P. 1
Manual A4 B6 part 1

Manual A4 B6 part 1

|Views: 3,202|Likes:
Published by Nick

More info:

Published by: Nick on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

AI dumneavoastra

Audi A4

Manual de utilizare

ales un Audi

pentru

Doritl cu siquranta sa va bucura]i de noul durnneavoastra Audi A4, autoturism care Inqlobeaza cea mai rnoderna tehnologie ~i numeroase dotari destinate confortului. Va recornandarn. de aceea, sa cltiti cu atentie acest manual de utilizare, yeti putea astfel sa va cunoasteti autoturismulTn timp scurt, pana la detaliu. In afara de lnforrnatlile referitoare la modul de utilizare, acest manual prezlnta indicatil privind intretlnerea autoturismului si modul de conducere in condltll de siquranta, precum ~i raspu nsuri la Intre bari pe care vi le-a]l putea pune, sau solutll pentru diverse situatii, De asemenea, va lnforrnarn despre modul cum trebuie sa va utilizati autovehiculul protajand rnediul lnconjurator. Alaturi de acest manual de utilizare, 'in mapa de bord yeti gasi!?i Planul de service al autovehiculului durnneavoastra. Acesta cuprinde, pe langa informatii importante referitoare la Service-ul Audi, ~i date In ceea ce priveste consu m u I de carbu rant. Pe langa acestea, 'in bordu I autoveh iculului se gasesc manuale de utilizare pentru anumite echipamente suplimentare (de ex. radio, naviqatie, telefonl. Va recornandam sa pastrati mapa de bord In autovehicul. Pentru orice alte inforrnatii privitoare la autoturismul durnneavoastra va ruqarn sa va adresati oricarui dealer Audi sau importatorului.lntrebilrile, sugestiile ~i observatiile durnneavoastra sunt 'intotdeauna binevenite. Va dorim drum bun la volanul autovehiculului Ai dumneavoastra Audi AG dumneavoastra Audi A4.

J

Cuprins
Oespre acest manual de utilizare .
Sistemul de informare auto a (FIS) . . vit eza . . . :;;i inchiderea . centralizata pentru copii antifurt .. . . §i vizibilitatea . . . de parbriz . . de . a scaunelor a scaunelor din . din . . scaunul . . . .....•.............. 101 104 106 95 95 retrovizoare ;;i compartimentele . . . electric Portbagajul exterior. . . . . . . . . . . .. 114 116 118 119 120 126 126

6

conducatorului Introducere Control

Auto-Check de bord

tnatalat!a de avertizare Calculatorul Afi:;;aj meniu Deschiderea Cheile Inchiderea Siguranta 9 . genera la de bord generala ~;;ilarnplle a tabloului lichidului de . de . temperaturii de . . digital ;;i a datei . de bord . . . de service . . . 14 15 16 16 14 . . centrala lnatalatia Geamurile Trapa Luminile Luminile Luminile interioare Vizibilitate $tergatoarele Oglinzile Scaunele depozitare Reglarea manuala fata Reglarea etectrtca fata Suportul lombar Memoria pentru conducatorutul Tetierele Cotierele Portbagajul

28 28 31 39
42 46

Suportul Scrumiera

pentru

bauturi

Bricheta :;;i prizele . . . . . . . . . . . . . Compartimentele de depozitare Cald ;;i rece de tncalztre lns talatie

:;;i veritilatie

.

55 55
58 64 64

Instalatia de climatizare . [nc atzir ea :;;iventilarea In sratlonare Incalzirea Inc atztrea suplimentara scaunelor volanului . drrec tiei . . . . acustic . . .

131
141 148 148 149 150 150 150 152 154 154 156 158 161 161 168

Comenzi !?i echipamente
Cockpit Prezentare Consola Aparatele control Prezentare bord Indicatorul raclre Turometrul Reglarea ceasului Ceasul cu semnal Iluminarea Tahometrul

Telecomanda de avertizare aotiorrate

Inoatztrea
Deplasarea Comanda

66
69 72

11
11 12

75 75 83
85

Contact Pornirea motorului Oprirea motorului Frana de stattoriare Parcare asrstata cu semnal Viteza de croazier a Cutia de viteze automata

88
91

tiptronic (Cutie de viteze automata cu 5 trepte) . multitronic® Comunicarea Volanul :;;i navlqatla Naviq atie :;;i CD . . multifunctional

aparatelor

cu kilometraj

17 18 18
19 19 20 21 22

176
176

99
101

Telefon, Telematik,

179 183 189
. 206

Rezerva de carburant Tasta CHECK Indicatorul intervalelor Tasta reset t.ampi!e de control

Dispozitivul de adaptare telefon (re'tea DIE) fara hands free Dispozitivul de adaptare (pregatire) telefon (rete a DIE) hands free .... Aparatele de transmisie :;;i echipamentele de birou

107

HomeLink® Telecomanda untversata

207 207

Indicatiile
Tehnica

de deplasare
. de stabilitate . . . . (quattro®)

261 262 262 264 267 267 267

Indicatii1e de utilizare
Tntretinerea §i cur atarea autovehiculului Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289

inteligenta

Siguranta
Sigu ranta in deplasare Important Pozitia co recta a pasagerilor Zona pedalelor Depozitarea co recta a bagajelor Centurile de siguranta

.
. . . . . .

213 214 214 216 221 222 224 224 226 228 233 234 234 236 238 241 243 245

Programul electonic (ESP) Franele Servodirectia Servotronic Traotiurie trrteqrata Deplasarea §i mediul

290 290 290 296 300 300 301 302 305 305 307 310 314 317 318 324 325 325

Intretinerea

extorioara

a

autovehiculului

lrrtrettnere a interiorului
autovehiculului Carburantul

si alimentarea

trico njurator
Rodajul Catalizatorul Deplasarea in strainatate Evitarea producerii defeqiunilor autovehicul Deplasarea economica Compatibilitatea Deplasarea Dispozitivul demontabil cu mediul

.
. . la . . . .

269 269 270 271 271 272 276 277 277 280

Pentru ce este necesara centura de siguranta? . Prezentarea prtnciptata accident a unui . de . . airbag . .

Benzina Diesel Alimentarea Verificarea §i completarea Capota motor Prezentare generala a compartimentului motorului Uleiul de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Sateria tristatatta Hotile Rotile Accesoriile tehnice \ccesoriile "i piesele de schimb Modificarile tehnice .. §i rno dific ar ile de sp alare a parbrizului. .. . . . . . . . . . ..

Cum se a"aza corect centurile siquranta? Dispozitivul de tensionare Sistemul airbag Descrierea sistemului Alrtiaq-urile frontale Airbaq-ur ile laterale Airbaq-urtle pentru cap (SIDEGUARDS) Dezactivarea alr baq-urttor Siqurarrta pentru copii De retirrut c and se rrariaporta Scaunele pentru copii Fixarea scaunului pentru copii ..

"i ecologica

cu rem orca de remorcare

Deplasarea cu remorca

si anvelopele

333 333 333

copii ...

245 248 253

Cuprins

Datele autovehieulului Etieheta eu datele autovehieulului din Planul de service Consumul Mase de earburant 75 kW 4 eil. eu . 96 kW 4 eil. eu "" ", . 110 kW 4 eil. eu . 120 kW 4 eil. eu . .

366 367 367 370 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

Motor diesel 100 kW 4 eil. eu tractlune faN . Motor diesel 120 kW 6 eil. eu tractlune fata Motor diesel 132 kW 6 eil. eu tr-acj+urre lrrte qrata

404 406 408

;;i c ap acit ati

Ajuta-te

singur

Motor pe benzina tractiurie fata 337 338 338 338 339 :;;i 340 Motor pe tractlune Motor pe tractlurie benzina fata benzina fata

Ajutorultn caz de p aria
Trusa de prim ajutor Triunghiul Stingatorul refleetorizant de ineendii

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiune Motor pe tre cth.me

Seulele, trusa de rep artil pneuri roata de rezerva lnloeuirea Ajutorul Tractarea

rotf
la pornire . . . .. . . . . . . . . .. $i remorcarea

. 344
351 352 357 357 360

benzina 120 kW 4 eil. eu integrala . benzina 120 kW 6 eil. eu fata . 125 kW 6 eil. eu .

Index

,

.

411

Sigurantele ;;i larnpile cu in c an de s ce rrta
Sigurantele electrice l.arripi!e cu lnc ande scerrta

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiurie Motor pe tractiurte

benzina 140 kW 4 eil. eu fata . benzina 140 kW 4 eil. eu integrala . 160 kW 6 eil. eu . 160 kW 6 eil. eu 162 kW 6 eil. eu

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe benzina tractiune inteqrata Motor pe benzina tractiune fata

392 394 396 398 400 402

Motor pe benzina 162 kW 6 eil. eu tracttune integrala .

Date tehnice
Gerter alita ti Valabilitatea Greutati datelor tehnice Datele motorului 'iii sarcini Dimensiunile $i performantele pe rernorca

363 364 364 364 364 365

Motor diesel 74 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractlu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tracjturie integrala

.

:;;i c ap acit ati!e

.

vezi "r". la culoarea corespunzator actionare 0 printr-o liniuta de dialog. a autovehiculului.. exists §i capitole In aceasta Insa. ceea ce va permite a inforrnatiilor folosirea neconditionata a notiunilor. de exemplu "Valabil pentru: echipate cu instalatie de avertizare antifurt". originale pentru Structura acestui manual Acest manual de utilizare este structurat gasirea rapida conform 9i exacts unor reguli precise. (scrls Modul diferita care va explica f unctiile in exista lista de naviqatie. dinaintea urrnatoarea fiecarui capitol. nu este dotat. pe care Ie cautati. valabilitatea capitolului este rnarcata deasupra titlului. Aceste variate se poate echipamente GU tiparirii montate In autovehiculul ulterior gama de echipamente existente la momentul dumneavoastra (vezi anexa de la starsitul descrise in acest manual pot fi piete de numai din anumite acele capitole care sunt valabile pentru manualuluil. de aceea va ruqarn sa Ie considerati ca. capitol dreapta manualului Pentru 0 0 este structurat mai buna orientare in segmente informatie care sunt sintetizate 0 culoare in capitole sistematice . ajuta la structurarea rnanual si introduc asupra directiei de deplasare indicatiile referitoare "fata". scurte :.. sunt marcate paqins. in functie sa gasiti precu m :. echipamente sau pot fi procurate variantele intarnpla care nu corespund echipamentelor imagini din de dvs.i indrumarile ~i Indexul Fiecare relativ scurte. ~i echidin titlului Urrneazs despre Dupa relativ de capitol 0 are un titlu.are Despre acest manual t1i Acest manual descrie Unele e re situatie. autovehiculul Deoarece Cititi numai dvs. impor- din lista se gase§te Urrneaza din intr-un mod Toate tante parte descriptive. deoarece sunt echipate Exlsts sageata patru tipuri diferite de lndicatii. de echipare pot fi foarte in capitole. deplasare "dreapta". cu ®. In text veti gasi deseori de exclarnatie (de ex. sunt raportate precum la dlrectia de "stanqa". "Comenzi am ales pentru de jos a paginilor ce este vorba imagine mare).. . la dlrectia "spate" de deplasare. 0 nu sunt va/abi/e autovehiculele. rea pe urrnatoaraa Sfar~itul • unui capitol.i miniaturile referitoare respective. iar pe marginea Capitolul respective. la tema in care vi se of era inforrnatil /magini/e cuprins simbolic.acest manual de utiliz. ln acest capitol. scurta (scris mare cursiv). Capitole Majoritatea care capitolelor sunt valabile autovehiculele pentru toate pentru toate diferit. Cuprinsul desfasurat manualului va ajuta de capitole rapid inform si indexul de la sfarsitul atiile dorite. (de ex. ca re va spune Continutul pamente"l. dubla tnsotlta de un semn => &l. in majoritatea cazurilor prezentate 0 fiecare urrneaza este marcat indicatie imagine. autovehiculele. Va aparea. in ciuda irnpartirii sa apara Imaginile pot contln e detalii autovehiculul care autovehiculul dvs. echipamente optionale sunt marcate ® ~ Echipamentele Continua Marcheaza nu of era 0 garantie cu 0 steluta. desfacere. acestui terna. Lipsa acestui semn reterinta.

e acest manual de utilizare

Astlel de indicatii se gasesc, impre una cu celelalte indicatii, sfarsitul capitolului. Explicarea simbolurilor:

la

&ATENTIE!
Textele insotita de acest simbol contin lnformatll referitoare la siguranta dvs. ~i atrag atentia asupra posibilelor peri cole de accident sau ranire.

CD Avertizare!
Textele lnsotite de acest simbol atrag atentia asupra posibilelor deteriorari ale autovehiculului.

i' lndicatie
[IJ lndicatie

pentru

mediu referitoare la

Textele lnsotite de acest simbol contin indicatii prctectia mediului inconiurator.

Textele insotite de acest simbol contin indicatii

suplimentare.

Fig. 1 Unele echipamente

prezentate

in imagine apartin

numai anumitor

modele de autovehicule

sau sunt echipamente

suplimentare.

Cockpit
Prezentare generala
Aceastii prezentare qeneralii va ajutii 10acomodoreo topidi: cu elementele de comando ale autovehiculului.
l.arnpa de avertizare pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din dreapta . pentru instalatia de semnalizare avarie . .

CD CD

@ @ @

intrerupator

Suport doze bauturi in functie de echipare: Radio - Sistem de naviqatie plus (Naviqatie, Radio, Schimbtor CD, TV !Videol

243 81 116

Actionare electrica geamuri Maner deschidere u~i Intrerupator intrerupator Reglare faruri - Functia Coming-/Leaving-Home inchidere centralizata oglinzi exterioare lumini

. . . . . . . . .

69 60 93
75

o o
®

Reglare electrica

®
® ®
@

@ @

Torpedo cu posibilitate Airbag pasager dreapta in Iunctie de echipare: - lnstalatle climatizare lnstalatie

de inchidere

.

121 236 133 126 86 148 118

80
78

@ @)
@ @

. . . . .

(}) Guri de vsntilatie cu rot ita reglaj Maneta pentru luminile de semnalizare si lumina de drum Ttablou de bord Maneta si intrerupator - Computer de bord pentru: parbriz - lnstalatia de spalare/sterqere

139 81 14
88

de incalzire §i ventilare pentru incalzlre luneta scaun

Intrerupator Scrumiera Schlrnbator

Rozeta pentru incalzire

@

cutie viteze / Selector cutie viteze pentru: . . . .

. . . . .

- Cutia de viteze manuala - Cutia de viteze automata cu 5 trepte - multitronic

42 150 151 122 262
87

@

162 169 119 154

Contact - la motoarele cu benzine

@
@

BrichetillPriza Frana de stationare in functie - Sertar - lntrerupator pentru sistemul de naviqatie - Elemente de comanda pentru afisaje!e din meniuri de echipare:

©

- la motoarele Diesel in functie de echipare: - Torpedoul - Programul electonic de stabilitate - Ruloul parasolar intrerupator acustic pentru parcare asistata cu semnal (ESPI

@

. . .

46

156

@

in functie de echipare: - Sertar

Comenzi i echipa§

mente

• La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjar ii elementelor de cornanda difer a partial fata de => fig.Taste de comandil radio pentru radio si telefon .Compartiment casete . Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjarii elementelor de cornanda diter a partial fata de => pagina 10. 1 ordinea prezentata. 131 © • Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplirnentare.Conectare fax ~i preluare date @ @ Taste memorie pentru scaunul conducatorului Deblocare capota motor Maneta pentru lnstalatia de reglare vlteza Volan cu: . respectiv instalatie radio Audi simphony lnstalatie climatizare si intrerupatoar luneta/incalzir e scaune e pentru incalzire .Airbag pasager dreapta .Taste de comanda . • Modul de functlonareal sistemului de naviqatie Audi plus :.ial instalatiei radio Audi simphony este descris intr-un manual separat. vor avea ~i instructiuni de utilizare ale acestora. 124 181 101 305 158 Consola oerrtrala . 2 ordinea prezentata. fig. ~ rn lndicatie . respectiv sistem de naviqatie montate din fabrica. 2 Cockpit Consola @ @ Coloana de directie reqlabila carte de bord Compartiment [I) centrala lndicatie • Autovehiculele cu radio. Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi.js ® @ Rand de lntrer upatoare ~i larnpi de control Sistem de naviqatie Audi plus.Claxon .. .n Cockpit . @ @ 236 176 177 150 123 Fig.

CD ~i TV* .Cee • in sistemul de naviqatie Audi plus sunt integrate §i functiile radio.• .

Iluminare tablou bord Ecran cu . 16 22 18 19 ® CD Taste de reglare pentru . 3 Prezentare general a a tabloului de bord CD ® ® Indicatorul temperaturii Lampi de control lichidului de racire 15 16.Afisarea intervalelor de service . Fig.Ceasul digital si data .Ie de control Aparatele de bord ~i larnptle de control Prezentare generala a tabloului de bard Tabloul de bord reprezintii punctul central de informare pentru conducatoru! auto. 16 18 20~ Turometru cu ceas digital ~i af isare data Tahometru cu afisare kilometraj Indicator pentru nivelul carburantului o ® . .

Iuati in considerare urrnatoarole indicatii referitoare la zonele de temperatura. Evita]i turatiile inalte. fig. Indicatoarele 9i scalele vor fi luminate la aprinderea luminilor.de pe ecranul tabloului de bord nu se aprinde. 28 19 20 21 Carid simbolul d. lnseamna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare. .. Pentru a evita aparitia defe ctiunilor la motor.. • Nu deschldeti nlciodata capota motorului daca auziti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire .. la un regim de conducere normal. Tasta pentru afisarea intervalelor de service Tasta de resetare pentru kilometrajul zilnic ....js Comenzi echipa~i mente . exista pericolul unei supraincalziri a acestuia! • Spoilerul frontal asigura de asemenea 0 buna distributie a aerului proaspat in timpul deplasarii....... _ &ATENTIE! • Luati in considerare indicatiile => pagina 306. CD CD Avertizare! • Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata orificiilor de admisie a aerului lnrautatesc actiunea de racire a lichidului de racir e.. fie ca niveJuJ lichidului de raclrs este prea scazut => pagina 34. in cazul temperaturilor exterioare ridicate 9i a solicitarii puternice a motorului.. atata timp cat simbolul de avertizare 4.. Indicatorul temperaturii lichidului de raolre Indicatorul temperaturii lichidului de racire => pagina 14.•..aratele de bard ® @ ® . accelerarea puternica si solicitarea intensa a motorului. in cazul deterior arii spoilerului.... "Lucrarile in compartimentul motorulul"... Zona norrnala Motorul a atins temperatura de functionare cand acul indicatorului segase9te in zona centrals a sealei... indicatorul poate sa oscileze spre dreapta. Cand contactul este pus... Acest lucru este normal.. Zona rece Dacaindicatorul se gase9te in partea stanga a scalei.Pericol de oparlret A~tepta1i pana cand nu se mai vede lesind abur sau lichid de racire de sub capota motorului.. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de raclre.. se tnr autsteste si actiunaa de racire 9i exista pericolul unei supraincalziri a motorului! Solicitati asistenta de speclalltate. de pe ecran clipeste..Sistem informare conducator Tasta CHECK .. 3 functioneaza numai cand contactul motor este pus. ... indicatoarele din tabloul de bord sunt iluminate. lnsearnna ca motorul nu a atins inca temperatura de functionare. in cazul solicitar!i puternice a motorului 9i a unor temperaturi exterioare ridicate..

trebuie sa selectati 0 inferioara de viteza. pozitia "D" pentru cutia automata de viteze sau trebuie luat piciorul de pe pedala de acceleratie. orelor in sens a regia indicatorul a regia indicatorul Reglarea minutelor Apasa]i tasta MODE pana cand indicatorul eli peste. Indicatorul turometrului => pagina 14. orelor. ~ . orelor Treeerea la timp Intr -o treapta superioara de viteza va va ajuta sa econornisiti carburant sl sa evitati zgomotele de functlonarel a clipeste. respectiv un ceas cu semnal. treapta Reglarea ceasului digital ~i a datei Autovehiculul este echipat cu un ceas cu cuari.lnainte de atingerea acestei zone trebu. La 0 turatie mai mica de 1500 rotatii pe minut. fig. Apasatl tasta minutelor - +. 3 se poate afla In zona rosie a sealei numai pentru putin timp: Pericol de avarie la motor! Ineeputul zonei rosii a sealei depinde de fiecare motor. indicatorul Apasati tasta +. <D ~ Avertizare! CD Fig. pentru invers.ie selectata 0 treapta superioar a de viteza. lnceputul zonei rosii rnarcata pe turometru reprezinta pentru toate treptele de viteza turatia maxima adrnisa a motorului In conditii normale.Aparatele de bord l?i larnptle de control Turometrul Turometrul indica numarul de rotatii ale motorului pe minut. pentru a regia indicatarul arelar. pentru Apasati tasta -. 4 Imagine din tabloul de bord: Ceasul digital lndicatie pentru mediu Reglarea orelor Apasati tasta MODE.

Procesulde reglare al datei este incheiat. 5 Imagine din tabloul de bord: Camp de afisare pentru simbolul de receptie al ceasului cu semnal. Daca este necesara reglarea ulterioara a orei si a datei.Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand clipeste lntregul camp de afisare a datei. pentru a opri afisarea datei. Reglarea datei .Apasatl tasta -. pentru a regia indicatorul sens invers._ => pagina 14.Apasati tasta MODE pana cand indicatorul minutelor in Valabil pentru autovehicule!e: ech. indicatorul anului clipeste.fig.Apasat: tasta -. pentru a opri aflsarea datei.ratele de bord . iar ora $i data sunt memorate. zilei. Fig.pentru a regia indicatorul . Daca ceasul nu receptioneaza un semnal valabil.Apasati tasta -.Apasati tasta + sau .ciind af isajul nu mai clipeste.Apssati tasta + sau . ceasul trebuie reglat manual.Apasati tasta + sau . orei si date. . in carnpul de afisare apare simbolul de receptie al ceasului cu semnal (turn de receptie cu undel =:> fig.Apasati tasta MODE.js ® Comenzi~i echipamente . 3 Candcontactul motor este luat. prin apasarea tastei CHECK se poate cupla pentru ciiteva secunde ceasul digital cu afisarea datei §i kilornetrajului.pa:u ell ceas cu cuert cu semnal Ceasul cu semnal zilei clipaste. Minutele sl data nu pot fi modificate manual.Apasati tasta MODE. . acest lucru se va face dupa cum am descris la =:> pagina 16. dupa trei zile va intra automat in regim "ceas cu cuart". . 5. In regim de functionare "ceas cu cuart cu semnal".pentru a regia indicatorul Oprirea afi!?arii datei anului. Afi!?area datei . .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand cllpeste intregul camp de aflsars a datei. indicatorullunilor clipeste. . Simbolul ceasului cu semnal se stinge. . lunii.pentru a regia indicatorul . Cilnd va deplasati lntr-o zona cu alt fus orar. "Regia rea ceasului digital si a datei" .

Acest lucru 11 va determina pe conducatorul auto sa aprinda la timp lumina de Intalnire . Cand lumina arnbientala este foarte scazuta. pentru a reduce luminozitatea. pentru a marl luminozitatea. La unele tipuri de autovehicule inforrnatla este exprirnata In "mile". Distants parcursa este redata In kilometri (krn). Astfel se pot masura distantele scurte.Aparatele de bord !?ilampile de control lIuminarea aparatelor de bord Tahometrul cu kilometraj Aparotul indica viteza $i distanta parcursii. Cu cat lumina ambientala seade. cu atilt se va reduce si intensitatea luminii tabloului de bod. Ultima clfra indica distantele de ordinul 100 metri. Kilometrajul din partea inferioani3 Kilometrajul din partea de jos indica kilometrii. Kilometrajul din partea superloars poate fi adus la zero prin apasare a tastei de resetare ~ fig.6 lIuminarea instrumentelar de bard Fig. Cand luminile sunt stinse iar contactul este pus. respectiv milele. Apasa]i tasta -. iluminarea instrumentelor de bord (scale ~i indicatoare) functioneaza.7 Imagine din tabloul de bard: Kilo· metrajul - Apasa]i tasta +. 7.• Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnicl Kilometrajul din partea superioara indica distants parcursa de la ultima resetare a contorului. parcurse in total. ~ . iluminarea consolei centrale ~i a ecranelor. Un fototranzistor integrat In plansa de bord regleaza intensitatea luminii tabloului de bord (indicatoare si scale). Fig. iluminarea tabloului de bord se stinge.respectiv 1/10 mile.

"executa rea procedurii de control" se poate lansa si manual..i defectarea catalizatorutui. Acest lucru se lntarnpla in perrnanenta. Prin apasarea tastei CHECK cilnd contactul motor este pus.10 litri carburant. ceasul digital cu data ~i kilometrajul.js Reglarea ceasului digital :. pe ecranul tabloului de bard ~ pagina 37se aprinde simbolul 1]1. piina la 0 viteza de 5 km /h. Rernediati imediat defectiunea.ia kilometrajului Ciind contactul motor este luat. prin apasarea tastei CHECK~ fig. 8 se poate afisa. este precizta in Datele tehnice Cu ajutorul Fig. Astfelin instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears. Verificarea functiilor se poate face cu motorul pornit sau oprit. Pornirea executarii controlului (Control Auto-Check) Controlul Auto-Check ~ pagina 31 verifica starea anumitor functii si componente ale autovehiculului. ~ . Acest lucru poate duce la supralncalzirea :..aj e avarie d la tabloul de bord. in ciimpul de afisare al kilametrajului zilnic va aparea permanent mesajul dEF . pentru ciiteva secunde. chiar si in timpul deplasiirii. Aceasta indicatie trebuie sa va arninteasca sa alirnentati. cand contactul motor este pus. Din acel moment in rezervor se mai gasesc cca.js Daca apare 0 detectiune Tasta CHECK Rezerva de carburant Indicatorul tunctioneazs numai ciind contactul motor este pus. 8 .. Capacitatea rezervorului :::)pagina 370. 8 Imagine din tabloul de bord: Tasta CHECK tastei CHECK se pot executa urrnatoarele operatii: CD Avertizare! Nu circulatl niclodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Lipsa de combustibil determine tunctionarea necorespunzi'itoare a motorului (rateuri in aprinderel.ratele de bard Afi:. Cand indicatorul atinge zona de rezervii.

Daca se doreste verificarea acestei f'unctii la autovehiculele noi.• Fig. se va afisa distanta rarnase pilna la efectuarea urmatoarei lnspectii service. ~ CD . termenul de executare a lnspectiei service apare.» pagina 39.Ie de control Apelarea indicatilor de deplasare Cand pe ecran clipeste un simbol de prioritate 1 :::::> pagina 31 sau cand apare un avertisment in legatura cu defectarea unei lamp! :::::> pagina 38. in primii 500 km. insotit de urrnatorul mesaj. Distants rarnass se va actualiza la fiecare punere a contactului. 5 secunde. "Pragul de avertizare 1: Functia" in timpul deplasarii. verificati nivelul uleiului lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. "Pragul de avertizare 2: Functia" se poate regia numai cand contactul motor este luat . De exemplu: Opriti motorul.9 Imagine din tabloul de bord: Afi~area intervalelor de service Afls are a distantei rarriaae Prin scurta apasare pe tasta Service cand contactul motor este pus.KM """ ZILE Acest lucru este valabil liii la autovehiculele cu "Long Life-Service". Aceasta operatiune se poate realiza atilt cu motorul porn it. Pragul al doilea* de avertizare viteza :::::> pagina 40. SERVICE IN ----. respectiv dupa efectuarea unei inspectil service. prin scurta apasare pe tasta CHECKse pot afisa din nou indicatiile respective pentru conducere. Prin apasarea pe tasta CHECKse poate regia primul prag de avertizare vlteza. abia dupa 500 km. Reglarea pragurilor de avertizare Indicatorul intervalelor de service Afi$area intervalelor service aminteste asupra urmatoorei inspectii service care trebuie eiectuata. cat si cu motorul oprit.

Comenzi si echipamente . Resetarea afi~ajului Dupaefectuarea inspectiel service. selectarea afisar!i distantel ramass nu se poate efectua . SERVICE IN 2000 KM --. Resetarea afi~ajului intervalelor de service ® se executa • Se apasa tasta Service => pagina 20.km respectiv Service!' . 9 §i se pune contactul. 5 secunde pe ecran va reveni afisajul normal.0" => pagina 20. fig. fig. inseamnil cil data Iirnita pentru prezentarea la service a fast atinsa. Pe ecran apare unul din urmatoarele mesaje: Service in---. Data efectuarii service-ului Dacaimediat dupa punerea contactului. se afiseaza mesajul SERVICE!. • Daca exists 0 defectiurie de prioritate 1 (sirnbol rosu).Atentlorrare Service Dela 2000 kilometri inainte de atingerea datei de efectuare a inspectie service. Dupa cca. indicatille afisaiului intervalelor de inspactii service raman memorate. la punerea contactului motor. se va iesi din regimul de resetare. Daca inspe ctia service nu a fost efectuata de un dealer de specialitate. apare urrnatorul mesajpe ecran. ® IN --. afisajul se rasstsaza astfel: • Se ia contactul motor. Tasta reset Cu ajutorul tastei de reseta re 0. deoarecese poate ajunge la afisar! eronate. Pentru aceasta afis ajul intervalelor de inspectii serivce trebuie sa se gaseasca in regim de resetare . 9 urmatoarele operatii: Resetarea kilometrajului zilnic Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnic) => pagina 18 se poate aduce la zero prin apasarea pe tasta de resetare. Distants ramasapana la urrnatoarea inspectie service este actualizata la fiecare punere a contactului pana la atingerea termenului prevazut.• • Se apasa tasta Reset pana cand mesajul SERVICE se aflseaza in display.ZILE sau Service! CD Prin apasarea pe tasta de resetare se va reseta afisajul intervale lor de inspectii service => pagina 20. 5 secunde pe ecran va reveni efisajul normal.ZILE • Daca se de conecteaza bateria.• Dupscca.KM-- Dacatasta de resetare nu ese actionata in decurs de 5 secunde. (IJ lndicatie • Nu resetati afisajul intre intervalele de inspectii service. dealerul Audi va aduce afisajul la zero.

~ pagina 23 ate Sistemul airbag Imobilizatorul electronic ~ pagina 24 Sistem de control viteza Instalatle semnalizare rernorca antiblocare (ABS) ~ pagina 24 ~ pagina 24 . respectiv defectarea anumitor echipamente ole autovehiculului.ratele de bard Larnplte de control Imagine generala lsimpi!e de control indica fun ction area. Fig. 10 Tablou de bord cu larnpi de control Sistemul de control al gazelor evacu.

_ Comenzi ~i echipamente .ratele de bard Lampa avertizare centuri de sig uranta lnstalatia de semnalizare (stanga) Programul electonic de stabilitate (ESP) => pagina 25 Sistemul de control e~apament 0 al gazelor de => pagina 25 => pagina 26 Lampa de control 0 indica 0 defectiune in sistemul de evacuare a gazelor._ Lumina de drum Lumina pozitis Comanda motor (alternativ cu ~) instalatia de prelncalzire => pagina 26 Sistemul airbag ~J Lampo de control supraveqheazii sistemul airbag $i sistemul de tensionare a centurilor de siqurantii: => pagina 26 => pagina 27 => pagina 27 Lampa de control ~ se aprinde pentru cateva contactului motor. frana de stationare actionata lnstalatia de semnalizare (dreapta) Daca lampa de control ~ nu se stinge sau se aprinde. clipeste sau palpaie in timpul deplasar!i. insaamna Gil exists 0 defectiune in sistem. sistemul trebuie verificat de urqenta de un dealer Audi. FunctiaAuto Check => pagina 31 supravegheaza 0 serie Intreaqa de functli. Acest lucru este valabil ~i daca larnpa de control nu se aprinde la punerea contactului. Avariile in functlonare vor aparea pe ecranul tabloului de bord sub forma unor simboluri rosii (prioritate 1 . Adresati-va urgent unui dealer specializat pentru remedierea defectiunii.avertizareljs rn &ATENTIE! lndicatie Daca exista 0 defeotiune.pericoil sau galbene (prioritate 2 . secunde la punerea (CD) Avarie frana. Altfel exista pericolul ca in situatia unui accident sistemul airbag sau de tensionare a centurilor de siguranta sa nu se activeze.

lampa de control incepe sa clipeasca continuu. Defectarea sistemului EDSva fi sernnalizata prin aprinderea larnpl! de control a ASS B.~clipeste cand semnalizatoarele sunt in functiune numai daca remorca este cuplata In mod corespunzator la autovehicul. Lampa de control se aprinde in timpul deplasarii. Tn cazul unei defectiuni la sistemul de friinare pe ecranul tabloului de bord apare simbolul ID.js Daca lampa de control ASS se aprinde B odata cu lampa de control a sistemul uide franare (0 => pagina 27 (cand frana de stationare nu este actionatal. trebuie sa existe 0 defectiune si in sistemul de franare => &. Daca 0 larnpa de semnalizare de la rernorca sau de la autovehicul este defecta. (ABS) fa Lampo de control indica concordanta dintre dotele outovehiculului $i cheio de contact oriqinalii. lndlcatil suplimentare referitoare la ASS => pagina 265_ Cand in sistemul ASS exists control ESP. La punerea contactului are loc 0 apelare automata a datelor cheii autovehiculului. Defectarea bloc arf electronice a diferentialului (EDS) EDS functioneaza lrnpreuna cu ASS.fara ASS. Adresati-va urgent unui dealer specializat. Autovehiculul nu poate fi pus in furictiune => pagina 58.uati in considerare => pagina 34. Adresatlva urgent unui dealer specializat. Aceasta corespondents va fi confirmata prin scurta aprindere a lampii de control Q.r pentru au lovehicule!e: echipate ell dispozittv de remorcere Instalatia de semnalizare a remorcii ¢\~ Lampo de control clipeste 10 punereo contoctului motor c6nd remorco este cuplatii. motor. Lampa se stinge dupa executa rea unui procedeu de verificare. Lampa de control ¢'. Sistemul nu functtone eaa atunci carrd: • • • Lampa de control nu se aprinde la punerea contactului Lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde. Valabi! pentru au tovehiculete: echip ate GUsistern tie control e! vitezei Sistemul de control al vitezei -(-) Lampa de control (» din tabloul de bard se aprinde can d sistemul de reglare se gase§te in regim de reglare. tnsearnna ca nu numai sistemul ASS este defect. 0 defectiune se aprinde lampa de Defectiuni in intreaga instalatie de franare veteb. lampa de control nu clipeste. lndicatii suplimentare referitoare la EDS => pagina 263.ratele de bord de control Imobilizatorul electronic ~ Sistemul anti-blocare EDS. Daca nu s-a folosit 0 cheie corespunzi'itoare._ Lampo de control supraveqheaza sistemele ABS $i Lampa de control B se aprinde la punerea contactului motor cateva secunde. l. ~ ._ Autovehiculul poate fi franat cu sistemul normal de tranare .

I Comenzi ~i echipamente . "Lucrarile compartimentul motorului". Se aprinde la punerea contactului Se aprinde daca apare 0 t cca. Se aprinde cand ESP este deconectat. in • in cazul in care lampa de control a sistemului de franare ill se aprinde impreuna cu lampa de control ABS B. Lampa de control @ are urmatoarele functii: • • • • • Clipeste in timpul deplasarii cand ESP intervine in reglare. lndicatii suplimentare referitoare la centura de siquranta ~ pagina 224. in functie de directia de deplasare se aprinde lampa de control din stanqa ¢ sau din dreapta ¢. lampa de control nu ctlpeste._ _ ve. Se aprinde dupa deconectarea bateriei. Daca 0 larnpa de semnalizare de la remorca sau de la autovehicul este defects.: cu ESP Programul electronic de stabilitate Valabilpenue au tovebiculele: ectnpate cu lampe control pentru centurile (ESP) ~ Lampade control a centurilor de siguranta ~ Lampode control otentioneaza asupra utiliz6rii centutilor de siquranto Lampade control se aprinde dupa punerea contactului.et»: peru r.tele de bard 11ATENTIE! • tuatl in considerare lndicatllle de la => pagina 306. Acest lucru poate duce la deraparea partii din spate a autovehiculului . lndlcatil suplimentare referitoare la instalatia de semnalizare => pagina 81. Acest lucru nu este valabil in cazul functlonaril cu rernorca. 2 secunde. Oeca 0 larnpa de semnalizare este defecta. lampa de control clipeste de doua ori mai repede. defe ctiune a ESP. clipesc simultan ambele Iarnpl de control. • Se aprinde in cazul unei defectiunl a ABS. Instalatia de semnalizare ¢¢ Lampo de control clipeste 10 activo rea sistemului de semnolizare. Dad! lichidul se alia sub marcajul MIN" nu continuati deplasarea .pericol de accident! Solicitati aslstenta de specialitate. opriti imediat autovehiculul ~i verificatl nivelullichidului de frana. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de franii. • Daca nivelullichidului de franii este in ordine. defectiunea poate sa provina de la defectarea sistemului ABS.Perico!! Deplasati-va cu atentie pana la urrnatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. Carid sunt activate luminile de avarie. timp de catevasecunde. deoarece ESP functioneaza irnpreuna cu ABS. _ Lampo de control supravegheaz6 programul electronic de stabilitate. pentru a atentiona asupra utilizarii centurilor de siqurante.

este de ajuns sa va deplasati putln §i sa miscatl usor volanul. Lampa de control [3 se aprinde la punerea contactului motorul a porn it. Pentru a se stinge lampa. Lampa de control aprinsa . Motorul trebuie verificat urgent de un dealer Audi . lampa trebuie sa se stinqa. Dupa deconectarea si reconectarea bateriei. Lampa de control se stinge cand instalatla este din nou in stare norrnala de function are. Cand :00: Lampo de control se aprinde cand lumina de pozitie este aprinsii. Lam pa de control EPC (Electronic Power Controll punerea contactului. in mod normal va puteti deplasa pana la eel mai apropiat service. se aprinde cand lumina de pozitie este Daca lampa de control (3 se aprinde in timpul mersului. lampa de control se aprinde dupa punerea contactului motor.. lridicatli suplimentare referitoare la lumina de drum => pagino 81. Deoarece in aceasta situatle bate ria autovehiculului se descarca. pentru controlul functiei.Pericol de avarie la motorl a Daca lampa se aprindeln timpul deplasaril. lnforrnatii suplimentare referitoare la ESP => pagina 262. se aprinde lampa de control ~D.• Lumina pozttle Alternatorul 0 Lampa de control indica 0 deiectiune 10alternator sau o avarie In sistemul electric al autovehiculului. trebuie sa opritl imediat autovehiculul §i motorul. lnsearnna ca exista 0 defectiune la comanda motorului.• . Pompa lichidului de racire nu mai este actionata .Dad lampa de control se aprinde imediat dupa pornirea motorului.00. poate urma 0 deconectare a lnstalatlei irnpusa de sistem. Valabf perrtru autcvehicule!e: echipate eli rnotoaro pe benzine Comanda motoruluiEPC Lampo de control supraveqheazii comanda motorului. Cand lumina de drum este aprlnsa sau cand este activat claxonul luminos.• rn lndicatie .• Lumina de drum ~D Lampo de control se aprinde ecru! lumina de drum este aprinsii. trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neaparat necesari.. se aprinde la <D Avertizare! Daca in timpul deplasar!i se aprinde §i simbolul de avertizare'&' (defectlune sistem raclrel de pe ecranul tabloului de bord => pagina 34.ln ace asta situatie puteti reactiva ESP prin luarea si punerea contactului. In cazul motoarelor pe benzina. motor.

inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifiea nivelulliehidului de frana . mY este apr in sa. inseamnil cil nivelulliehidului de frani! este prea scazut . Motorul trebuie verificat urgent. respectivcand tem peratura exter io ara este de peste +8 'C.Pericol de accident! Opriti autovehiculul. &ATENTIE! • Luati in considerare indicatille de la ~ pagina 306. • Dacala punerea contactului lampa de control nu se aprinde. _ [lJ lndicatie defectiune • Daca lampa se aprinde in timpul deplasarii. Acest lucru poate duce la deraparea partll din spate a autovehiculului . cand existii 0 deiectiune in sistemul ABS sou cand trona de stationore este octionatii. lnseamna ca instalatia de preincalzire functioneaza. • Daca lampa de control a sistemului de franare nu se stinge sau se aprinde in timpul deplasi!rii. 1 sec. Cand motorul este cald. sar putea ca in sistemul de prelncalzire sa existe 0 defectiune.s-ar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. nu continuatl deplasarea._ lnstalatla de fr ariare (CD) Lampade control clipeste cand nivelullichidului de Frana este preo scazut. Solicitati aslstenta de speeialitate. "Lucrarile in compartimentul motorului". Cand lampa de control La defectarea sistemului ASS se aprinde lampa de control ASS €I impreunil cu iampa de control a instalatiel de franars (CD) ~ &. Motorul trebuie pornit imediat dupa stingerealarnpii de control ~ pagina 153. in plus. Comenzi ~i echipa- mente . Motorul trebuie verificat urgent. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. lnsearnna ca exisa 0 la comanda motorului. opriti autovehiculul sl verificati nivelullichidului de Irana => & ~ pagina 317.Pericol! Deplasati-va cu atentie pana la urmatorul dealer Audi ~i remediali defecliunea. semnalul de avertizare pentru frana de statlonars ~ pagina 32 devine activ dacs rulati mai mult de 3 secunde cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. lampa de control se aprinde numai cca.ratele de bard ValabH pentru autovehlcu!e!e: echipate cu rnotoare diesel lnstalatia de prernc alzire W Lampa de control se aprinde atat timp cat preincatzirea tunctioneoza. Dacillampa de control clipeste (CD) tcand frana de stationare este dezactivatal. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata eu lampa de control ABS. Frana de stationare actionata Lampa de control «(j) se aprinde §i atunci cand frana de stationare este actionata.

11. Astfel puteti afla dlstanta ramasa pana la urrnatoarea verificare service pentru efectuarea rnasurilor preventive de lntr etinere si multe altele. La autovehiculele cu sistem de naviqatie Audi * respectivTelematik Audi*. lnforrnatiile FIS vor fi afisate pe ecran in mijlocul Cockpit-ului => fig. conducatorului auto Ii vor fi furnizate date des pre Radio. Va inforrneaza intr-un mod simplu si comod despre starea actuala de functlonare. Cutia de viteze automata cu 5 trepte-pozittile selectorului Pozitille selectorului Avertizare viteza de viteze multitronic® . Utilizarea sistemelor de n aviqatie Audi* respectiv Telematik Audi* este dsscrisa intr-un manual separat. inforrnatiile vor aparea pe ecranul tabloului de bord in culori.Sistemul de informare a conducatorului auto (FISl Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Introducere Generalitat:i Sistemul de informore a conducatorului auto (FIS)din tobloul de bord este centrul de atisare a iniormotiitor despre outovehicul. Telefon. inforrnatiile ecran abia dupa selectarea unei trepte de viteza . La autovehiculele cu cutie automata de viteze.• rn lndicatie apar pe pentru autovehicule!e: in echtpare standard Tablaul de bard (echipare standard> tniormatiile octuole despre storeo de tunctionare a outovehiculului vor fi otisate In mijlocul Cockpit-ului. Fig. in atar a de aceasta. Telematik si Navigatie in cazul in care acestea fac parte dinechiparea autovehiculului. 11 Cockpit Ecran in tabloul de bord Afisaje radio Afi~are temperatura exterloara => pagina 29 => pagina 30 => pagina 30 => pagina 31 => pagina 162 => pagina 169 => pagina 37 ~ FIS este centrul de inforrnatii al autovehicululi dvs.

• de pe ecranul Comenzi§i echipamente .Sistemul de informare a conduccHorului auto (FIS) Control Auto-Check lndicatlile de deplasare Avertizare frana de statior. cand aparatul de radio este pus in functiune (depinde de echiparea autovehicululuil. va fi afisat numele postului ales. pe liinga informatii!e radioului . respectiv fr ecventa postului §i inforrnatii suplimentare.lare Afisarea ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina32 ~ pagina 20 Calcutatorul de bord ~ pagina 42 Bro~uril separata Telefon §i Telematik* intervalelor de service • Aflaajele radio • Valabi! pentru autovehiculele: echipate ell FtS cefcutatcr bent Sistemul de informare a conducatorului auto cu calculator de bord Afi~aje radio Aflsare tem perature exterioara Atentionare u~i ~i capac portbagaj Cutia de viteze automata selectorului Pozitiile selectorului Avertizare vitezil Control Auto-Check lndicatiile de deplasare Avertizare frana de statioriare fisarea intervalelor Controlul detectarti de service lampllor cu 5 trepte-pozttiue ~ pagina 29 ~ pagina 30 ~ pagina 31 ~ pagina 162 ~ pagina 169 ~ pagina37 ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina 32 ~ pagina20 ~ pagina 38 de viteze multitronic® Fig. 12 Ecran: lntormatii suplimentare radio Daca functia Auto-Check nu afiseaza nici 0 defectiune de prioritate 2. dupa stingerea mesajului "OK". Aceste aflsa]e apar suplimentar.

la autovehiculele cu lnstalatie de climatizare. Astfel conducatorul auto este ateritioriat asupra existentei poleiului. Luati in considerare faptul ca ~i la temperaturi de +5 °Cpoate exista polei .Avertizare asupra existentei poleiului! La afisarea datelor de naviqatie. Fig. temperatura exterioar a va fi afisats In al doilea rand . Daca selectati afisar ea In of (Grad Fahrenheit). tem peratura afisata poate fi putin mai ma re dacat cea reala. din cauza radia tiilor de la motor. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. La temperaturi mai scazute de +5 'C. lnainte de afisarea temperaturii. afisajul apare numai dupa selectarea unei trepte de viteza.• Fig. Cand autovehiculul stationeaza sau ciind se deplaseaza cu viteza foarte mica. apare simbolul unui cristal de gheata. 13 Ecran: Afi~are temperatura exterioara rn lndicatie Distanta accesibila Atisarea distantei accesibile ajuta 10planificarea traseufui. Temperatura exterioara va fi afisata pe ecran la punerea contactului =:> fig. temperatura extericara va fi afi!?atii tot In of => pagina 137.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Indicatorul temperaturii exterioare &ATENTIE! Nu folositi niciodata afisajul temperaturii exterioare pentru a vii convinge de existenta poleiului pe sosele. 13. 14 Ecran: Distants accesibila ~ .

14. 16 Ecran: Control Auto-Check Afisajul va aparea la punerea contactului motor.a(uai) este (suntl deschisa (e). Avariile In f unctionare. ritate. cand contactul motor este pus.icapacul portbagajului sunt Inchise eomplet. daca este deschisa eelputin 0 usa. distants va fi mai mare .i care u:.• Avertizare U!?i!?icapac portbagaj Control Auto-Check Introducere Fig. Candeste deschisa capota motorului.. capota motorului sau capacul portbagajului. De In data ce toate usile. In imagine => fig. Simbolul va indica :.capota motorului :. fig. ~ mente .icomponente ale autovehiculului.Jnforrnatia va aparaa din 10 In 10 km. respectiv capacul portbagajului. 0 mai poate pareurgecu cantitatea de carburant din rezervor ~i cu acelasi stil de conducere.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Peeeran distants apreciata apare In km => pagina 30. Vet! fi informat asupra dlstantei pe care autovehiculul dvs. service va vor fi afisate semnale suplimentare. Acest lucru se lntarnpla In psrrnanenta.. simbolul se va stinge. chiar si In timpul deplasar!i. Caleulareadistantei se face pe baza consumului de carburant din ultimii 30 km.. Totusi avertizarea va aparea din nou de Indata ce se va observa 0 modificare a pozitiei usilor sau capotelor . Cand conduce]! economic. 15 Ecran: Atentlonare usi ~i capac portbaqa] Fig..• La autovehiculele echipate cu sistem de informare conducator si cu calculator de bord* afisajul avsrtizarii usilor si capacului portbagajului poate fi lnlaturat prin scurta apasare pe tasta calculatorului de bord => pagina 44. pe ecran va clipi zona respective a pozei.iusa dreapta spate. 15 este deschlsa usa conduciltorului auto :.. Comenzi ~i echipa- Controlul Auto-Check verifies starea anumitor functil :. In culori galbene respectiv reparatiile urgente sau lucrart!e de pe ecranul tabloului de bordo Se vor auzi Aceste afisaje vor aparea In functie de priosi rosii.

_ => pagina 31 pot fi apelate de catre conducatorul auto indicatii Valabi! pentr u autcvehiculele: echipate cu cutle de viteze manuals De exemplu pe ecran apare simbolul pentru 0 defectiune la presiunea uleiului de motor ~. Apelarea indicatilor de deplasare 1. fig. la aparitia unui simbol de prioritate suplimentare. 16. Daca functiile verificate sunt in regula. La avertizarea asupra unei lamp! defecte => pagina 38. verificati functia . In acelasi timp se va auzi un ton de avertizare. vor apiirea $i diferite indicatii privind deplosoreo. verlflcatl nivelul uleiului Verificarea furrctfllor: Cutia de viteze rnarruala La punerea contactului. respectiv se va selecta 0 treapta de viteza. Daca plecati din qreseala cu friina de stationare actionata. iar cele galbene 0 avertizare. Pe deasupra. functia Auto-Check porneste executa rea unei verificari automate a functiilor. Aceste indicatii de deplasare raman pe lndicatie de avarie. 5 secunde. atunci cand va veti deplasa mai mult de 3 sec. _ ecran pana cand friina de stationare va fi eliber ata. pe ecran va aparea 0 inforrnatie de deplasare.are a conducatorului auto (FIS) Simbolurile rosii indica un pericol. 00 lndicatie lndicatiile de deplasare Frana de stationare actionata ~i La seleetarea unei trepte de viteza in stationare se apasa pedala de frana. pe ecran va aparsa urrnatcarea iridicatie: Opriti motorul. in cazul deplasarii cu friina de stationare actionats ~i inainte de selectarea unei trepte de viteza la autovehiculele cu cutie automata de viteza. se va auzi un semnal sonor de avertizare si pe ecran va aparea urrnatoarea indicatie: Frana de statlonare actlonata Avertizarea aceasta se va activa. pentru ciiteva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. pe ecran Avertizare frana de stationare Eliberati fr ana de stationare. Pe deasupra. in locul mesaju lui OK vor aparea informatii cu privire la acestea. Daca Yeti apasa acum Tasta CHECK. _ 0 lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. Daca nu apare nici OK si nici Auto-Check. in anumite situatli. pe langa simbolurile rosil vor aparea si indicatii pentru conducatorul auto. Daca apar defectiunl. nu pot fi reapelate._ Indicatii de deplasare Pe lango tiimpile de control $i simbolurile de pe ecranul tobloului de bord. Prin scurta apasare pe tasta CHECKiridicatia va aparaa din nou.

LICHIDDE RACIRE ~ PRESUNE ULEI Simbolurile => pagina 35 rosii indica 0 defectiune de prioritate 1 (pericoll.d.rn. 17 Ecran: Avertizare nivellichid riicire - Opriti autovehiculul. actionati pedala Dacase va seleeta 0 trea pta de viteza (R. Daca functlile verificate suntin regula.). Sollcitati asistenta de specialitate. Daca seleetorul de viteze se afla in pozitia P sau N. Opriti motorul.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabll pentru autovehiculele: echipete cu cutin de viteze autcmeta Verificarea viteze furic'tiilor: Cutia automata de Un simbol rosu semnallzeazii un pericol.a. Lapunerea contactului. . dupa aparitiaindicatlilor din partea superioara. daca este necesar.• 0 Fig. D. functia Auto-Check porneste executa rea uneiverifica ri automate a fu nctiilor. Dacaapar defectiuni. pentru cateva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. s.. indicatia va disparea~i va fi afisate functia Auto-Check. in stationare. acestea vor fi afisate la cca.. va aparea mai intai indicatia: La selectarea unei trepte de viteza de friina. verificati functia Detectlune instalatie de franare Nivelliehid racire prea seazut/Ternperatura liehid racire prea mare Presiune ulei prea scazuta Simbolurile roeil FRANA J.15 sec. (Ci:» => pagina 34 => pagina 34 indicatie de avarie. fig. Verificati functia defects. Dacanu apare nici OK ~i nici Auto-Check.In acelasi timp se va auzi unton de avertizare. 16.

Opriti motoru I.soar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. Solicitati asistenta de specialitate. Pe langa simbol. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. I Daca simbolul (CD) e pe ecran cllpeste. Cand sirnbolul s]. !?ivor fi vizibile cca. tnssarnna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare. "Lucrarile in compartimentul rnotorului".• . ele vor aparea pe rand. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de frana. Daca exists mai multe defectiunl de prioritate 1. _ Vertflcatl Defectiune In sistemul de racire _L lichidul de frana ~i service (ABS) Detectiunile la sistemul de racire trebuie remediate imediat. fie ca nivelul lichidului de racire este prea scazut. lnseamna d ca exists a detectiune la instalatia de franare. Acest lucru poate duce la deraparea partil din spate a autovehiculului . Cornpletati daca este necesar cu lichidul de racire ~ pagina 316.• & ATENTIE! Continuare • Daca nivelullichidului de frana este prea scazut .Perico!! Deplasati-va cu atentie pan a la urmatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. &ATENTIE! • Luati in considerare lndicatlile de la => pagina 306. La defectarea sistemului ABS se aprinde lampa de control ABS B lrnpreuna cu simbolul de avarie al instalatiei de franare ill => 6. Defectiune In instalatia de franare (CD) o detectiune 10instatatia de ttanare trebuie remediotii cat mai repede posibil. 2 secunde fieca re. Opr lti autovehiculul. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata cu lampa de control ABS. Continuati deplasarea numai dupa stingerea simbolului . pe ecran va aparea si una din urmatoarele lndicatii: Oprit] autovehiculul ~i verificati presiunea uleiului hidraulic Aterrtlel Avarie frana _ efectuatl _ Oprltl autovehiculul. Simbolul va ramane aprins pana cand defectiunea va fi rernediata.Pericol de accident! Nu continuati deplasarea.Sistemul de informare a conducatorului auto IFIS) La aparitia unui simbol rosu se vor auzi treitonuri de avertizare consecutive. Pe langa simbol. de pe ecran cllpeste. pe ecran va aparea si una din urmatoarele indicatii: Opriti motorul ~i veriflcati lichidul de racire nivelullichidului de frana ~ pagina 317. Verifica]i nivelul lichidului de racire => pagina 315.

asistenta de specialitate. cornpletati cu ulei =:> pagina 313. verificati nivelul uleiului . solicltatl asistenta de specialitate. .de preferat la fiecare alimentare . pe ecran este prea scazuta. nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate . Comenzi~i echipamente . Daca simbolul unea uleiului ~ de pe ecran cllpaste. Daca se aprinde §i lampa de control a alternatoului ar putea sa fie rupta §i eureaua de transmisie. Nivelul uleiului motor este prea scazut Dad nivelul uleiului motor este prea scazut.Verificati nivelul Solicitati uleiului motor => pagina 312. s- Nivel ulei motor corect Daca simbolul ~ clipeste eu toate ea nivelul uleiului este coreet. Pe langa va aparea §i una din urrnatoarele lndicatii: Opriti motorul.Opriti motorul. =:> pagina 26.• rn lndlcatle Defectiune In sistemul de presiune a uleiului motor't:::n in echipere standard Deiectiunile 10 sistemul de ungere a motorului trebuie remediate imediat. § tnsearnna ca presisimbol.js Avertizarea asupra presiunii uleiului ~ nu reprezinta 0 indicatie despre nivelul uleiului. . daca simbolul -b indica a defectiurie la sistemul de racire . CD Avertizare! Nu va deplasati mai departe.Opriti autovehiculul. cauza defectiunii poate fi defectarea ventilatorului de racire. Daca nivelul lichidului de raclre este in regula.Sistemul de informare a conduditorului auto (FIS) - Solicitati asistenta de specialitate.Perieol de defectare a motorulul. Nu lasati motorul sa tunctioneze in regim de mers in gol. Nu continuati deplasarea. De aceea.

> pagina 37 41D :::.> .Sistemul de informare a conduciHorului auto (FIS) Simbolurile galbene Un simbo/ go/ben semnalizeazii 0 Simbolurile gal bene indica a defectiurie de prioritate 2 (avertizarel.> pagina 38 poqino 38 pagina 38 :::.> Reglare dlnarnlca a farurilor* defects Nivel apa spalare prea scazut :::. ele vor aparea pe rand.> scazuta Verlficati nivelul uleiului motor Senzorul uleiului motor defect :::. 18 Ecran. fiecare __ Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell F!S calculator de bore! Simbolurile galbene Fig. Verifica] i functla afisata cat mai repede posibil.> scazuta pagina 37 scazuta Rezerva de combustibil prea :::. overtizore. si vor fi vizibile cca.: Rezervii de combustibil prea Un simboi go/ben semnotizeaza Hezerva de combustibil 0 avertizare.> pagina 37 I catl nivelul uleiului motor :::.> Senzorul uleiului motor defect e deplasare sctlonata pagina 37 pagina 37 o Piscutele de frana uzate izare viteza 1 :::.> pagina 37 a '" "'D Placutele de frilna uzate re vtteza 1 Reglare dinarnica a farurilor* defects :::. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. prea :::. La aparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. 2 sec.

8-10 litri earburant..fiecare.. Cornpletati eu ulei daca este necesar~ pagina 313. 2 sec. pentru verifiearea placutelor de frana fata (~i din motive de siquranta ~i spatel._ Controlul defectarii lampllor ~ pagina38 Simbolurile galbene indica 0 defectiuns de prioritate 2 (avertizarel. Inse arnna ea in rezervorse mai gasesc eea. ele vor apar ea pe rand. Din motive de slquranta verificati nivelul uleiului la fiecare alimentare ~ pagina 312. Valebf peutr u autovehicuie!e: echipate IUI111na de automata Laaparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. ~i vor fi vizibile eea. _ Lumina de deplasare automata defecta tiP Cand se aprinde simbolul (j8:-'. Verificati functia afisata cat mai repede posibil. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. se aprinde. lnsearnna ca viteza de deplasare a depesit viteza mernorata._ Limita de viteza 1 e Carid simbolul se aprinde. _ Rezervade carburant este scazuta 51 Uzarea garniturilor de frana din fata Ciind acest simbol j]) se aprinde prima data._ e Comenzi ~i echipamente ._ a Cand se aprinde simbolul a ad resati-va unui atelier specializat. Heduceti viteza ~ pagina 39. Ciind simbolul ~ se aprinde.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Averti zare viteza 2 ~ paqina 38 Senzorul nivelului uleiului motor defect ~ Carid aeest simbol ~ . Alirnentati cat mai repedeposibil ~ paqina 302. adresati-va unui dealer speeializat ~i verifica]i senzorul de presiune a uleiului. verific a]i cat mai repede posibil nivelul uleiului motor ~ pagina 312. _ Verific apl niveluiluleiului motor '!::r. inseamna ca lumina automata pentru deplasare este detecta. Adresati-va unui service pentru a efectua repararea defectiunii.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! peruru autovahicule!e: echipate ell reqlare tarur: • • Regulatorul Starea bateriei Sistemul de reglare a farurilor este defect (<D Aprinderea simbolurilodtD indica faptul ca regia rea dinarnica a farurilor este defects.uati In considerare sl lampa de control a alternatorului => pagina 26. Adresati-va unui dealer Audi pentru a efectua repararea defectiunii. ~ unui dealer specializat §i Carid simbolul E:::3 se aprinde. Redu ceti viteza => pagina 39. Daca doriti ca indlcatia sa apara din nou. cornpletati cu apa pentru instalatia de spalare a parbrizului l?i pentru instalatia de curatare/spalare faruri* => pagina 324. Daca se descopera 0 tampa defects.abil pantru aurovenlcuie!e: echinate Li mita de viteza 2 e.I FIS ~i calculator de bo-d Nivelul apei pentru spalare prea scazut 0 Contralul deiectarii kimpilor suproveqheazti iunctionarea iiimpilor autovehiculului. _ Va. Cauza d efectiunii • poate fi diferita: este defects => pagina 360.._ e Lampa cu lncandescents Valabi! pentru autovehicule!e: ectirca:e ell FIS 9i calculator de bord • Siquranta larnpli este "arsa" => pagina 357. • Nu se face un contact. o • Tensiunea din baterie necorespunzatoare Va recornandarn sa efectuati reparatii!e necesare doar la un dealer de specialitate. pe ecranul tabloului de bard va aparea urrnatoarea indlcatie: Cand simbolul. _ ValabH pontru aurovcnicure!o: €H. Daca de exemplu este defects lampa de semnalizare stanqa spate. "lnlocuirea siqurantelor". aceasta indicatie suplirnentara va disparea. In primele 5 secunde. adresati-va verlficati urrnatoare!e componente: Cureaua de transmisie .hipt1t0 ns si c alculatot de bo rd Defectarea lampilor ~ Valeb!l pentru au-ovehlcuela: echipata Cl. cu F1S calculator de bord Lampa semnalizare stanqa spate Dupa 5 sec.js t.p se aprinde. tnsearnna ca viteza de deplasare a depasit al doilea prag de viteza. apasatl scurt tasta CHECK. Carid simbolul se aprinde. impreuna cu aparitia simbolului pentru lampa defects ~ va fi afisat sl un text explicativ.

Simbolul se stinge:. 19 apare la depasirea vitezei memo rate.• Instalatta de avertizare viteza Introducere Aceasta instataiie de avertizore vitezo va ojutii sa mentineti viteza sub 0 anumita lim ita. Reglarea este vala bila pa na la luarea contactul ui. Pragul de avertizare 1: Functia Pragul de avertizare 1 poote ti modificat In timpul deptasatii. De indate ce viteza memoratil a fost depasita cu . Pericol de electrocutare! cca. 19. se va auzi un ton de avertizare. daca nu a fost modificata sau stearsa anterior. in acelasi timp pe ecran va aparea un simbol de avertizare => fig. 19 Ecran: Avertizare viteza stabitita lnstalatia avertizeaza conducatorul auto cand depaseste 0 viteza anterior.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) &ATENTIE! • tamplle cu incandescenta sunt sub presiune ~i pot exploda pericol de riinire! • in cazul liimpilor cu desciircare in 9az* (lumina xenon) trebuie sase acorde 0 atentie deosebitii tensiunii inalte. viteza maxima adrnisa trebuie observata la vitezometru . 10 km/h. Viteza mernorata nu va fi astfe I stea rsiL • e Fig. La pragul de avertizare 1. lnstalatia de avertizare viteza are douii praguri de avertizare*. cu 40 km/h. viteza mernorate. Va dlsparea in momentul in care viteza de deplasare va scadea sub valoarea vitezei memorate..i cand viteza de deplasare va depiis! pentru cel putin 10 secunde. viteza maxima poate fi reqlata in timpul d eplasa rii. Simbolul de avertizare viteza de pe ecranul pragului 1 => fig. care functloneaza independent unul de celalalt si au functii diferite: • Pragul de avertizare 1 Pragul de avertizare 2 • • e => pagina 39 e => pagina 40 (I] lndicatie Independent de lnstalatia de avertizare vitezii.

aeesta se va stinge numai carid viteza de deplasare va scadea sub viteza mernorata.ja e . Viteza ramane rnernorata pana in momentulln care va fi rnodificata... in acsasta situatis viteza poate fi rnernorata sau stearsa numai cu eontactul motor luat.itergerea vitezei maxime Deplasati-va cu 0 vlteza de cel putin 5 km/h. 20. :. Apasatl tasta CHECK mai mult de 1 secunda.20 Imagine din tabloul de bordo Tasta CHECK Memorarea vitezei maxime Deplasaji-va cu viteza maxima do rita. _ e Fig. Sistemur de informare a conducatorurui auto (FrS) Pragul de avertizare 1: Reglare Valab!l autovehtculele: echipate ell FIS ~i calculator de bor e Pragul de avertizare 2: Functia Pragul de overtizore 1 se vo reglo de 10 tosto CHECK. Pragul de overtizore 2 poote fi modificot numoi cand contoctul motor este luot. de scurta aprindere a simbolului de avertizare vitezs de pe eeran. Simbolul de avertizare viteza al pragului 2 apare pe ecran la d epasirea vitezei memorate. Acest lucru este necesar de ex. Faptul ca memorarea a fost realizata este confirmat. Folo siti acest tip de memorare cilnd vreti sa vi se atraqa atentia in mod special asupra pastrarf unei anumite viteze. sau pilna cilnd va fi stearsa. printr-o apasare mai indelunqata. Spre deosebire de pragul1. la eliberarea tastei. printr-o scurta apa sare pe buton. Apasati scurt tasta CHECK =:> fig. intr-o zona eu limite de vitezs sau in situatia in care exists 0 lirnita de viteza la folosirea pneurilor de larria.

Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. se va stinge lumina kiiometrajuiui §i a ceasului digital. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 seeunde. 21. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. Apasati tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz => fig. Valorile apar In pasi de 10 km/h crescator sau descrescator.. Pe eeran va aparea viteza actuala mernorata sau simbolul taiat al pragului de avertizare 2 daca nu exists 0 alta viteza rnernorata.uati eontactul motor.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabilpentru autovehicu!e!e: echip ate eli t.ua]i eontaetul motor. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 secunde. 22 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: intrerupiitorul de selectare a functiilor La 0 secunda dupa Tncheierea procesuiui de memorare. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. pentru a modifiea valoarea existerrta. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. Pe eeran va aparea viteza rnernorata aeum. eomutatorul' din maneta de actioriare a sterqatoarelor => fig. 21 Imagine din tabloul de bord: Tasta - l. ® ~tergerea vitezei maxime Fig.i calculator de bord Memorarea vitezei maxi me l. Comenzi i echipa~ mente .. 22 in sus sau in jos. Apasa]] Pragulde avertizare 2: Reglare Pragul de overtizore 2 va fi actionat cu ojutorul comutatorului din moneta de comandore 0 sterqiitoarelor de parbriz. 21. CHECK ® Fig. 22 pana cand pe ecran apare simboul taiat al pragului de avertizare 2.

Valorile referitoare la consum Iconsumul instantaneu si mediu). Daca apare cifra 2.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Calculatorul de bord Valabil pentru autovebicutete: echinate cu FIS!?i calculator de bard Cele 5 infor rnatii. Datele dispozitivului de memorare a deplasar ilor singulare Izona de memorare 11 vor fi afisate. ~ . distants acceslbila §i viteza vor fi exprimate in sistemul metric de unitati de rnasura. dlstanta accesibila. atisarea va fi facuta in sistemul englezesc de masurare . 23. consumul mediu. 24 Ecran calculator de bordo Zona de memorare 1 ~ pagina 44 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 46 Puteti recunoaste ce zona de memorare este afisata pe ecran. consumul instantaneu. in functie de numarul => fig. viteza medie. viteza medie sl consumul instantaneu vor fi afisate pe ecranul FIS in ordinea nurnita mai sus => fig. cand pe ecran va aparea cifra 1 . distanto accesibitii ~i durata de deplasare. pentru autovehiculete: ccnipate c u t!S $i cnlculator do bord Memoria Calculatorul de bord este prev6zut cu doua dispozitive de memorare automate. durata de deplasare. Fig.• Introducere Calculatorul de bord oierii iniormatii despre consumul mediu. 23 Afi~aj calculator de bordo Consumul instantaneu Urrnatoarele inforrnatii afisate pe ecra n: Distanta accesibila Durata de deplasare Consumul mediu Viteza medie Consumul instantaneu sunt preluate de calculatorul de bord §i Fig. La anumite tipuri de autovehicule pentru export. 24 lnfatlsat invers Inegativl.

Daca deplasarea se lntrerupe mai mult de doua ore datele din memorie se vor sterqe automat. fig. repetat pe tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz se pot selecta urmatoarele zone de afisare: • • • • Memorie deplasilri singulare (zona de memorare 1) Memorie deplasilri totale (zona de memorare 2) Navigare/Telematik* Eeran stins []] lndicatie • Pentru a selecta intre diferitele zone de afisare. 23) va fi ad usa la zero. Dad deplasarea se reia in mai putin de doua ore de la luarea contactului motor."Astfel pute]l stabili sing uri durata de evaluare a inforrnatiilor de deptasare. Dad tin eti apasata tasta reset mai mult de 0 secunda.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) lnsearnna cil sunt afisate datele dispozitivului tuturor deplasilrilor (zona de memorare 2). Memorarea date lor deplasihilor de memorare a vatab!t pentru autovehtculele: echipate ell §i calculator de bo-d Tasta Reset Tosto pentru selectarea atisajului. 25 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: Tasta reset Apasand scurt. Memorarea datelor tuturor deplasarilor Memoriatuturor deplasari!or nu se va sterqe automat. valoarea actuala (de ex. noile inforrnatii se vor aduna la cele existente piina atunei. apasati scurt pe tasta reset.ja Fig. consumul instantaneu => pagina 42. ~ . singulal"e Memoria deplasarilor singulare aduna inforrnatiile legate de deplasarede la punerea contactului motor pima la luarea contactului. se qiisest» in moneta de actionare a sterqiitoarelor de parbriz.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) • Afisar ea defectiunilor ecranul este oprit. lndicatie in care se deconecteaza din memorie bateria autovehiculului.. . • Con sum ul mediu • Viteza medie calculatorului motor inainte durata de bard de luarea se poate contactului reset face numai motor.• dorita.• inforrnatii!e Valabi! pentru autovahiculefe: echipare ell F1S:. reset: cand Urmatoarele • va'anil pentru autovehiculele: echipate cu FlS ~i calculator do bard pot fi aduse la zero de la tasta Durata de deplasare Comenzi ~i echipamente Colculotarul de bard este camondot de 10 dOUGcornutatoare din moneta de actionare a fjtergatoorelor de porbriz. Cand conduceti va fi mai mare . distants de carburant din Aducerea Aleqeti 30 km. va apar ea din 10 in 10 km. 26. toate se vor sterqs . functiei f'unctia la zero ®~ de carburant stil de conducere. La punerea contactului va fi afiseta Prin scurta poate regia §i selectata pentru pe comutatoulr ® sau pe tasta ® se In cazul rn de deplasare => pagina 45. Astfel vor fi afisate succesiv cele 5 functil ale calculatorului de bord. cand Comandarea contactul functia apasare alarma este pus. distantei se face pe baza consumului economic. • realizats de functia Auto-Check se va face - Apasatl cel putin functli 0 secunda tasta reset @. 26 Maneta de actlonare a ~tergiitoa· relor de parbriz: Elemente de cornanda calculator de bord Distanta accesibila Afi$oreo distantei occesibile ojuti: 10 plonificoreo eului. 0 mai poate §i cu acelasi tras- Selectarea furrcplllor asupra cu canti- - Apasati In sus sau in jos pe comutatorul fig.icelculatcr do bord Fig. Veti fi informat parcurge distantei tatea lnforrnatia Calcularea ultimii pe care autovehiculul din rezervor dvs. Pe ecran distanta apreciata apare in km .

Cu ajutorul In functie In acel punct de consumul ~ pagina 44. 26 Memorarea Daca deplasarea memorie datelor @. 26._ de 10 Daca Pe ecran apare viteza riei. stilul de conducere mediu aiutii 10plonificoreo trasIn mediu de carburant acestui 1/100 km de la afisa]. Dupa sterqere.d. de la 2:00. Daca vreti timp. singulare de douii ore datele din Daca vreti sa stabiliti consumul mediu pentru 0 noua durata de timp. sterqeti memoria de la tasta reset => pagina 44. fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valebil pentru autovetucufe!e: ecntpste cu FIS f.a. de pauza la 4:00. cifra zero. de deplasare raman memorate. doriti sterqe]i de deplasare calcularii de la ultima sa se faca si apasatl sterqere tasta a memoreset ca lnceperea memoria de la un anumit Afi$oreo consumului eului. noile valori singulare de douii ore datele din se lntrerupe se vor sterqe date lor Memorarea Daca deplasarea se lntrerupe memorie Memorarea Cand contactul vor aduna Alarma Dupa doua duratei duratei este luat. §tergeti memoria datelor medie In km/h de la ultima medie reset pentru 0 troseului. sa stabiliti viteza de la tasta deplasarilor => pagina 44. se va ~terge. fig. Prin scurta apasare pe comutatorul de selectare alarma. Daca moment. deplasarilor mai mult automat. . la datele duratei Cand se continua Cand eontactul raman incluse afisajul necesitatii In acelasi timp eli paste si afisajul asupra este luat. In calcul.js ore de deplasare. Pe ecran apare consumul ultima adapta sterqer e a memoriei. datele Cand continuati memorate. va puteti de carburant. Pe ecran apare durata riei.i calculator de bord sau pe tasta reset Viteza medie ~ pagina 44. 0 Valabll peruru autovehicule!e: echipate eLI FIS !?. singulare de douii Memorarea Daca deplasarea memorie se lntrerupe mai mult ore datele din se vor ster qe automat. u rrnatoa deplasarea rea alarms sau faceti va aparea Afi$oreo vitezei medii ojuta 10plonificoreo mai scurta 6:00 s. datele existente. Alarma pe ecran apare automat va atrage atentia de deplasare de deplasare. tuturor deplasarilor referitoare la durata noile de deplasare informatii se deplasarea. durata fig. luaril unei pauze.ii calculator de bord Valabil pentru autovehicule!e: echipete cu F!S $i calculator de bord Durata de deplasare Consumul mediu Afi$oreo durotei de deplosore otroge atentia osupro luarii unei pouze. Memorarea datelor se vor sterqe datelor deplasarilor mai mult automat. pe eeran apare In primii 30 krn. fig. tuturor deplasarilor referitoare la consumul mediu vor fi deplasarea. Date tehnice . alarma st erqere a memonoua faceti 0 pauza mai mare de 10 minute. 26 pute]i deconecta Daca continuati minute.rn. 26.

noile valori vor fi incluse in calcul. Cand continuati deplasarea. datele referitoare la viteza medie raman memorate. 28 Ecran: Meniul delnceput ~ .js Fig. 27 Consola centralii: Taste de comandii pentru seleetarea meniului Fig. Cu aj utorul acestui afisaj. consumul rnediu. afisajul va indica in primii 30-40 rn. Daca se selecteaza consumul instantaneu imediat dupa pornirea motorului. instantaneu ajut6 10 economi- Pe ecran apare consumul actual de carburant in 1/100km. ultima valoare de consum aflsata se va pastra. va puteti adapta stilul de cond ucere in functie de consumul de carburant.·• Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Memorarea datelor tuturor deplasarilor Afi~aj meniu Valabi! pentr u autovehicule!e: echipate eu Incalzir e in stauonare Cand contactul este luat. Cand autovehiculul statloneaza. Calcularea consumului se face din 30 in 30 metri. _ Introducere Valabi! pentru autovehicule!e: ec hipate ell FlS ~i calculator de bor d Consumul instantaneu Afi$area consumului sirea carburantului.

fig. Comandarea se face de la tastele de I meniu I din consola centra Iii => pagina 46. 29 Consola centra Iii: Tasta Menu Fig. Meniul de inceput va indica diverse posibilitati Reglare Apelarea Meniu oprit Functia Ajutor _ de afisare: Valahil pentru autovehrcule!e: echinate ell lncalzire stationare Utilizarea meniului ( meniu Optiuni/e din meniu se vor otiso prin opasarea tastei I $i 0 butonului din consolo centrata. Fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Unelefunctii ale autovehiculului dvs. 30 Consola centra Iii: Functiile butonulu rotire/apiisare ~ . pot fi apelate de la meniu (de ex. Aceasta functie este valabila numai cand contactul este pus. Se pot efectuo apeliiri $i reg/oje. 27. lncalztrea/ventilarea in stationare"). Cu ajutorul acestui meniu puteti selecta inforrnatiile care doriti sa fie afisate in display-ul FIS.

pagina 47. Functia Ajutor Functia Ajutor va ajuta la efectuarea selectarii corecte . fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Functil!e tastei rotlre/apasare ee I Menu I:::::> pagina 47. 281e functii: Reglare • • • • [ncalzlre/ventilare Ceasul in stationare" => pagina 50 => pagina 50 Calculator => pagina 50 Alarma (Avertizare vitezill => pagina 39 I . afisajele care sunt afisats la autovehiculelefilril afisarea meniului. selectate respectiv vor fi afisate puteti in Rotind modifica culoarea reglajele existente.>i onfirmarea c Introducerea - Apasa]i butonul. 29 ~i ale butonului Apelarea • Service => pagina 20 Apelarea meniului Apasat: tasta Meniu oprit Pe ecran apar toate I Menu I.• Selectare !?ireglare Apasa]i butonul.• selectia facuta. Celor 4 tipuri corespund de afisa]e din meniul urmatoarele de inceput => pagina 46.elo: eGhip~!tB ell incalzire in stetionere Tipurile de aflaaje Meniul de inceput 01 FIS otero 4 tipuri de otisaje. buton ului activati . 30 fig. respectiv conflrrnati pute]i misca saqeata Valorile din meniu. fig. butonul rosie. datelor !. Prin a pasarea valorile selectate Valabil pentru autovehlcu.

Pentru a parasi meniul Ajutor rotlti din nou butonul. fig. Simbolul casuta Triunqhl in sus Triunghi in jos • Fig. . 31 Display FIS: Meniu de inceput.- Fundal rosu (activ) Selectat Neselectat Pagina anterioara Pagina urrnatoare o -1.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) ialalJ.. Tnacest meniu nu sunt posibile reglajele.32 Ecran: Imagine generalii Ajutor Functia-Ajutor se apeleaza In felul urrnator: Comenzi ~i echipamente . Apare meniul de Tnceput FISdispune de 0 tunctie Ajutor Selectati de la buton functia Ajutor. Simbolurile din display au urrnatoarele sernnificatii: Bara de selectare Fig. I. Meniul Ajutor serveste la informarea dvs. este selectat Ajutor . Activa]i selectarea apasand butonul rotlre/apasare. 28../ L- Functia selectata Bifare III.ilpentru autovehiculele: ecrupate incalzire In stafionare ApeJareafunctiei ra Ajutor - Apasati tasta I Menu => pagina 46.

• Fig. rasfoitl. "Efectuarea reglajelor (partea 2)" . vor apiirea doua nivele de calculator (calculator 1 9i calculator 21.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell incatzire in stationare Efectuarea reglajelor (partea 1) Reg/oje/e din FIS se foe prin intemediu/ meniului. Apasati butonul. Botitl butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosie) ~ fig. In caz de necesitate. 28. Hotiti butonul pe Reglaje. Continuare => pagina 51. fig. - . Selectati din nou nivelul dorit 9i actlvatl-l de la buton. Apasatl butonul. apasand simbolurile pentru "pagina urrnatoare" sau "pagina anterioara". 33. Dacii selectati meniul Calculator !iii il activati prin rotirea butonului. Vor aparea to ate meniurile. Apare meniul de tnceput ~ pagina 46. selectat Calculator Efectua]! reglajul dupa cum urrneaza: Apasati tasta (Menu ]. 33 Ecran: Meniu Reglaje.

La unele proceduri de reglare.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi!pentru eutcvel-icule!c: echipate elf incalzire stet. 34 Ecran: Meniu Calculator 1. Activati sau dezactivati functia selectata prin plasarea simbolului "bifare": (pentru "da") simbolul "casuta bitata". (pentru "nu") fara simbolul "bitat". inapoi selectat Efectua]ireglajul dupa cum urrneaza: . => fig. de exemplu. Hoti]! butonul pe INAPOI. 35 Ecran: Meniu Calculator 1. 34. Acest lucru se realizeaza tot prin rotirea butonului.onere Efectuarea reglajelor (partea 2) Botiti butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosiel => fig. la reglarea datei. _ Fig. 35 ~i apasa]i butonul pentru a va intoarce in urrnatorul meniu. distanta ecceslblla setectata Fig. trebuie introduse ~i valori in cifre.

28. - Apasatl butonul.Apare meniul de Tnceput ~ pagina 46. "Exemplu ipartea 2)". Hotiti butonul pana cand se va activa Reglaje ~ fig. Continuare =:> pagina 53. selectat Ceas Pentru a regia de ex. procsdati astfel: . 37. Hotiti butonul pana cand se va activa Ceas ~ fig. 37 Ecran: Meniu Reglaje. data.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) vetebu pentru autovahicute!e: echipatu ell tncatz!rc in stationare - Exemplu de functionare (partea 1) Acest exemp/u orate un proces comp/et de reg/are. Vor aparea meniurile existente la Reglaje. 36. Apasa]i tasta I Menu ).• Fig. Apare meniul de reglare Ceas. fig. Apasati butonul. 36 Ecran: Meniu de inceput. este selectat Reglaje Fig.

pana se va afisa cifra co recta pentru zi. Data selectata Continuare vetebu peutru eutovehiculele: echipate cu tnce'zlre 'in station are Exemplu (partea 3) Fig. 40 Ecran: Meniu Ceas. Daca este necesar. 38. Apasati butonul. se va regia data Efecluatireglajul dupa cum urmeazi3: . => pagina 53. apasa]i butonul. Fig.Hoti]! butonul pana cand se va activa Data => fig.• - Fig. Se va afisa ultima data reg lata.ln casuta va aparea simbolul "bifat".Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! penrru autovahiculele: echipete ell lucalzire - Exemplu (partea 2) - in cazut in care in tata datei se gase§te simbolul casuta. Hctlti butonul rotire/apasare spre stariqa sau spre dreapta.. "Exemplu (partea 3)" . 38 Ecran: Meniu Ceas. apoi pe cea pentru an. inapoi selectat ~ . Acum clipe ste cifra lunii. 39. cifra pentru luna. Hoti]i butonul pentru a activa data si apoi apasati-l: Va clipi cifra alocata pentru zi => fig. 39 Ecran: Meniu Ceas. rnodificati in acelasi fel.

Apare meniul Reglaje. Apasati butonul din nou.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Incheiati reglarea datei. astfel: Hotiti butonul pana cand se va activa inapoi => fig. _ I . 40. Meniul de Tnceput va aparea din nou. Apasati butonul.

Cheia de urqerita trebuie folosita doar ocazional. pentru a rabate cheia In ambele sensuri. de asemenea. daca ati ratacit sau ati pierdut cheia principalil. ®~ 0. Aceste chei se potrivesc la toate Incuietorile autovehiculului. Fig. este pr evazut cu doua lin unele tari chiar cu patrui chei principale ichei rabatabile cu telecomandil) si 0 cheie de urgentil fig. care serveste la procurarea unei noi chei In cazul pierderii ei ~ &. ~ .Deschiderea i inchiderea Deschiderea ~i inchiderea Cheile Descriere Fig. 41 Seria cheii ~i brelocul codul cheii © Autovehiculul dvs. Exista. un breloc din material plastic cu nurnarul cheii. 42 -saqsata-. 41. 42 Cheia principala (cheie rabatabilii cu telecomandii) Apasatl butonul de deblocare => fig.

Audi. lndlcati codul cheii. lua]i in numai unui dealer Din motive de siqurnata. mai ales ciind in autovehicul raman copii.pericol de acciden- rn tare! lndlcatie Brelocul din material plastic pentru a nu putea fi multiplicat © nu trebuie pastrat in autovehicul. scoateti cheia din contact.• predati noului proprietar :.• Cheia de rezerva Daca trebuie sa considerare: - va procurati 0 cheie de rezerva. Pe liinga aceasta. pe care l-ati primit la livrarea autovehiculului. adresati-va unui dealer Audi. Codul cheii se gase§te pe brelocul din material olastlc . fig.e pagina 55. din material plastic . 41 ©. La viinzarea autovehiculului. chiar si numai pentru putin timp. de asiqurari. geamurile actionate electric) . adresatl-va Daca piardeti 0 cheie. . de persoane neautorizate . Acest lucru este valabil. pierderea unei chei sau a brelocului trebuie anuntata companiei dvs.peri col de accidentare! • Scoateti cheia din contact numai dupa ce autovehiculul de rezerva poate fi prod usa numai pe baza codului cheii. Pentru aceasta este necesar sa puneti la dispozitia dealerului Audi toate chelle §i brelocul. Copiii ar putea porni motorul sau actiona echipamentele electrice (de ex. pentru a bloca functia acelei chei..ibrelocul o cheie statloneazal Altfel volanul s-ar putea bloca .Deschiderea =?inchiderea i &ATENTIE! • Dad! parasiti autovehiculul.

care gase§tein capacul @ al carcasei ernitatorului => fig. 43 . • Montati carcasa ernitatorului in elementul de cheie si imbinati eele dous componente. procedati in felul urrnator: • Habatati cheia. Ateritie ca bateria sa fie asezata cu polul "+" in jos. Daca doritl totusi sa lnlocuiti singur bateria. Polarizarea corecta este indicate pe capacul carcasei transmitatorului. • Despartiti partea cu cheie => fig. trebuie sa sincronizati instalatia. Fig. 43 Cheie principalii desfiicutii • Asezati capacul eu noua baterie in partea din spate a carcasei transrniatorului ~i apoi imbinatl prin apasare cele dous partl. pentru a putea incuia sau descuia autovehiculul => pagina 66.Deschiderea j'nchiderea Inlocuirea bateriei cheii Va recornandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua inlocuirea bateriei. . Fig.• S8 Fiecare cheie principala are in components 0 baterie (celulal.44 Carcasa telecomenzii fara partea cu cheie • De fiecare data cand inlocuiti bate ria. 44in sensul indicat de sageata. ® • Asszati noua baterie. 43 de carcasa ernitatorulul @cuatentie. Scoateti bateria descarcata din capacul carcasei. c£> lndicatie pentru mediu Bateriile uzate nu trebuie aruncate irnpreuna cu gunoiul menajer. • • Scoate]i capacul carcasei => fig. cu ajutorul unei surubelnite. CIJ lndicatie • Bateriile de schimb trebuie sa fie originale.

in capul cheii se gase~te un cip. inchiderea centrallzata este echlpata cu 0 siguranla anti-furt: La lncuierea autovehiculului din exterior. Deschiderea capacului portbagaj ului nu se poate face fara actionarea rnanerului. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . La cerere. datorita lnchiderii centralizate toate usile sl capota motorului se incuie ~i se descuie in acelasi timp. de catre un dealer specializat. 0 cheie • in anumite situatii autovehiculul nu poate fi porn it daca cheia de contact este orinsa intr-o legatura de chei impreuna cu 0 cheie de contact de la un alt autovehicul. se va activa automat imobilizatorul electronic. inchiderea automatfl* Sistemul de inchidere automata lncuie toate usile ~i capota portbagajului. Autovehiculul se va descuia automat cand se va scoate contact. poate fi porn it numai cu originala Audi codificata => pagina 24. imobilizatorul electronic va fi dezactivat automat la introducerea cheii in contact. rnanerele din interior ale usilor nu mai pot fi actionate.Deschiderea !?i inchiderea Imobilizatorul electronic ~ => pagino 64sau cu cheia de la usa conduciltorului incuierea sau descuierea se poate face de la telecornanda auto. Clapeta rezervorului poate fi deschisa de urqenta.Pericol! ~ . se pot actions individual toate incuietorile. capacului portbagajului §i a capotei motorului. La a doua man erului usii. Imobilizatorul electronic impiedica punerea In tunctiune a autovehiculului de ciitre persoane neautorizate. dad este necesar. Cu ajutorul acestuia. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. usa se deschide. cheia din auto. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului => pagina 304. nu este permis sa ramana persoane mai ales copii. Autovehiculul poate fi descuiat de conducatorul se actioneaza functia de deschidere oc:D din comutatorul centralizate sau 0 sinqura data rnanerul usii. Astfel se ingreuneaza patrunderea nsautorizata in interiorul autovehiculului. cand inchiderii actionare a [JJ lndicatie • Motorul autovehiculului dvs.js inchiderea centralizata Descriere lnchiderea centraiizatii face posibiki incuietea sou descuierea simultana a tuturor usilor. Acest lucru este valabil ~i pentru capacul portbagajului. Geamurile pot fi lnchise ~i deschise de asemenea prin sistemul centralizat => pagina 71. de la 0 viteza de 15 km/h. &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. inchiderea centrallzata poate fi comutata pe inchidere automata. Daca dup a oprirea autovehiculului se scoate cheia din contact. Prin incuiere ~i descuiere. Daca sistemul inchiderii centralizate se defecteaza. Trapa/Plafonul glisant* poate fi numai Inchise prin sistemul centralizat. ~i care au siquranta antifurt activata.

Rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul pozitie de descuiere => fig.rea autovehiculului antiturt Siquranta antifurt activate. 45. • lnstalatia de slquranta antifurt ~i instalatia de avertizare antifurt* nu pot fi activate cand inchiderea centralizata este defects. U9a conducatorului i. • Geamurile ~i plafonul glisant* se vor inchide atata timp cat cheia va fi mentinutii in pozitia de inchidere. Prin actionarea 0 singurii ~ . din usi se vor Descuiereacu ajutorul cheii • Luminile interioare comandate de comutatoarele stinge.rea [1J lndicatie • Lacerere. Cand siquranta antilurt este activate. incuierea autovehiculului nu va garanteaza pastrarea in siquranta a acestor obiecte. tara activarea sigurantei Incuie. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului ::::> pagina 304. 45 spre stanqa. manere!e usi!or si comutatorul pentru inchiderea centralizata nu pot fi actionate => &. de catre un dealer specializat. uslle autovehiculului pot f descuiate din interiorul autovehiculului. • Toate usile. 5 Pozitiile cheii 4 pentru incuiere ~i descuiere Daca in autovehicul trebuie sa ramana persoane. ingreuneaza lncercari!e de patrundere nsautorizata in interiorul autovehiculului. 0 auto in Carrd siquranta antilurt nu este activate. Siquranta antifurt este dezactivata. _ • ® &. Toate usile ~i capacul portbagajului se vor incuia. • Ladefectarea sistemului de inchidere centralizate. in pozitia de incuiere ®=> lig. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului descuie. 45 spre dreapta => • Nu lasatl niciodata obiecte de valoare in autovehlcul. • Siquranta antifurt este activate imediat. .ii invers. _ se lncuierea cu ajutorul cheii Hotlti cheia in incuietoare usii conducatorului auto in pozijle de incuiere => fig.Deschiderea i inchide.ii capacul portbagajului pot fi incuiate si descuiate cuajutorul cheii. Fig. inch iderea centra lizata poate fi cornutata pe inchidere centralizats de siquranta i. • Pentru deschiderea usii rldicatl rnanerul usll. autovehiculul poate f incuiat lara siquranta antilurt. Descuierea de urqenta a usilor => pagina 63. Pentru aceasta rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto de doua ori succesiv.

dupa ce se Inch ide. • Chiar sl la lnchiderea autovehiculului tara activarea siqurantei antifurt instalatia de avertizare antifurt* este activata. Ea trebu ie lncuiata separat. iar prin inca 0 Comutatorul Inchiderii centralizate &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. pentru a nu declansa alarma accidental.• [lJ lndicatie Fig. la semafori. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actlonate din interior. 46 => &. usa respective actionare.Pericol! inchidereo centralizatii poote fi actionatii din interior de 10 comutotorul din U$O conduciitorutui auto. se va deschide. nu se poate lncuia. • Daca U9a conducatorului este deschlsa. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . De aceea dezactiva]i lntai supravegherea interioara. Descuierea tuturor ualtor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata superioara ~. din exteriornu ~ . sunt valabile • Deschiderea usilor ~i a capacului portbagajului este posibila (siquranta de ex. de la comutatorul urmiltoarele: pentru lnchiderea Cand incuiati autovehiculul centralizata. nu este permis sa ramiina persoane mai ales cop ii. Astfel se evita lncuierea din qreseala .Deschiderea rnchiderea data a miinerului usii. 46 Imagine din usa conduciitorului: intrerupiitorul inchiderii centralizate incuierea tuturor uallor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata interloara ~ => fig. si care au siquranta antifurt activate. se va descuia.

ea nu se va incuia (dups activarea functiei de Inchidere de la comutatorullnchiderii centralizatel. slquranta antifurt si instalatia de avertizare anitfurt* se dezactiveaza imediat. Deoarece accesul din exterior se face mai greu cand usile sunt incuiate. pe tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. comutatorul dereacentralizata este scos din functiune. U~ile incuiate ingreuneaza piitrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . capacul rezervorului ~i capacul portbagajului se descuie.Deschiderea rnchiderea • Puteti descuia l?i deschide rnanerul usilor. • in caw I unui accident cu declansare a airbag-urilor. Hotiti cheia in decurs de numai 5 secunde de dOUGoriin dlrectia de deschidere sau apasati in decurs de 5 secunde de dOUGor. Ea trebuie inculata separat. Descuierea u~ii conducatorului ~i a clapetei rezervorului Rotiti cheia 0 datil in directie de deschidere sau apasati datil tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. Restul outovehiculului riimane incuiat._ Chiar §i la deschiderea usii conducatorului auto.Pericol! Toate u~ile. usile incuiate din interior se vor descuia automat. dupa ce se Inch ide. 0 • Dad! usa conducatorului este deschisa. usile separat din interior tragand de Valabil oentru eutovehicule!e: echipate ell lnchidere ceutrauzata de siguranta Inchidere centralizatil de siguranta inchidereo centratizatii de siguranto otero posibilitoteo de 0 descuio door WjO conducatorului auto $i 0 copocului rezervorului. pentru a putea permite accesulin interiorul autovehiculului. It ATENTIE! Comutatorul pentru inchidere centralizata functioneaza ~i cand contactul motor este luat. in interiorul autovehiculului nu trebuie sa ramana copii nesupravegheati. rn lndlcatie pentru Inch i- Ciind siquranta antifurt este activate.js . De la acesta se pot incuia to ate usile si capacul portbagajului. pentru a evita Incuierea neintentionata.

portbagajului trebuie actionat numai de . 48 Profil de prindere a capacului portbagaj'ului ® orizontala a in acsasta var ticala a eilindrului. 48 si ridicati eapaeul portbagajului. capacul portbagajului sare din slquranta. capaeul prin sistemul de lnehidere ~ In prinei pal eapaeul la telecornanda. portbagajului poate fi din nou actionat centralizata §i cheia poate fi sccasa. Inchiderea capacului portbagajului Traqeti capacul in jos ~i trantiti-l user => &. capacul portbagajului nu mai este actionat prin sistemul de lnchidere cantralizata $i rarnane In permanents lncuiat. 47 si se scoate cand cilindrullncuietorii se afla In pozitie orizontala. capacul portbagajului poate fi din nou actionat prin sistemul de lnchidere centrali- zata. Incuiel'ea capacului pOl'tbagajului ® Fig. Dupa revenire prin rotire la pozitla Fig. Descuiel'ea !?ideschiderea capacului portbagajului Prin rotirea cheii spre stariqa => fig. Dupa revenirea la pozitia verticala a cilindrului. pozitie cheia nu poate fi scoasa din lncuietore. ® Astfel capacul portbagajului se mai poate descuia numai de la tasta de deblocare <:::::5 a telecomenzii. 47 Pozltllle cilindrului incuietorii capacului portbagajului Daca cheia se roteste spre dreapta => fig. 47 In pozitie cilindrului.Deschiderea l?iinchiderea Capacul portbagajului Deschiderea capacului portbagajului Apasati simultan asupra profilului de prindere => fig.

Deschideti u~a. usa se poate deschide din interior prin actionarea de doua ori a rnanerului usii. acesta este Incuiat. Asezati cheia astfel tncat sa se afle tntr-un unghi de 90 grade cu capitonajul usii ~i miscati-o in sensu I indicat de saqeata => fig. in caz contrar. 49 Dispozitiv de incuiere de siquranta a usllor Dupa incuierea usii.pericol de intoxicare! Intrede- • Fig.• . Usile care nu sunt prevazute cu cilindru.Pericol de accidentare! • Nu vii deplasati niciodata cu capacul portbagajului schis sau deschis complet . 49. au integrate pe partea laterals (vizibil numai cand usa este deschisa) un dispozitiv de incuiere de siquranta. capacul s-ar putea deschide brusc In timpul deplasarli. Dacii siquranta pentru copii este active usa trebuie deschisa din exterior . 50. Cand siquranta pentru copii nu este activate. fiecare U$O trebuie incuiato separat. deschiderea din exterior nu mai este posiblla. Indepertatl capacul => fig. 50 Descuierea cu ajutorul incuietorii de siguranta Descuiereade urgent:a a u~ilor in cazul detectarii tnchiderii centralizate (intreruperea curetituluil. Fig.Deschiderea i inchiderea & ATENTIE! • Asigurati-va ca dupa Inchiderea capacului portbagajului. chiar dad a fost incuiat .

precum si la pornirea motorului. prin emiterea de semnale. Telecomanda Descriere Telecomanda face posibil6 descuiereo $i incuiereo autovehiculului. Receptorul 5e gase$te in interiorul autovehiculului.js . Cand bateriile sunt slabite.51 Siquranta pentru copii din usile din spate Usile din spate Aceasta sunt echipate cu 0 siquranta pentru copii. manerul usii nu poate fi actionat din interior. Numai dupa aceea. cheia trebuie instalata de catre un dealer specializat. Putati executa urmatoarele • • operatiuni: Descuierea §i incuierea autovehiculului Descuierea capacului portbagajului lncuierea sau descuierea autovehiculului este confirmata prin aprinderea scurta a tuturor lam pilar de semnalizare. Toate componentele sunt marcate in conformitate cu normele in vigoare. ~ Fig. 51.Deschiderea inchiderea Siguranta pentru copii Siguranta pentru copii la u!?iledin spate Siquranta pentru copii impiedico deschiderea din interior a usilor din spate. La lnlocuirea unei chei. zona de actiune este redusa. se va comanda de la cheia autovehiculului. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau 5e sting automat. Zona maxima de actiune depinde de mai multe conditii. Activarea sigurantei pentru copii Hotiti cheia in sensul ® =:> fig. telecomanda cu semnal poate fi folosita. Pe langa aceasta. Telecomanda indeplineste totalitate criteriile de acceptare si a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicatii al Republicii Federale Germania (Federal Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic Of Germany!. Dezactivarea sigurantei pentru copii Rotiti cheia in sensul 0. Telecomanda este prevazuta cu 0 cheie rabatabila care serveste la lncuierea si descuierea manuals a autovehiculului. ca §i dupe executarea reparatillor / schimbarii aparatului de receptie. Cand siquranta pentru copii este active. u§a poate fi deschisa numai din exterior. Ernitatorul cu baterie se gase§te in corpul telecomenzii.

0 La autovehicule cu inchidere centralizata de siquranta la 0 singura actionare a tastei se va descuia numai usa conduciltorului ~i clapeta rezervorului iar la actionarea de doua ori a aceleiasi taste. a 52 eea. Daca autovehiculul a fost descuiat de la tasta si in decursul urrnatoaralor 60 secunde nu se deschide nici 0 u§a sau capacul portbagajului. telecomanda este dezactivata automat. Acest lucru lrnpiedica descuierea perrnanenta si neintentionata a autovehiculului. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau se sting automat. Incuierea co recta a usilor si a capacului portbagajului mats de 0 scurta aprindere a semnalizatoarelor. Reglajul memorat pentru scaunul conduciltorului ~i pentru oglinzile exterioare va fi activate automat. Incuierea autovehiculului Apasati tasta ® 6 eea. autovehiculul se va incuia automat din nou. 1- Descuierea l?iIncuierea autovehiculului Descuierea autovehiculului este conflrrnata de dubla aprindere a semnalizatoarelor. se va descuia intregul autovehicul. • Functionareatelecomenzii poate fi influentata temporar de existents apropierea autovehiculului a unor ernitatori care in tunctioneaza aceeasi zona de frecventa (de ex. [I] lndicatie • Candcontactul este luat.. 1 see. in TVI. 1 see. la descuierea autovehiculului se va comanda ~i memoria pentru scaun ~i oqlinda" subordonata cheii.Deschiderea Inchiderea Aprobarea mai sus este baza pentru autorizarea telecomenzii in de ailejari. 52 Telecomanda: Pozitionarea tastelor Descuierea autovehiculului . va fi confir- Pe langa aceasta. telefoane mobile. .Apasali tasta ® => fig. 0. Fig. La inchiderea ~i deschiderea autovehiculului. Deschiderea capacului portbagajului <:::::5 Apasati tasta © eel putin 1 sec.

nu trebuie sa apasatl in autovehicul tasta de inchidereo. instalatia trebuie sincronizatii. el seva incuia a utomat din nou. • lnainte de introducerea cheii in contact.Deschiderea ~i inchiderea & l. Ciind instalatia recunoaste a patr und ere nsautorizata in interiorul autovehiculului.uati din nou contactul ~i sco ateti cheia. Apasati tasta nu se poate descuia in butucul de la telecousli cheia rnecanica lnstalatia de avertizare antifurt se activeaza automat la incuierea autovehiculului cu cheia de la usa conduciltorului auto sau cu telecomanda. Cu ajutorul acestei instalatii se irnpiedlca incercarile de patrundere neautorizata in autovehicul si de furt. Daca autovehciulul nu este deschis in decurs de 60 sec. 30 secunde dupa incuierea autovehiculului.• tnatetatta Vaial)ii de avertizare antifurt [I] lndicatie • Utiliza]l telecomanda sunt inchise. deoarece autovehiculul s-ar putea incuia din gre9ala. respectiv de incuiere in autovehiculele care au fast incuiate din exterior. capacul portbagajului sl capacul rezervorului raman incuiate. ATENTIE! Apasati tasta de descuiere f). va declansa semnale acustice §i optice.Pericol! a. Daca autovehiculul manda. ~i care au siquranta antifurt activata. iar instalatia de avertizare antifurt* s-ar putea activa. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actionate din interior. lnstalatia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea autovehiculului cu telecomanda. nu este perm is sa ramana persoane mai ales copii. Cum se deconecteazi'i instalatia? f) a telecomenzii.• Cum se conecteaza instalatia? Sincronizarea Daci: outovehieulul nu se descuie/incuie 10 actionarea teleeomenzii. ~i puneti contactul. lnstalatia se activeaza la aprox. apasati tasta de deblocare au-ovohlcu leie: euhipa!e cu instdltl'iie de avortizare anti fun Descriere instaiatia de overtizare ontifurt declanseazii olormo. a. lntroduce]i cheia in contact ~ . de la transmiterea semnalului. U~ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . tolositi conducatorului. Daca descuierea se face cu chela de la usa conducatorului auto. toate celelalte usi. cand se tncearca patrunderea neautorizata In interiorul autovehiculului. Dad acest lucru se intampla. numai cilnd usile 9i capacul portbagajului • Utilizarea telecomenzii trebuie sa se fad intotdeauna avand sub observatie autovehiculul.

30 sec. in loc sa clipeasca. gajului. autovehiculul motor. Daca nu 5e pune contactul in decurs de 15 sec. de la deschiderea usii. aprindere a luminilor Dacesemnalizatoarele motorului sau capacul de semnalizare. ului [ncllnatla autovehicul Contactul motor Radioul (nurnai CIJ lndlcatie de radio Audi originale) • furt. Cum se dezactiveaza Alarma se dezactiveazil manda sau cand se pune instalatia de avertizare alarma? cand antifurt. Acest inclusiv dupa incuierea zone ale autovehiculului motorului (capacul autovehiculului. se descuie inchiderea dupa punerea cu cheia de la usa conducatorului. Luminile de semnalizare a capotei la incuierea motorului si a capacului portbaautovehiculului. Daca usile. capota sunt inchise. nu clipesc. cheia trebuie intro- instalatiei numai Diodele de avertizare inchiderea antifurt. portbagajului verifica]! daca usile. va fi confirrnata. in decurs de 15 sec. acestora. usil antifurt. zone.. semnalizatoarele se vor aprinde si contactul trebuie pus. . cca. alarma se Pentru a garanta buna functionare sunt inchise. ca instalatia apoi din ce in ce de avertizare aprinsa Compartimentul Portbagajul U~ile motorului) supravegherea intarloara este in sta re de fu nctionare. cca. este autovehiculului. inseamna detecta. rarnane de avertizare antifurt Daca. Alarma Cand autovehiculul pentru numai comutatorul centralizatil seva declansa $i la descuirea $i deschiderea capacului port- functioriare • bagajului cu cheia. este in stare de contactului.js va "dezactiva" se opreste si dups incheiat ciclul de functionare.Deschiderea inchiderea Dace autovehiculul duse in contact se descuie cu cheia de la usa conduciltorului capota motorului dupa $i capacul portbagajului se inchid dupa activarea auto. se va declansa alarma alarma? sunt supravegheate: Dupa inchiderea Cand se declanl?eaza Urrnatoarele • • • • • • • conduciltorului mai rar. auto va clipi lucru indica faptul dioda din capitonajul rapid. prin scurta lncuierea co recta a usilor. anti- la aparate Interiorul autovehiculului piltrunderea => pagina 68. in una din aceste verificati la pilrilsirea glisant* autovehiculului daca toate geamu- Daca se incearcil va rile si plafonul • declansa. Alarma se deschide astfel se cu telecosi ce si-s contactul Dacil se deconecteaza este activate. unul din cei doi poli ai bateriei alarma 5e instalatie va declansa imediat. Astfel se dezactiveazil instalatia de avertizare antifurt. in timp ce a lnstalatlel de avertizare usile. lntai ca instalatia dioda. 30 sec.

. 3 seeunde. U§ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . dioda incepe sa clipeasca mai rar. lncuiaf autovehiculul. se aprinde dioda din tasta §. Fig. La urmatoarsa descuiere a autovehiculului.Deschiderea l?i 'inchiderea Valabil pentru autovahiculele: echipate ell Instalatle de averttzare antifurt Incu iati autovehicu lu I. cu trenul sau cu vaporul) sau cand acesta trebuie remorcat. 3 sec. 3 secunde. 53.. instalatia de supraveghere la remorcare se va activa automat. La urmatoarea descuiere a autovehieulului. &ATENTIE! Tn autovehiculele care au fost incuiate din exterior. animale sau obiecte mobile => lnstalatia intaqrata de supraveghere la remorcare trebuie dezactivata cane autovehiculul trebuie transportat (de ex. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. nu este permis sa ramana persoanemai ales copii.3 sec. Dezactivarea instalatiei de supraveghere remorcare Traqe]i tasta conducatorului la Instalatia de supraveghere interioara tnstatotio de supraveghere interioar6 sesizeaz6 orice miscare din interiorul autovehiculului $i declanseazii otarma. ® cu simbolul. dioda din eapitonajul usil conducatorului auto clipeste rapid eea. ~i care au siquranta antifurt activata.Q in partea laterala a usii auto => fig. 53. eea. se va aprinde si dioda din eapitonajul usii.. se va aprinde §i dioda din eapitonajul usii. eca. Dupa ineuierea autovehieulului. Pe liinga acesta. Daca instalatia de supraveghere la remorcare este daconectata. Dupa cca. dioda din capitonajul usii coriducatorului auto clipeste rapid eca. Dupa 30 sec. Daca instalatia de supraveghere interiara este dezactivata. Pe liinga aeesta. 53 Tastele instalatiei de supraveq- here interioara lnstalatia de supraveghere interioara trebuie sa se deconecteze cand exista posibilitatea declansar!i alarmei din cauza miscarli din interiorul autovehiculului de ex. Dupa incuierea autovehiculului. se aprinde dioda din tasta ~.3 sec.Pericol! • Dezactivarea instalatiei de supraveghere interioara Traqeti tasta conducatorului ® cu simbolul => fig. &. instalatia de supraveghere interioara se va aetiva automat. ~ in partea laterala a us!i . dioda lneepe sa clipeasca mai rar.

• Nu mchideti niciodatii geamul neatent Existii pericolul de riinire! sau in mod necontrolat. deoarece in caz de urgenlii. Apasati comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treapta. geamurile actionate electric) . 54 Imagine din u~a conducatorulul: Elemente de comandii. Comutatoarele pentru dispozitivele de actiorrare a geamurilor f'unctioneaza in doua trepte: Deschiderea geamurilor Tastade siguranta - Apasati comutatorul pana la prima treapta ~i rnetineti in aceasta pozijle pana cand geamul a atins pozitia dorita de dvs. ~ - . Fig. scoateti cheia din contact. Copiii ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (de ex.Deschiderea inchiderea Geamurile actionate electric Valabilpentru autovehiculele: echipate cu dispozrt.peri col de accidentare! Dispozitivul de actionare geamuri este deconectat cand usa conduciitorului auto sau a pasagerului dreapta este deschisii. mai ales cand in autovehicul riiman copii. geamurile nu se pot deschide din interior.v electric de gGarnUri &ATENTIE! • Dacii piiriisili autovehiculul. chiar ~i numai pentru putln timp. Acest lucru este valabil. 54 pentru geamul din u§a conducatorului. pentru a deschide automat geamul. Elementele de comanda • Cand inculati autovehiculul din exterior. _ Vai<!ibil pentru autovehiculele: echtpate ell de actionarn ge~1mllri Comutatorul din u!?a conducatorului ® Comutatorul => fig. ® Comutatorul pentru geamul din usa pasagerului dreapta ® Comutator pentru ® © Comutator pentru geamurile din spate* Comutator pentru geamul din usa stanqa spate geamul din usa dreapta spate Comutatorul pentru geamurile din fata Conduciitorul poote utilizo toote dispozitivele de actionare geomuri din interiorul outovehiculului. in interiorul autovehiculului nu trebuie sii riimanii persoane.

55 Pozrtionarea comutatoarelor in usa pasagerului dreapta de actionare a geamu- Deschiderea geamurilor Apasati aceasta de dvs. Dispozitivul de actionare a geamurilor este deconectat cand usa conducatorului auto sau a pasagerului dreapta este deschiss. Apasatl treapta. geamurile mai potfi actionate inca cca.l0 minute.Deschiderea inchiderea Inchiderea geamurilor Tr aqe]i comutatorul aceasta de dvs. Simbolul ~ din tasta de siguranta se aprinde cand tunctia de actloriare electrics a geamurilor din spate nu este activate (tasta nu este apasata l ® [lJ tndlcatle Dupa luarea contactului. 54 puteti scoate din functiune comutatoarele din usi!e din spate. Tasta de siguranta De la tasta de siguranta => pagina 69. _ Comutatoarele rilor tunctioneaza pentru dispozitivele in doua trepte: Fig. comutatorul pentru pentru scurt timp pana la a doua pozitie pana la prima traapta a atins ~i rnentineti pozitia dorita in pana cand geamul Valabil autovehicule!e: echipete cu dispozitiv electric de actionem qearruut Comutatoarele din u!?apasagerului din dreapta !?idin ualle din spate in aceste usi se qiiseste un comutator pentru geamurile respective. comutatorul pentru pentru scurt automat timp pana la a doua ~ com utatoru pozitie I pana la prima geamul traapta a atins si metineti pozitia in pana cand doritii a deschide geamul. Traqeti treapta. Geamurile din spate se pot deschide sau inchide numai daca acosta tasta este actionata. fig. a inchide automat geamul. .

Apasa]! tasta de deschidere ajung in pozitia a pana Daca bateria autovehiculului a fost deconectata :. La eliberarea tastei procesul de inchidere este intrerupt imediat.Pericol de ranirel • Din motive de siquranta inchiderea ~i deschiderea geamurilor de la telecornanda se face numai de la 0 distanta de 2 metri fata de autovehicul. se pot _ .. Trageti comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treaptii. procesul de Inchidere poate fi oprit. pentru a nu exista pericolul unei riiniri. dispozitivul de actionare automata a geamurilor este scos din functiune.Dispozitivele de actionare geamuri sunt scoase din functiunedoar ciind una din usile din fata a fost deschlsa. pentru a inch ide automat geamul.Traqeti comutatorul pana la prima treapta ~i mentlnetl in aceasta pozltie pana cand geamul a atins pozltia do rita de dvs.js geamurile:::::. &ATENTIE! Valabil entru autovehic uie!e: echipate cu dispozitiv electric de actionare qeamun p Deschidereal?iInchiderea geamurilor sistemulde "inchidere centralizata La descuierea §i incuierea autovehiculului deschide. 6 La eliberarea cheii sau a tastei de inchidere a telecomenzii. de la telecomanda cand geamurile Vaiahi! pentru autovahiuutele: GChipate cu disnozr. de la cheie . In timpul actionarii tastei de inchidere. geamurile mai pot fi acti onate inca cca. Tineti cheia in incuietoarea :::::.respectiv inchide si geamurile. inchiderea Apasati usii conducatorului auto in pana cand se inchid toate geamurile geamurilor tasta de inchidere de la telecomanda pana cand se inchid toate [l] lndicatie Dupa luareacontactului. miscarea geamului trebuie observata. Defectiuni In functionare Scoaterea actlonare din functiune a geamurilor a dispozitivului automat de .iapoi conectata.[Ineji cheia in incuietoarea usii conduciltorului in pozitie pana cand se deschid toate geamurile.&. Se pune in functiune in felul urrnator: ~ .10 minute. Deschiderea de deschidere.v electr!c do aettonoro qeamu-i geamurilor dorita. &. Deschiderea geamurilor de la cheie prin • Nu inchideti niciodata geamul neatent sau in mod necontrolat .Deschiderea i inchiderea Inchiderea geamurilor Inchiderea pozitie geamurilor de incuiere.

comutatorul pentru trapa/plafon glisant este scos din functiune. _ Fig._ apoi inca 0 dispozi- Vaiabi! pentru autovehicu!ele: echipate cu tra pa/plafon giis<]nt Deschiderea/Ridicarea secunda. 56 =. Trapa se deschide Tn pozitia confort.Deschiderea !?iinchiderea • Hidlcatl geamul complet.10 minute. din pozitla 0 scurt. CD Deschiderea completa Hotitl comutatorul In pozitia Tn aceasta pozitie. prin actionaraa comutatorului tivului electric de actionare a geamurilor. Trapa Valabil pontru autovehicu'e!e: echipate cu tr apa/plafon glisant Descriere Trapa/plafonul glisant este cornandata/comandat de la comutatorul rotativ => fig. pentru a ridica ~ . Sistemul Deschiderea trapei in pozitia contort reduce zgomoteie produse de vant. comutatorul se va fixa. • Eliberati comutatorul si actionati-l automat este activat din nou. pot aparea zgomote puternice cauzate de vant. Rabaterea Hotiti comutatorul In pozitla 0. 56. Glisarea plafonului se poate face cand comutatorul se gase§te in pozitia @. Apasati comutatorul plafonul cotnptet. trapa/plafonul glisant mai poate fi actioriata/actionat inca cca. (0. Daca una din usi!e din fata este deschisa. Com utatoru I rotativ are mai multe trepte corespunzatoare diferitelor pozitli de inchidere §i deschidere a trapei $i tunctloneaza numai cu contactul motor pus. Dupa luarea contactului. 56 Imagine din platen: Comutator rotativ pentru trapafplafonul glisant Pozttta contort - Hotiti comutatorul in pozitia => fig.

fig.:ltDate ::: r:¥A~! . pentru a inch ide trapa automat. iind parasolarul este tras. va recornandarn sa derulati parasolarele.Pentrua deschide trapa intr-o pozitie intermediarii. trapa poate fi oprlta in orice pozitie => & ATENTIE! _ Nu lnchldetl niciodatii trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . respectiv apasa]i tasta de inchidere de la telecornanda. va.Traqe]i comutatorul $i mentinetl-l astfel pana candtrapa coboara in pozitia dorita de dvs. Pentru aceasta. tehnice . poate fi in Insteletiei de climatizare. lndicatiisuplimentare referitoare la inchiderea confort is poqino 73.Hotiji comutatorul in pozitia => pagina 72._ _ Vaiabil pentru autovehiculele: echipate eu treos/plalon qiisant s! incbidere centralizata Inchiderea confort TropolPlofonul glisant poote fi inchis $i din exterior.Deschiderea i inch ide rea . inchidereatrapei . fig. Dadl parcati autovehiculul la soare. selectorul trebuie sa se gaseascain pozitia =:> pagina 72. pana cand trapa/plafonul glisant se inch ide => &. .abil pentru autovehicu!ele: schipate eu trapa solars /plaron qlisant Parasolarul din rrapa Celulele solare din plafon livreazii energie pentru ventilarea inchiderea de siguranta Plafonulglisant este prevazut cu proteciie contra supratnciircarii. la parcare sau in cazul unei C ploi bruste. scoateli cheia din contact. Parasolarul lisant se va deschide automat odata cu glisarea trapei. Printr-o noua tragere a comutatorului. Ciind trapaestetnchlsa. 56 =:> &. 56. parasalarul paate fi derulat cu mana.Pericol de ranirel La parasirea autovehiculului. Daca regim de functionare normals nu se poate Tnchide. ® &ATENTIE! Nu mchideti niciodata trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat .Pericol de ranire! &. Indica1i1Je deplasare de In'dicatiile de utilizare Ajutii-te singur ~. trebuie sa aveti Tnvedere ca plafonul sa fie Tnchis. &. echipate cu trapa/ptaton qlis ant Valabilpentru autovehlcu!ele: Inchiderea Tragerea - . plafonul a atins pozitia do rita de dvs. apasatl $i mentineti comutatorul apiisat pan a cdnd. g inchis tragand de selector. pentru a putea inch ide trapa manual => ® Mentine]i cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto in pozitie de inchidere.Traqeti camutatorul scurt.

Traqe]i qearnul larnpii de plafon In jos. Mentineti trapa. 58 plafon: pentru caz de Imagine din Manivela actionarea in necesitate In caz de urqenta. pe parasolar 9i nu poate fi manevrat este fixat Valabil pentru autovehiculete: echinate ell trape/plalun glisant Actionarea de urgenta Fig. 57 Imagine din plafon: Punct de plasare a surubelnitei Asezati surubelnita (din trusa de scule) cu capatul plat in partea din spate a geamului lampii de plafon => fig. - CD pina la capat Tn orificiul hexagonal manivela apasata ~i rotiti-o pentru a inch ide Apoi aseza]i la loc q earnul larnpii: mai intai prinde]i clemele de plastic ~i apoi apasati geamulin sus. _ .i manivela care se gase~te ln sistemul de sutinere a capacului => pagina 357.• ca 0 trapa interior obisnuita. 58. Fig. Scoate]. 57. Apasati manivela 0=> fig.Deschiderea !?iInchiderea Se utilizeaza Capitonajul separat . Rernedla]i detectiunea. trapa poate fi lnchisa manual.

cu intensitate radusa.Luminile i vizibilitatea Luminile~i vizibilitatea Luminile Aprindereal?istingerea luminilor Lumina de intillnire se aprinde numai cilnd contactul este pus. luati in conside- rn lndicatie Fig. suplimentar fata de lumina de pozitie. 59 In pozltia . . Pentru unele tari. se aprinde §i lumina de lntalnire.Rotiti lntrerupatoru I pe pozitla ~D. se va auzi un ton de avertizare. La pornirea motorului §i dupa luarea contactului. • La folosirea dispozitivelor rare prevederile legale .:oo~. -'¥- • Cand luminile autovehiculului sunt aprinse §i se scoate cheia din contact. de drum Aprinderealuminii de inUlinire/luminii .Rotitiintreru patoru lin pozitia o.Rotitiintrerupatorul ::::}fig. se va comuta automat pe lumina de pozitie. atata timp cat usa conducatorului va fi deschisa. 59 Imagine din tabloul de bord: Intrerupator lumini Aprinderealuminii de pozitie .Apssatl maneta pentru lumina de drum In fata ::::> pagina 81. .• de iluminat descrise. Stingerealuminii .

Luminile vizibilitatea Valabi! oeruru autovehicufele: echipate cu lumina de deplasare automata Lumina de deplasare automata (supravegheata de senzori) Lumina de deplasare cuprinde lumina de Intalnire.60 Imagine din tabloul de bord: intrerupiitor lumini Lumina de lntalnire coman data de senzori are aceleasi caracteristici ca §i lumina de deplasare:::::. &ATENTIE! • Luminile de deplasare automate au 0 funcie de asistenta. Daca intensitatea luminii scade Ide ex. c6nd comutatorul pentru lumini se af/a in poziiia "AUTO". iar dupe scoaterea cheii din contact se va stinge si lumina de stationare. precum ~i pe intuneric. lumina de stationare. pagina 75. lumina de deplasare. nu lipiti autocolante pe parbriz in domeniul de actiun e al senzorilor. Activarea luminilor de deplasare Rotiti intrerupatorul ~ fig. luminile pentru mersulTnapoi si becurile pentru luminarea nurnarului de Tnmatriculare. • Pentru a nu influenta buna functionare a functillor automate: lumini de deplasare sl antiorbire oglinzi. • La folosirea dispozitivelor derare prevederile legale. dupa luarea contactului se va stinge lumina de intalnire. aprindeti intotdeauna lumina de drum ![O. Astfel. 60 in pozltia AUTO. farurile de ceata ~i larnpile de ceara spate. ploaia sau ceata . de iluminat descrise. Senzorii de intensitate din ca rcasa oglinzii retrovizoare supraveg· heaza intensitatea luminii exterioare.in stfel de condltli de deplasare. ~ . De la comutatorul => pagina 75 se pot aprinde manual lumina de stati oriare. luati in consi- Fig. Cand intensitatea luminii revine la valoarea anterioara. Senzorii de lumina nu pot recunoaste de ex. • Cand este activate functia automata a luminilor de deplasare. =>&. se va aprinde simbolul cor espunzator din comutator. luminile se vor stinge Lumina de deplasare se va aprinde/stinge automat. rn lndicatie Dezactivarea luminilor de deplasare Hotiti Intrer upatorul in pozitia O. conduciitorul auto nu va mai trebui sii-~i abata atentia de la trafic pentru a aprinde sau stinge farurile. la intrarea intr-un tuneD sub valoarea stabilita din fabricatie. in iunctie de intensitatea luminii mediului ambiant. lumina de deplasare se va aprinde automat. Cand comutatorul se gase~te Tn pozitia AUTO.

se aprinde simbolul}D lntrerupator. Aprinderea farurilor .Apoi rotiti tntrerupatorul .=> pagina 75. fig._ .Luminile vizibilitatea • 0 detectiune este indicate prin afisarea unui simbol de avertizare in tabloul de instrumente => pagina 37. • Lafolosirea dispozitivelor rareprevederile legale. _ Valabil pentru autovehiculale: lamp! spate U~mpilede ceata din spate 0$ De 10 tntrerupiitorut de lumini se aprinde $i lampa de ceo/a din spate. de ce ata to -f!_. fig.=> pagina 75. 59 nu pe tn pozitia :::oo~ sau ~D. pana la prima traapta CD Avertizare! Pentru a nu-i orbi pe ceilaltl participant! la trafic.=> pagina 75. . ® pentru Valabil pentru autovahiculele: echipete ell Farurile de ceata ~D feruri de Carid luminile de ceata spate sunt aprinse se aprind si simbolurile }D i?iO* de langa intrerupator. De 10 intrerupiitorul de lumini se aprind $i farurile de ceata. fig.Actionati intrerupatorul CD.Roti]iIntrerupatorul simbolul fD. luati in conside- - Rotiti apoi lntrerupatorul pozltla ::oa~ sau ~D. -f!_. lampile de ceaja spate trebuie aprinse numai eand sunt indeplinite condltiiie prevszute de legislatie. 59 In Actionatl intrerupatorul pana la a doua treapta a aprinde lampa de ceata din spate. Cand 0 remorca prevazuta cu lamps de ceata in spate este tractate cu ajutorul unui dispozitiv de rernorcare se va aprinde automat numai lampa de ceata a remoreii._ de iluminat descrise. de Ifmga Cand farurile de ceata sunt aprinse.Hotititntrerupatorul simbolu lOt -f!_. 59 nu pe .

61 Cand sistemul este activat sl este Dunkelheit intuneric. senzorii primesc putina Functia Coming-Home Imagine din tabloul de bord: Comutatorul Coming- Fig. luminile exterioare raman aprinse cca. Luminile de deplasare sunt stinse 9i contactul Daca este Intuneric. de la tasta () a telecomenzii. QJ Apasa]i butonul (}5 => fig. Simultan luminile de stationore. pozitla O.Luminile ~i vizibilitatea Valabil peruru autovebicule!e: echipate ell lampi ru scnzor Dezactivarea functiei Functii1e Coming-/Leaving-Home Functio Coming-/Leaving-Home zonei din jurul autovehiculului. a evita 0 comutare neintentlonata. poatefi rnodlficata de catre 0 persoans spacializ ata . pozitia pentru 61 pentru a-I scoate din pozltla de blocare. Aceasta perioada in care luminile exterioare rarnan aprinse. Rotiti butonulln Apasa]i butonul. este luat..perioada maxima este de 60 secunde. . neintentionata.: • • • Butonul (jJ se afla in pozitia 1. luminile exterioare corespunzatoara se vor aprinde la deschiderea usli conducatorului. 1. Rotltl Apasati butonulin butonul. se vor aprinde farurile de ceatii. Dupa inchiderea usilor 9i a hayonului. luminile de la spate $i becurile culare. pentru a evita 0 comutare Functia Coming-/Leaving-Home este cornandata de senzorii din carcasa oglinzii interioare. sistemul este In stare de functionare. lumina sau deice. 61 pentru a-I scoate din pozitla setveste la iluminarea pe intuneric. luminile exterioare vor mai ramene aprinse inca 30 sec. 2 minute. Atata timp cat 0 u~a sau hayonul sunt deschise. Functia Leaving-Home La descuierea autovehiculului exterioare se vor aprinde. numarutul de tnmatri- de blocare. luminile ~ ILeaving-Home Activarea funotlel Apasati butonul (}5 => fig. pentru a lumina drurnul. Daca urmiltoarele criterii sunt indeplinite.

• . dupa 60secunde~ pagina 65.• de iluminat descrise. 0 pute]i lasa activate permanent. Apasatl tasta -. a ecronului si iluminoreo consolei centrale poote fi reqlata numoi cand luminile outovehiculului sunt oprinse.i . pentru a reduce luminozitatea. Fig. intensitatea luminii tabloului de bord. el va functiona numai in conditii de intuneric .sau la incuierea automata a autovehiculului. uitlizarea functiei ComingILeaving-Home determine descarcarea baterieie autovehiculului. bord poate fi reg lata. pentru a rnari luminozitatea. a ecranelor si iluminarea consolei centrale se poate regia prin apasar ea tastelor +:... • Lafolosirea dispozitivelor rare prevederile legale . Deoarece sistemul este comandat de senzarul e lumina. d • Ladeplasareape distante scurte. farurile de ceata ramase aprinse se vor stinge . efectuatideplasari pe distantsmai lungi.Luminile vizibilitatea Stingerea luminilor exterioare are loc automat la deschiderea usii conduciitarului. lIuminarea aparatelar de bard [IJ lndlcatie • Daciidoriti sa utilizati functia Coming-/Leaving-Home. Pentru avii asigura ca bateria nu se descarca. luati in conside- Luminozitateo tobloului de bord. este pus luminozitatea indicatoarelor din tabloul de C€md contactul La punerea contactului. Carid luminile sunt aprinse Cand luminile sunt aprinse. 62 lIuminarea instrumentelor de bord - Apasati tasta +. • Lapunereacontactului.

pentru a evita neintentionata. _ faruri - Apasa]i butonul i. portbagaj nelncarcat Autovehicul complet ocupat. eomutare Pazitii de reglare Pozitiile corespund urrnato arelor grade de tncarcare: CD @ Autovehicul fala ocupat.D Unghiul de inclinare 01fosciculului lurninos poote fi reglot tn iunctie de grodul de tncorcare 01outovehiculului. Hotiti butonulin pozitia dorita. portbagaj neincer cat . cand lumina de lnttilnire este aprinsa.Luminile i vizibilitatea vetebu pentru autovehiculele: echipate cu reqiare a ferur'ilor Reglarea farurilor t. reqlati farurile astfel lncat fasciculul luminos sa co boarel js Vatab!l pen tr u autovehiculele: echipate cu far un Xenon Reglarea dina mica a farurilor Farurile echipate cu larnpi Xenon. 0 Apasati butonul. portbagaj incarcat Avertizare! Regla!i farurile astfel incat sa nu-i deranjeze ceilalti participan]i la trafic. franare). o (]) CD Autovehicul complet ocupat. Daca autovehiculul este foarte lncarcat. 63 pentru a-I seoate din pozitla de bloeare. accelerare. 63 Sistem reglare defectiune este s ernnalizata prin aprinderea unui simbol de avertizare in Auto-Check* => pagina 38. in functie de gradul de tncarcare $i de regimul de deplasare (de ex. portbagaj lncarcat Locul conducatorului auto ocupat. o eventuala Fig.D => fig. se reqleaza automat la punerea contactului motor lli in timpul deplasarii.

se poate octiono $i lumina de pareare $i semnalizarea tuminoosa. pentru avarie. Fig. lnstalatia de semnalizare avarie tunctioneazasi cand contactul este luat. toate luminiledesemnalizare ale autoveh iculului clipesc simultan. 65 Maneta pentru luminile de semnalizare sl lumina de drum si lumina de drum ~ are urrnatoare!e . lntr-un caz de urqenta.Luminile vizibilitatea lnstalafla de avarie A uistalotia de semnalizare avarie serveste 10 otentiotuuea cetoriatti participanti 10 tratie asupra faptului co aveti probleme eu autovehieulul dvs. [lJ lndlcatls Activati instalatia de semnalizare avarie atunci cand: • • • ajun qeti lntr-un blocaj de circulatie ave] i 0 pana.Acticnatl rntrerupatorul ~ => fig. Lam pile de controlpentru luminile de semnalizare ¢ ¢ §i 0 lamps de control dinlntrerupator!fl!. vor clipi. a porni sau opri instalatia de semnalizare Cand instalatia de semnalizare avarie este In functlune.. semnalizare vor aprinde automat. 64 Consola centra Iii:intrerupiitor pentru instalatia de semnalizare avarie . tractati sau suntetl tractat de un alt autovehicul. 64.js Maneta semnalizatoarelor ¢ de drum ~D ¢ !?ia luminii De 10 moneta de actionare a luminilor de semnalizare si a luminii de drum. se luminile de Maneta pentru luminile functil: de semnalizare Fig. in cazulunui accident cu declansare a airbag-urilor.

semanlizatorul se decupleaza automat. la schimbarea de deplasare. stanqa. . pentru a stinge lumina maneta inspre fata. 5e va aprinde lam pa de control corespunzatoare ¢ respectiv9 in tabloul de bard ~ pagina 22. numai cand nu-i stanjeniti pe ceilalti participanti la trafic. respectiv la stanqa. _ Claxonul luminos ~D Actlonatl zarea maneta Tnspre volan. In [os.chiar si atunei cand luminile autovehiculului sunt stinse. pentru a activa avertilurnlnoasa.Luminile i vizibilitatea Semnalizare Actlonatl pentru Actionati ve]i sesiza pentru fig. • Avertizarea luminoas6 este aprinsa atata timp cat se mentins actionata maneta . pentru in dire ctia punctului a semnaliza scurt de trei ori. Aduceti de drum. 65 pentru ¢ c> ln sus pana la capat ~ pagina la dreapta. Lumina de drum ~D Actionaf drum. • Cand lumina de parcare este aprinsa. pentru respectiv a din Actlonat. de ex. 0 rezistenta relor. pErespectiv in jos. pe partea respectiviL Luminile de parcare se aprind numai cand contactul este luat. aprinde tn sus.uati contactul maneta lumina motor. • Lumina de drum se poate aprinde numai daca lumina de lntalnire este aprinsa. maneta In pozltia initiala. • Dupa un viraj. Tntabloul de bord se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. pana In punctul ~i rnentineti-o de functioriare benzii durata (sus sau [os) In care In aceasta pozitie. Lumina de parcare l. respectiv avertizarea lurninoasa. a semnalizatoa- Indicatii de functionare maneta a semnaliza maneta a stabili 81. se vor aprinde cu intensitate redusa si farurile $i larnpl!e din spate. a semnaliza • tnstolatia de semnalizarefunctioneaza numai cu contactul motor pus. de rezistenta ~i Actiona]t maneta eliberati-o. de parcare din dreapta. pentru a aprinde lumina de (}) Avertizare! Folosif lumina de drum. Tn tabloul de bard se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D.

10 minute.Aduceti intreru patoru ® in pozitia I. la aprindere si stinqere. pentru respectiv a aprinde sau stinge lumina de lIuminareazonei interioare fata a autovehieulului cuprinde$i lumini de eitit pentru conducatorut auto $i posageruldreapta.Aduceti Intrerupatorul Luminile interioare ® in aprinse I . luminile se vor aprinde la scoaterea cheii din contact. ~ Luminile - fata Apasa]i tastele ®.ja ®::::. Intensitatea luminilor este reg lata automat de un senzor alluminozitatii exterioare. Prin contactul din usi. luminile interioare se vor aprinde imediat ce autovehiculul este descuiat. sau usile sunt deschise. Pe langa aceasta. la inchiderea lampa se va stinge. luminile interioare se sting. pentru a evita descarcarea bateriei autovehiculului. Fig.> luminilor . torpedo din partea pasagerului automat dreaptase conecteaza - Deschidetl torpedoul lampa torpedoului doului cand lumina torpe- de pozitie sau de drum este aprlnsa. Cand 0 u§a este deschiss. dupa Tnchiderea usilor. Lampa din stanqa.66 Imagine din platon: lIuminare inte- rloara tata Comutatorul fig. La Tncuierea autovehiculului sau la punerea contactului. 30 sec. Lumina se va stinge la cca. 66 pentru comandarea interioare fata are urmatoarele Iunctii: lntrerupatorul cu contact in Ul?8 pozitie mijlocie.Luminile i vizibilitatea or Luminileinterioare tampile interioare fata ~i lampa din torpedou Stingerea luminilor interioare ¢ - Aduce]i tntrerupatorul de citit din ® in pozitia O. . iluminarea interloara se va stinge dupa cca. u citit din dreapta.

• La punerea contactului. La aprinderea luminii de pozitie sau a luminii de drum.js . Consola centrals va fi lurninata de deasupra. se aprinde 0 larnpa. 67 Imagine din plafon: lIuminarea ambientalii Luminile pentru citit se vor aprinde $i stinge de la tastele ~ .litatea lIuminarea ambientala Ifuminarea ambientalo asiguro iluminarea un or elemente de comando importante. deasupra parbrizului.Luminile vizibi. 68 Imagine din plafon: Luminile de citit pentru locurile spate Fig. se aprind larnpile din manerele usilor. Lampile pentru citit din spate Fig. lluminarea amblentala nu poate fi oprtta manual.

69 Imagine din partea superloara a portbagajului: lluminare portbagaj Fig. larnpile din portbagaj se sting autornat. se tndeparteazo umidi- Fig.Luminile vizibilitatea lIuminarea portbagajului Incalzirea parbrizului \iW toteo. in functie de temperatura exterioara. Cand lncalzirea este porn ita. Vizibilitate Va!abilpentru autovehicule!e: echipate cu oer briz ell Incalzirea parbrizului functioneaza numai cand motorul este porn it.js - Actlonati tasta @ pentru a porni sau opri Incalzirea parbrizului ==> fig. lncalzirea parbrizului porrieste automat. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. 70. Cand motorul este rece. incalzirea parbrizului se va deconecta automat. insa poate fi ~i mai scurta. in pozitia ECON Incalzir ea parbrizului este dezactivata. 0 alta se lampe gase~te pe partea interioara. Durata de Incalzire este de maxim 6 minute. la temperaturi exterioare sub +5'C. 70 intrerupiitor pentru inciilzirea parbrizului Lampile gasesc in partea superioara a portbagajului. sub pragul de lncarcare. . insa poate fi ~i mai scurta. Durata de incalzire este de maxim 6 minute. se Lampile fig. Prin tncatzireo parbrizului. in functie de temperatura exterioara. iar temperaturile exterioare sunt sub +5'C. aca capacul portbagajului rarnane deschis mai mult D de 10 minute. 69 se aprind automat la deschiderea capacului => porbagajului. Temperatura interioere trebuie sa fie astfel reg lata lncat instalatia de climatizare sa functiorieze in regim de lncalzire. La selectarea pozitiei @. cand se afla in pozitia AUTO.

tncalzirea parbrizului se deconecteaza automat. 71 [ntrerupator pentru inciilzire lunetii Fig. . in tasta se aprinde 0 larnpa de control. 71. se tndeparteaza umiditoteo. 10 minute. Prin reducerea eonsumului de curent se ecoriorniseste carburant =:> pagina 275 . • Va racornandam sa lnlocuiti imediat parbrizul. La temperaturi exterioare de peste 0 °C. 72 Parasolare Actionati tasta QiD pentru a porni sau opri tncalzlrea lunetei =>fig. din cauza unei lovituri de piatral. oglinzile retrovizoare vor fi 9i ele lncalzite". tncalzirea lunetei se opreste automat dupa eca. _ Atata timp cat este pomita tncalzirea lunetei. pentru ca ln stalatla de climatizare sa poata functions din nou la capacitate maxima. Incatzlrea lunetei functioneaza numai cu contaetul pus. opriti Incalzirea. pentru a impiedica lilrgirea fisurii. Parasolarele Folosireo porasolore/or poote mati siquranta in trafic. Cand incal· zirea lunetei este porn ita. in furictie de temperatura exterioara. Fig.• Incalzirea lunetei QW Prin tncaizirea lunetei. ~ lndicatie pentru mediu De in data ce luneta este uscata.Luminile vizibilitatea [l] lndlcatie • Tn cazul in care apare 0 flsure in parbriz (de ex.

acesta nu se va opri imediat.) Actionati tasta. 72. Ruloul parasolar (uelle din spate) Traqe]i ru loul si agatati-I ale usii ~ fig. Fig. se deconecteazil automat.Luminile i vizibilitatea Parasalareleentru conducatorul auto 9i pentru pasagerul dreapta p potf scoasedin suportii centrali si pot fi rabatate spre U9i ~ pagina 86. fig.• ® elebl pentru autcvebicule!e: echipate cu rulou parasoiar (U9i spate) 'i'! rulou parasolar IllIo.. ci doar dupa ce a ajuns la capat. Dad se ia contactul motor in limp ce ruloul parasolar se aflil in rniscare. 74 Tasta pentru ruloul electric de la luneta in car liqele din ramele de sus Ruloul parasolar (luneU. Fig.. 74. Ladepalsarea capacului se va aprinde automat lampa din oglinda*dinplafon. ~ .. in timpul rldicarii/coborarii rulorului. 73.1 Ruloulparasolar Geamurile usilor din spate $i luneta sunt prev6zute cu un rulou parasolar. acesta poate fi rulat in directie opusa prin actlonarea repetata a tastei. pentru a rula sau a derula ruloul parasolar al lunetei :::::> fig. CD Oglinzile pentru machiaj din parasolare sunt prevazute cu un capac.73 Rulou ridicat la o u~a din spate Dupa ce ruloul parasolar allunetei s-a desfasurat complet. Ea se va stinge la reasezaraa capacului $i la rabaterea parasolarului .

Luminile i viz. cand 0· dori]i sa Stergere temporizata <s. poate aparaa o defectiune. CD. in pozitia . la a temperatura de -5 °C in interiorul autovehiculului. Ruloul va putea fi actioriat din nou numai dupa ce Tn autovehicul temperatura crests peste aceaste valoare limita . in pozitia 1 printr-o singura curse./l Aducetl maneta in sus. 75 Maneta de actionare a ~tergatoa· relor de lunetii: Maneta de actio nare a starqatoarelor pozitii: =:> fig.• ~tergatoarele de parbriz $tergatoarele de parbriz iP De 10 moneta de actionare a sterqotooretor de parbriz se actioneoza sterqatoare!e $i dispozitivul automat de sterqere/spatare. Fig. EI va putea fi folosit numai dupa 0 scurta perioada de timp. • Din cauza pierderii ftexibilitatii materialului ruloului la temperaturi negative.ibilitatea []J lndlcatle • Daca ruloul este actionat de mai multe ori la rand. sistemul electric de cornanda se va decupla. 75 are urmatoarele $tergere printr-o singura ouraa Aduce]i starqetl maneta parbrizu in jos.

Candluminile autovehiculului sunt aprinse. se pot deteriora cat ~i motorul de actionare a sterqatoarelor! inqhet. Oprirea l?tergatoarelor .Aduceii maneta in poitia @. "inlocuirea lamelor sterqatoarelor" . CD Avertizare! la prima folosire a sterqatoarelor. verifica]i acestora nu sunt Inqhetatel Daca porniti iar lamelele acestora sunt inqhetate. Dupaee sterqerea a fost tntrerupta. pentrua nu activa ~i instalatia de sterqere a farurilor*. Acest lucru vaduee la consumul inutil de apa. duzele pentru spalarea parbrizului lncalzite. pentru a actions mecanismulde curetare a parbrizului trebuie sa traqe]i de rnaneta scurt.Eliberati din nou maneta. loc 0 ultima sterqere.Luminile i vizibilitatea - Deplasati comutatorul pauzelor intre @. pentru a stabili durata sterqeri.Instalatia iar sterqatoare!e mai functioneaza de spalare se opreste inca eca. & ATENTIE! Pentru asigurarea unei viztbilitati bune sunt necesare sterqatoare de parbriz in perfects stare => pagina 90. Cornpletati cu apa => pagina 324 .Aducsti maneta de l?tergere/spalare in pozitia 0. Dispozitiv automat .• rn lndicatie ~tergiitoarele de parbriz si instalatia de spalat parbrizul functlcneaza numai cand contactul este pus.Aduceti maneta in sus.Pericol de accidentare! $tergere lente .Aduceti maneta $tergere raptda . asiquratl-va ca in rezervor se gase~te apa suflcienta pentru spalarea parbrizului. de la sterqerea la cilteva secunde va mai avea sunt reglate ~i In vor fi temporizata Candeontactul este pus. in pozltia in sus. inainte de a porni in deplasari lunig. . in corid itii de daca lamelele sterqatoarele atilt lamelele . 0. in pozltia 0. Pauzele sterqere de functie de viteza. 4 sec.

Pentru a garanta functionarea pe timp de lama. fig. 78 Fixarea lamelei ~ . 76 rnobila Faruri cu duzii Fig. 76. trebuie tndepartata qhaata stzapada de pe duze.Luminile i vizibilitatea Valabf l pentt-u autovehicuie!e: echipate ell instalatie de curatare fe rur! inlocuirea lamelor !?tergatoarelor Lamelele In stare perteco de tunctiotiare osiquri: bunii vizibilitate. 0 Instalatia de curatare a farurilor Fig. 75 tragand de manor mai mult de 1 sec. La intervale regulate. curatati geamurile farurilar de materiale aderente (insecte strivitei. actionate de presiunea apei => fig.• Fig. Duzele vor iesi din bara de protectie. actio nati dispozitivul automat de sterqere/spalare ee pagina 88. ®. 77 lamelei Scoaterea Cand luminile sunt aprinse. de ex. . cu ajutarul unui spray.la alimentare.

incazul in care sterqatoarele sunt foarte murdare.Irnpinqeti piesa de blocare de saqaata In suportul bratului => pagina 90. lamelele trebuie schimbate 0 data sau _ . nu vopseaua capotei motorului. sterqatorului.Scoateti lamela ® din bratul Fixarea lamelei . din cauza resturilor insectelor.lmplnqet: partea care blocheaza a lamelei lamela. _ spate maneta a oglinzii de jos a din partea devine vizibil. In Reglarea marruala pe pozltla antiorbire a oglinzii interioare Pozitia normalfl Deplasati spre fata maneta din partea de jos a oglinzii. bratul sterqatorului. fig. 78@. Suportul de fixare pe bratul sterqatorulul Reglarea In pozitia antiorbire Deptasa]i spre oglinzii. de aoua ori pe an. 0. In sensul indicat ®. cu 0 substanta de curatare. 77 Oglinzile retrovizoare blocheaze partea directia indicata de saqeata => pagina 90. In bratul sterqatorului pana se blocheaza.Luminile vizibilitatea Scoaterealamelei .pericol de accidentare! • Dinmotive de siguranla. . de ex. [ine]i lamela ferm. lei~ • Pentru a evita zqarierea parbrizului.impingeti sterqatorului care de pe parbriz.Ridicati bratul . lamelele ~tergatoarelor trebuie curatate la intervale regualte.Assza]! noua larnela fig. . . pe noua larnela. &ATENTIE! • Cilnd bratele sterqatoarelor sunt puneti contactul! Se poate deteriora ridicate de pe parbriz.Asezati din nou sterqatorul pe parbriz. . curatarsa lamelelor se poate face cu un burete sau 0 Iaveta .

Activarea functiei antiorbire Apasati tasta aprinde. Lampa de control de culoare verde. respeetiv atunei ca nd fascicul ullum inos incident n u este ecranat de alte obiecte. => fig.lam pa de control @se sti nge. din carcasa oglinzii se aprinde. • Sistemul de antiorbire automat tunctioneaza la parametrii normali numai atunei cane ruloul parasolar* allunetei este ridicat. 79 Oglinda interioara cu reglare antior- • La dezactivarea functlei antiorbire pentru oglinda interioara. Cand tunctia antiorbire este activata. se va comanda automat f unctia antiorbire. atata timp cat functia antiorbire este activate. Fig. Senzorii pentru lumina de deplasare au'tomrrta" Cu ajutorul senzorilor amplasati in o qlinda.js rn lndicatie bire: Lampa de control ~itasta activare/dezactivare Dezactivarea turrcttel antiorbire Apasati tasta ® => fig. . ® 79 . cand comutatorul se afla in pozitia AUTO. ea nu functioneaza cand: • • sunt aprinse luminile interioare se sele cteaza treapta de mers inapoi. 79 . Funciia automata antiorbire poate fi activate sau dezactivatii cand este necesar. • Pentru a nu influanta buna functlonare a furictiilor automate: lumini de deplasare si antiorbire oglinzi. se va dezaetiva ~i functia antiorbire pentru oglinzile exterioare.lampa de control @ se Functia antiorbire Functia antiorbire se activeaza la tiecare punere a contactului. nu lipiti autoeolante pe parbriz in domeniul de actiune al senzorilor.Luminile vizibilitatea Vatabi! pem ru au tovehicule!e: echlpate ell oqlinda inteticara cu reqlare automata entlorbire Reglarea automata a pozitiei antiorbire a oglinzii interioare Oglinda i§i rnodifica indicele de reflexie automatin tunctie de intensitatea fasciculului luminos incident. in functie de conditiile de iluminare din exterior=> pagina 76.

ambele oglinzi exterioare pot fi reg late manual prin apasarea marginii acestora . prin lovire la executa rea manevrelor). pozitia oglinzii va fi mernorata automat cdata eu memorarea pozitiei scaunului =. Rabaterea oglinzilor .Astfelln timpul parcar!i este asiqurata vizibilitatea spre bordure.Rotili comutatorulln exterioare* pozitia • Oglinzile cu suprafete eurbe (convexe sau asferice*) rnaresc carnpul vizual. @. Atunci cand functloneaza incalzlr ea lunetei =. Oglinda revine la pozitia initiala la deselectarea treptei de mers lnapoi §i la atingerea unei viteze de peste 15 km/h. prin actionare electrica. • Atunci cand pozitla carcasei oglinzii a fost rnodlficats sub actiunea unor factori externi (de ex.> pagina 86. suprafata oglinzii se tnclina putin In jos. 80 Imagine din cotiere: Buton rotativ pentru oglinzile exterioare* La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conduciitorului. ® CD CD Avertizare! . Reglarea oglinzilor exterioare .• . trebuie sa rabateti oglinda complet. pentru protectia In parcare sau la executa rea manevrelor In spatii lnguste. De aceea eu aeeste oglinzi nu se poate apreeia eoreet distants fata de la autovehiculele din spate. Carcasa oglinzii nu trebuie In nici un caz reqlata manual. Functia de Inclinare a oglinzii pasagerului dreapta* La selectarea treptei de mers lnapoi.Rotili butonul in pozitia => fig. respectiv la rotirea butonului rotativ In pozitia CD sau @. CIJ lndicatie in situatia In care reglarea electricii nu mai este posibilii. Rabaterea* oqlinzilor exterioare se recornanda de ex. Memoria Fig. Totusi. 80 (oglinda conducatoruluil sau In pozitia (oglinda pasagerului dreaptal. supratata oglinzii va fi lncalzita In functie de temperatura exterioara.> fig. obiectele apar mai mici In oqlinda.> pagina 101. 80 @l. daca este comutat pe oglinda exterioars din stanqa (butonul rotativ In pozitia =. deoarece se poate deteriora mecanismul.Actionatl butonul rotativ si astfel pozitio nati oglinda. astfeltncat sa se asigure 0 buns vizibilitate spre spate.Luminile i vizibilitatea Oglinzile exterioare Oglinzile exterioore incalzirea oglinzilor* se regleoz6 electric.

_ ________________________ 1 . La actlonarea ilurnlnarii interioare si la seleetarea treptei de mers inapoi. niei oglinzile exterioare nu vor putea fi reglate in aceasta pozitle. oglinzile revin la caracteristicile initiate.Luminile l?ivizibilitatea Valab!l pentr-u autovehiculeie: echipate ell oqli nzi exterioare ell reqlare autiorhire automata Reglarea automata a pozitiei antiorbire pentru oglinzile exteriioare Oglinzile exterioare se vor regia pe pozitia antiorbire irnpr euna cu oglinda interioara. respeetiv atunci cand fascicululluminos incident nu este eeranat de alte obieete. • Sistemul de antiorbire automat functlorieaza la parametrii normali numai atunei eand ruloul parasolar* allunetei este ridicat. oglinzile l§i schimba automat indieele de reflexie In functie de intensitatea faseiculului luminos incident (de ex. [IJ lndicatie • Daca functla de antiorbire automata pentru oglinda interloara este dezactlvata. Cand eontaetul este pus. lumina farurilor din spate).

Se trage maneta => fig. Elementele de comanda seaunului pe inaltime Ridicarea scaunului pe j'naltime Traqeti maneta in sus in pozltia 0 => fig. 81.·dabilpentru autovehicule!e: cu scaune reqlabile manual Reglarea - pe direetie longitudinala Scaunu! poate fi reglot dup6 multiple directii. G) ® Reglareape directie lonqitudinala Reglareape lnaltirne a scaunelor Coborarea scaunului Treqe]i maneta in jos in pozitia 0. .Scaunele Scaunele ~i compartimentele Reglareamarruala a scaunelor din fata Elemente de cornarrda neeesare scaunelor la reglarea de depozitare @ ® Reglarea suportului Reglarea Inclinarii lombar* => pagina 101 spatarulul a Vz. 81 in sus sl se deplaseaza seaunul in pozitia do rita. CD CD iar seaunul se impinge pana se &ATENTIE! Reglarea pe directie longitudinalii se face nurnai cand autovehiculul stationeazii -pericol de accidentare! Fig. Se elibereaza maneta blocheaza. 81 Elemente de comanda pentru scaunul conduciitorului • pentru echlp ate eu scaune raqlsbile manual Reglarea Unele echipamente prezentate in imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale.

Altfel este rnlcsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag .peri col de ranire! _ dreapta Unele echipamente prezentate In imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optionale. 81. pentru lnclinarea spiltarului. CD ® ® ® 8) Elementele de cornarrda Reglarea pe directie lonqitudinala Pre/ungirea pernei scaunu/ui Reglarea lnclinarii Reglarea suportului Reglarea lnclinarii spatarului scaunului 101 o Reglarea pe ina/time a scaunelor lombar* =:> pagina spatarutut a . 82 Elemente de cornanda pentru seaunul pasagerului corsspunzator 8) => pagina 95. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator. a regia Fig. fig. valeb!l pentru eutovehicule!e: echipate ell scaune reqlabile manual Reglarea spatarului scaunului Uisati Rasucltl liber spatarul rozeta scaunului (nu va rezernatl).Scaunele itare & ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! la reglarea scaunului in iniiltime! Prin regliiri necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. • Atentle Valabif pentru autovehicutele: echipate cu scaune sport reqlabile manual Elementele de comanda necesare la reglarea scaunelor (scaun sport) - Scounul poote fi reglot dup6 multiple direciii. & ATENTIE! in timpul deplasiirii spiitarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate.

82 in sus. Seelibereazamaneta blocheaza. Scurtarea pernelor .i deplasa]i scaunul sub greutatea corpului. Traqeti maneta in pozitia 0in jos (rniscare de pomparel. scaunului => pagina 96.Setrage maneta => pagina 96. fig.lmpingeti scaunulTn spate in pozltia doritaa &ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea scaunului in inaltime! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.. _ .Ridicatitasta Reglarea scaunului pe inaltime Ridicarea Traqe]i 0 => pagina 96. fig. fig. fig. . scaunelor scaunului scaunului pe j'naltime maneta in pozitia 0 (miscare de pomparel. CD CD CD iar scau nu I se impinge pana se &ATENTIE! • Reglarea pernei scaunului se face numai cand autovehiculul statloneaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea pernei scaunului! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.Rdicati asta t Coborarea - 0.Scaunele imentele de d Valabilpentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqtahile manual Valabil pentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqlabile manual Reglarea dlrec tle longitudinala pe . :.lmpingeti scaunul spre In fata In pozitia dorita. Reglarea suprafetei de ~ezut a scaunului Traqeti maneta => pagina 96. 82. _ &ATENTIE! Reglareape dlrectie lonqitudlnala se face numai cand autovehicululstationeazii -pericol de accidentare! _ Valabil pent-u autovehicule!e: echipate Valabif entru autovehicu!e!e: echipete cu scaune sport reqlabi!e p ell SC"lUI"lB sport reqlabile manuel Pernele scaunelor Prelungirea pernei . 82Tn sus . 82in sus si se deplassaza scaunulin pozitia dorita.

82. pentru a regia corsspunzator Tnclinarea spatarului.asati liber spatarul scaunului (nu va rezernati).peri col de ranire! - . fig.Scaunele Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell SC03un8 sport reqlabile manual Reglarea spataru:lui scaunului l. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator. Rasuciti rozeta => pagina 96. Altfel este rnicsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag . ® & ATENTIE! in timpul deplasarii spatarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate.

Scaunele

Reglarea electrica a scaunelor din tala
afal 1pentru autovehicutefe: echipate ell scaune reptabi!e electric

Reglarea scaunelor Logica de utilizate a comutatoarelor corespunde
Fig. 84 Scaun fata: Comutator pentru reglarea scaunelor

constructiei $i tunctiei scaunului.

Comutatoarele pentru reglarea pernei §i spatarului scaunelor corespund, din punct de vedere al arnplasarii. designului §i functiei, constructiei scaunului. Scaunele vor putea fi reg late conform acestei dispuneri a comutatoarelor, prin apasarea acestora.
Fig. 83 Scaun fatii: Elemente de comandii pentru reglare

Scaun

spre fata

/ spre spate

-

Apasati comutatorul eN:oo::> fig. 83in fata, respectiv in spate CD:oo::> fig. 84:00::>

&.

Scaun in sus / in jos

-

Traqeti, respectiv apasa]i intrerupatorul jos=>&.
a pernei

® in sus sau in
in sus / in jos

Partea din fata

-

Apasati com utatoru 1

® in

scaunului

sus, respectiv in jos

® => &.~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->