APARATE ELECTRICE CASNICE

Obiective specifice 
s

prezinte în mod evolutiv componente ale apartelor propuse discu iei; s enumere consumatori electrici din locuin s recunoasc consumatori electrocasnici s explice principii de func ionare s enumere i s descrie p r i componente principale ale apartelor propuse; s compare consumatori electrocasnici (asem n ri i deosebiri)

CLASIFICARE 
LAMPI APARATE

ELECTRONICE APARATE ELECTROCASNICE

L MPI
INCANDESCEN CU FLUORESCEN 
CU

Aparate electronice 
televizor, radio, combin

muzical , calculator, aparat foto digital, etc.

Clasificare in functie de utilitate pentru: 
înc

lzire, c lcat, prepararea alimentelor, conservarea alimentelor, cur enie, terapie i igien .

Aparate mecanice (electrice)

T iere, zdrobire, sf râmare

Robotul de buc t rie, mixerul, râ ni a de cafea
Sunt echipate cu motoare electrice care pun în func iune diverse dispozitive - pentru tocat, stors, m cinat, amestecat - ce efectueaz diferite opera ii. Depista i eventualele defectele ale mixerului, cauzele posibile i modalit ile de remediere.
mixer

Curentul bate flac ra

Aparate de fiert ou

Aparat coacere pâine

1909,1919-p.e. automat,1926pâinea sare(SUA)

Friteoz

1921-primul filtru de cafea

MOTOR SI REZISTENTA
Aeroterma

Aparate electrocasnice-clasificare în func ie de principiul de func ionare  

aparate electrocasnice care func ioneaz pe baza motoarelor electrice ce transform energia electric în energie mecanic : mixer, robot de buc t rie, aspirator, frigider, perie de din i electric , aparat de ras, aparat de tuns; aparate electrocasnice ce au la baza func ion rii trecerea curentului electric printr-o rezisten care transform energia electric în energie termic : fierb tor electric, re ou, fier de c lcat, pr jitor de pâine, plit electric , boiler electric pentru înc lzirea apei; aparate electrocasnice a c ror func ionare se bazeaz pe transformarea energiei electrice atât în energie termic , cât i în energie mecanic . Aparatele cu func ionare mixt sunt: usc torul de p r, aeroterma, ma ina de sp lat.

Receptoare pentru calcat
bilamel reostat rezistent

Fier de c lcat

Elementele componente ale fierului de c lcat (fig.) sunt: mâner, carcas , element de înc lzire, talp . termoregulator, buton de reglare (jet abur, rezervor ap ), lamp de semnalizare. Rezistenta=Cr-Ni Cum au evoluat?

Indica ii de securitate 
 

 

fierul de c lcat se conecteaz numai la curent alternativ; la instala iile de cas /apartament cu conexiune de protec ie împotriva avariilor este recomandat s existe un întrerup tor de protec ie sensibil la curen i de pulsa ie; nu se las fierul de c lcat nesupravegheat când este în priz : nu se utilizeaz fierul dac acesta este defect sau când cablul de alimentare este deteriorat; aburul s nu fie orientat înspre persoan .

Ce facem daca?
Defecte Cauze Remedieri

talpa fierului de c lcat nu se înc lze te

- nu trece curent termostatul este pe pozi ia "0"

- se introduce techerul corect în priz sau se folose te alt priz se regleaz termostatul se umple rezervorul

nu produce abur

rezervorul nu con ine suficient ap

impurit i ie ite din talp care p teaz rufele

- se efectueaz - impurit i în camera de autocur irea cu abur - s-au introdus substan e chimice în apa ajutorul aburului - se folose te ap distilat din rezervor

Consumatori pentru prepararea alimentelor
Componenta
Cuptorul este compus din: tub electronic care genereaz microundele, elemente de comand , elemente de execu ie, de protec ie, traductoare afi are.

Functionare C ldura apare datorit interac iunii moleculelor de apa cu câmpul electromagnetic de o anumit frecven .

Cuptor cu microunde

Istoric

1945 i 1967-cuptoare cu microunde

Plita electric
Consumul energetic al plitei electrice este triplu comparativ cu cel al aragazelor. La trecerea curentului electric prin spire, acestea devin incandescente înc lzind pl cile cuptorului

Plita de g tit 1-priz ; 2-regulator electric; 3- spire de înc lzire; 4- regulator de temperatur

Ce facem dac ?
Defecte Plita nu înc lze te deloc Cauze - întreruperi ale elementului înc lzitor - discontinuitate pe circuitul electric începând de la cordonul de alimentare Remedieri - se înlocuie te elementul de înc lzire - se verific alimentarea electric se alimenteaz la 220 V

Plita nu se înc lze te la temperatura normal

rezistorul este folosit la alt tensiune electric

Receptoare electrocasnice pentru conservarea alimentelor
Func ionarea frigiderului are la baz repetarea unui ciclu de vaporizare - condensare a unui agent frigorific (freon, propan, izobutan). Este tiut faptul c lichidul la evaporare absoarbe c ldura, iar la condensare degaj c ldur . Compresorul, antrenat de motorul electric, aspir din rezervor vaporii agentului frigorific, îi comprim i îi refuleaz în condensator (serpentina din spatele frigiderului). C ldura din condensator este cedat mediului exterior. Lichidul ajuns în vaporizator (congelator) se evapor absorbind c ldura din interior i produce r cirea. Vaporii sunt aspira i în rezervor. Astfel, ciclul se repet .

1- compresor, 2- rezervor pentru agent frigorific, 3- congelator, 4spa iu de depozitare, 5- izola ie termic

CONSERVARE

Ce facem dac ?
Defecte zgomote anormale de func ionare Cauze aparatul nu este a ezat orizontal - aparatul se atinge de alt corp - sertarele nu sunt bine fixate - întrerup torul defect bec ars frigiderul are selectorul de temperatur randament sc zut nu este pozi ionat la r cire bine Remedieri se regleaz picioarele frigiderului se îndep rteaz de alte corpuri se corecteaz pozi ia pieselor deta abile se verific întrerup torul de lumin se înlocuie te becul

iluminatul interior nu func ioneaz

se pozi ioneaz bine selectorul

Usc torul de p r

Usc torul de p r
Defecte Cauze Remedieri

Aspiratorul

Aspiratorul
Defecte Cauze Remedieri

ÎNTRE INERE

Ma ina de sp lat
Defecte Cauze Remedieri

Rolul aparatelor electrocasnice