Sunteți pe pagina 1din 45

Sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe

Cuprins

1. DESCRIEREA PROBLEMEI
2. SPECIFICAREA CERINTELOR
2.1. Diagrama principala a cazurilor de utilizare
2.1.1. Diagrama
2.1.2. Prezentarea cazurilor de utilizare
2.2. Diagrame detaliate ale cazurilor de utilizare
2.2.1. Receptionare si intrare in gestiune
2.2.1.1. Diagrama cazului de utilizare
2.2.1.2. Prezentarea cazului de utilizare
2.2.2. Gestiune contabila
2.2.2.1. Diagrama cazului de utilizare
2.2.2.2. Prezentarea cazului de utilizare
2.2.3. Generare rapoarte specifice
2.2.3.1. Diagrama cazului de utilizare
2.2.3.2. Prezentarea cazului de utilizare
2.2.4. Miscare mijloace fixe
2.2.4.1. Diagrama cazului de utilizare
2.2.4.2. Prezentarea cazului de utilizare
2.2.5. Iesire din gestiune
2.2.5.1. Diagrama cazului de utilizare
2.2.5.2. Prezentarea cazului de utilizare
3. ANALIZA DOMENIULUI CLASELOR
3.1. Diagrama de clase fara atribute si operatii
3.1.1. Diagrama
3.1.2. Prezentarea claselor
3.2. Diagrame de stare pentru clasele cu comportament dinamic
3.2.1. Diagrama de stare a clasei “Mijloc fix”
3.2.2. Diagrama de stare a clasei “Document receptie”
3.3. Diagrame de secventa si diagrame de colaborare asociate
3.3.1. Iesire din gestiune aprobata
3.3.1.1. Diagrama de secventa
3.3.1.2. Diagrama de colaborare
3.3.2. Reevaluare mijloace fixe
3.3.2.1. Diagrama de secventa
3.3.2.2. Diagrama de colaborare
3.3.3. Remediere deficiente mijloace fixe
3.3.3.1. Diagrama de secventa
3.3.3.2. Diagrama de colaborare
3.3.4. Miscare mijloace fixe aprobata
3.3.4.1. Diagrama de seventa
3.3.4.2. Diagrama de colaborare

4. PROIECTAREA
4.1. Diagrame de activitati
4.1.1. Mijloc fix
4.1.2. Intrare in gestiune
4.1.3. Iesire din gestiune
4.2. Diagrama claselor completa
4.2.1. Diagrama claselor – completare cu atribute si operatii
4.2.2. Rafinarea diagramei de clase (pe baza diagramelor de
interactiune, prin relatii de specializare-generalizare, adaugarea
unor noi operatii, modificarea unor asocieri)
5. IMPLEMENTAREA
5.1. Diagrama componentelor
5.1.1. Diagrama
5.1.2. Prezentarea diagramei
5.2. Generare de cod in Visual C++
6. DESFASURAREA
6.1. Diagrama de desfasurare
6.1.1. Diagrama
6.1.2. Prezentarea diagramei
Sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe

1. DESCRIEREA PROBLEMEI
Societatea Utchim SA este o societate ce functioneaza in domeniul productiv. Aceasta
produce utilaj chimic si petrolier, avand numeroase comenzi atat din tara, cat si din
strainatate. Datorita obiectului de activitate si dimensiunilor, societatea dispune de o
multitudine de mijloace fixe aflate in diverse stadii ale ciclului de viata.
Conducerea societatii isi doreste o eficientizare a gestiunii mijloacelor fixe care sa
duca la imbunatatirea activitatii intregii firme. De aceea, s-a hotarat informatizarea activitatii
de gestiune a mijloacelor fixe, activitate ce nu era informatizata.
Cerintele conducerii societatii se refera la :
o reducerea timpului de completare a formularelor asociate circuitului mijloacelor fixe
in cadrul societatii
o monitorizarea personalului care a facut inregistrarile, modificarile, aprobarile si
analizele
o reducerea timpului implicat de generarea diverselor rapoarte solicitate
o imbunatatirea activitatii Departamentului financiar-contabil
o reducerea timpului presupus de diversele operatii asociate mijloacelor fixe
Problema propune proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor
fixe.
Din discutia cu conducerea societatii au reiesit urmatoarele aspecte referitoare la
gestionarea mijloacelor fixe, ce caracterizeaza sistemul manual utilizat anterior de societate:

Mijloacele fixe sunt livrate de diverse societati furnizoare. La primire, ele sunt
verificate de catre o comisie de specialisti pentru a vedea daca se realizeaza indeplinirea
conditiilor impuse de catre Utchim SA pentru mijloacele fixe respective. Comisia ce face
analiza mijloacelor fixe isi prezinta concluziile in cadrul unor documente de receptie. Pentru
mijloacele fixe independente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice se intocmeste
un proces verbal de receptie. Pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe
tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice
se intocmeste un proces verbal de receptie provizorie. Pentru utilajele si instalatiile care
necesita montaj si probe tehnologice, precum si cadirile si constructiile speciale care
deservesc procese tehnologice se intocmeste un proces verbal de punere in functiune. Daca
sunt indeplinite conditiile impuse, atunci comisia respectiva admite receptia mijloacelor fixe
si consemneaza concluziile in procesele verbale de receptie. Daca nu sunt indeplinite
conditiile de receptie, mijlocul fix este respins, iar furnizorul se obliga sa remedieze
deficientele in conformitate cu standardele de calitate dorite de catre beneficiar (Utchim SA)
pana la un anumit termen. Dupa remedierea acestor deficiente, mijlocul fix este pus in
functiune.
In momentul punerii in functiune, mijlocul fix este asignat unui supraveghetor,
gestionarul insarcinat cu mentenanta sa si care are in intretinere mai multe mijloace fixe.
Exista diversi gestionari la nivel de depozite, sectii si alte subunitati ale societatii. Dupa ce
mijlocul fix a intrat in unitate, Departamentul financiar-contabil aloca un numar de inventar
ce identifica mijlocul fix in mod unic si inregistreaza acest numar de inventar in registrul
numerelor de inventar. Numarul de inventar nu poate fi alocat unui alt mijloc fix decat la
renumerotarea mijloacelor fixe, cand se intocmeste un nou registru al numerelor de inventar.
Totodata, Dep. financiar-contabil intocmeste si fisa mijlocului fix, document ce va inregistra
toate aspectele legate de acel mijloc fix, pana la scoaterea sa din uz.
In momentul intrarii in gestiunea societatii, pentru un mijloc fix se calculeaza valoarea
de inventar, amortizarea lunara, cota de amortizare, durata normala de viata si data amortizarii
complete. Pe parcursul duratei de viata a mijlocului fix, se fac reviziuri periodice ale acestuia,
cu reviziurea duratei de viata si a metodei de amortizare.
Deasemeni, mijloacele fixe pot fi mutate intre diverse subunitati ale societatii, acest
lucru trebuind consemnat in cadrul unui bon de miscare, precum si pe fisa mijlocului fix.
La terminarea duratei de viata, mijlocul fix este scos din functiune/declasat, fiind
transformat in piese de schimb sau materiale refolosibile, daca acest lucru este posibil.
Scoaterea din functiune este initiata de subunitatea ce a primit mijlocul fix in folosinta. Odata
cu scoaterea sa din functiune, mijlocul fix iese in gestiunea societatii, tot procesul fiind
consemnat pe un proces verbal de scoatere din functiune emis de subunitatea primitoare a
mijlocului fix.

