P. 1
ARMONIZAREA LEGISLATIEI

ARMONIZAREA LEGISLATIEI

|Views: 903|Likes:
Published by Alina Morgoci

More info:

Published by: Alina Morgoci on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

ARMONIZAREA LEGISLATIEI

Ce este Armonizarea? Ce este Acquis-ul Comunitar Care este Structura Numărului CELEX? Despre Cartea Albă şi Verde

Cuprins

Ce este Armonizarea?
Armonizarea legislaţiei naţionale cu Acquis-ul comunitar este un proces continuu care are drept scop asigurarea unei compatibilităţi depline ale normelor de drept intern cu legislaţia comunitară, prin modificarea sau completarea actelor normative naţionale ajustîndu-le la cerinţele acquis-ul comunitar, după care normele juridice comunitare devin parte componentă a dreptului naţional. Pe termen scurt, armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aduce numeroase beneficii interne, materializate într-un cadru legislativ dinamic şi progresiv, care promovează principiile şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat bazat pe drept, care de fapt constitui precondiţii absolut necesare dezvoltării unui stat european modern. Armonizarea la legislaţia Comunitară va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat, factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile. Pe lîngă aceasta, legislaţia armonizată contribuie semnificativ la crearea unui mediu investiţional atractiv pentru investitorii străini, care vor găsi în Republica Moldova un mediu juridic sigur, stabil şi previzibil, factor important pentru stabilirea şi creşterea investiţiilor străine directe. Pe termen mediu, legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar va facilita considerabil apropierea de UE, iniţial în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi ulterior va face posibilă asocierea cu UE precum şi devenirea unui membru cu drepturi depline a acesteia. Sus

Ce este Acquis-ul Comunitar
Acquis-ul Comunitar reprezinta ansamblul de drepturi si obligatii comune ce leaga toate statele membre in cadrul Uniunii Europene. Se afla intr-o evolutie permanenta si cuprinde: - continutul, principiile si obiectivele politice ale Tratatelor; - legislatia adoptata in aplicarea tratatelor; - jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă; - declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene; - măsurile adoptate în domeniul politicii externe şi de securitate comună; - măsurile adoptate în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne; - acordurile internaţionale încheiate de către Comunitate şi de către statele membre între ele în domeniile de activitate ale Uniunii. Fiecare act comunitar trebuie înţeles în contextul general al politicilor comunitare din fiecare sector, fiind necesara cunoaşterea acestora. În acest sens, Acquis-ul Comunitar cuprinde nu numai dreptul comunitar în sens strict (Piaţa Comună), ci şi toate actele adoptate în domeniile PESC şi JAI. Prezentarea politicilor Comunitare este în primul rînd făcută în cărţile verzi şi în cărţile albe (vezi mai jos ce este cartea verde şi albă), fiind de aceea necesara şi consultarea sistematica şi permanentă a acestora. Ţările candidate pentru asociere sau cele candidate trebuie să-şi armonizeze legislaţia cu Acquisul Comunitar înainte de aderarea la UE. Excepţiile şi derogările de la Acquis sunt acordate numai în mod excepţional si au o sferă de cuprindere limitata. În perspectiva viitoarei aderări, 1

Republica Moldova va trebui sa transpună Acquis-ul în legislaţia naţională şi va trebui să o implementeze pînă la momentul aderării la Uniunea Europeana. În prezent, Acquis-ul comunitar este estimat la peste 120 000 de pagini de Jurnal Oficial. Sus

Care este Structura Numărului CELEX?
Pentru cineva care doreşte să acceseze direct legislaţia comunitară este foarte util să cunoască careva noţiuni generale despre sistemul de codificare a legislaţiei Comunitare. Numărul de referinţă CELEX este un identificator unic al actului comunitar format dintr-o combinaţie de cifre şi litere, poziţia fiecărei cifre şi litere având un înţeles specific. Cunoaşterea formării numărului CELEX facilitează identificarea actelor legislaţiei Comunitare în baza Comunitară de date Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm). Numărul CELEX este format din următoarele elemente: a) Codul sectorului din care face parte actul respectiv ( 3 xxxx X xxxx ), reprezentat printr-o cifră; Convenţional, prima cifră utilizată în cuprinsul numărului de referinţă CELEX indică: (1) pentru Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene şi tratatele care le modifică sau le completează; (2) pentru Legislaţia care decurge din relaţiile externe ale Comunităţilor Europene sau ale statelor membre (când relaţiile lor externe sunt legate de cele ale Comunităţilor); (3) pentru Legislaţia secundară; (4) pentru Legislaţia complementară (decizii ale reprezentanţilor statelor membre întruniţi în Consiliu, convenţii internaţionale încheiate între statele membre în conformitate cu dispoziţiile tratatelor etc.); (5) pentru Avizele, rezoluţiile, poziţiile comune, proiectele legislative ale instituţiilor comunitare; (6) pentru Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă; (7) pentru Dispoziţiile naţionale de transpunere a directivelor comunitare; (9) pentru Întrebările adresate Parlamentului European (0) pentru Actele consolidate (Acte neoficiale care reunesc în acelaşi text actul de bază împreună cu toate amendamentele şi rectificările. Se publică în seria C a Jurnalului Oficial şi sunt folosite doar ca instrumente de lucru.) b) Anul de adoptare / publicare a actului (X 2009 X xxxx ) sau, în cazul jurisprudenţei, anul în care s-a introdus acţiunea, format din patru cifre; c) Tipul actului, reprezentat printr-o literă (X xxxx L xxxx); d) Numărul actului comunitar, format din patru cifre. (X xxxx X 0011) În continuare prezentăm ca exemple numerele CELEX ale actelor ale căror titluri complete sunt menţionate. Exemplul 1 :

2

orientări BCE H .directive D . b) cel de-al doilea număr (2009) indică anul de adoptare a actului.rezoluţii C . b) al doilea număr (1989) reprezintă anul în care s-a introdus acţiunea.alte acte d) ultimul număr (0011) indică numărul actului comunitar. Astfel.poziţii comune şi decizii-cadru JAI M . în cazul de faţă directiva numărul 11 din anul 2009.recomandări A . acţiuni comune şi strategii comune PESC F . Pentru hotărârile Tribunalului de Primă Instanţă se foloseşte litera A. unde (3)(2009)(L)(0011) sunt: a) prima cifră (3) indică numărul codului sectorului documentar CELEX.recomandări CECO O . c) Tipul actului.poziţii comune.neobiecţiune la o societate mixtă notificată B . c) litera (J) indică tipul actului.regulamente L .neobiecţiune la o concentrare notificată J . Convenţional. fiecare literă indică un anumit tip de act.decizii şi decizii sui generis S .avize G . în cazul de faţă hotârâre a CJCE. reprezentat printr-o literă.buget K .declaraţii Q . Exemplul 2: • Următorul Exemplu se referă la numărul CELEX al hotărârii CJCE în cauza C-13/90 este 61989J0013. în cazul legislaţiei secundare cînd prima cifră din numărul CELEX este 3 xxxx X xxxx. d) ultimul număr (0013) indică numărul cauzei.decizii de interes general CECO E . unde (6)(1989)(J)(0013) sunt: a) prima cifră (6) indică faptul că documentul face parte din jurisprudenţă.regulamente de procedură şi acorduri inte-rinstituţionale X . Sus Despre Cartea Albă şi Verde Cartea Albă (White Paper) 3 .• Numărul CELEX al Directivei 2009/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului este 32009L0011. literele din cadrul numărului CELEX au următoarele semnificaţii: R . în cazul de faţă actul face parte din sectorul legislaţiei secundare.

21 ianuarie 2011. instituţii comunitare etc. INFOTAG. se stabilesc măsurile şi acţiunile de intreprins pentru atingerea unui obiectiv important al Uniunii Europene. Moldova Azi.) pentru a declanşa un dialog cu acestea privind problemele in cauză. contribuind efectiv la dezvoltarea politicii comunitare în aceste privinţe. dezbaterilor determinate de cărţile verzi şi contin propuneri de legiferare sau de acţiune în domeniile/subdomeniile respective. care continea prevederi a caror finalitate o constituia eliminarea pana la 31. 15:40 FMI vine să inspecteze situaţia economiei din Moldova. 21 ianuarie 2011. Moldova Azi. fiind un document de analiză şi reflecţie ce poate sta la baza argumentării unei decizii ulterioare. Ele se adresează părţilor interesate (grupuri de interese. Cartile albe urmeaza. 14:53 Caracter text 4 . UE a lansat două ghiduri pentru armonizarea legislaţiei moldoveneşti la standardele europene Delegaţia Uniunii Europene la Chişinău a lansat două ghiduri pentru autorităţile moldovene de armonizare a legislaţiei naţionale la standardele comunitare.1992. Info-Prim Neo. 11:53 Ştirile zilei • • • • • • Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei va verifica majorările recente de preţuri. 1 octombrie 2010. 21 ianuarie 2011. Dupa aprobarea sa de către Consiliul European. 21 ianuarie 2011. de regulă. 15:48 PCRM l-a comemorat pe conducătorul proletariatului mondial Vladimir Lenin. prin care se trasează liniile directoare într-un anumit domeniu de activitate. INFOTAG. Moldova Azi. 21 ianuarie 2011. INFOTAG. II. ci doar de recomandare pentru cei carora le este destinată. in 1985 a fost adoptata "Cartea alba privind realizarea completa a Pietei Interne". 15:56 La Chişinău se va desfăşura Conferinţa internaţională privind securitatea şi mobilitatea în Europa. Cu titlu de exemplu. Documentele numite "Cartea verde" conţin măsuri ce nu au caracter obligatoriu. Carte verde (Green Paper) Cartile verzi sunt comunicări oficiale ale Comisiei privind politicile în diferite domenii sau subdomenii. prin Carte albă înţelegem un document elaborat de către o instituţie Comunitară. 15:20 Moldova a mai pierdut un caz la CEDO. agenţi economici.12.La nivelul UE. Cartea albă are caracter obligatoriu pentru cei carora li se adresează. iar în 1995 "Cartea alba de pregatire a tarilor asociate in vederea integrarii lor in Piata Interna a UE". 17:29 Moldova la Săptămâna verde de la Berlin (Grune Woche). a tuturor barierelor comerciale interne pe teritoriul UE. 21 ianuarie 2011.

precum şi a reglementărilor tehnice şi infrastructurii calităţii. Autorul celui de-al doilea Ghid privind infrastructura calităţii. a spus Pistrinciuc.După cum transmite INFOTAG. El recomandă înfiinţarea unor instituţii responsabile de inspectarea respectării legislaţiei de către angajatori. Preşedintele Asociaţiei Internaţionale pentru Inspecţia Muncii şi autorul Ghidului privind sănătatea şi securitatea în muncă. expertul britanic Richard Wheatly.2 milioane euro. joi. precum şi să înăsprească controlul asupra agenţilor economici ca aceştia să furnizeze mărfuri de calitate şi servicii competente. a menţionat că deşi Moldova a adoptat legi destul de bune. În 2009 am avut 41 de cazuri mortale şi încă 88 de cazuri deosebit de grave". 1 ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU ACQUIS-UL COMUNITAR Oxana GUŢU Situaţia actuală Armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar a fost iniţiată în Republica Moldova în anul 1999 cu sprijinul unui proiect UE de asistenţă tehnică pentru susţinerea 5 . Bugetul acestuia este de 5. Bernhard Brueckner. El a subliniat că Guvernul trebuie să-şi schimbe percepţia în supravegherea pieţei de produse şi servicii. exprimându-și speranţa că odată cu implementarea standardelor europene în domeniu calitatea vieţii şi muncii angajaţilor va spori. stă prost la capitolul implementare. Richard Moody. Proiectul a fost lansat în august 2008 şi se va finisa la 31 decembrie 2010. a completat că societatea moldovenească este ignorantă faţă de securitatea în muncă. iar angajatorii găsesc breşe în legislaţie pentru a evita responsabilitatea în cazul accidentelor în muncă. securităţii în muncă. III. Vadim Pistrinciuc. a menţionat că autorităţile trebuie să investească bani în prevenirea accidentelor în muncă şi crearea unor condiţii bune pentru activitatea angajaţilor. protecţiei sociale şi familiei. INFOTAG precizează: Cele două ghiduri au fost editate în cadrul Proiectului "Sprijin pentru implementarea acordurilor dintre RM şi UE". a subliniat că ghidurile vor servi drept suport strategic pentru Guvernul moldovean în domeniul sănătăţii. "Anual în Moldova sunt înregistrate în jur de 600 de accidente de muncă. în cadrul unei conferinţe de presă. şeful adjunct al proiectului. Viceministrul muncii.

pe de altă parte (în continuare proiectul APC). La discreţia Ministerului Justiţiei. Grupul de lucru din Ministerul Justiţiei a beneficiat de instruire în domeniul dreptului şi politicilor comunitare oferită de proiect. Activitatea proiectului APC s-a încheiat în luna martie 2004. 50 al APC. ar trebui să se preocupe şi de armonizarea legislaţiei naţionale (de exemplu.un sistem de avizare a proiectelor de acte legislative. În cadrul Departamentului Legislaţie al Ministerului Justiţiei a fost creat un grup de lucru din circa 10 persoane. proiectul APC a colaborat ocazional în domeniul armonizării legislaţiei şi cu alte ministere şi departamente. Pe lângă aceasta. pentru a colabora cu proiectul APC în vederea armonizării proiectelor de acte legislative care parveneau la Minister. În afară de Ministerul Justiţiei.implementării Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre CE şi Statele sale Membre. legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor. legea cu privire la investiţii). Armonizarea legislaţiei în cadrul proiectului APC se limita la proiectele de acte legislative noi în domeniile stabilite de Art. . Proiectul APC a elaborat circa 250 de avize de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar timp de 4 ani. pe de o parte. în special la elaborarea proiectelor de acte legislative (de exemplu. Rezultatele acestei activităţi nu au fost date publicităţii până în prezent. Guvernul a întreprins o tentativă de evaluare a cadrului juridic intern prin prisma criteriilor de la Copenhaga în toamna 2003. lansat la mijlocul anului 2004). proiectul în domeniul standardizării şi evaluării conformităţii. proiectul în domeniul proprietăţii industriale. printre alte activităţi. Din partea sa. legea cu privire la audit. proiectul APC a finanţat elaborarea de studii comparative în circa 20 de domenii. lansat în 2003. UE finanţează şi alte proiecte de asistenţă tehnică care. în scopuri de cercetare şi informare a factorilor de decizie şi a publicului larg.un sistem de verificare a proiectelor de acte legislative. avizul proiectului era introdus în. sau anexat la avizul Ministerului la proiectul de act legislativ respectiv propus spre adoptare Guvernului sau Parlamentului. legea cu privire la societatea cu răspundere limitată. . şi Republica Moldova.un sistem de monitorizare a proiectelor de acte legislative. Proiectul a creat un mecanism intern de armonizare a legislaţiei care consta din: . 6 .

2 Importanţa armonizării legislaţiei naţionale în procesul apropierii de UE pentru Republica Moldova Armonizarea legislaţiei constituie unul din obiectivele primordiale ale Republicii Moldova în procesul de apropiere de UE şi. unul din obiectivele APC enunţă „promovarea comerţului şi investiţiilor. Banca Naţională. regulile. factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile. concomitent. discreţie birocratică redusă. Mai mult ca atât. legislaţia armonizată contribuie semnificativ la crearea unui mediu investiţional atractiv pentru investitorii străini. armonizarea legislaţiei la etapa actuală nu se efectuează într-un mod sistematic şi coordonat. va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat. piatra de temelie a întregului proces de integrare în UE. În acelaşi sens. Deşi merită recunoaştere şi apreciere încercările ocazionale de armonizare a legislaţiei naţionale ale unor ministere şi instituţii precum. Alinierea la un standard european de legiferare bazat printre altele pe reglementare limitată. precondiţii inerente dezvoltării unui stat european modern. ceea ce este important în special pentru producătorii locali în căutare de noi pieţe de desfacere. cu titlu de exemplu. Doar în Ministerul Justiţiei există un nucleu (mai mult sau mai puţin) stabil de colaboratori iniţiaţi în tehnica de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Pe termen scurt.În concluzie. demonstrat de experienţa statelor central europene. armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aduce numeroase beneficii interne care se materializează într-un cadru legislativnormativ modern care promovează principiile şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat bazat pe drept. conceptele şi principiile armonizate vor facilita comerţul cu UE şi statele candidate. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. o asemenea abordare a armonizării legislaţiei naţionale nu este nici pe de parte suficientă sau satisfăcătoare pentru apropiere de UE. Agenţia de Stat pentru Reglementări în Telecomunicaţii şi Informatică. Pe lângă aceasta. precum şi relaţiilor economice armonioase între Părţi pentru a 7 . stabil şi previzibil. factor important pentru creşterea investiţiilor străine directe. care vor regăsi în Republica Moldova un mediu juridic cunoscut.

proprietatea intelectuală şi industrială. regulile de origine. impozitarea indirectă). Republica Moldova va iniţia şi întreprinde în mod sistematic şi prioritizat armonizarea legislaţiei naţionale actuale şi viitoare. Demararea neîntârziată a armonizării legislaţiei are un dublu efect: . ceea ca va accelera procesul de apropiere de UE. metodologice şi instituţionale necesare pentru demararea imediată a armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. Având în vedere determinarea cu care ţara noastră doreşte să fie parte a procesului de apropiere de UE.efect juridic: pe de o parte.încuraja astfel dezvoltarea lor economică durabilă”. Astfel. Pe termen mediu. rezultate din activitatea de legiferare intensă şi pe alocuri necoordonată în perioada de independenţă a Republicii Moldova. identificarea şi înlăturarea inconsistenţelor cadrului juridic intern. Studiul de Fezabilitate cu privire la crearea unei zone de liber schimb dintre UE şi Republica Moldova. oferta UE inclusă în Politica Europeană de Vecinătate de a participa la Piaţa Internă a UE impune în mod primordial armonizarea legislaţiei naţionale şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de implementare a legislaţiei armonizate. 3 8 . În confirmarea seriozităţii intenţiei. această strategie pune bazele juridice. indică clar domeniile în care armonizarea legislaţiei şi crearea (sau modernizarea) instituţiilor corespunzătoare este a priori necesară pentru a putea începe negocierile cu UE în acest sens (de exemplu. În acelaşi context. efectuat de Comisia Europeană. procesul de armonizare a legislaţiei va permite. . pe de altă partea. standardizarea şi evaluarea conformităţii produselor. Finalmente. legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar va facilita considerabil apropierea de UE. reiterat şi explicat de Consiliul UE de la Copenhaga din 1993. precum consfinţit în Tratatul UE.efect politic: Republica Moldova trimite astfel un semnal clar şi lipsit de ambiguităţi al dorinţei sale de a accepta standardele Europei Unite. iniţial în contextul Politicii europene de vecinătate. armonizarea legislaţiei va crea pre-condiţiile necesare stabilirii unui cadru juridic armonizat cu cel al UE. iniţial în special în domeniul Pieţei Interne a UE pentru a putea beneficia de cele patru libertăţi de circulaţie. abilitatea de a transpune şi aplica acquis comunitar în totalitatea sa este o condiţie de aderare la UE. prin multiplele sale etape interne.

inclusiv. 13. Legea 9 . legile şi regulamentele nucleare. protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor. prin care părţile au recunoscut necesitatea armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu cea a UE. Art. dreptul societăţilor comerciale. mediul ambiant. În acest sens. nu vizează doar legislaţia naţională viitoare.Cadrul juridic al armonizării legislaţiei. dar şi legislaţia existentă. proprietatea intelectuală. o obligaţie juridică a Republicii Moldova ce decurge din APC. reiterează importanţa armonizării legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar. achiziţiile publice. 780/2001 cu privire la actele legislative) în vederea stabilirii obligativităţii întemeierii actelor legislative şi pe acquis-ul comunitar (art. transportul. Astfel. protecţia consumatorilor. dreptul bancar. 50 APC enumeră domeniile asupra cărora se extinde armonizarea legislaţiei naţionale. protecţia muncitorilor la locul de muncă. 50 APC. animalelor şi plantelor. dreptul vamal. cu titlu prioritar vor fi operate modificări în legile şi actele normative care vizează elaborarea actelor legislative (în special Legea nr. Concomitent. care se regăseşte în strategia de aderare a tuturor statelor asociate. Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre CE şi statele sale membre şi Republica Moldova ( APC) Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară reprezintă un obiectiv esenţial. Planul de Acţiuni Moldova-UE adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. este primordială modificarea legislaţiei interne care să permită derularea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale de la faza incipientă a elaborării proiectelor actelor legislative şi normative. Baza juridică internă Stabilirea bazei juridice interne pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar constituie prioritatea absolută a momentului. impozitarea indirectă. Republica Moldova şi-a asumat obligaţia unilaterală de a asigura creşterea graduală a compatibilităţii legislaţiei sale cu legislaţia comunitară. concurenţa. conform art. precum prevăzut de APC. Astfel. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar. dar nelimitat la. regulile tehnice şi standardele. contabilitatea şi impozitarea societăţilor comerciale. şi concomitent. în calitate de condiţie importantă pentru consolidarea relaţiilor economice dintre părţi. serviciile financiare.

se va reieşi din costul economic al armonizării legislaţiei naţionale. 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale). 22. Legea nr. În acelaşi sens. doar stabilirea priorităţilor în armonizarea legislaţiei. Legea 780/2001). soluţionării compatibilităţii proiectului de acte legislative cu acquis-ul comunitar (art. în timp ce 10 . dar nelimitat la. pentru a asigura în mod imediat un instrument de lucru şi a demonstra UE determinarea politică a Guvernului de a armoniza legislaţia internă în totalitatea sa (inclusiv. care va ţine cont de următoarele criterii la stabilirea acestora. Stabilirea priorităţilor în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale constituie obligaţia primordială a Guvernului Republicii Moldova. cuprinde cele mai diverse domenii ale vieţii economice şi sociale şi. va garanta consecvenţă şi eficienţă în abordarea acestui proces complex. sunt necesare modificări în cadrul legislativ şi normativ care vizează elaborarea actelor normative ale Guvernului şi altor autorităţi centrale. Guvernul va trebui să identifice dispoziţiile comunitare cu privire la care îşi va asuma unilateral responsabilitatea unor perioade de tranziţii şi excepţii bine fundamentate. Astfel. extinderii domeniului expertizei juridice obligatorii la verificarea gradului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE (art. este supus unei evoluţii constante. În primul rând. Costurile economice ale armonizării legislaţiei şi implementării legislaţiei armonizate vor fi suportate parţial de bugetul de stat. dar şi de sectorul privat. Acquis-ul comunitar este impunător ca volum. vor fi efectuate orice alte amendamentele legislative necesare pentru ca armonizarea legislaţiei naţionale prezente şi viitoare cu acquis-ul comunitar să devină parte componentă a procesului intern de legiferare. precum şi din consecinţele sociale şi politice ale implementării legislaţiei armonizate. care se impune şi din considerente interne (resurse umane şi financiare limitate pentru moment).780/2001). mai mult ca atât. Legea 780/2001). care va fi direct afectat în unele cazuri. Astfel. 4 Priorităţi pe termen scurt şi mediu Armonizarea legislaţiei este un proces multi-dimensional. 17 şi 20. De aceea.

armonizarea legislaţiei va cuprinde treptat acquis-ul comunitar în totalitatea sa. CEE. Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nice). se va acorda prioritate domeniilor în care legislaţia naţională lipseşte sau domeniilor care necesită modificări în legislaţie. Tratatul de la Maastricht. se va ţine cont şi de domeniile în care armonizarea legislaţiei. sociale şi politice cuprinse în Tratatele originare ale Comunităţilor Europene (CECO. decizii. politica socială. Din aceste motive. se va efectua analiza impactului economic şi social al acquis-ului care urmează să fie preluat în legislaţia naţională înainte de a purcede la armonizarea propriu-zisă. adică conţinutului. adică legislaţiei adoptate de către instituţiile UE pentru punerea în practică a prevederilor Tratatelor UE (regulamente. Pe măsura avansării relaţiei cu UE. priorităţile trebuie să reflecte etapele relaţiei Republicii Moldova cu UE. agricultura. se va ţine cont de faptul că armonizarea legislaţiei într-un domeniu poate conduce la incompatibilităţi cu legislaţia existentă în alte domenii. luând în consideraţie APC şi Politica Europeană de Vecinătate. pentru a adopta măsurile menite să prevină. În al patrulea rând. principiilor şi obiectivelor economice. directive. evite şi să înlăture eventualele inconsistenţe. este necesară în virtutea angajamente internaţionale pe care şi le-a asumat Republica Moldova (de exemplu. . în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale Guvernul Republicii Moldova va acorda prioritate acquis-ului comunitar al Pieţei Interne a UE şi anume: . din totalitatea acquis-ului comunitar.legislaţiei secundare. Astfel. mediul ambiant. în termen scurt (2-3 ani). fiind vorba în special de legislaţia menită să contribuie la dezvoltarea economiei de piaţă şi consolidarea statului de drept în Republica Moldova. Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est). în consultare cu comunitatea de afaceri şi alte părţi interesate. iniţial în special APC şi Planul de Acţiuni adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. similară cu cerinţele UE. justiţia şi afacerile interne). în cadrul OMC. În al doilea rând. CEEA) şi în cele ulterioare (Actul Unic European.legislaţiei primare. opinii şi recomandări). În al treilea rând. Consiliului Europei. 11 . De asemenea.totuşi va garanta un minimum de protecţie în domeniile în care armonizarea deplină a legislaţiei nu poate avea loc în termen scurt (de exemplu.

independenţei sistemului judecătoresc. 3. rapoartele periodice ale Comisiei cu privire la progresul înregistrat de statele care au aderat şi vor adera la UE. precum şi acquis-ul adoptat ulterior publicării acesteia. În calitate de documente de referinţă în acest context vor servi Cartea Albă privind Pregătirea statelor asociate ale Europei Centrale şi de Est pentru integrare în Piaţa Internă a Uniunii Europene. acordurilor europene şi internaţionale. tratatelor. relaţii externe. politica transporturilor. armonizarea legislaţiei naţionale se va extinde la toate celelalte capitole ale acquis-ului comunitar (libera circulaţie a bunurilor. dreptul societăţilor comerciale. Pe termen mediu şi/sau odată cu demararea negocierilor de aderare. Cadrul instituţional Pe lângă stabilirea bazei juridice interne adecvate. agricultura. pescuitul. impozitarea. mediul ambiant. 5 .jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă. libera circulaţie a persoanelor.. statistica. precum şi alte documente atât naţionale. precum şi aranjamentele instituţionale sugerate de Anexa la Cartea Albă. pentru a cuprinde acquis-ul comunitar în totalitatea sa. cultura şi politica audio-vizualului. ştiinţa şi cercetarea. politica concurenţei. politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale. cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. libera circulaţie a capitalurilor. uniunea vamală. la această etapă este necesară 12 . politica industrială. COM (95) 163 final. cât şi comunitare relevante. respectând priorităţile şi etapele. controlul financiar.1995. uniunea economică şi monetară. dispoziţii financiare şi bugetare). învăţământul şi instruirea. Strategiile de Aderare şi Programele naţionale ale statelor care au aderat sau vor adera la UE. libertatea prestării serviciilor. telecomunicaţiile şi tehnologiile informaţionale.05. Guvernul va continua ajustarea la standardele europene cuprinse de criteriul politic de aderare la UE. politica străină şi de securitate comună. care îşi vor găsi reflectarea adecvată în legislaţia şi activitatea instituţiilor naţionale. şi anume garantarea şi promovarea democraţiei. drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi minorităţilor naţionale. în completarea domeniile acoperite în termen scurt. Pe lângă acquis-ul Pieţei Interne a UE. politica socială. statului de drept.convenţiilor. energia. întreprinderile mici şi mijlocii. protecţia consumatorilor şi a sănătăţii.

instituţionalizarea urgentă a procesului de armonizare a legislaţiei naţionale prezente şi viitoare. 6 . în cadrul DIE va funcţiona o direcţie responsabilă pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. . Organele administraţiei 13 . Fiecare ministru sau director de departament va desemna un viceministru sau vicedirector. Pentru exercitarea acestor funcţii. la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice centrale de o direcţie de integrare europeană. lista cărora va fi făcută publică prin rapoarte trimestriale prezentate Guvernului şi Parlamentului. respectiv. Departamentul Integrare Europeană al MAE (DIE) DIE va avea un loc central în procesul de armonizare a legislaţiei prin o serie de funcţii bine definite precum urmează: . care urmează a fi introduse în regulamentele respective ale Departamentului de Integrare Europeană al MAE (DIE). în cadrul căreia va funcţiona un serviciu cu atribuţii pe linie de armonizare legislativă. Instituţii interne Funcţiile în domeniul armonizării legislaţiei. .coordonarea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) mandatate cu revizuirea şi analiza legislaţiei naţionale şi comunitare. . Ministerului Justiţiei şi altor ministere şi departamente vor fi distribuite în felul următor.orice alte funcţii necesare bunei desfăşurări a procesului de armonizare a legislaţiei. departamentele Activitatea tehnică de apropiere de UE este coordonată. . pentru coordonare intra şi inter ministerială şi departamentală în procesul de ajustare legislativă şi instituţională la standardele UE.întocmirea Planului Naţional de Adoptare a Acquis-ului (în continuare PNAA) şi a Tabelei Naţionale a gradului armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar şi revizuirea acestora pe măsura înregistrării progreselor în domeniu. Ministerele.evaluarea progreselor înregistrate de ministere şi departamente în procesul de armonizare a legislaţiei.coordonarea introducerii actelor prevăzute de PNAA în programele legislative şi de activitate ale Parlamentului şi Guvernului. inclusiv prin evidenţa computerizată a tuturor actelor legislative/normative armonizate adoptate.avizarea obligatorie a proiectelor de acte legislative/normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. coordonarea procesului de armonizare şi relaţiile cu parlamentul. acompaniată de metodologii de lucru corespunzătoare.

6).publice vor asigura realizarea practică a rezultatelor activităţii grupurilor de lucru sectoriale (a se vedea în continuare p. precum şi pentru identificarea noilor acte legislative şi normative care trebuie adoptate. Aceste grupuri de lucru mixte vor consulta ministerele şi departamentele pentru a asigura o mai bună convergenţă între acquis şi legislaţia naţională. prin iniţierea modificărilor legislative sau normative. se vor constitui grupuri de lucru interministeriale sau interdepartamentale întrunite conform sectoarelor identificate în continuare. Guvernul va acorda o importanţă deosebită calificării şi experienţei profesionale a personalului direcţiilor de integrare europeană. Grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) vor analiza acquis-ul comunitar şi legislaţia naţională. Grupurile de 7 lucru vor fi formate din funcţionari publici. Partea moldovenească a acestor grupuri va fi constituită din reprezentanţii grupurilor interministeriale de lucru create conform principiilor enunţate în continuare (p. 10. Ţinând cont de priorităţile stabilite mai sus (p.6). Metodologia armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. dar şi din reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental (ONG. Grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) se vor întruni conform domeniilor 14 . pentru consultări periodice asupra procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul. precum şi prin punerea în practică a actelor armonizate.).4). condiţie principală pentru continuitatea activităţii. asociaţii ale producătorilor. 10. asociaţii ale consumatorilor. întrunite după domenii. 10. pentru evaluarea compatibilităţii legislaţiei existente cu acquis-ul comunitar. acumularea permanentă de cunoştinţe specifice în cadrul fiecărei instituţii şi crearea unui nucleu relativ stabil de specialişti. instituţiile şi mecanismele de aplicare existente şi vor face recomandările de rigoare. bazată inter alia pe experienţa de implementare a acquis-ului acumulată de statele membre ale UE. elaborarea noilor acte legislative şi normative. ai Comisiei Europene şi ai Statelor Membre (în special ai noilor state membre) ale UE. Colaborarea cu UE Guvernul va discuta cu Comisia Europeană şi cu Statele Membre ale UE posibilitatea instituirii unor grupuri de lucru consultative mixte formate din experţi din Republica Moldova. instituţii de învăţământ şi cercetare etc.

Astfel. Coordonarea schemelor de asistenţă socială 4. Legislaţia privind sănătatea plantelor. vor fi formate grupuri de lucru interministeriale (în cadrul unora din ele pot fi formate sub-grupuri de lucru. Dreptul muncii şi condiţiile de lucru 4. Transportul feroviar 6.4. Politica şi măsurile sociale 4. Produsele de tutun 5. Concurenţa 4. Transportul maritim. Telecomunicaţiile 10.2. Sectorul audio-vizual 8.3. de exemplu.identificate de Cartea Albă drept importante pentru dezvoltarea economiei de piaţă. Libera circulaţie a bunurilor în sectoarele nearmonizate sau parţial armonizate 12. precum comerţul electronic.1. Serviciile financiare 14. Transportul rutier 6. Oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi 4.Transporturile 6.1. Mediul ambiant 9.1 . Transport aerian 7.3. Transportul pe apele interne 6. Impozitarea indirectă 23. finalmente.6. 15 . Protecţia consumatorilor 8 Adiţional.2. va fi acordată atenţie armonizării legislaţiei în alte domenii noi. promovarea comerţului cu UE şi ţările asociate şi. Libera circulaţie şi securitatea produselor industriale 3.3. nutriţia animalelor şi legislaţia veterinară 5. participarea la Piaţa Internă a UE (inclusiv beneficiere de cele patru libertăţi de circulaţie).2.2. Contabilitatea 17. Considerente generale 5. Dreptul civil 18. Dreptul societăţilor comerciale 16. Proprietatea intelectuală. Impozitarea directă 11. acolo unde este necesar) în următoarele domenii: 1.1. Achiziţiile publice 13.2.5. Sănătatea şi securitatea la locul de lucru 4.4. Sectorul energetic 21. Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale 19. Pieţele agricole 6. Agricultura 5. Legislaţia veterinară 5. comercială şi industrială 20. securitatea maritimă şi protecţia mediului 6. Libera circulaţie a capitalurilor 2. Vama şi accizele 22. Legislaţia privind sănătatea plantelor şi nutriţia animalelor 5.2 . Protecţia datelor cu caracter personal 15.

precum şi proiectele de legi noi şi proiectele de modificări ale legislaţiei naţionale necesare de a fi adoptate. JO Va indica domeniul şi principalele prevederi ale actului normativ comunitar Va indica actele legislative şi normative naţionale corespunzătoare Comentariile vor include referinţe la statutul actului normativ naţional şi gradul de armonizare a acestuia cu prevederile corespunzătoare ale acquis-ului Etapa 2. evaluarea compatibilităţii legislaţiei naţionale existente cu acquis-ul comunitar şi armonizarea acesteia va fi efectuată în următoarele etape succesive.. data adoptării. nr. Astfel. data şi nr. Revizuirea de către grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) a legislaţiei existente pe domenii.Concomitent. Elaborarea şi adoptarea Programului Naţional de Adoptare a Acquisului. identificate mai sus. Tabele sectoriale amintite se vor regăsi în Tabela Naţională a gradului armonizării legislaţiei naţionale. domeniu accentuat de Planul de Acţiuni adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. 16 . şi consolidării capacităţii acestuia. şi va conţine toată informaţia cu privire la statutul legislaţiei naţionale şi gradul ei de armonizare la un anumit moment în timp. după următorul model: LEGISLAŢIA UE DOMENIUL ACTELE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE CORESPUNZĂTOARE ALE REPUBLICII MOLDOVA COMENTARII 1234 Va indica actul normativ comunitar. un grup de lucru separat va fi instituit pentru revizuirea legislaţiei existente în scopul asigurării independenţei. dacă este cazul. eficienţei şi imparţialităţii sistemului judecătoresc. Etapa 1. Tabela Naţională va fi organizată după domeniile Cărţii Albe. confruntarea acesteia cu acquis-ul comunitar şi reflectarea concluziilor în tabele sectoriale ale gradului armonizării legislaţiei naţionale.

articolul din Tratatul CE propus pentru a fi transpus în legislaţia naţională Va indica actul normativ de modificare a actelor existente sau actul normativ nou propus spre adoptare. în care a fost publicat şi denumirea Directivei.O. adoptat de Parlament. autorităţile naţionale responsabile pentru armonizare şi termenele de armonizare. Elaborarea şi adoptarea actelor legislative şi normative noi şi a actelor de 17 . Deciziei comunitare. data de adoptare. 09 pentru luna septembrie) Etapa 3.PNAA. ediţia J. de preferinţă prin lege. Regulamentului. după următorul model: ACTUL NORMATIV COMUNITAR ACTUL NORMATIV NAŢIONAL propus a fi transpus propus spre adoptare INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMENE 2004 2005 2006 2007 1234 9 Va indica numărul. în baza concluziei din Tabela Naţională Va indica instituţia responsabilă de transpunerea actului comunitar in legislaţia naţională Va indica termenele indicate la nivel de lună prin cifra corespunzătoare lunii respective (de exemplu. PNAA va urma de asemenea structura Cărţii Albe şi va conţine informaţia cu privire la toate reglementările comunitare şi legile naţionale.

. armonizarea legislaţiei nu se va limita la simpla transpunere a acquis-ului comunitar în legislaţia naţională. Drept exemple la capitolul crearea de instituţii noi pot servi o autoritate independentă pentru protecţia consumatorilor. politice ale preluării acquis-ului comunitar în legislaţia naţională la etapa respectivă de dezvoltare a ţării. în care Comisia a subliniat importanţa incorporării efective a acquis-ului comunitar în legislaţiile naţionale înaintea aderării la UE.elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative cu relevanţă comunitară. sociale. de asemenea cu titlu de exemplu: Departamentul Trupelor de Grăniceri. . În conformitate cu „Agenda 2000”. Actele legislative şi normative prevăzute de PNAA vor avea prioritate pe agenda de lucru a Parlamentului şi Guvernului. Crearea şi/sau consolidarea instituţiilor şi mecanismelor de implementare a legislaţiei armonizate. agenţia naţională pentru protecţia concurenţei. Metodologia de lucru pentru activitatea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) va conţine în special obligaţia acestora de a analiza în mod minuţios fiecare dispoziţie a actului comunitar corespunzător.activitatea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) mandatate cu revizuirea şi analiza legislaţiei naţionale prin prisma acquis-ului comunitar. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor nestatale de pensii. întreaga jurisprudenţă a Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă care interpretează acele dispoziţii. Agenţia Naţională pentru reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică. Guvernul va elabora metodologii de lucru specifice în special pentru: . Agenţia Naţională pentru Reglementarea în Energetică. precum şi importanţa şi mai mare a implementării efective prin structuri administrative şi judiciare corespunzătoare. Concomitent. grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) vor avea obligaţia de a analiza consecinţele economice. De asemenea. iar printre instituţiile existente consolidarea cărora este în continuare necesară se pot enumera. Etapa 4. 18 . precum şi metodele de implementare a acquis-ului comunitar în fiecare domeniu de către statele membre ale UE.avizarea proiectelor de acte legislative şi normative. PNAA şi Tabela Naţională vor fi revăzute şi actualizate anual.modificare pentru armonizarea legislaţiei interne cu acquis-ul. ci va avea drept finalitate aplicarea legislaţiei armonizate prin instituţii şi mecanisme naţionale efective şi eficiente.

dispoziţiile cărora sunt transpuse în cuprinsul proiectelor. Prevederi DIFERENŢE INSTITUŢIA RESPONSABILĂ /INIŢIATORI CALENDAR 1234567 Se va indica art. Prevederi Art/al. precum şi costurile implementării.10 Metodologia de lucru pentru elaborarea actelor legislative şi normative cu relevanţă comunitară va conţine printre altele obligaţia iniţiatorilor/autorilor proiectelor de acte legislative şi normative de a include în cuprinsul documentelor de prezentare şi motivare a proiectelor menţiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare. nr.. data. din actul comunitar (tipul. titlul) ce urmează a fi transpuse Vor fi transcrise prevederile comunitare cuprinse în art/ al. titlul) care transpun 19 . 1 Se vor menţiona art. iniţiatorii/autorii proiectului de act legislativ sau normativ vor fi obligaţi sa anexeze o tabelă de concordanţă dinte actul normativ comunitar ce urmează a fi transpus în legislaţia naţională şi proiectul de act legislative/normativ naţional care transpune actul comunitar./al. după următorul model: ACTUL NORMATIV COMUNITAR PROIECTUL DE ACT NORMATIV NAŢIONAL Art/al. De asemenea./al. menţionat în col. instituţiile responsabile de implementare (luând în consideraţie recomandările grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) respective). din proiectul de act normativ naţional (tipul.

care va asigura urmărirea şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională. 09 pentru luna septembrie) Metodologia de lucru pentru avizarea proiectelor de acte legislative şi normative cu relevanţă comunitară de către DIE va împuternici DIE cu funcţia de autoritate de stat. 3 Vor fi menţionate diferenţele între prevederile comunitare şi cele ale proiectului de act normativ (dacă asemenea diferenţe există) Va indica termenele la nivel de lună prin cifra corespunzătoare lunii respective (de exemplu. Metodologia va specifica categoria de proiecte de acte legislative/normative care vor fi în mod obligatoriu supuse avizării de către DIE şi modul în care celelalte instituţii coordonează cu DIE elaborarea şi avizarea actelor normative şi legislative cu relevanţă comunitară.prevederile comunitare Vor fi transcrise prevederile naţionale cuprinse în art/alin menţionat în col. Astfel. DIE va aviza în mod obligatoriu proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. Competenţa personalului ministerelor şi departamentelor este una din precondiţiile 20 .

Guvernul va demonstra acesteia progresul în domeniul armonizării legislaţiei şi consolidării capacităţii administrative şi judiciare de aplicare a legislaţiei armonizate prin intermediul PNAA. Monitorizarea şi evaluarea progresului Pentru scopuri interne. vor monitoriza procesul de armonizare a legislaţiei cu acquis-ul şi vor raporta cu regularitate Guvernului şi Parlamentului despre progresul înregistrat. în general. În relaţiile cu UE. la discreţia UE. care va fi remisă acesteia cu regularitate în timpul întrunirilor în cadrul instituţional al APC şi/sau în orice alt mod stabilit de părţi. Astfel. Guvernul va purta discuţii cu UE privind posibilitatea includerii rezultatelor armonizării legislaţiei naţionale în baza de date a TAIEX (Unitatea de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţie a Directoratului General Extindere a Comisiei Europene) sau. Rezultatele acestei evaluări vor servi drept bază pentru programele de instruire a funcţionarilor publici în materii comunitare.necesare pentru a asigura succesul procesului de armonizare a legislaţiei. 11 Dat fiind faptul că adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar va necesita contribuţii financiare şi umane semnificative. în particular. în particular. şi integrării în UE. în general. Concomitent. evaluarea gradului de pregătire a funcţionarilor publici în domeniul politicii şi dreptului comunitar constituie sarcina primordială a Guvernului. Guvernul va identifica şi aloca resursele respective (de exemplu pentru baze de date computerizate. eventual – un alt fel de bază de date creată special pentru Politica europeană de vecinătate a UE. Dacă va fi necesar. instruire. la nivelul respectiv. Atenţie deosebită se va acorda tinerilor specialişti care vor prelua şi continua sarcina armonizării legislaţiei. Ministrul Afacerilor Externe şi DIE. crearea şi/sau consolidarea instituţiilor). prin care aceasta din urmă va evalua gradul de 21 . şi de integrare europeană. acces la Internet. Guvernul Republicii Moldova va face apel la alte state cu obiective şi aspiraţii similare pentru a convinge Comisia de necesitatea unui asemenea instrument de monitorizare din partea UE. Instruirea în materii comunitare se va efectua prin intermediul Academiei de Administrare Publică şi alte facilităţi de instruire interne şi externe. Pe plan instituţional. Tabela Naţională a gradului de armonizării legislaţiei naţionale şi PNAA sunt principalele unelte de monitorizare a adoptării acquis-ului.

dar şi vulnerabilitatea sectoarelor economiei ca urmare a deschiderii pieţelor. în special în contextul programului TACIS şi a viitorului Instrument al Politicii Europene de Vecinătate. Guvernul va discuta cu UE posibilitatea obţinerii unei „Foi de parcurs” (Road Map) individuale pentru deplina participare în Piaţa Internă. Asistenţa UE şi a altor donatori în procesul de armonizare şi implementare a legislaţiei UE s-a obligat. care ar spori cooperarea activă cu vecinii. Guvernul va asigura promovarea acestor priorităţi în relaţiile sale cu UE. se vor stabili contacte de lucru cu Institutul European Român pentru a asigura accesul deplin la baza de date a acquis-ului tradus în limba română. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale). activităţi de pregătire a specialiştilor. organizarea seminarelor. posibil şi întrun cadru transfrontalier. 50 APC. 12 În paralel.pregătire a ţărilor beneficiare ale Politicii Europene de Vecinătate pentru a putea avansa negocierile în vederea obţinerii accesului la Piaţa Internă şi beneficierii de cele patru libertăţi de circulaţie. pentru a evalua progresul realizat de Moldova. furnizarea informaţiilor rapide. De asemenea. după modelul „foilor de parcurs” elaborate pentru ţările din Europa Centrală şi de Est. ajutor pentru traducerea legislaţiei comunitare. O asemenea „foaie de parcurs” va permite printre altele stabilirea de comun acord cu UE. Guvernul va face demersurile necesare pe lângă UE pentru a putea beneficia de serviciile oficiului TAIEX care cuprinde toate domeniile acquisului comunitar şi organizează asistenţa atât la nivel bilateral cât şi multilateral. Prioritare pentru moment sunt activităţile de instruire şi schimbul de specialişti. 22 . acţiunilor pentru informarea şi implicarea consumatorilor şi a producătorilor atât în procesul de armonizare. în dependenţă de rezultatele atinse. instanţe judecătoreşti. în special ai instituţiilor care vor armoniza şi implementa legislaţia armonizată cu acquis-ul comunitar (inclusiv. cât şi în cel de implementare a legislaţiei naţionale armonizate. să acorde Republicii Moldova asistenţa tehnică necesară pentru realizarea măsurilor de armonizare a legislaţiei. În acelaşi context. în baza art. care poate include schimb de experţi. dar nelimitat la. a priorităţile specifice pentru ţara noastră. mecanismelor de monitorizare.

23 . Guvernul va discuta cu Banca Mondială şi alte instituţii şi organizaţii disponibile posibilitatea extinderii parteneriatului cu aceste instituţii la domenii precum asistenţă. dialog şi credite pentru promovarea reformelor şi dezvoltarea instituţiilor necesare pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar în procesul de apropiere de/integrare în UE.Concomitent.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->