151

PROIECT DIDACTIC
Şcoala/liceul/colegiul : Liceul de arte Octav Bancila, Iasi Data : octombrie 2010 Profesor mentor: Profesor metodician : Gafencu ( Carpuz) Maria – Mihaela Tema: Compozitia figurative deschisa Forma de realizare: Pictura: pata decorative sau pata picturala. Grupa / clasa: gimnaziu/cls a Va Tipul de activitate: formare de priceperi si deprinderi Mijloace de realizare: - conversatia - explicatia - demonstratia - dialogul Obiective operaţionale: 1. să- deosebeasca diferite tipuri de compozitie – inchisa/deschisa, statica/dinamica, identificandu-le pe imagini; 2. să – explice termenul de “centru de interes”, mentionand modurile prin care acesta poate fi scos in evident (contraste) 3. să4. să. Strategia didactică: Metode didactice: Formă de organizare: Mijloace didactice: Tipul de învăţare: Formă de evaluare: Metode de evaluare: Resurse:

Durata:

152

Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice

PROIECTE DIDACTICE

2005 3. Cristina Pavelea.deprinderi ritmice Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie fizică Grupa / clasa: grupa mare Tipul de activitate: predare . Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. jocul de rol (competiţie). tobiţă Tipul de învăţare: senzoriomotorie şi logică Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observarea.consolidare. să participe activ. algoritmizarea. Aurelia Ana. 6. Gheorghe Alexandru . Obiective operaţionale: 1. explicaţia. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". 7. . observarea. Programa activităţilor instructiv . 2003 2. probă practică Resurse: 1.învăţare (formare de deprinderi muzicale şi de mişcare pe muzică) Mijloace de realizare: . Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale.educativ Strategii didactice . Smaranda Maria Cioflica . 8.educative în grădiniţa de copii. să-şi dezvolte memoria muzicală. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală.învăţare (vezi capitolul IV. corectă şi expresivă. demonstraţia. 2005 Durata: 30 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv .153 Varianta 1 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Jocurile şi cântecele copiilor . să-şi sincronizeze elementele de joc cu interpretarea vocală. Daniel Tudor Pavelea. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini reprezentând copii care se joacă.Proiecte tematice orientative. să-şi coordoneze paşii în coloană şi în cerc.jocul muzical de mişcare Prichindel .cântecul Prichindel de Anton Scornea . 5. conştient şi cu plăcere la activitate. Petroşani: Editura „Tehno Art". chestionare orală. exerciţiul (muzical şi motric).2).Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică.

stabilirea câştigătorilor. prin învăţarea cântecului şi apoi transformarea în joc. observarea pentru evaluarea formativă Explicaţia Retenţia şi transferul 2 min. O5 Comunicarea recomandărilor şi calificativelor.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor .3) însoţite de mişcări din braţe şi paşi pe loc Observarea imaginilor şi stabilirea conţinutului acestora (jocurile copiilor) explicaţia. este analizat Se învaţă conţinutul fiecare versurilor. Se repetă de două . conversaţia 10 min.5 Asigurarea liniştei şi a disciplinei. demonstraţia. exerciţiul (muzical şi motric) 5 min.deprinderi melodice . O 1. exerciţiul muzical. conversaţia. demonstraţia.4. realizarea de exerciţii pentru încălzirea fizică şi vocal . O 1. Se prezintă model cântecul. algoritmizarea.2. observarea participării copiilor pentru evaluare verbalizare (recitare) şi apoi intonare Obţinerea performanţei (educaţie fizică şi educaţie muzicală) 8 min. O5 observarea planşei.154 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) obiectivele 5 min.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul II.trei ori. O 3.5 muzicală. competiţia bătând în tobiţă.2. pentru Se creează două subgrupe care se vor evaluarea prin întrece prin realizarea jocului. probă practică Comunicarea constatărilor. grupa. strofă prin explicaţia. Sunt explicate şi demonstrate demonstraţia sarcinile de joc pentru fiecare strofă şi apoi vor fi realizate de către toată utilizând şi tobiţa.2.jocul muzical cu mişcări Prichindel. Varianta 2 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Vacanţa de vară şi natura . explicaţia. educatoarea integrându-se în exerciţiul muzical şi jocul copiilor marcând tempoul motric.

2. Tipul de învăţare: logică. Smaranda Maria Cioflica . algoritmizarea. 2004 Durata: 45 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . demonstraţia. Bucureşti. corectă şi expresivă. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. Programa pentru clasele I-II. 3. . Ministerul Educaţiei şi Cercetării. chestionare orală.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. conştient.cântecul La râu de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. 5. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". să cunoască specificul anotimpului de vară şi activităţile copiilor în vacanţă. observarea.155 Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Cunoaşterea mediului Grupa / clasa: clasa I Tipul de activitate: mixt (verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul de vară şi formarea de deprinderi muzicale ) Mijloace de realizare: . să îndrăgească natura şi muzica. să participe activ. Obiective operaţionale: 1. să-şi consolideze noţiunile caracteristice despre anotimpul de vară. probă practică Resurse: 1. explicaţia.învăţare. jocul de rol (competiţie).observare şi povestire. Daniel Tudor Pavelea.2) . să-şi formeze deprinderile de interpretare muzicală. 2005 3. Aurelia Ana.educativ Strategii didactice . Cristina Pavelea. 4.Proiecte tematice orientative. să-şi dezvolte memoria muzicală. Gheorghe Alexandru . Petroşani: Editura „Tehno Art". exerciţiul (muzical). Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini ce reprezintă natura în anotimpul de vară şi jocuri ale copiilor. povestirea. creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. 2003 2.

zmeul) imaginilor şi stabilirea observarea planşei.2. Se repetă de două . exerciţiul muzical. algoritmizarea.5 Observarea mingea. la râu) şi observăm caracteristicile vegetaţiei. explorează natura.2.5 Povestirea unei zile de vacanţă din viaţa unui elev (merge la bunici. observarea participării copiilor pentru evaluare competiţia prin probă practică observarea participării elevilor pentru evaluare conversaţia. O 1.2) explicaţia. explicaţia obiectivelor .156 Activităţi introductive (educaţie muzicală) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor anterioare (cunoaşterea mediului) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi cunoaşterea mediului) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) 5 min. în pădure.4.civică şi Educaţie muzicală . constatările şi se stabilesc calificativele. vieţuitoarelor. conversaţia conţinutului (copii la scăldat. demonstraţia. Se comunică recomandările. Se învaţă cântecul prin prezentare model şi pe strofe. O 1. de climă şi relief. O5 Se recapitulează cunoştinţele teoretice I privind caracteristicile anotimpului de vară şi activitatea copiilor. O 3. exerciţiul muzical 10 min.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul I. prin verbalizarea versurilor şi intonare muzicală.2. Varianta 3 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Reguli de igienă .trei ori. O 1. povestirea. chestionare orală 5 min.5 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii.4.învăţarea cântecului La rău şi aspecte ale anotimpului de vară.deprinderi melodice Forma de realizare: Educaţie moral . 5 min. demonstraţia.5 Se formează subgrupe ce vor intra în competiţie pentru evaluare prin probă practică şi va fi observată participarea elevilor. conversaţia. Apoi se va proceda prin cântarea individuală în lanţ. Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) Retenţia şi transferul 10 min. O 3.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi explicaţia. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal . jocuri în aer liber - 10 min.

educativ Strategii didactice . 5. 2.Proiecte tematice orientative. . Cristina Pavelea. Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv .cântecul . Gheorghe Alexandru . probă practică. 2005 3. prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. exerciţiul (muzical). Aurelia Ana. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. explicaţia. Şade raţa pe butoi de Alexandru Paşcanu (vezi capitolul IV.2) . Strategia didactică: Metode didactice: observarea.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. Daniel Tudor Pavelea. 4. chestionare orală Resurse: 1. demonstraţia. 2003 2. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini. Petroşani: Editura „Tehno Art”.157 Grupa / clasa: grupa mică Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea deprinderilor muzicale şi a comportamentului igienic) Mijloace de realizare: . să-şi dezvolte memoria muzicală. Smaranda Maria Cioflica . jucării de pluş (raţa) Tipul de învăţare: senzoriomotorie. să participe cu interes şi plăcere la activitate. 3. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". Bucureşti: conversaţia.convorbire despre reguli de igienă şi alimentaţie Obiective operaţionale: 1. să cunoască reguli minimale de alimentaţie. să cunoască reguli minimale de igienă individuală.repetare. Programa activităţilor instructiv Ministerul Educaţiei Naţionale. 2005 Durata: 20 minute educative în grădiniţa de copii.

realizarea de exerciţii simple (verbale şi muzicale) pentru încălzirea vocal . Activitate interdisciplinară integrată Tema: Dezvoltarea vocabularului prin poezie şi joc muzical .2. educatoare. mănâncă. explicaţia.4 Observarea imaginilor cu copii care se spală pe mâini. O 1. observarea comportamentului pentru evaluarea formativă Retenţia şi transferul 2 min. pe butoi.4 Intonarea integrală a cântecului în grup. conversaţia şi explicaţia Varianta 4 Denumirea activităţii.158 Activităţi introductive (educaţie muzicală) 2min O 1. probă urmărind imaginile care reflectă conţinutul practică colectivă. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie moral .5 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii. fac exerciţii fizice observare de imagini şi conversaţie pentru evaluare formativă 10 min. comunicându-se aprecierile verbale.2). conversaţia. 3 min.Păsări şi animale .auditivă (vezi capitolul I. O 3.2. explicaţia. O5 Sunt recapitulate normele de igienă şi alimentaţie precum şi modul în care a fost învăţat cântecul. demonstraţia. cântecului.3. Este reactualizat model de către exerciţiul muzical.civică) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor muzicale (educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) 3 min. O 2. este analizat conţinutul după care este repetat de două trei ori.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor: repetarea cântecului Sade raţa demonstraţia.

exerciţiul (muzical. Aurelia Ana. corectă şi expresivă.2) . Obiective operaţionale: 1. să realizeze corect sarcinile de joc.poezia Les petits oiseaux (vezi capitolul IV. Cristina Pavelea. demonstraţia.159 Forma de realizare: Limba franceză şi Educaţie muzicală Grupa / clasa: clasa a II-a Tipul de activitate: predare . Programa pentru clasele I-II.învăţare (formare de deprinderi muzicale şi comunicare orală în limba franceză) Mijloace de realizare: .învăţare. Petroşani: Editura „Tehno Art”.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. observarea şi jocul de rol (competiţie) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: jucării de pluş (siluete ce reprezintă păsări şi animale) şi jetoane Tipul de învăţare: senzoriomotorie. să conştientizeze conţinutul textului în limba franceză şi să-1 memoreze. 4. probă practică Resurse: 1. conversaţia. chestionare orală. Daniel Tudor Pavelea. 2.Proiecte tematice orientative. Editura „Gheorghe Alexandru”. conform textului în limba franceză. motric). algoritmizarea. 5. verbal. să-şi dezvolte memoria muzicală. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2005 3. 2004 Durata: 50 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv . Bucureşti.jocul muzical cu mişcare Les petits oiseaux . Craiova. Gheorghe Alexandru . prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. 2003 2. Smaranda Maria Cioflica . să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. . 3.învăţare.educativ Strategii . să participe cu interes şi plăcere la activitate Strategia didactică: Metode didactice: explicaţia.

demonstraţia. explicaţia cuvintelor noi. memorarea versurilor cu exerciţii de pronunţie didactice explicaţia.2 Fixarea textului prin intonare muzicală. prezentarea textului în limba franceză. fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. 0 3.5 Observarea de imagini ce reflectă conţinutul cântecului Les petits oiseaux (păsări şi animale) şi comentarea modului lor de deplasare 20 min. verbalizarea. exerciţiul muzical şi motric. demonstraţia. precum şi a recomandărilor cuvenite.2. competiţia. este prezentat model şi apoi învăţată melodia. a calificativelor.4.160 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) obiectivele 5min O 1. probă practică pentru evaluare globală. O5 Comunicarea constatărilor. pe fragmente. traducerea lui. Retenţia şi transferul 5 min. Sunt explicate regulile deplasării jocului gesturi şi specifice animalelor. păsărilor algoritmizarea. competiţie a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite prin limba franceză şi muzică. explicaţia Evaluarea prin joc de atenţie. explicaţia. 0 1.2 5 min. demonstraţia. O 3.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (limba franceză) Dirijarea învăţării (limba franceză) conversaţia şi observarea de imagini explicaţia.5 Pregătirea clasei şi a elevilor pentru desfăşurarea activităţii. . realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) .vezi capitolul I. exerciţiul verbal Obţinerea performanţei (limba franceză şi educaţie muzicală) 15 min.

să-şi dezvolte cultura muzicală. să-şi consolideze imaginaţia plastică stimulată de fondul muzical audiat. să-şi formeze deprinderile muzicale de audiere. a unei culturi muzicale şi consolidarea deprinderilor de exprimare plastică) Mijloace de realizare: audiţie Primăvara . 5. culori reci consolidare. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. 3. Obiective operaţionale: 1. machetă cu imaginea unui parc de joacă Tipul de învăţare: senzoriomotorie.concert numărul 1 de Antonio Vivaldi (vezi capitolul învăţare. observarea. pictură Peisaj de primăvară . 4. prin culori calde şi culori reci. jocul de rol (de creaţie) Formă de organizare: frontală şi individuală Mijloace didactice: panou cu imagini de primăvară cu instrumente muzicale şi portretul compozitorului Antonio Vivaldi. să-şi consolideze deprinderea de a utiliza limbajul plastic adecvat. creatoare Formă de evaluare: formativă IV. să participe cu plăcere la activitate şi să manifeste dragoste faţă de artă.2) - . 2.161 Varianta 5 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Primăvara în muzică şi pictură Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie plastică Grupa / clasa: grupa pregătitoare Tipul de activitate: mixt (verificare şi formare a deprinderilor de audiere. demonstraţia. audiţia. explicaţia.culori calde. exerciţiul (muzical şi plastic).

Petroşani: Editura „Tehno Art". pentru evaluare formativă 5 min. Programa activităţilor instructiv .educativ Pregătirea materialelor didactice şi a sării (copii vor sta la măsuţe şi vor avea trusa pentru pictură pregătită). violoncel. 2004 Durata: 35 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Reactualizarea cunoştinţelor. în scurte fragmente muzicale Audierea unor fragmente muzicale însuşite anterior (concertele Vara. 2003 2. observarea de imagini cu instrumente muzicale Audiţia. observarea de imagini realizate de copii. deprinderilor şi evaluarea lor (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Prezentarea materialului stimul (educaţie plastică) Durata şi obiectivele 5 min. O 1. exerciţiul muzical. Iarna) de Antonio Vivaldi şi stabilirea ideilor comunicate muzical.4 5 min. 2005 3. observarea de imagini . vor fi realizate exerciţii de audiere cu vioară. Smaranda Maria Cioflica .5 Conţinutul instructiv . conversaţia.162 Metode de evaluare: observare curentă. 03 Observarea imaginilor din natură şi stabilirea conţinutului lor (peisaje cu anotimpul de primăvară) conversaţia.Proiecte tematice orientative. O 2. Iaşi: Institutul European. Toamna. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. probă practică Resurse: 1. orchestră. reflectate în picturile realizate de copii Strategii didactice explicaţia. audierea. Ana Stoica . chestionare orală. Aurelia Ana.Creativitatea pentru studenţi şi profesori.educative în grădiniţa de copii.Constantin .

.2. sunt comunicate calificativele. observarea de imagini (compozitorul. probă practică plastică pentru evaluare formativă.concertul Primăvara de Antonio Vivaldi şi realizarea unei picturi cu această temă. Sunt prezentate date despre compozitor (violonist. O 2. O 1. audiţia cu casete. cu optimism. calm.5 conversaţia.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării—audiţie . Sunt analizate lucrările şi stabilite caracteristicile muzicii în concordanţă cu picturile realizate. compozitor. pedagog italian din secolul al XVII-lea). conversaţia. Se definitivează lucrările în timp. Primăvara este descrisă sonor în imagini pline de prospeţime. demonstraţia. O 1. explicaţia. explicaţia. ce a creat multe lucrări pentru instrumentele de coarde.3. ce mai sunt stabilite caracteristici complementare legate de muzica audiată si imaginile propuse a fi redate plastic.3.163 Dirijarea învăţării (educaţie muzicală şi educaţie plastică) 10 min. observarea. audiţia.4 Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Retenţia şi transferul 5 min. exerciţiul plastic 5 min. Se audiază concomitent cu realizarea unor picturi pe planşele pregătite prin îmbinarea în egală proporţie a petelor de culoare calde şi reci. aspecte din natură).

numărare crescătoare de la 1 la 10 . să recunoască cifrele de la 1 la 10.164 Varianta 6 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Numărarea crescătoare de la 1 la 10 în cântecele copiilor Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Activitate matematică Grupa / clasa: grupa mijlocie Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea cunoştinţelor matematice şi a deprinderilor muzicale) Mijloace de realizare: . exerciţiul (matematic şi muzical). creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: conversaţie. explicaţia. să participe activ. 4. observarea comportamentului . Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. jocul de rol (de recunoaştere) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: planşe (cu cifre). jetoane cu cifrele de la 1 la 10. să numere crescător de la 1 la 10. demonstraţia. 5. Obiective operaţionale: 1. probă practică. să manifeste dragoste faţă de arta muzicală şi ştiinţele matematice. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. să-şi dezvolte memoria muzicală.2) repetare. jucărie de pluş (veveriţă) Tipul de învăţare: logică. observarea.joc matematic . 3. 2. conştient.cântecul Numărătoare cu veveriţa de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. .repetare.

Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".5 Conţinutul instructiv . Daniel Tudor Pavelea.2. demonstraţia. 2005 Durata: 25 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) Durata şi obiectivele 5 min. Petroşani: Editura „Tehno Art".educative în grădiniţa de copii. Smaranda Maria Cioflica . efectuarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) cu exerciţii din folclorul copiilor (vezi capitolul III.educativ Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. 2003 2. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. observarea. 1) Observarea de imagini şi stabilirea conţinutului lor cu cifre şi o veveriţă şi recunoaşterea cântecului după intonarea unui fragment fără versuri. Aurelia Ana. Cristina Pavelea.165 copiil or Resurse: 1. Gheorghe Alexandru Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. 2005 3. exerciţiu de recunoaştere (matematic şi muzical) . exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi activitate matematică) 5 min. O 1. Programa activităţilor instructiv .Proiecte tematice orientative. de către educatoare Strategii didactice explicaţia. O5 conversaţia.

166 Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor însuşite (activitate matematică şi educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi activitate matematică) Retenţia şi transferul 5 min. stabilirea câştigătorilor 5 min. jocul didactic echipe pentru recunoaşterea cifrelor după competiţia. competiţia.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor ce trebuie realizate prin repetarea cântecului Numărătoare cu veveriţa şi joc matematic de numărare crescătoare de la 1 la 10. O 1. exerciţiul muzical.2 . observarea copiilor pentru evaluare demonstraţia. pe comportamentului vizualizarea jetoanelor Reactualizarea cântecului de către educatoare şi repetarea lui cu toată grupa. conversaţia. O 3. proba practică pentru evaluarea formativă conversaţia. explicaţia matematic se desfăşoară prin competiţie. recomandărilor Şi a calificativelor. O5 matematic Comunicarea constatărilor. apoi organizarea unui concurs pe subgrupe pentru evaluarea interpretării utilizând şi jetoanele corespunzătoare textului 5 min. jocul de rol de recunoaştere.

Elevul de la baterie execută exerciţii de încălzire Activitatea copiilor Elevii Explicaţia instrumentişti Demonstraţia execută exerciţiile Exerciţiul conform explicaţiilor . 4. separat mâna dreaptă de mâna stângă. – Metode pentru pian. Material bibliografic : Durata : Etapele şi obiectivele 2. exerciţiul.167 Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii uşoare Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare instrumentală – predare-invăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice – piesă vocal. chitară. să participe activ şi afectiv la activitate. demonstraţia. cromatic ascendent şi descendent. tobe. solfegiul. 3. povestirea. audiţia. să descifreze corect partitura. Metode si procedee : conversaţia.instrumentală de muzică uşoară – orgă electronică. – explicaţia. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. chitară. Elevii de la chitară execută acelaşi exerciţiu dar pe durate de pătrimi. să-şi consolideze notaţia muzicală. cd-player 1. percuţie – 50’ Desfăşurarea activităţii Strategii Activitatea profesorului Activtăţi introductive 10’ O2 O3 O5 Propune pregătirea instrumentală prin exerciţii pentru clape. să fixeze corect digitaţia. 5.

profesorului. Partitura de chitară este prezentată elevilor. Chitariştii execută acordurile. note/calificative. Întreabă ce piesă a fost pusă Participa la in studiu si apreciază cu evaluare. apoi impreuna cu ambele mâini. Bateristul execută ritmul stabilit. basul. apoi in tempoul indicat. sunt stabilite digitaţia. Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate. separat. Supraveghează elevul care descifrează partitura (eventual este solfegiată). întâi mâna dreaptă. basul şi melodia si le interpretează. Distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele acompaniamentului la clape. Elevii urmăresc Auditia audiţia şi Explicaţia analizează partiturile Explicatia Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Fixare-evaluare 3’ Încheiera activităţii 2’ O5 Elevul de la clape urmăreşte explicaţiile şi descifrează partitura. melodia. Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 . Elevii execută împreuna conform cerinţelor. La tobe este stabilit ritmul şi exersat de elev. acordurile. Încearcă o ansamblare a instrumentelor. apoi mâna stângă. mai rar.168 specifice Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3 O5 Dirijarea învăţării cântecului 30’ O1 O2 O3 O4 Prezintă piesa ce urmează a fi studiată.

O5 2. – explicaţia. povestirea. audiţia. – Metode pentru acordeon şi instrumente de – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Propune pregătirea instrumentală prin exercuţii tehnice pentru acordeon şi fluier. să descifreze corect partitura. Metode şi procedee: converMaterial bibliografic : suflat Durata : Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. solfegiul.O5 Dirijarea învăţării Elevii urmăresc audiţia şi analizează partiturile Elevii urmăresc explicaţiile şi Audiţia Explicaţia Explicaţia . fluier. 3.169 Grupa : Cercul artistic: Tema : Tipul de activitate: Scopul activităţii: muzicii Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică populară – interpretare instrumentală – predare-învăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice populare – piesă vocal. Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. cd-player 1. Elevii le vor realiza separat.instrumentală de muzică populară –acordeon. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. demonstraţia. să participe activ şi afectiv la activitate. 4. 5. să-şi consolideze notaţia muzicală. O3. pe grupe de instrumente. exerciţiul. să fixeze corect digitaţia. Prezintă piesa ce urmează a fi studiată: distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul pe acordeon şi fluier Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3. saţia.

după notele muzicale. acordurile.O3. chitară. O5 care va fi analizată apoi. să interpreteze corect şi expresiv cântecul .170 cântecului 20’ O1.instrumentală – consolidare – consolidarea deprinderii instrumentale specifice uşoare – piese de muzică uşoară – orgă electronică. analizează FixareÎntreabă ce piesă a fost pusă în Participă la evaluare studiu şi apreciază cu evaluare 3’ calificative. execută pe grupe de instrumente conform cerinţelor cu ajutorul profesorului.O 4 descifrează partitura. profesorului. O5 acompaniamentului orchestral. 10’ înregistreazâă interpretarea ascultă cu interes şi O4.O2. Supraveghează elevii care descifrează partiturile (eventual le solfegiază). Sunt stabilite liniile melodice. tobe. Obţinerea Încearcă o asamblare a Elevii sunt atenţi la performanţei instrumentelor şi interpretare. cd-player Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: 1. Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Exerciţiul Audiţia (cd-player) Conversaţia Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare vocal. O5 Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează activităţii individual şi următoarea comunicările 2’ activitate. digitaţia.

demonstraţia. nuanţe. Obţinerea Solicită interpretarea vocala a Elevii execută performanţei piesei. Solicită cerinţelor. Pregătirea Propune ansamblarea piesei şi Elevii urmăresc bazelor aper. Propune pregătirea vocalauditivă şi instrumentală pentru fiecare grup participant la activitate. povestirea. exerciţiul. conversaţia. solfegiul. anunţând sarcinile: conform 30’ frazare. O4 tempoul şi nuanţele. audiţia şi ceptive 5’O5 explicaţiile. pe rând grupul vocal (5’) şi apoi cel instrumental (5’) Strategii Activităţi introductive 10’ O2 O3 Pentru instrumentişti propune game şi arpegii (pentru clape şi chitară) şi combinaţii ritmice (pentru baterie). Material bibliografic: – Didactici vocale şi instrumentale ( vezi bibliografia ) Durata : – 50’ Etapele şi obiectivele Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. audiţia. tempo. şi sincronizarea O3 tobe. Se lucrează Explicaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul . să participe activ şi afectiv la oră Metode si procedee: – explicaţia. să-l memoreze 3. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură 4. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul 5.171 2. O1 repetarea acompaniamentului Sunt atenţi la O2 instrumental – clape.propune o audiţie model. chitară. cu precizări privind interpretării. Se propun exerciţii specifice pentru grupul vocal: Activitatea copiilor Elevii execută Explicaţia exerciţiile Demonstraţia conform Exerciţiul cerinţelor.

muzică populară Tema : . să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul. exerciţiul. să interpreteze corect şi expresiv cântecul. demonstraţia. conversaţia. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură: 4. Se fixează intrările. să participe cu interes şi plăcere la activitate Metode şi procedee: -explicaţia. Sunt fixate sarcinire de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate.clasele V . casetofon Obiective operaţionale: 1. 5.VIII Cercul artistic: . didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: 50 minute .172 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 apoi la asamblarea vocilor ci instrumentele.Metode pentru acordeon şi Instrumente de suflat. introducerea şi incheierea. audiţia solfegiul Material bibliografic:. fluier. Întreabă ce piesă au repetat si Participă apreciază cu note/calificative. să-l memoreze: 3. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note. 2. evaluare. profesorului Proiect didactic 2 la Conversaţia Explicaţia Grupa : .interpretare vocal .instrumentală Tipul de activitate: -consolidare Scopul activităţii: -consolidarea deprinderilor de interpretare muzicii populare Mijloace de realizare: -piesă folclorică acompaniată Material didactic: -acordeon.

nuanţe. Solicită repetarea acompaniamentului instrumental cu acordeon şi fluier – cu precizări privind tempoul. nuanţele. Se lucrează apoi la asamblarea vocilor cu instrumentele. Se fixează intrările. O2. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note Întreabă ce piesă a fost pusă în studiu şi apreciază cu calificative. Solicită interpretarea vocală a piesei. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. introducerea şi încheierea. Pentru grupul vocal propune vocalize Pentru instrumentişti propune game şi arpegii Propune ansamblarea vocilor cu instrumentele piesei şi este urmărită o interpretare model. tempo.173 Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10’ O5 Activitatea profesorului Propune pregătirea vocalauditivă şi instumentală pentru fiecare grup participant la activitate. Proiect didactic 1 Activitatea elevilor Elevii execută exerciţiile conform cerinţelor pentru grupul vocal şi cel instrumental Elevii urmăresc audiţia şi explicaţiile Elevii execută conform cerinţelor. O3. Conversaţia Explicaţia . anunţând sarcinile: frazare. Sunt atenţi la sincronizarea interpretării Strategii Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O5 Obţinerea performanţei 30’ O1.O4 Audiţia (cd-player) Conversaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului.

conversaţia. 4. exerciţiul.174 Grupa : – clasele I-IV Cercul artistic: – Muzică uşoară Tema : – interpretare vocală Tipul de activitate : – predare-învăţare Scopul activităţii : – formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzica uşoară Mijloace de realizare: – cântece de muzică uşoară Material didactic : – pian. 3. să participe activ şi afectiv la activitate. Urmăresc povestirea şi se recunosc. ziua copilului Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Povestirea Conversaţia Strategii . Propune pregătirea vocalauditivă prin exerciţii de respiraţie şi vocalize. Activitatea copiilor Copiii execută exerciţiile conform cerinţelor. povestirea. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. remarcă faptul că este ziua de „1 Iunie”. să interpreteze corect şi expresiv cântecul. audiţia Material bibliografic :. să-l memoreze.Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata : Etapele şi obiectivele Activităţi introductive 7’ O5 Pregătirea bazelor aperceptive 3’ O5 – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea prof.cd-player Obiective operaţionale: 1. Metode şi procedee: solfegiul. 5. să-şi sincronizeze interpretarea în grup. totul într-o atmosferă de bucurie şi înţelegere. 2. Prezintă o scurtă povestire despre un copil şi lumea pe care o iubeşte. – demonstraţia. jucăriile. în care sunt: părinţii.

după care sunt verbalizate versurile. adaugă acompaniamentul de orgă. Solicită apoi realizarea interpretării expresive (nuanţe. . frazare) şi apoi pe grupuri solistice.interpretare vocală Tipul de activitate: . Distribuie partitura vocală şi prezintă conţinutul. Copii execută Demonstraţia exerciţiile conform Explicaţia cerinţelor.Muzică populară Tema: . Audiţia Recepţionează şi analizează interpretarea Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 Grupa: .cântece populare Material didactic: . Se trece apoi la citirea melodică. acordeon Obiective operaţionale: 1 . să interpreteze corect şi expresiv cântecul.VIII Cercul artistic: . verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte. 2. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următorea activitate Urmăresc prezenta. Întreaba ce cântec au învăţat. Se execută apoi pe cuvinte.clasele V .175 Dirijarea învăţării cântecului 25’ O1 O2 O3 O5 Obţinerea performanţei 7’ O1 O4 O5 Fixare-evaluare 3’. să-1 memoreze.Solfegiul rea şi realizează apoi Exerciţiul sarcinile date – etapele solfegiului. stabilind problemele ce trebuie rezolvate. apoi ritmică cu tactare. Înregistrează interpretarea şi analizează apoi. Este solfegiat de două-trei ori.cd-player. cu ce conţinut şi apreciază cu calificative.predare .învăţare Scopul activităţii: -formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzică populară Mijloace de realizare:. O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Anunţă învăţarea cântecului.

tactare. adaugă acompaniamentul de acordeon. conform indicaţiilor Pregătirea Prezintă informaţii legate de bazelor cântecele populare din zona aperceptive folclorică aleasă şi despre 3’ conţinutul cântecului ce O5 urmează a fi învăţat Dirijarea Anunţă învăţarea cântecului învăţării Distribuie partitura vocală şi cântecului prezintă conţinutul. 5..50 minute Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte Copiii execută conform cerinţelor (interpretează. Elevii le vor realiza . Înregistrează interpretarea şi analizează apoi stabilind problemele ce trebuie Urmăresc prezentarea profesorului şi solicită informaţii Urmăresc explicaţiile şi realizează apoi sarcinile date – etapele solfegiului. conversaţia.O2. O5 Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul Propune pregătirea vocală prin exerciţii . O3. 4.176 3 . Este solfegiat de 2-3 O5 ori. exerciţiul. 10 ’ frazare) şi apoi pe grupuri O1. ascultă cu atenţie. să participe cu plăcere la activitate. audiţii solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: .O3. analizează) Expunerea Conversaţia Solfegiul Exerciţiul Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Audiţia (cd-player) . după care sunt verbalizate versurile. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. Obţinerea Solicită apoi realizarea performanţei interpretării expresive (nuanţe. Se execută apoi pe cuvinte. să-şi sincronizeze interpretareaîn grup . povestirea. O4. O5 solistice.vocalize Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. Se trece 25’ apoi la citirea melodică cu O1. Metode şi procedee: -demonstraţia.

Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului. cu ce conţinut şi apreciază cu calificative.cd-player.177 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 rezolvate.piesă corală la trei voci Material didactic: . Metode şi procedee: -demonstraţia. Întreabă ce cântec au învăţat.50 minute Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Pregătirea pentru activitate Activitatea profesorului Dirijează activităţile introductive – organizatorice Activitatea elevilor Elevii corectează poziţia corpului Strategii Demonstraţia . audiţia. să interpreteze corect şi expresiv cântecul. 5. 3 .Ansamblu coral Tema: . exerciţiul. să participe cu plăcere la activitate.clasele V . să-şi dezvolte memoria muzicală.mixt Scopul activităţii: -formarea deprinderii de cântare în colectiv. conversaţia.. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. pian Obiective operaţionale: 1 . 2.interpretare vocală Tipul de activitate: . solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: . Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 3 Grupa: . 4. povestirea.VIII Cercul artistic: . Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. memorare Mijloace de realizare: . să-şi îmbogăţească repertoriul.

emisie corectă. locul respiraţiilor. Dirijează însuşirea cântecului pe fragmente: citirea versurilor.O3. omogenizare. Reactualizarea şi Reactualizează model piesa consolidarea învăţată în lecţia anterioară – cântecului învăţat canon la trei voci în ora anterioară Intonează cu elevii melodia. ritm. 7’ strofele pe rând. compozitor.O3. varierea intensităţii sonore. apoi la vocea I.O4. Exerciţii de acordare a vocii. cu precizarea consoanelor finale.178 (Moment de cultură vocalcorală) 10’ O5 (absenţe). conţinutul textului. supleţe şi ambitus vocal din semiton în semiton până la nota do2.O2. apoi îl cântă O4. cu insistarea asupra pentru cântare. după demonstraţia propunătorului. intrarea primului fragment melodic întâi la vocea a III-a.O5 model în întregime. fiecare notă având altă durată.O2. insistând pe probleme de intonaţie.O5 în întregime. face 20’ câteva referiri cu privire la O1. muzicale. Exerciţiul Elevii execută după model Elevii intonează Exerciţiul după model. Cere intonarea în canon. cu intensificări şi diminuări ale intensităţii sonore pe acelaşi sunet. Se intonează gama Do major. Prezintă şi analizează lucrarea (textul stă scris pe tablă) 2 strofe cu melodie identică şi text diferit. apoi cântecul O1. conform cerinţelor Elevii ascultă cântecul Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Elevii execută cerinţele ajutaţi de propunător . corectează evetualele probleme Dirijarea învăţării Anunţă cântecul nou. Exerciţiile de atenţie.

ritmice dificile. punându-se conform cerinţelor Exerciţiul accent pe probleme de interpretare Este stabilită tema şi sunt făcute aprecierile asupra activităţii Recepţionează comunicările profesorului Exerciţiul . apoi vocea I.O5 Încheierea activităţii 3’ O5 elementelor melodice. se trece apoi la fragmentul următor unde se procedează analog. Elevii intonează Explicaţia întâi vocea a III-a.179 Obţinerea performanţei 10’ O1.după model. şi astfel până la sfârşitul cântecului Se intonează în întregime.O2.O3 O4. Demonstraţia a. vocea a II.