CLIMA, VEGETAŢIA, FAUNA ŞI SOLURILE EUROPEI

NR CR T.

POZIŢIA ÎN LATITU DINE

CLIMA Temperatura medie anuală Precipitaţii medii anuale Veri calde secetoase ierni blânde şi ploioase (200-500 mm/an) 1000 mm/an Vânturi predominante

VEGETAŢIA, FAUNA, SOLURILE

POZIŢIA ÎN LATITUDI NE Solurile

OBSERVAŢIII

Tipul de climă

Zona de vegetaţie

Vegetaţia Stejar, cedrul, măslin, maquis, garriga Stejar, fag Graminee , arbuşti, ierburi rare, pâlcuri de foioase Pin, molid, brad Muşchi, licheni, salcie pitică, mesteacăn pitic lipseşte

Fauna

1.

30°-40° lat N

MEDITERANEAN

15°-17° C

Vânturile de vest

VEGETAŢIE MEDITERANEANĂ

reptile

Terra rossa

30°-40° lat N

Pe ţărmurile Mării Mediterane şi Mării Negre- în cea mai mare parte defrişate Pe ţărmul Oc. Atlantic

2.

40°-50° lat N

TEMPERAT OCEANIC (UMED) TEMPERAT CONTINENTAL EXCESIV (ARID) TEMPERAT CONTINENTAL RECE

10-15°

Vânturi de vest

PĂDURI DE FOIOASE

vulpe, căprioare

Soluri brune

40°-50° lat N

3.

40°-50° lat N

5°-10° C

Sub 200 mm/an

Vânturi locale

STEPĂ ŞI SILVOSTEPĂ

rozătoare

cernozio m

40°-50° lat N

În interiorul continentului

4.

50°-60° lat N

0°-5° C

200-500 mm/an

Vânturi polare şi vânturile de vest Vânturi polare

PĂDURI DE CONIFERE -TAIGA

Elan, urs brun, hermelina, zibelina Ren, urs polar

podzoluri

50°-60° lat N

5.

60°-70° lat N Dincolo de paralela de 70° lat N

SUBPOLAR

În jur de 0° C

Reduse 100- 200 mm/an

TUNDRA

Soluri de tundră

60°-70° lat N

Pe ţărmul Oceanului Arctic

6.

POLAR

Sub 0° C Scade cu altitudinea 6,4° C la fiecare 1000 m

100-200 mm/an

Vânturi polare PĂDURI MONTANE ŞI PAJIŞTI ALPINE

lipseşte

lipsesc

Dincolo de paralela de 70° lat N

Insulele din Oc. Arctic

7.

MONTAN (ALPIN)

Cresc cu altitudinea

Brizele montane

Păduri de conifer şi foioase

Urs brun, cerb

Soluri brune