Sunteți pe pagina 1din 7

Anestezicele generale inhalatorii pot fi gaze sau lichide cu diferite structuri chimice.

Acestea au ca efect înlăturarea reflexelor şi permite intervenţia chirurgicală fără răspuns motor
din partea pacienţilor.
Exemple volatile: enfluran, sevofluran desfluran, metoxifluran, halotan, eter.
Gaze: protoxid de azot (N2O), xenon.
Metoxifluran 

Tip medicament: aprobat, molecula mica

Descriere:
- este un eter halogenat, anestezic foarte activ
- inducţia este de lunga durata
- analgezia este de buna calitate dar pentru relaxarea musculaturii sunt necesare doze relativ
mari
- se recomanda asocierea curarizantelor
- deprimarea respiratorie este mai puternica decât pentru halotan
- analgezia se menţine câteva ore
- anestezicul este nefrotoxic. Nefrotoxicitatea este favorizata de obezitate, de vârsta înaintata

Sinonime
   1. MOF
   2. Methoflurane
   3. Methoxiflurane
   4. Methoxifluranum
   5. Methoxyfluoran
   6. Metoxifluran
   7. Methoxyfluran
   8. Methoxyfluranum [INN-latină]
   9. Metossiflurano [Dcit]
  10. Metoxfluran
  11. Metoxifluran
  

Nume de brand
   1. Analgizer
   2. Anecotan
   3. Ingalan
   4. Inhalan
   5. Methofane
   6. Methoxane
   7. Metofane
   8. Penthrane
   9. Pentran
  10. Pentrane

Denumirea chimică IUPAC: 2,2-dicloro- 1,1-difluor-1-metoxietan

Structura chimica:

Număr registru CAS: 76-38-0

Greutate moleculară medie :164.9660

Greutate moleculară: 163.9607

Stare: Lichidă

Punctul de topire: -35 ° C (punctul de topire), 105 ° C (punctul de fierbere)

Solubilitate: 2.83E 004 mg / L

Categoria de droguri
- Anestezice, inhalarea

Actiune: - anestezic general cu potenta mare


- bun analgezic si relaxant muscular
- revenirea din anestezie se face lent pentru ca fiind liposolubil foarte tare anestezicul se
acumulează in ţesutul adipos

Utilizare: - anestezie generala de lunga durata, singur sau in amestec cu protoxidul de


nitrogen sau oxigen

Toxicitatea DL50 = 3600 mg / kg


Efecte adverse: -Simptomele de expunere crescută includ iritaţie oculară, depresie SNC,
analgezie, anestezie, convulsii, depresie respiratorie, şi de ficat şi rinichi. Biotransformare
hepatică.

HALOTAN

Tip medicament: aprobat, molecula mica

Descriere:
- este o hidrocarbura halogenata cu fluor
- este un lichid volatil, neinflamabil
- are o stabilitate mica si trebuie conservat in sticle colorate bine închise cu adaos de timol
- revenirea din anestezie este relativ rapida dar funcţiile mintale raman deprimate câteva ore.

Sinonime: Alotano; Bromchlortrifluoretan; Halothanum

Nume de marca: Fluotan Anestan; Chalothane; Halan; Narcotan

Denumire chimica IUPAC: 2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoretan

Formula chimica: C2HBrClF3

Structura chimica:

Sinteza

Număr registru CAS: 151-67-7

Greutate moleculară medie: 197.3820


Greutate moleculară: 195.8902

Stare: Lichid

Punctul de fierbere: 50.2 ° C (la 101.325 kPa)

Densitate: 1.868 g / cm ³ (la 20 ° C)

Vapor de presiune: 244 mm Hg (la 20 ° C)


288 mm Hg (la 24 ° C)

Solubilitate: 3.45 mg / ml

Categoria de droguri:
    - Anestezice
    - Anestezice, inhalarea
    - Anestezice generale

Indicaţie: Pentru inducerea şi menţinerea anesteziei generale

Actiune farmacodinamica:
- inductia si revenirea din narcoza rapide;
- analgezie slaba;
- relaxarea musculara incompleta.
NU are actiune iritanta locala
Avantaje NU provoaca bronhospasm
scade secretiile salivare si bronsice

Efecte adverse:
- deprima centrii respiratori si vasomotori;
- aritmii ectopice;
- icter cu necroza hepatica (rar);
- hepatita tardiva.
NU se asociaza cu medicamente aritmogene (Adrenalina) !

Forme farmaceutice:
- Lichid respiratoriu (inhalare)
- Soluţie respiratorie (inhalare)

Organisme afectate
- Oameni şi alte mamifere

Anestezicele gazoase
Oxidul de azot
Descriere:
 gaz anorganic, inert, neinflamabil, dar întreţine combustia;
 anestezic general incomplet, ceea ce presupune baranarcoză (hiperbară) (sub
presiune);
 efect rapid;

Structură

Formula chimică: N2O

Obţinere
Se poate obţine prin descompunere realizată prin tratarea termică controlată a
nitratului de amoniu (NH4NO3) sau din reacţia acidului azotic cu amoniacul:
NH3 + HNO3 = N2O + 2 H2O

Numarul CAS: 10024-97-2

Masa molară: 44,01 g·mol–1

Stare de agregare: Gaz

Densitate: 1,85 kg·m–3

Punct de topire: 91 °C

Punct de fierbere: 88 °C

Solubilitate 1,2 g/l in apă

Actiune farmacodinamica:
- inductie si revenire din narcoza rapide;
- relaxare musculara incompleta;
- analgezic si anxiolitic.

Utilizări
 largă utilizare (mai ales ca adjuvant);
 anestezia de bază;
Efecte adverse
 hipoxie (utilizare nepricepută);
 inactivează, la utilizare repetată vitamina B12;
 posibil efect teratogen;
 hipoxie tranzitorie la sfârşitul procedurii (în revenire) – efectul celui de-al doilea gaz;

Contraindicaţii
 hipertensiune arterială;
 hipertiroidism;
 anemii megaloblastice;
 sarcină;

Bibliografie
1. www.drugbank.com

2. www.wikipedia.org

3. Milligan DW, Howard MR, Judd A: Premedication with lorazepam before bone marrow
biopsy. J Clin Pathol. 1987 Jun;40(6):696-8.

4. Lader M: Short-term versus long-term benzodiazepine therapy. Curr Med Res Opin.
1984;8 Suppl 4:120-6.

5. Maltais F, Laberge F, Laviolette M: A randomized, double-blind, placebo-controlled


study of lorazepam as premedication for bronchoscopy. Chest. 1996 May;109(5):1195-8.