Sunteți pe pagina 1din 31

m 


 
c  

    


  
      

  

  


c  !"

 #$%&'( ") * +,


  -'%.&&%&&& % * '&,
/ '&$0 %1")
! 2 3
  !4 5 (
/  %
 6  5.0
Õ 

DANEMARCA MAREA BALTICA


MAREA NORDULUI

POLONIA
OLANDA

BELGIA
LUXEMBURG
CEHIA
FRANTA

AUSTRIA
ELVETIA
Relieful
Germania se caracterizeaza prin
succesiunea,de la nord la sud, a trei trepte
de relief,care cresc altidudinal in aceeasi
directie: campia, masive muntoase vechi şi
joase, si muntii tineri şi inalti. c 

Cateva unitati de relief: Campia Germaniei,


 
M-tii Harz,Masivul Sistos Renan
(Eiffel,Hunsruck,Taunus si Westerwald),
Pad. Tuningiei, Pad. Neagra, Pod. Bavariei
si Alpii Bavariei (Zugspitze-2963 m)
c
 
Clima este temperată de Aproape un sfert din
tranziţie cu influenţe oceanice din vest suprafaţa ţării este acoperită de
si continentale din est. Ib ansamblu, păduri de conifere(îndeosebi pin) şi
Germania are o clima temperat- foioase(în principal fag).
maritima pe coasta Marii Baltice si a
Marii Nordului, cu ierni mai blande si
veri racoroase, si continentala in sud si
est.
m  !" este bogata si
legata printr-un vast sistem de
canale, ce se dirijeaza spre trei
bazine marine:
Marea Nordului (Rin, Weser, Elba)
Marea Baltica (Oder) etc.
Marea Neagra ( Dunărea cu afluenţii

" #c  R 
 R 
  R Lacul Boden / Constanza
@ 
´ Capitala 

- Műnchen,
- Hamburg,
- Frankfurt,
- Stuttgart,
- Bremen,
- Hanovra,
- Leipzig,
" $% & % ' 
"  (
! !  
 
! 
  ! "
) *$ + $ "$
$ ! "
!#!$%!
& &'!
´ ( ( ((()
((()
 (("
*(+
 ,(-

 '! &'!
# ( 
., 


& 
/
 !"
Agricultura
m Germania, ţară a carei producţie
vegetală este limitată de condiţile
naturale nefavorabile, este un mare
producător de : cereale îndeosebi de
orz, ovaz si secara precum si de cartofi,
sfecla de zahar. plante furajere.

Se cresc în special bovine, porcine şi ovine.


 ,-#

Hamburg,
Bremen (la Marea Nordului),
Duisburg (pe Rin

PORTUL HAMBURG
c

 
  TRENURI DE MARE VITEZĂ


-.
-
c  
M-tii Alpii Bavariei
Õ pitze
m Bavariei
M-tiimareaeara
278
#0( —1.2


%'3
4


5

)


.
)

BERLIN - 

R