AI dumneavoastra

Audi A4

Manual de utilizare

ales un Audi

pentru

Doritl cu siquranta sa va bucura]i de noul durnneavoastra Audi A4, autoturism care Inqlobeaza cea mai rnoderna tehnologie ~i numeroase dotari destinate confortului. Va recornandarn. de aceea, sa cltiti cu atentie acest manual de utilizare, yeti putea astfel sa va cunoasteti autoturismulTn timp scurt, pana la detaliu. In afara de lnforrnatlile referitoare la modul de utilizare, acest manual prezlnta indicatil privind intretlnerea autoturismului si modul de conducere in condltll de siquranta, precum ~i raspu nsuri la Intre bari pe care vi le-a]l putea pune, sau solutll pentru diverse situatii, De asemenea, va lnforrnarn despre modul cum trebuie sa va utilizati autovehiculul protajand rnediul lnconjurator. Alaturi de acest manual de utilizare, 'in mapa de bord yeti gasi!?i Planul de service al autovehiculului durnneavoastra. Acesta cuprinde, pe langa informatii importante referitoare la Service-ul Audi, ~i date In ceea ce priveste consu m u I de carbu rant. Pe langa acestea, 'in bordu I autoveh iculului se gasesc manuale de utilizare pentru anumite echipamente suplimentare (de ex. radio, naviqatie, telefonl. Va recornandam sa pastrati mapa de bord In autovehicul. Pentru orice alte inforrnatii privitoare la autoturismul durnneavoastra va ruqarn sa va adresati oricarui dealer Audi sau importatorului.lntrebilrile, sugestiile ~i observatiile durnneavoastra sunt 'intotdeauna binevenite. Va dorim drum bun la volanul autovehiculului Ai dumneavoastra Audi AG dumneavoastra Audi A4.

J

Cuprins
Oespre acest manual de utilizare .
Sistemul de informare auto a (FIS) . . vit eza . . . :;;i inchiderea . centralizata pentru copii antifurt .. . . §i vizibilitatea . . . de parbriz . . de . a scaunelor a scaunelor din . din . . scaunul . . . .....•.............. 101 104 106 95 95 retrovizoare ;;i compartimentele . . . electric Portbagajul exterior. . . . . . . . . . . .. 114 116 118 119 120 126 126

6

conducatorului Introducere Control

Auto-Check de bord

tnatalat!a de avertizare Calculatorul Afi:;;aj meniu Deschiderea Cheile Inchiderea Siguranta 9 . genera la de bord generala ~;;ilarnplle a tabloului lichidului de . de . temperaturii de . . digital ;;i a datei . de bord . . . de service . . . 14 15 16 16 14 . . centrala lnatalatia Geamurile Trapa Luminile Luminile Luminile interioare Vizibilitate $tergatoarele Oglinzile Scaunele depozitare Reglarea manuala fata Reglarea etectrtca fata Suportul lombar Memoria pentru conducatorutul Tetierele Cotierele Portbagajul

28 28 31 39
42 46

Suportul Scrumiera

pentru

bauturi

Bricheta :;;i prizele . . . . . . . . . . . . . Compartimentele de depozitare Cald ;;i rece de tncalztre lns talatie

:;;i veritilatie

.

55 55
58 64 64

Instalatia de climatizare . [nc atzir ea :;;iventilarea In sratlonare Incalzirea Inc atztrea suplimentara scaunelor volanului . drrec tiei . . . . acustic . . .

131
141 148 148 149 150 150 150 152 154 154 156 158 161 161 168

Comenzi !?i echipamente
Cockpit Prezentare Consola Aparatele control Prezentare bord Indicatorul raclre Turometrul Reglarea ceasului Ceasul cu semnal Iluminarea Tahometrul

Telecomanda de avertizare aotiorrate

Inoatztrea
Deplasarea Comanda

66
69 72

11
11 12

75 75 83
85

Contact Pornirea motorului Oprirea motorului Frana de stattoriare Parcare asrstata cu semnal Viteza de croazier a Cutia de viteze automata

88
91

tiptronic (Cutie de viteze automata cu 5 trepte) . multitronic® Comunicarea Volanul :;;i navlqatla Naviq atie :;;i CD . . multifunctional

aparatelor

cu kilometraj

17 18 18
19 19 20 21 22

176
176

99
101

Telefon, Telematik,

179 183 189
. 206

Rezerva de carburant Tasta CHECK Indicatorul intervalelor Tasta reset t.ampi!e de control

Dispozitivul de adaptare telefon (re'tea DIE) fara hands free Dispozitivul de adaptare (pregatire) telefon (rete a DIE) hands free .... Aparatele de transmisie :;;i echipamentele de birou

107

HomeLink® Telecomanda untversata

207 207

Indicatiile
Tehnica

de deplasare
. de stabilitate . . . . (quattro®)

261 262 262 264 267 267 267

Indicatii1e de utilizare
Tntretinerea §i cur atarea autovehiculului Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289

inteligenta

Siguranta
Sigu ranta in deplasare Important Pozitia co recta a pasagerilor Zona pedalelor Depozitarea co recta a bagajelor Centurile de siguranta

.
. . . . . .

213 214 214 216 221 222 224 224 226 228 233 234 234 236 238 241 243 245

Programul electonic (ESP) Franele Servodirectia Servotronic Traotiurie trrteqrata Deplasarea §i mediul

290 290 290 296 300 300 301 302 305 305 307 310 314 317 318 324 325 325

Intretinerea

extorioara

a

autovehiculului

lrrtrettnere a interiorului
autovehiculului Carburantul

si alimentarea

trico njurator
Rodajul Catalizatorul Deplasarea in strainatate Evitarea producerii defeqiunilor autovehicul Deplasarea economica Compatibilitatea Deplasarea Dispozitivul demontabil cu mediul

.
. . la . . . .

269 269 270 271 271 272 276 277 277 280

Pentru ce este necesara centura de siguranta? . Prezentarea prtnciptata accident a unui . de . . airbag . .

Benzina Diesel Alimentarea Verificarea §i completarea Capota motor Prezentare generala a compartimentului motorului Uleiul de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Sateria tristatatta Hotile Rotile Accesoriile tehnice \ccesoriile "i piesele de schimb Modificarile tehnice .. §i rno dific ar ile de sp alare a parbrizului. .. . . . . . . . . . ..

Cum se a"aza corect centurile siquranta? Dispozitivul de tensionare Sistemul airbag Descrierea sistemului Alrtiaq-urile frontale Airbaq-ur ile laterale Airbaq-urtle pentru cap (SIDEGUARDS) Dezactivarea alr baq-urttor Siqurarrta pentru copii De retirrut c and se rrariaporta Scaunele pentru copii Fixarea scaunului pentru copii ..

"i ecologica

cu rem orca de remorcare

Deplasarea cu remorca

si anvelopele

333 333 333

copii ...

245 248 253

Cuprins

Datele autovehieulului Etieheta eu datele autovehieulului din Planul de service Consumul Mase de earburant 75 kW 4 eil. eu . 96 kW 4 eil. eu "" ", . 110 kW 4 eil. eu . 120 kW 4 eil. eu . .

366 367 367 370 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

Motor diesel 100 kW 4 eil. eu tractlune faN . Motor diesel 120 kW 6 eil. eu tractlune fata Motor diesel 132 kW 6 eil. eu tr-acj+urre lrrte qrata

404 406 408

;;i c ap acit ati

Ajuta-te

singur

Motor pe benzina tractiurie fata 337 338 338 338 339 :;;i 340 Motor pe tractlune Motor pe tractlurie benzina fata benzina fata

Ajutorultn caz de p aria
Trusa de prim ajutor Triunghiul Stingatorul refleetorizant de ineendii

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiune Motor pe tre cth.me

Seulele, trusa de rep artil pneuri roata de rezerva lnloeuirea Ajutorul Tractarea

rotf
la pornire . . . .. . . . . . . . . .. $i remorcarea

. 344
351 352 357 357 360

benzina 120 kW 4 eil. eu integrala . benzina 120 kW 6 eil. eu fata . 125 kW 6 eil. eu .

Index

,

.

411

Sigurantele ;;i larnpile cu in c an de s ce rrta
Sigurantele electrice l.arripi!e cu lnc ande scerrta

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiurie Motor pe tractiurte

benzina 140 kW 4 eil. eu fata . benzina 140 kW 4 eil. eu integrala . 160 kW 6 eil. eu . 160 kW 6 eil. eu 162 kW 6 eil. eu

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe benzina tractiune inteqrata Motor pe benzina tractiune fata

392 394 396 398 400 402

Motor pe benzina 162 kW 6 eil. eu tracttune integrala .

Date tehnice
Gerter alita ti Valabilitatea Greutati datelor tehnice Datele motorului 'iii sarcini Dimensiunile $i performantele pe rernorca

363 364 364 364 364 365

Motor diesel 74 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractlu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tracjturie integrala

.

:;;i c ap acit ati!e

.

dubla tnsotlta de un semn => &l. echipamente optionale sunt marcate ® ~ Echipamentele Continua Marcheaza nu of era 0 garantie cu 0 steluta.. desfacere. autovehiculele. rea pe urrnatoaraa Sfar~itul • unui capitol. ~i echidin titlului Urrneazs despre Dupa relativ de capitol 0 are un titlu. exists §i capitole In aceasta Insa. la dlrectia "spate" de deplasare. . dinaintea urrnatoarea fiecarui capitol. deoarece sunt echipate Exlsts sageata patru tipuri diferite de lndicatii. ajuta la structurarea rnanual si introduc asupra directiei de deplasare indicatiile referitoare "fata". pe care Ie cautati. de echipare pot fi foarte in capitole.. Lipsa acestui semn reterinta. acestui terna. de aceea va ruqarn sa Ie considerati ca. in functie sa gasiti precu m :. In text veti gasi deseori de exclarnatie (de ex.acest manual de utiliz. Capitole Majoritatea care capitolelor sunt valabile autovehiculele pentru toate pentru toate diferit. deplasare "dreapta". a autovehiculului. cu ®. scurta (scris mare cursiv). autovehiculul Deoarece Cititi numai dvs. nu este dotat. de exemplu "Valabil pentru: echipate cu instalatie de avertizare antifurt". in ciuda irnpartirii sa apara Imaginile pot contln e detalii autovehiculul care autovehiculul dvs. "Comenzi am ales pentru de jos a paginilor ce este vorba imagine mare). impor- din lista se gase§te Urrneaza din intr-un mod Toate tante parte descriptive.i miniaturile referitoare respective. ceea ce va permite a inforrnatiilor folosirea neconditionata a notiunilor. originale pentru Structura acestui manual Acest manual de utilizare este structurat gasirea rapida conform 9i exacts unor reguli precise. capitol dreapta manualului Pentru 0 0 este structurat mai buna orientare in segmente informatie care sunt sintetizate 0 culoare in capitole sistematice . sunt raportate precum la dlrectia de "stanqa". Aceste variate se poate echipamente GU tiparirii montate In autovehiculul ulterior gama de echipamente existente la momentul dumneavoastra (vezi anexa de la starsitul descrise in acest manual pot fi piete de numai din anumite acele capitole care sunt valabile pentru manualuluil. la culoarea corespunzator actionare 0 printr-o liniuta de dialog. sunt marcate paqins. (de ex. echipamente sau pot fi procurate variantele intarnpla care nu corespund echipamentelor imagini din de dvs. Va aparea. (scrls Modul diferita care va explica f unctiile in exista lista de naviqatie.are Despre acest manual t1i Acest manual descrie Unele e re situatie. ca re va spune Continutul pamente"l.. valabilitatea capitolului este rnarcata deasupra titlului.i indrumarile ~i Indexul Fiecare relativ scurte. Cuprinsul desfasurat manualului va ajuta de capitole rapid inform si indexul de la sfarsitul atiile dorite. vezi "r". ln acest capitol. 0 nu sunt va/abi/e autovehiculele. in majoritatea cazurilor prezentate 0 fiecare urrneaza este marcat indicatie imagine. la tema in care vi se of era inforrnatil /magini/e cuprins simbolic. iar pe marginea Capitolul respective. scurte :.

e acest manual de utilizare

Astlel de indicatii se gasesc, impre una cu celelalte indicatii, sfarsitul capitolului. Explicarea simbolurilor:

la

&ATENTIE!
Textele insotita de acest simbol contin lnformatll referitoare la siguranta dvs. ~i atrag atentia asupra posibilelor peri cole de accident sau ranire.

CD Avertizare!
Textele lnsotite de acest simbol atrag atentia asupra posibilelor deteriorari ale autovehiculului.

i' lndicatie
[IJ lndicatie

pentru

mediu referitoare la

Textele lnsotite de acest simbol contin indicatii prctectia mediului inconiurator.

Textele insotite de acest simbol contin indicatii

suplimentare.

Fig. 1 Unele echipamente

prezentate

in imagine apartin

numai anumitor

modele de autovehicule

sau sunt echipamente

suplimentare.

Cockpit
Prezentare generala
Aceastii prezentare qeneralii va ajutii 10acomodoreo topidi: cu elementele de comando ale autovehiculului.
l.arnpa de avertizare pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din dreapta . pentru instalatia de semnalizare avarie . .

CD CD

@ @ @

intrerupator

Suport doze bauturi in functie de echipare: Radio - Sistem de naviqatie plus (Naviqatie, Radio, Schimbtor CD, TV !Videol

243 81 116

Actionare electrica geamuri Maner deschidere u~i Intrerupator intrerupator Reglare faruri - Functia Coming-/Leaving-Home inchidere centralizata oglinzi exterioare lumini

. . . . . . . . .

69 60 93
75

o o
®

Reglare electrica

®
® ®
@

@ @

Torpedo cu posibilitate Airbag pasager dreapta in Iunctie de echipare: - lnstalatle climatizare lnstalatie

de inchidere

.

121 236 133 126 86 148 118

80
78

@ @)
@ @

. . . . .

(}) Guri de vsntilatie cu rot ita reglaj Maneta pentru luminile de semnalizare si lumina de drum Ttablou de bord Maneta si intrerupator - Computer de bord pentru: parbriz - lnstalatia de spalare/sterqere

139 81 14
88

de incalzire §i ventilare pentru incalzlre luneta scaun

Intrerupator Scrumiera Schlrnbator

Rozeta pentru incalzire

@

cutie viteze / Selector cutie viteze pentru: . . . .

. . . . .

- Cutia de viteze manuala - Cutia de viteze automata cu 5 trepte - multitronic

42 150 151 122 262
87

@

162 169 119 154

Contact - la motoarele cu benzine

@
@

BrichetillPriza Frana de stationare in functie - Sertar - lntrerupator pentru sistemul de naviqatie - Elemente de comanda pentru afisaje!e din meniuri de echipare:

©

- la motoarele Diesel in functie de echipare: - Torpedoul - Programul electonic de stabilitate - Ruloul parasolar intrerupator acustic pentru parcare asistata cu semnal (ESPI

@

. . .

46

156

@

in functie de echipare: - Sertar

Comenzi i echipa§

mente

n Cockpit . Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjar ii elementelor de cornanda difer a partial fata de => fig. ~ rn lndicatie . . 2 Cockpit Consola @ @ Coloana de directie reqlabila carte de bord Compartiment [I) centrala lndicatie • Autovehiculele cu radio. fig.ial instalatiei radio Audi simphony este descris intr-un manual separat. @ @ 236 176 177 150 123 Fig. vor avea ~i instructiuni de utilizare ale acestora. 2 ordinea prezentata.Claxon . • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjarii elementelor de cornanda diter a partial fata de => pagina 10.Compartiment casete . Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi.Taste de comanda .Airbag pasager dreapta ..Conectare fax ~i preluare date @ @ Taste memorie pentru scaunul conducatorului Deblocare capota motor Maneta pentru lnstalatia de reglare vlteza Volan cu: . 1 ordinea prezentata.Taste de comandil radio pentru radio si telefon . respectiv instalatie radio Audi simphony lnstalatie climatizare si intrerupatoar luneta/incalzir e scaune e pentru incalzire . • Modul de functlonareal sistemului de naviqatie Audi plus :.js ® @ Rand de lntrer upatoare ~i larnpi de control Sistem de naviqatie Audi plus. respectiv sistem de naviqatie montate din fabrica. 124 181 101 305 158 Consola oerrtrala . 131 © • Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplirnentare.

• .Cee • in sistemul de naviqatie Audi plus sunt integrate §i functiile radio. CD ~i TV* .

. 16 18 20~ Turometru cu ceas digital ~i af isare data Tahometru cu afisare kilometraj Indicator pentru nivelul carburantului o ® .Afisarea intervalelor de service .Iluminare tablou bord Ecran cu . 16 22 18 19 ® CD Taste de reglare pentru . Fig.Ie de control Aparatele de bord ~i larnptle de control Prezentare generala a tabloului de bard Tabloul de bord reprezintii punctul central de informare pentru conducatoru! auto.Ceasul digital si data . 3 Prezentare general a a tabloului de bord CD ® ® Indicatorul temperaturii Lampi de control lichidului de racire 15 16.

3 functioneaza numai cand contactul motor este pus. in cazul deterior arii spoilerului.. lnseamna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare.. indicatoarele din tabloul de bord sunt iluminate..... inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de raclre.Pericol de oparlret A~tepta1i pana cand nu se mai vede lesind abur sau lichid de racire de sub capota motorului.. _ &ATENTIE! • Luati in considerare indicatiile => pagina 306. fig. Iuati in considerare urrnatoarole indicatii referitoare la zonele de temperatura. fie ca niveJuJ lichidului de raclrs este prea scazut => pagina 34. Tasta pentru afisarea intervalelor de service Tasta de resetare pentru kilometrajul zilnic . atata timp cat simbolul de avertizare 4. in cazul solicitar!i puternice a motorului 9i a unor temperaturi exterioare ridicate... Cand contactul este pus.Sistem informare conducator Tasta CHECK . in cazul temperaturilor exterioare ridicate 9i a solicitarii puternice a motorului.... Acest lucru este normal.. .. exista pericolul unei supraincalziri a acestuia! • Spoilerul frontal asigura de asemenea 0 buna distributie a aerului proaspat in timpul deplasarii. Indicatorul temperaturii lichidului de raolre Indicatorul temperaturii lichidului de racire => pagina 14.aratele de bard ® @ ® . "Lucrarile in compartimentul motorulul"... Indicatoarele 9i scalele vor fi luminate la aprinderea luminilor.. accelerarea puternica si solicitarea intensa a motorului. lnsearnna ca motorul nu a atins inca temperatura de functionare..de pe ecranul tabloului de bord nu se aprinde.. CD CD Avertizare! • Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata orificiilor de admisie a aerului lnrautatesc actiunea de racire a lichidului de racir e.. de pe ecran clipeste. Pentru a evita aparitia defe ctiunilor la motor.•.. 28 19 20 21 Carid simbolul d.. se tnr autsteste si actiunaa de racire 9i exista pericolul unei supraincalziri a motorului! Solicitati asistenta de speclalltate... Zona norrnala Motorul a atins temperatura de functionare cand acul indicatorului segase9te in zona centrals a sealei. indicatorul poate sa oscileze spre dreapta.. Evita]i turatiile inalte. Zona rece Dacaindicatorul se gase9te in partea stanga a scalei.. • Nu deschldeti nlciodata capota motorului daca auziti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire . la un regim de conducere normal......js Comenzi echipa~i mente ... .

orelor in sens a regia indicatorul a regia indicatorul Reglarea minutelor Apasa]i tasta MODE pana cand indicatorul eli peste. La 0 turatie mai mica de 1500 rotatii pe minut. 4 Imagine din tabloul de bord: Ceasul digital lndicatie pentru mediu Reglarea orelor Apasati tasta MODE. 3 se poate afla In zona rosie a sealei numai pentru putin timp: Pericol de avarie la motor! Ineeputul zonei rosii a sealei depinde de fiecare motor. pozitia "D" pentru cutia automata de viteze sau trebuie luat piciorul de pe pedala de acceleratie. indicatorul Apasati tasta +. respectiv un ceas cu semnal. pentru a regia indicatarul arelar.ie selectata 0 treapta superioar a de viteza. orelor Treeerea la timp Intr -o treapta superioara de viteza va va ajuta sa econornisiti carburant sl sa evitati zgomotele de functlonarel a clipeste. orelor. pentru Apasati tasta -. pentru invers. <D ~ Avertizare! CD Fig. trebuie sa selectati 0 inferioara de viteza. fig. treapta Reglarea ceasului digital ~i a datei Autovehiculul este echipat cu un ceas cu cuari.lnainte de atingerea acestei zone trebu.Aparatele de bord l?i larnptle de control Turometrul Turometrul indica numarul de rotatii ale motorului pe minut. ~ . Apasatl tasta minutelor - +. lnceputul zonei rosii rnarcata pe turometru reprezinta pentru toate treptele de viteza turatia maxima adrnisa a motorului In conditii normale. Indicatorul turometrului => pagina 14.

Apasati tasta MODE.Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand cllpeste intregul camp de aflsars a datei. Cilnd va deplasati lntr-o zona cu alt fus orar. Daca ceasul nu receptioneaza un semnal valabil. .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand clipeste lntregul camp de afisare a datei. pentru a opri afisarea datei. orei si date.Apasati tasta -.js ® Comenzi~i echipamente .pentru a regia indicatorul .pentru a regia indicatorul . 5 Imagine din tabloul de bord: Camp de afisare pentru simbolul de receptie al ceasului cu semnal. 5. 3 Candcontactul motor este luat. lunii.ratele de bord . Simbolul ceasului cu semnal se stinge. In regim de functionare "ceas cu cuart cu semnal". pentru a regia indicatorul sens invers. Fig.pentru a regia indicatorul Oprirea afi!?arii datei anului.pa:u ell ceas cu cuert cu semnal Ceasul cu semnal zilei clipaste. . Minutele sl data nu pot fi modificate manual. pentru a opri aflsarea datei. . ceasul trebuie reglat manual. Afi!?area datei . . acest lucru se va face dupa cum am descris la =:> pagina 16. Reglarea datei .Apasati tasta MODE. indicatorul anului clipeste.Apasatl tasta -.ciind af isajul nu mai clipeste. in carnpul de afisare apare simbolul de receptie al ceasului cu semnal (turn de receptie cu undel =:> fig.Apssati tasta + sau . dupa trei zile va intra automat in regim "ceas cu cuart".Apasat: tasta -._ => pagina 14. Daca este necesara reglarea ulterioara a orei si a datei.Apasati tasta + sau . indicatorullunilor clipeste. iar ora $i data sunt memorate.Apasati tasta MODE pana cand indicatorul minutelor in Valabil pentru autovehicule!e: ech. Procesulde reglare al datei este incheiat. . "Regia rea ceasului digital si a datei" . zilei.fig. prin apasarea tastei CHECK se poate cupla pentru ciiteva secunde ceasul digital cu afisarea datei §i kilornetrajului.Apasati tasta + sau . .

respectiv 1/10 mile. Ultima clfra indica distantele de ordinul 100 metri. Cand lumina arnbientala este foarte scazuta. Kilometrajul din partea superloars poate fi adus la zero prin apasare a tastei de resetare ~ fig. iluminarea instrumentelor de bord (scale ~i indicatoare) functioneaza.7 Imagine din tabloul de bard: Kilo· metrajul - Apasa]i tasta +. respectiv milele. Cu cat lumina ambientala seade.• Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnicl Kilometrajul din partea superioara indica distants parcursa de la ultima resetare a contorului. 7. Astfel se pot masura distantele scurte. La unele tipuri de autovehicule inforrnatla este exprirnata In "mile". Distants parcursa este redata In kilometri (krn). cu atilt se va reduce si intensitatea luminii tabloului de bod. Un fototranzistor integrat In plansa de bord regleaza intensitatea luminii tabloului de bord (indicatoare si scale). Acest lucru 11 va determina pe conducatorul auto sa aprinda la timp lumina de Intalnire . Cand luminile sunt stinse iar contactul este pus.6 lIuminarea instrumentelar de bard Fig. Fig. Kilometrajul din partea inferioani3 Kilometrajul din partea de jos indica kilometrii. iluminarea tabloului de bord se stinge. parcurse in total. ~ . iluminarea consolei centrale ~i a ecranelor.Aparatele de bord !?ilampile de control lIuminarea aparatelor de bord Tahometrul cu kilometraj Aparotul indica viteza $i distanta parcursii. Apasa]i tasta -. pentru a marl luminozitatea. pentru a reduce luminozitatea.

10 litri carburant. 8 . Aceasta indicatie trebuie sa va arninteasca sa alirnentati. "executa rea procedurii de control" se poate lansa si manual. Din acel moment in rezervor se mai gasesc cca. piina la 0 viteza de 5 km /h. Cand indicatorul atinge zona de rezervii.js Daca apare 0 detectiune Tasta CHECK Rezerva de carburant Indicatorul tunctioneazs numai ciind contactul motor este pus. Acest lucru poate duce la supralncalzirea :. prin apasarea tastei CHECK~ fig. este precizta in Datele tehnice Cu ajutorul Fig.ratele de bard Afi:. chiar si in timpul deplasiirii. 8 Imagine din tabloul de bord: Tasta CHECK tastei CHECK se pot executa urrnatoarele operatii: CD Avertizare! Nu circulatl niclodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Lipsa de combustibil determine tunctionarea necorespunzi'itoare a motorului (rateuri in aprinderel. pe ecranul tabloului de bard ~ pagina 37se aprinde simbolul 1]1..i defectarea catalizatorutui. ~ . Rernediati imediat defectiunea. Acest lucru se lntarnpla in perrnanenta.ia kilometrajului Ciind contactul motor este luat. Prin apasarea tastei CHECK cilnd contactul motor este pus. ceasul digital cu data ~i kilometrajul. pentru ciiteva secunde. in ciimpul de afisare al kilametrajului zilnic va aparea permanent mesajul dEF . Verificarea functiilor se poate face cu motorul pornit sau oprit. cand contactul motor este pus.js Reglarea ceasului digital :.. 8 se poate afisa. Pornirea executarii controlului (Control Auto-Check) Controlul Auto-Check ~ pagina 31 verifica starea anumitor functii si componente ale autovehiculului. Astfelin instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears.. Capacitatea rezervorului :::)pagina 370.aj e avarie d la tabloul de bord.

abia dupa 500 km. in primii 500 km.9 Imagine din tabloul de bord: Afi~area intervalelor de service Afls are a distantei rarriaae Prin scurta apasare pe tasta Service cand contactul motor este pus. prin scurta apasare pe tasta CHECKse pot afisa din nou indicatiile respective pentru conducere. Aceasta operatiune se poate realiza atilt cu motorul porn it. cat si cu motorul oprit. "Pragul de avertizare 2: Functia" se poate regia numai cand contactul motor este luat .» pagina 39.Ie de control Apelarea indicatilor de deplasare Cand pe ecran clipeste un simbol de prioritate 1 :::::> pagina 31 sau cand apare un avertisment in legatura cu defectarea unei lamp! :::::> pagina 38. Pragul al doilea* de avertizare viteza :::::> pagina 40. 5 secunde. "Pragul de avertizare 1: Functia" in timpul deplasarii. Distants rarnass se va actualiza la fiecare punere a contactului. SERVICE IN ----. De exemplu: Opriti motorul. Reglarea pragurilor de avertizare Indicatorul intervalelor de service Afi$area intervalelor service aminteste asupra urmatoorei inspectii service care trebuie eiectuata. Prin apasarea pe tasta CHECKse poate regia primul prag de avertizare vlteza. Daca se doreste verificarea acestei f'unctii la autovehiculele noi. ~ CD .KM """ ZILE Acest lucru este valabil liii la autovehiculele cu "Long Life-Service". insotit de urrnatorul mesaj. se va afisa distanta rarnase pilna la efectuarea urmatoarei lnspectii service.• Fig. termenul de executare a lnspectiei service apare. verificati nivelul uleiului lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. respectiv dupa efectuarea unei inspectil service.

fig. Resetarea afi~ajului intervalelor de service ® se executa • Se apasa tasta Service => pagina 20.• • Se apasa tasta Reset pana cand mesajul SERVICE se aflseaza in display. afisajul se rasstsaza astfel: • Se ia contactul motor. inseamnil cil data Iirnita pentru prezentarea la service a fast atinsa. 5 secunde pe ecran va reveni efisajul normal.• Dupscca.ZILE sau Service! CD Prin apasarea pe tasta de resetare se va reseta afisajul intervale lor de inspectii service => pagina 20. • Daca exists 0 defectiurie de prioritate 1 (sirnbol rosu). dealerul Audi va aduce afisajul la zero. Pentru aceasta afis ajul intervalelor de inspectii serivce trebuie sa se gaseasca in regim de resetare . SERVICE IN 2000 KM --. ® IN --. Dupa cca.Atentlorrare Service Dela 2000 kilometri inainte de atingerea datei de efectuare a inspectie service. indicatille afisaiului intervalelor de inspactii service raman memorate. 9 §i se pune contactul. la punerea contactului motor.0" => pagina 20. fig. se va iesi din regimul de resetare. deoarecese poate ajunge la afisar! eronate. 5 secunde pe ecran va reveni afisajul normal. Pe ecran apare unul din urmatoarele mesaje: Service in---. Daca inspe ctia service nu a fost efectuata de un dealer de specialitate. 9 urmatoarele operatii: Resetarea kilometrajului zilnic Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnic) => pagina 18 se poate aduce la zero prin apasarea pe tasta de resetare. selectarea afisar!i distantel ramass nu se poate efectua .km respectiv Service!' . apare urrnatorul mesajpe ecran. Tasta reset Cu ajutorul tastei de reseta re 0. Comenzi si echipamente . Distants ramasapana la urrnatoarea inspectie service este actualizata la fiecare punere a contactului pana la atingerea termenului prevazut.ZILE • Daca se de conecteaza bateria. Resetarea afi~ajului Dupaefectuarea inspectiel service.KM-- Dacatasta de resetare nu ese actionata in decurs de 5 secunde. (IJ lndicatie • Nu resetati afisajul intre intervalele de inspectii service. se afiseaza mesajul SERVICE!. Data efectuarii service-ului Dacaimediat dupa punerea contactului.

ratele de bard Larnplte de control Imagine generala lsimpi!e de control indica fun ction area. respectiv defectarea anumitor echipamente ole autovehiculului. Fig. 10 Tablou de bord cu larnpi de control Sistemul de control al gazelor evacu.~ pagina 23 ate Sistemul airbag Imobilizatorul electronic ~ pagina 24 Sistem de control viteza Instalatle semnalizare rernorca antiblocare (ABS) ~ pagina 24 ~ pagina 24 .

sistemul trebuie verificat de urqenta de un dealer Audi. insaamna Gil exists 0 defectiune in sistem._ Lumina de drum Lumina pozitis Comanda motor (alternativ cu ~) instalatia de prelncalzire => pagina 26 Sistemul airbag ~J Lampo de control supraveqheazii sistemul airbag $i sistemul de tensionare a centurilor de siqurantii: => pagina 26 => pagina 27 => pagina 27 Lampa de control ~ se aprinde pentru cateva contactului motor. FunctiaAuto Check => pagina 31 supravegheaza 0 serie Intreaqa de functli. Acest lucru este valabil ~i daca larnpa de control nu se aprinde la punerea contactului. Altfel exista pericolul ca in situatia unui accident sistemul airbag sau de tensionare a centurilor de siguranta sa nu se activeze. secunde la punerea (CD) Avarie frana. Avariile in functlonare vor aparea pe ecranul tabloului de bord sub forma unor simboluri rosii (prioritate 1 . Adresati-va urgent unui dealer specializat pentru remedierea defectiunii.pericoil sau galbene (prioritate 2 . frana de stationare actionata lnstalatia de semnalizare (dreapta) Daca lampa de control ~ nu se stinge sau se aprinde.ratele de bard Lampa avertizare centuri de sig uranta lnstalatia de semnalizare (stanga) Programul electonic de stabilitate (ESP) => pagina 25 Sistemul de control e~apament 0 al gazelor de => pagina 25 => pagina 26 Lampa de control 0 indica 0 defectiune in sistemul de evacuare a gazelor. clipeste sau palpaie in timpul deplasar!i. _ Comenzi ~i echipamente .avertizareljs rn &ATENTIE! lndicatie Daca exista 0 defeotiune.

Daca 0 larnpa de semnalizare de la rernorca sau de la autovehicul este defecta.ratele de bord de control Imobilizatorul electronic ~ Sistemul anti-blocare EDS. Sistemul nu functtone eaa atunci carrd: • • • Lampa de control nu se aprinde la punerea contactului Lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde. Aceasta corespondents va fi confirmata prin scurta aprindere a lampii de control Q. Valabi! pentru au tovehiculete: echip ate GUsistern tie control e! vitezei Sistemul de control al vitezei -(-) Lampa de control (» din tabloul de bard se aprinde can d sistemul de reglare se gase§te in regim de reglare.r pentru au lovehicule!e: echipate ell dispozittv de remorcere Instalatia de semnalizare a remorcii ¢\~ Lampo de control clipeste 10 punereo contoctului motor c6nd remorco este cuplatii.~clipeste cand semnalizatoarele sunt in functiune numai daca remorca este cuplata In mod corespunzator la autovehicul. Lampa de control ¢'. lampa de control nu clipeste. Defectarea bloc arf electronice a diferentialului (EDS) EDS functioneaza lrnpreuna cu ASS.fara ASS. Defectarea sistemului EDSva fi sernnalizata prin aprinderea larnpl! de control a ASS B. l. lampa de control incepe sa clipeasca continuu. lndicatii suplimentare referitoare la EDS => pagina 263.uati in considerare => pagina 34. (ABS) fa Lampo de control indica concordanta dintre dotele outovehiculului $i cheio de contact oriqinalii. Tn cazul unei defectiuni la sistemul de friinare pe ecranul tabloului de bord apare simbolul ID. ~ . 0 defectiune se aprinde lampa de Defectiuni in intreaga instalatie de franare veteb. La punerea contactului are loc 0 apelare automata a datelor cheii autovehiculului. Adresatlva urgent unui dealer specializat. tnsearnna ca nu numai sistemul ASS este defect. motor.js Daca lampa de control ASS se aprinde B odata cu lampa de control a sistemul uide franare (0 => pagina 27 (cand frana de stationare nu este actionatal. Lampa se stinge dupa executa rea unui procedeu de verificare._ Autovehiculul poate fi franat cu sistemul normal de tranare ._ Lampo de control supraveqheaza sistemele ABS $i Lampa de control B se aprinde la punerea contactului motor cateva secunde. Adresati-va urgent unui dealer specializat. Lampa de control se aprinde in timpul deplasarii. Autovehiculul nu poate fi pus in furictiune => pagina 58. lndlcatil suplimentare referitoare la ASS => pagina 265_ Cand in sistemul ASS exists control ESP. trebuie sa existe 0 defectiune si in sistemul de franare => &. Daca nu s-a folosit 0 cheie corespunzi'itoare.

Dad! lichidul se alia sub marcajul MIN" nu continuati deplasarea . defectiunea poate sa provina de la defectarea sistemului ABS. pentru a atentiona asupra utilizarii centurilor de siqurante. Se aprinde cand ESP este deconectat. deoarece ESP functioneaza irnpreuna cu ABS.et»: peru r. Oeca 0 larnpa de semnalizare este defecta. • Daca nivelullichidului de franii este in ordine. Acest lucru nu este valabil in cazul functlonaril cu rernorca. lndlcatil suplimentare referitoare la instalatia de semnalizare => pagina 81.Perico!! Deplasati-va cu atentie pana la urrnatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. in functie de directia de deplasare se aprinde lampa de control din stanqa ¢ sau din dreapta ¢. clipesc simultan ambele Iarnpl de control. timp de catevasecunde. _ Lampo de control supravegheaz6 programul electronic de stabilitate. I Comenzi ~i echipamente . Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare.tele de bard 11ATENTIE! • tuatl in considerare lndicatllle de la => pagina 306. Se aprinde dupa deconectarea bateriei. Se aprinde la punerea contactului Se aprinde daca apare 0 t cca. in • in cazul in care lampa de control a sistemului de franare ill se aprinde impreuna cu lampa de control ABS B. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de franii.pericol de accident! Solicitati aslstenta de specialitate. lampa de control clipeste de doua ori mai repede. Instalatia de semnalizare ¢¢ Lampo de control clipeste 10 activo rea sistemului de semnolizare. • Se aprinde in cazul unei defectiunl a ABS. Daca 0 larnpa de semnalizare de la remorca sau de la autovehicul este defects.: cu ESP Programul electronic de stabilitate Valabilpenue au tovebiculele: ectnpate cu lampe control pentru centurile (ESP) ~ Lampade control a centurilor de siguranta ~ Lampode control otentioneaza asupra utiliz6rii centutilor de siquranto Lampade control se aprinde dupa punerea contactului. Acest lucru poate duce la deraparea partii din spate a autovehiculului . 2 secunde. Lampa de control @ are urmatoarele functii: • • • • • Clipeste in timpul deplasarii cand ESP intervine in reglare. "Lucrarile compartimentul motorului". lampa de control nu ctlpeste. defe ctiune a ESP. Carid sunt activate luminile de avarie._ _ ve. opriti imediat autovehiculul ~i verificatl nivelullichidului de frana. lndicatii suplimentare referitoare la centura de siquranta ~ pagina 224.

ln ace asta situatie puteti reactiva ESP prin luarea si punerea contactului.• rn lndicatie .00. pentru controlul functiei. Cand lumina de drum este aprlnsa sau cand este activat claxonul luminos. Motorul trebuie verificat urgent de un dealer Audi . se aprinde la <D Avertizare! Daca in timpul deplasar!i se aprinde §i simbolul de avertizare'&' (defectlune sistem raclrel de pe ecranul tabloului de bord => pagina 34.Pericol de avarie la motorl a Daca lampa se aprindeln timpul deplasaril. poate urma 0 deconectare a lnstalatlei irnpusa de sistem.. Valabf perrtru autcvehicule!e: echipate eli rnotoaro pe benzine Comanda motoruluiEPC Lampo de control supraveqheazii comanda motorului. lridicatli suplimentare referitoare la lumina de drum => pagino 81.. lampa trebuie sa se stinqa. Deoarece in aceasta situatle bate ria autovehiculului se descarca. motor. Lampa de control se stinge cand instalatla este din nou in stare norrnala de function are.• . Lam pa de control EPC (Electronic Power Controll punerea contactului. se aprinde cand lumina de pozitie este Daca lampa de control (3 se aprinde in timpul mersului. Lampa de control [3 se aprinde la punerea contactului motorul a porn it.• Lumina de drum ~D Lampo de control se aprinde ecru! lumina de drum este aprinsii. Dupa deconectarea si reconectarea bateriei. trebuie sa opritl imediat autovehiculul §i motorul. Cand :00: Lampo de control se aprinde cand lumina de pozitie este aprinsii. este de ajuns sa va deplasati putln §i sa miscatl usor volanul. lnforrnatii suplimentare referitoare la ESP => pagina 262. lampa de control se aprinde dupa punerea contactului motor. Lampa de control aprinsa .Dad lampa de control se aprinde imediat dupa pornirea motorului. lnsearnna ca exista 0 defectiune la comanda motorului. trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neaparat necesari. in mod normal va puteti deplasa pana la eel mai apropiat service. In cazul motoarelor pe benzina. se aprinde lampa de control ~D. Pompa lichidului de racire nu mai este actionata . Pentru a se stinge lampa.• Lumina pozttle Alternatorul 0 Lampa de control indica 0 deiectiune 10alternator sau o avarie In sistemul electric al autovehiculului.

&ATENTIE! • Luati in considerare indicatille de la ~ pagina 306. semnalul de avertizare pentru frana de statlonars ~ pagina 32 devine activ dacs rulati mai mult de 3 secunde cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. Motorul trebuie verificat urgent. Solicitati aslstenta de speeialitate. Cand motorul este cald. respectivcand tem peratura exter io ara este de peste +8 'C. lnsearnna ca exisa 0 la comanda motorului. 1 sec. Motorul trebuie pornit imediat dupa stingerealarnpii de control ~ pagina 153. _ [lJ lndicatie defectiune • Daca lampa se aprinde in timpul deplasarii.Pericol de accident! Opriti autovehiculul. Dacillampa de control clipeste (CD) tcand frana de stationare este dezactivatal. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata eu lampa de control ABS. lnseamna ca instalatia de preincalzire functioneaza. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. lampa de control se aprinde numai cca. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifiea nivelulliehidului de frana . Frana de stationare actionata Lampa de control «(j) se aprinde §i atunci cand frana de stationare este actionata.ratele de bard ValabH pentru autovehlcu!e!e: echipate cu rnotoare diesel lnstalatia de prernc alzire W Lampa de control se aprinde atat timp cat preincatzirea tunctioneoza.s-ar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. • Daca lampa de control a sistemului de franare nu se stinge sau se aprinde in timpul deplasi!rii. Motorul trebuie verificat urgent. opriti autovehiculul sl verificati nivelullichidului de Irana => & ~ pagina 317.Pericol! Deplasati-va cu atentie pana la urmatorul dealer Audi ~i remediali defecliunea. Acest lucru poate duce la deraparea partll din spate a autovehiculului ._ lnstalatla de fr ariare (CD) Lampade control clipeste cand nivelullichidului de Frana este preo scazut. cand existii 0 deiectiune in sistemul ABS sou cand trona de stationore este octionatii. "Lucrarile in compartimentul motorului". nu continuatl deplasarea. Cand lampa de control La defectarea sistemului ASS se aprinde lampa de control ASS €I impreunil cu iampa de control a instalatiel de franars (CD) ~ &. Comenzi ~i echipa- mente . mY este apr in sa. sar putea ca in sistemul de prelncalzire sa existe 0 defectiune. inseamnil cil nivelulliehidului de frani! este prea scazut . • Dacala punerea contactului lampa de control nu se aprinde. in plus.

Utilizarea sistemelor de n aviqatie Audi* respectiv Telematik Audi* este dsscrisa intr-un manual separat. 11 Cockpit Ecran in tabloul de bord Afisaje radio Afi~are temperatura exterloara => pagina 29 => pagina 30 => pagina 30 => pagina 31 => pagina 162 => pagina 169 => pagina 37 ~ FIS este centrul de inforrnatii al autovehicululi dvs. Va inforrneaza intr-un mod simplu si comod despre starea actuala de functlonare. 11. Telematik si Navigatie in cazul in care acestea fac parte dinechiparea autovehiculului. Cutia de viteze automata cu 5 trepte-pozittile selectorului Pozitille selectorului Avertizare viteza de viteze multitronic® .• rn lndicatie apar pe pentru autovehicule!e: in echtpare standard Tablaul de bard (echipare standard> tniormatiile octuole despre storeo de tunctionare a outovehiculului vor fi otisate In mijlocul Cockpit-ului. inforrnatiile vor aparea pe ecranul tabloului de bord in culori. inforrnatiile ecran abia dupa selectarea unei trepte de viteza .Sistemul de informare a conducatorului auto (FISl Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Introducere Generalitat:i Sistemul de informore a conducatorului auto (FIS)din tobloul de bord este centrul de atisare a iniormotiitor despre outovehicul. conducatorului auto Ii vor fi furnizate date des pre Radio. lnforrnatiile FIS vor fi afisate pe ecran in mijlocul Cockpit-ului => fig. Telefon. Fig. Astfel puteti afla dlstanta ramasa pana la urrnatoarea verificare service pentru efectuarea rnasurilor preventive de lntr etinere si multe altele. in atar a de aceasta. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. La autovehiculele cu sistem de naviqatie Audi * respectivTelematik Audi*.

pe liinga informatii!e radioului . respectiv fr ecventa postului §i inforrnatii suplimentare. va fi afisat numele postului ales.lare Afisarea ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina32 ~ pagina 20 Calcutatorul de bord ~ pagina 42 Bro~uril separata Telefon §i Telematik* intervalelor de service • Aflaajele radio • Valabi! pentru autovehiculele: echipate ell FtS cefcutatcr bent Sistemul de informare a conducatorului auto cu calculator de bord Afi~aje radio Aflsare tem perature exterioara Atentionare u~i ~i capac portbagaj Cutia de viteze automata selectorului Pozitiile selectorului Avertizare vitezil Control Auto-Check lndicatiile de deplasare Avertizare frana de statioriare fisarea intervalelor Controlul detectarti de service lampllor cu 5 trepte-pozttiue ~ pagina 29 ~ pagina 30 ~ pagina 31 ~ pagina 162 ~ pagina 169 ~ pagina37 ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina 32 ~ pagina20 ~ pagina 38 de viteze multitronic® Fig. Aceste aflsa]e apar suplimentar.• de pe ecranul Comenzi§i echipamente . 12 Ecran: lntormatii suplimentare radio Daca functia Auto-Check nu afiseaza nici 0 defectiune de prioritate 2. cand aparatul de radio este pus in functiune (depinde de echiparea autovehicululuil. dupa stingerea mesajului "OK".Sistemul de informare a conduccHorului auto (FIS) Control Auto-Check lndicatlile de deplasare Avertizare frana de statior.

lnainte de afisarea temperaturii. tem peratura afisata poate fi putin mai ma re dacat cea reala. Fig. temperatura extericara va fi afi!?atii tot In of => pagina 137. La temperaturi mai scazute de +5 'C. Astfel conducatorul auto este ateritioriat asupra existentei poleiului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Indicatorul temperaturii exterioare &ATENTIE! Nu folositi niciodata afisajul temperaturii exterioare pentru a vii convinge de existenta poleiului pe sosele. La autovehiculele cu cutie automata de viteze.Avertizare asupra existentei poleiului! La afisarea datelor de naviqatie. Daca selectati afisar ea In of (Grad Fahrenheit). Cand autovehiculul stationeaza sau ciind se deplaseaza cu viteza foarte mica. 14 Ecran: Distants accesibila ~ . apare simbolul unui cristal de gheata. Luati in considerare faptul ca ~i la temperaturi de +5 °Cpoate exista polei . 13 Ecran: Afi~are temperatura exterioara rn lndicatie Distanta accesibila Atisarea distantei accesibile ajuta 10planificarea traseufui. Temperatura exterioara va fi afisata pe ecran la punerea contactului =:> fig. 13. la autovehiculele cu lnstalatie de climatizare. temperatura exterioar a va fi afisats In al doilea rand . din cauza radia tiilor de la motor. afisajul apare numai dupa selectarea unei trepte de viteza.• Fig.

Acest lucru se lntarnpla In psrrnanenta.iusa dreapta spate. Comenzi ~i echipa- Controlul Auto-Check verifies starea anumitor functil :. De In data ce toate usile. respectiv capacul portbagajului. cand contactul motor este pus. 14. ritate.. daca este deschisa eelputin 0 usa. Vet! fi informat asupra dlstantei pe care autovehiculul dvs. fig.. 15 este deschlsa usa conduciltorului auto :. Cand conduce]! economic. In culori galbene respectiv reparatiile urgente sau lucrart!e de pe ecranul tabloului de bordo Se vor auzi Aceste afisaje vor aparea In functie de priosi rosii. service va vor fi afisate semnale suplimentare. 16 Ecran: Control Auto-Check Afisajul va aparea la punerea contactului motor..capota motorului :.• Avertizare U!?i!?icapac portbagaj Control Auto-Check Introducere Fig. 15 Ecran: Atentlonare usi ~i capac portbaqa] Fig.Jnforrnatia va aparaa din 10 In 10 km.. chiar si In timpul deplasar!i. distants va fi mai mare . ~ mente .i care u:. Simbolul va indica :. Totusi avertizarea va aparea din nou de Indata ce se va observa 0 modificare a pozitiei usilor sau capotelor .icomponente ale autovehiculului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Peeeran distants apreciata apare In km => pagina 30.icapacul portbagajului sunt Inchise eomplet. simbolul se va stinge. pe ecran va clipi zona respective a pozei.a(uai) este (suntl deschisa (e). Avariile In f unctionare. Caleulareadistantei se face pe baza consumului de carburant din ultimii 30 km. capota motorului sau capacul portbagajului. 0 mai poate pareurgecu cantitatea de carburant din rezervor ~i cu acelasi stil de conducere..• La autovehiculele echipate cu sistem de informare conducator si cu calculator de bord* afisajul avsrtizarii usilor si capacului portbagajului poate fi lnlaturat prin scurta apasare pe tasta calculatorului de bord => pagina 44. Candeste deschisa capota motorului. In imagine => fig.

La avertizarea asupra unei lamp! defecte => pagina 38. iar cele galbene 0 avertizare. Aceste indicatii de deplasare raman pe lndicatie de avarie. cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. Apelarea indicatilor de deplasare 1. atunci cand va veti deplasa mai mult de 3 sec. 16. _ 0 lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca._ Indicatii de deplasare Pe lango tiimpile de control $i simbolurile de pe ecranul tobloului de bord. pe ecran va aparsa urrnatcarea iridicatie: Opriti motorul. 5 secunde. Daca functiile verificate sunt in regula. pe langa simbolurile rosil vor aparea si indicatii pentru conducatorul auto. la aparitia unui simbol de prioritate suplimentare. pe ecran Avertizare frana de stationare Eliberati fr ana de stationare. in anumite situatli. Pe deasupra. in cazul deplasarii cu friina de stationare actionats ~i inainte de selectarea unei trepte de viteza la autovehiculele cu cutie automata de viteza.are a conducatorului auto (FIS) Simbolurile rosii indica un pericol. se va auzi un semnal sonor de avertizare si pe ecran va aparea urrnatoarea indicatie: Frana de statlonare actlonata Avertizarea aceasta se va activa. verificati functia . vor apiirea $i diferite indicatii privind deplosoreo._ => pagina 31 pot fi apelate de catre conducatorul auto indicatii Valabi! pentr u autcvehiculele: echipate cu cutle de viteze manuals De exemplu pe ecran apare simbolul pentru 0 defectiune la presiunea uleiului de motor ~. In acelasi timp se va auzi un ton de avertizare. verlflcatl nivelul uleiului Verificarea furrctfllor: Cutia de viteze rnarruala La punerea contactului. Prin scurta apasare pe tasta CHECKiridicatia va aparaa din nou. _ ecran pana cand friina de stationare va fi eliber ata. Daca plecati din qreseala cu friina de stationare actionata. nu pot fi reapelate. fig. functia Auto-Check porneste executa rea unei verificari automate a functiilor. Pe deasupra. respectiv se va selecta 0 treapta de viteza. pentru ciiteva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. 00 lndicatie lndicatiile de deplasare Frana de stationare actionata ~i La seleetarea unei trepte de viteza in stationare se apasa pedala de frana. pe ecran va aparea 0 inforrnatie de deplasare. Daca Yeti apasa acum Tasta CHECK. Daca nu apare nici OK si nici Auto-Check. in locul mesaju lui OK vor aparea informatii cu privire la acestea. Daca apar defectiunl.

Sollcitati asistenta de specialitate. functia Auto-Check porneste executa rea uneiverifica ri automate a fu nctiilor. (Ci:» => pagina 34 => pagina 34 indicatie de avarie. Verificati functia defects. Daca seleetorul de viteze se afla in pozitia P sau N.rn.• 0 Fig. LICHIDDE RACIRE ~ PRESUNE ULEI Simbolurile => pagina 35 rosii indica 0 defectiune de prioritate 1 (pericoll. actionati pedala Dacase va seleeta 0 trea pta de viteza (R. fig.).a.In acelasi timp se va auzi unton de avertizare. indicatia va disparea~i va fi afisate functia Auto-Check.. Dacaapar defectiuni. acestea vor fi afisate la cca. Dacanu apare nici OK ~i nici Auto-Check. dupa aparitiaindicatlilor din partea superioara.15 sec. pentru cateva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. 16. in stationare.d. verificati functia Detectlune instalatie de franare Nivelliehid racire prea seazut/Ternperatura liehid racire prea mare Presiune ulei prea scazuta Simbolurile roeil FRANA J. Opriti motorul.. Daca functlile verificate suntin regula. daca este necesar. 17 Ecran: Avertizare nivellichid riicire - Opriti autovehiculul. . Lapunerea contactului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabll pentru autovehiculele: echipete cu cutin de viteze autcmeta Verificarea viteze furic'tiilor: Cutia automata de Un simbol rosu semnallzeazii un pericol. s. D. va aparea mai intai indicatia: La selectarea unei trepte de viteza de friina.

inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de frana. tnssarnna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare. Pe langa simbol. Acest lucru poate duce la deraparea partil din spate a autovehiculului . • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata cu lampa de control ABS. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. de pe ecran cllpeste. Simbolul va ramane aprins pana cand defectiunea va fi rernediata.• & ATENTIE! Continuare • Daca nivelullichidului de frana este prea scazut . Pe langa simbol. 2 secunde fieca re. La defectarea sistemului ABS se aprinde lampa de control ABS B lrnpreuna cu simbolul de avarie al instalatiei de franare ill => 6.Perico!! Deplasati-va cu atentie pan a la urmatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea.Sistemul de informare a conducatorului auto IFIS) La aparitia unui simbol rosu se vor auzi treitonuri de avertizare consecutive. lnseamna d ca exists a detectiune la instalatia de franare. Continuati deplasarea numai dupa stingerea simbolului . fie ca nivelul lichidului de racire este prea scazut. Daca exists mai multe defectiunl de prioritate 1.• . pe ecran va aparea si una din urmatoarele lndicatii: Oprit] autovehiculul ~i verificati presiunea uleiului hidraulic Aterrtlel Avarie frana _ efectuatl _ Oprltl autovehiculul. !?ivor fi vizibile cca. "Lucrarile in compartimentul rnotorului". _ Vertflcatl Defectiune In sistemul de racire _L lichidul de frana ~i service (ABS) Detectiunile la sistemul de racire trebuie remediate imediat. Defectiune In instalatia de franare (CD) o detectiune 10instatatia de ttanare trebuie remediotii cat mai repede posibil. Opr lti autovehiculul. ele vor aparea pe rand. &ATENTIE! • Luati in considerare lndicatlile de la => pagina 306. pe ecran va aparea si una din urmatoarele indicatii: Opriti motorul ~i veriflcati lichidul de racire nivelullichidului de frana ~ pagina 317. Cornpletati daca este necesar cu lichidul de racire ~ pagina 316. Verifica]i nivelul lichidului de racire => pagina 315. I Daca simbolul (CD) e pe ecran cllpeste.soar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. Solicitati asistenta de specialitate. Cand sirnbolul s].Pericol de accident! Nu continuati deplasarea. Opriti motoru I.

s- Nivel ulei motor corect Daca simbolul ~ clipeste eu toate ea nivelul uleiului este coreet.Sistemul de informare a conduditorului auto (FIS) - Solicitati asistenta de specialitate. cornpletati cu ulei =:> pagina 313. Nu lasati motorul sa tunctioneze in regim de mers in gol. daca simbolul -b indica a defectiurie la sistemul de racire .Opriti motorul. pe ecran este prea scazuta.de preferat la fiecare alimentare . . solicltatl asistenta de specialitate. verificati nivelul uleiului .Verificati nivelul Solicitati uleiului motor => pagina 312. asistenta de specialitate. .• rn lndlcatle Defectiune In sistemul de presiune a uleiului motor't:::n in echipere standard Deiectiunile 10 sistemul de ungere a motorului trebuie remediate imediat.js Avertizarea asupra presiunii uleiului ~ nu reprezinta 0 indicatie despre nivelul uleiului. =:> pagina 26. Daca se aprinde §i lampa de control a alternatoului ar putea sa fie rupta §i eureaua de transmisie.Opriti autovehiculul. § tnsearnna ca presisimbol. nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate . Nivelul uleiului motor este prea scazut Dad nivelul uleiului motor este prea scazut. Comenzi~i echipamente . cauza defectiunii poate fi defectarea ventilatorului de racire. Daca simbolul unea uleiului ~ de pe ecran cllpaste. Nu continuati deplasarea. Pe langa va aparea §i una din urrnatoarele lndicatii: Opriti motorul. Daca nivelul lichidului de raclre este in regula. CD Avertizare! Nu va deplasati mai departe. De aceea.Perieol de defectare a motorulul.

overtizore. fiecare __ Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell F!S calculator de bore! Simbolurile galbene Fig.> pagina 38 poqino 38 pagina 38 :::.Sistemul de informare a conduciHorului auto (FIS) Simbolurile galbene Un simbo/ go/ben semnalizeazii 0 Simbolurile gal bene indica a defectiurie de prioritate 2 (avertizarel.> . Verifica] i functla afisata cat mai repede posibil. 2 sec. si vor fi vizibile cca.> pagina 37 41D :::.> pagina 37 I catl nivelul uleiului motor :::. prea :::. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. 18 Ecran.> pagina 37 a '" "'D Placutele de frilna uzate re vtteza 1 Reglare dinarnica a farurilor* defects :::.> scazuta pagina 37 scazuta Rezerva de combustibil prea :::.> Senzorul uleiului motor defect e deplasare sctlonata pagina 37 pagina 37 o Piscutele de frana uzate izare viteza 1 :::.: Rezervii de combustibil prea Un simboi go/ben semnotizeaza Hezerva de combustibil 0 avertizare. ele vor aparea pe rand.> Reglare dlnarnlca a farurilor* defects Nivel apa spalare prea scazut :::. La aparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare.> scazuta Verlficati nivelul uleiului motor Senzorul uleiului motor defect :::.

Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. Valebf peutr u autovehicuie!e: echipate IUI111na de automata Laaparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. ele vor apar ea pe rand. lnsearnna ca viteza de deplasare a depesit viteza mernorata. Adresati-va unui service pentru a efectua repararea defectiunii. adresati-va unui dealer speeializat ~i verifica]i senzorul de presiune a uleiului.. Heduceti viteza ~ pagina 39. inseamna ca lumina automata pentru deplasare este detecta. Alirnentati cat mai repedeposibil ~ paqina 302. Verificati functia afisata cat mai repede posibil. _ Lumina de deplasare automata defecta tiP Cand se aprinde simbolul (j8:-'. Ciind simbolul ~ se aprinde._ Limita de viteza 1 e Carid simbolul se aprinde. _ Rezervade carburant este scazuta 51 Uzarea garniturilor de frana din fata Ciind acest simbol j]) se aprinde prima data. Cornpletati eu ulei daca este necesar~ pagina 313. se aprinde. pentru verifiearea placutelor de frana fata (~i din motive de siquranta ~i spatel. _ Verific apl niveluiluleiului motor '!::r.fiecare. ~i vor fi vizibile eea. Inse arnna ea in rezervorse mai gasesc eea. 8-10 litri earburant. 2 sec._ Controlul defectarii lampllor ~ pagina38 Simbolurile galbene indica 0 defectiuns de prioritate 2 (avertizarel._ e Comenzi ~i echipamente . verific a]i cat mai repede posibil nivelul uleiului motor ~ pagina 312.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Averti zare viteza 2 ~ paqina 38 Senzorul nivelului uleiului motor defect ~ Carid aeest simbol ~ . Din motive de slquranta verificati nivelul uleiului la fiecare alimentare ~ pagina 312._ a Cand se aprinde simbolul a ad resati-va unui atelier specializat..

Daca se descopera 0 tampa defects._ e Lampa cu lncandescents Valabi! pentru autovehicule!e: ectirca:e ell FIS 9i calculator de bord • Siquranta larnpli este "arsa" => pagina 357. adresati-va verlficati urrnatoare!e componente: Cureaua de transmisie . In primele 5 secunde. ~ unui dealer specializat §i Carid simbolul E:::3 se aprinde.uati In considerare sl lampa de control a alternatorului => pagina 26. tnsearnna ca viteza de deplasare a depasit al doilea prag de viteza. cu F1S calculator de bord Lampa semnalizare stanqa spate Dupa 5 sec. • Nu se face un contact.I FIS ~i calculator de bo-d Nivelul apei pentru spalare prea scazut 0 Contralul deiectarii kimpilor suproveqheazti iunctionarea iiimpilor autovehiculului. Redu ceti viteza => pagina 39. Daca doriti ca indlcatia sa apara din nou. Daca de exemplu este defects lampa de semnalizare stanqa spate.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! peruru autovahicule!e: echipate ell reqlare tarur: • • Regulatorul Starea bateriei Sistemul de reglare a farurilor este defect (<D Aprinderea simbolurilodtD indica faptul ca regia rea dinarnica a farurilor este defects. apasatl scurt tasta CHECK.js t. Carid simbolul se aprinde.p se aprinde. o • Tensiunea din baterie necorespunzatoare Va recornandarn sa efectuati reparatii!e necesare doar la un dealer de specialitate. _ Va. "lnlocuirea siqurantelor". impreuna cu aparitia simbolului pentru lampa defects ~ va fi afisat sl un text explicativ.hipt1t0 ns si c alculatot de bo rd Defectarea lampilor ~ Valeb!l pentru au-ovehlcuela: echipata Cl. Adresati-va unui dealer Audi pentru a efectua repararea defectiunii. _ ValabH pontru aurovcnicure!o: €H. Cauza d efectiunii • poate fi diferita: este defects => pagina 360. aceasta indicatie suplirnentara va disparea. pe ecranul tabloului de bard va aparea urrnatoarea indlcatie: Cand simbolul.abil pantru aurovenlcuie!e: echinate Li mita de viteza 2 e. cornpletati cu apa pentru instalatia de spalare a parbrizului l?i pentru instalatia de curatare/spalare faruri* => pagina 324..

19 apare la depasirea vitezei memo rate.i cand viteza de deplasare va depiis! pentru cel putin 10 secunde. De indate ce viteza memoratil a fost depasita cu . Simbolul de avertizare viteza de pe ecranul pragului 1 => fig. Simbolul se stinge:. lnstalatia de avertizare viteza are douii praguri de avertizare*..Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) &ATENTIE! • tamplle cu incandescenta sunt sub presiune ~i pot exploda pericol de riinire! • in cazul liimpilor cu desciircare in 9az* (lumina xenon) trebuie sase acorde 0 atentie deosebitii tensiunii inalte. in acelasi timp pe ecran va aparea un simbol de avertizare => fig. Reglarea este vala bila pa na la luarea contactul ui. viteza maxima adrnisa trebuie observata la vitezometru . 10 km/h.• Instalatta de avertizare viteza Introducere Aceasta instataiie de avertizore vitezo va ojutii sa mentineti viteza sub 0 anumita lim ita. 19 Ecran: Avertizare viteza stabitita lnstalatia avertizeaza conducatorul auto cand depaseste 0 viteza anterior. La pragul de avertizare 1. se va auzi un ton de avertizare. Pragul de avertizare 1: Functia Pragul de avertizare 1 poote ti modificat In timpul deptasatii. daca nu a fost modificata sau stearsa anterior. viteza maxima poate fi reqlata in timpul d eplasa rii. cu 40 km/h. care functloneaza independent unul de celalalt si au functii diferite: • Pragul de avertizare 1 Pragul de avertizare 2 • • e => pagina 39 e => pagina 40 (I] lndicatie Independent de lnstalatia de avertizare vitezii. Viteza mernorata nu va fi astfe I stea rsiL • e Fig. 19. viteza mernorate. Va dlsparea in momentul in care viteza de deplasare va scadea sub valoarea vitezei memorate. Pericol de electrocutare! cca.

printr-o scurta apa sare pe buton. Pragul de overtizore 2 poote fi modificot numoi cand contoctul motor este luot.. Apasati scurt tasta CHECK =:> fig. Sistemur de informare a conducatorurui auto (FrS) Pragul de avertizare 1: Reglare Valab!l autovehtculele: echipate ell FIS ~i calculator de bor e Pragul de avertizare 2: Functia Pragul de overtizore 1 se vo reglo de 10 tosto CHECK. sau pilna cilnd va fi stearsa. Acest lucru este necesar de ex.itergerea vitezei maxime Deplasati-va cu 0 vlteza de cel putin 5 km/h. _ e Fig.20 Imagine din tabloul de bordo Tasta CHECK Memorarea vitezei maxime Deplasaji-va cu viteza maxima do rita.ja e . intr-o zona eu limite de vitezs sau in situatia in care exists 0 lirnita de viteza la folosirea pneurilor de larria. Simbolul de avertizare viteza al pragului 2 apare pe ecran la d epasirea vitezei memorate. in acsasta situatis viteza poate fi rnernorata sau stearsa numai cu eontactul motor luat. :. printr-o apasare mai indelunqata. Viteza ramane rnernorata pana in momentulln care va fi rnodificata.. la eliberarea tastei. aeesta se va stinge numai carid viteza de deplasare va scadea sub viteza mernorata. Spre deosebire de pragul1. Folo siti acest tip de memorare cilnd vreti sa vi se atraqa atentia in mod special asupra pastrarf unei anumite viteze. Apasatl tasta CHECK mai mult de 1 secunda. Faptul ca memorarea a fost realizata este confirmat. de scurta aprindere a simbolului de avertizare vitezs de pe eeran. 20.

uati eontactul motor. Apasa]] Pragulde avertizare 2: Reglare Pragul de overtizore 2 va fi actionat cu ojutorul comutatorului din moneta de comandore 0 sterqiitoarelor de parbriz. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig..ua]i eontaetul motor. Valorile apar In pasi de 10 km/h crescator sau descrescator. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. se va stinge lumina kiiometrajuiui §i a ceasului digital. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. Pe eeran va aparea viteza actuala mernorata sau simbolul taiat al pragului de avertizare 2 daca nu exists 0 alta viteza rnernorata. 21.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabilpentru autovehicu!e!e: echip ate eli t. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. Comenzi i echipa~ mente . CHECK ® Fig. eomutatorul' din maneta de actioriare a sterqatoarelor => fig. 22 pana cand pe ecran apare simboul taiat al pragului de avertizare 2. 21 Imagine din tabloul de bord: Tasta - l. Apasati tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz => fig. 22 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: intrerupiitorul de selectare a functiilor La 0 secunda dupa Tncheierea procesuiui de memorare.. pentru a modifiea valoarea existerrta.i calculator de bord Memorarea vitezei maxi me l. 22 in sus sau in jos. Pe eeran va aparea viteza rnernorata aeum. 21. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 seeunde. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 secunde. ® ~tergerea vitezei maxime Fig.

cand pe ecran va aparea cifra 1 . La anumite tipuri de autovehicule pentru export. consumul mediu. viteza medie. atisarea va fi facuta in sistemul englezesc de masurare .• Introducere Calculatorul de bord oierii iniormatii despre consumul mediu. Datele dispozitivului de memorare a deplasar ilor singulare Izona de memorare 11 vor fi afisate. 24 lnfatlsat invers Inegativl. 24 Ecran calculator de bordo Zona de memorare 1 ~ pagina 44 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 46 Puteti recunoaste ce zona de memorare este afisata pe ecran. Valorile referitoare la consum Iconsumul instantaneu si mediu). Daca apare cifra 2. pentru autovehiculete: ccnipate c u t!S $i cnlculator do bord Memoria Calculatorul de bord este prev6zut cu doua dispozitive de memorare automate. Fig. distanto accesibitii ~i durata de deplasare. in functie de numarul => fig. viteza medie sl consumul instantaneu vor fi afisate pe ecranul FIS in ordinea nurnita mai sus => fig. ~ . 23 Afi~aj calculator de bordo Consumul instantaneu Urrnatoarele inforrnatii afisate pe ecra n: Distanta accesibila Durata de deplasare Consumul mediu Viteza medie Consumul instantaneu sunt preluate de calculatorul de bord §i Fig. durata de deplasare. 23. distants acceslbila §i viteza vor fi exprimate in sistemul metric de unitati de rnasura. consumul instantaneu.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Calculatorul de bord Valabil pentru autovebicutete: echinate cu FIS!?i calculator de bard Cele 5 infor rnatii. dlstanta accesibila.

singulal"e Memoria deplasarilor singulare aduna inforrnatiile legate de deplasarede la punerea contactului motor pima la luarea contactului.ja Fig. Dad tin eti apasata tasta reset mai mult de 0 secunda. apasati scurt pe tasta reset. 23) va fi ad usa la zero. fig. Dad deplasarea se reia in mai putin de doua ore de la luarea contactului motor. noile inforrnatii se vor aduna la cele existente piina atunei. se qiisest» in moneta de actionare a sterqiitoarelor de parbriz. Daca deplasarea se lntrerupe mai mult de doua ore datele din memorie se vor sterqe automat. consumul instantaneu => pagina 42.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) lnsearnna cil sunt afisate datele dispozitivului tuturor deplasilrilor (zona de memorare 2). Memorarea datelor tuturor deplasarilor Memoriatuturor deplasari!or nu se va sterqe automat. repetat pe tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz se pot selecta urmatoarele zone de afisare: • • • • Memorie deplasilri singulare (zona de memorare 1) Memorie deplasilri totale (zona de memorare 2) Navigare/Telematik* Eeran stins []] lndicatie • Pentru a selecta intre diferitele zone de afisare. 25 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: Tasta reset Apasand scurt."Astfel pute]l stabili sing uri durata de evaluare a inforrnatiilor de deptasare. ~ . Memorarea date lor deplasihilor de memorare a vatab!t pentru autovehtculele: echipate ell §i calculator de bo-d Tasta Reset Tosto pentru selectarea atisajului. valoarea actuala (de ex.

• dorita. Pe ecran distanta apreciata apare in km . Veti fi informat parcurge distantei tatea lnforrnatia Calcularea ultimii pe care autovehiculul din rezervor dvs.icelculatcr do bord Fig. reset: cand Urmatoarele • va'anil pentru autovehiculele: echipate cu FlS ~i calculator do bard pot fi aduse la zero de la tasta Durata de deplasare Comenzi ~i echipamente Colculotarul de bard este camondot de 10 dOUGcornutatoare din moneta de actionare a fjtergatoorelor de porbriz. • realizats de functia Auto-Check se va face - Apasatl cel putin functli 0 secunda tasta reset @. distants de carburant din Aducerea Aleqeti 30 km. 0 mai poate §i cu acelasi tras- Selectarea furrcplllor asupra cu canti- - Apasati In sus sau in jos pe comutatorul fig. La punerea contactului va fi afiseta Prin scurta poate regia §i selectata pentru pe comutatoulr ® sau pe tasta ® se In cazul rn de deplasare => pagina 45.• inforrnatii!e Valabi! pentru autovahiculefe: echipare ell F1S:.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) • Afisar ea defectiunilor ecranul este oprit.. distantei se face pe baza consumului economic. • Con sum ul mediu • Viteza medie calculatorului motor inainte durata de bard de luarea se poate contactului reset face numai motor. 26. 26 Maneta de actlonare a ~tergiitoa· relor de parbriz: Elemente de cornanda calculator de bord Distanta accesibila Afi$oreo distantei occesibile ojuti: 10 plonificoreo eului. cand Comandarea contactul functia apasare alarma este pus. va apar ea din 10 in 10 km. toate se vor sterqs . . functiei f'unctia la zero ®~ de carburant stil de conducere. Astfel vor fi afisate succesiv cele 5 functil ale calculatorului de bord. lndicatie in care se deconecteaza din memorie bateria autovehiculului. Cand conduceti va fi mai mare .

Daca vreti timp. va puteti de carburant. Cu ajutorul In functie In acel punct de consumul ~ pagina 44.js ore de deplasare. cifra zero. . u rrnatoa deplasarea rea alarms sau faceti va aparea Afi$oreo vitezei medii ojuta 10plonificoreo mai scurta 6:00 s. deplasarilor mai mult automat. In calcul. sterqeti memoria de la tasta reset => pagina 44. fig.d. 26. Pe ecran apare consumul ultima adapta sterqer e a memoriei. se va ~terge. Pe ecran apare durata riei. datele existente. de la 2:00. Daca moment. 26 Memorarea Daca deplasarea memorie datelor @. tuturor deplasarilor referitoare la durata noile de deplasare informatii se deplasarea. pe eeran apare In primii 30 krn.ii calculator de bord Valabil pentru autovehicule!e: echipete cu F!S $i calculator de bord Durata de deplasare Consumul mediu Afi$oreo durotei de deplosore otroge atentia osupro luarii unei pouze.i calculator de bord sau pe tasta reset Viteza medie ~ pagina 44. de deplasare raman memorate. sa stabiliti viteza de la tasta deplasarilor => pagina 44._ de 10 Daca Pe ecran apare viteza riei.rn. singulare de douii ore datele din Daca vreti sa stabiliti consumul mediu pentru 0 noua durata de timp. 0 Valabll peruru autovehicule!e: echipate eLI FIS !?. 26 pute]i deconecta Daca continuati minute. Date tehnice . fig. §tergeti memoria datelor medie In km/h de la ultima medie reset pentru 0 troseului. Prin scurta apasare pe comutatorul de selectare alarma.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valebil pentru autovetucufe!e: ecntpste cu FIS f. alarma st erqere a memonoua faceti 0 pauza mai mare de 10 minute. durata fig. stilul de conducere mediu aiutii 10plonificoreo trasIn mediu de carburant acestui 1/100 km de la afisa]. 26. noile valori singulare de douii ore datele din se lntrerupe se vor sterqe date lor Memorarea Daca deplasarea se lntrerupe memorie Memorarea Cand contactul vor aduna Alarma Dupa doua duratei duratei este luat. la datele duratei Cand se continua Cand eontactul raman incluse afisajul necesitatii In acelasi timp eli paste si afisajul asupra este luat. Dupa sterqere. Memorarea datelor se vor sterqe datelor deplasarilor mai mult automat. datele Cand continuati memorate. de pauza la 4:00. doriti sterqe]i de deplasare calcularii de la ultima sa se faca si apasatl sterqere tasta a memoreset ca lnceperea memoria de la un anumit Afi$oreo consumului eului. luaril unei pauze. fig. Alarma pe ecran apare automat va atrage atentia de deplasare de deplasare.a. tuturor deplasarilor referitoare la consumul mediu vor fi deplasarea. singulare de douii Memorarea Daca deplasarea memorie se lntrerupe mai mult ore datele din se vor ster qe automat.

consumul rnediu.·• Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Memorarea datelor tuturor deplasarilor Afi~aj meniu Valabi! pentr u autovehicule!e: echipate eu Incalzir e in stauonare Cand contactul este luat. va puteti adapta stilul de cond ucere in functie de consumul de carburant. Cu aj utorul acestui afisaj. ultima valoare de consum aflsata se va pastra. Daca se selecteaza consumul instantaneu imediat dupa pornirea motorului. afisajul va indica in primii 30-40 rn. noile valori vor fi incluse in calcul. Calcularea consumului se face din 30 in 30 metri. _ Introducere Valabi! pentru autovehicule!e: ec hipate ell FlS ~i calculator de bor d Consumul instantaneu Afi$area consumului sirea carburantului. 28 Ecran: Meniul delnceput ~ .js Fig. instantaneu ajut6 10 economi- Pe ecran apare consumul actual de carburant in 1/100km. Cand autovehiculul statloneaza. Cand continuati deplasarea. datele referitoare la viteza medie raman memorate. 27 Consola centralii: Taste de comandii pentru seleetarea meniului Fig.

fig. Cu ajutorul acestui meniu puteti selecta inforrnatiile care doriti sa fie afisate in display-ul FIS. Fig. lncalztrea/ventilarea in stationare"). 27. 30 Consola centra Iii: Functiile butonulu rotire/apiisare ~ . Comandarea se face de la tastele de I meniu I din consola centra Iii => pagina 46. 29 Consola centra Iii: Tasta Menu Fig. pot fi apelate de la meniu (de ex. Se pot efectuo apeliiri $i reg/oje. Meniul de inceput va indica diverse posibilitati Reglare Apelarea Meniu oprit Functia Ajutor _ de afisare: Valahil pentru autovehrcule!e: echinate ell lncalzire stationare Utilizarea meniului ( meniu Optiuni/e din meniu se vor otiso prin opasarea tastei I $i 0 butonului din consolo centrata. Aceasta functie este valabila numai cand contactul este pus.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Unelefunctii ale autovehiculului dvs.

selectate respectiv vor fi afisate puteti in Rotind modifica culoarea reglajele existente. buton ului activati . fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Functil!e tastei rotlre/apasare ee I Menu I:::::> pagina 47. fig.elo: eGhip~!tB ell incalzire in stetionere Tipurile de aflaaje Meniul de inceput 01 FIS otero 4 tipuri de otisaje.>i onfirmarea c Introducerea - Apasa]i butonul. Celor 4 tipuri corespund de afisa]e din meniul urmatoarele de inceput => pagina 46. respectiv conflrrnati pute]i misca saqeata Valorile din meniu. 281e functii: Reglare • • • • [ncalzlre/ventilare Ceasul in stationare" => pagina 50 => pagina 50 Calculator => pagina 50 Alarma (Avertizare vitezill => pagina 39 I . datelor !. afisajele care sunt afisats la autovehiculelefilril afisarea meniului. 30 fig.• Selectare !?ireglare Apasa]i butonul.• selectia facuta. butonul rosie. Functia Ajutor Functia Ajutor va ajuta la efectuarea selectarii corecte . 29 ~i ale butonului Apelarea • Service => pagina 20 Apelarea meniului Apasat: tasta Meniu oprit Pe ecran apar toate I Menu I. pagina 47. Prin a pasarea valorile selectate Valabil pentru autovehlcu.

Tnacest meniu nu sunt posibile reglajele. Simbolurile din display au urrnatoarele sernnificatii: Bara de selectare Fig.. Meniul Ajutor serveste la informarea dvs.- Fundal rosu (activ) Selectat Neselectat Pagina anterioara Pagina urrnatoare o -1./ L- Functia selectata Bifare III. fig. Simbolul casuta Triunqhl in sus Triunghi in jos • Fig.32 Ecran: Imagine generalii Ajutor Functia-Ajutor se apeleaza In felul urrnator: Comenzi ~i echipamente . . 28. 31 Display FIS: Meniu de inceput. este selectat Ajutor . I..ilpentru autovehiculele: ecrupate incalzire In stafionare ApeJareafunctiei ra Ajutor - Apasati tasta I Menu => pagina 46. Pentru a parasi meniul Ajutor rotlti din nou butonul.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) ialalJ. Activa]i selectarea apasand butonul rotlre/apasare. Apare meniul de Tnceput FISdispune de 0 tunctie Ajutor Selectati de la buton functia Ajutor.

fig. selectat Calculator Efectua]! reglajul dupa cum urrneaza: Apasati tasta (Menu ]. Botitl butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosie) ~ fig. Hotiti butonul pe Reglaje. Selectati din nou nivelul dorit 9i actlvatl-l de la buton. 33 Ecran: Meniu Reglaje. - .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell incatzire in stationare Efectuarea reglajelor (partea 1) Reg/oje/e din FIS se foe prin intemediu/ meniului. Dacii selectati meniul Calculator !iii il activati prin rotirea butonului. rasfoitl. In caz de necesitate. Continuare => pagina 51. 28. apasand simbolurile pentru "pagina urrnatoare" sau "pagina anterioara". Apasatl butonul. Vor aparea to ate meniurile.• Fig. vor apiirea doua nivele de calculator (calculator 1 9i calculator 21. Apasati butonul. "Efectuarea reglajelor (partea 2)" . 33. Apare meniul de tnceput ~ pagina 46.

35 ~i apasa]i butonul pentru a va intoarce in urrnatorul meniu. 35 Ecran: Meniu Calculator 1. trebuie introduse ~i valori in cifre. => fig. Activati sau dezactivati functia selectata prin plasarea simbolului "bifare": (pentru "da") simbolul "casuta bitata". Acest lucru se realizeaza tot prin rotirea butonului. distanta ecceslblla setectata Fig.onere Efectuarea reglajelor (partea 2) Botiti butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosiel => fig. Hoti]! butonul pe INAPOI. la reglarea datei. La unele proceduri de reglare. _ Fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi!pentru eutcvel-icule!c: echipate elf incalzire stet. inapoi selectat Efectua]ireglajul dupa cum urrneaza: . de exemplu. (pentru "nu") fara simbolul "bitat". 34 Ecran: Meniu Calculator 1. 34.

procsdati astfel: . 37 Ecran: Meniu Reglaje. fig. Hotiti butonul pana cand se va activa Ceas ~ fig. este selectat Reglaje Fig. 37. 36.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) vetebu pentru autovahicute!e: echipatu ell tncatz!rc in stationare - Exemplu de functionare (partea 1) Acest exemp/u orate un proces comp/et de reg/are.Apare meniul de Tnceput ~ pagina 46. Hotiti butonul pana cand se va activa Reglaje ~ fig. 36 Ecran: Meniu de inceput. "Exemplu ipartea 2)". Apasa]i tasta I Menu ). - Apasatl butonul. data. Apare meniul de reglare Ceas. Continuare =:> pagina 53. Apasati butonul. Vor aparea meniurile existente la Reglaje. selectat Ceas Pentru a regia de ex. 28.• Fig.

=> pagina 53. se va regia data Efecluatireglajul dupa cum urmeazi3: . 38.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! penrru autovahiculele: echipete ell lucalzire - Exemplu (partea 2) - in cazut in care in tata datei se gase§te simbolul casuta. Apasati butonul. apoi pe cea pentru an. cifra pentru luna. Hoti]i butonul pentru a activa data si apoi apasati-l: Va clipi cifra alocata pentru zi => fig. apasa]i butonul. "Exemplu (partea 3)" . 38 Ecran: Meniu Ceas.• - Fig. 40 Ecran: Meniu Ceas. inapoi selectat ~ . Daca este necesar. Se va afisa ultima data reg lata. Acum clipe ste cifra lunii. 39 Ecran: Meniu Ceas. Hctlti butonul rotire/apasare spre stariqa sau spre dreapta. Fig.ln casuta va aparea simbolul "bifat".Hoti]! butonul pana cand se va activa Data => fig. rnodificati in acelasi fel. Data selectata Continuare vetebu peutru eutovehiculele: echipate cu tnce'zlre 'in station are Exemplu (partea 3) Fig.. pana se va afisa cifra co recta pentru zi. 39.

40. Apasati butonul din nou. Apasati butonul. astfel: Hotiti butonul pana cand se va activa inapoi => fig. Apare meniul Reglaje. Meniul de Tnceput va aparea din nou. _ I .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Incheiati reglarea datei.

41. daca ati ratacit sau ati pierdut cheia principalil.Deschiderea i inchiderea Deschiderea ~i inchiderea Cheile Descriere Fig. ®~ 0. ~ . 41 Seria cheii ~i brelocul codul cheii © Autovehiculul dvs. Aceste chei se potrivesc la toate Incuietorile autovehiculului. Exista. 42 -saqsata-. este pr evazut cu doua lin unele tari chiar cu patrui chei principale ichei rabatabile cu telecomandil) si 0 cheie de urgentil fig. Cheia de urqerita trebuie folosita doar ocazional. de asemenea. pentru a rabate cheia In ambele sensuri. care serveste la procurarea unei noi chei In cazul pierderii ei ~ &. 42 Cheia principala (cheie rabatabilii cu telecomandii) Apasatl butonul de deblocare => fig. un breloc din material plastic cu nurnarul cheii. Fig.

Audi. Pe liinga aceasta. Codul cheii se gase§te pe brelocul din material olastlc . de persoane neautorizate . Copiii ar putea porni motorul sau actiona echipamentele electrice (de ex. fig.• Cheia de rezerva Daca trebuie sa considerare: - va procurati 0 cheie de rezerva.peri col de accidentare! • Scoateti cheia din contact numai dupa ce autovehiculul de rezerva poate fi prod usa numai pe baza codului cheii. scoateti cheia din contact. pe care l-ati primit la livrarea autovehiculului. lua]i in numai unui dealer Din motive de siqurnata. 41 ©. . La viinzarea autovehiculului. din material plastic . lndlcati codul cheii.ibrelocul o cheie statloneazal Altfel volanul s-ar putea bloca . adresatl-va Daca piardeti 0 cheie. pentru a bloca functia acelei chei. Pentru aceasta este necesar sa puneti la dispozitia dealerului Audi toate chelle §i brelocul. pierderea unei chei sau a brelocului trebuie anuntata companiei dvs. mai ales ciind in autovehicul raman copii..pericol de acciden- rn tare! lndlcatie Brelocul din material plastic pentru a nu putea fi multiplicat © nu trebuie pastrat in autovehicul.Deschiderea =?inchiderea i &ATENTIE! • Dad! parasiti autovehiculul.• predati noului proprietar :. de asiqurari. Acest lucru este valabil. chiar si numai pentru putin timp. adresati-va unui dealer Audi. geamurile actionate electric) .e pagina 55.

43 Cheie principalii desfiicutii • Asezati capacul eu noua baterie in partea din spate a carcasei transrniatorului ~i apoi imbinatl prin apasare cele dous partl. 44in sensul indicat de sageata. 43 . Polarizarea corecta este indicate pe capacul carcasei transmitatorului. cu ajutorul unei surubelnite.Deschiderea j'nchiderea Inlocuirea bateriei cheii Va recornandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua inlocuirea bateriei. . ® • Asszati noua baterie. Ateritie ca bateria sa fie asezata cu polul "+" in jos.44 Carcasa telecomenzii fara partea cu cheie • De fiecare data cand inlocuiti bate ria. Scoateti bateria descarcata din capacul carcasei. • Despartiti partea cu cheie => fig. c£> lndicatie pentru mediu Bateriile uzate nu trebuie aruncate irnpreuna cu gunoiul menajer. Daca doritl totusi sa lnlocuiti singur bateria. Fig. 43 de carcasa ernitatorulul @cuatentie. pentru a putea incuia sau descuia autovehiculul => pagina 66. • Montati carcasa ernitatorului in elementul de cheie si imbinati eele dous componente. care gase§tein capacul @ al carcasei ernitatorului => fig. procedati in felul urrnator: • Habatati cheia. CIJ lndicatie • Bateriile de schimb trebuie sa fie originale. trebuie sa sincronizati instalatia.• S8 Fiecare cheie principala are in components 0 baterie (celulal. Fig. • • Scoate]i capacul carcasei => fig.

cand inchiderii actionare a [JJ lndicatie • Motorul autovehiculului dvs. Cu ajutorul acestuia. inchiderea centrallzata poate fi comutata pe inchidere automata. nu este permis sa ramana persoane mai ales copii. Prin incuiere ~i descuiere. usa se deschide. Autovehiculul se va descuia automat cand se va scoate contact. Autovehiculul poate fi descuiat de conducatorul se actioneaza functia de deschidere oc:D din comutatorul centralizate sau 0 sinqura data rnanerul usii. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. de la 0 viteza de 15 km/h. cheia din auto. imobilizatorul electronic va fi dezactivat automat la introducerea cheii in contact. se va activa automat imobilizatorul electronic. La a doua man erului usii. ~i care au siquranta antifurt activata. inchiderea automatfl* Sistemul de inchidere automata lncuie toate usile ~i capota portbagajului. datorita lnchiderii centralizate toate usile sl capota motorului se incuie ~i se descuie in acelasi timp. Daca sistemul inchiderii centralizate se defecteaza. &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. Trapa/Plafonul glisant* poate fi numai Inchise prin sistemul centralizat. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . Astfel se ingreuneaza patrunderea nsautorizata in interiorul autovehiculului.Deschiderea !?i inchiderea Imobilizatorul electronic ~ => pagino 64sau cu cheia de la usa conduciltorului incuierea sau descuierea se poate face de la telecornanda auto. poate fi porn it numai cu originala Audi codificata => pagina 24. Deschiderea capacului portbagaj ului nu se poate face fara actionarea rnanerului. capacului portbagajului §i a capotei motorului. Clapeta rezervorului poate fi deschisa de urqenta. Imobilizatorul electronic impiedica punerea In tunctiune a autovehiculului de ciitre persoane neautorizate.js inchiderea centralizata Descriere lnchiderea centraiizatii face posibiki incuietea sou descuierea simultana a tuturor usilor. 0 cheie • in anumite situatii autovehiculul nu poate fi porn it daca cheia de contact este orinsa intr-o legatura de chei impreuna cu 0 cheie de contact de la un alt autovehicul. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului => pagina 304. dad este necesar. in capul cheii se gase~te un cip. Geamurile pot fi lnchise ~i deschise de asemenea prin sistemul centralizat => pagina 71.Pericol! ~ . rnanerele din interior ale usilor nu mai pot fi actionate. de catre un dealer specializat. inchiderea centrallzata este echlpata cu 0 siguranla anti-furt: La lncuierea autovehiculului din exterior. Acest lucru este valabil ~i pentru capacul portbagajului. se pot actions individual toate incuietorile. La cerere. Daca dup a oprirea autovehiculului se scoate cheia din contact.

Siquranta antifurt este dezactivata. in pozitia de incuiere ®=> lig.Deschiderea i inchide. Pentru aceasta rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto de doua ori succesiv. 0 auto in Carrd siquranta antilurt nu este activate.rea autovehiculului antiturt Siquranta antifurt activate. ingreuneaza lncercari!e de patrundere nsautorizata in interiorul autovehiculului. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului descuie. 5 Pozitiile cheii 4 pentru incuiere ~i descuiere Daca in autovehicul trebuie sa ramana persoane.rea [1J lndicatie • Lacerere. Prin actionarea 0 singurii ~ .ii capacul portbagajului pot fi incuiate si descuiate cuajutorul cheii. • lnstalatia de slquranta antifurt ~i instalatia de avertizare antifurt* nu pot fi activate cand inchiderea centralizata este defects. 45 spre stanqa. din usi se vor Descuiereacu ajutorul cheii • Luminile interioare comandate de comutatoarele stinge. uslle autovehiculului pot f descuiate din interiorul autovehiculului. manere!e usi!or si comutatorul pentru inchiderea centralizata nu pot fi actionate => &. tara activarea sigurantei Incuie. inch iderea centra lizata poate fi cornutata pe inchidere centralizats de siquranta i. _ se lncuierea cu ajutorul cheii Hotlti cheia in incuietoare usii conducatorului auto in pozijle de incuiere => fig. Cand siquranta antilurt este activate. de catre un dealer specializat. • Pentru deschiderea usii rldicatl rnanerul usll. Fig. _ • ® &. Toate usile ~i capacul portbagajului se vor incuia. autovehiculul poate f incuiat lara siquranta antilurt. U9a conducatorului i.Rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul pozitie de descuiere => fig. incuierea autovehiculului nu va garanteaza pastrarea in siquranta a acestor obiecte. 45. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului ::::> pagina 304. • Ladefectarea sistemului de inchidere centralizate. • Geamurile ~i plafonul glisant* se vor inchide atata timp cat cheia va fi mentinutii in pozitia de inchidere. . • Toate usile. • Siquranta antifurt este activate imediat.ii invers. 45 spre dreapta => • Nu lasatl niciodata obiecte de valoare in autovehlcul. Descuierea de urqenta a usilor => pagina 63.

iar prin inca 0 Comutatorul Inchiderii centralizate &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. din exteriornu ~ . De aceea dezactiva]i lntai supravegherea interioara. de la comutatorul urmiltoarele: pentru lnchiderea Cand incuiati autovehiculul centralizata. dupa ce se Inch ide. • Chiar sl la lnchiderea autovehiculului tara activarea siqurantei antifurt instalatia de avertizare antifurt* este activata. la semafori. nu se poate lncuia. usa respective actionare.Deschiderea rnchiderea data a miinerului usii.Pericol! inchidereo centralizatii poote fi actionatii din interior de 10 comutotorul din U$O conduciitorutui auto. • Daca U9a conducatorului este deschlsa. 46 => &. si care au siquranta antifurt activate. se va deschide. Ea trebu ie lncuiata separat. nu este permis sa ramiina persoane mai ales cop ii. se va descuia. sunt valabile • Deschiderea usilor ~i a capacului portbagajului este posibila (siquranta de ex. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actlonate din interior. pentru a nu declansa alarma accidental. Descuierea tuturor ualtor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata superioara ~. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident .• [lJ lndicatie Fig. 46 Imagine din usa conduciitorului: intrerupiitorul inchiderii centralizate incuierea tuturor uallor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata interloara ~ => fig. Astfel se evita lncuierea din qreseala .

U~ile incuiate ingreuneaza piitrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . pentru a evita Incuierea neintentionata. in interiorul autovehiculului nu trebuie sa ramana copii nesupravegheati. Deoarece accesul din exterior se face mai greu cand usile sunt incuiate. Hotiti cheia in decurs de numai 5 secunde de dOUGoriin dlrectia de deschidere sau apasati in decurs de 5 secunde de dOUGor. comutatorul dereacentralizata este scos din functiune. • in caw I unui accident cu declansare a airbag-urilor. pentru a putea permite accesulin interiorul autovehiculului.js . ea nu se va incuia (dups activarea functiei de Inchidere de la comutatorullnchiderii centralizatel. It ATENTIE! Comutatorul pentru inchidere centralizata functioneaza ~i cand contactul motor este luat. rn lndlcatie pentru Inch i- Ciind siquranta antifurt este activate. Ea trebuie inculata separat. De la acesta se pot incuia to ate usile si capacul portbagajului. pe tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. usile separat din interior tragand de Valabil oentru eutovehicule!e: echipate ell lnchidere ceutrauzata de siguranta Inchidere centralizatil de siguranta inchidereo centratizatii de siguranto otero posibilitoteo de 0 descuio door WjO conducatorului auto $i 0 copocului rezervorului.Pericol! Toate u~ile. 0 • Dad! usa conducatorului este deschisa. Restul outovehiculului riimane incuiat. Descuierea u~ii conducatorului ~i a clapetei rezervorului Rotiti cheia 0 datil in directie de deschidere sau apasati datil tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. slquranta antifurt si instalatia de avertizare anitfurt* se dezactiveaza imediat._ Chiar §i la deschiderea usii conducatorului auto.Deschiderea rnchiderea • Puteti descuia l?i deschide rnanerul usilor. usile incuiate din interior se vor descuia automat. dupa ce se Inch ide. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului se descuie.

portbagajului trebuie actionat numai de . capaeul prin sistemul de lnehidere ~ In prinei pal eapaeul la telecornanda. capacul portbagajului nu mai este actionat prin sistemul de lnchidere cantralizata $i rarnane In permanents lncuiat. pozitie cheia nu poate fi scoasa din lncuietore. Dupa revenirea la pozitia verticala a cilindrului. capacul portbagajului sare din slquranta. Inchiderea capacului portbagajului Traqeti capacul in jos ~i trantiti-l user => &. ® Astfel capacul portbagajului se mai poate descuia numai de la tasta de deblocare <:::::5 a telecomenzii. Incuiel'ea capacului pOl'tbagajului ® Fig. capacul portbagajului poate fi din nou actionat prin sistemul de lnchidere centrali- zata. 47 Pozltllle cilindrului incuietorii capacului portbagajului Daca cheia se roteste spre dreapta => fig. Dupa revenire prin rotire la pozitla Fig. 48 Profil de prindere a capacului portbagaj'ului ® orizontala a in acsasta var ticala a eilindrului. 47 In pozitie cilindrului. 47 si se scoate cand cilindrullncuietorii se afla In pozitie orizontala.Deschiderea l?iinchiderea Capacul portbagajului Deschiderea capacului portbagajului Apasati simultan asupra profilului de prindere => fig. 48 si ridicati eapaeul portbagajului. portbagajului poate fi din nou actionat centralizata §i cheia poate fi sccasa. Descuiel'ea !?ideschiderea capacului portbagajului Prin rotirea cheii spre stariqa => fig.

Indepertatl capacul => fig. au integrate pe partea laterals (vizibil numai cand usa este deschisa) un dispozitiv de incuiere de siquranta. capacul s-ar putea deschide brusc In timpul deplasarli. deschiderea din exterior nu mai este posiblla. Asezati cheia astfel tncat sa se afle tntr-un unghi de 90 grade cu capitonajul usii ~i miscati-o in sensu I indicat de saqeata => fig. fiecare U$O trebuie incuiato separat. 49 Dispozitiv de incuiere de siquranta a usllor Dupa incuierea usii.pericol de intoxicare! Intrede- • Fig.• . Dacii siquranta pentru copii este active usa trebuie deschisa din exterior .Pericol de accidentare! • Nu vii deplasati niciodata cu capacul portbagajului schis sau deschis complet . 50 Descuierea cu ajutorul incuietorii de siguranta Descuiereade urgent:a a u~ilor in cazul detectarii tnchiderii centralizate (intreruperea curetituluil. chiar dad a fost incuiat . 50. Deschideti u~a. acesta este Incuiat. in caz contrar. Usile care nu sunt prevazute cu cilindru. usa se poate deschide din interior prin actionarea de doua ori a rnanerului usii. Fig. Cand siquranta pentru copii nu este activate. 49.Deschiderea i inchiderea & ATENTIE! • Asigurati-va ca dupa Inchiderea capacului portbagajului.

Deschiderea inchiderea Siguranta pentru copii Siguranta pentru copii la u!?iledin spate Siquranta pentru copii impiedico deschiderea din interior a usilor din spate. Numai dupa aceea. se va comanda de la cheia autovehiculului. Receptorul 5e gase$te in interiorul autovehiculului. manerul usii nu poate fi actionat din interior. telecomanda cu semnal poate fi folosita. Zona maxima de actiune depinde de mai multe conditii. zona de actiune este redusa. Toate componentele sunt marcate in conformitate cu normele in vigoare. Cand bateriile sunt slabite. prin emiterea de semnale. ca §i dupe executarea reparatillor / schimbarii aparatului de receptie. Activarea sigurantei pentru copii Hotiti cheia in sensul ® =:> fig. precum si la pornirea motorului. La lnlocuirea unei chei. Dezactivarea sigurantei pentru copii Rotiti cheia in sensul 0. Pe langa aceasta. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau 5e sting automat. ~ Fig. Telecomanda este prevazuta cu 0 cheie rabatabila care serveste la lncuierea si descuierea manuals a autovehiculului. Cand siquranta pentru copii este active.51 Siquranta pentru copii din usile din spate Usile din spate Aceasta sunt echipate cu 0 siquranta pentru copii. u§a poate fi deschisa numai din exterior. Telecomanda Descriere Telecomanda face posibil6 descuiereo $i incuiereo autovehiculului. 51. Putati executa urmatoarele • • operatiuni: Descuierea §i incuierea autovehiculului Descuierea capacului portbagajului lncuierea sau descuierea autovehiculului este confirmata prin aprinderea scurta a tuturor lam pilar de semnalizare.js . Ernitatorul cu baterie se gase§te in corpul telecomenzii. Telecomanda indeplineste totalitate criteriile de acceptare si a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicatii al Republicii Federale Germania (Federal Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic Of Germany!. cheia trebuie instalata de catre un dealer specializat.

Incuierea autovehiculului Apasati tasta ® 6 eea. Deschiderea capacului portbagajului <:::::5 Apasati tasta © eel putin 1 sec. a 52 eea. la descuierea autovehiculului se va comanda ~i memoria pentru scaun ~i oqlinda" subordonata cheii. La inchiderea ~i deschiderea autovehiculului. Daca autovehiculul a fost descuiat de la tasta si in decursul urrnatoaralor 60 secunde nu se deschide nici 0 u§a sau capacul portbagajului. Reglajul memorat pentru scaunul conduciltorului ~i pentru oglinzile exterioare va fi activate automat.Deschiderea Inchiderea Aprobarea mai sus este baza pentru autorizarea telecomenzii in de ailejari. 0. • Functionareatelecomenzii poate fi influentata temporar de existents apropierea autovehiculului a unor ernitatori care in tunctioneaza aceeasi zona de frecventa (de ex. . Acest lucru lrnpiedica descuierea perrnanenta si neintentionata a autovehiculului. Fig. 1 see.Apasali tasta ® => fig. 1 see. se va descuia intregul autovehicul. telecomanda este dezactivata automat. 52 Telecomanda: Pozitionarea tastelor Descuierea autovehiculului . luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau se sting automat. va fi confir- Pe langa aceasta. Incuierea co recta a usilor si a capacului portbagajului mats de 0 scurta aprindere a semnalizatoarelor. [I] lndicatie • Candcontactul este luat. autovehiculul se va incuia automat din nou.. in TVI. 0 La autovehicule cu inchidere centralizata de siquranta la 0 singura actionare a tastei se va descuia numai usa conduciltorului ~i clapeta rezervorului iar la actionarea de doua ori a aceleiasi taste. 1- Descuierea l?iIncuierea autovehiculului Descuierea autovehiculului este conflrrnata de dubla aprindere a semnalizatoarelor. telefoane mobile.

va declansa semnale acustice §i optice. U~ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . a.uati din nou contactul ~i sco ateti cheia. el seva incuia a utomat din nou. nu este perm is sa ramana persoane mai ales copii. Ciind instalatia recunoaste a patr und ere nsautorizata in interiorul autovehiculului. deoarece autovehiculul s-ar putea incuia din gre9ala. ~i puneti contactul. capacul portbagajului sl capacul rezervorului raman incuiate. Daca autovehiculul manda. de la transmiterea semnalului. lntroduce]i cheia in contact ~ .• tnatetatta Vaial)ii de avertizare antifurt [I] lndicatie • Utiliza]l telecomanda sunt inchise. instalatia trebuie sincronizatii. Cum se deconecteazi'i instalatia? f) a telecomenzii. Daca descuierea se face cu chela de la usa conducatorului auto. 30 secunde dupa incuierea autovehiculului. ATENTIE! Apasati tasta de descuiere f).Pericol! a. toate celelalte usi.Deschiderea ~i inchiderea & l. • lnainte de introducerea cheii in contact. apasati tasta de deblocare au-ovohlcu leie: euhipa!e cu instdltl'iie de avortizare anti fun Descriere instaiatia de overtizare ontifurt declanseazii olormo.• Cum se conecteaza instalatia? Sincronizarea Daci: outovehieulul nu se descuie/incuie 10 actionarea teleeomenzii. Dad acest lucru se intampla. cand se tncearca patrunderea neautorizata In interiorul autovehiculului. lnstalatia se activeaza la aprox. lnstalatia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea autovehiculului cu telecomanda. Cu ajutorul acestei instalatii se irnpiedlca incercarile de patrundere neautorizata in autovehicul si de furt. Apasati tasta nu se poate descuia in butucul de la telecousli cheia rnecanica lnstalatia de avertizare antifurt se activeaza automat la incuierea autovehiculului cu cheia de la usa conduciltorului auto sau cu telecomanda. respectiv de incuiere in autovehiculele care au fast incuiate din exterior. iar instalatia de avertizare antifurt* s-ar putea activa. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actionate din interior. Daca autovehciulul nu este deschis in decurs de 60 sec. nu trebuie sa apasatl in autovehicul tasta de inchidereo. ~i care au siquranta antifurt activata. numai cilnd usile 9i capacul portbagajului • Utilizarea telecomenzii trebuie sa se fad intotdeauna avand sub observatie autovehiculul. tolositi conducatorului.

autovehiculul motor. cca. Acest inclusiv dupa incuierea zone ale autovehiculului motorului (capacul autovehiculului. usil antifurt. se va declansa alarma alarma? sunt supravegheate: Dupa inchiderea Cand se declanl?eaza Urrnatoarele • • • • • • • conduciltorului mai rar. de la deschiderea usii. aprindere a luminilor Dacesemnalizatoarele motorului sau capacul de semnalizare. Astfel se dezactiveazil instalatia de avertizare antifurt.. alarma se Pentru a garanta buna functionare sunt inchise. gajului. cheia trebuie intro- instalatiei numai Diodele de avertizare inchiderea antifurt. Alarma Cand autovehiculul pentru numai comutatorul centralizatil seva declansa $i la descuirea $i deschiderea capacului port- functioriare • bagajului cu cheia. acestora. este in stare de contactului. Luminile de semnalizare a capotei la incuierea motorului si a capacului portbaautovehiculului. semnalizatoarele se vor aprinde si contactul trebuie pus. Cum se dezactiveaza Alarma se dezactiveazil manda sau cand se pune instalatia de avertizare alarma? cand antifurt. in una din aceste verificati la pilrilsirea glisant* autovehiculului daca toate geamu- Daca se incearcil va rile si plafonul • declansa. unul din cei doi poli ai bateriei alarma 5e instalatie va declansa imediat. in loc sa clipeasca. in decurs de 15 sec. . capota sunt inchise. zone. lntai ca instalatia dioda. portbagajului verifica]! daca usile. anti- la aparate Interiorul autovehiculului piltrunderea => pagina 68. prin scurta lncuierea co recta a usilor. va fi confirrnata. este autovehiculului. ului [ncllnatla autovehicul Contactul motor Radioul (nurnai CIJ lndlcatie de radio Audi originale) • furt. rarnane de avertizare antifurt Daca.js va "dezactiva" se opreste si dups incheiat ciclul de functionare. Alarma se deschide astfel se cu telecosi ce si-s contactul Dacil se deconecteaza este activate. auto va clipi lucru indica faptul dioda din capitonajul rapid. ca instalatia apoi din ce in ce de avertizare aprinsa Compartimentul Portbagajul U~ile motorului) supravegherea intarloara este in sta re de fu nctionare. nu clipesc. cca. se descuie inchiderea dupa punerea cu cheia de la usa conducatorului. 30 sec.Deschiderea inchiderea Dace autovehiculul duse in contact se descuie cu cheia de la usa conduciltorului capota motorului dupa $i capacul portbagajului se inchid dupa activarea auto. in timp ce a lnstalatlel de avertizare usile. 30 sec. Daca usile. inseamna detecta. Daca nu 5e pune contactul in decurs de 15 sec.

® cu simbolul. Dupa 30 sec.Deschiderea l?i 'inchiderea Valabil pentru autovahiculele: echipate ell Instalatle de averttzare antifurt Incu iati autovehicu lu I. Daca instalatia de supraveghere la remorcare este daconectata. se va aprinde §i dioda din eapitonajul usii. 3 sec. instalatia de supraveghere interioara se va aetiva automat..Pericol! • Dezactivarea instalatiei de supraveghere interioara Traqeti tasta conducatorului ® cu simbolul => fig. 53. Dezactivarea instalatiei de supraveghere remorcare Traqe]i tasta conducatorului la Instalatia de supraveghere interioara tnstatotio de supraveghere interioar6 sesizeaz6 orice miscare din interiorul autovehiculului $i declanseazii otarma. Fig. 53 Tastele instalatiei de supraveq- here interioara lnstalatia de supraveghere interioara trebuie sa se deconecteze cand exista posibilitatea declansar!i alarmei din cauza miscarli din interiorul autovehiculului de ex. dioda din eapitonajul usil conducatorului auto clipeste rapid eea. 3 secunde.Q in partea laterala a usii auto => fig. 3 seeunde. Pe liinga aeesta. animale sau obiecte mobile => lnstalatia intaqrata de supraveghere la remorcare trebuie dezactivata cane autovehiculul trebuie transportat (de ex. Dupa ineuierea autovehieulului. ~ in partea laterala a us!i . La urmatoarsa descuiere a autovehiculului. &ATENTIE! Tn autovehiculele care au fost incuiate din exterior.3 sec. se aprinde dioda din tasta ~. ~i care au siquranta antifurt activata. Pe liinga acesta. &.. dioda lneepe sa clipeasca mai rar. Dupa cca.. eca. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior.3 sec. eea. cu trenul sau cu vaporul) sau cand acesta trebuie remorcat. Daca instalatia de supraveghere interiara este dezactivata. se aprinde dioda din tasta §. dioda din capitonajul usii coriducatorului auto clipeste rapid eca. se va aprinde si dioda din eapitonajul usii. La urmatoarea descuiere a autovehieulului. instalatia de supraveghere la remorcare se va activa automat. Dupa incuierea autovehiculului. 53. U§ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . nu este permis sa ramana persoanemai ales copii. lncuiaf autovehiculul. dioda incepe sa clipeasca mai rar.

v electric de gGarnUri &ATENTIE! • Dacii piiriisili autovehiculul. mai ales cand in autovehicul riiman copii. Acest lucru este valabil. 54 pentru geamul din u§a conducatorului. ® Comutatorul pentru geamul din usa pasagerului dreapta ® Comutator pentru ® © Comutator pentru geamurile din spate* Comutator pentru geamul din usa stanqa spate geamul din usa dreapta spate Comutatorul pentru geamurile din fata Conduciitorul poote utilizo toote dispozitivele de actionare geomuri din interiorul outovehiculului. Copiii ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (de ex. pentru a deschide automat geamul. Elementele de comanda • Cand inculati autovehiculul din exterior. chiar ~i numai pentru putln timp.Deschiderea inchiderea Geamurile actionate electric Valabilpentru autovehiculele: echipate cu dispozrt. Apasati comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treapta. Fig. geamurile nu se pot deschide din interior.peri col de accidentare! Dispozitivul de actionare geamuri este deconectat cand usa conduciitorului auto sau a pasagerului dreapta este deschisii. 54 Imagine din u~a conducatorulul: Elemente de comandii. _ Vai<!ibil pentru autovehiculele: echtpate ell de actionarn ge~1mllri Comutatorul din u!?a conducatorului ® Comutatorul => fig. in interiorul autovehiculului nu trebuie sii riimanii persoane. ~ - . scoateti cheia din contact. geamurile actionate electric) . • Nu mchideti niciodatii geamul neatent Existii pericolul de riinire! sau in mod necontrolat. deoarece in caz de urgenlii. Comutatoarele pentru dispozitivele de actiorrare a geamurilor f'unctioneaza in doua trepte: Deschiderea geamurilor Tastade siguranta - Apasati comutatorul pana la prima treapta ~i rnetineti in aceasta pozijle pana cand geamul a atins pozitia dorita de dvs.

comutatorul pentru pentru scurt automat timp pana la a doua ~ com utatoru pozitie I pana la prima geamul traapta a atins si metineti pozitia in pana cand doritii a deschide geamul. a inchide automat geamul. Traqeti treapta. Geamurile din spate se pot deschide sau inchide numai daca acosta tasta este actionata. Apasatl treapta. _ Comutatoarele rilor tunctioneaza pentru dispozitivele in doua trepte: Fig. geamurile mai potfi actionate inca cca. Dispozitivul de actionare a geamurilor este deconectat cand usa conducatorului auto sau a pasagerului dreapta este deschiss. 55 Pozrtionarea comutatoarelor in usa pasagerului dreapta de actionare a geamu- Deschiderea geamurilor Apasati aceasta de dvs.Deschiderea inchiderea Inchiderea geamurilor Tr aqe]i comutatorul aceasta de dvs.l0 minute. comutatorul pentru pentru scurt timp pana la a doua pozitie pana la prima traapta a atins ~i rnentineti pozitia dorita in pana cand geamul Valabil autovehicule!e: echipete cu dispozitiv electric de actionem qearruut Comutatoarele din u!?apasagerului din dreapta !?idin ualle din spate in aceste usi se qiiseste un comutator pentru geamurile respective. Tasta de siguranta De la tasta de siguranta => pagina 69. . 54 puteti scoate din functiune comutatoarele din usi!e din spate. fig. Simbolul ~ din tasta de siguranta se aprinde cand tunctia de actloriare electrics a geamurilor din spate nu este activate (tasta nu este apasata l ® [lJ tndlcatle Dupa luarea contactului.

Deschiderea de deschidere.Apasa]! tasta de deschidere ajung in pozitia a pana Daca bateria autovehiculului a fost deconectata :. &. geamurile mai pot fi acti onate inca cca..iapoi conectata.js geamurile:::::. Trageti comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treaptii. pentru a inch ide automat geamul.Traqeti comutatorul pana la prima treapta ~i mentlnetl in aceasta pozltie pana cand geamul a atins pozltia do rita de dvs. procesul de Inchidere poate fi oprit. pentru a nu exista pericolul unei riiniri.respectiv inchide si geamurile.&. se pot _ . miscarea geamului trebuie observata. In timpul actionarii tastei de inchidere. &ATENTIE! Valabil entru autovehic uie!e: echipate cu dispozitiv electric de actionare qeamun p Deschidereal?iInchiderea geamurilor sistemulde "inchidere centralizata La descuierea §i incuierea autovehiculului deschide. La eliberarea tastei procesul de inchidere este intrerupt imediat.v electr!c do aettonoro qeamu-i geamurilor dorita. de la cheie . dispozitivul de actionare automata a geamurilor este scos din functiune.Deschiderea i inchiderea Inchiderea geamurilor Inchiderea pozitie geamurilor de incuiere. Defectiuni In functionare Scoaterea actlonare din functiune a geamurilor a dispozitivului automat de .Dispozitivele de actionare geamuri sunt scoase din functiunedoar ciind una din usile din fata a fost deschlsa. inchiderea Apasati usii conducatorului auto in pana cand se inchid toate geamurile geamurilor tasta de inchidere de la telecomanda pana cand se inchid toate [l] lndicatie Dupa luareacontactului.Pericol de ranirel • Din motive de siquranta inchiderea ~i deschiderea geamurilor de la telecornanda se face numai de la 0 distanta de 2 metri fata de autovehicul. Tineti cheia in incuietoarea :::::. de la telecomanda cand geamurile Vaiahi! pentru autovahiuutele: GChipate cu disnozr.10 minute. Deschiderea geamurilor de la cheie prin • Nu inchideti niciodata geamul neatent sau in mod necontrolat . 6 La eliberarea cheii sau a tastei de inchidere a telecomenzii. Se pune in functiune in felul urrnator: ~ .[Ineji cheia in incuietoarea usii conduciltorului in pozitie pana cand se deschid toate geamurile.

Apasati comutatorul plafonul cotnptet. • Eliberati comutatorul si actionati-l automat este activat din nou. Trapa se deschide Tn pozitia confort. prin actionaraa comutatorului tivului electric de actionare a geamurilor. comutatorul pentru trapa/plafon glisant este scos din functiune. 56. Sistemul Deschiderea trapei in pozitia contort reduce zgomoteie produse de vant. Glisarea plafonului se poate face cand comutatorul se gase§te in pozitia @. _ Fig. din pozitla 0 scurt. pot aparea zgomote puternice cauzate de vant. Daca una din usi!e din fata este deschisa. pentru a ridica ~ . CD Deschiderea completa Hotitl comutatorul In pozitia Tn aceasta pozitie. (0. 56 =. trapa/plafonul glisant mai poate fi actioriata/actionat inca cca.Deschiderea !?iinchiderea • Hidlcatl geamul complet. Dupa luarea contactului. Rabaterea Hotiti comutatorul In pozitla 0. Com utatoru I rotativ are mai multe trepte corespunzatoare diferitelor pozitli de inchidere §i deschidere a trapei $i tunctloneaza numai cu contactul motor pus. comutatorul se va fixa._ apoi inca 0 dispozi- Vaiabi! pentru autovehicu!ele: echipate cu tra pa/plafon giis<]nt Deschiderea/Ridicarea secunda.10 minute. 56 Imagine din platen: Comutator rotativ pentru trapafplafonul glisant Pozttta contort - Hotiti comutatorul in pozitia => fig. Trapa Valabil pontru autovehicu'e!e: echipate cu tr apa/plafon glisant Descriere Trapa/plafonul glisant este cornandata/comandat de la comutatorul rotativ => fig.

iind parasolarul este tras. 56 =:> &. trebuie sa aveti Tnvedere ca plafonul sa fie Tnchis.Pericol de ranire! &. va recornandarn sa derulati parasolarele. Ciind trapaestetnchlsa. respectiv apasa]i tasta de inchidere de la telecornanda.:ltDate ::: r:¥A~! .Deschiderea i inch ide rea .Traqeti camutatorul scurt. Indica1i1Je deplasare de In'dicatiile de utilizare Ajutii-te singur ~. ® &ATENTIE! Nu mchideti niciodata trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . g inchis tragand de selector. pentru a putea inch ide trapa manual => ® Mentine]i cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto in pozitie de inchidere. poate fi in Insteletiei de climatizare. pentru a inch ide trapa automat. . Parasolarul lisant se va deschide automat odata cu glisarea trapei. trapa poate fi oprlta in orice pozitie => & ATENTIE! _ Nu lnchldetl niciodatii trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . Pentru aceasta. Printr-o noua tragere a comutatorului. apasatl $i mentineti comutatorul apiisat pan a cdnd. scoateli cheia din contact. inchidereatrapei . Dadl parcati autovehiculul la soare. tehnice . fig.Hotiji comutatorul in pozitia => pagina 72. parasalarul paate fi derulat cu mana. Daca regim de functionare normals nu se poate Tnchide. echipate cu trapa/ptaton qlis ant Valabilpentru autovehlcu!ele: Inchiderea Tragerea - .abil pentru autovehicu!ele: schipate eu trapa solars /plaron qlisant Parasolarul din rrapa Celulele solare din plafon livreazii energie pentru ventilarea inchiderea de siguranta Plafonulglisant este prevazut cu proteciie contra supratnciircarii._ _ Vaiabil pentru autovehiculele: echipate eu treos/plalon qiisant s! incbidere centralizata Inchiderea confort TropolPlofonul glisant poote fi inchis $i din exterior. selectorul trebuie sa se gaseascain pozitia =:> pagina 72.Traqe]i comutatorul $i mentinetl-l astfel pana candtrapa coboara in pozitia dorita de dvs. fig. lndicatiisuplimentare referitoare la inchiderea confort is poqino 73. pana cand trapa/plafonul glisant se inch ide => &. va. 56.Pentrua deschide trapa intr-o pozitie intermediarii. &. plafonul a atins pozitia do rita de dvs. la parcare sau in cazul unei C ploi bruste.Pericol de ranirel La parasirea autovehiculului.

58. 58 plafon: pentru caz de Imagine din Manivela actionarea in necesitate In caz de urqenta. 57 Imagine din plafon: Punct de plasare a surubelnitei Asezati surubelnita (din trusa de scule) cu capatul plat in partea din spate a geamului lampii de plafon => fig. Mentineti trapa. - CD pina la capat Tn orificiul hexagonal manivela apasata ~i rotiti-o pentru a inch ide Apoi aseza]i la loc q earnul larnpii: mai intai prinde]i clemele de plastic ~i apoi apasati geamulin sus. Apasati manivela 0=> fig. Fig.• ca 0 trapa interior obisnuita. _ . Scoate]. Traqe]i qearnul larnpii de plafon In jos.i manivela care se gase~te ln sistemul de sutinere a capacului => pagina 357.Deschiderea !?iInchiderea Se utilizeaza Capitonajul separat . 57. pe parasolar 9i nu poate fi manevrat este fixat Valabil pentru autovehiculete: echinate ell trape/plalun glisant Actionarea de urgenta Fig. trapa poate fi lnchisa manual. Rernedla]i detectiunea.

:oo~. 59 Imagine din tabloul de bord: Intrerupator lumini Aprinderealuminii de pozitie . se va comuta automat pe lumina de pozitie.Luminile i vizibilitatea Luminile~i vizibilitatea Luminile Aprindereal?istingerea luminilor Lumina de intillnire se aprinde numai cilnd contactul este pus. atata timp cat usa conducatorului va fi deschisa. se va auzi un ton de avertizare. • La folosirea dispozitivelor rare prevederile legale . La pornirea motorului §i dupa luarea contactului.Rotitiintreru patoru lin pozitia o. . . luati in conside- rn lndicatie Fig. de drum Aprinderealuminii de inUlinire/luminii . suplimentar fata de lumina de pozitie.Rotitiintrerupatorul ::::}fig.• de iluminat descrise. Stingerealuminii . Pentru unele tari. cu intensitate radusa. 59 In pozltia .Apssatl maneta pentru lumina de drum In fata ::::> pagina 81. se aprinde §i lumina de lntalnire.Rotiti lntrerupatoru I pe pozitla ~D. -'¥- • Cand luminile autovehiculului sunt aprinse §i se scoate cheia din contact.

Luminile vizibilitatea Valabi! oeruru autovehicufele: echipate cu lumina de deplasare automata Lumina de deplasare automata (supravegheata de senzori) Lumina de deplasare cuprinde lumina de Intalnire. Cand intensitatea luminii revine la valoarea anterioara. luminile pentru mersulTnapoi si becurile pentru luminarea nurnarului de Tnmatriculare. nu lipiti autocolante pe parbriz in domeniul de actiun e al senzorilor. lumina de deplasare. farurile de ceata ~i larnpile de ceara spate. dupa luarea contactului se va stinge lumina de intalnire. • La folosirea dispozitivelor derare prevederile legale. de iluminat descrise. in iunctie de intensitatea luminii mediului ambiant. precum ~i pe intuneric. ~ . aprindeti intotdeauna lumina de drum ![O. ploaia sau ceata .in stfel de condltli de deplasare. iar dupe scoaterea cheii din contact se va stinge si lumina de stationare. la intrarea intr-un tuneD sub valoarea stabilita din fabricatie. &ATENTIE! • Luminile de deplasare automate au 0 funcie de asistenta. se va aprinde simbolul cor espunzator din comutator. De la comutatorul => pagina 75 se pot aprinde manual lumina de stati oriare. luminile se vor stinge Lumina de deplasare se va aprinde/stinge automat. Senzorii de lumina nu pot recunoaste de ex. Daca intensitatea luminii scade Ide ex. =>&. Senzorii de intensitate din ca rcasa oglinzii retrovizoare supraveg· heaza intensitatea luminii exterioare. lumina de deplasare se va aprinde automat. Cand comutatorul se gase~te Tn pozitia AUTO. Activarea luminilor de deplasare Rotiti intrerupatorul ~ fig. luati in consi- Fig. 60 in pozltia AUTO. conduciitorul auto nu va mai trebui sii-~i abata atentia de la trafic pentru a aprinde sau stinge farurile. Astfel. rn lndicatie Dezactivarea luminilor de deplasare Hotiti Intrer upatorul in pozitia O. pagina 75. c6nd comutatorul pentru lumini se af/a in poziiia "AUTO".60 Imagine din tabloul de bord: intrerupiitor lumini Lumina de lntalnire coman data de senzori are aceleasi caracteristici ca §i lumina de deplasare:::::. lumina de stationare. • Pentru a nu influenta buna functionare a functillor automate: lumini de deplasare sl antiorbire oglinzi. • Cand este activate functia automata a luminilor de deplasare.

=> pagina 75. de ce ata to -f!_.Luminile vizibilitatea • 0 detectiune este indicate prin afisarea unui simbol de avertizare in tabloul de instrumente => pagina 37.=> pagina 75. ® pentru Valabil pentru autovahiculele: echipete ell Farurile de ceata ~D feruri de Carid luminile de ceata spate sunt aprinse se aprind si simbolurile }D i?iO* de langa intrerupator.Apoi rotiti tntrerupatorul . -f!_. 59 nu pe . lampile de ceaja spate trebuie aprinse numai eand sunt indeplinite condltiiie prevszute de legislatie.Actionati intrerupatorul CD. pana la prima traapta CD Avertizare! Pentru a nu-i orbi pe ceilaltl participant! la trafic. luati in conside- - Rotiti apoi lntrerupatorul pozltla ::oa~ sau ~D. _ Valabil pentru autovehiculale: lamp! spate U~mpilede ceata din spate 0$ De 10 tntrerupiitorut de lumini se aprinde $i lampa de ceo/a din spate.Hotititntrerupatorul simbolu lOt -f!_. . fig. fig. Cand 0 remorca prevazuta cu lamps de ceata in spate este tractate cu ajutorul unui dispozitiv de rernorcare se va aprinde automat numai lampa de ceata a remoreii. 59 In Actionatl intrerupatorul pana la a doua treapta a aprinde lampa de ceata din spate. de Ifmga Cand farurile de ceata sunt aprinse. De 10 intrerupiitorul de lumini se aprind $i farurile de ceata.=> pagina 75._ . se aprinde simbolul}D lntrerupator. Aprinderea farurilor ._ de iluminat descrise. 59 nu pe tn pozitia :::oo~ sau ~D. • Lafolosirea dispozitivelor rareprevederile legale. fig.Roti]iIntrerupatorul simbolul fD.

pentru a lumina drurnul. QJ Apasa]i butonul (}5 => fig. senzorii primesc putina Functia Coming-Home Imagine din tabloul de bord: Comutatorul Coming- Fig. Luminile de deplasare sunt stinse 9i contactul Daca este Intuneric. Rotiti butonulln Apasa]i butonul. de la tasta () a telecomenzii. numarutul de tnmatri- de blocare. luminile de la spate $i becurile culare. luminile exterioare vor mai ramene aprinse inca 30 sec. pentru a evita 0 comutare Functia Coming-/Leaving-Home este cornandata de senzorii din carcasa oglinzii interioare. neintentionata. Simultan luminile de stationore. Atata timp cat 0 u~a sau hayonul sunt deschise. luminile exterioare raman aprinse cca. Dupa inchiderea usilor 9i a hayonului. luminile ~ ILeaving-Home Activarea funotlel Apasati butonul (}5 => fig. lumina sau deice. 1. Functia Leaving-Home La descuierea autovehiculului exterioare se vor aprinde. poatefi rnodlficata de catre 0 persoans spacializ ata . este luat. a evita 0 comutare neintentlonata. pozitla O. . luminile exterioare corespunzatoara se vor aprinde la deschiderea usli conducatorului.Luminile ~i vizibilitatea Valabil peruru autovebicule!e: echipate ell lampi ru scnzor Dezactivarea functiei Functii1e Coming-/Leaving-Home Functio Coming-/Leaving-Home zonei din jurul autovehiculului..perioada maxima este de 60 secunde. pozitia pentru 61 pentru a-I scoate din pozltla de blocare. Rotltl Apasati butonulin butonul. Daca urmiltoarele criterii sunt indeplinite. sistemul este In stare de functionare. 2 minute. 61 pentru a-I scoate din pozitla setveste la iluminarea pe intuneric.: • • • Butonul (jJ se afla in pozitia 1. se vor aprinde farurile de ceatii.61 Cand sistemul este activat sl este Dunkelheit intuneric. Aceasta perioada in care luminile exterioare rarnan aprinse.

pentru a reduce luminozitatea.i . Fig.Luminile vizibilitatea Stingerea luminilor exterioare are loc automat la deschiderea usii conduciitarului. a ecranelor si iluminarea consolei centrale se poate regia prin apasar ea tastelor +:. • Lafolosirea dispozitivelor rare prevederile legale . lIuminarea aparatelar de bard [IJ lndlcatie • Daciidoriti sa utilizati functia Coming-/Leaving-Home. 62 lIuminarea instrumentelor de bord - Apasati tasta +. intensitatea luminii tabloului de bord. d • Ladeplasareape distante scurte. 0 pute]i lasa activate permanent. Pentru avii asigura ca bateria nu se descarca. este pus luminozitatea indicatoarelor din tabloul de C€md contactul La punerea contactului. el va functiona numai in conditii de intuneric . pentru a rnari luminozitatea.. farurile de ceata ramase aprinse se vor stinge .sau la incuierea automata a autovehiculului.• . luati in conside- Luminozitateo tobloului de bord. Deoarece sistemul este comandat de senzarul e lumina. Carid luminile sunt aprinse Cand luminile sunt aprinse. a ecronului si iluminoreo consolei centrale poote fi reqlata numoi cand luminile outovehiculului sunt oprinse. efectuatideplasari pe distantsmai lungi.• de iluminat descrise.. • Lapunereacontactului. dupa 60secunde~ pagina 65. bord poate fi reg lata. Apasatl tasta -. uitlizarea functiei ComingILeaving-Home determine descarcarea baterieie autovehiculului.

_ faruri - Apasa]i butonul i. portbagaj incarcat Avertizare! Regla!i farurile astfel incat sa nu-i deranjeze ceilalti participan]i la trafic. se reqleaza automat la punerea contactului motor lli in timpul deplasarii.D => fig. pentru a evita neintentionata. eomutare Pazitii de reglare Pozitiile corespund urrnato arelor grade de tncarcare: CD @ Autovehicul fala ocupat. reqlati farurile astfel lncat fasciculul luminos sa co boarel js Vatab!l pen tr u autovehiculele: echipate cu far un Xenon Reglarea dina mica a farurilor Farurile echipate cu larnpi Xenon. Daca autovehiculul este foarte lncarcat. 0 Apasati butonul.Luminile i vizibilitatea vetebu pentru autovehiculele: echipate cu reqiare a ferur'ilor Reglarea farurilor t. portbagaj nelncarcat Autovehicul complet ocupat. portbagaj neincer cat . o (]) CD Autovehicul complet ocupat. o eventuala Fig. 63 pentru a-I seoate din pozitla de bloeare. portbagaj lncarcat Locul conducatorului auto ocupat. 63 Sistem reglare defectiune este s ernnalizata prin aprinderea unui simbol de avertizare in Auto-Check* => pagina 38. franare). cand lumina de lnttilnire este aprinsa.D Unghiul de inclinare 01fosciculului lurninos poote fi reglot tn iunctie de grodul de tncorcare 01outovehiculului. in functie de gradul de tncarcare $i de regimul de deplasare (de ex. accelerare. Hotiti butonulin pozitia dorita.

lnstalatia de semnalizare avarie tunctioneazasi cand contactul este luat. 65 Maneta pentru luminile de semnalizare sl lumina de drum si lumina de drum ~ are urrnatoare!e .Acticnatl rntrerupatorul ~ => fig. vor clipi. 64. semnalizare vor aprinde automat. in cazulunui accident cu declansare a airbag-urilor. a porni sau opri instalatia de semnalizare Cand instalatia de semnalizare avarie este In functlune. [lJ lndlcatls Activati instalatia de semnalizare avarie atunci cand: • • • ajun qeti lntr-un blocaj de circulatie ave] i 0 pana. pentru avarie.js Maneta semnalizatoarelor ¢ de drum ~D ¢ !?ia luminii De 10 moneta de actionare a luminilor de semnalizare si a luminii de drum.Luminile vizibilitatea lnstalafla de avarie A uistalotia de semnalizare avarie serveste 10 otentiotuuea cetoriatti participanti 10 tratie asupra faptului co aveti probleme eu autovehieulul dvs. Fig. se poate octiono $i lumina de pareare $i semnalizarea tuminoosa. lntr-un caz de urqenta. toate luminiledesemnalizare ale autoveh iculului clipesc simultan. se luminile de Maneta pentru luminile functil: de semnalizare Fig. tractati sau suntetl tractat de un alt autovehicul. Lam pile de controlpentru luminile de semnalizare ¢ ¢ §i 0 lamps de control dinlntrerupator!fl!. 64 Consola centra Iii:intrerupiitor pentru instalatia de semnalizare avarie ..

• Dupa un viraj. de parcare din dreapta. 5e va aprinde lam pa de control corespunzatoare ¢ respectiv9 in tabloul de bard ~ pagina 22. • Lumina de drum se poate aprinde numai daca lumina de lntalnire este aprinsa. a semnaliza • tnstolatia de semnalizarefunctioneaza numai cu contactul motor pus. _ Claxonul luminos ~D Actlonatl zarea maneta Tnspre volan. Lumina de parcare l. Tn tabloul de bard se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. pana In punctul ~i rnentineti-o de functioriare benzii durata (sus sau [os) In care In aceasta pozitie. In [os.chiar si atunei cand luminile autovehiculului sunt stinse. pe partea respectiviL Luminile de parcare se aprind numai cand contactul este luat. pentru in dire ctia punctului a semnaliza scurt de trei ori. de rezistenta ~i Actiona]t maneta eliberati-o. se vor aprinde cu intensitate redusa si farurile $i larnpl!e din spate. pentru a activa avertilurnlnoasa. de ex. aprinde tn sus. respectiv la stanqa. Lumina de drum ~D Actionaf drum. pentru a aprinde lumina de (}) Avertizare! Folosif lumina de drum. 0 rezistenta relor. numai cand nu-i stanjeniti pe ceilalti participanti la trafic. • Avertizarea luminoas6 este aprinsa atata timp cat se mentins actionata maneta . .uati contactul maneta lumina motor. Aduceti de drum. • Cand lumina de parcare este aprinsa. pentru respectiv a din Actlonat.Luminile i vizibilitatea Semnalizare Actlonatl pentru Actionati ve]i sesiza pentru fig. stanqa. respectiv avertizarea lurninoasa. semanlizatorul se decupleaza automat. 65 pentru ¢ c> ln sus pana la capat ~ pagina la dreapta. Tntabloul de bord se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. la schimbarea de deplasare. a semnalizatoa- Indicatii de functionare maneta a semnaliza maneta a stabili 81. pErespectiv in jos. pentru a stinge lumina maneta inspre fata. maneta In pozltia initiala.

la aprindere si stinqere. pentru a evita descarcarea bateriei autovehiculului. Pe langa aceasta. iluminarea interloara se va stinge dupa cca. u citit din dreapta. sau usile sunt deschise. dupa Tnchiderea usilor.Aduceti intreru patoru ® in pozitia I. Prin contactul din usi. torpedo din partea pasagerului automat dreaptase conecteaza - Deschidetl torpedoul lampa torpedoului doului cand lumina torpe- de pozitie sau de drum este aprlnsa. pentru respectiv a aprinde sau stinge lumina de lIuminareazonei interioare fata a autovehieulului cuprinde$i lumini de eitit pentru conducatorut auto $i posageruldreapta. La Tncuierea autovehiculului sau la punerea contactului. Cand 0 u§a este deschiss. luminile se vor aprinde la scoaterea cheii din contact. .66 Imagine din platon: lIuminare inte- rloara tata Comutatorul fig.Aduceti Intrerupatorul Luminile interioare ® in aprinse I .> luminilor . 66 pentru comandarea interioare fata are urmatoarele Iunctii: lntrerupatorul cu contact in Ul?8 pozitie mijlocie. Lampa din stanqa. ~ Luminile - fata Apasa]i tastele ®. Fig. Lumina se va stinge la cca. 10 minute. la inchiderea lampa se va stinge.Luminile i vizibilitatea or Luminileinterioare tampile interioare fata ~i lampa din torpedou Stingerea luminilor interioare ¢ - Aduce]i tntrerupatorul de citit din ® in pozitia O. Intensitatea luminilor este reg lata automat de un senzor alluminozitatii exterioare. luminile interioare se vor aprinde imediat ce autovehiculul este descuiat. 30 sec. luminile interioare se sting.ja ®::::.

68 Imagine din plafon: Luminile de citit pentru locurile spate Fig. se aprinde 0 larnpa. lluminarea amblentala nu poate fi oprtta manual.Luminile vizibi.js . se aprind larnpile din manerele usilor. Consola centrals va fi lurninata de deasupra. deasupra parbrizului.litatea lIuminarea ambientala Ifuminarea ambientalo asiguro iluminarea un or elemente de comando importante. La aprinderea luminii de pozitie sau a luminii de drum. 67 Imagine din plafon: lIuminarea ambientalii Luminile pentru citit se vor aprinde $i stinge de la tastele ~ . Lampile pentru citit din spate Fig.• La punerea contactului.

Vizibilitate Va!abilpentru autovehicule!e: echipate cu oer briz ell Incalzirea parbrizului functioneaza numai cand motorul este porn it. larnpile din portbagaj se sting autornat. .js - Actlonati tasta @ pentru a porni sau opri Incalzirea parbrizului ==> fig. Cand motorul este rece.Luminile vizibilitatea lIuminarea portbagajului Incalzirea parbrizului \iW toteo. 69 se aprind automat la deschiderea capacului => porbagajului. 70. incalzirea parbrizului se va deconecta automat. in pozitia ECON Incalzir ea parbrizului este dezactivata. se Lampile fig. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. insa poate fi ~i mai scurta. Prin tncatzireo parbrizului. iar temperaturile exterioare sunt sub +5'C. La selectarea pozitiei @. cand se afla in pozitia AUTO. Durata de Incalzire este de maxim 6 minute. Temperatura interioere trebuie sa fie astfel reg lata lncat instalatia de climatizare sa functiorieze in regim de lncalzire. Durata de incalzire este de maxim 6 minute. aca capacul portbagajului rarnane deschis mai mult D de 10 minute. se tndeparteazo umidi- Fig. sub pragul de lncarcare. lncalzirea parbrizului porrieste automat. 70 intrerupiitor pentru inciilzirea parbrizului Lampile gasesc in partea superioara a portbagajului. la temperaturi exterioare sub +5'C. 0 alta se lampe gase~te pe partea interioara. 69 Imagine din partea superloara a portbagajului: lluminare portbagaj Fig. Cand lncalzirea este porn ita. insa poate fi ~i mai scurta. in functie de temperatura exterioara. in functie de temperatura exterioara.

• Incalzirea lunetei QW Prin tncaizirea lunetei. 72 Parasolare Actionati tasta QiD pentru a porni sau opri tncalzlrea lunetei =>fig. tncalzirea lunetei se opreste automat dupa eca. oglinzile retrovizoare vor fi 9i ele lncalzite". Incatzlrea lunetei functioneaza numai cu contaetul pus. pentru ca ln stalatla de climatizare sa poata functions din nou la capacitate maxima. Parasolarele Folosireo porasolore/or poote mati siquranta in trafic. Prin reducerea eonsumului de curent se ecoriorniseste carburant =:> pagina 275 . • Va racornandam sa lnlocuiti imediat parbrizul. ~ lndicatie pentru mediu De in data ce luneta este uscata. _ Atata timp cat este pomita tncalzirea lunetei. din cauza unei lovituri de piatral. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. .Luminile vizibilitatea [l] lndlcatie • Tn cazul in care apare 0 flsure in parbriz (de ex. Fig. tncalzirea parbrizului se deconecteaza automat. La temperaturi exterioare de peste 0 °C. 10 minute. opriti Incalzirea. 71 [ntrerupator pentru inciilzire lunetii Fig. 71. pentru a impiedica lilrgirea fisurii. in furictie de temperatura exterioara. se tndeparteaza umiditoteo. Cand incal· zirea lunetei este porn ita.

in timpul rldicarii/coborarii rulorului.. CD Oglinzile pentru machiaj din parasolare sunt prevazute cu un capac. acesta poate fi rulat in directie opusa prin actlonarea repetata a tastei. ci doar dupa ce a ajuns la capat. Dad se ia contactul motor in limp ce ruloul parasolar se aflil in rniscare. Ruloul parasolar (uelle din spate) Traqe]i ru loul si agatati-I ale usii ~ fig. 74 Tasta pentru ruloul electric de la luneta in car liqele din ramele de sus Ruloul parasolar (luneU.. Fig..) Actionati tasta. acesta nu se va opri imediat. Ladepalsarea capacului se va aprinde automat lampa din oglinda*dinplafon.1 Ruloulparasolar Geamurile usilor din spate $i luneta sunt prev6zute cu un rulou parasolar.73 Rulou ridicat la o u~a din spate Dupa ce ruloul parasolar allunetei s-a desfasurat complet. Fig.Luminile i vizibilitatea Parasalareleentru conducatorul auto 9i pentru pasagerul dreapta p potf scoasedin suportii centrali si pot fi rabatate spre U9i ~ pagina 86. 72. ~ .• ® elebl pentru autcvebicule!e: echipate cu rulou parasoiar (U9i spate) 'i'! rulou parasolar IllIo. 73. 74. Ea se va stinge la reasezaraa capacului $i la rabaterea parasolarului . se deconecteazil automat. pentru a rula sau a derula ruloul parasolar al lunetei :::::> fig. fig.

Luminile i viz./l Aducetl maneta in sus. Fig. sistemul electric de cornanda se va decupla.• ~tergatoarele de parbriz $tergatoarele de parbriz iP De 10 moneta de actionare a sterqotooretor de parbriz se actioneoza sterqatoare!e $i dispozitivul automat de sterqere/spatare. cand 0· dori]i sa Stergere temporizata <s. la a temperatura de -5 °C in interiorul autovehiculului. in pozitia 1 printr-o singura curse.ibilitatea []J lndlcatle • Daca ruloul este actionat de mai multe ori la rand. CD. 75 are urmatoarele $tergere printr-o singura ouraa Aduce]i starqetl maneta parbrizu in jos. • Din cauza pierderii ftexibilitatii materialului ruloului la temperaturi negative. 75 Maneta de actionare a ~tergatoa· relor de lunetii: Maneta de actio nare a starqatoarelor pozitii: =:> fig. Ruloul va putea fi actioriat din nou numai dupa ce Tn autovehicul temperatura crests peste aceaste valoare limita . poate aparaa o defectiune. in pozitia . EI va putea fi folosit numai dupa 0 scurta perioada de timp.

4 sec. asiquratl-va ca in rezervor se gase~te apa suflcienta pentru spalarea parbrizului. pentrua nu activa ~i instalatia de sterqere a farurilor*.• rn lndicatie ~tergiitoarele de parbriz si instalatia de spalat parbrizul functlcneaza numai cand contactul este pus.Aduceii maneta in poitia @. . Cornpletati cu apa => pagina 324 . & ATENTIE! Pentru asigurarea unei viztbilitati bune sunt necesare sterqatoare de parbriz in perfects stare => pagina 90.Instalatia iar sterqatoare!e mai functioneaza de spalare se opreste inca eca. Dupaee sterqerea a fost tntrerupta. Candluminile autovehiculului sunt aprinse. loc 0 ultima sterqere. verifica]i acestora nu sunt Inqhetatel Daca porniti iar lamelele acestora sunt inqhetate. 0. duzele pentru spalarea parbrizului lncalzite.Eliberati din nou maneta. Pauzele sterqere de functie de viteza. CD Avertizare! la prima folosire a sterqatoarelor. in pozltia 0.Aduceti maneta $tergere raptda . Oprirea l?tergatoarelor .Aduceti maneta in sus. pentru a stabili durata sterqeri. de la sterqerea la cilteva secunde va mai avea sunt reglate ~i In vor fi temporizata Candeontactul este pus. inainte de a porni in deplasari lunig.Aducsti maneta de l?tergere/spalare in pozitia 0. in pozltia in sus.Luminile i vizibilitatea - Deplasati comutatorul pauzelor intre @.Pericol de accidentare! $tergere lente . Acest lucru vaduee la consumul inutil de apa. Dispozitiv automat . pentru a actions mecanismulde curetare a parbrizului trebuie sa traqe]i de rnaneta scurt. "inlocuirea lamelor sterqatoarelor" . se pot deteriora cat ~i motorul de actionare a sterqatoarelor! inqhet. in corid itii de daca lamelele sterqatoarele atilt lamelele .

. curatati geamurile farurilar de materiale aderente (insecte strivitei. 77 lamelei Scoaterea Cand luminile sunt aprinse. 76 rnobila Faruri cu duzii Fig. actio nati dispozitivul automat de sterqere/spalare ee pagina 88. fig. Pentru a garanta functionarea pe timp de lama. Duzele vor iesi din bara de protectie. ®. 0 Instalatia de curatare a farurilor Fig. 75 tragand de manor mai mult de 1 sec.• Fig. cu ajutarul unui spray.Luminile i vizibilitatea Valabf l pentt-u autovehicuie!e: echipate ell instalatie de curatare fe rur! inlocuirea lamelor !?tergatoarelor Lamelele In stare perteco de tunctiotiare osiquri: bunii vizibilitate. 76. de ex. 78 Fixarea lamelei ~ . actionate de presiunea apei => fig.la alimentare. trebuie tndepartata qhaata stzapada de pe duze. La intervale regulate.

curatarsa lamelelor se poate face cu un burete sau 0 Iaveta . fig.lmplnqet: partea care blocheaza a lamelei lamela. In bratul sterqatorului pana se blocheaza.Ridicati bratul . de aoua ori pe an.Scoateti lamela ® din bratul Fixarea lamelei . pe noua larnela.Asezati din nou sterqatorul pe parbriz. . lamelele trebuie schimbate 0 data sau _ . In Reglarea marruala pe pozltla antiorbire a oglinzii interioare Pozitia normalfl Deplasati spre fata maneta din partea de jos a oglinzii.Irnpinqeti piesa de blocare de saqaata In suportul bratului => pagina 90.Assza]! noua larnela fig. incazul in care sterqatoarele sunt foarte murdare. . de ex. nu vopseaua capotei motorului. 78@. lamelele ~tergatoarelor trebuie curatate la intervale regualte. In sensul indicat ®. 77 Oglinzile retrovizoare blocheaze partea directia indicata de saqeata => pagina 90.impingeti sterqatorului care de pe parbriz.pericol de accidentare! • Dinmotive de siguranla. Suportul de fixare pe bratul sterqatorulul Reglarea In pozitia antiorbire Deptasa]i spre oglinzii. sterqatorului. [ine]i lamela ferm. 0. din cauza resturilor insectelor. . _ spate maneta a oglinzii de jos a din partea devine vizibil. lei~ • Pentru a evita zqarierea parbrizului. . &ATENTIE! • Cilnd bratele sterqatoarelor sunt puneti contactul! Se poate deteriora ridicate de pe parbriz. cu 0 substanta de curatare.Luminile vizibilitatea Scoaterealamelei . bratul sterqatorului.

Lampa de control de culoare verde. din carcasa oglinzii se aprinde. se va dezaetiva ~i functia antiorbire pentru oglinzile exterioare. se va comanda automat f unctia antiorbire. .Luminile vizibilitatea Vatabi! pem ru au tovehicule!e: echlpate ell oqlinda inteticara cu reqlare automata entlorbire Reglarea automata a pozitiei antiorbire a oglinzii interioare Oglinda i§i rnodifica indicele de reflexie automatin tunctie de intensitatea fasciculului luminos incident. Cand tunctia antiorbire este activata. atata timp cat functia antiorbire este activate. ea nu functioneaza cand: • • sunt aprinse luminile interioare se sele cteaza treapta de mers inapoi.js rn lndicatie bire: Lampa de control ~itasta activare/dezactivare Dezactivarea turrcttel antiorbire Apasati tasta ® => fig. 79 Oglinda interioara cu reglare antior- • La dezactivarea functlei antiorbire pentru oglinda interioara. Senzorii pentru lumina de deplasare au'tomrrta" Cu ajutorul senzorilor amplasati in o qlinda. 79 . nu lipiti autoeolante pe parbriz in domeniul de actiune al senzorilor. ® 79 . Activarea functiei antiorbire Apasati tasta aprinde. Fig.lam pa de control @se sti nge. • Sistemul de antiorbire automat tunctioneaza la parametrii normali numai atunei cane ruloul parasolar* allunetei este ridicat. respeetiv atunei ca nd fascicul ullum inos incident n u este ecranat de alte obiecte.lampa de control @ se Functia antiorbire Functia antiorbire se activeaza la tiecare punere a contactului. cand comutatorul se afla in pozitia AUTO. in functie de conditiile de iluminare din exterior=> pagina 76. Funciia automata antiorbire poate fi activate sau dezactivatii cand este necesar. • Pentru a nu influanta buna functlonare a furictiilor automate: lumini de deplasare si antiorbire oglinzi. => fig.

Rabaterea oglinzilor . daca este comutat pe oglinda exterioars din stanqa (butonul rotativ In pozitia =. deoarece se poate deteriora mecanismul. supratata oglinzii va fi lncalzita In functie de temperatura exterioara. trebuie sa rabateti oglinda complet. CIJ lndicatie in situatia In care reglarea electricii nu mai este posibilii. pentru protectia In parcare sau la executa rea manevrelor In spatii lnguste. Rabaterea* oqlinzilor exterioare se recornanda de ex.> fig. respectiv la rotirea butonului rotativ In pozitia CD sau @. Reglarea oglinzilor exterioare .Actionatl butonul rotativ si astfel pozitio nati oglinda. De aceea eu aeeste oglinzi nu se poate apreeia eoreet distants fata de la autovehiculele din spate. Totusi. 80 Imagine din cotiere: Buton rotativ pentru oglinzile exterioare* La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conduciitorului. suprafata oglinzii se tnclina putin In jos. • Atunci cand pozitla carcasei oglinzii a fost rnodlficats sub actiunea unor factori externi (de ex. ® CD CD Avertizare! .Rotili butonul in pozitia => fig. prin lovire la executa rea manevrelor). Atunci cand functloneaza incalzlr ea lunetei =. astfeltncat sa se asigure 0 buns vizibilitate spre spate. Oglinda revine la pozitia initiala la deselectarea treptei de mers lnapoi §i la atingerea unei viteze de peste 15 km/h. Carcasa oglinzii nu trebuie In nici un caz reqlata manual. 80 (oglinda conducatoruluil sau In pozitia (oglinda pasagerului dreaptal. pozitia oglinzii va fi mernorata automat cdata eu memorarea pozitiei scaunului =. ambele oglinzi exterioare pot fi reg late manual prin apasarea marginii acestora . 80 @l. Memoria Fig. prin actionare electrica. @.> pagina 101.Luminile i vizibilitatea Oglinzile exterioare Oglinzile exterioore incalzirea oglinzilor* se regleoz6 electric. obiectele apar mai mici In oqlinda.Astfelln timpul parcar!i este asiqurata vizibilitatea spre bordure.Rotili comutatorulln exterioare* pozitia • Oglinzile cu suprafete eurbe (convexe sau asferice*) rnaresc carnpul vizual.• .> pagina 86. Functia de Inclinare a oglinzii pasagerului dreapta* La selectarea treptei de mers lnapoi.

[IJ lndicatie • Daca functla de antiorbire automata pentru oglinda interloara este dezactlvata.Luminile l?ivizibilitatea Valab!l pentr-u autovehiculeie: echipate ell oqli nzi exterioare ell reqlare autiorhire automata Reglarea automata a pozitiei antiorbire pentru oglinzile exteriioare Oglinzile exterioare se vor regia pe pozitia antiorbire irnpr euna cu oglinda interioara. oglinzile l§i schimba automat indieele de reflexie In functie de intensitatea faseiculului luminos incident (de ex. La actlonarea ilurnlnarii interioare si la seleetarea treptei de mers inapoi. oglinzile revin la caracteristicile initiate. niei oglinzile exterioare nu vor putea fi reglate in aceasta pozitle. respeetiv atunci cand fascicululluminos incident nu este eeranat de alte obieete. _ ________________________ 1 . lumina farurilor din spate). • Sistemul de antiorbire automat functlorieaza la parametrii normali numai atunei eand ruloul parasolar* allunetei este ridicat. Cand eontaetul este pus.

Se elibereaza maneta blocheaza. 81. 81 in sus sl se deplaseaza seaunul in pozitia do rita. Se trage maneta => fig. Elementele de comanda seaunului pe inaltime Ridicarea scaunului pe j'naltime Traqeti maneta in sus in pozltia 0 => fig. CD CD iar seaunul se impinge pana se &ATENTIE! Reglarea pe directie longitudinalii se face nurnai cand autovehiculul stationeazii -pericol de accidentare! Fig.Scaunele Scaunele ~i compartimentele Reglareamarruala a scaunelor din fata Elemente de cornarrda neeesare scaunelor la reglarea de depozitare @ ® Reglarea suportului Reglarea Inclinarii lombar* => pagina 101 spatarulul a Vz. . G) ® Reglareape directie lonqitudinala Reglareape lnaltirne a scaunelor Coborarea scaunului Treqe]i maneta in jos in pozitia 0.·dabilpentru autovehicule!e: cu scaune reqlabile manual Reglarea - pe direetie longitudinala Scaunu! poate fi reglot dup6 multiple directii. 81 Elemente de comanda pentru scaunul conduciitorului • pentru echlp ate eu scaune raqlsbile manual Reglarea Unele echipamente prezentate in imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale.

• Atentle Valabif pentru autovehicutele: echipate cu scaune sport reqlabile manual Elementele de comanda necesare la reglarea scaunelor (scaun sport) - Scounul poote fi reglot dup6 multiple direciii. pentru lnclinarea spiltarului. 82 Elemente de cornanda pentru seaunul pasagerului corsspunzator 8) => pagina 95. a regia Fig. fig. Altfel este rnlcsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag . valeb!l pentru eutovehicule!e: echipate ell scaune reqlabile manual Reglarea spatarului scaunului Uisati Rasucltl liber spatarul rozeta scaunului (nu va rezernatl). astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.peri col de ranire! _ dreapta Unele echipamente prezentate In imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optionale. CD ® ® ® 8) Elementele de cornarrda Reglarea pe directie lonqitudinala Pre/ungirea pernei scaunu/ui Reglarea lnclinarii Reglarea suportului Reglarea lnclinarii spatarului scaunului 101 o Reglarea pe ina/time a scaunelor lombar* =:> pagina spatarutut a .Scaunele itare & ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! la reglarea scaunului in iniiltime! Prin regliiri necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. & ATENTIE! in timpul deplasiirii spiitarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. 81.

lmpingeti scaunulTn spate in pozltia doritaa &ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea scaunului in inaltime! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.Ridicatitasta Reglarea scaunului pe inaltime Ridicarea Traqe]i 0 => pagina 96. 82Tn sus . _ &ATENTIE! Reglareape dlrectie lonqitudlnala se face numai cand autovehicululstationeazii -pericol de accidentare! _ Valabil pent-u autovehicule!e: echipate Valabif entru autovehicu!e!e: echipete cu scaune sport reqlabi!e p ell SC"lUI"lB sport reqlabile manuel Pernele scaunelor Prelungirea pernei . _ . CD CD CD iar scau nu I se impinge pana se &ATENTIE! • Reglarea pernei scaunului se face numai cand autovehiculul statloneaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea pernei scaunului! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. Reglarea suprafetei de ~ezut a scaunului Traqeti maneta => pagina 96. :. 82in sus si se deplassaza scaunulin pozitia dorita.Rdicati asta t Coborarea - 0. fig. scaunului => pagina 96. fig.i deplasa]i scaunul sub greutatea corpului.lmpingeti scaunul spre In fata In pozitia dorita. fig. 82. fig.. scaunelor scaunului scaunului pe j'naltime maneta in pozitia 0 (miscare de pomparel. Scurtarea pernelor . Seelibereazamaneta blocheaza. . Traqeti maneta in pozitia 0in jos (rniscare de pomparel. 82 in sus.Scaunele imentele de d Valabilpentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqtahile manual Valabil pentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqlabile manual Reglarea dlrec tle longitudinala pe .Setrage maneta => pagina 96.

pentru a regia corsspunzator Tnclinarea spatarului. ® & ATENTIE! in timpul deplasarii spatarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate.Scaunele Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell SC03un8 sport reqlabile manual Reglarea spataru:lui scaunului l. fig. Rasuciti rozeta => pagina 96. Altfel este rnicsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag .peri col de ranire! - .asati liber spatarul scaunului (nu va rezernati). 82. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.

Scaunele

Reglarea electrica a scaunelor din tala
afal 1pentru autovehicutefe: echipate ell scaune reptabi!e electric

Reglarea scaunelor Logica de utilizate a comutatoarelor corespunde
Fig. 84 Scaun fata: Comutator pentru reglarea scaunelor

constructiei $i tunctiei scaunului.

Comutatoarele pentru reglarea pernei §i spatarului scaunelor corespund, din punct de vedere al arnplasarii. designului §i functiei, constructiei scaunului. Scaunele vor putea fi reg late conform acestei dispuneri a comutatoarelor, prin apasarea acestora.
Fig. 83 Scaun fatii: Elemente de comandii pentru reglare

Scaun

spre fata

/ spre spate

-

Apasati comutatorul eN:oo::> fig. 83in fata, respectiv in spate CD:oo::> fig. 84:00::>

&.

Scaun in sus / in jos

-

Traqeti, respectiv apasa]i intrerupatorul jos=>&.
a pernei

® in sus sau in
in sus / in jos

Partea din fata

-

Apasati com utatoru 1

® in

scaunului

sus, respectiv in jos

® => &.~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful