Sunteți pe pagina 1din 1

Numele _______________

Clasa _________________
Fişă de lucru independentă 1

Romanul este scis la persoana ________, acţiunea fiind centrată pe subiect, iar
perspectiva
narativă____________________________________________________________________
Naratorul se hotărăşte să scrie, deoarece
__________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Robert este ___________________________________________________________
Naratorul asociază temenul „Don Juan” personajelor sale pentru a scoate în evidenţă
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Naratorului îi place să converseze cu _________________________________pentru
că îi uneşte __________________________________________________________________
Personajul central se caracterizează printr-o natură duală, această dualitate constând în
existenţa contrariilor în modul de a simţi şi de a se manifesta al naratorului. După cel citeşte
pe Giovanni Papini, naratorul simte______________________________________________

Fisă de lucru independentă 2


Citiţi următorul fragment:

„O asemenea întâlnire – decisivă şi pentru mine, şi pentru soartă Romanul adolescentului


miop a fost Un om sfârşit al lui Giovanni Papini. (...)
Nu-mi putusem închipui până atunci că pot semăna atât de mult cu alcineva. Mă regăseam
aproape pe de-a-ntregul în copilăria şi adolescenţa lui Papini. Ca şi el, eram timid, foarte
miop, urât, devorat de o curiozitate precoce şi fără margini, voind să citesc tot, visând să pot
scrie despre toate. Ca şi el, iubeam singurătatea şi mă înţelegeam numai cu prietenii
inteligenţi şi erudiţi; ca şi el uram şcoala şi nu credeam decât în celel ce învăţam singur, fără
ajutorul profesorilor” (M Eliade, Memorii, I)
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Ce ţi-a comunicat acest fagment despre adolescentul Mircea Eliade?
2. De ce afirmă dolescentul Mircea Eliade că lectura cărţii Un om sfârşit a fost decisivă
pentru soarta Romanului adolescentului miop?
3. Rescrie fragmentul cu cuvintele tale.
4. Te atrage personalitatea dezvăluită în Memorii?