Sunteți pe pagina 1din 29

151

PROIECT DIDACTIC
Şcoala/liceul/colegiul : Liceul de arte Octav Bancila, Iasi
Data : octombrie 2010
Profesor mentor:
Profesor metodician : Gafencu ( Carpuz) Maria – Mihaela
Tema: Compozitia figurative deschisa

Forma de realizare: Pictura: pata decorative sau pata picturala.


Grupa / clasa: gimnaziu/cls a Va
Tipul de activitate: formare de priceperi si deprinderi
Mijloace de realizare:
- conversatia
- explicatia
- demonstratia
- dialogul
Obiective operaţionale:
1. să- deosebeasca diferite tipuri de compozitie – inchisa/deschisa, statica/dinamica,
identificandu-le pe imagini;
2. să – explice termenul de “centru de interes”, mentionand modurile prin care acesta poate fi
scos in evident (contraste)
3. să-
4. să.
Strategia didactică:
Metode didactice:
Formă de organizare:
Mijloace didactice:
Tipul de învăţare:
Formă de evaluare:
Metode de evaluare:
Resurse:

Durata:
152

Tehnologia realizării activităţii


Secvenţele Durata şi
Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice
activităţii obiectivele

PROIECTE DIDACTICE
153

Varianta 1
Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată
Tema: Jocurile şi cântecele copiilor - deprinderi ritmice
Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie fizică
Grupa / clasa: grupa mare
Tipul de activitate: predare - învăţare (formare de deprinderi muzicale şi de mişcare pe
muzică)
Mijloace de realizare:
- cântecul Prichindel de Anton Scornea - învăţare (vezi capitolul IV.2);
- jocul muzical de mişcare Prichindel - consolidare.
Obiective operaţionale:
1. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală, corectă şi expresivă;
5. să-şi dezvolte memoria muzicală;
6. să-şi sincronizeze elementele de joc cu interpretarea vocală;
7. să-şi coordoneze paşii în coloană şi în cerc;
8. să participe activ, conştient şi cu plăcere la activitate.
Strategia didactică:
Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul (muzical şi motric),
algoritmizarea, demonstraţia, observarea, jocul de rol (competiţie).
Formă de organizare: frontală
Mijloace didactice: panou cu imagini reprezentând copii care se joacă, tobiţă
Tipul de învăţare: senzoriomotorie şi logică
Formă de evaluare: formativă
Metode de evaluare: observarea, chestionare orală, probă practică
Resurse:
1. Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica - Proiecte tematice orientative, Petroşani:
Editura „Tehno Art", 2003
2. Cristina Pavelea, Daniel Tudor Pavelea, Gheorghe Alexandru - Psihopedagogie
aplicată în activităţile de practică pedagogică, Craiova: Editura „Gheorghe
Alexandru", 2005
3. Programa activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii, Bucureşti:
Ministerul Educaţiei Naţionale, 2005
Durata: 30 minute

Tehnologia realizării activităţii


Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice
154

activităţii obiectivele
Activităţi 5 min. Asigurarea liniştei şi a disciplinei; explicaţia,
introductive O 1,2,5 realizarea de exerciţii pentru încălzirea demonstraţia,
(educaţie fizică şi vocal - auditivă (verbale şi exerciţiul (muzical
muzicală şi muzicale) cu exemple din folclorul şi motric)
educaţie fizică) copiilor (vezi capitolul II.2,3) însoţite
de mişcări din braţe şi paşi pe loc
Prezentarea 5 min. Observarea imaginilor şi stabilirea observarea planşei,
materialului O5 conţinutului acestora (jocurile copiilor) conversaţia
stimul (educaţie
muzicală şi
educaţie fizică)
Dirijarea 10 min. Comunicarea conţinutului activităţii explicaţia,
învăţări O 1,2,5 şi a obiectivelor - jocul muzical cu conversaţia,
(educaţie mişcări Prichindel, prin învăţarea demonstraţia,
muzicală) cântecului şi apoi transformarea în joc. exerciţiul muzical,
Se prezintă model cântecul, este algoritmizarea,
analizat conţinutul versurilor. observarea
Se învaţă fiecare strofă prin participării copiilor
verbalizare (recitare) şi apoi intonare pentru evaluare
muzicală. Se repetă de două - trei ori.
Obţinerea 8 min. Sunt explicate şi demonstrate explicaţia,
performanţei O 3,4,5 sarcinile de joc pentru fiecare strofă şi demonstraţia
(educaţie fizică şi apoi vor fi realizate de către toată utilizând şi tobiţa,
educaţie grupa, educatoarea integrându-se în exerciţiul muzical şi
jocul copiilor marcând tempoul
muzicală) motric, competiţia
bătând în tobiţă.
pentru
Se creează două subgrupe care se vor
întrece prin realizarea jocului. evaluarea prin
Comunicarea constatărilor, stabilirea probă practică
câştigătorilor. observarea pentru
evaluarea
formativă
Retenţia şi 2 min. Comunicarea recomandărilor şi Explicaţia
transferul O5 calificativelor.

Varianta 2

Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată


Tema: Vacanţa de vară şi natura - deprinderi melodice
155

Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Cunoaşterea mediului


Grupa / clasa: clasa I
Tipul de activitate: mixt (verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul de vară
şi formarea de deprinderi muzicale )
Mijloace de realizare:
- cântecul La râu de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV.2) - învăţare;
- observare şi povestire;
Obiective operaţionale:
1. să-şi formeze deprinderile de interpretare muzicală, corectă şi expresivă;
2. să-şi dezvolte memoria muzicală;
3. să cunoască specificul anotimpului de vară şi activităţile copiilor în vacanţă;
4. să-şi consolideze noţiunile caracteristice despre anotimpul de vară;
5. să participe activ, conştient, să îndrăgească natura şi muzica.
Strategia didactică:
Metode didactice: conversaţia, observarea, algoritmizarea, explicaţia, povestirea,
exerciţiul (muzical), demonstraţia, jocul de rol (competiţie);
Formă de organizare: frontală
Mijloace didactice: panou cu imagini ce reprezintă natura în anotimpul de vară şi
jocuri ale copiilor;
Tipul de învăţare: logică, creatoare
Formă de evaluare: formativă
Metode de evaluare: observare curentă, chestionare orală, probă practică
Resurse:
1. Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica - Proiecte tematice orientative, Petroşani:
Editura „Tehno Art", 2003
2. Cristina Pavelea, Daniel Tudor Pavelea, Gheorghe Alexandru - Psihopedagogie
aplicată în activităţile de practică pedagogică, Craiova: Editura „Gheorghe
Alexandru", 2005
3. Programa pentru clasele I-II, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2004
Durata: 45 minute

Tehnologia realizării activităţii

Secvenţele Durata şi
Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice
activităţii obiectivele
156

Activităţi 5 min. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea explicaţia,


introductive O 1,2,5 activităţii; realizarea de exerciţii pentru demonstraţia,
(educaţie încălzirea vocal - auditivă (verbale şi muzicale) exerciţiul muzical
muzicală) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul
I.2)
Reactualizarea 10 min. Povestirea unei zile de vacanţă din viaţa unui povestirea,
şi evaluarea O 3,4,5 elev (merge la bunici, explorează natura, în chestionare orală
cunoştinţelor pădure, la râu) şi observăm caracteristicile
anterioare vegetaţiei, vieţuitoarelor, de climă şi relief.
(cunoaşterea
mediului)
Prezentarea 5 min. Observarea imaginilor şi stabilirea observarea planşei,
materialului O 3,4,5 conţinutului (copii la scăldat, jocuri în aer liber - conversaţia
stimul (educaţie mingea, zmeul)
muzicală şi
cunoaşterea
mediului)
Dirijarea 10 min. Comunicarea conţinutului activităţii şi explicaţia,
învăţări O 1,2,5 obiectivelor - învăţarea cântecului La rău şi conversaţia,
(educaţie aspecte ale anotimpului de vară. Se învaţă demonstraţia,
muzicală) cântecul prin prezentare model şi pe strofe, prin exerciţiul muzical,
verbalizarea versurilor şi intonare muzicală. Se algoritmizarea,
repetă de două - trei ori. observarea
participării copiilor
pentru evaluare
Obţinerea 10 min. Se formează subgrupe ce vor intra în competiţie competiţia prin
performanţei O 1,2,5 pentru evaluare prin probă practică şi va fi probă practică
(educaţie observată participarea elevilor. Apoi se va observarea
muzicală) proceda prin cântarea individuală în lanţ. participării elevilor
pentru evaluare
Retenţia şi 5 min. Se recapitulează cunoştinţele teoretice I conversaţia,
transferul O5 privind caracteristicile anotimpului de vară şi explicaţia
activitatea copiilor. Se comunică recomandările,
constatările şi se stabilesc calificativele.

Varianta 3

Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată


Tema: Reguli de igienă - deprinderi melodice
Forma de realizare: Educaţie moral - civică şi Educaţie muzicală
157

Grupa / clasa: grupa mică


Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea deprinderilor muzicale şi a comportamentului
igienic)
Mijloace de realizare:
- cântecul , Şade raţa pe butoi de Alexandru Paşcanu (vezi capitolul IV.2) - repetare,
- convorbire despre reguli de igienă şi alimentaţie
Obiective operaţionale:
1. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă;
2. să-şi dezvolte memoria muzicală;
3. să cunoască reguli minimale de igienă individuală;
4. să cunoască reguli minimale de alimentaţie;
5. să participe cu interes şi plăcere la activitate.
Strategia didactică:
Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul (muzical), demonstraţia,
observarea.
Formă de organizare: frontală
Mijloace didactice: panou cu imagini, jucării de pluş (raţa)
Tipul de învăţare: senzoriomotorie, prin descoperire
Formă de evaluare: formativă
Metode de evaluare: observare curentă, probă practică, chestionare orală
Resurse:
1. Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica - Proiecte tematice orientative, Petroşani:
Editura „Tehno Art”, 2003
2. Cristina Pavelea, Daniel Tudor Pavelea, Gheorghe Alexandru - Psihopedagogie
aplicată în activităţile de practică pedagogică, Craiova: Editura „Gheorghe
Alexandru", 2005
3. Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Bucureşti:
Ministerul Educaţiei Naţionale, 2005
Durata: 20 minute

Tehnologia realizării activităţii

Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv - educativ Strategii

activităţii obiectivele didactice


158

Activităţi 2min Asigurarea condiţiilor optime pentru explicaţia,

introductive O 1,2,5 desfăşurarea activităţii; realizarea de demonstraţia,


(educaţie exerciţii simple (verbale şi muzicale) exerciţiul muzical
muzicală) pentru încălzirea vocal - auditivă (vezi
capitolul I.2).

Prezentarea 3 min. Observarea imaginilor cu copii care se observare de

materialului O 3,4 spală pe mâini, mănâncă, fac exerciţii fizice imagini şi


stimul (educaţie conversaţie pentru
moral - civică) evaluare formativă
Reactualizarea 10 min. Comunicarea conţinutului activităţii şi a demonstraţia,

şi evaluarea O 1,2,5 obiectivelor: repetarea cântecului Sade raţa conversaţia,


cunoştinţelor şi pe butoi. Este reactualizat model de către exerciţiul muzical.
deprinderilor educatoare, este analizat conţinutul după
muzicale care este repetat de două trei ori.
(educaţie
muzicală)
Obţinerea 3 min. Intonarea integrală a cântecului în grup, explicaţia, probă

performanţei O 2,3,4 urmărind imaginile care reflectă conţinutul practică colectivă,


(educaţie cântecului. observarea
muzicală) comportamentului

pentru evaluarea
formativă
Retenţia şi 2 min. Sunt recapitulate normele de igienă şi conversaţia şi

transferul O5 alimentaţie precum şi modul în care a fost explicaţia


învăţat cântecul, comunicându-se
aprecierile verbale.

Varianta 4

Denumirea activităţii. Activitate interdisciplinară integrată


Tema: Dezvoltarea vocabularului prin poezie şi joc muzical - Păsări şi animale
159

Forma de realizare: Limba franceză şi Educaţie muzicală


Grupa / clasa: clasa a II-a
Tipul de activitate: predare - învăţare (formare de deprinderi muzicale şi comunicare orală
în limba franceză)
Mijloace de realizare:
- poezia Les petits oiseaux (vezi capitolul IV.2) - învăţare;
- jocul muzical cu mişcare Les petits oiseaux - învăţare.
Obiective operaţionale:
1. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală, corectă şi expresivă;
2. să-şi dezvolte memoria muzicală;
3. să conştientizeze conţinutul textului în limba franceză şi să-1 memoreze;
4. să realizeze corect sarcinile de joc, conform textului în limba franceză;
5. să participe cu interes şi plăcere la activitate
Strategia didactică:
Metode didactice: explicaţia, exerciţiul (muzical, verbal, motric), demonstraţia,
conversaţia, algoritmizarea, observarea şi jocul de rol (competiţie)
Formă de organizare: frontală
Mijloace didactice: jucării de pluş (siluete ce reprezintă păsări şi animale) şi jetoane
Tipul de învăţare: senzoriomotorie, prin descoperire
Formă de evaluare: formativă
Metode de evaluare: observare curentă, chestionare orală, probă practică
Resurse:
1. Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica - Proiecte tematice orientative, Petroşani:
Editura „Tehno Art”, 2003
2. Cristina Pavelea, Daniel Tudor Pavelea, Gheorghe Alexandru - Psihopedagogie
aplicată în activităţile de practică pedagogică, Craiova. Editura „Gheorghe
Alexandru”, 2005
3. Programa pentru clasele I-II, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2004
Durata: 50 minute

Tehnologia realizării activităţii

Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv - educativ Strategii


160

activităţii obiectivele didactice


Activităţi 5min Pregătirea clasei şi a elevilor pentru explicaţia,

introductive O 1,2,5 desfăşurarea activităţii; realizarea de demonstraţia,


(educaţie exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă exerciţiul muzical
muzicală) (verbale şi muzicale) - vezi capitolul I.2
Prezentarea 5 min. Observarea de imagini ce reflectă conversaţia şi

materialului O 3,4,5 conţinutul cântecului Les petits oiseaux observarea de


stimul (limba (păsări şi animale) şi comentarea modului imagini
franceză) lor de deplasare
Dirijarea 20 min. Comunicarea conţinutului activităţii şi a explicaţia,

învăţării (limba 0 3,4 obiectivelor învăţării; prezentarea textului demonstraţia,


franceză) în limba franceză, traducerea lui, explicaţia exerciţiul verbal
cuvintelor noi, verbalizarea; memorarea
versurilor cu exerciţii de pronunţie
Obţinerea 15 min. Fixarea textului prin intonare muzicală; algoritmizarea,

performanţei 0 1,2 este prezentat model şi apoi învăţată explicaţia,


melodia, pe fragmente. Sunt explicate
(limba franceză demonstraţia,
regulile jocului - gesturi specifice
şi educaţie exerciţiul muzical
deplasării păsărilor şi animalelor.
muzicală) şi motric,
Evaluarea prin joc de atenţie, competiţie a competiţia,
cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite probă practică
prin limba franceză şi muzică.
pentru evaluare
globală.
Retenţia şi 5 min. Comunicarea constatărilor, a explicaţia

transferul O5 calificativelor, fixarea cunoştinţelor şi


deprinderilor însuşite, precum şi a
recomandărilor cuvenite.
161

Varianta 5
Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată
Tema: Primăvara în muzică şi pictură
Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie plastică
Grupa / clasa: grupa pregătitoare
Tipul de activitate: mixt (verificare şi formare a deprinderilor de audiere, a unei
culturi
muzicale şi consolidarea deprinderilor de exprimare plastică)
Mijloace de realizare:
- audiţie Primăvara - concert numărul 1 de Antonio Vivaldi (vezi capitolul
IV.2) -
învăţare;
pictură Peisaj de primăvară - culori calde, culori reci consolidare.
Obiective operaţionale:
1. să-şi formeze deprinderile muzicale de audiere;
2. să-şi dezvolte cultura muzicală;
3. să-şi consolideze deprinderea de a utiliza limbajul plastic adecvat, prin culori
calde şi
culori reci;
4. să-şi consolideze imaginaţia plastică stimulată de fondul muzical audiat;
5. să participe cu plăcere la activitate şi să manifeste dragoste faţă de
artă.
Strategia didactică:
Metode didactice: conversaţia, audiţia, exerciţiul (muzical şi plastic),
observarea, explicaţia, demonstraţia, jocul de rol (de creaţie)
Formă de organizare: frontală şi individuală
Mijloace didactice: panou cu imagini de primăvară cu instrumente
muzicale şi portretul compozitorului Antonio Vivaldi, machetă cu imaginea unui
parc de joacă
Tipul de învăţare: senzoriomotorie, creatoare
Formă de evaluare: formativă
162

Metode de evaluare: observare curentă, chestionare orală, probă


practică
Resurse:
1. Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica - Proiecte tematice orientative,
Petroşani:
Editura „Tehno Art", 2003
2. Programa activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii,
Bucureşti:
Ministerul Educaţiei Naţionale, 2005
3. Ana Stoica - Constantin - Creativitatea pentru studenţi şi profesori, Iaşi:
Institutul
European, 2004
Durata: 35 minute

Tehnologia realizării activităţii

Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv - educativ Strategii


activităţii obiectivele didactice
Activităţi 5 min. Pregătirea materialelor didactice şi a sării explicaţia,
introductive O 1,5 (copii vor sta la măsuţe şi vor avea trusa audierea,
(educaţie pentru pictură pregătită); vor fi realizate exerciţiul
muzicală şi exerciţii de audiere cu vioară, violoncel, muzical,
educaţie orchestră, în scurte fragmente muzicale observarea de
plastică) imagini cu
instrumente
Reactualizarea 5 min. Audierea unor fragmente muzicale însuşite muzicale
Audiţia,
cunoştinţelor, O 2,4 anterior (concertele Vara, Toamna, Iarna) conversaţia,
deprinderilor şi de Antonio Vivaldi şi stabilirea ideilor observarea de
evaluarea lor comunicate muzical, reflectate în picturile imagini realizate
(educaţie realizate de copii de copii, pentru
muzicală şi evaluare formativă
educaţie
plastică)
Prezentarea 5 min. Observarea imaginilor din natură şi conversaţia,
materialului 03 stabilirea conţinutului lor (peisaje cu observarea de
stimul anotimpul de primăvară) imagini
(educaţie
plastică)
163

Dirijarea 10 min. Comunicarea conţinutului activităţii şi a explicaţia,


învăţării O 1,2,3,4 obiectivelor învăţării—audiţie - concertul demonstraţia,
(educaţie Primăvara de Antonio Vivaldi şi realizarea audiţia cu casete,
muzicală şi unei picturi cu această temă. Sunt observarea de
educaţie prezentate date despre compozitor imagini
plastică) (violonist, compozitor, pedagog italian din (compozitorul,
secolul al XVII-lea), ce a creat multe lucrări aspecte din
pentru instrumentele de coarde. Primăvara natură), exerciţiul
este descrisă sonor în imagini pline de plastic
prospeţime, calm, cu optimism. Se audiază
concomitent cu realizarea unor picturi pe
planşele pregătite prin îmbinarea în egală
proporţie a petelor de culoare calde şi reci.
Obţinerea 5 min. Se definitivează lucrările în timp, ce mai conversaţia,
performanţei O 1,4 sunt stabilite caracteristici complementare audiţia,
(educaţie legate de muzica audiată si imaginile observarea, probă
muzicală şi propuse a fi redate plastic. practică plastică
educaţie pentru evaluare
plastică) formativă.
Retenţia şi 5 min. Sunt analizate lucrările şi stabilite conversaţia,
transferul O 2,3,5 caracteristicile muzicii în concordanţă cu explicaţia.
picturile realizate; sunt comunicate
calificativele.
164

Varianta 6

Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată


Tema: Numărarea crescătoare de la 1 la 10 în cântecele copiilor
Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Activitate matematică
Grupa / clasa: grupa mijlocie
Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea cunoştinţelor matematice şi a
deprinderilor
muzicale)
Mijloace de realizare:
- cântecul Numărătoare cu veveriţa de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV.2) -
repetare;
- joc matematic - numărare crescătoare de la 1 la 10 - repetare.
Obiective operaţionale:
1. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă;
2. să-şi dezvolte memoria muzicală;
3. să recunoască cifrele de la 1 la 10;
4. să numere crescător de la 1 la 10;
5. să participe activ, conştient, să manifeste dragoste faţă de arta muzicală şi
ştiinţele
matematice.
Strategia didactică:
Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul (matematic şi muzical),
demonstraţia, observarea, jocul de rol (de recunoaştere)
Formă de organizare: frontală
Mijloace didactice: planşe (cu cifre), jetoane cu cifrele de la 1 la 10, jucărie de
pluş
(veveriţă)
Tipul de învăţare: logică, creatoare
Formă de evaluare: formativă
Metode de evaluare: conversaţie, probă practică, observarea
comportamentului
165

copiil
or Resurse:
1. Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica - Proiecte tematice orientative,
Petroşani:
Editura „Tehno Art", 2003
2. Cristina Pavelea, Daniel Tudor Pavelea, Gheorghe Alexandru -
Psihopedagogie
aplicată în activităţile de practică pedagogică, Craiova: Editura
„Gheorghe
Alexandru", 2005
3. Programa activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii,
Bucureşti:
Ministerul Educaţiei Naţionale, 2005
Durata: 25 minute

Tehnologia realizării activităţii

Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv - educativ Strategii


activităţii obiectivele didactice
Activităţi 5 min. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea explicaţia,
introductive O 1,2,5 activităţii; efectuarea de exerciţii pentru demonstraţia,
(educaţie încălzirea vocal-auditivă (verbale şi exerciţiul muzical
muzicală) muzicale) cu exerciţii din folclorul copiilor
(vezi capitolul III. 1)
Prezentarea 5 min. Observarea de imagini şi stabilirea conversaţia,
materialului O5 conţinutului lor cu cifre şi o veveriţă şi observarea,
stimul recunoaşterea cântecului după intonarea exerciţiu de
(educaţie unui fragment fără versuri, de către recunoaştere
muzicală şi educatoare (matematic şi
activitate muzical)
matematică)
166

Reactualizarea 5 min. Comunicarea conţinutului activităţii şi a competiţia,


şi evaluarea O 3,4 obiectivelor ce trebuie realizate prin conversaţia, jocul
cunoştinţelor repetarea cântecului Numărătoare cu de rol de
însuşite veveriţa şi joc matematic de numărare recunoaştere,
(activitate crescătoare de la 1 la 10. jocul didactic observarea
matematică şi matematic se desfăşoară prin competiţie, pe comportamentului
educaţie echipe pentru recunoaşterea cifrelor după copiilor pentru
muzicală) vizualizarea jetoanelor evaluare
Obţinerea 5 min. Reactualizarea cântecului de către demonstraţia,
performanţei O 1,2 educatoare şi repetarea lui cu toată grupa, exerciţiul muzical,
(educaţie apoi organizarea unui concurs pe subgrupe competiţia, proba
muzicală şi pentru evaluarea interpretării utilizând şi practică pentru
activitate jetoanele corespunzătoare textului evaluarea
matematică) matematic formativă
Retenţia şi 5 min. Comunicarea constatărilor, recomandărilor conversaţia,
transferul O5 Şi a calificativelor, stabilirea câştigătorilor explicaţia
167

Proiect didactic 1

Grupa : – clasele V-VIII


Cercul artistic : – muzică uşoară
Tema : – interpretare instrumentală
Tipul de activitate : – predare-invăţare
Scopul activităţii : – formarea deprinderii instrumentale specifice
muzicii uşoare
Mijloace de realizare : – piesă vocal- instrumentală de muzică uşoară
Material didactic : – orgă electronică, chitară, tobe, cd-player
Obiective operaţionale:
1. să descifreze corect partitura;
2. să fixeze corect digitaţia;
3. să-şi consolideze notaţia muzicală;
4. să interpreteze sincronizat acompaniamentul;
5. să participe activ şi afectiv la activitate.
Metode si procedee : – explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea,
conversaţia,
solfegiul, audiţia.
Material bibliografic : – Metode pentru pian, chitară, percuţie
Durata : – 50’

Etapele şi Desfăşurarea activităţii Strategii


obiectivele
Activitatea profesorului Activitatea copiilor

Activtăţi Propune pregătirea instru- Elevii Explicaţia


introductive mentală prin exerciţii pentru instrumentişti Demonstraţia
10’ clape, separat mâna dreaptă execută exerciţiile Exerciţiul
O2 de mâna stângă, cromatic conform
O3 ascendent şi descendent. explicaţiilor
O5 Elevii de la chitară execută
acelaşi exerciţiu dar pe
durate de pătrimi.
Elevul de la baterie execută
exerciţii de încălzire
168

specifice

Pregătirea Prezintă piesa ce urmează a Elevii urmăresc Auditia


bazelor fi studiată. Distribuie audiţia şi Explicaţia
aperceptive partiturile şi propune analizează
5’ audierea ei partiturile
O3
O5
Dirijarea Profesorul stabileşte digita- Elevul de la clape Explicatia
învăţării ţia şi prezintă problemele urmăreşte Solfegiul
cântecului acompaniamentului la clape. explicaţiile şi Exerciţiul
30’ Supraveghează elevul care descifrează Conversaţia
O1 descifrează partitura
partitura, separat, Demonstraţia
O2 (eventual este solfegiată). întâi mâna dreaptă,
O3 Partitura de chitară este apoi mâna stângă,
O4 prezentată elevilor, sunt apoi impreuna cu
stabilite digitaţia, acordurile,
ambele mâini.
basul, melodia. Chitariştii execută
La tobe este stabilit ritmul şiacordurile, basul şi
exersat de elev. melodia si le
Încearcă o ansamblare a interpretează.
instrumentelor. Bateristul execută
ritmul stabilit, mai
rar, apoi in tempoul
indicat.
Elevii execută
împreuna conform
cerinţelor.
Fixare-evalu- Întreabă ce piesă a fost pusă Participa la Conversaţia
are in studiu si apreciază cu evaluare.
3’ note/calificative.
Încheiera Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează Explicaţia
activităţii individual şi următoarea comunicările
2’ activitate. profesorului.
O5

Proiect didactic 2
169

Grupa : – clasele V-VIII


Cercul artistic: – muzică populară
Tema : – interpretare instrumentală
Tipul de activitate: – predare-învăţare
Scopul activităţii: – formarea deprinderii instrumentale specifice
muzicii
populare
Mijloace de realizare : – piesă vocal- instrumentală de muzică populară
Material didactic : –acordeon, fluier, cd-player
Obiective operaţionale:
1. să descifreze corect partitura;
2. să fixeze corect digitaţia;
3. să-şi consolideze notaţia muzicală;
4. să interpreteze sincronizat acompaniamentul;
5. să participe activ şi afectiv la activitate.
Metode şi procedee: – explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea,
conver-
saţia, solfegiul, audiţia.
Material bibliografic : – Metode pentru acordeon şi instrumente de
suflat
Durata : – 50’

Desfăşurarea activităţii
Etape/ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii
Obiective
Activităţi Propune pregătirea Elevii execută Explicaţia
introductive instrumentală prin exercuţii exerciţiile conform Demonstraţia
10 ’ tehnice pentru acordeon şi cerinţelor Exerciţiul pe
O2, O3, O5 fluier. acordeon şi fluier
Sunt executate cromatic
ascendent şi descendent.
Elevii le vor realiza separat, pe
grupe de instrumente.
Pregătirea Prezintă piesa ce urmează a fi Elevii urmăresc Audiţia
bazelor studiată: distribuie partiturile audiţia şi Explicaţia
aperceptive şi propune audierea ei analizează
5’ partiturile
O3,O5
Dirijarea Profesorul stabileşte digitaţia Elevii urmăresc
învăţării şi prezintă problemele explicaţiile şi Explicaţia
170

cântecului acompaniamentului orchestral. descifrează Solfegiul


20’ Supraveghează elevii care partitura, după Exerciţiul
O1,O2,O3,O descifrează partiturile notele muzicale; Conversaţia
4 (eventual le solfegiază). Sunt execută pe grupe Demonstraţia
stabilite liniile melodice, de instrumente
digitaţia, acordurile. conform cerinţelor
cu ajutorul
profesorului.
Obţinerea Încearcă o asamblare a Elevii sunt atenţi la Exerciţiul
performanţei instrumentelor şi interpretare, Audiţia
10’ înregistreazâă interpretarea ascultă cu interes şi (cd-player)
O4, O5 care va fi analizată apoi. analizează Conversaţia
Fixare- Întreabă ce piesă a fost pusă în Participă la Conversaţia
evaluare studiu şi apreciază cu evaluare
3’ calificative.
O5
Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează Explicaţia
activităţii individual şi următoarea comunicările
2’ activitate. profesorului.
O5

Proiect didactic 1

Grupa : – clasele V-VIII


Cercul artistic : – muzică uşoară
Tema : – interpretare vocal- instrumentală
Tipul de activitate : – consolidare
Scopul activităţii : – consolidarea deprinderii instrumentale specifice
muzicii
uşoare
Mijloace de realizare : – piese de muzică uşoară
Material didactic : – orgă electronică, chitară, tobe, cd-player
Obiective operaţionale:
1. să interpreteze corect şi expresiv cântecul
171

2. să-l memoreze
3. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură
4. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu
acompaniamentul
5. să participe activ şi afectiv la oră
Metode si procedee: – explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea,
conversaţia,
solfegiul, audiţia.
Material bibliografic: – Didactici vocale şi instrumentale ( vezi
bibliografia )
Durata : – 50’

Etapele şi Desfăşurarea activităţii Strategii


obiectivele
Activitatea prof. Activitatea
copiilor
Activităţi Propune pregătirea vocal- Elevii execută Explicaţia
introductive auditivă şi instrumentală pentru exerciţiile Demonstraţia
10’ fiecare grup participant la conform Exerciţiul
O2 activitate. Se propun exerciţii cerinţelor, pe
O3 specifice pentru grupul vocal: rând grupul
vocal (5’) şi
apoi cel instru-
mental (5’)

Pentru instrumentişti propune


game şi arpegii (pentru clape şi
chitară) şi combinaţii ritmice
(pentru baterie).
Pregătirea Propune ansamblarea piesei şi Elevii urmăresc Explicaţia
bazelor aper- propune o audiţie model. audiţia şi
ceptive 5’O5 explicaţiile.
Obţinerea Solicită interpretarea vocala a Elevii execută Exerciţiul
performanţei piesei, anunţând sarcinile: conform Demonstraţia
30’ frazare, tempo, nuanţe. Solicită cerinţelor. Explicaţia
O1 repetarea acompaniamentului Sunt atenţi la Solfegiul
O2 instrumental – clape, chitară, şi sincronizarea
O3 tobe, cu precizări privind interpretării.
O4 tempoul şi nuanţele. Se lucrează
172

apoi la asamblarea vocilor ci


instrumentele. Se fixează
intrările, introducerea şi
incheierea. Toată activitatea are
ca suport textul muzical –
interpretare pe note.
Fixare- Întreabă ce piesă au repetat si Participă la Conversaţia
evaluare apreciază cu note/calificative. evaluare.
3’
O5
Încheierea Sunt fixate sarcinire de lucru Recepţionează Explicaţia
activităţii individual şi următoarea comunicările
2’ activitate. profesorului
O5
Proiect didactic 2

Grupa : - clasele V - VIII


Cercul artistic: - muzică populară
Tema : - interpretare vocal - instrumentală
Tipul de activitate: -consolidare
Scopul activităţii: -consolidarea deprinderilor de interpretare muzicii
populare
Mijloace de realizare: -piesă folclorică acompaniată
Material didactic: -acordeon, fluier, casetofon
Obiective operaţionale:
1. să interpreteze corect şi expresiv cântecul;
2. să-l memoreze:
3. să-şi formeze deprinderea de solfegiere
după partitură:
4. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu
acompaniamentul;
5. să participe cu interes şi plăcere la
activitate
Metode şi procedee: -explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
conversaţia, audiţia solfegiul
Material bibliografic:- Metode pentru acordeon şi Instrumente de
suflat, didactici pentru
educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării)
Durata: 50 minute
173

Desfăşurarea activităţii

Etape/ Activitatea profesorului Activitatea Strategii


Obiective elevilor
Activităţi Propune pregătirea vocal- Elevii execută Explicaţia
introductive auditivă şi instumentală pentru exerciţiile Demonstraţia
10’ fiecare grup participant la conform Exerciţiul
O5 activitate. Pentru grupul vocal cerinţelor pentru
propune vocalize grupul vocal şi
Pentru instrumentişti propune cel instrumental
game şi arpegii
Pregătirea Propune ansamblarea vocilor cu Elevii urmăresc Audiţia
bazelor instrumentele piesei şi este audiţia şi (cd-player)
aperceptive urmărită o interpretare model. explicaţiile Conversaţia
5’
O5
Obţinerea Solicită interpretarea vocală a Elevii execută Exerciţiul
performanţei piesei, anunţând sarcinile: conform Demonstraţia
30’ frazare, tempo, nuanţe. Solicită cerinţelor. Sunt Explicaţia
O1, O2, repetarea acompaniamentului atenţi la Solfegiul
O3,O4 instrumental cu acordeon şi sincronizarea
fluier – cu precizări privind interpretării
tempoul, nuanţele. Se lucrează
apoi la asamblarea vocilor cu
instrumentele. Se fixează
intrările, introducerea şi
încheierea. Toată activitatea are
ca suport textul muzical –
interpretare pe note
Fixare- Întreabă ce piesă a fost pusă în Participă la Conversaţia
evaluare studiu şi apreciază cu evaluare
3’ calificative.
O5
Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează Explicaţia
activităţii individual şi următoarea comunicările
2’ activitate. profesorului.
O5

Proiect didactic 1
174

Grupa : – clasele I-IV


Cercul artistic: – Muzică uşoară
Tema : – interpretare vocală
Tipul de activitate : – predare-învăţare
Scopul activităţii : – formarea deprinderii de a memora şi interpreta
muzica uşoară
Mijloace de realizare: – cântece de muzică uşoară
Material didactic : – pian,cd-player
Obiective operaţionale:
1. să interpreteze corect şi expresiv cântecul;
2. să-l memoreze;
3. să-şi formeze deprinderea de solfegiere;
4. să-şi sincronizeze interpretarea în grup;
5. să participe activ şi afectiv la activitate;

Metode şi procedee: – demonstraţia, povestirea, conversaţia, exerciţiul,


solfegiul,
audiţia
Material bibliografic :- Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia
lucrării)

Durata : – 50’

Etapele şi Desfăşurarea activităţii Strategii


obiectivele
Activitatea prof. Activitatea copiilor
Activităţi Propune pregătirea vocal- Copiii execută Explicaţia
introductive auditivă prin exerciţii de exerciţiile conform Demonstraţia
7’ respiraţie şi vocalize. cerinţelor. Exerciţiul
O5
Pregătirea Prezintă o scurtă povestire Urmăresc povestirea Povestirea
bazelor despre un copil şi lumea pe şi se recunosc; Conversaţia
aperceptive care o iubeşte, în care sunt: remarcă faptul că
3’ părinţii, jucăriile, totul într-o este ziua de „1
O5 atmosferă de bucurie şi Iunie”, ziua copilului
înţelegere.
175

Dirijarea în- Anunţă învăţarea cântecului. Urmăresc prezenta- Solfegiul


văţării Distribuie partitura vocală şi rea şi realizează apoi Exerciţiul
cântecului prezintă conţinutul. Se trece sarcinile date –
25’ apoi la citirea melodică, apoi etapele solfegiului,
O1 ritmică cu tactare. Este verbalizarea şi
O2 solfegiat de două-trei ori, interpretarea pe
O3 după care sunt verbalizate cuvinte.
O5 versurile. Se execută apoi pe
cuvinte.
Obţinerea Solicită apoi realizarea inter- Copii execută Demonstraţia
performanţei pretării expresive (nuanţe, exerciţiile conform Explicaţia
7’ frazare) şi apoi pe grupuri cerinţelor. Audiţia
O1 solistice; adaugă acompania- Recepţionează şi
O4 mentul de orgă. Înregistrea- analizează
O5 ză interpretarea şi analizează interpretarea
apoi, stabilind problemele ce
trebuie rezolvate.
Fixare-evalu- Întreaba ce cântec au Participă la evaluare Conversaţia
are învăţat, cu ce conţinut şi
3’, O5 apreciază cu calificative.
Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează Explicaţia
activităţii individual şi următorea comunicările
2’ activitate profesorului
O5

Proiect didactic 2

Grupa: - clasele V - VIII


Cercul artistic: - Muzică populară
Tema: - interpretare vocală
Tipul de activitate: - predare - învăţare
Scopul activităţii: -formarea deprinderii de a memora şi interpreta
muzică populară
Mijloace de realizare:- cântece populare
Material didactic: - cd-player, acordeon
Obiective operaţionale:
1 . să interpreteze corect şi expresiv cântecul;
2. să-1 memoreze;
176

3 . să-şi formeze deprinderea de solfegiere;


4. să-şi sincronizeze interpretareaîn grup ;
5. să participe cu plăcere la activitate;
Metode şi procedee: -demonstraţia, povestirea., conversaţia, exerciţiul,
audiţii solfegiul
Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia
lucrării)
Durata: - 50 minute

Desfăşurarea activităţii

Etape/ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii


Obiective
Activităţi Propune pregătirea vocală prin Elevii execută Explicaţia
introductive exerciţii - vocalize exerciţiile conform Demonstraţia
10 ’ Sunt executate cromatic cerinţelor Exerciţiul
O2, O3, O5 ascendent şi descendent.
Elevii le vor realiza , conform
indicaţiilor
Pregătirea Prezintă informaţii legate de Urmăresc Expunerea
bazelor cântecele populare din zona prezentarea Conversaţia
aperceptive folclorică aleasă şi despre profesorului şi
3’ conţinutul cântecului ce solicită informaţii
O5 urmează a fi învăţat
Dirijarea Anunţă învăţarea cântecului Urmăresc Solfegiul
învăţării Distribuie partitura vocală şi explicaţiile şi Exerciţiul
cântecului prezintă conţinutul. Se trece realizează apoi
25’ apoi la citirea melodică cu sarcinile date –
O1,O2,O3, tactare. Este solfegiat de 2-3 etapele solfegiului,
O5 ori, după care sunt verbalizate verbalizarea şi
versurile. Se execută apoi pe interpretarea pe
cuvinte. cuvinte
Obţinerea Solicită apoi realizarea Copiii execută Exerciţiul
performanţei interpretării expresive (nuanţe, conform cerinţelor Demonstraţia
10 ’ frazare) şi apoi pe grupuri (interpretează, Explicaţia
O1, O4, O5 solistice; adaugă ascultă cu atenţie, Audiţia
acompaniamentul de analizează) (cd-player)
acordeon. Înregistrează
interpretarea şi analizează apoi
stabilind problemele ce trebuie
177

rezolvate.
Fixare- Întreabă ce cântec au învăţat, Participă la Conversaţia
evaluare cu ce conţinut şi apreciază cu evaluare
3’ calificative.
O5
Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează Explicaţia
activităţii individual şi următoarea comunicările
2’ activitate. profesorului.
O5

Proiect didactic 3

Grupa: - clasele V - VIII


Cercul artistic: - Ansamblu coral
Tema: - interpretare vocală
Tipul de activitate: - mixt
Scopul activităţii: -formarea deprinderii de cântare în colectiv,
memorare
Mijloace de realizare: - piesă corală la trei voci
Material didactic: - cd-player, pian
Obiective operaţionale:
1 . să interpreteze corect şi expresiv cântecul;
2. să-şi dezvolte memoria muzicală;
3 . să-şi formeze deprinderea de solfegiere;
4. să-şi îmbogăţească repertoriul;
5. să participe cu plăcere la activitate;
Metode şi procedee: -demonstraţia, povestirea., conversaţia, exerciţiul,
audiţia, solfegiul
Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia
lucrării)
Durata: - 50 minute

Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea Strategii


elevilor
Pregătirea pentru Dirijează activităţile Elevii corectează
activitate introductive – organizatorice poziţia corpului Demonstraţia
178

(Moment de (absenţe), muzicale. pentru cântare. Exerciţiul


cultură vocal- Exerciţii de acordare a vocii,
corală) omogenizare, emisie corectă,
10’ supleţe şi ambitus vocal din
O5 semiton în semiton până la Elevii execută
nota do2, după demonstraţia după model
propunătorului.
Exerciţiile de atenţie, varierea
intensităţii sonore. Se
intonează gama Do major,
fiecare notă având altă durată,
cu intensificări şi diminuări
ale intensităţii sonore pe
acelaşi sunet.
Reactualizarea şi Reactualizează model piesa Elevii intonează Exerciţiul
consolidarea învăţată în lecţia anterioară – după model,
cântecului învăţat canon la trei voci conform cerinţelor
în ora anterioară Intonează cu elevii melodia,
7’ strofele pe rând, apoi cântecul
O1,O2,O3,O4,O5 în întregime, insistând pe
probleme de intonaţie, ritm.
Cere intonarea în canon,
corectează evetualele
probleme
Dirijarea învăţării Anunţă cântecul nou, face Elevii ascultă Explicaţia
20’ câteva referiri cu privire la cântecul Demonstraţia
O1,O2,O3, compozitor, apoi îl cântă Exerciţiul
O4,O5 model în întregime. Prezintă
şi analizează lucrarea (textul
stă scris pe tablă) 2 strofe cu
melodie identică şi text
diferit, conţinutul textului.
Dirijează însuşirea cântecului Elevii execută
pe fragmente: citirea cerinţele ajutaţi de
versurilor, cu precizarea propunător
consoanelor finale, locul
respiraţiilor, intrarea primului
fragment melodic întâi la
vocea a III-a, apoi la vocea I,
cu insistarea asupra
179

elementelor melodice, ritmice


dificile; se trece apoi la
fragmentul următor unde se
procedează analog, şi astfel
până la sfârşitul cântecului
Se intonează în întregime, Elevii intonează Explicaţia
Obţinerea întâi vocea a III-a, vocea a II- după model, Demonstraţia
performanţei a, apoi vocea I, punându-se conform cerinţelor Exerciţiul
10’ accent pe probleme de
O1,O2,O3 interpretare
O4,O5
Încheierea Este stabilită tema şi sunt Recepţionează Exerciţiul
activităţii făcute aprecierile asupra comunicările
3’ activităţii profesorului
O5