Sunteți pe pagina 1din 1

__Pag.

<Titlu> CUPRINS

Cuvânt introductiv/ 7
Capitolul I. Caracteristici ale domeniului/ 9
1. Câteva definiţii /9
2. Precizări terminologice /11
3. Deficienţa mintală - handicapul mintal, în psihopedagogia specială /16
4. Frecvenţa şi dinamica handicapului mintal în populaţia şcolară/ 19
Capitolul II. Etiologia handicapului consecutiv deficienţei Mintale /27
1. Factori cauzali ai deficienţei mintale /27
2. Clasificări ale factorilor cauzali ai deficienţei mintale /35
3. Sindroame ale deficienţei mintale, determinate prin mecanisme genetice /43
4. Forme ale deficienţei mintale, determinate de factori extrinseci/ 50
Capitolul III. Caracteristici şi clasificări ale deficienţei mintale. Elemente de evaluare a acesteia /
61
1. întârzierea în dezvoltarea limbajului /61
2. întârzierea în dezvoltarea intelectuală /63
3. Clasificări psihometrice/ 65
4. Delimitarea deficienţei mintale prin descrierea principalelor caracteristici /73
5. Orientarea formativă în evaluarea şi clasificarea deficienţelor mintale /77
Capitolul IV. Specificitatea deficienţei mintale şi a stării
consecutive de handicap /91
1. Conceptul de specificitate /91
2. Dereglarea dinamicii dezvoltării psihointelectuale la deficienţii mintal /95
2.1. Caracterul limitat (răstrâns) al «zonei proximei dezvoltări" (Z. P.D.) /96
2.2. Vâscozitatea genetică /98
2.3. Heterocronia dezvoltării /112
3. Inerţia oligofrenică sau patologică - expresie a distorsionării dinamicii corticale /126
4. Consideraţii finale asupra noţiunii de specificitate /135
5. Implicaţii ale specificităţii stării de handicap mintal /141
Capitolul V. Particularităţi ale cogniţiei la şcolarii cu handicap mintal. Elemente ale terapiei specifice /
147
1. Particularităţi ale proceselor cognitive primare /147
1.1. Senzaţia /147
1.2. Percepţia /153
1.3. Reprezentarea /156
2. Particularităţi ale proceselor cognitive superioare /166
2.1. Gândirea /166
2.2. Imaginaţia /173
3. Procesele mnezice şi atenţia - condiţii ale unei activităţi cognitive eficiente /177
3.1. Procesele mnezice /178
3.2. Atenţia /183
Capitolul VI. Particularităţi ale comunicării şi terapiei limbajului la şcolarii cu handicap mintal /194
1. Diminuarea rolului reglator al limbajului asupra activităţii practice/ 195
2. Frecvenţa tulburărilor de limbaj la şcolarii cu handicap mintal/ 200
3. Consecinţe ale caracterului polimodal şi asociat al tulburărilor de limbaj la şcolarii cu handicap
mintal /207
4. Principii ale activităţii de terapie a limbajului, desfăşurată cu şcolarii handicapaţi mintal /211
Cuvânt de încheiere /215
Bibliografie/ 221