Sunteți pe pagina 1din 8

InfoGEOPARC Buletin informativ

pentru Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului

Ce este un Geoparc
Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului
Dezvoltarea turismului
Locuri de vizitat
Trasee amenajate
Alte zone turistice
Propuneri de viitor
Context
Acest material este o parte din realizarea
planului de management pentru GDTH.
Motivul care ne-a determinat să amenajăm
Țara Hațegului din punct de vedere
Țara Hațegului: Un loc de descoperit
turistic este acela că am văzut în aceste Pe baza potențialului local - natură, tradiții și istorie- vrem să
locuri pitorești nu doar frumusețea construim o destinație turistică rurală, naturală și liniștită, unde
naturii, ci și potențialul economic pe care vizitatorii să se poată bucura de o vacanță cultural-educativă, iar
Țara Hațegului îl poate aduce localnicilor.
localnicii să profite de beneficiile aduse de turismul responsabil.
Un motiv în plus este acela că turismul
reușește prin promovare să asigure
respectarea și protecția patrimoniului
local. Viziune: Un drum prin vremi
Primii pași au constat în găsirea acelor Vrem să ajutăm vizitatorii să găsească și să se bucure de comorile
elemente ale Țării Hațegului ce pot fi turistice ale Țării Hațeglui.
transformate în atracții turistice, ca apoi
să putem creiona o viziune de dezvoltare Aici este locul în care poți veni cu familia ta pentru a descoperi lumi
turistică. dispărute ale preistoriei: lumi ale dinozaurilor, vulcani preistorici,
Am continuat prin realizarea amenajărilor lumi ale oceanului Tethys sau locuri unde epoca de gheață a lăsat
de infrastructură de vizitare și prin urme adânci.
publicarea unor materiale de promovare și
informare. Ținut înconjurat de imense sălbăticii, Țara Hațegului este locul
în care vei fi mereu în mijlocul naturii, bucurându-te de pajiști
Deși mai sunt muți pași de făcut, ceea
ce a fost realizat până acum a primit
înflorite pe deal și munte sau colindând prin spectaculoasele păduri
recunoaștere din partea experților Carpatine.
internaționali în turism care au vizitat zona Aici te vei putea plimba alături de cei dragi printre repere
și a fost recomandat ca model și pentru fundamentale istoriei României presărate cu ruine medievale,
alte părți ale României.
mănăstiri uitate de timp sau ruine ale Împeriului Roman.
Dan Palcu, În această lume a satului vei putea regăsi, alături de primitoare gazde
coordonator dezvoltare turistică
hațegane, obiceiuri și tradiții din vremurile bunicilor.

Turismul este cea mai evidentă activitate a turism: Explorează cu cei dragi
unui Geoparc. Locurile pe care le propunem spre vizitare nu sunt adresate
Planul de management trebuie să asigure experților. Sunt recomandate celor care vor să descopere alături
buna funcționarea a Geoparcului, să susțină de familie sau prieteni locuri frumoase și pitorești. De asemenea,
conservarea naturii și a patrimoniului, și în
acelși timp, să ofere soluții de dezvoltare
pe aceste meleaguri vizitatorul poate găsi, odată cu reîntoarcerea
responsabilă a turismului. în inima satului românesc, monumente ce marchează puncte de
referință din istoria țării.
Alexandru Andrășanu,
coordonator Plan de Management

1
Locuri de vizitat
Am analizat locurile din Țara Hațegului unde putem să îndrumăm Situri prioritare
turiștii să facă vizite. Am urmărit potențialul lor, dincolo de unele 1. Biserica Densuș
neajunsuri de amenajare, pentru a stabili o ordine. Siturile analizate 2. Mănăstirea Prislop
au primit 5 seturi de punctaje pentru a fi împărțite în categorii de 3. Ulpia Traiana Sarmizegetusa
valoare. Categoriile ne fac să vedem prioritățile și tipul de investiții 4. Cetatea Colț
necesare. 5. Rezervația de Zimbri
6. Biserica Sântămăria Orlea
Situri Naturale 7. Siturile cu fosile de dinozauri
Geologie. Dintre siturile identificate, cele geologie prezintă istoria 8. Valea Râului Bărbat
Pământului. Aceste situri sunt importante pentru Țara Hațegului 9. Dealurile vulcanice
deoarece oferă un context istoriei dinozaurilor și completează 10. Falezele de calcar Peștera
siturile naturale. 11. Vârful Poieni
Biodiversitate. Siturile naturale sunt cele care încântă vizitatorii Țării 12. Fânețele cu narcise
Hațegului. Nu sunt neapărat zonele cele mai sălbatice sau locurile cu
cea mai mare bogăție de specii protejate, dar sunt zone în care natura Situri de interes
nu este deranjată semnificativ de activitățile antropice. 1. Cetatea Răchitova
2. Biserica din Ostrovul Mare
Situri Culturale 3. Mănăstirea Colț
Ruine. În Geoparc sunt adunate toate siturile arheologie și 4. Dealul Răchitovei
monumnetele istorice care pot fi vizitate. Cele mai multe situri 5. Curtea Nobiliară de la Sălașu
sunt cetăți medievale în care se pot vedea etaplele de dezvoltare a 6. Turnul Crivadiei
civilizației din Țara Hațegului. Majoritatea siturilor sunt accesibile 7. Cetatea Mălăiești
după scurte plimbări pedestre și sunt, cu acest prilej, motiv pentru 8. Cheile în Granit
drumeții. 9. Fânețele de la Pui
Biserici și mănăstiri. Bisericile și mănăstirile din Țara Hațegului sunt 10. Biserica Sânpetru
puncte de referință de mare diversitate și cu o cronologie proprie. 11. Biserica Protestantă din
Sunt punctele cele mai accesibilie, pentru toți vizitatorii. Peșteana
12. Fosilele de la Fizești
Repere ale vieții tradiționale 13. Belvederea de la Clopotiva
Muzee și colecții. Muzeele și colecțiile din Țara Hațegului, 14. Cuiburile de dinozauri de la
completate cu case și gospodării tradiționale, sunt situri speciale pe Tuștea
care le-am evaluat separat și care au nevoie de modificări pentru a 15. Cheile Crivediei
deveni corespunzătoare formelor de turism propuse. Le prezentăm 16. Mlaștina de la Peșteana
aici, alături de sugestii și recomandări. 17. Piatra Corbilor

2
Trasee de vizitare
Mai mult decât Amenajarea traseelor de vizitare a constat în identificarea drumului
cel mai potrivit, căutarea poveștilor și a informațiilor despre
situri obiectivele turistice de pe traseu, identificarea locurilor mai
intersante, unde să fie amplasate panouri de interpretare (panouri
Știm că nu este suficientă simpla de descoperire). A urmat apoi designul și realizarea conținutului
amenajare a siturilor pentru panourilor (informații, texte, ilustrații și asamblare de informație)
vizitare și de aceea pregătim zone și validarea lor cu specialiști consultanți (biologi, istorici, geologi).
în care oaspeții Țării Hațegului
pot face plimbări sau desfășura Drumul Fluturilor și Valea Sălașului
sporturi și activități de agrement Este o zonă cu mai multe situri și trasee turistice. Tot aici se află și
în natură. centrul Parcului Național Restzat, de unde se poate urca în munții
Geoparcul poate să se implice în Retazat. Zona este recunoscută pentru ruinele medievale, fânețele
acest sens mai ales prin amenajarea cu fluturi rari, narcise și plante de tundră. De asemenea, există aici și
de trasee tematice, dar și prin un traseu tematic amenajat de parcul Național Retezat la 100m după
identificarea locurilor pitorești. centrul de vizitare, marcat cu vopsea albastră, a cărui parcurgere
durează aproximativ 2 ore.
Astfel, odată cu identificarea și
evaluarea siturilor turistice, am Dealurile Vulcanice
încercat să descoperim și zone Este un traseu destinat celor care vizitează biserica Densuș, dar și o
pentru activități de agrement și plimbare relaxantă ce permite identificarea unor urme ale erupțiilor
sporturi în aer liber. vulcanice din vremea dinozaurilor, rămășițe ale unui abis oceanic
Zonele identificate au fost apoi preistoric. Urmărindu-l, traseul duce în zone împădurite și presărate
testate și notate pentru a ști cu poieni în care se pot observa mai ales păsări sălbatice. Momentul
care sunt cele potrivite pentru culminant al traseului este pe coama dealurilor vulcanice, unde
recomandări sau ghidaj local și punctele de belvedere oferă posibilitatea observării corbilor și
care vor fi dezvoltate într-o fază păsărilor răpitoare.
următoare.
Valea Dinozaurilor
Au rezultat zone prioritare, zone
Este un traseu destinat celor care sunt intersați de fosilele de
pitorești și zone de dezvoltare
dinozauri și poate fi parcurs cu bicicleta sau cu mașina. Traseul este
ulterioară.
recomandat celor care vor să vadă situri în care s-au descoperit fosile
În zonele prioritare am amenajat de dinozauri (cu toate acestea, fosilele de dinozauri descoperite se
trasee de informare. află în centrele de vizitare ale geoparcului), zone cu bulgări de granit,
satele tradiționale Ohaba și Sibișel, unde se poate vedea o vâltoare,
un cuptor de topit var și o moară de apă sau biserica monument
istoric de la Sâmpetru.

5
Portofoliu: Vizitare
Infrastructura de vizitare a siturilor este esențială pentru a asigura
o vizită plăcută. Atât panourile de informare sau interpretare, cât
Promovare
Deoarece avem un buget redus,
și săgețile de direcționare sunt elemente de bază pe care le-am
am fixat ca element de bază
amplasat astfel încât să putem transforma vizitarea și observarea
în strategia de comunicare și
unui monument într-o plăcută experiență de descoperire și recreere
promovare, utilizarea eficientă a
în aer liber.
resurselor.
Panouri de informare Astfel am creeat un portofoliu
Sunt panourile care oferă informații despre locurile pe care le modular, care să poată fi folosit cu
vizitezi. Este vorba de acele panouri care anunță intrarea sau ieșirea ușurință în cele mai variate situații.
din spațiul Țării Hațegului și care te informează că te afli într-o Au fost realizate materialele de
anumită parte a Geoparcului (destinație locală). De asemenea, mai informare: Ghidul turistic - este
sunt panourile de comună, care prezintă atracțiile turistice de bază un album foto dar și un ghid cu
din Țara Hațegului și locurile de vizitat din imediata apropiere a informații interesante, hărți ale
panoului. destinațiilor locale și sugestii de
vizitare; Harta de buzunar este o
Panouri de interpretare sinteză a ghidului turistic.
Aceste panouri sunt cele mai complexe. Ele înlocuiesc un ghid sau Ca materiale de promovare au
un expert și prezintă prin text și imagini informații interesante legate fost realizate pliante, cărți poștale,
de locurile în care sunt amplasante, ghidând și clarificând astfel postere și calendare, completate cu
perceția observatorului. indicații, și ele cu rol de promovare.
Am realizat o pagină web pentru
Săgeți de direcționare promovarea turistică a Țării
Sunt amplasate atât în locurile în care este necesar să fie evidențiată Hațegului: www.hateggeoparc.ro
direcția către un punct de interes, cât și la începerea unui traseu - zonă pe care vom continua cea
pentru a face cunoscută existența unor locuri de vizitat. mai mare parte e eforturilor de
promovare a zonei

6
Destinații locale:

Dealurile vulcanice Silvașu de Jos

Dealurile Vulcanice, localizate în Silvașu de Sus


Pădurea cu

zona Densușului și Răchitovei, la doi Colinele Hațegului


pași de Biserica Densuș sau Cetatea Mesteacăn Mănăstirea Prislop Crăguiș

Răchitova, sunt locuri de piatră în


Livezi
care te poți plimba pe foste erupții Vălioara
Gotești General Berthelot
vulcanice. Aici poți vedea istoria Răchitova Boița Fărcădin Haţeg

ascunsă unei insule preistorice, din Tuștea


Ciula Mică
vremea dinozaurilor. Ciula Mare Copaci
Nălațvad

Vadu
Densuș Sântămaria O
Ștei Reea
Hățăgel Totești

Meleagurile cu piartră Criva


Valea Bărăștii Hațegului
dinozaurilor
Dealurile vulcanice
scrisă Păclișa Săcel
Ciopeia
Melagurile cu piatră scrisă sunt în Peștenița Peșteana
Sânpetru

vecinătatea orașului antic Ulpia Poieni Cârnești Unciuc


Traiana Sarmizegetusa și sunt Sălașu de Jos

împânzite cu urme ale romanilor. Breazova Ostrov

Aici vei găsi adesea, în cele mai Ostrovu Mic Valea Dâljii
neașteptate locuri, altare romane, Păucinești
Sarmizegetusa
Ostrovel Ohaba
Sălașu de Sus

pietre de mormât din vremuri antice Zeicani


Râu de Mori
Clopotiva
sau chiar coloane și urme de ziduri, Hobița-Grădiște
Sibișel
P
Mălăiești
mărturie a vremurilor când aici era Suseni
Brazi
Nucșoara
capitala Provinciei Romane Dacia. Meleagurile Mănăstirea Colț Peşter
cu piatră scrisă

Valea Dinozaurilor
Valea Dinozaurilor, de-a lungul
Râului Sibișel, ascunde pe lângă
locurile unde s-au găsit fosile de
dinozauri și câmpuri cu bulgări de
granit aduși din Munții Retezat
Destinații locale:
Colinele Hațegului
Colinele Hațegului, situate la Nord
de Hațeg, sunt locuri pitorești ce
Zimbrii
aduc aminte de colinele domoale ale
Transilvaniei. Aici poți să te bucuri
Țara Hațegului. Destinații locale de relieful blând, iar în văi ascunse
Autor: Dan Palcu, Copyrignt © MZC 2010 poți găsi comori neașteptate, cum ar
fi Mănăstirea Prislop sau Pădurea cu
Zimbrii.
Bucium-Orlea

Orlea
Balomir
Plaiurile de sub munte
Plaiurile de sub munte, la poalele
împădurite ale Munților Retezat,
sunt fânețe pitorești, bogate în
Ohaba de sub Piatră
plante și animale rare, unde oamenii
Fizești
Federi trăiesc în armonie cu Natura. Satele
Tecuri
mici sunt pline de comori: ruine
Băiești
Rușor Galați Ohaba Ponor medievale, ca Cetatea Mălăiești
Zăvoi Pui sau Curtea Medievală de la Sălașu,
Râu Alb
Ponor
Ținuturile
miracole ale naturii, cum ar fi
Plaiurile
de calcar Peștera, din satul cu același nume și
Paroș
Râu Mic
de sub munte chiar gospodării tradiționale.
Livadia
Râu Bărbat
Coroiești
Șerel
Baru Petros
ra

Hobița
Valea Lupului Ținuturile de calcar
Crivadia
Uric
Ținuturile de calcar sunt situate
pe valea superioară a Streiului și
ascund peșteri și chei spectaculoase.
În aceste plaiuri se găsesc poieni cu
margarete și păduri de liliac, dar
și ruine de cetăți construite din
piatra de calcar, cum ar fi Cetatea
Crivadiei.
Materiale realizate cu finanțare de la
AdministrațIA Fondului Pentru mediu