Sunteți pe pagina 1din 5

Formarea statelor medievale româneşti

Migraţiile din secolele III-XII

Dupa retragerea aureliană (271), goţii s-au aşezat în actuala


Românie. Ei au fost izgoniţi de către huni, un popor nomad, venit din
stepele Asiei. Dacia a făcut parte din Imperiul Hun până la moartea lui
Attila (453). Gepizii,de neam germanic, le-au luat locul hunilor, până
când au fost înglobaţi în Khaganatul Avar. Avarii erau un popor asiatic,
înrudit cu hunii. Ei au intrat în Europa în secolul V. În secolul VI s-au
stabilit în Pannonia, de unde s-au extins către est şi vest.

În Khaganatul Avar au venit alte popoare: longobarzii şi slavii,


care au fost şi ei înglobaţi în Khaganat. Longobarzii nu au stat mult în
Dacia, îndreptându-se spre Italia, unde au creat un regat independent.
Slavii au participat împreună cu avarii la campaniile lor de prădăciune
la sud de Dunăre, iar după ce Khaganatul a încetat să mai existe din
cauza presiunilor francilor din est, slavii au ocupat vechile teritorii
avare. Slavii s-au amestecat în timp cu daco-romanii şi au putut
convieţui cu ei.

Daco-romanii au suferit mult de pe urma migraţiilor. După ce


majoritatea oraşelor romane au fost distruse de barabari, daco-romanii
s-au organizat în obşti săteşti.

Spre a doua jumătate a secolului VI, proto-bulgarii, de neam


turanic, ce veneau de pe Volga, sub conducerea hanului Asparuh, şi i-
au forţat pe bizantini să le cedeze Moesia şi Transalpina. În timp ,proto-
bulgarii s-au amestecat cu slavii, formând neamul slav al bulgarilor.

Ultimele migraţii

Bulgarii au format un stat: Primul Ţarat Bulgar. Ţaratul a ajuns la


apogeul său teritorial în timpul ţarului Samuil I cel Mare: ajungea de la
Marea Adriatică la cea Neagră, din Tesalia până în Subcarpaţi.

Bulgarii au avut un rol important în istoria românilor. În secolul X


s-au format mici formaţiuni în Muntenia, dar sunt repede cucerite de
bulgari.
Pe la 900, pecenegii, un popor turanic, se aşează în zona intre
Bug şi Dunăre. Împreună cu ei vin şi uzii, un alt popor turanic. În jur de
1000 apar şi cumanii, înrudiţi cu pecenegii. Ei ocupă sudul cnezatului
Kievean şi teritoriile actualei Moldove şi nord-estul Munteniei.
Pecenegii şi cumanii au organizat şi campanii la sud de Dunăre. Câteva
cuvinte din limba română vin din cumană.

În 1241, o mare invazie mongolă, sub conducerea lui Batu-Han,


nepotul lui Ginghis Han, pustieşte Europa. Mongolii formează un mare
hanat pe teritoriul vechiului Cnezat Kievean.

Formarea statelor româneşti

Formaţiunile statale medievale timpurii româneşti

Printre formaţiunile statale medievale timpurii româneşti se numără şi


cele conduse de:

- în Dobrogea: Dimitrie; Gheorghe; Tatos; Sacea; Sestlav.

- în Transilvania: Gelu; Menumorut (Bihor); Gyula; Kean.

- în Banat: ; Glad; Ahtum; Chanadin (Chanadinus).

- în Moldova: Costea; Olaha.

- în Muntenia: Mişelav; Seneslau; Negru Vodă (legendar); Basarab I.

- în Oltenia: Nicolae Basarab ; Bezerenbam; Ioan; Farcaş; Litovoi;


Bărbat ; Basarab I.

...Şi ţările:

- în Dobrogea: Ţara Cavarnei.

- în Transilvania şi Banat: Ţara Maramureşului; Ţara Oaşului; Ţara


Haţegului; Ţara Bârsei; Ţara Zarandului (Bihor); Banatul de Severin;
Ţara Almăjului (Almaş).

- în Moldova: Ţara Românilor; Bolohoveni; Ţara Berladnicilor; Ţara


Brodnicilor; Ţara Vrancei; Marca de apărare a lui Dragoş.

- în Oltenia şi Muntenia: Ţara Loviştei; Ţara Făgăraşului; Ţara


Câmpulung; Ţara Severinului; Ţara Litua; Ţara Vlahilor.
Formarea Transilvaniei

În cca.896, un alt neam de orgine asiatică, maghiarii, s-au aşezat


în Pannonia. În secolul X, unul dintre cei şase conducători ai triburilor
maghiare, Tuhutum, a cucerit voievodatul lui Gelu, păstrându-l pentru
urmaşii săi. Menumorut a acceptat suzeranitatea ungurilor. În 1002/3,
Gyula (Gyla/Jula), urmaşul lui Tuhutum, s-a revoltat împotriva regelui
maghiar Ştefan I al Ungariei, dar a fost înfrânt, iar principatul său a
intrat sub suzeranitatea Regatului Ungariei, păstrând ca formă de
organizare principatul.

Undeva în a doua jumătate a secolului XII, principatul a redevenit


voievodat şi tot în acea perioadă în Transilvania a început colonizarea
cu secui şi cu saşi. Voievodatul era împărţit în mai multe ţări (Ţara
Maramureşului, Ţara Oaşului, Ţara Bârsei, Ţara Haţegului, etc.)
Voievodatul a existat până în 1526, când a fost declarat Principatul
Transilvaniei. În 1765, Principatul a fost ridicat la rangul de Mare
Principat, iar în 1867 a fost inclus în Imperiul Austro-Ungar.

Ducatul Bănăţean

Învins în luptă, Glad a acceptat suzeranitatea ungurilor. Ulterior la


conducerea ducatului a urmat Ahtum, descendent al lui Glad,
conturându-se, astfel, o primă continuitate dinastică în istoria de
început a formaţiunilor statale româneşti.

În 1013, Ahtum s-a revoltat împotriva regalităţii maghiare, dar a


fost învins de generalul Chanadin, de asemenea descendent al lui
Glad, care a preluat conducerea Banatului până la moartea sa.

Formarea Dobrogei

În secolul X doi jupani îşi declară independenţa faţă de bulgari:


Gheorghe şi Dimitrie.

În 1072, împăratul bizantin Botaneiates l-a trimis pe generalul


Nicefor Bryennos să îl pedepsească pe răsculatul Tatrys din sudul
Dobrogei. Între 1086-1091 se află în Dobrogea Tatos, Sacea şi Sestav.

În 1325, Balică, un nobil bulgar, îşi declară independenţa,


formând Principatul de Cavarna. Principatul a fost într-o luptă continuă
cu bulgarii, bizantinii, turcii şi tătarii, din acest motiv nu a rezistat
decât până în 1388, când sudul a fost cucerit de turci, iar nordul a
intrat în componeţa Ţării Româneşti.

Formarea Ţării Româneşti

În 1241, tătarii distrug voievodatele lui Bezerenbam şi Mişelav.


Şase ani mai târziu, în 1247, sunt medaliaţi de către regele Ungariei
voivevozii Litovoi (probabil fiul lui Bezerenbam) şi Seneslau (probabil
acela ce a rezistat invaziei tătare) şi cnejii Ioan şi Farcaş. Procesul de
constituire a statului medieval Ţara Românească s-a desfăşurat în 2
etape. Prima etapă: 1277-1279,odată cu moartea lui Seneslau, Litovoi,
voievod din zona Olteniei,ocupă voievodatul său şi cnezatele lui Ioan şi
Farcaş, refuzând să mai dea tribut ungurilor, dar este ucis in lupta, iar
fratele său, Bărbat,este luat prizonier. Pentru răscumpărarea acestuia,
a fost plătită o sumă importantă de bani, fapt care demonstrează
dezvoltarea economică a provinciei.Basarab I, nepotul lui Băbat, este
considerat îtemeietorul Ţării Româneşi, deoarece este cel care uneşte
aproape toate formaţiunile din Oltenia şi Muntenia şi refuză să mai
plătească tribut ungurilor. Basarab I este menţionat in izvoarele
istorice cu titlul de "mare voievod ş domn".Stăpânirea asupra Banatului
de către Severin, l-a adus pe Basarab I in conflict cu regalitatea
maghiară. În 1330, a avut loc bătălia decisivă cand, regele Ungariei,
Carol Robert de Anjou porneşte din[Timişoara]] o campanie împotriva
lui Basarab, ajungând la Severin şi apoi la Curtea de Argeş. În drum
spre casă, într-o strântoare din munţi, numită Posada, (locul exact nu a
fost identificat) armata maghiară a fost înconjurată şi înfrântă de
oastea română. Carol Robert a fugit în Ungaria deghizat în hainele unei
slugi de-ale sale. A doua etapă a acestui proces s-a desfaşurat sub
urmaşii lui Basarab I: Nicolae Alexandru (1352-1364), cel care a
întemeiat prima mitropolie a Tării Româneşti, cu sediul la Curtea de
Argeş(1359) şi Vladislav Vlaicu(1364-1377), cel care a creat cancelaria
domnesca, a batut moneda proprie si a infiinţat o a doua mitropolie
ortodoxa cu sediul la Severin. În legătura cu formarea Ţării Românesti,
tradiţia istorica vorbeste de descalecatul lui Negru Voda, voievod din
Ţara Făgăraşului.

Formarea Moldovei

În 1247, preotul franciscan Giovanni da Pian del Carpine, se


întâlneşte cu voievodul Olaha. În 1324, Phintia de Mende, un nobil din
Regatul Ungariei, conduce o campanie împotriva tătarilor. În 1345,
Ludovic I al Ungariei, împreună cu o parte din nobilimea din
Transilvania, duc o campanie împotriva tătarilor. Regele îl lasă pe unul
dintre participanţi, Dragoş, voievod maramureşan, în Moldova, acesta
făcând o marcă de apărare pentru Ungaria. Paisprezece ani mai târziu,
în 1359, un alt voievod din Maramureş, Bogdan trece Carpaţii şi îi
alungă pe urmaşii lui Dragoş, creeând statul medieval independent
Moldova.

S-ar putea să vă placă și