2. SPECIFICAREA CERINTELOR

Dupa analiza problemei, s-a trecut la modelarea problemei de proiectare a sistemului


informatic, cu scopul de a facilita intelegerea corecta, de a spori timpul de efectuare a
diverselor operatii si de consultare a rapoartelor disponibile:

2.1. Diagrama principala a cazurilor de utilizare


2.1.1. Diagrama
Receptionare si intrare in gestiune
Unitate furnizoare

Gestiune contabila

<<com municate>>
Departament
Comisie financiar-contabil
specialisti

Generare rapoarte specifice

Miscare mijloace fixe


Administrator
societate
Gestionar

Iesire din gestiune

2.1.2. Prezentarea cazurilor de utilizare


S-a modelat o diagrama principala a cazurilor de utilizare care descrie modul in care
utilizatorii externi interactioneaza cu aplicatia informatica. Aceasta diagrama grupeaza
actiunile efectuate asupra sistemului informatic. Sunt prezentate cele cinci parti umane
principale (actorii) ce iau contact cu programul: unitatea furnizoare ce livreaza mijlocul fix si
este interesata de concluziile comisiei de specialisti pentru a putea remedia eventualele
deficiente ce pot aparea si care ar putea impiedica receptionarea si luarea in gestiune imediata,
comisia de specialisti ce analizeaza mijloacele fixe la receptia acestora, la reevaluare si la
scoaterea din functiune si isi prezinta concluziile emitand diverse rapoarte si documente
specifice, Departamentul financiar-contabilitate care tine evidenta mijloacelor fixe si este la
curent cu toate evenimentele legate de acestea ce pot aparea pe durata lor de viata, gestionarul
delegat cu supravegherea mijlocului fix pe toata durata de viata a acestuia, care beneficiaza de
informatii din sistem referitoare la mijloacele fixe atunci cand este instiintat de intrarea in
gestiune a unui nou mijloc fix, de primirea unui mijloc fix de la alta subunitate a societatii
precum si de luarea in primire a materialelor rezultate la iesirea din gestiune, si care poate
introduce anumite informatii in sistem ce privesc mijloacele fixe avute in supraveghere si
administratorul societatii care solicita diverse rapoarte cu privire la mijloacele fixe si aproba
diferite operatii asociate acestora, cum ar fi iesirea din gestiune sau miscarea mijloacelor fixe
intre subunitatile societatii. Apar 5 mari grupe de activitati: Receptionare si intrare in
gestiune, Gestiune contabila, Generare rapoarte specifice, Miscare mijloace fixe si Iesire din
gestiune.
2.2. Diagrame detaliate ale cazurilor de utilizare
2.2.1. Receptionare si intrare in gestiune
2.2.1.1. Diagrama cazului de utilizare

2.2.1.2. Prezentarea cazului de utilizare


Acest caz de utilizare se refera la procesul de intrare in gestiune a unui nou mijloc fix
in cadrul unitatii analizate.
Prezentarea cazurilor de utilizare:

Livrare mijloc fix

Unitate furnizoare

Unitatea furnizoare face livrarea mijlocului fix, ceea ce determina salvari in baza de date
facute de functionarii societatii Utchim la primirea mijloacelor fixe, prin intermediul
aplicatiei. Furnizorul asteapta concluziile rezultate in urma analizei lor de catre comisia de
specialisti.
Unitate furnizoare

<<extend>> <<include>>

Verificare conditii impuse Respingere receptie Remediere deficiente mijloc fix

Comisie
specialisti

Comisia de specialisti intrunita cu ocazia livrarii mijlocului fix analizeaza indeplinirea


standardelor impuse de Utchim SA pentru mijlocul fix respectiv.Verificarea conditiilor
impuse de societate poate avea, uneori, ca si consecinta, respingerea receptiei datorita
standardelor neindeplinite de mijloacele fixe livrate. Indiferent ca mijlocul fix este respins sau
nu, furnizorul beneficiaza de informatii cu privire la deciziile comisiei de specialisti, luate ca
urmare a evaluarii marfii, informatii pe care le poate primi prin intermediul functionarilor
societatii Utchim prin consultarea bazei de date prin aplicatia informatica. Respingerea
receptiei determina, automat, in sistemul informatic, apelarea functiei de remedierea
deficientelor de catre societatea furnizoare, pentru a vedea daca deficientele constatate la
analiza au fost deja remediate. Cazul de utilizare Remediere deficiente mijloc fix este in
relatie de incluziune in raport cu Respingere receptie.

Comisie
specialisti

Receptie mijloc fix

<<include>>

Gestionar

Punere in functiune

Comisia de specialisti dispune receptia mijlocului fix care indeplineste standardele dorite. In
urma receptiei, mijlocul fix, automat, este pus in functiune si intra in grija gestionarului
repartizat, deci aplicatia apeleaza functia de punere in functiune. Intre actorii gestionar si
comisia de specialisti exista o relatie de dependenta deoarece gestionarul depinde de comisia
de specialisti pentru a receptiona un mijloc fix pentru supraveghere, abia dupa ce comisia de
specialisti si-a dat avizul favorabil, gestionarul putand sa ia mijlocul fix in gestiune.
Gestionarul depinde de comisia de specialisti in realizarea cazului de utilizare Receptie mijloc
fix. Gestionarul poate accesa sistemul informatic pentru a beneficia de concluziile si deciziile
comisiei de specialisti cu privire la receptia mijlocului fix; odata cu receptia, acesta ia in
primire mijlocul fix, care este pus in functiune. La randul sau, gestionarul poate introduce in
sistem anumite informatii despre mijlocul fix luat in primire, actualizand baza de date.

Verificare conditii impuse

Receptie mijloc fix

<<include>>
Departament
financiar-contabil

Punere in functiune

Deasemenea, Dep. financiar-contabil poate accesa baza de date si beneficiaza de informatii de


la toate stadiile de receptionare a mijlocului fix, cunoscand rezultatele verificarii conditiilor
impuse, receptiei mijlocului fix si punerii in functiune, informatii pe care le utilizeaza in
activitatea de gestionare si contabilizare aferenta.

2.2.2. Gestiune contabila


2.2.2.1. Diagrama cazului de utilizare
Evaluare initiala a mijlocului fix

<<include>> <<extend>>

Comisie
specialisti Intocmire fisa mijlocului fix Atribuire numar de inventar mijloc Atribuire numar suplimentar
fix
<<include>>

<<communicate>>

<<include>> Calcul durata de viata

<<communicate>>

Departament
financiar-contabil

Calcul amortizare

<<extend>>

<<include>>

Reevaluarea mijloacelor fixe Calcul amortizare cumulata la


reevaluare

2.2.2.2. Prezentarea cazului de utilizare


Gestiunea contabila se refera la toate operatiile de gestiune ce privesc mijlocul fix
realizate de catre Dep. Financiar-contabil.
Evaluare initiala a mijlocului fix

Comisie
specialisti

Departament
financiar-contabil

Reevaluarea mijloacelor fixe

Comisia de specialisti realizeaza o evaluare initiala a mijlocului fix, in momentul in care


acesta este primit de la unitatea furnizoare, pentru a vedea daca indeplineste standardele
impuse, precum si o reevaluare periodica a mijlocului fix. Comisia, apoi, introduce, prin
intermediul aplicatiei informatice, concluziile si deciziile sale cu privire la mijlocul fix
respectiv. Departamentul financiar-contabil are acces la concluziile comisiei stocate in baza
de date, pe care le utilizeaza apoi in operatiile contabile.
<<include>> <<extend>>

Intocmire fisa mijlocului fix Atribuire numar de inventar mijloc Atribuire numar suplimentar
fix
<<include>>

<<communicate>>

<<include>> Calcul durata de viata

<<communicate>>

Departament
financiar-contabil

Calcul amortizare

<<extend>>

<<include>>

Reevaluarea mijloacelor fixe Calcul amortizare cumulata la


reevaluare

In urma evaluarii initiale facute de comisia de specialisti la intrarea in gestiune a mijlocului


fix, Dep. financiar-contabil emite fisa mijlocului fix, ocazie cu care aplicatia realizeaza,
automat, si atribuirea numarului de inventar pentru mijlocul fix si calculul duratei de viata a
acestuia, precum si calculul amortizarii. Cazurile de utilizare Atribuire numar de inventar
mijloc fix, Calcul durata de viata si Calcul amortizare sunt implicate de realizarea cazului de
utilizare Intocmire fisa mijloc fix. La intocmirea fisei mijlocului fix se face calculul duratei de
viata a acestuia, adica a perioadei pe parcursul careia intreprinderea se estimeaza ca va utiliza
activul supus amortizarii. La salvarea in baza de date a unei noi fise a unui mijloc fix, se
calculeaza amortizarea asociata acestuia, cota de amortizare, amortizarea lunara si data
amortizarii complete. Registrul numerelor de inventar serveste ca document de atribuire a
numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor.
Mijloacele fixe sunt clasificare in 4 grupe, conform Monitorului Oficial. Se poate folosi, fie
cate un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe,
in functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza a intra in unitate.
Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) si pentru
mijloacele fixe a caror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distributie gaz metan,
drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indica numarul de inventar stabilit. In aceste
cazuri, este necesar ca, pe langa numarul de inventar respectiv, sa se foloseasca si numere
suplimentare, atribuirea de numere suplimentare aparand ca o extensie a atribuirii de numere
de inventar. Societatea poate proceda la reevaluarea mijloacelor fixe la sfarsitul exercitiului
financiar, cu reflectarea in contabilitate a rezultatelor acesteia. Reevaluarea se face de catre o
comisie de specialisti si determina, automat, recalcularea amortizarii cumulate a mijlocului fix
de catre Dep. financiar-contabi si actualizarea bazei de date a mijloacelor fixe.
2.2.3. Generare rapoarte specifice
2.2.3.1. Diagrama cazului de utilizare

<<include>>

Centralizator mijloace fixe pe luna Balanta mijloacelor fixe pe luna

<<communicate>>

Balanta analitica a mijloacelor fixe


pe trimestre
Departament
financiar-contabil

Balante pe categorii,pe conturi si


gestiuni,pe cod clasificare Administrator
societate

Gestionar Lista de inventariere

Situatia intrarilor de mijloace fixe


pe o anumita perioada

2.2.3.2. Prezentarea cazului de utilizare


Cazul de utilizare se refera la rapoartele specifice furnizate de aplicatie referitor la
mijloacele fixe existente in unitate, la persoanele care le emit si cele care le solicita.
<<include>>

Centralizator mijloace fixe pe luna Balanta mijloacelor fixe pe luna

<<communicate>>

Balanta analitica a mijloacelor fixe


pe trimestre
Departament
financiar-contabil

Balante pe categorii,pe conturi si


gestiuni,pe cod clasificare

Lista de inventariere

Situatia intrarilor de mijloace fixe


pe o anumita perioada

Dep. financiar-contabil, ca urmare a activitatii desfasurate, intocmeste, prin intermediul


aplicatiei diferite rapoarte care se stocheaza si, pe care, deasemeni, le poate consulta pentru
intocmirea altor situatii specifice si pentru a vedea daca informatiile introduse sunt corecte.
Astfel de rapoarte sunt: Centralizatorul mijloace fixe pe luna care listeaza informatii cu
privire la mijloacele fixe existente in gestiunea societatii pe fiecare luna si care emite automat
Balanta mijloacelor fixe pe fiecare luna cu informatii despre debitul, creditul si soldul aferent
fiecarui mijloc fix, adica despre costul acelui mijloc fix si beneficiile aduse de acesta; Balanta
analitica a mijloacelor fixe pe trimestre; Balante pe categorii, pe conturi si gestiuni, pe cod
de clasificare este un raport privind starea diferitelor conturi analitice de inregistrare a
mijloacelor fixe sau pe coduri de clasificare. Deasemeni, Dep. financiar-contabil poate solicita
situatia intrarilor de mijloace fixe pe o anumita perioada.

Gestionar

Situatia intrarilor de m ijloace fixe


pe o anum ita perioada
Situatia intrarilor de mijloace fixe pe o anumita perioada este un caz de utilizare ce se refera
la informatiile introduse in sistem de catre gestionarii mijloacelor fixe privind intrarile in
gestiune la o anumita subunitate a societatii. Prin intermediul sistemului informatic, Dep.
financiar-contabil poate beneficia de informatiile centralizate in ceea ce priveste intrarile de
mijloace fixe.

<<include>>

Centralizator mijloace fixe pe luna Balanta mijloacelor fixe pe luna

<<communicate>>

Balanta analitica a mijloacelor fixe


pe trimestre

Balante pe categorii,pe conturi si


gestiuni,pe cod clasificare Administrator
societate

Lista de inventariere

Situatia intrarilor de mijloace fixe


pe o anumita perioada

Administratorul societatii comerciale poate solicita sistemului diverse rapoarte si are acces la
toate rapoartele specifice emise de aplicatia informatica.
2.2.4. Miscare mijloace fixe
2.2.4.1. Diagrama cazului de utilizare

2.2.4.2. Prezentarea cazului de utilizare


Acest caz de utilizare are in vedere miscarea mijloacelor fixe intre doua locuri de
folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subordonate etc.).

