Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat,

Manager general

PLANUL DE PREVENIRE A SITUA IILOR DE URGEN

Nr.crt. Locul unde poate apare situa ia de urgen M sura sau lucrarea necesar Dot
Nr.crt.
Locul unde poate apare
situa ia de urgen
M sura sau lucrarea
necesar
Dot ri i materiale
necesare
Responsabilit i
Observa ii
Data:
Întocmit,
Verificat,
RCMS
RMCMS