Sunteți pe pagina 1din 1

101:

nr 1-scoala glosatorilor si postglosatorilor, traditiunea, agnatiunea, jurisprudenta in epoca clasica, partile


principale ale formulei;
nr 2-scoala istorica si noua scoala istorica, partile accesorii ale formulei, senatusconsultele si constitutiunile
imperiale, uzucapiunea, legitimarea si emanciparea.

102:
nr. 1: proprietate quiritara, categorii sociale in per republicii,digestele lui justinian,forta executorie a sentintei
si adoptiunea
nr. 2: magistratii in epoca republicii, codul institutele si novelele lui justinian, proprietatea pretoriana, puterea
parinteasca, forta juridica a sentintei

103:
nr 1- org in principat jurisprudena in epoca veche dezrobitii prop gintilor si actiunile civile si pretoriene
nr 2- dominatul, legea citatiunilor, actiunile arbitrare, oamenii liberi cu cond speciala si prop familiei

104: importanta dr privat roman, rap dintre dr civil si dr pretorian, actiuni in rem si actiuni in personam,
latini si peregrini, servituti prediale

105: Diviziunile dreptului privat roman, Edictul pretorului, Persoana juridica, Litis contestatio si efectele
sale, Uzufructul.

106: distinctie drept public drept privat, actiunea in revendicare, agnatiunea, restitutio in integrum si
interdictele, digestele

107:
nr 1- categorii sociale in epoca republicii, legea celor XII table, actiunile arbitrarii, uzucapiunea,capitis
deminutio.

nr 2- reformele lui Servius Tullius, actiunile civile si pretoriene, adoptarea si structura legii, legitimarea si
emanciparea, traditiunea.

108:
nr.1: principatul, senatus consultele si constitutiunile imperiale, litis contestatio, adoptiunea,
proprietatea quritara

nr.2: dominatul, codul, institutele si novelele lui Justinian, forta juridica a sentintei, patria potestas,
proprietatea praetoriana

109:
nr 1: diviziunile dreptului privat roman, jurisprudenta in epoca veche, litis contestatio si efectele sale, latinii si
peregrinii si proprietatea familiala

nr 2: importanta dreptului roman, raportul dintre dreptul civil si pretorian, forta juridica a sentintei,
proprietatea colectiva a gintii si oamenii liberi cu o conditie juridica speciala

*** magistratii in timplu republicii,raportul dintre dreptul civil si pretorian, caracterele prpr quiritare ,
venditio bonrorum (si mai urmeaza ceva dupa el), adoptiunea, 

S-ar putea să vă placă și