Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR

REFERAT

Trasteş Stela Mihaela


IE, An III, Gr.3
I. Baza de date formată din tabelele : clienti. facturi, contracte, furnizori, liniifact.
clienti (CUIcl, den_cl, adresa, nrORC)
facturi (id, seriefct, nrfct, CUIfz, CUIcl)
contracte (nr_c, titlu_c, data_c, CUIcl)
furnizori (CUIfz, den_fz, adresa, nrORC)
liniifact (id, serie, nr, produs, cantitate, pret)

II. Depozit de date


obiectiv: DD trebuie sa permita evidenta contractelor, facturilor incheiate intre clienti
si furnizori, adica:
- total contracte incheiate de client, lunar, cu fiecare furnizor;
- total facturi emise de furnizor, lunar, fiecarui client.

• tabele de fapte
contracte (nr_c, titlu_c, data_c, CUIcl, count_contracte)
facturi (id, seriefct, nrfct, CUIfz, CUIcl, count_facturi)

• tabele dimensionale
- dimensiunea client
client (CUIcl, den_cl, adresa, nrORC)
- dimensiunea furnizor
furnizori (CUIfz, den_fz, adresa, nrORC)
- dimensiunea timp
luna (data_c)

III. Incarcarea DD

- dimensiunea client
INSERT INTO client
SELECT * FROM client;

- dimensiunea furnizor
INSERT INTO furnizor
SELECT * FROM furnizor;

- dimensiunea timp
INSERT INTO luna
SELECT data FROM contracte
GROUP BY data;

tabela de fapte contracte CREATE VIEW v1 (c1, c2, c3, c4) AS


SELECT CUIcl, den_cl, nr_c, COUNT(nr_c)
FROM clienti, contracte
WHERE clienti.CUIcl = contracte.CUIcl
GROUP BY CUIcl, nr_c;
INSERT INTO contracte
SELECT * FROM v1;
tabela de fapte facturi CREATE VIEW v2 (c1, c2, c3, c4) AS
SELECT CUI fz, den_fz, id, COUNT (id)
FROM furnizori, facturi
WHERE furnizori.CUIfz = facturi.CUIfz
GROUP BY CUIfz, id;
INSERT INTO facturi
SELECT * FROM v2;