Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat director:

Aprobat sef de comisie:

FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROGRESULUI PREŞCOLARULUI

Abilitǎţi 2009- 2010 2011- 2012-


2010 - 2012 2013
2011
1. Domeniul stiinte: I E F I E F I E F I E F

• Clasificǎ şi ordoneazǎ obiecte dupǎ criteriul culorii, formei, mǎrimii, grosimii, lungimii
• Construieşte structuri de obiecte (mǎrgele, boabe, cuburi, jetoane)
• Inţelege şi utilizeazǎ numerele şi cifrele în limitele 1-10
• Recunoaşte şi denumeşte, construieşte şi utilizeazǎ formele geometrice (cerc, pǎtrat, triunghi,
dreptunghi, oval)
• Construieşte grupe de obiecte prin corespondenţǎ de la unul pânǎ la 10 elemente şi aratǎ, astfel, care
grupǎ e mai mare sau mai micǎ
• Identifica elemente de orientare in spatiul larg si apropiat: inauntru, afara, aproape, departe, pe, sub, in ,
langa
• Identificǎ elementele lipsǎ din imagini reprezentând un întreg
2. Domeniul limba si comunicare

• Cunoaşte schema corporalǎ proprie şi a partenerului


• Pronunta foneme, silabe, cuvinte simple;
• Cunoaşte expresii emoţionale şi atitudini specifice ale membrilor familiei şi grǎdiniţei
• Identificǎ şi opereazǎ cu obiecte din mediul de activitate ( jucǎrii, obiecte personale, hranǎ)
• Identificǎ şi denumeşte animale şi plante din mediul înconjurǎtor
• Asociaza imagini cu meseriile adecvate;
• Identificǎ şi denumeşte fructe si legume
• Cunoaşte anotimpurile dupǎ schimbǎrile survenite în naturǎ

Abilitǎţi 2009- 2010 2011- 2012-


2010 - 2012 2013
2011
3. Domeniul Om si Societate
Dovedeşte autonomie de autoservire în activitatea zilnicǎ
• Cunoaşte regulile de minimǎ protecţie a sǎnǎtǎţii proprii şi a naturii
• Işi exprimǎ nevoile şi dorinţele personale
• Se orienteazǎ adecvat într-un spaţiu nou
• Stabileşte relaţii interpersonale corecte şi diferenţiate
• Acceptǎ şi respectǎ regulile de convieţuire în grup
• Cunoaşte reguli de securitate personalǎ
4. Domeniul estetic si creativ
• Utilizeazǎ corect instrumentele de lucru în exprimarea gestului grafic
• Cunoaşte şi aplicǎ regulile de utilizare a materialelor şi instrumentelor de lucru
• Organizeazǎ spaţiul plastic în funcţie de dimensiunea şi poziţia obiectelor şi suprafeţelor pe care se
lucreazǎ
• Selecteazǎ şi combinǎ culorile în funcţie de temǎ
• Işi perfecţioneazǎ deprinderi de a decora unele suprafeţe cu semne grafice pregǎtitoare pentru scriere
• Işi formeazǎ deprinderi de a decora unele suprafeţe cu semnele grafice învǎţate
• Realizeazǎ unele modele decorative prin combinarea liniilor, a punctelor, sau a unor modele decorative,
dispuse într-o anumitǎ ordine
• Cunoaşte diferite materiale de lucru
• Alege materialele adecvate pentru realizarea unei teme
• Îşi formeazǎ gesturi manuale fundamentale
• Işi dezvoltǎ mobilitatea manualǎ
5. Domeniul psihomotric
• Işi formeazǎ o ţinutǎ corporalǎ corectǎ
• Cunoaşte şi aplicǎ reguli de igienǎ a efortului fizic
• Percepe componentele spaţio-temporale
• Manifestǎ în timpul activitǎţii atitudini de cooperare, spirit de echipǎ, de competiţie şi fair-play
• Respectǎ regulile stabilite de comun în cadrul grupului
• Participǎ activ la reuşita echipei
Se acordǎ punctajele astfel:
1 nu poate realize itemul
2 încearcǎ sǎ realizeze dar nu reuşeşte
3 realizeazǎ parţial cu sprijin
4 realizeazǎ uneori independent
5 realizeazǎ independent corect