Sunteți pe pagina 1din 5

Soia

(Glycine max)

Combaterea buruienilor la soia Buruieni monocotiledonate anuale şi perene


- Odos(Avena fatua)
- Mohor lat (Echinochloua crus-galli)
- Meişor (Digitaria spp.)
- Pir tâtâtor (Agropyron repens)
- Pir gros (Cynodon dactylon)
- Costrei (Sorghum halepense), etc.
Buruieni dicotiledonate anuale şi perene
- Polygonum spp. -Trei fraţi pătaţi (Viola arvensis)
- Cornuţi (Xanthium strumarium) - Pălămidă (Cirsum arvense)
- Muşeţel (Matricaria chamomilla) - Spanac de camp, lobodă sălbatică (Chenopodium spp.)
- Coada vulpii (Alopecurus myosuroides) - Traista ciobanului (Capsella bursa pastoris)
- Ştir (Amaranthus spp.) - Muştar sălbatic (Sinapis arvensis)
- Măzăriche (Vicia spp.) - Ridichea sălbatică (Raphanus raphanistrum)
- Susai (Soncus spp.) - Punguliţă (Thalspi arvense)
- Rocoină (Stellaria media) - Muştarul negru (Brassica nigra)
- Romaniţă (Anthemis spp.) - Rapiţa sălbatică (Brassica campestris)
- Zârna (Solanum nigrum) - Lobodă (Atriplex patula)
- Raigras (Lolium spp.) - Zămoşiţă (Hibiscus trionum), etc.
Combaterea bolilor la soia
Combaterea dăunătorilor la soia - Păianjenul roşu comun (Tetranichus urticae)
Fertilizarea la soia
Combaterea buruienilor la soia
Vol. de apă şi
Doză
Produs Buruienile combătute Subst. activă suprafaţa tratată Mod de aplicare
g/l/ha
g /ml/ l/ha
Monocotiledonate anuale şi unele S- metolaclor 1,0-1,5 Suprafaţa tratată cu 100 ml Preemergent în zonele umede şi prin încorporare la 3-4
DUAL GOLD 960 EC 660-1000mp cm, înainte de semănat în zonele secetoase
dicotiledonate 960 g/l l/ha
Fenoxaprop-p-
FURORE SUPER 75 EW Sorghum halepense –din rizomi 3,5 l/ha 250-300 l/ha Postemergent când costreiul are 20-30 cm
etil 75 g/l
Suprafaţa tratată cu 100 ml
100 g/l
Monocotiledonate anuale şi perene, inclusiv 1,0-1,5 – Postemergent când costreiul din rizomi are talia de 30-
GALLANT SUPER haloxifop-R- 660-1000 mp 40 cm şi pirul târâtor are talia 10-20 cm
Sorghum halepense –din rizomi l/ha
metil 200-300l/ha
Graminee anuale: Echinochloa crusgalli, Setaria spp., - Preemergent în primăverile secetoase: se aplică
Digitaria spp., Acetoclor 820 Guardian, apoi se face o mobilizare uşoară a solului cu
1,75-2,5
GUARDIAN Sorghum halepense –din sămânţă + 860 g/l +
l/ha
0 combinatorul la 8-10 cm şi se seamănă
Cotiledonate: Amaranthus, Solanum, Chenopodium, Antidot - În primăverile cu precipitaţii: se seamănă şi apoi se
Pportulaca, Cirsium, Convovulus, Datura –din sămânţă aplică Guardian
Monocotiledonate perene, inclusiv Sorghum 50 g/l 1,5-2,0
halepense l/ha
LEOPARD 5 EC quizalofop –P Postemergent
Monocotiledonate anuale: Setaria, Echinochloa, -etil 0,7 l/ha
Digitaria, Sorghum din sămânţă
Suprafaţa tratată cu 100
1,5-2,0
Sorghum halepense –din rizomi ml-160 -330mp
Quisalofop-P- l/ha 200-300 l apă/ha
PANTERA 40 EC tefuril 40 g/l Suprafaţa tratată cu 100
Postemergent
0,75
Monocotiledonate anuale ml-13 ari
l/ha 200-300 l apă/ha
Suprafaţa tratată cu 100 ml
Pendimetalin 4,0-5,0 200-250mp Prin încorporare cu combinatorul la 8 cm înainte de
STOMP 330 EC Monocotiledonate şi dicotiledonate anuale
330 g/l l/ha semănat. Timp de pauză 24-30 de zile
200-400 l/ha
Monocotiledonate anuale: Setaria, Echinochloa, Trifluralin 480 1,5-2,0 Prin încorporare cu combinatorul la 8 cm, în funcţie de
TREFLAN 48 EC Digitaria şi unele dicotiledonate (Amaranthus spp.) g/l l/ha
200-400 l/ha conţinutul de humus din sol înainte de semănat
Prin încorporare cu freza cu disc la 8-10 cm înainte de
Monocotiledonate anuale şi unele Trifluralin 240 3,0-5,0
TRIFLUROM 24 CE dicotiledonate g/l l/ha
200-300 l/ha semănat cu 2-3 zile, prin 2 treceri (a doua perpendiculară
pe prima)
Combaterea dăunătorilor la soia
Vol. de apă şi
Doză
Produs Subst. activă Dăunătorii combătuţi suprafaţa tratată Mod de aplicare
g/l/ha
g /ml/ l/ha
Suprafaţa tratată cu Primul tratament se face după înflorit, al doilea la
MITAC 20 EC Amitraz 20% Păianjenul roşu comun (Tetranichus urticae) 1,5 l/ha 10 ml căderea petalelor, iar al treilea când densitatea
5 l apă/66 mp acarienilor ajunge la 5-10 acarieni pe frunză
Tratamente în perioada de vegetaţie.
NISSORUN 10 WP Hexithiazox 10% Păianjenul roşiu comun (Tetranychus urticae) 0,4kg/ha Timp de pauză de 7 zile

Fertilizare la soia
Doze
Produsul Compoziţie Formă Ambalare Perioada şi metode de aplicare
(kg/ha)
Microgranulat (Ф 0,5 ÷ 1,0 mm) Sac 20 – 30
Umostart Super Zn 11.48.0 + 2 Zn Greutate specifică 900 g/l 10 kg kg/ha
-La semănare, localizat
Lichid
28N (Azotat cu uree Procent maxim de biuret mai mic de 4-8 l/ha
Bidon
N+ formaldehidă) 0,7%
5 kg şi 30 kg
5-10 kg/ha -Se aplică pe frunze în faza R2-R3
Greutate specifică: 1,25 (100 litri la
20ºC=125 kg)

Evaluare