Dispunere miscare mijloc fix


Subunitate
predatoare

Subunitatea primitoare, cea care are in gestiune mijlocul fix, dispune miscarea acestuia,
emitand un bon de miscare si salvandu-l in baza de date.
Cel care acorda aprobarea de miscare a mijloacelor fixe intre subunitatile societatii este
administratorul societatii. Se poate intampla ca acesta sa nu acorde aprobarea, acest caz
aparand ca o extensie a Dispunere miscare mijloc fix. In urma aprobarii de miscare a
mijlocului fix, acesta este primit de catre subunitatea primitoare, care interactioneaza cu
sistemul pentru a afla daca s-a dat sau nu aprobarea si pentru a introduce anumite informatii
referitoare la luarea in gestiune.

Aprobare miscare mijloc fix

<<communicate>>

Departament
financiar-contabil

Primire mijloc fix

Departamentul financiar-contabil primeste informatii legate de mutarea mijlocului fix, odata


cu darea aprobarii si primirea de catre subunitate, informatii pe care le foloseste pentru a
actualiza situatia mijlocului fix.

2.2.5. Iesire din gestiune


2.2.5.1. Diagrama cazului de utilizare
2.2.5.2. Prezentarea cazului de utilizare
Cazul de utilizare are in vedere situatia scoaterii din uz si iesirii din gestiunea societatii
a mijloacelor fixe.
Subunitatea in gestiunea careia se afla mijlocul fix face propunerea scoaterii din uz a
acestuia ca urmare a incheierii duratei de viata sau atunci cand mijlocul fix sufera o avarie
semnificativa in urma careia nu mai poate fi utilizat. Propunerea scoaterii din uz declanseaza,
automat, luarea la cunostina a unei comisii de specialisti ce face o verificare a starii mijlocului
fix si emite un proces verbal de scoatere din functiune. Rezultatele verificarii si concluziile
comisiei ajung la administratorul societatii care le solicita aplicatiei informatice. Acesta poate
sau nu sa dea aprobarea scoaterii din functiune a mijlocului fix. In cazul in care aproba
scoaterea din functiune, atunci mijlocul fix este scos din functiune si are loc transformarea sa
in materiale si piese refolosibile, ce sunt luate in primire de un gestionar. Informatiile cu
privire la scoaterea din uz a unui mijloc fix ajung si la Dep. financiar-contabil, care scoate din
carcoteca si transfera fisa mijlocului fix.
3. ANALIZA DOMENIULUI CLASELOR

3.1. Diagrama de clase fara atribute si operatii


3.1.1. Diagrama

3.1.2. Prezentarea claselor


Aplicatia este gandita initial avand 4 clase si 2 asocieri-clasa. Cele 4 clase sunt:
- Mijloc fix: contine informatii despre mijloacele fixe aflate in societate si comportamentul
acestora
- FisaMijlocFix: contine informatii despre fisele mijloacelor fixe; este legata de Mijloc fix
deoarece o fisa a mijlocului fix se genereaza pentru un mijloc fix sau pentru mai multe
mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt
puse in functiune in aceeasi luna, in timp ce un mijloc fix poate aparea pe o singura fisa a
mijlocului fix
- BonMiscare: contine informatii legate de mutarea mijloacelor fixe; este legat de Mijloc fix
deoarece pe un bon de miscare pot aparea unul sau mai multe mijloace fixe
- Furnizor: cuprinde informatii despre societatile furnizoare de mijloace fixe; este legata de
Mijloc fix deoarece un furnizor poate aduce unul sau mai multe mijloace fixe
- DocumentReceptie: este asocierea dintre clasele Furnizor si Mijloc fix si cuprinde informatii
despre procesul de receptie a mijlocului fix
- ProcesVerbalScoatereFunctiune: este asocierea dintre clasa Mijloc fix si actorul Comisie
specialisti si cuprinde informatii legate de scoaterea din functiune a mijlocului fix
3.2. Diagrame de stare pentru clasele cu comportament dinamic
3.2.1. Diagrama de stare a clasei “Mijloc fix”

Livrare furnizor

Mijloc fix
primit

Verificare de catre comisia de specialisti

Mijloc fix
analizat

Clasificare mijloc fix Clasificare mijloc fix Clasificare mijloc fix

Mijloc fix Ut ce nec montaj,dar nu nec probe Ut ce nec montaj si probe tehn/Cladiri
independent tehn/Cladiri ce nu deservesc procese tehn ce deservesc procese tehn

Neindeplinire conditii receptie Indeplinire conditii receptie provizorie

Indeplinire conditii receptie Neindeplinire conditii receptie provizorie

Mijloc fix receptionat


Mijloc fix provizoriu
respins
Mijloc fix
receptionat Remediere Luare in primire

Terminare probe tehnologice


Mijloc fix Mijloc fix luat
remediat in primire
Punere in functiune

Terminare montaj/constructie
Punere in functiune

Mijloc fix pus


in functiune

Miscare mijloc fix


Mijloc fix
Scoatere din functiune mutat

Scoatere din functiune

Mijloc fix scos


din functiune

Scoatere efectiva din functiune

Piese,materiale rezultate
Diagrama prezinta diferitele stari in care se poate afla un mijloc fix ce apartine societatii:
odata cu livrarea de catre unitatea furnizoare, mijlocul fix apare in aplicatia informatica, ca
urmare a salvarii datelor de catre functionarii societatii in baza de date, drept mijloc fix primit;
acesta este, apoi, verificat de catre comisia de specialisti devenind mijloc fix analizat; in urma
clasificarii de catre comisia de specialisti, un mijloc fix se poate gasi in una din urmatoarele
stari: mijloc fix independent – acele mijloace fixe care nu necesita montaj si nici probe
tehnologice (utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport
auto), utilaje care necesita montaj, dar nu necesita probe tehnologice, precum si cladiri si
constructii speciale care nu deservesc procese tehnologice si utilaje si instalatii care necesita
montaj si probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile care deservesc procese
tehnologice; in functie de cum situatia in care mijlocul fix independent indeplineste sau nu
conditiile impuse, acesta poate fi mijloc fix receptionat pe baza emiterii unui proces verbal de
receptie sau mijloc fix respins; dupa ce un mijloc fix este respins, acesta este remediat de catre
societatea furnizoare, ajungand in starea de mijloc fix remediat; utilajele ce necesita montaj,
dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu
deservesc procese tehnologice, in urma indeplinirii conditiilor impuse, pot ajunge in starea de
mijloc fix receptionat provizoriu prin emiterea de catre aplicatie a unui proces verbal de
receptie provizorie; receptia provizorie determina, automat, luarea in primire a mijlocului fix
pe baza unei Incheieri de luare in primire, mijlocul fix ajungand in starea de mijloc fix luat in
primire; un mijloc fix care a fost receptionat sau remediat, prin punerea in functiune ajunge
mijloc fix pus in functiune, in aceasta stare ajungand si utilajele care necesita montaj, dar care
nu necesita probe tehnologice si cladirile ce nu deservesc procese tehnologice in urma
terminarii montajului sau constructiei,dupa ce a fost luat in primire; deasemenea, utilajele si
instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile
speciale care deservesc procese tehnologice, in urma terminarii probelor tehnologice, se
considera mijloace fixe puse in functiune; de-a lungul duratei sale de viata in cadrul societatii,
un mijloc fix poate fi mutat intre diverse subunitati, ajungand in starea de mijloc fix mutat prin
emiterea unui bon de miscare; scoaterea din functiune a mijlocului fix, care se face pe baza
unui proces verbal de scoatere din functiune determina ca acel mijloc fix sa se regaseasca in
starea de mijloc fix scos din functiune; dupa scoaterea efectiva din functiune mijlocul fix
ajunge in starea finala de piese si materiale rezultate ce pot avea o noua utilizare.
3.2.2. Diagrama de stare a clasei “Document receptie”

