AI dumneavoastra

Audi A4

Manual de utilizare

ales un Audi

pentru

Doritl cu siquranta sa va bucura]i de noul durnneavoastra Audi A4, autoturism care Inqlobeaza cea mai rnoderna tehnologie ~i numeroase dotari destinate confortului. Va recornandarn. de aceea, sa cltiti cu atentie acest manual de utilizare, yeti putea astfel sa va cunoasteti autoturismulTn timp scurt, pana la detaliu. In afara de lnforrnatlile referitoare la modul de utilizare, acest manual prezlnta indicatil privind intretlnerea autoturismului si modul de conducere in condltll de siquranta, precum ~i raspu nsuri la Intre bari pe care vi le-a]l putea pune, sau solutll pentru diverse situatii, De asemenea, va lnforrnarn despre modul cum trebuie sa va utilizati autovehiculul protajand rnediul lnconjurator. Alaturi de acest manual de utilizare, 'in mapa de bord yeti gasi!?i Planul de service al autovehiculului durnneavoastra. Acesta cuprinde, pe langa informatii importante referitoare la Service-ul Audi, ~i date In ceea ce priveste consu m u I de carbu rant. Pe langa acestea, 'in bordu I autoveh iculului se gasesc manuale de utilizare pentru anumite echipamente suplimentare (de ex. radio, naviqatie, telefonl. Va recornandam sa pastrati mapa de bord In autovehicul. Pentru orice alte inforrnatii privitoare la autoturismul durnneavoastra va ruqarn sa va adresati oricarui dealer Audi sau importatorului.lntrebilrile, sugestiile ~i observatiile durnneavoastra sunt 'intotdeauna binevenite. Va dorim drum bun la volanul autovehiculului Ai dumneavoastra Audi AG dumneavoastra Audi A4.

J

Cuprins
Oespre acest manual de utilizare .
Sistemul de informare auto a (FIS) . . vit eza . . . :;;i inchiderea . centralizata pentru copii antifurt .. . . §i vizibilitatea . . . de parbriz . . de . a scaunelor a scaunelor din . din . . scaunul . . . .....•.............. 101 104 106 95 95 retrovizoare ;;i compartimentele . . . electric Portbagajul exterior. . . . . . . . . . . .. 114 116 118 119 120 126 126

6

conducatorului Introducere Control

Auto-Check de bord

tnatalat!a de avertizare Calculatorul Afi:;;aj meniu Deschiderea Cheile Inchiderea Siguranta 9 . genera la de bord generala ~;;ilarnplle a tabloului lichidului de . de . temperaturii de . . digital ;;i a datei . de bord . . . de service . . . 14 15 16 16 14 . . centrala lnatalatia Geamurile Trapa Luminile Luminile Luminile interioare Vizibilitate $tergatoarele Oglinzile Scaunele depozitare Reglarea manuala fata Reglarea etectrtca fata Suportul lombar Memoria pentru conducatorutul Tetierele Cotierele Portbagajul

28 28 31 39
42 46

Suportul Scrumiera

pentru

bauturi

Bricheta :;;i prizele . . . . . . . . . . . . . Compartimentele de depozitare Cald ;;i rece de tncalztre lns talatie

:;;i veritilatie

.

55 55
58 64 64

Instalatia de climatizare . [nc atzir ea :;;iventilarea In sratlonare Incalzirea Inc atztrea suplimentara scaunelor volanului . drrec tiei . . . . acustic . . .

131
141 148 148 149 150 150 150 152 154 154 156 158 161 161 168

Comenzi !?i echipamente
Cockpit Prezentare Consola Aparatele control Prezentare bord Indicatorul raclre Turometrul Reglarea ceasului Ceasul cu semnal Iluminarea Tahometrul

Telecomanda de avertizare aotiorrate

Inoatztrea
Deplasarea Comanda

66
69 72

11
11 12

75 75 83
85

Contact Pornirea motorului Oprirea motorului Frana de stattoriare Parcare asrstata cu semnal Viteza de croazier a Cutia de viteze automata

88
91

tiptronic (Cutie de viteze automata cu 5 trepte) . multitronic® Comunicarea Volanul :;;i navlqatla Naviq atie :;;i CD . . multifunctional

aparatelor

cu kilometraj

17 18 18
19 19 20 21 22

176
176

99
101

Telefon, Telematik,

179 183 189
. 206

Rezerva de carburant Tasta CHECK Indicatorul intervalelor Tasta reset t.ampi!e de control

Dispozitivul de adaptare telefon (re'tea DIE) fara hands free Dispozitivul de adaptare (pregatire) telefon (rete a DIE) hands free .... Aparatele de transmisie :;;i echipamentele de birou

107

HomeLink® Telecomanda untversata

207 207

Indicatiile
Tehnica

de deplasare
. de stabilitate . . . . (quattro®)

261 262 262 264 267 267 267

Indicatii1e de utilizare
Tntretinerea §i cur atarea autovehiculului Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289

inteligenta

Siguranta
Sigu ranta in deplasare Important Pozitia co recta a pasagerilor Zona pedalelor Depozitarea co recta a bagajelor Centurile de siguranta

.
. . . . . .

213 214 214 216 221 222 224 224 226 228 233 234 234 236 238 241 243 245

Programul electonic (ESP) Franele Servodirectia Servotronic Traotiurie trrteqrata Deplasarea §i mediul

290 290 290 296 300 300 301 302 305 305 307 310 314 317 318 324 325 325

Intretinerea

extorioara

a

autovehiculului

lrrtrettnere a interiorului
autovehiculului Carburantul

si alimentarea

trico njurator
Rodajul Catalizatorul Deplasarea in strainatate Evitarea producerii defeqiunilor autovehicul Deplasarea economica Compatibilitatea Deplasarea Dispozitivul demontabil cu mediul

.
. . la . . . .

269 269 270 271 271 272 276 277 277 280

Pentru ce este necesara centura de siguranta? . Prezentarea prtnciptata accident a unui . de . . airbag . .

Benzina Diesel Alimentarea Verificarea §i completarea Capota motor Prezentare generala a compartimentului motorului Uleiul de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Sateria tristatatta Hotile Rotile Accesoriile tehnice \ccesoriile "i piesele de schimb Modificarile tehnice .. §i rno dific ar ile de sp alare a parbrizului. .. . . . . . . . . . ..

Cum se a"aza corect centurile siquranta? Dispozitivul de tensionare Sistemul airbag Descrierea sistemului Alrtiaq-urile frontale Airbaq-ur ile laterale Airbaq-urtle pentru cap (SIDEGUARDS) Dezactivarea alr baq-urttor Siqurarrta pentru copii De retirrut c and se rrariaporta Scaunele pentru copii Fixarea scaunului pentru copii ..

"i ecologica

cu rem orca de remorcare

Deplasarea cu remorca

si anvelopele

333 333 333

copii ...

245 248 253

Cuprins

Datele autovehieulului Etieheta eu datele autovehieulului din Planul de service Consumul Mase de earburant 75 kW 4 eil. eu . 96 kW 4 eil. eu "" ", . 110 kW 4 eil. eu . 120 kW 4 eil. eu . .

366 367 367 370 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

Motor diesel 100 kW 4 eil. eu tractlune faN . Motor diesel 120 kW 6 eil. eu tractlune fata Motor diesel 132 kW 6 eil. eu tr-acj+urre lrrte qrata

404 406 408

;;i c ap acit ati

Ajuta-te

singur

Motor pe benzina tractiurie fata 337 338 338 338 339 :;;i 340 Motor pe tractlune Motor pe tractlurie benzina fata benzina fata

Ajutorultn caz de p aria
Trusa de prim ajutor Triunghiul Stingatorul refleetorizant de ineendii

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiune Motor pe tre cth.me

Seulele, trusa de rep artil pneuri roata de rezerva lnloeuirea Ajutorul Tractarea

rotf
la pornire . . . .. . . . . . . . . .. $i remorcarea

. 344
351 352 357 357 360

benzina 120 kW 4 eil. eu integrala . benzina 120 kW 6 eil. eu fata . 125 kW 6 eil. eu .

Index

,

.

411

Sigurantele ;;i larnpile cu in c an de s ce rrta
Sigurantele electrice l.arripi!e cu lnc ande scerrta

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiurie Motor pe tractiurte

benzina 140 kW 4 eil. eu fata . benzina 140 kW 4 eil. eu integrala . 160 kW 6 eil. eu . 160 kW 6 eil. eu 162 kW 6 eil. eu

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe benzina tractiune inteqrata Motor pe benzina tractiune fata

392 394 396 398 400 402

Motor pe benzina 162 kW 6 eil. eu tracttune integrala .

Date tehnice
Gerter alita ti Valabilitatea Greutati datelor tehnice Datele motorului 'iii sarcini Dimensiunile $i performantele pe rernorca

363 364 364 364 364 365

Motor diesel 74 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractlu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tracjturie integrala

.

:;;i c ap acit ati!e

.

in ciuda irnpartirii sa apara Imaginile pot contln e detalii autovehiculul care autovehiculul dvs. Cuprinsul desfasurat manualului va ajuta de capitole rapid inform si indexul de la sfarsitul atiile dorite.i indrumarile ~i Indexul Fiecare relativ scurte. autovehiculul Deoarece Cititi numai dvs. Capitole Majoritatea care capitolelor sunt valabile autovehiculele pentru toate pentru toate diferit. vezi "r". deoarece sunt echipate Exlsts sageata patru tipuri diferite de lndicatii. echipamente optionale sunt marcate ® ~ Echipamentele Continua Marcheaza nu of era 0 garantie cu 0 steluta. in functie sa gasiti precu m :. a autovehiculului.i miniaturile referitoare respective. rea pe urrnatoaraa Sfar~itul • unui capitol. 0 nu sunt va/abi/e autovehiculele. sunt raportate precum la dlrectia de "stanqa". (de ex. echipamente sau pot fi procurate variantele intarnpla care nu corespund echipamentelor imagini din de dvs.are Despre acest manual t1i Acest manual descrie Unele e re situatie. sunt marcate paqins. In text veti gasi deseori de exclarnatie (de ex. Va aparea. originale pentru Structura acestui manual Acest manual de utilizare este structurat gasirea rapida conform 9i exacts unor reguli precise. iar pe marginea Capitolul respective... de exemplu "Valabil pentru: echipate cu instalatie de avertizare antifurt". "Comenzi am ales pentru de jos a paginilor ce este vorba imagine mare).. ln acest capitol. desfacere. nu este dotat. capitol dreapta manualului Pentru 0 0 este structurat mai buna orientare in segmente informatie care sunt sintetizate 0 culoare in capitole sistematice . de echipare pot fi foarte in capitole. . ceea ce va permite a inforrnatiilor folosirea neconditionata a notiunilor. la dlrectia "spate" de deplasare. in majoritatea cazurilor prezentate 0 fiecare urrneaza este marcat indicatie imagine. scurta (scris mare cursiv). Aceste variate se poate echipamente GU tiparirii montate In autovehiculul ulterior gama de echipamente existente la momentul dumneavoastra (vezi anexa de la starsitul descrise in acest manual pot fi piete de numai din anumite acele capitole care sunt valabile pentru manualuluil. dubla tnsotlta de un semn => &l. de aceea va ruqarn sa Ie considerati ca. autovehiculele. acestui terna. la tema in care vi se of era inforrnatil /magini/e cuprins simbolic. cu ®. ~i echidin titlului Urrneazs despre Dupa relativ de capitol 0 are un titlu. Lipsa acestui semn reterinta. valabilitatea capitolului este rnarcata deasupra titlului. pe care Ie cautati. impor- din lista se gase§te Urrneaza din intr-un mod Toate tante parte descriptive. dinaintea urrnatoarea fiecarui capitol.acest manual de utiliz. scurte :. (scrls Modul diferita care va explica f unctiile in exista lista de naviqatie. ca re va spune Continutul pamente"l. deplasare "dreapta". exists §i capitole In aceasta Insa. la culoarea corespunzator actionare 0 printr-o liniuta de dialog. ajuta la structurarea rnanual si introduc asupra directiei de deplasare indicatiile referitoare "fata".

e acest manual de utilizare

Astlel de indicatii se gasesc, impre una cu celelalte indicatii, sfarsitul capitolului. Explicarea simbolurilor:

la

&ATENTIE!
Textele insotita de acest simbol contin lnformatll referitoare la siguranta dvs. ~i atrag atentia asupra posibilelor peri cole de accident sau ranire.

CD Avertizare!
Textele lnsotite de acest simbol atrag atentia asupra posibilelor deteriorari ale autovehiculului.

i' lndicatie
[IJ lndicatie

pentru

mediu referitoare la

Textele lnsotite de acest simbol contin indicatii prctectia mediului inconiurator.

Textele insotite de acest simbol contin indicatii

suplimentare.

Fig. 1 Unele echipamente

prezentate

in imagine apartin

numai anumitor

modele de autovehicule

sau sunt echipamente

suplimentare.

Cockpit
Prezentare generala
Aceastii prezentare qeneralii va ajutii 10acomodoreo topidi: cu elementele de comando ale autovehiculului.
l.arnpa de avertizare pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din dreapta . pentru instalatia de semnalizare avarie . .

CD CD

@ @ @

intrerupator

Suport doze bauturi in functie de echipare: Radio - Sistem de naviqatie plus (Naviqatie, Radio, Schimbtor CD, TV !Videol

243 81 116

Actionare electrica geamuri Maner deschidere u~i Intrerupator intrerupator Reglare faruri - Functia Coming-/Leaving-Home inchidere centralizata oglinzi exterioare lumini

. . . . . . . . .

69 60 93
75

o o
®

Reglare electrica

®
® ®
@

@ @

Torpedo cu posibilitate Airbag pasager dreapta in Iunctie de echipare: - lnstalatle climatizare lnstalatie

de inchidere

.

121 236 133 126 86 148 118

80
78

@ @)
@ @

. . . . .

(}) Guri de vsntilatie cu rot ita reglaj Maneta pentru luminile de semnalizare si lumina de drum Ttablou de bord Maneta si intrerupator - Computer de bord pentru: parbriz - lnstalatia de spalare/sterqere

139 81 14
88

de incalzire §i ventilare pentru incalzlre luneta scaun

Intrerupator Scrumiera Schlrnbator

Rozeta pentru incalzire

@

cutie viteze / Selector cutie viteze pentru: . . . .

. . . . .

- Cutia de viteze manuala - Cutia de viteze automata cu 5 trepte - multitronic

42 150 151 122 262
87

@

162 169 119 154

Contact - la motoarele cu benzine

@
@

BrichetillPriza Frana de stationare in functie - Sertar - lntrerupator pentru sistemul de naviqatie - Elemente de comanda pentru afisaje!e din meniuri de echipare:

©

- la motoarele Diesel in functie de echipare: - Torpedoul - Programul electonic de stabilitate - Ruloul parasolar intrerupator acustic pentru parcare asistata cu semnal (ESPI

@

. . .

46

156

@

in functie de echipare: - Sertar

Comenzi i echipa§

mente

• La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjarii elementelor de cornanda diter a partial fata de => pagina 10. @ @ 236 176 177 150 123 Fig. 131 © • Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplirnentare. • Modul de functlonareal sistemului de naviqatie Audi plus :. 2 ordinea prezentata..Compartiment casete .n Cockpit .Taste de comanda . ~ rn lndicatie .Airbag pasager dreapta .ial instalatiei radio Audi simphony este descris intr-un manual separat. respectiv sistem de naviqatie montate din fabrica.Conectare fax ~i preluare date @ @ Taste memorie pentru scaunul conducatorului Deblocare capota motor Maneta pentru lnstalatia de reglare vlteza Volan cu: . Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. . Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi.js ® @ Rand de lntrer upatoare ~i larnpi de control Sistem de naviqatie Audi plus. • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjar ii elementelor de cornanda difer a partial fata de => fig. respectiv instalatie radio Audi simphony lnstalatie climatizare si intrerupatoar luneta/incalzir e scaune e pentru incalzire . 1 ordinea prezentata.Taste de comandil radio pentru radio si telefon . vor avea ~i instructiuni de utilizare ale acestora.Claxon . 2 Cockpit Consola @ @ Coloana de directie reqlabila carte de bord Compartiment [I) centrala lndicatie • Autovehiculele cu radio. fig. 124 181 101 305 158 Consola oerrtrala .

Cee • in sistemul de naviqatie Audi plus sunt integrate §i functiile radio. CD ~i TV* .• .

Ceasul digital si data . 3 Prezentare general a a tabloului de bord CD ® ® Indicatorul temperaturii Lampi de control lichidului de racire 15 16.Iluminare tablou bord Ecran cu . .Ie de control Aparatele de bord ~i larnptle de control Prezentare generala a tabloului de bard Tabloul de bord reprezintii punctul central de informare pentru conducatoru! auto. 16 18 20~ Turometru cu ceas digital ~i af isare data Tahometru cu afisare kilometraj Indicator pentru nivelul carburantului o ® . 16 22 18 19 ® CD Taste de reglare pentru . Fig.Afisarea intervalelor de service .

"Lucrarile in compartimentul motorulul". indicatorul poate sa oscileze spre dreapta.. Evita]i turatiile inalte... Iuati in considerare urrnatoarole indicatii referitoare la zonele de temperatura... inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de raclre. fie ca niveJuJ lichidului de raclrs este prea scazut => pagina 34. Indicatorul temperaturii lichidului de raolre Indicatorul temperaturii lichidului de racire => pagina 14........ 28 19 20 21 Carid simbolul d.. exista pericolul unei supraincalziri a acestuia! • Spoilerul frontal asigura de asemenea 0 buna distributie a aerului proaspat in timpul deplasarii.... CD CD Avertizare! • Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata orificiilor de admisie a aerului lnrautatesc actiunea de racire a lichidului de racir e. lnseamna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare. .. Cand contactul este pus.. de pe ecran clipeste. Zona rece Dacaindicatorul se gase9te in partea stanga a scalei.. Pentru a evita aparitia defe ctiunilor la motor... in cazul deterior arii spoilerului. Zona norrnala Motorul a atins temperatura de functionare cand acul indicatorului segase9te in zona centrals a sealei. • Nu deschldeti nlciodata capota motorului daca auziti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire .. Indicatoarele 9i scalele vor fi luminate la aprinderea luminilor.. in cazul solicitar!i puternice a motorului 9i a unor temperaturi exterioare ridicate. Acest lucru este normal.•..Pericol de oparlret A~tepta1i pana cand nu se mai vede lesind abur sau lichid de racire de sub capota motorului. atata timp cat simbolul de avertizare 4.. ... _ &ATENTIE! • Luati in considerare indicatiile => pagina 306. se tnr autsteste si actiunaa de racire 9i exista pericolul unei supraincalziri a motorului! Solicitati asistenta de speclalltate. lnsearnna ca motorul nu a atins inca temperatura de functionare. 3 functioneaza numai cand contactul motor este pus.. la un regim de conducere normal. indicatoarele din tabloul de bord sunt iluminate.aratele de bard ® @ ® ... Tasta pentru afisarea intervalelor de service Tasta de resetare pentru kilometrajul zilnic ..js Comenzi echipa~i mente .de pe ecranul tabloului de bord nu se aprinde. accelerarea puternica si solicitarea intensa a motorului.. fig. in cazul temperaturilor exterioare ridicate 9i a solicitarii puternice a motorului..Sistem informare conducator Tasta CHECK .

La 0 turatie mai mica de 1500 rotatii pe minut. pentru a regia indicatarul arelar. orelor.lnainte de atingerea acestei zone trebu. ~ . 3 se poate afla In zona rosie a sealei numai pentru putin timp: Pericol de avarie la motor! Ineeputul zonei rosii a sealei depinde de fiecare motor. fig. 4 Imagine din tabloul de bord: Ceasul digital lndicatie pentru mediu Reglarea orelor Apasati tasta MODE.ie selectata 0 treapta superioar a de viteza. pentru Apasati tasta -.Aparatele de bord l?i larnptle de control Turometrul Turometrul indica numarul de rotatii ale motorului pe minut. trebuie sa selectati 0 inferioara de viteza. pentru invers. lnceputul zonei rosii rnarcata pe turometru reprezinta pentru toate treptele de viteza turatia maxima adrnisa a motorului In conditii normale. respectiv un ceas cu semnal. treapta Reglarea ceasului digital ~i a datei Autovehiculul este echipat cu un ceas cu cuari. indicatorul Apasati tasta +. Indicatorul turometrului => pagina 14. orelor in sens a regia indicatorul a regia indicatorul Reglarea minutelor Apasa]i tasta MODE pana cand indicatorul eli peste. orelor Treeerea la timp Intr -o treapta superioara de viteza va va ajuta sa econornisiti carburant sl sa evitati zgomotele de functlonarel a clipeste. <D ~ Avertizare! CD Fig. pozitia "D" pentru cutia automata de viteze sau trebuie luat piciorul de pe pedala de acceleratie. Apasatl tasta minutelor - +.

pentru a regia indicatorul sens invers. 5. zilei. Reglarea datei . . Afi!?area datei .pentru a regia indicatorul . Fig. orei si date.ratele de bord . Cilnd va deplasati lntr-o zona cu alt fus orar. Procesulde reglare al datei este incheiat. dupa trei zile va intra automat in regim "ceas cu cuart".Apssati tasta + sau . ceasul trebuie reglat manual.pentru a regia indicatorul Oprirea afi!?arii datei anului. Daca este necesara reglarea ulterioara a orei si a datei. lunii. "Regia rea ceasului digital si a datei" . . Minutele sl data nu pot fi modificate manual. . prin apasarea tastei CHECK se poate cupla pentru ciiteva secunde ceasul digital cu afisarea datei §i kilornetrajului. .Apasati tasta MODE.js ® Comenzi~i echipamente .fig.pa:u ell ceas cu cuert cu semnal Ceasul cu semnal zilei clipaste.Apasati tasta MODE. Simbolul ceasului cu semnal se stinge.Apasati tasta + sau .Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand clipeste lntregul camp de afisare a datei. pentru a opri aflsarea datei. indicatorullunilor clipeste.Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand cllpeste intregul camp de aflsars a datei.ciind af isajul nu mai clipeste._ => pagina 14. pentru a opri afisarea datei. acest lucru se va face dupa cum am descris la =:> pagina 16.pentru a regia indicatorul .Apasatl tasta -. . . indicatorul anului clipeste. iar ora $i data sunt memorate. In regim de functionare "ceas cu cuart cu semnal". in carnpul de afisare apare simbolul de receptie al ceasului cu semnal (turn de receptie cu undel =:> fig.Apasati tasta -.Apasati tasta + sau .Apasati tasta MODE pana cand indicatorul minutelor in Valabil pentru autovehicule!e: ech. 3 Candcontactul motor este luat. 5 Imagine din tabloul de bord: Camp de afisare pentru simbolul de receptie al ceasului cu semnal.Apasat: tasta -. Daca ceasul nu receptioneaza un semnal valabil.

iluminarea tabloului de bord se stinge. Acest lucru 11 va determina pe conducatorul auto sa aprinda la timp lumina de Intalnire . pentru a marl luminozitatea.7 Imagine din tabloul de bard: Kilo· metrajul - Apasa]i tasta +. Fig. iluminarea instrumentelor de bord (scale ~i indicatoare) functioneaza. parcurse in total. Kilometrajul din partea superloars poate fi adus la zero prin apasare a tastei de resetare ~ fig. iluminarea consolei centrale ~i a ecranelor. Ultima clfra indica distantele de ordinul 100 metri. respectiv milele.Aparatele de bord !?ilampile de control lIuminarea aparatelor de bord Tahometrul cu kilometraj Aparotul indica viteza $i distanta parcursii. Apasa]i tasta -. Kilometrajul din partea inferioani3 Kilometrajul din partea de jos indica kilometrii. pentru a reduce luminozitatea.• Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnicl Kilometrajul din partea superioara indica distants parcursa de la ultima resetare a contorului. 7. cu atilt se va reduce si intensitatea luminii tabloului de bod. Un fototranzistor integrat In plansa de bord regleaza intensitatea luminii tabloului de bord (indicatoare si scale). Distants parcursa este redata In kilometri (krn). Cand lumina arnbientala este foarte scazuta. Cand luminile sunt stinse iar contactul este pus.6 lIuminarea instrumentelar de bard Fig.respectiv 1/10 mile. Cu cat lumina ambientala seade. Astfel se pot masura distantele scurte. La unele tipuri de autovehicule inforrnatla este exprirnata In "mile". ~ .

cand contactul motor este pus.ratele de bard Afi:. Pornirea executarii controlului (Control Auto-Check) Controlul Auto-Check ~ pagina 31 verifica starea anumitor functii si componente ale autovehiculului. Cand indicatorul atinge zona de rezervii. Capacitatea rezervorului :::)pagina 370. pe ecranul tabloului de bard ~ pagina 37se aprinde simbolul 1]1. ceasul digital cu data ~i kilometrajul. chiar si in timpul deplasiirii.js Daca apare 0 detectiune Tasta CHECK Rezerva de carburant Indicatorul tunctioneazs numai ciind contactul motor este pus. 8 Imagine din tabloul de bord: Tasta CHECK tastei CHECK se pot executa urrnatoarele operatii: CD Avertizare! Nu circulatl niclodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Lipsa de combustibil determine tunctionarea necorespunzi'itoare a motorului (rateuri in aprinderel. Rernediati imediat defectiunea. prin apasarea tastei CHECK~ fig. Verificarea functiilor se poate face cu motorul pornit sau oprit. pentru ciiteva secunde. "executa rea procedurii de control" se poate lansa si manual.i defectarea catalizatorutui.10 litri carburant. Astfelin instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears.aj e avarie d la tabloul de bord. ~ . este precizta in Datele tehnice Cu ajutorul Fig.js Reglarea ceasului digital :. Din acel moment in rezervor se mai gasesc cca. Aceasta indicatie trebuie sa va arninteasca sa alirnentati. 8 .. Acest lucru poate duce la supralncalzirea :.ia kilometrajului Ciind contactul motor este luat.. in ciimpul de afisare al kilametrajului zilnic va aparea permanent mesajul dEF . 8 se poate afisa.. piina la 0 viteza de 5 km /h. Prin apasarea tastei CHECK cilnd contactul motor este pus. Acest lucru se lntarnpla in perrnanenta.

verificati nivelul uleiului lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. abia dupa 500 km. "Pragul de avertizare 1: Functia" in timpul deplasarii.9 Imagine din tabloul de bord: Afi~area intervalelor de service Afls are a distantei rarriaae Prin scurta apasare pe tasta Service cand contactul motor este pus. in primii 500 km. Distants rarnass se va actualiza la fiecare punere a contactului. prin scurta apasare pe tasta CHECKse pot afisa din nou indicatiile respective pentru conducere. termenul de executare a lnspectiei service apare.• Fig. Pragul al doilea* de avertizare viteza :::::> pagina 40. respectiv dupa efectuarea unei inspectil service. insotit de urrnatorul mesaj. cat si cu motorul oprit. ~ CD . se va afisa distanta rarnase pilna la efectuarea urmatoarei lnspectii service. "Pragul de avertizare 2: Functia" se poate regia numai cand contactul motor este luat .KM """ ZILE Acest lucru este valabil liii la autovehiculele cu "Long Life-Service". De exemplu: Opriti motorul. Daca se doreste verificarea acestei f'unctii la autovehiculele noi.» pagina 39. SERVICE IN ----.Ie de control Apelarea indicatilor de deplasare Cand pe ecran clipeste un simbol de prioritate 1 :::::> pagina 31 sau cand apare un avertisment in legatura cu defectarea unei lamp! :::::> pagina 38. Aceasta operatiune se poate realiza atilt cu motorul porn it. Prin apasarea pe tasta CHECKse poate regia primul prag de avertizare vlteza. Reglarea pragurilor de avertizare Indicatorul intervalelor de service Afi$area intervalelor service aminteste asupra urmatoorei inspectii service care trebuie eiectuata. 5 secunde.

Distants ramasapana la urrnatoarea inspectie service este actualizata la fiecare punere a contactului pana la atingerea termenului prevazut. la punerea contactului motor.KM-- Dacatasta de resetare nu ese actionata in decurs de 5 secunde. Resetarea afi~ajului intervalelor de service ® se executa • Se apasa tasta Service => pagina 20.ZILE sau Service! CD Prin apasarea pe tasta de resetare se va reseta afisajul intervale lor de inspectii service => pagina 20. se va iesi din regimul de resetare. Comenzi si echipamente . inseamnil cil data Iirnita pentru prezentarea la service a fast atinsa. se afiseaza mesajul SERVICE!. Daca inspe ctia service nu a fost efectuata de un dealer de specialitate. dealerul Audi va aduce afisajul la zero. selectarea afisar!i distantel ramass nu se poate efectua . Tasta reset Cu ajutorul tastei de reseta re 0.ZILE • Daca se de conecteaza bateria.km respectiv Service!' . • Daca exists 0 defectiurie de prioritate 1 (sirnbol rosu). fig. 5 secunde pe ecran va reveni efisajul normal. 9 urmatoarele operatii: Resetarea kilometrajului zilnic Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnic) => pagina 18 se poate aduce la zero prin apasarea pe tasta de resetare. ® IN --.• • Se apasa tasta Reset pana cand mesajul SERVICE se aflseaza in display. Resetarea afi~ajului Dupaefectuarea inspectiel service. apare urrnatorul mesajpe ecran. fig. deoarecese poate ajunge la afisar! eronate. Pe ecran apare unul din urmatoarele mesaje: Service in---. Pentru aceasta afis ajul intervalelor de inspectii serivce trebuie sa se gaseasca in regim de resetare . Dupa cca. afisajul se rasstsaza astfel: • Se ia contactul motor. 5 secunde pe ecran va reveni afisajul normal.0" => pagina 20. (IJ lndicatie • Nu resetati afisajul intre intervalele de inspectii service. Data efectuarii service-ului Dacaimediat dupa punerea contactului.• Dupscca.Atentlorrare Service Dela 2000 kilometri inainte de atingerea datei de efectuare a inspectie service. indicatille afisaiului intervalelor de inspactii service raman memorate. SERVICE IN 2000 KM --. 9 §i se pune contactul.

ratele de bard Larnplte de control Imagine generala lsimpi!e de control indica fun ction area. Fig. 10 Tablou de bord cu larnpi de control Sistemul de control al gazelor evacu. respectiv defectarea anumitor echipamente ole autovehiculului.~ pagina 23 ate Sistemul airbag Imobilizatorul electronic ~ pagina 24 Sistem de control viteza Instalatle semnalizare rernorca antiblocare (ABS) ~ pagina 24 ~ pagina 24 .

insaamna Gil exists 0 defectiune in sistem. Altfel exista pericolul ca in situatia unui accident sistemul airbag sau de tensionare a centurilor de siguranta sa nu se activeze.avertizareljs rn &ATENTIE! lndicatie Daca exista 0 defeotiune. FunctiaAuto Check => pagina 31 supravegheaza 0 serie Intreaqa de functli. Acest lucru este valabil ~i daca larnpa de control nu se aprinde la punerea contactului. _ Comenzi ~i echipamente . clipeste sau palpaie in timpul deplasar!i. sistemul trebuie verificat de urqenta de un dealer Audi.pericoil sau galbene (prioritate 2 . Avariile in functlonare vor aparea pe ecranul tabloului de bord sub forma unor simboluri rosii (prioritate 1 ._ Lumina de drum Lumina pozitis Comanda motor (alternativ cu ~) instalatia de prelncalzire => pagina 26 Sistemul airbag ~J Lampo de control supraveqheazii sistemul airbag $i sistemul de tensionare a centurilor de siqurantii: => pagina 26 => pagina 27 => pagina 27 Lampa de control ~ se aprinde pentru cateva contactului motor. frana de stationare actionata lnstalatia de semnalizare (dreapta) Daca lampa de control ~ nu se stinge sau se aprinde.ratele de bard Lampa avertizare centuri de sig uranta lnstalatia de semnalizare (stanga) Programul electonic de stabilitate (ESP) => pagina 25 Sistemul de control e~apament 0 al gazelor de => pagina 25 => pagina 26 Lampa de control 0 indica 0 defectiune in sistemul de evacuare a gazelor. Adresati-va urgent unui dealer specializat pentru remedierea defectiunii. secunde la punerea (CD) Avarie frana.

lampa de control nu clipeste. Lampa se stinge dupa executa rea unui procedeu de verificare._ Autovehiculul poate fi franat cu sistemul normal de tranare . Adresatlva urgent unui dealer specializat. La punerea contactului are loc 0 apelare automata a datelor cheii autovehiculului. Lampa de control ¢'.ratele de bord de control Imobilizatorul electronic ~ Sistemul anti-blocare EDS.fara ASS. motor. lndlcatil suplimentare referitoare la ASS => pagina 265_ Cand in sistemul ASS exists control ESP. Tn cazul unei defectiuni la sistemul de friinare pe ecranul tabloului de bord apare simbolul ID. Autovehiculul nu poate fi pus in furictiune => pagina 58.r pentru au lovehicule!e: echipate ell dispozittv de remorcere Instalatia de semnalizare a remorcii ¢\~ Lampo de control clipeste 10 punereo contoctului motor c6nd remorco este cuplatii. Daca nu s-a folosit 0 cheie corespunzi'itoare.~clipeste cand semnalizatoarele sunt in functiune numai daca remorca este cuplata In mod corespunzator la autovehicul. Sistemul nu functtone eaa atunci carrd: • • • Lampa de control nu se aprinde la punerea contactului Lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde. tnsearnna ca nu numai sistemul ASS este defect. trebuie sa existe 0 defectiune si in sistemul de franare => &. Daca 0 larnpa de semnalizare de la rernorca sau de la autovehicul este defecta. 0 defectiune se aprinde lampa de Defectiuni in intreaga instalatie de franare veteb. Defectarea sistemului EDSva fi sernnalizata prin aprinderea larnpl! de control a ASS B. Defectarea bloc arf electronice a diferentialului (EDS) EDS functioneaza lrnpreuna cu ASS. Lampa de control se aprinde in timpul deplasarii. l.uati in considerare => pagina 34. ~ . lndicatii suplimentare referitoare la EDS => pagina 263. (ABS) fa Lampo de control indica concordanta dintre dotele outovehiculului $i cheio de contact oriqinalii.js Daca lampa de control ASS se aprinde B odata cu lampa de control a sistemul uide franare (0 => pagina 27 (cand frana de stationare nu este actionatal. Aceasta corespondents va fi confirmata prin scurta aprindere a lampii de control Q. lampa de control incepe sa clipeasca continuu. Adresati-va urgent unui dealer specializat._ Lampo de control supraveqheaza sistemele ABS $i Lampa de control B se aprinde la punerea contactului motor cateva secunde. Valabi! pentru au tovehiculete: echip ate GUsistern tie control e! vitezei Sistemul de control al vitezei -(-) Lampa de control (» din tabloul de bard se aprinde can d sistemul de reglare se gase§te in regim de reglare.

"Lucrarile compartimentul motorului".pericol de accident! Solicitati aslstenta de specialitate. _ Lampo de control supravegheaz6 programul electronic de stabilitate. Daca 0 larnpa de semnalizare de la remorca sau de la autovehicul este defects. lndicatii suplimentare referitoare la centura de siquranta ~ pagina 224. Se aprinde dupa deconectarea bateriei.tele de bard 11ATENTIE! • tuatl in considerare lndicatllle de la => pagina 306. Se aprinde cand ESP este deconectat. Lampa de control @ are urmatoarele functii: • • • • • Clipeste in timpul deplasarii cand ESP intervine in reglare. pentru a atentiona asupra utilizarii centurilor de siqurante. lndlcatil suplimentare referitoare la instalatia de semnalizare => pagina 81.Perico!! Deplasati-va cu atentie pana la urrnatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. in • in cazul in care lampa de control a sistemului de franare ill se aprinde impreuna cu lampa de control ABS B. Acest lucru nu este valabil in cazul functlonaril cu rernorca. timp de catevasecunde. 2 secunde. opriti imediat autovehiculul ~i verificatl nivelullichidului de frana._ _ ve. Dad! lichidul se alia sub marcajul MIN" nu continuati deplasarea . in functie de directia de deplasare se aprinde lampa de control din stanqa ¢ sau din dreapta ¢. lampa de control nu ctlpeste. defe ctiune a ESP. • Se aprinde in cazul unei defectiunl a ABS. Carid sunt activate luminile de avarie.: cu ESP Programul electronic de stabilitate Valabilpenue au tovebiculele: ectnpate cu lampe control pentru centurile (ESP) ~ Lampade control a centurilor de siguranta ~ Lampode control otentioneaza asupra utiliz6rii centutilor de siquranto Lampade control se aprinde dupa punerea contactului. Se aprinde la punerea contactului Se aprinde daca apare 0 t cca. lampa de control clipeste de doua ori mai repede. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. I Comenzi ~i echipamente . deoarece ESP functioneaza irnpreuna cu ABS. Acest lucru poate duce la deraparea partii din spate a autovehiculului . clipesc simultan ambele Iarnpl de control. Instalatia de semnalizare ¢¢ Lampo de control clipeste 10 activo rea sistemului de semnolizare. Oeca 0 larnpa de semnalizare este defecta. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de franii. • Daca nivelullichidului de franii este in ordine.et»: peru r. defectiunea poate sa provina de la defectarea sistemului ABS.

lridicatli suplimentare referitoare la lumina de drum => pagino 81. pentru controlul functiei. Lampa de control se stinge cand instalatla este din nou in stare norrnala de function are. motor. lnforrnatii suplimentare referitoare la ESP => pagina 262.• Lumina de drum ~D Lampo de control se aprinde ecru! lumina de drum este aprinsii. Deoarece in aceasta situatle bate ria autovehiculului se descarca.• rn lndicatie . Pompa lichidului de racire nu mai este actionata .. Cand :00: Lampo de control se aprinde cand lumina de pozitie este aprinsii. Lampa de control aprinsa . trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neaparat necesari. trebuie sa opritl imediat autovehiculul §i motorul. poate urma 0 deconectare a lnstalatlei irnpusa de sistem. Motorul trebuie verificat urgent de un dealer Audi . In cazul motoarelor pe benzina.• Lumina pozttle Alternatorul 0 Lampa de control indica 0 deiectiune 10alternator sau o avarie In sistemul electric al autovehiculului.Pericol de avarie la motorl a Daca lampa se aprindeln timpul deplasaril.ln ace asta situatie puteti reactiva ESP prin luarea si punerea contactului. lampa de control se aprinde dupa punerea contactului motor. se aprinde cand lumina de pozitie este Daca lampa de control (3 se aprinde in timpul mersului. Lam pa de control EPC (Electronic Power Controll punerea contactului.00. Valabf perrtru autcvehicule!e: echipate eli rnotoaro pe benzine Comanda motoruluiEPC Lampo de control supraveqheazii comanda motorului. lnsearnna ca exista 0 defectiune la comanda motorului. lampa trebuie sa se stinqa. Pentru a se stinge lampa. Lampa de control [3 se aprinde la punerea contactului motorul a porn it.• .Dad lampa de control se aprinde imediat dupa pornirea motorului. in mod normal va puteti deplasa pana la eel mai apropiat service. Cand lumina de drum este aprlnsa sau cand este activat claxonul luminos. se aprinde la <D Avertizare! Daca in timpul deplasar!i se aprinde §i simbolul de avertizare'&' (defectlune sistem raclrel de pe ecranul tabloului de bord => pagina 34. Dupa deconectarea si reconectarea bateriei.. se aprinde lampa de control ~D. este de ajuns sa va deplasati putln §i sa miscatl usor volanul.

inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifiea nivelulliehidului de frana . respectivcand tem peratura exter io ara este de peste +8 'C. _ [lJ lndicatie defectiune • Daca lampa se aprinde in timpul deplasarii. Cand lampa de control La defectarea sistemului ASS se aprinde lampa de control ASS €I impreunil cu iampa de control a instalatiel de franars (CD) ~ &.Pericol! Deplasati-va cu atentie pana la urmatorul dealer Audi ~i remediali defecliunea.s-ar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. Frana de stationare actionata Lampa de control «(j) se aprinde §i atunci cand frana de stationare este actionata. "Lucrarile in compartimentul motorului". lampa de control se aprinde numai cca. mY este apr in sa. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. Solicitati aslstenta de speeialitate. • Dacala punerea contactului lampa de control nu se aprinde. lnsearnna ca exisa 0 la comanda motorului. Comenzi ~i echipa- mente . Motorul trebuie verificat urgent. Motorul trebuie pornit imediat dupa stingerealarnpii de control ~ pagina 153. inseamnil cil nivelulliehidului de frani! este prea scazut . cand existii 0 deiectiune in sistemul ABS sou cand trona de stationore este octionatii. 1 sec. Motorul trebuie verificat urgent. &ATENTIE! • Luati in considerare indicatille de la ~ pagina 306. in plus. Acest lucru poate duce la deraparea partll din spate a autovehiculului . nu continuatl deplasarea._ lnstalatla de fr ariare (CD) Lampade control clipeste cand nivelullichidului de Frana este preo scazut. Cand motorul este cald. semnalul de avertizare pentru frana de statlonars ~ pagina 32 devine activ dacs rulati mai mult de 3 secunde cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. lnseamna ca instalatia de preincalzire functioneaza. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata eu lampa de control ABS. opriti autovehiculul sl verificati nivelullichidului de Irana => & ~ pagina 317. sar putea ca in sistemul de prelncalzire sa existe 0 defectiune. Dacillampa de control clipeste (CD) tcand frana de stationare este dezactivatal.Pericol de accident! Opriti autovehiculul. • Daca lampa de control a sistemului de franare nu se stinge sau se aprinde in timpul deplasi!rii.ratele de bard ValabH pentru autovehlcu!e!e: echipate cu rnotoare diesel lnstalatia de prernc alzire W Lampa de control se aprinde atat timp cat preincatzirea tunctioneoza.

conducatorului auto Ii vor fi furnizate date des pre Radio. inforrnatiile ecran abia dupa selectarea unei trepte de viteza . Cutia de viteze automata cu 5 trepte-pozittile selectorului Pozitille selectorului Avertizare viteza de viteze multitronic® . in atar a de aceasta.• rn lndicatie apar pe pentru autovehicule!e: in echtpare standard Tablaul de bard (echipare standard> tniormatiile octuole despre storeo de tunctionare a outovehiculului vor fi otisate In mijlocul Cockpit-ului. Telematik si Navigatie in cazul in care acestea fac parte dinechiparea autovehiculului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FISl Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Introducere Generalitat:i Sistemul de informore a conducatorului auto (FIS)din tobloul de bord este centrul de atisare a iniormotiitor despre outovehicul. 11. 11 Cockpit Ecran in tabloul de bord Afisaje radio Afi~are temperatura exterloara => pagina 29 => pagina 30 => pagina 30 => pagina 31 => pagina 162 => pagina 169 => pagina 37 ~ FIS este centrul de inforrnatii al autovehicululi dvs. La autovehiculele cu sistem de naviqatie Audi * respectivTelematik Audi*. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. inforrnatiile vor aparea pe ecranul tabloului de bord in culori. Fig. Va inforrneaza intr-un mod simplu si comod despre starea actuala de functlonare. Telefon. Utilizarea sistemelor de n aviqatie Audi* respectiv Telematik Audi* este dsscrisa intr-un manual separat. lnforrnatiile FIS vor fi afisate pe ecran in mijlocul Cockpit-ului => fig. Astfel puteti afla dlstanta ramasa pana la urrnatoarea verificare service pentru efectuarea rnasurilor preventive de lntr etinere si multe altele.

dupa stingerea mesajului "OK". va fi afisat numele postului ales. 12 Ecran: lntormatii suplimentare radio Daca functia Auto-Check nu afiseaza nici 0 defectiune de prioritate 2. Aceste aflsa]e apar suplimentar.Sistemul de informare a conduccHorului auto (FIS) Control Auto-Check lndicatlile de deplasare Avertizare frana de statior.• de pe ecranul Comenzi§i echipamente . pe liinga informatii!e radioului .lare Afisarea ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina32 ~ pagina 20 Calcutatorul de bord ~ pagina 42 Bro~uril separata Telefon §i Telematik* intervalelor de service • Aflaajele radio • Valabi! pentru autovehiculele: echipate ell FtS cefcutatcr bent Sistemul de informare a conducatorului auto cu calculator de bord Afi~aje radio Aflsare tem perature exterioara Atentionare u~i ~i capac portbagaj Cutia de viteze automata selectorului Pozitiile selectorului Avertizare vitezil Control Auto-Check lndicatiile de deplasare Avertizare frana de statioriare fisarea intervalelor Controlul detectarti de service lampllor cu 5 trepte-pozttiue ~ pagina 29 ~ pagina 30 ~ pagina 31 ~ pagina 162 ~ pagina 169 ~ pagina37 ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina 32 ~ pagina20 ~ pagina 38 de viteze multitronic® Fig. cand aparatul de radio este pus in functiune (depinde de echiparea autovehicululuil. respectiv fr ecventa postului §i inforrnatii suplimentare.

temperatura extericara va fi afi!?atii tot In of => pagina 137.Avertizare asupra existentei poleiului! La afisarea datelor de naviqatie. tem peratura afisata poate fi putin mai ma re dacat cea reala. Luati in considerare faptul ca ~i la temperaturi de +5 °Cpoate exista polei . Astfel conducatorul auto este ateritioriat asupra existentei poleiului. la autovehiculele cu lnstalatie de climatizare. din cauza radia tiilor de la motor. apare simbolul unui cristal de gheata. 13 Ecran: Afi~are temperatura exterioara rn lndicatie Distanta accesibila Atisarea distantei accesibile ajuta 10planificarea traseufui.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Indicatorul temperaturii exterioare &ATENTIE! Nu folositi niciodata afisajul temperaturii exterioare pentru a vii convinge de existenta poleiului pe sosele. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. lnainte de afisarea temperaturii. 13. temperatura exterioar a va fi afisats In al doilea rand . 14 Ecran: Distants accesibila ~ . Temperatura exterioara va fi afisata pe ecran la punerea contactului =:> fig. Daca selectati afisar ea In of (Grad Fahrenheit).• Fig. afisajul apare numai dupa selectarea unei trepte de viteza. Cand autovehiculul stationeaza sau ciind se deplaseaza cu viteza foarte mica. La temperaturi mai scazute de +5 'C. Fig.

.Jnforrnatia va aparaa din 10 In 10 km. Caleulareadistantei se face pe baza consumului de carburant din ultimii 30 km. Candeste deschisa capota motorului. 15 Ecran: Atentlonare usi ~i capac portbaqa] Fig. distants va fi mai mare . Cand conduce]! economic.i care u:. 14. ritate. respectiv capacul portbagajului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Peeeran distants apreciata apare In km => pagina 30.• La autovehiculele echipate cu sistem de informare conducator si cu calculator de bord* afisajul avsrtizarii usilor si capacului portbagajului poate fi lnlaturat prin scurta apasare pe tasta calculatorului de bord => pagina 44. Simbolul va indica :.capota motorului :.icapacul portbagajului sunt Inchise eomplet.iusa dreapta spate. Totusi avertizarea va aparea din nou de Indata ce se va observa 0 modificare a pozitiei usilor sau capotelor .icomponente ale autovehiculului. chiar si In timpul deplasar!i.. simbolul se va stinge. pe ecran va clipi zona respective a pozei. Avariile In f unctionare. daca este deschisa eelputin 0 usa. fig.• Avertizare U!?i!?icapac portbagaj Control Auto-Check Introducere Fig. Vet! fi informat asupra dlstantei pe care autovehiculul dvs. 15 este deschlsa usa conduciltorului auto :. ~ mente .a(uai) este (suntl deschisa (e). 0 mai poate pareurgecu cantitatea de carburant din rezervor ~i cu acelasi stil de conducere. capota motorului sau capacul portbagajului.. De In data ce toate usile. Acest lucru se lntarnpla In psrrnanenta. cand contactul motor este pus.. In imagine => fig. 16 Ecran: Control Auto-Check Afisajul va aparea la punerea contactului motor. In culori galbene respectiv reparatiile urgente sau lucrart!e de pe ecranul tabloului de bordo Se vor auzi Aceste afisaje vor aparea In functie de priosi rosii.. Comenzi ~i echipa- Controlul Auto-Check verifies starea anumitor functil :. service va vor fi afisate semnale suplimentare.

fig. respectiv se va selecta 0 treapta de viteza. Apelarea indicatilor de deplasare 1. in anumite situatli. In acelasi timp se va auzi un ton de avertizare. cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. _ ecran pana cand friina de stationare va fi eliber ata. La avertizarea asupra unei lamp! defecte => pagina 38. Pe deasupra._ Indicatii de deplasare Pe lango tiimpile de control $i simbolurile de pe ecranul tobloului de bord. _ 0 lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca. Prin scurta apasare pe tasta CHECKiridicatia va aparaa din nou. Daca functiile verificate sunt in regula. Aceste indicatii de deplasare raman pe lndicatie de avarie. 00 lndicatie lndicatiile de deplasare Frana de stationare actionata ~i La seleetarea unei trepte de viteza in stationare se apasa pedala de frana. pe langa simbolurile rosil vor aparea si indicatii pentru conducatorul auto. 16. Daca apar defectiunl. vor apiirea $i diferite indicatii privind deplosoreo. atunci cand va veti deplasa mai mult de 3 sec. in cazul deplasarii cu friina de stationare actionats ~i inainte de selectarea unei trepte de viteza la autovehiculele cu cutie automata de viteza. Daca nu apare nici OK si nici Auto-Check.are a conducatorului auto (FIS) Simbolurile rosii indica un pericol. Daca Yeti apasa acum Tasta CHECK. pe ecran va aparea 0 inforrnatie de deplasare. verificati functia . pentru ciiteva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. pe ecran Avertizare frana de stationare Eliberati fr ana de stationare. se va auzi un semnal sonor de avertizare si pe ecran va aparea urrnatoarea indicatie: Frana de statlonare actlonata Avertizarea aceasta se va activa. iar cele galbene 0 avertizare. verlflcatl nivelul uleiului Verificarea furrctfllor: Cutia de viteze rnarruala La punerea contactului. pe ecran va aparsa urrnatcarea iridicatie: Opriti motorul. nu pot fi reapelate. 5 secunde. Pe deasupra. la aparitia unui simbol de prioritate suplimentare. functia Auto-Check porneste executa rea unei verificari automate a functiilor. in locul mesaju lui OK vor aparea informatii cu privire la acestea. Daca plecati din qreseala cu friina de stationare actionata._ => pagina 31 pot fi apelate de catre conducatorul auto indicatii Valabi! pentr u autcvehiculele: echipate cu cutle de viteze manuals De exemplu pe ecran apare simbolul pentru 0 defectiune la presiunea uleiului de motor ~.

Opriti motorul. (Ci:» => pagina 34 => pagina 34 indicatie de avarie. fig. functia Auto-Check porneste executa rea uneiverifica ri automate a fu nctiilor. . Lapunerea contactului. actionati pedala Dacase va seleeta 0 trea pta de viteza (R. verificati functia Detectlune instalatie de franare Nivelliehid racire prea seazut/Ternperatura liehid racire prea mare Presiune ulei prea scazuta Simbolurile roeil FRANA J.In acelasi timp se va auzi unton de avertizare. in stationare. Sollcitati asistenta de specialitate. indicatia va disparea~i va fi afisate functia Auto-Check. Daca functlile verificate suntin regula.15 sec.. Dacaapar defectiuni.). va aparea mai intai indicatia: La selectarea unei trepte de viteza de friina. Dacanu apare nici OK ~i nici Auto-Check. dupa aparitiaindicatlilor din partea superioara. daca este necesar. Daca seleetorul de viteze se afla in pozitia P sau N. s. pentru cateva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31.d. Verificati functia defects.rn.a. 17 Ecran: Avertizare nivellichid riicire - Opriti autovehiculul.• 0 Fig. D. LICHIDDE RACIRE ~ PRESUNE ULEI Simbolurile => pagina 35 rosii indica 0 defectiune de prioritate 1 (pericoll. acestea vor fi afisate la cca. 16..Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabll pentru autovehiculele: echipete cu cutin de viteze autcmeta Verificarea viteze furic'tiilor: Cutia automata de Un simbol rosu semnallzeazii un pericol.

fie ca nivelul lichidului de racire este prea scazut. ele vor aparea pe rand. !?ivor fi vizibile cca.• . Opr lti autovehiculul. tnssarnna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare.• & ATENTIE! Continuare • Daca nivelullichidului de frana este prea scazut .Pericol de accident! Nu continuati deplasarea. Pe langa simbol. _ Vertflcatl Defectiune In sistemul de racire _L lichidul de frana ~i service (ABS) Detectiunile la sistemul de racire trebuie remediate imediat. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de frana.Perico!! Deplasati-va cu atentie pan a la urmatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. de pe ecran cllpeste. Simbolul va ramane aprins pana cand defectiunea va fi rernediata. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata cu lampa de control ABS. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. La defectarea sistemului ABS se aprinde lampa de control ABS B lrnpreuna cu simbolul de avarie al instalatiei de franare ill => 6. Cornpletati daca este necesar cu lichidul de racire ~ pagina 316. Daca exists mai multe defectiunl de prioritate 1. 2 secunde fieca re. Pe langa simbol. I Daca simbolul (CD) e pe ecran cllpeste. Acest lucru poate duce la deraparea partil din spate a autovehiculului .soar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta. Solicitati asistenta de specialitate. lnseamna d ca exists a detectiune la instalatia de franare. "Lucrarile in compartimentul rnotorului". Continuati deplasarea numai dupa stingerea simbolului . pe ecran va aparea si una din urmatoarele lndicatii: Oprit] autovehiculul ~i verificati presiunea uleiului hidraulic Aterrtlel Avarie frana _ efectuatl _ Oprltl autovehiculul. pe ecran va aparea si una din urmatoarele indicatii: Opriti motorul ~i veriflcati lichidul de racire nivelullichidului de frana ~ pagina 317. Cand sirnbolul s]. Opriti motoru I.Sistemul de informare a conducatorului auto IFIS) La aparitia unui simbol rosu se vor auzi treitonuri de avertizare consecutive. Defectiune In instalatia de franare (CD) o detectiune 10instatatia de ttanare trebuie remediotii cat mai repede posibil. &ATENTIE! • Luati in considerare lndicatlile de la => pagina 306. Verifica]i nivelul lichidului de racire => pagina 315.

de preferat la fiecare alimentare . Daca nivelul lichidului de raclre este in regula.Verificati nivelul Solicitati uleiului motor => pagina 312. De aceea.• rn lndlcatle Defectiune In sistemul de presiune a uleiului motor't:::n in echipere standard Deiectiunile 10 sistemul de ungere a motorului trebuie remediate imediat. verificati nivelul uleiului . s- Nivel ulei motor corect Daca simbolul ~ clipeste eu toate ea nivelul uleiului este coreet. Daca simbolul unea uleiului ~ de pe ecran cllpaste.js Avertizarea asupra presiunii uleiului ~ nu reprezinta 0 indicatie despre nivelul uleiului.Opriti autovehiculul. Comenzi~i echipamente . . § tnsearnna ca presisimbol. Daca se aprinde §i lampa de control a alternatoului ar putea sa fie rupta §i eureaua de transmisie. solicltatl asistenta de specialitate. daca simbolul -b indica a defectiurie la sistemul de racire . Nivelul uleiului motor este prea scazut Dad nivelul uleiului motor este prea scazut. Nu lasati motorul sa tunctioneze in regim de mers in gol. Nu continuati deplasarea. =:> pagina 26.Perieol de defectare a motorulul. Pe langa va aparea §i una din urrnatoarele lndicatii: Opriti motorul. . nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate . asistenta de specialitate.Opriti motorul. CD Avertizare! Nu va deplasati mai departe. cauza defectiunii poate fi defectarea ventilatorului de racire.Sistemul de informare a conduditorului auto (FIS) - Solicitati asistenta de specialitate. pe ecran este prea scazuta. cornpletati cu ulei =:> pagina 313.

ele vor aparea pe rand.> Senzorul uleiului motor defect e deplasare sctlonata pagina 37 pagina 37 o Piscutele de frana uzate izare viteza 1 :::. si vor fi vizibile cca. 18 Ecran. prea :::.> pagina 38 poqino 38 pagina 38 :::. overtizore.> Reglare dlnarnlca a farurilor* defects Nivel apa spalare prea scazut :::. fiecare __ Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell F!S calculator de bore! Simbolurile galbene Fig.> pagina 37 41D :::. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2.Sistemul de informare a conduciHorului auto (FIS) Simbolurile galbene Un simbo/ go/ben semnalizeazii 0 Simbolurile gal bene indica a defectiurie de prioritate 2 (avertizarel.> scazuta Verlficati nivelul uleiului motor Senzorul uleiului motor defect :::.> pagina 37 I catl nivelul uleiului motor :::.> pagina 37 a '" "'D Placutele de frilna uzate re vtteza 1 Reglare dinarnica a farurilor* defects :::. 2 sec.: Rezervii de combustibil prea Un simboi go/ben semnotizeaza Hezerva de combustibil 0 avertizare. Verifica] i functla afisata cat mai repede posibil.> scazuta pagina 37 scazuta Rezerva de combustibil prea :::. La aparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare.> .

_ Lumina de deplasare automata defecta tiP Cand se aprinde simbolul (j8:-'. verific a]i cat mai repede posibil nivelul uleiului motor ~ pagina 312. ~i vor fi vizibile eea. Inse arnna ea in rezervorse mai gasesc eea._ a Cand se aprinde simbolul a ad resati-va unui atelier specializat. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. Adresati-va unui service pentru a efectua repararea defectiunii.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Averti zare viteza 2 ~ paqina 38 Senzorul nivelului uleiului motor defect ~ Carid aeest simbol ~ . Ciind simbolul ~ se aprinde. pentru verifiearea placutelor de frana fata (~i din motive de siquranta ~i spatel. _ Verific apl niveluiluleiului motor '!::r. adresati-va unui dealer speeializat ~i verifica]i senzorul de presiune a uleiului. 2 sec. Heduceti viteza ~ pagina 39.. _ Rezervade carburant este scazuta 51 Uzarea garniturilor de frana din fata Ciind acest simbol j]) se aprinde prima data.fiecare. Valebf peutr u autovehicuie!e: echipate IUI111na de automata Laaparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. Cornpletati eu ulei daca este necesar~ pagina 313.. Din motive de slquranta verificati nivelul uleiului la fiecare alimentare ~ pagina 312._ Limita de viteza 1 e Carid simbolul se aprinde. ele vor apar ea pe rand. inseamna ca lumina automata pentru deplasare este detecta. se aprinde._ e Comenzi ~i echipamente . 8-10 litri earburant. Verificati functia afisata cat mai repede posibil. Alirnentati cat mai repedeposibil ~ paqina 302. lnsearnna ca viteza de deplasare a depesit viteza mernorata._ Controlul defectarii lampllor ~ pagina38 Simbolurile galbene indica 0 defectiuns de prioritate 2 (avertizarel.

In primele 5 secunde. cu F1S calculator de bord Lampa semnalizare stanqa spate Dupa 5 sec. Daca doriti ca indlcatia sa apara din nou. apasatl scurt tasta CHECK. adresati-va verlficati urrnatoare!e componente: Cureaua de transmisie . Adresati-va unui dealer Audi pentru a efectua repararea defectiunii.. ~ unui dealer specializat §i Carid simbolul E:::3 se aprinde.I FIS ~i calculator de bo-d Nivelul apei pentru spalare prea scazut 0 Contralul deiectarii kimpilor suproveqheazti iunctionarea iiimpilor autovehiculului._ e Lampa cu lncandescents Valabi! pentru autovehicule!e: ectirca:e ell FIS 9i calculator de bord • Siquranta larnpli este "arsa" => pagina 357.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! peruru autovahicule!e: echipate ell reqlare tarur: • • Regulatorul Starea bateriei Sistemul de reglare a farurilor este defect (<D Aprinderea simbolurilodtD indica faptul ca regia rea dinarnica a farurilor este defects. Redu ceti viteza => pagina 39. impreuna cu aparitia simbolului pentru lampa defects ~ va fi afisat sl un text explicativ.p se aprinde. Daca de exemplu este defects lampa de semnalizare stanqa spate. _ Va. o • Tensiunea din baterie necorespunzatoare Va recornandarn sa efectuati reparatii!e necesare doar la un dealer de specialitate. Cauza d efectiunii • poate fi diferita: este defects => pagina 360. Carid simbolul se aprinde. pe ecranul tabloului de bard va aparea urrnatoarea indlcatie: Cand simbolul. • Nu se face un contact. tnsearnna ca viteza de deplasare a depasit al doilea prag de viteza.js t. "lnlocuirea siqurantelor".uati In considerare sl lampa de control a alternatorului => pagina 26. cornpletati cu apa pentru instalatia de spalare a parbrizului l?i pentru instalatia de curatare/spalare faruri* => pagina 324. aceasta indicatie suplirnentara va disparea.hipt1t0 ns si c alculatot de bo rd Defectarea lampilor ~ Valeb!l pentru au-ovehlcuela: echipata Cl. Daca se descopera 0 tampa defects.abil pantru aurovenlcuie!e: echinate Li mita de viteza 2 e. _ ValabH pontru aurovcnicure!o: €H.

Pragul de avertizare 1: Functia Pragul de avertizare 1 poote ti modificat In timpul deptasatii. viteza maxima poate fi reqlata in timpul d eplasa rii. 19 apare la depasirea vitezei memo rate. care functloneaza independent unul de celalalt si au functii diferite: • Pragul de avertizare 1 Pragul de avertizare 2 • • e => pagina 39 e => pagina 40 (I] lndicatie Independent de lnstalatia de avertizare vitezii. daca nu a fost modificata sau stearsa anterior. Simbolul se stinge:. Pericol de electrocutare! cca. Viteza mernorata nu va fi astfe I stea rsiL • e Fig. 19. Reglarea este vala bila pa na la luarea contactul ui. cu 40 km/h. viteza mernorate. La pragul de avertizare 1. se va auzi un ton de avertizare.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) &ATENTIE! • tamplle cu incandescenta sunt sub presiune ~i pot exploda pericol de riinire! • in cazul liimpilor cu desciircare in 9az* (lumina xenon) trebuie sase acorde 0 atentie deosebitii tensiunii inalte. 10 km/h. in acelasi timp pe ecran va aparea un simbol de avertizare => fig. Va dlsparea in momentul in care viteza de deplasare va scadea sub valoarea vitezei memorate.i cand viteza de deplasare va depiis! pentru cel putin 10 secunde. Simbolul de avertizare viteza de pe ecranul pragului 1 => fig.• Instalatta de avertizare viteza Introducere Aceasta instataiie de avertizore vitezo va ojutii sa mentineti viteza sub 0 anumita lim ita. De indate ce viteza memoratil a fost depasita cu . 19 Ecran: Avertizare viteza stabitita lnstalatia avertizeaza conducatorul auto cand depaseste 0 viteza anterior. viteza maxima adrnisa trebuie observata la vitezometru . lnstalatia de avertizare viteza are douii praguri de avertizare*..

Folo siti acest tip de memorare cilnd vreti sa vi se atraqa atentia in mod special asupra pastrarf unei anumite viteze. Sistemur de informare a conducatorurui auto (FrS) Pragul de avertizare 1: Reglare Valab!l autovehtculele: echipate ell FIS ~i calculator de bor e Pragul de avertizare 2: Functia Pragul de overtizore 1 se vo reglo de 10 tosto CHECK. :. 20. _ e Fig. Faptul ca memorarea a fost realizata este confirmat.itergerea vitezei maxime Deplasati-va cu 0 vlteza de cel putin 5 km/h.. aeesta se va stinge numai carid viteza de deplasare va scadea sub viteza mernorata. printr-o scurta apa sare pe buton.ja e . Apasati scurt tasta CHECK =:> fig. Apasatl tasta CHECK mai mult de 1 secunda.. Spre deosebire de pragul1. Simbolul de avertizare viteza al pragului 2 apare pe ecran la d epasirea vitezei memorate. Acest lucru este necesar de ex.20 Imagine din tabloul de bordo Tasta CHECK Memorarea vitezei maxime Deplasaji-va cu viteza maxima do rita. printr-o apasare mai indelunqata. Viteza ramane rnernorata pana in momentulln care va fi rnodificata. intr-o zona eu limite de vitezs sau in situatia in care exists 0 lirnita de viteza la folosirea pneurilor de larria. sau pilna cilnd va fi stearsa. la eliberarea tastei. de scurta aprindere a simbolului de avertizare vitezs de pe eeran. in acsasta situatis viteza poate fi rnernorata sau stearsa numai cu eontactul motor luat. Pragul de overtizore 2 poote fi modificot numoi cand contoctul motor este luot.

Comenzi i echipa~ mente . Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. Pe eeran va aparea viteza actuala mernorata sau simbolul taiat al pragului de avertizare 2 daca nu exists 0 alta viteza rnernorata. pentru a modifiea valoarea existerrta. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. CHECK ® Fig. 21 Imagine din tabloul de bord: Tasta - l. 21. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig.ua]i eontaetul motor.i calculator de bord Memorarea vitezei maxi me l. Apasati tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz => fig. Apasa]] Pragulde avertizare 2: Reglare Pragul de overtizore 2 va fi actionat cu ojutorul comutatorului din moneta de comandore 0 sterqiitoarelor de parbriz.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabilpentru autovehicu!e!e: echip ate eli t. eomutatorul' din maneta de actioriare a sterqatoarelor => fig.uati eontactul motor. Valorile apar In pasi de 10 km/h crescator sau descrescator.. 22 in sus sau in jos.. 22 pana cand pe ecran apare simboul taiat al pragului de avertizare 2. Pe eeran va aparea viteza rnernorata aeum. 21. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. ® ~tergerea vitezei maxime Fig. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 secunde. 22 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: intrerupiitorul de selectare a functiilor La 0 secunda dupa Tncheierea procesuiui de memorare. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 seeunde. se va stinge lumina kiiometrajuiui §i a ceasului digital.

durata de deplasare.• Introducere Calculatorul de bord oierii iniormatii despre consumul mediu. in functie de numarul => fig. Valorile referitoare la consum Iconsumul instantaneu si mediu). dlstanta accesibila. La anumite tipuri de autovehicule pentru export. 23 Afi~aj calculator de bordo Consumul instantaneu Urrnatoarele inforrnatii afisate pe ecra n: Distanta accesibila Durata de deplasare Consumul mediu Viteza medie Consumul instantaneu sunt preluate de calculatorul de bord §i Fig. Daca apare cifra 2. distanto accesibitii ~i durata de deplasare. viteza medie. Datele dispozitivului de memorare a deplasar ilor singulare Izona de memorare 11 vor fi afisate. 23. pentru autovehiculete: ccnipate c u t!S $i cnlculator do bord Memoria Calculatorul de bord este prev6zut cu doua dispozitive de memorare automate. consumul mediu. ~ . distants acceslbila §i viteza vor fi exprimate in sistemul metric de unitati de rnasura. viteza medie sl consumul instantaneu vor fi afisate pe ecranul FIS in ordinea nurnita mai sus => fig. consumul instantaneu. 24 Ecran calculator de bordo Zona de memorare 1 ~ pagina 44 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 46 Puteti recunoaste ce zona de memorare este afisata pe ecran.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Calculatorul de bord Valabil pentru autovebicutete: echinate cu FIS!?i calculator de bard Cele 5 infor rnatii. 24 lnfatlsat invers Inegativl. atisarea va fi facuta in sistemul englezesc de masurare . cand pe ecran va aparea cifra 1 . Fig.

Memorarea date lor deplasihilor de memorare a vatab!t pentru autovehtculele: echipate ell §i calculator de bo-d Tasta Reset Tosto pentru selectarea atisajului. repetat pe tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz se pot selecta urmatoarele zone de afisare: • • • • Memorie deplasilri singulare (zona de memorare 1) Memorie deplasilri totale (zona de memorare 2) Navigare/Telematik* Eeran stins []] lndicatie • Pentru a selecta intre diferitele zone de afisare. Dad deplasarea se reia in mai putin de doua ore de la luarea contactului motor. noile inforrnatii se vor aduna la cele existente piina atunei. apasati scurt pe tasta reset. Memorarea datelor tuturor deplasarilor Memoriatuturor deplasari!or nu se va sterqe automat.ja Fig. 23) va fi ad usa la zero.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) lnsearnna cil sunt afisate datele dispozitivului tuturor deplasilrilor (zona de memorare 2). Dad tin eti apasata tasta reset mai mult de 0 secunda. singulal"e Memoria deplasarilor singulare aduna inforrnatiile legate de deplasarede la punerea contactului motor pima la luarea contactului. valoarea actuala (de ex. 25 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: Tasta reset Apasand scurt. se qiisest» in moneta de actionare a sterqiitoarelor de parbriz. ~ . consumul instantaneu => pagina 42."Astfel pute]l stabili sing uri durata de evaluare a inforrnatiilor de deptasare. Daca deplasarea se lntrerupe mai mult de doua ore datele din memorie se vor sterqe automat. fig.

va apar ea din 10 in 10 km. .. Veti fi informat parcurge distantei tatea lnforrnatia Calcularea ultimii pe care autovehiculul din rezervor dvs. distants de carburant din Aducerea Aleqeti 30 km. La punerea contactului va fi afiseta Prin scurta poate regia §i selectata pentru pe comutatoulr ® sau pe tasta ® se In cazul rn de deplasare => pagina 45. • realizats de functia Auto-Check se va face - Apasatl cel putin functli 0 secunda tasta reset @. • Con sum ul mediu • Viteza medie calculatorului motor inainte durata de bard de luarea se poate contactului reset face numai motor. 0 mai poate §i cu acelasi tras- Selectarea furrcplllor asupra cu canti- - Apasati In sus sau in jos pe comutatorul fig. distantei se face pe baza consumului economic. 26.• inforrnatii!e Valabi! pentru autovahiculefe: echipare ell F1S:.• dorita. Cand conduceti va fi mai mare . 26 Maneta de actlonare a ~tergiitoa· relor de parbriz: Elemente de cornanda calculator de bord Distanta accesibila Afi$oreo distantei occesibile ojuti: 10 plonificoreo eului. reset: cand Urmatoarele • va'anil pentru autovehiculele: echipate cu FlS ~i calculator do bard pot fi aduse la zero de la tasta Durata de deplasare Comenzi ~i echipamente Colculotarul de bard este camondot de 10 dOUGcornutatoare din moneta de actionare a fjtergatoorelor de porbriz. Pe ecran distanta apreciata apare in km . toate se vor sterqs .icelculatcr do bord Fig. Astfel vor fi afisate succesiv cele 5 functil ale calculatorului de bord. lndicatie in care se deconecteaza din memorie bateria autovehiculului. functiei f'unctia la zero ®~ de carburant stil de conducere.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) • Afisar ea defectiunilor ecranul este oprit. cand Comandarea contactul functia apasare alarma este pus.

u rrnatoa deplasarea rea alarms sau faceti va aparea Afi$oreo vitezei medii ojuta 10plonificoreo mai scurta 6:00 s. de pauza la 4:00. 26.i calculator de bord sau pe tasta reset Viteza medie ~ pagina 44. In calcul. fig. sterqeti memoria de la tasta reset => pagina 44.rn._ de 10 Daca Pe ecran apare viteza riei. fig. fig. tuturor deplasarilor referitoare la consumul mediu vor fi deplasarea. doriti sterqe]i de deplasare calcularii de la ultima sa se faca si apasatl sterqere tasta a memoreset ca lnceperea memoria de la un anumit Afi$oreo consumului eului. Alarma pe ecran apare automat va atrage atentia de deplasare de deplasare. 26.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valebil pentru autovetucufe!e: ecntpste cu FIS f. Cu ajutorul In functie In acel punct de consumul ~ pagina 44. pe eeran apare In primii 30 krn.d. singulare de douii ore datele din Daca vreti sa stabiliti consumul mediu pentru 0 noua durata de timp. la datele duratei Cand se continua Cand eontactul raman incluse afisajul necesitatii In acelasi timp eli paste si afisajul asupra este luat. 0 Valabll peruru autovehicule!e: echipate eLI FIS !?. Daca moment. Memorarea datelor se vor sterqe datelor deplasarilor mai mult automat. Pe ecran apare durata riei. va puteti de carburant. datele Cand continuati memorate. Prin scurta apasare pe comutatorul de selectare alarma. se va ~terge.js ore de deplasare. stilul de conducere mediu aiutii 10plonificoreo trasIn mediu de carburant acestui 1/100 km de la afisa]. . de la 2:00. de deplasare raman memorate. noile valori singulare de douii ore datele din se lntrerupe se vor sterqe date lor Memorarea Daca deplasarea se lntrerupe memorie Memorarea Cand contactul vor aduna Alarma Dupa doua duratei duratei este luat. Date tehnice . cifra zero. 26 pute]i deconecta Daca continuati minute. Daca vreti timp. luaril unei pauze. Pe ecran apare consumul ultima adapta sterqer e a memoriei. §tergeti memoria datelor medie In km/h de la ultima medie reset pentru 0 troseului. deplasarilor mai mult automat. sa stabiliti viteza de la tasta deplasarilor => pagina 44. durata fig. datele existente. Dupa sterqere. 26 Memorarea Daca deplasarea memorie datelor @. singulare de douii Memorarea Daca deplasarea memorie se lntrerupe mai mult ore datele din se vor ster qe automat.a. tuturor deplasarilor referitoare la durata noile de deplasare informatii se deplasarea.ii calculator de bord Valabil pentru autovehicule!e: echipete cu F!S $i calculator de bord Durata de deplasare Consumul mediu Afi$oreo durotei de deplosore otroge atentia osupro luarii unei pouze. alarma st erqere a memonoua faceti 0 pauza mai mare de 10 minute.

noile valori vor fi incluse in calcul.js Fig. Cand continuati deplasarea. datele referitoare la viteza medie raman memorate. va puteti adapta stilul de cond ucere in functie de consumul de carburant.·• Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Memorarea datelor tuturor deplasarilor Afi~aj meniu Valabi! pentr u autovehicule!e: echipate eu Incalzir e in stauonare Cand contactul este luat. afisajul va indica in primii 30-40 rn. instantaneu ajut6 10 economi- Pe ecran apare consumul actual de carburant in 1/100km. Cu aj utorul acestui afisaj. 28 Ecran: Meniul delnceput ~ . Calcularea consumului se face din 30 in 30 metri. Daca se selecteaza consumul instantaneu imediat dupa pornirea motorului. _ Introducere Valabi! pentru autovehicule!e: ec hipate ell FlS ~i calculator de bor d Consumul instantaneu Afi$area consumului sirea carburantului. ultima valoare de consum aflsata se va pastra. consumul rnediu. 27 Consola centralii: Taste de comandii pentru seleetarea meniului Fig. Cand autovehiculul statloneaza.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Unelefunctii ale autovehiculului dvs. 30 Consola centra Iii: Functiile butonulu rotire/apiisare ~ . Comandarea se face de la tastele de I meniu I din consola centra Iii => pagina 46. Fig. 29 Consola centra Iii: Tasta Menu Fig. Aceasta functie este valabila numai cand contactul este pus. lncalztrea/ventilarea in stationare"). Meniul de inceput va indica diverse posibilitati Reglare Apelarea Meniu oprit Functia Ajutor _ de afisare: Valahil pentru autovehrcule!e: echinate ell lncalzire stationare Utilizarea meniului ( meniu Optiuni/e din meniu se vor otiso prin opasarea tastei I $i 0 butonului din consolo centrata. Cu ajutorul acestui meniu puteti selecta inforrnatiile care doriti sa fie afisate in display-ul FIS. fig. 27. pot fi apelate de la meniu (de ex. Se pot efectuo apeliiri $i reg/oje.

>i onfirmarea c Introducerea - Apasa]i butonul. datelor !. respectiv conflrrnati pute]i misca saqeata Valorile din meniu. Prin a pasarea valorile selectate Valabil pentru autovehlcu.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Functil!e tastei rotlre/apasare ee I Menu I:::::> pagina 47. fig.• selectia facuta.elo: eGhip~!tB ell incalzire in stetionere Tipurile de aflaaje Meniul de inceput 01 FIS otero 4 tipuri de otisaje. 30 fig. selectate respectiv vor fi afisate puteti in Rotind modifica culoarea reglajele existente. Celor 4 tipuri corespund de afisa]e din meniul urmatoarele de inceput => pagina 46. pagina 47. 281e functii: Reglare • • • • [ncalzlre/ventilare Ceasul in stationare" => pagina 50 => pagina 50 Calculator => pagina 50 Alarma (Avertizare vitezill => pagina 39 I . Functia Ajutor Functia Ajutor va ajuta la efectuarea selectarii corecte . butonul rosie.• Selectare !?ireglare Apasa]i butonul. 29 ~i ale butonului Apelarea • Service => pagina 20 Apelarea meniului Apasat: tasta Meniu oprit Pe ecran apar toate I Menu I. afisajele care sunt afisats la autovehiculelefilril afisarea meniului. buton ului activati . fig.

Meniul Ajutor serveste la informarea dvs./ L- Functia selectata Bifare III. 28.. . 31 Display FIS: Meniu de inceput.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) ialalJ. Simbolurile din display au urrnatoarele sernnificatii: Bara de selectare Fig. Activa]i selectarea apasand butonul rotlre/apasare.32 Ecran: Imagine generalii Ajutor Functia-Ajutor se apeleaza In felul urrnator: Comenzi ~i echipamente . I. Pentru a parasi meniul Ajutor rotlti din nou butonul. Tnacest meniu nu sunt posibile reglajele. Apare meniul de Tnceput FISdispune de 0 tunctie Ajutor Selectati de la buton functia Ajutor. Simbolul casuta Triunqhl in sus Triunghi in jos • Fig.ilpentru autovehiculele: ecrupate incalzire In stafionare ApeJareafunctiei ra Ajutor - Apasati tasta I Menu => pagina 46. fig. este selectat Ajutor .- Fundal rosu (activ) Selectat Neselectat Pagina anterioara Pagina urrnatoare o -1..

selectat Calculator Efectua]! reglajul dupa cum urrneaza: Apasati tasta (Menu ]. Hotiti butonul pe Reglaje. Apasatl butonul. 28. vor apiirea doua nivele de calculator (calculator 1 9i calculator 21. - . rasfoitl. 33. apasand simbolurile pentru "pagina urrnatoare" sau "pagina anterioara". Selectati din nou nivelul dorit 9i actlvatl-l de la buton. Apare meniul de tnceput ~ pagina 46. "Efectuarea reglajelor (partea 2)" .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell incatzire in stationare Efectuarea reglajelor (partea 1) Reg/oje/e din FIS se foe prin intemediu/ meniului. Apasati butonul. Continuare => pagina 51. Botitl butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosie) ~ fig. In caz de necesitate. Dacii selectati meniul Calculator !iii il activati prin rotirea butonului. Vor aparea to ate meniurile. fig. 33 Ecran: Meniu Reglaje.• Fig.

Activati sau dezactivati functia selectata prin plasarea simbolului "bifare": (pentru "da") simbolul "casuta bitata". distanta ecceslblla setectata Fig. 34 Ecran: Meniu Calculator 1. _ Fig. de exemplu. (pentru "nu") fara simbolul "bitat". trebuie introduse ~i valori in cifre. => fig. la reglarea datei. inapoi selectat Efectua]ireglajul dupa cum urrneaza: .onere Efectuarea reglajelor (partea 2) Botiti butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosiel => fig. 35 Ecran: Meniu Calculator 1. La unele proceduri de reglare. 35 ~i apasa]i butonul pentru a va intoarce in urrnatorul meniu. Hoti]! butonul pe INAPOI.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi!pentru eutcvel-icule!c: echipate elf incalzire stet. 34. Acest lucru se realizeaza tot prin rotirea butonului.

Hotiti butonul pana cand se va activa Ceas ~ fig. data. Apare meniul de reglare Ceas.• Fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) vetebu pentru autovahicute!e: echipatu ell tncatz!rc in stationare - Exemplu de functionare (partea 1) Acest exemp/u orate un proces comp/et de reg/are. Continuare =:> pagina 53. Vor aparea meniurile existente la Reglaje. procsdati astfel: . 36. Hotiti butonul pana cand se va activa Reglaje ~ fig. Apasati butonul. "Exemplu ipartea 2)". 37 Ecran: Meniu Reglaje. fig. este selectat Reglaje Fig. Apasa]i tasta I Menu ). 28.Apare meniul de Tnceput ~ pagina 46. selectat Ceas Pentru a regia de ex. 36 Ecran: Meniu de inceput. 37. - Apasatl butonul.

apasa]i butonul.Hoti]! butonul pana cand se va activa Data => fig. cifra pentru luna. => pagina 53. Se va afisa ultima data reg lata. 39.. pana se va afisa cifra co recta pentru zi. 38 Ecran: Meniu Ceas. apoi pe cea pentru an. rnodificati in acelasi fel.• - Fig. Hoti]i butonul pentru a activa data si apoi apasati-l: Va clipi cifra alocata pentru zi => fig. "Exemplu (partea 3)" . Fig.ln casuta va aparea simbolul "bifat". 39 Ecran: Meniu Ceas.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! penrru autovahiculele: echipete ell lucalzire - Exemplu (partea 2) - in cazut in care in tata datei se gase§te simbolul casuta. Data selectata Continuare vetebu peutru eutovehiculele: echipate cu tnce'zlre 'in station are Exemplu (partea 3) Fig. Daca este necesar. inapoi selectat ~ . Acum clipe ste cifra lunii. se va regia data Efecluatireglajul dupa cum urmeazi3: . 38. Apasati butonul. 40 Ecran: Meniu Ceas. Hctlti butonul rotire/apasare spre stariqa sau spre dreapta.

_ I . Meniul de Tnceput va aparea din nou. Apare meniul Reglaje. Apasati butonul. Apasati butonul din nou. 40.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Incheiati reglarea datei. astfel: Hotiti butonul pana cand se va activa inapoi => fig.

Aceste chei se potrivesc la toate Incuietorile autovehiculului. 41. Cheia de urqerita trebuie folosita doar ocazional. daca ati ratacit sau ati pierdut cheia principalil. pentru a rabate cheia In ambele sensuri. 41 Seria cheii ~i brelocul codul cheii © Autovehiculul dvs. este pr evazut cu doua lin unele tari chiar cu patrui chei principale ichei rabatabile cu telecomandil) si 0 cheie de urgentil fig. Fig. un breloc din material plastic cu nurnarul cheii.Deschiderea i inchiderea Deschiderea ~i inchiderea Cheile Descriere Fig. 42 Cheia principala (cheie rabatabilii cu telecomandii) Apasatl butonul de deblocare => fig. de asemenea. ®~ 0. Exista. care serveste la procurarea unei noi chei In cazul pierderii ei ~ &. 42 -saqsata-. ~ .

Audi. fig.Deschiderea =?inchiderea i &ATENTIE! • Dad! parasiti autovehiculul. Copiii ar putea porni motorul sau actiona echipamentele electrice (de ex.pericol de acciden- rn tare! lndlcatie Brelocul din material plastic pentru a nu putea fi multiplicat © nu trebuie pastrat in autovehicul.• Cheia de rezerva Daca trebuie sa considerare: - va procurati 0 cheie de rezerva. adresatl-va Daca piardeti 0 cheie. adresati-va unui dealer Audi. de asiqurari. lua]i in numai unui dealer Din motive de siqurnata. geamurile actionate electric) . La viinzarea autovehiculului. pe care l-ati primit la livrarea autovehiculului. mai ales ciind in autovehicul raman copii.. chiar si numai pentru putin timp. .ibrelocul o cheie statloneazal Altfel volanul s-ar putea bloca . pierderea unei chei sau a brelocului trebuie anuntata companiei dvs.peri col de accidentare! • Scoateti cheia din contact numai dupa ce autovehiculul de rezerva poate fi prod usa numai pe baza codului cheii. scoateti cheia din contact.e pagina 55. Codul cheii se gase§te pe brelocul din material olastlc . Pe liinga aceasta. de persoane neautorizate . Pentru aceasta este necesar sa puneti la dispozitia dealerului Audi toate chelle §i brelocul. Acest lucru este valabil. din material plastic . 41 ©.• predati noului proprietar :. lndlcati codul cheii. pentru a bloca functia acelei chei.

. Ateritie ca bateria sa fie asezata cu polul "+" in jos.• S8 Fiecare cheie principala are in components 0 baterie (celulal. Daca doritl totusi sa lnlocuiti singur bateria. care gase§tein capacul @ al carcasei ernitatorului => fig. CIJ lndicatie • Bateriile de schimb trebuie sa fie originale. Polarizarea corecta este indicate pe capacul carcasei transmitatorului. pentru a putea incuia sau descuia autovehiculul => pagina 66. trebuie sa sincronizati instalatia. 43 . c£> lndicatie pentru mediu Bateriile uzate nu trebuie aruncate irnpreuna cu gunoiul menajer.44 Carcasa telecomenzii fara partea cu cheie • De fiecare data cand inlocuiti bate ria. cu ajutorul unei surubelnite. Fig. 43 de carcasa ernitatorulul @cuatentie. • Montati carcasa ernitatorului in elementul de cheie si imbinati eele dous componente. • Despartiti partea cu cheie => fig.Deschiderea j'nchiderea Inlocuirea bateriei cheii Va recornandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua inlocuirea bateriei. 44in sensul indicat de sageata. 43 Cheie principalii desfiicutii • Asezati capacul eu noua baterie in partea din spate a carcasei transrniatorului ~i apoi imbinatl prin apasare cele dous partl. procedati in felul urrnator: • Habatati cheia. ® • Asszati noua baterie. Fig. Scoateti bateria descarcata din capacul carcasei. • • Scoate]i capacul carcasei => fig.

inchiderea automatfl* Sistemul de inchidere automata lncuie toate usile ~i capota portbagajului. Deschiderea capacului portbagaj ului nu se poate face fara actionarea rnanerului. Cu ajutorul acestuia. Daca dup a oprirea autovehiculului se scoate cheia din contact. capacului portbagajului §i a capotei motorului. cheia din auto. se va activa automat imobilizatorul electronic. La a doua man erului usii. rnanerele din interior ale usilor nu mai pot fi actionate. Astfel se ingreuneaza patrunderea nsautorizata in interiorul autovehiculului. cand inchiderii actionare a [JJ lndicatie • Motorul autovehiculului dvs. datorita lnchiderii centralizate toate usile sl capota motorului se incuie ~i se descuie in acelasi timp.Deschiderea !?i inchiderea Imobilizatorul electronic ~ => pagino 64sau cu cheia de la usa conduciltorului incuierea sau descuierea se poate face de la telecornanda auto.js inchiderea centralizata Descriere lnchiderea centraiizatii face posibiki incuietea sou descuierea simultana a tuturor usilor. La cerere. de catre un dealer specializat. Trapa/Plafonul glisant* poate fi numai Inchise prin sistemul centralizat. Imobilizatorul electronic impiedica punerea In tunctiune a autovehiculului de ciitre persoane neautorizate. Autovehiculul se va descuia automat cand se va scoate contact.Pericol! ~ . Acest lucru este valabil ~i pentru capacul portbagajului. imobilizatorul electronic va fi dezactivat automat la introducerea cheii in contact. dad este necesar. poate fi porn it numai cu originala Audi codificata => pagina 24. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului => pagina 304. de la 0 viteza de 15 km/h. &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. se pot actions individual toate incuietorile. inchiderea centrallzata poate fi comutata pe inchidere automata. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. Clapeta rezervorului poate fi deschisa de urqenta. Prin incuiere ~i descuiere. inchiderea centrallzata este echlpata cu 0 siguranla anti-furt: La lncuierea autovehiculului din exterior. in capul cheii se gase~te un cip. Daca sistemul inchiderii centralizate se defecteaza. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . ~i care au siquranta antifurt activata. Autovehiculul poate fi descuiat de conducatorul se actioneaza functia de deschidere oc:D din comutatorul centralizate sau 0 sinqura data rnanerul usii. usa se deschide. nu este permis sa ramana persoane mai ales copii. Geamurile pot fi lnchise ~i deschise de asemenea prin sistemul centralizat => pagina 71. 0 cheie • in anumite situatii autovehiculul nu poate fi porn it daca cheia de contact este orinsa intr-o legatura de chei impreuna cu 0 cheie de contact de la un alt autovehicul.

Pentru aceasta rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto de doua ori succesiv.ii invers. autovehiculul poate f incuiat lara siquranta antilurt. • Siquranta antifurt este activate imediat. Prin actionarea 0 singurii ~ . Siquranta antifurt este dezactivata. U9a conducatorului i.Deschiderea i inchide. 45 spre stanqa. manere!e usi!or si comutatorul pentru inchiderea centralizata nu pot fi actionate => &. _ • ® &. • lnstalatia de slquranta antifurt ~i instalatia de avertizare antifurt* nu pot fi activate cand inchiderea centralizata este defects.rea autovehiculului antiturt Siquranta antifurt activate. • Pentru deschiderea usii rldicatl rnanerul usll. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului ::::> pagina 304. Toate usile ~i capacul portbagajului se vor incuia. Fig. incuierea autovehiculului nu va garanteaza pastrarea in siquranta a acestor obiecte. 5 Pozitiile cheii 4 pentru incuiere ~i descuiere Daca in autovehicul trebuie sa ramana persoane. Descuierea de urqenta a usilor => pagina 63. uslle autovehiculului pot f descuiate din interiorul autovehiculului.Rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul pozitie de descuiere => fig.ii capacul portbagajului pot fi incuiate si descuiate cuajutorul cheii. 0 auto in Carrd siquranta antilurt nu este activate. tara activarea sigurantei Incuie. • Ladefectarea sistemului de inchidere centralizate. 45 spre dreapta => • Nu lasatl niciodata obiecte de valoare in autovehlcul. din usi se vor Descuiereacu ajutorul cheii • Luminile interioare comandate de comutatoarele stinge. _ se lncuierea cu ajutorul cheii Hotlti cheia in incuietoare usii conducatorului auto in pozijle de incuiere => fig. . ingreuneaza lncercari!e de patrundere nsautorizata in interiorul autovehiculului. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului descuie.rea [1J lndicatie • Lacerere. inch iderea centra lizata poate fi cornutata pe inchidere centralizats de siquranta i. 45. • Geamurile ~i plafonul glisant* se vor inchide atata timp cat cheia va fi mentinutii in pozitia de inchidere. • Toate usile. Cand siquranta antilurt este activate. de catre un dealer specializat. in pozitia de incuiere ®=> lig.

deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actlonate din interior. sunt valabile • Deschiderea usilor ~i a capacului portbagajului este posibila (siquranta de ex. se va descuia. Descuierea tuturor ualtor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata superioara ~.Deschiderea rnchiderea data a miinerului usii. din exteriornu ~ . de la comutatorul urmiltoarele: pentru lnchiderea Cand incuiati autovehiculul centralizata.Pericol! inchidereo centralizatii poote fi actionatii din interior de 10 comutotorul din U$O conduciitorutui auto. dupa ce se Inch ide.• [lJ lndicatie Fig. la semafori. Ea trebu ie lncuiata separat. si care au siquranta antifurt activate. usa respective actionare. De aceea dezactiva]i lntai supravegherea interioara. • Daca U9a conducatorului este deschlsa. 46 => &. iar prin inca 0 Comutatorul Inchiderii centralizate &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . nu se poate lncuia. 46 Imagine din usa conduciitorului: intrerupiitorul inchiderii centralizate incuierea tuturor uallor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata interloara ~ => fig. se va deschide. nu este permis sa ramiina persoane mai ales cop ii. • Chiar sl la lnchiderea autovehiculului tara activarea siqurantei antifurt instalatia de avertizare antifurt* este activata. pentru a nu declansa alarma accidental. Astfel se evita lncuierea din qreseala .

ea nu se va incuia (dups activarea functiei de Inchidere de la comutatorullnchiderii centralizatel. comutatorul dereacentralizata este scos din functiune. pe tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. Hotiti cheia in decurs de numai 5 secunde de dOUGoriin dlrectia de deschidere sau apasati in decurs de 5 secunde de dOUGor. Ea trebuie inculata separat. It ATENTIE! Comutatorul pentru inchidere centralizata functioneaza ~i cand contactul motor este luat.Pericol! Toate u~ile. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului se descuie. usile separat din interior tragand de Valabil oentru eutovehicule!e: echipate ell lnchidere ceutrauzata de siguranta Inchidere centralizatil de siguranta inchidereo centratizatii de siguranto otero posibilitoteo de 0 descuio door WjO conducatorului auto $i 0 copocului rezervorului. Restul outovehiculului riimane incuiat.Deschiderea rnchiderea • Puteti descuia l?i deschide rnanerul usilor.js . pentru a evita Incuierea neintentionata. Deoarece accesul din exterior se face mai greu cand usile sunt incuiate. dupa ce se Inch ide. 0 • Dad! usa conducatorului este deschisa. in interiorul autovehiculului nu trebuie sa ramana copii nesupravegheati. Descuierea u~ii conducatorului ~i a clapetei rezervorului Rotiti cheia 0 datil in directie de deschidere sau apasati datil tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. De la acesta se pot incuia to ate usile si capacul portbagajului. pentru a putea permite accesulin interiorul autovehiculului. slquranta antifurt si instalatia de avertizare anitfurt* se dezactiveaza imediat. rn lndlcatie pentru Inch i- Ciind siquranta antifurt este activate. usile incuiate din interior se vor descuia automat. • in caw I unui accident cu declansare a airbag-urilor._ Chiar §i la deschiderea usii conducatorului auto. U~ile incuiate ingreuneaza piitrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident .

48 Profil de prindere a capacului portbagaj'ului ® orizontala a in acsasta var ticala a eilindrului. Dupa revenire prin rotire la pozitla Fig. ® Astfel capacul portbagajului se mai poate descuia numai de la tasta de deblocare <:::::5 a telecomenzii. 47 si se scoate cand cilindrullncuietorii se afla In pozitie orizontala. 47 Pozltllle cilindrului incuietorii capacului portbagajului Daca cheia se roteste spre dreapta => fig. Dupa revenirea la pozitia verticala a cilindrului. 47 In pozitie cilindrului. Descuiel'ea !?ideschiderea capacului portbagajului Prin rotirea cheii spre stariqa => fig. 48 si ridicati eapaeul portbagajului. portbagajului trebuie actionat numai de . capacul portbagajului poate fi din nou actionat prin sistemul de lnchidere centrali- zata. capacul portbagajului sare din slquranta. capaeul prin sistemul de lnehidere ~ In prinei pal eapaeul la telecornanda.Deschiderea l?iinchiderea Capacul portbagajului Deschiderea capacului portbagajului Apasati simultan asupra profilului de prindere => fig. Inchiderea capacului portbagajului Traqeti capacul in jos ~i trantiti-l user => &. portbagajului poate fi din nou actionat centralizata §i cheia poate fi sccasa. capacul portbagajului nu mai este actionat prin sistemul de lnchidere cantralizata $i rarnane In permanents lncuiat. pozitie cheia nu poate fi scoasa din lncuietore. Incuiel'ea capacului pOl'tbagajului ® Fig.

Fig.Pericol de accidentare! • Nu vii deplasati niciodata cu capacul portbagajului schis sau deschis complet . fiecare U$O trebuie incuiato separat. 49 Dispozitiv de incuiere de siquranta a usllor Dupa incuierea usii. Indepertatl capacul => fig. 50. Asezati cheia astfel tncat sa se afle tntr-un unghi de 90 grade cu capitonajul usii ~i miscati-o in sensu I indicat de saqeata => fig. capacul s-ar putea deschide brusc In timpul deplasarli.pericol de intoxicare! Intrede- • Fig. Deschideti u~a. Cand siquranta pentru copii nu este activate. chiar dad a fost incuiat . Dacii siquranta pentru copii este active usa trebuie deschisa din exterior . deschiderea din exterior nu mai este posiblla. 49. 50 Descuierea cu ajutorul incuietorii de siguranta Descuiereade urgent:a a u~ilor in cazul detectarii tnchiderii centralizate (intreruperea curetituluil.Deschiderea i inchiderea & ATENTIE! • Asigurati-va ca dupa Inchiderea capacului portbagajului. Usile care nu sunt prevazute cu cilindru. au integrate pe partea laterals (vizibil numai cand usa este deschisa) un dispozitiv de incuiere de siquranta. in caz contrar. acesta este Incuiat. usa se poate deschide din interior prin actionarea de doua ori a rnanerului usii.• .

se va comanda de la cheia autovehiculului. Ernitatorul cu baterie se gase§te in corpul telecomenzii. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau 5e sting automat. telecomanda cu semnal poate fi folosita. ~ Fig. prin emiterea de semnale. Toate componentele sunt marcate in conformitate cu normele in vigoare. precum si la pornirea motorului. Telecomanda Descriere Telecomanda face posibil6 descuiereo $i incuiereo autovehiculului. Receptorul 5e gase$te in interiorul autovehiculului. u§a poate fi deschisa numai din exterior. Cand bateriile sunt slabite. Putati executa urmatoarele • • operatiuni: Descuierea §i incuierea autovehiculului Descuierea capacului portbagajului lncuierea sau descuierea autovehiculului este confirmata prin aprinderea scurta a tuturor lam pilar de semnalizare. Telecomanda este prevazuta cu 0 cheie rabatabila care serveste la lncuierea si descuierea manuals a autovehiculului. manerul usii nu poate fi actionat din interior.Deschiderea inchiderea Siguranta pentru copii Siguranta pentru copii la u!?iledin spate Siquranta pentru copii impiedico deschiderea din interior a usilor din spate. Telecomanda indeplineste totalitate criteriile de acceptare si a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicatii al Republicii Federale Germania (Federal Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic Of Germany!. Numai dupa aceea.51 Siquranta pentru copii din usile din spate Usile din spate Aceasta sunt echipate cu 0 siquranta pentru copii. Pe langa aceasta. Cand siquranta pentru copii este active.js . zona de actiune este redusa. 51. cheia trebuie instalata de catre un dealer specializat. Activarea sigurantei pentru copii Hotiti cheia in sensul ® =:> fig. ca §i dupe executarea reparatillor / schimbarii aparatului de receptie. Dezactivarea sigurantei pentru copii Rotiti cheia in sensul 0. Zona maxima de actiune depinde de mai multe conditii. La lnlocuirea unei chei.

Daca autovehiculul a fost descuiat de la tasta si in decursul urrnatoaralor 60 secunde nu se deschide nici 0 u§a sau capacul portbagajului. Incuierea autovehiculului Apasati tasta ® 6 eea. 0 La autovehicule cu inchidere centralizata de siquranta la 0 singura actionare a tastei se va descuia numai usa conduciltorului ~i clapeta rezervorului iar la actionarea de doua ori a aceleiasi taste. a 52 eea. 1 see. 1 see. va fi confir- Pe langa aceasta. 0. autovehiculul se va incuia automat din nou. Acest lucru lrnpiedica descuierea perrnanenta si neintentionata a autovehiculului. Incuierea co recta a usilor si a capacului portbagajului mats de 0 scurta aprindere a semnalizatoarelor. telefoane mobile. • Functionareatelecomenzii poate fi influentata temporar de existents apropierea autovehiculului a unor ernitatori care in tunctioneaza aceeasi zona de frecventa (de ex. in TVI.Apasali tasta ® => fig. la descuierea autovehiculului se va comanda ~i memoria pentru scaun ~i oqlinda" subordonata cheii. se va descuia intregul autovehicul. Reglajul memorat pentru scaunul conduciltorului ~i pentru oglinzile exterioare va fi activate automat. La inchiderea ~i deschiderea autovehiculului. 1- Descuierea l?iIncuierea autovehiculului Descuierea autovehiculului este conflrrnata de dubla aprindere a semnalizatoarelor. Fig. [I] lndicatie • Candcontactul este luat. 52 Telecomanda: Pozitionarea tastelor Descuierea autovehiculului . . telecomanda este dezactivata automat. Deschiderea capacului portbagajului <:::::5 Apasati tasta © eel putin 1 sec. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau se sting automat.Deschiderea Inchiderea Aprobarea mai sus este baza pentru autorizarea telecomenzii in de ailejari..

va declansa semnale acustice §i optice. • lnainte de introducerea cheii in contact. Daca autovehciulul nu este deschis in decurs de 60 sec. tolositi conducatorului. cand se tncearca patrunderea neautorizata In interiorul autovehiculului. instalatia trebuie sincronizatii. Daca autovehiculul manda. ~i care au siquranta antifurt activata.• Cum se conecteaza instalatia? Sincronizarea Daci: outovehieulul nu se descuie/incuie 10 actionarea teleeomenzii. iar instalatia de avertizare antifurt* s-ar putea activa. lnstalatia se activeaza la aprox. ATENTIE! Apasati tasta de descuiere f). deoarece autovehiculul s-ar putea incuia din gre9ala. 30 secunde dupa incuierea autovehiculului.uati din nou contactul ~i sco ateti cheia. a.Pericol! a. Dad acest lucru se intampla. capacul portbagajului sl capacul rezervorului raman incuiate. lntroduce]i cheia in contact ~ . de la transmiterea semnalului. lnstalatia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea autovehiculului cu telecomanda. Ciind instalatia recunoaste a patr und ere nsautorizata in interiorul autovehiculului. Cu ajutorul acestei instalatii se irnpiedlca incercarile de patrundere neautorizata in autovehicul si de furt. apasati tasta de deblocare au-ovohlcu leie: euhipa!e cu instdltl'iie de avortizare anti fun Descriere instaiatia de overtizare ontifurt declanseazii olormo. Apasati tasta nu se poate descuia in butucul de la telecousli cheia rnecanica lnstalatia de avertizare antifurt se activeaza automat la incuierea autovehiculului cu cheia de la usa conduciltorului auto sau cu telecomanda.Deschiderea ~i inchiderea & l. nu trebuie sa apasatl in autovehicul tasta de inchidereo. ~i puneti contactul. Cum se deconecteazi'i instalatia? f) a telecomenzii.• tnatetatta Vaial)ii de avertizare antifurt [I] lndicatie • Utiliza]l telecomanda sunt inchise. el seva incuia a utomat din nou. U~ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . Daca descuierea se face cu chela de la usa conducatorului auto. nu este perm is sa ramana persoane mai ales copii. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actionate din interior. respectiv de incuiere in autovehiculele care au fast incuiate din exterior. numai cilnd usile 9i capacul portbagajului • Utilizarea telecomenzii trebuie sa se fad intotdeauna avand sub observatie autovehiculul. toate celelalte usi.

prin scurta lncuierea co recta a usilor. semnalizatoarele se vor aprinde si contactul trebuie pus. in loc sa clipeasca. 30 sec. acestora. va fi confirrnata. auto va clipi lucru indica faptul dioda din capitonajul rapid. Astfel se dezactiveazil instalatia de avertizare antifurt.. autovehiculul motor. Cum se dezactiveaza Alarma se dezactiveazil manda sau cand se pune instalatia de avertizare alarma? cand antifurt. aprindere a luminilor Dacesemnalizatoarele motorului sau capacul de semnalizare. Alarma Cand autovehiculul pentru numai comutatorul centralizatil seva declansa $i la descuirea $i deschiderea capacului port- functioriare • bagajului cu cheia. se va declansa alarma alarma? sunt supravegheate: Dupa inchiderea Cand se declanl?eaza Urrnatoarele • • • • • • • conduciltorului mai rar. cca. alarma se Pentru a garanta buna functionare sunt inchise. in decurs de 15 sec. anti- la aparate Interiorul autovehiculului piltrunderea => pagina 68. Luminile de semnalizare a capotei la incuierea motorului si a capacului portbaautovehiculului. este autovehiculului. . se descuie inchiderea dupa punerea cu cheia de la usa conducatorului. de la deschiderea usii. ului [ncllnatla autovehicul Contactul motor Radioul (nurnai CIJ lndlcatie de radio Audi originale) • furt. in una din aceste verificati la pilrilsirea glisant* autovehiculului daca toate geamu- Daca se incearcil va rile si plafonul • declansa. Daca nu 5e pune contactul in decurs de 15 sec. portbagajului verifica]! daca usile. lntai ca instalatia dioda. gajului. nu clipesc. 30 sec. Daca usile. este in stare de contactului. unul din cei doi poli ai bateriei alarma 5e instalatie va declansa imediat. Acest inclusiv dupa incuierea zone ale autovehiculului motorului (capacul autovehiculului. rarnane de avertizare antifurt Daca. usil antifurt.js va "dezactiva" se opreste si dups incheiat ciclul de functionare.Deschiderea inchiderea Dace autovehiculul duse in contact se descuie cu cheia de la usa conduciltorului capota motorului dupa $i capacul portbagajului se inchid dupa activarea auto. inseamna detecta. cheia trebuie intro- instalatiei numai Diodele de avertizare inchiderea antifurt. zone. in timp ce a lnstalatlel de avertizare usile. ca instalatia apoi din ce in ce de avertizare aprinsa Compartimentul Portbagajul U~ile motorului) supravegherea intarloara este in sta re de fu nctionare. capota sunt inchise. cca. Alarma se deschide astfel se cu telecosi ce si-s contactul Dacil se deconecteaza este activate.

instalatia de supraveghere interioara se va aetiva automat. 3 sec. instalatia de supraveghere la remorcare se va activa automat. se va aprinde si dioda din eapitonajul usii. Daca instalatia de supraveghere interiara este dezactivata. Dupa 30 sec. animale sau obiecte mobile => lnstalatia intaqrata de supraveghere la remorcare trebuie dezactivata cane autovehiculul trebuie transportat (de ex. Dupa ineuierea autovehieulului.Q in partea laterala a usii auto => fig. ~ in partea laterala a us!i . Daca instalatia de supraveghere la remorcare este daconectata. &ATENTIE! Tn autovehiculele care au fost incuiate din exterior.. cu trenul sau cu vaporul) sau cand acesta trebuie remorcat.Deschiderea l?i 'inchiderea Valabil pentru autovahiculele: echipate ell Instalatle de averttzare antifurt Incu iati autovehicu lu I. 3 seeunde. ~i care au siquranta antifurt activata. lncuiaf autovehiculul. dioda din capitonajul usii coriducatorului auto clipeste rapid eca. se aprinde dioda din tasta §. La urmatoarsa descuiere a autovehiculului. 3 secunde. 53. se va aprinde §i dioda din eapitonajul usii. Pe liinga aeesta.. ® cu simbolul. Pe liinga acesta. &. eea. eca. La urmatoarea descuiere a autovehieulului. Fig. U§ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . dioda incepe sa clipeasca mai rar.3 sec. Dezactivarea instalatiei de supraveghere remorcare Traqe]i tasta conducatorului la Instalatia de supraveghere interioara tnstatotio de supraveghere interioar6 sesizeaz6 orice miscare din interiorul autovehiculului $i declanseazii otarma. Dupa incuierea autovehiculului. dioda lneepe sa clipeasca mai rar.Pericol! • Dezactivarea instalatiei de supraveghere interioara Traqeti tasta conducatorului ® cu simbolul => fig. Dupa cca. se aprinde dioda din tasta ~.. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. nu este permis sa ramana persoanemai ales copii. 53.3 sec. 53 Tastele instalatiei de supraveq- here interioara lnstalatia de supraveghere interioara trebuie sa se deconecteze cand exista posibilitatea declansar!i alarmei din cauza miscarli din interiorul autovehiculului de ex. dioda din eapitonajul usil conducatorului auto clipeste rapid eea.

geamurile actionate electric) . in interiorul autovehiculului nu trebuie sii riimanii persoane. ~ - . Copiii ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (de ex. pentru a deschide automat geamul.Deschiderea inchiderea Geamurile actionate electric Valabilpentru autovehiculele: echipate cu dispozrt. 54 pentru geamul din u§a conducatorului.v electric de gGarnUri &ATENTIE! • Dacii piiriisili autovehiculul. scoateti cheia din contact. Apasati comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treapta. deoarece in caz de urgenlii. Comutatoarele pentru dispozitivele de actiorrare a geamurilor f'unctioneaza in doua trepte: Deschiderea geamurilor Tastade siguranta - Apasati comutatorul pana la prima treapta ~i rnetineti in aceasta pozijle pana cand geamul a atins pozitia dorita de dvs. Elementele de comanda • Cand inculati autovehiculul din exterior. chiar ~i numai pentru putln timp. ® Comutatorul pentru geamul din usa pasagerului dreapta ® Comutator pentru ® © Comutator pentru geamurile din spate* Comutator pentru geamul din usa stanqa spate geamul din usa dreapta spate Comutatorul pentru geamurile din fata Conduciitorul poote utilizo toote dispozitivele de actionare geomuri din interiorul outovehiculului. Acest lucru este valabil. 54 Imagine din u~a conducatorulul: Elemente de comandii. • Nu mchideti niciodatii geamul neatent Existii pericolul de riinire! sau in mod necontrolat.peri col de accidentare! Dispozitivul de actionare geamuri este deconectat cand usa conduciitorului auto sau a pasagerului dreapta este deschisii. geamurile nu se pot deschide din interior. mai ales cand in autovehicul riiman copii. Fig. _ Vai<!ibil pentru autovehiculele: echtpate ell de actionarn ge~1mllri Comutatorul din u!?a conducatorului ® Comutatorul => fig.

. comutatorul pentru pentru scurt automat timp pana la a doua ~ com utatoru pozitie I pana la prima geamul traapta a atins si metineti pozitia in pana cand doritii a deschide geamul. Traqeti treapta. comutatorul pentru pentru scurt timp pana la a doua pozitie pana la prima traapta a atins ~i rnentineti pozitia dorita in pana cand geamul Valabil autovehicule!e: echipete cu dispozitiv electric de actionem qearruut Comutatoarele din u!?apasagerului din dreapta !?idin ualle din spate in aceste usi se qiiseste un comutator pentru geamurile respective. a inchide automat geamul. fig. Apasatl treapta.Deschiderea inchiderea Inchiderea geamurilor Tr aqe]i comutatorul aceasta de dvs. Simbolul ~ din tasta de siguranta se aprinde cand tunctia de actloriare electrics a geamurilor din spate nu este activate (tasta nu este apasata l ® [lJ tndlcatle Dupa luarea contactului. Dispozitivul de actionare a geamurilor este deconectat cand usa conducatorului auto sau a pasagerului dreapta este deschiss. Geamurile din spate se pot deschide sau inchide numai daca acosta tasta este actionata. Tasta de siguranta De la tasta de siguranta => pagina 69. geamurile mai potfi actionate inca cca. 54 puteti scoate din functiune comutatoarele din usi!e din spate. 55 Pozrtionarea comutatoarelor in usa pasagerului dreapta de actionare a geamu- Deschiderea geamurilor Apasati aceasta de dvs.l0 minute. _ Comutatoarele rilor tunctioneaza pentru dispozitivele in doua trepte: Fig.

Pericol de ranirel • Din motive de siquranta inchiderea ~i deschiderea geamurilor de la telecornanda se face numai de la 0 distanta de 2 metri fata de autovehicul. inchiderea Apasati usii conducatorului auto in pana cand se inchid toate geamurile geamurilor tasta de inchidere de la telecomanda pana cand se inchid toate [l] lndicatie Dupa luareacontactului.[Ineji cheia in incuietoarea usii conduciltorului in pozitie pana cand se deschid toate geamurile. geamurile mai pot fi acti onate inca cca. Deschiderea geamurilor de la cheie prin • Nu inchideti niciodata geamul neatent sau in mod necontrolat . miscarea geamului trebuie observata. dispozitivul de actionare automata a geamurilor este scos din functiune. Tineti cheia in incuietoarea :::::.Apasa]! tasta de deschidere ajung in pozitia a pana Daca bateria autovehiculului a fost deconectata :.10 minute.respectiv inchide si geamurile. Deschiderea de deschidere. procesul de Inchidere poate fi oprit. pentru a nu exista pericolul unei riiniri. &ATENTIE! Valabil entru autovehic uie!e: echipate cu dispozitiv electric de actionare qeamun p Deschidereal?iInchiderea geamurilor sistemulde "inchidere centralizata La descuierea §i incuierea autovehiculului deschide. In timpul actionarii tastei de inchidere.Deschiderea i inchiderea Inchiderea geamurilor Inchiderea pozitie geamurilor de incuiere.. Trageti comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treaptii.&.js geamurile:::::. de la cheie .Dispozitivele de actionare geamuri sunt scoase din functiunedoar ciind una din usile din fata a fost deschlsa. La eliberarea tastei procesul de inchidere este intrerupt imediat. Se pune in functiune in felul urrnator: ~ . Defectiuni In functionare Scoaterea actlonare din functiune a geamurilor a dispozitivului automat de . &. se pot _ . de la telecomanda cand geamurile Vaiahi! pentru autovahiuutele: GChipate cu disnozr. 6 La eliberarea cheii sau a tastei de inchidere a telecomenzii. pentru a inch ide automat geamul.Traqeti comutatorul pana la prima treapta ~i mentlnetl in aceasta pozltie pana cand geamul a atins pozltia do rita de dvs.v electr!c do aettonoro qeamu-i geamurilor dorita.iapoi conectata.

_ Fig. pot aparea zgomote puternice cauzate de vant. Dupa luarea contactului. • Eliberati comutatorul si actionati-l automat este activat din nou. 56. Trapa se deschide Tn pozitia confort. trapa/plafonul glisant mai poate fi actioriata/actionat inca cca. comutatorul se va fixa. Rabaterea Hotiti comutatorul In pozitla 0. (0. Com utatoru I rotativ are mai multe trepte corespunzatoare diferitelor pozitli de inchidere §i deschidere a trapei $i tunctloneaza numai cu contactul motor pus. Apasati comutatorul plafonul cotnptet. Sistemul Deschiderea trapei in pozitia contort reduce zgomoteie produse de vant. pentru a ridica ~ ._ apoi inca 0 dispozi- Vaiabi! pentru autovehicu!ele: echipate cu tra pa/plafon giis<]nt Deschiderea/Ridicarea secunda. 56 =. Daca una din usi!e din fata este deschisa. Trapa Valabil pontru autovehicu'e!e: echipate cu tr apa/plafon glisant Descriere Trapa/plafonul glisant este cornandata/comandat de la comutatorul rotativ => fig. CD Deschiderea completa Hotitl comutatorul In pozitia Tn aceasta pozitie.Deschiderea !?iinchiderea • Hidlcatl geamul complet. din pozitla 0 scurt. comutatorul pentru trapa/plafon glisant este scos din functiune. Glisarea plafonului se poate face cand comutatorul se gase§te in pozitia @. prin actionaraa comutatorului tivului electric de actionare a geamurilor. 56 Imagine din platen: Comutator rotativ pentru trapafplafonul glisant Pozttta contort - Hotiti comutatorul in pozitia => fig.10 minute.

pentru a putea inch ide trapa manual => ® Mentine]i cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto in pozitie de inchidere.Pericol de ranirel La parasirea autovehiculului. Printr-o noua tragere a comutatorului. scoateli cheia din contact. iind parasolarul este tras. poate fi in Insteletiei de climatizare. fig. va. Pentru aceasta. ® &ATENTIE! Nu mchideti niciodata trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . trapa poate fi oprlta in orice pozitie => & ATENTIE! _ Nu lnchldetl niciodatii trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat . .Traqe]i comutatorul $i mentinetl-l astfel pana candtrapa coboara in pozitia dorita de dvs. g inchis tragand de selector. trebuie sa aveti Tnvedere ca plafonul sa fie Tnchis. va recornandarn sa derulati parasolarele. lndicatiisuplimentare referitoare la inchiderea confort is poqino 73. inchidereatrapei . parasalarul paate fi derulat cu mana. &. la parcare sau in cazul unei C ploi bruste. respectiv apasa]i tasta de inchidere de la telecornanda.abil pentru autovehicu!ele: schipate eu trapa solars /plaron qlisant Parasolarul din rrapa Celulele solare din plafon livreazii energie pentru ventilarea inchiderea de siguranta Plafonulglisant este prevazut cu proteciie contra supratnciircarii.Hotiji comutatorul in pozitia => pagina 72.Deschiderea i inch ide rea . pentru a inch ide trapa automat. selectorul trebuie sa se gaseascain pozitia =:> pagina 72. fig. Indica1i1Je deplasare de In'dicatiile de utilizare Ajutii-te singur ~. echipate cu trapa/ptaton qlis ant Valabilpentru autovehlcu!ele: Inchiderea Tragerea - . 56. plafonul a atins pozitia do rita de dvs.Pentrua deschide trapa intr-o pozitie intermediarii._ _ Vaiabil pentru autovehiculele: echipate eu treos/plalon qiisant s! incbidere centralizata Inchiderea confort TropolPlofonul glisant poote fi inchis $i din exterior. Ciind trapaestetnchlsa.Traqeti camutatorul scurt. apasatl $i mentineti comutatorul apiisat pan a cdnd. Parasolarul lisant se va deschide automat odata cu glisarea trapei.:ltDate ::: r:¥A~! . Dadl parcati autovehiculul la soare. tehnice .Pericol de ranire! &. pana cand trapa/plafonul glisant se inch ide => &. 56 =:> &. Daca regim de functionare normals nu se poate Tnchide.

Mentineti trapa. 58. Traqe]i qearnul larnpii de plafon In jos. Fig. pe parasolar 9i nu poate fi manevrat este fixat Valabil pentru autovehiculete: echinate ell trape/plalun glisant Actionarea de urgenta Fig. trapa poate fi lnchisa manual.i manivela care se gase~te ln sistemul de sutinere a capacului => pagina 357. 58 plafon: pentru caz de Imagine din Manivela actionarea in necesitate In caz de urqenta. Rernedla]i detectiunea. 57 Imagine din plafon: Punct de plasare a surubelnitei Asezati surubelnita (din trusa de scule) cu capatul plat in partea din spate a geamului lampii de plafon => fig. - CD pina la capat Tn orificiul hexagonal manivela apasata ~i rotiti-o pentru a inch ide Apoi aseza]i la loc q earnul larnpii: mai intai prinde]i clemele de plastic ~i apoi apasati geamulin sus. Scoate]. Apasati manivela 0=> fig.Deschiderea !?iInchiderea Se utilizeaza Capitonajul separat . 57.• ca 0 trapa interior obisnuita. _ .

-'¥- • Cand luminile autovehiculului sunt aprinse §i se scoate cheia din contact. suplimentar fata de lumina de pozitie. se aprinde §i lumina de lntalnire. .Apssatl maneta pentru lumina de drum In fata ::::> pagina 81. se va comuta automat pe lumina de pozitie. .Rotitiintrerupatorul ::::}fig. cu intensitate radusa. atata timp cat usa conducatorului va fi deschisa. se va auzi un ton de avertizare. Stingerealuminii .Rotitiintreru patoru lin pozitia o.:oo~. 59 In pozltia .Rotiti lntrerupatoru I pe pozitla ~D. de drum Aprinderealuminii de inUlinire/luminii . La pornirea motorului §i dupa luarea contactului. Pentru unele tari. • La folosirea dispozitivelor rare prevederile legale .• de iluminat descrise.Luminile i vizibilitatea Luminile~i vizibilitatea Luminile Aprindereal?istingerea luminilor Lumina de intillnire se aprinde numai cilnd contactul este pus. 59 Imagine din tabloul de bord: Intrerupator lumini Aprinderealuminii de pozitie . luati in conside- rn lndicatie Fig.

lumina de stationare. Senzorii de intensitate din ca rcasa oglinzii retrovizoare supraveg· heaza intensitatea luminii exterioare. Activarea luminilor de deplasare Rotiti intrerupatorul ~ fig. • Cand este activate functia automata a luminilor de deplasare. luminile se vor stinge Lumina de deplasare se va aprinde/stinge automat. in iunctie de intensitatea luminii mediului ambiant. nu lipiti autocolante pe parbriz in domeniul de actiun e al senzorilor. lumina de deplasare. &ATENTIE! • Luminile de deplasare automate au 0 funcie de asistenta. Daca intensitatea luminii scade Ide ex.in stfel de condltli de deplasare. iar dupe scoaterea cheii din contact se va stinge si lumina de stationare. • La folosirea dispozitivelor derare prevederile legale. 60 in pozltia AUTO. c6nd comutatorul pentru lumini se af/a in poziiia "AUTO". conduciitorul auto nu va mai trebui sii-~i abata atentia de la trafic pentru a aprinde sau stinge farurile. de iluminat descrise. pagina 75. =>&. Cand intensitatea luminii revine la valoarea anterioara.60 Imagine din tabloul de bord: intrerupiitor lumini Lumina de lntalnire coman data de senzori are aceleasi caracteristici ca §i lumina de deplasare:::::. • Pentru a nu influenta buna functionare a functillor automate: lumini de deplasare sl antiorbire oglinzi. se va aprinde simbolul cor espunzator din comutator. luati in consi- Fig. precum ~i pe intuneric. farurile de ceata ~i larnpile de ceara spate. aprindeti intotdeauna lumina de drum ![O. ploaia sau ceata . la intrarea intr-un tuneD sub valoarea stabilita din fabricatie. dupa luarea contactului se va stinge lumina de intalnire. Cand comutatorul se gase~te Tn pozitia AUTO. Astfel.Luminile vizibilitatea Valabi! oeruru autovehicufele: echipate cu lumina de deplasare automata Lumina de deplasare automata (supravegheata de senzori) Lumina de deplasare cuprinde lumina de Intalnire. ~ . lumina de deplasare se va aprinde automat. Senzorii de lumina nu pot recunoaste de ex. De la comutatorul => pagina 75 se pot aprinde manual lumina de stati oriare. luminile pentru mersulTnapoi si becurile pentru luminarea nurnarului de Tnmatriculare. rn lndicatie Dezactivarea luminilor de deplasare Hotiti Intrer upatorul in pozitia O.

Apoi rotiti tntrerupatorul .=> pagina 75. de ce ata to -f!_.=> pagina 75. se aprinde simbolul}D lntrerupator._ .Luminile vizibilitatea • 0 detectiune este indicate prin afisarea unui simbol de avertizare in tabloul de instrumente => pagina 37. 59 nu pe tn pozitia :::oo~ sau ~D.Roti]iIntrerupatorul simbolul fD. ® pentru Valabil pentru autovahiculele: echipete ell Farurile de ceata ~D feruri de Carid luminile de ceata spate sunt aprinse se aprind si simbolurile }D i?iO* de langa intrerupator. fig. • Lafolosirea dispozitivelor rareprevederile legale. pana la prima traapta CD Avertizare! Pentru a nu-i orbi pe ceilaltl participant! la trafic.Hotititntrerupatorul simbolu lOt -f!_. fig. Cand 0 remorca prevazuta cu lamps de ceata in spate este tractate cu ajutorul unui dispozitiv de rernorcare se va aprinde automat numai lampa de ceata a remoreii.Actionati intrerupatorul CD. fig. de Ifmga Cand farurile de ceata sunt aprinse. lampile de ceaja spate trebuie aprinse numai eand sunt indeplinite condltiiie prevszute de legislatie. . De 10 intrerupiitorul de lumini se aprind $i farurile de ceata. 59 In Actionatl intrerupatorul pana la a doua treapta a aprinde lampa de ceata din spate. _ Valabil pentru autovehiculale: lamp! spate U~mpilede ceata din spate 0$ De 10 tntrerupiitorut de lumini se aprinde $i lampa de ceo/a din spate. luati in conside- - Rotiti apoi lntrerupatorul pozltla ::oa~ sau ~D._ de iluminat descrise. 59 nu pe .=> pagina 75. -f!_. Aprinderea farurilor .

de la tasta () a telecomenzii. pentru a lumina drurnul.Luminile ~i vizibilitatea Valabil peruru autovebicule!e: echipate ell lampi ru scnzor Dezactivarea functiei Functii1e Coming-/Leaving-Home Functio Coming-/Leaving-Home zonei din jurul autovehiculului. poatefi rnodlficata de catre 0 persoans spacializ ata . Atata timp cat 0 u~a sau hayonul sunt deschise. 1. Luminile de deplasare sunt stinse 9i contactul Daca este Intuneric. Daca urmiltoarele criterii sunt indeplinite. . Aceasta perioada in care luminile exterioare rarnan aprinse. luminile de la spate $i becurile culare.perioada maxima este de 60 secunde. pentru a evita 0 comutare Functia Coming-/Leaving-Home este cornandata de senzorii din carcasa oglinzii interioare. luminile exterioare raman aprinse cca. senzorii primesc putina Functia Coming-Home Imagine din tabloul de bord: Comutatorul Coming- Fig. Dupa inchiderea usilor 9i a hayonului. Rotiti butonulln Apasa]i butonul. Functia Leaving-Home La descuierea autovehiculului exterioare se vor aprinde. numarutul de tnmatri- de blocare. se vor aprinde farurile de ceatii. a evita 0 comutare neintentlonata. pozitia pentru 61 pentru a-I scoate din pozltla de blocare. 2 minute. luminile exterioare vor mai ramene aprinse inca 30 sec.. Simultan luminile de stationore. luminile ~ ILeaving-Home Activarea funotlel Apasati butonul (}5 => fig. lumina sau deice. 61 pentru a-I scoate din pozitla setveste la iluminarea pe intuneric.: • • • Butonul (jJ se afla in pozitia 1. sistemul este In stare de functionare. neintentionata. Rotltl Apasati butonulin butonul.61 Cand sistemul este activat sl este Dunkelheit intuneric. este luat. pozitla O. luminile exterioare corespunzatoara se vor aprinde la deschiderea usli conducatorului. QJ Apasa]i butonul (}5 => fig.

. Fig. farurile de ceata ramase aprinse se vor stinge . uitlizarea functiei ComingILeaving-Home determine descarcarea baterieie autovehiculului. pentru a rnari luminozitatea.i . Pentru avii asigura ca bateria nu se descarca. d • Ladeplasareape distante scurte.• de iluminat descrise. este pus luminozitatea indicatoarelor din tabloul de C€md contactul La punerea contactului. 0 pute]i lasa activate permanent.sau la incuierea automata a autovehiculului. efectuatideplasari pe distantsmai lungi.Luminile vizibilitatea Stingerea luminilor exterioare are loc automat la deschiderea usii conduciitarului. Deoarece sistemul este comandat de senzarul e lumina. intensitatea luminii tabloului de bord. Carid luminile sunt aprinse Cand luminile sunt aprinse. el va functiona numai in conditii de intuneric . • Lapunereacontactului. luati in conside- Luminozitateo tobloului de bord. lIuminarea aparatelar de bard [IJ lndlcatie • Daciidoriti sa utilizati functia Coming-/Leaving-Home.. bord poate fi reg lata. a ecronului si iluminoreo consolei centrale poote fi reqlata numoi cand luminile outovehiculului sunt oprinse. • Lafolosirea dispozitivelor rare prevederile legale . dupa 60secunde~ pagina 65. pentru a reduce luminozitatea. 62 lIuminarea instrumentelor de bord - Apasati tasta +. Apasatl tasta -. a ecranelor si iluminarea consolei centrale se poate regia prin apasar ea tastelor +:.• .

Hotiti butonulin pozitia dorita. se reqleaza automat la punerea contactului motor lli in timpul deplasarii. 0 Apasati butonul. portbagaj nelncarcat Autovehicul complet ocupat. portbagaj lncarcat Locul conducatorului auto ocupat. accelerare.D => fig. portbagaj incarcat Avertizare! Regla!i farurile astfel incat sa nu-i deranjeze ceilalti participan]i la trafic. reqlati farurile astfel lncat fasciculul luminos sa co boarel js Vatab!l pen tr u autovehiculele: echipate cu far un Xenon Reglarea dina mica a farurilor Farurile echipate cu larnpi Xenon. portbagaj neincer cat . o (]) CD Autovehicul complet ocupat. eomutare Pazitii de reglare Pozitiile corespund urrnato arelor grade de tncarcare: CD @ Autovehicul fala ocupat. pentru a evita neintentionata. _ faruri - Apasa]i butonul i. cand lumina de lnttilnire este aprinsa.Luminile i vizibilitatea vetebu pentru autovehiculele: echipate cu reqiare a ferur'ilor Reglarea farurilor t. 63 Sistem reglare defectiune este s ernnalizata prin aprinderea unui simbol de avertizare in Auto-Check* => pagina 38.D Unghiul de inclinare 01fosciculului lurninos poote fi reglot tn iunctie de grodul de tncorcare 01outovehiculului. o eventuala Fig. 63 pentru a-I seoate din pozitla de bloeare. franare). in functie de gradul de tncarcare $i de regimul de deplasare (de ex. Daca autovehiculul este foarte lncarcat.

64. 65 Maneta pentru luminile de semnalizare sl lumina de drum si lumina de drum ~ are urrnatoare!e . a porni sau opri instalatia de semnalizare Cand instalatia de semnalizare avarie este In functlune. 64 Consola centra Iii:intrerupiitor pentru instalatia de semnalizare avarie .. toate luminiledesemnalizare ale autoveh iculului clipesc simultan. pentru avarie. vor clipi. Fig.js Maneta semnalizatoarelor ¢ de drum ~D ¢ !?ia luminii De 10 moneta de actionare a luminilor de semnalizare si a luminii de drum. se poate octiono $i lumina de pareare $i semnalizarea tuminoosa. tractati sau suntetl tractat de un alt autovehicul.Acticnatl rntrerupatorul ~ => fig. se luminile de Maneta pentru luminile functil: de semnalizare Fig.Luminile vizibilitatea lnstalafla de avarie A uistalotia de semnalizare avarie serveste 10 otentiotuuea cetoriatti participanti 10 tratie asupra faptului co aveti probleme eu autovehieulul dvs. lnstalatia de semnalizare avarie tunctioneazasi cand contactul este luat. lntr-un caz de urqenta. [lJ lndlcatls Activati instalatia de semnalizare avarie atunci cand: • • • ajun qeti lntr-un blocaj de circulatie ave] i 0 pana. in cazulunui accident cu declansare a airbag-urilor. Lam pile de controlpentru luminile de semnalizare ¢ ¢ §i 0 lamps de control dinlntrerupator!fl!. semnalizare vor aprinde automat.

de ex.Luminile i vizibilitatea Semnalizare Actlonatl pentru Actionati ve]i sesiza pentru fig. pentru in dire ctia punctului a semnaliza scurt de trei ori. • Avertizarea luminoas6 este aprinsa atata timp cat se mentins actionata maneta . de rezistenta ~i Actiona]t maneta eliberati-o. Aduceti de drum. . a semnalizatoa- Indicatii de functionare maneta a semnaliza maneta a stabili 81. pana In punctul ~i rnentineti-o de functioriare benzii durata (sus sau [os) In care In aceasta pozitie. semanlizatorul se decupleaza automat.chiar si atunei cand luminile autovehiculului sunt stinse. de parcare din dreapta. se vor aprinde cu intensitate redusa si farurile $i larnpl!e din spate. In [os. Tn tabloul de bard se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. pErespectiv in jos. 65 pentru ¢ c> ln sus pana la capat ~ pagina la dreapta. stanqa. _ Claxonul luminos ~D Actlonatl zarea maneta Tnspre volan. pentru a activa avertilurnlnoasa. Lumina de drum ~D Actionaf drum. 5e va aprinde lam pa de control corespunzatoare ¢ respectiv9 in tabloul de bard ~ pagina 22. Lumina de parcare l. la schimbarea de deplasare. pentru respectiv a din Actlonat. 0 rezistenta relor. respectiv la stanqa.uati contactul maneta lumina motor. • Cand lumina de parcare este aprinsa. • Lumina de drum se poate aprinde numai daca lumina de lntalnire este aprinsa. pe partea respectiviL Luminile de parcare se aprind numai cand contactul este luat. numai cand nu-i stanjeniti pe ceilalti participanti la trafic. • Dupa un viraj. maneta In pozltia initiala. pentru a aprinde lumina de (}) Avertizare! Folosif lumina de drum. aprinde tn sus. Tntabloul de bord se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. a semnaliza • tnstolatia de semnalizarefunctioneaza numai cu contactul motor pus. respectiv avertizarea lurninoasa. pentru a stinge lumina maneta inspre fata.

Aduceti Intrerupatorul Luminile interioare ® in aprinse I . La Tncuierea autovehiculului sau la punerea contactului.Luminile i vizibilitatea or Luminileinterioare tampile interioare fata ~i lampa din torpedou Stingerea luminilor interioare ¢ - Aduce]i tntrerupatorul de citit din ® in pozitia O. . Lumina se va stinge la cca.66 Imagine din platon: lIuminare inte- rloara tata Comutatorul fig. Pe langa aceasta.ja ®::::. iluminarea interloara se va stinge dupa cca. Prin contactul din usi. la aprindere si stinqere. 30 sec. pentru a evita descarcarea bateriei autovehiculului. torpedo din partea pasagerului automat dreaptase conecteaza - Deschidetl torpedoul lampa torpedoului doului cand lumina torpe- de pozitie sau de drum este aprlnsa.Aduceti intreru patoru ® in pozitia I. luminile interioare se vor aprinde imediat ce autovehiculul este descuiat. Fig. la inchiderea lampa se va stinge. Cand 0 u§a este deschiss. Lampa din stanqa. dupa Tnchiderea usilor. 10 minute. ~ Luminile - fata Apasa]i tastele ®. Intensitatea luminilor este reg lata automat de un senzor alluminozitatii exterioare. sau usile sunt deschise. pentru respectiv a aprinde sau stinge lumina de lIuminareazonei interioare fata a autovehieulului cuprinde$i lumini de eitit pentru conducatorut auto $i posageruldreapta.> luminilor . luminile se vor aprinde la scoaterea cheii din contact. luminile interioare se sting. 66 pentru comandarea interioare fata are urmatoarele Iunctii: lntrerupatorul cu contact in Ul?8 pozitie mijlocie. u citit din dreapta.

• La punerea contactului. La aprinderea luminii de pozitie sau a luminii de drum. deasupra parbrizului. 68 Imagine din plafon: Luminile de citit pentru locurile spate Fig. se aprinde 0 larnpa.litatea lIuminarea ambientala Ifuminarea ambientalo asiguro iluminarea un or elemente de comando importante.Luminile vizibi. Lampile pentru citit din spate Fig.js . Consola centrals va fi lurninata de deasupra. 67 Imagine din plafon: lIuminarea ambientalii Luminile pentru citit se vor aprinde $i stinge de la tastele ~ . lluminarea amblentala nu poate fi oprtta manual. se aprind larnpile din manerele usilor.

Cand motorul este rece.Luminile vizibilitatea lIuminarea portbagajului Incalzirea parbrizului \iW toteo. larnpile din portbagaj se sting autornat. aca capacul portbagajului rarnane deschis mai mult D de 10 minute. La selectarea pozitiei @. cand se afla in pozitia AUTO. la temperaturi exterioare sub +5'C.js - Actlonati tasta @ pentru a porni sau opri Incalzirea parbrizului ==> fig. se tndeparteazo umidi- Fig. 0 alta se lampe gase~te pe partea interioara. 69 se aprind automat la deschiderea capacului => porbagajului. insa poate fi ~i mai scurta. 70 intrerupiitor pentru inciilzirea parbrizului Lampile gasesc in partea superioara a portbagajului. in functie de temperatura exterioara. insa poate fi ~i mai scurta. sub pragul de lncarcare. iar temperaturile exterioare sunt sub +5'C. Vizibilitate Va!abilpentru autovehicule!e: echipate cu oer briz ell Incalzirea parbrizului functioneaza numai cand motorul este porn it. Durata de incalzire este de maxim 6 minute. 70. Temperatura interioere trebuie sa fie astfel reg lata lncat instalatia de climatizare sa functiorieze in regim de lncalzire. . lncalzirea parbrizului porrieste automat. in pozitia ECON Incalzir ea parbrizului este dezactivata. se Lampile fig. incalzirea parbrizului se va deconecta automat. 69 Imagine din partea superloara a portbagajului: lluminare portbagaj Fig. Prin tncatzireo parbrizului. in functie de temperatura exterioara. Durata de Incalzire este de maxim 6 minute. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. Cand lncalzirea este porn ita.

din cauza unei lovituri de piatral. Parasolarele Folosireo porasolore/or poote mati siquranta in trafic. La temperaturi exterioare de peste 0 °C. 72 Parasolare Actionati tasta QiD pentru a porni sau opri tncalzlrea lunetei =>fig. 10 minute. tncalzirea lunetei se opreste automat dupa eca. pentru ca ln stalatla de climatizare sa poata functions din nou la capacitate maxima.Luminile vizibilitatea [l] lndlcatie • Tn cazul in care apare 0 flsure in parbriz (de ex. . tncalzirea parbrizului se deconecteaza automat.• Incalzirea lunetei QW Prin tncaizirea lunetei. oglinzile retrovizoare vor fi 9i ele lncalzite". Fig. se tndeparteaza umiditoteo. opriti Incalzirea. Prin reducerea eonsumului de curent se ecoriorniseste carburant =:> pagina 275 . in furictie de temperatura exterioara. 71. Cand incal· zirea lunetei este porn ita. Incatzlrea lunetei functioneaza numai cu contaetul pus. • Va racornandam sa lnlocuiti imediat parbrizul. _ Atata timp cat este pomita tncalzirea lunetei. pentru a impiedica lilrgirea fisurii. 71 [ntrerupator pentru inciilzire lunetii Fig. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. ~ lndicatie pentru mediu De in data ce luneta este uscata.

73 Rulou ridicat la o u~a din spate Dupa ce ruloul parasolar allunetei s-a desfasurat complet. ci doar dupa ce a ajuns la capat. pentru a rula sau a derula ruloul parasolar al lunetei :::::> fig. 72.) Actionati tasta.. Fig. 74 Tasta pentru ruloul electric de la luneta in car liqele din ramele de sus Ruloul parasolar (luneU. Ladepalsarea capacului se va aprinde automat lampa din oglinda*dinplafon. Ruloul parasolar (uelle din spate) Traqe]i ru loul si agatati-I ale usii ~ fig.• ® elebl pentru autcvebicule!e: echipate cu rulou parasoiar (U9i spate) 'i'! rulou parasolar IllIo.1 Ruloulparasolar Geamurile usilor din spate $i luneta sunt prev6zute cu un rulou parasolar. 74. ~ . in timpul rldicarii/coborarii rulorului.. CD Oglinzile pentru machiaj din parasolare sunt prevazute cu un capac. 73. fig. Ea se va stinge la reasezaraa capacului $i la rabaterea parasolarului . acesta poate fi rulat in directie opusa prin actlonarea repetata a tastei. Dad se ia contactul motor in limp ce ruloul parasolar se aflil in rniscare.. acesta nu se va opri imediat. se deconecteazil automat.Luminile i vizibilitatea Parasalareleentru conducatorul auto 9i pentru pasagerul dreapta p potf scoasedin suportii centrali si pot fi rabatate spre U9i ~ pagina 86. Fig.

poate aparaa o defectiune.ibilitatea []J lndlcatle • Daca ruloul este actionat de mai multe ori la rand. 75 are urmatoarele $tergere printr-o singura ouraa Aduce]i starqetl maneta parbrizu in jos.Luminile i viz. Ruloul va putea fi actioriat din nou numai dupa ce Tn autovehicul temperatura crests peste aceaste valoare limita . 75 Maneta de actionare a ~tergatoa· relor de lunetii: Maneta de actio nare a starqatoarelor pozitii: =:> fig. • Din cauza pierderii ftexibilitatii materialului ruloului la temperaturi negative. la a temperatura de -5 °C in interiorul autovehiculului. sistemul electric de cornanda se va decupla. in pozitia .• ~tergatoarele de parbriz $tergatoarele de parbriz iP De 10 moneta de actionare a sterqotooretor de parbriz se actioneoza sterqatoare!e $i dispozitivul automat de sterqere/spatare. cand 0· dori]i sa Stergere temporizata <s. in pozitia 1 printr-o singura curse./l Aducetl maneta in sus. Fig. CD. EI va putea fi folosit numai dupa 0 scurta perioada de timp.

Acest lucru vaduee la consumul inutil de apa. . 0. Cornpletati cu apa => pagina 324 . Pauzele sterqere de functie de viteza. asiquratl-va ca in rezervor se gase~te apa suflcienta pentru spalarea parbrizului. pentru a actions mecanismulde curetare a parbrizului trebuie sa traqe]i de rnaneta scurt. pentru a stabili durata sterqeri.• rn lndicatie ~tergiitoarele de parbriz si instalatia de spalat parbrizul functlcneaza numai cand contactul este pus. Candluminile autovehiculului sunt aprinse. Dispozitiv automat . inainte de a porni in deplasari lunig.Aducsti maneta de l?tergere/spalare in pozitia 0. in pozltia 0. "inlocuirea lamelor sterqatoarelor" . Oprirea l?tergatoarelor .Eliberati din nou maneta.Luminile i vizibilitatea - Deplasati comutatorul pauzelor intre @.Instalatia iar sterqatoare!e mai functioneaza de spalare se opreste inca eca. 4 sec.Aduceti maneta in sus. CD Avertizare! la prima folosire a sterqatoarelor. loc 0 ultima sterqere. verifica]i acestora nu sunt Inqhetatel Daca porniti iar lamelele acestora sunt inqhetate.Aduceti maneta $tergere raptda .Aduceii maneta in poitia @. & ATENTIE! Pentru asigurarea unei viztbilitati bune sunt necesare sterqatoare de parbriz in perfects stare => pagina 90. Dupaee sterqerea a fost tntrerupta. pentrua nu activa ~i instalatia de sterqere a farurilor*. duzele pentru spalarea parbrizului lncalzite. in corid itii de daca lamelele sterqatoarele atilt lamelele .Pericol de accidentare! $tergere lente . se pot deteriora cat ~i motorul de actionare a sterqatoarelor! inqhet. de la sterqerea la cilteva secunde va mai avea sunt reglate ~i In vor fi temporizata Candeontactul este pus. in pozltia in sus.

• Fig. 75 tragand de manor mai mult de 1 sec. actio nati dispozitivul automat de sterqere/spalare ee pagina 88. 76. . 76 rnobila Faruri cu duzii Fig. de ex. cu ajutarul unui spray. trebuie tndepartata qhaata stzapada de pe duze. 0 Instalatia de curatare a farurilor Fig.Luminile i vizibilitatea Valabf l pentt-u autovehicuie!e: echipate ell instalatie de curatare fe rur! inlocuirea lamelor !?tergatoarelor Lamelele In stare perteco de tunctiotiare osiquri: bunii vizibilitate. ®. 77 lamelei Scoaterea Cand luminile sunt aprinse. 78 Fixarea lamelei ~ . Duzele vor iesi din bara de protectie. La intervale regulate. fig.la alimentare. actionate de presiunea apei => fig. Pentru a garanta functionarea pe timp de lama. curatati geamurile farurilar de materiale aderente (insecte strivitei.

nu vopseaua capotei motorului. curatarsa lamelelor se poate face cu un burete sau 0 Iaveta . lamelele trebuie schimbate 0 data sau _ . In sensul indicat ®.impingeti sterqatorului care de pe parbriz. din cauza resturilor insectelor. In Reglarea marruala pe pozltla antiorbire a oglinzii interioare Pozitia normalfl Deplasati spre fata maneta din partea de jos a oglinzii.Scoateti lamela ® din bratul Fixarea lamelei . de aoua ori pe an.Asezati din nou sterqatorul pe parbriz. lamelele ~tergatoarelor trebuie curatate la intervale regualte. .pericol de accidentare! • Dinmotive de siguranla.Irnpinqeti piesa de blocare de saqaata In suportul bratului => pagina 90. _ spate maneta a oglinzii de jos a din partea devine vizibil. 0.Ridicati bratul .Assza]! noua larnela fig. bratul sterqatorului. sterqatorului. . 78@. . Suportul de fixare pe bratul sterqatorulul Reglarea In pozitia antiorbire Deptasa]i spre oglinzii. de ex. lei~ • Pentru a evita zqarierea parbrizului. fig.Luminile vizibilitatea Scoaterealamelei . incazul in care sterqatoarele sunt foarte murdare. &ATENTIE! • Cilnd bratele sterqatoarelor sunt puneti contactul! Se poate deteriora ridicate de pe parbriz. pe noua larnela. [ine]i lamela ferm. cu 0 substanta de curatare. .lmplnqet: partea care blocheaza a lamelei lamela. In bratul sterqatorului pana se blocheaza. 77 Oglinzile retrovizoare blocheaze partea directia indicata de saqeata => pagina 90.

in functie de conditiile de iluminare din exterior=> pagina 76. ea nu functioneaza cand: • • sunt aprinse luminile interioare se sele cteaza treapta de mers inapoi. cand comutatorul se afla in pozitia AUTO. ® 79 .lampa de control @ se Functia antiorbire Functia antiorbire se activeaza la tiecare punere a contactului. atata timp cat functia antiorbire este activate.js rn lndicatie bire: Lampa de control ~itasta activare/dezactivare Dezactivarea turrcttel antiorbire Apasati tasta ® => fig. respeetiv atunei ca nd fascicul ullum inos incident n u este ecranat de alte obiecte. Lampa de control de culoare verde. . => fig. Senzorii pentru lumina de deplasare au'tomrrta" Cu ajutorul senzorilor amplasati in o qlinda. se va dezaetiva ~i functia antiorbire pentru oglinzile exterioare. • Pentru a nu influanta buna functlonare a furictiilor automate: lumini de deplasare si antiorbire oglinzi. Cand tunctia antiorbire este activata. • Sistemul de antiorbire automat tunctioneaza la parametrii normali numai atunei cane ruloul parasolar* allunetei este ridicat. nu lipiti autoeolante pe parbriz in domeniul de actiune al senzorilor. Activarea functiei antiorbire Apasati tasta aprinde.Luminile vizibilitatea Vatabi! pem ru au tovehicule!e: echlpate ell oqlinda inteticara cu reqlare automata entlorbire Reglarea automata a pozitiei antiorbire a oglinzii interioare Oglinda i§i rnodifica indicele de reflexie automatin tunctie de intensitatea fasciculului luminos incident. Fig. din carcasa oglinzii se aprinde. 79 . Funciia automata antiorbire poate fi activate sau dezactivatii cand este necesar. 79 Oglinda interioara cu reglare antior- • La dezactivarea functlei antiorbire pentru oglinda interioara. se va comanda automat f unctia antiorbire.lam pa de control @se sti nge.

supratata oglinzii va fi lncalzita In functie de temperatura exterioara. Totusi. astfeltncat sa se asigure 0 buns vizibilitate spre spate. trebuie sa rabateti oglinda complet. CIJ lndicatie in situatia In care reglarea electricii nu mai este posibilii. Atunci cand functloneaza incalzlr ea lunetei =. suprafata oglinzii se tnclina putin In jos.Luminile i vizibilitatea Oglinzile exterioare Oglinzile exterioore incalzirea oglinzilor* se regleoz6 electric. pozitia oglinzii va fi mernorata automat cdata eu memorarea pozitiei scaunului =. prin actionare electrica. Rabaterea oglinzilor . pentru protectia In parcare sau la executa rea manevrelor In spatii lnguste.> pagina 86. Oglinda revine la pozitia initiala la deselectarea treptei de mers lnapoi §i la atingerea unei viteze de peste 15 km/h. obiectele apar mai mici In oqlinda.Actionatl butonul rotativ si astfel pozitio nati oglinda.> fig. 80 @l. respectiv la rotirea butonului rotativ In pozitia CD sau @. deoarece se poate deteriora mecanismul.> pagina 101. • Atunci cand pozitla carcasei oglinzii a fost rnodlficats sub actiunea unor factori externi (de ex. daca este comutat pe oglinda exterioars din stanqa (butonul rotativ In pozitia =. ambele oglinzi exterioare pot fi reg late manual prin apasarea marginii acestora . ® CD CD Avertizare! .• . Rabaterea* oqlinzilor exterioare se recornanda de ex. De aceea eu aeeste oglinzi nu se poate apreeia eoreet distants fata de la autovehiculele din spate. 80 (oglinda conducatoruluil sau In pozitia (oglinda pasagerului dreaptal. @. prin lovire la executa rea manevrelor).Astfelln timpul parcar!i este asiqurata vizibilitatea spre bordure. Reglarea oglinzilor exterioare .Rotili butonul in pozitia => fig. Functia de Inclinare a oglinzii pasagerului dreapta* La selectarea treptei de mers lnapoi. Carcasa oglinzii nu trebuie In nici un caz reqlata manual. Memoria Fig.Rotili comutatorulln exterioare* pozitia • Oglinzile cu suprafete eurbe (convexe sau asferice*) rnaresc carnpul vizual. 80 Imagine din cotiere: Buton rotativ pentru oglinzile exterioare* La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conduciitorului.

_ ________________________ 1 . niei oglinzile exterioare nu vor putea fi reglate in aceasta pozitle. Cand eontaetul este pus. La actlonarea ilurnlnarii interioare si la seleetarea treptei de mers inapoi. • Sistemul de antiorbire automat functlorieaza la parametrii normali numai atunei eand ruloul parasolar* allunetei este ridicat. [IJ lndicatie • Daca functla de antiorbire automata pentru oglinda interloara este dezactlvata. oglinzile revin la caracteristicile initiate. lumina farurilor din spate). oglinzile l§i schimba automat indieele de reflexie In functie de intensitatea faseiculului luminos incident (de ex.Luminile l?ivizibilitatea Valab!l pentr-u autovehiculeie: echipate ell oqli nzi exterioare ell reqlare autiorhire automata Reglarea automata a pozitiei antiorbire pentru oglinzile exteriioare Oglinzile exterioare se vor regia pe pozitia antiorbire irnpr euna cu oglinda interioara. respeetiv atunci cand fascicululluminos incident nu este eeranat de alte obieete.

Scaunele Scaunele ~i compartimentele Reglareamarruala a scaunelor din fata Elemente de cornarrda neeesare scaunelor la reglarea de depozitare @ ® Reglarea suportului Reglarea Inclinarii lombar* => pagina 101 spatarulul a Vz. 81 Elemente de comanda pentru scaunul conduciitorului • pentru echlp ate eu scaune raqlsbile manual Reglarea Unele echipamente prezentate in imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale.·dabilpentru autovehicule!e: cu scaune reqlabile manual Reglarea - pe direetie longitudinala Scaunu! poate fi reglot dup6 multiple directii. 81. 81 in sus sl se deplaseaza seaunul in pozitia do rita. CD CD iar seaunul se impinge pana se &ATENTIE! Reglarea pe directie longitudinalii se face nurnai cand autovehiculul stationeazii -pericol de accidentare! Fig. G) ® Reglareape directie lonqitudinala Reglareape lnaltirne a scaunelor Coborarea scaunului Treqe]i maneta in jos in pozitia 0. . Se elibereaza maneta blocheaza. Elementele de comanda seaunului pe inaltime Ridicarea scaunului pe j'naltime Traqeti maneta in sus in pozltia 0 => fig. Se trage maneta => fig.

a regia Fig.peri col de ranire! _ dreapta Unele echipamente prezentate In imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optionale. pentru lnclinarea spiltarului. valeb!l pentru eutovehicule!e: echipate ell scaune reqlabile manual Reglarea spatarului scaunului Uisati Rasucltl liber spatarul rozeta scaunului (nu va rezernatl). fig. CD ® ® ® 8) Elementele de cornarrda Reglarea pe directie lonqitudinala Pre/ungirea pernei scaunu/ui Reglarea lnclinarii Reglarea suportului Reglarea lnclinarii spatarului scaunului 101 o Reglarea pe ina/time a scaunelor lombar* =:> pagina spatarutut a . 81. Altfel este rnlcsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag . 82 Elemente de cornanda pentru seaunul pasagerului corsspunzator 8) => pagina 95. • Atentle Valabif pentru autovehicutele: echipate cu scaune sport reqlabile manual Elementele de comanda necesare la reglarea scaunelor (scaun sport) - Scounul poote fi reglot dup6 multiple direciii.Scaunele itare & ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! la reglarea scaunului in iniiltime! Prin regliiri necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. & ATENTIE! in timpul deplasiirii spiitarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.

_ .. fig. 82Tn sus . Reglarea suprafetei de ~ezut a scaunului Traqeti maneta => pagina 96. fig. Traqeti maneta in pozitia 0in jos (rniscare de pomparel.lmpingeti scaunulTn spate in pozltia doritaa &ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea scaunului in inaltime! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.lmpingeti scaunul spre In fata In pozitia dorita.Rdicati asta t Coborarea - 0. :. _ &ATENTIE! Reglareape dlrectie lonqitudlnala se face numai cand autovehicululstationeazii -pericol de accidentare! _ Valabil pent-u autovehicule!e: echipate Valabif entru autovehicu!e!e: echipete cu scaune sport reqlabi!e p ell SC"lUI"lB sport reqlabile manuel Pernele scaunelor Prelungirea pernei . 82 in sus.Scaunele imentele de d Valabilpentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqtahile manual Valabil pentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqlabile manual Reglarea dlrec tle longitudinala pe . fig.Ridicatitasta Reglarea scaunului pe inaltime Ridicarea Traqe]i 0 => pagina 96. CD CD CD iar scau nu I se impinge pana se &ATENTIE! • Reglarea pernei scaunului se face numai cand autovehiculul statloneaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea pernei scaunului! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. 82in sus si se deplassaza scaunulin pozitia dorita. scaunului => pagina 96. 82. Seelibereazamaneta blocheaza. .Setrage maneta => pagina 96.i deplasa]i scaunul sub greutatea corpului. fig. scaunelor scaunului scaunului pe j'naltime maneta in pozitia 0 (miscare de pomparel. Scurtarea pernelor .

astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.asati liber spatarul scaunului (nu va rezernati). pentru a regia corsspunzator Tnclinarea spatarului. ® & ATENTIE! in timpul deplasarii spatarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate. fig.Scaunele Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell SC03un8 sport reqlabile manual Reglarea spataru:lui scaunului l. Altfel este rnicsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag .peri col de ranire! - . 82. Rasuciti rozeta => pagina 96.

Scaunele

Reglarea electrica a scaunelor din tala
afal 1pentru autovehicutefe: echipate ell scaune reptabi!e electric

Reglarea scaunelor Logica de utilizate a comutatoarelor corespunde
Fig. 84 Scaun fata: Comutator pentru reglarea scaunelor

constructiei $i tunctiei scaunului.

Comutatoarele pentru reglarea pernei §i spatarului scaunelor corespund, din punct de vedere al arnplasarii. designului §i functiei, constructiei scaunului. Scaunele vor putea fi reg late conform acestei dispuneri a comutatoarelor, prin apasarea acestora.
Fig. 83 Scaun fatii: Elemente de comandii pentru reglare

Scaun

spre fata

/ spre spate

-

Apasati comutatorul eN:oo::> fig. 83in fata, respectiv in spate CD:oo::> fig. 84:00::>

&.

Scaun in sus / in jos

-

Traqeti, respectiv apasa]i intrerupatorul jos=>&.
a pernei

® in sus sau in
in sus / in jos

Partea din fata

-

Apasati com utatoru 1

® in

scaunului

sus, respectiv in jos

® => &.~

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.