AI dumneavoastra

Audi A4

Manual de utilizare

ales un Audi

pentru

Doritl cu siquranta sa va bucura]i de noul durnneavoastra Audi A4, autoturism care Inqlobeaza cea mai rnoderna tehnologie ~i numeroase dotari destinate confortului. Va recornandarn. de aceea, sa cltiti cu atentie acest manual de utilizare, yeti putea astfel sa va cunoasteti autoturismulTn timp scurt, pana la detaliu. In afara de lnforrnatlile referitoare la modul de utilizare, acest manual prezlnta indicatil privind intretlnerea autoturismului si modul de conducere in condltll de siquranta, precum ~i raspu nsuri la Intre bari pe care vi le-a]l putea pune, sau solutll pentru diverse situatii, De asemenea, va lnforrnarn despre modul cum trebuie sa va utilizati autovehiculul protajand rnediul lnconjurator. Alaturi de acest manual de utilizare, 'in mapa de bord yeti gasi!?i Planul de service al autovehiculului durnneavoastra. Acesta cuprinde, pe langa informatii importante referitoare la Service-ul Audi, ~i date In ceea ce priveste consu m u I de carbu rant. Pe langa acestea, 'in bordu I autoveh iculului se gasesc manuale de utilizare pentru anumite echipamente suplimentare (de ex. radio, naviqatie, telefonl. Va recornandam sa pastrati mapa de bord In autovehicul. Pentru orice alte inforrnatii privitoare la autoturismul durnneavoastra va ruqarn sa va adresati oricarui dealer Audi sau importatorului.lntrebilrile, sugestiile ~i observatiile durnneavoastra sunt 'intotdeauna binevenite. Va dorim drum bun la volanul autovehiculului Ai dumneavoastra Audi AG dumneavoastra Audi A4.

J

Cuprins
Oespre acest manual de utilizare .
Sistemul de informare auto a (FIS) . . vit eza . . . :;;i inchiderea . centralizata pentru copii antifurt .. . . §i vizibilitatea . . . de parbriz . . de . a scaunelor a scaunelor din . din . . scaunul . . . .....•.............. 101 104 106 95 95 retrovizoare ;;i compartimentele . . . electric Portbagajul exterior. . . . . . . . . . . .. 114 116 118 119 120 126 126

6

conducatorului Introducere Control

Auto-Check de bord

tnatalat!a de avertizare Calculatorul Afi:;;aj meniu Deschiderea Cheile Inchiderea Siguranta 9 . genera la de bord generala ~;;ilarnplle a tabloului lichidului de . de . temperaturii de . . digital ;;i a datei . de bord . . . de service . . . 14 15 16 16 14 . . centrala lnatalatia Geamurile Trapa Luminile Luminile Luminile interioare Vizibilitate $tergatoarele Oglinzile Scaunele depozitare Reglarea manuala fata Reglarea etectrtca fata Suportul lombar Memoria pentru conducatorutul Tetierele Cotierele Portbagajul

28 28 31 39
42 46

Suportul Scrumiera

pentru

bauturi

Bricheta :;;i prizele . . . . . . . . . . . . . Compartimentele de depozitare Cald ;;i rece de tncalztre lns talatie

:;;i veritilatie

.

55 55
58 64 64

Instalatia de climatizare . [nc atzir ea :;;iventilarea In sratlonare Incalzirea Inc atztrea suplimentara scaunelor volanului . drrec tiei . . . . acustic . . .

131
141 148 148 149 150 150 150 152 154 154 156 158 161 161 168

Comenzi !?i echipamente
Cockpit Prezentare Consola Aparatele control Prezentare bord Indicatorul raclre Turometrul Reglarea ceasului Ceasul cu semnal Iluminarea Tahometrul

Telecomanda de avertizare aotiorrate

Inoatztrea
Deplasarea Comanda

66
69 72

11
11 12

75 75 83
85

Contact Pornirea motorului Oprirea motorului Frana de stattoriare Parcare asrstata cu semnal Viteza de croazier a Cutia de viteze automata

88
91

tiptronic (Cutie de viteze automata cu 5 trepte) . multitronic® Comunicarea Volanul :;;i navlqatla Naviq atie :;;i CD . . multifunctional

aparatelor

cu kilometraj

17 18 18
19 19 20 21 22

176
176

99
101

Telefon, Telematik,

179 183 189
. 206

Rezerva de carburant Tasta CHECK Indicatorul intervalelor Tasta reset t.ampi!e de control

Dispozitivul de adaptare telefon (re'tea DIE) fara hands free Dispozitivul de adaptare (pregatire) telefon (rete a DIE) hands free .... Aparatele de transmisie :;;i echipamentele de birou

107

HomeLink® Telecomanda untversata

207 207

Indicatiile
Tehnica

de deplasare
. de stabilitate . . . . (quattro®)

261 262 262 264 267 267 267

Indicatii1e de utilizare
Tntretinerea §i cur atarea autovehiculului Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289

inteligenta

Siguranta
Sigu ranta in deplasare Important Pozitia co recta a pasagerilor Zona pedalelor Depozitarea co recta a bagajelor Centurile de siguranta

.
. . . . . .

213 214 214 216 221 222 224 224 226 228 233 234 234 236 238 241 243 245

Programul electonic (ESP) Franele Servodirectia Servotronic Traotiurie trrteqrata Deplasarea §i mediul

290 290 290 296 300 300 301 302 305 305 307 310 314 317 318 324 325 325

Intretinerea

extorioara

a

autovehiculului

lrrtrettnere a interiorului
autovehiculului Carburantul

si alimentarea

trico njurator
Rodajul Catalizatorul Deplasarea in strainatate Evitarea producerii defeqiunilor autovehicul Deplasarea economica Compatibilitatea Deplasarea Dispozitivul demontabil cu mediul

.
. . la . . . .

269 269 270 271 271 272 276 277 277 280

Pentru ce este necesara centura de siguranta? . Prezentarea prtnciptata accident a unui . de . . airbag . .

Benzina Diesel Alimentarea Verificarea §i completarea Capota motor Prezentare generala a compartimentului motorului Uleiul de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Sateria tristatatta Hotile Rotile Accesoriile tehnice \ccesoriile "i piesele de schimb Modificarile tehnice .. §i rno dific ar ile de sp alare a parbrizului. .. . . . . . . . . . ..

Cum se a"aza corect centurile siquranta? Dispozitivul de tensionare Sistemul airbag Descrierea sistemului Alrtiaq-urile frontale Airbaq-ur ile laterale Airbaq-urtle pentru cap (SIDEGUARDS) Dezactivarea alr baq-urttor Siqurarrta pentru copii De retirrut c and se rrariaporta Scaunele pentru copii Fixarea scaunului pentru copii ..

"i ecologica

cu rem orca de remorcare

Deplasarea cu remorca

si anvelopele

333 333 333

copii ...

245 248 253

Cuprins

Datele autovehieulului Etieheta eu datele autovehieulului din Planul de service Consumul Mase de earburant 75 kW 4 eil. eu . 96 kW 4 eil. eu "" ", . 110 kW 4 eil. eu . 120 kW 4 eil. eu . .

366 367 367 370 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

Motor diesel 100 kW 4 eil. eu tractlune faN . Motor diesel 120 kW 6 eil. eu tractlune fata Motor diesel 132 kW 6 eil. eu tr-acj+urre lrrte qrata

404 406 408

;;i c ap acit ati

Ajuta-te

singur

Motor pe benzina tractiurie fata 337 338 338 338 339 :;;i 340 Motor pe tractlune Motor pe tractlurie benzina fata benzina fata

Ajutorultn caz de p aria
Trusa de prim ajutor Triunghiul Stingatorul refleetorizant de ineendii

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiune Motor pe tre cth.me

Seulele, trusa de rep artil pneuri roata de rezerva lnloeuirea Ajutorul Tractarea

rotf
la pornire . . . .. . . . . . . . . .. $i remorcarea

. 344
351 352 357 357 360

benzina 120 kW 4 eil. eu integrala . benzina 120 kW 6 eil. eu fata . 125 kW 6 eil. eu .

Index

,

.

411

Sigurantele ;;i larnpile cu in c an de s ce rrta
Sigurantele electrice l.arripi!e cu lnc ande scerrta

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiurie Motor pe tractiurte

benzina 140 kW 4 eil. eu fata . benzina 140 kW 4 eil. eu integrala . 160 kW 6 eil. eu . 160 kW 6 eil. eu 162 kW 6 eil. eu

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe benzina tractiune inteqrata Motor pe benzina tractiune fata

392 394 396 398 400 402

Motor pe benzina 162 kW 6 eil. eu tracttune integrala .

Date tehnice
Gerter alita ti Valabilitatea Greutati datelor tehnice Datele motorului 'iii sarcini Dimensiunile $i performantele pe rernorca

363 364 364 364 364 365

Motor diesel 74 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractlu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tracjturie integrala

.

:;;i c ap acit ati!e

.

valabilitatea capitolului este rnarcata deasupra titlului. ca re va spune Continutul pamente"l. de aceea va ruqarn sa Ie considerati ca. la culoarea corespunzator actionare 0 printr-o liniuta de dialog. in functie sa gasiti precu m :. deplasare "dreapta". sunt raportate precum la dlrectia de "stanqa". dinaintea urrnatoarea fiecarui capitol.. desfacere. Lipsa acestui semn reterinta. pe care Ie cautati. deoarece sunt echipate Exlsts sageata patru tipuri diferite de lndicatii. autovehiculele. (scrls Modul diferita care va explica f unctiile in exista lista de naviqatie. la dlrectia "spate" de deplasare.. "Comenzi am ales pentru de jos a paginilor ce este vorba imagine mare). vezi "r". capitol dreapta manualului Pentru 0 0 este structurat mai buna orientare in segmente informatie care sunt sintetizate 0 culoare in capitole sistematice . de exemplu "Valabil pentru: echipate cu instalatie de avertizare antifurt". ~i echidin titlului Urrneazs despre Dupa relativ de capitol 0 are un titlu. autovehiculul Deoarece Cititi numai dvs. in ciuda irnpartirii sa apara Imaginile pot contln e detalii autovehiculul care autovehiculul dvs. . cu ®.i miniaturile referitoare respective. in majoritatea cazurilor prezentate 0 fiecare urrneaza este marcat indicatie imagine.. originale pentru Structura acestui manual Acest manual de utilizare este structurat gasirea rapida conform 9i exacts unor reguli precise. impor- din lista se gase§te Urrneaza din intr-un mod Toate tante parte descriptive. Capitole Majoritatea care capitolelor sunt valabile autovehiculele pentru toate pentru toate diferit. Va aparea. a autovehiculului. In text veti gasi deseori de exclarnatie (de ex. scurte :. la tema in care vi se of era inforrnatil /magini/e cuprins simbolic. ceea ce va permite a inforrnatiilor folosirea neconditionata a notiunilor. nu este dotat. echipamente sau pot fi procurate variantele intarnpla care nu corespund echipamentelor imagini din de dvs. echipamente optionale sunt marcate ® ~ Echipamentele Continua Marcheaza nu of era 0 garantie cu 0 steluta.i indrumarile ~i Indexul Fiecare relativ scurte. ln acest capitol. (de ex.acest manual de utiliz. exists §i capitole In aceasta Insa. de echipare pot fi foarte in capitole. acestui terna. ajuta la structurarea rnanual si introduc asupra directiei de deplasare indicatiile referitoare "fata". dubla tnsotlta de un semn => &l. sunt marcate paqins. Cuprinsul desfasurat manualului va ajuta de capitole rapid inform si indexul de la sfarsitul atiile dorite. 0 nu sunt va/abi/e autovehiculele. Aceste variate se poate echipamente GU tiparirii montate In autovehiculul ulterior gama de echipamente existente la momentul dumneavoastra (vezi anexa de la starsitul descrise in acest manual pot fi piete de numai din anumite acele capitole care sunt valabile pentru manualuluil. rea pe urrnatoaraa Sfar~itul • unui capitol. scurta (scris mare cursiv). iar pe marginea Capitolul respective.are Despre acest manual t1i Acest manual descrie Unele e re situatie.

e acest manual de utilizare

Astlel de indicatii se gasesc, impre una cu celelalte indicatii, sfarsitul capitolului. Explicarea simbolurilor:

la

&ATENTIE!
Textele insotita de acest simbol contin lnformatll referitoare la siguranta dvs. ~i atrag atentia asupra posibilelor peri cole de accident sau ranire.

CD Avertizare!
Textele lnsotite de acest simbol atrag atentia asupra posibilelor deteriorari ale autovehiculului.

i' lndicatie
[IJ lndicatie

pentru

mediu referitoare la

Textele lnsotite de acest simbol contin indicatii prctectia mediului inconiurator.

Textele insotite de acest simbol contin indicatii

suplimentare.

Fig. 1 Unele echipamente

prezentate

in imagine apartin

numai anumitor

modele de autovehicule

sau sunt echipamente

suplimentare.

Cockpit
Prezentare generala
Aceastii prezentare qeneralii va ajutii 10acomodoreo topidi: cu elementele de comando ale autovehiculului.
l.arnpa de avertizare pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din dreapta . pentru instalatia de semnalizare avarie . .

CD CD

@ @ @

intrerupator

Suport doze bauturi in functie de echipare: Radio - Sistem de naviqatie plus (Naviqatie, Radio, Schimbtor CD, TV !Videol

243 81 116

Actionare electrica geamuri Maner deschidere u~i Intrerupator intrerupator Reglare faruri - Functia Coming-/Leaving-Home inchidere centralizata oglinzi exterioare lumini

. . . . . . . . .

69 60 93
75

o o
®

Reglare electrica

®
® ®
@

@ @

Torpedo cu posibilitate Airbag pasager dreapta in Iunctie de echipare: - lnstalatle climatizare lnstalatie

de inchidere

.

121 236 133 126 86 148 118

80
78

@ @)
@ @

. . . . .

(}) Guri de vsntilatie cu rot ita reglaj Maneta pentru luminile de semnalizare si lumina de drum Ttablou de bord Maneta si intrerupator - Computer de bord pentru: parbriz - lnstalatia de spalare/sterqere

139 81 14
88

de incalzire §i ventilare pentru incalzlre luneta scaun

Intrerupator Scrumiera Schlrnbator

Rozeta pentru incalzire

@

cutie viteze / Selector cutie viteze pentru: . . . .

. . . . .

- Cutia de viteze manuala - Cutia de viteze automata cu 5 trepte - multitronic

42 150 151 122 262
87

@

162 169 119 154

Contact - la motoarele cu benzine

@
@

BrichetillPriza Frana de stationare in functie - Sertar - lntrerupator pentru sistemul de naviqatie - Elemente de comanda pentru afisaje!e din meniuri de echipare:

©

- la motoarele Diesel in functie de echipare: - Torpedoul - Programul electonic de stabilitate - Ruloul parasolar intrerupator acustic pentru parcare asistata cu semnal (ESPI

@

. . .

46

156

@

in functie de echipare: - Sertar

Comenzi i echipa§

mente

~ rn lndicatie .Claxon . • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjar ii elementelor de cornanda difer a partial fata de => fig. fig. . @ @ 236 176 177 150 123 Fig. vor avea ~i instructiuni de utilizare ale acestora. Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjarii elementelor de cornanda diter a partial fata de => pagina 10.Airbag pasager dreapta . 131 © • Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplirnentare. 124 181 101 305 158 Consola oerrtrala . 2 Cockpit Consola @ @ Coloana de directie reqlabila carte de bord Compartiment [I) centrala lndicatie • Autovehiculele cu radio.Taste de comandil radio pentru radio si telefon . 1 ordinea prezentata.Conectare fax ~i preluare date @ @ Taste memorie pentru scaunul conducatorului Deblocare capota motor Maneta pentru lnstalatia de reglare vlteza Volan cu: . • Modul de functlonareal sistemului de naviqatie Audi plus :..ial instalatiei radio Audi simphony este descris intr-un manual separat.Compartiment casete . respectiv instalatie radio Audi simphony lnstalatie climatizare si intrerupatoar luneta/incalzir e scaune e pentru incalzire .js ® @ Rand de lntrer upatoare ~i larnpi de control Sistem de naviqatie Audi plus. 2 ordinea prezentata. respectiv sistem de naviqatie montate din fabrica.n Cockpit .Taste de comanda .

• . CD ~i TV* .Cee • in sistemul de naviqatie Audi plus sunt integrate §i functiile radio.

Fig.Ie de control Aparatele de bord ~i larnptle de control Prezentare generala a tabloului de bard Tabloul de bord reprezintii punctul central de informare pentru conducatoru! auto. 3 Prezentare general a a tabloului de bord CD ® ® Indicatorul temperaturii Lampi de control lichidului de racire 15 16.Ceasul digital si data .Iluminare tablou bord Ecran cu . .Afisarea intervalelor de service . 16 22 18 19 ® CD Taste de reglare pentru . 16 18 20~ Turometru cu ceas digital ~i af isare data Tahometru cu afisare kilometraj Indicator pentru nivelul carburantului o ® .

..Sistem informare conducator Tasta CHECK . • Nu deschldeti nlciodata capota motorului daca auziti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire .. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de raclre. "Lucrarile in compartimentul motorulul". 28 19 20 21 Carid simbolul d. .. . accelerarea puternica si solicitarea intensa a motorului.de pe ecranul tabloului de bord nu se aprinde.aratele de bard ® @ ® .... Cand contactul este pus...•...Pericol de oparlret A~tepta1i pana cand nu se mai vede lesind abur sau lichid de racire de sub capota motorului.. in cazul solicitar!i puternice a motorului 9i a unor temperaturi exterioare ridicate.. la un regim de conducere normal.. de pe ecran clipeste. Indicatoarele 9i scalele vor fi luminate la aprinderea luminilor. CD CD Avertizare! • Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata orificiilor de admisie a aerului lnrautatesc actiunea de racire a lichidului de racir e.. fie ca niveJuJ lichidului de raclrs este prea scazut => pagina 34... indicatorul poate sa oscileze spre dreapta. 3 functioneaza numai cand contactul motor este pus. Tasta pentru afisarea intervalelor de service Tasta de resetare pentru kilometrajul zilnic ... Pentru a evita aparitia defe ctiunilor la motor.... in cazul deterior arii spoilerului.. lnseamna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare. Evita]i turatiile inalte.. se tnr autsteste si actiunaa de racire 9i exista pericolul unei supraincalziri a motorului! Solicitati asistenta de speclalltate.js Comenzi echipa~i mente . indicatoarele din tabloul de bord sunt iluminate.. Zona norrnala Motorul a atins temperatura de functionare cand acul indicatorului segase9te in zona centrals a sealei.. Indicatorul temperaturii lichidului de raolre Indicatorul temperaturii lichidului de racire => pagina 14.... _ &ATENTIE! • Luati in considerare indicatiile => pagina 306.. atata timp cat simbolul de avertizare 4. exista pericolul unei supraincalziri a acestuia! • Spoilerul frontal asigura de asemenea 0 buna distributie a aerului proaspat in timpul deplasarii. lnsearnna ca motorul nu a atins inca temperatura de functionare. Acest lucru este normal.. Iuati in considerare urrnatoarole indicatii referitoare la zonele de temperatura. fig... in cazul temperaturilor exterioare ridicate 9i a solicitarii puternice a motorului. Zona rece Dacaindicatorul se gase9te in partea stanga a scalei.

pentru Apasati tasta -. orelor in sens a regia indicatorul a regia indicatorul Reglarea minutelor Apasa]i tasta MODE pana cand indicatorul eli peste.ie selectata 0 treapta superioar a de viteza. Apasatl tasta minutelor - +. respectiv un ceas cu semnal. ~ . orelor. trebuie sa selectati 0 inferioara de viteza. Indicatorul turometrului => pagina 14. La 0 turatie mai mica de 1500 rotatii pe minut. <D ~ Avertizare! CD Fig.lnainte de atingerea acestei zone trebu. fig. orelor Treeerea la timp Intr -o treapta superioara de viteza va va ajuta sa econornisiti carburant sl sa evitati zgomotele de functlonarel a clipeste. 3 se poate afla In zona rosie a sealei numai pentru putin timp: Pericol de avarie la motor! Ineeputul zonei rosii a sealei depinde de fiecare motor. lnceputul zonei rosii rnarcata pe turometru reprezinta pentru toate treptele de viteza turatia maxima adrnisa a motorului In conditii normale. indicatorul Apasati tasta +. pentru a regia indicatarul arelar. treapta Reglarea ceasului digital ~i a datei Autovehiculul este echipat cu un ceas cu cuari.Aparatele de bord l?i larnptle de control Turometrul Turometrul indica numarul de rotatii ale motorului pe minut. 4 Imagine din tabloul de bord: Ceasul digital lndicatie pentru mediu Reglarea orelor Apasati tasta MODE. pozitia "D" pentru cutia automata de viteze sau trebuie luat piciorul de pe pedala de acceleratie. pentru invers.

iar ora $i data sunt memorate.js ® Comenzi~i echipamente . Reglarea datei .Apssati tasta + sau . 5 Imagine din tabloul de bord: Camp de afisare pentru simbolul de receptie al ceasului cu semnal. Fig. .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand cllpeste intregul camp de aflsars a datei.ratele de bord . . dupa trei zile va intra automat in regim "ceas cu cuart". zilei. ceasul trebuie reglat manual.Apasatl tasta -. pentru a opri aflsarea datei.Apasati tasta -. Simbolul ceasului cu semnal se stinge. orei si date. in carnpul de afisare apare simbolul de receptie al ceasului cu semnal (turn de receptie cu undel =:> fig.pentru a regia indicatorul .pa:u ell ceas cu cuert cu semnal Ceasul cu semnal zilei clipaste.Apasati tasta MODE.ciind af isajul nu mai clipeste.Apasati tasta MODE pana cand indicatorul minutelor in Valabil pentru autovehicule!e: ech. pentru a opri afisarea datei. 3 Candcontactul motor este luat. Daca ceasul nu receptioneaza un semnal valabil. Cilnd va deplasati lntr-o zona cu alt fus orar. indicatorul anului clipeste.Apasati tasta + sau .fig.Apasati tasta MODE. 5. In regim de functionare "ceas cu cuart cu semnal". "Regia rea ceasului digital si a datei" .Apasati tasta + sau . pentru a regia indicatorul sens invers. Daca este necesara reglarea ulterioara a orei si a datei. prin apasarea tastei CHECK se poate cupla pentru ciiteva secunde ceasul digital cu afisarea datei §i kilornetrajului. . indicatorullunilor clipeste.Apasat: tasta -. lunii. .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand clipeste lntregul camp de afisare a datei. acest lucru se va face dupa cum am descris la =:> pagina 16.pentru a regia indicatorul .pentru a regia indicatorul Oprirea afi!?arii datei anului. Minutele sl data nu pot fi modificate manual. . Afi!?area datei ._ => pagina 14. Procesulde reglare al datei este incheiat. .

Cu cat lumina ambientala seade. Cand luminile sunt stinse iar contactul este pus. parcurse in total. pentru a marl luminozitatea. Apasa]i tasta -. iluminarea instrumentelor de bord (scale ~i indicatoare) functioneaza. Distants parcursa este redata In kilometri (krn). iluminarea consolei centrale ~i a ecranelor.6 lIuminarea instrumentelar de bard Fig. pentru a reduce luminozitatea. respectiv milele. ~ .Aparatele de bord !?ilampile de control lIuminarea aparatelor de bord Tahometrul cu kilometraj Aparotul indica viteza $i distanta parcursii.• Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnicl Kilometrajul din partea superioara indica distants parcursa de la ultima resetare a contorului.7 Imagine din tabloul de bard: Kilo· metrajul - Apasa]i tasta +. La unele tipuri de autovehicule inforrnatla este exprirnata In "mile". Ultima clfra indica distantele de ordinul 100 metri.respectiv 1/10 mile. Cand lumina arnbientala este foarte scazuta. Fig. Un fototranzistor integrat In plansa de bord regleaza intensitatea luminii tabloului de bord (indicatoare si scale). cu atilt se va reduce si intensitatea luminii tabloului de bod. iluminarea tabloului de bord se stinge. Astfel se pot masura distantele scurte. 7. Acest lucru 11 va determina pe conducatorul auto sa aprinda la timp lumina de Intalnire . Kilometrajul din partea superloars poate fi adus la zero prin apasare a tastei de resetare ~ fig. Kilometrajul din partea inferioani3 Kilometrajul din partea de jos indica kilometrii.

Capacitatea rezervorului :::)pagina 370. Astfelin instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears. Pornirea executarii controlului (Control Auto-Check) Controlul Auto-Check ~ pagina 31 verifica starea anumitor functii si componente ale autovehiculului. 8 Imagine din tabloul de bord: Tasta CHECK tastei CHECK se pot executa urrnatoarele operatii: CD Avertizare! Nu circulatl niclodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Lipsa de combustibil determine tunctionarea necorespunzi'itoare a motorului (rateuri in aprinderel. piina la 0 viteza de 5 km /h. pentru ciiteva secunde. ~ . este precizta in Datele tehnice Cu ajutorul Fig. cand contactul motor este pus. in ciimpul de afisare al kilametrajului zilnic va aparea permanent mesajul dEF . Verificarea functiilor se poate face cu motorul pornit sau oprit. "executa rea procedurii de control" se poate lansa si manual. Aceasta indicatie trebuie sa va arninteasca sa alirnentati. pe ecranul tabloului de bard ~ pagina 37se aprinde simbolul 1]1.js Reglarea ceasului digital :.aj e avarie d la tabloul de bord. Cand indicatorul atinge zona de rezervii. 8 . Prin apasarea tastei CHECK cilnd contactul motor este pus.js Daca apare 0 detectiune Tasta CHECK Rezerva de carburant Indicatorul tunctioneazs numai ciind contactul motor este pus. 8 se poate afisa.. prin apasarea tastei CHECK~ fig. Rernediati imediat defectiunea.10 litri carburant.ia kilometrajului Ciind contactul motor este luat.. Acest lucru poate duce la supralncalzirea :.i defectarea catalizatorutui.ratele de bard Afi:. Acest lucru se lntarnpla in perrnanenta. chiar si in timpul deplasiirii.. Din acel moment in rezervor se mai gasesc cca. ceasul digital cu data ~i kilometrajul.

5 secunde. Aceasta operatiune se poate realiza atilt cu motorul porn it. "Pragul de avertizare 2: Functia" se poate regia numai cand contactul motor este luat .• Fig.9 Imagine din tabloul de bord: Afi~area intervalelor de service Afls are a distantei rarriaae Prin scurta apasare pe tasta Service cand contactul motor este pus. SERVICE IN ----. Reglarea pragurilor de avertizare Indicatorul intervalelor de service Afi$area intervalelor service aminteste asupra urmatoorei inspectii service care trebuie eiectuata. ~ CD . Prin apasarea pe tasta CHECKse poate regia primul prag de avertizare vlteza. De exemplu: Opriti motorul. Distants rarnass se va actualiza la fiecare punere a contactului. abia dupa 500 km. cat si cu motorul oprit. Pragul al doilea* de avertizare viteza :::::> pagina 40. in primii 500 km. "Pragul de avertizare 1: Functia" in timpul deplasarii. respectiv dupa efectuarea unei inspectil service. insotit de urrnatorul mesaj. prin scurta apasare pe tasta CHECKse pot afisa din nou indicatiile respective pentru conducere. termenul de executare a lnspectiei service apare. se va afisa distanta rarnase pilna la efectuarea urmatoarei lnspectii service. verificati nivelul uleiului lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. Daca se doreste verificarea acestei f'unctii la autovehiculele noi.» pagina 39.KM """ ZILE Acest lucru este valabil liii la autovehiculele cu "Long Life-Service".Ie de control Apelarea indicatilor de deplasare Cand pe ecran clipeste un simbol de prioritate 1 :::::> pagina 31 sau cand apare un avertisment in legatura cu defectarea unei lamp! :::::> pagina 38.

la punerea contactului motor. apare urrnatorul mesajpe ecran.• Dupscca. SERVICE IN 2000 KM --. 5 secunde pe ecran va reveni afisajul normal. (IJ lndicatie • Nu resetati afisajul intre intervalele de inspectii service. ® IN --. Daca inspe ctia service nu a fost efectuata de un dealer de specialitate. Data efectuarii service-ului Dacaimediat dupa punerea contactului. indicatille afisaiului intervalelor de inspactii service raman memorate. Resetarea afi~ajului intervalelor de service ® se executa • Se apasa tasta Service => pagina 20.ZILE • Daca se de conecteaza bateria.Atentlorrare Service Dela 2000 kilometri inainte de atingerea datei de efectuare a inspectie service. 9 urmatoarele operatii: Resetarea kilometrajului zilnic Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnic) => pagina 18 se poate aduce la zero prin apasarea pe tasta de resetare. Tasta reset Cu ajutorul tastei de reseta re 0. inseamnil cil data Iirnita pentru prezentarea la service a fast atinsa. dealerul Audi va aduce afisajul la zero. fig. 9 §i se pune contactul. Pe ecran apare unul din urmatoarele mesaje: Service in---. selectarea afisar!i distantel ramass nu se poate efectua . Pentru aceasta afis ajul intervalelor de inspectii serivce trebuie sa se gaseasca in regim de resetare . se afiseaza mesajul SERVICE!. deoarecese poate ajunge la afisar! eronate. 5 secunde pe ecran va reveni efisajul normal.0" => pagina 20. Dupa cca. se va iesi din regimul de resetare.ZILE sau Service! CD Prin apasarea pe tasta de resetare se va reseta afisajul intervale lor de inspectii service => pagina 20.KM-- Dacatasta de resetare nu ese actionata in decurs de 5 secunde. • Daca exists 0 defectiurie de prioritate 1 (sirnbol rosu). Resetarea afi~ajului Dupaefectuarea inspectiel service. Comenzi si echipamente . fig. Distants ramasapana la urrnatoarea inspectie service este actualizata la fiecare punere a contactului pana la atingerea termenului prevazut.• • Se apasa tasta Reset pana cand mesajul SERVICE se aflseaza in display. afisajul se rasstsaza astfel: • Se ia contactul motor.km respectiv Service!' .

10 Tablou de bord cu larnpi de control Sistemul de control al gazelor evacu.ratele de bard Larnplte de control Imagine generala lsimpi!e de control indica fun ction area. Fig.~ pagina 23 ate Sistemul airbag Imobilizatorul electronic ~ pagina 24 Sistem de control viteza Instalatle semnalizare rernorca antiblocare (ABS) ~ pagina 24 ~ pagina 24 . respectiv defectarea anumitor echipamente ole autovehiculului.

sistemul trebuie verificat de urqenta de un dealer Audi._ Lumina de drum Lumina pozitis Comanda motor (alternativ cu ~) instalatia de prelncalzire => pagina 26 Sistemul airbag ~J Lampo de control supraveqheazii sistemul airbag $i sistemul de tensionare a centurilor de siqurantii: => pagina 26 => pagina 27 => pagina 27 Lampa de control ~ se aprinde pentru cateva contactului motor. Acest lucru este valabil ~i daca larnpa de control nu se aprinde la punerea contactului.pericoil sau galbene (prioritate 2 .avertizareljs rn &ATENTIE! lndicatie Daca exista 0 defeotiune. _ Comenzi ~i echipamente . FunctiaAuto Check => pagina 31 supravegheaza 0 serie Intreaqa de functli. frana de stationare actionata lnstalatia de semnalizare (dreapta) Daca lampa de control ~ nu se stinge sau se aprinde. Altfel exista pericolul ca in situatia unui accident sistemul airbag sau de tensionare a centurilor de siguranta sa nu se activeze. clipeste sau palpaie in timpul deplasar!i.ratele de bard Lampa avertizare centuri de sig uranta lnstalatia de semnalizare (stanga) Programul electonic de stabilitate (ESP) => pagina 25 Sistemul de control e~apament 0 al gazelor de => pagina 25 => pagina 26 Lampa de control 0 indica 0 defectiune in sistemul de evacuare a gazelor. Adresati-va urgent unui dealer specializat pentru remedierea defectiunii. insaamna Gil exists 0 defectiune in sistem. Avariile in functlonare vor aparea pe ecranul tabloului de bord sub forma unor simboluri rosii (prioritate 1 . secunde la punerea (CD) Avarie frana.

Lampa de control se aprinde in timpul deplasarii. Aceasta corespondents va fi confirmata prin scurta aprindere a lampii de control Q. trebuie sa existe 0 defectiune si in sistemul de franare => &. Adresatlva urgent unui dealer specializat._ Lampo de control supraveqheaza sistemele ABS $i Lampa de control B se aprinde la punerea contactului motor cateva secunde. Defectarea bloc arf electronice a diferentialului (EDS) EDS functioneaza lrnpreuna cu ASS. Adresati-va urgent unui dealer specializat.fara ASS.uati in considerare => pagina 34. ~ ._ Autovehiculul poate fi franat cu sistemul normal de tranare .ratele de bord de control Imobilizatorul electronic ~ Sistemul anti-blocare EDS. lampa de control incepe sa clipeasca continuu. Daca 0 larnpa de semnalizare de la rernorca sau de la autovehicul este defecta. Tn cazul unei defectiuni la sistemul de friinare pe ecranul tabloului de bord apare simbolul ID. Defectarea sistemului EDSva fi sernnalizata prin aprinderea larnpl! de control a ASS B. (ABS) fa Lampo de control indica concordanta dintre dotele outovehiculului $i cheio de contact oriqinalii. lndicatii suplimentare referitoare la EDS => pagina 263.js Daca lampa de control ASS se aprinde B odata cu lampa de control a sistemul uide franare (0 => pagina 27 (cand frana de stationare nu este actionatal. 0 defectiune se aprinde lampa de Defectiuni in intreaga instalatie de franare veteb. lampa de control nu clipeste. Sistemul nu functtone eaa atunci carrd: • • • Lampa de control nu se aprinde la punerea contactului Lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde.~clipeste cand semnalizatoarele sunt in functiune numai daca remorca este cuplata In mod corespunzator la autovehicul. l. Daca nu s-a folosit 0 cheie corespunzi'itoare.r pentru au lovehicule!e: echipate ell dispozittv de remorcere Instalatia de semnalizare a remorcii ¢\~ Lampo de control clipeste 10 punereo contoctului motor c6nd remorco este cuplatii. motor. La punerea contactului are loc 0 apelare automata a datelor cheii autovehiculului. Lampa se stinge dupa executa rea unui procedeu de verificare. Lampa de control ¢'. lndlcatil suplimentare referitoare la ASS => pagina 265_ Cand in sistemul ASS exists control ESP. tnsearnna ca nu numai sistemul ASS este defect. Autovehiculul nu poate fi pus in furictiune => pagina 58. Valabi! pentru au tovehiculete: echip ate GUsistern tie control e! vitezei Sistemul de control al vitezei -(-) Lampa de control (» din tabloul de bard se aprinde can d sistemul de reglare se gase§te in regim de reglare.

Se aprinde cand ESP este deconectat. Oeca 0 larnpa de semnalizare este defecta. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de franii. pentru a atentiona asupra utilizarii centurilor de siqurante.tele de bard 11ATENTIE! • tuatl in considerare lndicatllle de la => pagina 306. in functie de directia de deplasare se aprinde lampa de control din stanqa ¢ sau din dreapta ¢. Daca 0 larnpa de semnalizare de la remorca sau de la autovehicul este defects. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. Lampa de control @ are urmatoarele functii: • • • • • Clipeste in timpul deplasarii cand ESP intervine in reglare. timp de catevasecunde. opriti imediat autovehiculul ~i verificatl nivelullichidului de frana.: cu ESP Programul electronic de stabilitate Valabilpenue au tovebiculele: ectnpate cu lampe control pentru centurile (ESP) ~ Lampade control a centurilor de siguranta ~ Lampode control otentioneaza asupra utiliz6rii centutilor de siquranto Lampade control se aprinde dupa punerea contactului.et»: peru r. I Comenzi ~i echipamente . • Daca nivelullichidului de franii este in ordine. lndicatii suplimentare referitoare la centura de siquranta ~ pagina 224. Instalatia de semnalizare ¢¢ Lampo de control clipeste 10 activo rea sistemului de semnolizare. Dad! lichidul se alia sub marcajul MIN" nu continuati deplasarea . Acest lucru poate duce la deraparea partii din spate a autovehiculului . defectiunea poate sa provina de la defectarea sistemului ABS.pericol de accident! Solicitati aslstenta de specialitate. lndlcatil suplimentare referitoare la instalatia de semnalizare => pagina 81. defe ctiune a ESP. Carid sunt activate luminile de avarie. _ Lampo de control supravegheaz6 programul electronic de stabilitate.Perico!! Deplasati-va cu atentie pana la urrnatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. clipesc simultan ambele Iarnpl de control. in • in cazul in care lampa de control a sistemului de franare ill se aprinde impreuna cu lampa de control ABS B. lampa de control clipeste de doua ori mai repede. Se aprinde la punerea contactului Se aprinde daca apare 0 t cca. "Lucrarile compartimentul motorului"._ _ ve. lampa de control nu ctlpeste. deoarece ESP functioneaza irnpreuna cu ABS. • Se aprinde in cazul unei defectiunl a ABS. Se aprinde dupa deconectarea bateriei. 2 secunde. Acest lucru nu este valabil in cazul functlonaril cu rernorca.

lnforrnatii suplimentare referitoare la ESP => pagina 262. este de ajuns sa va deplasati putln §i sa miscatl usor volanul.• Lumina de drum ~D Lampo de control se aprinde ecru! lumina de drum este aprinsii. lampa de control se aprinde dupa punerea contactului motor.• rn lndicatie . lridicatli suplimentare referitoare la lumina de drum => pagino 81. trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neaparat necesari. Deoarece in aceasta situatle bate ria autovehiculului se descarca.. In cazul motoarelor pe benzina.ln ace asta situatie puteti reactiva ESP prin luarea si punerea contactului. trebuie sa opritl imediat autovehiculul §i motorul. lnsearnna ca exista 0 defectiune la comanda motorului. Lampa de control se stinge cand instalatla este din nou in stare norrnala de function are. pentru controlul functiei.Dad lampa de control se aprinde imediat dupa pornirea motorului.• . se aprinde la <D Avertizare! Daca in timpul deplasar!i se aprinde §i simbolul de avertizare'&' (defectlune sistem raclrel de pe ecranul tabloului de bord => pagina 34. Dupa deconectarea si reconectarea bateriei.. Cand lumina de drum este aprlnsa sau cand este activat claxonul luminos. Motorul trebuie verificat urgent de un dealer Audi .Pericol de avarie la motorl a Daca lampa se aprindeln timpul deplasaril. Pentru a se stinge lampa. se aprinde lampa de control ~D. poate urma 0 deconectare a lnstalatlei irnpusa de sistem. motor. Lampa de control [3 se aprinde la punerea contactului motorul a porn it. lampa trebuie sa se stinqa. Pompa lichidului de racire nu mai este actionata . se aprinde cand lumina de pozitie este Daca lampa de control (3 se aprinde in timpul mersului. Lampa de control aprinsa . Lam pa de control EPC (Electronic Power Controll punerea contactului. Valabf perrtru autcvehicule!e: echipate eli rnotoaro pe benzine Comanda motoruluiEPC Lampo de control supraveqheazii comanda motorului.• Lumina pozttle Alternatorul 0 Lampa de control indica 0 deiectiune 10alternator sau o avarie In sistemul electric al autovehiculului. in mod normal va puteti deplasa pana la eel mai apropiat service.00. Cand :00: Lampo de control se aprinde cand lumina de pozitie este aprinsii.

