AI dumneavoastra

Audi A4

Manual de utilizare

ales un Audi

pentru

Doritl cu siquranta sa va bucura]i de noul durnneavoastra Audi A4, autoturism care Inqlobeaza cea mai rnoderna tehnologie ~i numeroase dotari destinate confortului. Va recornandarn. de aceea, sa cltiti cu atentie acest manual de utilizare, yeti putea astfel sa va cunoasteti autoturismulTn timp scurt, pana la detaliu. In afara de lnforrnatlile referitoare la modul de utilizare, acest manual prezlnta indicatil privind intretlnerea autoturismului si modul de conducere in condltll de siquranta, precum ~i raspu nsuri la Intre bari pe care vi le-a]l putea pune, sau solutll pentru diverse situatii, De asemenea, va lnforrnarn despre modul cum trebuie sa va utilizati autovehiculul protajand rnediul lnconjurator. Alaturi de acest manual de utilizare, 'in mapa de bord yeti gasi!?i Planul de service al autovehiculului durnneavoastra. Acesta cuprinde, pe langa informatii importante referitoare la Service-ul Audi, ~i date In ceea ce priveste consu m u I de carbu rant. Pe langa acestea, 'in bordu I autoveh iculului se gasesc manuale de utilizare pentru anumite echipamente suplimentare (de ex. radio, naviqatie, telefonl. Va recornandam sa pastrati mapa de bord In autovehicul. Pentru orice alte inforrnatii privitoare la autoturismul durnneavoastra va ruqarn sa va adresati oricarui dealer Audi sau importatorului.lntrebilrile, sugestiile ~i observatiile durnneavoastra sunt 'intotdeauna binevenite. Va dorim drum bun la volanul autovehiculului Ai dumneavoastra Audi AG dumneavoastra Audi A4.

J

Cuprins
Oespre acest manual de utilizare .
Sistemul de informare auto a (FIS) . . vit eza . . . :;;i inchiderea . centralizata pentru copii antifurt .. . . §i vizibilitatea . . . de parbriz . . de . a scaunelor a scaunelor din . din . . scaunul . . . .....•.............. 101 104 106 95 95 retrovizoare ;;i compartimentele . . . electric Portbagajul exterior. . . . . . . . . . . .. 114 116 118 119 120 126 126

6

conducatorului Introducere Control

Auto-Check de bord

tnatalat!a de avertizare Calculatorul Afi:;;aj meniu Deschiderea Cheile Inchiderea Siguranta 9 . genera la de bord generala ~;;ilarnplle a tabloului lichidului de . de . temperaturii de . . digital ;;i a datei . de bord . . . de service . . . 14 15 16 16 14 . . centrala lnatalatia Geamurile Trapa Luminile Luminile Luminile interioare Vizibilitate $tergatoarele Oglinzile Scaunele depozitare Reglarea manuala fata Reglarea etectrtca fata Suportul lombar Memoria pentru conducatorutul Tetierele Cotierele Portbagajul

28 28 31 39
42 46

Suportul Scrumiera

pentru

bauturi

Bricheta :;;i prizele . . . . . . . . . . . . . Compartimentele de depozitare Cald ;;i rece de tncalztre lns talatie

:;;i veritilatie

.

55 55
58 64 64

Instalatia de climatizare . [nc atzir ea :;;iventilarea In sratlonare Incalzirea Inc atztrea suplimentara scaunelor volanului . drrec tiei . . . . acustic . . .

131
141 148 148 149 150 150 150 152 154 154 156 158 161 161 168

Comenzi !?i echipamente
Cockpit Prezentare Consola Aparatele control Prezentare bord Indicatorul raclre Turometrul Reglarea ceasului Ceasul cu semnal Iluminarea Tahometrul

Telecomanda de avertizare aotiorrate

Inoatztrea
Deplasarea Comanda

66
69 72

11
11 12

75 75 83
85

Contact Pornirea motorului Oprirea motorului Frana de stattoriare Parcare asrstata cu semnal Viteza de croazier a Cutia de viteze automata

88
91

tiptronic (Cutie de viteze automata cu 5 trepte) . multitronic® Comunicarea Volanul :;;i navlqatla Naviq atie :;;i CD . . multifunctional

aparatelor

cu kilometraj

17 18 18
19 19 20 21 22

176
176

99
101

Telefon, Telematik,

179 183 189
. 206

Rezerva de carburant Tasta CHECK Indicatorul intervalelor Tasta reset t.ampi!e de control

Dispozitivul de adaptare telefon (re'tea DIE) fara hands free Dispozitivul de adaptare (pregatire) telefon (rete a DIE) hands free .... Aparatele de transmisie :;;i echipamentele de birou

107

HomeLink® Telecomanda untversata

207 207

Indicatiile
Tehnica

de deplasare
. de stabilitate . . . . (quattro®)

261 262 262 264 267 267 267

Indicatii1e de utilizare
Tntretinerea §i cur atarea autovehiculului Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289

inteligenta

Siguranta
Sigu ranta in deplasare Important Pozitia co recta a pasagerilor Zona pedalelor Depozitarea co recta a bagajelor Centurile de siguranta

.
. . . . . .

213 214 214 216 221 222 224 224 226 228 233 234 234 236 238 241 243 245

Programul electonic (ESP) Franele Servodirectia Servotronic Traotiurie trrteqrata Deplasarea §i mediul

290 290 290 296 300 300 301 302 305 305 307 310 314 317 318 324 325 325

Intretinerea

extorioara

a

autovehiculului

lrrtrettnere a interiorului
autovehiculului Carburantul

si alimentarea

trico njurator
Rodajul Catalizatorul Deplasarea in strainatate Evitarea producerii defeqiunilor autovehicul Deplasarea economica Compatibilitatea Deplasarea Dispozitivul demontabil cu mediul

.
. . la . . . .

269 269 270 271 271 272 276 277 277 280

Pentru ce este necesara centura de siguranta? . Prezentarea prtnciptata accident a unui . de . . airbag . .

Benzina Diesel Alimentarea Verificarea §i completarea Capota motor Prezentare generala a compartimentului motorului Uleiul de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Sateria tristatatta Hotile Rotile Accesoriile tehnice \ccesoriile "i piesele de schimb Modificarile tehnice .. §i rno dific ar ile de sp alare a parbrizului. .. . . . . . . . . . ..

Cum se a"aza corect centurile siquranta? Dispozitivul de tensionare Sistemul airbag Descrierea sistemului Alrtiaq-urile frontale Airbaq-ur ile laterale Airbaq-urtle pentru cap (SIDEGUARDS) Dezactivarea alr baq-urttor Siqurarrta pentru copii De retirrut c and se rrariaporta Scaunele pentru copii Fixarea scaunului pentru copii ..

"i ecologica

cu rem orca de remorcare

Deplasarea cu remorca

si anvelopele

333 333 333

copii ...

245 248 253

Cuprins

Datele autovehieulului Etieheta eu datele autovehieulului din Planul de service Consumul Mase de earburant 75 kW 4 eil. eu . 96 kW 4 eil. eu "" ", . 110 kW 4 eil. eu . 120 kW 4 eil. eu . .

366 367 367 370 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

Motor diesel 100 kW 4 eil. eu tractlune faN . Motor diesel 120 kW 6 eil. eu tractlune fata Motor diesel 132 kW 6 eil. eu tr-acj+urre lrrte qrata

404 406 408

;;i c ap acit ati

Ajuta-te

singur

Motor pe benzina tractiurie fata 337 338 338 338 339 :;;i 340 Motor pe tractlune Motor pe tractlurie benzina fata benzina fata

Ajutorultn caz de p aria
Trusa de prim ajutor Triunghiul Stingatorul refleetorizant de ineendii

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiune Motor pe tre cth.me

Seulele, trusa de rep artil pneuri roata de rezerva lnloeuirea Ajutorul Tractarea

rotf
la pornire . . . .. . . . . . . . . .. $i remorcarea

. 344
351 352 357 357 360

benzina 120 kW 4 eil. eu integrala . benzina 120 kW 6 eil. eu fata . 125 kW 6 eil. eu .

Index

,

.

411

Sigurantele ;;i larnpile cu in c an de s ce rrta
Sigurantele electrice l.arripi!e cu lnc ande scerrta

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiurie Motor pe tractiurte

benzina 140 kW 4 eil. eu fata . benzina 140 kW 4 eil. eu integrala . 160 kW 6 eil. eu . 160 kW 6 eil. eu 162 kW 6 eil. eu

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe benzina tractiune inteqrata Motor pe benzina tractiune fata

392 394 396 398 400 402

Motor pe benzina 162 kW 6 eil. eu tracttune integrala .

Date tehnice
Gerter alita ti Valabilitatea Greutati datelor tehnice Datele motorului 'iii sarcini Dimensiunile $i performantele pe rernorca

363 364 364 364 364 365

Motor diesel 74 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractlu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tracjturie integrala

.

:;;i c ap acit ati!e

.

Lipsa acestui semn reterinta. . originale pentru Structura acestui manual Acest manual de utilizare este structurat gasirea rapida conform 9i exacts unor reguli precise. ca re va spune Continutul pamente"l. deplasare "dreapta". exists §i capitole In aceasta Insa. sunt marcate paqins. capitol dreapta manualului Pentru 0 0 este structurat mai buna orientare in segmente informatie care sunt sintetizate 0 culoare in capitole sistematice . desfacere. rea pe urrnatoaraa Sfar~itul • unui capitol. acestui terna. Va aparea. ln acest capitol. (de ex. iar pe marginea Capitolul respective. de exemplu "Valabil pentru: echipate cu instalatie de avertizare antifurt". (scrls Modul diferita care va explica f unctiile in exista lista de naviqatie. sunt raportate precum la dlrectia de "stanqa".i indrumarile ~i Indexul Fiecare relativ scurte. ~i echidin titlului Urrneazs despre Dupa relativ de capitol 0 are un titlu. echipamente sau pot fi procurate variantele intarnpla care nu corespund echipamentelor imagini din de dvs. autovehiculul Deoarece Cititi numai dvs. in ciuda irnpartirii sa apara Imaginile pot contln e detalii autovehiculul care autovehiculul dvs. pe care Ie cautati. Capitole Majoritatea care capitolelor sunt valabile autovehiculele pentru toate pentru toate diferit. valabilitatea capitolului este rnarcata deasupra titlului. ajuta la structurarea rnanual si introduc asupra directiei de deplasare indicatiile referitoare "fata". nu este dotat. Aceste variate se poate echipamente GU tiparirii montate In autovehiculul ulterior gama de echipamente existente la momentul dumneavoastra (vezi anexa de la starsitul descrise in acest manual pot fi piete de numai din anumite acele capitole care sunt valabile pentru manualuluil. autovehiculele. vezi "r". a autovehiculului.acest manual de utiliz. de echipare pot fi foarte in capitole. ceea ce va permite a inforrnatiilor folosirea neconditionata a notiunilor. "Comenzi am ales pentru de jos a paginilor ce este vorba imagine mare). la culoarea corespunzator actionare 0 printr-o liniuta de dialog. dinaintea urrnatoarea fiecarui capitol. impor- din lista se gase§te Urrneaza din intr-un mod Toate tante parte descriptive.i miniaturile referitoare respective..are Despre acest manual t1i Acest manual descrie Unele e re situatie. echipamente optionale sunt marcate ® ~ Echipamentele Continua Marcheaza nu of era 0 garantie cu 0 steluta. la dlrectia "spate" de deplasare. de aceea va ruqarn sa Ie considerati ca.. cu ®. 0 nu sunt va/abi/e autovehiculele. la tema in care vi se of era inforrnatil /magini/e cuprins simbolic. scurte :. deoarece sunt echipate Exlsts sageata patru tipuri diferite de lndicatii. Cuprinsul desfasurat manualului va ajuta de capitole rapid inform si indexul de la sfarsitul atiile dorite. dubla tnsotlta de un semn => &l. in majoritatea cazurilor prezentate 0 fiecare urrneaza este marcat indicatie imagine. In text veti gasi deseori de exclarnatie (de ex. scurta (scris mare cursiv). in functie sa gasiti precu m :..

e acest manual de utilizare

Astlel de indicatii se gasesc, impre una cu celelalte indicatii, sfarsitul capitolului. Explicarea simbolurilor:

la

&ATENTIE!
Textele insotita de acest simbol contin lnformatll referitoare la siguranta dvs. ~i atrag atentia asupra posibilelor peri cole de accident sau ranire.

CD Avertizare!
Textele lnsotite de acest simbol atrag atentia asupra posibilelor deteriorari ale autovehiculului.

i' lndicatie
[IJ lndicatie

pentru

mediu referitoare la

Textele lnsotite de acest simbol contin indicatii prctectia mediului inconiurator.

Textele insotite de acest simbol contin indicatii

suplimentare.

Fig. 1 Unele echipamente

prezentate

in imagine apartin

numai anumitor

modele de autovehicule

sau sunt echipamente

suplimentare.

Cockpit
Prezentare generala
Aceastii prezentare qeneralii va ajutii 10acomodoreo topidi: cu elementele de comando ale autovehiculului.
l.arnpa de avertizare pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din dreapta . pentru instalatia de semnalizare avarie . .

CD CD

@ @ @

intrerupator

Suport doze bauturi in functie de echipare: Radio - Sistem de naviqatie plus (Naviqatie, Radio, Schimbtor CD, TV !Videol

243 81 116

Actionare electrica geamuri Maner deschidere u~i Intrerupator intrerupator Reglare faruri - Functia Coming-/Leaving-Home inchidere centralizata oglinzi exterioare lumini

. . . . . . . . .

69 60 93
75

o o
®

Reglare electrica

®
® ®
@

@ @

Torpedo cu posibilitate Airbag pasager dreapta in Iunctie de echipare: - lnstalatle climatizare lnstalatie

de inchidere

.

121 236 133 126 86 148 118

80
78

@ @)
@ @

. . . . .

(}) Guri de vsntilatie cu rot ita reglaj Maneta pentru luminile de semnalizare si lumina de drum Ttablou de bord Maneta si intrerupator - Computer de bord pentru: parbriz - lnstalatia de spalare/sterqere

139 81 14
88

de incalzire §i ventilare pentru incalzlre luneta scaun

Intrerupator Scrumiera Schlrnbator

Rozeta pentru incalzire

@

cutie viteze / Selector cutie viteze pentru: . . . .

. . . . .

- Cutia de viteze manuala - Cutia de viteze automata cu 5 trepte - multitronic

42 150 151 122 262
87

@

162 169 119 154

Contact - la motoarele cu benzine

@
@

BrichetillPriza Frana de stationare in functie - Sertar - lntrerupator pentru sistemul de naviqatie - Elemente de comanda pentru afisaje!e din meniuri de echipare:

©

- la motoarele Diesel in functie de echipare: - Torpedoul - Programul electonic de stabilitate - Ruloul parasolar intrerupator acustic pentru parcare asistata cu semnal (ESPI

@

. . .

46

156

@

in functie de echipare: - Sertar

Comenzi i echipa§

mente

n Cockpit .Conectare fax ~i preluare date @ @ Taste memorie pentru scaunul conducatorului Deblocare capota motor Maneta pentru lnstalatia de reglare vlteza Volan cu: .Airbag pasager dreapta . Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. • Modul de functlonareal sistemului de naviqatie Audi plus :. • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjarii elementelor de cornanda diter a partial fata de => pagina 10. 1 ordinea prezentata. 131 © • Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplirnentare.Taste de comandil radio pentru radio si telefon .js ® @ Rand de lntrer upatoare ~i larnpi de control Sistem de naviqatie Audi plus.Taste de comanda . . Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi.. 124 181 101 305 158 Consola oerrtrala . @ @ 236 176 177 150 123 Fig.ial instalatiei radio Audi simphony este descris intr-un manual separat. fig.Compartiment casete . 2 Cockpit Consola @ @ Coloana de directie reqlabila carte de bord Compartiment [I) centrala lndicatie • Autovehiculele cu radio. ~ rn lndicatie . vor avea ~i instructiuni de utilizare ale acestora. respectiv sistem de naviqatie montate din fabrica. respectiv instalatie radio Audi simphony lnstalatie climatizare si intrerupatoar luneta/incalzir e scaune e pentru incalzire . • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjar ii elementelor de cornanda difer a partial fata de => fig. 2 ordinea prezentata.Claxon .

Cee • in sistemul de naviqatie Audi plus sunt integrate §i functiile radio. CD ~i TV* .• .

Ie de control Aparatele de bord ~i larnptle de control Prezentare generala a tabloului de bard Tabloul de bord reprezintii punctul central de informare pentru conducatoru! auto.Iluminare tablou bord Ecran cu .Afisarea intervalelor de service . 16 22 18 19 ® CD Taste de reglare pentru . 3 Prezentare general a a tabloului de bord CD ® ® Indicatorul temperaturii Lampi de control lichidului de racire 15 16. . 16 18 20~ Turometru cu ceas digital ~i af isare data Tahometru cu afisare kilometraj Indicator pentru nivelul carburantului o ® .Ceasul digital si data . Fig.

. . lnsearnna ca motorul nu a atins inca temperatura de functionare. _ &ATENTIE! • Luati in considerare indicatiile => pagina 306.. atata timp cat simbolul de avertizare 4.. indicatoarele din tabloul de bord sunt iluminate.•. exista pericolul unei supraincalziri a acestuia! • Spoilerul frontal asigura de asemenea 0 buna distributie a aerului proaspat in timpul deplasarii. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de raclre. .. se tnr autsteste si actiunaa de racire 9i exista pericolul unei supraincalziri a motorului! Solicitati asistenta de speclalltate. Iuati in considerare urrnatoarole indicatii referitoare la zonele de temperatura. Indicatoarele 9i scalele vor fi luminate la aprinderea luminilor.. lnseamna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare.aratele de bard ® @ ® . in cazul temperaturilor exterioare ridicate 9i a solicitarii puternice a motorului.. 3 functioneaza numai cand contactul motor este pus. fie ca niveJuJ lichidului de raclrs este prea scazut => pagina 34.. Tasta pentru afisarea intervalelor de service Tasta de resetare pentru kilometrajul zilnic .. de pe ecran clipeste. Evita]i turatiile inalte... accelerarea puternica si solicitarea intensa a motorului.... in cazul deterior arii spoilerului... in cazul solicitar!i puternice a motorului 9i a unor temperaturi exterioare ridicate. Acest lucru este normal. indicatorul poate sa oscileze spre dreapta...... "Lucrarile in compartimentul motorulul". Indicatorul temperaturii lichidului de raolre Indicatorul temperaturii lichidului de racire => pagina 14. • Nu deschldeti nlciodata capota motorului daca auziti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire ....Pericol de oparlret A~tepta1i pana cand nu se mai vede lesind abur sau lichid de racire de sub capota motorului.Sistem informare conducator Tasta CHECK .... fig..de pe ecranul tabloului de bord nu se aprinde.. Zona norrnala Motorul a atins temperatura de functionare cand acul indicatorului segase9te in zona centrals a sealei.. la un regim de conducere normal.. Pentru a evita aparitia defe ctiunilor la motor. Cand contactul este pus..js Comenzi echipa~i mente . CD CD Avertizare! • Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata orificiilor de admisie a aerului lnrautatesc actiunea de racire a lichidului de racir e. Zona rece Dacaindicatorul se gase9te in partea stanga a scalei... 28 19 20 21 Carid simbolul d.

4 Imagine din tabloul de bord: Ceasul digital lndicatie pentru mediu Reglarea orelor Apasati tasta MODE. ~ . La 0 turatie mai mica de 1500 rotatii pe minut. pentru a regia indicatarul arelar. indicatorul Apasati tasta +.Aparatele de bord l?i larnptle de control Turometrul Turometrul indica numarul de rotatii ale motorului pe minut.lnainte de atingerea acestei zone trebu. respectiv un ceas cu semnal. orelor Treeerea la timp Intr -o treapta superioara de viteza va va ajuta sa econornisiti carburant sl sa evitati zgomotele de functlonarel a clipeste. lnceputul zonei rosii rnarcata pe turometru reprezinta pentru toate treptele de viteza turatia maxima adrnisa a motorului In conditii normale. orelor in sens a regia indicatorul a regia indicatorul Reglarea minutelor Apasa]i tasta MODE pana cand indicatorul eli peste. Apasatl tasta minutelor - +. <D ~ Avertizare! CD Fig. pentru Apasati tasta -. 3 se poate afla In zona rosie a sealei numai pentru putin timp: Pericol de avarie la motor! Ineeputul zonei rosii a sealei depinde de fiecare motor. Indicatorul turometrului => pagina 14. treapta Reglarea ceasului digital ~i a datei Autovehiculul este echipat cu un ceas cu cuari.ie selectata 0 treapta superioar a de viteza. pentru invers. pozitia "D" pentru cutia automata de viteze sau trebuie luat piciorul de pe pedala de acceleratie. fig. orelor. trebuie sa selectati 0 inferioara de viteza.

Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand clipeste lntregul camp de afisare a datei. indicatorul anului clipeste. Cilnd va deplasati lntr-o zona cu alt fus orar. Simbolul ceasului cu semnal se stinge. in carnpul de afisare apare simbolul de receptie al ceasului cu semnal (turn de receptie cu undel =:> fig.Apasat: tasta -. Daca ceasul nu receptioneaza un semnal valabil.pentru a regia indicatorul . Minutele sl data nu pot fi modificate manual. Daca este necesara reglarea ulterioara a orei si a datei. 5._ => pagina 14.Apssati tasta + sau . orei si date.Apasati tasta + sau .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand cllpeste intregul camp de aflsars a datei. 3 Candcontactul motor este luat. . . pentru a regia indicatorul sens invers.pa:u ell ceas cu cuert cu semnal Ceasul cu semnal zilei clipaste. Fig.Apasati tasta MODE. . acest lucru se va face dupa cum am descris la =:> pagina 16. 5 Imagine din tabloul de bord: Camp de afisare pentru simbolul de receptie al ceasului cu semnal. pentru a opri afisarea datei. lunii. Procesulde reglare al datei este incheiat.pentru a regia indicatorul . Reglarea datei . .fig. Afi!?area datei . pentru a opri aflsarea datei. dupa trei zile va intra automat in regim "ceas cu cuart". "Regia rea ceasului digital si a datei" .Apasatl tasta -.js ® Comenzi~i echipamente . In regim de functionare "ceas cu cuart cu semnal".ciind af isajul nu mai clipeste.pentru a regia indicatorul Oprirea afi!?arii datei anului. iar ora $i data sunt memorate. zilei. indicatorullunilor clipeste. .Apasati tasta -. .ratele de bord .Apasati tasta + sau . prin apasarea tastei CHECK se poate cupla pentru ciiteva secunde ceasul digital cu afisarea datei §i kilornetrajului.Apasati tasta MODE.Apasati tasta MODE pana cand indicatorul minutelor in Valabil pentru autovehicule!e: ech. ceasul trebuie reglat manual.

7. Acest lucru 11 va determina pe conducatorul auto sa aprinda la timp lumina de Intalnire .respectiv 1/10 mile. Kilometrajul din partea superloars poate fi adus la zero prin apasare a tastei de resetare ~ fig. Astfel se pot masura distantele scurte. La unele tipuri de autovehicule inforrnatla este exprirnata In "mile".Aparatele de bord !?ilampile de control lIuminarea aparatelor de bord Tahometrul cu kilometraj Aparotul indica viteza $i distanta parcursii.• Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnicl Kilometrajul din partea superioara indica distants parcursa de la ultima resetare a contorului. cu atilt se va reduce si intensitatea luminii tabloului de bod. Cand lumina arnbientala este foarte scazuta. Fig. Kilometrajul din partea inferioani3 Kilometrajul din partea de jos indica kilometrii. Cu cat lumina ambientala seade.6 lIuminarea instrumentelar de bard Fig. pentru a reduce luminozitatea. Apasa]i tasta -. pentru a marl luminozitatea.7 Imagine din tabloul de bard: Kilo· metrajul - Apasa]i tasta +. ~ . respectiv milele. iluminarea instrumentelor de bord (scale ~i indicatoare) functioneaza. iluminarea consolei centrale ~i a ecranelor. Cand luminile sunt stinse iar contactul este pus. parcurse in total. iluminarea tabloului de bord se stinge. Distants parcursa este redata In kilometri (krn). Ultima clfra indica distantele de ordinul 100 metri. Un fototranzistor integrat In plansa de bord regleaza intensitatea luminii tabloului de bord (indicatoare si scale).

8 se poate afisa. Acest lucru poate duce la supralncalzirea :.. ceasul digital cu data ~i kilometrajul. prin apasarea tastei CHECK~ fig.. Din acel moment in rezervor se mai gasesc cca.js Daca apare 0 detectiune Tasta CHECK Rezerva de carburant Indicatorul tunctioneazs numai ciind contactul motor este pus. este precizta in Datele tehnice Cu ajutorul Fig.. Capacitatea rezervorului :::)pagina 370. piina la 0 viteza de 5 km /h.ia kilometrajului Ciind contactul motor este luat. cand contactul motor este pus.i defectarea catalizatorutui. 8 Imagine din tabloul de bord: Tasta CHECK tastei CHECK se pot executa urrnatoarele operatii: CD Avertizare! Nu circulatl niclodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Lipsa de combustibil determine tunctionarea necorespunzi'itoare a motorului (rateuri in aprinderel. pentru ciiteva secunde.ratele de bard Afi:. Pornirea executarii controlului (Control Auto-Check) Controlul Auto-Check ~ pagina 31 verifica starea anumitor functii si componente ale autovehiculului.10 litri carburant. "executa rea procedurii de control" se poate lansa si manual. Aceasta indicatie trebuie sa va arninteasca sa alirnentati.aj e avarie d la tabloul de bord. Astfelin instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears. Rernediati imediat defectiunea. Verificarea functiilor se poate face cu motorul pornit sau oprit. Cand indicatorul atinge zona de rezervii. chiar si in timpul deplasiirii. 8 . ~ . Acest lucru se lntarnpla in perrnanenta. in ciimpul de afisare al kilametrajului zilnic va aparea permanent mesajul dEF .js Reglarea ceasului digital :. Prin apasarea tastei CHECK cilnd contactul motor este pus. pe ecranul tabloului de bard ~ pagina 37se aprinde simbolul 1]1.

Prin apasarea pe tasta CHECKse poate regia primul prag de avertizare vlteza. "Pragul de avertizare 2: Functia" se poate regia numai cand contactul motor este luat . cat si cu motorul oprit. insotit de urrnatorul mesaj. De exemplu: Opriti motorul.Ie de control Apelarea indicatilor de deplasare Cand pe ecran clipeste un simbol de prioritate 1 :::::> pagina 31 sau cand apare un avertisment in legatura cu defectarea unei lamp! :::::> pagina 38. verificati nivelul uleiului lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca.9 Imagine din tabloul de bord: Afi~area intervalelor de service Afls are a distantei rarriaae Prin scurta apasare pe tasta Service cand contactul motor este pus. prin scurta apasare pe tasta CHECKse pot afisa din nou indicatiile respective pentru conducere. SERVICE IN ----.KM """ ZILE Acest lucru este valabil liii la autovehiculele cu "Long Life-Service". 5 secunde. "Pragul de avertizare 1: Functia" in timpul deplasarii. Distants rarnass se va actualiza la fiecare punere a contactului. se va afisa distanta rarnase pilna la efectuarea urmatoarei lnspectii service. ~ CD . termenul de executare a lnspectiei service apare. Reglarea pragurilor de avertizare Indicatorul intervalelor de service Afi$area intervalelor service aminteste asupra urmatoorei inspectii service care trebuie eiectuata. respectiv dupa efectuarea unei inspectil service. in primii 500 km. Pragul al doilea* de avertizare viteza :::::> pagina 40.• Fig.» pagina 39. Daca se doreste verificarea acestei f'unctii la autovehiculele noi. Aceasta operatiune se poate realiza atilt cu motorul porn it. abia dupa 500 km.

Resetarea afi~ajului intervalelor de service ® se executa • Se apasa tasta Service => pagina 20. indicatille afisaiului intervalelor de inspactii service raman memorate. Tasta reset Cu ajutorul tastei de reseta re 0.• Dupscca. fig. afisajul se rasstsaza astfel: • Se ia contactul motor. se va iesi din regimul de resetare. SERVICE IN 2000 KM --. Dupa cca. 5 secunde pe ecran va reveni efisajul normal. apare urrnatorul mesajpe ecran.ZILE • Daca se de conecteaza bateria.KM-- Dacatasta de resetare nu ese actionata in decurs de 5 secunde. Pe ecran apare unul din urmatoarele mesaje: Service in---. (IJ lndicatie • Nu resetati afisajul intre intervalele de inspectii service. deoarecese poate ajunge la afisar! eronate. 9 urmatoarele operatii: Resetarea kilometrajului zilnic Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnic) => pagina 18 se poate aduce la zero prin apasarea pe tasta de resetare. inseamnil cil data Iirnita pentru prezentarea la service a fast atinsa.Atentlorrare Service Dela 2000 kilometri inainte de atingerea datei de efectuare a inspectie service. Resetarea afi~ajului Dupaefectuarea inspectiel service. fig.• • Se apasa tasta Reset pana cand mesajul SERVICE se aflseaza in display. se afiseaza mesajul SERVICE!. Data efectuarii service-ului Dacaimediat dupa punerea contactului. dealerul Audi va aduce afisajul la zero. Pentru aceasta afis ajul intervalelor de inspectii serivce trebuie sa se gaseasca in regim de resetare . la punerea contactului motor.km respectiv Service!' . • Daca exists 0 defectiurie de prioritate 1 (sirnbol rosu). Comenzi si echipamente . Distants ramasapana la urrnatoarea inspectie service este actualizata la fiecare punere a contactului pana la atingerea termenului prevazut. selectarea afisar!i distantel ramass nu se poate efectua . ® IN --.0" => pagina 20. 9 §i se pune contactul.ZILE sau Service! CD Prin apasarea pe tasta de resetare se va reseta afisajul intervale lor de inspectii service => pagina 20. Daca inspe ctia service nu a fost efectuata de un dealer de specialitate. 5 secunde pe ecran va reveni afisajul normal.

Fig.~ pagina 23 ate Sistemul airbag Imobilizatorul electronic ~ pagina 24 Sistem de control viteza Instalatle semnalizare rernorca antiblocare (ABS) ~ pagina 24 ~ pagina 24 . respectiv defectarea anumitor echipamente ole autovehiculului. 10 Tablou de bord cu larnpi de control Sistemul de control al gazelor evacu.ratele de bard Larnplte de control Imagine generala lsimpi!e de control indica fun ction area.

avertizareljs rn &ATENTIE! lndicatie Daca exista 0 defeotiune.pericoil sau galbene (prioritate 2 . Acest lucru este valabil ~i daca larnpa de control nu se aprinde la punerea contactului.ratele de bard Lampa avertizare centuri de sig uranta lnstalatia de semnalizare (stanga) Programul electonic de stabilitate (ESP) => pagina 25 Sistemul de control e~apament 0 al gazelor de => pagina 25 => pagina 26 Lampa de control 0 indica 0 defectiune in sistemul de evacuare a gazelor. Altfel exista pericolul ca in situatia unui accident sistemul airbag sau de tensionare a centurilor de siguranta sa nu se activeze. Avariile in functlonare vor aparea pe ecranul tabloului de bord sub forma unor simboluri rosii (prioritate 1 . Adresati-va urgent unui dealer specializat pentru remedierea defectiunii. secunde la punerea (CD) Avarie frana. frana de stationare actionata lnstalatia de semnalizare (dreapta) Daca lampa de control ~ nu se stinge sau se aprinde. insaamna Gil exists 0 defectiune in sistem. clipeste sau palpaie in timpul deplasar!i. _ Comenzi ~i echipamente ._ Lumina de drum Lumina pozitis Comanda motor (alternativ cu ~) instalatia de prelncalzire => pagina 26 Sistemul airbag ~J Lampo de control supraveqheazii sistemul airbag $i sistemul de tensionare a centurilor de siqurantii: => pagina 26 => pagina 27 => pagina 27 Lampa de control ~ se aprinde pentru cateva contactului motor. sistemul trebuie verificat de urqenta de un dealer Audi. FunctiaAuto Check => pagina 31 supravegheaza 0 serie Intreaqa de functli.

0 defectiune se aprinde lampa de Defectiuni in intreaga instalatie de franare veteb.~clipeste cand semnalizatoarele sunt in functiune numai daca remorca este cuplata In mod corespunzator la autovehicul. Defectarea bloc arf electronice a diferentialului (EDS) EDS functioneaza lrnpreuna cu ASS. ~ . Aceasta corespondents va fi confirmata prin scurta aprindere a lampii de control Q.r pentru au lovehicule!e: echipate ell dispozittv de remorcere Instalatia de semnalizare a remorcii ¢\~ Lampo de control clipeste 10 punereo contoctului motor c6nd remorco este cuplatii. lampa de control nu clipeste. lndlcatil suplimentare referitoare la ASS => pagina 265_ Cand in sistemul ASS exists control ESP. lampa de control incepe sa clipeasca continuu. Tn cazul unei defectiuni la sistemul de friinare pe ecranul tabloului de bord apare simbolul ID. (ABS) fa Lampo de control indica concordanta dintre dotele outovehiculului $i cheio de contact oriqinalii. Valabi! pentru au tovehiculete: echip ate GUsistern tie control e! vitezei Sistemul de control al vitezei -(-) Lampa de control (» din tabloul de bard se aprinde can d sistemul de reglare se gase§te in regim de reglare. Sistemul nu functtone eaa atunci carrd: • • • Lampa de control nu se aprinde la punerea contactului Lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde. l. lndicatii suplimentare referitoare la EDS => pagina 263. Defectarea sistemului EDSva fi sernnalizata prin aprinderea larnpl! de control a ASS B.ratele de bord de control Imobilizatorul electronic ~ Sistemul anti-blocare EDS. motor. Lampa de control ¢'.uati in considerare => pagina 34. Lampa de control se aprinde in timpul deplasarii. Daca 0 larnpa de semnalizare de la rernorca sau de la autovehicul este defecta. La punerea contactului are loc 0 apelare automata a datelor cheii autovehiculului. Daca nu s-a folosit 0 cheie corespunzi'itoare._ Autovehiculul poate fi franat cu sistemul normal de tranare . Adresatlva urgent unui dealer specializat. Autovehiculul nu poate fi pus in furictiune => pagina 58. Adresati-va urgent unui dealer specializat.js Daca lampa de control ASS se aprinde B odata cu lampa de control a sistemul uide franare (0 => pagina 27 (cand frana de stationare nu este actionatal.fara ASS._ Lampo de control supraveqheaza sistemele ABS $i Lampa de control B se aprinde la punerea contactului motor cateva secunde. trebuie sa existe 0 defectiune si in sistemul de franare => &. tnsearnna ca nu numai sistemul ASS este defect. Lampa se stinge dupa executa rea unui procedeu de verificare.

"Lucrarile compartimentul motorului". deoarece ESP functioneaza irnpreuna cu ABS. Se aprinde cand ESP este deconectat. clipesc simultan ambele Iarnpl de control._ _ ve. Se aprinde la punerea contactului Se aprinde daca apare 0 t cca. Oeca 0 larnpa de semnalizare este defecta. _ Lampo de control supravegheaz6 programul electronic de stabilitate. timp de catevasecunde. lampa de control nu ctlpeste. defe ctiune a ESP. Instalatia de semnalizare ¢¢ Lampo de control clipeste 10 activo rea sistemului de semnolizare. lndlcatil suplimentare referitoare la instalatia de semnalizare => pagina 81. defectiunea poate sa provina de la defectarea sistemului ABS. pentru a atentiona asupra utilizarii centurilor de siqurante. I Comenzi ~i echipamente . Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. lampa de control clipeste de doua ori mai repede. Lampa de control @ are urmatoarele functii: • • • • • Clipeste in timpul deplasarii cand ESP intervine in reglare. Daca 0 larnpa de semnalizare de la remorca sau de la autovehicul este defects. Se aprinde dupa deconectarea bateriei. • Se aprinde in cazul unei defectiunl a ABS. Dad! lichidul se alia sub marcajul MIN" nu continuati deplasarea . lndicatii suplimentare referitoare la centura de siquranta ~ pagina 224. in • in cazul in care lampa de control a sistemului de franare ill se aprinde impreuna cu lampa de control ABS B. • Daca nivelullichidului de franii este in ordine.tele de bard 11ATENTIE! • tuatl in considerare lndicatllle de la => pagina 306. in functie de directia de deplasare se aprinde lampa de control din stanqa ¢ sau din dreapta ¢.Perico!! Deplasati-va cu atentie pana la urrnatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. Acest lucru poate duce la deraparea partii din spate a autovehiculului . Carid sunt activate luminile de avarie.et»: peru r. opriti imediat autovehiculul ~i verificatl nivelullichidului de frana.pericol de accident! Solicitati aslstenta de specialitate. Acest lucru nu este valabil in cazul functlonaril cu rernorca. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de franii.: cu ESP Programul electronic de stabilitate Valabilpenue au tovebiculele: ectnpate cu lampe control pentru centurile (ESP) ~ Lampade control a centurilor de siguranta ~ Lampode control otentioneaza asupra utiliz6rii centutilor de siquranto Lampade control se aprinde dupa punerea contactului. 2 secunde.

se aprinde lampa de control ~D. lnsearnna ca exista 0 defectiune la comanda motorului. Lam pa de control EPC (Electronic Power Controll punerea contactului. lridicatli suplimentare referitoare la lumina de drum => pagino 81. Lampa de control [3 se aprinde la punerea contactului motorul a porn it. trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neaparat necesari.• rn lndicatie . Pentru a se stinge lampa.Pericol de avarie la motorl a Daca lampa se aprindeln timpul deplasaril. in mod normal va puteti deplasa pana la eel mai apropiat service. pentru controlul functiei.• Lumina pozttle Alternatorul 0 Lampa de control indica 0 deiectiune 10alternator sau o avarie In sistemul electric al autovehiculului. se aprinde la <D Avertizare! Daca in timpul deplasar!i se aprinde §i simbolul de avertizare'&' (defectlune sistem raclrel de pe ecranul tabloului de bord => pagina 34. Cand :00: Lampo de control se aprinde cand lumina de pozitie este aprinsii. Lampa de control aprinsa . Deoarece in aceasta situatle bate ria autovehiculului se descarca.ln ace asta situatie puteti reactiva ESP prin luarea si punerea contactului. lampa trebuie sa se stinqa. In cazul motoarelor pe benzina.00.Dad lampa de control se aprinde imediat dupa pornirea motorului. Motorul trebuie verificat urgent de un dealer Audi .• Lumina de drum ~D Lampo de control se aprinde ecru! lumina de drum este aprinsii. Lampa de control se stinge cand instalatla este din nou in stare norrnala de function are. este de ajuns sa va deplasati putln §i sa miscatl usor volanul.. poate urma 0 deconectare a lnstalatlei irnpusa de sistem.• . Cand lumina de drum este aprlnsa sau cand este activat claxonul luminos. se aprinde cand lumina de pozitie este Daca lampa de control (3 se aprinde in timpul mersului. Valabf perrtru autcvehicule!e: echipate eli rnotoaro pe benzine Comanda motoruluiEPC Lampo de control supraveqheazii comanda motorului. lampa de control se aprinde dupa punerea contactului motor. Pompa lichidului de racire nu mai este actionata . trebuie sa opritl imediat autovehiculul §i motorul. lnforrnatii suplimentare referitoare la ESP => pagina 262.. Dupa deconectarea si reconectarea bateriei. motor.

Frana de stationare actionata Lampa de control «(j) se aprinde §i atunci cand frana de stationare este actionata. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata eu lampa de control ABS._ lnstalatla de fr ariare (CD) Lampade control clipeste cand nivelullichidului de Frana este preo scazut. Motorul trebuie verificat urgent. nu continuatl deplasarea. in plus. Motorul trebuie pornit imediat dupa stingerealarnpii de control ~ pagina 153. Dacillampa de control clipeste (CD) tcand frana de stationare este dezactivatal. lnsearnna ca exisa 0 la comanda motorului. inseamnil cil nivelulliehidului de frani! este prea scazut . Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. &ATENTIE! • Luati in considerare indicatille de la ~ pagina 306. • Daca lampa de control a sistemului de franare nu se stinge sau se aprinde in timpul deplasi!rii. lnseamna ca instalatia de preincalzire functioneaza. Cand lampa de control La defectarea sistemului ASS se aprinde lampa de control ASS €I impreunil cu iampa de control a instalatiel de franars (CD) ~ &. Acest lucru poate duce la deraparea partll din spate a autovehiculului . Cand motorul este cald. sar putea ca in sistemul de prelncalzire sa existe 0 defectiune. "Lucrarile in compartimentul motorului". Motorul trebuie verificat urgent.s-ar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. 1 sec. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifiea nivelulliehidului de frana . cand existii 0 deiectiune in sistemul ABS sou cand trona de stationore este octionatii.Pericol de accident! Opriti autovehiculul. respectivcand tem peratura exter io ara este de peste +8 'C. lampa de control se aprinde numai cca. semnalul de avertizare pentru frana de statlonars ~ pagina 32 devine activ dacs rulati mai mult de 3 secunde cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. opriti autovehiculul sl verificati nivelullichidului de Irana => & ~ pagina 317. mY este apr in sa. Solicitati aslstenta de speeialitate.ratele de bard ValabH pentru autovehlcu!e!e: echipate cu rnotoare diesel lnstalatia de prernc alzire W Lampa de control se aprinde atat timp cat preincatzirea tunctioneoza. _ [lJ lndicatie defectiune • Daca lampa se aprinde in timpul deplasarii. • Dacala punerea contactului lampa de control nu se aprinde. Comenzi ~i echipa- mente .Pericol! Deplasati-va cu atentie pana la urmatorul dealer Audi ~i remediali defecliunea.

lnforrnatiile FIS vor fi afisate pe ecran in mijlocul Cockpit-ului => fig. Astfel puteti afla dlstanta ramasa pana la urrnatoarea verificare service pentru efectuarea rnasurilor preventive de lntr etinere si multe altele. inforrnatiile vor aparea pe ecranul tabloului de bord in culori. conducatorului auto Ii vor fi furnizate date des pre Radio. Telefon. 11.Sistemul de informare a conducatorului auto (FISl Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Introducere Generalitat:i Sistemul de informore a conducatorului auto (FIS)din tobloul de bord este centrul de atisare a iniormotiitor despre outovehicul. in atar a de aceasta. La autovehiculele cu sistem de naviqatie Audi * respectivTelematik Audi*.• rn lndicatie apar pe pentru autovehicule!e: in echtpare standard Tablaul de bard (echipare standard> tniormatiile octuole despre storeo de tunctionare a outovehiculului vor fi otisate In mijlocul Cockpit-ului. Utilizarea sistemelor de n aviqatie Audi* respectiv Telematik Audi* este dsscrisa intr-un manual separat. Va inforrneaza intr-un mod simplu si comod despre starea actuala de functlonare. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. Cutia de viteze automata cu 5 trepte-pozittile selectorului Pozitille selectorului Avertizare viteza de viteze multitronic® . Telematik si Navigatie in cazul in care acestea fac parte dinechiparea autovehiculului. 11 Cockpit Ecran in tabloul de bord Afisaje radio Afi~are temperatura exterloara => pagina 29 => pagina 30 => pagina 30 => pagina 31 => pagina 162 => pagina 169 => pagina 37 ~ FIS este centrul de inforrnatii al autovehicululi dvs. inforrnatiile ecran abia dupa selectarea unei trepte de viteza . Fig.

Sistemul de informare a conduccHorului auto (FIS) Control Auto-Check lndicatlile de deplasare Avertizare frana de statior. cand aparatul de radio este pus in functiune (depinde de echiparea autovehicululuil. 12 Ecran: lntormatii suplimentare radio Daca functia Auto-Check nu afiseaza nici 0 defectiune de prioritate 2. dupa stingerea mesajului "OK". pe liinga informatii!e radioului . Aceste aflsa]e apar suplimentar.lare Afisarea ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina32 ~ pagina 20 Calcutatorul de bord ~ pagina 42 Bro~uril separata Telefon §i Telematik* intervalelor de service • Aflaajele radio • Valabi! pentru autovehiculele: echipate ell FtS cefcutatcr bent Sistemul de informare a conducatorului auto cu calculator de bord Afi~aje radio Aflsare tem perature exterioara Atentionare u~i ~i capac portbagaj Cutia de viteze automata selectorului Pozitiile selectorului Avertizare vitezil Control Auto-Check lndicatiile de deplasare Avertizare frana de statioriare fisarea intervalelor Controlul detectarti de service lampllor cu 5 trepte-pozttiue ~ pagina 29 ~ pagina 30 ~ pagina 31 ~ pagina 162 ~ pagina 169 ~ pagina37 ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina 32 ~ pagina20 ~ pagina 38 de viteze multitronic® Fig. va fi afisat numele postului ales. respectiv fr ecventa postului §i inforrnatii suplimentare.• de pe ecranul Comenzi§i echipamente .

tem peratura afisata poate fi putin mai ma re dacat cea reala. Fig. Cand autovehiculul stationeaza sau ciind se deplaseaza cu viteza foarte mica. Temperatura exterioara va fi afisata pe ecran la punerea contactului =:> fig. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. 14 Ecran: Distants accesibila ~ .• Fig. temperatura exterioar a va fi afisats In al doilea rand . apare simbolul unui cristal de gheata. Daca selectati afisar ea In of (Grad Fahrenheit). temperatura extericara va fi afi!?atii tot In of => pagina 137. La temperaturi mai scazute de +5 'C. Luati in considerare faptul ca ~i la temperaturi de +5 °Cpoate exista polei . afisajul apare numai dupa selectarea unei trepte de viteza. la autovehiculele cu lnstalatie de climatizare. 13.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Indicatorul temperaturii exterioare &ATENTIE! Nu folositi niciodata afisajul temperaturii exterioare pentru a vii convinge de existenta poleiului pe sosele. 13 Ecran: Afi~are temperatura exterioara rn lndicatie Distanta accesibila Atisarea distantei accesibile ajuta 10planificarea traseufui.Avertizare asupra existentei poleiului! La afisarea datelor de naviqatie. lnainte de afisarea temperaturii. Astfel conducatorul auto este ateritioriat asupra existentei poleiului. din cauza radia tiilor de la motor.

14. De In data ce toate usile. simbolul se va stinge. ritate. daca este deschisa eelputin 0 usa.i care u:.iusa dreapta spate.capota motorului :. ~ mente . Cand conduce]! economic.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Peeeran distants apreciata apare In km => pagina 30. respectiv capacul portbagajului. distants va fi mai mare ... Avariile In f unctionare. 15 este deschlsa usa conduciltorului auto :. cand contactul motor este pus. 16 Ecran: Control Auto-Check Afisajul va aparea la punerea contactului motor. 15 Ecran: Atentlonare usi ~i capac portbaqa] Fig. Comenzi ~i echipa- Controlul Auto-Check verifies starea anumitor functil :. pe ecran va clipi zona respective a pozei.icapacul portbagajului sunt Inchise eomplet.. Vet! fi informat asupra dlstantei pe care autovehiculul dvs. Candeste deschisa capota motorului. service va vor fi afisate semnale suplimentare. fig.a(uai) este (suntl deschisa (e). Simbolul va indica :. In imagine => fig. capota motorului sau capacul portbagajului.. 0 mai poate pareurgecu cantitatea de carburant din rezervor ~i cu acelasi stil de conducere. chiar si In timpul deplasar!i. Acest lucru se lntarnpla In psrrnanenta.• Avertizare U!?i!?icapac portbagaj Control Auto-Check Introducere Fig.• La autovehiculele echipate cu sistem de informare conducator si cu calculator de bord* afisajul avsrtizarii usilor si capacului portbagajului poate fi lnlaturat prin scurta apasare pe tasta calculatorului de bord => pagina 44.Jnforrnatia va aparaa din 10 In 10 km.. Caleulareadistantei se face pe baza consumului de carburant din ultimii 30 km. Totusi avertizarea va aparea din nou de Indata ce se va observa 0 modificare a pozitiei usilor sau capotelor .icomponente ale autovehiculului. In culori galbene respectiv reparatiile urgente sau lucrart!e de pe ecranul tabloului de bordo Se vor auzi Aceste afisaje vor aparea In functie de priosi rosii.

Pe deasupra. in cazul deplasarii cu friina de stationare actionats ~i inainte de selectarea unei trepte de viteza la autovehiculele cu cutie automata de viteza. vor apiirea $i diferite indicatii privind deplosoreo. _ ecran pana cand friina de stationare va fi eliber ata. _ 0 lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. verificati functia . atunci cand va veti deplasa mai mult de 3 sec. nu pot fi reapelate. Prin scurta apasare pe tasta CHECKiridicatia va aparaa din nou._ => pagina 31 pot fi apelate de catre conducatorul auto indicatii Valabi! pentr u autcvehiculele: echipate cu cutle de viteze manuals De exemplu pe ecran apare simbolul pentru 0 defectiune la presiunea uleiului de motor ~. Daca apar defectiunl. 00 lndicatie lndicatiile de deplasare Frana de stationare actionata ~i La seleetarea unei trepte de viteza in stationare se apasa pedala de frana.are a conducatorului auto (FIS) Simbolurile rosii indica un pericol. La avertizarea asupra unei lamp! defecte => pagina 38. Aceste indicatii de deplasare raman pe lndicatie de avarie. in locul mesaju lui OK vor aparea informatii cu privire la acestea. Daca functiile verificate sunt in regula. pentru ciiteva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. Daca nu apare nici OK si nici Auto-Check. functia Auto-Check porneste executa rea unei verificari automate a functiilor. pe ecran va aparea 0 inforrnatie de deplasare. la aparitia unui simbol de prioritate suplimentare. Pe deasupra. Daca Yeti apasa acum Tasta CHECK. in anumite situatli. se va auzi un semnal sonor de avertizare si pe ecran va aparea urrnatoarea indicatie: Frana de statlonare actlonata Avertizarea aceasta se va activa. respectiv se va selecta 0 treapta de viteza. In acelasi timp se va auzi un ton de avertizare. pe ecran Avertizare frana de stationare Eliberati fr ana de stationare._ Indicatii de deplasare Pe lango tiimpile de control $i simbolurile de pe ecranul tobloului de bord. 16. Apelarea indicatilor de deplasare 1. 5 secunde. pe langa simbolurile rosil vor aparea si indicatii pentru conducatorul auto. fig. verlflcatl nivelul uleiului Verificarea furrctfllor: Cutia de viteze rnarruala La punerea contactului. Daca plecati din qreseala cu friina de stationare actionata. cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. iar cele galbene 0 avertizare. pe ecran va aparsa urrnatcarea iridicatie: Opriti motorul.

Daca seleetorul de viteze se afla in pozitia P sau N. 17 Ecran: Avertizare nivellichid riicire - Opriti autovehiculul. s. Dacanu apare nici OK ~i nici Auto-Check.. Sollcitati asistenta de specialitate.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabll pentru autovehiculele: echipete cu cutin de viteze autcmeta Verificarea viteze furic'tiilor: Cutia automata de Un simbol rosu semnallzeazii un pericol. Lapunerea contactului. 16. Verificati functia defects. va aparea mai intai indicatia: La selectarea unei trepte de viteza de friina.• 0 Fig. pentru cateva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. (Ci:» => pagina 34 => pagina 34 indicatie de avarie. . fig.In acelasi timp se va auzi unton de avertizare.d. Opriti motorul.15 sec. acestea vor fi afisate la cca.a. Daca functlile verificate suntin regula.). verificati functia Detectlune instalatie de franare Nivelliehid racire prea seazut/Ternperatura liehid racire prea mare Presiune ulei prea scazuta Simbolurile roeil FRANA J..rn. in stationare. functia Auto-Check porneste executa rea uneiverifica ri automate a fu nctiilor. Dacaapar defectiuni. D. LICHIDDE RACIRE ~ PRESUNE ULEI Simbolurile => pagina 35 rosii indica 0 defectiune de prioritate 1 (pericoll. dupa aparitiaindicatlilor din partea superioara. indicatia va disparea~i va fi afisate functia Auto-Check. daca este necesar. actionati pedala Dacase va seleeta 0 trea pta de viteza (R.

Pe langa simbol. lnseamna d ca exists a detectiune la instalatia de franare.Pericol de accident! Nu continuati deplasarea.• . Cornpletati daca este necesar cu lichidul de racire ~ pagina 316. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de frana. Solicitati asistenta de specialitate. I Daca simbolul (CD) e pe ecran cllpeste. &ATENTIE! • Luati in considerare lndicatlile de la => pagina 306. 2 secunde fieca re.• & ATENTIE! Continuare • Daca nivelullichidului de frana este prea scazut . ele vor aparea pe rand. Opr lti autovehiculul. La defectarea sistemului ABS se aprinde lampa de control ABS B lrnpreuna cu simbolul de avarie al instalatiei de franare ill => 6. _ Vertflcatl Defectiune In sistemul de racire _L lichidul de frana ~i service (ABS) Detectiunile la sistemul de racire trebuie remediate imediat.Sistemul de informare a conducatorului auto IFIS) La aparitia unui simbol rosu se vor auzi treitonuri de avertizare consecutive. !?ivor fi vizibile cca. tnssarnna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare.soar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. Defectiune In instalatia de franare (CD) o detectiune 10instatatia de ttanare trebuie remediotii cat mai repede posibil. Cand sirnbolul s]. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. Daca exists mai multe defectiunl de prioritate 1. fie ca nivelul lichidului de racire este prea scazut. Continuati deplasarea numai dupa stingerea simbolului .Perico!! Deplasati-va cu atentie pan a la urmatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. Acest lucru poate duce la deraparea partil din spate a autovehiculului . de pe ecran cllpeste. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata cu lampa de control ABS. Verifica]i nivelul lichidului de racire => pagina 315. pe ecran va aparea si una din urmatoarele indicatii: Opriti motorul ~i veriflcati lichidul de racire nivelullichidului de frana ~ pagina 317. Pe langa simbol. Opriti motoru I. "Lucrarile in compartimentul rnotorului". pe ecran va aparea si una din urmatoarele lndicatii: Oprit] autovehiculul ~i verificati presiunea uleiului hidraulic Aterrtlel Avarie frana _ efectuatl _ Oprltl autovehiculul. Simbolul va ramane aprins pana cand defectiunea va fi rernediata.

Daca nivelul lichidului de raclre este in regula. asistenta de specialitate. cauza defectiunii poate fi defectarea ventilatorului de racire.Verificati nivelul Solicitati uleiului motor => pagina 312.Opriti motorul.• rn lndlcatle Defectiune In sistemul de presiune a uleiului motor't:::n in echipere standard Deiectiunile 10 sistemul de ungere a motorului trebuie remediate imediat.Opriti autovehiculul. daca simbolul -b indica a defectiurie la sistemul de racire . Nu continuati deplasarea. Daca simbolul unea uleiului ~ de pe ecran cllpaste. =:> pagina 26. pe ecran este prea scazuta. § tnsearnna ca presisimbol. s- Nivel ulei motor corect Daca simbolul ~ clipeste eu toate ea nivelul uleiului este coreet.de preferat la fiecare alimentare . Nu lasati motorul sa tunctioneze in regim de mers in gol. . CD Avertizare! Nu va deplasati mai departe. cornpletati cu ulei =:> pagina 313.js Avertizarea asupra presiunii uleiului ~ nu reprezinta 0 indicatie despre nivelul uleiului. solicltatl asistenta de specialitate. verificati nivelul uleiului . Nivelul uleiului motor este prea scazut Dad nivelul uleiului motor este prea scazut. nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate . Comenzi~i echipamente .Perieol de defectare a motorulul. . Pe langa va aparea §i una din urrnatoarele lndicatii: Opriti motorul.Sistemul de informare a conduditorului auto (FIS) - Solicitati asistenta de specialitate. De aceea. Daca se aprinde §i lampa de control a alternatoului ar putea sa fie rupta §i eureaua de transmisie.

La aparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. 18 Ecran. Verifica] i functla afisata cat mai repede posibil.> pagina 37 41D :::. si vor fi vizibile cca.> scazuta pagina 37 scazuta Rezerva de combustibil prea :::. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2.> .> pagina 38 poqino 38 pagina 38 :::.> pagina 37 a '" "'D Placutele de frilna uzate re vtteza 1 Reglare dinarnica a farurilor* defects :::. overtizore.Sistemul de informare a conduciHorului auto (FIS) Simbolurile galbene Un simbo/ go/ben semnalizeazii 0 Simbolurile gal bene indica a defectiurie de prioritate 2 (avertizarel. prea :::. 2 sec.: Rezervii de combustibil prea Un simboi go/ben semnotizeaza Hezerva de combustibil 0 avertizare. fiecare __ Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell F!S calculator de bore! Simbolurile galbene Fig. ele vor aparea pe rand.> Reglare dlnarnlca a farurilor* defects Nivel apa spalare prea scazut :::.> pagina 37 I catl nivelul uleiului motor :::.> scazuta Verlficati nivelul uleiului motor Senzorul uleiului motor defect :::.> Senzorul uleiului motor defect e deplasare sctlonata pagina 37 pagina 37 o Piscutele de frana uzate izare viteza 1 :::.

fiecare. Alirnentati cat mai repedeposibil ~ paqina 302. _ Verific apl niveluiluleiului motor '!::r.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Averti zare viteza 2 ~ paqina 38 Senzorul nivelului uleiului motor defect ~ Carid aeest simbol ~ . adresati-va unui dealer speeializat ~i verifica]i senzorul de presiune a uleiului. Valebf peutr u autovehicuie!e: echipate IUI111na de automata Laaparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. inseamna ca lumina automata pentru deplasare este detecta._ Controlul defectarii lampllor ~ pagina38 Simbolurile galbene indica 0 defectiuns de prioritate 2 (avertizarel. Ciind simbolul ~ se aprinde... Adresati-va unui service pentru a efectua repararea defectiunii. Heduceti viteza ~ pagina 39. pentru verifiearea placutelor de frana fata (~i din motive de siquranta ~i spatel. Verificati functia afisata cat mai repede posibil._ a Cand se aprinde simbolul a ad resati-va unui atelier specializat. _ Lumina de deplasare automata defecta tiP Cand se aprinde simbolul (j8:-'. verific a]i cat mai repede posibil nivelul uleiului motor ~ pagina 312. lnsearnna ca viteza de deplasare a depesit viteza mernorata. Din motive de slquranta verificati nivelul uleiului la fiecare alimentare ~ pagina 312. se aprinde. ele vor apar ea pe rand. 8-10 litri earburant. Inse arnna ea in rezervorse mai gasesc eea. 2 sec. _ Rezervade carburant este scazuta 51 Uzarea garniturilor de frana din fata Ciind acest simbol j]) se aprinde prima data. Cornpletati eu ulei daca este necesar~ pagina 313. ~i vor fi vizibile eea._ e Comenzi ~i echipamente ._ Limita de viteza 1 e Carid simbolul se aprinde.

abil pantru aurovenlcuie!e: echinate Li mita de viteza 2 e. apasatl scurt tasta CHECK. • Nu se face un contact.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! peruru autovahicule!e: echipate ell reqlare tarur: • • Regulatorul Starea bateriei Sistemul de reglare a farurilor este defect (<D Aprinderea simbolurilodtD indica faptul ca regia rea dinarnica a farurilor este defects. impreuna cu aparitia simbolului pentru lampa defects ~ va fi afisat sl un text explicativ.hipt1t0 ns si c alculatot de bo rd Defectarea lampilor ~ Valeb!l pentru au-ovehlcuela: echipata Cl. cu F1S calculator de bord Lampa semnalizare stanqa spate Dupa 5 sec.I FIS ~i calculator de bo-d Nivelul apei pentru spalare prea scazut 0 Contralul deiectarii kimpilor suproveqheazti iunctionarea iiimpilor autovehiculului. In primele 5 secunde.js t. Daca de exemplu este defects lampa de semnalizare stanqa spate.uati In considerare sl lampa de control a alternatorului => pagina 26. "lnlocuirea siqurantelor". cornpletati cu apa pentru instalatia de spalare a parbrizului l?i pentru instalatia de curatare/spalare faruri* => pagina 324. Carid simbolul se aprinde. pe ecranul tabloului de bard va aparea urrnatoarea indlcatie: Cand simbolul. Daca doriti ca indlcatia sa apara din nou. Adresati-va unui dealer Audi pentru a efectua repararea defectiunii.. o • Tensiunea din baterie necorespunzatoare Va recornandarn sa efectuati reparatii!e necesare doar la un dealer de specialitate. aceasta indicatie suplirnentara va disparea. Daca se descopera 0 tampa defects. _ Va._ e Lampa cu lncandescents Valabi! pentru autovehicule!e: ectirca:e ell FIS 9i calculator de bord • Siquranta larnpli este "arsa" => pagina 357. _ ValabH pontru aurovcnicure!o: €H. adresati-va verlficati urrnatoare!e componente: Cureaua de transmisie . Redu ceti viteza => pagina 39.p se aprinde. ~ unui dealer specializat §i Carid simbolul E:::3 se aprinde. tnsearnna ca viteza de deplasare a depasit al doilea prag de viteza. Cauza d efectiunii • poate fi diferita: este defects => pagina 360.

lnstalatia de avertizare viteza are douii praguri de avertizare*. 10 km/h. in acelasi timp pe ecran va aparea un simbol de avertizare => fig. 19 Ecran: Avertizare viteza stabitita lnstalatia avertizeaza conducatorul auto cand depaseste 0 viteza anterior. 19. viteza maxima adrnisa trebuie observata la vitezometru . care functloneaza independent unul de celalalt si au functii diferite: • Pragul de avertizare 1 Pragul de avertizare 2 • • e => pagina 39 e => pagina 40 (I] lndicatie Independent de lnstalatia de avertizare vitezii. Simbolul se stinge:.i cand viteza de deplasare va depiis! pentru cel putin 10 secunde. daca nu a fost modificata sau stearsa anterior. Reglarea este vala bila pa na la luarea contactul ui. se va auzi un ton de avertizare. viteza mernorate. 19 apare la depasirea vitezei memo rate. Viteza mernorata nu va fi astfe I stea rsiL • e Fig. Pericol de electrocutare! cca. Simbolul de avertizare viteza de pe ecranul pragului 1 => fig. La pragul de avertizare 1. De indate ce viteza memoratil a fost depasita cu . cu 40 km/h. Pragul de avertizare 1: Functia Pragul de avertizare 1 poote ti modificat In timpul deptasatii.• Instalatta de avertizare viteza Introducere Aceasta instataiie de avertizore vitezo va ojutii sa mentineti viteza sub 0 anumita lim ita. viteza maxima poate fi reqlata in timpul d eplasa rii. Va dlsparea in momentul in care viteza de deplasare va scadea sub valoarea vitezei memorate.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) &ATENTIE! • tamplle cu incandescenta sunt sub presiune ~i pot exploda pericol de riinire! • in cazul liimpilor cu desciircare in 9az* (lumina xenon) trebuie sase acorde 0 atentie deosebitii tensiunii inalte..

Apasati scurt tasta CHECK =:> fig. 20.itergerea vitezei maxime Deplasati-va cu 0 vlteza de cel putin 5 km/h. Folo siti acest tip de memorare cilnd vreti sa vi se atraqa atentia in mod special asupra pastrarf unei anumite viteze..ja e . printr-o apasare mai indelunqata. la eliberarea tastei. intr-o zona eu limite de vitezs sau in situatia in care exists 0 lirnita de viteza la folosirea pneurilor de larria. aeesta se va stinge numai carid viteza de deplasare va scadea sub viteza mernorata. de scurta aprindere a simbolului de avertizare vitezs de pe eeran. Sistemur de informare a conducatorurui auto (FrS) Pragul de avertizare 1: Reglare Valab!l autovehtculele: echipate ell FIS ~i calculator de bor e Pragul de avertizare 2: Functia Pragul de overtizore 1 se vo reglo de 10 tosto CHECK. Simbolul de avertizare viteza al pragului 2 apare pe ecran la d epasirea vitezei memorate. :. Faptul ca memorarea a fost realizata este confirmat. _ e Fig.20 Imagine din tabloul de bordo Tasta CHECK Memorarea vitezei maxime Deplasaji-va cu viteza maxima do rita. printr-o scurta apa sare pe buton. Viteza ramane rnernorata pana in momentulln care va fi rnodificata. Apasatl tasta CHECK mai mult de 1 secunda.. Acest lucru este necesar de ex. Spre deosebire de pragul1. Pragul de overtizore 2 poote fi modificot numoi cand contoctul motor este luot. in acsasta situatis viteza poate fi rnernorata sau stearsa numai cu eontactul motor luat. sau pilna cilnd va fi stearsa.

Pe eeran va aparea viteza actuala mernorata sau simbolul taiat al pragului de avertizare 2 daca nu exists 0 alta viteza rnernorata..i calculator de bord Memorarea vitezei maxi me l. se va stinge lumina kiiometrajuiui §i a ceasului digital. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. 21. Apasati tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz => fig. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. Valorile apar In pasi de 10 km/h crescator sau descrescator. Apasa]] Pragulde avertizare 2: Reglare Pragul de overtizore 2 va fi actionat cu ojutorul comutatorului din moneta de comandore 0 sterqiitoarelor de parbriz. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. CHECK ® Fig. 22 pana cand pe ecran apare simboul taiat al pragului de avertizare 2. pentru a modifiea valoarea existerrta.. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 seeunde. 21.uati eontactul motor. 22 in sus sau in jos. 22 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: intrerupiitorul de selectare a functiilor La 0 secunda dupa Tncheierea procesuiui de memorare. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 secunde. Pe eeran va aparea viteza rnernorata aeum.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabilpentru autovehicu!e!e: echip ate eli t. eomutatorul' din maneta de actioriare a sterqatoarelor => fig.ua]i eontaetul motor. 21 Imagine din tabloul de bord: Tasta - l. Comenzi i echipa~ mente . Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. ® ~tergerea vitezei maxime Fig.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Calculatorul de bord Valabil pentru autovebicutete: echinate cu FIS!?i calculator de bard Cele 5 infor rnatii. distants acceslbila §i viteza vor fi exprimate in sistemul metric de unitati de rnasura. Datele dispozitivului de memorare a deplasar ilor singulare Izona de memorare 11 vor fi afisate. distanto accesibitii ~i durata de deplasare. consumul instantaneu. dlstanta accesibila. Valorile referitoare la consum Iconsumul instantaneu si mediu). 24 lnfatlsat invers Inegativl. cand pe ecran va aparea cifra 1 . Fig. in functie de numarul => fig. consumul mediu. 24 Ecran calculator de bordo Zona de memorare 1 ~ pagina 44 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 46 Puteti recunoaste ce zona de memorare este afisata pe ecran. pentru autovehiculete: ccnipate c u t!S $i cnlculator do bord Memoria Calculatorul de bord este prev6zut cu doua dispozitive de memorare automate. ~ . Daca apare cifra 2.• Introducere Calculatorul de bord oierii iniormatii despre consumul mediu. La anumite tipuri de autovehicule pentru export. 23. durata de deplasare. 23 Afi~aj calculator de bordo Consumul instantaneu Urrnatoarele inforrnatii afisate pe ecra n: Distanta accesibila Durata de deplasare Consumul mediu Viteza medie Consumul instantaneu sunt preluate de calculatorul de bord §i Fig. viteza medie. viteza medie sl consumul instantaneu vor fi afisate pe ecranul FIS in ordinea nurnita mai sus => fig. atisarea va fi facuta in sistemul englezesc de masurare .

Daca deplasarea se lntrerupe mai mult de doua ore datele din memorie se vor sterqe automat."Astfel pute]l stabili sing uri durata de evaluare a inforrnatiilor de deptasare. 23) va fi ad usa la zero. Memorarea date lor deplasihilor de memorare a vatab!t pentru autovehtculele: echipate ell §i calculator de bo-d Tasta Reset Tosto pentru selectarea atisajului. noile inforrnatii se vor aduna la cele existente piina atunei. valoarea actuala (de ex. se qiisest» in moneta de actionare a sterqiitoarelor de parbriz.ja Fig. 25 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: Tasta reset Apasand scurt. Dad deplasarea se reia in mai putin de doua ore de la luarea contactului motor. repetat pe tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz se pot selecta urmatoarele zone de afisare: • • • • Memorie deplasilri singulare (zona de memorare 1) Memorie deplasilri totale (zona de memorare 2) Navigare/Telematik* Eeran stins []] lndicatie • Pentru a selecta intre diferitele zone de afisare. ~ . singulal"e Memoria deplasarilor singulare aduna inforrnatiile legate de deplasarede la punerea contactului motor pima la luarea contactului. Memorarea datelor tuturor deplasarilor Memoriatuturor deplasari!or nu se va sterqe automat. Dad tin eti apasata tasta reset mai mult de 0 secunda. consumul instantaneu => pagina 42. apasati scurt pe tasta reset.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) lnsearnna cil sunt afisate datele dispozitivului tuturor deplasilrilor (zona de memorare 2). fig.

Cand conduceti va fi mai mare . 0 mai poate §i cu acelasi tras- Selectarea furrcplllor asupra cu canti- - Apasati In sus sau in jos pe comutatorul fig. distantei se face pe baza consumului economic.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) • Afisar ea defectiunilor ecranul este oprit.icelculatcr do bord Fig. 26 Maneta de actlonare a ~tergiitoa· relor de parbriz: Elemente de cornanda calculator de bord Distanta accesibila Afi$oreo distantei occesibile ojuti: 10 plonificoreo eului. . toate se vor sterqs .• inforrnatii!e Valabi! pentru autovahiculefe: echipare ell F1S:. La punerea contactului va fi afiseta Prin scurta poate regia §i selectata pentru pe comutatoulr ® sau pe tasta ® se In cazul rn de deplasare => pagina 45. 26. reset: cand Urmatoarele • va'anil pentru autovehiculele: echipate cu FlS ~i calculator do bard pot fi aduse la zero de la tasta Durata de deplasare Comenzi ~i echipamente Colculotarul de bard este camondot de 10 dOUGcornutatoare din moneta de actionare a fjtergatoorelor de porbriz. distants de carburant din Aducerea Aleqeti 30 km. • Con sum ul mediu • Viteza medie calculatorului motor inainte durata de bard de luarea se poate contactului reset face numai motor. Pe ecran distanta apreciata apare in km . va apar ea din 10 in 10 km. lndicatie in care se deconecteaza din memorie bateria autovehiculului. functiei f'unctia la zero ®~ de carburant stil de conducere. Veti fi informat parcurge distantei tatea lnforrnatia Calcularea ultimii pe care autovehiculul din rezervor dvs.• dorita. • realizats de functia Auto-Check se va face - Apasatl cel putin functli 0 secunda tasta reset @. cand Comandarea contactul functia apasare alarma este pus. Astfel vor fi afisate succesiv cele 5 functil ale calculatorului de bord..

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valebil pentru autovetucufe!e: ecntpste cu FIS f. se va ~terge. sa stabiliti viteza de la tasta deplasarilor => pagina 44. Memorarea datelor se vor sterqe datelor deplasarilor mai mult automat. Alarma pe ecran apare automat va atrage atentia de deplasare de deplasare.ii calculator de bord Valabil pentru autovehicule!e: echipete cu F!S $i calculator de bord Durata de deplasare Consumul mediu Afi$oreo durotei de deplosore otroge atentia osupro luarii unei pouze. Cu ajutorul In functie In acel punct de consumul ~ pagina 44. 26 Memorarea Daca deplasarea memorie datelor @. noile valori singulare de douii ore datele din se lntrerupe se vor sterqe date lor Memorarea Daca deplasarea se lntrerupe memorie Memorarea Cand contactul vor aduna Alarma Dupa doua duratei duratei este luat. u rrnatoa deplasarea rea alarms sau faceti va aparea Afi$oreo vitezei medii ojuta 10plonificoreo mai scurta 6:00 s. la datele duratei Cand se continua Cand eontactul raman incluse afisajul necesitatii In acelasi timp eli paste si afisajul asupra este luat.rn._ de 10 Daca Pe ecran apare viteza riei.js ore de deplasare. Date tehnice . de la 2:00. 26 pute]i deconecta Daca continuati minute. 26. . datele Cand continuati memorate. luaril unei pauze. pe eeran apare In primii 30 krn. fig. In calcul. fig. fig. Prin scurta apasare pe comutatorul de selectare alarma. alarma st erqere a memonoua faceti 0 pauza mai mare de 10 minute.d. Dupa sterqere.i calculator de bord sau pe tasta reset Viteza medie ~ pagina 44. singulare de douii Memorarea Daca deplasarea memorie se lntrerupe mai mult ore datele din se vor ster qe automat. 0 Valabll peruru autovehicule!e: echipate eLI FIS !?.a. va puteti de carburant. cifra zero. §tergeti memoria datelor medie In km/h de la ultima medie reset pentru 0 troseului. Daca vreti timp. datele existente. deplasarilor mai mult automat. Pe ecran apare consumul ultima adapta sterqer e a memoriei. 26. Daca moment. doriti sterqe]i de deplasare calcularii de la ultima sa se faca si apasatl sterqere tasta a memoreset ca lnceperea memoria de la un anumit Afi$oreo consumului eului. tuturor deplasarilor referitoare la durata noile de deplasare informatii se deplasarea. stilul de conducere mediu aiutii 10plonificoreo trasIn mediu de carburant acestui 1/100 km de la afisa]. Pe ecran apare durata riei. durata fig. singulare de douii ore datele din Daca vreti sa stabiliti consumul mediu pentru 0 noua durata de timp. sterqeti memoria de la tasta reset => pagina 44. de pauza la 4:00. tuturor deplasarilor referitoare la consumul mediu vor fi deplasarea. de deplasare raman memorate.

Daca se selecteaza consumul instantaneu imediat dupa pornirea motorului. Cu aj utorul acestui afisaj. Calcularea consumului se face din 30 in 30 metri. va puteti adapta stilul de cond ucere in functie de consumul de carburant. afisajul va indica in primii 30-40 rn. Cand autovehiculul statloneaza. consumul rnediu. _ Introducere Valabi! pentru autovehicule!e: ec hipate ell FlS ~i calculator de bor d Consumul instantaneu Afi$area consumului sirea carburantului. 27 Consola centralii: Taste de comandii pentru seleetarea meniului Fig. ultima valoare de consum aflsata se va pastra. Cand continuati deplasarea. 28 Ecran: Meniul delnceput ~ .·• Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Memorarea datelor tuturor deplasarilor Afi~aj meniu Valabi! pentr u autovehicule!e: echipate eu Incalzir e in stauonare Cand contactul este luat. instantaneu ajut6 10 economi- Pe ecran apare consumul actual de carburant in 1/100km. datele referitoare la viteza medie raman memorate.js Fig. noile valori vor fi incluse in calcul.

pot fi apelate de la meniu (de ex. 30 Consola centra Iii: Functiile butonulu rotire/apiisare ~ . Cu ajutorul acestui meniu puteti selecta inforrnatiile care doriti sa fie afisate in display-ul FIS.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Unelefunctii ale autovehiculului dvs. Meniul de inceput va indica diverse posibilitati Reglare Apelarea Meniu oprit Functia Ajutor _ de afisare: Valahil pentru autovehrcule!e: echinate ell lncalzire stationare Utilizarea meniului ( meniu Optiuni/e din meniu se vor otiso prin opasarea tastei I $i 0 butonului din consolo centrata. lncalztrea/ventilarea in stationare"). 29 Consola centra Iii: Tasta Menu Fig. 27. Se pot efectuo apeliiri $i reg/oje. Comandarea se face de la tastele de I meniu I din consola centra Iii => pagina 46. Fig. Aceasta functie este valabila numai cand contactul este pus. fig.

• Selectare !?ireglare Apasa]i butonul.elo: eGhip~!tB ell incalzire in stetionere Tipurile de aflaaje Meniul de inceput 01 FIS otero 4 tipuri de otisaje.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Functil!e tastei rotlre/apasare ee I Menu I:::::> pagina 47.>i onfirmarea c Introducerea - Apasa]i butonul. Prin a pasarea valorile selectate Valabil pentru autovehlcu. pagina 47. Functia Ajutor Functia Ajutor va ajuta la efectuarea selectarii corecte .• selectia facuta. selectate respectiv vor fi afisate puteti in Rotind modifica culoarea reglajele existente. datelor !. fig. respectiv conflrrnati pute]i misca saqeata Valorile din meniu. afisajele care sunt afisats la autovehiculelefilril afisarea meniului. 29 ~i ale butonului Apelarea • Service => pagina 20 Apelarea meniului Apasat: tasta Meniu oprit Pe ecran apar toate I Menu I. butonul rosie. 30 fig. fig. 281e functii: Reglare • • • • [ncalzlre/ventilare Ceasul in stationare" => pagina 50 => pagina 50 Calculator => pagina 50 Alarma (Avertizare vitezill => pagina 39 I . Celor 4 tipuri corespund de afisa]e din meniul urmatoarele de inceput => pagina 46. buton ului activati .

Activa]i selectarea apasand butonul rotlre/apasare. Pentru a parasi meniul Ajutor rotlti din nou butonul.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) ialalJ.ilpentru autovehiculele: ecrupate incalzire In stafionare ApeJareafunctiei ra Ajutor - Apasati tasta I Menu => pagina 46. Meniul Ajutor serveste la informarea dvs. 31 Display FIS: Meniu de inceput./ L- Functia selectata Bifare III..- Fundal rosu (activ) Selectat Neselectat Pagina anterioara Pagina urrnatoare o -1. I.32 Ecran: Imagine generalii Ajutor Functia-Ajutor se apeleaza In felul urrnator: Comenzi ~i echipamente . 28.. Simbolurile din display au urrnatoarele sernnificatii: Bara de selectare Fig. fig. Apare meniul de Tnceput FISdispune de 0 tunctie Ajutor Selectati de la buton functia Ajutor. . este selectat Ajutor . Tnacest meniu nu sunt posibile reglajele. Simbolul casuta Triunqhl in sus Triunghi in jos • Fig.

Hotiti butonul pe Reglaje. rasfoitl. Selectati din nou nivelul dorit 9i actlvatl-l de la buton. 33 Ecran: Meniu Reglaje. Botitl butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosie) ~ fig. In caz de necesitate. Apasatl butonul. Vor aparea to ate meniurile. Apasati butonul. vor apiirea doua nivele de calculator (calculator 1 9i calculator 21. Dacii selectati meniul Calculator !iii il activati prin rotirea butonului. 33. "Efectuarea reglajelor (partea 2)" . Apare meniul de tnceput ~ pagina 46.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell incatzire in stationare Efectuarea reglajelor (partea 1) Reg/oje/e din FIS se foe prin intemediu/ meniului. selectat Calculator Efectua]! reglajul dupa cum urrneaza: Apasati tasta (Menu ]. apasand simbolurile pentru "pagina urrnatoare" sau "pagina anterioara". - . 28. Continuare => pagina 51. fig.• Fig.

de exemplu. (pentru "nu") fara simbolul "bitat". inapoi selectat Efectua]ireglajul dupa cum urrneaza: . 34 Ecran: Meniu Calculator 1. trebuie introduse ~i valori in cifre. => fig.onere Efectuarea reglajelor (partea 2) Botiti butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosiel => fig. distanta ecceslblla setectata Fig. Acest lucru se realizeaza tot prin rotirea butonului. 35 ~i apasa]i butonul pentru a va intoarce in urrnatorul meniu.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi!pentru eutcvel-icule!c: echipate elf incalzire stet. la reglarea datei. Hoti]! butonul pe INAPOI. Activati sau dezactivati functia selectata prin plasarea simbolului "bifare": (pentru "da") simbolul "casuta bitata". 34. La unele proceduri de reglare. 35 Ecran: Meniu Calculator 1. _ Fig.

data. 37 Ecran: Meniu Reglaje. Apasati butonul. fig. 37. Hotiti butonul pana cand se va activa Ceas ~ fig. 36. - Apasatl butonul. "Exemplu ipartea 2)". selectat Ceas Pentru a regia de ex. Apare meniul de reglare Ceas. Hotiti butonul pana cand se va activa Reglaje ~ fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) vetebu pentru autovahicute!e: echipatu ell tncatz!rc in stationare - Exemplu de functionare (partea 1) Acest exemp/u orate un proces comp/et de reg/are. este selectat Reglaje Fig. 36 Ecran: Meniu de inceput. Vor aparea meniurile existente la Reglaje. Continuare =:> pagina 53. 28. procsdati astfel: .• Fig.Apare meniul de Tnceput ~ pagina 46. Apasa]i tasta I Menu ).

39 Ecran: Meniu Ceas.. Fig. => pagina 53. 39. inapoi selectat ~ . rnodificati in acelasi fel.ln casuta va aparea simbolul "bifat". Acum clipe ste cifra lunii. 38 Ecran: Meniu Ceas. pana se va afisa cifra co recta pentru zi. apoi pe cea pentru an. Apasati butonul.• - Fig. Daca este necesar. apasa]i butonul. cifra pentru luna. Se va afisa ultima data reg lata. Data selectata Continuare vetebu peutru eutovehiculele: echipate cu tnce'zlre 'in station are Exemplu (partea 3) Fig. 40 Ecran: Meniu Ceas.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! penrru autovahiculele: echipete ell lucalzire - Exemplu (partea 2) - in cazut in care in tata datei se gase§te simbolul casuta. Hoti]i butonul pentru a activa data si apoi apasati-l: Va clipi cifra alocata pentru zi => fig. "Exemplu (partea 3)" . 38. Hctlti butonul rotire/apasare spre stariqa sau spre dreapta.Hoti]! butonul pana cand se va activa Data => fig. se va regia data Efecluatireglajul dupa cum urmeazi3: .

_ I . astfel: Hotiti butonul pana cand se va activa inapoi => fig. Apasati butonul.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Incheiati reglarea datei. 40. Apare meniul Reglaje. Apasati butonul din nou. Meniul de Tnceput va aparea din nou.

42 Cheia principala (cheie rabatabilii cu telecomandii) Apasatl butonul de deblocare => fig. care serveste la procurarea unei noi chei In cazul pierderii ei ~ &. Aceste chei se potrivesc la toate Incuietorile autovehiculului. Exista. de asemenea. ®~ 0. Cheia de urqerita trebuie folosita doar ocazional. 41. este pr evazut cu doua lin unele tari chiar cu patrui chei principale ichei rabatabile cu telecomandil) si 0 cheie de urgentil fig. 41 Seria cheii ~i brelocul codul cheii © Autovehiculul dvs.Deschiderea i inchiderea Deschiderea ~i inchiderea Cheile Descriere Fig. Fig. 42 -saqsata-. ~ . daca ati ratacit sau ati pierdut cheia principalil. pentru a rabate cheia In ambele sensuri. un breloc din material plastic cu nurnarul cheii.

pericol de acciden- rn tare! lndlcatie Brelocul din material plastic pentru a nu putea fi multiplicat © nu trebuie pastrat in autovehicul. Codul cheii se gase§te pe brelocul din material olastlc . mai ales ciind in autovehicul raman copii. 41 ©.ibrelocul o cheie statloneazal Altfel volanul s-ar putea bloca . La viinzarea autovehiculului. Acest lucru este valabil.e pagina 55. Pentru aceasta este necesar sa puneti la dispozitia dealerului Audi toate chelle §i brelocul.peri col de accidentare! • Scoateti cheia din contact numai dupa ce autovehiculul de rezerva poate fi prod usa numai pe baza codului cheii. adresati-va unui dealer Audi. scoateti cheia din contact. lua]i in numai unui dealer Din motive de siqurnata. chiar si numai pentru putin timp. Audi. de asiqurari. fig. .• Cheia de rezerva Daca trebuie sa considerare: - va procurati 0 cheie de rezerva. Copiii ar putea porni motorul sau actiona echipamentele electrice (de ex. adresatl-va Daca piardeti 0 cheie. pentru a bloca functia acelei chei. pe care l-ati primit la livrarea autovehiculului.Deschiderea =?inchiderea i &ATENTIE! • Dad! parasiti autovehiculul. lndlcati codul cheii. pierderea unei chei sau a brelocului trebuie anuntata companiei dvs. geamurile actionate electric) . de persoane neautorizate . din material plastic .. Pe liinga aceasta.• predati noului proprietar :.

• Despartiti partea cu cheie => fig. • Montati carcasa ernitatorului in elementul de cheie si imbinati eele dous componente. care gase§tein capacul @ al carcasei ernitatorului => fig. c£> lndicatie pentru mediu Bateriile uzate nu trebuie aruncate irnpreuna cu gunoiul menajer. . 44in sensul indicat de sageata. • • Scoate]i capacul carcasei => fig. Ateritie ca bateria sa fie asezata cu polul "+" in jos. procedati in felul urrnator: • Habatati cheia.• S8 Fiecare cheie principala are in components 0 baterie (celulal. trebuie sa sincronizati instalatia. Daca doritl totusi sa lnlocuiti singur bateria. ® • Asszati noua baterie. 43 . 43 Cheie principalii desfiicutii • Asezati capacul eu noua baterie in partea din spate a carcasei transrniatorului ~i apoi imbinatl prin apasare cele dous partl. 43 de carcasa ernitatorulul @cuatentie. cu ajutorul unei surubelnite. pentru a putea incuia sau descuia autovehiculul => pagina 66. Polarizarea corecta este indicate pe capacul carcasei transmitatorului. Fig. Fig. Scoateti bateria descarcata din capacul carcasei.Deschiderea j'nchiderea Inlocuirea bateriei cheii Va recornandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua inlocuirea bateriei.44 Carcasa telecomenzii fara partea cu cheie • De fiecare data cand inlocuiti bate ria. CIJ lndicatie • Bateriile de schimb trebuie sa fie originale.

dad este necesar.Pericol! ~ . Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului => pagina 304. se pot actions individual toate incuietorile. La cerere. ~i care au siquranta antifurt activata. Clapeta rezervorului poate fi deschisa de urqenta. Imobilizatorul electronic impiedica punerea In tunctiune a autovehiculului de ciitre persoane neautorizate. 0 cheie • in anumite situatii autovehiculul nu poate fi porn it daca cheia de contact este orinsa intr-o legatura de chei impreuna cu 0 cheie de contact de la un alt autovehicul. inchiderea automatfl* Sistemul de inchidere automata lncuie toate usile ~i capota portbagajului. Daca dup a oprirea autovehiculului se scoate cheia din contact. nu este permis sa ramana persoane mai ales copii. Trapa/Plafonul glisant* poate fi numai Inchise prin sistemul centralizat. usa se deschide. poate fi porn it numai cu originala Audi codificata => pagina 24. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior.js inchiderea centralizata Descriere lnchiderea centraiizatii face posibiki incuietea sou descuierea simultana a tuturor usilor. se va activa automat imobilizatorul electronic. Autovehiculul se va descuia automat cand se va scoate contact. capacului portbagajului §i a capotei motorului. Acest lucru este valabil ~i pentru capacul portbagajului. Autovehiculul poate fi descuiat de conducatorul se actioneaza functia de deschidere oc:D din comutatorul centralizate sau 0 sinqura data rnanerul usii. Daca sistemul inchiderii centralizate se defecteaza. cheia din auto. de catre un dealer specializat. inchiderea centrallzata este echlpata cu 0 siguranla anti-furt: La lncuierea autovehiculului din exterior. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . datorita lnchiderii centralizate toate usile sl capota motorului se incuie ~i se descuie in acelasi timp. imobilizatorul electronic va fi dezactivat automat la introducerea cheii in contact. inchiderea centrallzata poate fi comutata pe inchidere automata. in capul cheii se gase~te un cip. Deschiderea capacului portbagaj ului nu se poate face fara actionarea rnanerului.Deschiderea !?i inchiderea Imobilizatorul electronic ~ => pagino 64sau cu cheia de la usa conduciltorului incuierea sau descuierea se poate face de la telecornanda auto. Astfel se ingreuneaza patrunderea nsautorizata in interiorul autovehiculului. Cu ajutorul acestuia. &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. rnanerele din interior ale usilor nu mai pot fi actionate. de la 0 viteza de 15 km/h. Geamurile pot fi lnchise ~i deschise de asemenea prin sistemul centralizat => pagina 71. La a doua man erului usii. cand inchiderii actionare a [JJ lndicatie • Motorul autovehiculului dvs. Prin incuiere ~i descuiere.

autovehiculul poate f incuiat lara siquranta antilurt. • lnstalatia de slquranta antifurt ~i instalatia de avertizare antifurt* nu pot fi activate cand inchiderea centralizata este defects. Descuierea de urqenta a usilor => pagina 63. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului ::::> pagina 304. incuierea autovehiculului nu va garanteaza pastrarea in siquranta a acestor obiecte. • Siquranta antifurt este activate imediat. • Ladefectarea sistemului de inchidere centralizate. _ se lncuierea cu ajutorul cheii Hotlti cheia in incuietoare usii conducatorului auto in pozijle de incuiere => fig. Prin actionarea 0 singurii ~ . U9a conducatorului i. 45 spre stanqa. in pozitia de incuiere ®=> lig. • Pentru deschiderea usii rldicatl rnanerul usll.Deschiderea i inchide. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului descuie.ii capacul portbagajului pot fi incuiate si descuiate cuajutorul cheii. inch iderea centra lizata poate fi cornutata pe inchidere centralizats de siquranta i. .rea [1J lndicatie • Lacerere. uslle autovehiculului pot f descuiate din interiorul autovehiculului. 5 Pozitiile cheii 4 pentru incuiere ~i descuiere Daca in autovehicul trebuie sa ramana persoane.rea autovehiculului antiturt Siquranta antifurt activate. Toate usile ~i capacul portbagajului se vor incuia. de catre un dealer specializat. 0 auto in Carrd siquranta antilurt nu este activate. din usi se vor Descuiereacu ajutorul cheii • Luminile interioare comandate de comutatoarele stinge. manere!e usi!or si comutatorul pentru inchiderea centralizata nu pot fi actionate => &. _ • ® &. Cand siquranta antilurt este activate. • Geamurile ~i plafonul glisant* se vor inchide atata timp cat cheia va fi mentinutii in pozitia de inchidere. tara activarea sigurantei Incuie. Fig. Pentru aceasta rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto de doua ori succesiv. • Toate usile.Rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul pozitie de descuiere => fig.ii invers. Siquranta antifurt este dezactivata. ingreuneaza lncercari!e de patrundere nsautorizata in interiorul autovehiculului. 45. 45 spre dreapta => • Nu lasatl niciodata obiecte de valoare in autovehlcul.

din exteriornu ~ . nu se poate lncuia. Astfel se evita lncuierea din qreseala . Descuierea tuturor ualtor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata superioara ~. usa respective actionare.Deschiderea rnchiderea data a miinerului usii. de la comutatorul urmiltoarele: pentru lnchiderea Cand incuiati autovehiculul centralizata. sunt valabile • Deschiderea usilor ~i a capacului portbagajului este posibila (siquranta de ex.Pericol! inchidereo centralizatii poote fi actionatii din interior de 10 comutotorul din U$O conduciitorutui auto. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actlonate din interior. De aceea dezactiva]i lntai supravegherea interioara. 46 Imagine din usa conduciitorului: intrerupiitorul inchiderii centralizate incuierea tuturor uallor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata interloara ~ => fig. pentru a nu declansa alarma accidental. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . iar prin inca 0 Comutatorul Inchiderii centralizate &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. Ea trebu ie lncuiata separat. dupa ce se Inch ide. si care au siquranta antifurt activate. la semafori. • Daca U9a conducatorului este deschlsa. se va descuia. • Chiar sl la lnchiderea autovehiculului tara activarea siqurantei antifurt instalatia de avertizare antifurt* este activata. 46 => &.• [lJ lndicatie Fig. se va deschide. nu este permis sa ramiina persoane mai ales cop ii.

_ Chiar §i la deschiderea usii conducatorului auto.js . usile incuiate din interior se vor descuia automat. in interiorul autovehiculului nu trebuie sa ramana copii nesupravegheati. U~ile incuiate ingreuneaza piitrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . Restul outovehiculului riimane incuiat. Descuierea u~ii conducatorului ~i a clapetei rezervorului Rotiti cheia 0 datil in directie de deschidere sau apasati datil tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului se descuie.Deschiderea rnchiderea • Puteti descuia l?i deschide rnanerul usilor. • in caw I unui accident cu declansare a airbag-urilor. Deoarece accesul din exterior se face mai greu cand usile sunt incuiate. It ATENTIE! Comutatorul pentru inchidere centralizata functioneaza ~i cand contactul motor este luat. De la acesta se pot incuia to ate usile si capacul portbagajului. Ea trebuie inculata separat. 0 • Dad! usa conducatorului este deschisa. pentru a putea permite accesulin interiorul autovehiculului. usile separat din interior tragand de Valabil oentru eutovehicule!e: echipate ell lnchidere ceutrauzata de siguranta Inchidere centralizatil de siguranta inchidereo centratizatii de siguranto otero posibilitoteo de 0 descuio door WjO conducatorului auto $i 0 copocului rezervorului. pentru a evita Incuierea neintentionata. Hotiti cheia in decurs de numai 5 secunde de dOUGoriin dlrectia de deschidere sau apasati in decurs de 5 secunde de dOUGor. comutatorul dereacentralizata este scos din functiune. pe tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. slquranta antifurt si instalatia de avertizare anitfurt* se dezactiveaza imediat.Pericol! Toate u~ile. ea nu se va incuia (dups activarea functiei de Inchidere de la comutatorullnchiderii centralizatel. rn lndlcatie pentru Inch i- Ciind siquranta antifurt este activate. dupa ce se Inch ide.

Dupa revenire prin rotire la pozitla Fig. Descuiel'ea !?ideschiderea capacului portbagajului Prin rotirea cheii spre stariqa => fig. pozitie cheia nu poate fi scoasa din lncuietore. 48 Profil de prindere a capacului portbagaj'ului ® orizontala a in acsasta var ticala a eilindrului. Inchiderea capacului portbagajului Traqeti capacul in jos ~i trantiti-l user => &. portbagajului poate fi din nou actionat centralizata §i cheia poate fi sccasa. capaeul prin sistemul de lnehidere ~ In prinei pal eapaeul la telecornanda. 47 si se scoate cand cilindrullncuietorii se afla In pozitie orizontala. 47 Pozltllle cilindrului incuietorii capacului portbagajului Daca cheia se roteste spre dreapta => fig. capacul portbagajului sare din slquranta. Dupa revenirea la pozitia verticala a cilindrului. ® Astfel capacul portbagajului se mai poate descuia numai de la tasta de deblocare <:::::5 a telecomenzii. capacul portbagajului poate fi din nou actionat prin sistemul de lnchidere centrali- zata. 47 In pozitie cilindrului. portbagajului trebuie actionat numai de . capacul portbagajului nu mai este actionat prin sistemul de lnchidere cantralizata $i rarnane In permanents lncuiat. Incuiel'ea capacului pOl'tbagajului ® Fig.Deschiderea l?iinchiderea Capacul portbagajului Deschiderea capacului portbagajului Apasati simultan asupra profilului de prindere => fig. 48 si ridicati eapaeul portbagajului.

Usile care nu sunt prevazute cu cilindru. fiecare U$O trebuie incuiato separat. 50 Descuierea cu ajutorul incuietorii de siguranta Descuiereade urgent:a a u~ilor in cazul detectarii tnchiderii centralizate (intreruperea curetituluil. 49 Dispozitiv de incuiere de siquranta a usllor Dupa incuierea usii. Deschideti u~a. Asezati cheia astfel tncat sa se afle tntr-un unghi de 90 grade cu capitonajul usii ~i miscati-o in sensu I indicat de saqeata => fig. acesta este Incuiat. Cand siquranta pentru copii nu este activate. 50. capacul s-ar putea deschide brusc In timpul deplasarli. Dacii siquranta pentru copii este active usa trebuie deschisa din exterior .Pericol de accidentare! • Nu vii deplasati niciodata cu capacul portbagajului schis sau deschis complet .Deschiderea i inchiderea & ATENTIE! • Asigurati-va ca dupa Inchiderea capacului portbagajului. au integrate pe partea laterals (vizibil numai cand usa este deschisa) un dispozitiv de incuiere de siquranta. chiar dad a fost incuiat . Indepertatl capacul => fig. Fig. in caz contrar. deschiderea din exterior nu mai este posiblla. 49.• . usa se poate deschide din interior prin actionarea de doua ori a rnanerului usii.pericol de intoxicare! Intrede- • Fig.

51. Putati executa urmatoarele • • operatiuni: Descuierea §i incuierea autovehiculului Descuierea capacului portbagajului lncuierea sau descuierea autovehiculului este confirmata prin aprinderea scurta a tuturor lam pilar de semnalizare. prin emiterea de semnale. La lnlocuirea unei chei. Telecomanda este prevazuta cu 0 cheie rabatabila care serveste la lncuierea si descuierea manuals a autovehiculului. precum si la pornirea motorului.51 Siquranta pentru copii din usile din spate Usile din spate Aceasta sunt echipate cu 0 siquranta pentru copii. Ernitatorul cu baterie se gase§te in corpul telecomenzii.js . Receptorul 5e gase$te in interiorul autovehiculului. ~ Fig. manerul usii nu poate fi actionat din interior. ca §i dupe executarea reparatillor / schimbarii aparatului de receptie. Telecomanda Descriere Telecomanda face posibil6 descuiereo $i incuiereo autovehiculului. Cand bateriile sunt slabite. Zona maxima de actiune depinde de mai multe conditii. se va comanda de la cheia autovehiculului. Pe langa aceasta. Toate componentele sunt marcate in conformitate cu normele in vigoare. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau 5e sting automat. cheia trebuie instalata de catre un dealer specializat.Deschiderea inchiderea Siguranta pentru copii Siguranta pentru copii la u!?iledin spate Siquranta pentru copii impiedico deschiderea din interior a usilor din spate. telecomanda cu semnal poate fi folosita. zona de actiune este redusa. Telecomanda indeplineste totalitate criteriile de acceptare si a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicatii al Republicii Federale Germania (Federal Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic Of Germany!. Cand siquranta pentru copii este active. Dezactivarea sigurantei pentru copii Rotiti cheia in sensul 0. u§a poate fi deschisa numai din exterior. Numai dupa aceea. Activarea sigurantei pentru copii Hotiti cheia in sensul ® =:> fig.

Incuierea co recta a usilor si a capacului portbagajului mats de 0 scurta aprindere a semnalizatoarelor. 1 see. . 52 Telecomanda: Pozitionarea tastelor Descuierea autovehiculului . 1 see.Deschiderea Inchiderea Aprobarea mai sus este baza pentru autorizarea telecomenzii in de ailejari. Reglajul memorat pentru scaunul conduciltorului ~i pentru oglinzile exterioare va fi activate automat. Daca autovehiculul a fost descuiat de la tasta si in decursul urrnatoaralor 60 secunde nu se deschide nici 0 u§a sau capacul portbagajului. Fig. va fi confir- Pe langa aceasta. • Functionareatelecomenzii poate fi influentata temporar de existents apropierea autovehiculului a unor ernitatori care in tunctioneaza aceeasi zona de frecventa (de ex. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau se sting automat. in TVI. autovehiculul se va incuia automat din nou. La inchiderea ~i deschiderea autovehiculului. se va descuia intregul autovehicul.Apasali tasta ® => fig. 0.. 1- Descuierea l?iIncuierea autovehiculului Descuierea autovehiculului este conflrrnata de dubla aprindere a semnalizatoarelor. Acest lucru lrnpiedica descuierea perrnanenta si neintentionata a autovehiculului. Deschiderea capacului portbagajului <:::::5 Apasati tasta © eel putin 1 sec. telefoane mobile. [I] lndicatie • Candcontactul este luat. a 52 eea. telecomanda este dezactivata automat. 0 La autovehicule cu inchidere centralizata de siquranta la 0 singura actionare a tastei se va descuia numai usa conduciltorului ~i clapeta rezervorului iar la actionarea de doua ori a aceleiasi taste. Incuierea autovehiculului Apasati tasta ® 6 eea. la descuierea autovehiculului se va comanda ~i memoria pentru scaun ~i oqlinda" subordonata cheii.

el seva incuia a utomat din nou. instalatia trebuie sincronizatii. • lnainte de introducerea cheii in contact. ~i care au siquranta antifurt activata. a. lnstalatia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea autovehiculului cu telecomanda. nu este perm is sa ramana persoane mai ales copii. numai cilnd usile 9i capacul portbagajului • Utilizarea telecomenzii trebuie sa se fad intotdeauna avand sub observatie autovehiculul. Cu ajutorul acestei instalatii se irnpiedlca incercarile de patrundere neautorizata in autovehicul si de furt. Daca autovehiculul manda. U~ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . nu trebuie sa apasatl in autovehicul tasta de inchidereo. tolositi conducatorului. respectiv de incuiere in autovehiculele care au fast incuiate din exterior. lntroduce]i cheia in contact ~ . toate celelalte usi.• Cum se conecteaza instalatia? Sincronizarea Daci: outovehieulul nu se descuie/incuie 10 actionarea teleeomenzii.uati din nou contactul ~i sco ateti cheia. ATENTIE! Apasati tasta de descuiere f). deoarece autovehiculul s-ar putea incuia din gre9ala. Apasati tasta nu se poate descuia in butucul de la telecousli cheia rnecanica lnstalatia de avertizare antifurt se activeaza automat la incuierea autovehiculului cu cheia de la usa conduciltorului auto sau cu telecomanda. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actionate din interior. de la transmiterea semnalului. capacul portbagajului sl capacul rezervorului raman incuiate. lnstalatia se activeaza la aprox. va declansa semnale acustice §i optice.Pericol! a. iar instalatia de avertizare antifurt* s-ar putea activa. Dad acest lucru se intampla. Cum se deconecteazi'i instalatia? f) a telecomenzii. Ciind instalatia recunoaste a patr und ere nsautorizata in interiorul autovehiculului. Daca descuierea se face cu chela de la usa conducatorului auto. 30 secunde dupa incuierea autovehiculului. cand se tncearca patrunderea neautorizata In interiorul autovehiculului. Daca autovehciulul nu este deschis in decurs de 60 sec.• tnatetatta Vaial)ii de avertizare antifurt [I] lndicatie • Utiliza]l telecomanda sunt inchise. apasati tasta de deblocare au-ovohlcu leie: euhipa!e cu instdltl'iie de avortizare anti fun Descriere instaiatia de overtizare ontifurt declanseazii olormo.Deschiderea ~i inchiderea & l. ~i puneti contactul.

js va "dezactiva" se opreste si dups incheiat ciclul de functionare. in timp ce a lnstalatlel de avertizare usile. Luminile de semnalizare a capotei la incuierea motorului si a capacului portbaautovehiculului. in decurs de 15 sec. Cum se dezactiveaza Alarma se dezactiveazil manda sau cand se pune instalatia de avertizare alarma? cand antifurt. in loc sa clipeasca. va fi confirrnata. alarma se Pentru a garanta buna functionare sunt inchise. lntai ca instalatia dioda. Alarma se deschide astfel se cu telecosi ce si-s contactul Dacil se deconecteaza este activate. Alarma Cand autovehiculul pentru numai comutatorul centralizatil seva declansa $i la descuirea $i deschiderea capacului port- functioriare • bagajului cu cheia. ca instalatia apoi din ce in ce de avertizare aprinsa Compartimentul Portbagajul U~ile motorului) supravegherea intarloara este in sta re de fu nctionare. se descuie inchiderea dupa punerea cu cheia de la usa conducatorului. auto va clipi lucru indica faptul dioda din capitonajul rapid. autovehiculul motor.. Astfel se dezactiveazil instalatia de avertizare antifurt. 30 sec. gajului. zone. ului [ncllnatla autovehicul Contactul motor Radioul (nurnai CIJ lndlcatie de radio Audi originale) • furt. 30 sec. cca. Daca nu 5e pune contactul in decurs de 15 sec. anti- la aparate Interiorul autovehiculului piltrunderea => pagina 68.Deschiderea inchiderea Dace autovehiculul duse in contact se descuie cu cheia de la usa conduciltorului capota motorului dupa $i capacul portbagajului se inchid dupa activarea auto. este in stare de contactului. acestora. cca. nu clipesc. in una din aceste verificati la pilrilsirea glisant* autovehiculului daca toate geamu- Daca se incearcil va rile si plafonul • declansa. inseamna detecta. . semnalizatoarele se vor aprinde si contactul trebuie pus. rarnane de avertizare antifurt Daca. portbagajului verifica]! daca usile. de la deschiderea usii. prin scurta lncuierea co recta a usilor. este autovehiculului. aprindere a luminilor Dacesemnalizatoarele motorului sau capacul de semnalizare. se va declansa alarma alarma? sunt supravegheate: Dupa inchiderea Cand se declanl?eaza Urrnatoarele • • • • • • • conduciltorului mai rar. Acest inclusiv dupa incuierea zone ale autovehiculului motorului (capacul autovehiculului. cheia trebuie intro- instalatiei numai Diodele de avertizare inchiderea antifurt. usil antifurt. capota sunt inchise. Daca usile. unul din cei doi poli ai bateriei alarma 5e instalatie va declansa imediat.

53. 53. animale sau obiecte mobile => lnstalatia intaqrata de supraveghere la remorcare trebuie dezactivata cane autovehiculul trebuie transportat (de ex. se aprinde dioda din tasta ~. Daca instalatia de supraveghere la remorcare este daconectata. instalatia de supraveghere interioara se va aetiva automat. &. Daca instalatia de supraveghere interiara este dezactivata. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. ® cu simbolul. 3 sec. lncuiaf autovehiculul. instalatia de supraveghere la remorcare se va activa automat.3 sec. eea.3 sec. nu este permis sa ramana persoanemai ales copii. dioda lneepe sa clipeasca mai rar.Pericol! • Dezactivarea instalatiei de supraveghere interioara Traqeti tasta conducatorului ® cu simbolul => fig. 3 seeunde. &ATENTIE! Tn autovehiculele care au fost incuiate din exterior. La urmatoarea descuiere a autovehieulului. Fig. Dupa 30 sec. Dezactivarea instalatiei de supraveghere remorcare Traqe]i tasta conducatorului la Instalatia de supraveghere interioara tnstatotio de supraveghere interioar6 sesizeaz6 orice miscare din interiorul autovehiculului $i declanseazii otarma.. cu trenul sau cu vaporul) sau cand acesta trebuie remorcat. se va aprinde §i dioda din eapitonajul usii.. U§ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . ~i care au siquranta antifurt activata. La urmatoarsa descuiere a autovehiculului. se aprinde dioda din tasta §. Pe liinga aeesta. Pe liinga acesta. 3 secunde.. Dupa cca. Dupa incuierea autovehiculului. Dupa ineuierea autovehieulului. ~ in partea laterala a us!i . 53 Tastele instalatiei de supraveq- here interioara lnstalatia de supraveghere interioara trebuie sa se deconecteze cand exista posibilitatea declansar!i alarmei din cauza miscarli din interiorul autovehiculului de ex. dioda incepe sa clipeasca mai rar.Deschiderea l?i 'inchiderea Valabil pentru autovahiculele: echipate ell Instalatle de averttzare antifurt Incu iati autovehicu lu I. dioda din capitonajul usii coriducatorului auto clipeste rapid eca. dioda din eapitonajul usil conducatorului auto clipeste rapid eea. se va aprinde si dioda din eapitonajul usii. eca.Q in partea laterala a usii auto => fig.

• Nu mchideti niciodatii geamul neatent Existii pericolul de riinire! sau in mod necontrolat. _ Vai<!ibil pentru autovehiculele: echtpate ell de actionarn ge~1mllri Comutatorul din u!?a conducatorului ® Comutatorul => fig. mai ales cand in autovehicul riiman copii. Acest lucru este valabil. Copiii ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (de ex. Apasati comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treapta. Elementele de comanda • Cand inculati autovehiculul din exterior. scoateti cheia din contact. pentru a deschide automat geamul. in interiorul autovehiculului nu trebuie sii riimanii persoane.peri col de accidentare! Dispozitivul de actionare geamuri este deconectat cand usa conduciitorului auto sau a pasagerului dreapta este deschisii. geamurile actionate electric) . geamurile nu se pot deschide din interior. 54 pentru geamul din u§a conducatorului. ~ - . ® Comutatorul pentru geamul din usa pasagerului dreapta ® Comutator pentru ® © Comutator pentru geamurile din spate* Comutator pentru geamul din usa stanqa spate geamul din usa dreapta spate Comutatorul pentru geamurile din fata Conduciitorul poote utilizo toote dispozitivele de actionare geomuri din interiorul outovehiculului.Deschiderea inchiderea Geamurile actionate electric Valabilpentru autovehiculele: echipate cu dispozrt.v electric de gGarnUri &ATENTIE! • Dacii piiriisili autovehiculul. Fig. deoarece in caz de urgenlii. Comutatoarele pentru dispozitivele de actiorrare a geamurilor f'unctioneaza in doua trepte: Deschiderea geamurilor Tastade siguranta - Apasati comutatorul pana la prima treapta ~i rnetineti in aceasta pozijle pana cand geamul a atins pozitia dorita de dvs. chiar ~i numai pentru putln timp. 54 Imagine din u~a conducatorulul: Elemente de comandii.

Tasta de siguranta De la tasta de siguranta => pagina 69. _ Comutatoarele rilor tunctioneaza pentru dispozitivele in doua trepte: Fig. a inchide automat geamul. Geamurile din spate se pot deschide sau inchide numai daca acosta tasta este actionata. comutatorul pentru pentru scurt automat timp pana la a doua ~ com utatoru pozitie I pana la prima geamul traapta a atins si metineti pozitia in pana cand doritii a deschide geamul. Dispozitivul de actionare a geamurilor este deconectat cand usa conducatorului auto sau a pasagerului dreapta este deschiss. geamurile mai potfi actionate inca cca. Traqeti treapta.l0 minute.Deschiderea inchiderea Inchiderea geamurilor Tr aqe]i comutatorul aceasta de dvs. 54 puteti scoate din functiune comutatoarele din usi!e din spate. fig. Apasatl treapta. . comutatorul pentru pentru scurt timp pana la a doua pozitie pana la prima traapta a atins ~i rnentineti pozitia dorita in pana cand geamul Valabil autovehicule!e: echipete cu dispozitiv electric de actionem qearruut Comutatoarele din u!?apasagerului din dreapta !?idin ualle din spate in aceste usi se qiiseste un comutator pentru geamurile respective. Simbolul ~ din tasta de siguranta se aprinde cand tunctia de actloriare electrics a geamurilor din spate nu este activate (tasta nu este apasata l ® [lJ tndlcatle Dupa luarea contactului. 55 Pozrtionarea comutatoarelor in usa pasagerului dreapta de actionare a geamu- Deschiderea geamurilor Apasati aceasta de dvs.

pentru a inch ide automat geamul.Dispozitivele de actionare geamuri sunt scoase din functiunedoar ciind una din usile din fata a fost deschlsa. Deschiderea geamurilor de la cheie prin • Nu inchideti niciodata geamul neatent sau in mod necontrolat .respectiv inchide si geamurile.10 minute. 6 La eliberarea cheii sau a tastei de inchidere a telecomenzii.iapoi conectata. miscarea geamului trebuie observata.[Ineji cheia in incuietoarea usii conduciltorului in pozitie pana cand se deschid toate geamurile. Trageti comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treaptii. &.&..Deschiderea i inchiderea Inchiderea geamurilor Inchiderea pozitie geamurilor de incuiere. de la telecomanda cand geamurile Vaiahi! pentru autovahiuutele: GChipate cu disnozr.Traqeti comutatorul pana la prima treapta ~i mentlnetl in aceasta pozltie pana cand geamul a atins pozltia do rita de dvs. &ATENTIE! Valabil entru autovehic uie!e: echipate cu dispozitiv electric de actionare qeamun p Deschidereal?iInchiderea geamurilor sistemulde "inchidere centralizata La descuierea §i incuierea autovehiculului deschide. de la cheie . geamurile mai pot fi acti onate inca cca. Deschiderea de deschidere.Apasa]! tasta de deschidere ajung in pozitia a pana Daca bateria autovehiculului a fost deconectata :.js geamurile:::::. In timpul actionarii tastei de inchidere. se pot _ . procesul de Inchidere poate fi oprit. Se pune in functiune in felul urrnator: ~ . La eliberarea tastei procesul de inchidere este intrerupt imediat. inchiderea Apasati usii conducatorului auto in pana cand se inchid toate geamurile geamurilor tasta de inchidere de la telecomanda pana cand se inchid toate [l] lndicatie Dupa luareacontactului. Defectiuni In functionare Scoaterea actlonare din functiune a geamurilor a dispozitivului automat de . dispozitivul de actionare automata a geamurilor este scos din functiune.v electr!c do aettonoro qeamu-i geamurilor dorita. Tineti cheia in incuietoarea :::::. pentru a nu exista pericolul unei riiniri.Pericol de ranirel • Din motive de siquranta inchiderea ~i deschiderea geamurilor de la telecornanda se face numai de la 0 distanta de 2 metri fata de autovehicul.

Trapa se deschide Tn pozitia confort.10 minute. comutatorul se va fixa.Deschiderea !?iinchiderea • Hidlcatl geamul complet. din pozitla 0 scurt. CD Deschiderea completa Hotitl comutatorul In pozitia Tn aceasta pozitie. 56 =. Sistemul Deschiderea trapei in pozitia contort reduce zgomoteie produse de vant. 56 Imagine din platen: Comutator rotativ pentru trapafplafonul glisant Pozttta contort - Hotiti comutatorul in pozitia => fig. pentru a ridica ~ . comutatorul pentru trapa/plafon glisant este scos din functiune. 56. pot aparea zgomote puternice cauzate de vant. Dupa luarea contactului. Glisarea plafonului se poate face cand comutatorul se gase§te in pozitia @._ apoi inca 0 dispozi- Vaiabi! pentru autovehicu!ele: echipate cu tra pa/plafon giis<]nt Deschiderea/Ridicarea secunda. (0. • Eliberati comutatorul si actionati-l automat este activat din nou. Daca una din usi!e din fata este deschisa. Rabaterea Hotiti comutatorul In pozitla 0. Trapa Valabil pontru autovehicu'e!e: echipate cu tr apa/plafon glisant Descriere Trapa/plafonul glisant este cornandata/comandat de la comutatorul rotativ => fig. Com utatoru I rotativ are mai multe trepte corespunzatoare diferitelor pozitli de inchidere §i deschidere a trapei $i tunctloneaza numai cu contactul motor pus. prin actionaraa comutatorului tivului electric de actionare a geamurilor. trapa/plafonul glisant mai poate fi actioriata/actionat inca cca. _ Fig. Apasati comutatorul plafonul cotnptet.

Traqeti camutatorul scurt. va. trebuie sa aveti Tnvedere ca plafonul sa fie Tnchis. apasatl $i mentineti comutatorul apiisat pan a cdnd. selectorul trebuie sa se gaseascain pozitia =:> pagina 72. lndicatiisuplimentare referitoare la inchiderea confort is poqino 73. fig. Dadl parcati autovehiculul la soare. poate fi in Insteletiei de climatizare. Parasolarul lisant se va deschide automat odata cu glisarea trapei. plafonul a atins pozitia do rita de dvs.Deschiderea i inch ide rea . parasalarul paate fi derulat cu mana. g inchis tragand de selector. trapa poate fi oprlta in orice pozitie => & ATENTIE! _ Nu lnchldetl niciodatii trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . Printr-o noua tragere a comutatorului. iind parasolarul este tras. . respectiv apasa]i tasta de inchidere de la telecornanda. la parcare sau in cazul unei C ploi bruste.Pentrua deschide trapa intr-o pozitie intermediarii. pentru a inch ide trapa automat. Indica1i1Je deplasare de In'dicatiile de utilizare Ajutii-te singur ~. pentru a putea inch ide trapa manual => ® Mentine]i cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto in pozitie de inchidere.Pericol de ranire! &. 56 =:> &. scoateli cheia din contact. 56. fig. Pentru aceasta. echipate cu trapa/ptaton qlis ant Valabilpentru autovehlcu!ele: Inchiderea Tragerea - . Ciind trapaestetnchlsa. Daca regim de functionare normals nu se poate Tnchide. va recornandarn sa derulati parasolarele. &.Hotiji comutatorul in pozitia => pagina 72.Traqe]i comutatorul $i mentinetl-l astfel pana candtrapa coboara in pozitia dorita de dvs. inchidereatrapei ._ _ Vaiabil pentru autovehiculele: echipate eu treos/plalon qiisant s! incbidere centralizata Inchiderea confort TropolPlofonul glisant poote fi inchis $i din exterior.:ltDate ::: r:¥A~! . tehnice .abil pentru autovehicu!ele: schipate eu trapa solars /plaron qlisant Parasolarul din rrapa Celulele solare din plafon livreazii energie pentru ventilarea inchiderea de siguranta Plafonulglisant este prevazut cu proteciie contra supratnciircarii. ® &ATENTIE! Nu mchideti niciodata trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . pana cand trapa/plafonul glisant se inch ide => &.Pericol de ranirel La parasirea autovehiculului.

Scoate]. 58. 57. Mentineti trapa. _ . trapa poate fi lnchisa manual. 57 Imagine din plafon: Punct de plasare a surubelnitei Asezati surubelnita (din trusa de scule) cu capatul plat in partea din spate a geamului lampii de plafon => fig. 58 plafon: pentru caz de Imagine din Manivela actionarea in necesitate In caz de urqenta. - CD pina la capat Tn orificiul hexagonal manivela apasata ~i rotiti-o pentru a inch ide Apoi aseza]i la loc q earnul larnpii: mai intai prinde]i clemele de plastic ~i apoi apasati geamulin sus. Fig. Apasati manivela 0=> fig. Traqe]i qearnul larnpii de plafon In jos.Deschiderea !?iInchiderea Se utilizeaza Capitonajul separat . Rernedla]i detectiunea. pe parasolar 9i nu poate fi manevrat este fixat Valabil pentru autovehiculete: echinate ell trape/plalun glisant Actionarea de urgenta Fig.• ca 0 trapa interior obisnuita.i manivela care se gase~te ln sistemul de sutinere a capacului => pagina 357.

se va comuta automat pe lumina de pozitie.Apssatl maneta pentru lumina de drum In fata ::::> pagina 81. 59 In pozltia . . luati in conside- rn lndicatie Fig. atata timp cat usa conducatorului va fi deschisa. La pornirea motorului §i dupa luarea contactului. Stingerealuminii . cu intensitate radusa.• de iluminat descrise. se aprinde §i lumina de lntalnire. de drum Aprinderealuminii de inUlinire/luminii .Luminile i vizibilitatea Luminile~i vizibilitatea Luminile Aprindereal?istingerea luminilor Lumina de intillnire se aprinde numai cilnd contactul este pus. se va auzi un ton de avertizare.Rotiti lntrerupatoru I pe pozitla ~D. -'¥- • Cand luminile autovehiculului sunt aprinse §i se scoate cheia din contact. Pentru unele tari. suplimentar fata de lumina de pozitie. . • La folosirea dispozitivelor rare prevederile legale . 59 Imagine din tabloul de bord: Intrerupator lumini Aprinderealuminii de pozitie .Rotitiintreru patoru lin pozitia o.:oo~.Rotitiintrerupatorul ::::}fig.

Cand comutatorul se gase~te Tn pozitia AUTO. iar dupe scoaterea cheii din contact se va stinge si lumina de stationare. Senzorii de lumina nu pot recunoaste de ex. lumina de deplasare se va aprinde automat. =>&. la intrarea intr-un tuneD sub valoarea stabilita din fabricatie. luati in consi- Fig. ~ . ploaia sau ceata . luminile pentru mersulTnapoi si becurile pentru luminarea nurnarului de Tnmatriculare. se va aprinde simbolul cor espunzator din comutator. • La folosirea dispozitivelor derare prevederile legale. De la comutatorul => pagina 75 se pot aprinde manual lumina de stati oriare. nu lipiti autocolante pe parbriz in domeniul de actiun e al senzorilor. lumina de deplasare. lumina de stationare. precum ~i pe intuneric. Astfel. aprindeti intotdeauna lumina de drum ![O. c6nd comutatorul pentru lumini se af/a in poziiia "AUTO". rn lndicatie Dezactivarea luminilor de deplasare Hotiti Intrer upatorul in pozitia O. Senzorii de intensitate din ca rcasa oglinzii retrovizoare supraveg· heaza intensitatea luminii exterioare.in stfel de condltli de deplasare. • Pentru a nu influenta buna functionare a functillor automate: lumini de deplasare sl antiorbire oglinzi. &ATENTIE! • Luminile de deplasare automate au 0 funcie de asistenta. conduciitorul auto nu va mai trebui sii-~i abata atentia de la trafic pentru a aprinde sau stinge farurile. Daca intensitatea luminii scade Ide ex. de iluminat descrise. 60 in pozltia AUTO. • Cand este activate functia automata a luminilor de deplasare. dupa luarea contactului se va stinge lumina de intalnire.60 Imagine din tabloul de bord: intrerupiitor lumini Lumina de lntalnire coman data de senzori are aceleasi caracteristici ca §i lumina de deplasare:::::.Luminile vizibilitatea Valabi! oeruru autovehicufele: echipate cu lumina de deplasare automata Lumina de deplasare automata (supravegheata de senzori) Lumina de deplasare cuprinde lumina de Intalnire. Activarea luminilor de deplasare Rotiti intrerupatorul ~ fig. Cand intensitatea luminii revine la valoarea anterioara. pagina 75. farurile de ceata ~i larnpile de ceara spate. in iunctie de intensitatea luminii mediului ambiant. luminile se vor stinge Lumina de deplasare se va aprinde/stinge automat.

se aprinde simbolul}D lntrerupator. fig.Luminile vizibilitatea • 0 detectiune este indicate prin afisarea unui simbol de avertizare in tabloul de instrumente => pagina 37. lampile de ceaja spate trebuie aprinse numai eand sunt indeplinite condltiiie prevszute de legislatie. de ce ata to -f!_. fig.Actionati intrerupatorul CD.Apoi rotiti tntrerupatorul . 59 nu pe . luati in conside- - Rotiti apoi lntrerupatorul pozltla ::oa~ sau ~D. De 10 intrerupiitorul de lumini se aprind $i farurile de ceata. -f!_. . _ Valabil pentru autovehiculale: lamp! spate U~mpilede ceata din spate 0$ De 10 tntrerupiitorut de lumini se aprinde $i lampa de ceo/a din spate. 59 nu pe tn pozitia :::oo~ sau ~D. de Ifmga Cand farurile de ceata sunt aprinse.=> pagina 75.=> pagina 75.=> pagina 75. pana la prima traapta CD Avertizare! Pentru a nu-i orbi pe ceilaltl participant! la trafic. Cand 0 remorca prevazuta cu lamps de ceata in spate este tractate cu ajutorul unui dispozitiv de rernorcare se va aprinde automat numai lampa de ceata a remoreii. fig. 59 In Actionatl intrerupatorul pana la a doua treapta a aprinde lampa de ceata din spate. ® pentru Valabil pentru autovahiculele: echipete ell Farurile de ceata ~D feruri de Carid luminile de ceata spate sunt aprinse se aprind si simbolurile }D i?iO* de langa intrerupator. • Lafolosirea dispozitivelor rareprevederile legale.Roti]iIntrerupatorul simbolul fD._ de iluminat descrise. Aprinderea farurilor .Hotititntrerupatorul simbolu lOt -f!_._ .

pentru a lumina drurnul. este luat. sistemul este In stare de functionare. Rotiti butonulln Apasa]i butonul. de la tasta () a telecomenzii. pozitla O. pentru a evita 0 comutare Functia Coming-/Leaving-Home este cornandata de senzorii din carcasa oglinzii interioare.. Rotltl Apasati butonulin butonul. Atata timp cat 0 u~a sau hayonul sunt deschise. a evita 0 comutare neintentlonata. 1.perioada maxima este de 60 secunde. Aceasta perioada in care luminile exterioare rarnan aprinse. luminile de la spate $i becurile culare. senzorii primesc putina Functia Coming-Home Imagine din tabloul de bord: Comutatorul Coming- Fig. Simultan luminile de stationore.Luminile ~i vizibilitatea Valabil peruru autovebicule!e: echipate ell lampi ru scnzor Dezactivarea functiei Functii1e Coming-/Leaving-Home Functio Coming-/Leaving-Home zonei din jurul autovehiculului. poatefi rnodlficata de catre 0 persoans spacializ ata . QJ Apasa]i butonul (}5 => fig. luminile ~ ILeaving-Home Activarea funotlel Apasati butonul (}5 => fig. neintentionata. luminile exterioare vor mai ramene aprinse inca 30 sec. 61 pentru a-I scoate din pozitla setveste la iluminarea pe intuneric.: • • • Butonul (jJ se afla in pozitia 1. luminile exterioare corespunzatoara se vor aprinde la deschiderea usli conducatorului. se vor aprinde farurile de ceatii. Functia Leaving-Home La descuierea autovehiculului exterioare se vor aprinde. numarutul de tnmatri- de blocare. luminile exterioare raman aprinse cca. 2 minute. Daca urmiltoarele criterii sunt indeplinite. Dupa inchiderea usilor 9i a hayonului. . pozitia pentru 61 pentru a-I scoate din pozltla de blocare. lumina sau deice. Luminile de deplasare sunt stinse 9i contactul Daca este Intuneric.61 Cand sistemul este activat sl este Dunkelheit intuneric.

intensitatea luminii tabloului de bord. a ecronului si iluminoreo consolei centrale poote fi reqlata numoi cand luminile outovehiculului sunt oprinse. d • Ladeplasareape distante scurte. el va functiona numai in conditii de intuneric . bord poate fi reg lata.• . a ecranelor si iluminarea consolei centrale se poate regia prin apasar ea tastelor +:. pentru a reduce luminozitatea. 0 pute]i lasa activate permanent.Luminile vizibilitatea Stingerea luminilor exterioare are loc automat la deschiderea usii conduciitarului. Pentru avii asigura ca bateria nu se descarca. • Lapunereacontactului. Fig. dupa 60secunde~ pagina 65. Carid luminile sunt aprinse Cand luminile sunt aprinse. pentru a rnari luminozitatea. lIuminarea aparatelar de bard [IJ lndlcatie • Daciidoriti sa utilizati functia Coming-/Leaving-Home. uitlizarea functiei ComingILeaving-Home determine descarcarea baterieie autovehiculului. Apasatl tasta -. • Lafolosirea dispozitivelor rare prevederile legale .sau la incuierea automata a autovehiculului.. efectuatideplasari pe distantsmai lungi. Deoarece sistemul este comandat de senzarul e lumina. este pus luminozitatea indicatoarelor din tabloul de C€md contactul La punerea contactului.i . luati in conside- Luminozitateo tobloului de bord. farurile de ceata ramase aprinse se vor stinge ..• de iluminat descrise. 62 lIuminarea instrumentelor de bord - Apasati tasta +.

0 Apasati butonul. portbagaj nelncarcat Autovehicul complet ocupat. 63 pentru a-I seoate din pozitla de bloeare. Daca autovehiculul este foarte lncarcat. portbagaj lncarcat Locul conducatorului auto ocupat.D => fig. portbagaj neincer cat . pentru a evita neintentionata. reqlati farurile astfel lncat fasciculul luminos sa co boarel js Vatab!l pen tr u autovehiculele: echipate cu far un Xenon Reglarea dina mica a farurilor Farurile echipate cu larnpi Xenon. in functie de gradul de tncarcare $i de regimul de deplasare (de ex. cand lumina de lnttilnire este aprinsa. _ faruri - Apasa]i butonul i.D Unghiul de inclinare 01fosciculului lurninos poote fi reglot tn iunctie de grodul de tncorcare 01outovehiculului.Luminile i vizibilitatea vetebu pentru autovehiculele: echipate cu reqiare a ferur'ilor Reglarea farurilor t. se reqleaza automat la punerea contactului motor lli in timpul deplasarii. 63 Sistem reglare defectiune este s ernnalizata prin aprinderea unui simbol de avertizare in Auto-Check* => pagina 38. franare). Hotiti butonulin pozitia dorita. accelerare. eomutare Pazitii de reglare Pozitiile corespund urrnato arelor grade de tncarcare: CD @ Autovehicul fala ocupat. o eventuala Fig. portbagaj incarcat Avertizare! Regla!i farurile astfel incat sa nu-i deranjeze ceilalti participan]i la trafic. o (]) CD Autovehicul complet ocupat.

vor clipi. in cazulunui accident cu declansare a airbag-urilor.Luminile vizibilitatea lnstalafla de avarie A uistalotia de semnalizare avarie serveste 10 otentiotuuea cetoriatti participanti 10 tratie asupra faptului co aveti probleme eu autovehieulul dvs. 64. [lJ lndlcatls Activati instalatia de semnalizare avarie atunci cand: • • • ajun qeti lntr-un blocaj de circulatie ave] i 0 pana. toate luminiledesemnalizare ale autoveh iculului clipesc simultan. se poate octiono $i lumina de pareare $i semnalizarea tuminoosa. Lam pile de controlpentru luminile de semnalizare ¢ ¢ §i 0 lamps de control dinlntrerupator!fl!. pentru avarie. a porni sau opri instalatia de semnalizare Cand instalatia de semnalizare avarie este In functlune.Acticnatl rntrerupatorul ~ => fig. Fig. lnstalatia de semnalizare avarie tunctioneazasi cand contactul este luat. se luminile de Maneta pentru luminile functil: de semnalizare Fig. 64 Consola centra Iii:intrerupiitor pentru instalatia de semnalizare avarie . 65 Maneta pentru luminile de semnalizare sl lumina de drum si lumina de drum ~ are urrnatoare!e . semnalizare vor aprinde automat.js Maneta semnalizatoarelor ¢ de drum ~D ¢ !?ia luminii De 10 moneta de actionare a luminilor de semnalizare si a luminii de drum. lntr-un caz de urqenta.. tractati sau suntetl tractat de un alt autovehicul.

pentru a aprinde lumina de (}) Avertizare! Folosif lumina de drum. stanqa. 65 pentru ¢ c> ln sus pana la capat ~ pagina la dreapta. Lumina de parcare l. Tntabloul de bord se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. pentru in dire ctia punctului a semnaliza scurt de trei ori.chiar si atunei cand luminile autovehiculului sunt stinse. 0 rezistenta relor. numai cand nu-i stanjeniti pe ceilalti participanti la trafic. a semnalizatoa- Indicatii de functionare maneta a semnaliza maneta a stabili 81. _ Claxonul luminos ~D Actlonatl zarea maneta Tnspre volan. 5e va aprinde lam pa de control corespunzatoare ¢ respectiv9 in tabloul de bard ~ pagina 22. maneta In pozltia initiala.uati contactul maneta lumina motor. • Dupa un viraj. se vor aprinde cu intensitate redusa si farurile $i larnpl!e din spate. de parcare din dreapta. respectiv la stanqa. pentru respectiv a din Actlonat. a semnaliza • tnstolatia de semnalizarefunctioneaza numai cu contactul motor pus. pana In punctul ~i rnentineti-o de functioriare benzii durata (sus sau [os) In care In aceasta pozitie. pentru a stinge lumina maneta inspre fata. semanlizatorul se decupleaza automat. pentru a activa avertilurnlnoasa. Tn tabloul de bard se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. pErespectiv in jos. pe partea respectiviL Luminile de parcare se aprind numai cand contactul este luat. aprinde tn sus. . Lumina de drum ~D Actionaf drum. la schimbarea de deplasare. • Avertizarea luminoas6 este aprinsa atata timp cat se mentins actionata maneta . • Cand lumina de parcare este aprinsa. In [os. • Lumina de drum se poate aprinde numai daca lumina de lntalnire este aprinsa. Aduceti de drum.Luminile i vizibilitatea Semnalizare Actlonatl pentru Actionati ve]i sesiza pentru fig. respectiv avertizarea lurninoasa. de rezistenta ~i Actiona]t maneta eliberati-o. de ex.

Prin contactul din usi. u citit din dreapta. Cand 0 u§a este deschiss. luminile interioare se vor aprinde imediat ce autovehiculul este descuiat. .ja ®::::. dupa Tnchiderea usilor. Pe langa aceasta. luminile interioare se sting.Aduceti intreru patoru ® in pozitia I. ~ Luminile - fata Apasa]i tastele ®. Lumina se va stinge la cca.Luminile i vizibilitatea or Luminileinterioare tampile interioare fata ~i lampa din torpedou Stingerea luminilor interioare ¢ - Aduce]i tntrerupatorul de citit din ® in pozitia O. 30 sec. La Tncuierea autovehiculului sau la punerea contactului. Fig. la inchiderea lampa se va stinge.> luminilor . sau usile sunt deschise. la aprindere si stinqere. Intensitatea luminilor este reg lata automat de un senzor alluminozitatii exterioare.Aduceti Intrerupatorul Luminile interioare ® in aprinse I . Lampa din stanqa. torpedo din partea pasagerului automat dreaptase conecteaza - Deschidetl torpedoul lampa torpedoului doului cand lumina torpe- de pozitie sau de drum este aprlnsa. pentru a evita descarcarea bateriei autovehiculului. luminile se vor aprinde la scoaterea cheii din contact. 10 minute. pentru respectiv a aprinde sau stinge lumina de lIuminareazonei interioare fata a autovehieulului cuprinde$i lumini de eitit pentru conducatorut auto $i posageruldreapta.66 Imagine din platon: lIuminare inte- rloara tata Comutatorul fig. iluminarea interloara se va stinge dupa cca. 66 pentru comandarea interioare fata are urmatoarele Iunctii: lntrerupatorul cu contact in Ul?8 pozitie mijlocie.

lluminarea amblentala nu poate fi oprtta manual.litatea lIuminarea ambientala Ifuminarea ambientalo asiguro iluminarea un or elemente de comando importante. 68 Imagine din plafon: Luminile de citit pentru locurile spate Fig. 67 Imagine din plafon: lIuminarea ambientalii Luminile pentru citit se vor aprinde $i stinge de la tastele ~ .js . se aprinde 0 larnpa. La aprinderea luminii de pozitie sau a luminii de drum.Luminile vizibi. deasupra parbrizului.• La punerea contactului. Consola centrals va fi lurninata de deasupra. Lampile pentru citit din spate Fig. se aprind larnpile din manerele usilor.

Luminile vizibilitatea lIuminarea portbagajului Incalzirea parbrizului \iW toteo. insa poate fi ~i mai scurta. insa poate fi ~i mai scurta. larnpile din portbagaj se sting autornat. Durata de Incalzire este de maxim 6 minute. 0 alta se lampe gase~te pe partea interioara. Durata de incalzire este de maxim 6 minute. Prin tncatzireo parbrizului. in pozitia ECON Incalzir ea parbrizului este dezactivata. Temperatura interioere trebuie sa fie astfel reg lata lncat instalatia de climatizare sa functiorieze in regim de lncalzire. se Lampile fig. 70. aca capacul portbagajului rarnane deschis mai mult D de 10 minute. se tndeparteazo umidi- Fig. . 69 Imagine din partea superloara a portbagajului: lluminare portbagaj Fig. sub pragul de lncarcare. incalzirea parbrizului se va deconecta automat. 70 intrerupiitor pentru inciilzirea parbrizului Lampile gasesc in partea superioara a portbagajului. cand se afla in pozitia AUTO. Vizibilitate Va!abilpentru autovehicule!e: echipate cu oer briz ell Incalzirea parbrizului functioneaza numai cand motorul este porn it. 69 se aprind automat la deschiderea capacului => porbagajului. in tasta se aprinde 0 larnpa de control.js - Actlonati tasta @ pentru a porni sau opri Incalzirea parbrizului ==> fig. lncalzirea parbrizului porrieste automat. La selectarea pozitiei @. la temperaturi exterioare sub +5'C. iar temperaturile exterioare sunt sub +5'C. in functie de temperatura exterioara. in functie de temperatura exterioara. Cand motorul este rece. Cand lncalzirea este porn ita.

Cand incal· zirea lunetei este porn ita. oglinzile retrovizoare vor fi 9i ele lncalzite". Fig.• Incalzirea lunetei QW Prin tncaizirea lunetei. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. pentru ca ln stalatla de climatizare sa poata functions din nou la capacitate maxima. din cauza unei lovituri de piatral. • Va racornandam sa lnlocuiti imediat parbrizul. 71 [ntrerupator pentru inciilzire lunetii Fig. 72 Parasolare Actionati tasta QiD pentru a porni sau opri tncalzlrea lunetei =>fig. pentru a impiedica lilrgirea fisurii. opriti Incalzirea. tncalzirea lunetei se opreste automat dupa eca. Parasolarele Folosireo porasolore/or poote mati siquranta in trafic. . La temperaturi exterioare de peste 0 °C. se tndeparteaza umiditoteo. Prin reducerea eonsumului de curent se ecoriorniseste carburant =:> pagina 275 . 10 minute. Incatzlrea lunetei functioneaza numai cu contaetul pus. 71. _ Atata timp cat este pomita tncalzirea lunetei. ~ lndicatie pentru mediu De in data ce luneta este uscata. in furictie de temperatura exterioara. tncalzirea parbrizului se deconecteaza automat.Luminile vizibilitatea [l] lndlcatie • Tn cazul in care apare 0 flsure in parbriz (de ex.

Fig. fig. in timpul rldicarii/coborarii rulorului.. Dad se ia contactul motor in limp ce ruloul parasolar se aflil in rniscare.1 Ruloulparasolar Geamurile usilor din spate $i luneta sunt prev6zute cu un rulou parasolar.) Actionati tasta. 74 Tasta pentru ruloul electric de la luneta in car liqele din ramele de sus Ruloul parasolar (luneU. se deconecteazil automat. 74. 72.Luminile i vizibilitatea Parasalareleentru conducatorul auto 9i pentru pasagerul dreapta p potf scoasedin suportii centrali si pot fi rabatate spre U9i ~ pagina 86. Ladepalsarea capacului se va aprinde automat lampa din oglinda*dinplafon. Ea se va stinge la reasezaraa capacului $i la rabaterea parasolarului . acesta poate fi rulat in directie opusa prin actlonarea repetata a tastei. pentru a rula sau a derula ruloul parasolar al lunetei :::::> fig. Fig. ~ . ci doar dupa ce a ajuns la capat. CD Oglinzile pentru machiaj din parasolare sunt prevazute cu un capac. acesta nu se va opri imediat..• ® elebl pentru autcvebicule!e: echipate cu rulou parasoiar (U9i spate) 'i'! rulou parasolar IllIo.73 Rulou ridicat la o u~a din spate Dupa ce ruloul parasolar allunetei s-a desfasurat complet. Ruloul parasolar (uelle din spate) Traqe]i ru loul si agatati-I ale usii ~ fig.. 73.

poate aparaa o defectiune. Fig. in pozitia 1 printr-o singura curse. cand 0· dori]i sa Stergere temporizata <s. CD. 75 are urmatoarele $tergere printr-o singura ouraa Aduce]i starqetl maneta parbrizu in jos.Luminile i viz. • Din cauza pierderii ftexibilitatii materialului ruloului la temperaturi negative.• ~tergatoarele de parbriz $tergatoarele de parbriz iP De 10 moneta de actionare a sterqotooretor de parbriz se actioneoza sterqatoare!e $i dispozitivul automat de sterqere/spatare. EI va putea fi folosit numai dupa 0 scurta perioada de timp. sistemul electric de cornanda se va decupla. Ruloul va putea fi actioriat din nou numai dupa ce Tn autovehicul temperatura crests peste aceaste valoare limita . la a temperatura de -5 °C in interiorul autovehiculului. 75 Maneta de actionare a ~tergatoa· relor de lunetii: Maneta de actio nare a starqatoarelor pozitii: =:> fig./l Aducetl maneta in sus. in pozitia .ibilitatea []J lndlcatle • Daca ruloul este actionat de mai multe ori la rand.

loc 0 ultima sterqere.Eliberati din nou maneta. 0. Oprirea l?tergatoarelor .Aduceti maneta $tergere raptda . in corid itii de daca lamelele sterqatoarele atilt lamelele .Pericol de accidentare! $tergere lente . verifica]i acestora nu sunt Inqhetatel Daca porniti iar lamelele acestora sunt inqhetate. Cornpletati cu apa => pagina 324 . duzele pentru spalarea parbrizului lncalzite. Acest lucru vaduee la consumul inutil de apa.Luminile i vizibilitatea - Deplasati comutatorul pauzelor intre @. in pozltia 0. "inlocuirea lamelor sterqatoarelor" . Pauzele sterqere de functie de viteza. . asiquratl-va ca in rezervor se gase~te apa suflcienta pentru spalarea parbrizului.Aduceii maneta in poitia @.• rn lndicatie ~tergiitoarele de parbriz si instalatia de spalat parbrizul functlcneaza numai cand contactul este pus. pentrua nu activa ~i instalatia de sterqere a farurilor*. 4 sec.Instalatia iar sterqatoare!e mai functioneaza de spalare se opreste inca eca. pentru a stabili durata sterqeri.Aducsti maneta de l?tergere/spalare in pozitia 0. se pot deteriora cat ~i motorul de actionare a sterqatoarelor! inqhet. inainte de a porni in deplasari lunig. de la sterqerea la cilteva secunde va mai avea sunt reglate ~i In vor fi temporizata Candeontactul este pus.Aduceti maneta in sus. Dupaee sterqerea a fost tntrerupta. & ATENTIE! Pentru asigurarea unei viztbilitati bune sunt necesare sterqatoare de parbriz in perfects stare => pagina 90. Dispozitiv automat . CD Avertizare! la prima folosire a sterqatoarelor. Candluminile autovehiculului sunt aprinse. pentru a actions mecanismulde curetare a parbrizului trebuie sa traqe]i de rnaneta scurt. in pozltia in sus.

. 78 Fixarea lamelei ~ . fig. 76 rnobila Faruri cu duzii Fig. 75 tragand de manor mai mult de 1 sec. trebuie tndepartata qhaata stzapada de pe duze.la alimentare.Luminile i vizibilitatea Valabf l pentt-u autovehicuie!e: echipate ell instalatie de curatare fe rur! inlocuirea lamelor !?tergatoarelor Lamelele In stare perteco de tunctiotiare osiquri: bunii vizibilitate. 0 Instalatia de curatare a farurilor Fig. 77 lamelei Scoaterea Cand luminile sunt aprinse. cu ajutarul unui spray. Pentru a garanta functionarea pe timp de lama. 76. de ex. actionate de presiunea apei => fig. Duzele vor iesi din bara de protectie. actio nati dispozitivul automat de sterqere/spalare ee pagina 88. ®.• Fig. curatati geamurile farurilar de materiale aderente (insecte strivitei. La intervale regulate.

Scoateti lamela ® din bratul Fixarea lamelei . &ATENTIE! • Cilnd bratele sterqatoarelor sunt puneti contactul! Se poate deteriora ridicate de pe parbriz. . In Reglarea marruala pe pozltla antiorbire a oglinzii interioare Pozitia normalfl Deplasati spre fata maneta din partea de jos a oglinzii.pericol de accidentare! • Dinmotive de siguranla.Irnpinqeti piesa de blocare de saqaata In suportul bratului => pagina 90. 78@. _ spate maneta a oglinzii de jos a din partea devine vizibil. .Assza]! noua larnela fig. pe noua larnela. lei~ • Pentru a evita zqarierea parbrizului. lamelele trebuie schimbate 0 data sau _ . nu vopseaua capotei motorului. lamelele ~tergatoarelor trebuie curatate la intervale regualte.Luminile vizibilitatea Scoaterealamelei .lmplnqet: partea care blocheaza a lamelei lamela. [ine]i lamela ferm. cu 0 substanta de curatare.Ridicati bratul . 0. bratul sterqatorului.Asezati din nou sterqatorul pe parbriz. 77 Oglinzile retrovizoare blocheaze partea directia indicata de saqeata => pagina 90. sterqatorului. incazul in care sterqatoarele sunt foarte murdare. In sensul indicat ®. de aoua ori pe an. . curatarsa lamelelor se poate face cu un burete sau 0 Iaveta . . In bratul sterqatorului pana se blocheaza. fig. de ex.impingeti sterqatorului care de pe parbriz. Suportul de fixare pe bratul sterqatorulul Reglarea In pozitia antiorbire Deptasa]i spre oglinzii. din cauza resturilor insectelor.

respeetiv atunei ca nd fascicul ullum inos incident n u este ecranat de alte obiecte. • Pentru a nu influanta buna functlonare a furictiilor automate: lumini de deplasare si antiorbire oglinzi. din carcasa oglinzii se aprinde. se va comanda automat f unctia antiorbire. Cand tunctia antiorbire este activata. atata timp cat functia antiorbire este activate. Funciia automata antiorbire poate fi activate sau dezactivatii cand este necesar. in functie de conditiile de iluminare din exterior=> pagina 76.lam pa de control @se sti nge. Lampa de control de culoare verde. ® 79 . se va dezaetiva ~i functia antiorbire pentru oglinzile exterioare. nu lipiti autoeolante pe parbriz in domeniul de actiune al senzorilor. • Sistemul de antiorbire automat tunctioneaza la parametrii normali numai atunei cane ruloul parasolar* allunetei este ridicat. cand comutatorul se afla in pozitia AUTO. ea nu functioneaza cand: • • sunt aprinse luminile interioare se sele cteaza treapta de mers inapoi.js rn lndicatie bire: Lampa de control ~itasta activare/dezactivare Dezactivarea turrcttel antiorbire Apasati tasta ® => fig. . Senzorii pentru lumina de deplasare au'tomrrta" Cu ajutorul senzorilor amplasati in o qlinda. 79 . 79 Oglinda interioara cu reglare antior- • La dezactivarea functlei antiorbire pentru oglinda interioara. Activarea functiei antiorbire Apasati tasta aprinde.Luminile vizibilitatea Vatabi! pem ru au tovehicule!e: echlpate ell oqlinda inteticara cu reqlare automata entlorbire Reglarea automata a pozitiei antiorbire a oglinzii interioare Oglinda i§i rnodifica indicele de reflexie automatin tunctie de intensitatea fasciculului luminos incident. Fig. => fig.lampa de control @ se Functia antiorbire Functia antiorbire se activeaza la tiecare punere a contactului.

80 (oglinda conducatoruluil sau In pozitia (oglinda pasagerului dreaptal. ambele oglinzi exterioare pot fi reg late manual prin apasarea marginii acestora .Astfelln timpul parcar!i este asiqurata vizibilitatea spre bordure. prin actionare electrica. pozitia oglinzii va fi mernorata automat cdata eu memorarea pozitiei scaunului =. Oglinda revine la pozitia initiala la deselectarea treptei de mers lnapoi §i la atingerea unei viteze de peste 15 km/h. Reglarea oglinzilor exterioare . ® CD CD Avertizare! . Totusi. deoarece se poate deteriora mecanismul. Functia de Inclinare a oglinzii pasagerului dreapta* La selectarea treptei de mers lnapoi. trebuie sa rabateti oglinda complet. supratata oglinzii va fi lncalzita In functie de temperatura exterioara. De aceea eu aeeste oglinzi nu se poate apreeia eoreet distants fata de la autovehiculele din spate. pentru protectia In parcare sau la executa rea manevrelor In spatii lnguste.Rotili butonul in pozitia => fig. 80 @l.Rotili comutatorulln exterioare* pozitia • Oglinzile cu suprafete eurbe (convexe sau asferice*) rnaresc carnpul vizual. daca este comutat pe oglinda exterioars din stanqa (butonul rotativ In pozitia =.Actionatl butonul rotativ si astfel pozitio nati oglinda. prin lovire la executa rea manevrelor). respectiv la rotirea butonului rotativ In pozitia CD sau @.• . Carcasa oglinzii nu trebuie In nici un caz reqlata manual.Luminile i vizibilitatea Oglinzile exterioare Oglinzile exterioore incalzirea oglinzilor* se regleoz6 electric.> pagina 101. Rabaterea* oqlinzilor exterioare se recornanda de ex.> pagina 86.> fig. Atunci cand functloneaza incalzlr ea lunetei =. • Atunci cand pozitla carcasei oglinzii a fost rnodlficats sub actiunea unor factori externi (de ex. obiectele apar mai mici In oqlinda. 80 Imagine din cotiere: Buton rotativ pentru oglinzile exterioare* La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conduciitorului. CIJ lndicatie in situatia In care reglarea electricii nu mai este posibilii. suprafata oglinzii se tnclina putin In jos. Rabaterea oglinzilor . @. astfeltncat sa se asigure 0 buns vizibilitate spre spate. Memoria Fig.

_ ________________________ 1 . • Sistemul de antiorbire automat functlorieaza la parametrii normali numai atunei eand ruloul parasolar* allunetei este ridicat. respeetiv atunci cand fascicululluminos incident nu este eeranat de alte obieete. niei oglinzile exterioare nu vor putea fi reglate in aceasta pozitle. [IJ lndicatie • Daca functla de antiorbire automata pentru oglinda interloara este dezactlvata. oglinzile revin la caracteristicile initiate. oglinzile l§i schimba automat indieele de reflexie In functie de intensitatea faseiculului luminos incident (de ex. Cand eontaetul este pus. lumina farurilor din spate). La actlonarea ilurnlnarii interioare si la seleetarea treptei de mers inapoi.Luminile l?ivizibilitatea Valab!l pentr-u autovehiculeie: echipate ell oqli nzi exterioare ell reqlare autiorhire automata Reglarea automata a pozitiei antiorbire pentru oglinzile exteriioare Oglinzile exterioare se vor regia pe pozitia antiorbire irnpr euna cu oglinda interioara.

Scaunele Scaunele ~i compartimentele Reglareamarruala a scaunelor din fata Elemente de cornarrda neeesare scaunelor la reglarea de depozitare @ ® Reglarea suportului Reglarea Inclinarii lombar* => pagina 101 spatarulul a Vz. . Se trage maneta => fig. 81 in sus sl se deplaseaza seaunul in pozitia do rita. CD CD iar seaunul se impinge pana se &ATENTIE! Reglarea pe directie longitudinalii se face nurnai cand autovehiculul stationeazii -pericol de accidentare! Fig. Elementele de comanda seaunului pe inaltime Ridicarea scaunului pe j'naltime Traqeti maneta in sus in pozltia 0 => fig. Se elibereaza maneta blocheaza. 81 Elemente de comanda pentru scaunul conduciitorului • pentru echlp ate eu scaune raqlsbile manual Reglarea Unele echipamente prezentate in imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale.·dabilpentru autovehicule!e: cu scaune reqlabile manual Reglarea - pe direetie longitudinala Scaunu! poate fi reglot dup6 multiple directii. G) ® Reglareape directie lonqitudinala Reglareape lnaltirne a scaunelor Coborarea scaunului Treqe]i maneta in jos in pozitia 0. 81.

fig. • Atentle Valabif pentru autovehicutele: echipate cu scaune sport reqlabile manual Elementele de comanda necesare la reglarea scaunelor (scaun sport) - Scounul poote fi reglot dup6 multiple direciii. Altfel este rnlcsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag .peri col de ranire! _ dreapta Unele echipamente prezentate In imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optionale. pentru lnclinarea spiltarului. valeb!l pentru eutovehicule!e: echipate ell scaune reqlabile manual Reglarea spatarului scaunului Uisati Rasucltl liber spatarul rozeta scaunului (nu va rezernatl).Scaunele itare & ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! la reglarea scaunului in iniiltime! Prin regliiri necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. CD ® ® ® 8) Elementele de cornarrda Reglarea pe directie lonqitudinala Pre/ungirea pernei scaunu/ui Reglarea lnclinarii Reglarea suportului Reglarea lnclinarii spatarului scaunului 101 o Reglarea pe ina/time a scaunelor lombar* =:> pagina spatarutut a . 81. a regia Fig. & ATENTIE! in timpul deplasiirii spiitarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. 82 Elemente de cornanda pentru seaunul pasagerului corsspunzator 8) => pagina 95. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.

lmpingeti scaunul spre In fata In pozitia dorita. _ ..lmpingeti scaunulTn spate in pozltia doritaa &ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea scaunului in inaltime! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. _ &ATENTIE! Reglareape dlrectie lonqitudlnala se face numai cand autovehicululstationeazii -pericol de accidentare! _ Valabil pent-u autovehicule!e: echipate Valabif entru autovehicu!e!e: echipete cu scaune sport reqlabi!e p ell SC"lUI"lB sport reqlabile manuel Pernele scaunelor Prelungirea pernei . CD CD CD iar scau nu I se impinge pana se &ATENTIE! • Reglarea pernei scaunului se face numai cand autovehiculul statloneaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea pernei scaunului! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. :. . Seelibereazamaneta blocheaza. scaunului => pagina 96. fig. fig. fig.Scaunele imentele de d Valabilpentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqtahile manual Valabil pentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqlabile manual Reglarea dlrec tle longitudinala pe . 82Tn sus . fig.Ridicatitasta Reglarea scaunului pe inaltime Ridicarea Traqe]i 0 => pagina 96.Rdicati asta t Coborarea - 0. 82in sus si se deplassaza scaunulin pozitia dorita. 82 in sus. Scurtarea pernelor .Setrage maneta => pagina 96. Reglarea suprafetei de ~ezut a scaunului Traqeti maneta => pagina 96.i deplasa]i scaunul sub greutatea corpului. Traqeti maneta in pozitia 0in jos (rniscare de pomparel. scaunelor scaunului scaunului pe j'naltime maneta in pozitia 0 (miscare de pomparel. 82.

fig. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator. pentru a regia corsspunzator Tnclinarea spatarului.asati liber spatarul scaunului (nu va rezernati).Scaunele Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell SC03un8 sport reqlabile manual Reglarea spataru:lui scaunului l.peri col de ranire! - . Rasuciti rozeta => pagina 96. Altfel este rnicsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag . ® & ATENTIE! in timpul deplasarii spatarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. 82.

Scaunele

Reglarea electrica a scaunelor din tala
afal 1pentru autovehicutefe: echipate ell scaune reptabi!e electric

Reglarea scaunelor Logica de utilizate a comutatoarelor corespunde
Fig. 84 Scaun fata: Comutator pentru reglarea scaunelor

constructiei $i tunctiei scaunului.

Comutatoarele pentru reglarea pernei §i spatarului scaunelor corespund, din punct de vedere al arnplasarii. designului §i functiei, constructiei scaunului. Scaunele vor putea fi reg late conform acestei dispuneri a comutatoarelor, prin apasarea acestora.
Fig. 83 Scaun fatii: Elemente de comandii pentru reglare

Scaun

spre fata

/ spre spate

-

Apasati comutatorul eN:oo::> fig. 83in fata, respectiv in spate CD:oo::> fig. 84:00::>

&.

Scaun in sus / in jos

-

Traqeti, respectiv apasa]i intrerupatorul jos=>&.
a pernei

® in sus sau in
in sus / in jos

Partea din fata

-

Apasati com utatoru 1

® in

scaunului

sus, respectiv in jos

® => &.~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful