei. 5. valori moderate ale ratei mortalitatii. D.1. — Muntii Scandinavei s-au format In timpul orogenezei caledoniene. 3. iar in mediul geografic notat cu litera E (Grecia) au avut loc despaduriri. 1. Deosebirile: E.Deosebirile: . Bratislava. D. b. vegetatie de tip mediteranean: maquis. 5c. B — Finlanda. Var54 A. 2-Talin.Asemanare: Atât in Muntii Caucaz cat si In Muntii Scandinaviei este prezent relieful glaciar.tipuri de roci . In mediul geografic notat cu C (Olanda) sunt paduri de amestec-foioase. 4a. Austria C. A C. 1. — sunt dezvoltate Ia marginile muntilor Alpii Scandinaviei care au avut In cuaternar ghetari ale cãror limbi de gheata au modelat vaile. lutlanda. B. Id. — Muntii Caucaz au altitudini de peste 5000 m.10°C. c. Var52 A. — formarea golfuribor inguste si adánci care pãtrund mult in uscat. prin ridicarea nivelului marilor. 2. B. E. 2. iar in mediul geografic notat cu litera E (Grecia) clima este mediteraneanã cu temperaturi medii intre 15-17°C. 3. D-Ucraina. 4. 1. F — Grecia. 2-Paris. 2. D. D. 4— Roma.sisturi cristaline cu intruziuni granitice Finlanda si diversitate petrografica cu predominarea calcarului Grecia. d. datorita pozitiei geografice si a climatului oceanic. E. 3 —d. 2. c. 1. — din punct de vedere al dezvoltarii economice In mediul geografic notat cu C (Olanda) impactul antropic e puternic — prezenta polderelor. Lituania. 2. — In statul notat pe harta cu litera G (Danemarca) vegetatia caracteristicã este a pãdurilor de foioase. Spania. 4—d. Dunãrea. 5-Zagreb B. 2—b. 1. 2. B-Germania. c. 1.tipuri genetice de relief— glaciar de calota Finlanda si carstic Grecia. 3. 3d. state dezvoltate. — dn punct de vedere al vegetatiei. d. gariga. b. C. b. 5. Var55 A. E. 2c. Lisabona. 3-Minsk B. 9— Praga. 3. plante cu frunze ceroase. Italia — valori mici ale ratei natalitaii. H-Finlanda. Spania. Varsovia C. I—c. 1. Islanda. . Austria. 1-Helsinki. . iar Muntii Caucaz In timpul orogenezei alpine. D. — inundarea vàilor ca urmare a topirii ghetarilor. 2. 4. 1. . 5—b. 2. In timp ce in mediul geografic notat cu litera E (Grecia).mod de formare — regiune veche Finlanda si nouã Grecia. J-Serbia. 14-Madrid 2.

2. 2. 2 — Dublin. Germania.4—b. B — Suedia. c. D. — ambele unitãti de relief au fost modelate de glaciatiunea cuaternarä. — unificarea celor douã state germane. C. 4 — Varsovia.2. D. -destramarea sistemului comunist. I. I. A — Cehia. — standardul de viata scãzut din Rusia fatA de cel din Franta. 4. spre deosebire de Muntii Pãdurea Neagra unde acestea sunt de aproximativ 1500 m. 3 — H. Muntii Apenini sunt mai tineri. — revoluia industrialä din Anglia. 3. E. 5. 2— Regatul Unit al Marii Britanii si lrlandei deNord.4. b. B. d. B. I —c. 5. b. Var59 A. 2. 3. Germania. — ambele unitãti de relief s-au format prin sedimentare. F — Suedia. 1— F. 10 — Lisabona.2—a. c.5—b. 1. — destrãmarea unor state datoritä revendicArii independentei (de exemplu. C.E. 3 — Madrid. Deosebire:— Altitudinile depasesc 1800 m In Masivul Central Francez. c. Var58 A. C — Lituania. monarhie constitutional 3. Var56 A. Peninsula Scandinavã are un climat temperat oceanic iar Peninsula lbericã climat . 7 — Oslo. d. C. H — Austria. 1. Exemplu de deosebiri corecte: Temperatura medie anualã este mai scäzutà In Peninsula Scandinavä decât In Peninsula Iberica. Franta. B. D. — Atãt In Masivul Central Francez cat si In Muntii Padurea Neagra este prezent relieful vulcanic. Franta. republicile unionale proclamándu-i independenta.4—c.3—d.2—a. I —a. Exemplu de deosebiri corecte: Altitudinea este mai mare in Muntii Apenini decât in Muntii Ural. — Inca din antichitate era o cale militara si comercialä utilizata de càtre greci si romani. 14 — Madrid. — prãbusirea sistemului sovietic. Italia. 4 — Lisabona. Cehoslovacia. Var57 A. 1. 2. Muntii Apenini prezinta relief vulcanic care lipseste In Muntii Ural. Exemplu de asemãnare corectã: Ambele unitãti de relief s-au format prin incretirea scoartei terestre. Lisabona. Minsk. 1. 1. d. C. 2. E.3—d. 2—3. E. 10 — Kiev. — absenta imigrantilor In Rusia fata de Franta. G — Irlanda. 2. c. E — Cehia. D. lugoslavia). I —3. B. — In prezent este o axã fluvialã extrem de irnportantã care leaga Constanta de Rotterdam. 3— Muntii Alpi. 3.— ambele unitãti de relief cuprind strat de loess. formati In orogeneza alpina spre deosebire de Muntii Ural care s-au format In orogeneza hercinica. E — Lituania. 1.5—a. — Ambele unitãti de relief s-au format pe parcursul orogenezei hercinice.2. c. — cresterea standardului de viatã si a progreselor din medicinä. — aspectele demografice negative din Franta fata de Rusia. Tarile de Jos.

C. I.3. 2.mediteranean. 3. D.curentii circulari din Marea Neagrã. Var61 A.5—b. 2.2. I — Albania. . C — Suedia.4. Dunarea.depunerea aluviunilor aduse de tiuviul Dunãrea Ia gura de vãrsare. Atena. — relieful prezinta altitudini mari.4--a.— solurile cu fertilitate redusã. spre deosebire de Franta care are un climat temperat-oceanic. Exemplu de asemãnare corectã: Ambele unitãti de relief s-au format prin incretirea scoartiei terestre. datoritã cresteri nivelului de trai din mediul urban. 5.— Verile sunt calde si secetoase. Marea Balticä: 2.2—b:3—d. C. B — Portugalia. Var63 A. — cauze economice (desfiintarea unor intreprinderi. D. C — Italia. Var60 A. I. Var62 A.— datoritã exodului rural. 1. E. . — Rusia are un climat temperat-continental excesiv. — Precipitatiile medii anuale au valori mai mici In Rusia fata de Frana. resurse de subsol limitate).4—d. — datoritã dezvoltärii industriei unor state.2—c.— cauze de ordin sanitar si educational.2.4—Moscova. C. Exemplu de deosebiri corecte: Altitudinea Muntilor Pirinei este mai mare decât a Muntilor Apenini. 2 — E. .b. H. I —a. — Atât In Italia cat si in Croatia este prezent climatul mediteranean. D — Belarus.5—c. iemile sunt blânde si ploioase. C. Zagreb. Precipitatiile medii anuale au valori mai mici in Peninsula Scandinavi spre deosebire de Peninsula lbericã. tãrmul românesc (cu sistemul lagunar Razim-Sinoe). 15-Minsk B. 1— Portugalia. pante cu inclinare accentuatã: — Clima se caracterizeazã prin temperaturi ale aerului relativ mici. l. 3. 2-Copenhaga.5—a. E. prrcipitatii bogate. I —c.c. Var64 . B. B. 1. D.— Rusia se aflã sub influenta maselor de aer continentale. B. 2. — In ambele state este prezent etajul climatic montan. J — Slovacia. 2—a. 14—Viena. 3. E.mareele reduse din Marea Neagra. 1.Asemanare: — Atãt in Peninsula Scandinava cat si in Peninsula lbericã sunt prezente masele de aer oceanice. Stockholm. E. E.5. 3 — 1. I —d. 2. E. D.a. Precipitatiile sunt mai bogate In Peninsula Scandinavã decât in Peninsula IbericA. 12 — Roma. B — Rusia. Temperatura medie anualã are valori mai mici in Peninsula Scandinavã spre deosebire de Peninsula lbericä.d.c. 1.3—c.7—Oslo. Tamisa. C — Lituania.4—d. 10—Tirana. spre deosebire de Frana care se aflá sub influenta maselor de aer oceanice.3—d. 2. 1. 3 — Varsovia. Muntii Pirinei prezintä relief glaciar iar Muntii Apenini relief vulcanic.

C. 10-Dublin. Malta) desfàsoara o activitate turisticä intensä concretizatä printr-un numär mare de turisti si venituri substantiale. romanã. . pante accentuate si un grad de fragmentare accentuat. Slovacia. E. c. C. In majoritatea statelor europene datoritä cresterii calitatii asistentei medicale si a standardelor de viatA pe ansamblu (caracteristicA Cu precãdere a tãriIor Europei Nordice: Islanda.b. Asemánäri: Muntii Pirinei si Muntii Alpi sunt munti tineri. Deosebire:— Valoarea altitudinii maxime este mai mare in Muntii Alpi (Vârful Mont Blanc — 4807 m).a. AsemAnare: In NV-uI Peninsulei Iberice ca si in NV-uI Peninsulei Scandinave se intâlneste un climat temperat oceanic. 1. Finlanda). care sau format in timpul orogenezei alpine care a inceput Ia sfarsitul mezozoicului. peninsula scandinavã este situatã in nordul Europei. elenisticã.Conditiile climatice blânde. a. 3.a. in peninsula Scandinavã valorile temperaturii medii anuale sunt mai mici. D-Estonia. Populatia Europei Se confruntã cu tendina de Imbãtrânre a populaiei din cauze diverse: — valorile negative ale sporului natural. Asemãnäri:Atãt Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri. 14-Tallin. In Peninsula Ibericã predomina climatul mediteranean. E. E-Albania.2. arabã). 3.ro Var65 A. 15-Helsinki. J-Slovacia. 3 —G. 2— E. specifice climatului mediteranean si plajele amenajate in zonele de litoral atrag un numãr mare de turisti favorizänd turismul estival. fiind cuprinse Intre 0 si 5°C. 2. Deosebire: Muntii Alpi (4807 m) sunt mai InaIti decât Munii Pirinei.3. c. uscat.2.5.4. c. Var66 A.b. 2.4. 1-Praga. Numeroasele obiective arheologice. Bazinul Märii Mediterane este considerat cea mai importantã zonã turisticã a Europei deoarece tarile riverane (Italia. I. 5. 4. in timp ce in nordul Peninsulei Scandinavieieste caracteristic climatul subpolar. 11-Minsk. D. 1. Croatia. stimuleazä turismul. 1-Sarajevo. 2.a.5. E. Minsk. A-Norvegia. B. fenicianA.b. Grecia.ebacalaureat. D. 2. 1.c. 2. 1. 3.Ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar. Deosebirile: peninsula Ibencã este situatA in sudul Europei.Deosebiri:Dacã in Peninsula Ibericã temperatura medie anualã are o valoare de aproximativ 15°C.3. monarhie. C-Finlanda. 1-Skopje. umed. Croatia. care s-au format in timpul orogenezei alpine si sunt situati in Europa central-sudica. I.a. In care iarna dureazã aproape nouä luni. dovadã a unor vechi civilizatii care s-au dezvoltat de-a lungul timpului In bazinul MArii Mediterane (greceasca. Suedia. Spania. b. Franta. B. influentat de vánturile de vest si Curentul Golfului. 2. B. — cresterea duratei de viatä a populatiei. In comparatie ce cea din Munti Carpati (Vârful Gerlachovka — 2655m). 2-Skopje.b. Ambele lanuri muntoase prezintã pe suprafete considerabile relief glaciar. B-Marea Britanie. D. www. fenomen ce se manifesta de câteva decenii In Europa nordicã si vestica si se generalizeaza treptat si in Europa centrala si esticä.a. C. l.A. au altitudini de peste 2500 m.

10-Moscova. N In timp ce a doua regiune se aflã Ia o latitudine mai mare 65° tat. E.3. 1. 1. J — Estonia. au altitudini de peste 4000 m.Franta.— In ambele state actioneaza vânturile formate pe ocean. E. C.E—Cehia. dupã topirea ghetarilor s-au format lacuri glaciare. Latitudinea influeneazã clima astfel:— mai bländã In prima zonã. 2-d. F-Norvegia. 2. explozia demograficä din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea a fost determinatä de: revolutia industrialä ce a cuprins unele state ale Europei de Vest (Marea Britanie. d (Serbia). o altã cauzä poate fi evolutia istoricã diferitã. 1.E. D. care aduc aer umed. au fost acoperiti de ghetari montani care au format un relief specific de circuri. — in Belgia-Olanda s-au dezvoltat transporturile de toate categoriile care au favorizat legaturile cu celelalte state. — Prima regiune se aflä Ia o latitudine mai mica. D. 1. 1. In circuri. care au stopat efectul negativ al epidemiilor. 3. 1. — Finlanda. .--Minsk. o consecintã datoratä conditiiIor climate este numärul mic de asezãri omenesti In NE continentului si o dezvoltare socio-economicA mai slabã In timp ce In prima zonã (Belgia. D.—C. unde sunt influente subpolare. unde actioneazA Curentul Golfului si mai rece in extremitatea nord-estica a continentului. 2-c (Norvegia).2. — Paris. B. 5 — Varsovia. Var67 A.—b. 4. — Varsovia. in ambele state. este influentatã de prezenta Curentului cald al Golfului. 3. care aduc umiditatea. 4. — atât In Portugalia cat si in Franta predomina climatul temperat oceanic. In Suedia temperaturile rnedii anuale sunt mai scãzute cu 10-15°C fatã de Italia. 5-a. 3.-Spania C.—d. Var68 A. 3.—6. M-ii Alpi. Var69 A. 1.—a.—b. In Suedia bat vãnturi subpolare. B.— In ambele state precipitatiile sunt de peste 1000 mm/an. a populatiei.2. — clima tarmurilor. E — Germania. 2-d. In era glaciara.—a. 2. — In Franta precipitatiile sunt de peste 1000 mm/an in timp ce in Rusia sunt sub 1000 mm/an ajungãnd chiar sub 500 mm/an in partea de sud. I. 1. In timp ce Italia are o climã mediteraneanä si pe altitudine un climat montan.In Franta actioneazã vânturile de vest. väi si morene glaciare. N.-Tamisa. In cele douã zone. 2.—a. iar In Italia bat Vânturile de Vest (In nord) si vânturi locale din zona mediteraneanã. B. 4. 5-a. a-2. C. Olanda) se aflA o concentrare mai mare a popuIaiei si o dezvoltare socio-economicä mai bunä. In timp ce In Rusia sunt vânturi reci di uscate formate pe continent (Crivãtul). formati in orogeneza alpina. J-Republica Moldova 2. in jur de 55° tat. 3. 12—Sarajevo. In Europa. 14— Luxemburg. 5-d (Spania). Germania) si valorile ridicate ale sporului natural determinate de cresterea economicã ce a favorizat ameliorarea standardelor de viata si progresele din domeniul medical. 2— Dublin. — In Franta climatul este temperat oceanic si al muntilor inalti In timp ce in Rusia este temperat continental excesiv (arid).2-Berlin. — alpina. . Suedia are o climã temperata rece. d (Italia).G—Albania.

2.7. soluri fertile.3. 2-d. 2. Slovacia. www. 8 — Praga. Existenta sistemului montan alpin determinä scäderea valorilor bilantului radiativ in altitudine Var72 A. 1. 5-d. D. B. Muntii Alpi (4. 1. 2. 2.E.ebacalaureat. 3.— asemãnare: ambele unitati au urme glaciare reprezentate de valuri morenaice E. 1 — Riga. 1-a. 4-d.ro Var70 A. C. C. 807 m) sunt mai inalti decât Muntii Alpii Scandinaviei (depaesc 2000 rn). 4 — Sofia. 2-c. 4-b. I — Letonia. 1. 14 — Stockholm. iar Muntii Alpi iScandinaviei in orogeneza caledonicã. 1. D. 3-d. 1-b. 3. 2. vegetaie de stepa. A. C. — traverseazã tari fàrã iesire Ia mare (Austria. I. 4-b.— clmatul secetos a impus construirea sistemelor de irigatii. B. Nordului. — Extinderea In latitudine a statului determinä modificarea unghiului de incidentá al razelor solare si scaderea valorilor bilantului radiativ pe directia sud — nord. I — Irlanda. D. 11 — Zagreb. 5-a. unind prin extensie Marea Nordului de Marea Neagra.— utilizarea intensivã a terenurilor a condus Ia aparitia proceselor de degradare a terenurilor. 2. 1. F — Luxemhurg. 3-c.— peisajul agricol este completat si de cel al asezãrilor umane care este in continua transformare. D. 5-a.D. Câmpia Europei de Nord s-a format pe fundamentul scufundat al Scutului Baltic pe cánd Câmpia Europei de Est are ca fundament Platforma est-europeana. — este principala axä de transport fluvial Ia nivelul continentului. 3. asernãnare: ambele unitãti montane prezinta relief glaciar E. 2 — Vilnius. deosebire: In Cámpia Europei de Nord Inclinarea este sud-nord pe cãnd in Cãmpia Europei de Est inclinarea este nord-sud. B. — deosebire: Irlanda are pe teritoniul säu un climat temperat oceanic iar Norvegia un climat temperat oceanic si subpolar.— cea mai mare pane a terenurilor au fost defriate. Ungaria.A. 1-a. 9 — Minsk. Serbia) facilitând schimburile comerciale Var71 A. s-au transformat In terenuri agricole. — deosebire: Muntii Alpi s-au format In orogeneza alpinä. 1. 3 — Bruxelles. C. 3-d. — cea rnai mare parte a acestui tip de mediu este reprezentatã de relief cu altitudini scãzute. 2-b. iar prezenta lanturilor montane pe teritoriul continentului determinã o etajare a formatiunilor vegetale Plasarea continentului Intre Oceanul Atlantic (in V) si continentul Asia (in E) determinã o . Extinderea In latitudine a continentului determinã o zonalitate latitudinala a distributiei formatiunilor vegetale. climat secetos. 9 — Berna. pe teritoriul Irlandei vãnturi cu frecventã ridicatã sunt cele de vest iar pe teritoriul Norvegiei atât vánturile de vest cat si cele polare — asernänare: ca urmare a vecinätätii cu Oceanul Atlantic ambele tãri au tipuri climatice cu influente oceanice E.

Var74 A.2. Varsovia. B. 3. 2. 1.— Muntii Scandinaviei s-au format in orogeneza caledonica.4. Diferentele mari de temperatura care se inregistreaza in clirnatul temperat-continental al Europei se explicã prin diferenete de altitudine.2. Var75 A. 7—Praga—Ip. E. D — Italia. diferentele mici de temperatura dintre varã si iarnã se explica prin Incãlzirea si räcirea mai rapida a uscatului.2. B — Marea Britanie. 2. 4-Viena. 1. D. 6 — Bruxelles. prin diferentele de latitudine si prin circulatia dominantã a aerului din diferite sectoare (nordic. 5. I.E C. E. 1.8.diferentiere V — E a formatiunilor vegetale pe mãsura cresterii gradului de continentalism Var73 A. Deosebiri:— Italia — climã temperat-continentalä In nord si mediteraneanã in sud.b. In cadrul climatului temperat-oceanic. 4— Viena.5. D. Italia — nebulozitate redusã: Regatul Unit-ceturi frecvente. In comparatie cu apa oceanului astfel verile sunt lipsite de caniculã din cauza vãnturilor de vest dinspre ocean. vánturile de vest. Vânturile din Europa Sudicä sunt: Bora. Deosebiri:In Europa Sudicà clima este mediteraneaná. 5. b. 1. Marea Balticã. 3. Londra. Berlin.3. 3.b. Franta.4d. b. Federatia Rush. 2. 1. 2. 2. 1. a. iar Alpii Dinarici s-au format in orogeneza alpinA. Italia — intluenta Mänii Mediterane: Regatul Unit. 3. C.H.a. d. B.b. C. 5-Helsinki B. precipitatii rnedii anuale de 400-500 mm si prin prezenta molisolurilor). Var76 A. C — Germania.c D. Marea Baltica.d. d.3—Minsk. Regatul Unit-climã temperat-oceanic. iar Alpii Dinarici in cea alpina. Lituania. iar in Alpii Dinarici cel carstic. 3.a. F — Lituania.5.a. 1. 1. Zona de step si silvostepa in Europa de Est se explica prin conditiile pedoclimatice (ternperatura medie anualä de peste 10°C. Mistralul si brizele marine. Precipitatiile medii sunt sub 500 mm/an in Europa Sudicã si de 1000-2000 mm/an in Europa de Vest. I— Grecia. I — Cehia. Alpii . Asemãnare: Alpii Scandinaviei si Alpii Dinarici au altitudini de peste 2000 m. b. in timp ce in Europa de Vest aceasta este oceanicã. C.Asemãnare: Altitudinile suni apropiate.4. 2. a.3. E. 3. A — Slovacia. 2. Spania. sudic). 4. B. I. 1.Deosebiri: Alpli Scandinaviei s-au format In orogeneza caledonianã. 2. c.a. iar in Europa de Vest.influenta Curentului Golfului.3. Suedia. 1. C — Portugalia. a. 1. Budapesta. D. In timp ce iarna circulatia dinspre vest irnpiedica producea unor temperaturi scãzute. b. Deosebiri:— In Muntii Scandinaviei predominã relief glaciar.

