Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicare şi negociere în industria ospitalităţii

Eseu

O negociere bună nu se poate realiza fără o comunicare bună între părţile implicate în
respectiva negociere. Comunicarea nu reprezintă doar o înşiruire de cuvinte legate in diferite
propoziţii transmise unei sau mai multor persoane, comunicarea este un proces prin care se
transmit diferite idei, gânduri, opinii, păreri, sentimente cu ajutorul cuvintelor, gesturilor,
mimicii, culorilor, etc. Orice proces de comunicare se desfăşoară într-un anumit context; adică
are loc într-un anume spaţiu psihologic, social, cultural, fizic sau temporal. Din această
perspectivă, nici o comunicare nu se aseamănă cu alta. Procesul de comunicare are un caracter
dinamic – orice comunicare odată iniţiată are o anumită evoluţie – se schimbă, şi schimbă şi
persoanele implicate în proces. Acest proces de comunicare are un caracter ireversibil,
semnificaţia dată unui mesaj poate fi diferită atât între partenerii actului de comunicare, cât şi
între receptorii aceluiaşi mesaj. Orice mesaj are un conţinut manifest (cel care este perceput,
intuit, ascultat) şi unul latent (ascuns). După cum bine se cunoaşte, comunicarea are la baza trei
mari componente, şi anume: emiţătorul, reprezentând individul care iniţiază procesul de
comunicare, receptorul, fiind cel ce primeşte informaţiile transmise de către emiţător şi mesajul,
inglobând tot ceea ce se transmite şi se recepţionează în procesul de comunicare. Acest mesaj
poate fi transmis de către emiţător într-un anumit mod, ia receptorul să nu perceapa acelaşi lucru
pe care emiţătorul a vrut să-l transmită.

Comunicarea nu se limitează doar la transmitearea unor cuvinte. Transmiterea sau


receţionarea de informaţii se poate realiză prin interemediul mirosurilor, poziţiei corpului,
gesturilor, înfăţişării, a sunetelor, a controlului vocii etc. Este foarte important ca atunci când se
doreşte transmitearea unei informaţii şi nu numai, să se ţină cont de anumite lucruri care pot
degrada sau din contră, pot îmbunătăţii conţinutul mesajului ce se doreşte a fi transmis şi
recepţionat.

În această industrie a ospitalităţii, în turism, este extrem de important în ce mod este


transmis şi în ce mod este perceput mesajul, deoarece acesta trebuie să capteze atenţia, ca pe
urmă să convingă turistul să-şi dorească să cunoască mai mult.

Ca şi conlcuzie la acest eseu aş dori s precizez faptul că este foarte important să


comunicăm, însă cel amai important este modul în care comunicăm, modul în care dorim să fie
percepute şi înţelese mesajele transmise prin procesul de comunicare. Am învăţat că trebuie să
fim foarte atenţi la modul în care ne adresăm receptorului, ce informaţii putem şi dorim să-i
transmitem, în ce context se transmite acest mesaj şi vocabularul utilizat. Mi-am dat seama că
anumite lucruri chiar le urmăream atunci când transmiteam un mesaj, însă nu eram conştientă că
urmăresc totuşi acele subtilităţi care după cum am mai spus pot să pună mesajul într-o lumină
mai proastă şi ca urmare să fie interpretat greşit sau poate nu la fel cum se dorea, sau pot să ajute
la o mai bună percepere asupra mesajului transmis. Am înţeles că este foarte important „aspectul
mesajului” de orice natură, în sensul că, dacă se transmite un e-mail, propoziţil etrebuie să fie
clare, concise şi aranjate cât mai aerisit, astfel încât să fie percepută fiecare frază în totalitate şi
să nu obosească cititorul atunci când îl citeşte şi desigur să atragă, că doar acesta este cel mai
important pentru un emiţător, ca mesajul său să capteze atenţia şi astfel să invite receptorul să ia
parte la procesul de comunicare.

Dorner Darina Melinda

EAATIO An 1