P. 1
PROIECT

PROIECT

|Views: 766|Likes:
Published by Anca-Manuela Ileana

More info:

Published by: Anca-Manuela Ileana on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

BORDEROU

A. PIESE SCRISE 1. Argument 2. Lucrări de construcţii – BUIANDRUGI 2.1. Noţiuni despre buiandrugi 2.2. Betonul ca material pentru lucrările din beton 2.3. Tipuri de beton (clase şi mărci) 2.4. Elemente componente ale betoanelor (lianţi, agregate, adaosuri, plastifianţi, apă). 2.5. Prepararea pe şantier a betonului 2.6. Transportul betonului la obiect 2.7. Punerea în operă a betonului 3. Antemăsurătoare – buiandrugi 4. Necesarul de materiale – buiandrugi 5. Necesar de utilaje – buiandrugi 6. Necesar de forţă de muncă – buiandrugi 7. Deviz pe categorii de lucrări – buiandrugi 8. Centralizator de materiale 9. Bibliografie 10. Anexe B. PIESE DESENATE 1. Plan parter 2. Plan fundaţie

20

3. Detalii de fundaţie 4. Plan învelitoare 5. Faţada principală 6. Secţiune verticală

1. ARGUMENT

Prezentul proiect tratează o locuinţă individuală alcătuită din: hol dormitor living bucătărie Construcţia sau clădirea are o suprafaţă construită de 85, 28 m2, o suprafaţă locuibilă de 53,11 m2 şi o suprafaţă utilă de 70,97 m2. Accesul în clădire se face prin faţada principală pe o scară cu trei trepte. La intrare este dezvoltat un hol din care este permis accesul în dormitor, bucătărie, living. A. STRUCTURA DE REZISTENŢĂ a acestei clădiri este alcătuită din fundaţii continue sub pereţi alcătuite din talpă şi soclu, pereţii din zidărie de cărămidă plină presată la exterior şi interior, planşee din beton armat monolit turnat peste parter împreună cu centurile. 1. Fundaţiile sunt proiectate a se executa din beton simplu marca B76 în talpă şi B100 în soclu. Adâncimea de fundamentare s-a stabilit la cota 80 cotă care depăşeşte adâncimea de îngheţ a zonei care este de 80 cm faţă de cota terenului natural (CTN). Dimensiunile tălpii de fundaţie sub pereţii exteriori sunt de 60x80 şi sub pereţii interiori 40 cm. Soclul ca element al fundaţiei va avea înălţimea de 50 cm şi lăţimea de 50 cm sub pereţii exteriori şi 40 cm sub pereţii interiori.

2

Buiandrugi se vor arma cu bare drepte şi etriere din OB37 cu diametru de φ = 8. Buiandrugii vor avea lungimea mai mare cu cel puţin 30 cm decât golul pe care se execută pentru a transmite încărcările date de elementele de deasupra. Panelele au dimensiunea în secţiune de 12x12. Deasupra tuturor pereţilor portanţilor se va turna o centură de beton marca B200 care va avea lăţimea egală cu lăţimea zidului şi înălţimea de 15 cm. 6. preiau încărcările date de învelitoare. Aceştia vor avea grosimea egală cu grosimea peretelui şi înălţimea de 15 cm. 15x15. 8x8.5 cm. zăpadă. preiau încărcăturile de la căpriori şi le transmit popilor. Pereţii de rezistenţă exteriori au grosimea de o cărămidă jumătate ( 37. 10. Deasupra golurilor de uşi şi ferestre se vor turna buiandrugi din beton armat monolit. aceştia dau forma acoperişului şi realizează pe cosoroabă şi pe pana de coamă.Deasupra soclului s-a prevăzut o hidroizolaţie realizată din carton bitumat lipit cu bitum cald în două straturi pentru a împiedica pătrunderea apei prin capilaritatea la zidărie care duce la formarea igrasiei. vânt şi le transmit structurii de rezistenţă a clădirii Şarpanta are în alcătuire: cosoroabă din lemn ecarisat cu dimensiunile de 15x15 cm. Acoperişul acestei construcţii are în alcătuire o structură de rezistenţă şi învelitoare. 3 . Cosoroaba se aşează pe conturul pereţilor exteriori şi se leagă de centura cu mustăţi lăsate special cu dimensiunea φ 10.) asigurând atât rezistenţa dar şi izolarea termică şi fonică a locuinţei iar pereţii interiori de rezistenţă au grosimea de o cărămidă (25 cm.) şi răspund cerinţei de rezistenţă şi de compartimentare a spaţiului interior. Căpriorii se vor realiza cu dimensiunile de 10x10. 2. 3. Şarpanta ca structură de rezistenţă este alcătuită din elemente care dau formă acoperişului.

Pe tot conturul exterior al locuinţei se va realiza un trotuar din beton monolit cu o pantă de 2% pentru scurgerea apelor între trotuar şi soclu se va turna bitum topit pentru etanşare. ELEMENTE DE ÎNCHIDERE ŞI ELEMENTE EXTERIOARE 1. 3. C. - Cleşti. Învelitoarea acestei construcţii se va realiza din tablă zincată îmbinată prin falţuri orizontale şi verticale. se fixează câte doi popi şi căpriori contra vântului etc. Zugrăveli (tip. FINISAJE Finisajele acestei clădiri sunt alese din gama soluţiilor moderne: 1. faianţă). Pardoselile (reci. calde). culoare) 5. Tapete.- Popii se vor executa din lemn rotund cu dimensiunile φ 12 cm şi au rolul de a prelua toate încărcăturile şarpantei şi de a le transmite planşeului prin intermediul unor tălpi de lemn. 2. ţigla prinsă pe o reţea de şipci. Tâmplărie 2. Tencuieli (interioare. Placaje (gresie. 4 . structura B. bătută în cuie prin intermediul unei copci pe astereala din scândură. 4. prevăzuţi în proiect. exterioare). 3.

2. Se execută din beton armat monolit sau din elemente prefabricate (mai rar). călăreţi şi etriere. bare ridicate. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII .1.2. BETONUL CA MATERIAL PENTRU LUCRĂRILE DIN BETON 5 .BUIANDRUGI 2. Buiandrugii monoliţi se execută de regulă din aceeaşi marcă de beton ca la planşee şi centuri. Buiandrugii mai lungi de 2 m se vor arma ca şi grinzile cu bare drepte. Buiandrugii se armează cu minim patru bare de rezistenţă legate între ele cu etriere cu diametrul 6 mm. Etape de execuţie: realizarea cofrajului din panouri scândură (două laterale şi fundul) armarea (montarea carcasei) betonarea compactarea betonului decofrarea (mai întâi lateralele şi apoi fundul) Buiandrugii au rolul de a prelua încărcările care vin deasupra golului şi de a le transmite zidăriei pe care reazemă. NOŢIUNI DESPRE BUIANDRUGI Buiandrugii sunt elemente de rezistenţă amplasate deasupra golurilor de uşi şi ferestre. 2.

plase sudate. betoanele pot fi turnate obişnuit. cu oţeluri sub formă de vergele netede. betonul armat poate fi turnat monolit. injectate. profilate. betoanele pot fi betoane simple. iar pentru execuţia corectă a armăturilor de asemenea să aibă noţiuni precise despre execuţia betoanelor. Piatra de ciment se obţine din întărirea pastei de ciment sau a laptelui de ciment (un amestec de ciment cu apă) care se întăreşte în timp. betoane precomprimate. astfel: 1) După natura agregatelor. Din punctul de vedere al execuţiei. Clasificarea betoanelor Betoanele se pot clasifica din mai multe puncte de vedere. Betonul armat este realizat din combinarea betonului simplu care nu rezistă la eforturi de întindere (care pot fi numite 1/10 din cele de compresiune). prefabricat sau cu eforturi iniţiale de compresiune transmise prin armături. rumeguş). Beton simplu se obţine din amestecarea agregatelor pietriş sau piatră spartă şi nisip cu ciment şi apă. 2. torcretate sau turnate sub apă. care preiau eforturile de întindere. pompate. deşeuri ceramice) şi betoane cu agregate organice naturale sau artificiale (talaş.3. 3) După procedeul de punere în operă. cu sau fără armături. betoane armate cu profiluri laminate. după turnarea în diferite forme şi după întărirea cimentului se formează o piatră artificială numită beton întărit. artificiale (granulit. denumit beton precomprimat. 2) După modul de armare. cu agregate minerale uşoare.În condiţiile lucrului pe noile şantiere fierarii betonişti sunt chemaţi să execute şi lucrări de betoane. betoanele se clasifică în betoane agregate grele sau naturale. TIPURI DE BETON (CLASE ŞI MĂRCI) a. 6 . zguri metalurgice. betoane armate cu armături obişnuite (flexibile). formând betonul proaspăt.

20 – 40% la cele macroporoase). b. betoane centrifugate. 140 – 85 şi STAS 10107/0 – 76 s-a introdus clasificarea betoanelor în funcţie de „clasă” în loc de „marcă”. 6) Din punctul de vedere al compactării sunt betoane compacte. 5) După procedeul de întărire. betoane grele (2. foarte uşoare (sub 1. semicompacte. Echivalenţa dintre clasele şi mărcile de beton este dată in următorul tabel: Clasa betonului Bc 3.500 kg/m3). sunt betoane necompactate. al rezistenţei la îngheţ – dezgheţ (G50. sunt betoane întărite în condiţii normale. betoane vibrovacuumate. fără 5 7% la cele compacte. macroporoase şi betoane celulare (în care golurile cu aer ajung la 75%. betonul plastic şi betonul fluid. betoane compactate prin vibrare. betoane compactate manual. G100. betoanele se clasifică în betoane foarte grele (2.000 – 1.0 Marca betonului B 50 B 75 Clasa betonului Bc 25 Bc 30 Marca betonului B 350 B 400 7 . betoane presate şi betoane vibropresate. 9) Betoanele se mai clasifică din punct de vedere al lucrabilităţii (L 0 – L1) cu tasare 1 – 9 cm. 8) Din punct de vedere al densităţii aparente. Clasa este simbolizată cu Bc (beton clasă) urmat de valoarea rezistenţei caracteristice exprimată în N/mm2 (valoarea minimă statistică sub a cărei valoare se pot întâlni cel mult 5% din rezultate) Marcă este simbolizată cu B după care se înscrie valoarea rezistenţei medii (în Kgf/cm2).5 Bc 5.000 kg/m3). uşoare (1. G150) conform normativului C.200 – 2.4) După procedeul de compactare folosit. Clasele şi mărcile betoanelor În normativul C.2). betoane autoclavizate. 140 – 85 (anexa 1.200 kg/m3). betoane vacuumate. betonul proaspăt se clasifică în beton vârtos. corespunzătoare unui coeficient de variaţie c=15% acceptat convenţional că reprezintă o calitate medie a execuţiei. 7) Din punct de vedere al consistenţei. 7 – 10% la semicompacte. al impermeabilităţii (P2 – P10).500 kg/m3).700 – 2.700 kg/m3). betoane aburite. semigrele (1.

În prepararea betonului cea mai mare importanţă o au cimenturile. Aceştia pot fi de natură organică (bitumurile pentru betoane asfaltice pentru drumuri) şi de natură minerală (cimentul. Ca urmare a unor procese chimice şi fizice se obţine un produs dur clincherul.0 B 150 Bc 40 B 500 Bc 15. Cimentul poate fi înlocuit şi de alţi lianţi.0 B 200 Bc 45 B 600 Bc 20. ipsosul şi varul) sau micşti (amestec de ciment. ipsos şi polimeri).5 B 300 Bc 60 B 800 Rezistenţele betoanelor se stabilesc conform STAS 1275 – 80 de regulă pe cuburi de 20x20x20 cm sau 10x10x10 cm. ADAOSURI. Materiile prime sunt concasate şi încălzite până la temperatura de 1400 – 1450ºC într-un cuptor rotativ. b) Cimenturile Acestea se obţin prin clincherizarea unui amestec de calcar şi argilă în proporţii determinate de calitatea cimentului la care se adaugă componente silicioase.0 B 250 Bc 50 B 670 Bc 22. APĂ) În componenţa betonului intră două categorii de material: cimentul şi apa între care se produce o serie de reacţii chimice în timpul prizei şi întăririi betonului şi agregatele care nu participă la reacţii fiind elemente inerte.4.5) va trebui să aibă la încercarea de compresiune o forţă mai mare 2. un beton de marca B100 (Bc 7. PLASTIFIANŢI. aluminoase sau feruginoase. prelevate la locul de descărcare din mijlocul de transport. astfel. Din clincher răcit cu adaosuri de ghips se obţine cimentul care are proprietatea ca în prezenţa apei să se întărească cu întârziere (începerea prizei este astfel 8 . ELEMENTELE COMPONENTE ALE BETOANELOR (LIANŢI.5 B 100 Bc 35 B 450 Bc 10. AGREGATE. a) Lianţii Prin lianţi se înţeleg materialele care leagă granulele agregatelor pentru formarea betonului.Bc 7.

cu un anumit grad de viscozitate. M30 şi Pa35 (STAS 1500 – 75. Priza cimentului. P50 şi P55 (STAS 388 – 80. aici se produce fenomenul de întărire a granulei de ciment ce absoarbe apa din gel transformându-se treptat în piatră de ciment (câteva săptămâni). în N/mm2. Dacă clincherului i se adaugă lianţi hidraulici (care se întăresc în apă şi aer) ca zgură. devenind rigidă. Ciment cu adaosuri) P40. Cimenturile sunt cu priză rapidă sau cu întărire rapidă şi cu degajare de căldură mare (pentru betonare pe timp friguros) sau cu degajare mai mică de căldură. urmată de cifre care reprezintă rezistenţa cimentului la compresiune. fenomenele chimice şi fizice continuă La nivelul gradului de ciment.. fără adaosuri. această rigiditate marchează fenomenul de priză. prin degajarea de căldură. se obţin tot atâtea calităţi de ciment. Întărirea betonului: după fenomenul de priză. Cimentul în contact cu apa suferă o serie de transformări fizice şi chimice formându-se o pastă de ciment. Cimenturile sunt caracterizate prin tipul de priză şi timpul de întărire. Principalele sortimente standardizate sunt: F25. var cenuşă de furnal în diferite proporţii. lianţi hidraulici.dirijată). Fenomenele de priză şi întărire datorită fenomenelor chimice sunt însoţite de degajare de căldură. fineţea de măcinare şi rezistenţele mecanice. Ciment portland) 9 . În perioada de întărire betonul trebuie să fie permanent umed pentru a asigura apa necesară hidratării continue a granulelor de ciment şi a se evita contracţiile. confecţionate din mortare plastice şi încercate după 28 zile. Marca cimentului este simbolizată cu litere ce indică în general compoziţia. care începe să se întărească în timp. obţinută pe prisme de 4x4x16 cm. Fineţea de măcinare a cimenturilor se caracterizează prin suprafaţa granulelor de ciment pe gram. lianţi hidraulici. prin variaţia volumului. Cimentul astfel obţinut. învelite de un strat impermeabil numit gel. P45. rezistenţa cimentului este proporţională cu fineţea de măcinare c) Sorturile de ciment Producerea cimenturilor este standardizată. se numeşte ciment portland.

d) Agregate La confecţionarea betoanelor se pot folosi agregate. În STAS 1667 – 76 se prescriu condiţiile tehnice pentru agregate naturale grele. drumuri. cimenturi expansive. care provin din dezagregarea naturală a rocilor sub acţiunea îngheţurilor şi dezgheţurilor repetate şi a acţiunilor mecanice produse de apa râurilor. cimenturi hidrotehnice rezistente la sulfaţi) PA 300 şi PA400 (STAS 7055 – 80 Ciment portland alb) Mai sunt cimenturi pentru destinaţii speciale. cu întărire rapidă. În afară de aceasta dimensiunea maximă a granulelor trebuie să fie cel mult 1/3 din dimensiunea secţiunii transversale şi ½ din grosimea plăcilor. H35 (STAS 3011 – 83. produse din azbociment. Granulele nu trebuie să depăşească o anumită mărime: 30 mm la betonul monolit. sonde. SRA 35. Agregatele minerale naturale sunt constituite fie din agregate de râu. minerale naturale sau artificiale şi agregate organice (de natură vegetală) importante sunt agregatele naturale. În betonul simplu se pot folosi şi agregate cu dimensiuni mai mari de 100 – 150 mm. piste. Agregatele se spală de impurităţi cum ar fi: praf humus argilă 10 . 20 mm la prefabricate. Agregatele minerale artificiale sunt constituite în mod obişnuit din granulit sau argilă expandată. fie din agregate concasate.- SR 35. Distanţa dintre armături se fixează astfel ca aceasta să poată fi bine înconjurată de beton. care se obţin prin sfărâmarea în concasare a rocilor sau bolovanilor mari. obţinându-se agregate colţuroase.

5.6. mortarelor şi pentru stropire se poate utiliza în ordinea de preferinţă următoarele tipuri de apă: apă potabilă (de băut) apă nepotabilă (râuri. Pentru dozarea cimentului. Descărcarea betonului proaspăt se face cât mai repede pentru evitarea începuturilor de segregare. se folosesc aditivi plastifiaţi. impusă şi de forma elementului sau aranjarea armăturilor.e) Apa Pentru realizarea betoanelor. lacuri. 2. PREPARAREA PE ŞANTIER A BETONULUI Betonul se poate prepara manual sau mecanic. în următoarea ordine: apă ciment nisip pietriş După dozare se face malaxarea acestora în betoniere cu cădere liberă sau în betoniere cu amestecare forţată cel puţin 30 de secunde. TRANSPORTUL BETONULUI LA OBIECT 11 . izvoare) apă de mare apă minerală f) Aditivi (adaosuri) Pentru a îmbunătăţii lucrabilitatea betonului şi a structurii lui pentru lucrări la care se cere o omogenitate superioară. puţuri. Pentru accelerarea sau întârzierea prizei betonului se folosesc aditivi întârzietori sau acceleratori de priză. 2. agregatelor şi apei se folosesc dozatoare automate.

PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI Înainte de betonare se verifică terenurile şi gropile de fundaţie prin verificarea dimensiunilor: săparea ultimului strat se face înainte de turnare. poziţia armăturii. vagoane speciale Zve – Uecs cu instalaţie pneumatică pentru transport în vrac. 2) pentru ciment: semiremorcile SRC de 9 t. 12 .Pentru a duce betonul la locul de betonare se folosesc: boburi macarale de diferite tipuri jgheaburi sau burlane benzi rulante pompe vagoane Transportul la şantier se face cu agitatoare sau autobasculante cu benă ca mijloace de manipulare intermediare se folosesc recipiente speciale de transport: buncăre basculante tomberoane bene cu fund mobil bene basculante Se poate efectua şi transportul pneumatic al betonului (prin utilizarea aerului comprimat). 4. rosturilor.7. Durata de transport variază de la 30 la 90 minute după temperatura şi natura betonului.5 t. Pe betonul proaspăt şi pe betonul întărit se fac verificări. Pentru şantiere şi centrale de beton aprovizionarea materialelor se face cu următoarele utilaje: 1) pentru agregate : autobasculante 1-ABS – 116 (cu basculare prin spate). verificarea săgeţilor. şi 4..5. AB-15-116 (basculare prin spate şi lateral) autocamioane basculante de 3. 2. La controlul cofrajelor se face verificarea dimensiunilor.

la înălţimi mai mari se folosesc tuburi pentru turnare. Vibrarea pune în mişcare particulele componente ale betonului asigurând astfel aranjarea lor omogenă conform granulaţiei particulelor. golurilor pentru instalaţii. TURNAREA ŞI COMPACTAREA BETONULUI Turnarea se face direct din mijlocul de transport cu măsuri de precauţie pentru a nu se produce segregări (separarea pietrişului de masa betonului proaspăt). 13 . Compactarea betonului la lucrări de volum mic se face cu mijloace manuale (maiuri de lemn sau metalice. vergele metalice). Turnarea direct în cofraj nu trebuie să depăşească înălţimea de 1. Colţurile şi marginile grinzilor se îndeasă cu şipci şi cu vergele metalice. funcţionarea macaralelor. funcţionarea benelor. La elementele de dimensiuni mici se face cu căuşe şi lopeţi. cofrajele se udă cu 2-3 ore înainte de turnare. impurităţi).5 m. distanţele dintre armături.reazemelor popilor şi contra-vânturilor. Se va urmări ca armătura să nu se deplaseze şi să fie bine îngropată în beton.8. Betonul segregat înainte de turnare se reamestecă pentru a-şi recăpăta omogenitatea. La armături se verifică poziţia lor conform desenelor. numărul de vibratoare. dozatoarele de agregate şi ciment. Compactarea mecanică se face prin vibratoare. lopeţi cu muchia teşită. După aceste verificări şi pregătiri se montează podişul pentru circulaţia muncitorilor şi a mijloacelor de transport care trebuie să nu deformeze cofrajul şi să nu rezeme pe armătură lăsând liber spaţiul de betonare. 2. caloţilor. Înainte de începerea operaţiilor de betonare se verifică: funcţionarea betonierelor cu dozatoarele de apă. acoperirile cu beton şi starea armăturilor (rugină. funcţionarea pompelor de beton.

iar după oprirea vibrării betonul devine compact.9225 m3 Rotund = 1.375x0. cu astereală din scânduri de răşinoase.96+0.20x0.375) + 2(2x1.40x0. grinzi şi stâlpi din panouri nefolosibile. scurte şi subscurte.60x0.375)+1(2x1. CA 02 I Turnarea betonului armat în elementele construcţiilor exclusiv cele executate în cofraje glisante.20) + 1.76+0.În timpul vibrării betonul este fluid.00 m3 2.90x0.00 x 0.20 = 0.60=5. ANTEMĂSURĂTOARE – BUIANDRUGI FERESTRE 1.60x0.20 m2 3. 3(2x2. 3(2. CZ 0106b Beton marca B200 pentru betoane obişnuite cu agregate grele. 45+0.40x0. Vibrarea se poate face prin vibratoare de interior (obişnuit de forma cilindrică).16 m2 Rotund=5.375)=0.90x0.375x0. în buiandrugi.20 + 2. CB 04 A COFRAJE pentru beton armat în plăci. 3. denumite şi pervibratoare şi prin vibratoare de suprafaţă.20) + 2(1.64+0.75+0.20+1. pentru armat în elemente cu secţiune redusă sau 14 .20+150x0.375x0. exclusiv susţinerile la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv la plăci şi grinzi. sortate cu granulaţia până la 16 mm.

624 m2 m3 m3 0.385x1.210x1.385 0.00=0.310x1.00=0.21 CB 04 A Panouri de cofraj cu astereală din scânduri de răşinoase scurte şi subscurte dulapi de răşinoase scânduri de răşinoase cuie cu cap conic tip A pentru construcţii ulei emulsionabil pentru decofrare kg kg 0.9225x1.120x5.00 m3 4.025x5.0026 0. NECESAR DE MATERIALE – BUIANDRUGI CZ 0106B Ciment M30 (saci) Nisip 0-3 mm Nisip 3-7 mm Pietriş 7-16 mm Apă kg m3 m3 m3 m3 350x1.13 0.0005x5. 0.20=0.929 m3 Rotund=1.025x5.20=0.657x1.657 0.00045x5.00234 15 .00=0.20=0.armături foarte dese şi în piloţi Franki preparat cu ciment M30 în instalaţii necentralizate.00=350 0.20=0.20=0.13 0.00=0.008=0.31 0.

293 CA 03 I Vibrator de adâncime pentru Beton acţionat electric 0.008 0.293x1.9-1. NECESAR DE UTILAJE – BUIANDRUGI CZ 0106 B Betoniere de 250 l cu cădere liberă Acţionată electronic ore 0.5 16 .00=0.00=0.300x1.50x1.5 kw ore 0.3 5.00=1.CA 02 I Beton marca …1) Apă m3 m3 1.00=0.008x1.

2 Dulgher construcţii 3.00=0.16x1.2 Dulgher construcţii 1.468 0.280x1.59 0.2 Dulgher construcţii 2.44x1.00=0.404 0.27x5.2 Muncitor deservire 3.16x1.00=0.00=0.85 CB 04 A Dulgher construcţii 4.59x1.6.850x1.20=0.16 0.20=0.20=0.20x5.12x5.09x5.728 0.44 0. NECESAR DE FORŢĂ DE MUNCĂ CZ 0106 B Betonist 2.1 Dulgher construcţii 1.20=1.04 0.28 0.20=1.14x5.624 CA 02 I Betonist 5.00=0.2 Dulgher construcţii 2.1 ore ore ore ore ore 0.2 Betonist 3.2 Betonist 1.00=0.16 17 .2 ore ore 0.1 ore ore ore ore 0.

16 0.00=0.67x1.1 Betonist 2.89x1.87 18 .89 0.00=0.1 ore ore ore ore 0.2 Muncitor deservire 2.00=0.16x1.00=0.87x1.Fierar 3.2 Muncitor deservire 3.67 0.

BUIANDRUGI 19 . DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRU .7.

M.82 161.13 TOTAL GENERAL 384. CENTRALIZATOR DE MATERIALE Nr.10 146 8. Simbol Preţul unitar Cantitatea UM Denumire articol de Turnarea betonului armat în elemente construcţiilor material manoperă utilaj 0.23 3 m146 3 0.23 1.30 5. Denumire material U.40 0.30 129. pentru armat în elemente cu secţiune redusă sau armături foarte deseM30 piloţi Franki preparat cu 3 Ciment şi în ciment M30 în instalaţii necentralizate.272 răşinoase scurte şi subscurte exclusiv susţinerile la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv la 1 Apă plăci şi grinzi Beton marca B200 pentru betoane obişnuite cu m1.16 27.33 0.396 51. 2 (Beton B200) 8. sortate cu granulaţia până la 16 mm.46 79.00 3. grinzi şi stâlpi din panouri nefolosibile.70 Kg .9 Dulapi de răşinoase Nisip 0…3 mm Nisip 0…7 mm Panouri de cofraje Pietriş 7…16 mm Scânduri de răşinoase Ulei emulsionabil m3 m3 m3 m2 m3 m 3 5 6 7 8 9 10 11 0.01 0.42 3 CZ0106 B agregate grele.30 43.82 Kg 350.8.00 163.21 6 384.30 129 172.40 20 0. Crt .31 0.60 6. crt.89 2 TOTAL 4 Cuie cu cap conic Kg 0.60 6.39 0.60 CA 02 I exclusiv cele executate în cofraje glisante în Material e Manoper ă Utilaj Total 1 buiandrugi Cofraje pentru beton armat în plăci.70 0. cu astereală din scânduri de 2 CB04A Nr.716 6.616 142.30 43. Cantitatea 17.

Davidescu I. R. Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaje în construcţii. Finisaje în construcţii. 1980.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Tehnologia lucrărilor de construcţii. 4. Bucureşti.. Ediţia a-II-a. Protecţia muncii în construcţii-montaj. Utilajul. 6. Zaharia N. Tehnologia lucrărilor decorative. 1978. Davidescu I. Tehnologia lucrărilor de construcţii.9. 1995. 7.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura tehnică. Bucureşti.. Bucureşti. 1989. 1981... manual pentru licee industriale cu profil de construcţii clasa a-XI-a şi şcoli profesionale. Editura Didactică şi Pedagogică. 1976. Cartea fierarului betonist. A. Nicolae V. Bucureşti. Roşoga C. Roşoga C. Prundeanu D. Editura Didactică şi Pedagogică.. Davidescu I. 3. Institutul de construcţii Bucureşti. Darie M. 1980.. Editura Tehnică. 2.. Bucureşti... 1979. A. 9. Bucureşti. Cartea zidarului. 8.. A şi colectiv.. Cărare T. R. Peştişanu C. Mihul. BIBLIOGRAFIE 1. 21 . Denis V.. 1993. Roşoga C. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bucureşti. 5. revizuită. Terlea A.

22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->