P. 1
ARMONIZAREA LEGISLATIEI

ARMONIZAREA LEGISLATIEI

|Views: 903|Likes:
Published by Alina Morgoci

More info:

Published by: Alina Morgoci on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

ARMONIZAREA LEGISLATIEI

Ce este Armonizarea? Ce este Acquis-ul Comunitar Care este Structura Numărului CELEX? Despre Cartea Albă şi Verde

Cuprins

Ce este Armonizarea?
Armonizarea legislaţiei naţionale cu Acquis-ul comunitar este un proces continuu care are drept scop asigurarea unei compatibilităţi depline ale normelor de drept intern cu legislaţia comunitară, prin modificarea sau completarea actelor normative naţionale ajustîndu-le la cerinţele acquis-ul comunitar, după care normele juridice comunitare devin parte componentă a dreptului naţional. Pe termen scurt, armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aduce numeroase beneficii interne, materializate într-un cadru legislativ dinamic şi progresiv, care promovează principiile şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat bazat pe drept, care de fapt constitui precondiţii absolut necesare dezvoltării unui stat european modern. Armonizarea la legislaţia Comunitară va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat, factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile. Pe lîngă aceasta, legislaţia armonizată contribuie semnificativ la crearea unui mediu investiţional atractiv pentru investitorii străini, care vor găsi în Republica Moldova un mediu juridic sigur, stabil şi previzibil, factor important pentru stabilirea şi creşterea investiţiilor străine directe. Pe termen mediu, legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar va facilita considerabil apropierea de UE, iniţial în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi ulterior va face posibilă asocierea cu UE precum şi devenirea unui membru cu drepturi depline a acesteia. Sus

Ce este Acquis-ul Comunitar
Acquis-ul Comunitar reprezinta ansamblul de drepturi si obligatii comune ce leaga toate statele membre in cadrul Uniunii Europene. Se afla intr-o evolutie permanenta si cuprinde: - continutul, principiile si obiectivele politice ale Tratatelor; - legislatia adoptata in aplicarea tratatelor; - jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă; - declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene; - măsurile adoptate în domeniul politicii externe şi de securitate comună; - măsurile adoptate în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne; - acordurile internaţionale încheiate de către Comunitate şi de către statele membre între ele în domeniile de activitate ale Uniunii. Fiecare act comunitar trebuie înţeles în contextul general al politicilor comunitare din fiecare sector, fiind necesara cunoaşterea acestora. În acest sens, Acquis-ul Comunitar cuprinde nu numai dreptul comunitar în sens strict (Piaţa Comună), ci şi toate actele adoptate în domeniile PESC şi JAI. Prezentarea politicilor Comunitare este în primul rînd făcută în cărţile verzi şi în cărţile albe (vezi mai jos ce este cartea verde şi albă), fiind de aceea necesara şi consultarea sistematica şi permanentă a acestora. Ţările candidate pentru asociere sau cele candidate trebuie să-şi armonizeze legislaţia cu Acquisul Comunitar înainte de aderarea la UE. Excepţiile şi derogările de la Acquis sunt acordate numai în mod excepţional si au o sferă de cuprindere limitata. În perspectiva viitoarei aderări, 1

Republica Moldova va trebui sa transpună Acquis-ul în legislaţia naţională şi va trebui să o implementeze pînă la momentul aderării la Uniunea Europeana. În prezent, Acquis-ul comunitar este estimat la peste 120 000 de pagini de Jurnal Oficial. Sus

Care este Structura Numărului CELEX?
Pentru cineva care doreşte să acceseze direct legislaţia comunitară este foarte util să cunoască careva noţiuni generale despre sistemul de codificare a legislaţiei Comunitare. Numărul de referinţă CELEX este un identificator unic al actului comunitar format dintr-o combinaţie de cifre şi litere, poziţia fiecărei cifre şi litere având un înţeles specific. Cunoaşterea formării numărului CELEX facilitează identificarea actelor legislaţiei Comunitare în baza Comunitară de date Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm). Numărul CELEX este format din următoarele elemente: a) Codul sectorului din care face parte actul respectiv ( 3 xxxx X xxxx ), reprezentat printr-o cifră; Convenţional, prima cifră utilizată în cuprinsul numărului de referinţă CELEX indică: (1) pentru Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene şi tratatele care le modifică sau le completează; (2) pentru Legislaţia care decurge din relaţiile externe ale Comunităţilor Europene sau ale statelor membre (când relaţiile lor externe sunt legate de cele ale Comunităţilor); (3) pentru Legislaţia secundară; (4) pentru Legislaţia complementară (decizii ale reprezentanţilor statelor membre întruniţi în Consiliu, convenţii internaţionale încheiate între statele membre în conformitate cu dispoziţiile tratatelor etc.); (5) pentru Avizele, rezoluţiile, poziţiile comune, proiectele legislative ale instituţiilor comunitare; (6) pentru Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă; (7) pentru Dispoziţiile naţionale de transpunere a directivelor comunitare; (9) pentru Întrebările adresate Parlamentului European (0) pentru Actele consolidate (Acte neoficiale care reunesc în acelaşi text actul de bază împreună cu toate amendamentele şi rectificările. Se publică în seria C a Jurnalului Oficial şi sunt folosite doar ca instrumente de lucru.) b) Anul de adoptare / publicare a actului (X 2009 X xxxx ) sau, în cazul jurisprudenţei, anul în care s-a introdus acţiunea, format din patru cifre; c) Tipul actului, reprezentat printr-o literă (X xxxx L xxxx); d) Numărul actului comunitar, format din patru cifre. (X xxxx X 0011) În continuare prezentăm ca exemple numerele CELEX ale actelor ale căror titluri complete sunt menţionate. Exemplul 1 :

2

buget K .decizii de interes general CECO E . literele din cadrul numărului CELEX au următoarele semnificaţii: R .declaraţii Q . Sus Despre Cartea Albă şi Verde Cartea Albă (White Paper) 3 .recomandări CECO O . Pentru hotărârile Tribunalului de Primă Instanţă se foloseşte litera A. acţiuni comune şi strategii comune PESC F . unde (6)(1989)(J)(0013) sunt: a) prima cifră (6) indică faptul că documentul face parte din jurisprudenţă.avize G . în cazul de faţă hotârâre a CJCE.neobiecţiune la o concentrare notificată J . c) litera (J) indică tipul actului.neobiecţiune la o societate mixtă notificată B .rezoluţii C .recomandări A . c) Tipul actului. fiecare literă indică un anumit tip de act. reprezentat printr-o literă.poziţii comune şi decizii-cadru JAI M . Astfel.regulamente de procedură şi acorduri inte-rinstituţionale X .regulamente L .poziţii comune. b) cel de-al doilea număr (2009) indică anul de adoptare a actului.orientări BCE H . în cazul legislaţiei secundare cînd prima cifră din numărul CELEX este 3 xxxx X xxxx. d) ultimul număr (0013) indică numărul cauzei. Convenţional.decizii şi decizii sui generis S . Exemplul 2: • Următorul Exemplu se referă la numărul CELEX al hotărârii CJCE în cauza C-13/90 este 61989J0013.• Numărul CELEX al Directivei 2009/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului este 32009L0011.alte acte d) ultimul număr (0011) indică numărul actului comunitar. în cazul de faţă directiva numărul 11 din anul 2009. în cazul de faţă actul face parte din sectorul legislaţiei secundare. unde (3)(2009)(L)(0011) sunt: a) prima cifră (3) indică numărul codului sectorului documentar CELEX.directive D . b) al doilea număr (1989) reprezintă anul în care s-a introdus acţiunea.

) pentru a declanşa un dialog cu acestea privind problemele in cauză. Ele se adresează părţilor interesate (grupuri de interese. 17:29 Moldova la Săptămâna verde de la Berlin (Grune Woche). Cu titlu de exemplu. iar în 1995 "Cartea alba de pregatire a tarilor asociate in vederea integrarii lor in Piata Interna a UE". 21 ianuarie 2011. ci doar de recomandare pentru cei carora le este destinată. prin Carte albă înţelegem un document elaborat de către o instituţie Comunitară. 21 ianuarie 2011. 1 octombrie 2010.1992. 21 ianuarie 2011. agenţi economici.La nivelul UE. INFOTAG. fiind un document de analiză şi reflecţie ce poate sta la baza argumentării unei decizii ulterioare. 11:53 Ştirile zilei • • • • • • Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei va verifica majorările recente de preţuri. contribuind efectiv la dezvoltarea politicii comunitare în aceste privinţe. a tuturor barierelor comerciale interne pe teritoriul UE. Documentele numite "Cartea verde" conţin măsuri ce nu au caracter obligatoriu. care continea prevederi a caror finalitate o constituia eliminarea pana la 31. Info-Prim Neo. dezbaterilor determinate de cărţile verzi şi contin propuneri de legiferare sau de acţiune în domeniile/subdomeniile respective. 15:48 PCRM l-a comemorat pe conducătorul proletariatului mondial Vladimir Lenin.12. Moldova Azi. prin care se trasează liniile directoare într-un anumit domeniu de activitate. 15:20 Moldova a mai pierdut un caz la CEDO. de regulă. Cartea albă are caracter obligatoriu pentru cei carora li se adresează. Moldova Azi. INFOTAG. II. in 1985 a fost adoptata "Cartea alba privind realizarea completa a Pietei Interne". INFOTAG. se stabilesc măsurile şi acţiunile de intreprins pentru atingerea unui obiectiv important al Uniunii Europene. UE a lansat două ghiduri pentru armonizarea legislaţiei moldoveneşti la standardele europene Delegaţia Uniunii Europene la Chişinău a lansat două ghiduri pentru autorităţile moldovene de armonizare a legislaţiei naţionale la standardele comunitare. 15:56 La Chişinău se va desfăşura Conferinţa internaţională privind securitatea şi mobilitatea în Europa. Cartile albe urmeaza. 21 ianuarie 2011. 14:53 Caracter text 4 . 15:40 FMI vine să inspecteze situaţia economiei din Moldova. 21 ianuarie 2011. Dupa aprobarea sa de către Consiliul European. Carte verde (Green Paper) Cartile verzi sunt comunicări oficiale ale Comisiei privind politicile în diferite domenii sau subdomenii. 21 ianuarie 2011. instituţii comunitare etc. Moldova Azi.

a spus Pistrinciuc. Viceministrul muncii. expertul britanic Richard Wheatly. în cadrul unei conferinţe de presă. joi. a subliniat că ghidurile vor servi drept suport strategic pentru Guvernul moldovean în domeniul sănătăţii. În 2009 am avut 41 de cazuri mortale şi încă 88 de cazuri deosebit de grave". "Anual în Moldova sunt înregistrate în jur de 600 de accidente de muncă.După cum transmite INFOTAG. El recomandă înfiinţarea unor instituţii responsabile de inspectarea respectării legislaţiei de către angajatori. Bernhard Brueckner. a completat că societatea moldovenească este ignorantă faţă de securitatea în muncă.2 milioane euro. Autorul celui de-al doilea Ghid privind infrastructura calităţii. stă prost la capitolul implementare. precum şi a reglementărilor tehnice şi infrastructurii calităţii. Vadim Pistrinciuc. a menţionat că autorităţile trebuie să investească bani în prevenirea accidentelor în muncă şi crearea unor condiţii bune pentru activitatea angajaţilor. precum şi să înăsprească controlul asupra agenţilor economici ca aceştia să furnizeze mărfuri de calitate şi servicii competente. INFOTAG precizează: Cele două ghiduri au fost editate în cadrul Proiectului "Sprijin pentru implementarea acordurilor dintre RM şi UE". 1 ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU ACQUIS-UL COMUNITAR Oxana GUŢU Situaţia actuală Armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar a fost iniţiată în Republica Moldova în anul 1999 cu sprijinul unui proiect UE de asistenţă tehnică pentru susţinerea 5 . protecţiei sociale şi familiei. El a subliniat că Guvernul trebuie să-şi schimbe percepţia în supravegherea pieţei de produse şi servicii. III. a menţionat că deşi Moldova a adoptat legi destul de bune. exprimându-și speranţa că odată cu implementarea standardelor europene în domeniu calitatea vieţii şi muncii angajaţilor va spori. şeful adjunct al proiectului. securităţii în muncă. Proiectul a fost lansat în august 2008 şi se va finisa la 31 decembrie 2010. Bugetul acestuia este de 5. Preşedintele Asociaţiei Internaţionale pentru Inspecţia Muncii şi autorul Ghidului privind sănătatea şi securitatea în muncă. iar angajatorii găsesc breşe în legislaţie pentru a evita responsabilitatea în cazul accidentelor în muncă. Richard Moody.

lansat în 2003. sau anexat la avizul Ministerului la proiectul de act legislativ respectiv propus spre adoptare Guvernului sau Parlamentului. lansat la mijlocul anului 2004).un sistem de avizare a proiectelor de acte legislative. . şi Republica Moldova. UE finanţează şi alte proiecte de asistenţă tehnică care. în special la elaborarea proiectelor de acte legislative (de exemplu. legea cu privire la societatea cu răspundere limitată. Proiectul APC a elaborat circa 250 de avize de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar timp de 4 ani. pentru a colabora cu proiectul APC în vederea armonizării proiectelor de acte legislative care parveneau la Minister.un sistem de monitorizare a proiectelor de acte legislative. La discreţia Ministerului Justiţiei. legea cu privire la audit. 50 al APC. Activitatea proiectului APC s-a încheiat în luna martie 2004. În afară de Ministerul Justiţiei. proiectul în domeniul proprietăţii industriale. Armonizarea legislaţiei în cadrul proiectului APC se limita la proiectele de acte legislative noi în domeniile stabilite de Art.implementării Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre CE şi Statele sale Membre. În cadrul Departamentului Legislaţie al Ministerului Justiţiei a fost creat un grup de lucru din circa 10 persoane.un sistem de verificare a proiectelor de acte legislative. Guvernul a întreprins o tentativă de evaluare a cadrului juridic intern prin prisma criteriilor de la Copenhaga în toamna 2003. proiectul APC a colaborat ocazional în domeniul armonizării legislaţiei şi cu alte ministere şi departamente. legea cu privire la investiţii). legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor. proiectul APC a finanţat elaborarea de studii comparative în circa 20 de domenii. Proiectul a creat un mecanism intern de armonizare a legislaţiei care consta din: . în scopuri de cercetare şi informare a factorilor de decizie şi a publicului larg. 6 . Grupul de lucru din Ministerul Justiţiei a beneficiat de instruire în domeniul dreptului şi politicilor comunitare oferită de proiect. printre alte activităţi. . Rezultatele acestei activităţi nu au fost date publicităţii până în prezent. Pe lângă aceasta. proiectul în domeniul standardizării şi evaluării conformităţii. Din partea sa. pe de altă parte (în continuare proiectul APC). avizul proiectului era introdus în. pe de o parte. ar trebui să se preocupe şi de armonizarea legislaţiei naţionale (de exemplu.

o asemenea abordare a armonizării legislaţiei naţionale nu este nici pe de parte suficientă sau satisfăcătoare pentru apropiere de UE. Deşi merită recunoaştere şi apreciere încercările ocazionale de armonizare a legislaţiei naţionale ale unor ministere şi instituţii precum. factor important pentru creşterea investiţiilor străine directe. care vor regăsi în Republica Moldova un mediu juridic cunoscut. va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat. Pe termen scurt. ceea ce este important în special pentru producătorii locali în căutare de noi pieţe de desfacere. conceptele şi principiile armonizate vor facilita comerţul cu UE şi statele candidate. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. legislaţia armonizată contribuie semnificativ la crearea unui mediu investiţional atractiv pentru investitorii străini. stabil şi previzibil. demonstrat de experienţa statelor central europene. Doar în Ministerul Justiţiei există un nucleu (mai mult sau mai puţin) stabil de colaboratori iniţiaţi în tehnica de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. Mai mult ca atât. armonizarea legislaţiei la etapa actuală nu se efectuează într-un mod sistematic şi coordonat. factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile. Pe lângă aceasta. 2 Importanţa armonizării legislaţiei naţionale în procesul apropierii de UE pentru Republica Moldova Armonizarea legislaţiei constituie unul din obiectivele primordiale ale Republicii Moldova în procesul de apropiere de UE şi. Alinierea la un standard european de legiferare bazat printre altele pe reglementare limitată. concomitent. discreţie birocratică redusă. piatra de temelie a întregului proces de integrare în UE. regulile. precum şi relaţiilor economice armonioase între Părţi pentru a 7 .În concluzie. Agenţia de Stat pentru Reglementări în Telecomunicaţii şi Informatică. cu titlu de exemplu. În acelaşi sens. Banca Naţională. precondiţii inerente dezvoltării unui stat european modern. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. unul din obiectivele APC enunţă „promovarea comerţului şi investiţiilor. armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aduce numeroase beneficii interne care se materializează într-un cadru legislativnormativ modern care promovează principiile şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat bazat pe drept.

. standardizarea şi evaluarea conformităţii produselor. efectuat de Comisia Europeană. această strategie pune bazele juridice. abilitatea de a transpune şi aplica acquis comunitar în totalitatea sa este o condiţie de aderare la UE.încuraja astfel dezvoltarea lor economică durabilă”. În confirmarea seriozităţii intenţiei. Pe termen mediu. prin multiplele sale etape interne. regulile de origine. reiterat şi explicat de Consiliul UE de la Copenhaga din 1993. impozitarea indirectă). metodologice şi instituţionale necesare pentru demararea imediată a armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.efect politic: Republica Moldova trimite astfel un semnal clar şi lipsit de ambiguităţi al dorinţei sale de a accepta standardele Europei Unite. proprietatea intelectuală şi industrială. oferta UE inclusă în Politica Europeană de Vecinătate de a participa la Piaţa Internă a UE impune în mod primordial armonizarea legislaţiei naţionale şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de implementare a legislaţiei armonizate. rezultate din activitatea de legiferare intensă şi pe alocuri necoordonată în perioada de independenţă a Republicii Moldova. armonizarea legislaţiei va crea pre-condiţiile necesare stabilirii unui cadru juridic armonizat cu cel al UE. Astfel. ceea ca va accelera procesul de apropiere de UE. iniţial în special în domeniul Pieţei Interne a UE pentru a putea beneficia de cele patru libertăţi de circulaţie. Republica Moldova va iniţia şi întreprinde în mod sistematic şi prioritizat armonizarea legislaţiei naţionale actuale şi viitoare. Studiul de Fezabilitate cu privire la crearea unei zone de liber schimb dintre UE şi Republica Moldova. În acelaşi context. precum consfinţit în Tratatul UE. Finalmente. pe de altă partea.efect juridic: pe de o parte. indică clar domeniile în care armonizarea legislaţiei şi crearea (sau modernizarea) instituţiilor corespunzătoare este a priori necesară pentru a putea începe negocierile cu UE în acest sens (de exemplu. 3 8 . iniţial în contextul Politicii europene de vecinătate. procesul de armonizare a legislaţiei va permite. legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar va facilita considerabil apropierea de UE. Demararea neîntârziată a armonizării legislaţiei are un dublu efect: . Având în vedere determinarea cu care ţara noastră doreşte să fie parte a procesului de apropiere de UE. identificarea şi înlăturarea inconsistenţelor cadrului juridic intern.

Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre CE şi statele sale membre şi Republica Moldova ( APC) Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară reprezintă un obiectiv esenţial. proprietatea intelectuală. animalelor şi plantelor. reiterează importanţa armonizării legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar. 50 APC enumeră domeniile asupra cărora se extinde armonizarea legislaţiei naţionale. 780/2001 cu privire la actele legislative) în vederea stabilirii obligativităţii întemeierii actelor legislative şi pe acquis-ul comunitar (art. concurenţa. Astfel. dreptul vamal. Legea 9 . Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar. serviciile financiare. o obligaţie juridică a Republicii Moldova ce decurge din APC. impozitarea indirectă. este primordială modificarea legislaţiei interne care să permită derularea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale de la faza incipientă a elaborării proiectelor actelor legislative şi normative. regulile tehnice şi standardele. 50 APC. 13. Astfel.Cadrul juridic al armonizării legislaţiei. Republica Moldova şi-a asumat obligaţia unilaterală de a asigura creşterea graduală a compatibilităţii legislaţiei sale cu legislaţia comunitară. dreptul societăţilor comerciale. contabilitatea şi impozitarea societăţilor comerciale. În acest sens. achiziţiile publice. în calitate de condiţie importantă pentru consolidarea relaţiilor economice dintre părţi. şi concomitent. care se regăseşte în strategia de aderare a tuturor statelor asociate. mediul ambiant. protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor. protecţia muncitorilor la locul de muncă. precum prevăzut de APC. cu titlu prioritar vor fi operate modificări în legile şi actele normative care vizează elaborarea actelor legislative (în special Legea nr. conform art. dreptul bancar. inclusiv. prin care părţile au recunoscut necesitatea armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu cea a UE. Baza juridică internă Stabilirea bazei juridice interne pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar constituie prioritatea absolută a momentului. Concomitent. dar şi legislaţia existentă. Art. protecţia consumatorilor. transportul. legile şi regulamentele nucleare. nu vizează doar legislaţia naţională viitoare. Planul de Acţiuni Moldova-UE adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. dar nelimitat la.

În primul rând. este supus unei evoluţii constante. cuprinde cele mai diverse domenii ale vieţii economice şi sociale şi. Legea nr. sunt necesare modificări în cadrul legislativ şi normativ care vizează elaborarea actelor normative ale Guvernului şi altor autorităţi centrale. dar şi de sectorul privat. va garanta consecvenţă şi eficienţă în abordarea acestui proces complex. Guvernul va trebui să identifice dispoziţiile comunitare cu privire la care îşi va asuma unilateral responsabilitatea unor perioade de tranziţii şi excepţii bine fundamentate. Astfel. în timp ce 10 . doar stabilirea priorităţilor în armonizarea legislaţiei. 17 şi 20. extinderii domeniului expertizei juridice obligatorii la verificarea gradului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE (art. vor fi efectuate orice alte amendamentele legislative necesare pentru ca armonizarea legislaţiei naţionale prezente şi viitoare cu acquis-ul comunitar să devină parte componentă a procesului intern de legiferare. pentru a asigura în mod imediat un instrument de lucru şi a demonstra UE determinarea politică a Guvernului de a armoniza legislaţia internă în totalitatea sa (inclusiv. În acelaşi sens. care se impune şi din considerente interne (resurse umane şi financiare limitate pentru moment). Legea 780/2001). 22. se va reieşi din costul economic al armonizării legislaţiei naţionale. Stabilirea priorităţilor în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale constituie obligaţia primordială a Guvernului Republicii Moldova. dar nelimitat la. mai mult ca atât. precum şi din consecinţele sociale şi politice ale implementării legislaţiei armonizate. Legea 780/2001). 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale). De aceea. Astfel. Acquis-ul comunitar este impunător ca volum. soluţionării compatibilităţii proiectului de acte legislative cu acquis-ul comunitar (art. care va fi direct afectat în unele cazuri.780/2001). 4 Priorităţi pe termen scurt şi mediu Armonizarea legislaţiei este un proces multi-dimensional. Costurile economice ale armonizării legislaţiei şi implementării legislaţiei armonizate vor fi suportate parţial de bugetul de stat. care va ţine cont de următoarele criterii la stabilirea acestora.

CEEA) şi în cele ulterioare (Actul Unic European. Astfel. este necesară în virtutea angajamente internaţionale pe care şi le-a asumat Republica Moldova (de exemplu. adică conţinutului. în consultare cu comunitatea de afaceri şi alte părţi interesate. 11 . Din aceste motive. Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nice). justiţia şi afacerile interne). Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est). De asemenea. Tratatul de la Maastricht. evite şi să înlăture eventualele inconsistenţe. fiind vorba în special de legislaţia menită să contribuie la dezvoltarea economiei de piaţă şi consolidarea statului de drept în Republica Moldova. în cadrul OMC.legislaţiei secundare. se va efectua analiza impactului economic şi social al acquis-ului care urmează să fie preluat în legislaţia naţională înainte de a purcede la armonizarea propriu-zisă. în termen scurt (2-3 ani). CEE. similară cu cerinţele UE. directive. adică legislaţiei adoptate de către instituţiile UE pentru punerea în practică a prevederilor Tratatelor UE (regulamente. Consiliului Europei. opinii şi recomandări). pentru a adopta măsurile menite să prevină. se va ţine cont şi de domeniile în care armonizarea legislaţiei.legislaţiei primare. se va ţine cont de faptul că armonizarea legislaţiei într-un domeniu poate conduce la incompatibilităţi cu legislaţia existentă în alte domenii. se va acorda prioritate domeniilor în care legislaţia naţională lipseşte sau domeniilor care necesită modificări în legislaţie. În al treilea rând. principiilor şi obiectivelor economice. . priorităţile trebuie să reflecte etapele relaţiei Republicii Moldova cu UE. mediul ambiant. iniţial în special APC şi Planul de Acţiuni adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. luând în consideraţie APC şi Politica Europeană de Vecinătate. armonizarea legislaţiei va cuprinde treptat acquis-ul comunitar în totalitatea sa. În al doilea rând. în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale Guvernul Republicii Moldova va acorda prioritate acquis-ului comunitar al Pieţei Interne a UE şi anume: . În al patrulea rând. Pe măsura avansării relaţiei cu UE. sociale şi politice cuprinse în Tratatele originare ale Comunităţilor Europene (CECO.totuşi va garanta un minimum de protecţie în domeniile în care armonizarea deplină a legislaţiei nu poate avea loc în termen scurt (de exemplu. din totalitatea acquis-ului comunitar. agricultura. politica socială. decizii.

Strategiile de Aderare şi Programele naţionale ale statelor care au aderat sau vor adera la UE. şi anume garantarea şi promovarea democraţiei. În calitate de documente de referinţă în acest context vor servi Cartea Albă privind Pregătirea statelor asociate ale Europei Centrale şi de Est pentru integrare în Piaţa Internă a Uniunii Europene. politica concurenţei. independenţei sistemului judecătoresc. politica industrială. libera circulaţie a capitalurilor. cât şi comunitare relevante. politica socială. statului de drept. Cadrul instituţional Pe lângă stabilirea bazei juridice interne adecvate. dispoziţii financiare şi bugetare).05. statistica.jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă. politica transporturilor. uniunea vamală. respectând priorităţile şi etapele. politica străină şi de securitate comună. întreprinderile mici şi mijlocii. libertatea prestării serviciilor. agricultura. dreptul societăţilor comerciale. tratatelor. uniunea economică şi monetară. mediul ambiant. precum şi alte documente atât naţionale. în completarea domeniile acoperite în termen scurt. învăţământul şi instruirea. pentru a cuprinde acquis-ul comunitar în totalitatea sa. cultura şi politica audio-vizualului. care îşi vor găsi reflectarea adecvată în legislaţia şi activitatea instituţiilor naţionale. 5 . armonizarea legislaţiei naţionale se va extinde la toate celelalte capitole ale acquis-ului comunitar (libera circulaţie a bunurilor. libera circulaţie a persoanelor. telecomunicaţiile şi tehnologiile informaţionale. rapoartele periodice ale Comisiei cu privire la progresul înregistrat de statele care au aderat şi vor adera la UE. controlul financiar. 3. precum şi aranjamentele instituţionale sugerate de Anexa la Cartea Albă. acordurilor europene şi internaţionale. impozitarea. Pe termen mediu şi/sau odată cu demararea negocierilor de aderare. ştiinţa şi cercetarea. precum şi acquis-ul adoptat ulterior publicării acesteia. politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale. COM (95) 163 final. la această etapă este necesară 12 .convenţiilor. protecţia consumatorilor şi a sănătăţii. Guvernul va continua ajustarea la standardele europene cuprinse de criteriul politic de aderare la UE. cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. pescuitul.. energia.1995. drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi minorităţilor naţionale. Pe lângă acquis-ul Pieţei Interne a UE. relaţii externe.

instituţionalizarea urgentă a procesului de armonizare a legislaţiei naţionale prezente şi viitoare. Pentru exercitarea acestor funcţii. care urmează a fi introduse în regulamentele respective ale Departamentului de Integrare Europeană al MAE (DIE). în cadrul DIE va funcţiona o direcţie responsabilă pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. Instituţii interne Funcţiile în domeniul armonizării legislaţiei. Fiecare ministru sau director de departament va desemna un viceministru sau vicedirector. lista cărora va fi făcută publică prin rapoarte trimestriale prezentate Guvernului şi Parlamentului. 6 .orice alte funcţii necesare bunei desfăşurări a procesului de armonizare a legislaţiei. pentru coordonare intra şi inter ministerială şi departamentală în procesul de ajustare legislativă şi instituţională la standardele UE.avizarea obligatorie a proiectelor de acte legislative/normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. . Ministerului Justiţiei şi altor ministere şi departamente vor fi distribuite în felul următor. inclusiv prin evidenţa computerizată a tuturor actelor legislative/normative armonizate adoptate.coordonarea introducerii actelor prevăzute de PNAA în programele legislative şi de activitate ale Parlamentului şi Guvernului. Ministerele. .întocmirea Planului Naţional de Adoptare a Acquis-ului (în continuare PNAA) şi a Tabelei Naţionale a gradului armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar şi revizuirea acestora pe măsura înregistrării progreselor în domeniu. coordonarea procesului de armonizare şi relaţiile cu parlamentul.evaluarea progreselor înregistrate de ministere şi departamente în procesul de armonizare a legislaţiei.coordonarea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) mandatate cu revizuirea şi analiza legislaţiei naţionale şi comunitare. Organele administraţiei 13 . departamentele Activitatea tehnică de apropiere de UE este coordonată. Departamentul Integrare Europeană al MAE (DIE) DIE va avea un loc central în procesul de armonizare a legislaţiei prin o serie de funcţii bine definite precum urmează: . . . respectiv. acompaniată de metodologii de lucru corespunzătoare. în cadrul căreia va funcţiona un serviciu cu atribuţii pe linie de armonizare legislativă. la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice centrale de o direcţie de integrare europeană.

asociaţii ale consumatorilor. condiţie principală pentru continuitatea activităţii. 10. întrunite după domenii. pentru consultări periodice asupra procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul. Grupurile de 7 lucru vor fi formate din funcţionari publici. Colaborarea cu UE Guvernul va discuta cu Comisia Europeană şi cu Statele Membre ale UE posibilitatea instituirii unor grupuri de lucru consultative mixte formate din experţi din Republica Moldova. Grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) se vor întruni conform domeniilor 14 . precum şi prin punerea în practică a actelor armonizate. instituţii de învăţământ şi cercetare etc. pentru evaluarea compatibilităţii legislaţiei existente cu acquis-ul comunitar. bazată inter alia pe experienţa de implementare a acquis-ului acumulată de statele membre ale UE. Metodologia armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. Partea moldovenească a acestor grupuri va fi constituită din reprezentanţii grupurilor interministeriale de lucru create conform principiilor enunţate în continuare (p.). Aceste grupuri de lucru mixte vor consulta ministerele şi departamentele pentru a asigura o mai bună convergenţă între acquis şi legislaţia naţională.6). ai Comisiei Europene şi ai Statelor Membre (în special ai noilor state membre) ale UE.publice vor asigura realizarea practică a rezultatelor activităţii grupurilor de lucru sectoriale (a se vedea în continuare p. acumularea permanentă de cunoştinţe specifice în cadrul fiecărei instituţii şi crearea unui nucleu relativ stabil de specialişti. se vor constitui grupuri de lucru interministeriale sau interdepartamentale întrunite conform sectoarelor identificate în continuare. Guvernul va acorda o importanţă deosebită calificării şi experienţei profesionale a personalului direcţiilor de integrare europeană. 10. elaborarea noilor acte legislative şi normative. instituţiile şi mecanismele de aplicare existente şi vor face recomandările de rigoare.6).4). prin iniţierea modificărilor legislative sau normative. Ţinând cont de priorităţile stabilite mai sus (p. precum şi pentru identificarea noilor acte legislative şi normative care trebuie adoptate. Grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) vor analiza acquis-ul comunitar şi legislaţia naţională. 10. asociaţii ale producătorilor. dar şi din reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental (ONG.

Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale 19. Concurenţa 4. de exemplu. Impozitarea indirectă 23. 15 . Dreptul muncii şi condiţiile de lucru 4. Contabilitatea 17. acolo unde este necesar) în următoarele domenii: 1.1 . Libera circulaţie a capitalurilor 2. Protecţia datelor cu caracter personal 15. Legislaţia privind sănătatea plantelor şi nutriţia animalelor 5. Transportul pe apele interne 6. Sănătatea şi securitatea la locul de lucru 4. Impozitarea directă 11.3. Achiziţiile publice 13.5.1. Proprietatea intelectuală. comercială şi industrială 20. Protecţia consumatorilor 8 Adiţional. securitatea maritimă şi protecţia mediului 6.2. Pieţele agricole 6. Astfel.3.identificate de Cartea Albă drept importante pentru dezvoltarea economiei de piaţă. precum comerţul electronic. nutriţia animalelor şi legislaţia veterinară 5. Dreptul societăţilor comerciale 16. Agricultura 5. Vama şi accizele 22. Libera circulaţie şi securitatea produselor industriale 3.4. Oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi 4. Legislaţia privind sănătatea plantelor.2 . Sectorul audio-vizual 8.6. va fi acordată atenţie armonizării legislaţiei în alte domenii noi. finalmente.1.1. Considerente generale 5. Coordonarea schemelor de asistenţă socială 4. promovarea comerţului cu UE şi ţările asociate şi. Telecomunicaţiile 10. Produsele de tutun 5.3.2. participarea la Piaţa Internă a UE (inclusiv beneficiere de cele patru libertăţi de circulaţie).2. Transportul maritim. Transport aerian 7. Transportul feroviar 6. Serviciile financiare 14. Libera circulaţie a bunurilor în sectoarele nearmonizate sau parţial armonizate 12. vor fi formate grupuri de lucru interministeriale (în cadrul unora din ele pot fi formate sub-grupuri de lucru. Dreptul civil 18. Mediul ambiant 9.2. Transportul rutier 6.2. Sectorul energetic 21.Transporturile 6. Legislaţia veterinară 5.4. Politica şi măsurile sociale 4.

şi va conţine toată informaţia cu privire la statutul legislaţiei naţionale şi gradul ei de armonizare la un anumit moment în timp. un grup de lucru separat va fi instituit pentru revizuirea legislaţiei existente în scopul asigurării independenţei. Revizuirea de către grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) a legislaţiei existente pe domenii. Etapa 1. identificate mai sus. precum şi proiectele de legi noi şi proiectele de modificări ale legislaţiei naţionale necesare de a fi adoptate. Tabele sectoriale amintite se vor regăsi în Tabela Naţională a gradului armonizării legislaţiei naţionale. şi consolidării capacităţii acestuia. 16 . domeniu accentuat de Planul de Acţiuni adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. confruntarea acesteia cu acquis-ul comunitar şi reflectarea concluziilor în tabele sectoriale ale gradului armonizării legislaţiei naţionale. Elaborarea şi adoptarea Programului Naţional de Adoptare a Acquisului. Astfel. Tabela Naţională va fi organizată după domeniile Cărţii Albe. eficienţei şi imparţialităţii sistemului judecătoresc. dacă este cazul. după următorul model: LEGISLAŢIA UE DOMENIUL ACTELE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE CORESPUNZĂTOARE ALE REPUBLICII MOLDOVA COMENTARII 1234 Va indica actul normativ comunitar. JO Va indica domeniul şi principalele prevederi ale actului normativ comunitar Va indica actele legislative şi normative naţionale corespunzătoare Comentariile vor include referinţe la statutul actului normativ naţional şi gradul de armonizare a acestuia cu prevederile corespunzătoare ale acquis-ului Etapa 2.. evaluarea compatibilităţii legislaţiei naţionale existente cu acquis-ul comunitar şi armonizarea acesteia va fi efectuată în următoarele etape succesive. data adoptării. data şi nr. nr.Concomitent.

Deciziei comunitare. autorităţile naţionale responsabile pentru armonizare şi termenele de armonizare. de preferinţă prin lege. în baza concluziei din Tabela Naţională Va indica instituţia responsabilă de transpunerea actului comunitar in legislaţia naţională Va indica termenele indicate la nivel de lună prin cifra corespunzătoare lunii respective (de exemplu. după următorul model: ACTUL NORMATIV COMUNITAR ACTUL NORMATIV NAŢIONAL propus a fi transpus propus spre adoptare INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMENE 2004 2005 2006 2007 1234 9 Va indica numărul. PNAA va urma de asemenea structura Cărţii Albe şi va conţine informaţia cu privire la toate reglementările comunitare şi legile naţionale.PNAA.O. adoptat de Parlament. articolul din Tratatul CE propus pentru a fi transpus în legislaţia naţională Va indica actul normativ de modificare a actelor existente sau actul normativ nou propus spre adoptare. în care a fost publicat şi denumirea Directivei. 09 pentru luna septembrie) Etapa 3. Regulamentului. data de adoptare. Elaborarea şi adoptarea actelor legislative şi normative noi şi a actelor de 17 . ediţia J.

sociale. armonizarea legislaţiei nu se va limita la simpla transpunere a acquis-ului comunitar în legislaţia naţională. politice ale preluării acquis-ului comunitar în legislaţia naţională la etapa respectivă de dezvoltare a ţării. întreaga jurisprudenţă a Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă care interpretează acele dispoziţii. De asemenea. agenţia naţională pentru protecţia concurenţei. precum şi metodele de implementare a acquis-ului comunitar în fiecare domeniu de către statele membre ale UE. iar printre instituţiile existente consolidarea cărora este în continuare necesară se pot enumera.elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative cu relevanţă comunitară. Agenţia Naţională pentru reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică. PNAA şi Tabela Naţională vor fi revăzute şi actualizate anual. Etapa 4. Guvernul va elabora metodologii de lucru specifice în special pentru: . de asemenea cu titlu de exemplu: Departamentul Trupelor de Grăniceri. Metodologia de lucru pentru activitatea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) va conţine în special obligaţia acestora de a analiza în mod minuţios fiecare dispoziţie a actului comunitar corespunzător. precum şi importanţa şi mai mare a implementării efective prin structuri administrative şi judiciare corespunzătoare.avizarea proiectelor de acte legislative şi normative.modificare pentru armonizarea legislaţiei interne cu acquis-ul. în care Comisia a subliniat importanţa incorporării efective a acquis-ului comunitar în legislaţiile naţionale înaintea aderării la UE. Crearea şi/sau consolidarea instituţiilor şi mecanismelor de implementare a legislaţiei armonizate. . Agenţia Naţională pentru Reglementarea în Energetică. În conformitate cu „Agenda 2000”. Concomitent. Actele legislative şi normative prevăzute de PNAA vor avea prioritate pe agenda de lucru a Parlamentului şi Guvernului. grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) vor avea obligaţia de a analiza consecinţele economice.activitatea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) mandatate cu revizuirea şi analiza legislaţiei naţionale prin prisma acquis-ului comunitar. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor nestatale de pensii. . ci va avea drept finalitate aplicarea legislaţiei armonizate prin instituţii şi mecanisme naţionale efective şi eficiente. Drept exemple la capitolul crearea de instituţii noi pot servi o autoritate independentă pentru protecţia consumatorilor. 18 .

dispoziţiile cărora sunt transpuse în cuprinsul proiectelor. iniţiatorii/autorii proiectului de act legislativ sau normativ vor fi obligaţi sa anexeze o tabelă de concordanţă dinte actul normativ comunitar ce urmează a fi transpus în legislaţia naţională şi proiectul de act legislative/normativ naţional care transpune actul comunitar.10 Metodologia de lucru pentru elaborarea actelor legislative şi normative cu relevanţă comunitară va conţine printre altele obligaţia iniţiatorilor/autorilor proiectelor de acte legislative şi normative de a include în cuprinsul documentelor de prezentare şi motivare a proiectelor menţiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare. titlul) care transpun 19 . din proiectul de act normativ naţional (tipul./al. din actul comunitar (tipul. precum şi costurile implementării. titlul) ce urmează a fi transpuse Vor fi transcrise prevederile comunitare cuprinse în art/ al. 1 Se vor menţiona art.. menţionat în col. nr. după următorul model: ACTUL NORMATIV COMUNITAR PROIECTUL DE ACT NORMATIV NAŢIONAL Art/al. Prevederi DIFERENŢE INSTITUŢIA RESPONSABILĂ /INIŢIATORI CALENDAR 1234567 Se va indica art./al. data. De asemenea. instituţiile responsabile de implementare (luând în consideraţie recomandările grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) respective). Prevederi Art/al.

prevederile comunitare Vor fi transcrise prevederile naţionale cuprinse în art/alin menţionat în col. 3 Vor fi menţionate diferenţele între prevederile comunitare şi cele ale proiectului de act normativ (dacă asemenea diferenţe există) Va indica termenele la nivel de lună prin cifra corespunzătoare lunii respective (de exemplu. Astfel. 09 pentru luna septembrie) Metodologia de lucru pentru avizarea proiectelor de acte legislative şi normative cu relevanţă comunitară de către DIE va împuternici DIE cu funcţia de autoritate de stat. DIE va aviza în mod obligatoriu proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. Competenţa personalului ministerelor şi departamentelor este una din precondiţiile 20 . Metodologia va specifica categoria de proiecte de acte legislative/normative care vor fi în mod obligatoriu supuse avizării de către DIE şi modul în care celelalte instituţii coordonează cu DIE elaborarea şi avizarea actelor normative şi legislative cu relevanţă comunitară. care va asigura urmărirea şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională.

Tabela Naţională a gradului de armonizării legislaţiei naţionale şi PNAA sunt principalele unelte de monitorizare a adoptării acquis-ului. crearea şi/sau consolidarea instituţiilor). prin care aceasta din urmă va evalua gradul de 21 .necesare pentru a asigura succesul procesului de armonizare a legislaţiei. şi integrării în UE. vor monitoriza procesul de armonizare a legislaţiei cu acquis-ul şi vor raporta cu regularitate Guvernului şi Parlamentului despre progresul înregistrat. acces la Internet. Guvernul Republicii Moldova va face apel la alte state cu obiective şi aspiraţii similare pentru a convinge Comisia de necesitatea unui asemenea instrument de monitorizare din partea UE. Monitorizarea şi evaluarea progresului Pentru scopuri interne. în particular. 11 Dat fiind faptul că adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar va necesita contribuţii financiare şi umane semnificative. instruire. care va fi remisă acesteia cu regularitate în timpul întrunirilor în cadrul instituţional al APC şi/sau în orice alt mod stabilit de părţi. Rezultatele acestei evaluări vor servi drept bază pentru programele de instruire a funcţionarilor publici în materii comunitare. la nivelul respectiv. Guvernul va purta discuţii cu UE privind posibilitatea includerii rezultatelor armonizării legislaţiei naţionale în baza de date a TAIEX (Unitatea de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţie a Directoratului General Extindere a Comisiei Europene) sau. Dacă va fi necesar. în general. Ministrul Afacerilor Externe şi DIE. În relaţiile cu UE. Pe plan instituţional. Concomitent. Guvernul va identifica şi aloca resursele respective (de exemplu pentru baze de date computerizate. şi de integrare europeană. eventual – un alt fel de bază de date creată special pentru Politica europeană de vecinătate a UE. Atenţie deosebită se va acorda tinerilor specialişti care vor prelua şi continua sarcina armonizării legislaţiei. la discreţia UE. în general. în particular. Guvernul va demonstra acesteia progresul în domeniul armonizării legislaţiei şi consolidării capacităţii administrative şi judiciare de aplicare a legislaţiei armonizate prin intermediul PNAA. Astfel. Instruirea în materii comunitare se va efectua prin intermediul Academiei de Administrare Publică şi alte facilităţi de instruire interne şi externe. evaluarea gradului de pregătire a funcţionarilor publici în domeniul politicii şi dreptului comunitar constituie sarcina primordială a Guvernului.

22 . Guvernul va discuta cu UE posibilitatea obţinerii unei „Foi de parcurs” (Road Map) individuale pentru deplina participare în Piaţa Internă. după modelul „foilor de parcurs” elaborate pentru ţările din Europa Centrală şi de Est. în special ai instituţiilor care vor armoniza şi implementa legislaţia armonizată cu acquis-ul comunitar (inclusiv. activităţi de pregătire a specialiştilor. furnizarea informaţiilor rapide. ajutor pentru traducerea legislaţiei comunitare. în dependenţă de rezultatele atinse. în special în contextul programului TACIS şi a viitorului Instrument al Politicii Europene de Vecinătate. care ar spori cooperarea activă cu vecinii. dar şi vulnerabilitatea sectoarelor economiei ca urmare a deschiderii pieţelor. Guvernul va asigura promovarea acestor priorităţi în relaţiile sale cu UE. dar nelimitat la.pregătire a ţărilor beneficiare ale Politicii Europene de Vecinătate pentru a putea avansa negocierile în vederea obţinerii accesului la Piaţa Internă şi beneficierii de cele patru libertăţi de circulaţie. în baza art. De asemenea. instanţe judecătoreşti. organizarea seminarelor. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale). a priorităţile specifice pentru ţara noastră. pentru a evalua progresul realizat de Moldova. acţiunilor pentru informarea şi implicarea consumatorilor şi a producătorilor atât în procesul de armonizare. 50 APC. cât şi în cel de implementare a legislaţiei naţionale armonizate. În acelaşi context. Guvernul va face demersurile necesare pe lângă UE pentru a putea beneficia de serviciile oficiului TAIEX care cuprinde toate domeniile acquisului comunitar şi organizează asistenţa atât la nivel bilateral cât şi multilateral. posibil şi întrun cadru transfrontalier. care poate include schimb de experţi. O asemenea „foaie de parcurs” va permite printre altele stabilirea de comun acord cu UE. să acorde Republicii Moldova asistenţa tehnică necesară pentru realizarea măsurilor de armonizare a legislaţiei. 12 În paralel. Asistenţa UE şi a altor donatori în procesul de armonizare şi implementare a legislaţiei UE s-a obligat. Prioritare pentru moment sunt activităţile de instruire şi schimbul de specialişti. se vor stabili contacte de lucru cu Institutul European Român pentru a asigura accesul deplin la baza de date a acquis-ului tradus în limba română. mecanismelor de monitorizare.

23 .Concomitent. dialog şi credite pentru promovarea reformelor şi dezvoltarea instituţiilor necesare pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar în procesul de apropiere de/integrare în UE. Guvernul va discuta cu Banca Mondială şi alte instituţii şi organizaţii disponibile posibilitatea extinderii parteneriatului cu aceste instituţii la domenii precum asistenţă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->