Sunteți pe pagina 1din 11

Reglarea eficientă a

retrovizoarelor
Reglarea corectă a retrovizoarelor unui vehicul,
va împiedica sau va reduce la minimum
“zonele moarte”, care în clipa devierii de pe
banda de circulaţie, fac să apară dintr-o dată
obstacole neobservate, care pereclitează
conducerea în condiţii de siguranţă.

O bună vizibilitate, anulează


“surprizele” pe şosea!

Ing. Miguel Angel Espinosa


Conform datelor poliţiei israeliene
cam 18% din accidentele de circulaţie
din Israel sunt cauzate în timpul
devierii de pe banda de circulaţie.

60% dintre şoferii ce au provocat accidente, au


argumentat la investigarea acestora, că nu au
observat vehicolul care fusese lângă ei.
Ing. Miguel Angel Espinosa
Atunci, cum se reglează retrovizoarele unui
vehicol, pentru a avea o eficacitate maximă?

Vom începe a regla retrovizoarele, desigur atunci când suntem


deja în vehicol, fiind stabili pe un loc şi nu în timp ce conducem,
pe când şedem într-o poziţie, care ne este comodă şofatului.

•Retrovizorul central: Va fi reglat astfel încât să cuprindă o viziune


maximală a suprafeţei geamului din spate al vehicolului în
chenarul oglinzii sale centrale.
• Trebuie şi să ne asigurăm că niciun obiect să
nu deranjeze această viziune.

Ing. Miguel Angel Espinosa


Reglarea retrovizoarelor laterale
• Retrovizorul stâng (cel din partea şoferului): Se va regla astfel
încât să nu vedem de loc, latura stângă a vehicolului din
poziţia comodă de şofat. Doar atunci când ne vom mişca spre
stânga şi ne vom apropia capul de geamul stâng, doar atunci
va trebui să observăm latura stângă a vehicolului.

• Retrovizorul drept (cel din partea călătorului): Şi acesta va fi


reglat astfel încât să nu vedem latura dreaptă a vehicolului.
Odată cu mişcarea corpului şoferului spre dreapta, spre
mijlocul vehicolului, doar atunci ca şofer, va trebui să
observăm prin retrovizorul din partea dreaptă, latura dreaptă a
vehicolului.
Calea neeficace a
reglării unui
retrovizor lateral.

Calea cea mai


eficace a reglării
unui retrovizor
lateral.
Retrovizorul central (din mijlocul parbrizului)
e insuficient !

Această oglindă
reflectează doar
traficul din
spatele
vehicolului.

Zon
ă mo
artă Zonă vizuală o artă
Zo nă m

Prin acest retrovizor nu se pot vedea vehicolele apropiate


din părţile laterale ale vehicolului tău.

Ing. Miguel Angel Espinosa


Utilizând retrovizoarele laterale reglate obişnuit
(când
(când se
se văd
văd în
în acestea
acestea şi
şi părţile
părţile laterale
laterale ale
ale vehicolului
vehicolului propriu)
propriu)

Folosind Suprafaţa zonelor


retrovizoarele moarte este mai
laterale şi cel redusă
mijlociu

Zo
nă Zonă vizibilă
m ă
oa a rt
rt o
ă m
n ă
Zo

Celelalte vehicole se văd mai bine şi mai multă vreme


Ing. Miguel Angel Espinosa
Reglarea retrovizoarelor laterale după noua metodă
propusă
(Vezi
(Vezi drumul
drumul şi
şi traficul
traficul nevăzând
nevăzând părţile
părţile laterale
laterale ale
ale vehicolului
vehicolului tău)
tău)
După această
metodă sunt 4 zone
moarte înguste, iar
zona vizibilă e cu
mult mai lărgă
Z
o z
n . Zona vizibilă z
ă z
m . o
m o m n
o a o ă
a r a
r t r m
t ă o
ă t
a
ă r
t
Zonă ă
Zonă
vizibilă vizibilă
“nouă” “nouă”

Astfel vedem vehicolele dimprejur cu mult mai bine şi pe


o perioadă mai lungă
Ing. Miguel Angel Espinosa
1. Conduci cu mai multă încredere, atunci când vezi bine mediul
înconjurător.

2. Noaptea nu eşti orbit încontinu de farurile vehicolului din urma ta.

3. Privirea spre lateral nu necesită mult timp, deoarece “zona


moartă”, e cu mult mai redusă şi astfel îţi vei întoarce mai rapid
privirea spre şosea.

4. Când ne vom uita în retrovizoare, vom vedea ceea ce e strict


necesar şi nu “accesorii”.
O zonă vizibilă mai bună,
ceea ce înseamnă: mai
puţine accidente!

Durează un oarecare timp ca să ne obişnuim cu noua


reglare a retrovizoarelor.

Fiţi constanţi şi aceasta vă va îmbunătăţii confortul


conducerii şi siguranţa dumneavoastră.
Ing. Miguel Angel Espinosa