Sunteți pe pagina 1din 12

Fiziologia respiraţiei

Etape

¾ ventilaţia – respiraţia externă


¾ difuziunea alveolo-capilară
¾ transportul gazelor prin sânge
¾ respiraţia internă – tisulară

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

1
Date anatomo-fiziologice
Componentele sistemului toraco-pulmonar
¾ căi respiratorii superioare
¾ căi respiratorii inferioare
¾ unitate respiratorie
¾ cutie toracică
¾ diafragm
¾ structuri subdiafragmatice
Pleura – componente, rol
Vascularizaţie - dublă
Controlul nervos – mecanisme de tip feed-back
negativ dependente de pO2, p CO2, pH Cat.de
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Fiziologie, UMF Bucuresti

Ventilaţia
Proces ritmic – inspir – expir
Eupnee
Tahipnee
Bradipnee
Hiperventilaţie
Hipoventilaţie
Apnee
Apneusis
Inspirul – act activ – mm. inspiratori.
Expir – act pasiv în respiraţia de repaos, devine activ
în expirul forţat – mm. expiratori.
Mm. respiratori accesori
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

2
Volume şi capacităţi pulmonare
• Volum respirator curent – • Capacitate pulmonară
VRC totală – CPT
• Volum inspirator de • Capacitate inspiratorie –
rezervă – VIR CI
• Volum expirator de • Capacitate vitală – CV
rezervă – VER
• Capacitate reziduală
• Volum rezidual - VR fucnţională - CRF

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

3
Ventilaţia alveolară – spaţiul mort anatomic

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

Forţe de recul

• Cutia toracică – foiţa parietală a pleurei


• Plămânii – foiţa viscerală a pleurei
• Volumul de repaos elastic al cutiei toracice
• Volumul de repaos elastic al plămânilor
– Consecinţe – formarea de presiune subatmosferică
între foiţele pleurale – vid pleural
• Inegalitatea vidului pleural
– Pe plămân vertical
– Clinostatism

Inegalitatea regională a ventilaţiei


2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

4
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

Complianţa
• Definiţie
• Complianţa toracică
• Complianţa pulmonară
• Complianţa statică
– histeresis
• Complianţa dinamică
• Complianţa specifică
• Scăderea complianţei în boli restrictive
• Creşterea complianţei în boli obstructive

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

5
• Presiune transpulmonară – Pa - Ppl

• Presiune transtoracică – Ppl - Patm

• Presiune transrespiratorie – Pa – Patm

• Presiunea transmurală pozitivă = presiune de


distensie

• Presiunea transmurală negativă = presiune de


compresie 2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

Presiunea transmurală

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

6
Tensiunea superficială

P= 2T
r
Egalitatea P intra-alveolare
Inegalitatea r
T variabilă cu r – risc de colabare

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

7
Surfactantul

• Structură
• Celule secretoare
• Importanţă
– Scade travaliul muscular
– Scade reculul elastic pulmonar la volume mici
– Menţine echilibrul alveolar
– Stabilizează expirul

Sindromul de detresă respiratorie (boala


membranelor hialine)
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

Rezistenţa la flux

Raw = Pao − PA
V

8ηl
Paw = 4
πr
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

8
Distibuţia rezistenţei în căile
aeriene
• - căi respiratorii superioare – 80%
– curgere turbulentă
• - căi respiratorii inferioare – 20%
– curgere laminară

Măsurarea rezistenţei la flux – metoda


pneumotachografică

Controlul neuro-umoral al bronhomotricităţii


2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

Sursa Denumire Acţiune Observaţii

Acid arahidonic TxA2 Constricţie mm.


PDG2 Rinoree, constricţie Se elib. cu histamina
PDF2 Constricţie alerg.
Leucotriene Mucosecreţie,
permeabilitate Efecte de 1000 de
vasculară ori mai mari ca H
Mastocite şi bazofile Histamină Constricţie a mm,
permeabilitate
vasculară
Terminaţii n. Acetilcolină Constricţie a mm. Receptori M2
parasimpatice
Mastocite Bradikinină bronhospasm?

Terminaţii n. PAF Bronhoconstricţie Hiperreactivitate


senzitive Subst. P Bronhoconstricţie, Inhibată de
hipersecreţie mucus peptidaze specifice
Neurokinie Idem Idem
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

9
• Factori fizici care influenţează rezistenţa la flux –
presiune transmurală
• Compresia dinamică a căilor aeriene – punctul de
presiune egală
– Respiraţie de repaos
– Capacitate vitală forţată

Constanta de timp a plămânilor - τ = C x R

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

10
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

Metode de investigare a
ventilaţiei

• Spirografie – determinarea volumelor şi capacităţilor


pulmonare, VEMS
• Bucla flux – volum
• Măsurarea rezistenţei la flux – pnemotachograf,
pletismograf corporeal
• Măsurarea complianţei
• Măsurarea VR şi CRF – metoda diluţiei gazelor,
pletismograf corporeal

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

11
VEMS

V
O
L
U
M
E

Timp
2005/2006 – dr. Anca Bubuianu
Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

• Disfuncţii de tip obstructiv

• Disfuncţii de tip restrictiv

2005/2006 – dr. Anca Bubuianu


Cat.de Fiziologie, UMF Bucuresti

12