Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Abilităţile necesare
antreprenorilor pentru iniţierea
unei afaceri

Noiembrie 2009
METODOLOGIE

REZULTATE
A. PROFILUL FIRMEI
B. DESCHIDEREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI AFACERI – PERCEPŢII ŞI
ATITUDINI
C. DATE SOCIO-DEMOGRAFICE

2
Grup ţintă: proprietari ai societăţilor comerciale din regiunea de dezvoltare Nord Est

Eşantion: 272 de proprietari de societăţi comerciale din regiunea de dezvoltare Nord Est

Instrumente: chestionar individual

Metodă: chestionar autoaplicat, realizat online

Tipul de eşantion: unistadial, stratificat (criteriu de stratificare – județ)

Criterii de includere: în funcţiune la data realizării sondajului

3
4
Care este numărul de angajaţi din firma dumneavoastră?

Sub 10 angajaţi 73.5%

Trei sferturi dintre respondenţi


(73,5%) declară că în firma lor sunt
10-49 angajaţi 20.6%
sub 10 angajaţi, în timp ce un
respondent din cinci (20,6%) declară
firma are între 10 şi 49 de angajaţi.

50 -249 angajaţi 2.9%

Peste 250 angajaţi 0.4%

NȘ/NR 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


5
Firma dumneavoastră este...

Societate cu răspundere limitată (SRL) 95.2%

Societate pe acţiuni (SA) 1.8%

Societate în nume colectiv 1.5%

Întreprinzator individual sau asociaţie familială, persoană fizică autorizată 0.4%

NȘ/NR 1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


6
7
De câţi ani este înfiinţată firma dumneavoastră?

Mai puţin de un an 0.7%

Un respondent din cinci declară că


1-3 ani 23.5%
firma este înfiinţată de 1-3 ani
(23,5%) respectiv 3-5 ani (22,4%),
un sfert dintre respondenţi apreciază
înfiinţarea firmei între 6 şi10 ani 3-5 ani 22.4%

(24,6%), iar mai mult de un sfert


dintre aceştia apreciază că firma lor
a fost înfiinţată cu mai mult de 10
6-10 ani 24.6%
ani în urmă (27,9%).

Peste 10 ani 27.9%

NȘ/NR 0.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


8
Care a fost motivul principal pentru care v-aţi deschis această firmă/afacere?

Am sesizat o oportunitate pe care am fructificat-o 31.3%

Dorinţa de a fi propriul stăpân 29.4%

Pentru mai puţin de o treime dintre


Ambiţia de a reuşi în viaţă 16.2%
respondenţi, motivul principal pentru
care şi-au deschis afacerea a fost Existenţa unor relaţii personale care garantau succesul
7.4%
sesizarea unei oportunităţi pe care afacerii

ulterior a fructificat-o (31,3%),


Am avut o idee nouă pentru mediul de afaceri
respectiv dorinţa de a fi propriul 5.5%

stăpân (29,4%).
Lipsa unui loc de muncă la acel moment 4.0%

Capitalul disponibil la acel moment/Aveam bani şi


3.3%
vroiam să îi investesc în ceva

Dorinţa de a avea mulţi bani 0.7%

Altul 1.5%

NȘ/NR 0.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


9
În demararea afacerii aţi fost susţinut financiar de...
Da Nu NȘ/NR

Familie 65.1% 19.9% 15.1%

Prieteni apropiaţi 26.5% 40.8% 32.7%

Bancă sau alte instiuţii de creditare/finanţare 24.3% 40.4% 35.3%

Actualii parteneri de afaceri 19.9% 40.8% 39.3%

Alţi oameni de afaceri 13.6% 47.1% 39.3%

Foşti colegi de serviciu 8.5% 48.2% 43.4%

Proiecte sau programe de finanţare 4.4% 52.2% 43.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


10
În general care a fost cea mai importantă sursă de informare pe care aţi folosit-o
atunci când aţi demarat afacerea dumneavoastră?

Cunoştinte si prieteni antreprenori, întreprinzători etc 36.4%

Pentru mai mult de o treime dintre Informaţia primită în şcoală/facultate 15.4%


respondenţi (36,4%) cea mai
importantă sursă de informare
folosită în demararea afacerii a fost Articole de pe internet, grupuri de discuţii etc 14.7%

din partea cunoştinţelor şi prietenilor


antreprenori sau întreprinzători. Sursele oficiale de informare (informaţii furnizate de
14.3%
diverse instituţii publice sau organizaţii profesionale)

Mass-media, emisiuni, reviste de specialitate 7.7%

Experiența personală 7.4%

Altă sursă 1.1%

NȘ/NR 2.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


11
Câte afaceri aţi început în ultimii 10 ani?

Una sigură (aceasta este prima) 42.6%

Pentru doi din cinci respondenţi


(42,6%) aceasta este prima afacere
Două 35.7%
din ultimii 10 ani, în timp ce pentru
mai mult de o treime (35,7%) este a
doua.

Trei 13.2%

Mai mult de 4 afaceri 6.3%

NȘ/NR 2.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


12
Câte afaceri administraţi în prezent?

Una sigură 61.8%

Trei din cinci respondenţi (61,8%)


administrează în prezent o singură
Două 24.6%
afacere, în timp ce un sfert dintre
aceştia (24,6%) administrează două.

Trei 8.1%

Mai mult de 4 afaceri 2.9%

NȘ/NR 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


13
Care au fost dificultăţile întâmpinate de dumneavoastră la deschiderea afacerii?

Birocraţia, obţinerea anumitor aprobări, avize etc 57.7%

Birocraţia, obţinerea anumitor


aprobări, avize (57,7%), respectiv Lipsa posibilităţilor de finanţare suficientă a start-up-
ului
55.5%
lipsa posibilităţilor de finanţare
suficientă (55,5%) au fost pentru trei Probleme legate de resursele umane (lipsa de
din cinci respondenţi dificultăţi personal calificat, de persoane de încredere etc )
43.8%

întâlnite la deschiderea afacerii;


pentru mai puţin de jumătate dintre Dificultăţi în obţinerea anumitor informaţii necesare
20.6%
deschiderii afacerii (legislaţie, norme etc )
aceştia (43,8%) dificultăţile întâlnite
au fost problemele legate de
Cunoşterea insuficientă a unor aspecte specifice
resursele umane, iar pentru o legate de iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri
20.2%

persoană din cinci, dificultăţile în


obţinerea informaţiilor necesare Dificultăţi de organizare a activităţilor (nesincronizarea
13.6%
deschiderii afacerii (20,6%), anumitor etape etc )

respectiv cunoaşterea insuficientă a


aspectelor specifice legate de Altele 3.3%
iniţierea afacerii.

Nu am întâmpinat dificultăți 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


14
Înainte de deschiderea afacerii dumneavoastră..
Da Nu NȘ/NR

Aţi realizat un plan de afaceri 59.2% 35.7% 5.1%

Aţi participat la diverse cursuri de iniţiere în afaceri? 21.3% 69.5% 9.2%

Aţi apelat la serviciile unor companii care oferă consultanţă în afaceri şi


10.7% 74.6% 14.7%
management

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


15
În ce măsură consideraţi că la acest moment, în România...
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Femeile şi bărbaţii au şanse egale în dezvoltarea unei afaceri 30.9% 36.0% 19.1% 5.1% 8.8%

Iniţiativele particulare de afaceri au şanse de reuşită 7.0% 25.4% 49.3% 16.2% 2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


16
Cât de important consideraţi că este pentru deschiderea unei afaceri de succes... ?
Foarte important Important Puţin/Foarte puţin/Deloc important NŞ/NR

Să fiţi bine informat în ceea ce priveşte oportunitatea afacerii, cerinţele pieţei etc 66.5% 28.7% 1.5% 3.3%

Să daţi dovadă de implicare, dedicare 80.1% 14.3% 1.5% 4.0%

Să aveţi resurse umane de calitate, oameni de încredere 63.6% 28.7% 2.6% 5.1%

Să aveţi un plan de afaceri 42.6% 41.2% 11.4% 4.8%

Să cunoaşteţi legislaţia, norme specifice etc 43.0% 39.0% 12.2% 5.9%

Să dispuneţi de suficienţi bani 43.0% 37.1% 12.2% 7.7%

Să apelaţi la la serviciile unei companii care oferă consultanţă în afaceri şi


6.6% 15.1% 65.5% 12.9%
management

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


17
În ce măsură credeţi că următoarele abilităţi sunt importante pentru un antreprenor
pentru dezvoltarea unei afaceri de succes?
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură/Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Iniţiativă 77.2% 19.9% 0.8% 2.2%

Putere de luare a deciziilor 65.8% 30.1% 1.1% 2.9%

Comunicare 63.6% 30.5% 1.8% 4.0%

Negociere 58.5% 34.6% 4.0% 2.9%

Motivare 60.7% 31.6% 4.1% 3.7%

Planificare 48.9% 42.6% 3.3% 5.1%

Abilităţi de lucru în echipă 54.0% 34.6% 7.3% 4.0%

Creativitate 56.3% 30.9% 6.7% 6.3%

Supervizare (a activităţilor, personalului etc ) 42.6% 41.5% 8.9% 7.0%

Delegare (capacitatea de a delega responsabilităţi etc ) 35.7% 47.4% 10.7% 6.3%

Abilităţi numerice (capacitatea de a lucra cu bugete) 26.8% 43.4% 22.8% 7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


18
Care credeţi că a fost abilitatea personală care v-a folosit cel mai mult pentru
deschiderea afacerii dumneavoastră?
Iniţiativa 37.9%

Motivarea 18.4%

Pentru două persoane din cinci Creativitatea 11.8%


(37,9%) iniţiativa a fost abilitatea
personală care a folosit cel mai mult Puterea de luare a deciziilor 8.5%

în deschiderea afacerii, în timp ce Abilităţi de lucru în echipă 7.4%


pentru o persoană din cinci (18,4%),
abilitatea personală a fost Comunicarea 4.0%

motivarea. Negocierea 2.9%

Planificarea 1.8%

Supervizarea 1.1%

Delegarea 1.1%

Abilităţi numerice 0.7%

Alta abilitate 3.3%

NŞ/NR 1.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


19
În ce măsură consideraţi că pentru a avea succes în afaceri trebuie...?
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură/Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Clienţii să fie mulţumiţi 79.4% 17.6% 2.9%

Să ai produse sau servicii de calitate 76.1% 19.9% 1.1% 2.9%

Să ai personal de calitate/Angajaţii să fie bine pregătiţi 56.6% 37.9% 1.9% 3.7%

Să ai profit 25.7% 50.0% 18.3% 5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


20
În ce măsură credeţi că problemele actuale ale mediului de afaceri din România
sunt legate de …
Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/Deloc NŞ/NR

Legislaţie 58.8% 26.8% 8.8% 0.7% 4.8%

Birocraţie 60.3% 22.8% 10.7% 1.8% 4.4%

Influenţa politicului 66.5% 15.8% 11.8% 1.5% 4.4%

Resursele umane 32.4% 40.8% 19.1% 0.7% 7.0%

Criza financiară 39.3% 32.7% 19.9% 3.3% 4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


21
Credeţi că în următorul an afacerea dumneavoastră va merge... ?

Mult mai bine 8.8%

Pentru un sfert dintre respondenţi


Mai bine 23.9%
(23,9%), în anul următor afacerea
va merge mai bine, pentru mai mult
de o treime dintre aceştia (35,3%)
va merge aproximativ la fel, iar Aproximativ la fel 35.3%

pentru o persoană din cinci (21,7%)


va merge mai prost.
Mai prost 21.7%

Mult mai prost 5.1%

NŞ/NR 5.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


22
23
Sex

23.9%

Bărbat
Femeie

76.1%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


24
În afară de limba dumneavoastră maternă, ce alte limbi cunoaşteţi suficient de bine
să luaţi parte la o conversaţie?

Engleză 73.2%

Pentru trei sferturi dintre respondenţi Franceză 39.0%

(73,2%), engleza este limba cea mai


cunoscută încât să ia parte la o Italiană 16.5%

conversaţie, în timp ce pentru doi


din cinci respondenţi (39,0%), Rusă 6.6%
franceza este cea mai cunoscută.
Germană 6.6%

Spaniolă 4.8%

Română 1.1%

Altele 0.7%

NȘ/NR 10.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


25
Care este ultima şcoală absolvită?

Doctorat şi şcoală postdoctorală 3.7%

Patru din cinci respondenţi au


Master 19.1%
absolvit o formă superioară de
învăţământ [ studii superioare
(53,7%), master (19,1%) respectiv a
doua facultate sau doctorat (3,7%)], A doua facultate 3.7%

în timp ce o persoană din cinci a


absolvit studii medii (18,4%).
Studii superioare (universitate, facultate) 53.7%

Studii medii (liceu, postliceală) 18.4%

Profesională/complementară sau 10 clase 1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


26
Care a fost ocupaţia dumneavoastră înainte de a demara această afacere?
Ocupaţie intelectuală, specialist cu studii superioare 42.3%

Conducător de unităţi, director, manager 14.3%

Elev/student 9.2%

Lucrător în servicii şi comerţ 8.8%

Tehnician, maistru 8.5%

Întreprinzător pe cont propriu/liber profesionist (fără angajaţi) 3.7%

Patron cu angajaţi în altă afacere decât cea actuală 3.7%

Muncitor calificaţi 2.9%

Funcţionar în administraţie 2.9%

Cadru militar 1.1%

Şomer neînregistrat 0.7%

Şomer înregistrat 0.4%

Casnic(ă) 0.4%

Meşteşugar şi mecanic reparator 0.4%

NŞ/NR 0.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Număr de cazuri: 272 persoane în eşantionul total


27