1.d.2. 4. 2.d. 1. E. 4. rãcoroase). in Muntii Alpi culmile sunt paralele. .c. 2.4.in climatul temperat continental dominA circulatia maselor de aer est-europene (continentale). 5. B. C. . I — Norvegia. in timp ce in Muntii Caucaz culmile sunt orientate nord-est — sud-vest.a. Mont Blanc. 3.2. -debitul este redus vara din cauza precipitatiilor reduse cantitativ si temperaturilor ridicate care intensifica evaporatia (rãurile mici seaca). 5 — Viena. iar in Vf. F — Franta.a. iar in climatul temperat oceanic este specifica circulatia maselor de aer vestice (umede.5.—I. C. 3. au inãltimi mari.a. 2.—2 C.3.b. 1. C—Macedonia. H —Polonia.G. D. iar Alpii Dinarici au spre vest tarm dalmatic E.3. care au inaltimi mai mari. A — Lituania. 2. 1. 1. 1. 10-Zagreb.J C.2. 2. RauriIe din Europa de Est se desfasoara Intr-un climat continental excesiv. 14-Praga B.b. 2. Muntii Apenini prezintã pe alocuri vulcani.a. amplitudinile termice anuale au valori mai ridicate in climatul temperat continental decát in cel oceanic. 1. 3. peste 2800 m. s-au format in orogeneza alpina. 2. 14.ambele sunt unitãti rezultate In urma orogenezei alpine.are mai multe aeroporturi internationale. altitudinea maxima din Munii Alpi este de 4807 m in Vf. desfasurate sub forma unui arc având convexitatea spre vest.c. H. 3. 4. 2.d. Muntii Penini s-au format In orogeneza caledoniana. de peste 2500 m E. Asemãnãri:Muntii Alpi si Muntii Pirinei au relief glaciar. care transporta ape mai putin sãrate dinspre Marea Neagra spre Marea Mediterana si un curent Ia adãncime. J—Suedia. 1.are un numãr mare de aeroporturi inteniationale. 1 — Vilnius. E.b.c. 3. I. din orasul Londra pornesc toate cãile rutiere si feroviare din Marea Bntanie Var79 A. C— Elveia. care transporta ape rnai särate dinspre Marea Mediteranã spre Marea Neagra Var77 A. Cehoslovacia. 5. este situat Ia locul de intersectie al unor mari magistrale feroviare transcontinentale Var78 A. 1.b. 9 — Sofia. . Deosebiri: Munti Penini au Inältimi mai joase sub 1000 m.15. iar Muntii Penini nu prezinta munti vulcanici E. . Elbrus din Muntii Caucaz valoarea altimetricã maxima este de 5 642 m. l. B —Letonia.Scandinaviei au spre vest tarm cu fiorduri. D.a D. B.d. iar Munti Apenini s-au format In orogeneza alpina. 3 — Skopje.c. 4— Bruxelles B. 3. Var80 A. iarna debitul scade din cauza Inghetului apei râurilor si cãderii precipitatiilor sub formá de zãpada. fatã de Muntii Apenini.b. 3.in zona strâmtorii Bosfor existä doi curenti: un curent Ia suprafata.—oceanic . 1.a.a. in climatul temperat oceanic . . 5. 4. 1 — Kiev. D.

Islanda. C —Portugalia. din sud. G — Albania.precipitatiile medii anuale sunt de 1000 — 2000 mm. valoarea mortalitãtii este in crestere pe baza Imbãtrânirii demografice. In ambele unitati existã relief modelat de ghetari: In Muntii Alpi ghearii montani au Creat circuri. 5a. D. b. relieful este vãlurit. iar in Muntii Ural calota glaciara pleistocena a creat un relief specific. este un stat izolat. In timp ce Muntii Alpi sunt rezultatul orogenezei alpine. Var81 A. 6—Paris. 4. 2. 5. nivelul de trai superior este Insotit de emanciparea familiilor. ghetari. 3. cu altitudini de Ia —28 m. 1. 4. pe când in Grecia este mediteraneean. Muntii Ural au rezultat in urma orogenezei hercinice.2. Var82 A. apare dorinta de a avea mai multe bunuri materiale iar interesul pentru cresterea si educarea copiilor este mai mic. B. In Munii Ural altitudinea maxima este de 1894 m in Vf. 3. activitate vulcanicA.ro .2. I.ebacalaureat. www. F. D. 2.d. Var83 A. In Danemarca se simt influenete aerului rece subpolar. 4— Helsinki. c. E — Suedia. Narodnaia. Mont Blanc. iar in Muntii Alpi altitudinea maxima este de 4 807 m In Vf. In Danemarca precipitatiile medii anuale cad In cantitãti mai mari decât in Grecia.d. 1. precambrian. A —Islanda. 11 — Dublin. E. decât in Grecia. B-Bosnia-Hertegovina. in timp Ce Muntii Alpi sunt rezultatul orogenezei alpine. C. de regula sub 200 m. U.c. 2.a.b. In Cãmpia Precarspica. 3.b. 1. deoarece a fost modelatA de calota glaciara pleistocena. vai glaciare.ro E. Belarus. B. s-au acumulat sedimente. vAi glaciare. in ambele unitati existã relief modelat de ghetari: in Muntii Alpi ghetarii montani au creat circuri. Muntii Ural au rezultat in urrna orogenezei hercinice. In Danemarca temperaturile medii anuale sunt mai scãzute. b. 3. B. Valoarea micA a densitAtii popuIatiei In Islanda (cea mai micA din Europa) se explicA prin conditiile naturale nefavorabile: climat aspru. l. Paris.d. .5. 2. In Danemarca climatul este temperat oceanic. G. de 300 — 500 mm. C-Portugalia 2. iar In climatul continental media anuala este mai scãzutã. Ia 463 m In Colinele Timan. 3.3.b.in majoritatea statelor europene rata natalitãtii are valori reduse din cauza factorului economic: in statele dezvoltate. Cámpia Europei de Est: este o cãmpie joasã.d. Oslo. cu morene. iar In Muntii Ural calota glaciara pleistocena a creat un relief specific. C. iar in Grecia cele ale aerului cald mediteranean. 1. . 9 Sofia.in Munii Ural altitudinea maxima este de 1894 in in Vf. D.ebacalaureat. 8 — Bruxelles. Mont Blanc. peste fundamentul vechi. 2. Narodnaia.b. E. B. jar in Muitii Alpi altitudinea maxima este de 4 807 Tn in Vf. C. 7 — Varovia. 1. 2. 3. existã relief secundar dezvoltat pe depozite loessoide. b. 1. www. 1.4.

2. cu precipitatii reduse cantitativ. b. Helsinki (7). Italia (C). c. E. B. Berlin (14). Var86 A. colilie. 8. 5. H. Var84 A. 3. pe când stepa Incepe din estul Romániei si se intinde pina dincolo de Volga avãnd ierburi de tipul: negarã. d. Bruxelles (6).In Irlanda identificam o medie a temperaturilor lunare care scad de Ia sud Ia nord (de Ia 8°C Ia 0°C iarna. E. Sena. Ca urmare se dezvoltã o vegetatie reprezentatã prin ierburi mãrunte. c. vulpea. Zagreb D. I. Croatia. zadã. Bulgaria (J). H. C. Atât Carpatii cat si Pirineii s-au format In cadrul orogenezei alpine. Ambele formatiuni muntoase prezinta relief glaciar. De exemplu:In timp ce in A — Irlanda deosebim climat temperatoceanic.b. E. paius etc. B. De exemplu:Ambele unitãi montane au acelai mod de formare. 5. C.1. I. 3. 2.b. I. 3. Helsinki (7). brad. Macedonia (C). b. In pádurea de conifere solurile sunt din clasa celor podzolice pe când in arealul de stepa apartin clasei cernoziomurilor. iar vara de Ia 22°C Ia 15-16°C) Pe când in climatul Greciei temperaturile sunt de 10°C iarna si de 25°C vara. veri foarte calde). Datoritã configuratiei reliefului accidentat din Alpii Scandinavici transporturile feroviare In peninsula sunt mai greu accesibile. lupul. b. hermelina etc.c. In Irlanda se resimte influenta termicã a Curentului Golfului pe când in climatul mediteranean al Greciei se resimt influente din Marea Mediteraneana din nordul Africii.4. D. Londra (9). fiind reprezentatã de paduri de molid. D. 5.d. De exemplu: In vestul continentului Europa sunt caracteristice masele de act vestice.E. H. 3. prin incretire. in C — Grecia deosebim climat subtropical (mediteranean). 1.d. Ungaria (G). Ambele unitãti au in alcatuirea petrografica sisturi cristaline.E. Olanda (B): Lisabona (5). B. mesteacän. D. Norvegia (D). 2.in cadrul domeniului padurilor de conifere deosebim mamifere (ursul. pelin.Ucraina(D). De exemplu:Pãdurea de conifere cuprinde elemente Cu 0 dezvoltare mai larga panã Ia latifudinea de 50 de grade. Bulgaria (J). 2. Var85 A. Bratislava (8). 2. Luxcmhurg (J). Praga (15). Riga (12). insuficiente pentru dezvoltarea vegetatiei arborescente si cu amplitudini termice anuale ridicate (ierni geroase. De exemplu: Datoritã conditiiIor climatice nefavorabile o mare parte din an. Dunarea. b Irlanda. umede si rãcoroase pe cind in estul continentulul se aflä influenta directã a maselor de aer nordice si est continentale. 2. C. Franta.). 1. 4. b. d. Kiev. . 3. In sud-estul Europei este caracteristic climatul temperat continental.11 Praga. Lituania (F). I. In climatul temperat-oceanic media precipitatiilor este de 800-1000 mm/an pe cand in climatul est european media precipitatiilor coboarã datoritã ariditãtii sub 400 mm/an ajungãnd si Ia 200-300 mm/an. in zona de stepa identificãm predorninanta rozätoarelor. 2.b 10 D.10. 4. 2. I. xerofile (stepa) si pajiti stepice cu pãlcuri de stejari (silvostepa).

B-Regatui Unit (Marea Britanie). b. 4-Londra. De exemplu:. C-Slovenia. 3. 1. Republica Moldova (G).Muntii Scandinavici au altitudinea maxima de 2469 m (Vf. Dunãrea. De exemplu: Muntii Scandinavici s-au individualizat In orogeneza caledonicä. Tamisa (C). 1. C. Var88 A. 2. mãslin. 6— Kiev. E. se constituie pentru cele doua capitale europene ca posibilitate a realizàrii unor transporturi cu costuri reduse Intre cele douã mari orase. 2. 1. H-Portugalia. c. Italica. Iar In Grecia stejar de pluta. J. 2-Sofia B. 4. d: 3. Paris C. d. seceta mai frecvente. b. c. Bulgaria (A). d. pe când Muntii Alpi s-au format In orogeneza alpina. d.Intinsele supratete lacustre.ebacalaureat. BalcanicA. gradul de dezeoltare social-economicä. 5. 1. 5. D.4. Ambele unitãti montane s-au format prin cutarea scoartei. Lituania. 2. c. b. d. 3. A C. Portugalia. diversitatea tipurilor de sol. varietatea resurselor naturale. 3. B. De exemplu: diferenele climatice. Gaidhopiggen) iar Muntii Alpi sunt rnai inalti având 4807 m (Vf. De exemplu:Relieful dominant format din munti abruti (Alpii Scandinaviei). pin etc. E.E. D. A. 2. c. 1. b. D. dezvoltarea socio-economicã diferitã a satelor europene. 2. De exemplu: Atát Bratislava cat si Viena sunt situate pe fluviul Dunãrea. iar prin intermediul canalelor Main-Rhin se realizeazã o legatura navigabila mai scurtä intre Marea Nordului si Marea Neagrà.F. Atlantic) iar In Ucraina sunt precipitaii mai reduse. www. 11: 4. 10-Sarajevo B. Mont Blanc). Helsinki C. 3. 1. c. D-Islanda 2. 10— Lisahona. molid. De exemplu: In Norvegia este vegetatie forestierä (taiga) pe când In Grecia este vegetaie mediteraneanã (frigana). larice etc. ponderea diferitA a culturii plantelor si cresterii animalelor in statele Europei. F. 1. De exemplu:varietatea zonelor climatice. d. b. 5. I. a. In Spania se resimt Vänturile de Vest. Var90 (Orasul marcat cu nr 15) A.Conditiile climatice aspre specifice zonei subpolare cu temperaturi scãzute fac ca populatia sã fie in general mai redusã in acest spatiu al peninsulei. . 1. 2. De exemplu: in Spania este climat mediteranean iar in Ucraina climat temperat continental. specializarea fortei de muncä din domeniul agricol. 3. 5. 2. rece si uscat. Minsk (12): 3. Var89 A. arbori caracteristici In Norvegia sunt: brad. 2-Minsk. care aduc umiditate iar in Ucraina bate Crivätul. 3. Elvetia. 4. 2. conditiile cadrului natural. d. d. 1. precipitaii mai bogate in Spania pe coasta de vest (influenta Oc. 2. 15-Berlin B.2. 1. H-Suedia. ltalia (D). fiind navigabila in aval de Ulm (Germania). Berna. Sub padurile de conifere din F sunt soluri podzolice pe când In G sunt soluri specifice climatului subtropical E. 1.2. A-Islanda. 1-Atena. d.ro Var87 A.

1. 2.3. Munii Apenini. media verii). De exemplu: In Islanda este climat temperat oceanic si subpolar iar in Macedonia este climat mediteranean.a. Albania. Var91 A. C-Suedia. 5-Lisabona. valoarea radiatiei globale scade odatä cu cresterea altitudinii. cu temperaturi scãzute si ghetari. 4-Bruxelles.G C. l.In Peninsula Scandinavia. 3. suprafatã mare ocupata cu paduri si suprafete acvatice (lacuri.Elvetia. 4d. 1. in ariile montane expozitia si Inclinarea versantilor modificã intensitatea radiatiei globale. De exemplu: relieflul prin varietatea sa este principalul element care determinã diversitatea elementelor climatice. in partea de SE se desFasoarã o câmpie fluvioglaciara. Kiev. 12— Bratislava B.D.a. relief accidentat.5.5.4. permite patrunderea influentelor climatice oceanice pána pe teritoriul Romãniei.2.4. D-Franta. F-Muntenegru. impropriu pentru dezvoltarea arealã a asezarilor. caledonici.2. www. 2. E-Islanda. 1. astfel deschiderea largã spre Oceanul Atlantic.4. Alpii Scandinaviei. 6-Lisabona B. De exemplu:Peninsula Scandinavia este strãbãtutä de un sir de munti vechi. Tallin C.2. in ambele state se regaseste climatul muntilor inalti. A-Norvegia.b. E. mlastini). Padului) si cämpii inguste litorale. D. In Alpii Scandinaviei predomina relieful glaciar iar In Muntii Apenini relieful vulcanic (platouri. temperaturi scAzute in Islanda datoritã latitudinilor mari pe când in Macedonia temperaturile medii ating 5°C in lunie de iarnä si 25-27°C In lunile de varä. formati in orogeneza alpini.D. Var92 A. B-Slovacia 2. 1.ebacalaureat. E. D. 1 — Oslo. 3d.14 C. densitatea redusä a populaiei i aezãrilor care nujustificã real izarea reelei feroviare. iar in Peninsula Italicã sunt câmpii fluviale (C. 3. cu numeroase morene. De exemplu: In Suedia este climat temperat oceanic si subpolar (nord) iar In Franta este un clirnat temperat oceanic si mediteranean (sud). I a.b.3.a.b. resurse naturale putin diversificate. 5d D. vulcani activi). pe cánd Peninsula Italicã este strãbãtutã de un sir de munti tineri. in Islanda se resimt vânturile polare. 3. Belarus. temperaturi mai scazute In Suedia datoritA latitudinilor mari pe .b. temperaturi mai ridicate in Italia (25°C media verii) iar in Suedia temperaturile sunt mai scãzute (15°C in sudul tarii si 10°C In nord. De exemplu: conditilie climatice aspre.2. De exemplu: relieful accidentat. De exemplu: in Italia este climat mediteranean pe cãnd in Suedia este climat temperat oceanic si subpolar dincolo de Cercul Polar. 1.b. 13-Kiev B.b. circulatia generala a maselor de aer este influentatã de dispunerea formelor de relief. cratere. cantitatea de precipitaii crete pe mãsurã ce creste altitudinea. 2. 2d. suprafata agricola redusã etc. iar in Macedonia climatul este influentat de masele de aer tropicale. 1. Ia altitudini ridicate fiind dominant sub formã de zapada. I.ro E.d. Var93 A.

rezultati In urma eforturilor de cutare din orogeneza alpinã Var96 A. 1-Varovia. 5—b.cãnd In Frana temperaturile medii anuale ating 15°C. 2. 2—c. datoritä terenurilor agricole Intinse. 2. D. S0O-l000 mm. pe cãnd Muntii Caucaz au fragmentare redusã si masivitate mare. B-Lituania. 1—c. www. a. seceta mai frecvente. Var95 A. Zagreb. I — Polonia. J-Portugalia. 3. Muntii Vosgi-Padurea Neagra au fragmentare mare si masivitate redus datoritã vechimii lor mai mari. Atena C. C-Grecia. b. a solurilor mai fertile. Atlantic) iar in Ucraina sunt precipitatii mai reduse.b. D. 4.ro E. 2-Dublin. 1. in Regatul Unit (influenta Oc. datoritã climatului rece. Cu ierni lungi si aspre. Var94 A. 4—c. A — Finlanda. c. precipitatii mai bogate. prezenta muntilor tineri. Muntii Vosgi-Padurea Neagrã prezintã relief structural (horsturi si grabene). 2. veri scurte si reci. 2. in M-ii Penini se intãlneste un climat specific muntilor josi (sub 1000 m) iar in M-ii Ural climatul caracteristic este cel al muntilor Inalti. B. De exemplu: o dinamicã a scoartei mai activi datoritä placilor tectonice africanã si eurasiaticã in lungul Märii Mediterane. 2.ebacalaureat. 3. cu iemi blánde si umede si veri moderate termic. iar in Frana climatul este influenat de vänturile de vest. c. pe când In statul B densitatea populatiei este mai mare. De exemplu: in Regatul Unit este climat temperat oceanic iar in Ucraina climat temperat continental. E. 6— Moscova. rece si uscat. 2—1. Olanda C. De exemplu: In M-ii Penini este caracteristic un climat temperat oceanic iar in Mii Ural este specific climatul temperat continental. 1. 1. b. pe când Muntii Caucaz prezintã relief glaciar extins. 4. I —E. 1. 3—c. 14-Kiev B. datoritã terenurilor agricole reduse. 2. 12 —Roma. 1(Spania). d. care aduc umiditate iar in Ucraina bate Crivãtul. 1. pe când in statul B densitatea populatiei este mai mare. 2. a: 3. a solurilor putin fertile. pe când Muntii Caucaz s-au format in orogeneza alpina. datorita climatului temperat-oceanic. in Regatul Unit se resimt Vãnturile de Vest. de . E. C. Exemplu de raspuns: In statul J densitatea populatiei este redusA. Muntii Vosgi-Pãdurea Neagrá au altitudini mai reduse (1500 m). E. b. in sudul Europei. B. 1-Reykjavik. 5. Exemplu de deosebiri: Munii Vosgi-Pãdurea Neagra s-au format in orogeneza hercinicä. a. 1. 4. fiind munti tineri alcätuiti din roci dure. D. Se acordä 4 puncte pentru douã cauze djn cele mentionate mai jos: De exemplu: Impreunä cu Dunärea formeazã cea mai importantã arterã de transport fluvial din Europa. 3—Suedia. In Suedia se resimt vãnturile polare (nord). 3. F-Islanda. asigurã apa potabilã si industrialã In zonele pe care le traverseaza. 1. 5.In statul J densitatea populatiei este redusã. pe când Muntii Caucaz prezinta cele mai mari altitudini ale continentului european (5642 m).

D. B — Spania. cresterea necesarului de hranã si materii prime pentru populatie si industria alimentarã. 3. 3 — Londra. I.4. 2. 2.a. 2. c. De exemplu: In Insulele Britanice este clirnat temperat oceanic iar in Peninsula ltalicã este climat mediteranean. d. 2. D. 5. 13-Varsovia B. 1. Portugalia C. 2. J-Irlanda.Chisinãu. H-Finlanda.5.3 C. I(Spania). De exemplu: climatul rece (polar si subpolar) care permis formarea ghetarilor montani. d. numãr redus de asezari.b. 4. 2. soluri nefertile. E. c.2. 1. 3.4. Var100 A. Peninsula Scandinavã are un clirnat temperat oceanic iar Peninsula Italicã un clirnat mediteranean. debitele mari ale raurilor de munte cu alimentare pluviala. D-Macedonia. Tamisa C. c. 2. 2-Tallinn. localizarea centrelor de prelucrare si in orasele-porturi . 2. 9-Minsk B.c. l. iar In Peninsula ltalicä climatul este influentat de masele de aer tropicale. Moscova. 7-Sarajevo.1. 9-Paris B. D. iar in M-ii Ural climatul este influentat de masele de aer polare. 3. cu precãdere. iar In Italia climatul este influentat de masele de aer tropicale. In Regatul Unit se resimt vânturile de vest. c. c. c.Iberica. 1— Pirinci. I-Olanda. 5 — Stockolm. De exemplu: In Regatul Unit este climat temperat oceanic iar in Italia este climat mediteranean. -conditii climatice nefavorabile. Irlanda. I. 3. D. resurse naturale limitate. cu precipitatii reduse si secete frecvente. De exemplu: douã caracteristici ale industriei siderurgice: s-a dezvoltat. 3. B. Iberica. 1. De exemplu: climatul mai arid. Var97 A. Exemplu de deosebiri corecte: Temperatura medie anualã este mai scãzutá In Peninsula Scandinavä decãt in Peninsula Italica: Radiatia solarã are valori mai reduse In Peninsula Scandinavã decãt in Peninsula Italicã.3. existenta calotei glaciare cuaternare. 6 — Lisabona.b.c. D-Italia. In M-tii Penini se resimt vânturile de vest. c 5. Var99 A. temperaturi mai scäzute si umiditate mai accentuatã in Regatul Unit datoritã influentelor oceanice pe când in Italia temperaturile medii ating 15°C In lunile de iarnã si 25-27°C In lunile de varã.c. E. F — Germania.d. 4. www. E-Grecia. d: 2. De exemplu: prezenta vãilor Inguste (chei. 2 — Rusia. d. 5. E. temperaturi mai scãzute si umiditate mai accentuatã in Insulele Britanice datorita influentelor oceanice pe când in Peninsula ltalicä temperaturile rnedii ating 15°C In lunile de iamã si 25-27°C in lunile de vara.ebacalaureat. defilee) permit realizarea lucrãrilor hidrotehnice. C. 3. in zonele unde existã importante resurse de minereuri. I. 3-Praga. 2. b. d. Var98 A.ro E. 1. I. in Insulele Britanice se resirnt vânturile de vest.peste 1500 m. nivalã si din ghetari. l.

.Douá regiuni industriale: Franta (Lorena). circulaia maselor de aer este influentatã de campurile barice care se formeazä deasupra Oceanului Atlantic si Mãrii Mediterane. Germania (Ruhr). E.datoritä avantajelor transportului pe apã. De exemplu:temperaturile medii ating 15°C In lunile de iarnã si 2527°C In lunile de vara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->