P. 1
Calculul consumului de abur

Calculul consumului de abur

|Views: 519|Likes:
Published by Alisa Manoloiu

More info:

Published by: Alisa Manoloiu on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

A.

PROBLEME REZOLVATE

1. O turbin de MW 12 cu parametrii aburului la intrare bar 90
0
= p ; C 535
o
0
= t i
presiunea la evacuare bar 04 , 0 =
c
p , are trei prize fixe (pentru preînclzire
regenerativ) la presiunile: bar 18
1
= p ; bar 4
2
= p i bar 9 , 0
3
= p cu b
1
0 085 = , ,
b
2
0 057 = , , b
3
0 049 = , , unde b reprezint cota de debit extras la priz, raportat la
debitul unitar la intrare. Se cer:
a. consumul de abur al turbinei;
b. debitele de abur la prizele turbinei;
c. debitele de calcul ale regiunilor.

Rezolvare
a. Consumul de abur al turbinei se determin cu ajutorul ecuaiei de bilan

( ) ( ) ( ) [ ]
P
m H b H b b H b b b H
e
m
i i i ic
η
= ⋅ + − + − − + − − −
0 1 1 2 1 2 3 1 2 3
1 1 1 1

H H
i ic 1
, sunt cderile de entalpie pe regiuni.
Pentru a determina cderile de entalpie se folosete diagrama h s − conform (fig. 2.1.a).
Se determin cderea teoretic total de entalpie pe turbin

kJ/kg 1435 2039 3474
0
= − = − =
ct t
h h H

unde ( )
0 0 0
, t p f h = , iar ( )
0
, s p f h
c ct
=
Pentru determinarea cderii interne trebuie cunoscut randamentul intern η
i
.

CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR
SAU DE GAZE

TURBINE CU ABUR I GAZE
26
Randamentul intern η
i
se determin cu formula
η
η
η
i
e
m
= , în care:
– η
e
este randamentul efectiv; se alege din diagrama
11.1 [1,6,7] funcie de puterea turbinei:
( ) 82 , 0 MW 12 = = f
e
η .
– η
m
este randamentul mecanic care se alege din
diagrama 11.2 ; ( ) . 99 , 0 MW 12 = = f
m
η
Rezult randamentul intern

η
η
η
i
e
m
= = =
0 82
0 99
0 828
,
,
,

Cderea intern este
kJ/kg 1188 828 , 0 1435 = ⋅ = ⋅ =
t i i
H H η

Cunoscând cderea real de entalpie H
i
i entalpia la intrare h
0
se poate determina
entalpia real aburului la ieirea din turbin (condensator):
kJ/kg 2286 1188 3474
0
= − = − =
i c
H h h

Intersectând izobarele prizelor p
1
, p
2
, p
3
cu procesul real se obin entalpiile aburului
extras la prize: h
1
, h
2
, h
3
.

Se determin cderile de entalpie pe regiuni.

kJ/kg 338 3136 3474
1 0 1
= − = − = h h H
i

kJ/kg 268 2868 3136
2 1 2
= − = − = h h H
i

kJ/kg 218 2650 2868
3 2 3
= − = − = h h H
i

kJ/kg 364 2286 2650
3
= − = − =
c ic
h h H

Cu aceste valori se obine debitul de abur la intrarea în turbin:

( ) ( ) ( ) [ ]
kg/s 38 , 11
365 049 , 0 ... 1 218 057 , 0 085 , 0 1 268 085 , 0 1 338 1 99 , 0
10 12
3
0
=
− − + − − + − + ⋅

= m

b. Debitele la prize se determin cu relaia: m b m
i i
= ⋅
0
, unde i = 1 2 3 , , este numrul
prizei (fig. 2.1.b). Se obin:

kg/s 967 , 0 38 , 11 085 , 0
0 1 1
= ⋅ = ⋅ = m b m
kg/s 649 , 0 38 , 11 057 , 0
0 2 2
= ⋅ = ⋅ = m b m
kg/s 558 , 0 38 , 11 049 , 0
0 3 3
= ⋅ = ⋅ = m b m
p
0
h
0
A
B
t
h
s
t
0
B
H
t
p
1
h
ct
Η
i1
p
2
p
3
p
c
Η
i2
Η
i3
Η
ic
h
1
h
2
h
3
h
c

Fig. 2.1. a

CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE
27
c. Debitele de calcul ale regiunilor se
determin astfel:
kg/s 38 , 11
0
= = m m
I

kg/s 413 , 10 967 , 0 38 , 11
1
= − = − = m m m
I II

kg/s 764 , 9 649 , 0 413 , 10
2
= − = − = m m m
II III

kg/s 206 , 9 558 , 0 764 , 9
3
= − = − = m m m
III IV

m m
IV c
= este debitul de abur evacuat la
condensator.
Cu aceste debite (maxime pe regiuni) se face
dimensionarea seciunilor de curgere prin
turbin, respectiv înlimi de ajutaje, lungimi de
palete, diametre.
2. O turbin cu puterea MW 50 P
e
= i parametrii aburului la intrare bar 130
0
= p i
C 565
o
0
= t , iar la condensator presiunea bar 06 , 0 =
c
p , are dou prize reglabile la
presiunile bar 13
1
= p i bar 2 , 1
2
= p . La funcionarea în regim de condensaie pur
se admite c puterea este
e cond
P P 8 , 0
max
= , iar la funcionarea în regim de termoficare
atunci când una dintre prize debiteaz la maxim maximorum, cealalt debiteaz 75 %
din debitul ei maxim. Se cer:
a. debitele maxime ale prizelor;
b. debitele de calcul ale regiunilor;
c. puterea maxim.

Rezolvare
a. Debitele maxime ale prizelor se determin folosind ecuaia de bilan energetic:
( )
i c i i i
m
e
H m H H m H m
P
⋅ + + + ⋅ =
2 1 2 1 1
η

unde debitele i cderile de entalpie corespund regiunilor turbinei (fig.2.2).
Se alege randamentul efectiv
( ) 82 , 0 MW 50 = = f
e
η . Aceast valoare,
determinat din diagrama 11.1, se micoreaz
cu ( ) % 10 ... 4 , datorit pierderilor suplimentare
introduse de prizele reglabile. Astfel:
( ) 787 , 0 738 , 0 84 , 0 96 , 0 9 , 0 = ⋅ =
e
η
Se propune . 75 , 0 =
e
η
Pentru randamentul mecanic se alege din
diagrama 11.2, ( ) 995 , 0 MW 50 = = f
m
η .
Cu aceste valori se calculeaz randamentul
intern 754 , 0
995 , 0
75 , 0
= = =
m
e
i
η
η
η .
I
II
III
IV
0
m
I
m
II
m
III
m
IV
m
1
m
2
m
3
m
c
m
¯
=

3
1
1
i
i
b
H
i1 H
i2
H
i3
H
ic
b
1
b
1
b
1
1

Fig. 2.1. b
I
II
III
0
m
I
m
II
m
III
m
1
m
2
m
c
m
H
i1
H
i2
H
ic
1

Fig. 2.2
TURBINE CU ABUR I GAZE
28
Se determin entalpia teoretic la intrare i la ieire din turbin: ( )
0 0 0
, t p f h = ;
( )
0 0
, s p f h
ct
=
Cderea teoretic de entalpie în turbin kJ/kg 11 , 1461 11 , 2048 22 , 3509
0
= − = − =
ct t
h h H
Cderea real de entalpie în turbin kJ/kg 68 , 1101 11 , 1461 754 , 0 = ⋅ = ⋅ =
t i i
H H η
Entalpia real la condensator kJ/kg 54 , 2407 68 , 1101 22 , 3509
0
= − = − =
i c
H h h
Entalpiile aburului extras la prize kJ/kg 12 , 3099
1
= h i kJ/kg 71 , 2747
2
= h
Cderile de entalpie pe regiuni kJ/kg 1 , 410 12 , 3099 22 , 3509
1 0 1
= − = − = h h H
i

kJ/kg 41 , 351 71 , 2747 12 , 3099
2 1 2
= − = − = h h H
i

kJ/kg 17 , 340 54 , 2407 71 , 2747
2
= − = − =
c ic
h h H
Se face verificarea:
ic i i i
H H H H + + =
2 1

Pentru regimul de condensaie pur, când prizele nu debiteaz 0
1
= m , 0
2
= m i
e cond
P P 8 , 0
max
= rezult, din ecuaia de bilan, debitul maxim la condensator
kg/s 49 , 36
68 , 1101 995 , 0
10 50 8 , 0 8 , 0
3
max
=

⋅ ⋅
=

=
i m
e
c
H
P
m
η

Se admite debitul minim la condensator: kg/s 649 , 3 1 , 0
max min
= =
c c
m m .
Pentru regimurile de maxim simultan al prizelor se obin ecuaiile
( )
i c i i i
m
e
H m H H m H m
P
⋅ + + + ⋅ =
min 2 1 max 2 1 max 1
75 , 0
η

( )
i c i i i
m
e
H m H H m H m
P
⋅ + + + ⋅ =
min 2 1 max 2 1 max 1
75 , 0
η

sau înlocuind valorile cunoscute
68 , 1101 649 , 3 51 , 761 75 , 0 1 , 410
995 , 0
10 50
max 2 max 1
3
⋅ + ⋅ + ⋅ =

m m
68 , 1101 649 , 3 51 , 761 1 , 410 75 , 0
995 , 0
10 50
max 2 max 1
3
⋅ + ⋅ + ⋅ =

m m
Se obin: kg/s 418 , 64
max 1
= m
kg/s 691 , 34
max 2
= m

b. Debitele de calcul ale regiunilor
Pentru regiunea III debitul maxim (de calcul) este
kg/s 49 , 36
max III
= =
c
m m
Debitul maxim prin regiunea II a turbinei se obine în ipotezele
0
1
= m ; kg/s 691 , 34
max 2
= m ; MW 50 =
e
P
Din ecuaia de bilan energetic se obine debitul la condensator corespunztor acestor
ipoteze
( )
kg/s 634 , 21 691 , 34
68 , 1101
51 , 761
68 , 1101 995 , 0
10 50
3
max 2
2 1
= ⋅ −


=
+
− = ′ m
H
H H
H
P
m
i
i i
i m
e
c

η


CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE
29
Pentru regiunea II
kg/s 325 , 56 634 , 21 691 , 34
max 2 II
= + = ′ + =
c
m m m
Debitul maxim prin regiunea I se obine când priza I debiteaz la maxim:
kg/s 085 , 94 649 , 3 691 , 34 75 , 0 418 , 64 75 , 0
min max 2 max 1 I
= + ⋅ + = + + =
c
m m m m

c. Puterea maxim se calculeaz cu relaia:
( ) = ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ =
m ic i i
H m H m H m P η
III 2 II 1 I max


( )
MW 4 , 70 kW 70436
995 , 0 17 , 340 49 , 36 41 , 351 325 , 56 1 , 410 085 , 94
= =
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Pentru a obine puterea maxim trebuie limitate debitele de abur extrase la prize, astfel:
kg/s 72 , 41 325 , 56 085 , 94
1
= − = − =
II I
m m m
kg/s 835 , 19 49 , 36 325 , 56
2
= − = − =
III II
m m m3. O turbin pentru termoficare urban are puterea nominal MW 50 =
nom
P i parametrii
aburului la intrare bar 130
0
= p , C 535
o
0
= t . Temperatura apei de rcire a
condensatorului este C 22
o
=
r
t . Priza reglabil este la presiunea bar 2 , 1
1
= p , prin
care se extrage debitul maxim kg/s 54
1
= m . Se cer:
a. presiunea la condensator
b. debitul maxim la condensator
c. debitul maxim al primei regiuni
d. puterea maxim a turbinei i condiiile în care aceasta se poate obine.

Rezolvare
a. Presiunea de evacuare la condensator se determin indirect, cu ajutorul temperaturii de
condensare (saturaie): t t t t
r c
δ + ∆ + = ,
În acest caz, fiind vorba de o turbin cu priz reglabil, se adopt C ) 14 12 (
o
= ∆t
( ) ( ) C ) 41 37 ( 5 3 14 12 22
o
= + + =
c
t
Acestor valori ale temperaturii de saturaie le corespund presiunile de saturaie:
( ) bar 06274 , 0 C 37
o
1
= = f p
s
; ( ) bar 07777 , 0 C 41
o
2
= = f p
s

Se alege presiunea la evacuare din turbin în acest interval: bar 07 , 0 =
c
p

b. Debitul maxim la condensator se calculeaz cu ecuaia de bilan energetic scris pentru
cazul unei turbine cu o singur priz reglabil.
P
m H m H
e
m
i c i
η
= ⋅ + ⋅
1 1

Pentru regimul de funcionare cu priza închis (condensaie pur) se adopt puterea
nom cond
P y P ⋅ =
max
unde 1 = y [1,7]. În aceste condiii:
i m
nom
c
H
yP
m
η
=
max

TURBINE CU ABUR I GAZE
30
Pentru determinarea lui H
i
se procedeaz ca la problemele rezolvate 1 i 2.
Se determin ( ) kJ/kg 71 , 3430 ,
0 0 0
= = t p f h , apoi ( ) kJ/kg 64 , 2035 ,
0
= = s p f h
c ct
, la
intersecia procesului teoretic (izentrop) cu izobara de evacuare la condensator.
Se alege randamentul efectiv: ( ) 82 , 0 MW 50 = = f
e
η , care se micoreaz cu
( ) % 10 4 , având în vedere scderea de randament introdus de priza reglabil.
( ) 787 , 0 ... 738 , 0 82 , 0 96 , 0 ... 90 , 0 = =
e
η ; se alege η
e
= 0 78 , .
Se alege randamentul mecanic ( ) 995 , 0 MW 50 = = f
m
η
Randamentul intern η
η
η
i
e
m
= = =
0 78
0 995
0 784
,
,
,
kJ/kg 07 , 1395
0
= − =
ct t
h h H
kJ/kg 73 , 1093 = ⋅ =
t i i
H H η
kJ/kg 98 , 2336
0
= − =
i c
H h h
( ) kJ/kg 74 , 2661 ,
1 1
= = real procesul p f h

Se calculeaz cderile pe regiuni
kJ/kg 97 , 768 74 , 2661 71 , 3430
1 0 1
= − = − = h h H
i

kJ/kg 76 , 324 98 , 2336 74 , 2661
1
= − = − =
c ic
h h H
Debitul la condensator rezult
kg/s 945 , 45
73 , 1093 995 , 0
10 50
3
max
=


=
c
m

c. Debitul maxim al primei regiuni
La funcionarea cu priza deschis la maxim debitul la condensator este
kg/s 979 , 7
73 , 1093
97 , 768
54
73 , 1093 995 , 0
10 50
3
1
1
= −


= − = ′
i
i
i m
e
c
H
H
m
H
P
m
η

Se impune debitul minim la condensator (de rcire):
kg/s 6 , 4 945 , 45 1 , 0 1 , 0
max , min ,
= ⋅ = =
c c
m m
Este îndeplinit condiia ca la funcionarea cu debit maxim la priza reglat
min , c c
m m > ′
Debitul maxim al primei regiuni este:
kg/s 979 , 61 979 , 7 54
1 I
= + = ′ + =
c
m m m

d. Puterea maxim se calculeaz cu formula de la problema 2.
( ) MW 27 , 62 kW 18 , 62268 995 , 0 76 , 324 945 , 45 97 , 768 979 , 61
max
= = ⋅ ⋅ + ⋅ = P
Puterea maxim se poate realiza numai dac debitul extras la priz este limitat la
kg/s 034 , 16
max I
= − =
c priza
m m m .


CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE
31
4. O ITG cu ardere intern izobar în circuit deschis, cu o treapt de destindere i
comprimare, are puterea efectiv la cupla turbinei MW 50 =
e
P i randamentul efectiv
30 , 0 =
e
η . Puterea calorific a combustibilului lichid este kMJ/kg 45 =
i
Q , cantitatea
de aer minim necesar arderii kg/kg 6 , 14
0
= L , coeficientul de exces de aer 7 , 3 = λ ,
consumul de aer pentru rcire % 4 = ∆
r
m , iar pierderile de aer prin neetaneiti
% 6 = ∆
l
m . Parametrii atmosferici: bar 013 , 1
0
= p , C 15
0
0
= t . Se cer:
a. debitul de combustibil;
b. debitul de aer;
c. debitul de gaze de ardere;
d. consumurile specifice de combustibil i cldur.

Rezolvare
a. Debitul de combustibil kg/s 7 , 3
45 3 , 0
50
=

= =
i e
e
c
Q
P
m
η

b. Debitul de aer kg/s 08 , 222
06 , 0 04 , 0 1
7 , 3 6 , 14 7 , 3
1
0
=
− −
⋅ ⋅
=
∆ − ∆ −
=
l r
c
a
m m
m L
m

λ

c. Debitul de gaze de ardere ( ) kg/s 45 , 212 1 = + ∆ − =
c l a g
m m m m
sau ( ) kg/s 45 , 212
1
1
1
0 0
0
= ∆ − ∆ −
+
=
r a l a g
m m
L
m m
L
L
m
λ λ
λ

d. Consumul specific de combustibil kg/kWh 2664 , 0
50000
7 , 3 3600 3600
=

= =
e
c
h
P
m
b


Consumul specific de cldur kJ/kWh 12000
30 , 0
3600 3600
= = =
e
q
η


5. O instalaie energetic aeroderivativ utilizeaz un motor turboreactor cu MW 10 =
e
P
i 31 , 0
1
=
e
η . Temperatura i presiunea gazelor de ardere la ieirea din turbin sunt
C 620
o
=
e
t , bar 4 , 1 =
e
p . Combustibilul lichid utilizat are compoziia % 86 = C ,
% 14 = H , coeficientul de exces de aer 5 , 3 = λ i exponentul adiabatic al gazelor de
ardere 34 , 1 =
g
k . Randamentele turbinei care antreneaz generatorul electric se
consider 88 , 0
2
=
e
η , 99 , 0
2
=
m
η , iar randamentul generatorului 96 , 0 =
g
η . S se
determine puterea electric furnizat.

Rezolvare:
Presiunea la evacuare din turbina cu gaze ataat motorului turboreactor, care
antreneaz generatorul electric, se adopt bar 02 , 1 =
ev
p . Ca urmare, raportul destinderii în
aceast turbin va fi 373 , 1
02 , 1
4 , 1
= = π . Se determin 254 , 0
34 , 1
1 34 , 1
1
=

=

=
g
g
g
k
k
m .
Randamentul intern al turbinei de antrenare este 89 , 0
99 , 0
88 , 0
2
2
≈ = =
m
e
i
η
η
η
TURBINE CU ABUR I GAZE
32
Se obine temperatura gazelor la evacuare.
( ) [ ] C 5 , 558 , K 66 , 831 89 , 0 373 , 1 1 1 16 , 893 1 1
o 254 , 0
= = ⋅ − − ⋅ =

|
.
|

\
|
− − =


ev it
g
m
e ev
t T T η π
Se determin cu ajutorul diagramei 11.10 cldura specific a gazelor de ardere la
temperatura medie ( ) C 589 2 /
o
= + =
ev e m
t t t ; kJ/kgK 147 , 1 ) , ( = = λ
m pg
t f c .
Cderea teoretic de entalpie în turbina de utilizare este
( ) kJ/kg 25 , 79 373 , 1 1 16 , 893 147 , 1 1
254 , 0
= − ⋅ ⋅ = |
.
|

\
|
− =


g
m
e pg t
T c H π
Puterea calorific inferioar a combustibilului este dat de
MJ/kg 43,56 kJ/kg 43560 14 1 , 1029 86 339 1 , 1029 339 = = ⋅ + ⋅ = + = H C Q
i

Aerul minim necesar arderii
kg/kg 72 , 14 14 435 , 0 96 115 , 0 345 , 0 115 , 0
0
= ⋅ + ⋅ = + = H C L
Debitul de combustibil necesar kg/s 74 , 0
56 , 43 31 , 0
10
1
=

= =
i e
e
c
Q
P
m
η

Debitul de aer kg/s 125 , 38 74 , 0 72 , 14 5 , 3
0
= ⋅ ⋅ = =
c a
m L m λ
Debitul de gaze de ardere kg/s 865 , 38 = + =
c a g
m m m
Se obine puterea electric
MW 6 , 2 kW 2602 96 , 0 88 , 0 25 , 79 865 , 38
2
= = ⋅ ⋅ ⋅ = =
g e t g el
H m P η η

B. PROBLEME PROPUSE

2.1. O turbin cu condensaie cu puterea MW 30 =
e
P , 81 , 0 =
e
η , 0993 =
m
η , folosete
abur cu bar 110
0
= p i C 530
o
0
= t iar la evacuare bar 06 , 0 =
c
p . Turbina are
trei prize de preînclzire la: bar 19
1
= p cu % 4
1
= b ; la bar 5
2
= p cu % 8
2
= b i la
bar 9 , 0
3
= p cu % 5
3
= b , b fiind debitul la priz raportat la debitul unitar la intrare.
Se cere:
a. consumul de abur;
b. debitele la prize;
c. debitele de calcul ale regiunilor.

2.2. O turbin cu condensaie cu puterea MW 60 =
e
P folosete abur cu bar 130
0
= p i
C 560
o
0
= t i bar 07 , 0 =
c
p . Turbina are trei prize de preînclzire la bar 35
1
= p
cu % 7
1
= a ; la bar 12
2
= p cu % 6
2
= a i la bar 8 , 0
3
= p cu % 5
3
= a , a fiind
debitul la priz raportat la debitul unitar la evacuare. Se cunosc: 83 , 0 =
e
η ;
995 , 0 =
m
η . Se cere:
a. consumul de abur;
b. debitele la prize;
c. debitele de calcul ale regiunilor i debitul la evacuare.

nr corect
CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE
33
2.3. O turbin de MW 20 are o priz reglabil industrial la bar 13
1
= p i parametrii
aburului viu bar 90
0
= p , C 530
o
0
= t iar la evacuare bar 04 , 0 =
c
p . Când priza
debiteaz la maxim, la condensator trebuie s ajung un debit de rcire de 20 % din
max c
m . Se dau: 76 , 0 =
e
η ; 992 , 0 =
m
η .Se cer:
a. debitul maxim la condensator;
b. debitul maxim al prizei i debitul primei regiuni;
c. puterea maxim a turbinei.

2.4. O turbin de MW 25 are o priz reglabil la bar 12
1
= p cu debitul maxim la priz
kg/s 35
max 1
= m . Cderile interne pe regiuni sunt kJ/kg 410
1
=
i
H i
kJ/kg 663 =
ic
H iar 992 , 0 =
m
η . Se cere:
a. s se scrie ecuaia de bilan energetic a turbinei;
b. debitul maxim la condensator, dac se adopt 8 , 0 = y ;
c. debitul maxim al primei regiuni.;
d. puterea maxim a turbinei.

2.5. O turbin cu puterea MW 45 =
e
P i 82 , 0 =
e
η are dou prize reglabile la presiunea
bar 12
1
= p cu debitul kg/s 28
max 1
= m i la bar 2 , 1
2
= p cu kg/s 23
max 2
= m .
Turbina funcioneaz continuu în regim de termoficare. Parametrii aburului viu sunt
bar 130
0
= p , C 550
o
0
= t , iar presiunea la condensator bar 06 , 0 =
c
p ;
994 , 0 =
m
η . Se cer:
a. debitele de calcul ale regiunilor;
b. puterea maxim i debitele la prize când se lucreaz cu puterea maxim;
c. diametrul racordurilor de priz, dac se adopt viteza aburului în m/s 40 = c .

2.6. O turbin cu puterea MW 32 =
e
P are dou prize reglabile la presiunile
bar 15
1
= p i bar 5 , 1
2
= p . Se dau: bar 105
0
= p , C 505
0
° = t ; bar 05 , 0 =
c
p ;.
81 , 0 =
e
η ; 992 , 0 =
m
η . Turbina funcioneaz continuu în regim de termoficare. Când
una dintre prize debiteaz la maxim, cealalt debiteaz 80 % din debitul ei maxim .
Se cer:
a. debitele maxime ale prizelor;
b. debitele de dimensionare ale regiunilor;
c. puterea maxim a turbinei.

2.7. O turbin cu dou prize reglabile la presiunile bar 13
1
= p i bar 4 , 1
2
= p are la
intrare debitul kg/s 92
0
= m i parametrii aburului bar 125
0
= p , C 540
o
0
= t , iar la
evacuare bar 07 , 0 =
c
p . Când una dintre prize debiteaz la maxim, cealalt poate
debita cel mult 85 % din debitul ei maxim. Când prizele debiteaz din plin, la
condensator ajunge un debit de rcire de 20 % din
max c
m , 75 , 0 = y . Se cer:
a. puterea nominal a turbinei;
b. debitele maxime ale prizelor;
c. debitele de calcul ale regiunilor.
TURBINE CU ABUR I GAZE
34
2.8. O turbin de MW 70 are o priz reglabil de termoficare urban la presiunea
bar 2 , 1
1
= p cu kg/s 60
max 1
= m . Cderile interne sunt: kJ/kg 770
1
=
i
H i
kJ/kg 330 =
ic
H ; 996 , 0 =
m
η . Se cer:
a. debitul maxim i minim la condensator;
b. debitul primei regiuni;
c. trasarea diagramei de consum în dou cadrane.

2.9. O ITG cu ardere intern izobar, cu o treapt de destindere i comprimare, are puterea
efectiv la cupla turbinei MW 25 =
e
P i randamentul efectiv 26 , 0 =
e
η .
Combustibilul este gaz natural cu puterea calorific kMJ/kg 35 =
i
Q (se va considera
ca fiind metan pur), coeficientul de exces de aer 5 = λ , pierderile de aer prin
neetaneiti % 4 = ∆
l
m . Parametrii atmosferici bar 013 , 1
0
= p , C 15
o
0
= t ,
% 60 = ϕ . Se cer:
a. consumul de combustibil;
b. consumul de aer;
c. debitul de gaze de ardere;
d. consumul specific de combustibil i cldur.

2.10. O ITG cu ardere intern izobar, cu o treapt de destindere i comprimare, pe dou
linii de arbori are puterea efectiv la cupla turbinei MW 6 =
e
P i factorul de putere
45 , 0 =
P
f . Cderea intern de entalpie în turbina de utilizare este kJ/kg 180
2
=
iT
H ,
randamentele efective i mecanice ale turbinei i compresorului 89 , 0 =
et
η ,
86 , 0 =
ec
η , 99 , 0 = =
mc mt
η η , kg/kg 6 , 14
0
= L , 5 = λ . Se cer:
a. puterea turbinei de antrenare a compresorului;
b. consumul de aer;
c. debitul de gaze de ardere.

2.11. O ITG cu ardere intern izobar, cu o treapt de destindere i comprimare, cu puterea
efectiv la cupla turbinei MW 20 =
e
P i randamentul efectiv la cupla turbinei
31 , 0 =
e
η utilizeaz gaz natural cu compoziia în procente volumice:
% 71 , 98
4
= CH , % 35 , 0
6 2
= H C , % 15 , 0
8 3
= H C , % 06 , 0
10 4
= H C ,
% 01 , 0
12 5
= H C , % 10 , 0
2
= O , % 62 , 0
2
= N . Coeficientul de exces de aer este
5 , 3 = λ . Parametrii aerului atmosferic sunt bar 013 , 1
0
= p , C 15
0
0
= t ,
N g/m 10
3
= x . Se cer:
a. consumurile absolute i specifice de aer i combustibil;
b. debitul de gaze de ardere.

38 = 0. H i1 = h0 − h1 = 3474 − 3136 = 338 kJ/kg H i 2 = h1 − h2 = 3136 − 2868 = 268 kJ/kg H i 3 = h2 − h3 = 2868 − 2650 = 218 kJ/kg H ic = h3 − hc = 2650 − 2286 = 364 kJ/kg Cu aceste valori se ob ine debitul de abur la intrarea în turbin : m0 = 12 ⋅ 10 3 = 11. p3 cu procesul real se ob in entalpiile aburului extras la prize: h1 . în care: ηm Ηi1 Ηi2 Ηi3 h2 p3 h3 pc hc – ηe este randamentul efectiv. Se determin c derile de entalpie pe regiuni. Debitele la prize se determin cu rela ia: mi = bi ⋅ m0 . 3 este num rul prizei (fig.99[1 ⋅ 338 + (1 − 0. η m = f (12 MW ) = 0. h2 .38 = 0.99. 2.049 ⋅ 11.649 kg/s m 3 = b3 ⋅ m0 = 0.1. 2.1 [1.82 .6.82 = = 0.828 ηm 0..085 ⋅ 11.057)218 + (1 − .558 kg/s .b).057 ⋅ 11.26 TURBINE CU ABUR I GAZE h h0 t0 A Randamentul intern ηi se determin p0 cu formula ηi = p1 h1 p2 ηe .7] func ie de puterea turbinei: η e = f (12 MW ) = 0.085 − 0. h3 . 2 .99 s Fig.. p2 .828 = 1188 kJ/kg Cunoscând c derea real de entalpie Hi i entalpia la intrare h0 se poate determina entalpia real aburului la ie irea din turbin (condensator): hc = h0 − H i = 3474 − 1188 = 2286 kJ/kg Intersectând izobarele prizelor p1 .967 kg/s m 2 = b2 ⋅ m 0 = 0. Rezult randamentul intern Ht Ηic hct Bt B ηi = ηe 0.1. se alege din diagrama 11. a C derea intern este H i = ηi ⋅ H t = 1435 ⋅ 0.38 = 0.085)268 + (1 − 0.2 .38 kg/s 0. Se ob in: m1 = b1 ⋅ m0 = 0. − 0. unde i = 1. – ηm este randamentul mecanic care se alege din diagrama 11.049 )365] b.

.38 kg/s ale regiunilor se 1 m0 I II IV III m II = m I − m1 = 11. se mic oreaz I cu (4.8 Pe .995 .413 kg/s m III = m II − m 2 = 10. 2. Rezolvare Debitele maxime ale prizelor se determin folosind ecua ia de bilan energetic: Pe = m1 ⋅ H i1 + m2 (H i1 + H i 2 ) + mc ⋅ H i ηm unde debitele i c derile de entalpie corespund regiunilor turbinei (fig.967 = 10.206 kg/s mIV = mc este debitul de abur evacuat la condensator.558 = 9. iar la func ionarea în regim de termoficare atunci când una dintre prize debiteaz la maxim maximorum.787 Hi2 Hi1 Se propune ηe = 0. Se cer: a. b 2.1. Cu aceste debite (maxime pe regiuni) se face dimensionarea sec iunilor de curgere prin turbin . mI Hi1 mII Hi2 mIII Hi3 mIV Hic b1 m1 b1 m2 b1 m3 1− 3 i =1 mc bi Fig. Astfel: ηe = (0. c.754 . La func ionarea în regim de condensa ie pur se admite c puterea este Pmax cond = 0.96) ⋅ 0. 2. puterea maxim .84 = 0. cealalt debiteaz 75 % din debitul ei maxim.1. a. debitele maxime ale prizelor. respectiv în l imi de ajutaje.2 bar .75 intern ηi = e = = 0.413 − 0.2). diametre.2 mc .38 − 0.2. Se alege randamentul efectiv η e = f (50 MW ) = 0.9 0.10) % .995 III mIII Hic m1 m2 Fig. b.CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 27 c.738 0. ηm 0. Debitele de calcul determin astfel: m I = m0 = 11. m0 1 II determinat din diagrama 11.2. are dou prize reglabile la presiunile p1 = 13 bar i p2 = 1.764 kg/s m IV = m III − m 3 = 9. Aceast valoare. η m = f (50 MW ) = 0.75.. Cu aceste valori se calculeaz randamentul η 0.82 .764 − 0. iar la condensator presiunea pc = 0.649 = 9. Pentru randamentul mecanic se alege din diagrama 11. O turbin cu puterea Pe = 50 MW i parametrii aburului la intrare p0 = 130 bar i t 0 = 565 o C . debitele de calcul ale regiunilor.06 bar . datorit pierderilor suplimentare mII mI introduse de prizele reglabile. lungimi de palete.

418 kg/s m2 max = 34.68 = 2407.1 + m2 max ⋅ 761.71 = 351. Pentru regimurile de maxim simultan al prizelor se ob in ecua iile Pe = m1 max ⋅ H i1 + 0.995 ⋅ 1101.11 = 1101.691 kg/s .12 kJ/kg i h2 = 2747.68 ηm H i . m 2 max = 34.75 m2 max (H i1 + H i 2 ) + mc min ⋅ H i ηm Pe ηm = 0.22 − 2048.68 0.22 − 1101.12 − 2747.22 − 3099.649 kg/s .649 ⋅ 1101.51 + 3.41 kJ/kg entalpia teoretic la intrare i la ie ire din turbin : h0 = f ( p 0 .54 kJ/kg Entalpiile aburului extras la prize h1 = 3099. t 0 ) .8 ⋅ 50 ⋅ 10 3 = = 36.1 mc max = 3.68 kJ/kg Entalpia real la condensator hc = h0 − H i = 3509.75m1 max ⋅ 410.12 = 410.754 ⋅ 1461. C derile de entalpie pe regiuni H ic = h2 − hc = 2747.54 = 340.1 kJ/kg H i 2 = h1 − h2 = 3099.8 Pe rezult . Pe = 50 MW Din ecua ia de bilan energetic se ob ine debitul la condensator corespunz tor acestor ipoteze ′ mc = (H + H i 2 ) m = 50 ⋅ 103 − 761.11 = 1461.49 kg/s η m ⋅ H i 0.68 1101. din ecua ia de bilan .71 − 2407.71 kJ/kg H i1 = h 0 − h1 = 3509. când prizele nu debiteaz m1 = 0 .49 kg/s Se ob in: Debitul maxim prin regiunea II a turbinei se ob ine în ipotezele m1 = 0 . m2 = 0 i Pmax cond = 0.11 kJ/kg C derea real de entalpie în turbin H i = η i ⋅ H t = 0.68 0.691 = 21.1 + 0.51 + 3.691 kg/s b.995 50 ⋅ 103 = 0. s 0 ) C derea teoretic de entalpie în turbin H t = h0 − hct = 3509.649 ⋅ 1101.995 m1 max = 64.995 ⋅ 1101.28 TURBINE CU ABUR I GAZE Se determin hct = f ( p 0 .75 m2 max ⋅ 761.8 Pe 0.17 kJ/kg Se face verificarea: H i = H i1 + H i 2 + H ic Pentru regimul de condensa ie pur .634 kg/s Pe − i1 2 max Hi 0. Debitele de calcul ale regiunilor Pentru regiunea III debitul maxim (de calcul) este mIII = mc max = 36. debitul maxim la condensator m c max = 0.68 Se admite debitul minim la condensator: m c min = 0.51 ⋅ 34.75 m1 max ⋅ H i1 + m2 max (H i1 + H i 2 ) + mc min ⋅ H i sau înlocuind valorile cunoscute 50 ⋅ 103 = m1 max ⋅ 410.

2 bar .325 kg/s Debitul maxim prin regiunea I se ob ine când priza I debiteaz la maxim: m I = m1 max + 0.085⋅ 410. a.72 kg/s m 2 = m II − m III = 56.325⋅ 35141+ 36. O turbin pentru termoficare urban are puterea nominal Pnom = 50 MW i parametrii aburului la intrare p 0 = 130 bar .085 kg/s c.649 = 94. t 0 = 535 o C .1 + 56.085 − 56. Puterea maxim se calculeaz cu rela ia: Pmax = (m I ⋅ H i1 + m II ⋅ H i 2 + m III ⋅ H ic ) ⋅ η m = = (94. = 70436 kW = 70. Pe = m1 ⋅ Hi1 + mc ⋅ Hi ηm Pentru regimul de func ionare cu priza închis (condensa ie pur ) se adopt puterea Pmax cond = y ⋅ Pnom unde y = 1 [1.995 = .07777 bar Se alege presiunea la evacuare din turbin în acest interval: p c = 0. c. Se cer: presiunea la condensator debitul maxim la condensator debitul maxim al primei regiuni puterea maxim a turbinei i condi iile în care aceasta se poate ob ine. prin care se extrage debitul maxim m1 = 54 kg/s . Debitul maxim la condensator se calculeaz cu ecua ia de bilan energetic scris pentru cazul unei turbine cu o singur priz reglabil .75 m2 max + mc min = 64. a.7]. În aceste condi ii: m c max = ηm H i yPnom . Priza reglabil este la presiunea p1 = 1.325 = 41. Temperatura apei de r cire a condensatorului este t r = 22 o C . d. se adopt ∆t = (12 14) o C t c = 22 + (12 14 ) + (3 5) = (37 41) o C Acestor valori ale temperaturii de satura ie le corespund presiunile de satura ie: p s1 = f 37 o C = 0.325 − 36.835 kg/s 3. Presiunea de evacuare la condensator se determin indirect.691 + 21. cu ajutorul temperaturii de condensare (satura ie): t c = t r + ∆t + δt .418 + 0. Rezolvare În acest caz.4 MW Pentru a ob ine puterea maxim trebuie limitate debitele de abur extrase la prize.07 bar ( ) ( ) b.634 = 56. p s 2 = f 41o C = 0.17) ⋅ 0. astfel: m1 = m I − m II = 94. b.75 ⋅ 34.CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 29 Pentru regiunea II ′ m II = m 2 max + m c = 34. fiind vorba de o turbin cu priz reglabil .49 = 19.49 ⋅ 340.06274 bar .691 + 3.

η m = f (50MW ) = 0. Debitul maxim al primei regiuni La func ionarea cu priza deschis la maxim debitul la condensator este Pe H 50 ⋅ 10 3 768.0.27 MW Puterea maxim se poate realiza numai dac debitul extras la priz este limitat la m priza = m I − m c max = 16.07 kJ/kg H i = η i ⋅ H t = 1093.995 ⋅ 1093. apoi hct = f ( p c .995 Se alege randamentul mecanic H t = h0 − hct = 1395.96)0. s 0 ) = 2035. având în vedere sc derea de randament introdus de priza reglabil . t 0 ) = 3430.min = 0.76 kJ/kg Debitul la condensator rezult m c max = 50 ⋅ 10 3 = 45.034 kg/s .945kg/s 0.738.74 = 768.90.787 .784 Randamentul intern ηm 0.995 η 0. h1 = f ( p1 .78 .74 kJ/kg Se calculeaz c derile pe regiuni H i1 = h0 − h1 = 3430. Se determin h0 = f ( p 0 .995 = 62268. la intersec ia procesului teoretic (izentrop) cu izobara de evacuare la condensator.. care se mic oreaz cu η e = (0..979 kg/s ′ m c > mc . . Pmax = (61.78 ηi = e = = 0.73 Se impune debitul minim la condensator (de r cire): m c .73 kJ/kg hc = h0 − H i = 2336.82 = 0.71 − 2661.71 kJ/kg .1m c .73 c.97 ′ mc = − m1 i1 = − 54 = 7.82 .64 kJ/kg .97 kJ/kg H ic = h1 − hc = 2661.945 = 4. se alege ηe = 0.979 = 61.945 ⋅ 324.98 kJ/kg (4 10) % .18 kW = 62.995 ⋅ 1093.1 ⋅ 45.98 = 324.max = 0. Se alege randamentul efectiv: η e = f (50 MW ) = 0.min d.74 − 2336..979 kg/s ηm H i Hi 0.73 1093.97 + 45.0.30 TURBINE CU ABUR I GAZE Pentru determinarea lui Hi se procedeaz ca la problemele rezolvate 1 i 2.979 ⋅ 768.. Puterea maxim se calculeaz cu formula de la problema 2. procesul real ) = 2661.76) ⋅ 0.6 kg/s Este îndeplinit condi ia ca la func ionarea cu debit maxim la priza reglat Debitul maxim al primei regiuni este: ′ m I = m1 + m c = 54 + 7.

debitul de gaze de ardere. coeficientul de exces de aer λ = 3.2664 kg/kWh Pe 50000 3600 3600 q= = = 12000 kJ/kWh ηe 0. raportul destinderii în k g − 1 1.5 i exponentul adiabatic al gazelor de ardere k g = 1. η m 2 = 0.34 − 1 1. t 0 = 15 0 C .30 d. consumul de aer pentru r cire ∆m r = 4 % . Rezolvare a. c.013 bar . d. care antreneaz generatorul electric. consumurile specifice de combustibil i c ldur .02 kg 1. H = 14 % .4 bar .04 − 0. cu o treapt de destindere i de aer minim necesar arderii L0 = 14.02 bar . coeficientul de exces de aer λ = 3.3 ⋅ 45 λL0 mc 1 − ∆m r − ∆ml Pe = 50 = 3. pe = 1. Temperatura i presiunea gazelor de ardere la ie irea din turbin sunt t e = 620 o C .96 .89 η m 0.99 . Debitul de combustibil mc = ma = b.30 .6 kg/kg . S se determine puterea electric furnizat .7 = = 0. O ITG cu ardere intern izobar în circuit deschis. comprimare. Combustibilul lichid utilizat are compozi ia C = 86 % . cantitatea ∆ml = 6 % . O instala ie energetic aeroderivativ utilizeaz un motor turboreactor cu Pe = 10 MW i η e1 = 0.06 Debitul de gaze de ardere mg = m g = m a (1 − ∆ml ) + mc = 212.88 = ≈ 0.373 . se adopt p ev = 1.6 ⋅ 3.45 kg/s λL0 λL0 bh = 3600mc 3600 ⋅ 3.31 .7 ⋅ 14. Consumul specific de combustibil Consumul specific de c ldur 5.CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 31 4. 1. Puterea calorific a combustibilului lichid este Qi = 45 kMJ/kg .254 . are puterea efectiv la cupla turbinei Pe = 50 MW i randamentul efectiv η e = 0.99 .88 . Randamentele turbinei care antreneaz generatorul electric se consider η e 2 = 0. Debitul de aer c. debitul de aer. Parametrii atmosferici: p 0 = 1.7 = 222. Se cer: debitul de combustibil.7 .7 kg/s = 3. iar randamentul generatorului η g = 0. Ca urmare. b.34 Randamentul intern al turbinei de antrenare este ηi 2 = η e 2 0.4 aceast turbin va fi π = = 1.08 kg/s 1 − 0. Se determin m g = = = 0. iar pierderile de aer prin neetan eit i a. Rezolvare: Presiunea la evacuare din turbina cu gaze ata at motorului turboreactor.34 .45 kg/s sau 1 + λL0 1 m a (1 − ∆ml ) − m a ∆m r = 212. η e Qi 0.

6 MW B.9 bar cu b3 = 5 % . a fiind debitul la priz raportat la debitul unitar la evacuare. consumul de abur. la p2 = 5 bar cu b2 = 8 % i la p3 = 0. debitele la prize. debitele la prize. Turbina are trei prize de preînc lzire la p1 = 35 bar o i cu a1 = 7 % . 2. η m = 0993 . 254 = 79.56 m a = λL0 mc = 3.56 MJ/kg Aerul minim necesar arderii L0 = 0. b.10 c ldura specific a gazelor de ardere la temperatura medie t m = (t e + t ev ) / 2 = 589 o C .25 kJ/kg ( ) Puterea calorific inferioar a combustibilului este dat de Qi = 339C + 1029.115C + 0. η e = 0.373−0. TURBINE CU ABUR I GAZE Tev = Te 1 − 1 − π −mg ηit = 893. c.1 ⋅ 14 = 43560 kJ/kg = 43.2. Turbina are trei prize de preînc lzire la: p1 = 19 bar cu b1 = 4 % . c pg = f (t m .83 .25 ⋅ 0.115 ⋅ 96 + 0.74 = 38. λ ) = 1.5 ⋅ 14.81 .72 kg/kg Debitul de combustibil necesar Debitul de aer Debitul de gaze de ardere mc = η e1Qi 0.865 ⋅ 79.16 ⋅ 1 − 1.74 kg/s Se ob ine puterea electric Pel = m g H tη e 2η g = 38. .66 K .8 bar cu a 3 = 5 % . Se cere: a.16 ⋅ 1 − 1 − 1. PROBLEME PROPUSE 2.995 .345 H = 0.254 ⋅ 0.865 kg/s Pe = 10 = 0. consumul de abur. folose te abur cu p0 = 110 bar i t 0 = 530 o C iar la evacuare p c = 0. η m = 0. b fiind debitul la priz raportat la debitul unitar la intrare.125 kg/s m g = m a + mc = 38.89 = 831. la p 2 = 12 bar cu a 2 = 6 % i la p3 = 0.5 o C nr corect [ ( ) ] Se determin cu ajutorul diagramei 11. O turbin cu condensa ie cu puterea Pe = 60 MW folose te abur cu p0 = 130 bar t 0 = 560 C i p c = 0. b.373 −0. t ev = 558. Se cunosc: η e = 0. debitele de calcul ale regiunilor i debitul la evacuare.147 ⋅ 893. O turbin cu condensa ie cu puterea Pe = 30 MW .1. C derea teoretic de entalpie în turbina de utilizare este H t = c pg Te 1 − π − mg = 1. debitele de calcul ale regiunilor.147 kJ/kgK .32 Se ob ine temperatura gazelor la evacuare.96 = 2602 kW = 2.1H = 339 ⋅ 86 + 1029. c.88 ⋅ 0.435 ⋅ 14 = 14.31 ⋅ 43.07 bar . Se cere: a.72 ⋅ 0.06 bar .

4 bar are la intrare debitul m 0 = 92 kg/s i parametrii aburului p0 = 125 bar .994 . η m = 0.. puterea maxim a turbinei.6.82 are dou prize reglabile la presiunea p1 = 12 bar cu debitul m1 max = 28 kg/s i la p 2 = 1.. t 0 = 550 o C . debitul maxim al prizei i debitul primei regiuni. debitul maxim la condensator.992 . c. O turbin cu puterea Pe = 45 MW i η e = 0. debitele de calcul ale regiunilor. d. b. Turbina func ioneaz continuu în regim de termoficare. la condensator ajunge un debit de r cire de 20 % din m c max . t 0 = 540 o C . debitele de calcul ale regiunilor.992 . la condensator trebuie s ajung un debit de r cire de 20 % din m c max .04 bar . b. Turbina func ioneaz continuu în regim de termoficare. puterea maxim i debitele la prize când se lucreaz cu puterea maxim . y = 0. η m = 0. t 0 = 505°C . puterea nominal a turbinei. puterea maxim a turbinei. debitele maxime ale prizelor.Se cer: a. Parametrii aburului viu sunt p0 = 130 bar . s se scrie ecua ia de bilan energetic a turbinei. Se cer: a.05 bar . . debitul maxim la condensator. c. iar presiunea la condensator p c = 0.76 .CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 33 p1 = 13 bar i parametrii 2.4. Se cer: a.7. η e = 0. t 0 = 530 C iar la evacuare p c = 0. η m = 0. c. c. Se cere: a.06 bar . p c = 0. Când prizele debiteaz din plin. O turbin Pe = 32 MW are dou prize reglabile la presiunile p1 = 15 bar i p 2 = 1. C derile interne pe regiuni sunt H i1 = 410 kJ/kg i H ic = 663 kJ/kg iar η m = 0. iar la evacuare p c = 0. 2.5.3.2 bar cu m 2 max = 23 kg/s . O turbin cu dou prize reglabile la presiunile p1 = 13 bar i p 2 = 1.8 . debitele de dimensionare ale regiunilor.81 . debitul maxim al primei regiuni. dac se adopt y = 0. debitele maxime ale prizelor. Se dau: η e = 0. Când priza debiteaz la maxim. puterea maxim a turbinei.992 . Se cer: a.75 . cealalt debiteaz 80 % din debitul ei maxim .5 bar . Se dau: p0 = 105 bar .07 bar . O turbin de 25 MW are o priz reglabil la p1 = 12 bar cu debitul maxim la priz m1 max = 35 kg/s . dac se adopt viteza aburului în c = 40 m/s . Când una dintre prize debiteaz la maxim. 2. c. cu puterea 2. cealalt poate debita cel mult 85 % din debitul ei maxim. b. Când una dintre prize debiteaz la maxim. b. O turbin de 20 MW are o priz reglabil industrial la o aburului viu p 0 = 90 bar . diametrul racordurilor de priz . b. 2.

Se cer: puterea turbinei de antrenare a compresorului.013 bar . debitul de gaze de ardere. c. L0 = 14. Se cer: a.5 .35 % . debitul de gaze de ardere.71 % . cu o treapt de destindere i comprimare.89 . Parametrii atmosferici ϕ = 60 % . cu o treapt de destindere i comprimare. t 0 = 15 o C . Se cer: debitul maxim i minim la condensator. pe dou linii de arbori are puterea efectiv la cupla turbinei Pe = 6 MW i factorul de putere f P = 0. O 2 = 0.99 . consumurile absolute i specifice de aer i combustibil.9. c. consumul de aer.62 % .31 utilizeaz gaz natural cu CH 4 = 98. are puterea efectiv la cupla turbinei Pe = 25 MW i randamentul efectiv η e = 0. randamentele efective a. b. C derea intern de entalpie în turbina de utilizare este H iT 2 = 180 kJ/kg .26 .10 % . t 0 = 15 0 C . 2. . consumul de aer. O ITG cu ardere intern izobar .06 % . Se cer: a. TURBINE CU ABUR I GAZE de 70 MW are o priz cu reglabil de termoficare urban la presiunea i p1 = 1. coeficientul de exces de aer λ = 5 . x = 10 g/m 3 N .01 % . 2.45 . η mt = η mc = 0. C 4 H 10 = 0.8.996 .2 bar m1 max = 60 kg/s . debitul de gaze de ardere. d. i mecanice ale turbinei η ec = 0. η m = 0. consumul de combustibil. Combustibilul este gaz natural cu puterea calorific Qi = 35 kMJ/kg (se va considera ca fiind metan pur). trasarea diagramei de consum în dou cadrane. Coeficientul de exces de aer este λ = 3.11. O turbin H ic a. b. cu puterea randamentul efectiv la cupla turbinei compozi ia în procente volumice: C 3 H 8 = 0. C 5 H 12 = 0. Parametrii aerului atmosferic sunt p0 = 1.6 kg/kg . b. C 2 H 6 = 0. b. p0 = 1.86 . O ITG cu ardere intern izobar . de destindere i comprimare. pierderile de aer prin neetan eit i ∆ml = 4 % . λ = 5 . O ITG cu ardere intern izobar .10. cu o treapt efectiv la cupla turbinei Pe = 20 MW i η e = 0. consumul specific de combustibil i c ldur . C derile interne sunt: H i1 = 770 kJ/kg = 330 kJ/kg . N 2 = 0.15 % . i compresorului η et = 0. debitul primei regiuni.34 2.013 bar . c. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->