Intocmire document receptie

Document
receptie creat

Completare de catre comisia de specialisti

Document receptie
completat

Verificare de catre Dep financiar-contabilitate

Document receptie verificat

Inregistrare de catre Dep. financiar-contabilitate

Document receptie
inregistrat

Arhivare de catre Dep. financiar-contabilitate

Document
receptie arhivat

Distrugere documente

Document
receptie casat

Diagrama de stare s-a realizat pentru clasa DocumentReceptie. In ea se pot observa starile in
care se poate gasi un document de receptie a mijloacelor fixe in baza de date, de la crearea sa
pana la distrugerea de catre Departamentul financiar-contabil: document receptie creat de
comisia de specialisti, document receptie completat de comisie si actualizat cu concluziile din
analiza mijlocului fix, document receptie verificat de Dep. financiar-contabil in vederea
inregistrarii, document receptie inregistrat, document receptie arhivat si document receptie
casat.
3.3. Diagrame de secventa si diagrame de colaborare asociate
3.3.1. Iesire din gestiune aprobata
3.3.1.1. Diagrama de secventa

: : MijlocFix : FisaMijlocFix
: Subunitate : Comisie : Departament ProcesVerbalScoatereFunctiune : Administrator
predatoare specialisti financiar-contabil societate

Propunere scoatere din uz

Creare proces verbal scoatere din uz()

Solicitare aprobare

Acordare aprobare()

Returnare stare proces verbal

Scoatere din folosinta()

Actualizare()

Returnare stare proces verbal

Transfer fisa()

Comunicare rezultat

Diagrama de stare detaliza scenariul de Iesire din gestiune aprobata al cazului de utilizare
Iesire din gestiune. Actorii implicati in proces sunt: subunitatea predatoare, comisia de
specialisti si Dep. financiar-contabil; clasele asupra carora se realizeaza diferite operatii sunt:
ProcesVerbalScoatereFunctiune, MijlocFix si FisaMijlocFix. Subunitatea care are in gestiune
mijlocul fix face o propunere de scoatere din uz a acestuia prin intermediul aplicatiei
informatice. In urma propunerii, comisia de specialisti emite un proces verbal de scoatere din
uz si se creaza astfel un nou obiect al clasei ProcesVerbalScoatereFunctiune care este salvat in
baza de date. Procesul verbal ajunge la administratorul societatii pentru aprobarea acestuia.
Administratorul acorda aprobarea si modifica starea procesului verbal in baza de date. Dupa
ce comisia de specialisti ia la cunostinta primirea aprobarii, dispune scoaterea din folosinta a
mijlocului fix si face modificarile necesare asupra mijlocului fix in baza de date, actualizand,
totodata, si procesul verbal de scoatere din functiune. De scoaterea din functiune este instiintat
si Dep. financiar-contabilitate care face transferul fisei mijlocului fix din carcoteca si sterge
inregistrarea din baza de date.
3.3.1.2. Diagrama de colaborare

:
FisaMijlocFix
:
MijlocFix

6: Scoatere din folosinta() 9: Transfer fisa()

: Departament
: Comisie specialisti financiar-contabil
10: Comunicare rezultat

7: Actualizare()
1: Propunere scoatere din uz

8: Returnare stare proces verbal


2: Creare proces verbal scoatere din uz()

5: Returnare stare proces verbal


: Administrator societate

3: Solicitare aprobare

4: Acordare aprobare()

: Subunitate predatoare
: ProcesVerbalScoatereFunctiune
3.3.2. Reevaluare mijloace fixe
3.3.2.1. Diagrama de secventa

: MijlocFix : FisaMijlocFix
: Administrator : Comisie
specialisti : Departament
societate financiar-contabil

Dispunere reevaluare

Analiza mijloc fix()

Stare mijloc fix

Comunicare rezultat reevaluare

Actualizare fisa mijloc fix()

Comunicare rezultat

Diagrama analizeaza cazul de utilizare Reevaluare mijloace fixe. Reevaluarea este initiata de
catre administrator care instiinteaza o comisie de specialisti. Comisia analizeaza mijloacele
fixe folosind si informatii din baza de date despre mijloacele fixe. Rezultatul acestei analize in
ceea ce priveste starea mijloacelor fixe este comunicat Dep. financiar-contabil care
actualizeaza fisele mijloacelor fixe, declansand si toate operatiile contabile aferente.
Administratorul poate, apoi, solicita rapoarte ale reevaluarii.
3.3.2.2. Diagrama de colaborare
: Com is ie s pecialisti
2: Analiza mijloc fix()

3: Stare mijloc fix

:
FisaMijlocFix :
MijlocFix

4: Comunicare rezultat reevaluare

6: Comunicare rezultat
5: Actualizare fis a m ijloc fix()

1: Dis punere reevaluare

: Departament
financiar-contabil : Administrator s ocietate

3.3.3. Remediere deficiente mijloace fixe


3.3.3.1. Diagrama de secventa
: MijlocFix : : FisaMijlocFix
DocumentReceptie
: Unitate furnizoare : Comisie : Departament
specialisti financiar-contabil

Livrare mijloc fix()

Instiintare livrare

Analiza mijloc fix()

Returnare stare mijloc fix

Creare document receptie()

Neindeplinire conditii receptie()

Remediere deficiente()

Rezultat receptie

Creare fisa mijloc fix()

Returnare rezultat livrare()

Diagrama analizeaza cazul furnizarii mijlocului fix si neindeplinirii standardelor impuse de


societate, astfel ca furnizorul va fi nevoit sa remedieze acel mijloc fix. Atunci cand furnizorul
livreaza un mijloc fix catre Utchim SA, functionarii salveaza mijlocul fix in baza de date si o
comisie de specialisti este instiintata de existenta noii inregistrari. Comisia face o verificare a
mijlocului fix respectiv pentru a vedea daca acesta corespunde conditiilor stabilite anterior de
societate catre furnizor. Comisia emite un proces verbal de receptie in care constata si
neatingerea standardelor dorite. Furnizorul solicita rezultatele analizei comisiei de specialisti
si este pus la curent cu nerespectarea standardelor. Acesta va face o remediere a mijlocului fix
respectiv astfel incat sa fie in conformitate cu cerintele societatii; informatiile privind mijlocul
fix vor fi actualizate in baza de date a societatii, iar Dep. financiar-contabilitate, pe baza
informatiilor existente despre acel mijloc fix emite fisa mijlocului fix

3.3.3.2. Diagrama de colaborare


1: Livrare mijloc fix()
7: Remediere deficiente()
:
MijlocFix
8: Rezultat receptie
: Unitate furnizoare

2: Instiintare livrare : Departament


4: Returnare stare mijloc fix financiar-contabil

10: Returnare rezultat livrare()


6: Neindeplinire conditii receptie()

9: Creare fisa mijloc fix()

3: Analiza mijloc fix()


:
FisaMijlocFix

:
DocumentReceptie
5: Creare document receptie() : Comisie specialisti

3.3.4. Miscare mijloace fixe aprobata


3.3.4.1. Diagrama de secventa

: MijlocFix : BonMiscare : FisaMijlocFix

: Subunitate : Administrator : Subunitate : Departament


predatoare societate primitoare financiar-contabil

Dispunere miscare mijloc fix

Aprobare miscare mijloc fix

Creare bon miscare()

Mutare mijloc fix()

Primire mijloc fix

Actualizare()

Rezultat miscare mijloc fix

Actualizare()

Returnare rezultat miscare mijloc fix

Diagrama de secventa detaliaza scenariul mutarii unui mijloc fix de la o subunitate la alta
subunitate a societatii, presupunand ca mutarea este aprobata de catre administratorul
societatii. Subunitatea predatoare, cea care initiaza miscarea mijlocului fix, dupa ce primeste
aprobarea administratorului, emite si salveaza in baza de date un bon de miscare a mijlocului
fix. Mijlocul fix este apoi mutat si are loc luarea in primire la nivelul subunitatii primitoare,
acest lucru determinand actualizarea informatiilor privind bonul de miscare asociat mijlocului
fix. Dep. financiar-contabil primeste informatii din sistem referitoare la mutarea mijlocului fix
si actualizeaza fisa corespunzatoare acestuia.

3.3.4.2. Diagrama de colaborare


: BonMiscare

: Administrator societate
6: Actualizare() : Subunitate primitoare

5: Primire mijloc fix


4: Mutare mijloc fix()
2: Aprobare miscare mijloc fix

3: Creare bon miscare()


1: Dispunere miscare mijloc fix
7: Rezultat miscare mijloc fix

: Subunitate predatoare
9: Returnare rezultat miscare mijloc fix

:
: MijlocFix
FisaMijlocFix
8: Actualizare() : Departament
financiar-contabil

4. PROIECTAREA
4.1. Diagrame de activitati
4.1.1. Mijloc fix

Livrare furnizor

Mijloc fix
primit

Verificare de specialisti

Mijloc fix
analizat

[nu nec montaj si nici probe tehnologice] [ut ce nec montaj si probe/cladiri ce deservesc proc tehn]

[ut ce nec montaj s i nu nec probe/cladiri ce nu deservesc proc tehn]

Mijloc fix Ut ce nec montaj,dar nu nec probe Ut ce nec montaj si probe tehn/Cladiri
independent tehn/Cladiri ce nu deservesc procese tehn ce deservesc procese tehn

conditii conditii
indeplinite neindeplinite conditii prov conditii prov
neindeplinite indeplinite
Mijloc fix Mijloc fix
receptionat respins Mijloc fix receptionat
provizoriu
Remediere
Luare in Terminare probe
primire tehnologice
Mijloc fix
remediat
Mijloc fix luat
in primire
Punere in
functiune
Terminare
montaj/constructie

Mijloc fix pus


in functiune

Miscare mijloc
fix

Mijloc fix
mutat

Scoatere din
functiune

Mijloc fix scos


din functiune

Diagrama de activitati Mijloc fix s-a realizat pornind de la diagrama de stare a clasei dinamice
MijlocFix. Este o detaliere a activitatilor ce determina ca obiectele clasei MijlocFix,
mijloacele fixe, sa se afle in diverse stari. Se evidentiaza activitatile ce determina modificarea
starii si conditiile, daca acestea exista.
4.1.2. Intrare in gestiune

Unitate furnizoare Comisie specialisti Document receptie Mij loc fix Fisa mij loc fix Gestionar

Livrare mijloc
fix

Mijloc fix
primit

Analiza mijloc
fix

Creare document
receptie

conditii neindeplinite
conditii indeplinite

Mijloc fix
remediat

Remediere

Creare fisa
mijloc fix

Punere in
functiune

Unitatea furnizoare livreaza mijlocul fix si determina salvarea unei inregistrari in baza de date a mijloacelor fixe, creandu-se un nou obiect
al clasei MijlocFix. Dupa ce mijlocul fix a fost primit, comisia de specialisti face analiza mijlocului fix consultand si inregistrarea aferenta
din baza de date. Odata cu analiza mijlocului fix, comisia de specialisti emite si documentul de receptie aferent, ceea ce duc la salvarea unei
inregistrari in baza de date si crearea unui nou obiect al clasei DocumentReceptie. Daca mijlocul fix indeplineste conditiile dorite are loc
salvarea unei noi inregistrari a fisei mijlocului fix si crearea unui nou obiect al clasei FisaMijlocFix; daca nu sunt indeplinite conditiile, are
loc remedierea mijlocului fix de catre furnizor, urmata de crearea fisei mijlocului fix si adaugarea unei inregistrari corespunzatoare in baza
de date. Crearea fisei mijlocului fix este urmata de punerea in functiune a mijlocului fix si luarea in gestiune de gestionarul repartizat.

4.1.3. Iesire din gestiune

Subunitate predatoare Comisie specialisti Dep. fin-contabil Proces v erbal scoatere functiune Administrator soc Mijloc fix Fisa mijloc fix

Propunere
scoatere din uz
Propunere
existenta

Creare proc verb Analiza mijloc


scoatere uz fix

Proces verbal
existent

Solicitare
aprobare nu

da
Dispunere
scoatere din uz

Mijloc fix scos


Actualizare
din functiune
proces verbal

Consultare stare proces


verbal

Transfer fisa
mijloc fix
Diagrama de activitati Iesire din gestiune prezinta toate activitatile prin care se realizeaza
iesirea din gestiunea societatii a unui mijloc fix. Subunitatea predatoare face propunerea de
scoatere din uz. Pe baza propunerii existente, comisia de specialisti realizeaza analiza
mijlocului fix, cansultand si baza de date prin intermediul sistemului informatic, si salveaza o
inregistrare corespunzatoare unui nou proces verbal de scoatere din functiune, un nou obiect
al clasei ProcesVerbalScoatereFunctiune. Urmeaza solicitarea aprobarii de scoatere din uz de
la administratorul societatii. Daca acesta nu acorda aprobarea, atunci procesul ia sfarsit. Daca
aprobarea este data, se modifica inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix prin dispunerea
de scoatere din uz. Inregistrarea procesului verbal de scoatere din functiune se actualizeaza,
iar Dep. financiar-contabil, pe baza consultarii acestui proces verbal, realizeaza transferul fisei
mijlocului fix, adica distrugerea acesteia.

4.2. Diagrama claselor completa


4.2.1. Diagrama claselor – completare cu atribute si operatii
4.2.2. Rafinarea diagramei de clase (pe baza diagramelor de interactiune, prin
relatii de specializare-generalizare, adaugarea unor noi operatii, modificarea
unor asocieri)

Genereaza
FisaMijlocFix
nr_inreg : Integer
den_fisa : String
Departament
nr_inventar : Integer
financiar-contabil
specificatii_doc_provenienta : String BonMiscare
(f rom Use Case View)
grupa : String den_formular : String
cod_clasificare : String nr_doc : Integer
data_dare_folosinta : Date data_eliberare : Date
cota_amortizare : Integer nr_inventar : Integer Emite
data_amortizare_completa : Date bucati : Integer
durata_normala_functionare : Integer valoare_inventar : Double
caract_tehnice : String subunitate_predatoare : String
accesorii : Single Subunitate
subunitate_primitoare : String
valoare_inventar : Double predatoare
(f rom Use Case View)
creare_bon()
creare_fisa() actualizare_bon()
consultare_fisa() distrugere_bon()
actualizare_fisa()
transfer()
+contine
1..*
+seGenereazaPentru
Furnizor 1 Scoate din uz
cod_furnizor : Integer
nume : String
Comisie
adresa : String +aparePe
+are asociata specialisti
cont_bancar : String 1..*
1..* (f rom Use Case View)
specificatii : String
MijlocFix ProcesVerbalScoatereFunctiune
creare_furnizor() +aduce nr_inventar : Integer den_doc : String
actualizare_furnizor() denumire : String nr_doc : Integer
stergere_furnizor() 1 +esteAdus gestionar : String data_intocmire : Date
neindeplinire_conditii_receptie() centru_cost : String data_aprobare : Date
returnare_rezultat_livrare() 1..* cod_furnizor : Integer concluzii_comisie : String
subunit_predatoare : String
livrare() subunit_primitoare : String
analiza() den_mijloc : String
remediere_deficiente() cantitate : Integer
DocumentReceptie mutare() valoare : Double
nr_doc : Integer scoatere_uz()
data : Date creare_proces()
tip_document : String actualizare_proces()
consultare_proces_scoatere_uz()
creare_docreceptie() acordare_aprobare()
actualizare_docreceptie() distrugere_proces()
stergere_docreceptie()

Gestioneaza

ProcesVerbalReceptie
ProcesVerbalPunereinFunctiune
responsabili_achiz : String
responsabili_punere_functiune : String
furnizor : String
concluzii_examinare : String
concluzii_receptie : String
valoare_inreg_mijloace_fixe : Double
nr_exemplare : Integer
Gestionar
(f rom Use Case View)

Diagrama rafinata a claselor cuprinde 8 clase, din care 2 sunt asocieri: DocumentReceptie si
ProcesVerbalScoatereFunctiune. Clasa DocumentReceptie, la randul ei, se generalizeaza in
alte 2 clase: ProcesVerbalReceptie si ProcesVerbalPunereinFunctiune, clase ce mostenesc
atributele si operatiile clasei initiale avand si proprietati noi. Aceste 2 clase care se afla in
relatie de mostenire cu DocumentReceptie reprezinta clase ce se refera la cele doua tipuri de
documente ce pot aparea in procesul de intrare in gestiunea societatii a mijlocului fix.

5. IMPLEMENTAREA

5.1. Diagrama componentelor


5.1.1. Diagrama
Subprograme stocate

Baza de
date

<<Application>>
Gestiune
mijloace fixe

5.1.2. Prezentarea diagramei


Diagrama componentelor prezinta care sunt fisierele sistemului informatic in care se vor duce
clasele aplicatiei. Sistemul conceput are urmatoarele componente:
- baza de date ce cuprinde toate clasele aplicatiei, in care se regasesc toate inregistrarile
utilizate de sistemul informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe
- subprogramele stocate, responsabile de validari, de algoritmii ce asigura eliminarea erorilor
de actualizare si alte operatii
- interfata cu utilizatorul ce comunica cu celelalte doua componente, baza de date si
subprograme, pentru a realiza sistemul informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe
Interfata cu utilizatorul depinde atat de subprograme, cat si de baza de date, acestea fiind
procese server pentru interfata aplicatiei. La randul ei, baza de date depinde de subprograme
in realizarea diferitelor operatii pe tabelele in care se stocheaza informatii despre mijloace
fixe, fisele mijloacelor fixe, furnizori etc.
5.2. Generare de cod in Visual C++
// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_BONMISCARE_459CA20E0160_INCLUDED
#define _INC_BONMISCARE_459CA20E0160_INCLUDED

class MijlocFix;

//##ModelId=459CA20E0160
class BonMiscare
{
public:
//##ModelId=459E40710321
String den_formular;

//##ModelId=459E408502EE
Integer nr_inventar;

//##ModelId=459E41110349
Integer bucati;

//##ModelId=459E412201EF
String subunitate_predatoare;

//##ModelId=459E412B03E7
String subunitate_primitoare;

//##ModelId=459D0CE800B9
MijlocFix* aparePe;

//##ModelId=459E433001A5
creare_bon();

//##ModelId=459E4371031B
actualizare_bon();

//##ModelId=459E43750227
distrugere_bon();

protected:
//##ModelId=459E4078032B
Integer nr_doc;

//##ModelId=459E40810324
Date data_eliberare;
private:
//##ModelId=459E4119025A
Double valoare_inventar;

};

#endif /* _INC_BONMISCARE_459CA20E0160_INCLUDED */

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_DOCUMENTRECEPTIE_459CB3EC024E_INCLUDED
#define _INC_DOCUMENTRECEPTIE_459CB3EC024E_INCLUDED

//##ModelId=459CB3EC024E
class DocumentReceptie
{
public:
//##ModelId=459E2E560344
Integer nr_doc;

//##ModelId=459E2EED01B1
Date data;

//##ModelId=459E313F0133
String tip_document;

//##ModelId=459E30720278
creare_docreceptie();

//##ModelId=459E307A01C6
actualizare_docreceptie();

//##ModelId=459E3085024E
stergere_docreceptie();

};

#endif /* _INC_DOCUMENTRECEPTIE_459CB3EC024E_INCLUDED */

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_FISAMIJLOCFIX_459D012D01CA_INCLUDED
#define _INC_FISAMIJLOCFIX_459D012D01CA_INCLUDED

//##ModelId=459D012D01CA
class FisaMijlocFix
{
public:
//##ModelId=459E3DBB0373
String den_fisa;

//##ModelId=459E3DED02FD
Integer nr_inventar;

//##ModelId=459E3E04035A
String grupa;

//##ModelId=459E3E16019D
String cod_clasificare;

//##ModelId=459E3E1E0131
Date data_amortizare_completa;

//##ModelId=459E3E2A023C
Integer durata_normala_functionare;

//##ModelId=459E3FBB008A
creare_fisa();

//##ModelId=45A09310039B
consultare_fisa();

//##ModelId=459E3FC2015D
actualizare_fisa();

//##ModelId=459E3FC8013D
transfer();

protected:
//##ModelId=459E3DC40037
String specificatii_doc_provenienta;

//##ModelId=459E3DDE005C
Date data_dare_folosinta;

//##ModelId=459E3E6A01A8
Single accesorii;
private:
//##ModelId=459E3DB30322
Integer nr_inreg;

//##ModelId=459E3E3302D6
Integer cota_amortizare;

//##ModelId=459E3E450227
String caract_tehnice;

//##ModelId=459E4B8B01B5
Double valoare_inventar;

};

#endif /* _INC_FISAMIJLOCFIX_459D012D01CA_INCLUDED */

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_FURNIZOR_459CAABB015A_INCLUDED
#define _INC_FURNIZOR_459CAABB015A_INCLUDED

class MijlocFix;

//##ModelId=459CAABB015A
class Furnizor
{
public:
//##ModelId=459E391401B8
String nume;

//##ModelId=459CAE0501FB
MijlocFix* esteAdus;

//##ModelId=459E39380033
creare_furnizor();

//##ModelId=459E3945008C
actualizare_furnizor();

//##ModelId=459E3995016D
stergere_furnizor();
//##ModelId=459E69CF029D
neindeplinire_conditii_receptie();

//##ModelId=459E69D801F5
returnare_rezultat_livrare();

protected:
//##ModelId=459E3910000E
Integer cod_furnizor;

//##ModelId=459E2E2E0288
String specificatii;

private:
//##ModelId=459E2DB20045
String adresa;

//##ModelId=459E2DBC02FD
String cont_bancar;

};

#endif /* _INC_FURNIZOR_459CAABB015A_INCLUDED */

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_MIJLOCFIX_459C9E800311_INCLUDED
#define _INC_MIJLOCFIX_459C9E800311_INCLUDED

class FisaMijlocFix;

//##ModelId=459C9E800311
class MijlocFix
{
public:
//##ModelId=459E3B0B01BB
Integer nr_inventar;

//##ModelId=459E3B2503B7
String denumire;

//##ModelId=459E3B2D00AC
String gestionar;
//##ModelId=459E3B750091
String centru_cost;

//##ModelId=459D02470229
FisaMijlocFix* seGenereazaPentru;

//##ModelId=459E3D060319
livrare();

//##ModelId=459E4C5B011E
analiza();

//##ModelId=459E4C850128
remediere_deficiente();

//##ModelId=459E3D090165
mutare();

//##ModelId=459E3D0E0049
scoatere_uz();

private:
//##ModelId=459E3B7E0185
Integer cod_furnizor;

};

#endif /* _INC_MIJLOCFIX_459C9E800311_INCLUDED */

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_PROCESVERBALPUNEREINFUNCTIUNE_459CA1B80257_INCLUDED
#define _INC_PROCESVERBALPUNEREINFUNCTIUNE_459CA1B80257_INCLUDED

#include "DocumentReceptie.h"

class MijlocFix;

//##ModelId=459CA1B80257
class ProcesVerbalPunereinFunctiune
: public DocumentReceptie
{
public:
//##ModelId=459CB2AC0208
MijlocFix* theMijlocFix;

private:
//##ModelId=459E33B70358
String responsabili_punere_functiune;

//##ModelId=459E4AD80009
String concluzii_examinare;

//##ModelId=459E4AF90346
Double valoare_inreg_mijloace_fixe;

};

#endif /* _INC_PROCESVERBALPUNEREINFUNCTIUNE_459CA1B80257_INCLUDED
*/

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_PROCESVERBALRECEPTIE_459CA035007A_INCLUDED
#define _INC_PROCESVERBALRECEPTIE_459CA035007A_INCLUDED

#include "DocumentReceptie.h"

class MijlocFix;

//##ModelId=459CA035007A
class ProcesVerbalReceptie
: public DocumentReceptie
{
public:
//##ModelId=459CB2A903A8
MijlocFix* theMijlocFix;

private:
//##ModelId=459E315B02CE
String responsabili_achiz;

//##ModelId=459E31AE018D
String furnizor;

//##ModelId=459E31B1032B
String concluzii_receptie;
//##ModelId=459E31D20166
Integer nr_exemplare;

};

#endif /* _INC_PROCESVERBALRECEPTIE_459CA035007A_INCLUDED */

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_PROCESVERBALSCOATEREFUNCTIUNE_459CA231023D_INCLUDED
#define _INC_PROCESVERBALSCOATEREFUNCTIUNE_459CA231023D_INCLUDED

//##ModelId=459CA231023D
class ProcesVerbalScoatereFunctiune
{
public:
//##ModelId=459E43AE020B
String den_doc;

//##ModelId=459E442101CA
String subunit_predatoare;

//##ModelId=459E44340362
String subunit_primitoare;

//##ModelId=459E443B00CD
String den_mijloc;

//##ModelId=459E445F02C3
Integer cantitate;

//##ModelId=459E45330142
creare_proces();

//##ModelId=459E453900F0
actualizare_proces();

//##ModelId=45A0951C00C3
consultare_proces_scoatere_uz();

//##ModelId=459E4C120033
acordare_aprobare();

//##ModelId=459E453E01A2
distrugere_proces();
protected:
//##ModelId=459E43C0030B
Integer nr_doc;

//##ModelId=459E43C80140
Date data_intocmire;

//##ModelId=459E43CF02F8
Date data_aprobare;

private:
//##ModelId=459E43B50189
String concluzii_comisie;

//##ModelId=459E446700BC
Double valoare;

};

#endif /*
_INC_PROCESVERBALSCOATEREFUNCTIUNE_459CA231023D_INCLUDED */
6. DESFASURAREA

6.1. Diagrama de desfasurare


6.1.1. Diagrama

PC subunitati ce au in
Punct de lucru Dep. gestiune mijloace fixe
financiar-contabil

PC Administratie

Server
aplicatie

Server
BD

6.1.2. Prezentarea diagramei


Diagrama de desfasurare reprezinta nodurile fizice pe care se duc fisierele sistemului
informatic. Acestea sunt:
- serverul aplicatiei pe care se gasesc instalate interfata cu utilizatorul si subprogramele
aplicatiei
- severul bazei de date pe care se gaseste stocata baza de date a sistemului informatic de
gestiune
Cele doua servere comunica intre ele, serverul bazei de date primind comenzi de la serverul
aplicatie.
- punctul de lucru al Dep. financiar-contabil, care cuprinde toate calculatoarele existente in
acest departament, dar si lucratorii departamentului
- PC Administratie, calculatorul pe care lucreaza administratorul societatii
- PC-urile de la subunitatile in care se gestioneaza mijloacele fixe, care sunt folosite pentru
introducere sau accesare de informatii din sistem

S-ar putea să vă placă și