151

PROIECT DIDACTIC
Şcoala/liceul/colegiul : Liceul de arte Octav Bancila, Iasi Data : octombrie 2010 Profesor mentor: Profesor metodician : Gafencu ( Carpuz) Maria – Mihaela Tema: Compozitia figurative deschisa Forma de realizare: Pictura: pata decorative sau pata picturala. Grupa / clasa: gimnaziu/cls a Va Tipul de activitate: formare de priceperi si deprinderi Mijloace de realizare: - conversatia - explicatia - demonstratia - dialogul Obiective operaţionale: 1. să- deosebeasca diferite tipuri de compozitie – inchisa/deschisa, statica/dinamica, identificandu-le pe imagini; 2. să – explice termenul de “centru de interes”, mentionand modurile prin care acesta poate fi scos in evident (contraste) 3. să4. să. Strategia didactică: Metode didactice: Formă de organizare: Mijloace didactice: Tipul de învăţare: Formă de evaluare: Metode de evaluare: Resurse:

Durata:

152

Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice

PROIECTE DIDACTICE

2005 3. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale.educativ Strategii didactice . Programa activităţilor instructiv . să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. 2005 Durata: 30 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv . Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. demonstraţia. Petroşani: Editura „Tehno Art".2). chestionare orală.învăţare (vezi capitolul IV. Daniel Tudor Pavelea. 8. 7.Proiecte tematice orientative. 2003 2.învăţare (formare de deprinderi muzicale şi de mişcare pe muzică) Mijloace de realizare: . Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini reprezentând copii care se joacă. 6. Obiective operaţionale: 1. conştient şi cu plăcere la activitate.153 Varianta 1 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Jocurile şi cântecele copiilor . observarea. Smaranda Maria Cioflica .consolidare.deprinderi ritmice Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie fizică Grupa / clasa: grupa mare Tipul de activitate: predare . algoritmizarea. . să-şi sincronizeze elementele de joc cu interpretarea vocală. să-şi dezvolte memoria muzicală. să participe activ. tobiţă Tipul de învăţare: senzoriomotorie şi logică Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observarea. Gheorghe Alexandru . exerciţiul (muzical şi motric). probă practică Resurse: 1. corectă şi expresivă. Aurelia Ana. să-şi coordoneze paşii în coloană şi în cerc. 5. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".cântecul Prichindel de Anton Scornea . Cristina Pavelea. jocul de rol (competiţie). explicaţia.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică.educative în grădiniţa de copii.jocul muzical de mişcare Prichindel .

conversaţia 10 min. observarea pentru evaluarea formativă Explicaţia Retenţia şi transferul 2 min. O 1. observarea participării copiilor pentru evaluare verbalizare (recitare) şi apoi intonare Obţinerea performanţei (educaţie fizică şi educaţie muzicală) 8 min.2. grupa. este analizat Se învaţă conţinutul fiecare versurilor.5 muzicală. Se repetă de două .2. explicaţia. exerciţiul muzical.154 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) obiectivele 5 min. O5 observarea planşei. probă practică Comunicarea constatărilor.jocul muzical cu mişcări Prichindel. realizarea de exerciţii pentru încălzirea fizică şi vocal .deprinderi melodice . O 1. Varianta 2 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Vacanţa de vară şi natura . Sunt explicate şi demonstrate demonstraţia sarcinile de joc pentru fiecare strofă şi apoi vor fi realizate de către toată utilizând şi tobiţa.trei ori. O 3. O5 Comunicarea recomandărilor şi calificativelor.3) însoţite de mişcări din braţe şi paşi pe loc Observarea imaginilor şi stabilirea conţinutului acestora (jocurile copiilor) explicaţia. competiţia bătând în tobiţă. educatoarea integrându-se în exerciţiul muzical şi jocul copiilor marcând tempoul motric. conversaţia. demonstraţia.5 Asigurarea liniştei şi a disciplinei. stabilirea câştigătorilor.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul II.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor . algoritmizarea.2. prin învăţarea cântecului şi apoi transformarea în joc. exerciţiul (muzical şi motric) 5 min. demonstraţia.4. Se prezintă model cântecul. pentru Se creează două subgrupe care se vor evaluarea prin întrece prin realizarea jocului. strofă prin explicaţia.

explicaţia. Petroşani: Editura „Tehno Art". să-şi consolideze noţiunile caracteristice despre anotimpul de vară. demonstraţia. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. algoritmizarea. Daniel Tudor Pavelea.155 Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Cunoaşterea mediului Grupa / clasa: clasa I Tipul de activitate: mixt (verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul de vară şi formarea de deprinderi muzicale ) Mijloace de realizare: .Proiecte tematice orientative. probă practică Resurse: 1. corectă şi expresivă. 2. 2005 3. Aurelia Ana.2) . Obiective operaţionale: 1. Gheorghe Alexandru . povestirea. să-şi dezvolte memoria muzicală. exerciţiul (muzical). să îndrăgească natura şi muzica. Tipul de învăţare: logică. creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. 4.observare şi povestire. Cristina Pavelea. . să participe activ. conştient.cântecul La râu de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini ce reprezintă natura în anotimpul de vară şi jocuri ale copiilor. Programa pentru clasele I-II. 3. 2003 2. Smaranda Maria Cioflica . chestionare orală. 2004 Durata: 45 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . să-şi formeze deprinderile de interpretare muzicală. jocul de rol (competiţie). să cunoască specificul anotimpului de vară şi activităţile copiilor în vacanţă. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".educativ Strategii didactice . Bucureşti. observarea.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. 5.învăţare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) Retenţia şi transferul 10 min.2) explicaţia. explicaţia obiectivelor .2. O 1.5 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. 5 min. O5 Se recapitulează cunoştinţele teoretice I privind caracteristicile anotimpului de vară şi activitatea copiilor. exerciţiul muzical 10 min. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal .5 Povestirea unei zile de vacanţă din viaţa unui elev (merge la bunici. O 3. zmeul) imaginilor şi stabilirea observarea planşei. Se repetă de două . vieţuitoarelor. conversaţia. de climă şi relief. la râu) şi observăm caracteristicile vegetaţiei. prin verbalizarea versurilor şi intonare muzicală. O 1. jocuri în aer liber - 10 min. algoritmizarea. în pădure.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi explicaţia.5 Observarea mingea. Se comunică recomandările. O 1. observarea participării copiilor pentru evaluare competiţia prin probă practică observarea participării elevilor pentru evaluare conversaţia. povestirea. Varianta 3 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Reguli de igienă .156 Activităţi introductive (educaţie muzicală) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor anterioare (cunoaşterea mediului) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi cunoaşterea mediului) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) 5 min. demonstraţia.4. O 3. Se învaţă cântecul prin prezentare model şi pe strofe.5 Se formează subgrupe ce vor intra în competiţie pentru evaluare prin probă practică şi va fi observată participarea elevilor. Apoi se va proceda prin cântarea individuală în lanţ. demonstraţia.2.deprinderi melodice Forma de realizare: Educaţie moral .trei ori.4.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul I. conversaţia conţinutului (copii la scăldat.civică şi Educaţie muzicală . chestionare orală 5 min. explorează natura.învăţarea cântecului La rău şi aspecte ale anotimpului de vară. constatările şi se stabilesc calificativele.2. exerciţiul muzical.

educativ Strategii didactice . Daniel Tudor Pavelea.2) . 2005 Durata: 20 minute educative în grădiniţa de copii. 5. Smaranda Maria Cioflica . Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . Gheorghe Alexandru . Petroşani: Editura „Tehno Art”. prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă.cântecul . să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. jucării de pluş (raţa) Tipul de învăţare: senzoriomotorie. să cunoască reguli minimale de alimentaţie. să participe cu interes şi plăcere la activitate. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini. explicaţia. 2005 3. 3.repetare.157 Grupa / clasa: grupa mică Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea deprinderilor muzicale şi a comportamentului igienic) Mijloace de realizare: . 2003 2. să-şi dezvolte memoria muzicală. probă practică. Programa activităţilor instructiv Ministerul Educaţiei Naţionale. Strategia didactică: Metode didactice: observarea. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". Aurelia Ana. Şade raţa pe butoi de Alexandru Paşcanu (vezi capitolul IV. să cunoască reguli minimale de igienă individuală.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. demonstraţia.Proiecte tematice orientative. Cristina Pavelea. Bucureşti: conversaţia. 4.convorbire despre reguli de igienă şi alimentaţie Obiective operaţionale: 1. 2. chestionare orală Resurse: 1. exerciţiul (muzical). .

pe butoi. O 1. O5 Sunt recapitulate normele de igienă şi alimentaţie precum şi modul în care a fost învăţat cântecul. O 2. realizarea de exerciţii simple (verbale şi muzicale) pentru încălzirea vocal .auditivă (vezi capitolul I. cântecului.3. comunicându-se aprecierile verbale. explicaţia.2. observarea comportamentului pentru evaluarea formativă Retenţia şi transferul 2 min. Este reactualizat model de către exerciţiul muzical.4 Intonarea integrală a cântecului în grup. este analizat conţinutul după care este repetat de două trei ori.2. educatoare. conversaţia. explicaţia.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor: repetarea cântecului Sade raţa demonstraţia. probă urmărind imaginile care reflectă conţinutul practică colectivă. Activitate interdisciplinară integrată Tema: Dezvoltarea vocabularului prin poezie şi joc muzical .2).158 Activităţi introductive (educaţie muzicală) 2min O 1. 3 min. mănâncă. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie moral . O 3.4 Observarea imaginilor cu copii care se spală pe mâini. conversaţia şi explicaţia Varianta 4 Denumirea activităţii.Păsări şi animale .5 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii.civică) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor muzicale (educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) 3 min. demonstraţia. fac exerciţii fizice observare de imagini şi conversaţie pentru evaluare formativă 10 min.

Gheorghe Alexandru . . 4.poezia Les petits oiseaux (vezi capitolul IV. conversaţia. 2. Craiova. Daniel Tudor Pavelea. Petroşani: Editura „Tehno Art”. 2003 2. motric). Cristina Pavelea. Bucureşti. 5. Programa pentru clasele I-II. algoritmizarea. demonstraţia. corectă şi expresivă. exerciţiul (muzical.învăţare.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică.2) . să participe cu interes şi plăcere la activitate Strategia didactică: Metode didactice: explicaţia. Obiective operaţionale: 1. conform textului în limba franceză. să conştientizeze conţinutul textului în limba franceză şi să-1 memoreze. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. observarea şi jocul de rol (competiţie) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: jucării de pluş (siluete ce reprezintă păsări şi animale) şi jetoane Tipul de învăţare: senzoriomotorie. să realizeze corect sarcinile de joc. Smaranda Maria Cioflica . Editura „Gheorghe Alexandru”. 3.jocul muzical cu mişcare Les petits oiseaux .Proiecte tematice orientative. verbal. 2005 3.159 Forma de realizare: Limba franceză şi Educaţie muzicală Grupa / clasa: clasa a II-a Tipul de activitate: predare .învăţare. probă practică Resurse: 1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă.educativ Strategii . Aurelia Ana. să-şi dezvolte memoria muzicală.învăţare (formare de deprinderi muzicale şi comunicare orală în limba franceză) Mijloace de realizare: . 2004 Durata: 50 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv . chestionare orală.

explicaţia Evaluarea prin joc de atenţie. păsărilor algoritmizarea. . demonstraţia. verbalizarea. a calificativelor. pe fragmente. explicaţia cuvintelor noi. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) . Retenţia şi transferul 5 min. demonstraţia. competiţie a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite prin limba franceză şi muzică.2 5 min.2. prezentarea textului în limba franceză. este prezentat model şi apoi învăţată melodia. competiţia. Sunt explicate regulile deplasării jocului gesturi şi specifice animalelor.vezi capitolul I. 0 1. O 3. traducerea lui.160 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) obiectivele 5min O 1. demonstraţia. precum şi a recomandărilor cuvenite.5 Pregătirea clasei şi a elevilor pentru desfăşurarea activităţii. O5 Comunicarea constatărilor.4.5 Observarea de imagini ce reflectă conţinutul cântecului Les petits oiseaux (păsări şi animale) şi comentarea modului lor de deplasare 20 min.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării.2 Fixarea textului prin intonare muzicală. 0 3. explicaţia. exerciţiul muzical şi motric. exerciţiul verbal Obţinerea performanţei (limba franceză şi educaţie muzicală) 15 min. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (limba franceză) Dirijarea învăţării (limba franceză) conversaţia şi observarea de imagini explicaţia. fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. memorarea versurilor cu exerciţii de pronunţie didactice explicaţia. probă practică pentru evaluare globală.

Obiective operaţionale: 1. exerciţiul (muzical şi plastic).culori calde. să-şi dezvolte cultura muzicală. explicaţia. 4. să-şi consolideze imaginaţia plastică stimulată de fondul muzical audiat. jocul de rol (de creaţie) Formă de organizare: frontală şi individuală Mijloace didactice: panou cu imagini de primăvară cu instrumente muzicale şi portretul compozitorului Antonio Vivaldi. 3.concert numărul 1 de Antonio Vivaldi (vezi capitolul învăţare. a unei culturi muzicale şi consolidarea deprinderilor de exprimare plastică) Mijloace de realizare: audiţie Primăvara . prin culori calde şi culori reci.161 Varianta 5 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Primăvara în muzică şi pictură Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie plastică Grupa / clasa: grupa pregătitoare Tipul de activitate: mixt (verificare şi formare a deprinderilor de audiere. pictură Peisaj de primăvară . demonstraţia. să-şi consolideze deprinderea de a utiliza limbajul plastic adecvat. 5. să-şi formeze deprinderile muzicale de audiere. machetă cu imaginea unui parc de joacă Tipul de învăţare: senzoriomotorie. creatoare Formă de evaluare: formativă IV. să participe cu plăcere la activitate şi să manifeste dragoste faţă de artă. culori reci consolidare. audiţia. observarea. 2.2) - . Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia.

Toamna. probă practică Resurse: 1. exerciţiul muzical.Proiecte tematice orientative. pentru evaluare formativă 5 min. Iarna) de Antonio Vivaldi şi stabilirea ideilor comunicate muzical.5 Conţinutul instructiv . Ana Stoica . Aurelia Ana.4 5 min. în scurte fragmente muzicale Audierea unor fragmente muzicale însuşite anterior (concertele Vara. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale.Creativitatea pentru studenţi şi profesori. Petroşani: Editura „Tehno Art". observarea de imagini . orchestră.Constantin . audierea. violoncel. 2003 2. O 2. chestionare orală. conversaţia. 2004 Durata: 35 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Reactualizarea cunoştinţelor. observarea de imagini realizate de copii. observarea de imagini cu instrumente muzicale Audiţia. 2005 3. deprinderilor şi evaluarea lor (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Prezentarea materialului stimul (educaţie plastică) Durata şi obiectivele 5 min. Programa activităţilor instructiv . O 1. 03 Observarea imaginilor din natură şi stabilirea conţinutului lor (peisaje cu anotimpul de primăvară) conversaţia. Smaranda Maria Cioflica .educativ Pregătirea materialelor didactice şi a sării (copii vor sta la măsuţe şi vor avea trusa pentru pictură pregătită).162 Metode de evaluare: observare curentă. Iaşi: Institutul European. vor fi realizate exerciţii de audiere cu vioară. reflectate în picturile realizate de copii Strategii didactice explicaţia.educative în grădiniţa de copii.

aspecte din natură). conversaţia.3. O 2. Sunt prezentate date despre compozitor (violonist. observarea. audiţia cu casete. explicaţia. Se definitivează lucrările în timp.concertul Primăvara de Antonio Vivaldi şi realizarea unei picturi cu această temă.3. exerciţiul plastic 5 min.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării—audiţie . Se audiază concomitent cu realizarea unor picturi pe planşele pregătite prin îmbinarea în egală proporţie a petelor de culoare calde şi reci.2. . sunt comunicate calificativele.4 Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Retenţia şi transferul 5 min. O 1. demonstraţia. ce mai sunt stabilite caracteristici complementare legate de muzica audiată si imaginile propuse a fi redate plastic. Primăvara este descrisă sonor în imagini pline de prospeţime. Sunt analizate lucrările şi stabilite caracteristicile muzicii în concordanţă cu picturile realizate. audiţia. O 1. probă practică plastică pentru evaluare formativă. explicaţia. calm. compozitor. cu optimism. pedagog italian din secolul al XVII-lea).163 Dirijarea învăţării (educaţie muzicală şi educaţie plastică) 10 min.5 conversaţia. observarea de imagini (compozitorul. ce a creat multe lucrări pentru instrumentele de coarde.

Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. să manifeste dragoste faţă de arta muzicală şi ştiinţele matematice. jucărie de pluş (veveriţă) Tipul de învăţare: logică.164 Varianta 6 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Numărarea crescătoare de la 1 la 10 în cântecele copiilor Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Activitate matematică Grupa / clasa: grupa mijlocie Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea cunoştinţelor matematice şi a deprinderilor muzicale) Mijloace de realizare: . . să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. explicaţia. Obiective operaţionale: 1.2) repetare. 4.numărare crescătoare de la 1 la 10 . creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: conversaţie. să numere crescător de la 1 la 10. să recunoască cifrele de la 1 la 10. probă practică. demonstraţia. jocul de rol (de recunoaştere) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: planşe (cu cifre). observarea.joc matematic . 3. conştient. să-şi dezvolte memoria muzicală. 5. jetoane cu cifrele de la 1 la 10.repetare. exerciţiul (matematic şi muzical). să participe activ.cântecul Numărătoare cu veveriţa de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. observarea comportamentului . 2.

2005 Durata: 25 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) Durata şi obiectivele 5 min. Aurelia Ana.Proiecte tematice orientative. O5 conversaţia. Cristina Pavelea. observarea. Gheorghe Alexandru Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică.educativ Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi activitate matematică) 5 min. efectuarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) cu exerciţii din folclorul copiilor (vezi capitolul III. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. O 1. Programa activităţilor instructiv . Daniel Tudor Pavelea.165 copiil or Resurse: 1. 1) Observarea de imagini şi stabilirea conţinutului lor cu cifre şi o veveriţă şi recunoaşterea cântecului după intonarea unui fragment fără versuri. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". 2003 2.2. demonstraţia.5 Conţinutul instructiv .educative în grădiniţa de copii. Smaranda Maria Cioflica . 2005 3. exerciţiu de recunoaştere (matematic şi muzical) . Petroşani: Editura „Tehno Art". de către educatoare Strategii didactice explicaţia.

jocul didactic echipe pentru recunoaşterea cifrelor după competiţia. O 3. stabilirea câştigătorilor 5 min. pe comportamentului vizualizarea jetoanelor Reactualizarea cântecului de către educatoare şi repetarea lui cu toată grupa. O 1. jocul de rol de recunoaştere. conversaţia.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor ce trebuie realizate prin repetarea cântecului Numărătoare cu veveriţa şi joc matematic de numărare crescătoare de la 1 la 10. explicaţia matematic se desfăşoară prin competiţie.166 Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor însuşite (activitate matematică şi educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi activitate matematică) Retenţia şi transferul 5 min.2 . recomandărilor Şi a calificativelor. apoi organizarea unui concurs pe subgrupe pentru evaluarea interpretării utilizând şi jetoanele corespunzătoare textului 5 min. exerciţiul muzical. observarea copiilor pentru evaluare demonstraţia. competiţia. O5 matematic Comunicarea constatărilor. proba practică pentru evaluarea formativă conversaţia.

3. – Metode pentru pian. separat mâna dreaptă de mâna stângă. povestirea. 5. să descifreze corect partitura. Metode si procedee : conversaţia. să participe activ şi afectiv la activitate. demonstraţia. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. chitară. Elevii de la chitară execută acelaşi exerciţiu dar pe durate de pătrimi. Elevul de la baterie execută exerciţii de încălzire Activitatea copiilor Elevii Explicaţia instrumentişti Demonstraţia execută exerciţiile Exerciţiul conform explicaţiilor . – explicaţia. percuţie – 50’ Desfăşurarea activităţii Strategii Activitatea profesorului Activtăţi introductive 10’ O2 O3 O5 Propune pregătirea instrumentală prin exerciţii pentru clape. exerciţiul. audiţia. să fixeze corect digitaţia. 4. Material bibliografic : Durata : Etapele şi obiectivele 2. cromatic ascendent şi descendent. cd-player 1. să-şi consolideze notaţia muzicală.instrumentală de muzică uşoară – orgă electronică. tobe. solfegiul. chitară.167 Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii uşoare Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare instrumentală – predare-invăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice – piesă vocal.

Chitariştii execută acordurile. Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate. profesorului. Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 . separat. note/calificative. sunt stabilite digitaţia. apoi in tempoul indicat. basul. Întreabă ce piesă a fost pusă Participa la in studiu si apreciază cu evaluare. Partitura de chitară este prezentată elevilor. Elevii urmăresc Auditia audiţia şi Explicaţia analizează partiturile Explicatia Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Fixare-evaluare 3’ Încheiera activităţii 2’ O5 Elevul de la clape urmăreşte explicaţiile şi descifrează partitura. La tobe este stabilit ritmul şi exersat de elev. Încearcă o ansamblare a instrumentelor. Distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele acompaniamentului la clape. melodia. Elevii execută împreuna conform cerinţelor. Bateristul execută ritmul stabilit. apoi impreuna cu ambele mâini. întâi mâna dreaptă. Supraveghează elevul care descifrează partitura (eventual este solfegiată). mai rar. apoi mâna stângă. acordurile. basul şi melodia si le interpretează.168 specifice Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3 O5 Dirijarea învăţării cântecului 30’ O1 O2 O3 O4 Prezintă piesa ce urmează a fi studiată.

169 Grupa : Cercul artistic: Tema : Tipul de activitate: Scopul activităţii: muzicii Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică populară – interpretare instrumentală – predare-învăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice populare – piesă vocal. O5 2. 4. demonstraţia. 5. să descifreze corect partitura.O5 Dirijarea învăţării Elevii urmăresc audiţia şi analizează partiturile Elevii urmăresc explicaţiile şi Audiţia Explicaţia Explicaţia .instrumentală de muzică populară –acordeon. – Metode pentru acordeon şi instrumente de – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Propune pregătirea instrumentală prin exercuţii tehnice pentru acordeon şi fluier. Metode şi procedee: converMaterial bibliografic : suflat Durata : Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. O3. cd-player 1. solfegiul. fluier. saţia. Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. 3. să fixeze corect digitaţia. povestirea. Elevii le vor realiza separat. pe grupe de instrumente. exerciţiul. să-şi consolideze notaţia muzicală. – explicaţia. audiţia. Prezintă piesa ce urmează a fi studiată: distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul pe acordeon şi fluier Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3. să participe activ şi afectiv la activitate.

digitaţia. analizează FixareÎntreabă ce piesă a fost pusă în Participă la evaluare studiu şi apreciază cu evaluare 3’ calificative. tobe.O2. să interpreteze corect şi expresiv cântecul . acordurile. execută pe grupe de instrumente conform cerinţelor cu ajutorul profesorului.O3. O5 care va fi analizată apoi. chitară. O5 acompaniamentului orchestral.170 cântecului 20’ O1. Sunt stabilite liniile melodice. Supraveghează elevii care descifrează partiturile (eventual le solfegiază).instrumentală – consolidare – consolidarea deprinderii instrumentale specifice uşoare – piese de muzică uşoară – orgă electronică. după notele muzicale. O5 Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează activităţii individual şi următoarea comunicările 2’ activitate. Obţinerea Încearcă o asamblare a Elevii sunt atenţi la performanţei instrumentelor şi interpretare. 10’ înregistreazâă interpretarea ascultă cu interes şi O4. cd-player Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: 1. profesorului. Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Exerciţiul Audiţia (cd-player) Conversaţia Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare vocal.O 4 descifrează partitura.

exerciţiul. să-l memoreze 3. Pregătirea Propune ansamblarea piesei şi Elevii urmăresc bazelor aper. O4 tempoul şi nuanţele. Obţinerea Solicită interpretarea vocala a Elevii execută performanţei piesei. Material bibliografic: – Didactici vocale şi instrumentale ( vezi bibliografia ) Durata : – 50’ Etapele şi obiectivele Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. tempo. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură 4. nuanţe. povestirea. pe rând grupul vocal (5’) şi apoi cel instrumental (5’) Strategii Activităţi introductive 10’ O2 O3 Pentru instrumentişti propune game şi arpegii (pentru clape şi chitară) şi combinaţii ritmice (pentru baterie). Propune pregătirea vocalauditivă şi instrumentală pentru fiecare grup participant la activitate. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul 5. Se lucrează Explicaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul . demonstraţia. audiţia şi ceptive 5’O5 explicaţiile. să participe activ şi afectiv la oră Metode si procedee: – explicaţia. O1 repetarea acompaniamentului Sunt atenţi la O2 instrumental – clape. anunţând sarcinile: conform 30’ frazare.171 2. şi sincronizarea O3 tobe. audiţia. Solicită cerinţelor. cu precizări privind interpretării.propune o audiţie model. chitară. solfegiul. Se propun exerciţii specifice pentru grupul vocal: Activitatea copiilor Elevii execută Explicaţia exerciţiile Demonstraţia conform Exerciţiul cerinţelor. conversaţia.

interpretare vocal . didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: 50 minute . audiţia solfegiul Material bibliografic:. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură: 4.VIII Cercul artistic: . evaluare.muzică populară Tema : . Sunt fixate sarcinire de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate. demonstraţia. Se fixează intrările.instrumentală Tipul de activitate: -consolidare Scopul activităţii: -consolidarea deprinderilor de interpretare muzicii populare Mijloace de realizare: -piesă folclorică acompaniată Material didactic: -acordeon.172 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 apoi la asamblarea vocilor ci instrumentele. fluier. casetofon Obiective operaţionale: 1. să-l memoreze: 3. Întreabă ce piesă au repetat si Participă apreciază cu note/calificative. 2.clasele V . Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note. să participe cu interes şi plăcere la activitate Metode şi procedee: -explicaţia. conversaţia. să interpreteze corect şi expresiv cântecul. introducerea şi incheierea. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul. exerciţiul. 5.Metode pentru acordeon şi Instrumente de suflat. profesorului Proiect didactic 2 la Conversaţia Explicaţia Grupa : .

Se lucrează apoi la asamblarea vocilor cu instrumentele. nuanţele. Solicită interpretarea vocală a piesei. O3. nuanţe. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note Întreabă ce piesă a fost pusă în studiu şi apreciază cu calificative.173 Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10’ O5 Activitatea profesorului Propune pregătirea vocalauditivă şi instumentală pentru fiecare grup participant la activitate. Pentru grupul vocal propune vocalize Pentru instrumentişti propune game şi arpegii Propune ansamblarea vocilor cu instrumentele piesei şi este urmărită o interpretare model. Solicită repetarea acompaniamentului instrumental cu acordeon şi fluier – cu precizări privind tempoul. Conversaţia Explicaţia . Proiect didactic 1 Activitatea elevilor Elevii execută exerciţiile conform cerinţelor pentru grupul vocal şi cel instrumental Elevii urmăresc audiţia şi explicaţiile Elevii execută conform cerinţelor.O4 Audiţia (cd-player) Conversaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului. introducerea şi încheierea. Se fixează intrările. O2. Sunt atenţi la sincronizarea interpretării Strategii Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O5 Obţinerea performanţei 30’ O1. tempo. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. anunţând sarcinile: frazare.

Metode şi procedee: solfegiul. Urmăresc povestirea şi se recunosc. remarcă faptul că este ziua de „1 Iunie”. în care sunt: părinţii. să-l memoreze.cd-player Obiective operaţionale: 1. 2. 5. conversaţia. exerciţiul.174 Grupa : – clasele I-IV Cercul artistic: – Muzică uşoară Tema : – interpretare vocală Tipul de activitate : – predare-învăţare Scopul activităţii : – formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzica uşoară Mijloace de realizare: – cântece de muzică uşoară Material didactic : – pian. jucăriile. să-şi sincronizeze interpretarea în grup. povestirea. 4. 3. Activitatea copiilor Copiii execută exerciţiile conform cerinţelor. audiţia Material bibliografic :. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. Propune pregătirea vocalauditivă prin exerciţii de respiraţie şi vocalize. ziua copilului Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Povestirea Conversaţia Strategii . Prezintă o scurtă povestire despre un copil şi lumea pe care o iubeşte. să participe activ şi afectiv la activitate. – demonstraţia. să interpreteze corect şi expresiv cântecul.Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata : Etapele şi obiectivele Activităţi introductive 7’ O5 Pregătirea bazelor aperceptive 3’ O5 – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. totul într-o atmosferă de bucurie şi înţelegere.

O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Anunţă învăţarea cântecului. Este solfegiat de două-trei ori. acordeon Obiective operaţionale: 1 . Solicită apoi realizarea interpretării expresive (nuanţe. Se trece apoi la citirea melodică. adaugă acompaniamentul de orgă.cd-player. Întreaba ce cântec au învăţat.Solfegiul rea şi realizează apoi Exerciţiul sarcinile date – etapele solfegiului.clasele V . Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următorea activitate Urmăresc prezenta. după care sunt verbalizate versurile. 2. Distribuie partitura vocală şi prezintă conţinutul. cu ce conţinut şi apreciază cu calificative. Se execută apoi pe cuvinte.învăţare Scopul activităţii: -formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzică populară Mijloace de realizare:. stabilind problemele ce trebuie rezolvate. frazare) şi apoi pe grupuri solistice. . să-1 memoreze.VIII Cercul artistic: .cântece populare Material didactic: .predare .175 Dirijarea învăţării cântecului 25’ O1 O2 O3 O5 Obţinerea performanţei 7’ O1 O4 O5 Fixare-evaluare 3’.Muzică populară Tema: . să interpreteze corect şi expresiv cântecul. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte. apoi ritmică cu tactare.interpretare vocală Tipul de activitate: . Audiţia Recepţionează şi analizează interpretarea Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 Grupa: . Înregistrează interpretarea şi analizează apoi. Copii execută Demonstraţia exerciţiile conform Explicaţia cerinţelor.

Se execută apoi pe cuvinte. tactare. Metode şi procedee: -demonstraţia. ascultă cu atenţie. Se trece 25’ apoi la citirea melodică cu O1.O3. conform indicaţiilor Pregătirea Prezintă informaţii legate de bazelor cântecele populare din zona aperceptive folclorică aleasă şi despre 3’ conţinutul cântecului ce O5 urmează a fi învăţat Dirijarea Anunţă învăţarea cântecului învăţării Distribuie partitura vocală şi cântecului prezintă conţinutul. Înregistrează interpretarea şi analizează apoi stabilind problemele ce trebuie Urmăresc prezentarea profesorului şi solicită informaţii Urmăresc explicaţiile şi realizează apoi sarcinile date – etapele solfegiului. Obţinerea Solicită apoi realizarea performanţei interpretării expresive (nuanţe.vocalize Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. povestirea. 5. Elevii le vor realiza . verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte Copiii execută conform cerinţelor (interpretează. O5 Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul Propune pregătirea vocală prin exerciţii . exerciţiul. conversaţia.50 minute Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. O5 solistice. 10 ’ frazare) şi apoi pe grupuri O1. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. audiţii solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: ..176 3 . să participe cu plăcere la activitate. după care sunt verbalizate versurile. 4. O3. Este solfegiat de 2-3 O5 ori.O2. O4. adaugă acompaniamentul de acordeon. să-şi sincronizeze interpretareaîn grup . analizează) Expunerea Conversaţia Solfegiul Exerciţiul Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Audiţia (cd-player) .

să-şi dezvolte memoria muzicală. Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 3 Grupa: . să interpreteze corect şi expresiv cântecul. Metode şi procedee: -demonstraţia. 2.50 minute Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Pregătirea pentru activitate Activitatea profesorului Dirijează activităţile introductive – organizatorice Activitatea elevilor Elevii corectează poziţia corpului Strategii Demonstraţia . solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: .cd-player. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului.interpretare vocală Tipul de activitate: .clasele V . 4.Ansamblu coral Tema: . memorare Mijloace de realizare: . Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate.177 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 rezolvate. audiţia.mixt Scopul activităţii: -formarea deprinderii de cântare în colectiv..piesă corală la trei voci Material didactic: . 3 . conversaţia. 5. să participe cu plăcere la activitate. Întreabă ce cântec au învăţat. exerciţiul. cu ce conţinut şi apreciază cu calificative.VIII Cercul artistic: . povestirea. să-şi îmbogăţească repertoriul. pian Obiective operaţionale: 1 .

Dirijează însuşirea cântecului pe fragmente: citirea versurilor. apoi la vocea I. cu intensificări şi diminuări ale intensităţii sonore pe acelaşi sunet.O2. emisie corectă. conţinutul textului. corectează evetualele probleme Dirijarea învăţării Anunţă cântecul nou. insistând pe probleme de intonaţie. ritm. varierea intensităţii sonore. compozitor.O5 model în întregime. cu insistarea asupra pentru cântare. apoi îl cântă O4.O4. Cere intonarea în canon. face 20’ câteva referiri cu privire la O1. Exerciţiul Elevii execută după model Elevii intonează Exerciţiul după model. Exerciţii de acordare a vocii. intrarea primului fragment melodic întâi la vocea a III-a.O2.O3. supleţe şi ambitus vocal din semiton în semiton până la nota do2. Exerciţiile de atenţie.O3. omogenizare. Reactualizarea şi Reactualizează model piesa consolidarea învăţată în lecţia anterioară – cântecului învăţat canon la trei voci în ora anterioară Intonează cu elevii melodia.O5 în întregime. conform cerinţelor Elevii ascultă cântecul Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Elevii execută cerinţele ajutaţi de propunător . locul respiraţiilor. după demonstraţia propunătorului. fiecare notă având altă durată. muzicale.178 (Moment de cultură vocalcorală) 10’ O5 (absenţe). 7’ strofele pe rând. Prezintă şi analizează lucrarea (textul stă scris pe tablă) 2 strofe cu melodie identică şi text diferit. apoi cântecul O1. Se intonează gama Do major. cu precizarea consoanelor finale.

Demonstraţia a. punându-se conform cerinţelor Exerciţiul accent pe probleme de interpretare Este stabilită tema şi sunt făcute aprecierile asupra activităţii Recepţionează comunicările profesorului Exerciţiul . ritmice dificile.după model. vocea a II. se trece apoi la fragmentul următor unde se procedează analog.179 Obţinerea performanţei 10’ O1.O2.O3 O4. Elevii intonează Explicaţia întâi vocea a III-a. şi astfel până la sfârşitul cântecului Se intonează în întregime. apoi vocea I.O5 Încheierea activităţii 3’ O5 elementelor melodice.