mY este apr in sa. Motorul trebuie pornit imediat dupa stingerealarnpii de control ~ pagina 153. respectivcand tem peratura exter io ara este de peste +8 'C. sar putea ca in sistemul de prelncalzire sa existe 0 defectiune. Dacillampa de control clipeste (CD) tcand frana de stationare este dezactivatal. Acest lucru poate duce la deraparea partll din spate a autovehiculului . • Daca lampa de control a sistemului de franare nu se stinge sau se aprinde in timpul deplasi!rii._ lnstalatla de fr ariare (CD) Lampade control clipeste cand nivelullichidului de Frana este preo scazut. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifiea nivelulliehidului de frana . in plus. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. nu continuatl deplasarea. Comenzi ~i echipa- mente . lampa de control se aprinde numai cca. _ [lJ lndicatie defectiune • Daca lampa se aprinde in timpul deplasarii. lnseamna ca instalatia de preincalzire functioneaza.ratele de bard ValabH pentru autovehlcu!e!e: echipate cu rnotoare diesel lnstalatia de prernc alzire W Lampa de control se aprinde atat timp cat preincatzirea tunctioneoza.Pericol! Deplasati-va cu atentie pana la urmatorul dealer Audi ~i remediali defecliunea. Motorul trebuie verificat urgent. • Dacala punerea contactului lampa de control nu se aprinde.Pericol de accident! Opriti autovehiculul. Cand lampa de control La defectarea sistemului ASS se aprinde lampa de control ASS €I impreunil cu iampa de control a instalatiel de franars (CD) ~ &. lnsearnna ca exisa 0 la comanda motorului. Cand motorul este cald. &ATENTIE! • Luati in considerare indicatille de la ~ pagina 306. Solicitati aslstenta de speeialitate. inseamnil cil nivelulliehidului de frani! este prea scazut . Motorul trebuie verificat urgent.s-ar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. Frana de stationare actionata Lampa de control «(j) se aprinde §i atunci cand frana de stationare este actionata. cand existii 0 deiectiune in sistemul ABS sou cand trona de stationore este octionatii. opriti autovehiculul sl verificati nivelullichidului de Irana => & ~ pagina 317. "Lucrarile in compartimentul motorului". semnalul de avertizare pentru frana de statlonars ~ pagina 32 devine activ dacs rulati mai mult de 3 secunde cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. 1 sec. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata eu lampa de control ABS.

Cutia de viteze automata cu 5 trepte-pozittile selectorului Pozitille selectorului Avertizare viteza de viteze multitronic® . Telematik si Navigatie in cazul in care acestea fac parte dinechiparea autovehiculului. Telefon. Utilizarea sistemelor de n aviqatie Audi* respectiv Telematik Audi* este dsscrisa intr-un manual separat. inforrnatiile vor aparea pe ecranul tabloului de bord in culori. 11 Cockpit Ecran in tabloul de bord Afisaje radio Afi~are temperatura exterloara => pagina 29 => pagina 30 => pagina 30 => pagina 31 => pagina 162 => pagina 169 => pagina 37 ~ FIS este centrul de inforrnatii al autovehicululi dvs.Sistemul de informare a conducatorului auto (FISl Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Introducere Generalitat:i Sistemul de informore a conducatorului auto (FIS)din tobloul de bord este centrul de atisare a iniormotiitor despre outovehicul. inforrnatiile ecran abia dupa selectarea unei trepte de viteza . 11. in atar a de aceasta. Fig. conducatorului auto Ii vor fi furnizate date des pre Radio. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. Va inforrneaza intr-un mod simplu si comod despre starea actuala de functlonare.• rn lndicatie apar pe pentru autovehicule!e: in echtpare standard Tablaul de bard (echipare standard> tniormatiile octuole despre storeo de tunctionare a outovehiculului vor fi otisate In mijlocul Cockpit-ului. La autovehiculele cu sistem de naviqatie Audi * respectivTelematik Audi*. Astfel puteti afla dlstanta ramasa pana la urrnatoarea verificare service pentru efectuarea rnasurilor preventive de lntr etinere si multe altele. lnforrnatiile FIS vor fi afisate pe ecran in mijlocul Cockpit-ului => fig.

dupa stingerea mesajului "OK".• de pe ecranul Comenzi§i echipamente . Aceste aflsa]e apar suplimentar. respectiv fr ecventa postului §i inforrnatii suplimentare.Sistemul de informare a conduccHorului auto (FIS) Control Auto-Check lndicatlile de deplasare Avertizare frana de statior. cand aparatul de radio este pus in functiune (depinde de echiparea autovehicululuil. va fi afisat numele postului ales. pe liinga informatii!e radioului .lare Afisarea ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina32 ~ pagina 20 Calcutatorul de bord ~ pagina 42 Bro~uril separata Telefon §i Telematik* intervalelor de service • Aflaajele radio • Valabi! pentru autovehiculele: echipate ell FtS cefcutatcr bent Sistemul de informare a conducatorului auto cu calculator de bord Afi~aje radio Aflsare tem perature exterioara Atentionare u~i ~i capac portbagaj Cutia de viteze automata selectorului Pozitiile selectorului Avertizare vitezil Control Auto-Check lndicatiile de deplasare Avertizare frana de statioriare fisarea intervalelor Controlul detectarti de service lampllor cu 5 trepte-pozttiue ~ pagina 29 ~ pagina 30 ~ pagina 31 ~ pagina 162 ~ pagina 169 ~ pagina37 ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina 32 ~ pagina20 ~ pagina 38 de viteze multitronic® Fig. 12 Ecran: lntormatii suplimentare radio Daca functia Auto-Check nu afiseaza nici 0 defectiune de prioritate 2.

apare simbolul unui cristal de gheata. lnainte de afisarea temperaturii. Cand autovehiculul stationeaza sau ciind se deplaseaza cu viteza foarte mica. din cauza radia tiilor de la motor.• Fig. tem peratura afisata poate fi putin mai ma re dacat cea reala. temperatura exterioar a va fi afisats In al doilea rand .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Indicatorul temperaturii exterioare &ATENTIE! Nu folositi niciodata afisajul temperaturii exterioare pentru a vii convinge de existenta poleiului pe sosele. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. Temperatura exterioara va fi afisata pe ecran la punerea contactului =:> fig. 13.Avertizare asupra existentei poleiului! La afisarea datelor de naviqatie. Astfel conducatorul auto este ateritioriat asupra existentei poleiului. temperatura extericara va fi afi!?atii tot In of => pagina 137. 13 Ecran: Afi~are temperatura exterioara rn lndicatie Distanta accesibila Atisarea distantei accesibile ajuta 10planificarea traseufui. Daca selectati afisar ea In of (Grad Fahrenheit). afisajul apare numai dupa selectarea unei trepte de viteza. Luati in considerare faptul ca ~i la temperaturi de +5 °Cpoate exista polei . Fig. La temperaturi mai scazute de +5 'C. la autovehiculele cu lnstalatie de climatizare. 14 Ecran: Distants accesibila ~ .

0 mai poate pareurgecu cantitatea de carburant din rezervor ~i cu acelasi stil de conducere. In imagine => fig. 14. Comenzi ~i echipa- Controlul Auto-Check verifies starea anumitor functil :. ritate. Avariile In f unctionare. 16 Ecran: Control Auto-Check Afisajul va aparea la punerea contactului motor. chiar si In timpul deplasar!i.iusa dreapta spate. distants va fi mai mare .i care u:.. Cand conduce]! economic. Totusi avertizarea va aparea din nou de Indata ce se va observa 0 modificare a pozitiei usilor sau capotelor .. simbolul se va stinge. Candeste deschisa capota motorului. Caleulareadistantei se face pe baza consumului de carburant din ultimii 30 km. service va vor fi afisate semnale suplimentare.• La autovehiculele echipate cu sistem de informare conducator si cu calculator de bord* afisajul avsrtizarii usilor si capacului portbagajului poate fi lnlaturat prin scurta apasare pe tasta calculatorului de bord => pagina 44.icomponente ale autovehiculului.icapacul portbagajului sunt Inchise eomplet. Simbolul va indica :.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Peeeran distants apreciata apare In km => pagina 30. In culori galbene respectiv reparatiile urgente sau lucrart!e de pe ecranul tabloului de bordo Se vor auzi Aceste afisaje vor aparea In functie de priosi rosii. 15 Ecran: Atentlonare usi ~i capac portbaqa] Fig.capota motorului :. fig.. cand contactul motor este pus. daca este deschisa eelputin 0 usa. 15 este deschlsa usa conduciltorului auto :. Acest lucru se lntarnpla In psrrnanenta. De In data ce toate usile. Vet! fi informat asupra dlstantei pe care autovehiculul dvs.• Avertizare U!?i!?icapac portbagaj Control Auto-Check Introducere Fig. pe ecran va clipi zona respective a pozei. ~ mente .. capota motorului sau capacul portbagajului.a(uai) este (suntl deschisa (e). respectiv capacul portbagajului.Jnforrnatia va aparaa din 10 In 10 km..

_ Indicatii de deplasare Pe lango tiimpile de control $i simbolurile de pe ecranul tobloului de bord. iar cele galbene 0 avertizare. verlflcatl nivelul uleiului Verificarea furrctfllor: Cutia de viteze rnarruala La punerea contactului. 00 lndicatie lndicatiile de deplasare Frana de stationare actionata ~i La seleetarea unei trepte de viteza in stationare se apasa pedala de frana. pe langa simbolurile rosil vor aparea si indicatii pentru conducatorul auto. in cazul deplasarii cu friina de stationare actionats ~i inainte de selectarea unei trepte de viteza la autovehiculele cu cutie automata de viteza. se va auzi un semnal sonor de avertizare si pe ecran va aparea urrnatoarea indicatie: Frana de statlonare actlonata Avertizarea aceasta se va activa. pentru ciiteva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. Prin scurta apasare pe tasta CHECKiridicatia va aparaa din nou. Apelarea indicatilor de deplasare 1. respectiv se va selecta 0 treapta de viteza. verificati functia . La avertizarea asupra unei lamp! defecte => pagina 38. 5 secunde. in locul mesaju lui OK vor aparea informatii cu privire la acestea. In acelasi timp se va auzi un ton de avertizare. la aparitia unui simbol de prioritate suplimentare. functia Auto-Check porneste executa rea unei verificari automate a functiilor. Daca Yeti apasa acum Tasta CHECK. Daca functiile verificate sunt in regula. Daca plecati din qreseala cu friina de stationare actionata. _ 0 lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. in anumite situatli.are a conducatorului auto (FIS) Simbolurile rosii indica un pericol. nu pot fi reapelate. pe ecran Avertizare frana de stationare Eliberati fr ana de stationare. _ ecran pana cand friina de stationare va fi eliber ata. 16. Aceste indicatii de deplasare raman pe lndicatie de avarie._ => pagina 31 pot fi apelate de catre conducatorul auto indicatii Valabi! pentr u autcvehiculele: echipate cu cutle de viteze manuals De exemplu pe ecran apare simbolul pentru 0 defectiune la presiunea uleiului de motor ~. fig. vor apiirea $i diferite indicatii privind deplosoreo. Daca apar defectiunl. pe ecran va aparsa urrnatcarea iridicatie: Opriti motorul. Daca nu apare nici OK si nici Auto-Check. cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. Pe deasupra. pe ecran va aparea 0 inforrnatie de deplasare. Pe deasupra. atunci cand va veti deplasa mai mult de 3 sec.

. (Ci:» => pagina 34 => pagina 34 indicatie de avarie. in stationare. 17 Ecran: Avertizare nivellichid riicire - Opriti autovehiculul. LICHIDDE RACIRE ~ PRESUNE ULEI Simbolurile => pagina 35 rosii indica 0 defectiune de prioritate 1 (pericoll. indicatia va disparea~i va fi afisate functia Auto-Check. Sollcitati asistenta de specialitate. Verificati functia defects. Opriti motorul.a. verificati functia Detectlune instalatie de franare Nivelliehid racire prea seazut/Ternperatura liehid racire prea mare Presiune ulei prea scazuta Simbolurile roeil FRANA J. fig. Dacanu apare nici OK ~i nici Auto-Check.In acelasi timp se va auzi unton de avertizare. Daca seleetorul de viteze se afla in pozitia P sau N.).. functia Auto-Check porneste executa rea uneiverifica ri automate a fu nctiilor.rn. dupa aparitiaindicatlilor din partea superioara. .15 sec. Lapunerea contactului. s. actionati pedala Dacase va seleeta 0 trea pta de viteza (R. D. acestea vor fi afisate la cca.d. 16. pentru cateva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. Dacaapar defectiuni.• 0 Fig. Daca functlile verificate suntin regula. va aparea mai intai indicatia: La selectarea unei trepte de viteza de friina.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabll pentru autovehiculele: echipete cu cutin de viteze autcmeta Verificarea viteze furic'tiilor: Cutia automata de Un simbol rosu semnallzeazii un pericol. daca este necesar.

Opriti motoru I. pe ecran va aparea si una din urmatoarele indicatii: Opriti motorul ~i veriflcati lichidul de racire nivelullichidului de frana ~ pagina 317. Cornpletati daca este necesar cu lichidul de racire ~ pagina 316. La defectarea sistemului ABS se aprinde lampa de control ABS B lrnpreuna cu simbolul de avarie al instalatiei de franare ill => 6. !?ivor fi vizibile cca. 2 secunde fieca re. Pe langa simbol. _ Vertflcatl Defectiune In sistemul de racire _L lichidul de frana ~i service (ABS) Detectiunile la sistemul de racire trebuie remediate imediat. de pe ecran cllpeste. fie ca nivelul lichidului de racire este prea scazut.Pericol de accident! Nu continuati deplasarea.Perico!! Deplasati-va cu atentie pan a la urmatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. Simbolul va ramane aprins pana cand defectiunea va fi rernediata.• & ATENTIE! Continuare • Daca nivelullichidului de frana este prea scazut .soar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta.• . Opr lti autovehiculul. Verifica]i nivelul lichidului de racire => pagina 315. Cand sirnbolul s]. pe ecran va aparea si una din urmatoarele lndicatii: Oprit] autovehiculul ~i verificati presiunea uleiului hidraulic Aterrtlel Avarie frana _ efectuatl _ Oprltl autovehiculul. ele vor aparea pe rand. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de frana. Acest lucru poate duce la deraparea partil din spate a autovehiculului . Pe langa simbol. "Lucrarile in compartimentul rnotorului". Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. Defectiune In instalatia de franare (CD) o detectiune 10instatatia de ttanare trebuie remediotii cat mai repede posibil. Daca exists mai multe defectiunl de prioritate 1. I Daca simbolul (CD) e pe ecran cllpeste. Continuati deplasarea numai dupa stingerea simbolului . tnssarnna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare. Solicitati asistenta de specialitate. lnseamna d ca exists a detectiune la instalatia de franare. &ATENTIE! • Luati in considerare lndicatlile de la => pagina 306. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata cu lampa de control ABS.Sistemul de informare a conducatorului auto IFIS) La aparitia unui simbol rosu se vor auzi treitonuri de avertizare consecutive.

Daca se aprinde §i lampa de control a alternatoului ar putea sa fie rupta §i eureaua de transmisie. . Pe langa va aparea §i una din urrnatoarele lndicatii: Opriti motorul. CD Avertizare! Nu va deplasati mai departe.Verificati nivelul Solicitati uleiului motor => pagina 312.js Avertizarea asupra presiunii uleiului ~ nu reprezinta 0 indicatie despre nivelul uleiului.Opriti autovehiculul. cauza defectiunii poate fi defectarea ventilatorului de racire. Daca nivelul lichidului de raclre este in regula. pe ecran este prea scazuta. cornpletati cu ulei =:> pagina 313.• rn lndlcatle Defectiune In sistemul de presiune a uleiului motor't:::n in echipere standard Deiectiunile 10 sistemul de ungere a motorului trebuie remediate imediat. solicltatl asistenta de specialitate.Opriti motorul. s- Nivel ulei motor corect Daca simbolul ~ clipeste eu toate ea nivelul uleiului este coreet. Daca simbolul unea uleiului ~ de pe ecran cllpaste.de preferat la fiecare alimentare . De aceea. Nu continuati deplasarea. . nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate . asistenta de specialitate. verificati nivelul uleiului .Perieol de defectare a motorulul. Comenzi~i echipamente .Sistemul de informare a conduditorului auto (FIS) - Solicitati asistenta de specialitate. § tnsearnna ca presisimbol. Nu lasati motorul sa tunctioneze in regim de mers in gol. Nivelul uleiului motor este prea scazut Dad nivelul uleiului motor este prea scazut. =:> pagina 26. daca simbolul -b indica a defectiurie la sistemul de racire .

> pagina 37 41D :::.Sistemul de informare a conduciHorului auto (FIS) Simbolurile galbene Un simbo/ go/ben semnalizeazii 0 Simbolurile gal bene indica a defectiurie de prioritate 2 (avertizarel. si vor fi vizibile cca.> Reglare dlnarnlca a farurilor* defects Nivel apa spalare prea scazut :::. prea :::.> Senzorul uleiului motor defect e deplasare sctlonata pagina 37 pagina 37 o Piscutele de frana uzate izare viteza 1 :::. fiecare __ Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell F!S calculator de bore! Simbolurile galbene Fig.> pagina 37 I catl nivelul uleiului motor :::. 18 Ecran. overtizore.> pagina 38 poqino 38 pagina 38 :::.> scazuta Verlficati nivelul uleiului motor Senzorul uleiului motor defect :::. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2.> pagina 37 a '" "'D Placutele de frilna uzate re vtteza 1 Reglare dinarnica a farurilor* defects :::. 2 sec.> scazuta pagina 37 scazuta Rezerva de combustibil prea :::. La aparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare.: Rezervii de combustibil prea Un simboi go/ben semnotizeaza Hezerva de combustibil 0 avertizare. Verifica] i functla afisata cat mai repede posibil. ele vor aparea pe rand.> .

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Averti zare viteza 2 ~ paqina 38 Senzorul nivelului uleiului motor defect ~ Carid aeest simbol ~ . pentru verifiearea placutelor de frana fata (~i din motive de siquranta ~i spatel. ele vor apar ea pe rand._ Controlul defectarii lampllor ~ pagina38 Simbolurile galbene indica 0 defectiuns de prioritate 2 (avertizarel._ Limita de viteza 1 e Carid simbolul se aprinde.. adresati-va unui dealer speeializat ~i verifica]i senzorul de presiune a uleiului. _ Lumina de deplasare automata defecta tiP Cand se aprinde simbolul (j8:-'.fiecare. _ Verific apl niveluiluleiului motor '!::r. se aprinde. Alirnentati cat mai repedeposibil ~ paqina 302. Valebf peutr u autovehicuie!e: echipate IUI111na de automata Laaparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. Din motive de slquranta verificati nivelul uleiului la fiecare alimentare ~ pagina 312. inseamna ca lumina automata pentru deplasare este detecta. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. _ Rezervade carburant este scazuta 51 Uzarea garniturilor de frana din fata Ciind acest simbol j]) se aprinde prima data._ e Comenzi ~i echipamente . 8-10 litri earburant. 2 sec. Inse arnna ea in rezervorse mai gasesc eea. Ciind simbolul ~ se aprinde. verific a]i cat mai repede posibil nivelul uleiului motor ~ pagina 312.. Verificati functia afisata cat mai repede posibil. Heduceti viteza ~ pagina 39. Cornpletati eu ulei daca este necesar~ pagina 313. lnsearnna ca viteza de deplasare a depesit viteza mernorata._ a Cand se aprinde simbolul a ad resati-va unui atelier specializat. ~i vor fi vizibile eea. Adresati-va unui service pentru a efectua repararea defectiunii.

pe ecranul tabloului de bard va aparea urrnatoarea indlcatie: Cand simbolul. impreuna cu aparitia simbolului pentru lampa defects ~ va fi afisat sl un text explicativ. Adresati-va unui dealer Audi pentru a efectua repararea defectiunii. tnsearnna ca viteza de deplasare a depasit al doilea prag de viteza. Daca doriti ca indlcatia sa apara din nou. ~ unui dealer specializat §i Carid simbolul E:::3 se aprinde. adresati-va verlficati urrnatoare!e componente: Cureaua de transmisie . o • Tensiunea din baterie necorespunzatoare Va recornandarn sa efectuati reparatii!e necesare doar la un dealer de specialitate.abil pantru aurovenlcuie!e: echinate Li mita de viteza 2 e.p se aprinde. cornpletati cu apa pentru instalatia de spalare a parbrizului l?i pentru instalatia de curatare/spalare faruri* => pagina 324. aceasta indicatie suplirnentara va disparea. Daca se descopera 0 tampa defects. cu F1S calculator de bord Lampa semnalizare stanqa spate Dupa 5 sec.hipt1t0 ns si c alculatot de bo rd Defectarea lampilor ~ Valeb!l pentru au-ovehlcuela: echipata Cl. In primele 5 secunde. Carid simbolul se aprinde.uati In considerare sl lampa de control a alternatorului => pagina 26. Cauza d efectiunii • poate fi diferita: este defects => pagina 360. _ ValabH pontru aurovcnicure!o: €H._ e Lampa cu lncandescents Valabi! pentru autovehicule!e: ectirca:e ell FIS 9i calculator de bord • Siquranta larnpli este "arsa" => pagina 357. apasatl scurt tasta CHECK. • Nu se face un contact. _ Va. "lnlocuirea siqurantelor". Daca de exemplu este defects lampa de semnalizare stanqa spate.js t.. Redu ceti viteza => pagina 39.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! peruru autovahicule!e: echipate ell reqlare tarur: • • Regulatorul Starea bateriei Sistemul de reglare a farurilor este defect (<D Aprinderea simbolurilodtD indica faptul ca regia rea dinarnica a farurilor este defects.I FIS ~i calculator de bo-d Nivelul apei pentru spalare prea scazut 0 Contralul deiectarii kimpilor suproveqheazti iunctionarea iiimpilor autovehiculului.

• Instalatta de avertizare viteza Introducere Aceasta instataiie de avertizore vitezo va ojutii sa mentineti viteza sub 0 anumita lim ita. Va dlsparea in momentul in care viteza de deplasare va scadea sub valoarea vitezei memorate. Simbolul se stinge:. De indate ce viteza memoratil a fost depasita cu . Reglarea este vala bila pa na la luarea contactul ui. se va auzi un ton de avertizare. viteza mernorate. Pragul de avertizare 1: Functia Pragul de avertizare 1 poote ti modificat In timpul deptasatii. viteza maxima adrnisa trebuie observata la vitezometru . viteza maxima poate fi reqlata in timpul d eplasa rii. 10 km/h..i cand viteza de deplasare va depiis! pentru cel putin 10 secunde. Pericol de electrocutare! cca. 19 Ecran: Avertizare viteza stabitita lnstalatia avertizeaza conducatorul auto cand depaseste 0 viteza anterior. La pragul de avertizare 1. in acelasi timp pe ecran va aparea un simbol de avertizare => fig. lnstalatia de avertizare viteza are douii praguri de avertizare*. daca nu a fost modificata sau stearsa anterior. cu 40 km/h.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) &ATENTIE! • tamplle cu incandescenta sunt sub presiune ~i pot exploda pericol de riinire! • in cazul liimpilor cu desciircare in 9az* (lumina xenon) trebuie sase acorde 0 atentie deosebitii tensiunii inalte. 19. Viteza mernorata nu va fi astfe I stea rsiL • e Fig. care functloneaza independent unul de celalalt si au functii diferite: • Pragul de avertizare 1 Pragul de avertizare 2 • • e => pagina 39 e => pagina 40 (I] lndicatie Independent de lnstalatia de avertizare vitezii. 19 apare la depasirea vitezei memo rate. Simbolul de avertizare viteza de pe ecranul pragului 1 => fig.

Folo siti acest tip de memorare cilnd vreti sa vi se atraqa atentia in mod special asupra pastrarf unei anumite viteze. intr-o zona eu limite de vitezs sau in situatia in care exists 0 lirnita de viteza la folosirea pneurilor de larria. _ e Fig. de scurta aprindere a simbolului de avertizare vitezs de pe eeran. printr-o scurta apa sare pe buton. la eliberarea tastei. Faptul ca memorarea a fost realizata este confirmat. 20. Spre deosebire de pragul1. Sistemur de informare a conducatorurui auto (FrS) Pragul de avertizare 1: Reglare Valab!l autovehtculele: echipate ell FIS ~i calculator de bor e Pragul de avertizare 2: Functia Pragul de overtizore 1 se vo reglo de 10 tosto CHECK. aeesta se va stinge numai carid viteza de deplasare va scadea sub viteza mernorata. Simbolul de avertizare viteza al pragului 2 apare pe ecran la d epasirea vitezei memorate. :.20 Imagine din tabloul de bordo Tasta CHECK Memorarea vitezei maxime Deplasaji-va cu viteza maxima do rita.itergerea vitezei maxime Deplasati-va cu 0 vlteza de cel putin 5 km/h.ja e . Viteza ramane rnernorata pana in momentulln care va fi rnodificata. in acsasta situatis viteza poate fi rnernorata sau stearsa numai cu eontactul motor luat. Acest lucru este necesar de ex. printr-o apasare mai indelunqata. Apasatl tasta CHECK mai mult de 1 secunda. Pragul de overtizore 2 poote fi modificot numoi cand contoctul motor este luot.. sau pilna cilnd va fi stearsa.. Apasati scurt tasta CHECK =:> fig.

Valorile apar In pasi de 10 km/h crescator sau descrescator. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. 22 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: intrerupiitorul de selectare a functiilor La 0 secunda dupa Tncheierea procesuiui de memorare. 21 Imagine din tabloul de bord: Tasta - l.uati eontactul motor. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. Apasa]] Pragulde avertizare 2: Reglare Pragul de overtizore 2 va fi actionat cu ojutorul comutatorului din moneta de comandore 0 sterqiitoarelor de parbriz.i calculator de bord Memorarea vitezei maxi me l. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. se va stinge lumina kiiometrajuiui §i a ceasului digital. 22 pana cand pe ecran apare simboul taiat al pragului de avertizare 2.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabilpentru autovehicu!e!e: echip ate eli t... pentru a modifiea valoarea existerrta. Pe eeran va aparea viteza actuala mernorata sau simbolul taiat al pragului de avertizare 2 daca nu exists 0 alta viteza rnernorata. Apasati tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz => fig. Comenzi i echipa~ mente . Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 seeunde. ® ~tergerea vitezei maxime Fig.ua]i eontaetul motor. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 secunde. eomutatorul' din maneta de actioriare a sterqatoarelor => fig. Pe eeran va aparea viteza rnernorata aeum. 21. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. 21. CHECK ® Fig. 22 in sus sau in jos.

durata de deplasare. in functie de numarul => fig. distants acceslbila §i viteza vor fi exprimate in sistemul metric de unitati de rnasura. 24 lnfatlsat invers Inegativl. viteza medie sl consumul instantaneu vor fi afisate pe ecranul FIS in ordinea nurnita mai sus => fig. consumul mediu. atisarea va fi facuta in sistemul englezesc de masurare . cand pe ecran va aparea cifra 1 . dlstanta accesibila. 23 Afi~aj calculator de bordo Consumul instantaneu Urrnatoarele inforrnatii afisate pe ecra n: Distanta accesibila Durata de deplasare Consumul mediu Viteza medie Consumul instantaneu sunt preluate de calculatorul de bord §i Fig. consumul instantaneu.• Introducere Calculatorul de bord oierii iniormatii despre consumul mediu. Valorile referitoare la consum Iconsumul instantaneu si mediu). 24 Ecran calculator de bordo Zona de memorare 1 ~ pagina 44 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 46 Puteti recunoaste ce zona de memorare este afisata pe ecran. viteza medie.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Calculatorul de bord Valabil pentru autovebicutete: echinate cu FIS!?i calculator de bard Cele 5 infor rnatii. Datele dispozitivului de memorare a deplasar ilor singulare Izona de memorare 11 vor fi afisate. 23. Daca apare cifra 2. ~ . pentru autovehiculete: ccnipate c u t!S $i cnlculator do bord Memoria Calculatorul de bord este prev6zut cu doua dispozitive de memorare automate. La anumite tipuri de autovehicule pentru export. Fig. distanto accesibitii ~i durata de deplasare.

Memorarea datelor tuturor deplasarilor Memoriatuturor deplasari!or nu se va sterqe automat. Daca deplasarea se lntrerupe mai mult de doua ore datele din memorie se vor sterqe automat."Astfel pute]l stabili sing uri durata de evaluare a inforrnatiilor de deptasare. 23) va fi ad usa la zero.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) lnsearnna cil sunt afisate datele dispozitivului tuturor deplasilrilor (zona de memorare 2). ~ . Dad deplasarea se reia in mai putin de doua ore de la luarea contactului motor. Dad tin eti apasata tasta reset mai mult de 0 secunda. valoarea actuala (de ex. repetat pe tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz se pot selecta urmatoarele zone de afisare: • • • • Memorie deplasilri singulare (zona de memorare 1) Memorie deplasilri totale (zona de memorare 2) Navigare/Telematik* Eeran stins []] lndicatie • Pentru a selecta intre diferitele zone de afisare. Memorarea date lor deplasihilor de memorare a vatab!t pentru autovehtculele: echipate ell §i calculator de bo-d Tasta Reset Tosto pentru selectarea atisajului.ja Fig. consumul instantaneu => pagina 42. fig. 25 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: Tasta reset Apasand scurt. se qiisest» in moneta de actionare a sterqiitoarelor de parbriz. apasati scurt pe tasta reset. noile inforrnatii se vor aduna la cele existente piina atunei. singulal"e Memoria deplasarilor singulare aduna inforrnatiile legate de deplasarede la punerea contactului motor pima la luarea contactului.

functiei f'unctia la zero ®~ de carburant stil de conducere. reset: cand Urmatoarele • va'anil pentru autovehiculele: echipate cu FlS ~i calculator do bard pot fi aduse la zero de la tasta Durata de deplasare Comenzi ~i echipamente Colculotarul de bard este camondot de 10 dOUGcornutatoare din moneta de actionare a fjtergatoorelor de porbriz.icelculatcr do bord Fig. Cand conduceti va fi mai mare .• inforrnatii!e Valabi! pentru autovahiculefe: echipare ell F1S:. distantei se face pe baza consumului economic. • Con sum ul mediu • Viteza medie calculatorului motor inainte durata de bard de luarea se poate contactului reset face numai motor. Pe ecran distanta apreciata apare in km . La punerea contactului va fi afiseta Prin scurta poate regia §i selectata pentru pe comutatoulr ® sau pe tasta ® se In cazul rn de deplasare => pagina 45.• dorita. lndicatie in care se deconecteaza din memorie bateria autovehiculului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) • Afisar ea defectiunilor ecranul este oprit. 0 mai poate §i cu acelasi tras- Selectarea furrcplllor asupra cu canti- - Apasati In sus sau in jos pe comutatorul fig. Astfel vor fi afisate succesiv cele 5 functil ale calculatorului de bord.. Veti fi informat parcurge distantei tatea lnforrnatia Calcularea ultimii pe care autovehiculul din rezervor dvs. . 26. 26 Maneta de actlonare a ~tergiitoa· relor de parbriz: Elemente de cornanda calculator de bord Distanta accesibila Afi$oreo distantei occesibile ojuti: 10 plonificoreo eului. va apar ea din 10 in 10 km. distants de carburant din Aducerea Aleqeti 30 km. toate se vor sterqs . cand Comandarea contactul functia apasare alarma este pus. • realizats de functia Auto-Check se va face - Apasatl cel putin functli 0 secunda tasta reset @.

Daca vreti timp. Dupa sterqere. Pe ecran apare durata riei. sa stabiliti viteza de la tasta deplasarilor => pagina 44. alarma st erqere a memonoua faceti 0 pauza mai mare de 10 minute. fig. 0 Valabll peruru autovehicule!e: echipate eLI FIS !?. . noile valori singulare de douii ore datele din se lntrerupe se vor sterqe date lor Memorarea Daca deplasarea se lntrerupe memorie Memorarea Cand contactul vor aduna Alarma Dupa doua duratei duratei este luat. tuturor deplasarilor referitoare la durata noile de deplasare informatii se deplasarea. va puteti de carburant. 26. u rrnatoa deplasarea rea alarms sau faceti va aparea Afi$oreo vitezei medii ojuta 10plonificoreo mai scurta 6:00 s. 26 Memorarea Daca deplasarea memorie datelor @. la datele duratei Cand se continua Cand eontactul raman incluse afisajul necesitatii In acelasi timp eli paste si afisajul asupra este luat.rn.js ore de deplasare. deplasarilor mai mult automat.ii calculator de bord Valabil pentru autovehicule!e: echipete cu F!S $i calculator de bord Durata de deplasare Consumul mediu Afi$oreo durotei de deplosore otroge atentia osupro luarii unei pouze. Memorarea datelor se vor sterqe datelor deplasarilor mai mult automat. Date tehnice . singulare de douii ore datele din Daca vreti sa stabiliti consumul mediu pentru 0 noua durata de timp. 26 pute]i deconecta Daca continuati minute. Daca moment. tuturor deplasarilor referitoare la consumul mediu vor fi deplasarea. datele existente. pe eeran apare In primii 30 krn. se va ~terge. Prin scurta apasare pe comutatorul de selectare alarma. de la 2:00. luaril unei pauze. Alarma pe ecran apare automat va atrage atentia de deplasare de deplasare. 26. cifra zero. de pauza la 4:00. Pe ecran apare consumul ultima adapta sterqer e a memoriei. de deplasare raman memorate.i calculator de bord sau pe tasta reset Viteza medie ~ pagina 44. §tergeti memoria datelor medie In km/h de la ultima medie reset pentru 0 troseului. stilul de conducere mediu aiutii 10plonificoreo trasIn mediu de carburant acestui 1/100 km de la afisa]. In calcul._ de 10 Daca Pe ecran apare viteza riei. singulare de douii Memorarea Daca deplasarea memorie se lntrerupe mai mult ore datele din se vor ster qe automat. durata fig. fig. fig. datele Cand continuati memorate. doriti sterqe]i de deplasare calcularii de la ultima sa se faca si apasatl sterqere tasta a memoreset ca lnceperea memoria de la un anumit Afi$oreo consumului eului.d.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valebil pentru autovetucufe!e: ecntpste cu FIS f. Cu ajutorul In functie In acel punct de consumul ~ pagina 44.a. sterqeti memoria de la tasta reset => pagina 44.

28 Ecran: Meniul delnceput ~ . Calcularea consumului se face din 30 in 30 metri. datele referitoare la viteza medie raman memorate. ultima valoare de consum aflsata se va pastra. 27 Consola centralii: Taste de comandii pentru seleetarea meniului Fig. noile valori vor fi incluse in calcul. _ Introducere Valabi! pentru autovehicule!e: ec hipate ell FlS ~i calculator de bor d Consumul instantaneu Afi$area consumului sirea carburantului. afisajul va indica in primii 30-40 rn. Cand autovehiculul statloneaza. Cand continuati deplasarea. instantaneu ajut6 10 economi- Pe ecran apare consumul actual de carburant in 1/100km. va puteti adapta stilul de cond ucere in functie de consumul de carburant. consumul rnediu.·• Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Memorarea datelor tuturor deplasarilor Afi~aj meniu Valabi! pentr u autovehicule!e: echipate eu Incalzir e in stauonare Cand contactul este luat. Cu aj utorul acestui afisaj.js Fig. Daca se selecteaza consumul instantaneu imediat dupa pornirea motorului.

27. 30 Consola centra Iii: Functiile butonulu rotire/apiisare ~ . pot fi apelate de la meniu (de ex. Comandarea se face de la tastele de I meniu I din consola centra Iii => pagina 46. lncalztrea/ventilarea in stationare").Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Unelefunctii ale autovehiculului dvs. 29 Consola centra Iii: Tasta Menu Fig. Fig. Aceasta functie este valabila numai cand contactul este pus. Se pot efectuo apeliiri $i reg/oje. Cu ajutorul acestui meniu puteti selecta inforrnatiile care doriti sa fie afisate in display-ul FIS. fig. Meniul de inceput va indica diverse posibilitati Reglare Apelarea Meniu oprit Functia Ajutor _ de afisare: Valahil pentru autovehrcule!e: echinate ell lncalzire stationare Utilizarea meniului ( meniu Optiuni/e din meniu se vor otiso prin opasarea tastei I $i 0 butonului din consolo centrata.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Functil!e tastei rotlre/apasare ee I Menu I:::::> pagina 47. afisajele care sunt afisats la autovehiculelefilril afisarea meniului. 281e functii: Reglare • • • • [ncalzlre/ventilare Ceasul in stationare" => pagina 50 => pagina 50 Calculator => pagina 50 Alarma (Avertizare vitezill => pagina 39 I . 29 ~i ale butonului Apelarea • Service => pagina 20 Apelarea meniului Apasat: tasta Meniu oprit Pe ecran apar toate I Menu I. Functia Ajutor Functia Ajutor va ajuta la efectuarea selectarii corecte . pagina 47. fig.• Selectare !?ireglare Apasa]i butonul. 30 fig.elo: eGhip~!tB ell incalzire in stetionere Tipurile de aflaaje Meniul de inceput 01 FIS otero 4 tipuri de otisaje. buton ului activati . respectiv conflrrnati pute]i misca saqeata Valorile din meniu. datelor !. Prin a pasarea valorile selectate Valabil pentru autovehlcu.>i onfirmarea c Introducerea - Apasa]i butonul. selectate respectiv vor fi afisate puteti in Rotind modifica culoarea reglajele existente. butonul rosie. Celor 4 tipuri corespund de afisa]e din meniul urmatoarele de inceput => pagina 46.• selectia facuta. fig.

. I.32 Ecran: Imagine generalii Ajutor Functia-Ajutor se apeleaza In felul urrnator: Comenzi ~i echipamente . fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) ialalJ.- Fundal rosu (activ) Selectat Neselectat Pagina anterioara Pagina urrnatoare o -1.ilpentru autovehiculele: ecrupate incalzire In stafionare ApeJareafunctiei ra Ajutor - Apasati tasta I Menu => pagina 46. Apare meniul de Tnceput FISdispune de 0 tunctie Ajutor Selectati de la buton functia Ajutor. 28. Tnacest meniu nu sunt posibile reglajele. Pentru a parasi meniul Ajutor rotlti din nou butonul. este selectat Ajutor . 31 Display FIS: Meniu de inceput. Simbolul casuta Triunqhl in sus Triunghi in jos • Fig. ../ L- Functia selectata Bifare III. Simbolurile din display au urrnatoarele sernnificatii: Bara de selectare Fig. Activa]i selectarea apasand butonul rotlre/apasare. Meniul Ajutor serveste la informarea dvs.

- . Botitl butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosie) ~ fig. Hotiti butonul pe Reglaje. 33 Ecran: Meniu Reglaje. Continuare => pagina 51. rasfoitl.• Fig. Apasatl butonul. 28. Dacii selectati meniul Calculator !iii il activati prin rotirea butonului. apasand simbolurile pentru "pagina urrnatoare" sau "pagina anterioara". Vor aparea to ate meniurile. In caz de necesitate. Apasati butonul. vor apiirea doua nivele de calculator (calculator 1 9i calculator 21. fig. "Efectuarea reglajelor (partea 2)" . selectat Calculator Efectua]! reglajul dupa cum urrneaza: Apasati tasta (Menu ]. Selectati din nou nivelul dorit 9i actlvatl-l de la buton. 33. Apare meniul de tnceput ~ pagina 46.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell incatzire in stationare Efectuarea reglajelor (partea 1) Reg/oje/e din FIS se foe prin intemediu/ meniului.

distanta ecceslblla setectata Fig.onere Efectuarea reglajelor (partea 2) Botiti butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosiel => fig. de exemplu. inapoi selectat Efectua]ireglajul dupa cum urrneaza: . Acest lucru se realizeaza tot prin rotirea butonului. Activati sau dezactivati functia selectata prin plasarea simbolului "bifare": (pentru "da") simbolul "casuta bitata". 34. 35 Ecran: Meniu Calculator 1. La unele proceduri de reglare.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi!pentru eutcvel-icule!c: echipate elf incalzire stet. 34 Ecran: Meniu Calculator 1. _ Fig. la reglarea datei. => fig. Hoti]! butonul pe INAPOI. (pentru "nu") fara simbolul "bitat". 35 ~i apasa]i butonul pentru a va intoarce in urrnatorul meniu. trebuie introduse ~i valori in cifre.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) vetebu pentru autovahicute!e: echipatu ell tncatz!rc in stationare - Exemplu de functionare (partea 1) Acest exemp/u orate un proces comp/et de reg/are.• Fig. Hotiti butonul pana cand se va activa Reglaje ~ fig. "Exemplu ipartea 2)". 37 Ecran: Meniu Reglaje. Apasa]i tasta I Menu ). procsdati astfel: . 36 Ecran: Meniu de inceput. - Apasatl butonul. Apasati butonul. 36. Continuare =:> pagina 53. data. Hotiti butonul pana cand se va activa Ceas ~ fig. selectat Ceas Pentru a regia de ex.Apare meniul de Tnceput ~ pagina 46. 37. fig. Vor aparea meniurile existente la Reglaje. este selectat Reglaje Fig. Apare meniul de reglare Ceas. 28.

apasa]i butonul. Hctlti butonul rotire/apasare spre stariqa sau spre dreapta.• - Fig..Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! penrru autovahiculele: echipete ell lucalzire - Exemplu (partea 2) - in cazut in care in tata datei se gase§te simbolul casuta.Hoti]! butonul pana cand se va activa Data => fig. 38 Ecran: Meniu Ceas. Data selectata Continuare vetebu peutru eutovehiculele: echipate cu tnce'zlre 'in station are Exemplu (partea 3) Fig. pana se va afisa cifra co recta pentru zi. 40 Ecran: Meniu Ceas. Apasati butonul. Fig. cifra pentru luna. apoi pe cea pentru an. se va regia data Efecluatireglajul dupa cum urmeazi3: . => pagina 53. rnodificati in acelasi fel. Acum clipe ste cifra lunii.ln casuta va aparea simbolul "bifat". "Exemplu (partea 3)" . inapoi selectat ~ . 39. Daca este necesar. 38. 39 Ecran: Meniu Ceas. Se va afisa ultima data reg lata. Hoti]i butonul pentru a activa data si apoi apasati-l: Va clipi cifra alocata pentru zi => fig.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Incheiati reglarea datei. Meniul de Tnceput va aparea din nou. astfel: Hotiti butonul pana cand se va activa inapoi => fig. _ I . 40. Apare meniul Reglaje. Apasati butonul din nou. Apasati butonul.

este pr evazut cu doua lin unele tari chiar cu patrui chei principale ichei rabatabile cu telecomandil) si 0 cheie de urgentil fig. un breloc din material plastic cu nurnarul cheii. Cheia de urqerita trebuie folosita doar ocazional. de asemenea. Exista. Fig. pentru a rabate cheia In ambele sensuri. care serveste la procurarea unei noi chei In cazul pierderii ei ~ &. 41. Aceste chei se potrivesc la toate Incuietorile autovehiculului.Deschiderea i inchiderea Deschiderea ~i inchiderea Cheile Descriere Fig. daca ati ratacit sau ati pierdut cheia principalil. ~ . 41 Seria cheii ~i brelocul codul cheii © Autovehiculul dvs. 42 -saqsata-. ®~ 0. 42 Cheia principala (cheie rabatabilii cu telecomandii) Apasatl butonul de deblocare => fig.

La viinzarea autovehiculului. 41 ©. fig. geamurile actionate electric) .ibrelocul o cheie statloneazal Altfel volanul s-ar putea bloca . adresatl-va Daca piardeti 0 cheie.• predati noului proprietar :. de persoane neautorizate . Pe liinga aceasta. pierderea unei chei sau a brelocului trebuie anuntata companiei dvs. din material plastic .peri col de accidentare! • Scoateti cheia din contact numai dupa ce autovehiculul de rezerva poate fi prod usa numai pe baza codului cheii. lua]i in numai unui dealer Din motive de siqurnata. pentru a bloca functia acelei chei. pe care l-ati primit la livrarea autovehiculului. chiar si numai pentru putin timp. lndlcati codul cheii.pericol de acciden- rn tare! lndlcatie Brelocul din material plastic pentru a nu putea fi multiplicat © nu trebuie pastrat in autovehicul. adresati-va unui dealer Audi. Codul cheii se gase§te pe brelocul din material olastlc ..e pagina 55. Copiii ar putea porni motorul sau actiona echipamentele electrice (de ex. mai ales ciind in autovehicul raman copii. . scoateti cheia din contact.Deschiderea =?inchiderea i &ATENTIE! • Dad! parasiti autovehiculul. de asiqurari.• Cheia de rezerva Daca trebuie sa considerare: - va procurati 0 cheie de rezerva. Acest lucru este valabil. Audi. Pentru aceasta este necesar sa puneti la dispozitia dealerului Audi toate chelle §i brelocul.

Daca doritl totusi sa lnlocuiti singur bateria. Polarizarea corecta este indicate pe capacul carcasei transmitatorului. care gase§tein capacul @ al carcasei ernitatorului => fig. c£> lndicatie pentru mediu Bateriile uzate nu trebuie aruncate irnpreuna cu gunoiul menajer. • Despartiti partea cu cheie => fig. Fig. • Montati carcasa ernitatorului in elementul de cheie si imbinati eele dous componente. procedati in felul urrnator: • Habatati cheia.Deschiderea j'nchiderea Inlocuirea bateriei cheii Va recornandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua inlocuirea bateriei. 43 . pentru a putea incuia sau descuia autovehiculul => pagina 66.44 Carcasa telecomenzii fara partea cu cheie • De fiecare data cand inlocuiti bate ria. 43 Cheie principalii desfiicutii • Asezati capacul eu noua baterie in partea din spate a carcasei transrniatorului ~i apoi imbinatl prin apasare cele dous partl. ® • Asszati noua baterie. • • Scoate]i capacul carcasei => fig. cu ajutorul unei surubelnite. CIJ lndicatie • Bateriile de schimb trebuie sa fie originale. 44in sensul indicat de sageata. .• S8 Fiecare cheie principala are in components 0 baterie (celulal. Ateritie ca bateria sa fie asezata cu polul "+" in jos. trebuie sa sincronizati instalatia. 43 de carcasa ernitatorulul @cuatentie. Fig. Scoateti bateria descarcata din capacul carcasei.

Imobilizatorul electronic impiedica punerea In tunctiune a autovehiculului de ciitre persoane neautorizate. Daca dup a oprirea autovehiculului se scoate cheia din contact. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. Autovehiculul poate fi descuiat de conducatorul se actioneaza functia de deschidere oc:D din comutatorul centralizate sau 0 sinqura data rnanerul usii. Astfel se ingreuneaza patrunderea nsautorizata in interiorul autovehiculului. se va activa automat imobilizatorul electronic. La a doua man erului usii. &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. La cerere. de catre un dealer specializat. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului => pagina 304. imobilizatorul electronic va fi dezactivat automat la introducerea cheii in contact. nu este permis sa ramana persoane mai ales copii.Deschiderea !?i inchiderea Imobilizatorul electronic ~ => pagino 64sau cu cheia de la usa conduciltorului incuierea sau descuierea se poate face de la telecornanda auto. Daca sistemul inchiderii centralizate se defecteaza.js inchiderea centralizata Descriere lnchiderea centraiizatii face posibiki incuietea sou descuierea simultana a tuturor usilor. de la 0 viteza de 15 km/h. poate fi porn it numai cu originala Audi codificata => pagina 24. inchiderea automatfl* Sistemul de inchidere automata lncuie toate usile ~i capota portbagajului. datorita lnchiderii centralizate toate usile sl capota motorului se incuie ~i se descuie in acelasi timp. Acest lucru este valabil ~i pentru capacul portbagajului. Deschiderea capacului portbagaj ului nu se poate face fara actionarea rnanerului. 0 cheie • in anumite situatii autovehiculul nu poate fi porn it daca cheia de contact este orinsa intr-o legatura de chei impreuna cu 0 cheie de contact de la un alt autovehicul. cheia din auto. usa se deschide.Pericol! ~ . capacului portbagajului §i a capotei motorului. inchiderea centrallzata este echlpata cu 0 siguranla anti-furt: La lncuierea autovehiculului din exterior. ~i care au siquranta antifurt activata. Trapa/Plafonul glisant* poate fi numai Inchise prin sistemul centralizat. se pot actions individual toate incuietorile. Prin incuiere ~i descuiere. Autovehiculul se va descuia automat cand se va scoate contact. in capul cheii se gase~te un cip. Geamurile pot fi lnchise ~i deschise de asemenea prin sistemul centralizat => pagina 71. inchiderea centrallzata poate fi comutata pe inchidere automata. cand inchiderii actionare a [JJ lndicatie • Motorul autovehiculului dvs. rnanerele din interior ale usilor nu mai pot fi actionate. Cu ajutorul acestuia. dad este necesar. Clapeta rezervorului poate fi deschisa de urqenta. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident .

rea autovehiculului antiturt Siquranta antifurt activate. in pozitia de incuiere ®=> lig. Descuierea de urqenta a usilor => pagina 63. • Pentru deschiderea usii rldicatl rnanerul usll. Fig. de catre un dealer specializat. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului ::::> pagina 304. _ • ® &. . 45. Pentru aceasta rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto de doua ori succesiv.rea [1J lndicatie • Lacerere. • Toate usile. inch iderea centra lizata poate fi cornutata pe inchidere centralizats de siquranta i.Rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul pozitie de descuiere => fig. • Ladefectarea sistemului de inchidere centralizate. 0 auto in Carrd siquranta antilurt nu este activate.ii capacul portbagajului pot fi incuiate si descuiate cuajutorul cheii. _ se lncuierea cu ajutorul cheii Hotlti cheia in incuietoare usii conducatorului auto in pozijle de incuiere => fig. • Siquranta antifurt este activate imediat. tara activarea sigurantei Incuie. din usi se vor Descuiereacu ajutorul cheii • Luminile interioare comandate de comutatoarele stinge. Prin actionarea 0 singurii ~ . • Geamurile ~i plafonul glisant* se vor inchide atata timp cat cheia va fi mentinutii in pozitia de inchidere.ii invers. autovehiculul poate f incuiat lara siquranta antilurt. Toate usile ~i capacul portbagajului se vor incuia. 45 spre dreapta => • Nu lasatl niciodata obiecte de valoare in autovehlcul.Deschiderea i inchide. 5 Pozitiile cheii 4 pentru incuiere ~i descuiere Daca in autovehicul trebuie sa ramana persoane. incuierea autovehiculului nu va garanteaza pastrarea in siquranta a acestor obiecte. • lnstalatia de slquranta antifurt ~i instalatia de avertizare antifurt* nu pot fi activate cand inchiderea centralizata este defects. U9a conducatorului i. 45 spre stanqa. ingreuneaza lncercari!e de patrundere nsautorizata in interiorul autovehiculului. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului descuie. Cand siquranta antilurt este activate. manere!e usi!or si comutatorul pentru inchiderea centralizata nu pot fi actionate => &. Siquranta antifurt este dezactivata. uslle autovehiculului pot f descuiate din interiorul autovehiculului.

se va descuia. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actlonate din interior. nu se poate lncuia. Astfel se evita lncuierea din qreseala . • Daca U9a conducatorului este deschlsa. pentru a nu declansa alarma accidental. si care au siquranta antifurt activate.Deschiderea rnchiderea data a miinerului usii. 46 Imagine din usa conduciitorului: intrerupiitorul inchiderii centralizate incuierea tuturor uallor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata interloara ~ => fig.Pericol! inchidereo centralizatii poote fi actionatii din interior de 10 comutotorul din U$O conduciitorutui auto. De aceea dezactiva]i lntai supravegherea interioara.• [lJ lndicatie Fig. de la comutatorul urmiltoarele: pentru lnchiderea Cand incuiati autovehiculul centralizata. nu este permis sa ramiina persoane mai ales cop ii. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . 46 => &. iar prin inca 0 Comutatorul Inchiderii centralizate &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. usa respective actionare. se va deschide. din exteriornu ~ . sunt valabile • Deschiderea usilor ~i a capacului portbagajului este posibila (siquranta de ex. Descuierea tuturor ualtor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata superioara ~. dupa ce se Inch ide. Ea trebu ie lncuiata separat. la semafori. • Chiar sl la lnchiderea autovehiculului tara activarea siqurantei antifurt instalatia de avertizare antifurt* este activata.

comutatorul dereacentralizata este scos din functiune. in interiorul autovehiculului nu trebuie sa ramana copii nesupravegheati. ea nu se va incuia (dups activarea functiei de Inchidere de la comutatorullnchiderii centralizatel._ Chiar §i la deschiderea usii conducatorului auto.Pericol! Toate u~ile. It ATENTIE! Comutatorul pentru inchidere centralizata functioneaza ~i cand contactul motor este luat. Restul outovehiculului riimane incuiat. usile separat din interior tragand de Valabil oentru eutovehicule!e: echipate ell lnchidere ceutrauzata de siguranta Inchidere centralizatil de siguranta inchidereo centratizatii de siguranto otero posibilitoteo de 0 descuio door WjO conducatorului auto $i 0 copocului rezervorului. usile incuiate din interior se vor descuia automat. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului se descuie. U~ile incuiate ingreuneaza piitrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . Hotiti cheia in decurs de numai 5 secunde de dOUGoriin dlrectia de deschidere sau apasati in decurs de 5 secunde de dOUGor. slquranta antifurt si instalatia de avertizare anitfurt* se dezactiveaza imediat. pentru a putea permite accesulin interiorul autovehiculului. Ea trebuie inculata separat. • in caw I unui accident cu declansare a airbag-urilor. pe tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal.js . rn lndlcatie pentru Inch i- Ciind siquranta antifurt este activate. 0 • Dad! usa conducatorului este deschisa. dupa ce se Inch ide. pentru a evita Incuierea neintentionata. Deoarece accesul din exterior se face mai greu cand usile sunt incuiate.Deschiderea rnchiderea • Puteti descuia l?i deschide rnanerul usilor. De la acesta se pot incuia to ate usile si capacul portbagajului. Descuierea u~ii conducatorului ~i a clapetei rezervorului Rotiti cheia 0 datil in directie de deschidere sau apasati datil tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal.

capacul portbagajului nu mai este actionat prin sistemul de lnchidere cantralizata $i rarnane In permanents lncuiat. portbagajului trebuie actionat numai de . capacul portbagajului poate fi din nou actionat prin sistemul de lnchidere centrali- zata. 48 si ridicati eapaeul portbagajului. 47 Pozltllle cilindrului incuietorii capacului portbagajului Daca cheia se roteste spre dreapta => fig. Incuiel'ea capacului pOl'tbagajului ® Fig. capaeul prin sistemul de lnehidere ~ In prinei pal eapaeul la telecornanda. capacul portbagajului sare din slquranta. ® Astfel capacul portbagajului se mai poate descuia numai de la tasta de deblocare <:::::5 a telecomenzii. Dupa revenire prin rotire la pozitla Fig. portbagajului poate fi din nou actionat centralizata §i cheia poate fi sccasa. Descuiel'ea !?ideschiderea capacului portbagajului Prin rotirea cheii spre stariqa => fig. Dupa revenirea la pozitia verticala a cilindrului. 48 Profil de prindere a capacului portbagaj'ului ® orizontala a in acsasta var ticala a eilindrului. pozitie cheia nu poate fi scoasa din lncuietore. 47 In pozitie cilindrului. 47 si se scoate cand cilindrullncuietorii se afla In pozitie orizontala. Inchiderea capacului portbagajului Traqeti capacul in jos ~i trantiti-l user => &.Deschiderea l?iinchiderea Capacul portbagajului Deschiderea capacului portbagajului Apasati simultan asupra profilului de prindere => fig.

Indepertatl capacul => fig. Dacii siquranta pentru copii este active usa trebuie deschisa din exterior . Fig. au integrate pe partea laterals (vizibil numai cand usa este deschisa) un dispozitiv de incuiere de siquranta. capacul s-ar putea deschide brusc In timpul deplasarli. usa se poate deschide din interior prin actionarea de doua ori a rnanerului usii. Usile care nu sunt prevazute cu cilindru.Deschiderea i inchiderea & ATENTIE! • Asigurati-va ca dupa Inchiderea capacului portbagajului. 49. 50. fiecare U$O trebuie incuiato separat. chiar dad a fost incuiat . in caz contrar.pericol de intoxicare! Intrede- • Fig. 49 Dispozitiv de incuiere de siquranta a usllor Dupa incuierea usii. Deschideti u~a. deschiderea din exterior nu mai este posiblla.• . acesta este Incuiat. Asezati cheia astfel tncat sa se afle tntr-un unghi de 90 grade cu capitonajul usii ~i miscati-o in sensu I indicat de saqeata => fig. 50 Descuierea cu ajutorul incuietorii de siguranta Descuiereade urgent:a a u~ilor in cazul detectarii tnchiderii centralizate (intreruperea curetituluil.Pericol de accidentare! • Nu vii deplasati niciodata cu capacul portbagajului schis sau deschis complet . Cand siquranta pentru copii nu este activate.

zona de actiune este redusa. Ernitatorul cu baterie se gase§te in corpul telecomenzii. ~ Fig. Telecomanda Descriere Telecomanda face posibil6 descuiereo $i incuiereo autovehiculului. cheia trebuie instalata de catre un dealer specializat. Dezactivarea sigurantei pentru copii Rotiti cheia in sensul 0. Zona maxima de actiune depinde de mai multe conditii. 51. La lnlocuirea unei chei. ca §i dupe executarea reparatillor / schimbarii aparatului de receptie. precum si la pornirea motorului. Pe langa aceasta. manerul usii nu poate fi actionat din interior.51 Siquranta pentru copii din usile din spate Usile din spate Aceasta sunt echipate cu 0 siquranta pentru copii. telecomanda cu semnal poate fi folosita. Activarea sigurantei pentru copii Hotiti cheia in sensul ® =:> fig. Putati executa urmatoarele • • operatiuni: Descuierea §i incuierea autovehiculului Descuierea capacului portbagajului lncuierea sau descuierea autovehiculului este confirmata prin aprinderea scurta a tuturor lam pilar de semnalizare. prin emiterea de semnale. u§a poate fi deschisa numai din exterior.js . Telecomanda indeplineste totalitate criteriile de acceptare si a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicatii al Republicii Federale Germania (Federal Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic Of Germany!. Toate componentele sunt marcate in conformitate cu normele in vigoare.Deschiderea inchiderea Siguranta pentru copii Siguranta pentru copii la u!?iledin spate Siquranta pentru copii impiedico deschiderea din interior a usilor din spate. Cand bateriile sunt slabite. se va comanda de la cheia autovehiculului. Cand siquranta pentru copii este active. Numai dupa aceea. Receptorul 5e gase$te in interiorul autovehiculului. Telecomanda este prevazuta cu 0 cheie rabatabila care serveste la lncuierea si descuierea manuals a autovehiculului. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau 5e sting automat.

Apasali tasta ® => fig.Deschiderea Inchiderea Aprobarea mai sus este baza pentru autorizarea telecomenzii in de ailejari. 1- Descuierea l?iIncuierea autovehiculului Descuierea autovehiculului este conflrrnata de dubla aprindere a semnalizatoarelor. 52 Telecomanda: Pozitionarea tastelor Descuierea autovehiculului . 0 La autovehicule cu inchidere centralizata de siquranta la 0 singura actionare a tastei se va descuia numai usa conduciltorului ~i clapeta rezervorului iar la actionarea de doua ori a aceleiasi taste. in TVI. 1 see. la descuierea autovehiculului se va comanda ~i memoria pentru scaun ~i oqlinda" subordonata cheii. telefoane mobile. La inchiderea ~i deschiderea autovehiculului. Deschiderea capacului portbagajului <:::::5 Apasati tasta © eel putin 1 sec. va fi confir- Pe langa aceasta. 0. • Functionareatelecomenzii poate fi influentata temporar de existents apropierea autovehiculului a unor ernitatori care in tunctioneaza aceeasi zona de frecventa (de ex. Incuierea co recta a usilor si a capacului portbagajului mats de 0 scurta aprindere a semnalizatoarelor. telecomanda este dezactivata automat. [I] lndicatie • Candcontactul este luat. Fig. se va descuia intregul autovehicul. . luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau se sting automat.. Incuierea autovehiculului Apasati tasta ® 6 eea. autovehiculul se va incuia automat din nou. Daca autovehiculul a fost descuiat de la tasta si in decursul urrnatoaralor 60 secunde nu se deschide nici 0 u§a sau capacul portbagajului. Acest lucru lrnpiedica descuierea perrnanenta si neintentionata a autovehiculului. 1 see. a 52 eea. Reglajul memorat pentru scaunul conduciltorului ~i pentru oglinzile exterioare va fi activate automat.

Dad acest lucru se intampla.uati din nou contactul ~i sco ateti cheia. ~i care au siquranta antifurt activata. deoarece autovehiculul s-ar putea incuia din gre9ala. Daca descuierea se face cu chela de la usa conducatorului auto. ATENTIE! Apasati tasta de descuiere f). a. apasati tasta de deblocare au-ovohlcu leie: euhipa!e cu instdltl'iie de avortizare anti fun Descriere instaiatia de overtizare ontifurt declanseazii olormo. lnstalatia se activeaza la aprox. Daca autovehciulul nu este deschis in decurs de 60 sec.• Cum se conecteaza instalatia? Sincronizarea Daci: outovehieulul nu se descuie/incuie 10 actionarea teleeomenzii. iar instalatia de avertizare antifurt* s-ar putea activa. U~ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . instalatia trebuie sincronizatii. el seva incuia a utomat din nou. toate celelalte usi.• tnatetatta Vaial)ii de avertizare antifurt [I] lndicatie • Utiliza]l telecomanda sunt inchise. 30 secunde dupa incuierea autovehiculului. nu este perm is sa ramana persoane mai ales copii. va declansa semnale acustice §i optice. nu trebuie sa apasatl in autovehicul tasta de inchidereo. lnstalatia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea autovehiculului cu telecomanda. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actionate din interior.Deschiderea ~i inchiderea & l. Ciind instalatia recunoaste a patr und ere nsautorizata in interiorul autovehiculului. tolositi conducatorului. Cu ajutorul acestei instalatii se irnpiedlca incercarile de patrundere neautorizata in autovehicul si de furt. capacul portbagajului sl capacul rezervorului raman incuiate.Pericol! a. Cum se deconecteazi'i instalatia? f) a telecomenzii. Apasati tasta nu se poate descuia in butucul de la telecousli cheia rnecanica lnstalatia de avertizare antifurt se activeaza automat la incuierea autovehiculului cu cheia de la usa conduciltorului auto sau cu telecomanda. respectiv de incuiere in autovehiculele care au fast incuiate din exterior. lntroduce]i cheia in contact ~ . de la transmiterea semnalului. Daca autovehiculul manda. cand se tncearca patrunderea neautorizata In interiorul autovehiculului. • lnainte de introducerea cheii in contact. numai cilnd usile 9i capacul portbagajului • Utilizarea telecomenzii trebuie sa se fad intotdeauna avand sub observatie autovehiculul. ~i puneti contactul.

cheia trebuie intro- instalatiei numai Diodele de avertizare inchiderea antifurt. prin scurta lncuierea co recta a usilor. Daca usile. ului [ncllnatla autovehicul Contactul motor Radioul (nurnai CIJ lndlcatie de radio Audi originale) • furt. nu clipesc. in decurs de 15 sec. este autovehiculului. 30 sec. rarnane de avertizare antifurt Daca. cca. este in stare de contactului. 30 sec. se descuie inchiderea dupa punerea cu cheia de la usa conducatorului. Daca nu 5e pune contactul in decurs de 15 sec. gajului. lntai ca instalatia dioda.. portbagajului verifica]! daca usile. Acest inclusiv dupa incuierea zone ale autovehiculului motorului (capacul autovehiculului. capota sunt inchise. Luminile de semnalizare a capotei la incuierea motorului si a capacului portbaautovehiculului. semnalizatoarele se vor aprinde si contactul trebuie pus. Alarma se deschide astfel se cu telecosi ce si-s contactul Dacil se deconecteaza este activate. unul din cei doi poli ai bateriei alarma 5e instalatie va declansa imediat. acestora. Astfel se dezactiveazil instalatia de avertizare antifurt. aprindere a luminilor Dacesemnalizatoarele motorului sau capacul de semnalizare. va fi confirrnata. alarma se Pentru a garanta buna functionare sunt inchise. cca. anti- la aparate Interiorul autovehiculului piltrunderea => pagina 68. usil antifurt.js va "dezactiva" se opreste si dups incheiat ciclul de functionare. autovehiculul motor. in timp ce a lnstalatlel de avertizare usile. Alarma Cand autovehiculul pentru numai comutatorul centralizatil seva declansa $i la descuirea $i deschiderea capacului port- functioriare • bagajului cu cheia. inseamna detecta. in una din aceste verificati la pilrilsirea glisant* autovehiculului daca toate geamu- Daca se incearcil va rile si plafonul • declansa. in loc sa clipeasca. se va declansa alarma alarma? sunt supravegheate: Dupa inchiderea Cand se declanl?eaza Urrnatoarele • • • • • • • conduciltorului mai rar. Cum se dezactiveaza Alarma se dezactiveazil manda sau cand se pune instalatia de avertizare alarma? cand antifurt. de la deschiderea usii. . ca instalatia apoi din ce in ce de avertizare aprinsa Compartimentul Portbagajul U~ile motorului) supravegherea intarloara este in sta re de fu nctionare. zone. auto va clipi lucru indica faptul dioda din capitonajul rapid.Deschiderea inchiderea Dace autovehiculul duse in contact se descuie cu cheia de la usa conduciltorului capota motorului dupa $i capacul portbagajului se inchid dupa activarea auto.

Dupa incuierea autovehiculului.Deschiderea l?i 'inchiderea Valabil pentru autovahiculele: echipate ell Instalatle de averttzare antifurt Incu iati autovehicu lu I. se aprinde dioda din tasta ~.3 sec. dioda lneepe sa clipeasca mai rar. Daca instalatia de supraveghere la remorcare este daconectata. Dupa cca. 53. 3 secunde.Pericol! • Dezactivarea instalatiei de supraveghere interioara Traqeti tasta conducatorului ® cu simbolul => fig. animale sau obiecte mobile => lnstalatia intaqrata de supraveghere la remorcare trebuie dezactivata cane autovehiculul trebuie transportat (de ex. &ATENTIE! Tn autovehiculele care au fost incuiate din exterior. instalatia de supraveghere la remorcare se va activa automat. 53 Tastele instalatiei de supraveq- here interioara lnstalatia de supraveghere interioara trebuie sa se deconecteze cand exista posibilitatea declansar!i alarmei din cauza miscarli din interiorul autovehiculului de ex. ~ in partea laterala a us!i . 53. 3 seeunde. La urmatoarsa descuiere a autovehiculului. 3 sec... ® cu simbolul. La urmatoarea descuiere a autovehieulului. eca. Pe liinga acesta. dioda incepe sa clipeasca mai rar. U§ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident .. lncuiaf autovehiculul. instalatia de supraveghere interioara se va aetiva automat. Daca instalatia de supraveghere interiara este dezactivata. nu este permis sa ramana persoanemai ales copii. dioda din capitonajul usii coriducatorului auto clipeste rapid eca. se va aprinde §i dioda din eapitonajul usii. Dupa ineuierea autovehieulului. se va aprinde si dioda din eapitonajul usii. Pe liinga aeesta. Fig. &. eea. dioda din eapitonajul usil conducatorului auto clipeste rapid eea. cu trenul sau cu vaporul) sau cand acesta trebuie remorcat. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. se aprinde dioda din tasta §.Q in partea laterala a usii auto => fig.3 sec. Dupa 30 sec. ~i care au siquranta antifurt activata. Dezactivarea instalatiei de supraveghere remorcare Traqe]i tasta conducatorului la Instalatia de supraveghere interioara tnstatotio de supraveghere interioar6 sesizeaz6 orice miscare din interiorul autovehiculului $i declanseazii otarma.

peri col de accidentare! Dispozitivul de actionare geamuri este deconectat cand usa conduciitorului auto sau a pasagerului dreapta este deschisii. Acest lucru este valabil. 54 pentru geamul din u§a conducatorului. geamurile actionate electric) . Fig. pentru a deschide automat geamul. ~ - . mai ales cand in autovehicul riiman copii. Copiii ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (de ex.v electric de gGarnUri &ATENTIE! • Dacii piiriisili autovehiculul. scoateti cheia din contact. geamurile nu se pot deschide din interior. Elementele de comanda • Cand inculati autovehiculul din exterior. deoarece in caz de urgenlii. 54 Imagine din u~a conducatorulul: Elemente de comandii. Comutatoarele pentru dispozitivele de actiorrare a geamurilor f'unctioneaza in doua trepte: Deschiderea geamurilor Tastade siguranta - Apasati comutatorul pana la prima treapta ~i rnetineti in aceasta pozijle pana cand geamul a atins pozitia dorita de dvs. ® Comutatorul pentru geamul din usa pasagerului dreapta ® Comutator pentru ® © Comutator pentru geamurile din spate* Comutator pentru geamul din usa stanqa spate geamul din usa dreapta spate Comutatorul pentru geamurile din fata Conduciitorul poote utilizo toote dispozitivele de actionare geomuri din interiorul outovehiculului. • Nu mchideti niciodatii geamul neatent Existii pericolul de riinire! sau in mod necontrolat. chiar ~i numai pentru putln timp. Apasati comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treapta.Deschiderea inchiderea Geamurile actionate electric Valabilpentru autovehiculele: echipate cu dispozrt. _ Vai<!ibil pentru autovehiculele: echtpate ell de actionarn ge~1mllri Comutatorul din u!?a conducatorului ® Comutatorul => fig. in interiorul autovehiculului nu trebuie sii riimanii persoane.

Deschiderea inchiderea Inchiderea geamurilor Tr aqe]i comutatorul aceasta de dvs.l0 minute. Tasta de siguranta De la tasta de siguranta => pagina 69. 54 puteti scoate din functiune comutatoarele din usi!e din spate. fig. Apasatl treapta. comutatorul pentru pentru scurt timp pana la a doua pozitie pana la prima traapta a atins ~i rnentineti pozitia dorita in pana cand geamul Valabil autovehicule!e: echipete cu dispozitiv electric de actionem qearruut Comutatoarele din u!?apasagerului din dreapta !?idin ualle din spate in aceste usi se qiiseste un comutator pentru geamurile respective. Geamurile din spate se pot deschide sau inchide numai daca acosta tasta este actionata. geamurile mai potfi actionate inca cca. 55 Pozrtionarea comutatoarelor in usa pasagerului dreapta de actionare a geamu- Deschiderea geamurilor Apasati aceasta de dvs. Traqeti treapta. a inchide automat geamul. Simbolul ~ din tasta de siguranta se aprinde cand tunctia de actloriare electrics a geamurilor din spate nu este activate (tasta nu este apasata l ® [lJ tndlcatle Dupa luarea contactului. Dispozitivul de actionare a geamurilor este deconectat cand usa conducatorului auto sau a pasagerului dreapta este deschiss. _ Comutatoarele rilor tunctioneaza pentru dispozitivele in doua trepte: Fig. . comutatorul pentru pentru scurt automat timp pana la a doua ~ com utatoru pozitie I pana la prima geamul traapta a atins si metineti pozitia in pana cand doritii a deschide geamul.

inchiderea Apasati usii conducatorului auto in pana cand se inchid toate geamurile geamurilor tasta de inchidere de la telecomanda pana cand se inchid toate [l] lndicatie Dupa luareacontactului. miscarea geamului trebuie observata. In timpul actionarii tastei de inchidere. Deschiderea de deschidere. de la telecomanda cand geamurile Vaiahi! pentru autovahiuutele: GChipate cu disnozr. &ATENTIE! Valabil entru autovehic uie!e: echipate cu dispozitiv electric de actionare qeamun p Deschidereal?iInchiderea geamurilor sistemulde "inchidere centralizata La descuierea §i incuierea autovehiculului deschide.respectiv inchide si geamurile. La eliberarea tastei procesul de inchidere este intrerupt imediat.js geamurile:::::. Se pune in functiune in felul urrnator: ~ .[Ineji cheia in incuietoarea usii conduciltorului in pozitie pana cand se deschid toate geamurile. pentru a nu exista pericolul unei riiniri.Traqeti comutatorul pana la prima treapta ~i mentlnetl in aceasta pozltie pana cand geamul a atins pozltia do rita de dvs. dispozitivul de actionare automata a geamurilor este scos din functiune.Deschiderea i inchiderea Inchiderea geamurilor Inchiderea pozitie geamurilor de incuiere. procesul de Inchidere poate fi oprit.Apasa]! tasta de deschidere ajung in pozitia a pana Daca bateria autovehiculului a fost deconectata :.Pericol de ranirel • Din motive de siquranta inchiderea ~i deschiderea geamurilor de la telecornanda se face numai de la 0 distanta de 2 metri fata de autovehicul.iapoi conectata. 6 La eliberarea cheii sau a tastei de inchidere a telecomenzii. pentru a inch ide automat geamul.10 minute. geamurile mai pot fi acti onate inca cca. Trageti comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treaptii.&. Deschiderea geamurilor de la cheie prin • Nu inchideti niciodata geamul neatent sau in mod necontrolat . Tineti cheia in incuietoarea :::::. Defectiuni In functionare Scoaterea actlonare din functiune a geamurilor a dispozitivului automat de . se pot _ . &.Dispozitivele de actionare geamuri sunt scoase din functiunedoar ciind una din usile din fata a fost deschlsa..v electr!c do aettonoro qeamu-i geamurilor dorita. de la cheie .

_ apoi inca 0 dispozi- Vaiabi! pentru autovehicu!ele: echipate cu tra pa/plafon giis<]nt Deschiderea/Ridicarea secunda. pentru a ridica ~ . Rabaterea Hotiti comutatorul In pozitla 0. (0. comutatorul pentru trapa/plafon glisant este scos din functiune. Daca una din usi!e din fata este deschisa. trapa/plafonul glisant mai poate fi actioriata/actionat inca cca. pot aparea zgomote puternice cauzate de vant. Trapa Valabil pontru autovehicu'e!e: echipate cu tr apa/plafon glisant Descriere Trapa/plafonul glisant este cornandata/comandat de la comutatorul rotativ => fig. Glisarea plafonului se poate face cand comutatorul se gase§te in pozitia @.Deschiderea !?iinchiderea • Hidlcatl geamul complet. 56. Sistemul Deschiderea trapei in pozitia contort reduce zgomoteie produse de vant. _ Fig. Dupa luarea contactului. comutatorul se va fixa. • Eliberati comutatorul si actionati-l automat este activat din nou. prin actionaraa comutatorului tivului electric de actionare a geamurilor. din pozitla 0 scurt. Trapa se deschide Tn pozitia confort. Apasati comutatorul plafonul cotnptet. CD Deschiderea completa Hotitl comutatorul In pozitia Tn aceasta pozitie. 56 Imagine din platen: Comutator rotativ pentru trapafplafonul glisant Pozttta contort - Hotiti comutatorul in pozitia => fig.10 minute. 56 =. Com utatoru I rotativ are mai multe trepte corespunzatoare diferitelor pozitli de inchidere §i deschidere a trapei $i tunctloneaza numai cu contactul motor pus.

Ciind trapaestetnchlsa. pentru a putea inch ide trapa manual => ® Mentine]i cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto in pozitie de inchidere. g inchis tragand de selector. Pentru aceasta. respectiv apasa]i tasta de inchidere de la telecornanda. iind parasolarul este tras. Dadl parcati autovehiculul la soare. va. apasatl $i mentineti comutatorul apiisat pan a cdnd. 56 =:> &.Pericol de ranirel La parasirea autovehiculului.Traqe]i comutatorul $i mentinetl-l astfel pana candtrapa coboara in pozitia dorita de dvs. ® &ATENTIE! Nu mchideti niciodata trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat .Pentrua deschide trapa intr-o pozitie intermediarii. va recornandarn sa derulati parasolarele. scoateli cheia din contact. Parasolarul lisant se va deschide automat odata cu glisarea trapei. la parcare sau in cazul unei C ploi bruste._ _ Vaiabil pentru autovehiculele: echipate eu treos/plalon qiisant s! incbidere centralizata Inchiderea confort TropolPlofonul glisant poote fi inchis $i din exterior. Printr-o noua tragere a comutatorului. tehnice . plafonul a atins pozitia do rita de dvs. trebuie sa aveti Tnvedere ca plafonul sa fie Tnchis. selectorul trebuie sa se gaseascain pozitia =:> pagina 72. Daca regim de functionare normals nu se poate Tnchide.abil pentru autovehicu!ele: schipate eu trapa solars /plaron qlisant Parasolarul din rrapa Celulele solare din plafon livreazii energie pentru ventilarea inchiderea de siguranta Plafonulglisant este prevazut cu proteciie contra supratnciircarii. pana cand trapa/plafonul glisant se inch ide => &. parasalarul paate fi derulat cu mana. 56. fig.Pericol de ranire! &.Deschiderea i inch ide rea . pentru a inch ide trapa automat. lndicatiisuplimentare referitoare la inchiderea confort is poqino 73. Indica1i1Je deplasare de In'dicatiile de utilizare Ajutii-te singur ~. poate fi in Insteletiei de climatizare. inchidereatrapei . echipate cu trapa/ptaton qlis ant Valabilpentru autovehlcu!ele: Inchiderea Tragerea - . fig. trapa poate fi oprlta in orice pozitie => & ATENTIE! _ Nu lnchldetl niciodatii trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat .:ltDate ::: r:¥A~! . .Traqeti camutatorul scurt.Hotiji comutatorul in pozitia => pagina 72. &.

Deschiderea !?iInchiderea Se utilizeaza Capitonajul separat . Rernedla]i detectiunea. Apasati manivela 0=> fig. Scoate]. Fig. - CD pina la capat Tn orificiul hexagonal manivela apasata ~i rotiti-o pentru a inch ide Apoi aseza]i la loc q earnul larnpii: mai intai prinde]i clemele de plastic ~i apoi apasati geamulin sus. Mentineti trapa. 57 Imagine din plafon: Punct de plasare a surubelnitei Asezati surubelnita (din trusa de scule) cu capatul plat in partea din spate a geamului lampii de plafon => fig. 57. Traqe]i qearnul larnpii de plafon In jos. 58 plafon: pentru caz de Imagine din Manivela actionarea in necesitate In caz de urqenta. 58. _ .i manivela care se gase~te ln sistemul de sutinere a capacului => pagina 357.• ca 0 trapa interior obisnuita. trapa poate fi lnchisa manual. pe parasolar 9i nu poate fi manevrat este fixat Valabil pentru autovehiculete: echinate ell trape/plalun glisant Actionarea de urgenta Fig.

cu intensitate radusa. . Stingerealuminii . La pornirea motorului §i dupa luarea contactului.Rotiti lntrerupatoru I pe pozitla ~D. • La folosirea dispozitivelor rare prevederile legale . . de drum Aprinderealuminii de inUlinire/luminii .:oo~.Rotitiintreru patoru lin pozitia o.Apssatl maneta pentru lumina de drum In fata ::::> pagina 81. 59 In pozltia . luati in conside- rn lndicatie Fig. atata timp cat usa conducatorului va fi deschisa. 59 Imagine din tabloul de bord: Intrerupator lumini Aprinderealuminii de pozitie . se aprinde §i lumina de lntalnire.Luminile i vizibilitatea Luminile~i vizibilitatea Luminile Aprindereal?istingerea luminilor Lumina de intillnire se aprinde numai cilnd contactul este pus.• de iluminat descrise. se va auzi un ton de avertizare. -'¥- • Cand luminile autovehiculului sunt aprinse §i se scoate cheia din contact.Rotitiintrerupatorul ::::}fig. se va comuta automat pe lumina de pozitie. suplimentar fata de lumina de pozitie. Pentru unele tari.

Luminile vizibilitatea Valabi! oeruru autovehicufele: echipate cu lumina de deplasare automata Lumina de deplasare automata (supravegheata de senzori) Lumina de deplasare cuprinde lumina de Intalnire. Activarea luminilor de deplasare Rotiti intrerupatorul ~ fig. lumina de deplasare se va aprinde automat. farurile de ceata ~i larnpile de ceara spate. nu lipiti autocolante pe parbriz in domeniul de actiun e al senzorilor. precum ~i pe intuneric. se va aprinde simbolul cor espunzator din comutator. dupa luarea contactului se va stinge lumina de intalnire. luminile se vor stinge Lumina de deplasare se va aprinde/stinge automat. ~ .in stfel de condltli de deplasare. Cand intensitatea luminii revine la valoarea anterioara. conduciitorul auto nu va mai trebui sii-~i abata atentia de la trafic pentru a aprinde sau stinge farurile. luminile pentru mersulTnapoi si becurile pentru luminarea nurnarului de Tnmatriculare. lumina de stationare. rn lndicatie Dezactivarea luminilor de deplasare Hotiti Intrer upatorul in pozitia O. Senzorii de intensitate din ca rcasa oglinzii retrovizoare supraveg· heaza intensitatea luminii exterioare. Daca intensitatea luminii scade Ide ex. c6nd comutatorul pentru lumini se af/a in poziiia "AUTO". Astfel. • Cand este activate functia automata a luminilor de deplasare. 60 in pozltia AUTO. in iunctie de intensitatea luminii mediului ambiant. lumina de deplasare. De la comutatorul => pagina 75 se pot aprinde manual lumina de stati oriare. la intrarea intr-un tuneD sub valoarea stabilita din fabricatie. aprindeti intotdeauna lumina de drum ![O. ploaia sau ceata .60 Imagine din tabloul de bord: intrerupiitor lumini Lumina de lntalnire coman data de senzori are aceleasi caracteristici ca §i lumina de deplasare:::::. iar dupe scoaterea cheii din contact se va stinge si lumina de stationare. Senzorii de lumina nu pot recunoaste de ex. de iluminat descrise. &ATENTIE! • Luminile de deplasare automate au 0 funcie de asistenta. pagina 75. Cand comutatorul se gase~te Tn pozitia AUTO. • La folosirea dispozitivelor derare prevederile legale. • Pentru a nu influenta buna functionare a functillor automate: lumini de deplasare sl antiorbire oglinzi. =>&. luati in consi- Fig.

pana la prima traapta CD Avertizare! Pentru a nu-i orbi pe ceilaltl participant! la trafic. de Ifmga Cand farurile de ceata sunt aprinse. De 10 intrerupiitorul de lumini se aprind $i farurile de ceata._ de iluminat descrise. 59 In Actionatl intrerupatorul pana la a doua treapta a aprinde lampa de ceata din spate. Cand 0 remorca prevazuta cu lamps de ceata in spate este tractate cu ajutorul unui dispozitiv de rernorcare se va aprinde automat numai lampa de ceata a remoreii.Apoi rotiti tntrerupatorul ._ . -f!_.=> pagina 75.Hotititntrerupatorul simbolu lOt -f!_. • Lafolosirea dispozitivelor rareprevederile legale.=> pagina 75. lampile de ceaja spate trebuie aprinse numai eand sunt indeplinite condltiiie prevszute de legislatie. 59 nu pe . 59 nu pe tn pozitia :::oo~ sau ~D. Aprinderea farurilor . . fig. se aprinde simbolul}D lntrerupator.=> pagina 75. de ce ata to -f!_. fig. ® pentru Valabil pentru autovahiculele: echipete ell Farurile de ceata ~D feruri de Carid luminile de ceata spate sunt aprinse se aprind si simbolurile }D i?iO* de langa intrerupator. _ Valabil pentru autovehiculale: lamp! spate U~mpilede ceata din spate 0$ De 10 tntrerupiitorut de lumini se aprinde $i lampa de ceo/a din spate. fig.Luminile vizibilitatea • 0 detectiune este indicate prin afisarea unui simbol de avertizare in tabloul de instrumente => pagina 37.Roti]iIntrerupatorul simbolul fD.Actionati intrerupatorul CD. luati in conside- - Rotiti apoi lntrerupatorul pozltla ::oa~ sau ~D.

.perioada maxima este de 60 secunde. Rotltl Apasati butonulin butonul. 61 pentru a-I scoate din pozitla setveste la iluminarea pe intuneric. pentru a lumina drurnul. 2 minute. luminile exterioare vor mai ramene aprinse inca 30 sec. pozitla O.61 Cand sistemul este activat sl este Dunkelheit intuneric. se vor aprinde farurile de ceatii.: • • • Butonul (jJ se afla in pozitia 1. a evita 0 comutare neintentlonata. lumina sau deice. Simultan luminile de stationore. pozitia pentru 61 pentru a-I scoate din pozltla de blocare. Daca urmiltoarele criterii sunt indeplinite. de la tasta () a telecomenzii. senzorii primesc putina Functia Coming-Home Imagine din tabloul de bord: Comutatorul Coming- Fig. numarutul de tnmatri- de blocare. sistemul este In stare de functionare. 1. QJ Apasa]i butonul (}5 => fig. Luminile de deplasare sunt stinse 9i contactul Daca este Intuneric. Rotiti butonulln Apasa]i butonul. este luat. Aceasta perioada in care luminile exterioare rarnan aprinse. Functia Leaving-Home La descuierea autovehiculului exterioare se vor aprinde. luminile ~ ILeaving-Home Activarea funotlel Apasati butonul (}5 => fig. poatefi rnodlficata de catre 0 persoans spacializ ata .. pentru a evita 0 comutare Functia Coming-/Leaving-Home este cornandata de senzorii din carcasa oglinzii interioare. luminile exterioare corespunzatoara se vor aprinde la deschiderea usli conducatorului. luminile de la spate $i becurile culare. Dupa inchiderea usilor 9i a hayonului. Atata timp cat 0 u~a sau hayonul sunt deschise. neintentionata. luminile exterioare raman aprinse cca.Luminile ~i vizibilitatea Valabil peruru autovebicule!e: echipate ell lampi ru scnzor Dezactivarea functiei Functii1e Coming-/Leaving-Home Functio Coming-/Leaving-Home zonei din jurul autovehiculului.

a ecranelor si iluminarea consolei centrale se poate regia prin apasar ea tastelor +:. 0 pute]i lasa activate permanent.i . dupa 60secunde~ pagina 65.. intensitatea luminii tabloului de bord. pentru a rnari luminozitatea. • Lafolosirea dispozitivelor rare prevederile legale . 62 lIuminarea instrumentelor de bord - Apasati tasta +. Pentru avii asigura ca bateria nu se descarca. farurile de ceata ramase aprinse se vor stinge . efectuatideplasari pe distantsmai lungi.• . • Lapunereacontactului. este pus luminozitatea indicatoarelor din tabloul de C€md contactul La punerea contactului.Luminile vizibilitatea Stingerea luminilor exterioare are loc automat la deschiderea usii conduciitarului. bord poate fi reg lata. Apasatl tasta -. lIuminarea aparatelar de bard [IJ lndlcatie • Daciidoriti sa utilizati functia Coming-/Leaving-Home. uitlizarea functiei ComingILeaving-Home determine descarcarea baterieie autovehiculului. luati in conside- Luminozitateo tobloului de bord. pentru a reduce luminozitatea.sau la incuierea automata a autovehiculului. Deoarece sistemul este comandat de senzarul e lumina.. d • Ladeplasareape distante scurte. Fig.• de iluminat descrise. a ecronului si iluminoreo consolei centrale poote fi reqlata numoi cand luminile outovehiculului sunt oprinse. el va functiona numai in conditii de intuneric . Carid luminile sunt aprinse Cand luminile sunt aprinse.

Daca autovehiculul este foarte lncarcat. pentru a evita neintentionata.D Unghiul de inclinare 01fosciculului lurninos poote fi reglot tn iunctie de grodul de tncorcare 01outovehiculului. 63 Sistem reglare defectiune este s ernnalizata prin aprinderea unui simbol de avertizare in Auto-Check* => pagina 38. 63 pentru a-I seoate din pozitla de bloeare. _ faruri - Apasa]i butonul i. accelerare. in functie de gradul de tncarcare $i de regimul de deplasare (de ex. o eventuala Fig. o (]) CD Autovehicul complet ocupat. Hotiti butonulin pozitia dorita. portbagaj nelncarcat Autovehicul complet ocupat. portbagaj incarcat Avertizare! Regla!i farurile astfel incat sa nu-i deranjeze ceilalti participan]i la trafic. cand lumina de lnttilnire este aprinsa. franare). 0 Apasati butonul. portbagaj neincer cat . reqlati farurile astfel lncat fasciculul luminos sa co boarel js Vatab!l pen tr u autovehiculele: echipate cu far un Xenon Reglarea dina mica a farurilor Farurile echipate cu larnpi Xenon.D => fig. se reqleaza automat la punerea contactului motor lli in timpul deplasarii. eomutare Pazitii de reglare Pozitiile corespund urrnato arelor grade de tncarcare: CD @ Autovehicul fala ocupat.Luminile i vizibilitatea vetebu pentru autovehiculele: echipate cu reqiare a ferur'ilor Reglarea farurilor t. portbagaj lncarcat Locul conducatorului auto ocupat.

vor clipi. pentru avarie. [lJ lndlcatls Activati instalatia de semnalizare avarie atunci cand: • • • ajun qeti lntr-un blocaj de circulatie ave] i 0 pana. 65 Maneta pentru luminile de semnalizare sl lumina de drum si lumina de drum ~ are urrnatoare!e .. se luminile de Maneta pentru luminile functil: de semnalizare Fig. 64. lntr-un caz de urqenta. a porni sau opri instalatia de semnalizare Cand instalatia de semnalizare avarie este In functlune. se poate octiono $i lumina de pareare $i semnalizarea tuminoosa. semnalizare vor aprinde automat.Acticnatl rntrerupatorul ~ => fig. in cazulunui accident cu declansare a airbag-urilor.js Maneta semnalizatoarelor ¢ de drum ~D ¢ !?ia luminii De 10 moneta de actionare a luminilor de semnalizare si a luminii de drum.Luminile vizibilitatea lnstalafla de avarie A uistalotia de semnalizare avarie serveste 10 otentiotuuea cetoriatti participanti 10 tratie asupra faptului co aveti probleme eu autovehieulul dvs. toate luminiledesemnalizare ale autoveh iculului clipesc simultan. tractati sau suntetl tractat de un alt autovehicul. 64 Consola centra Iii:intrerupiitor pentru instalatia de semnalizare avarie . lnstalatia de semnalizare avarie tunctioneazasi cand contactul este luat. Lam pile de controlpentru luminile de semnalizare ¢ ¢ §i 0 lamps de control dinlntrerupator!fl!. Fig.

uati contactul maneta lumina motor. de rezistenta ~i Actiona]t maneta eliberati-o. pentru respectiv a din Actlonat. pentru a stinge lumina maneta inspre fata. • Cand lumina de parcare este aprinsa. _ Claxonul luminos ~D Actlonatl zarea maneta Tnspre volan. respectiv avertizarea lurninoasa. Lumina de parcare l. stanqa. Tn tabloul de bard se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. semanlizatorul se decupleaza automat. maneta In pozltia initiala. se vor aprinde cu intensitate redusa si farurile $i larnpl!e din spate. pentru a activa avertilurnlnoasa. a semnaliza • tnstolatia de semnalizarefunctioneaza numai cu contactul motor pus. 65 pentru ¢ c> ln sus pana la capat ~ pagina la dreapta. pe partea respectiviL Luminile de parcare se aprind numai cand contactul este luat. In [os. aprinde tn sus. pErespectiv in jos. la schimbarea de deplasare. Lumina de drum ~D Actionaf drum. pana In punctul ~i rnentineti-o de functioriare benzii durata (sus sau [os) In care In aceasta pozitie.Luminile i vizibilitatea Semnalizare Actlonatl pentru Actionati ve]i sesiza pentru fig. numai cand nu-i stanjeniti pe ceilalti participanti la trafic. • Lumina de drum se poate aprinde numai daca lumina de lntalnire este aprinsa.chiar si atunei cand luminile autovehiculului sunt stinse. a semnalizatoa- Indicatii de functionare maneta a semnaliza maneta a stabili 81. • Dupa un viraj. Aduceti de drum. respectiv la stanqa. . pentru in dire ctia punctului a semnaliza scurt de trei ori. de ex. Tntabloul de bord se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. 5e va aprinde lam pa de control corespunzatoare ¢ respectiv9 in tabloul de bard ~ pagina 22. 0 rezistenta relor. pentru a aprinde lumina de (}) Avertizare! Folosif lumina de drum. de parcare din dreapta. • Avertizarea luminoas6 este aprinsa atata timp cat se mentins actionata maneta .

luminile interioare se sting. luminile se vor aprinde la scoaterea cheii din contact.> luminilor . Cand 0 u§a este deschiss. torpedo din partea pasagerului automat dreaptase conecteaza - Deschidetl torpedoul lampa torpedoului doului cand lumina torpe- de pozitie sau de drum este aprlnsa.Luminile i vizibilitatea or Luminileinterioare tampile interioare fata ~i lampa din torpedou Stingerea luminilor interioare ¢ - Aduce]i tntrerupatorul de citit din ® in pozitia O. la aprindere si stinqere. Intensitatea luminilor este reg lata automat de un senzor alluminozitatii exterioare. sau usile sunt deschise.Aduceti Intrerupatorul Luminile interioare ® in aprinse I . la inchiderea lampa se va stinge. Pe langa aceasta. La Tncuierea autovehiculului sau la punerea contactului. Fig. u citit din dreapta. . 10 minute. pentru a evita descarcarea bateriei autovehiculului. dupa Tnchiderea usilor. 30 sec. iluminarea interloara se va stinge dupa cca. 66 pentru comandarea interioare fata are urmatoarele Iunctii: lntrerupatorul cu contact in Ul?8 pozitie mijlocie.ja ®::::. pentru respectiv a aprinde sau stinge lumina de lIuminareazonei interioare fata a autovehieulului cuprinde$i lumini de eitit pentru conducatorut auto $i posageruldreapta. luminile interioare se vor aprinde imediat ce autovehiculul este descuiat.66 Imagine din platon: lIuminare inte- rloara tata Comutatorul fig. Prin contactul din usi.Aduceti intreru patoru ® in pozitia I. Lumina se va stinge la cca. Lampa din stanqa. ~ Luminile - fata Apasa]i tastele ®.

deasupra parbrizului. lluminarea amblentala nu poate fi oprtta manual. Lampile pentru citit din spate Fig. 68 Imagine din plafon: Luminile de citit pentru locurile spate Fig. La aprinderea luminii de pozitie sau a luminii de drum.litatea lIuminarea ambientala Ifuminarea ambientalo asiguro iluminarea un or elemente de comando importante. Consola centrals va fi lurninata de deasupra.Luminile vizibi. se aprinde 0 larnpa.• La punerea contactului.js . 67 Imagine din plafon: lIuminarea ambientalii Luminile pentru citit se vor aprinde $i stinge de la tastele ~ . se aprind larnpile din manerele usilor.

0 alta se lampe gase~te pe partea interioara. sub pragul de lncarcare. in pozitia ECON Incalzir ea parbrizului este dezactivata. se Lampile fig. lncalzirea parbrizului porrieste automat. in functie de temperatura exterioara. la temperaturi exterioare sub +5'C.Luminile vizibilitatea lIuminarea portbagajului Incalzirea parbrizului \iW toteo. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. Cand lncalzirea este porn ita. 69 se aprind automat la deschiderea capacului => porbagajului. Prin tncatzireo parbrizului. . La selectarea pozitiei @. insa poate fi ~i mai scurta. Vizibilitate Va!abilpentru autovehicule!e: echipate cu oer briz ell Incalzirea parbrizului functioneaza numai cand motorul este porn it. 70. Durata de incalzire este de maxim 6 minute. 70 intrerupiitor pentru inciilzirea parbrizului Lampile gasesc in partea superioara a portbagajului. incalzirea parbrizului se va deconecta automat. iar temperaturile exterioare sunt sub +5'C. se tndeparteazo umidi- Fig. Temperatura interioere trebuie sa fie astfel reg lata lncat instalatia de climatizare sa functiorieze in regim de lncalzire. larnpile din portbagaj se sting autornat. cand se afla in pozitia AUTO. Durata de Incalzire este de maxim 6 minute.js - Actlonati tasta @ pentru a porni sau opri Incalzirea parbrizului ==> fig. insa poate fi ~i mai scurta. 69 Imagine din partea superloara a portbagajului: lluminare portbagaj Fig. Cand motorul este rece. aca capacul portbagajului rarnane deschis mai mult D de 10 minute. in functie de temperatura exterioara.

oglinzile retrovizoare vor fi 9i ele lncalzite". 10 minute. tncalzirea lunetei se opreste automat dupa eca. 72 Parasolare Actionati tasta QiD pentru a porni sau opri tncalzlrea lunetei =>fig. ~ lndicatie pentru mediu De in data ce luneta este uscata. • Va racornandam sa lnlocuiti imediat parbrizul. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. Fig. tncalzirea parbrizului se deconecteaza automat. pentru ca ln stalatla de climatizare sa poata functions din nou la capacitate maxima. _ Atata timp cat este pomita tncalzirea lunetei. Parasolarele Folosireo porasolore/or poote mati siquranta in trafic.Luminile vizibilitatea [l] lndlcatie • Tn cazul in care apare 0 flsure in parbriz (de ex. La temperaturi exterioare de peste 0 °C. se tndeparteaza umiditoteo. . din cauza unei lovituri de piatral. pentru a impiedica lilrgirea fisurii. Prin reducerea eonsumului de curent se ecoriorniseste carburant =:> pagina 275 . 71 [ntrerupator pentru inciilzire lunetii Fig. in furictie de temperatura exterioara. Incatzlrea lunetei functioneaza numai cu contaetul pus. Cand incal· zirea lunetei este porn ita.• Incalzirea lunetei QW Prin tncaizirea lunetei. opriti Incalzirea. 71.

Luminile i vizibilitatea Parasalareleentru conducatorul auto 9i pentru pasagerul dreapta p potf scoasedin suportii centrali si pot fi rabatate spre U9i ~ pagina 86.73 Rulou ridicat la o u~a din spate Dupa ce ruloul parasolar allunetei s-a desfasurat complet.. Dad se ia contactul motor in limp ce ruloul parasolar se aflil in rniscare. ci doar dupa ce a ajuns la capat. 74. pentru a rula sau a derula ruloul parasolar al lunetei :::::> fig. Ladepalsarea capacului se va aprinde automat lampa din oglinda*dinplafon. ~ .) Actionati tasta.. CD Oglinzile pentru machiaj din parasolare sunt prevazute cu un capac. Ea se va stinge la reasezaraa capacului $i la rabaterea parasolarului .. 73. acesta nu se va opri imediat.1 Ruloulparasolar Geamurile usilor din spate $i luneta sunt prev6zute cu un rulou parasolar. Fig. Ruloul parasolar (uelle din spate) Traqe]i ru loul si agatati-I ale usii ~ fig. Fig. 72. in timpul rldicarii/coborarii rulorului. fig. acesta poate fi rulat in directie opusa prin actlonarea repetata a tastei. se deconecteazil automat.• ® elebl pentru autcvebicule!e: echipate cu rulou parasoiar (U9i spate) 'i'! rulou parasolar IllIo. 74 Tasta pentru ruloul electric de la luneta in car liqele din ramele de sus Ruloul parasolar (luneU.

cand 0· dori]i sa Stergere temporizata <s. poate aparaa o defectiune. 75 are urmatoarele $tergere printr-o singura ouraa Aduce]i starqetl maneta parbrizu in jos. la a temperatura de -5 °C in interiorul autovehiculului.ibilitatea []J lndlcatle • Daca ruloul este actionat de mai multe ori la rand.Luminile i viz. EI va putea fi folosit numai dupa 0 scurta perioada de timp. CD. in pozitia 1 printr-o singura curse. Fig. sistemul electric de cornanda se va decupla. • Din cauza pierderii ftexibilitatii materialului ruloului la temperaturi negative./l Aducetl maneta in sus. Ruloul va putea fi actioriat din nou numai dupa ce Tn autovehicul temperatura crests peste aceaste valoare limita . in pozitia . 75 Maneta de actionare a ~tergatoa· relor de lunetii: Maneta de actio nare a starqatoarelor pozitii: =:> fig.• ~tergatoarele de parbriz $tergatoarele de parbriz iP De 10 moneta de actionare a sterqotooretor de parbriz se actioneoza sterqatoare!e $i dispozitivul automat de sterqere/spatare.

Cornpletati cu apa => pagina 324 . Pauzele sterqere de functie de viteza. loc 0 ultima sterqere.• rn lndicatie ~tergiitoarele de parbriz si instalatia de spalat parbrizul functlcneaza numai cand contactul este pus. pentrua nu activa ~i instalatia de sterqere a farurilor*. Dupaee sterqerea a fost tntrerupta. Acest lucru vaduee la consumul inutil de apa. se pot deteriora cat ~i motorul de actionare a sterqatoarelor! inqhet. verifica]i acestora nu sunt Inqhetatel Daca porniti iar lamelele acestora sunt inqhetate. Oprirea l?tergatoarelor . .Aducsti maneta de l?tergere/spalare in pozitia 0. Dispozitiv automat . in pozltia 0. in pozltia in sus. 0. inainte de a porni in deplasari lunig. asiquratl-va ca in rezervor se gase~te apa suflcienta pentru spalarea parbrizului. CD Avertizare! la prima folosire a sterqatoarelor.Aduceii maneta in poitia @. duzele pentru spalarea parbrizului lncalzite.Luminile i vizibilitatea - Deplasati comutatorul pauzelor intre @. in corid itii de daca lamelele sterqatoarele atilt lamelele . 4 sec. de la sterqerea la cilteva secunde va mai avea sunt reglate ~i In vor fi temporizata Candeontactul este pus. & ATENTIE! Pentru asigurarea unei viztbilitati bune sunt necesare sterqatoare de parbriz in perfects stare => pagina 90. "inlocuirea lamelor sterqatoarelor" .Aduceti maneta $tergere raptda .Pericol de accidentare! $tergere lente .Eliberati din nou maneta.Aduceti maneta in sus.Instalatia iar sterqatoare!e mai functioneaza de spalare se opreste inca eca. Candluminile autovehiculului sunt aprinse. pentru a actions mecanismulde curetare a parbrizului trebuie sa traqe]i de rnaneta scurt. pentru a stabili durata sterqeri.

0 Instalatia de curatare a farurilor Fig. Duzele vor iesi din bara de protectie.la alimentare. 76 rnobila Faruri cu duzii Fig. La intervale regulate. trebuie tndepartata qhaata stzapada de pe duze. . 75 tragand de manor mai mult de 1 sec.• Fig. 76. actio nati dispozitivul automat de sterqere/spalare ee pagina 88. Pentru a garanta functionarea pe timp de lama. ®. actionate de presiunea apei => fig. fig. curatati geamurile farurilar de materiale aderente (insecte strivitei.Luminile i vizibilitatea Valabf l pentt-u autovehicuie!e: echipate ell instalatie de curatare fe rur! inlocuirea lamelor !?tergatoarelor Lamelele In stare perteco de tunctiotiare osiquri: bunii vizibilitate. 78 Fixarea lamelei ~ . 77 lamelei Scoaterea Cand luminile sunt aprinse. cu ajutarul unui spray. de ex.

[ine]i lamela ferm. curatarsa lamelelor se poate face cu un burete sau 0 Iaveta . lei~ • Pentru a evita zqarierea parbrizului. lamelele trebuie schimbate 0 data sau _ .Scoateti lamela ® din bratul Fixarea lamelei . In Reglarea marruala pe pozltla antiorbire a oglinzii interioare Pozitia normalfl Deplasati spre fata maneta din partea de jos a oglinzii. Suportul de fixare pe bratul sterqatorulul Reglarea In pozitia antiorbire Deptasa]i spre oglinzii. sterqatorului.Luminile vizibilitatea Scoaterealamelei . fig. _ spate maneta a oglinzii de jos a din partea devine vizibil. de aoua ori pe an. lamelele ~tergatoarelor trebuie curatate la intervale regualte. incazul in care sterqatoarele sunt foarte murdare. 0. . . In sensul indicat ®. din cauza resturilor insectelor. &ATENTIE! • Cilnd bratele sterqatoarelor sunt puneti contactul! Se poate deteriora ridicate de pe parbriz. bratul sterqatorului.Asezati din nou sterqatorul pe parbriz.Assza]! noua larnela fig. . 78@.pericol de accidentare! • Dinmotive de siguranla. nu vopseaua capotei motorului. pe noua larnela.impingeti sterqatorului care de pe parbriz. de ex. In bratul sterqatorului pana se blocheaza. . 77 Oglinzile retrovizoare blocheaze partea directia indicata de saqeata => pagina 90.Ridicati bratul .lmplnqet: partea care blocheaza a lamelei lamela. cu 0 substanta de curatare.Irnpinqeti piesa de blocare de saqaata In suportul bratului => pagina 90.

respeetiv atunei ca nd fascicul ullum inos incident n u este ecranat de alte obiecte. 79 Oglinda interioara cu reglare antior- • La dezactivarea functlei antiorbire pentru oglinda interioara. atata timp cat functia antiorbire este activate. Activarea functiei antiorbire Apasati tasta aprinde. .js rn lndicatie bire: Lampa de control ~itasta activare/dezactivare Dezactivarea turrcttel antiorbire Apasati tasta ® => fig. ® 79 . Lampa de control de culoare verde. se va comanda automat f unctia antiorbire. din carcasa oglinzii se aprinde. ea nu functioneaza cand: • • sunt aprinse luminile interioare se sele cteaza treapta de mers inapoi. nu lipiti autoeolante pe parbriz in domeniul de actiune al senzorilor.Luminile vizibilitatea Vatabi! pem ru au tovehicule!e: echlpate ell oqlinda inteticara cu reqlare automata entlorbire Reglarea automata a pozitiei antiorbire a oglinzii interioare Oglinda i§i rnodifica indicele de reflexie automatin tunctie de intensitatea fasciculului luminos incident. Funciia automata antiorbire poate fi activate sau dezactivatii cand este necesar. in functie de conditiile de iluminare din exterior=> pagina 76. => fig. se va dezaetiva ~i functia antiorbire pentru oglinzile exterioare. 79 . Fig.lam pa de control @se sti nge. • Pentru a nu influanta buna functlonare a furictiilor automate: lumini de deplasare si antiorbire oglinzi. • Sistemul de antiorbire automat tunctioneaza la parametrii normali numai atunei cane ruloul parasolar* allunetei este ridicat. cand comutatorul se afla in pozitia AUTO. Cand tunctia antiorbire este activata. Senzorii pentru lumina de deplasare au'tomrrta" Cu ajutorul senzorilor amplasati in o qlinda.lampa de control @ se Functia antiorbire Functia antiorbire se activeaza la tiecare punere a contactului.

Rotili comutatorulln exterioare* pozitia • Oglinzile cu suprafete eurbe (convexe sau asferice*) rnaresc carnpul vizual.> fig. 80 @l. pentru protectia In parcare sau la executa rea manevrelor In spatii lnguste. pozitia oglinzii va fi mernorata automat cdata eu memorarea pozitiei scaunului =. suprafata oglinzii se tnclina putin In jos. Reglarea oglinzilor exterioare .Luminile i vizibilitatea Oglinzile exterioare Oglinzile exterioore incalzirea oglinzilor* se regleoz6 electric. prin lovire la executa rea manevrelor).> pagina 86. Oglinda revine la pozitia initiala la deselectarea treptei de mers lnapoi §i la atingerea unei viteze de peste 15 km/h. Totusi. Rabaterea* oqlinzilor exterioare se recornanda de ex. trebuie sa rabateti oglinda complet. • Atunci cand pozitla carcasei oglinzii a fost rnodlficats sub actiunea unor factori externi (de ex. CIJ lndicatie in situatia In care reglarea electricii nu mai este posibilii.> pagina 101. @.Actionatl butonul rotativ si astfel pozitio nati oglinda. Carcasa oglinzii nu trebuie In nici un caz reqlata manual. obiectele apar mai mici In oqlinda. Memoria Fig. ambele oglinzi exterioare pot fi reg late manual prin apasarea marginii acestora . 80 Imagine din cotiere: Buton rotativ pentru oglinzile exterioare* La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conduciitorului. supratata oglinzii va fi lncalzita In functie de temperatura exterioara.Astfelln timpul parcar!i este asiqurata vizibilitatea spre bordure. respectiv la rotirea butonului rotativ In pozitia CD sau @. Functia de Inclinare a oglinzii pasagerului dreapta* La selectarea treptei de mers lnapoi. 80 (oglinda conducatoruluil sau In pozitia (oglinda pasagerului dreaptal.• . daca este comutat pe oglinda exterioars din stanqa (butonul rotativ In pozitia =. astfeltncat sa se asigure 0 buns vizibilitate spre spate. De aceea eu aeeste oglinzi nu se poate apreeia eoreet distants fata de la autovehiculele din spate. ® CD CD Avertizare! . prin actionare electrica. Rabaterea oglinzilor . deoarece se poate deteriora mecanismul. Atunci cand functloneaza incalzlr ea lunetei =.Rotili butonul in pozitia => fig.

respeetiv atunci cand fascicululluminos incident nu este eeranat de alte obieete. oglinzile l§i schimba automat indieele de reflexie In functie de intensitatea faseiculului luminos incident (de ex. [IJ lndicatie • Daca functla de antiorbire automata pentru oglinda interloara este dezactlvata. Cand eontaetul este pus. La actlonarea ilurnlnarii interioare si la seleetarea treptei de mers inapoi. • Sistemul de antiorbire automat functlorieaza la parametrii normali numai atunei eand ruloul parasolar* allunetei este ridicat. lumina farurilor din spate). niei oglinzile exterioare nu vor putea fi reglate in aceasta pozitle.Luminile l?ivizibilitatea Valab!l pentr-u autovehiculeie: echipate ell oqli nzi exterioare ell reqlare autiorhire automata Reglarea automata a pozitiei antiorbire pentru oglinzile exteriioare Oglinzile exterioare se vor regia pe pozitia antiorbire irnpr euna cu oglinda interioara. _ ________________________ 1 . oglinzile revin la caracteristicile initiate.

Scaunele Scaunele ~i compartimentele Reglareamarruala a scaunelor din fata Elemente de cornarrda neeesare scaunelor la reglarea de depozitare @ ® Reglarea suportului Reglarea Inclinarii lombar* => pagina 101 spatarulul a Vz. CD CD iar seaunul se impinge pana se &ATENTIE! Reglarea pe directie longitudinalii se face nurnai cand autovehiculul stationeazii -pericol de accidentare! Fig.·dabilpentru autovehicule!e: cu scaune reqlabile manual Reglarea - pe direetie longitudinala Scaunu! poate fi reglot dup6 multiple directii. Elementele de comanda seaunului pe inaltime Ridicarea scaunului pe j'naltime Traqeti maneta in sus in pozltia 0 => fig. G) ® Reglareape directie lonqitudinala Reglareape lnaltirne a scaunelor Coborarea scaunului Treqe]i maneta in jos in pozitia 0. . 81 in sus sl se deplaseaza seaunul in pozitia do rita. Se trage maneta => fig. 81 Elemente de comanda pentru scaunul conduciitorului • pentru echlp ate eu scaune raqlsbile manual Reglarea Unele echipamente prezentate in imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale. 81. Se elibereaza maneta blocheaza.

valeb!l pentru eutovehicule!e: echipate ell scaune reqlabile manual Reglarea spatarului scaunului Uisati Rasucltl liber spatarul rozeta scaunului (nu va rezernatl). 81.peri col de ranire! _ dreapta Unele echipamente prezentate In imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optionale. pentru lnclinarea spiltarului. a regia Fig. 82 Elemente de cornanda pentru seaunul pasagerului corsspunzator 8) => pagina 95. & ATENTIE! in timpul deplasiirii spiitarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. Altfel este rnlcsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag . astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator. CD ® ® ® 8) Elementele de cornarrda Reglarea pe directie lonqitudinala Pre/ungirea pernei scaunu/ui Reglarea lnclinarii Reglarea suportului Reglarea lnclinarii spatarului scaunului 101 o Reglarea pe ina/time a scaunelor lombar* =:> pagina spatarutut a . • Atentle Valabif pentru autovehicutele: echipate cu scaune sport reqlabile manual Elementele de comanda necesare la reglarea scaunelor (scaun sport) - Scounul poote fi reglot dup6 multiple direciii. fig.Scaunele itare & ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! la reglarea scaunului in iniiltime! Prin regliiri necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.

fig.lmpingeti scaunulTn spate in pozltia doritaa &ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea scaunului in inaltime! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.lmpingeti scaunul spre In fata In pozitia dorita.Rdicati asta t Coborarea - 0.Setrage maneta => pagina 96. Scurtarea pernelor . _ . .i deplasa]i scaunul sub greutatea corpului. Reglarea suprafetei de ~ezut a scaunului Traqeti maneta => pagina 96. fig. Traqeti maneta in pozitia 0in jos (rniscare de pomparel. Seelibereazamaneta blocheaza. 82. :. 82in sus si se deplassaza scaunulin pozitia dorita. _ &ATENTIE! Reglareape dlrectie lonqitudlnala se face numai cand autovehicululstationeazii -pericol de accidentare! _ Valabil pent-u autovehicule!e: echipate Valabif entru autovehicu!e!e: echipete cu scaune sport reqlabi!e p ell SC"lUI"lB sport reqlabile manuel Pernele scaunelor Prelungirea pernei . scaunelor scaunului scaunului pe j'naltime maneta in pozitia 0 (miscare de pomparel.. fig. scaunului => pagina 96. 82 in sus. CD CD CD iar scau nu I se impinge pana se &ATENTIE! • Reglarea pernei scaunului se face numai cand autovehiculul statloneaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea pernei scaunului! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.Ridicatitasta Reglarea scaunului pe inaltime Ridicarea Traqe]i 0 => pagina 96. 82Tn sus .Scaunele imentele de d Valabilpentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqtahile manual Valabil pentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqlabile manual Reglarea dlrec tle longitudinala pe . fig.

Rasuciti rozeta => pagina 96. Altfel este rnicsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag .Scaunele Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell SC03un8 sport reqlabile manual Reglarea spataru:lui scaunului l. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator. 82. fig.peri col de ranire! - . pentru a regia corsspunzator Tnclinarea spatarului.asati liber spatarul scaunului (nu va rezernati). ® & ATENTIE! in timpul deplasarii spatarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate.

Scaunele

Reglarea electrica a scaunelor din tala
afal 1pentru autovehicutefe: echipate ell scaune reptabi!e electric

Reglarea scaunelor Logica de utilizate a comutatoarelor corespunde
Fig. 84 Scaun fata: Comutator pentru reglarea scaunelor

constructiei $i tunctiei scaunului.

Comutatoarele pentru reglarea pernei §i spatarului scaunelor corespund, din punct de vedere al arnplasarii. designului §i functiei, constructiei scaunului. Scaunele vor putea fi reg late conform acestei dispuneri a comutatoarelor, prin apasarea acestora.
Fig. 83 Scaun fatii: Elemente de comandii pentru reglare

Scaun

spre fata

/ spre spate

-

Apasati comutatorul eN:oo::> fig. 83in fata, respectiv in spate CD:oo::> fig. 84:00::>

&.

Scaun in sus / in jos

-

Traqeti, respectiv apasa]i intrerupatorul jos=>&.
a pernei

® in sus sau in
in sus / in jos

Partea din fata

-

Apasati com utatoru 1

® in

scaunului

sus, respectiv in jos

® => &.~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful