151

PROIECT DIDACTIC
Şcoala/liceul/colegiul : Liceul de arte Octav Bancila, Iasi Data : octombrie 2010 Profesor mentor: Profesor metodician : Gafencu ( Carpuz) Maria – Mihaela Tema: Compozitia figurative deschisa Forma de realizare: Pictura: pata decorative sau pata picturala. Grupa / clasa: gimnaziu/cls a Va Tipul de activitate: formare de priceperi si deprinderi Mijloace de realizare: - conversatia - explicatia - demonstratia - dialogul Obiective operaţionale: 1. să- deosebeasca diferite tipuri de compozitie – inchisa/deschisa, statica/dinamica, identificandu-le pe imagini; 2. să – explice termenul de “centru de interes”, mentionand modurile prin care acesta poate fi scos in evident (contraste) 3. să4. să. Strategia didactică: Metode didactice: Formă de organizare: Mijloace didactice: Tipul de învăţare: Formă de evaluare: Metode de evaluare: Resurse:

Durata:

152

Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice

PROIECTE DIDACTICE

Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia.cântecul Prichindel de Anton Scornea . Programa activităţilor instructiv . Daniel Tudor Pavelea.2).Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. să participe activ.educativ Strategii didactice . 7. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. 8. observarea.consolidare.învăţare (vezi capitolul IV. să-şi coordoneze paşii în coloană şi în cerc.jocul muzical de mişcare Prichindel . Gheorghe Alexandru . algoritmizarea. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini reprezentând copii care se joacă.Proiecte tematice orientative. Obiective operaţionale: 1. explicaţia. Petroşani: Editura „Tehno Art". Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". 5. 2003 2. 2005 3. conştient şi cu plăcere la activitate.educative în grădiniţa de copii.învăţare (formare de deprinderi muzicale şi de mişcare pe muzică) Mijloace de realizare: . probă practică Resurse: 1. exerciţiul (muzical şi motric). chestionare orală. Smaranda Maria Cioflica . Cristina Pavelea. demonstraţia. să-şi dezvolte memoria muzicală. . Aurelia Ana. tobiţă Tipul de învăţare: senzoriomotorie şi logică Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observarea. corectă şi expresivă.153 Varianta 1 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Jocurile şi cântecele copiilor .deprinderi ritmice Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie fizică Grupa / clasa: grupa mare Tipul de activitate: predare . 6. jocul de rol (competiţie). 2005 Durata: 30 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv . să-şi sincronizeze elementele de joc cu interpretarea vocală.

2. observarea participării copiilor pentru evaluare verbalizare (recitare) şi apoi intonare Obţinerea performanţei (educaţie fizică şi educaţie muzicală) 8 min. O5 Comunicarea recomandărilor şi calificativelor. stabilirea câştigătorilor. probă practică Comunicarea constatărilor.154 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) obiectivele 5 min. Se prezintă model cântecul. O 1. demonstraţia. realizarea de exerciţii pentru încălzirea fizică şi vocal . O 1. exerciţiul (muzical şi motric) 5 min. conversaţia 10 min. demonstraţia.jocul muzical cu mişcări Prichindel.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul II. conversaţia.5 Asigurarea liniştei şi a disciplinei. explicaţia.3) însoţite de mişcări din braţe şi paşi pe loc Observarea imaginilor şi stabilirea conţinutului acestora (jocurile copiilor) explicaţia.2. competiţia bătând în tobiţă. educatoarea integrându-se în exerciţiul muzical şi jocul copiilor marcând tempoul motric. grupa. Varianta 2 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Vacanţa de vară şi natura . este analizat Se învaţă conţinutul fiecare versurilor. observarea pentru evaluarea formativă Explicaţia Retenţia şi transferul 2 min.deprinderi melodice . algoritmizarea.2. O5 observarea planşei. pentru Se creează două subgrupe care se vor evaluarea prin întrece prin realizarea jocului. exerciţiul muzical.4.trei ori. prin învăţarea cântecului şi apoi transformarea în joc. strofă prin explicaţia.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor . O 3. Se repetă de două .5 muzicală. Sunt explicate şi demonstrate demonstraţia sarcinile de joc pentru fiecare strofă şi apoi vor fi realizate de către toată utilizând şi tobiţa.

Gheorghe Alexandru .Proiecte tematice orientative. Petroşani: Editura „Tehno Art". Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. exerciţiul (muzical). 2003 2.155 Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Cunoaşterea mediului Grupa / clasa: clasa I Tipul de activitate: mixt (verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul de vară şi formarea de deprinderi muzicale ) Mijloace de realizare: . să participe activ.învăţare. Daniel Tudor Pavelea. Programa pentru clasele I-II. să cunoască specificul anotimpului de vară şi activităţile copiilor în vacanţă. conştient. algoritmizarea. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. jocul de rol (competiţie). Cristina Pavelea. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". 5.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. Tipul de învăţare: logică. 4. demonstraţia.observare şi povestire. să îndrăgească natura şi muzica. observarea. 2005 3. să-şi consolideze noţiunile caracteristice despre anotimpul de vară. probă practică Resurse: 1. Smaranda Maria Cioflica .cântecul La râu de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. corectă şi expresivă. 3. povestirea. Bucureşti. să-şi dezvolte memoria muzicală. chestionare orală. Obiective operaţionale: 1. . să-şi formeze deprinderile de interpretare muzicală. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini ce reprezintă natura în anotimpul de vară şi jocuri ale copiilor.2) . Aurelia Ana. explicaţia. 2004 Durata: 45 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . 2.educativ Strategii didactice .

O 3. constatările şi se stabilesc calificativele. Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) Retenţia şi transferul 10 min. explicaţia obiectivelor .învăţarea cântecului La rău şi aspecte ale anotimpului de vară.2.civică şi Educaţie muzicală . 5 min. algoritmizarea. Se învaţă cântecul prin prezentare model şi pe strofe. O 1. la râu) şi observăm caracteristicile vegetaţiei. de climă şi relief. demonstraţia. zmeul) imaginilor şi stabilirea observarea planşei.5 Se formează subgrupe ce vor intra în competiţie pentru evaluare prin probă practică şi va fi observată participarea elevilor. Se repetă de două . chestionare orală 5 min.4. jocuri în aer liber - 10 min. explorează natura. în pădure.4. exerciţiul muzical 10 min. Se comunică recomandările.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul I. demonstraţia.5 Observarea mingea.deprinderi melodice Forma de realizare: Educaţie moral .5 Comunicarea conţinutului activităţii şi explicaţia. vieţuitoarelor. conversaţia conţinutului (copii la scăldat.2.2. Varianta 3 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Reguli de igienă . observarea participării copiilor pentru evaluare competiţia prin probă practică observarea participării elevilor pentru evaluare conversaţia. O 3. exerciţiul muzical.trei ori.5 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. O 1. O5 Se recapitulează cunoştinţele teoretice I privind caracteristicile anotimpului de vară şi activitatea copiilor. povestirea. prin verbalizarea versurilor şi intonare muzicală. Apoi se va proceda prin cântarea individuală în lanţ.2) explicaţia. O 1. conversaţia.5 Povestirea unei zile de vacanţă din viaţa unui elev (merge la bunici. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal .156 Activităţi introductive (educaţie muzicală) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor anterioare (cunoaşterea mediului) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi cunoaşterea mediului) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) 5 min.

Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". jucării de pluş (raţa) Tipul de învăţare: senzoriomotorie. exerciţiul (muzical). Şade raţa pe butoi de Alexandru Paşcanu (vezi capitolul IV. chestionare orală Resurse: 1. Gheorghe Alexandru . Daniel Tudor Pavelea. să cunoască reguli minimale de igienă individuală. 2. Cristina Pavelea. 2005 Durata: 20 minute educative în grădiniţa de copii. Petroşani: Editura „Tehno Art”. demonstraţia.repetare.157 Grupa / clasa: grupa mică Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea deprinderilor muzicale şi a comportamentului igienic) Mijloace de realizare: . Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv .educativ Strategii didactice .Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. 2005 3. Bucureşti: conversaţia. . Smaranda Maria Cioflica . 3. prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. Strategia didactică: Metode didactice: observarea. Programa activităţilor instructiv Ministerul Educaţiei Naţionale.2) . 5. 4. Aurelia Ana. să participe cu interes şi plăcere la activitate. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă.Proiecte tematice orientative. 2003 2. probă practică. explicaţia.cântecul . să cunoască reguli minimale de alimentaţie. să-şi dezvolte memoria muzicală.convorbire despre reguli de igienă şi alimentaţie Obiective operaţionale: 1. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini.

O 2. educatoare.2. Este reactualizat model de către exerciţiul muzical.auditivă (vezi capitolul I.civică) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor muzicale (educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) 3 min. O 1. conversaţia. observarea comportamentului pentru evaluarea formativă Retenţia şi transferul 2 min. este analizat conţinutul după care este repetat de două trei ori.3. demonstraţia. O5 Sunt recapitulate normele de igienă şi alimentaţie precum şi modul în care a fost învăţat cântecul.5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor: repetarea cântecului Sade raţa demonstraţia.158 Activităţi introductive (educaţie muzicală) 2min O 1.4 Intonarea integrală a cântecului în grup. probă urmărind imaginile care reflectă conţinutul practică colectivă. O 3. realizarea de exerciţii simple (verbale şi muzicale) pentru încălzirea vocal . 3 min.4 Observarea imaginilor cu copii care se spală pe mâini. explicaţia. cântecului.2. mănâncă.2). exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie moral . fac exerciţii fizice observare de imagini şi conversaţie pentru evaluare formativă 10 min. Activitate interdisciplinară integrată Tema: Dezvoltarea vocabularului prin poezie şi joc muzical . comunicându-se aprecierile verbale.Păsări şi animale . conversaţia şi explicaţia Varianta 4 Denumirea activităţii. explicaţia. pe butoi.5 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii.

2003 2. Bucureşti. să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală.jocul muzical cu mişcare Les petits oiseaux . algoritmizarea.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. să realizeze corect sarcinile de joc. . să participe cu interes şi plăcere la activitate Strategia didactică: Metode didactice: explicaţia.educativ Strategii . demonstraţia. 5. Daniel Tudor Pavelea. conversaţia. Cristina Pavelea. Gheorghe Alexandru . Programa pentru clasele I-II. Aurelia Ana. exerciţiul (muzical. să conştientizeze conţinutul textului în limba franceză şi să-1 memoreze. să-şi dezvolte memoria muzicală.2) .învăţare (formare de deprinderi muzicale şi comunicare orală în limba franceză) Mijloace de realizare: .învăţare.poezia Les petits oiseaux (vezi capitolul IV. motric).159 Forma de realizare: Limba franceză şi Educaţie muzicală Grupa / clasa: clasa a II-a Tipul de activitate: predare . 2005 3. observarea şi jocul de rol (competiţie) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: jucării de pluş (siluete ce reprezintă păsări şi animale) şi jetoane Tipul de învăţare: senzoriomotorie. 4. verbal. Petroşani: Editura „Tehno Art”. corectă şi expresivă.învăţare. chestionare orală. 2004 Durata: 50 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv .Proiecte tematice orientative. 3. Obiective operaţionale: 1. Craiova. prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. 2. conform textului în limba franceză. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Editura „Gheorghe Alexandru”. Smaranda Maria Cioflica . probă practică Resurse: 1.

5 Pregătirea clasei şi a elevilor pentru desfăşurarea activităţii. demonstraţia. explicaţia Evaluarea prin joc de atenţie. O 3.2. O5 Comunicarea constatărilor. păsărilor algoritmizarea. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (limba franceză) Dirijarea învăţării (limba franceză) conversaţia şi observarea de imagini explicaţia. competiţia.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării. 0 1. a calificativelor. traducerea lui.2 5 min. exerciţiul muzical şi motric.5 Observarea de imagini ce reflectă conţinutul cântecului Les petits oiseaux (păsări şi animale) şi comentarea modului lor de deplasare 20 min.2 Fixarea textului prin intonare muzicală.160 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) obiectivele 5min O 1.4. 0 3. . Retenţia şi transferul 5 min. exerciţiul verbal Obţinerea performanţei (limba franceză şi educaţie muzicală) 15 min. precum şi a recomandărilor cuvenite.vezi capitolul I. pe fragmente. Sunt explicate regulile deplasării jocului gesturi şi specifice animalelor. verbalizarea. demonstraţia. este prezentat model şi apoi învăţată melodia. explicaţia. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) . competiţie a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite prin limba franceză şi muzică. prezentarea textului în limba franceză. fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. memorarea versurilor cu exerciţii de pronunţie didactice explicaţia. explicaţia cuvintelor noi. probă practică pentru evaluare globală. demonstraţia.

să-şi consolideze imaginaţia plastică stimulată de fondul muzical audiat. audiţia. explicaţia.culori calde. 5. 3. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. 2. jocul de rol (de creaţie) Formă de organizare: frontală şi individuală Mijloace didactice: panou cu imagini de primăvară cu instrumente muzicale şi portretul compozitorului Antonio Vivaldi. creatoare Formă de evaluare: formativă IV.2) - . culori reci consolidare. să-şi dezvolte cultura muzicală. a unei culturi muzicale şi consolidarea deprinderilor de exprimare plastică) Mijloace de realizare: audiţie Primăvara . să-şi consolideze deprinderea de a utiliza limbajul plastic adecvat. să-şi formeze deprinderile muzicale de audiere. prin culori calde şi culori reci. observarea.161 Varianta 5 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Primăvara în muzică şi pictură Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie plastică Grupa / clasa: grupa pregătitoare Tipul de activitate: mixt (verificare şi formare a deprinderilor de audiere.concert numărul 1 de Antonio Vivaldi (vezi capitolul învăţare. Obiective operaţionale: 1. pictură Peisaj de primăvară . să participe cu plăcere la activitate şi să manifeste dragoste faţă de artă. machetă cu imaginea unui parc de joacă Tipul de învăţare: senzoriomotorie. exerciţiul (muzical şi plastic). 4. demonstraţia.

Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. violoncel. 2003 2. în scurte fragmente muzicale Audierea unor fragmente muzicale însuşite anterior (concertele Vara. reflectate în picturile realizate de copii Strategii didactice explicaţia. exerciţiul muzical. Petroşani: Editura „Tehno Art".Constantin . observarea de imagini realizate de copii. audierea. vor fi realizate exerciţii de audiere cu vioară. 2005 3.educativ Pregătirea materialelor didactice şi a sării (copii vor sta la măsuţe şi vor avea trusa pentru pictură pregătită). probă practică Resurse: 1. Ana Stoica . Programa activităţilor instructiv .Proiecte tematice orientative. deprinderilor şi evaluarea lor (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Prezentarea materialului stimul (educaţie plastică) Durata şi obiectivele 5 min. O 1. Toamna. Iarna) de Antonio Vivaldi şi stabilirea ideilor comunicate muzical. orchestră. pentru evaluare formativă 5 min. observarea de imagini cu instrumente muzicale Audiţia.educative în grădiniţa de copii. Smaranda Maria Cioflica .Creativitatea pentru studenţi şi profesori.162 Metode de evaluare: observare curentă.5 Conţinutul instructiv . 2004 Durata: 35 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Reactualizarea cunoştinţelor. observarea de imagini . chestionare orală. O 2.4 5 min. Iaşi: Institutul European. conversaţia. 03 Observarea imaginilor din natură şi stabilirea conţinutului lor (peisaje cu anotimpul de primăvară) conversaţia. Aurelia Ana.

Sunt prezentate date despre compozitor (violonist. aspecte din natură). O 2. O 1.163 Dirijarea învăţării (educaţie muzicală şi educaţie plastică) 10 min.3. observarea de imagini (compozitorul. O 1. observarea. ce a creat multe lucrări pentru instrumentele de coarde. conversaţia. explicaţia. exerciţiul plastic 5 min. Sunt analizate lucrările şi stabilite caracteristicile muzicii în concordanţă cu picturile realizate.5 conversaţia. calm. Primăvara este descrisă sonor în imagini pline de prospeţime. audiţia cu casete. .4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării—audiţie . ce mai sunt stabilite caracteristici complementare legate de muzica audiată si imaginile propuse a fi redate plastic. compozitor.3. audiţia. pedagog italian din secolul al XVII-lea). Se definitivează lucrările în timp.concertul Primăvara de Antonio Vivaldi şi realizarea unei picturi cu această temă. Se audiază concomitent cu realizarea unor picturi pe planşele pregătite prin îmbinarea în egală proporţie a petelor de culoare calde şi reci. demonstraţia. cu optimism. probă practică plastică pentru evaluare formativă. explicaţia. sunt comunicate calificativele.2.4 Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Retenţia şi transferul 5 min.

să numere crescător de la 1 la 10. să participe activ. . jetoane cu cifrele de la 1 la 10. 4. demonstraţia.cântecul Numărătoare cu veveriţa de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. conştient. Obiective operaţionale: 1.2) repetare. probă practică. să-şi dezvolte memoria muzicală.joc matematic .repetare. observarea comportamentului . 3. creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: conversaţie. 5. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia.164 Varianta 6 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Numărarea crescătoare de la 1 la 10 în cântecele copiilor Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Activitate matematică Grupa / clasa: grupa mijlocie Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea cunoştinţelor matematice şi a deprinderilor muzicale) Mijloace de realizare: . explicaţia. jucărie de pluş (veveriţă) Tipul de învăţare: logică. să manifeste dragoste faţă de arta muzicală şi ştiinţele matematice. jocul de rol (de recunoaştere) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: planşe (cu cifre). exerciţiul (matematic şi muzical). 2. observarea. să recunoască cifrele de la 1 la 10.numărare crescătoare de la 1 la 10 .

Proiecte tematice orientative. 2003 2. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. Petroşani: Editura „Tehno Art". efectuarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) cu exerciţii din folclorul copiilor (vezi capitolul III. O5 conversaţia. exerciţiu de recunoaştere (matematic şi muzical) . de către educatoare Strategii didactice explicaţia. Cristina Pavelea.165 copiil or Resurse: 1. Programa activităţilor instructiv .educative în grădiniţa de copii. 2005 Durata: 25 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) Durata şi obiectivele 5 min.5 Conţinutul instructiv . Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".educativ Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. observarea. 2005 3. 1) Observarea de imagini şi stabilirea conţinutului lor cu cifre şi o veveriţă şi recunoaşterea cântecului după intonarea unui fragment fără versuri. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi activitate matematică) 5 min. O 1. Smaranda Maria Cioflica . demonstraţia. Aurelia Ana. Gheorghe Alexandru Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. Daniel Tudor Pavelea.2.

pe comportamentului vizualizarea jetoanelor Reactualizarea cântecului de către educatoare şi repetarea lui cu toată grupa. proba practică pentru evaluarea formativă conversaţia. conversaţia. O 1. stabilirea câştigătorilor 5 min. jocul didactic echipe pentru recunoaşterea cifrelor după competiţia. recomandărilor Şi a calificativelor. exerciţiul muzical. jocul de rol de recunoaştere.166 Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor însuşite (activitate matematică şi educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi activitate matematică) Retenţia şi transferul 5 min. explicaţia matematic se desfăşoară prin competiţie.2 . observarea copiilor pentru evaluare demonstraţia.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor ce trebuie realizate prin repetarea cântecului Numărătoare cu veveriţa şi joc matematic de numărare crescătoare de la 1 la 10. O 3. apoi organizarea unui concurs pe subgrupe pentru evaluarea interpretării utilizând şi jetoanele corespunzătoare textului 5 min. O5 matematic Comunicarea constatărilor. competiţia.

să-şi consolideze notaţia muzicală. solfegiul. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. Elevul de la baterie execută exerciţii de încălzire Activitatea copiilor Elevii Explicaţia instrumentişti Demonstraţia execută exerciţiile Exerciţiul conform explicaţiilor . chitară. tobe. 3. Material bibliografic : Durata : Etapele şi obiectivele 2.167 Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii uşoare Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare instrumentală – predare-invăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice – piesă vocal. audiţia.instrumentală de muzică uşoară – orgă electronică. separat mâna dreaptă de mâna stângă. demonstraţia. chitară. Metode si procedee : conversaţia. să participe activ şi afectiv la activitate. să fixeze corect digitaţia. – explicaţia. Elevii de la chitară execută acelaşi exerciţiu dar pe durate de pătrimi. cd-player 1. 4. – Metode pentru pian. percuţie – 50’ Desfăşurarea activităţii Strategii Activitatea profesorului Activtăţi introductive 10’ O2 O3 O5 Propune pregătirea instrumentală prin exerciţii pentru clape. să descifreze corect partitura. povestirea. exerciţiul. cromatic ascendent şi descendent. 5.

Bateristul execută ritmul stabilit. sunt stabilite digitaţia. basul. profesorului. separat. note/calificative.168 specifice Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3 O5 Dirijarea învăţării cântecului 30’ O1 O2 O3 O4 Prezintă piesa ce urmează a fi studiată. Partitura de chitară este prezentată elevilor. Elevii urmăresc Auditia audiţia şi Explicaţia analizează partiturile Explicatia Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Fixare-evaluare 3’ Încheiera activităţii 2’ O5 Elevul de la clape urmăreşte explicaţiile şi descifrează partitura. Chitariştii execută acordurile. apoi mâna stângă. melodia. Distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele acompaniamentului la clape. Întreabă ce piesă a fost pusă Participa la in studiu si apreciază cu evaluare. La tobe este stabilit ritmul şi exersat de elev. mai rar. Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate. Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 . Încearcă o ansamblare a instrumentelor. apoi in tempoul indicat. Supraveghează elevul care descifrează partitura (eventual este solfegiată). Elevii execută împreuna conform cerinţelor. întâi mâna dreaptă. apoi impreuna cu ambele mâini. acordurile. basul şi melodia si le interpretează.

demonstraţia. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. să participe activ şi afectiv la activitate. exerciţiul. Prezintă piesa ce urmează a fi studiată: distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul pe acordeon şi fluier Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3. 3. fluier. solfegiul. O5 2. 4.instrumentală de muzică populară –acordeon. Metode şi procedee: converMaterial bibliografic : suflat Durata : Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2.169 Grupa : Cercul artistic: Tema : Tipul de activitate: Scopul activităţii: muzicii Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică populară – interpretare instrumentală – predare-învăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice populare – piesă vocal. audiţia. să fixeze corect digitaţia. să descifreze corect partitura. – explicaţia. saţia. să-şi consolideze notaţia muzicală. O3. Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. povestirea. pe grupe de instrumente. – Metode pentru acordeon şi instrumente de – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Propune pregătirea instrumentală prin exercuţii tehnice pentru acordeon şi fluier. cd-player 1. 5.O5 Dirijarea învăţării Elevii urmăresc audiţia şi analizează partiturile Elevii urmăresc explicaţiile şi Audiţia Explicaţia Explicaţia . Elevii le vor realiza separat.

O5 care va fi analizată apoi. acordurile. 10’ înregistreazâă interpretarea ascultă cu interes şi O4. profesorului. digitaţia. după notele muzicale.O 4 descifrează partitura.170 cântecului 20’ O1. tobe. chitară.O2. Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Exerciţiul Audiţia (cd-player) Conversaţia Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare vocal. Supraveghează elevii care descifrează partiturile (eventual le solfegiază). cd-player Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: 1. să interpreteze corect şi expresiv cântecul . O5 Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează activităţii individual şi următoarea comunicările 2’ activitate.O3. execută pe grupe de instrumente conform cerinţelor cu ajutorul profesorului.instrumentală – consolidare – consolidarea deprinderii instrumentale specifice uşoare – piese de muzică uşoară – orgă electronică. O5 acompaniamentului orchestral. Obţinerea Încearcă o asamblare a Elevii sunt atenţi la performanţei instrumentelor şi interpretare. Sunt stabilite liniile melodice. analizează FixareÎntreabă ce piesă a fost pusă în Participă la evaluare studiu şi apreciază cu evaluare 3’ calificative.

O4 tempoul şi nuanţele. anunţând sarcinile: conform 30’ frazare. exerciţiul. cu precizări privind interpretării. audiţia şi ceptive 5’O5 explicaţiile. Material bibliografic: – Didactici vocale şi instrumentale ( vezi bibliografia ) Durata : – 50’ Etapele şi obiectivele Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. Solicită cerinţelor.171 2. Propune pregătirea vocalauditivă şi instrumentală pentru fiecare grup participant la activitate. şi sincronizarea O3 tobe. nuanţe. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul 5. O1 repetarea acompaniamentului Sunt atenţi la O2 instrumental – clape. audiţia. tempo. povestirea. Pregătirea Propune ansamblarea piesei şi Elevii urmăresc bazelor aper. conversaţia. demonstraţia. solfegiul. Se propun exerciţii specifice pentru grupul vocal: Activitatea copiilor Elevii execută Explicaţia exerciţiile Demonstraţia conform Exerciţiul cerinţelor. să-l memoreze 3.propune o audiţie model. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură 4. Obţinerea Solicită interpretarea vocala a Elevii execută performanţei piesei. chitară. Se lucrează Explicaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul . pe rând grupul vocal (5’) şi apoi cel instrumental (5’) Strategii Activităţi introductive 10’ O2 O3 Pentru instrumentişti propune game şi arpegii (pentru clape şi chitară) şi combinaţii ritmice (pentru baterie). să participe activ şi afectiv la oră Metode si procedee: – explicaţia.

să-l memoreze: 3.instrumentală Tipul de activitate: -consolidare Scopul activităţii: -consolidarea deprinderilor de interpretare muzicii populare Mijloace de realizare: -piesă folclorică acompaniată Material didactic: -acordeon. audiţia solfegiul Material bibliografic:.172 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 apoi la asamblarea vocilor ci instrumentele. casetofon Obiective operaţionale: 1. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul.interpretare vocal .clasele V . Sunt fixate sarcinire de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate. 5. Se fixează intrările. să interpreteze corect şi expresiv cântecul. fluier. exerciţiul. Întreabă ce piesă au repetat si Participă apreciază cu note/calificative. demonstraţia.Metode pentru acordeon şi Instrumente de suflat. profesorului Proiect didactic 2 la Conversaţia Explicaţia Grupa : . să participe cu interes şi plăcere la activitate Metode şi procedee: -explicaţia.muzică populară Tema : . introducerea şi incheierea. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note. 2. conversaţia.VIII Cercul artistic: . evaluare. didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: 50 minute . să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură: 4.

Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. Pentru grupul vocal propune vocalize Pentru instrumentişti propune game şi arpegii Propune ansamblarea vocilor cu instrumentele piesei şi este urmărită o interpretare model. nuanţe. Sunt atenţi la sincronizarea interpretării Strategii Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O5 Obţinerea performanţei 30’ O1. Se fixează intrările. Se lucrează apoi la asamblarea vocilor cu instrumentele.O4 Audiţia (cd-player) Conversaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note Întreabă ce piesă a fost pusă în studiu şi apreciază cu calificative. tempo. Conversaţia Explicaţia . Solicită interpretarea vocală a piesei.173 Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10’ O5 Activitatea profesorului Propune pregătirea vocalauditivă şi instumentală pentru fiecare grup participant la activitate. O3. Proiect didactic 1 Activitatea elevilor Elevii execută exerciţiile conform cerinţelor pentru grupul vocal şi cel instrumental Elevii urmăresc audiţia şi explicaţiile Elevii execută conform cerinţelor. introducerea şi încheierea. Solicită repetarea acompaniamentului instrumental cu acordeon şi fluier – cu precizări privind tempoul. O2. anunţând sarcinile: frazare. nuanţele.

să-şi sincronizeze interpretarea în grup. 5. – demonstraţia. în care sunt: părinţii. jucăriile. 4. audiţia Material bibliografic :. ziua copilului Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Povestirea Conversaţia Strategii .Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata : Etapele şi obiectivele Activităţi introductive 7’ O5 Pregătirea bazelor aperceptive 3’ O5 – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. Urmăresc povestirea şi se recunosc. Activitatea copiilor Copiii execută exerciţiile conform cerinţelor. Propune pregătirea vocalauditivă prin exerciţii de respiraţie şi vocalize. conversaţia. 3. să participe activ şi afectiv la activitate. povestirea.cd-player Obiective operaţionale: 1. să-l memoreze. Metode şi procedee: solfegiul. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. să interpreteze corect şi expresiv cântecul.174 Grupa : – clasele I-IV Cercul artistic: – Muzică uşoară Tema : – interpretare vocală Tipul de activitate : – predare-învăţare Scopul activităţii : – formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzica uşoară Mijloace de realizare: – cântece de muzică uşoară Material didactic : – pian. Prezintă o scurtă povestire despre un copil şi lumea pe care o iubeşte. remarcă faptul că este ziua de „1 Iunie”. exerciţiul. totul într-o atmosferă de bucurie şi înţelegere. 2.

Solfegiul rea şi realizează apoi Exerciţiul sarcinile date – etapele solfegiului. Audiţia Recepţionează şi analizează interpretarea Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 Grupa: . O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Anunţă învăţarea cântecului.clasele V . Întreaba ce cântec au învăţat. apoi ritmică cu tactare. . Solicită apoi realizarea interpretării expresive (nuanţe.175 Dirijarea învăţării cântecului 25’ O1 O2 O3 O5 Obţinerea performanţei 7’ O1 O4 O5 Fixare-evaluare 3’.învăţare Scopul activităţii: -formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzică populară Mijloace de realizare:.predare . să interpreteze corect şi expresiv cântecul. adaugă acompaniamentul de orgă. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte. frazare) şi apoi pe grupuri solistice.VIII Cercul artistic: . 2. acordeon Obiective operaţionale: 1 . Copii execută Demonstraţia exerciţiile conform Explicaţia cerinţelor. să-1 memoreze. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următorea activitate Urmăresc prezenta. Se execută apoi pe cuvinte. Se trece apoi la citirea melodică.interpretare vocală Tipul de activitate: .cd-player. Înregistrează interpretarea şi analizează apoi.cântece populare Material didactic: . stabilind problemele ce trebuie rezolvate. Distribuie partitura vocală şi prezintă conţinutul.Muzică populară Tema: . cu ce conţinut şi apreciază cu calificative. după care sunt verbalizate versurile. Este solfegiat de două-trei ori.

să-şi sincronizeze interpretareaîn grup . povestirea. O3. Obţinerea Solicită apoi realizarea performanţei interpretării expresive (nuanţe. O5 solistice. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. Se execută apoi pe cuvinte. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte Copiii execută conform cerinţelor (interpretează. tactare. să participe cu plăcere la activitate. conversaţia. analizează) Expunerea Conversaţia Solfegiul Exerciţiul Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Audiţia (cd-player) . audiţii solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: .50 minute Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. 10 ’ frazare) şi apoi pe grupuri O1.vocalize Sunt executate cromatic ascendent şi descendent.O2. Este solfegiat de 2-3 O5 ori.176 3 . exerciţiul. 5. conform indicaţiilor Pregătirea Prezintă informaţii legate de bazelor cântecele populare din zona aperceptive folclorică aleasă şi despre 3’ conţinutul cântecului ce O5 urmează a fi învăţat Dirijarea Anunţă învăţarea cântecului învăţării Distribuie partitura vocală şi cântecului prezintă conţinutul.O3. O5 Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul Propune pregătirea vocală prin exerciţii . Se trece 25’ apoi la citirea melodică cu O1. Elevii le vor realiza . adaugă acompaniamentul de acordeon. Înregistrează interpretarea şi analizează apoi stabilind problemele ce trebuie Urmăresc prezentarea profesorului şi solicită informaţii Urmăresc explicaţiile şi realizează apoi sarcinile date – etapele solfegiului. după care sunt verbalizate versurile.. O4. ascultă cu atenţie. 4. Metode şi procedee: -demonstraţia.

mixt Scopul activităţii: -formarea deprinderii de cântare în colectiv. exerciţiul. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. 3 .Ansamblu coral Tema: . Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 3 Grupa: . să interpreteze corect şi expresiv cântecul. cu ce conţinut şi apreciază cu calificative. Întreabă ce cântec au învăţat. memorare Mijloace de realizare: .. Metode şi procedee: -demonstraţia. povestirea.VIII Cercul artistic: .50 minute Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Pregătirea pentru activitate Activitatea profesorului Dirijează activităţile introductive – organizatorice Activitatea elevilor Elevii corectează poziţia corpului Strategii Demonstraţia .177 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 rezolvate. pian Obiective operaţionale: 1 . solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: . 2.piesă corală la trei voci Material didactic: . să participe cu plăcere la activitate. conversaţia. Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului. 5. audiţia. să-şi îmbogăţească repertoriul.clasele V . 4.cd-player.interpretare vocală Tipul de activitate: . Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. să-şi dezvolte memoria muzicală.

Exerciţii de acordare a vocii. cu precizarea consoanelor finale. corectează evetualele probleme Dirijarea învăţării Anunţă cântecul nou. apoi cântecul O1. fiecare notă având altă durată.O3. varierea intensităţii sonore. apoi la vocea I. cu insistarea asupra pentru cântare.O2. face 20’ câteva referiri cu privire la O1.O3. Cere intonarea în canon. Prezintă şi analizează lucrarea (textul stă scris pe tablă) 2 strofe cu melodie identică şi text diferit.O5 model în întregime. Dirijează însuşirea cântecului pe fragmente: citirea versurilor. supleţe şi ambitus vocal din semiton în semiton până la nota do2. omogenizare. locul respiraţiilor. 7’ strofele pe rând. după demonstraţia propunătorului. intrarea primului fragment melodic întâi la vocea a III-a. emisie corectă. Se intonează gama Do major. Exerciţiul Elevii execută după model Elevii intonează Exerciţiul după model. Reactualizarea şi Reactualizează model piesa consolidarea învăţată în lecţia anterioară – cântecului învăţat canon la trei voci în ora anterioară Intonează cu elevii melodia. conform cerinţelor Elevii ascultă cântecul Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Elevii execută cerinţele ajutaţi de propunător . compozitor. insistând pe probleme de intonaţie. ritm.O5 în întregime.O4. conţinutul textului. Exerciţiile de atenţie. cu intensificări şi diminuări ale intensităţii sonore pe acelaşi sunet.O2.178 (Moment de cultură vocalcorală) 10’ O5 (absenţe). muzicale. apoi îl cântă O4.

Elevii intonează Explicaţia întâi vocea a III-a.O5 Încheierea activităţii 3’ O5 elementelor melodice.O3 O4. apoi vocea I.179 Obţinerea performanţei 10’ O1.O2. punându-se conform cerinţelor Exerciţiul accent pe probleme de interpretare Este stabilită tema şi sunt făcute aprecierile asupra activităţii Recepţionează comunicările profesorului Exerciţiul . ritmice dificile. se trece apoi la fragmentul următor unde se procedează analog. şi astfel până la sfârşitul cântecului Se intonează în întregime.după model. Demonstraţia a. vocea a II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful