151

PROIECT DIDACTIC
Şcoala/liceul/colegiul : Liceul de arte Octav Bancila, Iasi Data : octombrie 2010 Profesor mentor: Profesor metodician : Gafencu ( Carpuz) Maria – Mihaela Tema: Compozitia figurative deschisa Forma de realizare: Pictura: pata decorative sau pata picturala. Grupa / clasa: gimnaziu/cls a Va Tipul de activitate: formare de priceperi si deprinderi Mijloace de realizare: - conversatia - explicatia - demonstratia - dialogul Obiective operaţionale: 1. să- deosebeasca diferite tipuri de compozitie – inchisa/deschisa, statica/dinamica, identificandu-le pe imagini; 2. să – explice termenul de “centru de interes”, mentionand modurile prin care acesta poate fi scos in evident (contraste) 3. să4. să. Strategia didactică: Metode didactice: Formă de organizare: Mijloace didactice: Tipul de învăţare: Formă de evaluare: Metode de evaluare: Resurse:

Durata:

152

Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv - educativ Strategii didactice

PROIECTE DIDACTICE

educative în grădiniţa de copii. conştient şi cu plăcere la activitate. 6. Aurelia Ana. 7. . să-şi sincronizeze elementele de joc cu interpretarea vocală.jocul muzical de mişcare Prichindel . 8. Petroşani: Editura „Tehno Art". jocul de rol (competiţie). Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".învăţare (formare de deprinderi muzicale şi de mişcare pe muzică) Mijloace de realizare: . probă practică Resurse: 1.Proiecte tematice orientative. 2005 Durata: 30 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv .Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. să-şi dezvolte memoria muzicală.învăţare (vezi capitolul IV.consolidare. să participe activ. Smaranda Maria Cioflica . Gheorghe Alexandru . chestionare orală. corectă şi expresivă. Cristina Pavelea.educativ Strategii didactice .deprinderi ritmice Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie fizică Grupa / clasa: grupa mare Tipul de activitate: predare . demonstraţia.cântecul Prichindel de Anton Scornea . 2003 2. 2005 3. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale.2). să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. algoritmizarea.153 Varianta 1 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Jocurile şi cântecele copiilor . tobiţă Tipul de învăţare: senzoriomotorie şi logică Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observarea. explicaţia. Daniel Tudor Pavelea. Obiective operaţionale: 1. Programa activităţilor instructiv . 5. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. observarea. exerciţiul (muzical şi motric). să-şi coordoneze paşii în coloană şi în cerc. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini reprezentând copii care se joacă.

154 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi educaţie fizică) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) obiectivele 5 min. probă practică Comunicarea constatărilor. prin învăţarea cântecului şi apoi transformarea în joc. pentru Se creează două subgrupe care se vor evaluarea prin întrece prin realizarea jocului.5 muzicală. Varianta 2 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Vacanţa de vară şi natura . exerciţiul muzical. O5 observarea planşei. O 1.2. conversaţia 10 min. este analizat Se învaţă conţinutul fiecare versurilor.2. observarea pentru evaluarea formativă Explicaţia Retenţia şi transferul 2 min. competiţia bătând în tobiţă. O 1. explicaţia.trei ori. grupa. O5 Comunicarea recomandărilor şi calificativelor. algoritmizarea.jocul muzical cu mişcări Prichindel.deprinderi melodice . Sunt explicate şi demonstrate demonstraţia sarcinile de joc pentru fiecare strofă şi apoi vor fi realizate de către toată utilizând şi tobiţa.4. Se repetă de două . exerciţiul (muzical şi motric) 5 min. strofă prin explicaţia. demonstraţia. Se prezintă model cântecul. O 3. observarea participării copiilor pentru evaluare verbalizare (recitare) şi apoi intonare Obţinerea performanţei (educaţie fizică şi educaţie muzicală) 8 min.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul II.2. demonstraţia.3) însoţite de mişcări din braţe şi paşi pe loc Observarea imaginilor şi stabilirea conţinutului acestora (jocurile copiilor) explicaţia. educatoarea integrându-se în exerciţiul muzical şi jocul copiilor marcând tempoul motric. conversaţia.5 Asigurarea liniştei şi a disciplinei. stabilirea câştigătorilor. realizarea de exerciţii pentru încălzirea fizică şi vocal .5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor .

2005 3. Tipul de învăţare: logică. Gheorghe Alexandru . Smaranda Maria Cioflica . conştient. să participe activ. să cunoască specificul anotimpului de vară şi activităţile copiilor în vacanţă. să-şi dezvolte memoria muzicală. să-şi consolideze noţiunile caracteristice despre anotimpul de vară. 2. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". să îndrăgească natura şi muzica. 3. Cristina Pavelea. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini ce reprezintă natura în anotimpul de vară şi jocuri ale copiilor. Aurelia Ana. jocul de rol (competiţie). 5. 2003 2. . Petroşani: Editura „Tehno Art". Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 4. Daniel Tudor Pavelea.educativ Strategii didactice . să-şi formeze deprinderile de interpretare muzicală. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. corectă şi expresivă. demonstraţia. creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă.cântecul La râu de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV.învăţare.observare şi povestire. explicaţia. Programa pentru clasele I-II. probă practică Resurse: 1.2) . Obiective operaţionale: 1.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. observarea.155 Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Cunoaşterea mediului Grupa / clasa: clasa I Tipul de activitate: mixt (verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul de vară şi formarea de deprinderi muzicale ) Mijloace de realizare: . Bucureşti. exerciţiul (muzical). 2004 Durata: 45 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . chestionare orală. algoritmizarea. povestirea.Proiecte tematice orientative.

5 Comunicarea conţinutului activităţii şi explicaţia.5 Se formează subgrupe ce vor intra în competiţie pentru evaluare prin probă practică şi va fi observată participarea elevilor.4. O 1.5 Observarea mingea. vieţuitoarelor. chestionare orală 5 min.2. exerciţiul muzical 10 min. Se repetă de două .5 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii. algoritmizarea. O 1.4.trei ori. în pădure. Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) Retenţia şi transferul 10 min. Apoi se va proceda prin cântarea individuală în lanţ. demonstraţia. exerciţiul muzical. explicaţia obiectivelor . povestirea. zmeul) imaginilor şi stabilirea observarea planşei. jocuri în aer liber - 10 min. O5 Se recapitulează cunoştinţele teoretice I privind caracteristicile anotimpului de vară şi activitatea copiilor. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal . la râu) şi observăm caracteristicile vegetaţiei.2.5 Povestirea unei zile de vacanţă din viaţa unui elev (merge la bunici. constatările şi se stabilesc calificativele. prin verbalizarea versurilor şi intonare muzicală. de climă şi relief. explorează natura. conversaţia conţinutului (copii la scăldat. 5 min. O 3. demonstraţia. Se comunică recomandările. observarea participării copiilor pentru evaluare competiţia prin probă practică observarea participării elevilor pentru evaluare conversaţia.învăţarea cântecului La rău şi aspecte ale anotimpului de vară.civică şi Educaţie muzicală . conversaţia. Se învaţă cântecul prin prezentare model şi pe strofe.2) explicaţia.2.156 Activităţi introductive (educaţie muzicală) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor anterioare (cunoaşterea mediului) Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi cunoaşterea mediului) Dirijarea învăţări (educaţie muzicală) 5 min.auditivă (verbale şi muzicale) cu exemple din folclorul copiilor (vezi capitolul I. Varianta 3 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară asociată Tema: Reguli de igienă . O 1.deprinderi melodice Forma de realizare: Educaţie moral . O 3.

. 4. prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. jucării de pluş (raţa) Tipul de învăţare: senzoriomotorie. Daniel Tudor Pavelea. să cunoască reguli minimale de alimentaţie. Gheorghe Alexandru .educativ Strategii didactice . să cunoască reguli minimale de igienă individuală. Şade raţa pe butoi de Alexandru Paşcanu (vezi capitolul IV. 2005 Durata: 20 minute educative în grădiniţa de copii. Smaranda Maria Cioflica . 3. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. 2003 2. Cristina Pavelea. să participe cu interes şi plăcere la activitate. probă practică. Bucureşti: conversaţia. exerciţiul (muzical). Strategia didactică: Metode didactice: observarea. Programa activităţilor instructiv Ministerul Educaţiei Naţionale.157 Grupa / clasa: grupa mică Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea deprinderilor muzicale şi a comportamentului igienic) Mijloace de realizare: . Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Durata şi obiectivele Conţinutul instructiv . explicaţia.convorbire despre reguli de igienă şi alimentaţie Obiective operaţionale: 1. Aurelia Ana. Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: panou cu imagini. 2005 3. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru".repetare. demonstraţia. Petroşani: Editura „Tehno Art”.2) .Proiecte tematice orientative. 5. chestionare orală Resurse: 1.cântecul .Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică. 2. să-şi dezvolte memoria muzicală.

auditivă (vezi capitolul I.Păsări şi animale .civică) Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor muzicale (educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală) 3 min.4 Intonarea integrală a cântecului în grup. explicaţia.2. exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie moral .4 Observarea imaginilor cu copii care se spală pe mâini. Activitate interdisciplinară integrată Tema: Dezvoltarea vocabularului prin poezie şi joc muzical .2).5 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor: repetarea cântecului Sade raţa demonstraţia.2. fac exerciţii fizice observare de imagini şi conversaţie pentru evaluare formativă 10 min.158 Activităţi introductive (educaţie muzicală) 2min O 1. cântecului. explicaţia. 3 min. realizarea de exerciţii simple (verbale şi muzicale) pentru încălzirea vocal . O5 Sunt recapitulate normele de igienă şi alimentaţie precum şi modul în care a fost învăţat cântecul. este analizat conţinutul după care este repetat de două trei ori. O 2. educatoare. O 3. pe butoi. probă urmărind imaginile care reflectă conţinutul practică colectivă.3.5 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii. conversaţia şi explicaţia Varianta 4 Denumirea activităţii. conversaţia. mănâncă. O 1. observarea comportamentului pentru evaluarea formativă Retenţia şi transferul 2 min. demonstraţia. comunicându-se aprecierile verbale. Este reactualizat model de către exerciţiul muzical.

observarea şi jocul de rol (competiţie) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: jucării de pluş (siluete ce reprezintă păsări şi animale) şi jetoane Tipul de învăţare: senzoriomotorie.jocul muzical cu mişcare Les petits oiseaux . corectă şi expresivă.învăţare. să conştientizeze conţinutul textului în limba franceză şi să-1 memoreze. Obiective operaţionale: 1. Programa pentru clasele I-II.Proiecte tematice orientative.învăţare. 2003 2. 4. 2005 3. Craiova. să-şi dezvolte memoria muzicală. verbal. 2004 Durata: 50 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele Durata şi Conţinutul instructiv .educativ Strategii . Petroşani: Editura „Tehno Art”. motric). Daniel Tudor Pavelea. probă practică Resurse: 1.159 Forma de realizare: Limba franceză şi Educaţie muzicală Grupa / clasa: clasa a II-a Tipul de activitate: predare . să-şi consolideze deprinderile de interpretare muzicală. 3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Aurelia Ana. Gheorghe Alexandru .învăţare (formare de deprinderi muzicale şi comunicare orală în limba franceză) Mijloace de realizare: . Smaranda Maria Cioflica . Bucureşti. Editura „Gheorghe Alexandru”. algoritmizarea. chestionare orală. să realizeze corect sarcinile de joc. conversaţia. 2. conform textului în limba franceză. demonstraţia. 5. Cristina Pavelea.poezia Les petits oiseaux (vezi capitolul IV. să participe cu interes şi plăcere la activitate Strategia didactică: Metode didactice: explicaţia. . prin descoperire Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: observare curentă. exerciţiul (muzical.Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică.2) .

exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (limba franceză) Dirijarea învăţării (limba franceză) conversaţia şi observarea de imagini explicaţia.160 activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) obiectivele 5min O 1. realizarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) .vezi capitolul I. competiţie a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite prin limba franceză şi muzică. explicaţia cuvintelor noi. păsărilor algoritmizarea. Retenţia şi transferul 5 min. verbalizarea. demonstraţia.4. 0 3. exerciţiul verbal Obţinerea performanţei (limba franceză şi educaţie muzicală) 15 min.2 Fixarea textului prin intonare muzicală. memorarea versurilor cu exerciţii de pronunţie didactice explicaţia. pe fragmente. fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. este prezentat model şi apoi învăţată melodia.5 Pregătirea clasei şi a elevilor pentru desfăşurarea activităţii. . demonstraţia. O 3.5 Observarea de imagini ce reflectă conţinutul cântecului Les petits oiseaux (păsări şi animale) şi comentarea modului lor de deplasare 20 min. 0 1. probă practică pentru evaluare globală. Sunt explicate regulile deplasării jocului gesturi şi specifice animalelor. explicaţia.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării. explicaţia Evaluarea prin joc de atenţie. precum şi a recomandărilor cuvenite. exerciţiul muzical şi motric. prezentarea textului în limba franceză.2 5 min. a calificativelor. traducerea lui. O5 Comunicarea constatărilor. competiţia. demonstraţia.2.

3.2) - . să-şi consolideze deprinderea de a utiliza limbajul plastic adecvat. 2. să-şi consolideze imaginaţia plastică stimulată de fondul muzical audiat. culori reci consolidare. Obiective operaţionale: 1. Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia. a unei culturi muzicale şi consolidarea deprinderilor de exprimare plastică) Mijloace de realizare: audiţie Primăvara . jocul de rol (de creaţie) Formă de organizare: frontală şi individuală Mijloace didactice: panou cu imagini de primăvară cu instrumente muzicale şi portretul compozitorului Antonio Vivaldi. demonstraţia. să-şi dezvolte cultura muzicală.concert numărul 1 de Antonio Vivaldi (vezi capitolul învăţare. să-şi formeze deprinderile muzicale de audiere. audiţia.culori calde. pictură Peisaj de primăvară . prin culori calde şi culori reci. observarea.161 Varianta 5 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Primăvara în muzică şi pictură Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Educaţie plastică Grupa / clasa: grupa pregătitoare Tipul de activitate: mixt (verificare şi formare a deprinderilor de audiere. 4. 5. să participe cu plăcere la activitate şi să manifeste dragoste faţă de artă. machetă cu imaginea unui parc de joacă Tipul de învăţare: senzoriomotorie. explicaţia. creatoare Formă de evaluare: formativă IV. exerciţiul (muzical şi plastic).

Iarna) de Antonio Vivaldi şi stabilirea ideilor comunicate muzical. în scurte fragmente muzicale Audierea unor fragmente muzicale însuşite anterior (concertele Vara.educativ Pregătirea materialelor didactice şi a sării (copii vor sta la măsuţe şi vor avea trusa pentru pictură pregătită).162 Metode de evaluare: observare curentă. orchestră. 2004 Durata: 35 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Reactualizarea cunoştinţelor. 2005 3. Petroşani: Editura „Tehno Art".Creativitatea pentru studenţi şi profesori. 03 Observarea imaginilor din natură şi stabilirea conţinutului lor (peisaje cu anotimpul de primăvară) conversaţia. O 2. 2003 2.Constantin . Iaşi: Institutul European. Programa activităţilor instructiv . observarea de imagini cu instrumente muzicale Audiţia. conversaţia. probă practică Resurse: 1. audierea. exerciţiul muzical. reflectate în picturile realizate de copii Strategii didactice explicaţia. observarea de imagini . Toamna.5 Conţinutul instructiv . Aurelia Ana. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale. chestionare orală. pentru evaluare formativă 5 min. observarea de imagini realizate de copii. O 1. Ana Stoica . Smaranda Maria Cioflica .educative în grădiniţa de copii.4 5 min.Proiecte tematice orientative. vor fi realizate exerciţii de audiere cu vioară. violoncel. deprinderilor şi evaluarea lor (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Prezentarea materialului stimul (educaţie plastică) Durata şi obiectivele 5 min.

Primăvara este descrisă sonor în imagini pline de prospeţime. .4 Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi educaţie plastică) Retenţia şi transferul 5 min.163 Dirijarea învăţării (educaţie muzicală şi educaţie plastică) 10 min. ce a creat multe lucrări pentru instrumentele de coarde. O 1.4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor învăţării—audiţie .3. ce mai sunt stabilite caracteristici complementare legate de muzica audiată si imaginile propuse a fi redate plastic. Sunt analizate lucrările şi stabilite caracteristicile muzicii în concordanţă cu picturile realizate. exerciţiul plastic 5 min. aspecte din natură). compozitor. audiţia cu casete. probă practică plastică pentru evaluare formativă. sunt comunicate calificativele. audiţia.2.3. demonstraţia. observarea de imagini (compozitorul. Se definitivează lucrările în timp. O 2. O 1. pedagog italian din secolul al XVII-lea).5 conversaţia. cu optimism. calm. explicaţia. Sunt prezentate date despre compozitor (violonist. Se audiază concomitent cu realizarea unor picturi pe planşele pregătite prin îmbinarea în egală proporţie a petelor de culoare calde şi reci. observarea. conversaţia. explicaţia.concertul Primăvara de Antonio Vivaldi şi realizarea unei picturi cu această temă.

jocul de rol (de recunoaştere) Formă de organizare: frontală Mijloace didactice: planşe (cu cifre).numărare crescătoare de la 1 la 10 . Strategia didactică: Metode didactice: conversaţia.164 Varianta 6 Denumirea activităţii: Activitate interdisciplinară integrată Tema: Numărarea crescătoare de la 1 la 10 în cântecele copiilor Forma de realizare: Educaţie muzicală şi Activitate matematică Grupa / clasa: grupa mijlocie Tipul de activitate: consolidare (aprofundarea cunoştinţelor matematice şi a deprinderilor muzicale) Mijloace de realizare: . demonstraţia. să manifeste dragoste faţă de arta muzicală şi ştiinţele matematice. să-şi consolideze deprinderile muzicale de interpretare corectă şi expresivă. 2. să participe activ. 5. Obiective operaţionale: 1. exerciţiul (matematic şi muzical). probă practică. să-şi dezvolte memoria muzicală. observarea comportamentului .2) repetare.cântecul Numărătoare cu veveriţa de Dan Voiculescu (vezi capitolul IV. observarea. jucărie de pluş (veveriţă) Tipul de învăţare: logică. 4. explicaţia.repetare. 3. conştient. să recunoască cifrele de la 1 la 10. . să numere crescător de la 1 la 10. creatoare Formă de evaluare: formativă Metode de evaluare: conversaţie. jetoane cu cifrele de la 1 la 10.joc matematic .

2003 2. efectuarea de exerciţii pentru încălzirea vocal-auditivă (verbale şi muzicale) cu exerciţii din folclorul copiilor (vezi capitolul III.5 Conţinutul instructiv . Gheorghe Alexandru Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică.educativ Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii.Proiecte tematice orientative. O5 conversaţia. Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru". exerciţiu de recunoaştere (matematic şi muzical) . Daniel Tudor Pavelea. 2005 Durata: 25 minute Tehnologia realizării activităţii Secvenţele activităţii Activităţi introductive (educaţie muzicală) Durata şi obiectivele 5 min. Cristina Pavelea. Bucureşti: Ministerul Educaţiei Naţionale.educative în grădiniţa de copii. O 1. demonstraţia. observarea. 1) Observarea de imagini şi stabilirea conţinutului lor cu cifre şi o veveriţă şi recunoaşterea cântecului după intonarea unui fragment fără versuri. 2005 3. Smaranda Maria Cioflica .165 copiil or Resurse: 1. Petroşani: Editura „Tehno Art". de către educatoare Strategii didactice explicaţia.2. Aurelia Ana. Programa activităţilor instructiv . exerciţiul muzical Prezentarea materialului stimul (educaţie muzicală şi activitate matematică) 5 min.

exerciţiul muzical. observarea copiilor pentru evaluare demonstraţia. O 1. stabilirea câştigătorilor 5 min. conversaţia.166 Reactualizarea şi evaluarea cunoştinţelor însuşite (activitate matematică şi educaţie muzicală) Obţinerea performanţei (educaţie muzicală şi activitate matematică) Retenţia şi transferul 5 min. jocul didactic echipe pentru recunoaşterea cifrelor după competiţia. proba practică pentru evaluarea formativă conversaţia. explicaţia matematic se desfăşoară prin competiţie. O 3. apoi organizarea unui concurs pe subgrupe pentru evaluarea interpretării utilizând şi jetoanele corespunzătoare textului 5 min. recomandărilor Şi a calificativelor. pe comportamentului vizualizarea jetoanelor Reactualizarea cântecului de către educatoare şi repetarea lui cu toată grupa.2 .4 Comunicarea conţinutului activităţii şi a obiectivelor ce trebuie realizate prin repetarea cântecului Numărătoare cu veveriţa şi joc matematic de numărare crescătoare de la 1 la 10. competiţia. O5 matematic Comunicarea constatărilor. jocul de rol de recunoaştere.

să-şi consolideze notaţia muzicală. Material bibliografic : Durata : Etapele şi obiectivele 2. chitară. tobe. Elevul de la baterie execută exerciţii de încălzire Activitatea copiilor Elevii Explicaţia instrumentişti Demonstraţia execută exerciţiile Exerciţiul conform explicaţiilor . să participe activ şi afectiv la activitate. 5. solfegiul. povestirea. 3. chitară. să descifreze corect partitura. exerciţiul. – explicaţia. Elevii de la chitară execută acelaşi exerciţiu dar pe durate de pătrimi. percuţie – 50’ Desfăşurarea activităţii Strategii Activitatea profesorului Activtăţi introductive 10’ O2 O3 O5 Propune pregătirea instrumentală prin exerciţii pentru clape. cromatic ascendent şi descendent. separat mâna dreaptă de mâna stângă. – Metode pentru pian. Metode si procedee : conversaţia. cd-player 1.instrumentală de muzică uşoară – orgă electronică. audiţia. să fixeze corect digitaţia. 4. să interpreteze sincronizat acompaniamentul.167 Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii uşoare Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare instrumentală – predare-invăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice – piesă vocal. demonstraţia.

Elevii urmăresc Auditia audiţia şi Explicaţia analizează partiturile Explicatia Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Fixare-evaluare 3’ Încheiera activităţii 2’ O5 Elevul de la clape urmăreşte explicaţiile şi descifrează partitura. Elevii execută împreuna conform cerinţelor. La tobe este stabilit ritmul şi exersat de elev. Partitura de chitară este prezentată elevilor. Chitariştii execută acordurile. Bateristul execută ritmul stabilit. Întreabă ce piesă a fost pusă Participa la in studiu si apreciază cu evaluare. basul. apoi in tempoul indicat. apoi impreuna cu ambele mâini. mai rar. Supraveghează elevul care descifrează partitura (eventual este solfegiată). Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 . acordurile. Distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele acompaniamentului la clape.168 specifice Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3 O5 Dirijarea învăţării cântecului 30’ O1 O2 O3 O4 Prezintă piesa ce urmează a fi studiată. profesorului. separat. sunt stabilite digitaţia. melodia. note/calificative. Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate. basul şi melodia si le interpretează. apoi mâna stângă. întâi mâna dreaptă. Încearcă o ansamblare a instrumentelor.

pe grupe de instrumente. – explicaţia. 4. Metode şi procedee: converMaterial bibliografic : suflat Durata : Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2.O5 Dirijarea învăţării Elevii urmăresc audiţia şi analizează partiturile Elevii urmăresc explicaţiile şi Audiţia Explicaţia Explicaţia . solfegiul. să interpreteze sincronizat acompaniamentul. să descifreze corect partitura. să fixeze corect digitaţia.instrumentală de muzică populară –acordeon. demonstraţia. să participe activ şi afectiv la activitate. Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. O3. – Metode pentru acordeon şi instrumente de – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Propune pregătirea instrumentală prin exercuţii tehnice pentru acordeon şi fluier. Prezintă piesa ce urmează a fi studiată: distribuie partiturile şi propune audierea ei Profesorul stabileşte digitaţia şi prezintă problemele Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul pe acordeon şi fluier Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O3. să-şi consolideze notaţia muzicală.169 Grupa : Cercul artistic: Tema : Tipul de activitate: Scopul activităţii: muzicii Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: – clasele V-VIII – muzică populară – interpretare instrumentală – predare-învăţare – formarea deprinderii instrumentale specifice populare – piesă vocal. 5. povestirea. audiţia. saţia. 3. cd-player 1. fluier. exerciţiul. O5 2. Elevii le vor realiza separat.

acordurile. 10’ înregistreazâă interpretarea ascultă cu interes şi O4. Obţinerea Încearcă o asamblare a Elevii sunt atenţi la performanţei instrumentelor şi interpretare. Supraveghează elevii care descifrează partiturile (eventual le solfegiază). Solfegiul Exerciţiul Conversaţia Demonstraţia Exerciţiul Audiţia (cd-player) Conversaţia Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 1 Grupa : Cercul artistic : Tema : Tipul de activitate : Scopul activităţii : muzicii – clasele V-VIII – muzică uşoară – interpretare vocal. cd-player Mijloace de realizare : Material didactic : Obiective operaţionale: 1.O2. chitară. după notele muzicale. analizează FixareÎntreabă ce piesă a fost pusă în Participă la evaluare studiu şi apreciază cu evaluare 3’ calificative.instrumentală – consolidare – consolidarea deprinderii instrumentale specifice uşoare – piese de muzică uşoară – orgă electronică. digitaţia. execută pe grupe de instrumente conform cerinţelor cu ajutorul profesorului. tobe. profesorului. să interpreteze corect şi expresiv cântecul . O5 Încheierea Sunt fixate sarcinile de lucru Recepţionează activităţii individual şi următoarea comunicările 2’ activitate. Sunt stabilite liniile melodice. O5 care va fi analizată apoi.170 cântecului 20’ O1.O3. O5 acompaniamentului orchestral.O 4 descifrează partitura.

anunţând sarcinile: conform 30’ frazare. Se propun exerciţii specifice pentru grupul vocal: Activitatea copiilor Elevii execută Explicaţia exerciţiile Demonstraţia conform Exerciţiul cerinţelor. Se lucrează Explicaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul . pe rând grupul vocal (5’) şi apoi cel instrumental (5’) Strategii Activităţi introductive 10’ O2 O3 Pentru instrumentişti propune game şi arpegii (pentru clape şi chitară) şi combinaţii ritmice (pentru baterie). tempo. Propune pregătirea vocalauditivă şi instrumentală pentru fiecare grup participant la activitate. demonstraţia. nuanţe. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură 4. Pregătirea Propune ansamblarea piesei şi Elevii urmăresc bazelor aper. O4 tempoul şi nuanţele. conversaţia. Obţinerea Solicită interpretarea vocala a Elevii execută performanţei piesei.propune o audiţie model. solfegiul.171 2. O1 repetarea acompaniamentului Sunt atenţi la O2 instrumental – clape. audiţia. Material bibliografic: – Didactici vocale şi instrumentale ( vezi bibliografia ) Durata : – 50’ Etapele şi obiectivele Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. audiţia şi ceptive 5’O5 explicaţiile. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul 5. să participe activ şi afectiv la oră Metode si procedee: – explicaţia. cu precizări privind interpretării. exerciţiul. chitară. Solicită cerinţelor. povestirea. şi sincronizarea O3 tobe. să-l memoreze 3.

să interpreteze corect şi expresiv cântecul. conversaţia. evaluare. didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: 50 minute .clasele V . Se fixează intrările. să-şi formeze deprinderea de solfegiere după partitură: 4. Sunt fixate sarcinire de lucru Recepţionează individual şi următoarea comunicările activitate.instrumentală Tipul de activitate: -consolidare Scopul activităţii: -consolidarea deprinderilor de interpretare muzicii populare Mijloace de realizare: -piesă folclorică acompaniată Material didactic: -acordeon.muzică populară Tema : . exerciţiul. audiţia solfegiul Material bibliografic:. 2. fluier. să participe cu interes şi plăcere la activitate Metode şi procedee: -explicaţia. demonstraţia. introducerea şi incheierea. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note. profesorului Proiect didactic 2 la Conversaţia Explicaţia Grupa : .172 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 apoi la asamblarea vocilor ci instrumentele.interpretare vocal .VIII Cercul artistic: . casetofon Obiective operaţionale: 1. să-şi sincronizeze interpretarea vocală cu acompaniamentul. Întreabă ce piesă au repetat si Participă apreciază cu note/calificative. 5.Metode pentru acordeon şi Instrumente de suflat. să-l memoreze: 3.

Se fixează intrările. nuanţele. Proiect didactic 1 Activitatea elevilor Elevii execută exerciţiile conform cerinţelor pentru grupul vocal şi cel instrumental Elevii urmăresc audiţia şi explicaţiile Elevii execută conform cerinţelor. anunţând sarcinile: frazare. O2. Toată activitatea are ca suport textul muzical – interpretare pe note Întreabă ce piesă a fost pusă în studiu şi apreciază cu calificative. Se lucrează apoi la asamblarea vocilor cu instrumentele. Sunt atenţi la sincronizarea interpretării Strategii Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Pregătirea bazelor aperceptive 5’ O5 Obţinerea performanţei 30’ O1. Solicită repetarea acompaniamentului instrumental cu acordeon şi fluier – cu precizări privind tempoul. tempo. Solicită interpretarea vocală a piesei.173 Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10’ O5 Activitatea profesorului Propune pregătirea vocalauditivă şi instumentală pentru fiecare grup participant la activitate.O4 Audiţia (cd-player) Conversaţia Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Solfegiul Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului. Conversaţia Explicaţia . Pentru grupul vocal propune vocalize Pentru instrumentişti propune game şi arpegii Propune ansamblarea vocilor cu instrumentele piesei şi este urmărită o interpretare model. O3. nuanţe. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. introducerea şi încheierea.

exerciţiul. să participe activ şi afectiv la activitate. Propune pregătirea vocalauditivă prin exerciţii de respiraţie şi vocalize. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. ziua copilului Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Povestirea Conversaţia Strategii .Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata : Etapele şi obiectivele Activităţi introductive 7’ O5 Pregătirea bazelor aperceptive 3’ O5 – 50’ Desfăşurarea activităţii Activitatea prof. Urmăresc povestirea şi se recunosc. conversaţia. – demonstraţia. să-şi sincronizeze interpretarea în grup.cd-player Obiective operaţionale: 1. Prezintă o scurtă povestire despre un copil şi lumea pe care o iubeşte. 3. să-l memoreze. 2. 5. totul într-o atmosferă de bucurie şi înţelegere. jucăriile. în care sunt: părinţii. audiţia Material bibliografic :. remarcă faptul că este ziua de „1 Iunie”. Metode şi procedee: solfegiul.174 Grupa : – clasele I-IV Cercul artistic: – Muzică uşoară Tema : – interpretare vocală Tipul de activitate : – predare-învăţare Scopul activităţii : – formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzica uşoară Mijloace de realizare: – cântece de muzică uşoară Material didactic : – pian. Activitatea copiilor Copiii execută exerciţiile conform cerinţelor. povestirea. 4. să interpreteze corect şi expresiv cântecul.

Este solfegiat de două-trei ori. Audiţia Recepţionează şi analizează interpretarea Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 2 Grupa: .predare .interpretare vocală Tipul de activitate: .Solfegiul rea şi realizează apoi Exerciţiul sarcinile date – etapele solfegiului. frazare) şi apoi pe grupuri solistice.cântece populare Material didactic: .VIII Cercul artistic: .învăţare Scopul activităţii: -formarea deprinderii de a memora şi interpreta muzică populară Mijloace de realizare:. Copii execută Demonstraţia exerciţiile conform Explicaţia cerinţelor. Distribuie partitura vocală şi prezintă conţinutul. adaugă acompaniamentul de orgă. Înregistrează interpretarea şi analizează apoi. Întreaba ce cântec au învăţat. Se trece apoi la citirea melodică. 2. stabilind problemele ce trebuie rezolvate. să interpreteze corect şi expresiv cântecul. să-1 memoreze.175 Dirijarea învăţării cântecului 25’ O1 O2 O3 O5 Obţinerea performanţei 7’ O1 O4 O5 Fixare-evaluare 3’. acordeon Obiective operaţionale: 1 . O5 Încheierea activităţii 2’ O5 Anunţă învăţarea cântecului. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte. Se execută apoi pe cuvinte.Muzică populară Tema: . după care sunt verbalizate versurile.clasele V . cu ce conţinut şi apreciază cu calificative. . Solicită apoi realizarea interpretării expresive (nuanţe. Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următorea activitate Urmăresc prezenta.cd-player. apoi ritmică cu tactare.

să-şi sincronizeze interpretareaîn grup . O3.O3. Este solfegiat de 2-3 O5 ori. conform indicaţiilor Pregătirea Prezintă informaţii legate de bazelor cântecele populare din zona aperceptive folclorică aleasă şi despre 3’ conţinutul cântecului ce O5 urmează a fi învăţat Dirijarea Anunţă învăţarea cântecului învăţării Distribuie partitura vocală şi cântecului prezintă conţinutul. adaugă acompaniamentul de acordeon.vocalize Sunt executate cromatic ascendent şi descendent. 5. Se execută apoi pe cuvinte. să-şi formeze deprinderea de solfegiere. după care sunt verbalizate versurile. verbalizarea şi interpretarea pe cuvinte Copiii execută conform cerinţelor (interpretează. O5 Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Elevii execută Explicaţia exerciţiile conform Demonstraţia cerinţelor Exerciţiul Propune pregătirea vocală prin exerciţii . Elevii le vor realiza . Se trece 25’ apoi la citirea melodică cu O1. 4. ascultă cu atenţie. povestirea. 10 ’ frazare) şi apoi pe grupuri O1.. exerciţiul. Obţinerea Solicită apoi realizarea performanţei interpretării expresive (nuanţe.176 3 .O2. să participe cu plăcere la activitate. Înregistrează interpretarea şi analizează apoi stabilind problemele ce trebuie Urmăresc prezentarea profesorului şi solicită informaţii Urmăresc explicaţiile şi realizează apoi sarcinile date – etapele solfegiului. O4. tactare. analizează) Expunerea Conversaţia Solfegiul Exerciţiul Exerciţiul Demonstraţia Explicaţia Audiţia (cd-player) . audiţii solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: . Metode şi procedee: -demonstraţia. O5 solistice.50 minute Desfăşurarea activităţii Etape/ Obiective Activităţi introductive 10 ’ O2. conversaţia.

interpretare vocală Tipul de activitate: .piesă corală la trei voci Material didactic: .50 minute Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Pregătirea pentru activitate Activitatea profesorului Dirijează activităţile introductive – organizatorice Activitatea elevilor Elevii corectează poziţia corpului Strategii Demonstraţia . cu ce conţinut şi apreciază cu calificative.VIII Cercul artistic: . Sunt fixate sarcinile de lucru individual şi următoarea activitate. Metode şi procedee: -demonstraţia. 3 .cd-player. conversaţia. să-şi formeze deprinderea de solfegiere.Ansamblu coral Tema: . povestirea. să-şi îmbogăţească repertoriul.clasele V .mixt Scopul activităţii: -formarea deprinderii de cântare în colectiv. exerciţiul. 4. solfegiul Material bibliografic: -Didactici pentru educaţie muzicală (vezi bibliografia lucrării) Durata: . pian Obiective operaţionale: 1 . să interpreteze corect şi expresiv cântecul. 5.177 Fixareevaluare 3’ O5 Încheierea activităţii 2’ O5 rezolvate. Întreabă ce cântec au învăţat. memorare Mijloace de realizare: . Participă la evaluare Recepţionează comunicările profesorului. Conversaţia Explicaţia Proiect didactic 3 Grupa: . să-şi dezvolte memoria muzicală. 2. audiţia. să participe cu plăcere la activitate..

apoi la vocea I. Cere intonarea în canon. muzicale. conform cerinţelor Elevii ascultă cântecul Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul Elevii execută cerinţele ajutaţi de propunător . Se intonează gama Do major. compozitor. apoi îl cântă O4. Exerciţiul Elevii execută după model Elevii intonează Exerciţiul după model. conţinutul textului.O4.O5 model în întregime. omogenizare.O2. Reactualizarea şi Reactualizează model piesa consolidarea învăţată în lecţia anterioară – cântecului învăţat canon la trei voci în ora anterioară Intonează cu elevii melodia.178 (Moment de cultură vocalcorală) 10’ O5 (absenţe). locul respiraţiilor. apoi cântecul O1. după demonstraţia propunătorului. corectează evetualele probleme Dirijarea învăţării Anunţă cântecul nou.O2. insistând pe probleme de intonaţie. Exerciţii de acordare a vocii.O5 în întregime. cu insistarea asupra pentru cântare.O3. cu precizarea consoanelor finale.O3. Exerciţiile de atenţie. ritm. cu intensificări şi diminuări ale intensităţii sonore pe acelaşi sunet. Dirijează însuşirea cântecului pe fragmente: citirea versurilor. varierea intensităţii sonore. intrarea primului fragment melodic întâi la vocea a III-a. 7’ strofele pe rând. emisie corectă. fiecare notă având altă durată. supleţe şi ambitus vocal din semiton în semiton până la nota do2. face 20’ câteva referiri cu privire la O1. Prezintă şi analizează lucrarea (textul stă scris pe tablă) 2 strofe cu melodie identică şi text diferit.

Demonstraţia a.după model. şi astfel până la sfârşitul cântecului Se intonează în întregime. apoi vocea I.O2. ritmice dificile. punându-se conform cerinţelor Exerciţiul accent pe probleme de interpretare Este stabilită tema şi sunt făcute aprecierile asupra activităţii Recepţionează comunicările profesorului Exerciţiul .O3 O4.O5 Încheierea activităţii 3’ O5 elementelor melodice. Elevii intonează Explicaţia întâi vocea a III-a. vocea a II. se trece apoi la fragmentul următor unde se procedează analog.179 Obţinerea performanţei 10’ O1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful