Sunteți pe pagina 1din 30

1.

Sarcina lucr rii individuale la PROIECTAREA


ÎNTREPRINDERILOR AUTO

De elaborate proiectul sectorului de RC a instalatiei de alimentare cu gaz


pentru automobilele ZIL-138,pentru ITA orasul CHISINAU dupa
urmatoarele date :
Numarul de automobile in Interprinderea de Transport Auto, Am=85
automobile,
Parcursul mediu zilnic al unui automobil , Lmz=220Km,
Categoria conditilor de exploatare este categoria III,
Parcursul de la inceputul exploatari unui automobil,
Le=1.0*Lrc=1*300=300,
Numarul de zile lucratoare este de , Zal=305Zile .
Sa se determine :
Parcursul anual de automobole …………………………………………..
Periodicitatea de revizie tehnica…………………………………………….
Programul anual de productie RT,RC,RZ…………………………………..
Manopera specifica de RT,RC……………………………………………….
Volumele anual de lucru RZ,RT, RC…………………………………………
Volumul anual de lucru in sectorul de diagnostocare instalatilor cu gaz ?
Determinarea posturilor de munca …………………………………………..
Determinam numarul de muncitori……………………………………………
Determinarea coeficientului de mecanizare………………………………..
Calculul suprafetilor sectorului si depozuitelor afiliate acestuia……………
Determinarea necesarului de resursa energetica consumata de sector………
Inzestrarea locului de munca cu utilaj……………………………………….
Organizarea munci in sector………………………………………………..
Tehnica securitati in sectorul dat…………………………………………..

Elabora Golovei Silvia Coala

Voleac P. ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
2. Introducere

Dupa cum cunoastem acest tip de sector de instalare si deagnosticarea


sistemei de alimentare cu gaz la ZIL-138, este pus in categoria sectoarelor
periculoase de aceia trebuie de asigurat in asa fel procesul tehnologic ca sa
nu avem rezultate ne placate .Urmatorul lucru trebuie sa determinam toti
parametri ceruti de sarcina pentru a determina posturile necesare de munca si
apoi de determinat dimensiunile incaperi in dependenta de volumul de lucru
obtinut .
Acest sectot trebuie sa asigere o mobilitate in pricesul tehnologoc de RC a
sistemelor cu gaz la automobilele ZIL-138 ,care sunt in numar de 85 ,la
parcul ITA di orasul .CHISINAU .
Caracteristica acestui sector :Sectorul dat are o componenta de mai multe
elemente care asigura procesul tehnologic in conformitate cu standarle in
vigoare cerute.Sectoruul dat este de o capoacitate putin mai mare decit ne
este noua necesar,acest lucru e facut in scopul comercial de a deagnostica si
a repara automobilele care nu apartin interprinderei noastre dar au
nevoie de acest serviviu in schinbul unei sume monetare care ne va ajuta la
rascumpararea sectorului .
Sectorul dat este destinat diagnosticarei instalari sau reparatiei curente a
acestor siste de alimentare a automobilelor ZIL-138,astfel asigurin d
interprinderea cu executarea RC a acestui tip de automobile .
In lucrare trebuie sa fie vazuta vizibilitatea tuturor parameti si corectia lor sa
nu contrazica standardu ,termeni si coieficienti intrebuitati la calcul in
lucrarea dat a au o lamurire si un calcul bine deminstrat si date in anexa
lucrare care este parte din standardul in vigoare.Astfel dupa calculele si
determinatrea paramerilor de calcul pentru sectorul noetru se executa
organizarea munci executinduse un grafic de munca a fiecarui participant la
procesul tehnologic in asa fel ca sa nu puna in contradictie Standardul Munci
si ONTP.
Literatura folosita in proiectul dat este bazata mai mul pe manuale le
de specialitate care se intrebuinteaza pe larg atit in spatiul CSEI cit si CE .
Urmatorul pas care trebuie bine determinat este utilarea sectorului dat in asa
fel ca el sa poata asigura majoritatea mijloacelor ZIL-138 ,deoarece noi

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
cunoastem ca acest tip de automobile sa dat in producere in ani 80-70 care
pe parcursul anilor au suferit si niste mobificari ,situatia in RM est foarte
critica deoarece automobilele existente aici sunt foarte variate sunt si mai
vechi si mai noi dea aceia trebuie sa posedam asa utilaj sa le putem asigura
pe tote.Deci dupa ce am vorbit despre insemnatatea unor puncte din lucrare
trecem la executarea calculilor :

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
3.Calculam parcursul anual al parcului de automobile La, a
ITA ,or.CHISINAU

La=Zal* Am*Lmzi(1/1+Lmz*dRn*K4’/1000);Km

Unde: La- parcursul annual a automobilelor,


Zal-numarul de zile lucratoare iontrun an,
Am-Numarul de automobilecare le detine parcul,
Lmzi-parcursul mediu zilnic al unui automobil,
dRn-durata de stationare in RT (Tabela8)anexa lucrari,
K4’=Le/Lk ;-Lk-se ia din( tabela7)anexa lucrarei,
Le-Parcursul de la inceputul exploatarei ,
Pentru sarcina noastra avem ca :K4=300000/300000=1
Le=300000,Lk=300000,
dRn=0.55

La=220*85*305(1/1+0.55*1*220/1000)=5076115Km

4.Determinarea periodicitati de revizie tehnica :

-Periodicitatea corectata de RZ :

LcRZ=lmz ;Km
Unde : LcRZ-Periodicitatea de revizie tehnica zilnica,

lmz-parcursul mediu zilnik,


Care pentru noi este in valoare de Lmz=220 km,

LcRZ=220 km.
Periodicitatea corectata de revizie tehnica RT1si RT2 :
1) LcR1= LnRT*K1*K3 ;
Unde; LcR1-periodicitatea corectata de RT,
LnRT-periodicitatea normative de RT1 se ia din anexa lucrarei (tabela 2),

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
K1-coeficient seia din (tabela 3)anexa,
K3-coeficient se ia din (tabela 5)anexa,
Penru cazul nostru avem :

LcR1=4000*0.8*1=3200 ;
LnR1=4000 K1=0.8, K3=1.
c
2) L R2= LnR2*K1*K3;

LnR2-periodicitatea normative de RT2 se ia din anexa lucrarei (tabela 2),


K1-coeficient seia din (tabela 3)anexa,
K3-coeficient se ia din (tabela 5)anexa

Penru cazul nostru avem :

LcR2=16000*0.8*1=12800 ;

LnR2=16000, K1=0.8, K3=1.

5.Determinarea programului anual de productie de revizie


tehnica :

-Programul anual de productie de RT1 si RT2 :

1)RT1 - NaRT1 La/ LcR1;

Pentru noi avem : NaRT1=5076115/3200=1586.28

Unde : NaRT1 –programul anual de productie RT1


La-parcursul anual a automobilelor
LcR1-periodicitatea corectata de RT1

2)RT2- NaRT2 La/ LcR2;

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
Pentru noi avem : NaRT2=5076115/12800=396.57

Unde : NaRT2 –programul anual de productie RT2


La-parcursul anual a automobilelor
LcR2-periodicitatea corectata de RT2.

-Prigramul anual de RS si RZ :

1)RS - NaRS=2*Am ;

Unde : NaRS-Programul annual de RS pentru sectorul nostrum,


Am-numarul de automobile,
2-se ia asa in formula data,
Pentru sarcina noastra avem ca :
NaRS=2*85=170

2)RZ- NaRTZ La/ Lmz;


Unde: NaRTZ-Programul annual de revizie zilnica
La-Parcursul annual a automobilelor
Lmz-Parcursul mediu a unui automobile pe zi,
Pentru noi avem :

NaRTZ=5076115/220=23073.25aut.

-Programul annual de productie inainte de RT si RC;

NaRZR=( Na1 Na2)*1.6;

Unde: NaRZR-programul annual inainte de RT si RC ;


Na1-programul annual de RT1
Na2-Programul annual de RT2

Pentru noi avem :

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
NaRZR=(1586.28+396.51)=3172.56

6.Determinarea manoperei specific de RT si RC.


-
Determinarea manoperei specific RZZ;

tcRZZ= tnRZ* K2*K5:


Unde: tcRZZ- manopera de RZ

tnRZ-manopera normativa se ia din ( tabela 10)


K2-coeficientul K2se ia din (tabela 6) anexa lucrarei.
K5-coeficientul K5 se ia din tabela (12) anexa
Pentru noi avem ca :

tcRZZ= 0.6*1.15*1.15=0.8
tnRZ=0.6, K2=1.15, K5=1.15.

Manopera reviziei RZZ inainte de RTsi RC;

tcRZR=0.5* tcRZZ ;
unde : tnRZR-manopera normativa,
Pentru sarcina noastra avem ca :

tcRZR=0.5*0.8=0.4om*h/aut

-Manopera specifica de RT1 si RT2 ;

1)RT1- tcRT1= tnRT1*K2*K5

unde : tnRT1 -manopera normativa de RT1,se ia din( tabela10)


K2-coeficientul K2se ia din (tabela6)
K5- coeficientul K5 se ia din (tabela12)
Pentru sarcina noastra avem ca :

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
tcRT1=3.1*1.15*1.15=4.09.

2)RT- tcRT2= tnRT2*K2*K5

unde : tnRT2 -manopera normativa de RT2,se ia din( tabela10)


K2-coeficientul K2se ia din (tabela6)
K5- coeficientul K5 se ia din (tabela12)
Pentru sarcina noastra avem ca :

tcRT1=12*1.15*1.15=16

-Manopera specifica de RS

tcRS=0.2* tcRT2;

unde : tcRS-manopera specifica corectata de RS,


tcRT2-manopera corectata de RT2

Pentru sarcina noastra avem ca :


tcRS=0.2*16=3.2om*h/aut.

Determinam manopera specifica de RC:

tcRC= tnRC*K1*K2*K3*K4*K5;
unde : tcRS-manopera specifica corectata de RC
tnRS -manopera normativa de RS,se ia din( tabela10)
K1-coeficientul k1 se ia din (tabelul3)
K2-coeficientul K2se ia din (tabela6)
K3-coeficientulK3 se ia din (tabela 5)anexa
K4-coeficientul K4 se ia din (tabela11)
K5- coeficientul K5 se ia din (tabela12)
Pentru sarcina noastra avem ca :

tcRC=3.8*1.2*1.15*0.9*1.9*1.15=10.31om*h/aut.

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
7.Determinam volumele anuale de lucru in sector ,RT,RZ,RC;
-Calculam volumul annual de RZ efectuat;
TaRZZ= tcRZZ NaRZZ;

Unde : TaRZZ-Volumul annual al lucrului de RZ


tcRZZ-Manopera corectata de RZ
NaRTZ-Programul anual de RZ
Pentru sarcina noastra avem urmatoarele :

TaRZZ=0.8*23073.25=18458.6om*h
-Calculam volumul annual de RZR efectuat.
TaRZR= tcRZR NaRZR;

Unde : TaRZR-Volumul annual al lucrului de RZR


tcRZR-Manopera corectata de inainte de
NaRZR-Programul anual de inainte

Pentru sarcina noastra avem urmatoarele :

TaRZR=0.4*3172.56=1269.02om*h

-Calculam volumul annual de RT1

TaRT1= tcRT1 NaRT1 ;

Unde : TaRT1-Volumul annual al lucrului de RT1


tcRT1-Manopera corectata de RT1
NaRT1-Programul anual de RT1,

Pentru sarcina noastra avem urmatoarele :


TaRT1=4.09*1586.28=6487.88om*h

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
-Calculam volumul annual de RT2

TaRT2= tcRT2 NaRT2 + tcRS NaRS;

Unde : TaRT2-Volumul annual al lucrului de RT2


tcRT2-Manopera corectata de RT2
NaRT2-Programul anual de RT2,
tcRS-manopera corectata de RS
NaRS-Programul annual de RS pentru sectorul nostrum,

Pentru sarcina noastra avem urmatoarele :


TaRT2=16*396.5+3.2*170=6888om*h

-Calculam volumul anual pentru RC ;


TaRC= tcRC La/1000 ;

Unde : TaRC-volumul anual penru RC


tcRC-manopera corecteta de RC
La-parcursul anual a automobilelor

Pentru sarcina noastra avem urmatoarele :

TaRC=10.31*5076115/1000=523347

8.Determinareavolumului anuale de lucru in sectorul de


verificare a instalat..cu gaz ;
Determinarea Lucrarile efectuate Formula de calculi Calculi
Sectorului

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
Sectorul de Verificarea T
a
T ades=
verificare a instalatilor de des=aiTaRC/100, 4*523347/1000
instalatiei de alimentarea cu gaz la
pentru sectorul dat =48003.62om*h
alimentare cu gaz automobilele ZIL138 avem ca :
ai=a7=4(Tabela 3.a)
anexa lucrari.

9.Determinarea posturilor de munca in sector.

Xp= T ades /Zl*Tzl*Pm* ;

Unde: Xp-posturile de munca,


T ades-Volumul annual de lucru in sector,
–coeficient care dupa ONTP in cazul nostrum >1
Zl-numarul de zile lucrate intrun an,
Tz-orele lucrate intro Zi,(pentru sectorul nostru se iau 10 ore ,dupa
ONTP)
Pm-coi ,dupaONTP=1
=randamentul care ,dupa ONTP,este I limitele 0.94----0.95,

Astfel pentru sarcina noastra avem:

Xp=4803.62*1.5/305*10*1*0.95=2.5=3 posturi.

10.Determinarea numarului de muncitori

-Determinarea numarului nominal de muncitori tehnologici


Pn= T ades/Fn;
Unde: Pn-numarul nominal de muncitori,

Tdes-volumul sumar

Fn-fondul nominal annual aunui loc de munca(Pentru sectorul


nostrum Fn=2070h ,din ONTP)
Si obtinem ca: Pn=4803.6/2070=2.4,

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
-Determinam numarul de muncitori,

Pe= T ades/Fe ;

Unde : Pe-Numarul de muncitori,


T ades-Volumul anual de lucrari efectuate in sector
Fe –fondul efectivului anual a unui muncitor se ia in dependenta de
relatia Fn<Fe(pentru sectorul nostru luam 2090)
Si obtinem :
Pe=4804/2090=2.29muncitori

-Cerintele profesionale inaintate spre muncitori din sectorul nostru de RC ;

-Sa si cunoasca meseria ,


-Sa posede un grad de calificarre in conformitate cu codul muncii Republici
Moldova,unde sunt prevazute 8 grade de calificare al 8 astfel find cel mai
inalt,
-Stagiu minimal de lucru in domeniul dat.
-Studi generale de specialitate in sectorul dat.
-Virsta minima pentru lucralile executate in sectorul nostru,de RTsi RC a
sistemei de alimentare cu gaz la ZIL-138.

11.Determinarea coifecientului de mecanizare a sectoreului dat


de RC pentru instalatile cu gaz de alimentare la ZIL-138
pentru numarul de masinii de 85,pentru nexemplul dat ne vom
folosi de indrumarul :

-Determinam coieficientul de mecanizarea a munci in sector :

Um=Nut*(Pm1*K1+Pm2*K2)*P;
Unde : Nut-numarul utilajului in sector,

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
Pm1 Pm2-posturille de munca mecanizate

K1 K2-coificienti din (anexa ,tabela 3.7)

P-numarul total de posture in sector.

Si obtinem ca :

Um=8*(0.4+0.4)*3=19.2%
-Determinam coieficientul de munca nemecanizata in sector;

Unm=(Pmr*N1)*100/P

Unde :

Pmr -posturille de munca nemecanizate

N1-coificienti din (anexa ,tabela 3.7)

P-numarul total de posture in sector.

Si obtinem ca :

Unm=(1*0.15)*100/3=5%
-Capacitatea de cuprindere a muncitorilor.

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
12.Calculi suprafetilor sectorului cit si depozitelor afiliate ale
acestuia.

-Determinam suprafeti sectorului de RT si RC in dependenta de gabaritele


automobilului.

Fa=fa*Xm*Kp ;
Unde : Fa-suprafata sectorului
fa- Marimea suprafeti plane ocupate de auto vehicol in m2
Xm-numarul de posturi
Kp –coieficientul de densitate
Calculam fa=la*lata=6870*2800=175000mm

Unde : la-lungimea auto vehicolului ZIL-138(=7000mm)


lata-latimea autovehicoluluiZIL-138(=2800mm)
Xm=2 noi avem 2 posturi,
Kp =5se ia dupa standard (Anexa lucrarei),

Si obtinem : Fa=17.5*2*5=140m.

-Determinam marimea incaperei in dependent de suprafata ocupata de


utilaj.

Fy= fob *Kp ;


Unde: fob-suma suprafetelor ocupate de utilaji in cadru sectorului,
Kp –coeficientul Kp se ia in dependent de sector din( anexa pag 77),

Calculam suma suprafetilor ocupate de utilaj:

fob=1.3+0.97+0.84+3.9+0.82+0.015+0.886+0.046+3.6+0.12+
0.18+0.19+1.02=13.882=14
Astfel primin ca : Fy=14*5=72m2;(primind rezultatul o luam putin mai
mare).

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
-Calculi suprafetilor de depozitare a rezervoarelor de gaz si elementelor
componente acestei sisteme de prima necesitate in apropierea sectotului
pentru ZIL-138 dupa urmatoarea relatie :

Fck=Lmz*Am*Kp*Kpar ;

Unde : Fck-Suprafata depozitului

Lmz-parcursul mijlociu a unui automobile,

Am-numarul de automobile,

Kp, Kpar-Coeficienti care se iau in dependenta de automobil din ONTP


(tabelul 6)pentru 100de automobile Kp,=1.4, Kpar=1.5 din indrumar pagina 79
sau anexa lucrarei,

Locul destinat acestui tip de depozit il alegem din( Tabela 3.11)

Pentru sarcina noastra avem :

Fck=220*85*1.4*1.5=39270 m2

13.Determinarea necesarului de resursa energetic,

-Determinam necesarul de energie necesara pentru utilajele sectorului


nostru dupa urmatoarea relatie:

Wu= Pi*Fe*Kc* ;

unde : Wu-Necesarul de resursa energetica pentru sectorul de RC,

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
Pi-Puterea sumara (totala) a tuturor utilajelor se determina dupa
urmatoarea relatie( Pi=P1+P2+P3…..Pn)

Fe- Fondul efectiv anual al timpului de lucru al utilajului care se


determina dupa urmatoarea relatie (Fe=Tl*Nzil) ;

Kc-coeficientul de cerere a energiei care dupa ONTP este in limitele


Kc=0.45---0.5;

– Coificientul de utilizare atimpului solicitat ;

*Determinam puterea sumara Pi pentru sectorul nostrum de RC a


untomobilelor ZIL-138:

Pi=55KW+0.15KW+0.5KW+0.3KW+0.8KW+0.28KW=56.76KW

*Determinam fondul efectiv anual al timpului de lucru al utilajului Fe


pentru sectorul nostru din sarcina.

Fe= 10*305=3050
Si obtinem ca :

Wu=56.76*3050*0.5*0.5=43279.5 KW

-Determinarea necesarului de iluminare in sector atit cea interioara cit si cea


exterioara dupa relatia :

Wil= Pil* Tl ; KM*h

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
unde : Wil- necesarului de iluminare in sector atit cea interioara cit si cea
exterioara dupa relatia :

Pil-puterea sumara a tuturor dispozitivelor de iluminare care este data de


urmatoarea relatie :

Pil=Ppost+Ppi+Ppe ;
unde : Ppos-Puterea becurilor pentru iluminarea psturilor se ia dupa posturile
de munca,(pentru cazul nostru noi avem 3-posturi si de aceia avem 3
becuri)

Ppi-Puterea becurilo dela plafoanele interioare( se ia in dependent de de


suprafata sectorului tehnologic pentru secttorul nostrum dupa ONTP avem
ca : Ppi=18 plafoane cu becuri de 100W),

Ppe-Puterea becurilor dela plafoanele exterioare (pentru sectorul


nostrum dupa ONTP in dependent de suprafata avem un necesar de 16
plafoane cu lampi de 100W),
Plafoanele se instaliaza in asa fil in cit sa asigure o vizibilitate a intregului
sector de RC cit si a depozitelor acestuia,dupa ONTP ele se instaliaza la o
distanta de 15 metri unul de la altul

Tl- Durata de iluminare pentru sector,In continuare vom defirentia acest


parametru in 3 tipuri de durata :*Durata de iluminare exterioara Tle= 12 h,
Durata de iluminare la posturi Tlp= 8 h,
Durata de iluminare interioaraTli= 10h,se determina dupa relatia de mai jos :

Aceste perioade de iluminare se iau in dependenta de graficul de munca in


sectorul tehnologic ,durata exterioara se ia in dependrnta de durata perioadei
nocturne .

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
*Calculam Pil-puterea sumara a tuturor dispozitivelor de iluminar:

Pil=300+1800+1600=3700W;

Determinam Ppos care este :

Ppos=3*100W=300W ;

Determinam Ppi care se calculeaza :

Ppi=18*100W=1800W ;

Determinam Ppe care este :

Ppe=16*100W=1600W;

Si pentru sarcina noastra avem ca :

iluminarea exterioara Wile este :

Wile=1600*12=19200W;

iluminarea la posturi Wilp este :

Wilp=300*8=2400W ;

Iluminarea interioara a sectorului Wili este:

Wili=1800*10=18000W ;

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
Calculam astfel suma Wil :

Wil=19200+2400+18000=39600W/h = 39.6 KW /h.

14.Inzestrarea locului de munca cu utilaj tehnologic


Specificarea sectorului:

Pentru a inzestra sectorul nostru de RC cu utilajul necesar, noi am hotarit sa


ne folosim de indrumarul de curs (Asigurarea exploatarei sigure a auto
transportului ,Autor : H.K.KOPO ,Chisinau , 1988)Dupa care am
determinat asortimentul de utilaje care ar putea asigura sectorul nostru ,in
continuare vom executa o specificare a acestora :

1-Stend de diagnosticare si incercare a sistemei de alimentare cu gaz


pentru ZIL-138 avem(K-277),

2-Stend pentru determinarea putere mutorului prin intermediul punti pentru


sectorul nostru noi am ales(KN-4856),
3-Sistema de ventilare prin aeresie prin intermediul dispozitivului de aerisire
(),

4-Sistema de atragere a gazelor in urma arderei conbustibilului de


model(CNDA<Atlas>),

5-Moto tester care corespunde tipului dat de mijloc de transport este de


model(KN-5524),

6-Complect de instrumente de model (226 6B) pentru mecanici care se ocupa


de reparatia si controlul sistemelor de alimentare cu gaz,

7- Masa lacatusului pentru dezasamblare de model (CO1604),

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
8-Masa pentru lacatus (ORG-1468-01-060 A),

9-Carucior universal de transportarea ,demontare si montarea rezervoarelor


de gaz am ales modelul (72-52-021),care este corespunzator sectorului
nostru.

10-Dispozitiv de masurare a combustibilului ,gazului de model(GAI-1),

11-Dispozitiv de masurare a cincentratiei de CO in incapere de tip( <Atlas -


0.3>),

12-Ventilator de tip(.....),

13-Agregatul de atragere a gazelor din sistema CNDA<ATLAS>,

14-Punctul de control a stendului KN-4856

15-Dispozitiv incendiar,(care dupa standard ONTP se repartizeaza cite


1dispozitiv la 50 m)

Cu aceste utilaje si componente mecanice noi vom utila sectorul nostru de


RC si trebuie de accentuat ca numai alegerea si determinarea corecta a
utilajelor vor asigura un pooces din punct de vedere tehnologic putrnic in
asigurarea lucrarilor in sector.Utilajele date sunt prezentate in partea 2 a
anexei.

15.Organizarea munci in sectorul de reparatie RC a sistemelor


de alimentare cu gaz a automobilului ZIL-138:

Dupa cum cunoastem sectorul dat este un sector supus riscului de provoca
afectarea sanatati personalului care e implicat in procesu tehnologic dat,in

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
continuare von numi citeva riscuri la care sunt supusi lucratori sectorului
cum ar fi :alectarea sistemului respirator la lucratori, riscul de incendiu,lucrul
cu utilajele si instrumentele de montare ,demontare inclusiv de reparatie,De
aceia trebuie de executat in asa fel procesul ca sa provoace care va
neregularitati in intreg secrorul de RC.
Penru aceasta in continuare noi vom executa si organiza un grafic a zilei de
munca a muncitorilor care efectueaza lucrul in sector ,dupa toate cerintele
ceruti de ONTP si/sau de alte standarde din occident ceia ce priveste durata
si ziua de munca a unui om in acest Domeniu.
Executam graficul mai jos,

Graficul unei zi de munca a muncitorilor in sector RC

800- prezenta la interprinderea de transport (obligati sa se semnese


cind intra pe teritoriul ITA) iau masa.

830- Se incepe procesul tehnologic.

1300-1400- Amiaza(masa).

1400- este preluat procesul tehnologic in sectorul de RC.

1630-se finiseaza lucrul in sectorul de RC.pina la --

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
1645-este timpul rezervat muncitorilor pentru egienizarea sectorului
si dea aranja instrumentele folosite in prpcesul de minca.pina la ----

1700-este timpul rezervat igieni personale a muncitorilor care


lucreaza in sectorul de RC(incheierea zilei de munca si semnatura ca
a esit de pe teritoriul ITA obligatoriu).

16.Tehnica securitati in sectorul de RC.

Sectorul de RC a instalatilor de alimentare si verificare cu gaz cade in


categoria de sectoare periculoase cu un risc mare de a afecta caile
respiratori ale lucratorilor acestui sector.Pentru aceasta noi am hotarit sa
dotam sectorul nostru in asa fel ca el sa nu aduca daune sanataii
personaluluisectorului, de aceia am instalat sau utilat sectorul cu un
ventilator pentru aerisire incaperei ,pentru a evita scyrgerile de gaz si
controlu acestora noi am instalat un dispozitiv de masurare a gazului in
incapere cit si a gazului CO ,entru aceasta noi am instalat si i sistema de
vintilare prin calale pentro a atrage gazele de esapament.Concentratia de
gaze de esapament nu trebuie sa depaseasca limitele dupa( tabela 11) anexa
lucrarei.Plus la aceasta noi am proiectat in asa fel sectorul ca in caz de
necesitate se deschid usile si ferestrele care permit ventilarea incaperei in
caz de esire din functie a intregei sisteme de ventilare a sectorului.
Pentru a proteja sanatatea in sector lucratori sunt inzestrati cu masti anti
gaz si imbracaminte speciala pentru ai proteja in caz de incendiu in sector.
Pentru a evita incendiul in sector avem nevoie de dispositive anti incendiare
care ar asigura o imobilizare completa a flacarelor in caz de
incendiu,dispozitivele trebuie repartizate in asa fel casa fie usor accesul la ele
pentru ale folosi.
Un punct propice in sectorul nostru legat de securitatea munci o reprezinta
amenajarea instrumentelor si mobilitatea lor
tate i Siguran Munci este zona de cuno tin e tiin ifice, care acoper
teoria i practica de a proteja oamenii de factori periculoase i nocive în

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
mediul în toate sferele de activitate uman , inclusiv la locul de munc .
Securitate - este starea de mediul s u, în cazul în care posibil impact negativ
asupra lucr torilor a factorilor de produc ie periculoase i nocive. Pentru a
include factori cum ar d un toare care stau în anumite condi ii, provoca boli
sau reduc eficien a. Periculoase sunt aceste elemente care au ca rezultat, în
anumite condi ii, s prejudiciu traumatice sau brusc i deficien e drastice.
Securitate - sistem de m suri organizatorice i mijloace tehnice de prevenire
a impactului asupra lucr torilor a factorilor de produc ie periculoase i
nocive. Pentru fiecare activitate, exist anumite reguli de siguran , i
oamenii au voie s lucreze doar dup lor de studiu.
Siguran a la locul de munc - un sistem de m suri de m suri organizatorice
i mijloace tehnice de prevenire a impactului asupra de lucru al factorilor
nocivi.

Caracteristica tehhica

Diapazonul de masurare a oxizilor de De la 0-5%


carbon Dela 0-10%
Clasa de precizie in % 5
Timpul de trecere a procesului in secunde 10

Tensiunea de functionare 220kw


Gabaritul 140x330x280

Instalatia de masurare a fumului eliminat de automobil in de tipul SIDA-


107<ATLAS>pentru ase executa RC,si controlul gazelor nocive eliminate.Aceasta

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
instalatie intra in componenta sistemului de eliminare a gazelar si mai apoi cu
ventilatoru prin canale este o sistema intreaga.

Caracteristica tehnica

Diapazonul de masurare a fumegaturei % 0-100


Erorile care le poate face masuratorul% ±2.5
Alimentarea dispozitivului de fumegat Tensiunea necesara de 220W
Gabaritele intregei sisteme 480x375x170
930x220x235x
552x343x320
Masa 44Kg(fara sistema de atragere si
evacuare a gazelor)

Cimplect de instrumente de tip 2216B in componenta sa pentru sectorul nostru de RC


mai intra si 2216M.
Caracteristica tehnica a acestor tipuri de complecte de instrumente

Pentru 2216B

Numarul de instrumente 56 de instrumente


Masa 18kg

Pentru 2216M
Numarul de instrumente 37
Masa 5.5

Aceste instrumente intra in componenta sectorului nostru de reparatie si deagnosticare


RC a instalatilor cu gaz la autocamioanele ZIL-138

Moto tester de tip KN-5524

Caracteristica tehnica

Limita admisibila de masurare


A rotatilor efectuate de arborele 0-1000,0-5000
mitorului,minute

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
Tensiunea in v 0-5,0-20
Rezistenta la curent in cintinu OM 0-100,0-100000
Presiunea combustibilului KPa 0-50
Eroarea% 3
Tensiunea de lucru W 220-250
Tensiunea consumata W 150
Gabaritul 1100x750x1805
Masa,kg 150

Mesele de lucru a lacatuselor alese pentru sectorul nostru sunt de tipul :


1.masa de desasamblare a instalatiei CO1604
2.Masa pentru lacatus ORG-1468-01-060A

Caracteristica rehnica

Pentru CO1604

Gabaritele 1850x750
Masa ,kg 75
Poseda saltare interioare,numarul de 4
saltare

Pentru ORG-1468-01-060A

Gabaritele 1220x800
Masa,kg 80
Pseda saltare interioare si stilaje Saltare 3
exterioare,nuarul Stilaje 2

Carucior universal de a transporta si repara rezervoarele de gaz,de tip 72-52-021

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
Careacteristica tehnica

Functionalitate ,poseda saltare pentru Poseda 2 saltare lateral


instrumente,NR
Gabaritul 1650x520
Masa,kg 50

Caracteristica tehnica a ventilatorului

Ventilatorul VRKK
Capacitate 1,200 la 16,000 m3 /
Echipat cu rotoare radiale cu lame cu un diametru de 250.280 ... ... 560 mm.
Ofer de pân la 18000 m3 / h i dezvolt o presiune de 900 Pa

Corpul ventilatorului este realizat din o el galvanizat.

Sudat din o el, cu ro i, u or de cur at înapoi lame curbate acoperite cu un


strat de polimer. Când a comanda motoarele sunt echipate cu senzori de
temperatur i de protec ie a low-cost, continuu guvernatori vitez variabil .
Gabaritul acestui ventilator este de 1200x850 motorul ventilatprului este
detip Honda

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
motor de ventilator / ventilator centrifugal / ventilator cu motor suflanta
pentru Honda Civic 92 K600 "consim mântul K700 94" ~ 97 "~ 95"
Pentru Honda Civic K600 92 "~ 95" Sunt de acord K700 94 "~ 97" 79310-
SR3-A01
Motor pentru suflanta

Ventilatoare axiale în-06 la 290 num rul 11CONTEXT:· TU 22-121-001-88· de joas


presiune· num rul de lame - 8SCOP:· instalarea de ventila ie MPS-16A pentru a
termina de uscare strivit, nepulverizate i comprimat fân în toate domeniile de recoltare
furaj grosier· sta ionare sisteme de ventilatie si incalzire a aerului de cl diri industriale,
publice si rezidentiale,· pentru alte scopuri sanitare si industriale.CONDI II:Fanii sunt
operate în condi ii de moderat (Y) Clima a doua categorie de cazare GOST 15150.Cu
protec ie împotriva motorului vreme permis utilizarea de fani în climat temperat din
prima categorie de cazare.Fanii pot fi folosite în zone seismice.Temperatura ambiant ,
de minus 40 ° C i 40 ° C.

Temperatura mediului ambiant, fanii se deplaseaz la 40 ° C.Fanii sunt utilizate pentru


a muta aerian i alte amestecuri de gaze care con in praf i pulberi în suspensie mai
pu in de 10 mg/m3 i substan e non-lipicioase si materiale fibroase.

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
,
-
,
, ,
, ,
.
.
103 3/

160S4
15,0 1460 45,0-70,0 665-320 316
1
-06-290-11 1 1,0
132S6 3 5,5 960 34,0-49,0 290-150 218

. Ventilatoare axiale de B-06-290 11Acustic Caracteristicile acustice m surate prin


injectare la un mod de func ionare nominal ventilator. Pe partea de aspira ie a nivelului
de putere acustic de 3 dB sub nivelul indicat în tabel.La limitele zonei de lucru de
caracteristicile aerodinamice ale nivelului de putere acustic mai mare de 3 dB Nivelul
de putere acustic a regimului nominala a ventilatorului

,
n, , ,

,
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1460 84 102 107 108 109 104 101 89 103


-06-290-11
960 78 96 101 102 103 98 95 - 100

Pentru a evacua gazelle noi am folosit conductele se rigide.

Conductele de semi-rigide din aluminiu au o construc ie spirala-rana si din folie de


aluminiu de tampile pe echipamentele importate.grosimea utilizat folie este 0,12 -
0,15 mm, care permite utilizarea de conducte de aluminiu semi-rigide la temperaturi de
pân la 250 ° C i presiunea maxim de pân la 2.000 PaConvenabil i u or de utilizat.
Rapid i u or conecta cu canalele ca rotund sau oval sec iune transversal .Concep ia
ini ial a conductei castelului permite multiple compresie tensiune f a distruge
conduct .Conductele de semi-rigide din aluminiu conceput pentru conectarea la
sistemele de ventila ie element finit în locuri îndep rtate, precum i pentru a conecta
acas de aparate de la apartamente hornuri.Conductele de semi-rigide din aluminiu sunt
livrate în lungimi standard - 3 m, în stare întins (aproximativ 1m - într-o stare

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data
comprimat). Toate diametrele de lungime standard disponibile din stoc.Posibil pentru
fabricarea lungimi non-standard conduct la comanda.La cererea clien ilor în sistemul
de livrare poate include de fixare.Tipul de ambalare - un man on de plastic.Diverse
ambalaje în cutii de carton.

Principalele caracteristici ale canalului de aluminiu semi-rigide

Numerotarea Dimensiunile,

D L

100-0,12 100 1000-3000

110-0,12 110 1000-3000

120-0,12 120 1000-3000

125-0,12 125 1000-3000

130-0,12 130 1000-3000

140-0,12 140 1000-3000

150-0,12 150 1000-3000

160-0,12 160 1000-3000

200-0,12 200 1000-3000

Coala

ATIC.IM.
Mod. Coala N.Document Semnat Data