Sunteți pe pagina 1din 29

PLAN DE AFACERI

F.E.LUXURIOUS.SRL
anul 2009

1. Descrierea firmei/afacerii
Capitolul I – Definirea obiectivului, a coordonatelor juridice şi
comerciale ale afacerii
1. Domeniul de activitate al afacerii propuse
2. Obiective
3. Echipa şi managementul companiei
4. Prezentare produse şi/sau servicii
5. Analiza pieţei
6. Obiective
7. Strategia firmei/afacerii şi implementarea ei
8. Informaţii financiare
9. Piaţa şi clientela
10. Produsele şi serviciil
11. Segmentul de piaţă
Capitolul II – Organizare şi conducere
1. Procesul de producţie
2. Conducerea
3. Personalul
Capitolul III – Previziuni financiare
1. Necesarul de finanţare
2. Venituri previzionate

3. Cheltuieli de producţie

I. PREZENTARE GENERALÃ
Prezentul plan de afaceri este întocmit de câtre F.E.LUXURIOUS. S.
R. L Bacau in vederea continuarea activitaţii pe o duratã de minim 1
an.
Descrierea firmei:
Numele firmei: Luxurious
Sediul firmei: Bacau, Str 9 Mai 104
CUI: 2201024 din 3.10.2006
Telefon:0234/510435
Email: luxuriousthingsforyou@yahoo.com

Aria de activitate a firmei este specializatã in:


- prepararea si vânzarea la comanda, de mâncãruri calde,
inclusiv vânzarea de bãuturi care însoţesc masa, cu sau fãrã
program distractiv. Aceste activitãţi se desfaşoarã prin:
restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante şi
rulote fast-food, unitãţi de pregatire a hranei la pachet, standuri
pentru vânzarea peştelui preparat şi a cartofilor prãjiţi, tonete
de îngheţatã, vagoane-restaurant

Echipa şi managementul companiei:


Prezentare produse şi/sau servicii:

Restaurantul Luxurious oferã un meniu cu mâncãruri


şi bãuturi deosebite, cu specific naţional sau
aparţinând bucãtãriei internaţionale, clienţii sãi
având de ales dintr-o gamã largã de preparate.
Societatea este renumitã pentru politica strictã de
asigurare a calitaţii seviciilor sale, fãcând din aceasta
un avantaj concurenţial.

Restaurantul a reuşit sã atragã şi sã satisfacã pretenţiile


unor noi clienţi prin varietatea produselor culinare şi
sortimentelor de bãuturi disponibile. Actuala structurã a
ofertei poate fi urmaritã în tabelul urmãtor:

TIP Nr. aprox. de Pondere în


sortimente CA totalã
Produse culinare 150 50%
tradiţionale
Specialitãţi ale 70 30%
bucãtãriei
internaţionale
Bãuturi 70 20%

Se constatã o creştere a interesului consumatorilor faţã


de specialitãţile culinare aparţinând bucãtãriei
Internationale, în special faţã de bucãtãria italieneascã,
franţuzeascã şi asiaticã. Cu excepţia bucãtãriei asiatice,
firma dispune la ora actualã de personal specializat
pentru a satisface pe deplin aceste tendinţe de consum.

4.

Avantajele produselor /serviciilor oferite:

Calitatea Preţ
Denumire infer Co supe infe com supe
produs ior mpa rior rior pati rior
tibil bil
Mâncãruri x x
1 reci

2 Ciorbe x x
3 Mâncãruri x x
calde
x x
4 Deserturi
5 Bauturi x x
Analiza pieţei

Activitatea societaţii se încadreazã în sfera alimentaţiei


publice, focalizându-se pe segmentul consumatorilor cu
pretenţii. Condiţia esenţialã de competitivitate într-un astfel
de sector o reprezintã satisfacerea exigenţelor clienţilor
printr-un meniu variat, de o calitate ireproşabilã, asigurarea
unui ambient plãcut în incita restaurantului precum şi
promptitudinea livrãrilor pentru serviciile de catering.
Cele mai mari riscuri provin din posibilitatea intrãrii pe
piaţã a unor reprezentanţi ai lanţurilor internaţionale de
restaurante şi din eventualitatea unor presiuni din partea
Patronatului Carnii.

În concordanţâ cu rezultatele cercetãrii de piaţã


efectuate, clienţii-ţintã au din ce în ce mai puţin timp şi
abilitãţi sã gãteascã pentru ei, preocupãrile lor îndreptându-
se în general câtre viaţa socialã şi realizarea profesionalã.
Societatea LUXURIOUS îşi propune sã rãspundã eficace
acestor tendinţe ale persoanelor ce doresc sã serveascã
mâncãruri de calitate, sãnãtoase, la preţuri accesibile.

Descrierea pieţei:
În cadrul sectorului terţiar serviciile de alimentaţie
publicã ocupã locul 14 la nivel naţional, vânzãrile anuale
fiind de aproximativ 950.000.000 mii lei (potrivit unui studiu
publicat în Buletinul Static nr. 9/ 2001). În aceste condiţii,
activitatea restaurantelor private reprezintã cca. 90% din
totalul activitãţii de alimentaţie publicã.
Conform cercetãrii de piaţã comandate de societatea
LUXURIOUS românii cheltuiesc în medie 7% din venituri
pentru a lua masa în oraş. Potrivit statisticilor oficiale, acest
procent a înregistrat o evoluţie fluctuantã în ultimii 4 ani. În
anul 2001 veniturile din activitatea restaurantelor au crescut
în termeni reali, ajungând la 3% din veniturile sectorului
terţiar. Aceastã tendinţã este explicatã de un raport întocmit
de Agenţia de monitorizare a tendinţelor de consum ca fiind
efectul schimbãrii stilului de viaţã, climatului economic şi
creşterea varietãţii ofertei existente de piaţã.
Anual în Bucureşti se deschid în medie de 15-20
restaurante, 90% fiind localizate în zone uşor accesibile ale
municipiului. Aceste activitãţi se dezvoltã în special în zone
bune, în apropierea centrelor de afaceri/ spţiilor de birouri,
calitatea ofertei scãzând în general odatã cu depãrtarea de
zona centralã.

Strategia vanzarilor
Produsele fabricate şi oferite de firmă vor fi un produs final,
care va fi realizat pe piaţă consumatorului şi este orientat
persoanelor de toate vârstele.
Piaţa aleasă de întreprindere este o piaţă în creştere, relativ
nouă în republica noastră. Firma este unica firmă care prestează
asemenea servicii în raza municipiului Bacãu. În viitorul apropiat,
dacă veniturile de la activitate vor spori, se aşteaptă deschiderea
noilor filiale în alte sectoare ale municipiului, precum şi în alte
oraşe.
Dat fiind faptul că în municipiu nu există concurenţi reali ai
restaurantului, cota pe piaţă va fi majoră (se aşteaptă la 25-35%,
aceasta mărindu-se respectiv odată cu poziţionarea şi pe alte pieţe).
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă restaurantul va adopta
o strategie îndreptată spre:
- ridicarea calităţii produsului;
- lărgirea asortimentelor produselor;
- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- stabilirea unui preţ convenabil pentru toate păturile
sociale.
- Stabilirea unui preţ exact pentru închirierea
restaurantului
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele,
începând cu copiii de la 3 ani până la oamenii în vârstă. Totuşi
piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele a cărora vârstã este
între 15-40 ani.
Pentru ai determina pe clienţi să cumpere produsele fabricate
de restaurant, conducerea va pune accentul, în primul rând, pe
calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil,
amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului şi
produsului.
Pentru început frecvenţa sunetelor de comandă a produsului
va fi mică, aceasta din urmă majorându-se odată cu ridicarea
image-ului firmei şi afirmarea pe piaţa. De asemenea frecvenţa
cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta, fiind mai
mică în perioada zilei, apoi mărindu-se la sfârşitul zilei.
Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, în urma
unui sunet de comandă. Distribuirea în raza pieţei alese va fi
efectuată timp de 20-25 min, produsele fiind livrate în condiţii
speciale, păstrându-se calităţile specifice.
Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere, se
preconizează de a desface produsele şi prin intermediul unei reţele
de magazine de firmă.
Se preconizează de a stabili preţurile la un nivel mai jos 5-8% în
zilele de sărbători etc.
Reclama produselor şi serviciilor prestate va fi efectuată prin
intermediul reţelei mass-media, foi volante, standuri luminescente
şi pe automobilele care livrează produsele firmei.
După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, în
obligaţiile firmei intră livrarea produsului până la locul de
destinaţie. Clienţilor care comandă peste un număr stabilit de
produse, li se va acorda un mic cadou.

Clientela

Clientela pe care o vizăm se împarte în 3 categorii:


A. vechii clienţi ai restaurantului existente în Bacau, datorită poziţiei
strategice a restaurantului şi a calităţii ridicate a produselor precum
şi atragerea de noi clienţi;
B. organizatorii taberei pe baza contractului semnat, pentru
aprovizionarea pe timpul desfăşurării taberelor;
C. turiştii care devin clienţii restaurantului;

Pregătire şi calificare
Este preferabil ca personalul care lucrează în bucătărie să aibă
o calificare şi o oarecare experienţă în domeniu. Este necesar ca cel
puţin jumatate dintre persoanele implicate în proces să fi absolvit o
instituţie /un curs de ştiinţa alimentaţiei.
Există numeroase cursuri de bucatar-cofetar–patiser, organizate de
diverse instituţii, care oferă la final, de obicei pe baza unui examen,
certificate de calificare recunoascute la nivel naţional. În funcţie de ritmul
de desfăşurare şi de volumul de informaţii oferit, aceste cursuri durează
între 3 şi 9 luni şi costă între 100 şi 300 €.
Personalul angajat va trebui să dovedească însuşirea noţiunilor
fundamentale de igienă, prin absolvirea unui curs organizat de Institutul de
Igienă.

Avem licenta de fabircatie pentru produsele care urmeaza a fi servite.

Descrierea proiectului pentru care se solicitã finanţarea

Tipul investiţiei menţinerea activitãţii restaurantului.


Mãrirea capacitãţii de producţie şi/sau capacitãţii de a oferi
servicii.
Diversificarea produselor constã în oferirea unor noi game de
produse.
Creşterea productivitãţii, noul sediu are ca obiectiv creşterea
producţiei restaurantului nostru.
Altele: achiziţii de maşini, utilaje, echipamente, instalaţii. În
cadrul noului nostru sediu vom achiziţiona utilaje folosite în
producţia tuturor gamelor de produse alimentare.
Ţara de origine a produşilor achiziţionaţi : România.

Produsele si serviciile
Important pentru ca produsele noastre să aibă vânzare sigură este ca
acestea să aibă proprietăţi bune de panificaţie, făina folosită să aibă un
procent redus de cenuşă (să fie albă) şi să fie păstrată în condiţii
corespunzătoare de umiditate.
Întrucât pâinea reprezintă un produs de bază în alimentaţie, este de
presupus că în viitor consumul nu va scădea, dimpotrivă, va creşte, pe
măsura creşterii populaţiei şi diversificării producţiei de panificaţie.
Serviciile prestate vor consta în producerea şi livrarea produselor
solicitate de client în cantitatea şi calitatea dorită de acesta.
Considerăm totodata că cea mai bună formă reclamă va fi asigurarea
unei calităţi superioare a produselor comercializate şi menţinerea
promptitudinii în prestarea serviciilor de livrare.

Concurenta:
Din moment ce amplasarea geografică are o importanţă determinantă,
pentru a câştiga clienţii unor restaurante concurente din alte zone trebuie
atinsă o calitate a produselor care să justifice distanţa mai mare care ar trebui
parcursă pentru cumpărarea lor. Altfel, concurenţa se limitează la restaurante
localizate în imediata vecinătate, vizând un segment de consumatori relativ
constant.
Preţurile sunt identice sau oricum foarte asemănătoare. Produsele mai ieftine
decât media sunt în general percepute ca fiind de o calitate îndoielnică şi
implicit evitate.

Avem drept competitori cateva din urmatoarele


firme de exercitiu:
FE 4 LUX RESTAURANT 3* SA –Targu Mures
FE AMELIE SRL- Iasi
FE ANGELINO SRL –Ploiesti
FE CASA REGALA SRL- Campulung Muscel
FE CASSA ROMANEASCA SRL –Bucuresti
FE DELISS SA- Drobeta Turunu-Severin
FE DJ TARANCUTA SRL- Bacau
FE EGRETTA SA- Sibiu
Capitolul II - Organizare şi conducere

1. Procesul de producţie

Ciclul de producţie constă în următoarele etape:


- achiziţionare produse din toate felurile pentru asigurarea crearii
fiecarui fel de mancare
- ambalare în lăzi de plastic a restului de produse;
- Livrare.
Livrarea se face de către firma noastră, cu ajutorul a 2 autoturisme.

Utilajele necesare efectuării mancarii este constituit din :


- Cuptor;
- Bandă rulantă;
- Masă;
- Cântar;
- Mixer;
- Robot de bucatarie;
- Storcator.

2. Conducerea
Firma va fi condusă de cei 2 asociaţi şi de un administrator.
Asociaţii vor coordona întreaga activitate, vor angaja şi vor controla
personalul, se vor ocupa direct de problemele de producţie, precum şi de
contractare pentru aprovizionare şi desfacere.
Administratorul va ţine evidenţele contabile şi va supraveghea
activitatea de achiziţie şi desfacere. Pentru această funcţie a fost angajată o
persoană care are calificare de contabil şi experienţă în domeniu.

3. Personalul

Personalul angajat este constituit din 4 brutari, 2 vânzători, 2 şoferi, 1


contabil. Personalul va fi selectat, instruit şi testat la locul de muncă. Cu
fiecare va fi încheiat un contract de muncă separat.

4.Dezvoltarea noastra

Câteodată, activitatea noastră de cercetare şi dezvoltare aduce inovaţii fără


să folosească date de pe piaţă sau de ca clienţi. Criteriul nostru de
selecţionare a produselor în acest caz este următorul: [cerinţe de investiţie
relativ mici, rezultate pozitive de pe urma investiţiei, compatibilitate cu
strategia actuală, fezabilitate în dezvoltare şi producţie, risc relativ mic,
timpul până la apariţia rezultatelor, cumpărătorul comun]. Activitatea
noastră de cercetare şi dezvoltare va necesita resurse suplimentare în viitor.
Aceste vor include [oameni, cheltuieli cu capitalul] pentru a [accelera
procesul de dezvoltare, testa rezultatele într-o manieră mai eficientă].
Aspecte sau caracteristici unice ale fabuloaselor noastre
mancaruri:

Aromele minunatelor noastre mancaruri sunt asternute usor pe fiecare


meniu la care am lucrat cu grija si drag. Avand toate informatiile
necesare in continutul lor.. vom atasa acestul plan un exemplar.
Bucurati-va privirea cu unicitatea poftelor:

Analiza Swot

Puncte tari Puncte slabe


Un manager competent • piata slabă, putere redusă de
• Structuri functional-ierarhice cumpărare a populatiei
foarte bine organizate • multi locuitori nu folosesc serviciul
• Personal si compartimente de alimentatie publica
foarte bine pregatite si • - nu există suficient spatiu pentru
specializate; parcări
• resuresele financire (bugetul local)
sunt limitate

Oportunitati Amenintari
• folosirea facilitătilor legislative • concurenta
• faptul ca suntem o firma de • criza financiara actuala
exercitiu • bugetul mic al institutiilor

• Atragerea unor investitori


interesati.

Capitolul III – Previziuni financiare


Previziunle financiare ale firmei noastre sunt realizate pe baza a doua
categorii de informatii la care avem acces: informatii preluate de la
Departamentul Contabilitate si informatii din managementul financiar.
Din departamentul Contabilitate avem acte doveditoare cu care
putem demonstra trenzactiile noastre realizate cu celelalte furme de
exercitiu. Si vom atasa cateva dintre ele:

FE.LUXURIOUS.SRL c.f. 2201024

JURNAL PENTRU CUMPARARI


NR. DOCUMENT FURNIZOR / PRESTATOR TOTAL
CRT. DATA NUMAR DENUMIRE CONTUL DOCUMENT
XP ADVERTISING
1 18.11.2008 1 S.R.L RO15ROCT001102 620
2 25.11.2008 2 F.E. BIJOU4U S.R.L RO04ROCTOO1115 297,5
3 02.12.08 3 F.E."BABYLOVE"SRL R005ROCT001112 58,31
4 16.12.2008 4 FE. Dream Tour. SRL RO04ROCT001130 370.328
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOTAL 990.328

FE.LUXURIOUS.SRL c.f. 2201024

JURNAL PENTRU VANZARI


.

Document CLIENT / BENEFICIAR TOTAL


Nr. COD DOCUMENT VALOARE
crt Data Numar DENUMIRE FISCAL (+ TVA) TVA
1
2
3 11/24/08 3 F.E. IDEAL S.A 2101040 604.48 112.48
4 11/25/08 4 F.E.baby-love.SRL 1201224 10 1.9
5 11/25/08 5 F.E.baby-love.SRL 1201224 9.52 1.52
6 11/25/08 6 F.E.baby-love.SRL 1201224 11.9 1.9
7 12/08/08 7 ,,BIJOU4U" S.R.L 1201023 31.14 1.14
8 12/08/08 8 F.E."BABYLOVE"SRL 1201224 10.95 0.95
9 12/15/08 9 F.E."AS-MOB"S.A. 1102154 140.42 22.42
10 12/15/08 10 F.E. VALAHIA S.R.L 1201292 72.72 12.72
11 12/15/08 11 ,,BIJOU4U" S.R.L 1201023 149.93 8.93
TOTALURI 968.34 163.96

Ordin de
plata

ORDIN DE Numarul Data Suma (cifre)


PLATA 1 18.11.2008 5320

Adica (litere)
Cincimiitreisutedouazeci lei

F.E. Platitoare LUXURIOS SRL Aviz ROCT F.E. BENEFICIARA Contributia Asigurarilor
Sociale de Stat
Localitatea Bacau Semnatura
operator ROCT Localitatea Bacau

C.U.I inregistrat la ROCT C.U.I inregistrat la ROCT


2201024 din 3.10.2006
Cont F.E.
Deschis la ROCT RO35ROCT01100
Cont F.E.
Deschis la ROCT
RO04ROCT09115SAL
Reprezentand: Data inregistrarii Mentiuni speciale:
CAS pentru octombrie c/v * ordinului
18.11.2008
Data emiterii
CNP Administrator extrasului de cont

Platitor 1910502043204

Ordin de
plata

ORDIN DE Numarul Data Suma (cifre)


PLATA 6 18.11.2008 135

Adica (litere)
Osutatreizecisicinci lei

F.E. Platitoare LUXURIOS SRL Aviz ROCT F.E. BENEFICIARA COMISION ITM
Localitatea Bacau
Localitatea Bacau Semnatura
operator ROCT C.U.I inregistrat la ROCT

C.U.I inregistrat la ROCT Cont F.E.


2201024 din 3.10.2006 Deschis la ROCT RO35ROCT01100

Cont F.E.
Deschis la ROCT
RO04ROCT09115SAL
Reprezentand: Data inregistrarii Mentiuni speciale:
COMISION ITM pentru ordinului
octombrie c/v * 18.11.2008
Data emiterii
CNP Administrator extrasului de cont

Platitor 1910502043204
Va invitam in continuare sa vedeti cateva dintre
ofertele noastre!
De Valentine’s Day!