Sunteți pe pagina 1din 22

Proiectare asistata de calculator (CAD)

Curs – AutoCAD/AutoCAD LT 2010

Etapele cursului de AutoCAD/AutoCAD LT 2010

Capitolul 1: Introducere in AutoCAD 2010


Lectia 1: Explorarea Mediului de Lucru
Lectia 2: Lucrul cu Fisiere AutoCAD
Lectia 3: Afisarea Obiectelor

Capitolul 2: Crearea Desenelor Elementare


Lectia 1: Introducerea Datelor
Lectia 2: Crearea Obiectelor Elementare
Lectia 3: Utilizarea Comenzii Snap
Lectia 4: Utilizarea Comenzilor Polar Tracking si
PolarSnap
Lectia 5: Utilizarea comenzii Object Snap Tracking
Lectia 6: Lucrul cu Unitati

Capitolul 3: Manipularea Obiectelor


Lectia 1: Selectarea Obiectelor din Desen
Lectia 2: Modificarea Pozitiei unui Obiect
Lectia 3: Crearea Noilor Obiecte din Obiecte Existente
Lectia 4: Modificarea Unghiului unui Obiect
Lectia 5: Crearea unei Imagini Oglindite a unui Obiect
Lectia 6: Multiplicarea Obiectelor
Lectia 7: Modificarea Marimii unui Obiect

Capitolul 4: Organizarea Desenelor si Comenzi de Investigare


Lectia 1: Folosirea Layerelor
Lectia 2: Modificarea Proprietatilor unui Obiect
Lectia 3: Modificarea Rapida a Proprietatilor
Lectia 4: Potrivirea Proprietatilor Obiectelor
Lectia 5: Utilizarea Meniului Properties
Lectia 6: Utilizarea Tipurilor de Linii
Lectia 7: Utilizarea Comenzilor de Investigare

Capitolul 5: Modificarea Obiectelor


Lectia 1: Utilizarea Comenzilor Trim si Extend
pentru Definirea Granitelor unui Obiect
Lectia 2: Crearea Geometriilor in Paralel
Lectia 3: Spargerea unui Obiect in Doua Obiecte
Lectia 4: Inserarea unei Raze in Coltul unui Obiect
Lectia 5: Crearea unui Colt Unghiular intre Doua
Obiecte
Lectia 6: Modificarea unei Singure Parti a Formei
unui Obiect

Capitolul 6: Lucrul cu Layout-uri


Lectia 1: Utilizarea Layouturilor
Lectia 2: Utilizarea Comenzii Viewport

Capitolul 7: Adnotarea Desenelor


Lectia 1: Crearea Textelor Multiline
Lectia 2: Crearea Textelor Singleline
Lectia 3: Editarea Textelor
Lectia 4: Utilizarea Stilurilor de Text

Capitolul 8: Cotarea
Lectia 1: Crearea Cotelor
Lectia 2: Utilizarea Stilurilor de Cotare
Lectia 3: Utilizarea Comenzii Multileaders
Lectia 4: Editarea Cotelor

Capitolul 9: Hasurarea Obiectelor


Lectia 1: Hasurarea Obiectelor
Lectia 2: Editarea Hasurii

Capitolul 10: Lucrul cu Obiecte Reutilizabile


Lectia 1: Utilizarea Blocurilor
Lectia 2: Lucrul cu Design Center
Lectia 3: Utilizarea Meniului de Unelte

Capitolul 11: Crearea Obiectelor Suplimentare


Lectia 1: Lucrul cu Polilinii
Lectia 2: Crearea unei Linii Curbe
Lectia 3: Crearea Elipselor
Lectia 4: Utilizarea Tabelelor

Capitolul 12: Imprimarea Desenelor


Lectia 1: Aranjarea in Pagina
Lectia 2: Imprimarea Desenelor

Capitolul 13: Crearea Desenelor Sablon


Lectia 1: Crearea Desenelor Sablon
Curs - AutoCAD 2010 3D

Etapele cursului de AutoCAD 2010 3D

Capitolul 1: Introducere in Modelarea 3D


Lectia 1: Introducere in 3D
Lectia 2: Crearea Corpurilor Solide Elementare
Lectia 3: Retea Elementara
Lectia 4: Lucrul in 3D
Lectia 5: Introducere in Modelarea cu Forme Libere

Capitolul 2: Fluxul de Lucru in Modelare


Lectia 1: Crearea Modelelor din Profile 2D
Lectia 2: Utilizarea Booleana in Modelele Solide
Lectia 3: Crearea Modelelor Compuse
Lectia 4: Extragerea Geometriei din Modelele Solide
Lectia 5: Obtinerea Informatiilor din Obiectele 3D

Capitolul 3: Editarea Modelelor


Lectia 1: Adaugarea Detaliilor in Modelele Solide
Lectia 2: Editarea Modelelor Solide
Lectia 3: Manipularea Modelului
Lectia 4: Duplicarea Modelului
Lectia 5: Convertirea Obiectelor 2D
Lectia 6: Modelarea Elementara a Retelelor

Capitolul 4: Sectionarea si Crearea Modelelor


Lectia 1: Sectionarea unui Model si Crearea Desenelor
Lectia 2: Crearea Desenelor pe baza Modelului 3D

Capitolul 5: Vizualizare
Lectia 1: Utilizarea Stilurilor de Vizualizare
Lectia 2: Utilizarea Luminilor
Lectia 3: Utilizarea Materialelor
Lectia 4: Utilizarea Soarelui
Lectia 5: Refacerea Imaginii
Lectia 6: Navigarea prin Model
Lectia 7: Utilizarea Camerelor si a Vederilor

Capitolul 6: Utilizarile Prototipului Digital

Lectia 1: Printarea 3D
Curs - AutoCAD P&ID 2010

Etapele cursului de AutoCAD P&ID 2010

Capitolul 1: Introducere

Capitolul 2: Proiecte AutoCAD P&ID

Capitolul 3: Crearea unui P&ID

Capitolul 4: Adnotarea Componentelor

Capitolul 5: Modificerea unui P&ID

Capitolul 6: Managementul Proiectelor

Capitolul 7: Validarea Proiectelor

Capitolul 8: Managementul Datelor

Capitolul 9: Imprimare si Publicare

Capitolul 10: Inchiderea si Salvarea Proiectului


Curs - AutoCAD Electrical 2010

Etapele cursului de AutoCAD Electrical 2010

Capitolul 1: Fluxul de Lucru


Lectia 1: Navigarea Interfatei
Lectia 2: Fluxul de Lucru Elementar

Capitolul 2: Elementele de Baza a Proiectului


Lectia 1: Managerul de Proiecte
Lectia 2: Lista Desenelor unui Proiect
Lectia 3: Navigarea in Proiect
Lectia 4: Managementul Proiectelor

Capitolul 3: Schema de Cablare


Lectia 1: Cabluri si Scari
Lectia 2: Cablarea Punct la Punct
Lectia 3: Numerotarea Cablurilot
Lectia 4: Semnale Sursa - Destinatie

Capitolul 4: Schematica Componentelor


Lectia 1: Inserarea Simbolurilor Schematice
Lectia 2: Inserarea Simbolurilor Schematice din Lista
Lectia 3: Terminale, Terminale Multilevel, Jumperi
Lectia 4: Circuite
Lectia 5: Circuite Multifazice
Capitolul 5: Editarea Schematicii
Lectia 1: Comenzi elementare
Lectia 2: Copierea Datelor de Catalog
Lectia 3: Actualizarea Blocurilor
Lectia 4: Utilizarea Uneltelor de Audit
Lectia 5: Actualizarea si Reetichetarea Desenelor

Capitolul 6: Rapoarte
Lectia 1: Crearea Rapoartelor

Capitolul 7: Panouri de Comanda


Lectia 1: Crearea Panourilor de Comanda
Lectia 2: Utilizarea Sinelor DIN
Lectia 3: Utilizarea Editorului de Terminale
Lectia 4: Adnotarea Panourilor de comanda
Curs - AutoCAD Mechanical 2010

Etapele cursului de AutoCAD Mechanical 2010

Capitolul 1: Introducere
Lectia 1: Navigarea Interfetei
Lectia 2: Organizarea Desenului

Capitolul 2: Calitatea Obectelor si Managementul Layerelor


Lectia 1: Calitatea Managementului
Lectia 2: Controlul Layerelor

Capitolul 3: Organizarea Geometriilor Desenului


Lectia 1: Modul de Creare si Organizare a Desenelor
Lectia 2: Structurarea Datelor unui Desen
Lectia 3: Editarea si Reutilizarea Datelor

Capitolul 4: Unelte pentru Crearea Geometriilor Cheie


Lectia 1: Unelte de Core Design
Lectia 2: Unelte Power Snaps
Lectia 3: Axe
Lectia 4: Construirea Liniilor
Lectia 5: Proiectarea cu Linii
Lectia 6: Adaugarea Datelor Standard Pentru Gauri

Capitolul 5: Unelte pentru Manipularea Geometriilor


Lectia 1: Editarea Uneltelor
Lectia 2: Comenzi Puternice
Lectia 3: Ascundere Asociativa

Capitolul 6: Generatoare de Componente Mecanice


Lectia 1: Componente Standardizate
Lectia 2: Lanturi si Curele
Lectia 3: Generatr de Axuri
Lectia 4: Componente de Ax Standardizate
Lectia 5: Arcuri

Capitolul 7: Crearea Planselor


Lectia 1: Vederi Model Space in Layout-uri
Lectia 2: Crearea Planselor in Model Space
Lectia 3: Adnotarea Vederilor cand Folosim Structuri
Lectia 4: Crearea Cartuselor

Capitolul 8: Dimensionarea si Adnotarea Desenelor


Lectia 1: Adnotarea si Simboluri de Adnotare
Lectia 2: Crearea Cotelor
Lectia 3: Editarea Cotelor
Lectia 4: Hole Charts and Fits Lists
Lectia 5: Liste de Revizie

Capitolul 9: Liste de Materiale, Liste de Componente


Lectia 1: Referintele Componentelor
Lectia 2: Liste de Materiale
Lectia 3: Inserarea Listelor de Componente
Lectia 4: Adnotarea Componentelor

Capitolul 10: Calcule de Proiectare


Lectia 1: Calcule de Proiectare

Capitolul 11: Leveraging Your Existing Data


Lectia 1: Fisiere DWG
Lectia 2: Fisiere IGES
Lectia 3: Link-uri Inventor

Capitolul 12: Optiuni Mecanice pentru Managerul CAD


Lectia 1: Proiectare Bazata pe Standarde
Lectia 2: Configurarea Leyrelor, Textelor,
Proprietatile Obiectelor
Lectia 3: Configurarea Uneltelor de Adnotare
Lectia 4: Proprietatile Componentelor, BOM, Liste de
Componente
Curs - AutoCAD Inventor 2010

Etapele cursului de AutoCAD Inventor 2010

Capitolul 1: Introducere
Lectia 1: Interfata cu Utilizatorul
Lectia 2: Manipulare, Navigare
Lectia 3: Proiectarea Componentelor Parametrice

Capitolul 2: Tehnici Elementare de Schitare


Lectia 1: Crearea Schitelor 2D
Lectia 2: Constrangeri Geometrice
Lectia 3: Cotarea Schitelor

Capitolul 3: Poriectarea Formelor Elementare


Lectia 1: Crearea Componentelor cu Schite Elementare
Lectia 2: Schitare la Nivel Mediu
Lectia 3: Editarea Componentelor Parametrice
Lectia 4: Editarea 3D
Lectia 5: Crearea Caracteristicilor de Lucru
Lectia 6: Crearea Formelor Folosind Comanda Sweep

Capitolul 4: Proiectarea Formelor Detaliate


Lectia 1: Crearea Tesiturilor si Razelor
Lectia 2: Crearea si Filetarea Gaurilor
Lectia 3: Oglindirea Componentelor
Lectia 4: Crearea Componentelor cu Pereti Subtiri

Capitolul 5: Proiectarea Ansamblurilor


Lectia 1: Proiectarea Ansamblurilor
Lectia 2: Utilizarea Fisierelor in Proiectarea Ansamblurilor

Capitolul 6: Crearea, Plasarea si Constrangerea Componentelor


Lectia 1: Plasarea Componentelor in Ansamblu
Lectia 2: Constrangerea Componentelor
Lectia 3: Inserarea Componentelor Standard
Utilizand Content Center
Lectia 4: Proiectarea Componentelor in Ansamblu
Capitolul 7: Interactiunea cu Ansamblul
Lectia 1: Identificarea Componentelor in Ansamblu
Lectia 2: Unelte de Analiza si Miscare
Lectia 3: Prezentarea Ansamblului

Capitolul 8: Crearea Vederilor Elementare


Lectia 1: Desenarea Mediului de Creare
Lectia 2: Vederea de Baza si Proiectata
Lectia 3: Vedere de Sectiune
Lectia 4: Vederi Detaliate
Lectia 5: Vederi Crop
Lectia 6: Managementul Vederilor

Capitolul 9: Cote, Adnotari si Tabele


Lectia 1: Tehnici Automate de Cotare
Lectia 2: Tehnici Manuale de Cotare
Lectia 3: Adnotarea Gaurilor si Filetelor
Lectia 4: Crearea Axelor si Simbolurilor
Lectia 5: Tabele de Revizie

Capitolul 10: Adnotarea Desenelor de Ansamblu


Lectia 1: Lista de Materiale a Ansamblului
Lectia 2: Crearea si Customizarea Listei de
Componente
Lectia 3: Crearea Baloanelor

Capitolul 11: Standare de Desen


Lectia 1: Setarea Standardelor de Desen
Lectia 2: Resurse de Desen
Curs - AutoCAD Inventor 2010
Sheet Metal

Etapele cursului de AutoCAD Inventor 2010 – Sheet Metal

Capitolul 1: Introducere
Lectia 1: Introducere in Sheet Metal
Lectia 2: Metode de Proiectare a Foilor de Metal
Lectia 3: Reguli

Capitolul 2: Mediul de Proiectare


Lectia 1: Fete
Lectia 2: Flanse
Lectia 3: Flanse de Contur
Lectia 4: Tivuri

Capitolul 3: Operatii de Proiectare a Foilor de Metal


Lectia 1: Taiere
Lectia 2: Perforare
Lectia 3: Cusaturi
Lectia 4: Impaturire
Lectia 5: Indoire
Lectia 6: Crearea Gaurilor
Lectia 7: Crearea Racordarilor
Lectia 8: Caracteristici de Lucru
Lectia 9: Caracteristici de Tipar
Lectia 10: Caracteristici de Oglindire
Lectia 11: Caracteristici de Rulare
Capitolul 4: Tehnici de Proiectade a Foilor de Metal
Lectia 1: Abordari de Proiectare
Lectia 2: Utilizarea Modelelor Scheletice
Lectia 3: Utilizarea DXF/DWG a Desfasuratelor
Lectia 4: Using Legacy 3D Geometry
Lectia 5: Tehnici de Creare a Formelor Complexe de
Tabla
Lectia 6: Setarea Librariei de Stante

Capitolul 5: Utilizarea desfasuratelor


Lectia 1: Crearea Desfasuratelor
Lectia 2: Exportarea Fisierelor DXF/DWG

Capitolul 6: Documentarea Proiectelor


Lectia 1: Crearea Desenelor
Lectia 2: Documentatie
Lectia 3: Notarea Perforarilor si Indoiturilor
Lectia 4: Ordinea indoirii
Curs - AutoCAD Inventor 2010
Cable&Harness

Etapele cursului de AutoCAD Inventor 2010 –Cable&Harness

Capitolul 1: Crearea proiectelor de Cabluri si


Harnasament
Lectia 1: Crearea Proiectelor

Capitolul 2: Cablara unui Ansamblu


Lectia 1: Adaugarea Firelor si Cablurilor
Lectia 2: Trasarea Firelor si Cablurilor
Lectia 3: Importarea Datelor Cablurilor
Lectia 4: Adaugarea Cablurilor Panglica

Capitolul 3: Rafinarea Proiectului


Lectia 1: Modificarea firelor, Cablurilor si Cablurilor
Panglica
Lectia 2: Lucrul cu Racorduri
Lectia 3: Lucrul cu Componente Virtuale

Capitolul 4: Comunicarea Proiectului


Lectia 1: Crearea Desenelor cu Vederi ale Cablurilor
si Harnasamentelor
Lectia 2: Adnotarea
Lectia 3: Exportarea Datelor de Proiectare

Capitolul 5: Configurarea Librariilor


Lectia 1: Definirea Librariilor
Lectia 2: Configurarea Fisierelor Pentru Rapoarte

Capitolul 6: Crearea si Publicarea Continutului


Electric
Lectia 1: Definirea Componentrlor Electrice si a
Conectorilor
Lectia 2: Managementul Librariilor
Lectia 3: Crearea Librariilor
Lectia 4: Managementul Continutului Librariilor
Curs - AutoCAD Inventor 2010
Simulation

Etapele cursului de AutoCAD Inventor 2010 – Simulation

Capitolul 1: Introducere in Analiza cu Element Finit


Lectia 1: Prezentare Generala
Lectia 2: Prezentarea Simularii Dinamice

Capitolul 2: Analiza la Stress


Lectia 1: Pregatirea si Rularea unei Simulari
Lectia 2: Afisarea Rapoartelor
Lectia 3: Analiza Ansamblurilor
Lectia 4: Studiul Proiectarii Parametrice
Lectia 5: Mesh Control
Lectia 6: Efectuarea Analizei Modale

Capitolul 3: Simularea Dinamica


Lectia 1: Crearea Articulatiilor
Lectia 2: Definirea Incarcarilor si Proprietatile Articulatiilor
Lectia 3: Rularea Simularii si Analizarea Rezultatelor
Lectia 4: Construirea Modelelor Neredundante
Lectia 5: Schimbul Rezultatelor Simularii
(Dinamice/Stres)

Capitolul 4: Probleme de Proiectare si Solutii


Lectia 1: Rezolvarea Problemelor de Proiectare
Curs - AutoCAD Inventor 2010
Tooling

Etapele cursului de AutoCAD Inventor 2010 – Tooling

Capitolul 1: Introducere in Crearea Matritelor de Injectie


de Plastic
Lectia 1: Proiectarea Componentelor de Plastic
Lectia 2: Crearea Ansamblului unei Matrite
Lectia 3: Amplasarea si Ajustarea Componentei

Capitolul 2: Proiectarea Cavitatii si Miezurilor Matritei


Lectia 1: Pozitia Alimentarii, Contractia Materialului,
si Definirea Spatiului de Lucru
Lectia 2: Analiza pentru Optimizare
Lectia 3: Proiectarea Piesei
Lectia 4: Miezuri/Cavitate si Insertii

Capitolul 3: Componentele Matritei si Proiectarea


Ansamblului
Lectia 1: Proiectarea Retelei de Alimentare,
Alimentarii si Canalelor de Racire
Lectia 2: Crearea Placii de Baza a Matritei
Lectia 3: Extragerea Piesei
Lectia 4: Bucsa de Alimentare si Inelul de Fixare
Lectia 5: Sistemul de Racire
Lectia 6: Elemente de Inchidere
Lectia 7: Combinarea Componentelor Matritei

Capitolul 4: Verificarea Matritei


Lectia 1: Efectuarea Analizelor Matritei
Lectia 2: Comunicarea Analizelor Matritei
Curs – Autodesk Moldflow 2010

Etapele cursului de Autodesk Moldflow 2010

Capitolul 1: Introducere

Capitolul 2: Analiza Rapida de Umplere-Racire-Contractie

Capitolul 3: Analiza Fluxului de Lucru

Capitolul 4: Cerintele Modelului

Capitolul 5: Optimizarea Modelului

Capitolul 6: Amplasarea Alimentarii

Capitolul 7: Analiza Procesului de Turnare

Capitolul 8: Interpretarea Rezultatelor

Capitolul 9: Proiectarea Alimentarii si Retelei de Turnare

Capitolul 10: Umplere

Capitolul 11: Setari pentru Analiza Curgerii

Capitolul 12: Autodesk Moldflow Communicator

Capitolul 13: Ghidul Proiectarii


Curs – Autodesk Vault 2010

Etapele cursului de Autodesk Vault 2010

Capitolul 1: Itroducere Autodesk Vault


Lectia 1: Prezentare Generala

Capitolul 2: Operatiuni Elementare de Vault


Lectia 1: Accesarea Serverului Vault
Lectia 2: Interfata cu Utilizatorul
Lectia 3: Lucrul cu Fisierele

Capitolul 3: Colaborare Vault – Autodesk Inventor


Lectia 1: Adaugarea Modelelor Inventor in Vault
Lectia 2: Operatiuni Vault in Inventor
Lectia 3: Lucrul cu Vault in Inventor

Capitolul 4: Colaborare Vault - AutoCAD


Lectia 1: Accesarea lui Vault in AutoCAD
Lectia 2: Lucrul cu Fisiere AutoCAD
Lectia 3: Lucrul cu Referinte Externe in AutoCAD

Capitolul 5: Colaborare Vault - AutoCAD Electrical


Lectia 1: Lucrul cu Fisiere AutoCAD Electrical

Capitolul 6: Colaborare Vault - AutoCAD Mechanical


Lectia 1: Lucrul cu Fisiere AutoCAD Mechanical
Lectia 2: Lucrul cu Referinte Externe in AutoCAD
Mechanical
Capitolul 7: Operatiuni Elementare Vault
Lectia 1: Personalizarea Vederilor
Lectia 2: Cautarea Fisierelor
Lectia 3: Mutarea si Redenumirea Fisierelor
Lectia 4: Reutilizarea Desenelor
Lectia 5: Utilizarea Fisierelor Vault in Exteriorul
Mediului Vault
Lectia 6: Managementul Proiectelor
Lectia 7: Inlocuirea Fisierelor

Capitolul 8: Organizarea Fisierelor Vault


Lectia 1: Cum Organizam Fisierele Inventor
Lectia 2: Adaugarea Modelelor Existente in Vault
Dotare sala de curs
Cursurile se vor desfasura intr-o sala de curs special amenajata si
dotata cu urmatoarele echipamente si licente software :

Pentru activitatile de proiectare asistata :

 2 retele de 12 statii de lucru portabile Lenovo Thinkpad W700, dotate


cu software licentiat ;
 Licente software CAD corespunzatoare sesiunilor de instruire
desfasurate.

Pentru activitatile de programare CNC :

 Strung educational – Emco Concept Turn 55


 Masina de frezar educationala – Emco Concept Mill 55
 Interfata CNC pentru strunjire– SIEMENS SINUMERIK / FANUC
 Interfata CNC pentru frezare – SIEMENS SINUMERIK / FANUC
 Software licentiat pentru programarea CNC.

 Emco Concept Mill 55

 Emco Concept Turn 55


Desfasurare cursuri
 Instruirea se desfasoara folosind suport de curs autorizat ;
 Cursurile sunt sustinute de instructori autorizati, instruiti in utilizarea ultimelor
versiuni ale programelor ;
 Activitatea practica are un rol extrem de important desfasurandu-se pe aplicatii
practice din mediul real ;
 Structura cursurilor este adaptata in functie de nivelul de pregatire al cursantilor,
incepatori/avansati ;
 Cursurile se incheie prin parcurgerea unui test teoretic si practic care se
finalizeaza prin acordarea unor diplome de absolvire recunoscute national si
international.

Programul standard de instruire:


Cursurile au un program de desfasurare particularizat in functie de progamul ce
face obiectul cursului, precum si modulul ales, astfel durata este 40 ore de curs, 8
ore/zi.
Cursurile noastre sunt concepute intr-un mod secvential, logic pentru o mai buna
asimilare si necesita un efort minim de concentrare din partea studentului pentru
cele mai bune rezultate.
Date de contact :
HOFAG ENGINERIRNG SRL
Strada Bobalna, Nr. 4
105600 – Campina
Tel. /Fax : +40 244 336.567
E-mail : management@cadcam-training.ro
www.cadcam-training.ro