Sisteme informatice

1. Noţiuni generale privind Sistemele Informatice. 2. Istoricul apariţiei şi realizări în cadrul Sistemelor informaticec în Republica Moldova. 3. Clasificarea sistemelor informatice. 4. Sistemele informatice pentru conducerea sistemelor economice. 5. Rolul sistemelor informatice. 6. Structura Sistemelor informatice.+ caiet 7. Funcţiile Sistemelor informatice. 8. Obiectivele Sistemelor informatice. 9. Strategii de proiectare şi realizare a Sistemelor informatice. 10. Principii recomandate la proiectarea Sistemelor Infomatice. 11. Etape în ciclul de viaţă a Sistemelor Informatice. 12. Necesitatea şi fazele analizei Sistemului Informaţional. 13. Organizarea şi conducerea a analizei Sistemului Informaţional. 14. Documentarea pentru analiza Sistemului Informaţional. 15. Alegerea procedurilor de analiză a sistemului informaţional. 16. Studiul componentelor Sistemului informaţional existent. 17. Evaluarea critică a sistemului informaţional existent.+++++caiet 18. Elaborarea variantelor de realizare a Sistemului Informatic. 19. Finalizarea analizei sistemului informaţional. 20. Rolul proiectării generale. 21. Organizarea şi conducerea proectării generale 22. Fazele realizării Proiectării generale. 23. Specificul intrărilor Sistemelor informatice. 24. Caracteristica prelucrărilor în cadrul sistemelor informatice. 25. Caracteristica ieşirilor sistemelor informatice. 26. Proiectarea ieşirilor Sistemelor informatice. 27. Proiectarea listelor, situaţiilor de ieşire. 28. Codificarea atributelor. 29. Tipuri de coduri utilizate. 30. Fazele realizării Codificării. 31. Specificul design-ului Sistemelor Informatice. 32. Fazele procesului de design. 33. Interfeţele. 34. Concepte ale designului. 35. Atribute ale designului.