AI dumneavoastra

Audi A4

Manual de utilizare

ales un Audi

pentru

Doritl cu siquranta sa va bucura]i de noul durnneavoastra Audi A4, autoturism care Inqlobeaza cea mai rnoderna tehnologie ~i numeroase dotari destinate confortului. Va recornandarn. de aceea, sa cltiti cu atentie acest manual de utilizare, yeti putea astfel sa va cunoasteti autoturismulTn timp scurt, pana la detaliu. In afara de lnforrnatlile referitoare la modul de utilizare, acest manual prezlnta indicatil privind intretlnerea autoturismului si modul de conducere in condltll de siquranta, precum ~i raspu nsuri la Intre bari pe care vi le-a]l putea pune, sau solutll pentru diverse situatii, De asemenea, va lnforrnarn despre modul cum trebuie sa va utilizati autovehiculul protajand rnediul lnconjurator. Alaturi de acest manual de utilizare, 'in mapa de bord yeti gasi!?i Planul de service al autovehiculului durnneavoastra. Acesta cuprinde, pe langa informatii importante referitoare la Service-ul Audi, ~i date In ceea ce priveste consu m u I de carbu rant. Pe langa acestea, 'in bordu I autoveh iculului se gasesc manuale de utilizare pentru anumite echipamente suplimentare (de ex. radio, naviqatie, telefonl. Va recornandam sa pastrati mapa de bord In autovehicul. Pentru orice alte inforrnatii privitoare la autoturismul durnneavoastra va ruqarn sa va adresati oricarui dealer Audi sau importatorului.lntrebilrile, sugestiile ~i observatiile durnneavoastra sunt 'intotdeauna binevenite. Va dorim drum bun la volanul autovehiculului Ai dumneavoastra Audi AG dumneavoastra Audi A4.

J

Cuprins
Oespre acest manual de utilizare .
Sistemul de informare auto a (FIS) . . vit eza . . . :;;i inchiderea . centralizata pentru copii antifurt .. . . §i vizibilitatea . . . de parbriz . . de . a scaunelor a scaunelor din . din . . scaunul . . . .....•.............. 101 104 106 95 95 retrovizoare ;;i compartimentele . . . electric Portbagajul exterior. . . . . . . . . . . .. 114 116 118 119 120 126 126

6

conducatorului Introducere Control

Auto-Check de bord

tnatalat!a de avertizare Calculatorul Afi:;;aj meniu Deschiderea Cheile Inchiderea Siguranta 9 . genera la de bord generala ~;;ilarnplle a tabloului lichidului de . de . temperaturii de . . digital ;;i a datei . de bord . . . de service . . . 14 15 16 16 14 . . centrala lnatalatia Geamurile Trapa Luminile Luminile Luminile interioare Vizibilitate $tergatoarele Oglinzile Scaunele depozitare Reglarea manuala fata Reglarea etectrtca fata Suportul lombar Memoria pentru conducatorutul Tetierele Cotierele Portbagajul

28 28 31 39
42 46

Suportul Scrumiera

pentru

bauturi

Bricheta :;;i prizele . . . . . . . . . . . . . Compartimentele de depozitare Cald ;;i rece de tncalztre lns talatie

:;;i veritilatie

.

55 55
58 64 64

Instalatia de climatizare . [nc atzir ea :;;iventilarea In sratlonare Incalzirea Inc atztrea suplimentara scaunelor volanului . drrec tiei . . . . acustic . . .

131
141 148 148 149 150 150 150 152 154 154 156 158 161 161 168

Comenzi !?i echipamente
Cockpit Prezentare Consola Aparatele control Prezentare bord Indicatorul raclre Turometrul Reglarea ceasului Ceasul cu semnal Iluminarea Tahometrul

Telecomanda de avertizare aotiorrate

Inoatztrea
Deplasarea Comanda

66
69 72

11
11 12

75 75 83
85

Contact Pornirea motorului Oprirea motorului Frana de stattoriare Parcare asrstata cu semnal Viteza de croazier a Cutia de viteze automata

88
91

tiptronic (Cutie de viteze automata cu 5 trepte) . multitronic® Comunicarea Volanul :;;i navlqatla Naviq atie :;;i CD . . multifunctional

aparatelor

cu kilometraj

17 18 18
19 19 20 21 22

176
176

99
101

Telefon, Telematik,

179 183 189
. 206

Rezerva de carburant Tasta CHECK Indicatorul intervalelor Tasta reset t.ampi!e de control

Dispozitivul de adaptare telefon (re'tea DIE) fara hands free Dispozitivul de adaptare (pregatire) telefon (rete a DIE) hands free .... Aparatele de transmisie :;;i echipamentele de birou

107

HomeLink® Telecomanda untversata

207 207

Indicatiile
Tehnica

de deplasare
. de stabilitate . . . . (quattro®)

261 262 262 264 267 267 267

Indicatii1e de utilizare
Tntretinerea §i cur atarea autovehiculului Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289

inteligenta

Siguranta
Sigu ranta in deplasare Important Pozitia co recta a pasagerilor Zona pedalelor Depozitarea co recta a bagajelor Centurile de siguranta

.
. . . . . .

213 214 214 216 221 222 224 224 226 228 233 234 234 236 238 241 243 245

Programul electonic (ESP) Franele Servodirectia Servotronic Traotiurie trrteqrata Deplasarea §i mediul

290 290 290 296 300 300 301 302 305 305 307 310 314 317 318 324 325 325

Intretinerea

extorioara

a

autovehiculului

lrrtrettnere a interiorului
autovehiculului Carburantul

si alimentarea

trico njurator
Rodajul Catalizatorul Deplasarea in strainatate Evitarea producerii defeqiunilor autovehicul Deplasarea economica Compatibilitatea Deplasarea Dispozitivul demontabil cu mediul

.
. . la . . . .

269 269 270 271 271 272 276 277 277 280

Pentru ce este necesara centura de siguranta? . Prezentarea prtnciptata accident a unui . de . . airbag . .

Benzina Diesel Alimentarea Verificarea §i completarea Capota motor Prezentare generala a compartimentului motorului Uleiul de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Sateria tristatatta Hotile Rotile Accesoriile tehnice \ccesoriile "i piesele de schimb Modificarile tehnice .. §i rno dific ar ile de sp alare a parbrizului. .. . . . . . . . . . ..

Cum se a"aza corect centurile siquranta? Dispozitivul de tensionare Sistemul airbag Descrierea sistemului Alrtiaq-urile frontale Airbaq-ur ile laterale Airbaq-urtle pentru cap (SIDEGUARDS) Dezactivarea alr baq-urttor Siqurarrta pentru copii De retirrut c and se rrariaporta Scaunele pentru copii Fixarea scaunului pentru copii ..

"i ecologica

cu rem orca de remorcare

Deplasarea cu remorca

si anvelopele

333 333 333

copii ...

245 248 253

Cuprins

Datele autovehieulului Etieheta eu datele autovehieulului din Planul de service Consumul Mase de earburant 75 kW 4 eil. eu . 96 kW 4 eil. eu "" ", . 110 kW 4 eil. eu . 120 kW 4 eil. eu . .

366 367 367 370 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

Motor diesel 100 kW 4 eil. eu tractlune faN . Motor diesel 120 kW 6 eil. eu tractlune fata Motor diesel 132 kW 6 eil. eu tr-acj+urre lrrte qrata

404 406 408

;;i c ap acit ati

Ajuta-te

singur

Motor pe benzina tractiurie fata 337 338 338 338 339 :;;i 340 Motor pe tractlune Motor pe tractlurie benzina fata benzina fata

Ajutorultn caz de p aria
Trusa de prim ajutor Triunghiul Stingatorul refleetorizant de ineendii

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiune Motor pe tre cth.me

Seulele, trusa de rep artil pneuri roata de rezerva lnloeuirea Ajutorul Tractarea

rotf
la pornire . . . .. . . . . . . . . .. $i remorcarea

. 344
351 352 357 357 360

benzina 120 kW 4 eil. eu integrala . benzina 120 kW 6 eil. eu fata . 125 kW 6 eil. eu .

Index

,

.

411

Sigurantele ;;i larnpile cu in c an de s ce rrta
Sigurantele electrice l.arripi!e cu lnc ande scerrta

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiurie Motor pe tractiurte

benzina 140 kW 4 eil. eu fata . benzina 140 kW 4 eil. eu integrala . 160 kW 6 eil. eu . 160 kW 6 eil. eu 162 kW 6 eil. eu

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe benzina tractiune inteqrata Motor pe benzina tractiune fata

392 394 396 398 400 402

Motor pe benzina 162 kW 6 eil. eu tracttune integrala .

Date tehnice
Gerter alita ti Valabilitatea Greutati datelor tehnice Datele motorului 'iii sarcini Dimensiunile $i performantele pe rernorca

363 364 364 364 364 365

Motor diesel 74 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractlu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tracjturie integrala

.

:;;i c ap acit ati!e

.

deplasare "dreapta".i indrumarile ~i Indexul Fiecare relativ scurte. ln acest capitol. impor- din lista se gase§te Urrneaza din intr-un mod Toate tante parte descriptive.i miniaturile referitoare respective. ajuta la structurarea rnanual si introduc asupra directiei de deplasare indicatiile referitoare "fata". originale pentru Structura acestui manual Acest manual de utilizare este structurat gasirea rapida conform 9i exacts unor reguli precise. exists §i capitole In aceasta Insa. Aceste variate se poate echipamente GU tiparirii montate In autovehiculul ulterior gama de echipamente existente la momentul dumneavoastra (vezi anexa de la starsitul descrise in acest manual pot fi piete de numai din anumite acele capitole care sunt valabile pentru manualuluil. la culoarea corespunzator actionare 0 printr-o liniuta de dialog. . scurta (scris mare cursiv). ca re va spune Continutul pamente"l. de aceea va ruqarn sa Ie considerati ca. Capitole Majoritatea care capitolelor sunt valabile autovehiculele pentru toate pentru toate diferit. dinaintea urrnatoarea fiecarui capitol.. autovehiculele. valabilitatea capitolului este rnarcata deasupra titlului.are Despre acest manual t1i Acest manual descrie Unele e re situatie. capitol dreapta manualului Pentru 0 0 este structurat mai buna orientare in segmente informatie care sunt sintetizate 0 culoare in capitole sistematice . echipamente optionale sunt marcate ® ~ Echipamentele Continua Marcheaza nu of era 0 garantie cu 0 steluta.acest manual de utiliz. Lipsa acestui semn reterinta. pe care Ie cautati. ceea ce va permite a inforrnatiilor folosirea neconditionata a notiunilor. a autovehiculului.. desfacere. de echipare pot fi foarte in capitole. ~i echidin titlului Urrneazs despre Dupa relativ de capitol 0 are un titlu. 0 nu sunt va/abi/e autovehiculele. in ciuda irnpartirii sa apara Imaginile pot contln e detalii autovehiculul care autovehiculul dvs. deoarece sunt echipate Exlsts sageata patru tipuri diferite de lndicatii. sunt marcate paqins. scurte :. nu este dotat. de exemplu "Valabil pentru: echipate cu instalatie de avertizare antifurt". la dlrectia "spate" de deplasare. iar pe marginea Capitolul respective. Cuprinsul desfasurat manualului va ajuta de capitole rapid inform si indexul de la sfarsitul atiile dorite. vezi "r". sunt raportate precum la dlrectia de "stanqa". Va aparea.. in majoritatea cazurilor prezentate 0 fiecare urrneaza este marcat indicatie imagine. la tema in care vi se of era inforrnatil /magini/e cuprins simbolic. cu ®. in functie sa gasiti precu m :. rea pe urrnatoaraa Sfar~itul • unui capitol. acestui terna. echipamente sau pot fi procurate variantele intarnpla care nu corespund echipamentelor imagini din de dvs. In text veti gasi deseori de exclarnatie (de ex. (scrls Modul diferita care va explica f unctiile in exista lista de naviqatie. "Comenzi am ales pentru de jos a paginilor ce este vorba imagine mare). autovehiculul Deoarece Cititi numai dvs. (de ex. dubla tnsotlta de un semn => &l.

e acest manual de utilizare

Astlel de indicatii se gasesc, impre una cu celelalte indicatii, sfarsitul capitolului. Explicarea simbolurilor:

la

&ATENTIE!
Textele insotita de acest simbol contin lnformatll referitoare la siguranta dvs. ~i atrag atentia asupra posibilelor peri cole de accident sau ranire.

CD Avertizare!
Textele lnsotite de acest simbol atrag atentia asupra posibilelor deteriorari ale autovehiculului.

i' lndicatie
[IJ lndicatie

pentru

mediu referitoare la

Textele lnsotite de acest simbol contin indicatii prctectia mediului inconiurator.

Textele insotite de acest simbol contin indicatii

suplimentare.

Fig. 1 Unele echipamente

prezentate

in imagine apartin

numai anumitor

modele de autovehicule

sau sunt echipamente

suplimentare.

Cockpit
Prezentare generala
Aceastii prezentare qeneralii va ajutii 10acomodoreo topidi: cu elementele de comando ale autovehiculului.
l.arnpa de avertizare pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din dreapta . pentru instalatia de semnalizare avarie . .

CD CD

@ @ @

intrerupator

Suport doze bauturi in functie de echipare: Radio - Sistem de naviqatie plus (Naviqatie, Radio, Schimbtor CD, TV !Videol

243 81 116

Actionare electrica geamuri Maner deschidere u~i Intrerupator intrerupator Reglare faruri - Functia Coming-/Leaving-Home inchidere centralizata oglinzi exterioare lumini

. . . . . . . . .

69 60 93
75

o o
®

Reglare electrica

®
® ®
@

@ @

Torpedo cu posibilitate Airbag pasager dreapta in Iunctie de echipare: - lnstalatle climatizare lnstalatie

de inchidere

.

121 236 133 126 86 148 118

80
78

@ @)
@ @

. . . . .

(}) Guri de vsntilatie cu rot ita reglaj Maneta pentru luminile de semnalizare si lumina de drum Ttablou de bord Maneta si intrerupator - Computer de bord pentru: parbriz - lnstalatia de spalare/sterqere

139 81 14
88

de incalzire §i ventilare pentru incalzlre luneta scaun

Intrerupator Scrumiera Schlrnbator

Rozeta pentru incalzire

@

cutie viteze / Selector cutie viteze pentru: . . . .

. . . . .

- Cutia de viteze manuala - Cutia de viteze automata cu 5 trepte - multitronic

42 150 151 122 262
87

@

162 169 119 154

Contact - la motoarele cu benzine

@
@

BrichetillPriza Frana de stationare in functie - Sertar - lntrerupator pentru sistemul de naviqatie - Elemente de comanda pentru afisaje!e din meniuri de echipare:

©

- la motoarele Diesel in functie de echipare: - Torpedoul - Programul electonic de stabilitate - Ruloul parasolar intrerupator acustic pentru parcare asistata cu semnal (ESPI

@

. . .

46

156

@

in functie de echipare: - Sertar

Comenzi i echipa§

mente

2 Cockpit Consola @ @ Coloana de directie reqlabila carte de bord Compartiment [I) centrala lndicatie • Autovehiculele cu radio.Claxon .n Cockpit . fig. . 1 ordinea prezentata.js ® @ Rand de lntrer upatoare ~i larnpi de control Sistem de naviqatie Audi plus. vor avea ~i instructiuni de utilizare ale acestora.Airbag pasager dreapta . 124 181 101 305 158 Consola oerrtrala . • Modul de functlonareal sistemului de naviqatie Audi plus :.Compartiment casete .Taste de comandil radio pentru radio si telefon . • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjar ii elementelor de cornanda difer a partial fata de => fig. ~ rn lndicatie . 131 © • Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplirnentare. Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. respectiv instalatie radio Audi simphony lnstalatie climatizare si intrerupatoar luneta/incalzir e scaune e pentru incalzire .Taste de comanda . • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjarii elementelor de cornanda diter a partial fata de => pagina 10. 2 ordinea prezentata.ial instalatiei radio Audi simphony este descris intr-un manual separat.. @ @ 236 176 177 150 123 Fig. respectiv sistem de naviqatie montate din fabrica.Conectare fax ~i preluare date @ @ Taste memorie pentru scaunul conducatorului Deblocare capota motor Maneta pentru lnstalatia de reglare vlteza Volan cu: .

• . CD ~i TV* .Cee • in sistemul de naviqatie Audi plus sunt integrate §i functiile radio.

Afisarea intervalelor de service .Ie de control Aparatele de bord ~i larnptle de control Prezentare generala a tabloului de bard Tabloul de bord reprezintii punctul central de informare pentru conducatoru! auto. .Ceasul digital si data . 3 Prezentare general a a tabloului de bord CD ® ® Indicatorul temperaturii Lampi de control lichidului de racire 15 16. Fig.Iluminare tablou bord Ecran cu . 16 22 18 19 ® CD Taste de reglare pentru . 16 18 20~ Turometru cu ceas digital ~i af isare data Tahometru cu afisare kilometraj Indicator pentru nivelul carburantului o ® .

. Indicatorul temperaturii lichidului de raolre Indicatorul temperaturii lichidului de racire => pagina 14.Pericol de oparlret A~tepta1i pana cand nu se mai vede lesind abur sau lichid de racire de sub capota motorului.... Zona rece Dacaindicatorul se gase9te in partea stanga a scalei. fig..Sistem informare conducator Tasta CHECK .. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de raclre. de pe ecran clipeste. 28 19 20 21 Carid simbolul d.. Iuati in considerare urrnatoarole indicatii referitoare la zonele de temperatura.. se tnr autsteste si actiunaa de racire 9i exista pericolul unei supraincalziri a motorului! Solicitati asistenta de speclalltate. atata timp cat simbolul de avertizare 4. Tasta pentru afisarea intervalelor de service Tasta de resetare pentru kilometrajul zilnic .. CD CD Avertizare! • Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata orificiilor de admisie a aerului lnrautatesc actiunea de racire a lichidului de racir e. Evita]i turatiile inalte.. . fie ca niveJuJ lichidului de raclrs este prea scazut => pagina 34. Cand contactul este pus.. _ &ATENTIE! • Luati in considerare indicatiile => pagina 306. Pentru a evita aparitia defe ctiunilor la motor... "Lucrarile in compartimentul motorulul". lnsearnna ca motorul nu a atins inca temperatura de functionare....aratele de bard ® @ ® . lnseamna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare... indicatorul poate sa oscileze spre dreapta... accelerarea puternica si solicitarea intensa a motorului..... indicatoarele din tabloul de bord sunt iluminate.. exista pericolul unei supraincalziri a acestuia! • Spoilerul frontal asigura de asemenea 0 buna distributie a aerului proaspat in timpul deplasarii. in cazul solicitar!i puternice a motorului 9i a unor temperaturi exterioare ridicate. 3 functioneaza numai cand contactul motor este pus.. Acest lucru este normal. • Nu deschldeti nlciodata capota motorului daca auziti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire . Indicatoarele 9i scalele vor fi luminate la aprinderea luminilor..•. in cazul temperaturilor exterioare ridicate 9i a solicitarii puternice a motorului. in cazul deterior arii spoilerului.. Zona norrnala Motorul a atins temperatura de functionare cand acul indicatorului segase9te in zona centrals a sealei..js Comenzi echipa~i mente ..de pe ecranul tabloului de bord nu se aprinde. la un regim de conducere normal.. ...

ie selectata 0 treapta superioar a de viteza. <D ~ Avertizare! CD Fig. pozitia "D" pentru cutia automata de viteze sau trebuie luat piciorul de pe pedala de acceleratie. orelor in sens a regia indicatorul a regia indicatorul Reglarea minutelor Apasa]i tasta MODE pana cand indicatorul eli peste. fig. lnceputul zonei rosii rnarcata pe turometru reprezinta pentru toate treptele de viteza turatia maxima adrnisa a motorului In conditii normale.lnainte de atingerea acestei zone trebu. ~ . 4 Imagine din tabloul de bord: Ceasul digital lndicatie pentru mediu Reglarea orelor Apasati tasta MODE. respectiv un ceas cu semnal. trebuie sa selectati 0 inferioara de viteza. pentru invers. treapta Reglarea ceasului digital ~i a datei Autovehiculul este echipat cu un ceas cu cuari. Apasatl tasta minutelor - +. orelor Treeerea la timp Intr -o treapta superioara de viteza va va ajuta sa econornisiti carburant sl sa evitati zgomotele de functlonarel a clipeste. orelor. indicatorul Apasati tasta +. La 0 turatie mai mica de 1500 rotatii pe minut. pentru a regia indicatarul arelar.Aparatele de bord l?i larnptle de control Turometrul Turometrul indica numarul de rotatii ale motorului pe minut. pentru Apasati tasta -. Indicatorul turometrului => pagina 14. 3 se poate afla In zona rosie a sealei numai pentru putin timp: Pericol de avarie la motor! Ineeputul zonei rosii a sealei depinde de fiecare motor.

pentru a regia indicatorul Oprirea afi!?arii datei anului. in carnpul de afisare apare simbolul de receptie al ceasului cu semnal (turn de receptie cu undel =:> fig. acest lucru se va face dupa cum am descris la =:> pagina 16._ => pagina 14.js ® Comenzi~i echipamente . Minutele sl data nu pot fi modificate manual. Fig. pentru a opri aflsarea datei.Apasati tasta MODE. . indicatorullunilor clipeste. Afi!?area datei . iar ora $i data sunt memorate. Daca este necesara reglarea ulterioara a orei si a datei. 5.Apasati tasta MODE pana cand indicatorul minutelor in Valabil pentru autovehicule!e: ech. zilei. .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand clipeste lntregul camp de afisare a datei.fig. .pentru a regia indicatorul .ciind af isajul nu mai clipeste. ceasul trebuie reglat manual. Cilnd va deplasati lntr-o zona cu alt fus orar. .Apasati tasta -. prin apasarea tastei CHECK se poate cupla pentru ciiteva secunde ceasul digital cu afisarea datei §i kilornetrajului.Apasat: tasta -.Apssati tasta + sau . Procesulde reglare al datei este incheiat. In regim de functionare "ceas cu cuart cu semnal". 3 Candcontactul motor este luat.Apasati tasta + sau . .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand cllpeste intregul camp de aflsars a datei. orei si date.pa:u ell ceas cu cuert cu semnal Ceasul cu semnal zilei clipaste. . Daca ceasul nu receptioneaza un semnal valabil. "Regia rea ceasului digital si a datei" . pentru a opri afisarea datei. Simbolul ceasului cu semnal se stinge.ratele de bord . Reglarea datei . lunii. dupa trei zile va intra automat in regim "ceas cu cuart". indicatorul anului clipeste.Apasati tasta MODE.pentru a regia indicatorul .Apasatl tasta -.Apasati tasta + sau . 5 Imagine din tabloul de bord: Camp de afisare pentru simbolul de receptie al ceasului cu semnal. pentru a regia indicatorul sens invers.

Un fototranzistor integrat In plansa de bord regleaza intensitatea luminii tabloului de bord (indicatoare si scale).Aparatele de bord !?ilampile de control lIuminarea aparatelor de bord Tahometrul cu kilometraj Aparotul indica viteza $i distanta parcursii.• Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnicl Kilometrajul din partea superioara indica distants parcursa de la ultima resetare a contorului. Apasa]i tasta -. iluminarea tabloului de bord se stinge.respectiv 1/10 mile.7 Imagine din tabloul de bard: Kilo· metrajul - Apasa]i tasta +. iluminarea consolei centrale ~i a ecranelor. parcurse in total. Astfel se pot masura distantele scurte. La unele tipuri de autovehicule inforrnatla este exprirnata In "mile". 7. Acest lucru 11 va determina pe conducatorul auto sa aprinda la timp lumina de Intalnire . Kilometrajul din partea inferioani3 Kilometrajul din partea de jos indica kilometrii.6 lIuminarea instrumentelar de bard Fig. iluminarea instrumentelor de bord (scale ~i indicatoare) functioneaza. Distants parcursa este redata In kilometri (krn). Fig. Kilometrajul din partea superloars poate fi adus la zero prin apasare a tastei de resetare ~ fig. pentru a marl luminozitatea. ~ . Cand luminile sunt stinse iar contactul este pus. Cu cat lumina ambientala seade. cu atilt se va reduce si intensitatea luminii tabloului de bod. respectiv milele. Ultima clfra indica distantele de ordinul 100 metri. pentru a reduce luminozitatea. Cand lumina arnbientala este foarte scazuta.

ceasul digital cu data ~i kilometrajul. Rernediati imediat defectiunea. 8 se poate afisa. 8 Imagine din tabloul de bord: Tasta CHECK tastei CHECK se pot executa urrnatoarele operatii: CD Avertizare! Nu circulatl niclodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Lipsa de combustibil determine tunctionarea necorespunzi'itoare a motorului (rateuri in aprinderel.ratele de bard Afi:. piina la 0 viteza de 5 km /h. pentru ciiteva secunde. Aceasta indicatie trebuie sa va arninteasca sa alirnentati. Cand indicatorul atinge zona de rezervii..ia kilometrajului Ciind contactul motor este luat. Capacitatea rezervorului :::)pagina 370. Astfelin instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears. Din acel moment in rezervor se mai gasesc cca. prin apasarea tastei CHECK~ fig. ~ .js Reglarea ceasului digital :. Verificarea functiilor se poate face cu motorul pornit sau oprit. pe ecranul tabloului de bard ~ pagina 37se aprinde simbolul 1]1. 8 .aj e avarie d la tabloul de bord. Acest lucru se lntarnpla in perrnanenta.10 litri carburant. Prin apasarea tastei CHECK cilnd contactul motor este pus.js Daca apare 0 detectiune Tasta CHECK Rezerva de carburant Indicatorul tunctioneazs numai ciind contactul motor este pus. Pornirea executarii controlului (Control Auto-Check) Controlul Auto-Check ~ pagina 31 verifica starea anumitor functii si componente ale autovehiculului. in ciimpul de afisare al kilametrajului zilnic va aparea permanent mesajul dEF ..i defectarea catalizatorutui. cand contactul motor este pus. chiar si in timpul deplasiirii. "executa rea procedurii de control" se poate lansa si manual.. este precizta in Datele tehnice Cu ajutorul Fig. Acest lucru poate duce la supralncalzirea :.

abia dupa 500 km.• Fig. Daca se doreste verificarea acestei f'unctii la autovehiculele noi. "Pragul de avertizare 2: Functia" se poate regia numai cand contactul motor este luat . in primii 500 km.Ie de control Apelarea indicatilor de deplasare Cand pe ecran clipeste un simbol de prioritate 1 :::::> pagina 31 sau cand apare un avertisment in legatura cu defectarea unei lamp! :::::> pagina 38. se va afisa distanta rarnase pilna la efectuarea urmatoarei lnspectii service. prin scurta apasare pe tasta CHECKse pot afisa din nou indicatiile respective pentru conducere. De exemplu: Opriti motorul. cat si cu motorul oprit. Distants rarnass se va actualiza la fiecare punere a contactului. respectiv dupa efectuarea unei inspectil service. Reglarea pragurilor de avertizare Indicatorul intervalelor de service Afi$area intervalelor service aminteste asupra urmatoorei inspectii service care trebuie eiectuata.9 Imagine din tabloul de bord: Afi~area intervalelor de service Afls are a distantei rarriaae Prin scurta apasare pe tasta Service cand contactul motor este pus. Pragul al doilea* de avertizare viteza :::::> pagina 40. Aceasta operatiune se poate realiza atilt cu motorul porn it. ~ CD . verificati nivelul uleiului lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. 5 secunde.» pagina 39. SERVICE IN ----. "Pragul de avertizare 1: Functia" in timpul deplasarii. termenul de executare a lnspectiei service apare. insotit de urrnatorul mesaj. Prin apasarea pe tasta CHECKse poate regia primul prag de avertizare vlteza.KM """ ZILE Acest lucru este valabil liii la autovehiculele cu "Long Life-Service".

Tasta reset Cu ajutorul tastei de reseta re 0. la punerea contactului motor. Resetarea afi~ajului intervalelor de service ® se executa • Se apasa tasta Service => pagina 20. Daca inspe ctia service nu a fost efectuata de un dealer de specialitate. apare urrnatorul mesajpe ecran. 5 secunde pe ecran va reveni efisajul normal. ® IN --. 5 secunde pe ecran va reveni afisajul normal. indicatille afisaiului intervalelor de inspactii service raman memorate.Atentlorrare Service Dela 2000 kilometri inainte de atingerea datei de efectuare a inspectie service.• • Se apasa tasta Reset pana cand mesajul SERVICE se aflseaza in display. Distants ramasapana la urrnatoarea inspectie service este actualizata la fiecare punere a contactului pana la atingerea termenului prevazut. fig.km respectiv Service!' . Dupa cca. Data efectuarii service-ului Dacaimediat dupa punerea contactului.0" => pagina 20. inseamnil cil data Iirnita pentru prezentarea la service a fast atinsa. deoarecese poate ajunge la afisar! eronate.• Dupscca. se va iesi din regimul de resetare. 9 §i se pune contactul. se afiseaza mesajul SERVICE!. SERVICE IN 2000 KM --.ZILE sau Service! CD Prin apasarea pe tasta de resetare se va reseta afisajul intervale lor de inspectii service => pagina 20.ZILE • Daca se de conecteaza bateria. afisajul se rasstsaza astfel: • Se ia contactul motor. dealerul Audi va aduce afisajul la zero. • Daca exists 0 defectiurie de prioritate 1 (sirnbol rosu). Pe ecran apare unul din urmatoarele mesaje: Service in---. 9 urmatoarele operatii: Resetarea kilometrajului zilnic Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnic) => pagina 18 se poate aduce la zero prin apasarea pe tasta de resetare. fig. Resetarea afi~ajului Dupaefectuarea inspectiel service. Comenzi si echipamente .KM-- Dacatasta de resetare nu ese actionata in decurs de 5 secunde. (IJ lndicatie • Nu resetati afisajul intre intervalele de inspectii service. Pentru aceasta afis ajul intervalelor de inspectii serivce trebuie sa se gaseasca in regim de resetare . selectarea afisar!i distantel ramass nu se poate efectua .

~ pagina 23 ate Sistemul airbag Imobilizatorul electronic ~ pagina 24 Sistem de control viteza Instalatle semnalizare rernorca antiblocare (ABS) ~ pagina 24 ~ pagina 24 . respectiv defectarea anumitor echipamente ole autovehiculului.ratele de bard Larnplte de control Imagine generala lsimpi!e de control indica fun ction area. Fig. 10 Tablou de bord cu larnpi de control Sistemul de control al gazelor evacu.

sistemul trebuie verificat de urqenta de un dealer Audi. secunde la punerea (CD) Avarie frana. frana de stationare actionata lnstalatia de semnalizare (dreapta) Daca lampa de control ~ nu se stinge sau se aprinde.avertizareljs rn &ATENTIE! lndicatie Daca exista 0 defeotiune. Avariile in functlonare vor aparea pe ecranul tabloului de bord sub forma unor simboluri rosii (prioritate 1 ._ Lumina de drum Lumina pozitis Comanda motor (alternativ cu ~) instalatia de prelncalzire => pagina 26 Sistemul airbag ~J Lampo de control supraveqheazii sistemul airbag $i sistemul de tensionare a centurilor de siqurantii: => pagina 26 => pagina 27 => pagina 27 Lampa de control ~ se aprinde pentru cateva contactului motor. _ Comenzi ~i echipamente . insaamna Gil exists 0 defectiune in sistem. Adresati-va urgent unui dealer specializat pentru remedierea defectiunii.pericoil sau galbene (prioritate 2 .ratele de bard Lampa avertizare centuri de sig uranta lnstalatia de semnalizare (stanga) Programul electonic de stabilitate (ESP) => pagina 25 Sistemul de control e~apament 0 al gazelor de => pagina 25 => pagina 26 Lampa de control 0 indica 0 defectiune in sistemul de evacuare a gazelor. Altfel exista pericolul ca in situatia unui accident sistemul airbag sau de tensionare a centurilor de siguranta sa nu se activeze. clipeste sau palpaie in timpul deplasar!i. FunctiaAuto Check => pagina 31 supravegheaza 0 serie Intreaqa de functli. Acest lucru este valabil ~i daca larnpa de control nu se aprinde la punerea contactului.

uati in considerare => pagina 34.r pentru au lovehicule!e: echipate ell dispozittv de remorcere Instalatia de semnalizare a remorcii ¢\~ Lampo de control clipeste 10 punereo contoctului motor c6nd remorco este cuplatii. Daca 0 larnpa de semnalizare de la rernorca sau de la autovehicul este defecta. lndlcatil suplimentare referitoare la ASS => pagina 265_ Cand in sistemul ASS exists control ESP._ Autovehiculul poate fi franat cu sistemul normal de tranare . 0 defectiune se aprinde lampa de Defectiuni in intreaga instalatie de franare veteb._ Lampo de control supraveqheaza sistemele ABS $i Lampa de control B se aprinde la punerea contactului motor cateva secunde. trebuie sa existe 0 defectiune si in sistemul de franare => &.js Daca lampa de control ASS se aprinde B odata cu lampa de control a sistemul uide franare (0 => pagina 27 (cand frana de stationare nu este actionatal. lndicatii suplimentare referitoare la EDS => pagina 263. lampa de control incepe sa clipeasca continuu. La punerea contactului are loc 0 apelare automata a datelor cheii autovehiculului. Defectarea sistemului EDSva fi sernnalizata prin aprinderea larnpl! de control a ASS B. Adresati-va urgent unui dealer specializat. (ABS) fa Lampo de control indica concordanta dintre dotele outovehiculului $i cheio de contact oriqinalii. ~ .ratele de bord de control Imobilizatorul electronic ~ Sistemul anti-blocare EDS. l. Lampa se stinge dupa executa rea unui procedeu de verificare. lampa de control nu clipeste. Lampa de control ¢'. Sistemul nu functtone eaa atunci carrd: • • • Lampa de control nu se aprinde la punerea contactului Lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde. Daca nu s-a folosit 0 cheie corespunzi'itoare. Tn cazul unei defectiuni la sistemul de friinare pe ecranul tabloului de bord apare simbolul ID. Adresatlva urgent unui dealer specializat. Autovehiculul nu poate fi pus in furictiune => pagina 58. tnsearnna ca nu numai sistemul ASS este defect. Lampa de control se aprinde in timpul deplasarii. motor.~clipeste cand semnalizatoarele sunt in functiune numai daca remorca este cuplata In mod corespunzator la autovehicul. Defectarea bloc arf electronice a diferentialului (EDS) EDS functioneaza lrnpreuna cu ASS. Aceasta corespondents va fi confirmata prin scurta aprindere a lampii de control Q.fara ASS. Valabi! pentru au tovehiculete: echip ate GUsistern tie control e! vitezei Sistemul de control al vitezei -(-) Lampa de control (» din tabloul de bard se aprinde can d sistemul de reglare se gase§te in regim de reglare.

_ _ ve. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare.: cu ESP Programul electronic de stabilitate Valabilpenue au tovebiculele: ectnpate cu lampe control pentru centurile (ESP) ~ Lampade control a centurilor de siguranta ~ Lampode control otentioneaza asupra utiliz6rii centutilor de siquranto Lampade control se aprinde dupa punerea contactului. Daca 0 larnpa de semnalizare de la remorca sau de la autovehicul este defects. timp de catevasecunde. defectiunea poate sa provina de la defectarea sistemului ABS.Perico!! Deplasati-va cu atentie pana la urrnatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. Acest lucru nu este valabil in cazul functlonaril cu rernorca. Se aprinde cand ESP este deconectat. Carid sunt activate luminile de avarie. • Se aprinde in cazul unei defectiunl a ABS.tele de bard 11ATENTIE! • tuatl in considerare lndicatllle de la => pagina 306. Dad! lichidul se alia sub marcajul MIN" nu continuati deplasarea . Acest lucru poate duce la deraparea partii din spate a autovehiculului . lndicatii suplimentare referitoare la centura de siquranta ~ pagina 224. Instalatia de semnalizare ¢¢ Lampo de control clipeste 10 activo rea sistemului de semnolizare. opriti imediat autovehiculul ~i verificatl nivelullichidului de frana. Se aprinde dupa deconectarea bateriei. I Comenzi ~i echipamente . • Daca nivelullichidului de franii este in ordine.et»: peru r. lampa de control clipeste de doua ori mai repede. Oeca 0 larnpa de semnalizare este defecta. lampa de control nu ctlpeste. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de franii. lndlcatil suplimentare referitoare la instalatia de semnalizare => pagina 81. pentru a atentiona asupra utilizarii centurilor de siqurante. in functie de directia de deplasare se aprinde lampa de control din stanqa ¢ sau din dreapta ¢. _ Lampo de control supravegheaz6 programul electronic de stabilitate. defe ctiune a ESP. "Lucrarile compartimentul motorului". 2 secunde. clipesc simultan ambele Iarnpl de control. deoarece ESP functioneaza irnpreuna cu ABS. Lampa de control @ are urmatoarele functii: • • • • • Clipeste in timpul deplasarii cand ESP intervine in reglare.pericol de accident! Solicitati aslstenta de specialitate. in • in cazul in care lampa de control a sistemului de franare ill se aprinde impreuna cu lampa de control ABS B. Se aprinde la punerea contactului Se aprinde daca apare 0 t cca.

trebuie sa opritl imediat autovehiculul §i motorul.• rn lndicatie .Pericol de avarie la motorl a Daca lampa se aprindeln timpul deplasaril. Lampa de control se stinge cand instalatla este din nou in stare norrnala de function are. se aprinde lampa de control ~D.. Lampa de control aprinsa . Dupa deconectarea si reconectarea bateriei. Valabf perrtru autcvehicule!e: echipate eli rnotoaro pe benzine Comanda motoruluiEPC Lampo de control supraveqheazii comanda motorului. Deoarece in aceasta situatle bate ria autovehiculului se descarca. motor. lampa de control se aprinde dupa punerea contactului motor.ln ace asta situatie puteti reactiva ESP prin luarea si punerea contactului. lridicatli suplimentare referitoare la lumina de drum => pagino 81. se aprinde la <D Avertizare! Daca in timpul deplasar!i se aprinde §i simbolul de avertizare'&' (defectlune sistem raclrel de pe ecranul tabloului de bord => pagina 34. poate urma 0 deconectare a lnstalatlei irnpusa de sistem. lnforrnatii suplimentare referitoare la ESP => pagina 262.00. lampa trebuie sa se stinqa.Dad lampa de control se aprinde imediat dupa pornirea motorului. In cazul motoarelor pe benzina. se aprinde cand lumina de pozitie este Daca lampa de control (3 se aprinde in timpul mersului..• . Lam pa de control EPC (Electronic Power Controll punerea contactului. pentru controlul functiei. Motorul trebuie verificat urgent de un dealer Audi . Lampa de control [3 se aprinde la punerea contactului motorul a porn it. Pompa lichidului de racire nu mai este actionata . trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neaparat necesari.• Lumina pozttle Alternatorul 0 Lampa de control indica 0 deiectiune 10alternator sau o avarie In sistemul electric al autovehiculului.• Lumina de drum ~D Lampo de control se aprinde ecru! lumina de drum este aprinsii. Pentru a se stinge lampa. este de ajuns sa va deplasati putln §i sa miscatl usor volanul. Cand lumina de drum este aprlnsa sau cand este activat claxonul luminos. Cand :00: Lampo de control se aprinde cand lumina de pozitie este aprinsii. in mod normal va puteti deplasa pana la eel mai apropiat service. lnsearnna ca exista 0 defectiune la comanda motorului.

Cand motorul este cald. Motorul trebuie verificat urgent. respectivcand tem peratura exter io ara este de peste +8 'C. _ [lJ lndicatie defectiune • Daca lampa se aprinde in timpul deplasarii. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifiea nivelulliehidului de frana . inseamnil cil nivelulliehidului de frani! este prea scazut . lnsearnna ca exisa 0 la comanda motorului. lampa de control se aprinde numai cca. nu continuatl deplasarea.Pericol! Deplasati-va cu atentie pana la urmatorul dealer Audi ~i remediali defecliunea. • Dacala punerea contactului lampa de control nu se aprinde. semnalul de avertizare pentru frana de statlonars ~ pagina 32 devine activ dacs rulati mai mult de 3 secunde cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata eu lampa de control ABS._ lnstalatla de fr ariare (CD) Lampade control clipeste cand nivelullichidului de Frana este preo scazut. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. opriti autovehiculul sl verificati nivelullichidului de Irana => & ~ pagina 317. Acest lucru poate duce la deraparea partll din spate a autovehiculului .s-ar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. sar putea ca in sistemul de prelncalzire sa existe 0 defectiune. in plus. Comenzi ~i echipa- mente . Frana de stationare actionata Lampa de control «(j) se aprinde §i atunci cand frana de stationare este actionata. Solicitati aslstenta de speeialitate. • Daca lampa de control a sistemului de franare nu se stinge sau se aprinde in timpul deplasi!rii. mY este apr in sa.Pericol de accident! Opriti autovehiculul. 1 sec. &ATENTIE! • Luati in considerare indicatille de la ~ pagina 306.ratele de bard ValabH pentru autovehlcu!e!e: echipate cu rnotoare diesel lnstalatia de prernc alzire W Lampa de control se aprinde atat timp cat preincatzirea tunctioneoza. lnseamna ca instalatia de preincalzire functioneaza. cand existii 0 deiectiune in sistemul ABS sou cand trona de stationore este octionatii. Cand lampa de control La defectarea sistemului ASS se aprinde lampa de control ASS €I impreunil cu iampa de control a instalatiel de franars (CD) ~ &. Motorul trebuie verificat urgent. "Lucrarile in compartimentul motorului". Motorul trebuie pornit imediat dupa stingerealarnpii de control ~ pagina 153. Dacillampa de control clipeste (CD) tcand frana de stationare este dezactivatal.

Va inforrneaza intr-un mod simplu si comod despre starea actuala de functlonare. 11 Cockpit Ecran in tabloul de bord Afisaje radio Afi~are temperatura exterloara => pagina 29 => pagina 30 => pagina 30 => pagina 31 => pagina 162 => pagina 169 => pagina 37 ~ FIS este centrul de inforrnatii al autovehicululi dvs. Utilizarea sistemelor de n aviqatie Audi* respectiv Telematik Audi* este dsscrisa intr-un manual separat. Cutia de viteze automata cu 5 trepte-pozittile selectorului Pozitille selectorului Avertizare viteza de viteze multitronic® . 11. lnforrnatiile FIS vor fi afisate pe ecran in mijlocul Cockpit-ului => fig. inforrnatiile vor aparea pe ecranul tabloului de bord in culori. inforrnatiile ecran abia dupa selectarea unei trepte de viteza . Fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FISl Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Introducere Generalitat:i Sistemul de informore a conducatorului auto (FIS)din tobloul de bord este centrul de atisare a iniormotiitor despre outovehicul. in atar a de aceasta. Telefon. La autovehiculele cu sistem de naviqatie Audi * respectivTelematik Audi*.• rn lndicatie apar pe pentru autovehicule!e: in echtpare standard Tablaul de bard (echipare standard> tniormatiile octuole despre storeo de tunctionare a outovehiculului vor fi otisate In mijlocul Cockpit-ului. Telematik si Navigatie in cazul in care acestea fac parte dinechiparea autovehiculului. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. conducatorului auto Ii vor fi furnizate date des pre Radio. Astfel puteti afla dlstanta ramasa pana la urrnatoarea verificare service pentru efectuarea rnasurilor preventive de lntr etinere si multe altele.

• de pe ecranul Comenzi§i echipamente . cand aparatul de radio este pus in functiune (depinde de echiparea autovehicululuil. 12 Ecran: lntormatii suplimentare radio Daca functia Auto-Check nu afiseaza nici 0 defectiune de prioritate 2. Aceste aflsa]e apar suplimentar.lare Afisarea ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina32 ~ pagina 20 Calcutatorul de bord ~ pagina 42 Bro~uril separata Telefon §i Telematik* intervalelor de service • Aflaajele radio • Valabi! pentru autovehiculele: echipate ell FtS cefcutatcr bent Sistemul de informare a conducatorului auto cu calculator de bord Afi~aje radio Aflsare tem perature exterioara Atentionare u~i ~i capac portbagaj Cutia de viteze automata selectorului Pozitiile selectorului Avertizare vitezil Control Auto-Check lndicatiile de deplasare Avertizare frana de statioriare fisarea intervalelor Controlul detectarti de service lampllor cu 5 trepte-pozttiue ~ pagina 29 ~ pagina 30 ~ pagina 31 ~ pagina 162 ~ pagina 169 ~ pagina37 ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina 32 ~ pagina20 ~ pagina 38 de viteze multitronic® Fig. respectiv fr ecventa postului §i inforrnatii suplimentare.Sistemul de informare a conduccHorului auto (FIS) Control Auto-Check lndicatlile de deplasare Avertizare frana de statior. va fi afisat numele postului ales. pe liinga informatii!e radioului . dupa stingerea mesajului "OK".

lnainte de afisarea temperaturii. 13 Ecran: Afi~are temperatura exterioara rn lndicatie Distanta accesibila Atisarea distantei accesibile ajuta 10planificarea traseufui. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. Cand autovehiculul stationeaza sau ciind se deplaseaza cu viteza foarte mica.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Indicatorul temperaturii exterioare &ATENTIE! Nu folositi niciodata afisajul temperaturii exterioare pentru a vii convinge de existenta poleiului pe sosele. Fig. temperatura exterioar a va fi afisats In al doilea rand . temperatura extericara va fi afi!?atii tot In of => pagina 137.• Fig. din cauza radia tiilor de la motor. 13.Avertizare asupra existentei poleiului! La afisarea datelor de naviqatie. Daca selectati afisar ea In of (Grad Fahrenheit). La temperaturi mai scazute de +5 'C. 14 Ecran: Distants accesibila ~ . tem peratura afisata poate fi putin mai ma re dacat cea reala. afisajul apare numai dupa selectarea unei trepte de viteza. Temperatura exterioara va fi afisata pe ecran la punerea contactului =:> fig. apare simbolul unui cristal de gheata. Luati in considerare faptul ca ~i la temperaturi de +5 °Cpoate exista polei . la autovehiculele cu lnstalatie de climatizare. Astfel conducatorul auto este ateritioriat asupra existentei poleiului.

Acest lucru se lntarnpla In psrrnanenta. In imagine => fig. In culori galbene respectiv reparatiile urgente sau lucrart!e de pe ecranul tabloului de bordo Se vor auzi Aceste afisaje vor aparea In functie de priosi rosii. distants va fi mai mare . service va vor fi afisate semnale suplimentare. pe ecran va clipi zona respective a pozei. Candeste deschisa capota motorului.icomponente ale autovehiculului.capota motorului :. Comenzi ~i echipa- Controlul Auto-Check verifies starea anumitor functil :. capota motorului sau capacul portbagajului. respectiv capacul portbagajului. 15 Ecran: Atentlonare usi ~i capac portbaqa] Fig. fig.icapacul portbagajului sunt Inchise eomplet. simbolul se va stinge.i care u:. Simbolul va indica :. daca este deschisa eelputin 0 usa. Caleulareadistantei se face pe baza consumului de carburant din ultimii 30 km. Cand conduce]! economic. 14.. De In data ce toate usile.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Peeeran distants apreciata apare In km => pagina 30. Totusi avertizarea va aparea din nou de Indata ce se va observa 0 modificare a pozitiei usilor sau capotelor .• Avertizare U!?i!?icapac portbagaj Control Auto-Check Introducere Fig.. Vet! fi informat asupra dlstantei pe care autovehiculul dvs.. cand contactul motor este pus. ~ mente . 0 mai poate pareurgecu cantitatea de carburant din rezervor ~i cu acelasi stil de conducere.. 15 este deschlsa usa conduciltorului auto :.• La autovehiculele echipate cu sistem de informare conducator si cu calculator de bord* afisajul avsrtizarii usilor si capacului portbagajului poate fi lnlaturat prin scurta apasare pe tasta calculatorului de bord => pagina 44.a(uai) este (suntl deschisa (e).iusa dreapta spate. chiar si In timpul deplasar!i.Jnforrnatia va aparaa din 10 In 10 km. 16 Ecran: Control Auto-Check Afisajul va aparea la punerea contactului motor. Avariile In f unctionare. ritate..

verificati functia . Daca apar defectiunl. _ 0 lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. iar cele galbene 0 avertizare. Pe deasupra. _ ecran pana cand friina de stationare va fi eliber ata. respectiv se va selecta 0 treapta de viteza. verlflcatl nivelul uleiului Verificarea furrctfllor: Cutia de viteze rnarruala La punerea contactului. 5 secunde. Daca Yeti apasa acum Tasta CHECK. pe ecran va aparea 0 inforrnatie de deplasare. pe ecran va aparsa urrnatcarea iridicatie: Opriti motorul. in anumite situatli. in locul mesaju lui OK vor aparea informatii cu privire la acestea._ Indicatii de deplasare Pe lango tiimpile de control $i simbolurile de pe ecranul tobloului de bord._ => pagina 31 pot fi apelate de catre conducatorul auto indicatii Valabi! pentr u autcvehiculele: echipate cu cutle de viteze manuals De exemplu pe ecran apare simbolul pentru 0 defectiune la presiunea uleiului de motor ~. Aceste indicatii de deplasare raman pe lndicatie de avarie. 16. Apelarea indicatilor de deplasare 1. pe ecran Avertizare frana de stationare Eliberati fr ana de stationare. pe langa simbolurile rosil vor aparea si indicatii pentru conducatorul auto. se va auzi un semnal sonor de avertizare si pe ecran va aparea urrnatoarea indicatie: Frana de statlonare actlonata Avertizarea aceasta se va activa. la aparitia unui simbol de prioritate suplimentare.are a conducatorului auto (FIS) Simbolurile rosii indica un pericol. Prin scurta apasare pe tasta CHECKiridicatia va aparaa din nou. Daca plecati din qreseala cu friina de stationare actionata. La avertizarea asupra unei lamp! defecte => pagina 38. cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. atunci cand va veti deplasa mai mult de 3 sec. fig. Daca functiile verificate sunt in regula. in cazul deplasarii cu friina de stationare actionats ~i inainte de selectarea unei trepte de viteza la autovehiculele cu cutie automata de viteza. nu pot fi reapelate. Daca nu apare nici OK si nici Auto-Check. vor apiirea $i diferite indicatii privind deplosoreo. In acelasi timp se va auzi un ton de avertizare. pentru ciiteva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. Pe deasupra. 00 lndicatie lndicatiile de deplasare Frana de stationare actionata ~i La seleetarea unei trepte de viteza in stationare se apasa pedala de frana. functia Auto-Check porneste executa rea unei verificari automate a functiilor.

). Sollcitati asistenta de specialitate.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabll pentru autovehiculele: echipete cu cutin de viteze autcmeta Verificarea viteze furic'tiilor: Cutia automata de Un simbol rosu semnallzeazii un pericol. Opriti motorul. Daca seleetorul de viteze se afla in pozitia P sau N. indicatia va disparea~i va fi afisate functia Auto-Check.. 16. s.. Daca functlile verificate suntin regula. functia Auto-Check porneste executa rea uneiverifica ri automate a fu nctiilor. verificati functia Detectlune instalatie de franare Nivelliehid racire prea seazut/Ternperatura liehid racire prea mare Presiune ulei prea scazuta Simbolurile roeil FRANA J. dupa aparitiaindicatlilor din partea superioara. Lapunerea contactului. fig. Verificati functia defects.• 0 Fig. (Ci:» => pagina 34 => pagina 34 indicatie de avarie. Dacaapar defectiuni. actionati pedala Dacase va seleeta 0 trea pta de viteza (R. LICHIDDE RACIRE ~ PRESUNE ULEI Simbolurile => pagina 35 rosii indica 0 defectiune de prioritate 1 (pericoll.15 sec.rn. va aparea mai intai indicatia: La selectarea unei trepte de viteza de friina.a. 17 Ecran: Avertizare nivellichid riicire - Opriti autovehiculul. D. daca este necesar. acestea vor fi afisate la cca. in stationare. pentru cateva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31.In acelasi timp se va auzi unton de avertizare. Dacanu apare nici OK ~i nici Auto-Check.d. .

• Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata cu lampa de control ABS. 2 secunde fieca re. Continuati deplasarea numai dupa stingerea simbolului . Cand sirnbolul s].• & ATENTIE! Continuare • Daca nivelullichidului de frana este prea scazut . Defectiune In instalatia de franare (CD) o detectiune 10instatatia de ttanare trebuie remediotii cat mai repede posibil.• . Opriti motoru I. pe ecran va aparea si una din urmatoarele lndicatii: Oprit] autovehiculul ~i verificati presiunea uleiului hidraulic Aterrtlel Avarie frana _ efectuatl _ Oprltl autovehiculul. Cornpletati daca este necesar cu lichidul de racire ~ pagina 316. Acest lucru poate duce la deraparea partil din spate a autovehiculului . Pe langa simbol. Daca exists mai multe defectiunl de prioritate 1. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare.soar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de frana. _ Vertflcatl Defectiune In sistemul de racire _L lichidul de frana ~i service (ABS) Detectiunile la sistemul de racire trebuie remediate imediat. pe ecran va aparea si una din urmatoarele indicatii: Opriti motorul ~i veriflcati lichidul de racire nivelullichidului de frana ~ pagina 317.Sistemul de informare a conducatorului auto IFIS) La aparitia unui simbol rosu se vor auzi treitonuri de avertizare consecutive.Pericol de accident! Nu continuati deplasarea. "Lucrarile in compartimentul rnotorului". de pe ecran cllpeste. lnseamna d ca exists a detectiune la instalatia de franare. Simbolul va ramane aprins pana cand defectiunea va fi rernediata. La defectarea sistemului ABS se aprinde lampa de control ABS B lrnpreuna cu simbolul de avarie al instalatiei de franare ill => 6. !?ivor fi vizibile cca. fie ca nivelul lichidului de racire este prea scazut. &ATENTIE! • Luati in considerare lndicatlile de la => pagina 306.Perico!! Deplasati-va cu atentie pan a la urmatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. tnssarnna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare. Pe langa simbol. ele vor aparea pe rand. I Daca simbolul (CD) e pe ecran cllpeste. Solicitati asistenta de specialitate. Opr lti autovehiculul. Verifica]i nivelul lichidului de racire => pagina 315.

s- Nivel ulei motor corect Daca simbolul ~ clipeste eu toate ea nivelul uleiului este coreet. cauza defectiunii poate fi defectarea ventilatorului de racire. CD Avertizare! Nu va deplasati mai departe. Nivelul uleiului motor este prea scazut Dad nivelul uleiului motor este prea scazut.js Avertizarea asupra presiunii uleiului ~ nu reprezinta 0 indicatie despre nivelul uleiului.Perieol de defectare a motorulul. Comenzi~i echipamente . verificati nivelul uleiului . De aceea. pe ecran este prea scazuta. asistenta de specialitate. nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate .Sistemul de informare a conduditorului auto (FIS) - Solicitati asistenta de specialitate. Nu lasati motorul sa tunctioneze in regim de mers in gol. cornpletati cu ulei =:> pagina 313.• rn lndlcatle Defectiune In sistemul de presiune a uleiului motor't:::n in echipere standard Deiectiunile 10 sistemul de ungere a motorului trebuie remediate imediat.Opriti autovehiculul. solicltatl asistenta de specialitate. . Daca nivelul lichidului de raclre este in regula. § tnsearnna ca presisimbol.Verificati nivelul Solicitati uleiului motor => pagina 312.de preferat la fiecare alimentare . Daca simbolul unea uleiului ~ de pe ecran cllpaste.Opriti motorul. Daca se aprinde §i lampa de control a alternatoului ar putea sa fie rupta §i eureaua de transmisie. Nu continuati deplasarea. Pe langa va aparea §i una din urrnatoarele lndicatii: Opriti motorul. daca simbolul -b indica a defectiurie la sistemul de racire . =:> pagina 26. .

> Senzorul uleiului motor defect e deplasare sctlonata pagina 37 pagina 37 o Piscutele de frana uzate izare viteza 1 :::.> Reglare dlnarnlca a farurilor* defects Nivel apa spalare prea scazut :::.: Rezervii de combustibil prea Un simboi go/ben semnotizeaza Hezerva de combustibil 0 avertizare. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2.> pagina 38 poqino 38 pagina 38 :::. si vor fi vizibile cca.> . 18 Ecran. prea :::.> pagina 37 a '" "'D Placutele de frilna uzate re vtteza 1 Reglare dinarnica a farurilor* defects :::.> scazuta pagina 37 scazuta Rezerva de combustibil prea :::.> pagina 37 I catl nivelul uleiului motor :::. fiecare __ Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell F!S calculator de bore! Simbolurile galbene Fig.> scazuta Verlficati nivelul uleiului motor Senzorul uleiului motor defect :::. 2 sec. La aparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. Verifica] i functla afisata cat mai repede posibil. ele vor aparea pe rand.Sistemul de informare a conduciHorului auto (FIS) Simbolurile galbene Un simbo/ go/ben semnalizeazii 0 Simbolurile gal bene indica a defectiurie de prioritate 2 (avertizarel. overtizore.> pagina 37 41D :::.

~i vor fi vizibile eea. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. Heduceti viteza ~ pagina 39. pentru verifiearea placutelor de frana fata (~i din motive de siquranta ~i spatel. Alirnentati cat mai repedeposibil ~ paqina 302. Adresati-va unui service pentru a efectua repararea defectiunii. 8-10 litri earburant. Din motive de slquranta verificati nivelul uleiului la fiecare alimentare ~ pagina 312. _ Lumina de deplasare automata defecta tiP Cand se aprinde simbolul (j8:-'._ e Comenzi ~i echipamente .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Averti zare viteza 2 ~ paqina 38 Senzorul nivelului uleiului motor defect ~ Carid aeest simbol ~ . Verificati functia afisata cat mai repede posibil. Ciind simbolul ~ se aprinde. _ Rezervade carburant este scazuta 51 Uzarea garniturilor de frana din fata Ciind acest simbol j]) se aprinde prima data. adresati-va unui dealer speeializat ~i verifica]i senzorul de presiune a uleiului._ Controlul defectarii lampllor ~ pagina38 Simbolurile galbene indica 0 defectiuns de prioritate 2 (avertizarel.fiecare. Valebf peutr u autovehicuie!e: echipate IUI111na de automata Laaparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. Inse arnna ea in rezervorse mai gasesc eea. _ Verific apl niveluiluleiului motor '!::r. lnsearnna ca viteza de deplasare a depesit viteza mernorata. inseamna ca lumina automata pentru deplasare este detecta._ Limita de viteza 1 e Carid simbolul se aprinde. ele vor apar ea pe rand. se aprinde.. Cornpletati eu ulei daca este necesar~ pagina 313.. 2 sec. verific a]i cat mai repede posibil nivelul uleiului motor ~ pagina 312._ a Cand se aprinde simbolul a ad resati-va unui atelier specializat.

In primele 5 secunde. apasatl scurt tasta CHECK.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! peruru autovahicule!e: echipate ell reqlare tarur: • • Regulatorul Starea bateriei Sistemul de reglare a farurilor este defect (<D Aprinderea simbolurilodtD indica faptul ca regia rea dinarnica a farurilor este defects. pe ecranul tabloului de bard va aparea urrnatoarea indlcatie: Cand simbolul. Daca se descopera 0 tampa defects.. "lnlocuirea siqurantelor". cornpletati cu apa pentru instalatia de spalare a parbrizului l?i pentru instalatia de curatare/spalare faruri* => pagina 324. Daca de exemplu este defects lampa de semnalizare stanqa spate.I FIS ~i calculator de bo-d Nivelul apei pentru spalare prea scazut 0 Contralul deiectarii kimpilor suproveqheazti iunctionarea iiimpilor autovehiculului.hipt1t0 ns si c alculatot de bo rd Defectarea lampilor ~ Valeb!l pentru au-ovehlcuela: echipata Cl. _ ValabH pontru aurovcnicure!o: €H. • Nu se face un contact. adresati-va verlficati urrnatoare!e componente: Cureaua de transmisie . Daca doriti ca indlcatia sa apara din nou. ~ unui dealer specializat §i Carid simbolul E:::3 se aprinde.p se aprinde. o • Tensiunea din baterie necorespunzatoare Va recornandarn sa efectuati reparatii!e necesare doar la un dealer de specialitate._ e Lampa cu lncandescents Valabi! pentru autovehicule!e: ectirca:e ell FIS 9i calculator de bord • Siquranta larnpli este "arsa" => pagina 357.uati In considerare sl lampa de control a alternatorului => pagina 26. Carid simbolul se aprinde. Cauza d efectiunii • poate fi diferita: este defects => pagina 360. Redu ceti viteza => pagina 39. cu F1S calculator de bord Lampa semnalizare stanqa spate Dupa 5 sec. _ Va. Adresati-va unui dealer Audi pentru a efectua repararea defectiunii.abil pantru aurovenlcuie!e: echinate Li mita de viteza 2 e. aceasta indicatie suplirnentara va disparea. impreuna cu aparitia simbolului pentru lampa defects ~ va fi afisat sl un text explicativ.js t. tnsearnna ca viteza de deplasare a depasit al doilea prag de viteza.

lnstalatia de avertizare viteza are douii praguri de avertizare*. Reglarea este vala bila pa na la luarea contactul ui.• Instalatta de avertizare viteza Introducere Aceasta instataiie de avertizore vitezo va ojutii sa mentineti viteza sub 0 anumita lim ita.i cand viteza de deplasare va depiis! pentru cel putin 10 secunde. Pericol de electrocutare! cca. 19. daca nu a fost modificata sau stearsa anterior.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) &ATENTIE! • tamplle cu incandescenta sunt sub presiune ~i pot exploda pericol de riinire! • in cazul liimpilor cu desciircare in 9az* (lumina xenon) trebuie sase acorde 0 atentie deosebitii tensiunii inalte. De indate ce viteza memoratil a fost depasita cu . 19 Ecran: Avertizare viteza stabitita lnstalatia avertizeaza conducatorul auto cand depaseste 0 viteza anterior. Viteza mernorata nu va fi astfe I stea rsiL • e Fig.. se va auzi un ton de avertizare. Va dlsparea in momentul in care viteza de deplasare va scadea sub valoarea vitezei memorate. viteza mernorate. viteza maxima poate fi reqlata in timpul d eplasa rii. cu 40 km/h. care functloneaza independent unul de celalalt si au functii diferite: • Pragul de avertizare 1 Pragul de avertizare 2 • • e => pagina 39 e => pagina 40 (I] lndicatie Independent de lnstalatia de avertizare vitezii. La pragul de avertizare 1. Pragul de avertizare 1: Functia Pragul de avertizare 1 poote ti modificat In timpul deptasatii. 19 apare la depasirea vitezei memo rate. Simbolul se stinge:. viteza maxima adrnisa trebuie observata la vitezometru . in acelasi timp pe ecran va aparea un simbol de avertizare => fig. Simbolul de avertizare viteza de pe ecranul pragului 1 => fig. 10 km/h.

Simbolul de avertizare viteza al pragului 2 apare pe ecran la d epasirea vitezei memorate. 20. Apasatl tasta CHECK mai mult de 1 secunda. sau pilna cilnd va fi stearsa. Acest lucru este necesar de ex. :. printr-o scurta apa sare pe buton. Sistemur de informare a conducatorurui auto (FrS) Pragul de avertizare 1: Reglare Valab!l autovehtculele: echipate ell FIS ~i calculator de bor e Pragul de avertizare 2: Functia Pragul de overtizore 1 se vo reglo de 10 tosto CHECK. Viteza ramane rnernorata pana in momentulln care va fi rnodificata. Spre deosebire de pragul1. la eliberarea tastei.. aeesta se va stinge numai carid viteza de deplasare va scadea sub viteza mernorata. Folo siti acest tip de memorare cilnd vreti sa vi se atraqa atentia in mod special asupra pastrarf unei anumite viteze. in acsasta situatis viteza poate fi rnernorata sau stearsa numai cu eontactul motor luat.ja e . Apasati scurt tasta CHECK =:> fig.20 Imagine din tabloul de bordo Tasta CHECK Memorarea vitezei maxime Deplasaji-va cu viteza maxima do rita. Faptul ca memorarea a fost realizata este confirmat.. Pragul de overtizore 2 poote fi modificot numoi cand contoctul motor este luot. _ e Fig.itergerea vitezei maxime Deplasati-va cu 0 vlteza de cel putin 5 km/h. printr-o apasare mai indelunqata. intr-o zona eu limite de vitezs sau in situatia in care exists 0 lirnita de viteza la folosirea pneurilor de larria. de scurta aprindere a simbolului de avertizare vitezs de pe eeran.

21. Pe eeran va aparea viteza rnernorata aeum. Apasati tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz => fig.. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 seeunde. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. 22 in sus sau in jos. Valorile apar In pasi de 10 km/h crescator sau descrescator. 21..i calculator de bord Memorarea vitezei maxi me l.uati eontactul motor. Pe eeran va aparea viteza actuala mernorata sau simbolul taiat al pragului de avertizare 2 daca nu exists 0 alta viteza rnernorata. Apasa]] Pragulde avertizare 2: Reglare Pragul de overtizore 2 va fi actionat cu ojutorul comutatorului din moneta de comandore 0 sterqiitoarelor de parbriz. pentru a modifiea valoarea existerrta. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. se va stinge lumina kiiometrajuiui §i a ceasului digital. CHECK ® Fig. eomutatorul' din maneta de actioriare a sterqatoarelor => fig. 22 pana cand pe ecran apare simboul taiat al pragului de avertizare 2. 21 Imagine din tabloul de bord: Tasta - l.ua]i eontaetul motor. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 secunde.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabilpentru autovehicu!e!e: echip ate eli t. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. ® ~tergerea vitezei maxime Fig. 22 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: intrerupiitorul de selectare a functiilor La 0 secunda dupa Tncheierea procesuiui de memorare. Comenzi i echipa~ mente . Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate.

distants acceslbila §i viteza vor fi exprimate in sistemul metric de unitati de rnasura. atisarea va fi facuta in sistemul englezesc de masurare . in functie de numarul => fig. 24 Ecran calculator de bordo Zona de memorare 1 ~ pagina 44 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 46 Puteti recunoaste ce zona de memorare este afisata pe ecran. 23 Afi~aj calculator de bordo Consumul instantaneu Urrnatoarele inforrnatii afisate pe ecra n: Distanta accesibila Durata de deplasare Consumul mediu Viteza medie Consumul instantaneu sunt preluate de calculatorul de bord §i Fig. consumul mediu. Datele dispozitivului de memorare a deplasar ilor singulare Izona de memorare 11 vor fi afisate. distanto accesibitii ~i durata de deplasare. La anumite tipuri de autovehicule pentru export. Fig. viteza medie sl consumul instantaneu vor fi afisate pe ecranul FIS in ordinea nurnita mai sus => fig. Valorile referitoare la consum Iconsumul instantaneu si mediu). Daca apare cifra 2.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Calculatorul de bord Valabil pentru autovebicutete: echinate cu FIS!?i calculator de bard Cele 5 infor rnatii. dlstanta accesibila. durata de deplasare. ~ . pentru autovehiculete: ccnipate c u t!S $i cnlculator do bord Memoria Calculatorul de bord este prev6zut cu doua dispozitive de memorare automate. 23.• Introducere Calculatorul de bord oierii iniormatii despre consumul mediu. cand pe ecran va aparea cifra 1 . 24 lnfatlsat invers Inegativl. consumul instantaneu. viteza medie.

ja Fig. consumul instantaneu => pagina 42. apasati scurt pe tasta reset. Memorarea datelor tuturor deplasarilor Memoriatuturor deplasari!or nu se va sterqe automat. se qiisest» in moneta de actionare a sterqiitoarelor de parbriz. 23) va fi ad usa la zero. Dad tin eti apasata tasta reset mai mult de 0 secunda. valoarea actuala (de ex. Daca deplasarea se lntrerupe mai mult de doua ore datele din memorie se vor sterqe automat. singulal"e Memoria deplasarilor singulare aduna inforrnatiile legate de deplasarede la punerea contactului motor pima la luarea contactului. repetat pe tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz se pot selecta urmatoarele zone de afisare: • • • • Memorie deplasilri singulare (zona de memorare 1) Memorie deplasilri totale (zona de memorare 2) Navigare/Telematik* Eeran stins []] lndicatie • Pentru a selecta intre diferitele zone de afisare. Memorarea date lor deplasihilor de memorare a vatab!t pentru autovehtculele: echipate ell §i calculator de bo-d Tasta Reset Tosto pentru selectarea atisajului. Dad deplasarea se reia in mai putin de doua ore de la luarea contactului motor.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) lnsearnna cil sunt afisate datele dispozitivului tuturor deplasilrilor (zona de memorare 2)."Astfel pute]l stabili sing uri durata de evaluare a inforrnatiilor de deptasare. fig. noile inforrnatii se vor aduna la cele existente piina atunei. 25 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: Tasta reset Apasand scurt. ~ .

. distants de carburant din Aducerea Aleqeti 30 km.• dorita. distantei se face pe baza consumului economic. lndicatie in care se deconecteaza din memorie bateria autovehiculului. 0 mai poate §i cu acelasi tras- Selectarea furrcplllor asupra cu canti- - Apasati In sus sau in jos pe comutatorul fig. .• inforrnatii!e Valabi! pentru autovahiculefe: echipare ell F1S:. • realizats de functia Auto-Check se va face - Apasatl cel putin functli 0 secunda tasta reset @. Cand conduceti va fi mai mare . cand Comandarea contactul functia apasare alarma este pus. reset: cand Urmatoarele • va'anil pentru autovehiculele: echipate cu FlS ~i calculator do bard pot fi aduse la zero de la tasta Durata de deplasare Comenzi ~i echipamente Colculotarul de bard este camondot de 10 dOUGcornutatoare din moneta de actionare a fjtergatoorelor de porbriz. Pe ecran distanta apreciata apare in km . va apar ea din 10 in 10 km. toate se vor sterqs . 26 Maneta de actlonare a ~tergiitoa· relor de parbriz: Elemente de cornanda calculator de bord Distanta accesibila Afi$oreo distantei occesibile ojuti: 10 plonificoreo eului. La punerea contactului va fi afiseta Prin scurta poate regia §i selectata pentru pe comutatoulr ® sau pe tasta ® se In cazul rn de deplasare => pagina 45.icelculatcr do bord Fig. functiei f'unctia la zero ®~ de carburant stil de conducere. Astfel vor fi afisate succesiv cele 5 functil ale calculatorului de bord.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) • Afisar ea defectiunilor ecranul este oprit. 26. Veti fi informat parcurge distantei tatea lnforrnatia Calcularea ultimii pe care autovehiculul din rezervor dvs. • Con sum ul mediu • Viteza medie calculatorului motor inainte durata de bard de luarea se poate contactului reset face numai motor.

0 Valabll peruru autovehicule!e: echipate eLI FIS !?. luaril unei pauze. durata fig. sa stabiliti viteza de la tasta deplasarilor => pagina 44. Daca vreti timp. de la 2:00. 26 pute]i deconecta Daca continuati minute. 26. sterqeti memoria de la tasta reset => pagina 44. noile valori singulare de douii ore datele din se lntrerupe se vor sterqe date lor Memorarea Daca deplasarea se lntrerupe memorie Memorarea Cand contactul vor aduna Alarma Dupa doua duratei duratei este luat. tuturor deplasarilor referitoare la durata noile de deplasare informatii se deplasarea. va puteti de carburant.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valebil pentru autovetucufe!e: ecntpste cu FIS f. fig.js ore de deplasare. Daca moment. Pe ecran apare consumul ultima adapta sterqer e a memoriei. 26 Memorarea Daca deplasarea memorie datelor @.i calculator de bord sau pe tasta reset Viteza medie ~ pagina 44. cifra zero.rn. Cu ajutorul In functie In acel punct de consumul ~ pagina 44. de pauza la 4:00. datele Cand continuati memorate. pe eeran apare In primii 30 krn. §tergeti memoria datelor medie In km/h de la ultima medie reset pentru 0 troseului. stilul de conducere mediu aiutii 10plonificoreo trasIn mediu de carburant acestui 1/100 km de la afisa]. Dupa sterqere. Pe ecran apare durata riei. alarma st erqere a memonoua faceti 0 pauza mai mare de 10 minute. Alarma pe ecran apare automat va atrage atentia de deplasare de deplasare. fig. Prin scurta apasare pe comutatorul de selectare alarma. deplasarilor mai mult automat. u rrnatoa deplasarea rea alarms sau faceti va aparea Afi$oreo vitezei medii ojuta 10plonificoreo mai scurta 6:00 s. singulare de douii ore datele din Daca vreti sa stabiliti consumul mediu pentru 0 noua durata de timp. tuturor deplasarilor referitoare la consumul mediu vor fi deplasarea. In calcul. la datele duratei Cand se continua Cand eontactul raman incluse afisajul necesitatii In acelasi timp eli paste si afisajul asupra este luat._ de 10 Daca Pe ecran apare viteza riei. Date tehnice .d.a. fig. Memorarea datelor se vor sterqe datelor deplasarilor mai mult automat. datele existente. . doriti sterqe]i de deplasare calcularii de la ultima sa se faca si apasatl sterqere tasta a memoreset ca lnceperea memoria de la un anumit Afi$oreo consumului eului. 26. se va ~terge. singulare de douii Memorarea Daca deplasarea memorie se lntrerupe mai mult ore datele din se vor ster qe automat. de deplasare raman memorate.ii calculator de bord Valabil pentru autovehicule!e: echipete cu F!S $i calculator de bord Durata de deplasare Consumul mediu Afi$oreo durotei de deplosore otroge atentia osupro luarii unei pouze.

js Fig. ultima valoare de consum aflsata se va pastra. 28 Ecran: Meniul delnceput ~ . 27 Consola centralii: Taste de comandii pentru seleetarea meniului Fig. Cand continuati deplasarea. consumul rnediu. Cand autovehiculul statloneaza. datele referitoare la viteza medie raman memorate. noile valori vor fi incluse in calcul. instantaneu ajut6 10 economi- Pe ecran apare consumul actual de carburant in 1/100km. Calcularea consumului se face din 30 in 30 metri. va puteti adapta stilul de cond ucere in functie de consumul de carburant. _ Introducere Valabi! pentru autovehicule!e: ec hipate ell FlS ~i calculator de bor d Consumul instantaneu Afi$area consumului sirea carburantului. afisajul va indica in primii 30-40 rn. Daca se selecteaza consumul instantaneu imediat dupa pornirea motorului. Cu aj utorul acestui afisaj.·• Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Memorarea datelor tuturor deplasarilor Afi~aj meniu Valabi! pentr u autovehicule!e: echipate eu Incalzir e in stauonare Cand contactul este luat.

29 Consola centra Iii: Tasta Menu Fig. Se pot efectuo apeliiri $i reg/oje. pot fi apelate de la meniu (de ex. Comandarea se face de la tastele de I meniu I din consola centra Iii => pagina 46. Cu ajutorul acestui meniu puteti selecta inforrnatiile care doriti sa fie afisate in display-ul FIS. lncalztrea/ventilarea in stationare"). 27. Meniul de inceput va indica diverse posibilitati Reglare Apelarea Meniu oprit Functia Ajutor _ de afisare: Valahil pentru autovehrcule!e: echinate ell lncalzire stationare Utilizarea meniului ( meniu Optiuni/e din meniu se vor otiso prin opasarea tastei I $i 0 butonului din consolo centrata. 30 Consola centra Iii: Functiile butonulu rotire/apiisare ~ .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Unelefunctii ale autovehiculului dvs. fig. Fig. Aceasta functie este valabila numai cand contactul este pus.

>i onfirmarea c Introducerea - Apasa]i butonul. fig. respectiv conflrrnati pute]i misca saqeata Valorile din meniu. 29 ~i ale butonului Apelarea • Service => pagina 20 Apelarea meniului Apasat: tasta Meniu oprit Pe ecran apar toate I Menu I.elo: eGhip~!tB ell incalzire in stetionere Tipurile de aflaaje Meniul de inceput 01 FIS otero 4 tipuri de otisaje.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Functil!e tastei rotlre/apasare ee I Menu I:::::> pagina 47. Functia Ajutor Functia Ajutor va ajuta la efectuarea selectarii corecte . Celor 4 tipuri corespund de afisa]e din meniul urmatoarele de inceput => pagina 46.• selectia facuta. afisajele care sunt afisats la autovehiculelefilril afisarea meniului. 281e functii: Reglare • • • • [ncalzlre/ventilare Ceasul in stationare" => pagina 50 => pagina 50 Calculator => pagina 50 Alarma (Avertizare vitezill => pagina 39 I . fig. datelor !. selectate respectiv vor fi afisate puteti in Rotind modifica culoarea reglajele existente. pagina 47. butonul rosie.• Selectare !?ireglare Apasa]i butonul. 30 fig. buton ului activati . Prin a pasarea valorile selectate Valabil pentru autovehlcu.

. 31 Display FIS: Meniu de inceput. fig. Pentru a parasi meniul Ajutor rotlti din nou butonul.ilpentru autovehiculele: ecrupate incalzire In stafionare ApeJareafunctiei ra Ajutor - Apasati tasta I Menu => pagina 46. .. Simbolurile din display au urrnatoarele sernnificatii: Bara de selectare Fig. Simbolul casuta Triunqhl in sus Triunghi in jos • Fig. Meniul Ajutor serveste la informarea dvs. Activa]i selectarea apasand butonul rotlre/apasare. este selectat Ajutor ./ L- Functia selectata Bifare III. Tnacest meniu nu sunt posibile reglajele.- Fundal rosu (activ) Selectat Neselectat Pagina anterioara Pagina urrnatoare o -1. 28.32 Ecran: Imagine generalii Ajutor Functia-Ajutor se apeleaza In felul urrnator: Comenzi ~i echipamente .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) ialalJ. Apare meniul de Tnceput FISdispune de 0 tunctie Ajutor Selectati de la buton functia Ajutor. I.

"Efectuarea reglajelor (partea 2)" . apasand simbolurile pentru "pagina urrnatoare" sau "pagina anterioara". selectat Calculator Efectua]! reglajul dupa cum urrneaza: Apasati tasta (Menu ].• Fig. In caz de necesitate. Apasatl butonul. Dacii selectati meniul Calculator !iii il activati prin rotirea butonului. Botitl butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosie) ~ fig. 28. vor apiirea doua nivele de calculator (calculator 1 9i calculator 21. Vor aparea to ate meniurile. Apasati butonul. 33 Ecran: Meniu Reglaje. rasfoitl. 33. fig. Selectati din nou nivelul dorit 9i actlvatl-l de la buton. Continuare => pagina 51. Apare meniul de tnceput ~ pagina 46. Hotiti butonul pe Reglaje. - .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell incatzire in stationare Efectuarea reglajelor (partea 1) Reg/oje/e din FIS se foe prin intemediu/ meniului.

35 Ecran: Meniu Calculator 1. la reglarea datei. 34. Hoti]! butonul pe INAPOI. Activati sau dezactivati functia selectata prin plasarea simbolului "bifare": (pentru "da") simbolul "casuta bitata".onere Efectuarea reglajelor (partea 2) Botiti butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosiel => fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi!pentru eutcvel-icule!c: echipate elf incalzire stet. 34 Ecran: Meniu Calculator 1. trebuie introduse ~i valori in cifre. de exemplu. => fig. _ Fig. inapoi selectat Efectua]ireglajul dupa cum urrneaza: . distanta ecceslblla setectata Fig. La unele proceduri de reglare. 35 ~i apasa]i butonul pentru a va intoarce in urrnatorul meniu. (pentru "nu") fara simbolul "bitat". Acest lucru se realizeaza tot prin rotirea butonului.

Apare meniul de Tnceput ~ pagina 46. procsdati astfel: . 37. Hotiti butonul pana cand se va activa Ceas ~ fig. este selectat Reglaje Fig. data. Apasati butonul. 36.• Fig. - Apasatl butonul. 37 Ecran: Meniu Reglaje. selectat Ceas Pentru a regia de ex. "Exemplu ipartea 2)". Apasa]i tasta I Menu ). Hotiti butonul pana cand se va activa Reglaje ~ fig. 36 Ecran: Meniu de inceput. Continuare =:> pagina 53.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) vetebu pentru autovahicute!e: echipatu ell tncatz!rc in stationare - Exemplu de functionare (partea 1) Acest exemp/u orate un proces comp/et de reg/are. Vor aparea meniurile existente la Reglaje. 28. Apare meniul de reglare Ceas. fig.

apoi pe cea pentru an.Hoti]! butonul pana cand se va activa Data => fig. pana se va afisa cifra co recta pentru zi. Fig. Data selectata Continuare vetebu peutru eutovehiculele: echipate cu tnce'zlre 'in station are Exemplu (partea 3) Fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! penrru autovahiculele: echipete ell lucalzire - Exemplu (partea 2) - in cazut in care in tata datei se gase§te simbolul casuta. 39 Ecran: Meniu Ceas. rnodificati in acelasi fel.. "Exemplu (partea 3)" . Acum clipe ste cifra lunii.• - Fig. => pagina 53. 40 Ecran: Meniu Ceas. Apasati butonul.ln casuta va aparea simbolul "bifat". Daca este necesar. Hctlti butonul rotire/apasare spre stariqa sau spre dreapta. Hoti]i butonul pentru a activa data si apoi apasati-l: Va clipi cifra alocata pentru zi => fig. cifra pentru luna. inapoi selectat ~ . se va regia data Efecluatireglajul dupa cum urmeazi3: . Se va afisa ultima data reg lata. 38. 39. apasa]i butonul. 38 Ecran: Meniu Ceas.

Apasati butonul din nou. astfel: Hotiti butonul pana cand se va activa inapoi => fig. Apasati butonul. _ I . 40. Apare meniul Reglaje.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Incheiati reglarea datei. Meniul de Tnceput va aparea din nou.

®~ 0. daca ati ratacit sau ati pierdut cheia principalil. 41. care serveste la procurarea unei noi chei In cazul pierderii ei ~ &. 41 Seria cheii ~i brelocul codul cheii © Autovehiculul dvs. 42 -saqsata-. Exista. Cheia de urqerita trebuie folosita doar ocazional. Fig. 42 Cheia principala (cheie rabatabilii cu telecomandii) Apasatl butonul de deblocare => fig. este pr evazut cu doua lin unele tari chiar cu patrui chei principale ichei rabatabile cu telecomandil) si 0 cheie de urgentil fig. pentru a rabate cheia In ambele sensuri. de asemenea.Deschiderea i inchiderea Deschiderea ~i inchiderea Cheile Descriere Fig. Aceste chei se potrivesc la toate Incuietorile autovehiculului. un breloc din material plastic cu nurnarul cheii. ~ .

.ibrelocul o cheie statloneazal Altfel volanul s-ar putea bloca .Deschiderea =?inchiderea i &ATENTIE! • Dad! parasiti autovehiculul. din material plastic .pericol de acciden- rn tare! lndlcatie Brelocul din material plastic pentru a nu putea fi multiplicat © nu trebuie pastrat in autovehicul. Acest lucru este valabil. . Codul cheii se gase§te pe brelocul din material olastlc . de persoane neautorizate . geamurile actionate electric) . scoateti cheia din contact. 41 ©. pe care l-ati primit la livrarea autovehiculului. Pe liinga aceasta. Pentru aceasta este necesar sa puneti la dispozitia dealerului Audi toate chelle §i brelocul.peri col de accidentare! • Scoateti cheia din contact numai dupa ce autovehiculul de rezerva poate fi prod usa numai pe baza codului cheii. La viinzarea autovehiculului. pierderea unei chei sau a brelocului trebuie anuntata companiei dvs. lua]i in numai unui dealer Din motive de siqurnata. Audi. adresatl-va Daca piardeti 0 cheie. mai ales ciind in autovehicul raman copii.e pagina 55. lndlcati codul cheii.• predati noului proprietar :. adresati-va unui dealer Audi. pentru a bloca functia acelei chei. Copiii ar putea porni motorul sau actiona echipamentele electrice (de ex.• Cheia de rezerva Daca trebuie sa considerare: - va procurati 0 cheie de rezerva. fig. chiar si numai pentru putin timp. de asiqurari.

Fig. ® • Asszati noua baterie.• S8 Fiecare cheie principala are in components 0 baterie (celulal. 43 . CIJ lndicatie • Bateriile de schimb trebuie sa fie originale. care gase§tein capacul @ al carcasei ernitatorului => fig. pentru a putea incuia sau descuia autovehiculul => pagina 66. trebuie sa sincronizati instalatia. 43 de carcasa ernitatorulul @cuatentie. . Scoateti bateria descarcata din capacul carcasei. procedati in felul urrnator: • Habatati cheia. Polarizarea corecta este indicate pe capacul carcasei transmitatorului.44 Carcasa telecomenzii fara partea cu cheie • De fiecare data cand inlocuiti bate ria. • • Scoate]i capacul carcasei => fig. c£> lndicatie pentru mediu Bateriile uzate nu trebuie aruncate irnpreuna cu gunoiul menajer. • Montati carcasa ernitatorului in elementul de cheie si imbinati eele dous componente.Deschiderea j'nchiderea Inlocuirea bateriei cheii Va recornandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua inlocuirea bateriei. • Despartiti partea cu cheie => fig. 44in sensul indicat de sageata. Ateritie ca bateria sa fie asezata cu polul "+" in jos. Daca doritl totusi sa lnlocuiti singur bateria. 43 Cheie principalii desfiicutii • Asezati capacul eu noua baterie in partea din spate a carcasei transrniatorului ~i apoi imbinatl prin apasare cele dous partl. cu ajutorul unei surubelnite. Fig.

Deschiderea !?i inchiderea Imobilizatorul electronic ~ => pagino 64sau cu cheia de la usa conduciltorului incuierea sau descuierea se poate face de la telecornanda auto. inchiderea centrallzata este echlpata cu 0 siguranla anti-furt: La lncuierea autovehiculului din exterior. Cu ajutorul acestuia. nu este permis sa ramana persoane mai ales copii. rnanerele din interior ale usilor nu mai pot fi actionate. de la 0 viteza de 15 km/h. Prin incuiere ~i descuiere. poate fi porn it numai cu originala Audi codificata => pagina 24. La cerere. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului => pagina 304. de catre un dealer specializat. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. Clapeta rezervorului poate fi deschisa de urqenta. inchiderea centrallzata poate fi comutata pe inchidere automata.Pericol! ~ . ~i care au siquranta antifurt activata. dad este necesar. imobilizatorul electronic va fi dezactivat automat la introducerea cheii in contact. Imobilizatorul electronic impiedica punerea In tunctiune a autovehiculului de ciitre persoane neautorizate. &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. Autovehiculul poate fi descuiat de conducatorul se actioneaza functia de deschidere oc:D din comutatorul centralizate sau 0 sinqura data rnanerul usii. datorita lnchiderii centralizate toate usile sl capota motorului se incuie ~i se descuie in acelasi timp. inchiderea automatfl* Sistemul de inchidere automata lncuie toate usile ~i capota portbagajului. Geamurile pot fi lnchise ~i deschise de asemenea prin sistemul centralizat => pagina 71. in capul cheii se gase~te un cip. cand inchiderii actionare a [JJ lndicatie • Motorul autovehiculului dvs. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . Trapa/Plafonul glisant* poate fi numai Inchise prin sistemul centralizat. se pot actions individual toate incuietorile. Daca dup a oprirea autovehiculului se scoate cheia din contact. cheia din auto. usa se deschide. Astfel se ingreuneaza patrunderea nsautorizata in interiorul autovehiculului. Autovehiculul se va descuia automat cand se va scoate contact. capacului portbagajului §i a capotei motorului.js inchiderea centralizata Descriere lnchiderea centraiizatii face posibiki incuietea sou descuierea simultana a tuturor usilor. Acest lucru este valabil ~i pentru capacul portbagajului. Daca sistemul inchiderii centralizate se defecteaza. Deschiderea capacului portbagaj ului nu se poate face fara actionarea rnanerului. 0 cheie • in anumite situatii autovehiculul nu poate fi porn it daca cheia de contact este orinsa intr-o legatura de chei impreuna cu 0 cheie de contact de la un alt autovehicul. La a doua man erului usii. se va activa automat imobilizatorul electronic.

Prin actionarea 0 singurii ~ . • Geamurile ~i plafonul glisant* se vor inchide atata timp cat cheia va fi mentinutii in pozitia de inchidere. U9a conducatorului i.ii invers. 0 auto in Carrd siquranta antilurt nu este activate.rea [1J lndicatie • Lacerere. • Pentru deschiderea usii rldicatl rnanerul usll. incuierea autovehiculului nu va garanteaza pastrarea in siquranta a acestor obiecte. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului ::::> pagina 304. din usi se vor Descuiereacu ajutorul cheii • Luminile interioare comandate de comutatoarele stinge. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului descuie. Cand siquranta antilurt este activate. • Ladefectarea sistemului de inchidere centralizate. • Toate usile. uslle autovehiculului pot f descuiate din interiorul autovehiculului. manere!e usi!or si comutatorul pentru inchiderea centralizata nu pot fi actionate => &. 45 spre stanqa. in pozitia de incuiere ®=> lig. 5 Pozitiile cheii 4 pentru incuiere ~i descuiere Daca in autovehicul trebuie sa ramana persoane. Descuierea de urqenta a usilor => pagina 63. 45 spre dreapta => • Nu lasatl niciodata obiecte de valoare in autovehlcul.Rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul pozitie de descuiere => fig. .Deschiderea i inchide. ingreuneaza lncercari!e de patrundere nsautorizata in interiorul autovehiculului. • Siquranta antifurt este activate imediat. tara activarea sigurantei Incuie. Pentru aceasta rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto de doua ori succesiv. de catre un dealer specializat. inch iderea centra lizata poate fi cornutata pe inchidere centralizats de siquranta i. autovehiculul poate f incuiat lara siquranta antilurt. Toate usile ~i capacul portbagajului se vor incuia. • lnstalatia de slquranta antifurt ~i instalatia de avertizare antifurt* nu pot fi activate cand inchiderea centralizata este defects.ii capacul portbagajului pot fi incuiate si descuiate cuajutorul cheii. _ se lncuierea cu ajutorul cheii Hotlti cheia in incuietoare usii conducatorului auto in pozijle de incuiere => fig.rea autovehiculului antiturt Siquranta antifurt activate. _ • ® &. Fig. 45. Siquranta antifurt este dezactivata.

U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . din exteriornu ~ . nu se poate lncuia.• [lJ lndicatie Fig. Astfel se evita lncuierea din qreseala . de la comutatorul urmiltoarele: pentru lnchiderea Cand incuiati autovehiculul centralizata. Descuierea tuturor ualtor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata superioara ~. se va deschide.Deschiderea rnchiderea data a miinerului usii.Pericol! inchidereo centralizatii poote fi actionatii din interior de 10 comutotorul din U$O conduciitorutui auto. dupa ce se Inch ide. si care au siquranta antifurt activate. De aceea dezactiva]i lntai supravegherea interioara. 46 Imagine din usa conduciitorului: intrerupiitorul inchiderii centralizate incuierea tuturor uallor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata interloara ~ => fig. nu este permis sa ramiina persoane mai ales cop ii. usa respective actionare. iar prin inca 0 Comutatorul Inchiderii centralizate &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. pentru a nu declansa alarma accidental. sunt valabile • Deschiderea usilor ~i a capacului portbagajului este posibila (siquranta de ex. la semafori. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actlonate din interior. • Daca U9a conducatorului este deschlsa. Ea trebu ie lncuiata separat. se va descuia. 46 => &. • Chiar sl la lnchiderea autovehiculului tara activarea siqurantei antifurt instalatia de avertizare antifurt* este activata.

De la acesta se pot incuia to ate usile si capacul portbagajului. U~ile incuiate ingreuneaza piitrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . slquranta antifurt si instalatia de avertizare anitfurt* se dezactiveaza imediat. • in caw I unui accident cu declansare a airbag-urilor. Descuierea u~ii conducatorului ~i a clapetei rezervorului Rotiti cheia 0 datil in directie de deschidere sau apasati datil tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal.Pericol! Toate u~ile. ea nu se va incuia (dups activarea functiei de Inchidere de la comutatorullnchiderii centralizatel. comutatorul dereacentralizata este scos din functiune. usile separat din interior tragand de Valabil oentru eutovehicule!e: echipate ell lnchidere ceutrauzata de siguranta Inchidere centralizatil de siguranta inchidereo centratizatii de siguranto otero posibilitoteo de 0 descuio door WjO conducatorului auto $i 0 copocului rezervorului.Deschiderea rnchiderea • Puteti descuia l?i deschide rnanerul usilor. usile incuiate din interior se vor descuia automat. 0 • Dad! usa conducatorului este deschisa. Ea trebuie inculata separat. Restul outovehiculului riimane incuiat. Deoarece accesul din exterior se face mai greu cand usile sunt incuiate. pentru a putea permite accesulin interiorul autovehiculului. dupa ce se Inch ide. Hotiti cheia in decurs de numai 5 secunde de dOUGoriin dlrectia de deschidere sau apasati in decurs de 5 secunde de dOUGor. pe tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal.js . in interiorul autovehiculului nu trebuie sa ramana copii nesupravegheati. pentru a evita Incuierea neintentionata. rn lndlcatie pentru Inch i- Ciind siquranta antifurt este activate. It ATENTIE! Comutatorul pentru inchidere centralizata functioneaza ~i cand contactul motor este luat. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului se descuie._ Chiar §i la deschiderea usii conducatorului auto.

® Astfel capacul portbagajului se mai poate descuia numai de la tasta de deblocare <:::::5 a telecomenzii. capacul portbagajului nu mai este actionat prin sistemul de lnchidere cantralizata $i rarnane In permanents lncuiat. 48 Profil de prindere a capacului portbagaj'ului ® orizontala a in acsasta var ticala a eilindrului. pozitie cheia nu poate fi scoasa din lncuietore. Inchiderea capacului portbagajului Traqeti capacul in jos ~i trantiti-l user => &. Incuiel'ea capacului pOl'tbagajului ® Fig. 48 si ridicati eapaeul portbagajului. Dupa revenire prin rotire la pozitla Fig. capacul portbagajului poate fi din nou actionat prin sistemul de lnchidere centrali- zata. 47 si se scoate cand cilindrullncuietorii se afla In pozitie orizontala.Deschiderea l?iinchiderea Capacul portbagajului Deschiderea capacului portbagajului Apasati simultan asupra profilului de prindere => fig. 47 Pozltllle cilindrului incuietorii capacului portbagajului Daca cheia se roteste spre dreapta => fig. 47 In pozitie cilindrului. portbagajului poate fi din nou actionat centralizata §i cheia poate fi sccasa. capaeul prin sistemul de lnehidere ~ In prinei pal eapaeul la telecornanda. portbagajului trebuie actionat numai de . Descuiel'ea !?ideschiderea capacului portbagajului Prin rotirea cheii spre stariqa => fig. capacul portbagajului sare din slquranta. Dupa revenirea la pozitia verticala a cilindrului.

fiecare U$O trebuie incuiato separat. deschiderea din exterior nu mai este posiblla. 49 Dispozitiv de incuiere de siquranta a usllor Dupa incuierea usii.Deschiderea i inchiderea & ATENTIE! • Asigurati-va ca dupa Inchiderea capacului portbagajului. au integrate pe partea laterals (vizibil numai cand usa este deschisa) un dispozitiv de incuiere de siquranta. Asezati cheia astfel tncat sa se afle tntr-un unghi de 90 grade cu capitonajul usii ~i miscati-o in sensu I indicat de saqeata => fig.Pericol de accidentare! • Nu vii deplasati niciodata cu capacul portbagajului schis sau deschis complet . 49.• . Indepertatl capacul => fig. capacul s-ar putea deschide brusc In timpul deplasarli. Deschideti u~a.pericol de intoxicare! Intrede- • Fig. Dacii siquranta pentru copii este active usa trebuie deschisa din exterior . Fig. in caz contrar. 50. Cand siquranta pentru copii nu este activate. usa se poate deschide din interior prin actionarea de doua ori a rnanerului usii. acesta este Incuiat. Usile care nu sunt prevazute cu cilindru. 50 Descuierea cu ajutorul incuietorii de siguranta Descuiereade urgent:a a u~ilor in cazul detectarii tnchiderii centralizate (intreruperea curetituluil. chiar dad a fost incuiat .

cheia trebuie instalata de catre un dealer specializat. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau 5e sting automat. Putati executa urmatoarele • • operatiuni: Descuierea §i incuierea autovehiculului Descuierea capacului portbagajului lncuierea sau descuierea autovehiculului este confirmata prin aprinderea scurta a tuturor lam pilar de semnalizare. manerul usii nu poate fi actionat din interior.js . Telecomanda Descriere Telecomanda face posibil6 descuiereo $i incuiereo autovehiculului. Activarea sigurantei pentru copii Hotiti cheia in sensul ® =:> fig. Numai dupa aceea. precum si la pornirea motorului. Zona maxima de actiune depinde de mai multe conditii. telecomanda cu semnal poate fi folosita. u§a poate fi deschisa numai din exterior. Dezactivarea sigurantei pentru copii Rotiti cheia in sensul 0. Pe langa aceasta. Cand siquranta pentru copii este active.Deschiderea inchiderea Siguranta pentru copii Siguranta pentru copii la u!?iledin spate Siquranta pentru copii impiedico deschiderea din interior a usilor din spate. se va comanda de la cheia autovehiculului. zona de actiune este redusa. Telecomanda indeplineste totalitate criteriile de acceptare si a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicatii al Republicii Federale Germania (Federal Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic Of Germany!. Ernitatorul cu baterie se gase§te in corpul telecomenzii. 51. prin emiterea de semnale. Telecomanda este prevazuta cu 0 cheie rabatabila care serveste la lncuierea si descuierea manuals a autovehiculului. Toate componentele sunt marcate in conformitate cu normele in vigoare. Cand bateriile sunt slabite. ca §i dupe executarea reparatillor / schimbarii aparatului de receptie.51 Siquranta pentru copii din usile din spate Usile din spate Aceasta sunt echipate cu 0 siquranta pentru copii. ~ Fig. La lnlocuirea unei chei. Receptorul 5e gase$te in interiorul autovehiculului.

Acest lucru lrnpiedica descuierea perrnanenta si neintentionata a autovehiculului.Deschiderea Inchiderea Aprobarea mai sus este baza pentru autorizarea telecomenzii in de ailejari. . 0 La autovehicule cu inchidere centralizata de siquranta la 0 singura actionare a tastei se va descuia numai usa conduciltorului ~i clapeta rezervorului iar la actionarea de doua ori a aceleiasi taste. Incuierea autovehiculului Apasati tasta ® 6 eea. Fig. telecomanda este dezactivata automat. autovehiculul se va incuia automat din nou. 0. La inchiderea ~i deschiderea autovehiculului. la descuierea autovehiculului se va comanda ~i memoria pentru scaun ~i oqlinda" subordonata cheii.Apasali tasta ® => fig. in TVI. 1 see. 1 see. • Functionareatelecomenzii poate fi influentata temporar de existents apropierea autovehiculului a unor ernitatori care in tunctioneaza aceeasi zona de frecventa (de ex. 1- Descuierea l?iIncuierea autovehiculului Descuierea autovehiculului este conflrrnata de dubla aprindere a semnalizatoarelor. Deschiderea capacului portbagajului <:::::5 Apasati tasta © eel putin 1 sec. va fi confir- Pe langa aceasta. se va descuia intregul autovehicul. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau se sting automat. telefoane mobile.. [I] lndicatie • Candcontactul este luat. Daca autovehiculul a fost descuiat de la tasta si in decursul urrnatoaralor 60 secunde nu se deschide nici 0 u§a sau capacul portbagajului. a 52 eea. Reglajul memorat pentru scaunul conduciltorului ~i pentru oglinzile exterioare va fi activate automat. 52 Telecomanda: Pozitionarea tastelor Descuierea autovehiculului . Incuierea co recta a usilor si a capacului portbagajului mats de 0 scurta aprindere a semnalizatoarelor.

lnstalatia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea autovehiculului cu telecomanda. iar instalatia de avertizare antifurt* s-ar putea activa. numai cilnd usile 9i capacul portbagajului • Utilizarea telecomenzii trebuie sa se fad intotdeauna avand sub observatie autovehiculul. a. ATENTIE! Apasati tasta de descuiere f). U~ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . ~i care au siquranta antifurt activata. Daca autovehciulul nu este deschis in decurs de 60 sec.• Cum se conecteaza instalatia? Sincronizarea Daci: outovehieulul nu se descuie/incuie 10 actionarea teleeomenzii. ~i puneti contactul. de la transmiterea semnalului. el seva incuia a utomat din nou. tolositi conducatorului.• tnatetatta Vaial)ii de avertizare antifurt [I] lndicatie • Utiliza]l telecomanda sunt inchise. va declansa semnale acustice §i optice. Apasati tasta nu se poate descuia in butucul de la telecousli cheia rnecanica lnstalatia de avertizare antifurt se activeaza automat la incuierea autovehiculului cu cheia de la usa conduciltorului auto sau cu telecomanda. Cu ajutorul acestei instalatii se irnpiedlca incercarile de patrundere neautorizata in autovehicul si de furt. capacul portbagajului sl capacul rezervorului raman incuiate.Deschiderea ~i inchiderea & l. cand se tncearca patrunderea neautorizata In interiorul autovehiculului. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actionate din interior. • lnainte de introducerea cheii in contact. nu este perm is sa ramana persoane mai ales copii. lnstalatia se activeaza la aprox. Dad acest lucru se intampla. instalatia trebuie sincronizatii. 30 secunde dupa incuierea autovehiculului. respectiv de incuiere in autovehiculele care au fast incuiate din exterior. lntroduce]i cheia in contact ~ . Ciind instalatia recunoaste a patr und ere nsautorizata in interiorul autovehiculului.uati din nou contactul ~i sco ateti cheia. Daca descuierea se face cu chela de la usa conducatorului auto. Daca autovehiculul manda. nu trebuie sa apasatl in autovehicul tasta de inchidereo. Cum se deconecteazi'i instalatia? f) a telecomenzii. apasati tasta de deblocare au-ovohlcu leie: euhipa!e cu instdltl'iie de avortizare anti fun Descriere instaiatia de overtizare ontifurt declanseazii olormo. toate celelalte usi. deoarece autovehiculul s-ar putea incuia din gre9ala.Pericol! a.

capota sunt inchise. ca instalatia apoi din ce in ce de avertizare aprinsa Compartimentul Portbagajul U~ile motorului) supravegherea intarloara este in sta re de fu nctionare. cca. aprindere a luminilor Dacesemnalizatoarele motorului sau capacul de semnalizare. in decurs de 15 sec. Cum se dezactiveaza Alarma se dezactiveazil manda sau cand se pune instalatia de avertizare alarma? cand antifurt. Astfel se dezactiveazil instalatia de avertizare antifurt. unul din cei doi poli ai bateriei alarma 5e instalatie va declansa imediat. . este autovehiculului. autovehiculul motor. portbagajului verifica]! daca usile. de la deschiderea usii. alarma se Pentru a garanta buna functionare sunt inchise. Acest inclusiv dupa incuierea zone ale autovehiculului motorului (capacul autovehiculului. in loc sa clipeasca. ului [ncllnatla autovehicul Contactul motor Radioul (nurnai CIJ lndlcatie de radio Audi originale) • furt. semnalizatoarele se vor aprinde si contactul trebuie pus. zone. Daca usile. Luminile de semnalizare a capotei la incuierea motorului si a capacului portbaautovehiculului. in timp ce a lnstalatlel de avertizare usile.Deschiderea inchiderea Dace autovehiculul duse in contact se descuie cu cheia de la usa conduciltorului capota motorului dupa $i capacul portbagajului se inchid dupa activarea auto. acestora. este in stare de contactului. gajului. Alarma se deschide astfel se cu telecosi ce si-s contactul Dacil se deconecteaza este activate.. anti- la aparate Interiorul autovehiculului piltrunderea => pagina 68. usil antifurt. lntai ca instalatia dioda. Daca nu 5e pune contactul in decurs de 15 sec. nu clipesc. cca. Alarma Cand autovehiculul pentru numai comutatorul centralizatil seva declansa $i la descuirea $i deschiderea capacului port- functioriare • bagajului cu cheia. 30 sec. se va declansa alarma alarma? sunt supravegheate: Dupa inchiderea Cand se declanl?eaza Urrnatoarele • • • • • • • conduciltorului mai rar. inseamna detecta. 30 sec. rarnane de avertizare antifurt Daca. auto va clipi lucru indica faptul dioda din capitonajul rapid. in una din aceste verificati la pilrilsirea glisant* autovehiculului daca toate geamu- Daca se incearcil va rile si plafonul • declansa. va fi confirrnata. se descuie inchiderea dupa punerea cu cheia de la usa conducatorului. cheia trebuie intro- instalatiei numai Diodele de avertizare inchiderea antifurt.js va "dezactiva" se opreste si dups incheiat ciclul de functionare. prin scurta lncuierea co recta a usilor.

cu trenul sau cu vaporul) sau cand acesta trebuie remorcat. Dupa ineuierea autovehieulului.Pericol! • Dezactivarea instalatiei de supraveghere interioara Traqeti tasta conducatorului ® cu simbolul => fig. ~ in partea laterala a us!i . Dupa incuierea autovehiculului. eca. dioda incepe sa clipeasca mai rar. La urmatoarea descuiere a autovehieulului. se aprinde dioda din tasta ~. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. Pe liinga acesta.Q in partea laterala a usii auto => fig.3 sec. instalatia de supraveghere la remorcare se va activa automat. animale sau obiecte mobile => lnstalatia intaqrata de supraveghere la remorcare trebuie dezactivata cane autovehiculul trebuie transportat (de ex. La urmatoarsa descuiere a autovehiculului. ~i care au siquranta antifurt activata. se va aprinde si dioda din eapitonajul usii.. Daca instalatia de supraveghere interiara este dezactivata. 3 sec. 53 Tastele instalatiei de supraveq- here interioara lnstalatia de supraveghere interioara trebuie sa se deconecteze cand exista posibilitatea declansar!i alarmei din cauza miscarli din interiorul autovehiculului de ex.. 53. &ATENTIE! Tn autovehiculele care au fost incuiate din exterior. 3 seeunde. Dezactivarea instalatiei de supraveghere remorcare Traqe]i tasta conducatorului la Instalatia de supraveghere interioara tnstatotio de supraveghere interioar6 sesizeaz6 orice miscare din interiorul autovehiculului $i declanseazii otarma. Fig. nu este permis sa ramana persoanemai ales copii. Dupa 30 sec. &.3 sec. Dupa cca. Pe liinga aeesta. dioda din capitonajul usii coriducatorului auto clipeste rapid eca. dioda din eapitonajul usil conducatorului auto clipeste rapid eea. 3 secunde.. instalatia de supraveghere interioara se va aetiva automat. 53. U§ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . se aprinde dioda din tasta §. se va aprinde §i dioda din eapitonajul usii. Daca instalatia de supraveghere la remorcare este daconectata. eea. dioda lneepe sa clipeasca mai rar.Deschiderea l?i 'inchiderea Valabil pentru autovahiculele: echipate ell Instalatle de averttzare antifurt Incu iati autovehicu lu I. ® cu simbolul. lncuiaf autovehiculul.

chiar ~i numai pentru putln timp.Deschiderea inchiderea Geamurile actionate electric Valabilpentru autovehiculele: echipate cu dispozrt. 54 pentru geamul din u§a conducatorului. geamurile nu se pot deschide din interior. deoarece in caz de urgenlii. Comutatoarele pentru dispozitivele de actiorrare a geamurilor f'unctioneaza in doua trepte: Deschiderea geamurilor Tastade siguranta - Apasati comutatorul pana la prima treapta ~i rnetineti in aceasta pozijle pana cand geamul a atins pozitia dorita de dvs. Elementele de comanda • Cand inculati autovehiculul din exterior.peri col de accidentare! Dispozitivul de actionare geamuri este deconectat cand usa conduciitorului auto sau a pasagerului dreapta este deschisii. scoateti cheia din contact.v electric de gGarnUri &ATENTIE! • Dacii piiriisili autovehiculul. in interiorul autovehiculului nu trebuie sii riimanii persoane. _ Vai<!ibil pentru autovehiculele: echtpate ell de actionarn ge~1mllri Comutatorul din u!?a conducatorului ® Comutatorul => fig. • Nu mchideti niciodatii geamul neatent Existii pericolul de riinire! sau in mod necontrolat. geamurile actionate electric) . pentru a deschide automat geamul. 54 Imagine din u~a conducatorulul: Elemente de comandii. ® Comutatorul pentru geamul din usa pasagerului dreapta ® Comutator pentru ® © Comutator pentru geamurile din spate* Comutator pentru geamul din usa stanqa spate geamul din usa dreapta spate Comutatorul pentru geamurile din fata Conduciitorul poote utilizo toote dispozitivele de actionare geomuri din interiorul outovehiculului. Acest lucru este valabil. mai ales cand in autovehicul riiman copii. Apasati comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treapta. ~ - . Fig. Copiii ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (de ex.

geamurile mai potfi actionate inca cca. 54 puteti scoate din functiune comutatoarele din usi!e din spate. . Tasta de siguranta De la tasta de siguranta => pagina 69. Geamurile din spate se pot deschide sau inchide numai daca acosta tasta este actionata. Traqeti treapta. comutatorul pentru pentru scurt timp pana la a doua pozitie pana la prima traapta a atins ~i rnentineti pozitia dorita in pana cand geamul Valabil autovehicule!e: echipete cu dispozitiv electric de actionem qearruut Comutatoarele din u!?apasagerului din dreapta !?idin ualle din spate in aceste usi se qiiseste un comutator pentru geamurile respective. 55 Pozrtionarea comutatoarelor in usa pasagerului dreapta de actionare a geamu- Deschiderea geamurilor Apasati aceasta de dvs. comutatorul pentru pentru scurt automat timp pana la a doua ~ com utatoru pozitie I pana la prima geamul traapta a atins si metineti pozitia in pana cand doritii a deschide geamul. _ Comutatoarele rilor tunctioneaza pentru dispozitivele in doua trepte: Fig. a inchide automat geamul. Simbolul ~ din tasta de siguranta se aprinde cand tunctia de actloriare electrics a geamurilor din spate nu este activate (tasta nu este apasata l ® [lJ tndlcatle Dupa luarea contactului. Apasatl treapta. Dispozitivul de actionare a geamurilor este deconectat cand usa conducatorului auto sau a pasagerului dreapta este deschiss.Deschiderea inchiderea Inchiderea geamurilor Tr aqe]i comutatorul aceasta de dvs. fig.l0 minute.

de la cheie . miscarea geamului trebuie observata. Trageti comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treaptii. de la telecomanda cand geamurile Vaiahi! pentru autovahiuutele: GChipate cu disnozr.. geamurile mai pot fi acti onate inca cca. se pot _ .Apasa]! tasta de deschidere ajung in pozitia a pana Daca bateria autovehiculului a fost deconectata :. &. 6 La eliberarea cheii sau a tastei de inchidere a telecomenzii. inchiderea Apasati usii conducatorului auto in pana cand se inchid toate geamurile geamurilor tasta de inchidere de la telecomanda pana cand se inchid toate [l] lndicatie Dupa luareacontactului. Tineti cheia in incuietoarea :::::.Traqeti comutatorul pana la prima treapta ~i mentlnetl in aceasta pozltie pana cand geamul a atins pozltia do rita de dvs.Deschiderea i inchiderea Inchiderea geamurilor Inchiderea pozitie geamurilor de incuiere. In timpul actionarii tastei de inchidere.js geamurile:::::.v electr!c do aettonoro qeamu-i geamurilor dorita. pentru a inch ide automat geamul.Pericol de ranirel • Din motive de siquranta inchiderea ~i deschiderea geamurilor de la telecornanda se face numai de la 0 distanta de 2 metri fata de autovehicul. La eliberarea tastei procesul de inchidere este intrerupt imediat.10 minute.Dispozitivele de actionare geamuri sunt scoase din functiunedoar ciind una din usile din fata a fost deschlsa. Deschiderea de deschidere. &ATENTIE! Valabil entru autovehic uie!e: echipate cu dispozitiv electric de actionare qeamun p Deschidereal?iInchiderea geamurilor sistemulde "inchidere centralizata La descuierea §i incuierea autovehiculului deschide. pentru a nu exista pericolul unei riiniri. dispozitivul de actionare automata a geamurilor este scos din functiune.&. procesul de Inchidere poate fi oprit.iapoi conectata.[Ineji cheia in incuietoarea usii conduciltorului in pozitie pana cand se deschid toate geamurile. Se pune in functiune in felul urrnator: ~ . Deschiderea geamurilor de la cheie prin • Nu inchideti niciodata geamul neatent sau in mod necontrolat . Defectiuni In functionare Scoaterea actlonare din functiune a geamurilor a dispozitivului automat de .respectiv inchide si geamurile.

pot aparea zgomote puternice cauzate de vant. pentru a ridica ~ . 56 =. Sistemul Deschiderea trapei in pozitia contort reduce zgomoteie produse de vant. Daca una din usi!e din fata este deschisa. • Eliberati comutatorul si actionati-l automat este activat din nou. 56. CD Deschiderea completa Hotitl comutatorul In pozitia Tn aceasta pozitie. comutatorul se va fixa. Com utatoru I rotativ are mai multe trepte corespunzatoare diferitelor pozitli de inchidere §i deschidere a trapei $i tunctloneaza numai cu contactul motor pus. prin actionaraa comutatorului tivului electric de actionare a geamurilor.10 minute. Trapa Valabil pontru autovehicu'e!e: echipate cu tr apa/plafon glisant Descriere Trapa/plafonul glisant este cornandata/comandat de la comutatorul rotativ => fig. Rabaterea Hotiti comutatorul In pozitla 0. _ Fig. Trapa se deschide Tn pozitia confort. (0.Deschiderea !?iinchiderea • Hidlcatl geamul complet. din pozitla 0 scurt._ apoi inca 0 dispozi- Vaiabi! pentru autovehicu!ele: echipate cu tra pa/plafon giis<]nt Deschiderea/Ridicarea secunda. Apasati comutatorul plafonul cotnptet. Dupa luarea contactului. comutatorul pentru trapa/plafon glisant este scos din functiune. trapa/plafonul glisant mai poate fi actioriata/actionat inca cca. 56 Imagine din platen: Comutator rotativ pentru trapafplafonul glisant Pozttta contort - Hotiti comutatorul in pozitia => fig. Glisarea plafonului se poate face cand comutatorul se gase§te in pozitia @.

pentru a putea inch ide trapa manual => ® Mentine]i cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto in pozitie de inchidere. Dadl parcati autovehiculul la soare.Pericol de ranire! &.Deschiderea i inch ide rea . va recornandarn sa derulati parasolarele. iind parasolarul este tras. Ciind trapaestetnchlsa. 56 =:> &.Hotiji comutatorul in pozitia => pagina 72. pentru a inch ide trapa automat. Printr-o noua tragere a comutatorului. echipate cu trapa/ptaton qlis ant Valabilpentru autovehlcu!ele: Inchiderea Tragerea - .:ltDate ::: r:¥A~! . fig. selectorul trebuie sa se gaseascain pozitia =:> pagina 72. fig. la parcare sau in cazul unei C ploi bruste. Pentru aceasta.Pentrua deschide trapa intr-o pozitie intermediarii. apasatl $i mentineti comutatorul apiisat pan a cdnd. respectiv apasa]i tasta de inchidere de la telecornanda. g inchis tragand de selector. lndicatiisuplimentare referitoare la inchiderea confort is poqino 73.abil pentru autovehicu!ele: schipate eu trapa solars /plaron qlisant Parasolarul din rrapa Celulele solare din plafon livreazii energie pentru ventilarea inchiderea de siguranta Plafonulglisant este prevazut cu proteciie contra supratnciircarii._ _ Vaiabil pentru autovehiculele: echipate eu treos/plalon qiisant s! incbidere centralizata Inchiderea confort TropolPlofonul glisant poote fi inchis $i din exterior. inchidereatrapei . Daca regim de functionare normals nu se poate Tnchide. 56. . trebuie sa aveti Tnvedere ca plafonul sa fie Tnchis. plafonul a atins pozitia do rita de dvs. tehnice .Traqe]i comutatorul $i mentinetl-l astfel pana candtrapa coboara in pozitia dorita de dvs. &. scoateli cheia din contact. va. Parasolarul lisant se va deschide automat odata cu glisarea trapei. parasalarul paate fi derulat cu mana. ® &ATENTIE! Nu mchideti niciodata trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . Indica1i1Je deplasare de In'dicatiile de utilizare Ajutii-te singur ~. poate fi in Insteletiei de climatizare.Traqeti camutatorul scurt. trapa poate fi oprlta in orice pozitie => & ATENTIE! _ Nu lnchldetl niciodatii trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . pana cand trapa/plafonul glisant se inch ide => &.Pericol de ranirel La parasirea autovehiculului.

Deschiderea !?iInchiderea Se utilizeaza Capitonajul separat . - CD pina la capat Tn orificiul hexagonal manivela apasata ~i rotiti-o pentru a inch ide Apoi aseza]i la loc q earnul larnpii: mai intai prinde]i clemele de plastic ~i apoi apasati geamulin sus. 57 Imagine din plafon: Punct de plasare a surubelnitei Asezati surubelnita (din trusa de scule) cu capatul plat in partea din spate a geamului lampii de plafon => fig.i manivela care se gase~te ln sistemul de sutinere a capacului => pagina 357. 57. Traqe]i qearnul larnpii de plafon In jos. Fig.• ca 0 trapa interior obisnuita. Scoate]. pe parasolar 9i nu poate fi manevrat este fixat Valabil pentru autovehiculete: echinate ell trape/plalun glisant Actionarea de urgenta Fig. 58. trapa poate fi lnchisa manual. Mentineti trapa. 58 plafon: pentru caz de Imagine din Manivela actionarea in necesitate In caz de urqenta. Rernedla]i detectiunea. _ . Apasati manivela 0=> fig.

• La folosirea dispozitivelor rare prevederile legale . -'¥- • Cand luminile autovehiculului sunt aprinse §i se scoate cheia din contact.Rotiti lntrerupatoru I pe pozitla ~D. .Rotitiintreru patoru lin pozitia o.Apssatl maneta pentru lumina de drum In fata ::::> pagina 81. de drum Aprinderealuminii de inUlinire/luminii . se aprinde §i lumina de lntalnire.• de iluminat descrise. Stingerealuminii . suplimentar fata de lumina de pozitie. se va auzi un ton de avertizare. luati in conside- rn lndicatie Fig. 59 In pozltia .Rotitiintrerupatorul ::::}fig. atata timp cat usa conducatorului va fi deschisa. cu intensitate radusa. se va comuta automat pe lumina de pozitie. . Pentru unele tari.:oo~. La pornirea motorului §i dupa luarea contactului.Luminile i vizibilitatea Luminile~i vizibilitatea Luminile Aprindereal?istingerea luminilor Lumina de intillnire se aprinde numai cilnd contactul este pus. 59 Imagine din tabloul de bord: Intrerupator lumini Aprinderealuminii de pozitie .

iar dupe scoaterea cheii din contact se va stinge si lumina de stationare. lumina de deplasare se va aprinde automat. • Cand este activate functia automata a luminilor de deplasare. aprindeti intotdeauna lumina de drum ![O. lumina de deplasare. &ATENTIE! • Luminile de deplasare automate au 0 funcie de asistenta. =>&. Senzorii de intensitate din ca rcasa oglinzii retrovizoare supraveg· heaza intensitatea luminii exterioare. luminile pentru mersulTnapoi si becurile pentru luminarea nurnarului de Tnmatriculare. la intrarea intr-un tuneD sub valoarea stabilita din fabricatie. Cand comutatorul se gase~te Tn pozitia AUTO. luati in consi- Fig. Senzorii de lumina nu pot recunoaste de ex. ~ . farurile de ceata ~i larnpile de ceara spate. lumina de stationare. conduciitorul auto nu va mai trebui sii-~i abata atentia de la trafic pentru a aprinde sau stinge farurile. Activarea luminilor de deplasare Rotiti intrerupatorul ~ fig. • La folosirea dispozitivelor derare prevederile legale. pagina 75. Astfel. Cand intensitatea luminii revine la valoarea anterioara. 60 in pozltia AUTO. • Pentru a nu influenta buna functionare a functillor automate: lumini de deplasare sl antiorbire oglinzi.Luminile vizibilitatea Valabi! oeruru autovehicufele: echipate cu lumina de deplasare automata Lumina de deplasare automata (supravegheata de senzori) Lumina de deplasare cuprinde lumina de Intalnire. de iluminat descrise. dupa luarea contactului se va stinge lumina de intalnire. nu lipiti autocolante pe parbriz in domeniul de actiun e al senzorilor.in stfel de condltli de deplasare. c6nd comutatorul pentru lumini se af/a in poziiia "AUTO". luminile se vor stinge Lumina de deplasare se va aprinde/stinge automat. De la comutatorul => pagina 75 se pot aprinde manual lumina de stati oriare. Daca intensitatea luminii scade Ide ex. se va aprinde simbolul cor espunzator din comutator. in iunctie de intensitatea luminii mediului ambiant.60 Imagine din tabloul de bord: intrerupiitor lumini Lumina de lntalnire coman data de senzori are aceleasi caracteristici ca §i lumina de deplasare:::::. ploaia sau ceata . rn lndicatie Dezactivarea luminilor de deplasare Hotiti Intrer upatorul in pozitia O. precum ~i pe intuneric.

Cand 0 remorca prevazuta cu lamps de ceata in spate este tractate cu ajutorul unui dispozitiv de rernorcare se va aprinde automat numai lampa de ceata a remoreii.=> pagina 75.Luminile vizibilitatea • 0 detectiune este indicate prin afisarea unui simbol de avertizare in tabloul de instrumente => pagina 37. pana la prima traapta CD Avertizare! Pentru a nu-i orbi pe ceilaltl participant! la trafic. -f!_. De 10 intrerupiitorul de lumini se aprind $i farurile de ceata.Apoi rotiti tntrerupatorul .=> pagina 75. se aprinde simbolul}D lntrerupator. lampile de ceaja spate trebuie aprinse numai eand sunt indeplinite condltiiie prevszute de legislatie. . 59 In Actionatl intrerupatorul pana la a doua treapta a aprinde lampa de ceata din spate.=> pagina 75. de Ifmga Cand farurile de ceata sunt aprinse. fig. _ Valabil pentru autovehiculale: lamp! spate U~mpilede ceata din spate 0$ De 10 tntrerupiitorut de lumini se aprinde $i lampa de ceo/a din spate. 59 nu pe tn pozitia :::oo~ sau ~D. 59 nu pe ._ . Aprinderea farurilor . fig. de ce ata to -f!_. ® pentru Valabil pentru autovahiculele: echipete ell Farurile de ceata ~D feruri de Carid luminile de ceata spate sunt aprinse se aprind si simbolurile }D i?iO* de langa intrerupator. fig.Hotititntrerupatorul simbolu lOt -f!_._ de iluminat descrise.Actionati intrerupatorul CD. luati in conside- - Rotiti apoi lntrerupatorul pozltla ::oa~ sau ~D. • Lafolosirea dispozitivelor rareprevederile legale.Roti]iIntrerupatorul simbolul fD.

este luat.perioada maxima este de 60 secunde. Dupa inchiderea usilor 9i a hayonului. se vor aprinde farurile de ceatii. Rotiti butonulln Apasa]i butonul.Luminile ~i vizibilitatea Valabil peruru autovebicule!e: echipate ell lampi ru scnzor Dezactivarea functiei Functii1e Coming-/Leaving-Home Functio Coming-/Leaving-Home zonei din jurul autovehiculului. Luminile de deplasare sunt stinse 9i contactul Daca este Intuneric. numarutul de tnmatri- de blocare. pentru a lumina drurnul. . Aceasta perioada in care luminile exterioare rarnan aprinse. lumina sau deice. luminile exterioare raman aprinse cca. 61 pentru a-I scoate din pozitla setveste la iluminarea pe intuneric.: • • • Butonul (jJ se afla in pozitia 1.61 Cand sistemul este activat sl este Dunkelheit intuneric. luminile exterioare vor mai ramene aprinse inca 30 sec. luminile ~ ILeaving-Home Activarea funotlel Apasati butonul (}5 => fig. QJ Apasa]i butonul (}5 => fig. pozitla O. a evita 0 comutare neintentlonata. pozitia pentru 61 pentru a-I scoate din pozltla de blocare. Atata timp cat 0 u~a sau hayonul sunt deschise. Rotltl Apasati butonulin butonul. poatefi rnodlficata de catre 0 persoans spacializ ata . neintentionata. luminile exterioare corespunzatoara se vor aprinde la deschiderea usli conducatorului. 2 minute. luminile de la spate $i becurile culare. 1. sistemul este In stare de functionare. Daca urmiltoarele criterii sunt indeplinite. Functia Leaving-Home La descuierea autovehiculului exterioare se vor aprinde. senzorii primesc putina Functia Coming-Home Imagine din tabloul de bord: Comutatorul Coming- Fig. Simultan luminile de stationore. pentru a evita 0 comutare Functia Coming-/Leaving-Home este cornandata de senzorii din carcasa oglinzii interioare. de la tasta () a telecomenzii..

Carid luminile sunt aprinse Cand luminile sunt aprinse.. d • Ladeplasareape distante scurte. • Lapunereacontactului. 0 pute]i lasa activate permanent.. Apasatl tasta -. a ecranelor si iluminarea consolei centrale se poate regia prin apasar ea tastelor +:. lIuminarea aparatelar de bard [IJ lndlcatie • Daciidoriti sa utilizati functia Coming-/Leaving-Home.• . este pus luminozitatea indicatoarelor din tabloul de C€md contactul La punerea contactului.• de iluminat descrise. Pentru avii asigura ca bateria nu se descarca. dupa 60secunde~ pagina 65. uitlizarea functiei ComingILeaving-Home determine descarcarea baterieie autovehiculului. Fig. • Lafolosirea dispozitivelor rare prevederile legale . efectuatideplasari pe distantsmai lungi. pentru a rnari luminozitatea. a ecronului si iluminoreo consolei centrale poote fi reqlata numoi cand luminile outovehiculului sunt oprinse. 62 lIuminarea instrumentelor de bord - Apasati tasta +.Luminile vizibilitatea Stingerea luminilor exterioare are loc automat la deschiderea usii conduciitarului. farurile de ceata ramase aprinse se vor stinge . intensitatea luminii tabloului de bord. pentru a reduce luminozitatea. Deoarece sistemul este comandat de senzarul e lumina. luati in conside- Luminozitateo tobloului de bord.sau la incuierea automata a autovehiculului.i . el va functiona numai in conditii de intuneric . bord poate fi reg lata.

in functie de gradul de tncarcare $i de regimul de deplasare (de ex. o eventuala Fig. pentru a evita neintentionata. reqlati farurile astfel lncat fasciculul luminos sa co boarel js Vatab!l pen tr u autovehiculele: echipate cu far un Xenon Reglarea dina mica a farurilor Farurile echipate cu larnpi Xenon. 0 Apasati butonul. cand lumina de lnttilnire este aprinsa. Hotiti butonulin pozitia dorita. portbagaj lncarcat Locul conducatorului auto ocupat. portbagaj incarcat Avertizare! Regla!i farurile astfel incat sa nu-i deranjeze ceilalti participan]i la trafic. portbagaj neincer cat . Daca autovehiculul este foarte lncarcat. accelerare. eomutare Pazitii de reglare Pozitiile corespund urrnato arelor grade de tncarcare: CD @ Autovehicul fala ocupat. o (]) CD Autovehicul complet ocupat. 63 Sistem reglare defectiune este s ernnalizata prin aprinderea unui simbol de avertizare in Auto-Check* => pagina 38. se reqleaza automat la punerea contactului motor lli in timpul deplasarii. 63 pentru a-I seoate din pozitla de bloeare. _ faruri - Apasa]i butonul i.Luminile i vizibilitatea vetebu pentru autovehiculele: echipate cu reqiare a ferur'ilor Reglarea farurilor t.D => fig.D Unghiul de inclinare 01fosciculului lurninos poote fi reglot tn iunctie de grodul de tncorcare 01outovehiculului. portbagaj nelncarcat Autovehicul complet ocupat. franare).

lnstalatia de semnalizare avarie tunctioneazasi cand contactul este luat.Luminile vizibilitatea lnstalafla de avarie A uistalotia de semnalizare avarie serveste 10 otentiotuuea cetoriatti participanti 10 tratie asupra faptului co aveti probleme eu autovehieulul dvs. se luminile de Maneta pentru luminile functil: de semnalizare Fig.. Lam pile de controlpentru luminile de semnalizare ¢ ¢ §i 0 lamps de control dinlntrerupator!fl!. Fig.Acticnatl rntrerupatorul ~ => fig. 64 Consola centra Iii:intrerupiitor pentru instalatia de semnalizare avarie . [lJ lndlcatls Activati instalatia de semnalizare avarie atunci cand: • • • ajun qeti lntr-un blocaj de circulatie ave] i 0 pana. 64. toate luminiledesemnalizare ale autoveh iculului clipesc simultan. a porni sau opri instalatia de semnalizare Cand instalatia de semnalizare avarie este In functlune. tractati sau suntetl tractat de un alt autovehicul. lntr-un caz de urqenta. semnalizare vor aprinde automat. pentru avarie. se poate octiono $i lumina de pareare $i semnalizarea tuminoosa. vor clipi.js Maneta semnalizatoarelor ¢ de drum ~D ¢ !?ia luminii De 10 moneta de actionare a luminilor de semnalizare si a luminii de drum. in cazulunui accident cu declansare a airbag-urilor. 65 Maneta pentru luminile de semnalizare sl lumina de drum si lumina de drum ~ are urrnatoare!e .

• Cand lumina de parcare este aprinsa. maneta In pozltia initiala. In [os. _ Claxonul luminos ~D Actlonatl zarea maneta Tnspre volan.uati contactul maneta lumina motor. pErespectiv in jos. Aduceti de drum. pentru a stinge lumina maneta inspre fata. pentru a aprinde lumina de (}) Avertizare! Folosif lumina de drum. de rezistenta ~i Actiona]t maneta eliberati-o. de parcare din dreapta. de ex. semanlizatorul se decupleaza automat. stanqa. 5e va aprinde lam pa de control corespunzatoare ¢ respectiv9 in tabloul de bard ~ pagina 22.Luminile i vizibilitatea Semnalizare Actlonatl pentru Actionati ve]i sesiza pentru fig. pentru a activa avertilurnlnoasa. respectiv la stanqa. numai cand nu-i stanjeniti pe ceilalti participanti la trafic. aprinde tn sus. . se vor aprinde cu intensitate redusa si farurile $i larnpl!e din spate. pana In punctul ~i rnentineti-o de functioriare benzii durata (sus sau [os) In care In aceasta pozitie. 65 pentru ¢ c> ln sus pana la capat ~ pagina la dreapta. pe partea respectiviL Luminile de parcare se aprind numai cand contactul este luat. 0 rezistenta relor. pentru respectiv a din Actlonat. Tntabloul de bord se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. Lumina de drum ~D Actionaf drum. respectiv avertizarea lurninoasa. pentru in dire ctia punctului a semnaliza scurt de trei ori.chiar si atunei cand luminile autovehiculului sunt stinse. • Lumina de drum se poate aprinde numai daca lumina de lntalnire este aprinsa. a semnalizatoa- Indicatii de functionare maneta a semnaliza maneta a stabili 81. Lumina de parcare l. • Dupa un viraj. la schimbarea de deplasare. a semnaliza • tnstolatia de semnalizarefunctioneaza numai cu contactul motor pus. Tn tabloul de bard se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. • Avertizarea luminoas6 este aprinsa atata timp cat se mentins actionata maneta .

pentru a evita descarcarea bateriei autovehiculului. luminile interioare se vor aprinde imediat ce autovehiculul este descuiat.Aduceti Intrerupatorul Luminile interioare ® in aprinse I . Prin contactul din usi.66 Imagine din platon: lIuminare inte- rloara tata Comutatorul fig. dupa Tnchiderea usilor. luminile se vor aprinde la scoaterea cheii din contact.Luminile i vizibilitatea or Luminileinterioare tampile interioare fata ~i lampa din torpedou Stingerea luminilor interioare ¢ - Aduce]i tntrerupatorul de citit din ® in pozitia O. luminile interioare se sting. . pentru respectiv a aprinde sau stinge lumina de lIuminareazonei interioare fata a autovehieulului cuprinde$i lumini de eitit pentru conducatorut auto $i posageruldreapta.> luminilor . ~ Luminile - fata Apasa]i tastele ®. Lampa din stanqa.Aduceti intreru patoru ® in pozitia I. u citit din dreapta. torpedo din partea pasagerului automat dreaptase conecteaza - Deschidetl torpedoul lampa torpedoului doului cand lumina torpe- de pozitie sau de drum este aprlnsa. Cand 0 u§a este deschiss. 66 pentru comandarea interioare fata are urmatoarele Iunctii: lntrerupatorul cu contact in Ul?8 pozitie mijlocie. Intensitatea luminilor este reg lata automat de un senzor alluminozitatii exterioare. la inchiderea lampa se va stinge. Fig. sau usile sunt deschise. 30 sec. La Tncuierea autovehiculului sau la punerea contactului. Pe langa aceasta. iluminarea interloara se va stinge dupa cca.ja ®::::. la aprindere si stinqere. Lumina se va stinge la cca. 10 minute.

Lampile pentru citit din spate Fig.litatea lIuminarea ambientala Ifuminarea ambientalo asiguro iluminarea un or elemente de comando importante. se aprind larnpile din manerele usilor. se aprinde 0 larnpa. 68 Imagine din plafon: Luminile de citit pentru locurile spate Fig. lluminarea amblentala nu poate fi oprtta manual. La aprinderea luminii de pozitie sau a luminii de drum.• La punerea contactului. Consola centrals va fi lurninata de deasupra.Luminile vizibi. deasupra parbrizului. 67 Imagine din plafon: lIuminarea ambientalii Luminile pentru citit se vor aprinde $i stinge de la tastele ~ .js .

in tasta se aprinde 0 larnpa de control. Temperatura interioere trebuie sa fie astfel reg lata lncat instalatia de climatizare sa functiorieze in regim de lncalzire. aca capacul portbagajului rarnane deschis mai mult D de 10 minute. Durata de Incalzire este de maxim 6 minute. Prin tncatzireo parbrizului.js - Actlonati tasta @ pentru a porni sau opri Incalzirea parbrizului ==> fig. incalzirea parbrizului se va deconecta automat. larnpile din portbagaj se sting autornat. lncalzirea parbrizului porrieste automat. in pozitia ECON Incalzir ea parbrizului este dezactivata. la temperaturi exterioare sub +5'C. se tndeparteazo umidi- Fig. 69 se aprind automat la deschiderea capacului => porbagajului. Vizibilitate Va!abilpentru autovehicule!e: echipate cu oer briz ell Incalzirea parbrizului functioneaza numai cand motorul este porn it. 70 intrerupiitor pentru inciilzirea parbrizului Lampile gasesc in partea superioara a portbagajului. in functie de temperatura exterioara. 70. cand se afla in pozitia AUTO. . insa poate fi ~i mai scurta. sub pragul de lncarcare. 0 alta se lampe gase~te pe partea interioara. Cand lncalzirea este porn ita. insa poate fi ~i mai scurta. se Lampile fig.Luminile vizibilitatea lIuminarea portbagajului Incalzirea parbrizului \iW toteo. 69 Imagine din partea superloara a portbagajului: lluminare portbagaj Fig. in functie de temperatura exterioara. iar temperaturile exterioare sunt sub +5'C. Durata de incalzire este de maxim 6 minute. La selectarea pozitiei @. Cand motorul este rece.

Fig. Incatzlrea lunetei functioneaza numai cu contaetul pus. Parasolarele Folosireo porasolore/or poote mati siquranta in trafic. opriti Incalzirea. tncalzirea lunetei se opreste automat dupa eca. 71. • Va racornandam sa lnlocuiti imediat parbrizul. 71 [ntrerupator pentru inciilzire lunetii Fig. in furictie de temperatura exterioara.• Incalzirea lunetei QW Prin tncaizirea lunetei. . din cauza unei lovituri de piatral. pentru a impiedica lilrgirea fisurii. oglinzile retrovizoare vor fi 9i ele lncalzite". 10 minute. _ Atata timp cat este pomita tncalzirea lunetei. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. tncalzirea parbrizului se deconecteaza automat. Prin reducerea eonsumului de curent se ecoriorniseste carburant =:> pagina 275 . La temperaturi exterioare de peste 0 °C. se tndeparteaza umiditoteo. ~ lndicatie pentru mediu De in data ce luneta este uscata. Cand incal· zirea lunetei este porn ita.Luminile vizibilitatea [l] lndlcatie • Tn cazul in care apare 0 flsure in parbriz (de ex. pentru ca ln stalatla de climatizare sa poata functions din nou la capacitate maxima. 72 Parasolare Actionati tasta QiD pentru a porni sau opri tncalzlrea lunetei =>fig.

. 74. Ladepalsarea capacului se va aprinde automat lampa din oglinda*dinplafon. ~ . Dad se ia contactul motor in limp ce ruloul parasolar se aflil in rniscare. Fig.Luminile i vizibilitatea Parasalareleentru conducatorul auto 9i pentru pasagerul dreapta p potf scoasedin suportii centrali si pot fi rabatate spre U9i ~ pagina 86. 73. Ea se va stinge la reasezaraa capacului $i la rabaterea parasolarului ..) Actionati tasta.• ® elebl pentru autcvebicule!e: echipate cu rulou parasoiar (U9i spate) 'i'! rulou parasolar IllIo.1 Ruloulparasolar Geamurile usilor din spate $i luneta sunt prev6zute cu un rulou parasolar. in timpul rldicarii/coborarii rulorului. pentru a rula sau a derula ruloul parasolar al lunetei :::::> fig. fig. ci doar dupa ce a ajuns la capat. Fig. 72. 74 Tasta pentru ruloul electric de la luneta in car liqele din ramele de sus Ruloul parasolar (luneU. se deconecteazil automat. acesta nu se va opri imediat. acesta poate fi rulat in directie opusa prin actlonarea repetata a tastei. Ruloul parasolar (uelle din spate) Traqe]i ru loul si agatati-I ale usii ~ fig. CD Oglinzile pentru machiaj din parasolare sunt prevazute cu un capac.73 Rulou ridicat la o u~a din spate Dupa ce ruloul parasolar allunetei s-a desfasurat complet..

sistemul electric de cornanda se va decupla. CD. • Din cauza pierderii ftexibilitatii materialului ruloului la temperaturi negative. 75 are urmatoarele $tergere printr-o singura ouraa Aduce]i starqetl maneta parbrizu in jos.• ~tergatoarele de parbriz $tergatoarele de parbriz iP De 10 moneta de actionare a sterqotooretor de parbriz se actioneoza sterqatoare!e $i dispozitivul automat de sterqere/spatare. EI va putea fi folosit numai dupa 0 scurta perioada de timp. in pozitia 1 printr-o singura curse. Ruloul va putea fi actioriat din nou numai dupa ce Tn autovehicul temperatura crests peste aceaste valoare limita . 75 Maneta de actionare a ~tergatoa· relor de lunetii: Maneta de actio nare a starqatoarelor pozitii: =:> fig. cand 0· dori]i sa Stergere temporizata <s. in pozitia .ibilitatea []J lndlcatle • Daca ruloul este actionat de mai multe ori la rand. Fig. la a temperatura de -5 °C in interiorul autovehiculului. poate aparaa o defectiune.Luminile i viz./l Aducetl maneta in sus.

Oprirea l?tergatoarelor .Aducsti maneta de l?tergere/spalare in pozitia 0. Cornpletati cu apa => pagina 324 . pentru a stabili durata sterqeri.• rn lndicatie ~tergiitoarele de parbriz si instalatia de spalat parbrizul functlcneaza numai cand contactul este pus. in corid itii de daca lamelele sterqatoarele atilt lamelele .Aduceti maneta in sus.Aduceii maneta in poitia @. inainte de a porni in deplasari lunig. .Instalatia iar sterqatoare!e mai functioneaza de spalare se opreste inca eca. CD Avertizare! la prima folosire a sterqatoarelor. Dupaee sterqerea a fost tntrerupta. 0. Acest lucru vaduee la consumul inutil de apa. Pauzele sterqere de functie de viteza. se pot deteriora cat ~i motorul de actionare a sterqatoarelor! inqhet. Dispozitiv automat .Eliberati din nou maneta. & ATENTIE! Pentru asigurarea unei viztbilitati bune sunt necesare sterqatoare de parbriz in perfects stare => pagina 90.Aduceti maneta $tergere raptda . Candluminile autovehiculului sunt aprinse.Pericol de accidentare! $tergere lente . pentrua nu activa ~i instalatia de sterqere a farurilor*. verifica]i acestora nu sunt Inqhetatel Daca porniti iar lamelele acestora sunt inqhetate. 4 sec. in pozltia in sus.Luminile i vizibilitatea - Deplasati comutatorul pauzelor intre @. "inlocuirea lamelor sterqatoarelor" . asiquratl-va ca in rezervor se gase~te apa suflcienta pentru spalarea parbrizului. duzele pentru spalarea parbrizului lncalzite. loc 0 ultima sterqere. pentru a actions mecanismulde curetare a parbrizului trebuie sa traqe]i de rnaneta scurt. de la sterqerea la cilteva secunde va mai avea sunt reglate ~i In vor fi temporizata Candeontactul este pus. in pozltia 0.

de ex.Luminile i vizibilitatea Valabf l pentt-u autovehicuie!e: echipate ell instalatie de curatare fe rur! inlocuirea lamelor !?tergatoarelor Lamelele In stare perteco de tunctiotiare osiquri: bunii vizibilitate. 78 Fixarea lamelei ~ . 77 lamelei Scoaterea Cand luminile sunt aprinse. . actio nati dispozitivul automat de sterqere/spalare ee pagina 88. fig. La intervale regulate. cu ajutarul unui spray. 75 tragand de manor mai mult de 1 sec. Duzele vor iesi din bara de protectie.la alimentare.• Fig. 76. trebuie tndepartata qhaata stzapada de pe duze. 76 rnobila Faruri cu duzii Fig. Pentru a garanta functionarea pe timp de lama. actionate de presiunea apei => fig. ®. 0 Instalatia de curatare a farurilor Fig. curatati geamurile farurilar de materiale aderente (insecte strivitei.

. . 78@. lamelele trebuie schimbate 0 data sau _ . fig.Irnpinqeti piesa de blocare de saqaata In suportul bratului => pagina 90.Asezati din nou sterqatorul pe parbriz. cu 0 substanta de curatare. incazul in care sterqatoarele sunt foarte murdare.Scoateti lamela ® din bratul Fixarea lamelei . nu vopseaua capotei motorului.Assza]! noua larnela fig. 77 Oglinzile retrovizoare blocheaze partea directia indicata de saqeata => pagina 90.Ridicati bratul . _ spate maneta a oglinzii de jos a din partea devine vizibil. de aoua ori pe an.lmplnqet: partea care blocheaza a lamelei lamela. In sensul indicat ®. . sterqatorului.Luminile vizibilitatea Scoaterealamelei . 0. &ATENTIE! • Cilnd bratele sterqatoarelor sunt puneti contactul! Se poate deteriora ridicate de pe parbriz. din cauza resturilor insectelor. .pericol de accidentare! • Dinmotive de siguranla. lamelele ~tergatoarelor trebuie curatate la intervale regualte. [ine]i lamela ferm. In bratul sterqatorului pana se blocheaza. Suportul de fixare pe bratul sterqatorulul Reglarea In pozitia antiorbire Deptasa]i spre oglinzii. lei~ • Pentru a evita zqarierea parbrizului. bratul sterqatorului. pe noua larnela. de ex.impingeti sterqatorului care de pe parbriz. curatarsa lamelelor se poate face cu un burete sau 0 Iaveta . In Reglarea marruala pe pozltla antiorbire a oglinzii interioare Pozitia normalfl Deplasati spre fata maneta din partea de jos a oglinzii.

se va comanda automat f unctia antiorbire. Lampa de control de culoare verde. se va dezaetiva ~i functia antiorbire pentru oglinzile exterioare. ® 79 . . nu lipiti autoeolante pe parbriz in domeniul de actiune al senzorilor.js rn lndicatie bire: Lampa de control ~itasta activare/dezactivare Dezactivarea turrcttel antiorbire Apasati tasta ® => fig.lampa de control @ se Functia antiorbire Functia antiorbire se activeaza la tiecare punere a contactului. respeetiv atunei ca nd fascicul ullum inos incident n u este ecranat de alte obiecte. ea nu functioneaza cand: • • sunt aprinse luminile interioare se sele cteaza treapta de mers inapoi.Luminile vizibilitatea Vatabi! pem ru au tovehicule!e: echlpate ell oqlinda inteticara cu reqlare automata entlorbire Reglarea automata a pozitiei antiorbire a oglinzii interioare Oglinda i§i rnodifica indicele de reflexie automatin tunctie de intensitatea fasciculului luminos incident. atata timp cat functia antiorbire este activate.lam pa de control @se sti nge. in functie de conditiile de iluminare din exterior=> pagina 76. Funciia automata antiorbire poate fi activate sau dezactivatii cand este necesar. 79 . din carcasa oglinzii se aprinde. Senzorii pentru lumina de deplasare au'tomrrta" Cu ajutorul senzorilor amplasati in o qlinda. => fig. 79 Oglinda interioara cu reglare antior- • La dezactivarea functlei antiorbire pentru oglinda interioara. cand comutatorul se afla in pozitia AUTO. Fig. Activarea functiei antiorbire Apasati tasta aprinde. Cand tunctia antiorbire este activata. • Pentru a nu influanta buna functlonare a furictiilor automate: lumini de deplasare si antiorbire oglinzi. • Sistemul de antiorbire automat tunctioneaza la parametrii normali numai atunei cane ruloul parasolar* allunetei este ridicat.

prin lovire la executa rea manevrelor). Oglinda revine la pozitia initiala la deselectarea treptei de mers lnapoi §i la atingerea unei viteze de peste 15 km/h. Rabaterea oglinzilor . supratata oglinzii va fi lncalzita In functie de temperatura exterioara. 80 Imagine din cotiere: Buton rotativ pentru oglinzile exterioare* La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conduciitorului. • Atunci cand pozitla carcasei oglinzii a fost rnodlficats sub actiunea unor factori externi (de ex.> pagina 101. daca este comutat pe oglinda exterioars din stanqa (butonul rotativ In pozitia =. De aceea eu aeeste oglinzi nu se poate apreeia eoreet distants fata de la autovehiculele din spate. Memoria Fig. trebuie sa rabateti oglinda complet. ambele oglinzi exterioare pot fi reg late manual prin apasarea marginii acestora . suprafata oglinzii se tnclina putin In jos.Rotili butonul in pozitia => fig. astfeltncat sa se asigure 0 buns vizibilitate spre spate.> pagina 86.Actionatl butonul rotativ si astfel pozitio nati oglinda.Astfelln timpul parcar!i este asiqurata vizibilitatea spre bordure.Rotili comutatorulln exterioare* pozitia • Oglinzile cu suprafete eurbe (convexe sau asferice*) rnaresc carnpul vizual. pozitia oglinzii va fi mernorata automat cdata eu memorarea pozitiei scaunului =. 80 (oglinda conducatoruluil sau In pozitia (oglinda pasagerului dreaptal.Luminile i vizibilitatea Oglinzile exterioare Oglinzile exterioore incalzirea oglinzilor* se regleoz6 electric. obiectele apar mai mici In oqlinda. Reglarea oglinzilor exterioare . prin actionare electrica. Atunci cand functloneaza incalzlr ea lunetei =. @.• . Rabaterea* oqlinzilor exterioare se recornanda de ex. 80 @l. Totusi. CIJ lndicatie in situatia In care reglarea electricii nu mai este posibilii. deoarece se poate deteriora mecanismul. Carcasa oglinzii nu trebuie In nici un caz reqlata manual. pentru protectia In parcare sau la executa rea manevrelor In spatii lnguste. respectiv la rotirea butonului rotativ In pozitia CD sau @. Functia de Inclinare a oglinzii pasagerului dreapta* La selectarea treptei de mers lnapoi.> fig. ® CD CD Avertizare! .

[IJ lndicatie • Daca functla de antiorbire automata pentru oglinda interloara este dezactlvata. lumina farurilor din spate). respeetiv atunci cand fascicululluminos incident nu este eeranat de alte obieete. oglinzile revin la caracteristicile initiate. niei oglinzile exterioare nu vor putea fi reglate in aceasta pozitle. _ ________________________ 1 .Luminile l?ivizibilitatea Valab!l pentr-u autovehiculeie: echipate ell oqli nzi exterioare ell reqlare autiorhire automata Reglarea automata a pozitiei antiorbire pentru oglinzile exteriioare Oglinzile exterioare se vor regia pe pozitia antiorbire irnpr euna cu oglinda interioara. Cand eontaetul este pus. La actlonarea ilurnlnarii interioare si la seleetarea treptei de mers inapoi. • Sistemul de antiorbire automat functlorieaza la parametrii normali numai atunei eand ruloul parasolar* allunetei este ridicat. oglinzile l§i schimba automat indieele de reflexie In functie de intensitatea faseiculului luminos incident (de ex.

81 Elemente de comanda pentru scaunul conduciitorului • pentru echlp ate eu scaune raqlsbile manual Reglarea Unele echipamente prezentate in imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale.Scaunele Scaunele ~i compartimentele Reglareamarruala a scaunelor din fata Elemente de cornarrda neeesare scaunelor la reglarea de depozitare @ ® Reglarea suportului Reglarea Inclinarii lombar* => pagina 101 spatarulul a Vz. Elementele de comanda seaunului pe inaltime Ridicarea scaunului pe j'naltime Traqeti maneta in sus in pozltia 0 => fig. .·dabilpentru autovehicule!e: cu scaune reqlabile manual Reglarea - pe direetie longitudinala Scaunu! poate fi reglot dup6 multiple directii. CD CD iar seaunul se impinge pana se &ATENTIE! Reglarea pe directie longitudinalii se face nurnai cand autovehiculul stationeazii -pericol de accidentare! Fig. Se trage maneta => fig. 81. G) ® Reglareape directie lonqitudinala Reglareape lnaltirne a scaunelor Coborarea scaunului Treqe]i maneta in jos in pozitia 0. 81 in sus sl se deplaseaza seaunul in pozitia do rita. Se elibereaza maneta blocheaza.

fig. 82 Elemente de cornanda pentru seaunul pasagerului corsspunzator 8) => pagina 95. & ATENTIE! in timpul deplasiirii spiitarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. a regia Fig. • Atentle Valabif pentru autovehicutele: echipate cu scaune sport reqlabile manual Elementele de comanda necesare la reglarea scaunelor (scaun sport) - Scounul poote fi reglot dup6 multiple direciii. pentru lnclinarea spiltarului. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.peri col de ranire! _ dreapta Unele echipamente prezentate In imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optionale. valeb!l pentru eutovehicule!e: echipate ell scaune reqlabile manual Reglarea spatarului scaunului Uisati Rasucltl liber spatarul rozeta scaunului (nu va rezernatl). CD ® ® ® 8) Elementele de cornarrda Reglarea pe directie lonqitudinala Pre/ungirea pernei scaunu/ui Reglarea lnclinarii Reglarea suportului Reglarea lnclinarii spatarului scaunului 101 o Reglarea pe ina/time a scaunelor lombar* =:> pagina spatarutut a . 81. Altfel este rnlcsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag .Scaunele itare & ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! la reglarea scaunului in iniiltime! Prin regliiri necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.

82 in sus. scaunului => pagina 96. fig.lmpingeti scaunul spre In fata In pozitia dorita. _ . 82. Scurtarea pernelor .lmpingeti scaunulTn spate in pozltia doritaa &ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea scaunului in inaltime! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. _ &ATENTIE! Reglareape dlrectie lonqitudlnala se face numai cand autovehicululstationeazii -pericol de accidentare! _ Valabil pent-u autovehicule!e: echipate Valabif entru autovehicu!e!e: echipete cu scaune sport reqlabi!e p ell SC"lUI"lB sport reqlabile manuel Pernele scaunelor Prelungirea pernei . fig. fig. Seelibereazamaneta blocheaza.Rdicati asta t Coborarea - 0.i deplasa]i scaunul sub greutatea corpului. 82Tn sus . 82in sus si se deplassaza scaunulin pozitia dorita.. Traqeti maneta in pozitia 0in jos (rniscare de pomparel.Ridicatitasta Reglarea scaunului pe inaltime Ridicarea Traqe]i 0 => pagina 96.Setrage maneta => pagina 96. CD CD CD iar scau nu I se impinge pana se &ATENTIE! • Reglarea pernei scaunului se face numai cand autovehiculul statloneaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea pernei scaunului! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. . :. scaunelor scaunului scaunului pe j'naltime maneta in pozitia 0 (miscare de pomparel. Reglarea suprafetei de ~ezut a scaunului Traqeti maneta => pagina 96. fig.Scaunele imentele de d Valabilpentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqtahile manual Valabil pentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqlabile manual Reglarea dlrec tle longitudinala pe .

peri col de ranire! - . fig. ® & ATENTIE! in timpul deplasarii spatarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. pentru a regia corsspunzator Tnclinarea spatarului.Scaunele Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell SC03un8 sport reqlabile manual Reglarea spataru:lui scaunului l. Rasuciti rozeta => pagina 96. Altfel este rnicsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag . astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.asati liber spatarul scaunului (nu va rezernati). 82.

Scaunele

Reglarea electrica a scaunelor din tala
afal 1pentru autovehicutefe: echipate ell scaune reptabi!e electric

Reglarea scaunelor Logica de utilizate a comutatoarelor corespunde
Fig. 84 Scaun fata: Comutator pentru reglarea scaunelor

constructiei $i tunctiei scaunului.

Comutatoarele pentru reglarea pernei §i spatarului scaunelor corespund, din punct de vedere al arnplasarii. designului §i functiei, constructiei scaunului. Scaunele vor putea fi reg late conform acestei dispuneri a comutatoarelor, prin apasarea acestora.
Fig. 83 Scaun fatii: Elemente de comandii pentru reglare

Scaun

spre fata

/ spre spate

-

Apasati comutatorul eN:oo::> fig. 83in fata, respectiv in spate CD:oo::> fig. 84:00::>

&.

Scaun in sus / in jos

-

Traqeti, respectiv apasa]i intrerupatorul jos=>&.
a pernei

® in sus sau in
in sus / in jos

Partea din fata

-

Apasati com utatoru 1

® in

scaunului

sus, respectiv in jos

® => &.~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful