151

PROIECT DIDACTIC
Şcoala/liceul/colegiul : Liceul de arte Octav Bancila, Iasi Data : octombrie 2010 Profesor mentor: Profesor metodician : Gafencu ( Carpuz) Maria – Mihaela Tema: Compozitia figurative deschisa Forma de realizare: Pictura: pata decorative sau pata picturala. Grupa / clasa: gimnaziu/cls a Va Tipul de activitate: formare de priceperi si deprinderi Mijloace de realizare: - conversatia - explicatia - demonstratia - dialogul Obiective operaţionale: 1. să- deosebeasca diferite tipuri de compozitie – inchisa/deschisa, statica/dinamica, identificandu-le pe imagini; 2. să – explice termenul de “centru de interes”, mentionand modurile prin care acesta poate fi scos in evident (contraste) 3. să4. să. Strategia didactică: Metode didactice: Formă de organizare: Mijloace didactice: Tipul de învăţare: Formă de evaluare: Metode de evaluare: Resurse:

Durata:

152

Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice

PROIECTE DIDACTICE

învăţare (vezi capitolul IV.jocul muzical de mişcare Prichindel . Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. Gheorghe Alexandru . .Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. Daniel Tudor Pavelea. Petroşani: Editura „Tehno Art". să-şi coordoneze paşii în coloană şi în cerc. demonstraţia. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini reprezentând copii care se joacă. 7. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia.educativ Strategii didactice . 2003 2. Aurelia Ana. chestionare orală. Programa activităţilor instructiv . să-şi sincronizeze elementele de joc cu interpretarea vocală. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. 2005 Durata: 30 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv . explicaţia. Obiective operaţionale: 1. 8. jocul de rol (competiţie). să-şi dezvolte memoria muzicală. algoritmizarea. observarea.consolidare. corectă şi expresivă.învăţare (formare de deprinderi muzicale şi de mişcare pe muzică) Mijloace de realizare: . conştient şi cu plăcere la activitate. 5. Cristina Pavelea.2).educative în grădiniţa de copii. 2005 3. să participe activ. exerciţiul (muzical şi motric).deprinderi ritmice Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie fizică Grupa / clasa: grupa mare Tipul de activitate: predare .153 Varianta 1 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Jocurile şi cântecele copiilor . tobiţă Tipul de învăţare: senzoriomotorie şi logică Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observarea. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".Proiecte tematice orientative. Smaranda Maria Cioflica . 6.cântecul Prichindel de Anton Scornea . probă practică Resurse: 1.

strofă prin explicaţia. Varianta 2 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Vacanţa de vară şi natura . stabilirea câştigătorilor. educatoarea integrându-se în exerciţiul muzical şi jocul copiilor marcând tempoul motric.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor .5 muzicală. prin învăţarea cântecului şi apoi transformarea în joc. demonstraţia. O 1. O5 Comunicarea recomandărilor şi calificativelor. algoritmizarea. realizarea de exerciţii pentru încălzirea fizică şi vocal .3) însoţite de mişcări din braţe şi paşi pe loc Observarea imaginilor şi stabilirea conţinutului acestora (jocurile copiilor) explicaţia.5 Asigurarea liniştei şi a disciplinei. O 3. Se prezintă model cântecul.trei ori. observarea participării copiilor pentru evaluare verbalizare (recitare) şi apoi intonare Obţinerea performanţei (educaţie fizică şi educaţie muzicală) 8 min.2.deprinderi melodice . observarea pentru evaluarea formativă Explicaţia Retenţia şi transferul 2 min. O 1. demonstraţia. Se repetă de două . este analizat Se învaţă conţinutul fiecare versurilor.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul II.154 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) obiectivele 5 min. O5 observarea planşei. pentru Se creează două subgrupe care se vor evaluarea prin întrece prin realizarea jocului. explicaţia. exerciţiul (muzical şi motric) 5 min. Sunt explicate şi demonstrate demonstraţia sarcinile de joc pentru fiecare strofă şi apoi vor fi realizate de către toată utilizând şi tobiţa.jocul muzical cu mişcări Prichindel. competiţia bătând în tobiţă. grupa.2. exerciţiul muzical.2. conversaţia 10 min. conversaţia.4. probă practică Comunicarea constatărilor.

explicaţia.Proiecte tematice orientative. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. demonstraţia. 2005 3.cântecul La râu de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. algoritmizarea. să-şi consolideze noţiunile caracteristice despre anotimpul de vară.2) . . să participe activ. 2003 2. Petroşani: Editura „Tehno Art". conştient.155 Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Cunoaşterea mediului Grupa / clasa: clasa I Tipul de activitate: mixt (verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul de vară şi formarea de deprinderi muzicale ) Mijloace de realizare: . să-şi dezvolte memoria muzicală.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. 4. povestirea.observare şi povestire. să-şi formeze deprinderile de interpretare muzicală. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini ce reprezintă natura în anotimpul de vară şi jocuri ale copiilor.învăţare. corectă şi expresivă. Smaranda Maria Cioflica . Daniel Tudor Pavelea. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. 2. Aurelia Ana. să îndrăgească natura şi muzica. jocul de rol (competiţie). chestionare orală. exerciţiul (muzical). probă practică Resurse: 1. Programa pentru clasele I-II. 3. să cunoască specificul anotimpului de vară şi activităţile copiilor în vacanţă. 2004 Durata: 45 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . Bucureşti.educativ Strategii didactice . Obiective operaţionale: 1. Gheorghe Alexandru . Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". observarea. 5. Cristina Pavelea. Tipul de învăţare: logică. creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă.

vieţuitoarelor. explicaţia obiectivelor . O 1. Se comunică recomandările. exerciţiul muzical. demonstraţia. prin verbalizarea versurilor şi intonare muzicală. Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) Retenţia şi transferul 10 min. conversaţia. observarea participării copiilor pentru evaluare competiţia prin probă practică observarea participării elevilor pentru evaluare conversaţia.4.trei ori.4. O 3.5 Povestirea unei zile de vacanţă din viaţa unui elev (merge la bunici. povestirea. Varianta 3 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Reguli de igienă . de climă şi relief. O 3.2.învăţarea cântecului La rău şi aspecte ale anotimpului de vară. 5 min. demonstraţia.5 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. chestionare orală 5 min. Se învaţă cântecul prin prezentare model şi pe strofe. jocuri în aer liber - 10 min. O 1. constatările şi se stabilesc calificativele.156 Activităţi introductive (educaţie muzicală) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor anterioare (cunoaşterea mediului) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi cunoaşterea mediului) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) 5 min. algoritmizarea. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal .2) explicaţia. O5 Se recapitulează cunoştinţele teoretice I privind caracteristicile anotimpului de vară şi activitatea copiilor.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi explicaţia.2.civică şi Educaţie muzicală .5 Se formează subgrupe ce vor intra în competiţie pentru evaluare prin probă practică şi va fi observată participarea elevilor. în pădure. Apoi se va proceda prin cântarea individuală în lanţ.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul I. explorează natura. conversaţia conţinutului (copii la scăldat. zmeul) imaginilor şi stabilirea observarea planşei.2. O 1.5 Observarea mingea. la râu) şi observăm caracteristicile vegetaţiei. exerciţiul muzical 10 min.deprinderi melodice Forma de realizare: Educaţie moral . Se repetă de două .

Cristina Pavelea. 2003 2. să participe cu interes şi plăcere la activitate. Bucureşti: conversaţia. demonstraţia. prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. să cunoască reguli minimale de alimentaţie. 2. 3. să cunoască reguli minimale de igienă individuală. probă practică. Strategia didactică: Metode didactice: observarea. explicaţia.convorbire despre reguli de igienă şi alimentaţie Obiective operaţionale: 1. . să-şi dezvolte memoria muzicală. chestionare orală Resurse: 1. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini. 4. Smaranda Maria Cioflica .2) . Daniel Tudor Pavelea. 2005 3. jucării de pluş (raţa) Tipul de învăţare: senzoriomotorie.157 Grupa / clasa: grupa mică Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea deprinderilor muzicale şi a comportamentului igienic) Mijloace de realizare: . Aurelia Ana.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică.Proiecte tematice orientative. exerciţiul (muzical).cântecul . să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. 5.educativ Strategii didactice .repetare. Gheorghe Alexandru . Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . Şade raţa pe butoi de Alexandru Paşcanu (vezi capitolul IV. 2005 Durata: 20 minute educative în grădiniţa de copii. Programa activităţilor instructiv Ministerul Educaţiei Naţionale. Petroşani: Editura „Tehno Art”. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".

O5 Sunt recapitulate normele de igienă şi alimentaţie precum şi modul în care a fost învăţat cântecul. conversaţia. 3 min.4 Observarea imaginilor cu copii care se spală pe mâini. O 1. pe butoi.4 Intonarea integrală a cântecului în grup. explicaţia. Este reactualizat model de către exerciţiul muzical. observarea comportamentului pentru evaluarea formativă Retenţia şi transferul 2 min. cântecului.2.2. educatoare.2). O 3. realizarea de exerciţii simple (verbale şi muzicale) pentru încălzirea vocal .5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor: repetarea cântecului Sade raţa demonstraţia.5 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie moral . O 2. Activitate interdisciplinară integrată Tema: Dezvoltarea vocabularului prin poezie şi joc muzical . conversaţia şi explicaţia Varianta 4 Denumirea activităţii. este analizat conţinutul după care este repetat de două trei ori. mănâncă. probă urmărind imaginile care reflectă conţinutul practică colectivă. comunicându-se aprecierile verbale.auditivă (vezi capitolul I. fac exerciţii fizice observare de imagini şi conversaţie pentru evaluare formativă 10 min.civică) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor muzicale (educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) 3 min. demonstraţia.Păsări şi animale . explicaţia.3.158 Activităţi introductive (educaţie muzicală) 2min O 1.

5. 2. 3.159 Forma de realizare: Limba franceză şi Educaţie muzicală Grupa / clasa: clasa a II-a Tipul de activitate: predare . Aurelia Ana. Gheorghe Alexandru . 4. Daniel Tudor Pavelea.învăţare (formare de deprinderi muzicale şi comunicare orală în limba franceză) Mijloace de realizare: . 2005 3. să-şi dezvolte memoria muzicală. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. conform textului în limba franceză. conversaţia. Obiective operaţionale: 1.învăţare. probă practică Resurse: 1. algoritmizarea. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. 2004 Durata: 50 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv . observarea şi jocul de rol (competiţie) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: jucării de pluş (siluete ce reprezintă păsări şi animale) şi jetoane Tipul de învăţare: senzoriomotorie. Programa pentru clasele I-II. motric). Editura „Gheorghe Alexandru”.Proiecte tematice orientative. Cristina Pavelea. chestionare orală.educativ Strategii . să participe cu interes şi plăcere la activitate Strategia didactică: Metode didactice: explicaţia.poezia Les petits oiseaux (vezi capitolul IV. corectă şi expresivă. verbal.2) . demonstraţia. să realizeze corect sarcinile de joc.jocul muzical cu mişcare Les petits oiseaux . să conştientizeze conţinutul textului în limba franceză şi să-1 memoreze. . Bucureşti. Craiova. exerciţiul (muzical.învăţare. Smaranda Maria Cioflica . prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. Petroşani: Editura „Tehno Art”.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. 2003 2.

realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) . competiţia. este prezentat model şi apoi învăţată melodia. fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. explicaţia.4. verbalizarea. 0 1. precum şi a recomandărilor cuvenite. demonstraţia. Retenţia şi transferul 5 min.5 Observarea de imagini ce reflectă conţinutul cântecului Les petits oiseaux (păsări şi animale) şi comentarea modului lor de deplasare 20 min. exerciţiul verbal Obţinerea performanţei (limba franceză şi educaţie muzicală) 15 min.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării.2. competiţie a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite prin limba franceză şi muzică. a calificativelor. memorarea versurilor cu exerciţii de pronunţie didactice explicaţia.2 5 min. păsărilor algoritmizarea. O 3. O5 Comunicarea constatărilor. prezentarea textului în limba franceză. 0 3. demonstraţia.5 Pregătirea clasei şi a elevilor pentru desfăşurarea activităţii. demonstraţia.vezi capitolul I. pe fragmente.160 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) obiectivele 5min O 1. traducerea lui. probă practică pentru evaluare globală. explicaţia cuvintelor noi.2 Fixarea textului prin intonare muzicală. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (limba franceză) Dirijarea învăţării (limba franceză) conversaţia şi observarea de imagini explicaţia. . Sunt explicate regulile deplasării jocului gesturi şi specifice animalelor. exerciţiul muzical şi motric. explicaţia Evaluarea prin joc de atenţie.

machetă cu imaginea unui parc de joacă Tipul de învăţare: senzoriomotorie. 2. 5. să-şi dezvolte cultura muzicală. să-şi formeze deprinderile muzicale de audiere. 4.2) - . Obiective operaţionale: 1. să-şi consolideze deprinderea de a utiliza limbajul plastic adecvat.culori calde. exerciţiul (muzical şi plastic).concert numărul 1 de Antonio Vivaldi (vezi capitolul învăţare.161 Varianta 5 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Primăvara în muzică şi pictură Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie plastică Grupa / clasa: grupa pregătitoare Tipul de activitate: mixt (verificare şi formare a deprinderilor de audiere. a unei culturi muzicale şi consolidarea deprinderilor de exprimare plastică) Mijloace de realizare: audiţie Primăvara . Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. 3. creatoare Formă de evaluare: formativă IV. explicaţia. să-şi consolideze imaginaţia plastică stimulată de fondul muzical audiat. observarea. să participe cu plăcere la activitate şi să manifeste dragoste faţă de artă. audiţia. jocul de rol (de creaţie) Formă de organizare: frontală şi individuală Mijloace didactice: panou cu imagini de primăvară cu instrumente muzicale şi portretul compozitorului Antonio Vivaldi. culori reci consolidare. prin culori calde şi culori reci. pictură Peisaj de primăvară . demonstraţia.

O 2. Iaşi: Institutul European. chestionare orală.4 5 min.5 Conţinutul instructiv . observarea de imagini cu instrumente muzicale Audiţia.educativ Pregătirea materialelor didactice şi a sării (copii vor sta la măsuţe şi vor avea trusa pentru pictură pregătită).Creativitatea pentru studenţi şi profesori.Proiecte tematice orientative. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. Petroşani: Editura „Tehno Art". 03 Observarea imaginilor din natură şi stabilirea conţinutului lor (peisaje cu anotimpul de primăvară) conversaţia. vor fi realizate exerciţii de audiere cu vioară. 2004 Durata: 35 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Reactualizarea cunoştinţelor. Smaranda Maria Cioflica . exerciţiul muzical. Toamna. 2005 3. observarea de imagini realizate de copii.Constantin . reflectate în picturile realizate de copii Strategii didactice explicaţia. Ana Stoica . 2003 2. în scurte fragmente muzicale Audierea unor fragmente muzicale însuşite anterior (concertele Vara. pentru evaluare formativă 5 min. orchestră.162 Metode de evaluare: observare curentă. audierea. violoncel. conversaţia.educative în grădiniţa de copii. probă practică Resurse: 1. deprinderilor şi evaluarea lor (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Prezentarea materialului stimul (educaţie plastică) Durata şi obiectivele 5 min. Iarna) de Antonio Vivaldi şi stabilirea ideilor comunicate muzical. Programa activităţilor instructiv . O 1. observarea de imagini . Aurelia Ana.

audiţia.2. Se audiază concomitent cu realizarea unor picturi pe planşele pregătite prin îmbinarea în egală proporţie a petelor de culoare calde şi reci. explicaţia. ce mai sunt stabilite caracteristici complementare legate de muzica audiată si imaginile propuse a fi redate plastic. audiţia cu casete.concertul Primăvara de Antonio Vivaldi şi realizarea unei picturi cu această temă. sunt comunicate calificativele. cu optimism. pedagog italian din secolul al XVII-lea).4 Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Retenţia şi transferul 5 min. compozitor.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării—audiţie .3. explicaţia. O 2. O 1. observarea. observarea de imagini (compozitorul. Sunt analizate lucrările şi stabilite caracteristicile muzicii în concordanţă cu picturile realizate.163 Dirijarea învăţării (educaţie muzicală şi educaţie plastică) 10 min.5 conversaţia. ce a creat multe lucrări pentru instrumentele de coarde. exerciţiul plastic 5 min.3. Se definitivează lucrările în timp. Primăvara este descrisă sonor în imagini pline de prospeţime. demonstraţia. probă practică plastică pentru evaluare formativă. O 1. conversaţia. calm. Sunt prezentate date despre compozitor (violonist. aspecte din natură). .

Obiective operaţionale: 1.repetare. observarea.164 Varianta 6 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Numărarea crescătoare de la 1 la 10 în cântecele copiilor Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Activitate matematică Grupa / clasa: grupa mijlocie Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea cunoştinţelor matematice şi a deprinderilor muzicale) Mijloace de realizare: . jucărie de pluş (veveriţă) Tipul de învăţare: logică.cântecul Numărătoare cu veveriţa de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. să recunoască cifrele de la 1 la 10. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. observarea comportamentului . să numere crescător de la 1 la 10. 2. să-şi dezvolte memoria muzicală. jocul de rol (de recunoaştere) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: planşe (cu cifre). demonstraţia. să participe activ. 4. 5. probă practică. 3. conştient. . creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: conversaţie. să manifeste dragoste faţă de arta muzicală şi ştiinţele matematice.numărare crescătoare de la 1 la 10 . explicaţia.joc matematic .2) repetare. exerciţiul (matematic şi muzical). Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. jetoane cu cifrele de la 1 la 10.

observarea. 2003 2. 1) Observarea de imagini şi stabilirea conţinutului lor cu cifre şi o veveriţă şi recunoaşterea cântecului după intonarea unui fragment fără versuri. demonstraţia. Daniel Tudor Pavelea. O5 conversaţia.educativ Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. de către educatoare Strategii didactice explicaţia. exerciţiu de recunoaştere (matematic şi muzical) . Aurelia Ana. O 1. 2005 Durata: 25 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) Durata şi obiectivele 5 min.165 copiil or Resurse: 1. Petroşani: Editura „Tehno Art".Proiecte tematice orientative.5 Conţinutul instructiv .2. efectuarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) cu exerciţii din folclorul copiilor (vezi capitolul III.educative în grădiniţa de copii. Gheorghe Alexandru Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. Smaranda Maria Cioflica . Programa activităţilor instructiv . Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi activitate matematică) 5 min. Cristina Pavelea. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". 2005 3.

stabilirea câştigătorilor 5 min. O5 matematic Comunicarea constatărilor. O 1.2 .4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor ce trebuie realizate prin repetarea cântecului Numărătoare cu veveriţa şi joc matematic de numărare crescătoare de la 1 la 10. proba practică pentru evaluarea formativă conversaţia. O 3. jocul didactic echipe pentru recunoaşterea cifrelor după competiţia. conversaţia. apoi organizarea unui concurs pe subgrupe pentru evaluarea interpretării utilizând şi jetoanele corespunzătoare textului 5 min. pe comportamentului vizualizarea jetoanelor Reactualizarea cântecului de către educatoare şi repetarea lui cu toată grupa. jocul de rol de recunoaştere. recomandărilor Şi a calificativelor. observarea copiilor pentru evaluare demonstraţia.166 Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor însuşite (activitate matematică şi educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi activitate matematică) Retenţia şi transferul 5 min. explicaţia matematic se desfăşoară prin competiţie. exerciţiul muzical. competiţia.

să-şi consolideze notaţia muzicală. Metode si procedee : conversaţia. solfegiul. chitară. demonstraţia. povestirea. 5. Elevii de la chitară execută acelaşi exerciţiu dar pe durate de pătrimi. Elevul de la baterie execută exerciţii de încălzire Activitatea copiilor Elevii Explicaţia instrumentişti Demonstraţia execută exerciţiile Exerciţiul conform explicaţiilor . să fixeze corect digitaţia. să participe activ şi afectiv la activitate. percuţie – 50’ Desfăşurarea activităţii Strategii Activitatea profesorului Activtăţi introductive 10’ O2 O3 O5 Propune pregătirea instrumentală prin exerciţii pentru clape. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. 4.instrumentală de muzică uşoară – orgă electronică. 3. – explicaţia.167 Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii uşoare Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare instrumentală – predare-invăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice – piesă vocal. chitară. – Metode pentru pian. cd-player 1. tobe. cromatic ascendent şi descendent. audiţia. exerciţiul. Material bibliografic : Durata : Etapele şi obiectivele 2. separat mâna dreaptă de mâna stângă. să descifreze corect partitura.

Chitariştii execută acordurile. întâi mâna dreaptă. mai rar. profesorului. Elevii execută împreuna conform cerinţelor. acordurile. separat. Întreabă ce piesă a fost pusă Participa la in studiu si apreciază cu evaluare. Elevii urmăresc Auditia audiţia şi Explicaţia analizează partiturile Explicatia Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Fixare-evaluare 3’ Încheiera activităţii 2’ O5 Elevul de la clape urmăreşte explicaţiile şi descifrează partitura. Supraveghează elevul care descifrează partitura (eventual este solfegiată). melodia. Încearcă o ansamblare a instrumentelor. apoi mâna stângă. note/calificative. Bateristul execută ritmul stabilit. basul şi melodia si le interpretează. Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 . apoi in tempoul indicat. La tobe este stabilit ritmul şi exersat de elev. sunt stabilite digitaţia. Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate.168 specifice Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3 O5 Dirijarea învăţării cântecului 30’ O1 O2 O3 O4 Prezintă piesa ce urmează a fi studiată. basul. Distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele acompaniamentului la clape. apoi impreuna cu ambele mâini. Partitura de chitară este prezentată elevilor.

pe grupe de instrumente. 4. audiţia. Metode şi procedee: converMaterial bibliografic : suflat Durata : Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. O3. povestirea. exerciţiul. să descifreze corect partitura. să fixeze corect digitaţia. O5 2. cd-player 1. să participe activ şi afectiv la activitate. fluier. – explicaţia. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. demonstraţia. – Metode pentru acordeon şi instrumente de – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Propune pregătirea instrumentală prin exercuţii tehnice pentru acordeon şi fluier. Prezintă piesa ce urmează a fi studiată: distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul pe acordeon şi fluier Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3. solfegiul.instrumentală de muzică populară –acordeon.O5 Dirijarea învăţării Elevii urmăresc audiţia şi analizează partiturile Elevii urmăresc explicaţiile şi Audiţia Explicaţia Explicaţia . saţia. să-şi consolideze notaţia muzicală. 5. Elevii le vor realiza separat. Sunt executate cromatic ascendent şi descendent.169 Grupa : Cercul artistic: Tema : Tipul de activitate: Scopul activităţii: muzicii Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică populară – interpretare instrumentală – predare-învăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice populare – piesă vocal. 3.

execută pe grupe de instrumente conform cerinţelor cu ajutorul profesorului.instrumentală – consolidare – consolidarea deprinderii instrumentale specifice uşoare – piese de muzică uşoară – orgă electronică. Obţinerea Încearcă o asamblare a Elevii sunt atenţi la performanţei instrumentelor şi interpretare. analizează FixareÎntreabă ce piesă a fost pusă în Participă la evaluare studiu şi apreciază cu evaluare 3’ calificative. să interpreteze corect şi expresiv cântecul . acordurile. tobe. O5 acompaniamentului orchestral. Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Exerciţiul Audiţia (cd-player) Conversaţia Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare vocal. profesorului.170 cântecului 20’ O1.O 4 descifrează partitura. Supraveghează elevii care descifrează partiturile (eventual le solfegiază).O2. cd-player Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: 1.O3. Sunt stabilite liniile melodice. chitară. digitaţia. O5 care va fi analizată apoi. O5 Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează activităţii individual şi următoarea comunicările 2’ activitate. după notele muzicale. 10’ înregistreazâă interpretarea ascultă cu interes şi O4.

O1 repetarea acompaniamentului Sunt atenţi la O2 instrumental – clape. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură 4. O4 tempoul şi nuanţele. audiţia şi ceptive 5’O5 explicaţiile. audiţia. nuanţe. Pregătirea Propune ansamblarea piesei şi Elevii urmăresc bazelor aper.propune o audiţie model. să-l memoreze 3. conversaţia. pe rând grupul vocal (5’) şi apoi cel instrumental (5’) Strategii Activităţi introductive 10’ O2 O3 Pentru instrumentişti propune game şi arpegii (pentru clape şi chitară) şi combinaţii ritmice (pentru baterie). chitară. cu precizări privind interpretării. exerciţiul. demonstraţia. Propune pregătirea vocalauditivă şi instrumentală pentru fiecare grup participant la activitate. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul 5. Material bibliografic: – Didactici vocale şi instrumentale ( vezi bibliografia ) Durata : – 50’ Etapele şi obiectivele Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. anunţând sarcinile: conform 30’ frazare. să participe activ şi afectiv la oră Metode si procedee: – explicaţia.171 2. şi sincronizarea O3 tobe. povestirea. Obţinerea Solicită interpretarea vocala a Elevii execută performanţei piesei. Solicită cerinţelor. Se propun exerciţii specifice pentru grupul vocal: Activitatea copiilor Elevii execută Explicaţia exerciţiile Demonstraţia conform Exerciţiul cerinţelor. Se lucrează Explicaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul . tempo. solfegiul.

muzică populară Tema : . didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: 50 minute .172 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 apoi la asamblarea vocilor ci instrumentele.Metode pentru acordeon şi Instrumente de suflat. conversaţia. să interpreteze corect şi expresiv cântecul.VIII Cercul artistic: . să-l memoreze: 3. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură: 4. audiţia solfegiul Material bibliografic:.clasele V . Sunt fixate sarcinire de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate. profesorului Proiect didactic 2 la Conversaţia Explicaţia Grupa : .instrumentală Tipul de activitate: -consolidare Scopul activităţii: -consolidarea deprinderilor de interpretare muzicii populare Mijloace de realizare: -piesă folclorică acompaniată Material didactic: -acordeon. demonstraţia. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul. evaluare. introducerea şi incheierea. exerciţiul. Întreabă ce piesă au repetat si Participă apreciază cu note/calificative. 2. Se fixează intrările. 5. să participe cu interes şi plăcere la activitate Metode şi procedee: -explicaţia. fluier.interpretare vocal . Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note. casetofon Obiective operaţionale: 1.

tempo. introducerea şi încheierea.173 Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10’ O5 Activitatea profesorului Propune pregătirea vocalauditivă şi instumentală pentru fiecare grup participant la activitate. Conversaţia Explicaţia . Solicită repetarea acompaniamentului instrumental cu acordeon şi fluier – cu precizări privind tempoul. Solicită interpretarea vocală a piesei. nuanţe. Pentru grupul vocal propune vocalize Pentru instrumentişti propune game şi arpegii Propune ansamblarea vocilor cu instrumentele piesei şi este urmărită o interpretare model. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note Întreabă ce piesă a fost pusă în studiu şi apreciază cu calificative. Sunt atenţi la sincronizarea interpretării Strategii Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O5 Obţinerea performanţei 30’ O1.O4 Audiţia (cd-player) Conversaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului. anunţând sarcinile: frazare. nuanţele. Proiect didactic 1 Activitatea elevilor Elevii execută exerciţiile conform cerinţelor pentru grupul vocal şi cel instrumental Elevii urmăresc audiţia şi explicaţiile Elevii execută conform cerinţelor. O3. Se fixează intrările. O2. Se lucrează apoi la asamblarea vocilor cu instrumentele.

să-l memoreze. Urmăresc povestirea şi se recunosc. Propune pregătirea vocalauditivă prin exerciţii de respiraţie şi vocalize. totul într-o atmosferă de bucurie şi înţelegere.174 Grupa : – clasele I-IV Cercul artistic: – Muzică uşoară Tema : – interpretare vocală Tipul de activitate : – predare-învăţare Scopul activităţii : – formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzica uşoară Mijloace de realizare: – cântece de muzică uşoară Material didactic : – pian. audiţia Material bibliografic :. conversaţia. Activitatea copiilor Copiii execută exerciţiile conform cerinţelor. 4. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. Metode şi procedee: solfegiul. povestirea. – demonstraţia. jucăriile. 2. Prezintă o scurtă povestire despre un copil şi lumea pe care o iubeşte. în care sunt: părinţii.cd-player Obiective operaţionale: 1. ziua copilului Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Povestirea Conversaţia Strategii . remarcă faptul că este ziua de „1 Iunie”.Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata : Etapele şi obiectivele Activităţi introductive 7’ O5 Pregătirea bazelor aperceptive 3’ O5 – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. să participe activ şi afectiv la activitate. 3. să-şi sincronizeze interpretarea în grup. exerciţiul. 5. să interpreteze corect şi expresiv cântecul.

. O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Anunţă învăţarea cântecului. stabilind problemele ce trebuie rezolvate.interpretare vocală Tipul de activitate: . să interpreteze corect şi expresiv cântecul.cântece populare Material didactic: .clasele V .cd-player. să-1 memoreze. Copii execută Demonstraţia exerciţiile conform Explicaţia cerinţelor. cu ce conţinut şi apreciază cu calificative.Muzică populară Tema: .Solfegiul rea şi realizează apoi Exerciţiul sarcinile date – etapele solfegiului. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următorea activitate Urmăresc prezenta.predare . Distribuie partitura vocală şi prezintă conţinutul.învăţare Scopul activităţii: -formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzică populară Mijloace de realizare:. Este solfegiat de două-trei ori. Înregistrează interpretarea şi analizează apoi. Solicită apoi realizarea interpretării expresive (nuanţe. Se trece apoi la citirea melodică. adaugă acompaniamentul de orgă. 2. Audiţia Recepţionează şi analizează interpretarea Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 Grupa: .175 Dirijarea învăţării cântecului 25’ O1 O2 O3 O5 Obţinerea performanţei 7’ O1 O4 O5 Fixare-evaluare 3’. frazare) şi apoi pe grupuri solistice. apoi ritmică cu tactare. Întreaba ce cântec au învăţat. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte. Se execută apoi pe cuvinte.VIII Cercul artistic: . acordeon Obiective operaţionale: 1 . după care sunt verbalizate versurile.

Se trece 25’ apoi la citirea melodică cu O1. Obţinerea Solicită apoi realizarea performanţei interpretării expresive (nuanţe.50 minute Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. 5.vocalize Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. Elevii le vor realiza . adaugă acompaniamentul de acordeon. O3. să-şi sincronizeze interpretareaîn grup . O5 Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul Propune pregătirea vocală prin exerciţii . să-şi formeze deprinderea de solfegiere. audiţii solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: . Înregistrează interpretarea şi analizează apoi stabilind problemele ce trebuie Urmăresc prezentarea profesorului şi solicită informaţii Urmăresc explicaţiile şi realizează apoi sarcinile date – etapele solfegiului. ascultă cu atenţie. Metode şi procedee: -demonstraţia. O5 solistice.O2. exerciţiul. conform indicaţiilor Pregătirea Prezintă informaţii legate de bazelor cântecele populare din zona aperceptive folclorică aleasă şi despre 3’ conţinutul cântecului ce O5 urmează a fi învăţat Dirijarea Anunţă învăţarea cântecului învăţării Distribuie partitura vocală şi cântecului prezintă conţinutul. 10 ’ frazare) şi apoi pe grupuri O1. povestirea. Este solfegiat de 2-3 O5 ori.. Se execută apoi pe cuvinte. conversaţia.176 3 . după care sunt verbalizate versurile. tactare. 4. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte Copiii execută conform cerinţelor (interpretează.O3. O4. să participe cu plăcere la activitate. analizează) Expunerea Conversaţia Solfegiul Exerciţiul Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Audiţia (cd-player) .

4. să-şi dezvolte memoria muzicală. audiţia. Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului.interpretare vocală Tipul de activitate: . povestirea. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. 2. Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 3 Grupa: .clasele V . conversaţia.50 minute Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Pregătirea pentru activitate Activitatea profesorului Dirijează activităţile introductive – organizatorice Activitatea elevilor Elevii corectează poziţia corpului Strategii Demonstraţia . să participe cu plăcere la activitate. memorare Mijloace de realizare: . cu ce conţinut şi apreciază cu calificative. Metode şi procedee: -demonstraţia.piesă corală la trei voci Material didactic: . exerciţiul. 3 . pian Obiective operaţionale: 1 .VIII Cercul artistic: .mixt Scopul activităţii: -formarea deprinderii de cântare în colectiv.Ansamblu coral Tema: . să-şi îmbogăţească repertoriul. 5. solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: .. să interpreteze corect şi expresiv cântecul.cd-player. Întreabă ce cântec au învăţat.177 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 rezolvate. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate.

O2.O5 model în întregime. Exerciţiile de atenţie.O3. 7’ strofele pe rând. supleţe şi ambitus vocal din semiton în semiton până la nota do2. cu insistarea asupra pentru cântare.O4. ritm. muzicale. Cere intonarea în canon. Exerciţiul Elevii execută după model Elevii intonează Exerciţiul după model. Exerciţii de acordare a vocii.O5 în întregime. conform cerinţelor Elevii ascultă cântecul Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Elevii execută cerinţele ajutaţi de propunător . Se intonează gama Do major.O2. Dirijează însuşirea cântecului pe fragmente: citirea versurilor. compozitor. apoi cântecul O1. face 20’ câteva referiri cu privire la O1. omogenizare. corectează evetualele probleme Dirijarea învăţării Anunţă cântecul nou. intrarea primului fragment melodic întâi la vocea a III-a. apoi la vocea I. conţinutul textului. cu precizarea consoanelor finale. insistând pe probleme de intonaţie. Reactualizarea şi Reactualizează model piesa consolidarea învăţată în lecţia anterioară – cântecului învăţat canon la trei voci în ora anterioară Intonează cu elevii melodia. Prezintă şi analizează lucrarea (textul stă scris pe tablă) 2 strofe cu melodie identică şi text diferit. locul respiraţiilor. varierea intensităţii sonore. cu intensificări şi diminuări ale intensităţii sonore pe acelaşi sunet. emisie corectă.178 (Moment de cultură vocalcorală) 10’ O5 (absenţe). fiecare notă având altă durată. după demonstraţia propunătorului. apoi îl cântă O4.O3.

se trece apoi la fragmentul următor unde se procedează analog.179 Obţinerea performanţei 10’ O1. vocea a II. ritmice dificile. punându-se conform cerinţelor Exerciţiul accent pe probleme de interpretare Este stabilită tema şi sunt făcute aprecierile asupra activităţii Recepţionează comunicările profesorului Exerciţiul .O3 O4. apoi vocea I.O5 Încheierea activităţii 3’ O5 elementelor melodice. Elevii intonează Explicaţia întâi vocea a III-a.O2. şi astfel până la sfârşitul cântecului Se intonează în întregime.după model. Demonstraţia a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful