AI dumneavoastra

Audi A4

Manual de utilizare

ales un Audi

pentru

Doritl cu siquranta sa va bucura]i de noul durnneavoastra Audi A4, autoturism care Inqlobeaza cea mai rnoderna tehnologie ~i numeroase dotari destinate confortului. Va recornandarn. de aceea, sa cltiti cu atentie acest manual de utilizare, yeti putea astfel sa va cunoasteti autoturismulTn timp scurt, pana la detaliu. In afara de lnforrnatlile referitoare la modul de utilizare, acest manual prezlnta indicatil privind intretlnerea autoturismului si modul de conducere in condltll de siquranta, precum ~i raspu nsuri la Intre bari pe care vi le-a]l putea pune, sau solutll pentru diverse situatii, De asemenea, va lnforrnarn despre modul cum trebuie sa va utilizati autovehiculul protajand rnediul lnconjurator. Alaturi de acest manual de utilizare, 'in mapa de bord yeti gasi!?i Planul de service al autovehiculului durnneavoastra. Acesta cuprinde, pe langa informatii importante referitoare la Service-ul Audi, ~i date In ceea ce priveste consu m u I de carbu rant. Pe langa acestea, 'in bordu I autoveh iculului se gasesc manuale de utilizare pentru anumite echipamente suplimentare (de ex. radio, naviqatie, telefonl. Va recornandam sa pastrati mapa de bord In autovehicul. Pentru orice alte inforrnatii privitoare la autoturismul durnneavoastra va ruqarn sa va adresati oricarui dealer Audi sau importatorului.lntrebilrile, sugestiile ~i observatiile durnneavoastra sunt 'intotdeauna binevenite. Va dorim drum bun la volanul autovehiculului Ai dumneavoastra Audi AG dumneavoastra Audi A4.

J

Cuprins
Oespre acest manual de utilizare .
Sistemul de informare auto a (FIS) . . vit eza . . . :;;i inchiderea . centralizata pentru copii antifurt .. . . §i vizibilitatea . . . de parbriz . . de . a scaunelor a scaunelor din . din . . scaunul . . . .....•.............. 101 104 106 95 95 retrovizoare ;;i compartimentele . . . electric Portbagajul exterior. . . . . . . . . . . .. 114 116 118 119 120 126 126

6

conducatorului Introducere Control

Auto-Check de bord

tnatalat!a de avertizare Calculatorul Afi:;;aj meniu Deschiderea Cheile Inchiderea Siguranta 9 . genera la de bord generala ~;;ilarnplle a tabloului lichidului de . de . temperaturii de . . digital ;;i a datei . de bord . . . de service . . . 14 15 16 16 14 . . centrala lnatalatia Geamurile Trapa Luminile Luminile Luminile interioare Vizibilitate $tergatoarele Oglinzile Scaunele depozitare Reglarea manuala fata Reglarea etectrtca fata Suportul lombar Memoria pentru conducatorutul Tetierele Cotierele Portbagajul

28 28 31 39
42 46

Suportul Scrumiera

pentru

bauturi

Bricheta :;;i prizele . . . . . . . . . . . . . Compartimentele de depozitare Cald ;;i rece de tncalztre lns talatie

:;;i veritilatie

.

55 55
58 64 64

Instalatia de climatizare . [nc atzir ea :;;iventilarea In sratlonare Incalzirea Inc atztrea suplimentara scaunelor volanului . drrec tiei . . . . acustic . . .

131
141 148 148 149 150 150 150 152 154 154 156 158 161 161 168

Comenzi !?i echipamente
Cockpit Prezentare Consola Aparatele control Prezentare bord Indicatorul raclre Turometrul Reglarea ceasului Ceasul cu semnal Iluminarea Tahometrul

Telecomanda de avertizare aotiorrate

Inoatztrea
Deplasarea Comanda

66
69 72

11
11 12

75 75 83
85

Contact Pornirea motorului Oprirea motorului Frana de stattoriare Parcare asrstata cu semnal Viteza de croazier a Cutia de viteze automata

88
91

tiptronic (Cutie de viteze automata cu 5 trepte) . multitronic® Comunicarea Volanul :;;i navlqatla Naviq atie :;;i CD . . multifunctional

aparatelor

cu kilometraj

17 18 18
19 19 20 21 22

176
176

99
101

Telefon, Telematik,

179 183 189
. 206

Rezerva de carburant Tasta CHECK Indicatorul intervalelor Tasta reset t.ampi!e de control

Dispozitivul de adaptare telefon (re'tea DIE) fara hands free Dispozitivul de adaptare (pregatire) telefon (rete a DIE) hands free .... Aparatele de transmisie :;;i echipamentele de birou

107

HomeLink® Telecomanda untversata

207 207

Indicatiile
Tehnica

de deplasare
. de stabilitate . . . . (quattro®)

261 262 262 264 267 267 267

Indicatii1e de utilizare
Tntretinerea §i cur atarea autovehiculului Generalitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289

inteligenta

Siguranta
Sigu ranta in deplasare Important Pozitia co recta a pasagerilor Zona pedalelor Depozitarea co recta a bagajelor Centurile de siguranta

.
. . . . . .

213 214 214 216 221 222 224 224 226 228 233 234 234 236 238 241 243 245

Programul electonic (ESP) Franele Servodirectia Servotronic Traotiurie trrteqrata Deplasarea §i mediul

290 290 290 296 300 300 301 302 305 305 307 310 314 317 318 324 325 325

Intretinerea

extorioara

a

autovehiculului

lrrtrettnere a interiorului
autovehiculului Carburantul

si alimentarea

trico njurator
Rodajul Catalizatorul Deplasarea in strainatate Evitarea producerii defeqiunilor autovehicul Deplasarea economica Compatibilitatea Deplasarea Dispozitivul demontabil cu mediul

.
. . la . . . .

269 269 270 271 271 272 276 277 277 280

Pentru ce este necesara centura de siguranta? . Prezentarea prtnciptata accident a unui . de . . airbag . .

Benzina Diesel Alimentarea Verificarea §i completarea Capota motor Prezentare generala a compartimentului motorului Uleiul de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Sateria tristatatta Hotile Rotile Accesoriile tehnice \ccesoriile "i piesele de schimb Modificarile tehnice .. §i rno dific ar ile de sp alare a parbrizului. .. . . . . . . . . . ..

Cum se a"aza corect centurile siquranta? Dispozitivul de tensionare Sistemul airbag Descrierea sistemului Alrtiaq-urile frontale Airbaq-ur ile laterale Airbaq-urtle pentru cap (SIDEGUARDS) Dezactivarea alr baq-urttor Siqurarrta pentru copii De retirrut c and se rrariaporta Scaunele pentru copii Fixarea scaunului pentru copii ..

"i ecologica

cu rem orca de remorcare

Deplasarea cu remorca

si anvelopele

333 333 333

copii ...

245 248 253

Cuprins

Datele autovehieulului Etieheta eu datele autovehieulului din Planul de service Consumul Mase de earburant 75 kW 4 eil. eu . 96 kW 4 eil. eu "" ", . 110 kW 4 eil. eu . 120 kW 4 eil. eu . .

366 367 367 370 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

Motor diesel 100 kW 4 eil. eu tractlune faN . Motor diesel 120 kW 6 eil. eu tractlune fata Motor diesel 132 kW 6 eil. eu tr-acj+urre lrrte qrata

404 406 408

;;i c ap acit ati

Ajuta-te

singur

Motor pe benzina tractiurie fata 337 338 338 338 339 :;;i 340 Motor pe tractlune Motor pe tractlurie benzina fata benzina fata

Ajutorultn caz de p aria
Trusa de prim ajutor Triunghiul Stingatorul refleetorizant de ineendii

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiune Motor pe tre cth.me

Seulele, trusa de rep artil pneuri roata de rezerva lnloeuirea Ajutorul Tractarea

rotf
la pornire . . . .. . . . . . . . . .. $i remorcarea

. 344
351 352 357 357 360

benzina 120 kW 4 eil. eu integrala . benzina 120 kW 6 eil. eu fata . 125 kW 6 eil. eu .

Index

,

.

411

Sigurantele ;;i larnpile cu in c an de s ce rrta
Sigurantele electrice l.arripi!e cu lnc ande scerrta

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe tractiurie Motor pe tractiurte

benzina 140 kW 4 eil. eu fata . benzina 140 kW 4 eil. eu integrala . 160 kW 6 eil. eu . 160 kW 6 eil. eu 162 kW 6 eil. eu

Motor pe benzina tractiune fata Motor pe benzina tractiune inteqrata Motor pe benzina tractiune fata

392 394 396 398 400 402

Motor pe benzina 162 kW 6 eil. eu tracttune integrala .

Date tehnice
Gerter alita ti Valabilitatea Greutati datelor tehnice Datele motorului 'iii sarcini Dimensiunile $i performantele pe rernorca

363 364 364 364 364 365

Motor diesel 74 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractiu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tractlu ne fata Motor diesel 96 kW 4 eil. eu tracjturie integrala

.

:;;i c ap acit ati!e

.

Cuprinsul desfasurat manualului va ajuta de capitole rapid inform si indexul de la sfarsitul atiile dorite. desfacere. deplasare "dreapta". impor- din lista se gase§te Urrneaza din intr-un mod Toate tante parte descriptive. dubla tnsotlta de un semn => &l. vezi "r".i indrumarile ~i Indexul Fiecare relativ scurte. Capitole Majoritatea care capitolelor sunt valabile autovehiculele pentru toate pentru toate diferit. ca re va spune Continutul pamente"l. Aceste variate se poate echipamente GU tiparirii montate In autovehiculul ulterior gama de echipamente existente la momentul dumneavoastra (vezi anexa de la starsitul descrise in acest manual pot fi piete de numai din anumite acele capitole care sunt valabile pentru manualuluil. "Comenzi am ales pentru de jos a paginilor ce este vorba imagine mare). de exemplu "Valabil pentru: echipate cu instalatie de avertizare antifurt". sunt marcate paqins. cu ®. la tema in care vi se of era inforrnatil /magini/e cuprins simbolic. nu este dotat. ceea ce va permite a inforrnatiilor folosirea neconditionata a notiunilor.. autovehiculul Deoarece Cititi numai dvs. In text veti gasi deseori de exclarnatie (de ex. Lipsa acestui semn reterinta. exists §i capitole In aceasta Insa. de echipare pot fi foarte in capitole. deoarece sunt echipate Exlsts sageata patru tipuri diferite de lndicatii. scurte :. . a autovehiculului. 0 nu sunt va/abi/e autovehiculele. Va aparea. iar pe marginea Capitolul respective. ln acest capitol. sunt raportate precum la dlrectia de "stanqa". pe care Ie cautati. (scrls Modul diferita care va explica f unctiile in exista lista de naviqatie.. in ciuda irnpartirii sa apara Imaginile pot contln e detalii autovehiculul care autovehiculul dvs. la dlrectia "spate" de deplasare. ajuta la structurarea rnanual si introduc asupra directiei de deplasare indicatiile referitoare "fata".i miniaturile referitoare respective. ~i echidin titlului Urrneazs despre Dupa relativ de capitol 0 are un titlu. valabilitatea capitolului este rnarcata deasupra titlului.are Despre acest manual t1i Acest manual descrie Unele e re situatie.acest manual de utiliz. autovehiculele. originale pentru Structura acestui manual Acest manual de utilizare este structurat gasirea rapida conform 9i exacts unor reguli precise. in majoritatea cazurilor prezentate 0 fiecare urrneaza este marcat indicatie imagine. scurta (scris mare cursiv). acestui terna. echipamente sau pot fi procurate variantele intarnpla care nu corespund echipamentelor imagini din de dvs. in functie sa gasiti precu m :. de aceea va ruqarn sa Ie considerati ca.. (de ex. rea pe urrnatoaraa Sfar~itul • unui capitol. dinaintea urrnatoarea fiecarui capitol. la culoarea corespunzator actionare 0 printr-o liniuta de dialog. capitol dreapta manualului Pentru 0 0 este structurat mai buna orientare in segmente informatie care sunt sintetizate 0 culoare in capitole sistematice . echipamente optionale sunt marcate ® ~ Echipamentele Continua Marcheaza nu of era 0 garantie cu 0 steluta.

e acest manual de utilizare

Astlel de indicatii se gasesc, impre una cu celelalte indicatii, sfarsitul capitolului. Explicarea simbolurilor:

la

&ATENTIE!
Textele insotita de acest simbol contin lnformatll referitoare la siguranta dvs. ~i atrag atentia asupra posibilelor peri cole de accident sau ranire.

CD Avertizare!
Textele lnsotite de acest simbol atrag atentia asupra posibilelor deteriorari ale autovehiculului.

i' lndicatie
[IJ lndicatie

pentru

mediu referitoare la

Textele lnsotite de acest simbol contin indicatii prctectia mediului inconiurator.

Textele insotite de acest simbol contin indicatii

suplimentare.

Fig. 1 Unele echipamente

prezentate

in imagine apartin

numai anumitor

modele de autovehicule

sau sunt echipamente

suplimentare.

Cockpit
Prezentare generala
Aceastii prezentare qeneralii va ajutii 10acomodoreo topidi: cu elementele de comando ale autovehiculului.
l.arnpa de avertizare pentru airbag-ul dezactivat al pasagerului din dreapta . pentru instalatia de semnalizare avarie . .

CD CD

@ @ @

intrerupator

Suport doze bauturi in functie de echipare: Radio - Sistem de naviqatie plus (Naviqatie, Radio, Schimbtor CD, TV !Videol

243 81 116

Actionare electrica geamuri Maner deschidere u~i Intrerupator intrerupator Reglare faruri - Functia Coming-/Leaving-Home inchidere centralizata oglinzi exterioare lumini

. . . . . . . . .

69 60 93
75

o o
®

Reglare electrica

®
® ®
@

@ @

Torpedo cu posibilitate Airbag pasager dreapta in Iunctie de echipare: - lnstalatle climatizare lnstalatie

de inchidere

.

121 236 133 126 86 148 118

80
78

@ @)
@ @

. . . . .

(}) Guri de vsntilatie cu rot ita reglaj Maneta pentru luminile de semnalizare si lumina de drum Ttablou de bord Maneta si intrerupator - Computer de bord pentru: parbriz - lnstalatia de spalare/sterqere

139 81 14
88

de incalzire §i ventilare pentru incalzlre luneta scaun

Intrerupator Scrumiera Schlrnbator

Rozeta pentru incalzire

@

cutie viteze / Selector cutie viteze pentru: . . . .

. . . . .

- Cutia de viteze manuala - Cutia de viteze automata cu 5 trepte - multitronic

42 150 151 122 262
87

@

162 169 119 154

Contact - la motoarele cu benzine

@
@

BrichetillPriza Frana de stationare in functie - Sertar - lntrerupator pentru sistemul de naviqatie - Elemente de comanda pentru afisaje!e din meniuri de echipare:

©

- la motoarele Diesel in functie de echipare: - Torpedoul - Programul electonic de stabilitate - Ruloul parasolar intrerupator acustic pentru parcare asistata cu semnal (ESPI

@

. . .

46

156

@

in functie de echipare: - Sertar

Comenzi i echipa§

mente

. Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. Simbolurile de pe tastele de cornanda sunt totusi aceleasi. • Modul de functlonareal sistemului de naviqatie Audi plus :. • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjarii elementelor de cornanda diter a partial fata de => pagina 10. respectiv instalatie radio Audi simphony lnstalatie climatizare si intrerupatoar luneta/incalzir e scaune e pentru incalzire .Conectare fax ~i preluare date @ @ Taste memorie pentru scaunul conducatorului Deblocare capota motor Maneta pentru lnstalatia de reglare vlteza Volan cu: . 2 ordinea prezentata. ~ rn lndicatie . 2 Cockpit Consola @ @ Coloana de directie reqlabila carte de bord Compartiment [I) centrala lndicatie • Autovehiculele cu radio..Compartiment casete . 131 © • Unele echipamente prezentate in imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente suplirnentare. 124 181 101 305 158 Consola oerrtrala .js ® @ Rand de lntrer upatoare ~i larnpi de control Sistem de naviqatie Audi plus. • La autovehiculele cu volanul pe dreapta* ordinea aranjar ii elementelor de cornanda difer a partial fata de => fig.Claxon . respectiv sistem de naviqatie montate din fabrica.n Cockpit .ial instalatiei radio Audi simphony este descris intr-un manual separat.Airbag pasager dreapta . 1 ordinea prezentata. fig. @ @ 236 176 177 150 123 Fig.Taste de comandil radio pentru radio si telefon . vor avea ~i instructiuni de utilizare ale acestora.Taste de comanda .

Cee • in sistemul de naviqatie Audi plus sunt integrate §i functiile radio.• . CD ~i TV* .

Fig. 16 18 20~ Turometru cu ceas digital ~i af isare data Tahometru cu afisare kilometraj Indicator pentru nivelul carburantului o ® .Afisarea intervalelor de service . 16 22 18 19 ® CD Taste de reglare pentru .Ie de control Aparatele de bord ~i larnptle de control Prezentare generala a tabloului de bard Tabloul de bord reprezintii punctul central de informare pentru conducatoru! auto. 3 Prezentare general a a tabloului de bord CD ® ® Indicatorul temperaturii Lampi de control lichidului de racire 15 16.Iluminare tablou bord Ecran cu . .Ceasul digital si data .

... Evita]i turatiile inalte. 3 functioneaza numai cand contactul motor este pus. Zona norrnala Motorul a atins temperatura de functionare cand acul indicatorului segase9te in zona centrals a sealei.Pericol de oparlret A~tepta1i pana cand nu se mai vede lesind abur sau lichid de racire de sub capota motorului. 28 19 20 21 Carid simbolul d. .. lnsearnna ca motorul nu a atins inca temperatura de functionare... Cand contactul este pus... in cazul temperaturilor exterioare ridicate 9i a solicitarii puternice a motorului.. CD CD Avertizare! • Farurile suplimentare 9i alte echipamente montate in fata orificiilor de admisie a aerului lnrautatesc actiunea de racire a lichidului de racir e. atata timp cat simbolul de avertizare 4.. in cazul solicitar!i puternice a motorului 9i a unor temperaturi exterioare ridicate... indicatoarele din tabloul de bord sunt iluminate. la un regim de conducere normal.. in cazul deterior arii spoilerului. fie ca niveJuJ lichidului de raclrs este prea scazut => pagina 34. Zona rece Dacaindicatorul se gase9te in partea stanga a scalei.. de pe ecran clipeste. Iuati in considerare urrnatoarole indicatii referitoare la zonele de temperatura.Sistem informare conducator Tasta CHECK . indicatorul poate sa oscileze spre dreapta... exista pericolul unei supraincalziri a acestuia! • Spoilerul frontal asigura de asemenea 0 buna distributie a aerului proaspat in timpul deplasarii.. Acest lucru este normal.js Comenzi echipa~i mente .. _ &ATENTIE! • Luati in considerare indicatiile => pagina 306.. Indicatoarele 9i scalele vor fi luminate la aprinderea luminilor. . inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de raclre... Tasta pentru afisarea intervalelor de service Tasta de resetare pentru kilometrajul zilnic ...de pe ecranul tabloului de bord nu se aprinde. se tnr autsteste si actiunaa de racire 9i exista pericolul unei supraincalziri a motorului! Solicitati asistenta de speclalltate.. fig.... "Lucrarile in compartimentul motorulul". Indicatorul temperaturii lichidului de raolre Indicatorul temperaturii lichidului de racire => pagina 14.....aratele de bard ® @ ® ..•. accelerarea puternica si solicitarea intensa a motorului. Pentru a evita aparitia defe ctiunilor la motor. • Nu deschldeti nlciodata capota motorului daca auziti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire .. lnseamna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare.

lnainte de atingerea acestei zone trebu. La 0 turatie mai mica de 1500 rotatii pe minut. ~ . fig. orelor Treeerea la timp Intr -o treapta superioara de viteza va va ajuta sa econornisiti carburant sl sa evitati zgomotele de functlonarel a clipeste. pentru Apasati tasta -.Aparatele de bord l?i larnptle de control Turometrul Turometrul indica numarul de rotatii ale motorului pe minut. 4 Imagine din tabloul de bord: Ceasul digital lndicatie pentru mediu Reglarea orelor Apasati tasta MODE.ie selectata 0 treapta superioar a de viteza. pozitia "D" pentru cutia automata de viteze sau trebuie luat piciorul de pe pedala de acceleratie. trebuie sa selectati 0 inferioara de viteza. orelor in sens a regia indicatorul a regia indicatorul Reglarea minutelor Apasa]i tasta MODE pana cand indicatorul eli peste. <D ~ Avertizare! CD Fig. Indicatorul turometrului => pagina 14. 3 se poate afla In zona rosie a sealei numai pentru putin timp: Pericol de avarie la motor! Ineeputul zonei rosii a sealei depinde de fiecare motor. Apasatl tasta minutelor - +. pentru a regia indicatarul arelar. treapta Reglarea ceasului digital ~i a datei Autovehiculul este echipat cu un ceas cu cuari. pentru invers. lnceputul zonei rosii rnarcata pe turometru reprezinta pentru toate treptele de viteza turatia maxima adrnisa a motorului In conditii normale. indicatorul Apasati tasta +. respectiv un ceas cu semnal. orelor.

pentru a regia indicatorul sens invers.ratele de bord . Cilnd va deplasati lntr-o zona cu alt fus orar. orei si date. lunii. . Minutele sl data nu pot fi modificate manual.Apasati tasta MODE. prin apasarea tastei CHECK se poate cupla pentru ciiteva secunde ceasul digital cu afisarea datei §i kilornetrajului.pentru a regia indicatorul Oprirea afi!?arii datei anului.Apasati tasta MODE pana cand indicatorul minutelor in Valabil pentru autovehicule!e: ech.Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand cllpeste intregul camp de aflsars a datei. In regim de functionare "ceas cu cuart cu semnal".ciind af isajul nu mai clipeste.js ® Comenzi~i echipamente . .Apasati tasta -.pa:u ell ceas cu cuert cu semnal Ceasul cu semnal zilei clipaste. Daca ceasul nu receptioneaza un semnal valabil. acest lucru se va face dupa cum am descris la =:> pagina 16.Apssati tasta + sau .Apasat: tasta -. pentru a opri aflsarea datei.fig.Apasati tasta MODE de atatea ori pana cand clipeste lntregul camp de afisare a datei.Apasatl tasta -. 3 Candcontactul motor este luat._ => pagina 14. Reglarea datei . Afi!?area datei .pentru a regia indicatorul . Daca este necesara reglarea ulterioara a orei si a datei. in carnpul de afisare apare simbolul de receptie al ceasului cu semnal (turn de receptie cu undel =:> fig. indicatorul anului clipeste. . . indicatorullunilor clipeste. iar ora $i data sunt memorate.Apasati tasta MODE. 5. . pentru a opri afisarea datei. Fig. ceasul trebuie reglat manual. "Regia rea ceasului digital si a datei" .Apasati tasta + sau .Apasati tasta + sau . dupa trei zile va intra automat in regim "ceas cu cuart". . 5 Imagine din tabloul de bord: Camp de afisare pentru simbolul de receptie al ceasului cu semnal. Procesulde reglare al datei este incheiat.pentru a regia indicatorul . zilei. Simbolul ceasului cu semnal se stinge.

Kilometrajul din partea inferioani3 Kilometrajul din partea de jos indica kilometrii. Un fototranzistor integrat In plansa de bord regleaza intensitatea luminii tabloului de bord (indicatoare si scale). Cu cat lumina ambientala seade. Astfel se pot masura distantele scurte. respectiv milele. iluminarea tabloului de bord se stinge. ~ . La unele tipuri de autovehicule inforrnatla este exprirnata In "mile". Fig. Ultima clfra indica distantele de ordinul 100 metri. Kilometrajul din partea superloars poate fi adus la zero prin apasare a tastei de resetare ~ fig. iluminarea consolei centrale ~i a ecranelor. Cand luminile sunt stinse iar contactul este pus. pentru a marl luminozitatea. Cand lumina arnbientala este foarte scazuta.• Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnicl Kilometrajul din partea superioara indica distants parcursa de la ultima resetare a contorului. iluminarea instrumentelor de bord (scale ~i indicatoare) functioneaza.6 lIuminarea instrumentelar de bard Fig. Acest lucru 11 va determina pe conducatorul auto sa aprinda la timp lumina de Intalnire . Apasa]i tasta -.7 Imagine din tabloul de bard: Kilo· metrajul - Apasa]i tasta +. pentru a reduce luminozitatea. parcurse in total.respectiv 1/10 mile.Aparatele de bord !?ilampile de control lIuminarea aparatelor de bord Tahometrul cu kilometraj Aparotul indica viteza $i distanta parcursii. cu atilt se va reduce si intensitatea luminii tabloului de bod. Distants parcursa este redata In kilometri (krn). 7.

Prin apasarea tastei CHECK cilnd contactul motor este pus. Pornirea executarii controlului (Control Auto-Check) Controlul Auto-Check ~ pagina 31 verifica starea anumitor functii si componente ale autovehiculului.js Reglarea ceasului digital :. 8 se poate afisa.. pentru ciiteva secunde. ~ .. Acest lucru se lntarnpla in perrnanenta. Aceasta indicatie trebuie sa va arninteasca sa alirnentati. ceasul digital cu data ~i kilometrajul.10 litri carburant. Cand indicatorul atinge zona de rezervii.ratele de bard Afi:. Capacitatea rezervorului :::)pagina 370. Verificarea functiilor se poate face cu motorul pornit sau oprit.. in ciimpul de afisare al kilametrajului zilnic va aparea permanent mesajul dEF . este precizta in Datele tehnice Cu ajutorul Fig. 8 Imagine din tabloul de bord: Tasta CHECK tastei CHECK se pot executa urrnatoarele operatii: CD Avertizare! Nu circulatl niclodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Lipsa de combustibil determine tunctionarea necorespunzi'itoare a motorului (rateuri in aprinderel. pe ecranul tabloului de bard ~ pagina 37se aprinde simbolul 1]1.ia kilometrajului Ciind contactul motor este luat.aj e avarie d la tabloul de bord. Rernediati imediat defectiunea. Acest lucru poate duce la supralncalzirea :. 8 . Din acel moment in rezervor se mai gasesc cca. "executa rea procedurii de control" se poate lansa si manual. piina la 0 viteza de 5 km /h.i defectarea catalizatorutui. cand contactul motor este pus. Astfelin instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears. prin apasarea tastei CHECK~ fig.js Daca apare 0 detectiune Tasta CHECK Rezerva de carburant Indicatorul tunctioneazs numai ciind contactul motor este pus. chiar si in timpul deplasiirii.

se va afisa distanta rarnase pilna la efectuarea urmatoarei lnspectii service.• Fig. abia dupa 500 km.KM """ ZILE Acest lucru este valabil liii la autovehiculele cu "Long Life-Service". ~ CD .Ie de control Apelarea indicatilor de deplasare Cand pe ecran clipeste un simbol de prioritate 1 :::::> pagina 31 sau cand apare un avertisment in legatura cu defectarea unei lamp! :::::> pagina 38. Reglarea pragurilor de avertizare Indicatorul intervalelor de service Afi$area intervalelor service aminteste asupra urmatoorei inspectii service care trebuie eiectuata. 5 secunde. verificati nivelul uleiului lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca.9 Imagine din tabloul de bord: Afi~area intervalelor de service Afls are a distantei rarriaae Prin scurta apasare pe tasta Service cand contactul motor este pus. Prin apasarea pe tasta CHECKse poate regia primul prag de avertizare vlteza. termenul de executare a lnspectiei service apare. prin scurta apasare pe tasta CHECKse pot afisa din nou indicatiile respective pentru conducere. Daca se doreste verificarea acestei f'unctii la autovehiculele noi. insotit de urrnatorul mesaj. cat si cu motorul oprit. De exemplu: Opriti motorul. Pragul al doilea* de avertizare viteza :::::> pagina 40. respectiv dupa efectuarea unei inspectil service. "Pragul de avertizare 1: Functia" in timpul deplasarii. "Pragul de avertizare 2: Functia" se poate regia numai cand contactul motor este luat .» pagina 39. SERVICE IN ----. Aceasta operatiune se poate realiza atilt cu motorul porn it. in primii 500 km. Distants rarnass se va actualiza la fiecare punere a contactului.

5 secunde pe ecran va reveni afisajul normal. Resetarea afi~ajului intervalelor de service ® se executa • Se apasa tasta Service => pagina 20. Tasta reset Cu ajutorul tastei de reseta re 0. la punerea contactului motor.0" => pagina 20. fig. selectarea afisar!i distantel ramass nu se poate efectua .KM-- Dacatasta de resetare nu ese actionata in decurs de 5 secunde. apare urrnatorul mesajpe ecran. Data efectuarii service-ului Dacaimediat dupa punerea contactului. se va iesi din regimul de resetare. Dupa cca.• Dupscca. (IJ lndicatie • Nu resetati afisajul intre intervalele de inspectii service. fig. 9 urmatoarele operatii: Resetarea kilometrajului zilnic Kilometrajul din partea superioara (kilometrajul zilnic) => pagina 18 se poate aduce la zero prin apasarea pe tasta de resetare.ZILE sau Service! CD Prin apasarea pe tasta de resetare se va reseta afisajul intervale lor de inspectii service => pagina 20. Distants ramasapana la urrnatoarea inspectie service este actualizata la fiecare punere a contactului pana la atingerea termenului prevazut.Atentlorrare Service Dela 2000 kilometri inainte de atingerea datei de efectuare a inspectie service. 9 §i se pune contactul. ® IN --. se afiseaza mesajul SERVICE!.• • Se apasa tasta Reset pana cand mesajul SERVICE se aflseaza in display. • Daca exists 0 defectiurie de prioritate 1 (sirnbol rosu). dealerul Audi va aduce afisajul la zero. inseamnil cil data Iirnita pentru prezentarea la service a fast atinsa. Daca inspe ctia service nu a fost efectuata de un dealer de specialitate.km respectiv Service!' . Comenzi si echipamente .ZILE • Daca se de conecteaza bateria. afisajul se rasstsaza astfel: • Se ia contactul motor. indicatille afisaiului intervalelor de inspactii service raman memorate. SERVICE IN 2000 KM --. deoarecese poate ajunge la afisar! eronate. Resetarea afi~ajului Dupaefectuarea inspectiel service. Pentru aceasta afis ajul intervalelor de inspectii serivce trebuie sa se gaseasca in regim de resetare . Pe ecran apare unul din urmatoarele mesaje: Service in---. 5 secunde pe ecran va reveni efisajul normal.

~ pagina 23 ate Sistemul airbag Imobilizatorul electronic ~ pagina 24 Sistem de control viteza Instalatle semnalizare rernorca antiblocare (ABS) ~ pagina 24 ~ pagina 24 . Fig. respectiv defectarea anumitor echipamente ole autovehiculului.ratele de bard Larnplte de control Imagine generala lsimpi!e de control indica fun ction area. 10 Tablou de bord cu larnpi de control Sistemul de control al gazelor evacu.

frana de stationare actionata lnstalatia de semnalizare (dreapta) Daca lampa de control ~ nu se stinge sau se aprinde. FunctiaAuto Check => pagina 31 supravegheaza 0 serie Intreaqa de functli. sistemul trebuie verificat de urqenta de un dealer Audi. _ Comenzi ~i echipamente . Avariile in functlonare vor aparea pe ecranul tabloului de bord sub forma unor simboluri rosii (prioritate 1 . Acest lucru este valabil ~i daca larnpa de control nu se aprinde la punerea contactului. Altfel exista pericolul ca in situatia unui accident sistemul airbag sau de tensionare a centurilor de siguranta sa nu se activeze. insaamna Gil exists 0 defectiune in sistem. Adresati-va urgent unui dealer specializat pentru remedierea defectiunii.avertizareljs rn &ATENTIE! lndicatie Daca exista 0 defeotiune. clipeste sau palpaie in timpul deplasar!i.ratele de bard Lampa avertizare centuri de sig uranta lnstalatia de semnalizare (stanga) Programul electonic de stabilitate (ESP) => pagina 25 Sistemul de control e~apament 0 al gazelor de => pagina 25 => pagina 26 Lampa de control 0 indica 0 defectiune in sistemul de evacuare a gazelor. secunde la punerea (CD) Avarie frana._ Lumina de drum Lumina pozitis Comanda motor (alternativ cu ~) instalatia de prelncalzire => pagina 26 Sistemul airbag ~J Lampo de control supraveqheazii sistemul airbag $i sistemul de tensionare a centurilor de siqurantii: => pagina 26 => pagina 27 => pagina 27 Lampa de control ~ se aprinde pentru cateva contactului motor.pericoil sau galbene (prioritate 2 .

uati in considerare => pagina 34. Daca nu s-a folosit 0 cheie corespunzi'itoare. Autovehiculul nu poate fi pus in furictiune => pagina 58. Defectarea sistemului EDSva fi sernnalizata prin aprinderea larnpl! de control a ASS B. Aceasta corespondents va fi confirmata prin scurta aprindere a lampii de control Q.r pentru au lovehicule!e: echipate ell dispozittv de remorcere Instalatia de semnalizare a remorcii ¢\~ Lampo de control clipeste 10 punereo contoctului motor c6nd remorco este cuplatii. ~ .ratele de bord de control Imobilizatorul electronic ~ Sistemul anti-blocare EDS. Daca 0 larnpa de semnalizare de la rernorca sau de la autovehicul este defecta. (ABS) fa Lampo de control indica concordanta dintre dotele outovehiculului $i cheio de contact oriqinalii. Valabi! pentru au tovehiculete: echip ate GUsistern tie control e! vitezei Sistemul de control al vitezei -(-) Lampa de control (» din tabloul de bard se aprinde can d sistemul de reglare se gase§te in regim de reglare. Lampa de control ¢'. Sistemul nu functtone eaa atunci carrd: • • • Lampa de control nu se aprinde la punerea contactului Lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde._ Lampo de control supraveqheaza sistemele ABS $i Lampa de control B se aprinde la punerea contactului motor cateva secunde. trebuie sa existe 0 defectiune si in sistemul de franare => &.js Daca lampa de control ASS se aprinde B odata cu lampa de control a sistemul uide franare (0 => pagina 27 (cand frana de stationare nu este actionatal. 0 defectiune se aprinde lampa de Defectiuni in intreaga instalatie de franare veteb. lampa de control incepe sa clipeasca continuu. tnsearnna ca nu numai sistemul ASS este defect. lndicatii suplimentare referitoare la EDS => pagina 263. Lampa se stinge dupa executa rea unui procedeu de verificare._ Autovehiculul poate fi franat cu sistemul normal de tranare .fara ASS. Defectarea bloc arf electronice a diferentialului (EDS) EDS functioneaza lrnpreuna cu ASS. lndlcatil suplimentare referitoare la ASS => pagina 265_ Cand in sistemul ASS exists control ESP. Adresati-va urgent unui dealer specializat. motor.~clipeste cand semnalizatoarele sunt in functiune numai daca remorca este cuplata In mod corespunzator la autovehicul. lampa de control nu clipeste. La punerea contactului are loc 0 apelare automata a datelor cheii autovehiculului. Lampa de control se aprinde in timpul deplasarii. Tn cazul unei defectiuni la sistemul de friinare pe ecranul tabloului de bord apare simbolul ID. l. Adresatlva urgent unui dealer specializat.

2 secunde. Dad! lichidul se alia sub marcajul MIN" nu continuati deplasarea . lampa de control nu ctlpeste. lndlcatil suplimentare referitoare la instalatia de semnalizare => pagina 81. lampa de control clipeste de doua ori mai repede. in • in cazul in care lampa de control a sistemului de franare ill se aprinde impreuna cu lampa de control ABS B. Instalatia de semnalizare ¢¢ Lampo de control clipeste 10 activo rea sistemului de semnolizare. Acest lucru poate duce la deraparea partii din spate a autovehiculului . _ Lampo de control supravegheaz6 programul electronic de stabilitate. Acest lucru nu este valabil in cazul functlonaril cu rernorca. opriti imediat autovehiculul ~i verificatl nivelullichidului de frana. • Se aprinde in cazul unei defectiunl a ABS. Se aprinde cand ESP este deconectat._ _ ve. clipesc simultan ambele Iarnpl de control. pentru a atentiona asupra utilizarii centurilor de siqurante. in functie de directia de deplasare se aprinde lampa de control din stanqa ¢ sau din dreapta ¢. defe ctiune a ESP. defectiunea poate sa provina de la defectarea sistemului ABS.et»: peru r. timp de catevasecunde. Lampa de control @ are urmatoarele functii: • • • • • Clipeste in timpul deplasarii cand ESP intervine in reglare. Daca 0 larnpa de semnalizare de la remorca sau de la autovehicul este defects. Se aprinde la punerea contactului Se aprinde daca apare 0 t cca. deoarece ESP functioneaza irnpreuna cu ABS. Se aprinde dupa deconectarea bateriei. I Comenzi ~i echipamente . Oeca 0 larnpa de semnalizare este defecta. lndicatii suplimentare referitoare la centura de siquranta ~ pagina 224.: cu ESP Programul electronic de stabilitate Valabilpenue au tovebiculele: ectnpate cu lampe control pentru centurile (ESP) ~ Lampade control a centurilor de siguranta ~ Lampode control otentioneaza asupra utiliz6rii centutilor de siquranto Lampade control se aprinde dupa punerea contactului.pericol de accident! Solicitati aslstenta de specialitate. • Daca nivelullichidului de franii este in ordine. Carid sunt activate luminile de avarie. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de franii.tele de bard 11ATENTIE! • tuatl in considerare lndicatllle de la => pagina 306.Perico!! Deplasati-va cu atentie pana la urrnatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. "Lucrarile compartimentul motorului". Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare.

Dupa deconectarea si reconectarea bateriei. se aprinde lampa de control ~D. pentru controlul functiei. lridicatli suplimentare referitoare la lumina de drum => pagino 81. Lampa de control se stinge cand instalatla este din nou in stare norrnala de function are. in mod normal va puteti deplasa pana la eel mai apropiat service.. Motorul trebuie verificat urgent de un dealer Audi .• rn lndicatie . Lampa de control aprinsa . lnforrnatii suplimentare referitoare la ESP => pagina 262. se aprinde la <D Avertizare! Daca in timpul deplasar!i se aprinde §i simbolul de avertizare'&' (defectlune sistem raclrel de pe ecranul tabloului de bord => pagina 34. Deoarece in aceasta situatle bate ria autovehiculului se descarca. Lam pa de control EPC (Electronic Power Controll punerea contactului. Pentru a se stinge lampa. In cazul motoarelor pe benzina. Cand :00: Lampo de control se aprinde cand lumina de pozitie este aprinsii. Pompa lichidului de racire nu mai este actionata . motor..• Lumina pozttle Alternatorul 0 Lampa de control indica 0 deiectiune 10alternator sau o avarie In sistemul electric al autovehiculului.• .Dad lampa de control se aprinde imediat dupa pornirea motorului. Cand lumina de drum este aprlnsa sau cand este activat claxonul luminos.ln ace asta situatie puteti reactiva ESP prin luarea si punerea contactului. trebuie deconectati toti consumatorii care nu sunt neaparat necesari. este de ajuns sa va deplasati putln §i sa miscatl usor volanul. lnsearnna ca exista 0 defectiune la comanda motorului. trebuie sa opritl imediat autovehiculul §i motorul.• Lumina de drum ~D Lampo de control se aprinde ecru! lumina de drum este aprinsii. lampa trebuie sa se stinqa. Lampa de control [3 se aprinde la punerea contactului motorul a porn it. Valabf perrtru autcvehicule!e: echipate eli rnotoaro pe benzine Comanda motoruluiEPC Lampo de control supraveqheazii comanda motorului.00. se aprinde cand lumina de pozitie este Daca lampa de control (3 se aprinde in timpul mersului. lampa de control se aprinde dupa punerea contactului motor. poate urma 0 deconectare a lnstalatlei irnpusa de sistem.Pericol de avarie la motorl a Daca lampa se aprindeln timpul deplasaril.

Motorul trebuie verificat urgent. Cand motorul este cald. lnsearnna ca exisa 0 la comanda motorului. Dacillampa de control clipeste (CD) tcand frana de stationare este dezactivatal. cand existii 0 deiectiune in sistemul ABS sou cand trona de stationore este octionatii. opriti autovehiculul sl verificati nivelullichidului de Irana => & ~ pagina 317. Frana de stationare actionata Lampa de control «(j) se aprinde §i atunci cand frana de stationare este actionata. &ATENTIE! • Luati in considerare indicatille de la ~ pagina 306. Motorul trebuie verificat urgent. lampa de control se aprinde numai cca. "Lucrarile in compartimentul motorului". sar putea ca in sistemul de prelncalzire sa existe 0 defectiune.Pericol! Deplasati-va cu atentie pana la urmatorul dealer Audi ~i remediali defecliunea.Pericol de accident! Opriti autovehiculul. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifiea nivelulliehidului de frana . • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata eu lampa de control ABS. in plus. lnseamna ca instalatia de preincalzire functioneaza. Motorul trebuie pornit imediat dupa stingerealarnpii de control ~ pagina 153. inseamnil cil nivelulliehidului de frani! este prea scazut .s-ar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta.ratele de bard ValabH pentru autovehlcu!e!e: echipate cu rnotoare diesel lnstalatia de prernc alzire W Lampa de control se aprinde atat timp cat preincatzirea tunctioneoza. respectivcand tem peratura exter io ara este de peste +8 'C. Acest lucru poate duce la deraparea partll din spate a autovehiculului . Cand lampa de control La defectarea sistemului ASS se aprinde lampa de control ASS €I impreunil cu iampa de control a instalatiel de franars (CD) ~ &. • Daca lampa de control a sistemului de franare nu se stinge sau se aprinde in timpul deplasi!rii. • Dacala punerea contactului lampa de control nu se aprinde. Comenzi ~i echipa- mente . 1 sec._ lnstalatla de fr ariare (CD) Lampade control clipeste cand nivelullichidului de Frana este preo scazut. mY este apr in sa. _ [lJ lndicatie defectiune • Daca lampa se aprinde in timpul deplasarii. semnalul de avertizare pentru frana de statlonars ~ pagina 32 devine activ dacs rulati mai mult de 3 secunde cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. nu continuatl deplasarea. Solicitati aslstenta de speeialitate. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare.

11 Cockpit Ecran in tabloul de bord Afisaje radio Afi~are temperatura exterloara => pagina 29 => pagina 30 => pagina 30 => pagina 31 => pagina 162 => pagina 169 => pagina 37 ~ FIS este centrul de inforrnatii al autovehicululi dvs. inforrnatiile ecran abia dupa selectarea unei trepte de viteza . La autovehiculele cu sistem de naviqatie Audi * respectivTelematik Audi*. inforrnatiile vor aparea pe ecranul tabloului de bord in culori. in atar a de aceasta. lnforrnatiile FIS vor fi afisate pe ecran in mijlocul Cockpit-ului => fig. Telefon. Telematik si Navigatie in cazul in care acestea fac parte dinechiparea autovehiculului. Va inforrneaza intr-un mod simplu si comod despre starea actuala de functlonare. Astfel puteti afla dlstanta ramasa pana la urrnatoarea verificare service pentru efectuarea rnasurilor preventive de lntr etinere si multe altele. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. 11. conducatorului auto Ii vor fi furnizate date des pre Radio.• rn lndicatie apar pe pentru autovehicule!e: in echtpare standard Tablaul de bard (echipare standard> tniormatiile octuole despre storeo de tunctionare a outovehiculului vor fi otisate In mijlocul Cockpit-ului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FISl Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Introducere Generalitat:i Sistemul de informore a conducatorului auto (FIS)din tobloul de bord este centrul de atisare a iniormotiitor despre outovehicul. Utilizarea sistemelor de n aviqatie Audi* respectiv Telematik Audi* este dsscrisa intr-un manual separat. Cutia de viteze automata cu 5 trepte-pozittile selectorului Pozitille selectorului Avertizare viteza de viteze multitronic® . Fig.

pe liinga informatii!e radioului . va fi afisat numele postului ales.Sistemul de informare a conduccHorului auto (FIS) Control Auto-Check lndicatlile de deplasare Avertizare frana de statior. dupa stingerea mesajului "OK".• de pe ecranul Comenzi§i echipamente . respectiv fr ecventa postului §i inforrnatii suplimentare. Aceste aflsa]e apar suplimentar. 12 Ecran: lntormatii suplimentare radio Daca functia Auto-Check nu afiseaza nici 0 defectiune de prioritate 2.lare Afisarea ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina32 ~ pagina 20 Calcutatorul de bord ~ pagina 42 Bro~uril separata Telefon §i Telematik* intervalelor de service • Aflaajele radio • Valabi! pentru autovehiculele: echipate ell FtS cefcutatcr bent Sistemul de informare a conducatorului auto cu calculator de bord Afi~aje radio Aflsare tem perature exterioara Atentionare u~i ~i capac portbagaj Cutia de viteze automata selectorului Pozitiile selectorului Avertizare vitezil Control Auto-Check lndicatiile de deplasare Avertizare frana de statioriare fisarea intervalelor Controlul detectarti de service lampllor cu 5 trepte-pozttiue ~ pagina 29 ~ pagina 30 ~ pagina 31 ~ pagina 162 ~ pagina 169 ~ pagina37 ~ pagina 31 ~ pagina 32 ~ pagina 32 ~ pagina20 ~ pagina 38 de viteze multitronic® Fig. cand aparatul de radio este pus in functiune (depinde de echiparea autovehicululuil.

Fig. Luati in considerare faptul ca ~i la temperaturi de +5 °Cpoate exista polei . afisajul apare numai dupa selectarea unei trepte de viteza. temperatura exterioar a va fi afisats In al doilea rand . din cauza radia tiilor de la motor. Astfel conducatorul auto este ateritioriat asupra existentei poleiului. Temperatura exterioara va fi afisata pe ecran la punerea contactului =:> fig. La temperaturi mai scazute de +5 'C.Avertizare asupra existentei poleiului! La afisarea datelor de naviqatie. tem peratura afisata poate fi putin mai ma re dacat cea reala. Daca selectati afisar ea In of (Grad Fahrenheit). temperatura extericara va fi afi!?atii tot In of => pagina 137. Cand autovehiculul stationeaza sau ciind se deplaseaza cu viteza foarte mica. 13.• Fig. 14 Ecran: Distants accesibila ~ . lnainte de afisarea temperaturii. apare simbolul unui cristal de gheata. 13 Ecran: Afi~are temperatura exterioara rn lndicatie Distanta accesibila Atisarea distantei accesibile ajuta 10planificarea traseufui. La autovehiculele cu cutie automata de viteze. la autovehiculele cu lnstalatie de climatizare.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Indicatorul temperaturii exterioare &ATENTIE! Nu folositi niciodata afisajul temperaturii exterioare pentru a vii convinge de existenta poleiului pe sosele.

cand contactul motor este pus.i care u:.icomponente ale autovehiculului. 14. ~ mente .. 15 este deschlsa usa conduciltorului auto :. Totusi avertizarea va aparea din nou de Indata ce se va observa 0 modificare a pozitiei usilor sau capotelor . chiar si In timpul deplasar!i.iusa dreapta spate. capota motorului sau capacul portbagajului. simbolul se va stinge.a(uai) este (suntl deschisa (e). distants va fi mai mare . Vet! fi informat asupra dlstantei pe care autovehiculul dvs. 15 Ecran: Atentlonare usi ~i capac portbaqa] Fig. In imagine => fig.• Avertizare U!?i!?icapac portbagaj Control Auto-Check Introducere Fig. Avariile In f unctionare. ritate. Caleulareadistantei se face pe baza consumului de carburant din ultimii 30 km. 16 Ecran: Control Auto-Check Afisajul va aparea la punerea contactului motor...Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Peeeran distants apreciata apare In km => pagina 30.• La autovehiculele echipate cu sistem de informare conducator si cu calculator de bord* afisajul avsrtizarii usilor si capacului portbagajului poate fi lnlaturat prin scurta apasare pe tasta calculatorului de bord => pagina 44. Simbolul va indica :. Cand conduce]! economic.Jnforrnatia va aparaa din 10 In 10 km.capota motorului :.icapacul portbagajului sunt Inchise eomplet... Acest lucru se lntarnpla In psrrnanenta. 0 mai poate pareurgecu cantitatea de carburant din rezervor ~i cu acelasi stil de conducere. Comenzi ~i echipa- Controlul Auto-Check verifies starea anumitor functil :. service va vor fi afisate semnale suplimentare. In culori galbene respectiv reparatiile urgente sau lucrart!e de pe ecranul tabloului de bordo Se vor auzi Aceste afisaje vor aparea In functie de priosi rosii. Candeste deschisa capota motorului. De In data ce toate usile. pe ecran va clipi zona respective a pozei. fig. daca este deschisa eelputin 0 usa. respectiv capacul portbagajului.

verificati functia . atunci cand va veti deplasa mai mult de 3 sec. pe ecran Avertizare frana de stationare Eliberati fr ana de stationare. Daca plecati din qreseala cu friina de stationare actionata. pe langa simbolurile rosil vor aparea si indicatii pentru conducatorul auto. fig. La avertizarea asupra unei lamp! defecte => pagina 38._ Indicatii de deplasare Pe lango tiimpile de control $i simbolurile de pe ecranul tobloului de bord. pe ecran va aparea 0 inforrnatie de deplasare. pentru ciiteva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. 16. verlflcatl nivelul uleiului Verificarea furrctfllor: Cutia de viteze rnarruala La punerea contactului. nu pot fi reapelate. in cazul deplasarii cu friina de stationare actionats ~i inainte de selectarea unei trepte de viteza la autovehiculele cu cutie automata de viteza. Daca functiile verificate sunt in regula. se va auzi un semnal sonor de avertizare si pe ecran va aparea urrnatoarea indicatie: Frana de statlonare actlonata Avertizarea aceasta se va activa. Prin scurta apasare pe tasta CHECKiridicatia va aparaa din nou. Aceste indicatii de deplasare raman pe lndicatie de avarie. functia Auto-Check porneste executa rea unei verificari automate a functiilor. _ ecran pana cand friina de stationare va fi eliber ata. la aparitia unui simbol de prioritate suplimentare. 5 secunde. in locul mesaju lui OK vor aparea informatii cu privire la acestea. Apelarea indicatilor de deplasare 1. Daca Yeti apasa acum Tasta CHECK. Daca apar defectiunl. in anumite situatli. Pe deasupra. Daca nu apare nici OK si nici Auto-Check. _ 0 lndicatia de pe ecran se va stinge dupa cca._ => pagina 31 pot fi apelate de catre conducatorul auto indicatii Valabi! pentr u autcvehiculele: echipate cu cutle de viteze manuals De exemplu pe ecran apare simbolul pentru 0 defectiune la presiunea uleiului de motor ~. 00 lndicatie lndicatiile de deplasare Frana de stationare actionata ~i La seleetarea unei trepte de viteza in stationare se apasa pedala de frana. Pe deasupra.are a conducatorului auto (FIS) Simbolurile rosii indica un pericol. respectiv se va selecta 0 treapta de viteza. cu 0 viteza mai mare de 5 km/h. In acelasi timp se va auzi un ton de avertizare. vor apiirea $i diferite indicatii privind deplosoreo. iar cele galbene 0 avertizare. pe ecran va aparsa urrnatcarea iridicatie: Opriti motorul.

.• 0 Fig. fig. Daca functlile verificate suntin regula. 16.a. dupa aparitiaindicatlilor din partea superioara. Lapunerea contactului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabll pentru autovehiculele: echipete cu cutin de viteze autcmeta Verificarea viteze furic'tiilor: Cutia automata de Un simbol rosu semnallzeazii un pericol.). pentru cateva secunde va aparea mesajul OK => pagina 31. D. in stationare. va aparea mai intai indicatia: La selectarea unei trepte de viteza de friina. Dacanu apare nici OK ~i nici Auto-Check. actionati pedala Dacase va seleeta 0 trea pta de viteza (R.15 sec. Opriti motorul.rn.d. verificati functia Detectlune instalatie de franare Nivelliehid racire prea seazut/Ternperatura liehid racire prea mare Presiune ulei prea scazuta Simbolurile roeil FRANA J. s. .. daca este necesar. 17 Ecran: Avertizare nivellichid riicire - Opriti autovehiculul. acestea vor fi afisate la cca. indicatia va disparea~i va fi afisate functia Auto-Check. Sollcitati asistenta de specialitate. LICHIDDE RACIRE ~ PRESUNE ULEI Simbolurile => pagina 35 rosii indica 0 defectiune de prioritate 1 (pericoll. (Ci:» => pagina 34 => pagina 34 indicatie de avarie. functia Auto-Check porneste executa rea uneiverifica ri automate a fu nctiilor.In acelasi timp se va auzi unton de avertizare. Dacaapar defectiuni. Verificati functia defects. Daca seleetorul de viteze se afla in pozitia P sau N.

Daca exists mai multe defectiunl de prioritate 1. 2 secunde fieca re. Pe langa simbol. I Daca simbolul (CD) e pe ecran cllpeste.Perico!! Deplasati-va cu atentie pan a la urmatorul dealer Audi ~i remediati defectiunea. Opr lti autovehiculul. Astfel rotile din spate se pot bloca relativ repede la franare. Continuati deplasarea numai dupa stingerea simbolului . &ATENTIE! • Luati in considerare lndicatlile de la => pagina 306. ele vor aparea pe rand. La defectarea sistemului ABS se aprinde lampa de control ABS B lrnpreuna cu simbolul de avarie al instalatiei de franare ill => 6.• & ATENTIE! Continuare • Daca nivelullichidului de frana este prea scazut . Pe langa simbol. pe ecran va aparea si una din urmatoarele indicatii: Opriti motorul ~i veriflcati lichidul de racire nivelullichidului de frana ~ pagina 317.Sistemul de informare a conducatorului auto IFIS) La aparitia unui simbol rosu se vor auzi treitonuri de avertizare consecutive. Opriti motoru I. Solicitati asistenta de specialitate. Verifica]i nivelul lichidului de racire => pagina 315. de pe ecran cllpeste.soar putea ca functia de reglare a ABSsa fie defecta.• .Pericol de accident! Nu continuati deplasarea. Acest lucru poate duce la deraparea partil din spate a autovehiculului . "Lucrarile in compartimentul rnotorului". pe ecran va aparea si una din urmatoarele lndicatii: Oprit] autovehiculul ~i verificati presiunea uleiului hidraulic Aterrtlel Avarie frana _ efectuatl _ Oprltl autovehiculul. !?ivor fi vizibile cca. Cornpletati daca este necesar cu lichidul de racire ~ pagina 316. Simbolul va ramane aprins pana cand defectiunea va fi rernediata. inainte de a deschide capota motorului ~i de a verifica nivelullichidului de frana. lnseamna d ca exists a detectiune la instalatia de franare. Defectiune In instalatia de franare (CD) o detectiune 10instatatia de ttanare trebuie remediotii cat mai repede posibil. Cand sirnbolul s]. fie ca nivelul lichidului de racire este prea scazut. _ Vertflcatl Defectiune In sistemul de racire _L lichidul de frana ~i service (ABS) Detectiunile la sistemul de racire trebuie remediate imediat. • Daca lampa de control a instalatiei de franare se aprinde odata cu lampa de control ABS. tnssarnna fie ca temperatura lichidului de racire este prea mare.

Sistemul de informare a conduditorului auto (FIS) - Solicitati asistenta de specialitate.• rn lndlcatle Defectiune In sistemul de presiune a uleiului motor't:::n in echipere standard Deiectiunile 10 sistemul de ungere a motorului trebuie remediate imediat.de preferat la fiecare alimentare .js Avertizarea asupra presiunii uleiului ~ nu reprezinta 0 indicatie despre nivelul uleiului. cornpletati cu ulei =:> pagina 313. Daca se aprinde §i lampa de control a alternatoului ar putea sa fie rupta §i eureaua de transmisie.Opriti autovehiculul. Nivelul uleiului motor este prea scazut Dad nivelul uleiului motor este prea scazut. Nu lasati motorul sa tunctioneze in regim de mers in gol. pe ecran este prea scazuta. § tnsearnna ca presisimbol. solicltatl asistenta de specialitate. asistenta de specialitate. CD Avertizare! Nu va deplasati mai departe. De aceea. Comenzi~i echipamente . Nu continuati deplasarea.Verificati nivelul Solicitati uleiului motor => pagina 312.Perieol de defectare a motorulul. Pe langa va aparea §i una din urrnatoarele lndicatii: Opriti motorul. cauza defectiunii poate fi defectarea ventilatorului de racire. verificati nivelul uleiului .Opriti motorul. Daca nivelul lichidului de raclre este in regula. . . =:> pagina 26. daca simbolul -b indica a defectiurie la sistemul de racire . Daca simbolul unea uleiului ~ de pe ecran cllpaste. nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate . s- Nivel ulei motor corect Daca simbolul ~ clipeste eu toate ea nivelul uleiului este coreet.

Daca exista mai multe avarii de prioritate 2.> pagina 37 I catl nivelul uleiului motor :::.> scazuta Verlficati nivelul uleiului motor Senzorul uleiului motor defect :::.> pagina 38 poqino 38 pagina 38 :::. fiecare __ Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell F!S calculator de bore! Simbolurile galbene Fig.> scazuta pagina 37 scazuta Rezerva de combustibil prea :::. ele vor aparea pe rand. prea :::.> pagina 37 a '" "'D Placutele de frilna uzate re vtteza 1 Reglare dinarnica a farurilor* defects :::. Verifica] i functla afisata cat mai repede posibil.: Rezervii de combustibil prea Un simboi go/ben semnotizeaza Hezerva de combustibil 0 avertizare. La aparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. 2 sec.Sistemul de informare a conduciHorului auto (FIS) Simbolurile galbene Un simbo/ go/ben semnalizeazii 0 Simbolurile gal bene indica a defectiurie de prioritate 2 (avertizarel. 18 Ecran. overtizore. si vor fi vizibile cca.> pagina 37 41D :::.> Senzorul uleiului motor defect e deplasare sctlonata pagina 37 pagina 37 o Piscutele de frana uzate izare viteza 1 :::.> .> Reglare dlnarnlca a farurilor* defects Nivel apa spalare prea scazut :::.

fiecare._ a Cand se aprinde simbolul a ad resati-va unui atelier specializat. ~i vor fi vizibile eea. Valebf peutr u autovehicuie!e: echipate IUI111na de automata Laaparitia unui simbol galben se aude un ton de avertizare. Daca exista mai multe avarii de prioritate 2. Inse arnna ea in rezervorse mai gasesc eea. Din motive de slquranta verificati nivelul uleiului la fiecare alimentare ~ pagina 312._ Controlul defectarii lampllor ~ pagina38 Simbolurile galbene indica 0 defectiuns de prioritate 2 (avertizarel. _ Rezervade carburant este scazuta 51 Uzarea garniturilor de frana din fata Ciind acest simbol j]) se aprinde prima data. adresati-va unui dealer speeializat ~i verifica]i senzorul de presiune a uleiului. verific a]i cat mai repede posibil nivelul uleiului motor ~ pagina 312._ Limita de viteza 1 e Carid simbolul se aprinde.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Averti zare viteza 2 ~ paqina 38 Senzorul nivelului uleiului motor defect ~ Carid aeest simbol ~ . _ Lumina de deplasare automata defecta tiP Cand se aprinde simbolul (j8:-'. 2 sec. _ Verific apl niveluiluleiului motor '!::r. pentru verifiearea placutelor de frana fata (~i din motive de siquranta ~i spatel. 8-10 litri earburant. Adresati-va unui service pentru a efectua repararea defectiunii. Alirnentati cat mai repedeposibil ~ paqina 302. Heduceti viteza ~ pagina 39.. Ciind simbolul ~ se aprinde. ele vor apar ea pe rand._ e Comenzi ~i echipamente .. se aprinde. lnsearnna ca viteza de deplasare a depesit viteza mernorata. inseamna ca lumina automata pentru deplasare este detecta. Cornpletati eu ulei daca este necesar~ pagina 313. Verificati functia afisata cat mai repede posibil.

uati In considerare sl lampa de control a alternatorului => pagina 26. tnsearnna ca viteza de deplasare a depasit al doilea prag de viteza. Redu ceti viteza => pagina 39. pe ecranul tabloului de bard va aparea urrnatoarea indlcatie: Cand simbolul.p se aprinde. _ Va.hipt1t0 ns si c alculatot de bo rd Defectarea lampilor ~ Valeb!l pentru au-ovehlcuela: echipata Cl. Carid simbolul se aprinde. ~ unui dealer specializat §i Carid simbolul E:::3 se aprinde. Daca de exemplu este defects lampa de semnalizare stanqa spate. o • Tensiunea din baterie necorespunzatoare Va recornandarn sa efectuati reparatii!e necesare doar la un dealer de specialitate._ e Lampa cu lncandescents Valabi! pentru autovehicule!e: ectirca:e ell FIS 9i calculator de bord • Siquranta larnpli este "arsa" => pagina 357. impreuna cu aparitia simbolului pentru lampa defects ~ va fi afisat sl un text explicativ. Adresati-va unui dealer Audi pentru a efectua repararea defectiunii. "lnlocuirea siqurantelor".js t. Cauza d efectiunii • poate fi diferita: este defects => pagina 360.I FIS ~i calculator de bo-d Nivelul apei pentru spalare prea scazut 0 Contralul deiectarii kimpilor suproveqheazti iunctionarea iiimpilor autovehiculului.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! peruru autovahicule!e: echipate ell reqlare tarur: • • Regulatorul Starea bateriei Sistemul de reglare a farurilor este defect (<D Aprinderea simbolurilodtD indica faptul ca regia rea dinarnica a farurilor este defects. cu F1S calculator de bord Lampa semnalizare stanqa spate Dupa 5 sec. aceasta indicatie suplirnentara va disparea. cornpletati cu apa pentru instalatia de spalare a parbrizului l?i pentru instalatia de curatare/spalare faruri* => pagina 324.. In primele 5 secunde. • Nu se face un contact. apasatl scurt tasta CHECK. adresati-va verlficati urrnatoare!e componente: Cureaua de transmisie . _ ValabH pontru aurovcnicure!o: €H. Daca doriti ca indlcatia sa apara din nou. Daca se descopera 0 tampa defects.abil pantru aurovenlcuie!e: echinate Li mita de viteza 2 e.

19. se va auzi un ton de avertizare. La pragul de avertizare 1. viteza maxima poate fi reqlata in timpul d eplasa rii. daca nu a fost modificata sau stearsa anterior. cu 40 km/h. Viteza mernorata nu va fi astfe I stea rsiL • e Fig. Reglarea este vala bila pa na la luarea contactul ui. Pericol de electrocutare! cca. Va dlsparea in momentul in care viteza de deplasare va scadea sub valoarea vitezei memorate. Pragul de avertizare 1: Functia Pragul de avertizare 1 poote ti modificat In timpul deptasatii.. 19 apare la depasirea vitezei memo rate. 19 Ecran: Avertizare viteza stabitita lnstalatia avertizeaza conducatorul auto cand depaseste 0 viteza anterior. 10 km/h.• Instalatta de avertizare viteza Introducere Aceasta instataiie de avertizore vitezo va ojutii sa mentineti viteza sub 0 anumita lim ita. Simbolul se stinge:.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) &ATENTIE! • tamplle cu incandescenta sunt sub presiune ~i pot exploda pericol de riinire! • in cazul liimpilor cu desciircare in 9az* (lumina xenon) trebuie sase acorde 0 atentie deosebitii tensiunii inalte. lnstalatia de avertizare viteza are douii praguri de avertizare*. viteza maxima adrnisa trebuie observata la vitezometru .i cand viteza de deplasare va depiis! pentru cel putin 10 secunde. care functloneaza independent unul de celalalt si au functii diferite: • Pragul de avertizare 1 Pragul de avertizare 2 • • e => pagina 39 e => pagina 40 (I] lndicatie Independent de lnstalatia de avertizare vitezii. Simbolul de avertizare viteza de pe ecranul pragului 1 => fig. De indate ce viteza memoratil a fost depasita cu . viteza mernorate. in acelasi timp pe ecran va aparea un simbol de avertizare => fig.

printr-o scurta apa sare pe buton. de scurta aprindere a simbolului de avertizare vitezs de pe eeran.. intr-o zona eu limite de vitezs sau in situatia in care exists 0 lirnita de viteza la folosirea pneurilor de larria. Simbolul de avertizare viteza al pragului 2 apare pe ecran la d epasirea vitezei memorate.. Sistemur de informare a conducatorurui auto (FrS) Pragul de avertizare 1: Reglare Valab!l autovehtculele: echipate ell FIS ~i calculator de bor e Pragul de avertizare 2: Functia Pragul de overtizore 1 se vo reglo de 10 tosto CHECK.20 Imagine din tabloul de bordo Tasta CHECK Memorarea vitezei maxime Deplasaji-va cu viteza maxima do rita. Acest lucru este necesar de ex. 20. Apasatl tasta CHECK mai mult de 1 secunda. _ e Fig. Spre deosebire de pragul1. Pragul de overtizore 2 poote fi modificot numoi cand contoctul motor este luot. Faptul ca memorarea a fost realizata este confirmat. sau pilna cilnd va fi stearsa. aeesta se va stinge numai carid viteza de deplasare va scadea sub viteza mernorata. Folo siti acest tip de memorare cilnd vreti sa vi se atraqa atentia in mod special asupra pastrarf unei anumite viteze.ja e .itergerea vitezei maxime Deplasati-va cu 0 vlteza de cel putin 5 km/h. :. printr-o apasare mai indelunqata. in acsasta situatis viteza poate fi rnernorata sau stearsa numai cu eontactul motor luat. Viteza ramane rnernorata pana in momentulln care va fi rnodificata. Apasati scurt tasta CHECK =:> fig. la eliberarea tastei.

Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 secunde. 21. se va stinge lumina kiiometrajuiui §i a ceasului digital.i calculator de bord Memorarea vitezei maxi me l. Pe eeran va aparea viteza rnernorata aeum. Valorile apar In pasi de 10 km/h crescator sau descrescator.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabilpentru autovehicu!e!e: echip ate eli t. ® ~tergerea vitezei maxime Fig. 22 in sus sau in jos. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. Apasa]] Pragulde avertizare 2: Reglare Pragul de overtizore 2 va fi actionat cu ojutorul comutatorului din moneta de comandore 0 sterqiitoarelor de parbriz. eomutatorul' din maneta de actioriare a sterqatoarelor => fig. 21.uati eontactul motor. pentru a modifiea valoarea existerrta.ua]i eontaetul motor. 22 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: intrerupiitorul de selectare a functiilor La 0 secunda dupa Tncheierea procesuiui de memorare. 21 Imagine din tabloul de bord: Tasta - l. Apasati tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz => fig. Apasa]i tasta CHECKeel putin 2 seeunde. CHECK ® Fig. Comenzi i echipa~ mente . Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. Pe eeran va aparea viteza actuala mernorata sau simbolul taiat al pragului de avertizare 2 daca nu exists 0 alta viteza rnernorata. Kilometraju ~i eeasul digital sunt aeum luminate. Apasatl scurt tasta CHECKdin tabloul de bord => fig. 22 pana cand pe ecran apare simboul taiat al pragului de avertizare 2...

• Introducere Calculatorul de bord oierii iniormatii despre consumul mediu. cand pe ecran va aparea cifra 1 . Daca apare cifra 2. Valorile referitoare la consum Iconsumul instantaneu si mediu). in functie de numarul => fig. 23 Afi~aj calculator de bordo Consumul instantaneu Urrnatoarele inforrnatii afisate pe ecra n: Distanta accesibila Durata de deplasare Consumul mediu Viteza medie Consumul instantaneu sunt preluate de calculatorul de bord §i Fig. atisarea va fi facuta in sistemul englezesc de masurare . durata de deplasare. dlstanta accesibila. 23. viteza medie. ~ . viteza medie sl consumul instantaneu vor fi afisate pe ecranul FIS in ordinea nurnita mai sus => fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Calculatorul de bord Valabil pentru autovebicutete: echinate cu FIS!?i calculator de bard Cele 5 infor rnatii. La anumite tipuri de autovehicule pentru export. Fig. Datele dispozitivului de memorare a deplasar ilor singulare Izona de memorare 11 vor fi afisate. 24 lnfatlsat invers Inegativl. consumul instantaneu. 24 Ecran calculator de bordo Zona de memorare 1 ~ pagina 44 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 45 ~ pagina 46 Puteti recunoaste ce zona de memorare este afisata pe ecran. consumul mediu. pentru autovehiculete: ccnipate c u t!S $i cnlculator do bord Memoria Calculatorul de bord este prev6zut cu doua dispozitive de memorare automate. distanto accesibitii ~i durata de deplasare. distants acceslbila §i viteza vor fi exprimate in sistemul metric de unitati de rnasura.

repetat pe tasta reset din maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz se pot selecta urmatoarele zone de afisare: • • • • Memorie deplasilri singulare (zona de memorare 1) Memorie deplasilri totale (zona de memorare 2) Navigare/Telematik* Eeran stins []] lndicatie • Pentru a selecta intre diferitele zone de afisare. Dad deplasarea se reia in mai putin de doua ore de la luarea contactului motor. Daca deplasarea se lntrerupe mai mult de doua ore datele din memorie se vor sterqe automat. consumul instantaneu => pagina 42. 23) va fi ad usa la zero."Astfel pute]l stabili sing uri durata de evaluare a inforrnatiilor de deptasare. ~ . Memorarea datelor tuturor deplasarilor Memoriatuturor deplasari!or nu se va sterqe automat. se qiisest» in moneta de actionare a sterqiitoarelor de parbriz. noile inforrnatii se vor aduna la cele existente piina atunei. apasati scurt pe tasta reset.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) lnsearnna cil sunt afisate datele dispozitivului tuturor deplasilrilor (zona de memorare 2). Memorarea date lor deplasihilor de memorare a vatab!t pentru autovehtculele: echipate ell §i calculator de bo-d Tasta Reset Tosto pentru selectarea atisajului.ja Fig. Dad tin eti apasata tasta reset mai mult de 0 secunda. fig. singulal"e Memoria deplasarilor singulare aduna inforrnatiile legate de deplasarede la punerea contactului motor pima la luarea contactului. 25 Maneta de actionare a sterqatoarelor de parbriz: Tasta reset Apasand scurt. valoarea actuala (de ex.

.icelculatcr do bord Fig. va apar ea din 10 in 10 km. Veti fi informat parcurge distantei tatea lnforrnatia Calcularea ultimii pe care autovehiculul din rezervor dvs. toate se vor sterqs . lndicatie in care se deconecteaza din memorie bateria autovehiculului. 0 mai poate §i cu acelasi tras- Selectarea furrcplllor asupra cu canti- - Apasati In sus sau in jos pe comutatorul fig. functiei f'unctia la zero ®~ de carburant stil de conducere.• dorita. distants de carburant din Aducerea Aleqeti 30 km.• inforrnatii!e Valabi! pentru autovahiculefe: echipare ell F1S:. • realizats de functia Auto-Check se va face - Apasatl cel putin functli 0 secunda tasta reset @. Astfel vor fi afisate succesiv cele 5 functil ale calculatorului de bord. 26 Maneta de actlonare a ~tergiitoa· relor de parbriz: Elemente de cornanda calculator de bord Distanta accesibila Afi$oreo distantei occesibile ojuti: 10 plonificoreo eului. Cand conduceti va fi mai mare . • Con sum ul mediu • Viteza medie calculatorului motor inainte durata de bard de luarea se poate contactului reset face numai motor. La punerea contactului va fi afiseta Prin scurta poate regia §i selectata pentru pe comutatoulr ® sau pe tasta ® se In cazul rn de deplasare => pagina 45. distantei se face pe baza consumului economic. reset: cand Urmatoarele • va'anil pentru autovehiculele: echipate cu FlS ~i calculator do bard pot fi aduse la zero de la tasta Durata de deplasare Comenzi ~i echipamente Colculotarul de bard este camondot de 10 dOUGcornutatoare din moneta de actionare a fjtergatoorelor de porbriz. Pe ecran distanta apreciata apare in km . .Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) • Afisar ea defectiunilor ecranul este oprit. cand Comandarea contactul functia apasare alarma este pus. 26.

stilul de conducere mediu aiutii 10plonificoreo trasIn mediu de carburant acestui 1/100 km de la afisa]. . datele existente. de la 2:00. fig. Daca moment._ de 10 Daca Pe ecran apare viteza riei. singulare de douii ore datele din Daca vreti sa stabiliti consumul mediu pentru 0 noua durata de timp. Date tehnice . de deplasare raman memorate.js ore de deplasare. de pauza la 4:00.ii calculator de bord Valabil pentru autovehicule!e: echipete cu F!S $i calculator de bord Durata de deplasare Consumul mediu Afi$oreo durotei de deplosore otroge atentia osupro luarii unei pouze. 26 Memorarea Daca deplasarea memorie datelor @. Cu ajutorul In functie In acel punct de consumul ~ pagina 44. sterqeti memoria de la tasta reset => pagina 44. u rrnatoa deplasarea rea alarms sau faceti va aparea Afi$oreo vitezei medii ojuta 10plonificoreo mai scurta 6:00 s. tuturor deplasarilor referitoare la durata noile de deplasare informatii se deplasarea. durata fig. fig. Alarma pe ecran apare automat va atrage atentia de deplasare de deplasare. 0 Valabll peruru autovehicule!e: echipate eLI FIS !?. va puteti de carburant.i calculator de bord sau pe tasta reset Viteza medie ~ pagina 44. 26 pute]i deconecta Daca continuati minute. tuturor deplasarilor referitoare la consumul mediu vor fi deplasarea. sa stabiliti viteza de la tasta deplasarilor => pagina 44. In calcul. doriti sterqe]i de deplasare calcularii de la ultima sa se faca si apasatl sterqere tasta a memoreset ca lnceperea memoria de la un anumit Afi$oreo consumului eului.a. Memorarea datelor se vor sterqe datelor deplasarilor mai mult automat. alarma st erqere a memonoua faceti 0 pauza mai mare de 10 minute. Pe ecran apare durata riei. datele Cand continuati memorate. luaril unei pauze. pe eeran apare In primii 30 krn.rn. 26. cifra zero. §tergeti memoria datelor medie In km/h de la ultima medie reset pentru 0 troseului. noile valori singulare de douii ore datele din se lntrerupe se vor sterqe date lor Memorarea Daca deplasarea se lntrerupe memorie Memorarea Cand contactul vor aduna Alarma Dupa doua duratei duratei este luat. singulare de douii Memorarea Daca deplasarea memorie se lntrerupe mai mult ore datele din se vor ster qe automat. Prin scurta apasare pe comutatorul de selectare alarma. se va ~terge. fig. Dupa sterqere. Pe ecran apare consumul ultima adapta sterqer e a memoriei.d. la datele duratei Cand se continua Cand eontactul raman incluse afisajul necesitatii In acelasi timp eli paste si afisajul asupra este luat. 26. Daca vreti timp. deplasarilor mai mult automat.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valebil pentru autovetucufe!e: ecntpste cu FIS f.

noile valori vor fi incluse in calcul. Cand autovehiculul statloneaza. ultima valoare de consum aflsata se va pastra. 28 Ecran: Meniul delnceput ~ . consumul rnediu. Cu aj utorul acestui afisaj.js Fig. datele referitoare la viteza medie raman memorate. 27 Consola centralii: Taste de comandii pentru seleetarea meniului Fig. instantaneu ajut6 10 economi- Pe ecran apare consumul actual de carburant in 1/100km. Calcularea consumului se face din 30 in 30 metri. _ Introducere Valabi! pentru autovehicule!e: ec hipate ell FlS ~i calculator de bor d Consumul instantaneu Afi$area consumului sirea carburantului. Cand continuati deplasarea. va puteti adapta stilul de cond ucere in functie de consumul de carburant. afisajul va indica in primii 30-40 rn. Daca se selecteaza consumul instantaneu imediat dupa pornirea motorului.·• Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Memorarea datelor tuturor deplasarilor Afi~aj meniu Valabi! pentr u autovehicule!e: echipate eu Incalzir e in stauonare Cand contactul este luat.

Comandarea se face de la tastele de I meniu I din consola centra Iii => pagina 46. 30 Consola centra Iii: Functiile butonulu rotire/apiisare ~ . Meniul de inceput va indica diverse posibilitati Reglare Apelarea Meniu oprit Functia Ajutor _ de afisare: Valahil pentru autovehrcule!e: echinate ell lncalzire stationare Utilizarea meniului ( meniu Optiuni/e din meniu se vor otiso prin opasarea tastei I $i 0 butonului din consolo centrata. Aceasta functie este valabila numai cand contactul este pus. 27. lncalztrea/ventilarea in stationare").Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Unelefunctii ale autovehiculului dvs. Fig. 29 Consola centra Iii: Tasta Menu Fig. Cu ajutorul acestui meniu puteti selecta inforrnatiile care doriti sa fie afisate in display-ul FIS. fig. pot fi apelate de la meniu (de ex. Se pot efectuo apeliiri $i reg/oje.

fig. Functia Ajutor Functia Ajutor va ajuta la efectuarea selectarii corecte . respectiv conflrrnati pute]i misca saqeata Valorile din meniu. pagina 47.>i onfirmarea c Introducerea - Apasa]i butonul. Celor 4 tipuri corespund de afisa]e din meniul urmatoarele de inceput => pagina 46. 30 fig. Prin a pasarea valorile selectate Valabil pentru autovehlcu. datelor !. afisajele care sunt afisats la autovehiculelefilril afisarea meniului. fig. 29 ~i ale butonului Apelarea • Service => pagina 20 Apelarea meniului Apasat: tasta Meniu oprit Pe ecran apar toate I Menu I. butonul rosie.• selectia facuta.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Functil!e tastei rotlre/apasare ee I Menu I:::::> pagina 47.• Selectare !?ireglare Apasa]i butonul. 281e functii: Reglare • • • • [ncalzlre/ventilare Ceasul in stationare" => pagina 50 => pagina 50 Calculator => pagina 50 Alarma (Avertizare vitezill => pagina 39 I . selectate respectiv vor fi afisate puteti in Rotind modifica culoarea reglajele existente.elo: eGhip~!tB ell incalzire in stetionere Tipurile de aflaaje Meniul de inceput 01 FIS otero 4 tipuri de otisaje. buton ului activati .

I.- Fundal rosu (activ) Selectat Neselectat Pagina anterioara Pagina urrnatoare o -1.. Apare meniul de Tnceput FISdispune de 0 tunctie Ajutor Selectati de la buton functia Ajutor.. Meniul Ajutor serveste la informarea dvs. Pentru a parasi meniul Ajutor rotlti din nou butonul.ilpentru autovehiculele: ecrupate incalzire In stafionare ApeJareafunctiei ra Ajutor - Apasati tasta I Menu => pagina 46.32 Ecran: Imagine generalii Ajutor Functia-Ajutor se apeleaza In felul urrnator: Comenzi ~i echipamente . fig./ L- Functia selectata Bifare III. 28. Simbolul casuta Triunqhl in sus Triunghi in jos • Fig. Simbolurile din display au urrnatoarele sernnificatii: Bara de selectare Fig.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) ialalJ. . Activa]i selectarea apasand butonul rotlre/apasare. este selectat Ajutor . Tnacest meniu nu sunt posibile reglajele. 31 Display FIS: Meniu de inceput.

33.• Fig. Apare meniul de tnceput ~ pagina 46. Selectati din nou nivelul dorit 9i actlvatl-l de la buton. vor apiirea doua nivele de calculator (calculator 1 9i calculator 21. Dacii selectati meniul Calculator !iii il activati prin rotirea butonului. Botitl butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosie) ~ fig. "Efectuarea reglajelor (partea 2)" . Hotiti butonul pe Reglaje. Continuare => pagina 51. Vor aparea to ate meniurile. apasand simbolurile pentru "pagina urrnatoare" sau "pagina anterioara". 33 Ecran: Meniu Reglaje. - . rasfoitl. selectat Calculator Efectua]! reglajul dupa cum urrneaza: Apasati tasta (Menu ]. In caz de necesitate. Apasatl butonul. 28. fig. Apasati butonul.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell incatzire in stationare Efectuarea reglajelor (partea 1) Reg/oje/e din FIS se foe prin intemediu/ meniului.

Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi!pentru eutcvel-icule!c: echipate elf incalzire stet. _ Fig. la reglarea datei. distanta ecceslblla setectata Fig. de exemplu. Activati sau dezactivati functia selectata prin plasarea simbolului "bifare": (pentru "da") simbolul "casuta bitata". 34. trebuie introduse ~i valori in cifre.onere Efectuarea reglajelor (partea 2) Botiti butonul pana pana se va activa randul dorit (va fi afisat in culoarea rosiel => fig. Acest lucru se realizeaza tot prin rotirea butonului. 34 Ecran: Meniu Calculator 1. => fig. 35 Ecran: Meniu Calculator 1. Hoti]! butonul pe INAPOI. inapoi selectat Efectua]ireglajul dupa cum urrneaza: . La unele proceduri de reglare. (pentru "nu") fara simbolul "bitat". 35 ~i apasa]i butonul pentru a va intoarce in urrnatorul meniu.

Apare meniul de reglare Ceas. Hotiti butonul pana cand se va activa Reglaje ~ fig. Apasa]i tasta I Menu ). data. Continuare =:> pagina 53. 28. 36. este selectat Reglaje Fig. - Apasatl butonul.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) vetebu pentru autovahicute!e: echipatu ell tncatz!rc in stationare - Exemplu de functionare (partea 1) Acest exemp/u orate un proces comp/et de reg/are. 37 Ecran: Meniu Reglaje. selectat Ceas Pentru a regia de ex.Apare meniul de Tnceput ~ pagina 46. Apasati butonul. 36 Ecran: Meniu de inceput. Hotiti butonul pana cand se va activa Ceas ~ fig. 37. procsdati astfel: .• Fig. Vor aparea meniurile existente la Reglaje. fig. "Exemplu ipartea 2)".

ln casuta va aparea simbolul "bifat".Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Valabi! penrru autovahiculele: echipete ell lucalzire - Exemplu (partea 2) - in cazut in care in tata datei se gase§te simbolul casuta. 39 Ecran: Meniu Ceas. inapoi selectat ~ .. se va regia data Efecluatireglajul dupa cum urmeazi3: .• - Fig.Hoti]! butonul pana cand se va activa Data => fig. "Exemplu (partea 3)" . Apasati butonul. apoi pe cea pentru an. => pagina 53. Acum clipe ste cifra lunii. rnodificati in acelasi fel. 39. Se va afisa ultima data reg lata. Fig. Daca este necesar. Hoti]i butonul pentru a activa data si apoi apasati-l: Va clipi cifra alocata pentru zi => fig. 38 Ecran: Meniu Ceas. 38. Hctlti butonul rotire/apasare spre stariqa sau spre dreapta. Data selectata Continuare vetebu peutru eutovehiculele: echipate cu tnce'zlre 'in station are Exemplu (partea 3) Fig. cifra pentru luna. apasa]i butonul. 40 Ecran: Meniu Ceas. pana se va afisa cifra co recta pentru zi.

Apasati butonul din nou. 40. _ I . Meniul de Tnceput va aparea din nou. astfel: Hotiti butonul pana cand se va activa inapoi => fig. Apasati butonul.Sistemul de informare a conducatorului auto (FIS) Incheiati reglarea datei. Apare meniul Reglaje.

®~ 0. este pr evazut cu doua lin unele tari chiar cu patrui chei principale ichei rabatabile cu telecomandil) si 0 cheie de urgentil fig. Exista. 41. 42 Cheia principala (cheie rabatabilii cu telecomandii) Apasatl butonul de deblocare => fig. care serveste la procurarea unei noi chei In cazul pierderii ei ~ &. ~ . 42 -saqsata-. daca ati ratacit sau ati pierdut cheia principalil. un breloc din material plastic cu nurnarul cheii. Fig. de asemenea. pentru a rabate cheia In ambele sensuri. Cheia de urqerita trebuie folosita doar ocazional. Aceste chei se potrivesc la toate Incuietorile autovehiculului.Deschiderea i inchiderea Deschiderea ~i inchiderea Cheile Descriere Fig. 41 Seria cheii ~i brelocul codul cheii © Autovehiculul dvs.

pierderea unei chei sau a brelocului trebuie anuntata companiei dvs. mai ales ciind in autovehicul raman copii. adresati-va unui dealer Audi. lndlcati codul cheii. scoateti cheia din contact. chiar si numai pentru putin timp. Audi.. Copiii ar putea porni motorul sau actiona echipamentele electrice (de ex. Pentru aceasta este necesar sa puneti la dispozitia dealerului Audi toate chelle §i brelocul. Acest lucru este valabil.peri col de accidentare! • Scoateti cheia din contact numai dupa ce autovehiculul de rezerva poate fi prod usa numai pe baza codului cheii. pentru a bloca functia acelei chei.Deschiderea =?inchiderea i &ATENTIE! • Dad! parasiti autovehiculul. Pe liinga aceasta. geamurile actionate electric) .• predati noului proprietar :. de persoane neautorizate . .e pagina 55. 41 ©.pericol de acciden- rn tare! lndlcatie Brelocul din material plastic pentru a nu putea fi multiplicat © nu trebuie pastrat in autovehicul. din material plastic . de asiqurari. La viinzarea autovehiculului. adresatl-va Daca piardeti 0 cheie.• Cheia de rezerva Daca trebuie sa considerare: - va procurati 0 cheie de rezerva. fig. Codul cheii se gase§te pe brelocul din material olastlc . lua]i in numai unui dealer Din motive de siqurnata.ibrelocul o cheie statloneazal Altfel volanul s-ar putea bloca . pe care l-ati primit la livrarea autovehiculului.

43 . care gase§tein capacul @ al carcasei ernitatorului => fig. ® • Asszati noua baterie. • • Scoate]i capacul carcasei => fig. Daca doritl totusi sa lnlocuiti singur bateria. procedati in felul urrnator: • Habatati cheia. CIJ lndicatie • Bateriile de schimb trebuie sa fie originale. Polarizarea corecta este indicate pe capacul carcasei transmitatorului.44 Carcasa telecomenzii fara partea cu cheie • De fiecare data cand inlocuiti bate ria. • Despartiti partea cu cheie => fig. 43 Cheie principalii desfiicutii • Asezati capacul eu noua baterie in partea din spate a carcasei transrniatorului ~i apoi imbinatl prin apasare cele dous partl. trebuie sa sincronizati instalatia.• S8 Fiecare cheie principala are in components 0 baterie (celulal. . c£> lndicatie pentru mediu Bateriile uzate nu trebuie aruncate irnpreuna cu gunoiul menajer. 43 de carcasa ernitatorulul @cuatentie. Fig.Deschiderea j'nchiderea Inlocuirea bateriei cheii Va recornandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua inlocuirea bateriei. Fig. Scoateti bateria descarcata din capacul carcasei. Ateritie ca bateria sa fie asezata cu polul "+" in jos. • Montati carcasa ernitatorului in elementul de cheie si imbinati eele dous componente. pentru a putea incuia sau descuia autovehiculul => pagina 66. cu ajutorul unei surubelnite. 44in sensul indicat de sageata.

cand inchiderii actionare a [JJ lndicatie • Motorul autovehiculului dvs. usa se deschide. Daca sistemul inchiderii centralizate se defecteaza. La cerere. ~i care au siquranta antifurt activata. rnanerele din interior ale usilor nu mai pot fi actionate. de catre un dealer specializat. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. La a doua man erului usii. 0 cheie • in anumite situatii autovehiculul nu poate fi porn it daca cheia de contact este orinsa intr-o legatura de chei impreuna cu 0 cheie de contact de la un alt autovehicul. Prin incuiere ~i descuiere. se va activa automat imobilizatorul electronic. datorita lnchiderii centralizate toate usile sl capota motorului se incuie ~i se descuie in acelasi timp. Autovehiculul poate fi descuiat de conducatorul se actioneaza functia de deschidere oc:D din comutatorul centralizate sau 0 sinqura data rnanerul usii. Cu ajutorul acestuia. se pot actions individual toate incuietorile. inchiderea automatfl* Sistemul de inchidere automata lncuie toate usile ~i capota portbagajului. Daca dup a oprirea autovehiculului se scoate cheia din contact. imobilizatorul electronic va fi dezactivat automat la introducerea cheii in contact. poate fi porn it numai cu originala Audi codificata => pagina 24. &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. capacului portbagajului §i a capotei motorului. inchiderea centrallzata poate fi comutata pe inchidere automata. Autovehiculul se va descuia automat cand se va scoate contact. Acest lucru este valabil ~i pentru capacul portbagajului. cheia din auto. inchiderea centrallzata este echlpata cu 0 siguranla anti-furt: La lncuierea autovehiculului din exterior. Astfel se ingreuneaza patrunderea nsautorizata in interiorul autovehiculului. Deschiderea capacului portbagaj ului nu se poate face fara actionarea rnanerului. Trapa/Plafonul glisant* poate fi numai Inchise prin sistemul centralizat. nu este permis sa ramana persoane mai ales copii. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului => pagina 304. de la 0 viteza de 15 km/h.js inchiderea centralizata Descriere lnchiderea centraiizatii face posibiki incuietea sou descuierea simultana a tuturor usilor.Deschiderea !?i inchiderea Imobilizatorul electronic ~ => pagino 64sau cu cheia de la usa conduciltorului incuierea sau descuierea se poate face de la telecornanda auto. in capul cheii se gase~te un cip. Geamurile pot fi lnchise ~i deschise de asemenea prin sistemul centralizat => pagina 71. Imobilizatorul electronic impiedica punerea In tunctiune a autovehiculului de ciitre persoane neautorizate.Pericol! ~ . Clapeta rezervorului poate fi deschisa de urqenta. dad este necesar.

din usi se vor Descuiereacu ajutorul cheii • Luminile interioare comandate de comutatoarele stinge. incuierea autovehiculului nu va garanteaza pastrarea in siquranta a acestor obiecte. Siquranta antifurt este dezactivata.Rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul pozitie de descuiere => fig. • Pentru deschiderea usii rldicatl rnanerul usll.ii invers. autovehiculul poate f incuiat lara siquranta antilurt. • Siquranta antifurt este activate imediat. _ se lncuierea cu ajutorul cheii Hotlti cheia in incuietoare usii conducatorului auto in pozijle de incuiere => fig. Toate usile ~i capacul portbagajului se vor incuia. _ • ® &. de catre un dealer specializat. • lnstalatia de slquranta antifurt ~i instalatia de avertizare antifurt* nu pot fi activate cand inchiderea centralizata este defects. in pozitia de incuiere ®=> lig. 45. • Ladefectarea sistemului de inchidere centralizate. ingreuneaza lncercari!e de patrundere nsautorizata in interiorul autovehiculului. 45 spre stanqa. U9a conducatorului i. • Toate usile.Deschiderea i inchide. inch iderea centra lizata poate fi cornutata pe inchidere centralizats de siquranta i. Fig. tara activarea sigurantei Incuie. Prin actionarea 0 singurii ~ . uslle autovehiculului pot f descuiate din interiorul autovehiculului. Deschiderea de urgenta a clapetei rezervorului ::::> pagina 304.ii capacul portbagajului pot fi incuiate si descuiate cuajutorul cheii. 0 auto in Carrd siquranta antilurt nu este activate. 45 spre dreapta => • Nu lasatl niciodata obiecte de valoare in autovehlcul. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului descuie. • Geamurile ~i plafonul glisant* se vor inchide atata timp cat cheia va fi mentinutii in pozitia de inchidere.rea [1J lndicatie • Lacerere. Cand siquranta antilurt este activate. 5 Pozitiile cheii 4 pentru incuiere ~i descuiere Daca in autovehicul trebuie sa ramana persoane. Descuierea de urqenta a usilor => pagina 63. Pentru aceasta rotiti cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto de doua ori succesiv. manere!e usi!or si comutatorul pentru inchiderea centralizata nu pot fi actionate => &.rea autovehiculului antiturt Siquranta antifurt activate. .

• [lJ lndicatie Fig. sunt valabile • Deschiderea usilor ~i a capacului portbagajului este posibila (siquranta de ex. 46 => &. U~ile incuiate ingreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . usa respective actionare. de la comutatorul urmiltoarele: pentru lnchiderea Cand incuiati autovehiculul centralizata.Pericol! inchidereo centralizatii poote fi actionatii din interior de 10 comutotorul din U$O conduciitorutui auto. la semafori. din exteriornu ~ . Astfel se evita lncuierea din qreseala . nu se poate lncuia. Descuierea tuturor ualtor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata superioara ~. 46 Imagine din usa conduciitorului: intrerupiitorul inchiderii centralizate incuierea tuturor uallor l?ia capacului portbagajului Apasati pe suprafata interloara ~ => fig.Deschiderea rnchiderea data a miinerului usii. dupa ce se Inch ide. deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actlonate din interior. iar prin inca 0 Comutatorul Inchiderii centralizate &ATENTIE! in autovehiculele care au fost incuiate din exterior. nu este permis sa ramiina persoane mai ales cop ii. si care au siquranta antifurt activate. De aceea dezactiva]i lntai supravegherea interioara. se va deschide. • Daca U9a conducatorului este deschlsa. se va descuia. • Chiar sl la lnchiderea autovehiculului tara activarea siqurantei antifurt instalatia de avertizare antifurt* este activata. pentru a nu declansa alarma accidental. Ea trebu ie lncuiata separat.

It ATENTIE! Comutatorul pentru inchidere centralizata functioneaza ~i cand contactul motor este luat. Ea trebuie inculata separat. rn lndlcatie pentru Inch i- Ciind siquranta antifurt este activate. 0 • Dad! usa conducatorului este deschisa. Deoarece accesul din exterior se face mai greu cand usile sunt incuiate. in interiorul autovehiculului nu trebuie sa ramana copii nesupravegheati. • in caw I unui accident cu declansare a airbag-urilor. pentru a evita Incuierea neintentionata. slquranta antifurt si instalatia de avertizare anitfurt* se dezactiveaza imediat. ea nu se va incuia (dups activarea functiei de Inchidere de la comutatorullnchiderii centralizatel. usile separat din interior tragand de Valabil oentru eutovehicule!e: echipate ell lnchidere ceutrauzata de siguranta Inchidere centralizatil de siguranta inchidereo centratizatii de siguranto otero posibilitoteo de 0 descuio door WjO conducatorului auto $i 0 copocului rezervorului._ Chiar §i la deschiderea usii conducatorului auto. dupa ce se Inch ide. capacul rezervorului ~i capacul portbagajului se descuie. pentru a putea permite accesulin interiorul autovehiculului. U~ile incuiate ingreuneaza piitrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . Restul outovehiculului riimane incuiat.Pericol! Toate u~ile. Descuierea u~ii conducatorului ~i a clapetei rezervorului Rotiti cheia 0 datil in directie de deschidere sau apasati datil tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. Hotiti cheia in decurs de numai 5 secunde de dOUGoriin dlrectia de deschidere sau apasati in decurs de 5 secunde de dOUGor. pe tasta de deschidere a telecomenzii cu semnal. De la acesta se pot incuia to ate usile si capacul portbagajului.Deschiderea rnchiderea • Puteti descuia l?i deschide rnanerul usilor.js . comutatorul dereacentralizata este scos din functiune. usile incuiate din interior se vor descuia automat.

capacul portbagajului nu mai este actionat prin sistemul de lnchidere cantralizata $i rarnane In permanents lncuiat. Dupa revenirea la pozitia verticala a cilindrului. capacul portbagajului poate fi din nou actionat prin sistemul de lnchidere centrali- zata. Descuiel'ea !?ideschiderea capacului portbagajului Prin rotirea cheii spre stariqa => fig.Deschiderea l?iinchiderea Capacul portbagajului Deschiderea capacului portbagajului Apasati simultan asupra profilului de prindere => fig. portbagajului trebuie actionat numai de . 48 si ridicati eapaeul portbagajului. Dupa revenire prin rotire la pozitla Fig. ® Astfel capacul portbagajului se mai poate descuia numai de la tasta de deblocare <:::::5 a telecomenzii. 47 In pozitie cilindrului. 47 si se scoate cand cilindrullncuietorii se afla In pozitie orizontala. 48 Profil de prindere a capacului portbagaj'ului ® orizontala a in acsasta var ticala a eilindrului. capaeul prin sistemul de lnehidere ~ In prinei pal eapaeul la telecornanda. portbagajului poate fi din nou actionat centralizata §i cheia poate fi sccasa. capacul portbagajului sare din slquranta. 47 Pozltllle cilindrului incuietorii capacului portbagajului Daca cheia se roteste spre dreapta => fig. Inchiderea capacului portbagajului Traqeti capacul in jos ~i trantiti-l user => &. pozitie cheia nu poate fi scoasa din lncuietore. Incuiel'ea capacului pOl'tbagajului ® Fig.

Deschiderea i inchiderea & ATENTIE! • Asigurati-va ca dupa Inchiderea capacului portbagajului. Indepertatl capacul => fig. in caz contrar.pericol de intoxicare! Intrede- • Fig. 50 Descuierea cu ajutorul incuietorii de siguranta Descuiereade urgent:a a u~ilor in cazul detectarii tnchiderii centralizate (intreruperea curetituluil. usa se poate deschide din interior prin actionarea de doua ori a rnanerului usii. chiar dad a fost incuiat . fiecare U$O trebuie incuiato separat. Deschideti u~a. 49 Dispozitiv de incuiere de siquranta a usllor Dupa incuierea usii. acesta este Incuiat. deschiderea din exterior nu mai este posiblla. Dacii siquranta pentru copii este active usa trebuie deschisa din exterior . 49. Asezati cheia astfel tncat sa se afle tntr-un unghi de 90 grade cu capitonajul usii ~i miscati-o in sensu I indicat de saqeata => fig. Cand siquranta pentru copii nu este activate.• . au integrate pe partea laterals (vizibil numai cand usa este deschisa) un dispozitiv de incuiere de siquranta.Pericol de accidentare! • Nu vii deplasati niciodata cu capacul portbagajului schis sau deschis complet . Fig. capacul s-ar putea deschide brusc In timpul deplasarli. Usile care nu sunt prevazute cu cilindru. 50.

js . Zona maxima de actiune depinde de mai multe conditii. Receptorul 5e gase$te in interiorul autovehiculului. zona de actiune este redusa. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau 5e sting automat. ca §i dupe executarea reparatillor / schimbarii aparatului de receptie. Pe langa aceasta. Cand bateriile sunt slabite. prin emiterea de semnale. Telecomanda este prevazuta cu 0 cheie rabatabila care serveste la lncuierea si descuierea manuals a autovehiculului. Activarea sigurantei pentru copii Hotiti cheia in sensul ® =:> fig. Putati executa urmatoarele • • operatiuni: Descuierea §i incuierea autovehiculului Descuierea capacului portbagajului lncuierea sau descuierea autovehiculului este confirmata prin aprinderea scurta a tuturor lam pilar de semnalizare. cheia trebuie instalata de catre un dealer specializat.Deschiderea inchiderea Siguranta pentru copii Siguranta pentru copii la u!?iledin spate Siquranta pentru copii impiedico deschiderea din interior a usilor din spate. Telecomanda Descriere Telecomanda face posibil6 descuiereo $i incuiereo autovehiculului. precum si la pornirea motorului.51 Siquranta pentru copii din usile din spate Usile din spate Aceasta sunt echipate cu 0 siquranta pentru copii. manerul usii nu poate fi actionat din interior. ~ Fig. u§a poate fi deschisa numai din exterior. Telecomanda indeplineste totalitate criteriile de acceptare si a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicatii al Republicii Federale Germania (Federal Approvals Office For Telecommunications Of The Federal Republic Of Germany!. Dezactivarea sigurantei pentru copii Rotiti cheia in sensul 0. Numai dupa aceea. Ernitatorul cu baterie se gase§te in corpul telecomenzii. Toate componentele sunt marcate in conformitate cu normele in vigoare. telecomanda cu semnal poate fi folosita. 51. Cand siquranta pentru copii este active. se va comanda de la cheia autovehiculului. La lnlocuirea unei chei.

Acest lucru lrnpiedica descuierea perrnanenta si neintentionata a autovehiculului. • Functionareatelecomenzii poate fi influentata temporar de existents apropierea autovehiculului a unor ernitatori care in tunctioneaza aceeasi zona de frecventa (de ex.Deschiderea Inchiderea Aprobarea mai sus este baza pentru autorizarea telecomenzii in de ailejari. 0 La autovehicule cu inchidere centralizata de siquranta la 0 singura actionare a tastei se va descuia numai usa conduciltorului ~i clapeta rezervorului iar la actionarea de doua ori a aceleiasi taste. 1 see. 1 see. Daca autovehiculul a fost descuiat de la tasta si in decursul urrnatoaralor 60 secunde nu se deschide nici 0 u§a sau capacul portbagajului. la descuierea autovehiculului se va comanda ~i memoria pentru scaun ~i oqlinda" subordonata cheii.. Incuierea co recta a usilor si a capacului portbagajului mats de 0 scurta aprindere a semnalizatoarelor.Apasali tasta ® => fig. Reglajul memorat pentru scaunul conduciltorului ~i pentru oglinzile exterioare va fi activate automat. a 52 eea. autovehiculul se va incuia automat din nou. Fig. [I] lndicatie • Candcontactul este luat. in TVI. 1- Descuierea l?iIncuierea autovehiculului Descuierea autovehiculului este conflrrnata de dubla aprindere a semnalizatoarelor. . telecomanda este dezactivata automat. 52 Telecomanda: Pozitionarea tastelor Descuierea autovehiculului . 0. Deschiderea capacului portbagajului <:::::5 Apasati tasta © eel putin 1 sec. telefoane mobile. va fi confir- Pe langa aceasta. Incuierea autovehiculului Apasati tasta ® 6 eea. luminile interioare comandate de comutatoarele din usi se aprind sau se sting automat. La inchiderea ~i deschiderea autovehiculului. se va descuia intregul autovehicul.

deoarece usile ~i geamurile nu pot fi actionate din interior. Cum se deconecteazi'i instalatia? f) a telecomenzii. ~i puneti contactul. ATENTIE! Apasati tasta de descuiere f). iar instalatia de avertizare antifurt* s-ar putea activa. deoarece autovehiculul s-ar putea incuia din gre9ala. lntroduce]i cheia in contact ~ . Daca autovehciulul nu este deschis in decurs de 60 sec. nu trebuie sa apasatl in autovehicul tasta de inchidereo.• tnatetatta Vaial)ii de avertizare antifurt [I] lndicatie • Utiliza]l telecomanda sunt inchise.Pericol! a. tolositi conducatorului. Ciind instalatia recunoaste a patr und ere nsautorizata in interiorul autovehiculului. Daca autovehiculul manda. nu este perm is sa ramana persoane mai ales copii. de la transmiterea semnalului. Cu ajutorul acestei instalatii se irnpiedlca incercarile de patrundere neautorizata in autovehicul si de furt. • lnainte de introducerea cheii in contact. el seva incuia a utomat din nou. lnstalatia de avertizare antifurt se va deconecta numai la descuierea autovehiculului cu telecomanda. cand se tncearca patrunderea neautorizata In interiorul autovehiculului. capacul portbagajului sl capacul rezervorului raman incuiate.• Cum se conecteaza instalatia? Sincronizarea Daci: outovehieulul nu se descuie/incuie 10 actionarea teleeomenzii. apasati tasta de deblocare au-ovohlcu leie: euhipa!e cu instdltl'iie de avortizare anti fun Descriere instaiatia de overtizare ontifurt declanseazii olormo. U~ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . 30 secunde dupa incuierea autovehiculului. Dad acest lucru se intampla. instalatia trebuie sincronizatii.Deschiderea ~i inchiderea & l. lnstalatia se activeaza la aprox. respectiv de incuiere in autovehiculele care au fast incuiate din exterior. a. va declansa semnale acustice §i optice. toate celelalte usi.uati din nou contactul ~i sco ateti cheia. Apasati tasta nu se poate descuia in butucul de la telecousli cheia rnecanica lnstalatia de avertizare antifurt se activeaza automat la incuierea autovehiculului cu cheia de la usa conduciltorului auto sau cu telecomanda. ~i care au siquranta antifurt activata. Daca descuierea se face cu chela de la usa conducatorului auto. numai cilnd usile 9i capacul portbagajului • Utilizarea telecomenzii trebuie sa se fad intotdeauna avand sub observatie autovehiculul.

inseamna detecta. este in stare de contactului. de la deschiderea usii. auto va clipi lucru indica faptul dioda din capitonajul rapid. Luminile de semnalizare a capotei la incuierea motorului si a capacului portbaautovehiculului.js va "dezactiva" se opreste si dups incheiat ciclul de functionare. capota sunt inchise. nu clipesc. Alarma Cand autovehiculul pentru numai comutatorul centralizatil seva declansa $i la descuirea $i deschiderea capacului port- functioriare • bagajului cu cheia. gajului.Deschiderea inchiderea Dace autovehiculul duse in contact se descuie cu cheia de la usa conduciltorului capota motorului dupa $i capacul portbagajului se inchid dupa activarea auto. in timp ce a lnstalatlel de avertizare usile. 30 sec. portbagajului verifica]! daca usile. va fi confirrnata. anti- la aparate Interiorul autovehiculului piltrunderea => pagina 68. cheia trebuie intro- instalatiei numai Diodele de avertizare inchiderea antifurt. cca. se descuie inchiderea dupa punerea cu cheia de la usa conducatorului. Alarma se deschide astfel se cu telecosi ce si-s contactul Dacil se deconecteaza este activate. unul din cei doi poli ai bateriei alarma 5e instalatie va declansa imediat. Daca nu 5e pune contactul in decurs de 15 sec. se va declansa alarma alarma? sunt supravegheate: Dupa inchiderea Cand se declanl?eaza Urrnatoarele • • • • • • • conduciltorului mai rar. semnalizatoarele se vor aprinde si contactul trebuie pus. zone. 30 sec. prin scurta lncuierea co recta a usilor. Daca usile.. ca instalatia apoi din ce in ce de avertizare aprinsa Compartimentul Portbagajul U~ile motorului) supravegherea intarloara este in sta re de fu nctionare. lntai ca instalatia dioda. in loc sa clipeasca. Acest inclusiv dupa incuierea zone ale autovehiculului motorului (capacul autovehiculului. aprindere a luminilor Dacesemnalizatoarele motorului sau capacul de semnalizare. alarma se Pentru a garanta buna functionare sunt inchise. in decurs de 15 sec. cca. Astfel se dezactiveazil instalatia de avertizare antifurt. acestora. in una din aceste verificati la pilrilsirea glisant* autovehiculului daca toate geamu- Daca se incearcil va rile si plafonul • declansa. usil antifurt. ului [ncllnatla autovehicul Contactul motor Radioul (nurnai CIJ lndlcatie de radio Audi originale) • furt. autovehiculul motor. este autovehiculului. rarnane de avertizare antifurt Daca. . Cum se dezactiveaza Alarma se dezactiveazil manda sau cand se pune instalatia de avertizare alarma? cand antifurt.

3 sec. U§ile incuiate inqreuneaza patrunderea in interiorul autovehiculului in cazul unui accident . 53 Tastele instalatiei de supraveq- here interioara lnstalatia de supraveghere interioara trebuie sa se deconecteze cand exista posibilitatea declansar!i alarmei din cauza miscarli din interiorul autovehiculului de ex. Daca instalatia de supraveghere interiara este dezactivata. Daca instalatia de supraveghere la remorcare este daconectata. 53. deoarece usile si geamurile nu pot fi actionate din interior. dioda din eapitonajul usil conducatorului auto clipeste rapid eea. 3 secunde.. Fig. se aprinde dioda din tasta ~. dioda din capitonajul usii coriducatorului auto clipeste rapid eca. Dezactivarea instalatiei de supraveghere remorcare Traqe]i tasta conducatorului la Instalatia de supraveghere interioara tnstatotio de supraveghere interioar6 sesizeaz6 orice miscare din interiorul autovehiculului $i declanseazii otarma. Pe liinga aeesta. &. instalatia de supraveghere la remorcare se va activa automat. Dupa ineuierea autovehieulului. lncuiaf autovehiculul. 53. ~i care au siquranta antifurt activata.Deschiderea l?i 'inchiderea Valabil pentru autovahiculele: echipate ell Instalatle de averttzare antifurt Incu iati autovehicu lu I. 3 seeunde. nu este permis sa ramana persoanemai ales copii. se va aprinde §i dioda din eapitonajul usii. &ATENTIE! Tn autovehiculele care au fost incuiate din exterior. La urmatoarsa descuiere a autovehiculului. Pe liinga acesta.Pericol! • Dezactivarea instalatiei de supraveghere interioara Traqeti tasta conducatorului ® cu simbolul => fig. se va aprinde si dioda din eapitonajul usii.. eea. 3 sec. ~ in partea laterala a us!i . ® cu simbolul.. Dupa incuierea autovehiculului.Q in partea laterala a usii auto => fig.3 sec. Dupa 30 sec. eca. dioda lneepe sa clipeasca mai rar. dioda incepe sa clipeasca mai rar. Dupa cca. instalatia de supraveghere interioara se va aetiva automat. La urmatoarea descuiere a autovehieulului. se aprinde dioda din tasta §. cu trenul sau cu vaporul) sau cand acesta trebuie remorcat. animale sau obiecte mobile => lnstalatia intaqrata de supraveghere la remorcare trebuie dezactivata cane autovehiculul trebuie transportat (de ex.

peri col de accidentare! Dispozitivul de actionare geamuri este deconectat cand usa conduciitorului auto sau a pasagerului dreapta este deschisii. 54 Imagine din u~a conducatorulul: Elemente de comandii.v electric de gGarnUri &ATENTIE! • Dacii piiriisili autovehiculul. Copiii ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (de ex. mai ales cand in autovehicul riiman copii. in interiorul autovehiculului nu trebuie sii riimanii persoane. geamurile actionate electric) . Fig. • Nu mchideti niciodatii geamul neatent Existii pericolul de riinire! sau in mod necontrolat. Comutatoarele pentru dispozitivele de actiorrare a geamurilor f'unctioneaza in doua trepte: Deschiderea geamurilor Tastade siguranta - Apasati comutatorul pana la prima treapta ~i rnetineti in aceasta pozijle pana cand geamul a atins pozitia dorita de dvs. _ Vai<!ibil pentru autovehiculele: echtpate ell de actionarn ge~1mllri Comutatorul din u!?a conducatorului ® Comutatorul => fig. Acest lucru este valabil. pentru a deschide automat geamul. 54 pentru geamul din u§a conducatorului. Elementele de comanda • Cand inculati autovehiculul din exterior.Deschiderea inchiderea Geamurile actionate electric Valabilpentru autovehiculele: echipate cu dispozrt. chiar ~i numai pentru putln timp. deoarece in caz de urgenlii. geamurile nu se pot deschide din interior. ~ - . Apasati comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treapta. ® Comutatorul pentru geamul din usa pasagerului dreapta ® Comutator pentru ® © Comutator pentru geamurile din spate* Comutator pentru geamul din usa stanqa spate geamul din usa dreapta spate Comutatorul pentru geamurile din fata Conduciitorul poote utilizo toote dispozitivele de actionare geomuri din interiorul outovehiculului. scoateti cheia din contact.

55 Pozrtionarea comutatoarelor in usa pasagerului dreapta de actionare a geamu- Deschiderea geamurilor Apasati aceasta de dvs. comutatorul pentru pentru scurt automat timp pana la a doua ~ com utatoru pozitie I pana la prima geamul traapta a atins si metineti pozitia in pana cand doritii a deschide geamul. Geamurile din spate se pot deschide sau inchide numai daca acosta tasta este actionata.Deschiderea inchiderea Inchiderea geamurilor Tr aqe]i comutatorul aceasta de dvs. Simbolul ~ din tasta de siguranta se aprinde cand tunctia de actloriare electrics a geamurilor din spate nu este activate (tasta nu este apasata l ® [lJ tndlcatle Dupa luarea contactului. Traqeti treapta. comutatorul pentru pentru scurt timp pana la a doua pozitie pana la prima traapta a atins ~i rnentineti pozitia dorita in pana cand geamul Valabil autovehicule!e: echipete cu dispozitiv electric de actionem qearruut Comutatoarele din u!?apasagerului din dreapta !?idin ualle din spate in aceste usi se qiiseste un comutator pentru geamurile respective.l0 minute. Apasatl treapta. . a inchide automat geamul. _ Comutatoarele rilor tunctioneaza pentru dispozitivele in doua trepte: Fig. Dispozitivul de actionare a geamurilor este deconectat cand usa conducatorului auto sau a pasagerului dreapta este deschiss. geamurile mai potfi actionate inca cca. fig. Tasta de siguranta De la tasta de siguranta => pagina 69. 54 puteti scoate din functiune comutatoarele din usi!e din spate.

de la cheie . pentru a nu exista pericolul unei riiniri. Tineti cheia in incuietoarea :::::. se pot _ .respectiv inchide si geamurile.&. procesul de Inchidere poate fi oprit.Traqeti comutatorul pana la prima treapta ~i mentlnetl in aceasta pozltie pana cand geamul a atins pozltia do rita de dvs.js geamurile:::::. In timpul actionarii tastei de inchidere. dispozitivul de actionare automata a geamurilor este scos din functiune.Apasa]! tasta de deschidere ajung in pozitia a pana Daca bateria autovehiculului a fost deconectata :. inchiderea Apasati usii conducatorului auto in pana cand se inchid toate geamurile geamurilor tasta de inchidere de la telecomanda pana cand se inchid toate [l] lndicatie Dupa luareacontactului.[Ineji cheia in incuietoarea usii conduciltorului in pozitie pana cand se deschid toate geamurile.. pentru a inch ide automat geamul.v electr!c do aettonoro qeamu-i geamurilor dorita. Deschiderea de deschidere.iapoi conectata.Dispozitivele de actionare geamuri sunt scoase din functiunedoar ciind una din usile din fata a fost deschlsa.Pericol de ranirel • Din motive de siquranta inchiderea ~i deschiderea geamurilor de la telecornanda se face numai de la 0 distanta de 2 metri fata de autovehicul. geamurile mai pot fi acti onate inca cca.10 minute. &ATENTIE! Valabil entru autovehic uie!e: echipate cu dispozitiv electric de actionare qeamun p Deschidereal?iInchiderea geamurilor sistemulde "inchidere centralizata La descuierea §i incuierea autovehiculului deschide. 6 La eliberarea cheii sau a tastei de inchidere a telecomenzii. miscarea geamului trebuie observata. Trageti comutatorul pentru scurt timp pana la a doua treaptii. de la telecomanda cand geamurile Vaiahi! pentru autovahiuutele: GChipate cu disnozr. Deschiderea geamurilor de la cheie prin • Nu inchideti niciodata geamul neatent sau in mod necontrolat . Defectiuni In functionare Scoaterea actlonare din functiune a geamurilor a dispozitivului automat de . Se pune in functiune in felul urrnator: ~ .Deschiderea i inchiderea Inchiderea geamurilor Inchiderea pozitie geamurilor de incuiere. La eliberarea tastei procesul de inchidere este intrerupt imediat. &.

Daca una din usi!e din fata este deschisa. din pozitla 0 scurt. trapa/plafonul glisant mai poate fi actioriata/actionat inca cca. Sistemul Deschiderea trapei in pozitia contort reduce zgomoteie produse de vant. comutatorul se va fixa. Com utatoru I rotativ are mai multe trepte corespunzatoare diferitelor pozitli de inchidere §i deschidere a trapei $i tunctloneaza numai cu contactul motor pus. • Eliberati comutatorul si actionati-l automat este activat din nou. comutatorul pentru trapa/plafon glisant este scos din functiune. prin actionaraa comutatorului tivului electric de actionare a geamurilor. Glisarea plafonului se poate face cand comutatorul se gase§te in pozitia @. _ Fig.Deschiderea !?iinchiderea • Hidlcatl geamul complet. pentru a ridica ~ .10 minute. 56 Imagine din platen: Comutator rotativ pentru trapafplafonul glisant Pozttta contort - Hotiti comutatorul in pozitia => fig. Apasati comutatorul plafonul cotnptet. Dupa luarea contactului. Rabaterea Hotiti comutatorul In pozitla 0._ apoi inca 0 dispozi- Vaiabi! pentru autovehicu!ele: echipate cu tra pa/plafon giis<]nt Deschiderea/Ridicarea secunda. (0. pot aparea zgomote puternice cauzate de vant. 56 =. Trapa se deschide Tn pozitia confort. 56. CD Deschiderea completa Hotitl comutatorul In pozitia Tn aceasta pozitie. Trapa Valabil pontru autovehicu'e!e: echipate cu tr apa/plafon glisant Descriere Trapa/plafonul glisant este cornandata/comandat de la comutatorul rotativ => fig.

Indica1i1Je deplasare de In'dicatiile de utilizare Ajutii-te singur ~.:ltDate ::: r:¥A~! . fig. plafonul a atins pozitia do rita de dvs. lndicatiisuplimentare referitoare la inchiderea confort is poqino 73. 56 =:> &. la parcare sau in cazul unei C ploi bruste. Parasolarul lisant se va deschide automat odata cu glisarea trapei. g inchis tragand de selector. trebuie sa aveti Tnvedere ca plafonul sa fie Tnchis. ® &ATENTIE! Nu mchideti niciodata trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat .Pericol de ranirel La parasirea autovehiculului. apasatl $i mentineti comutatorul apiisat pan a cdnd.Hotiji comutatorul in pozitia => pagina 72. tehnice . va.Pentrua deschide trapa intr-o pozitie intermediarii. iind parasolarul este tras.Traqeti camutatorul scurt. parasalarul paate fi derulat cu mana. 56.abil pentru autovehicu!ele: schipate eu trapa solars /plaron qlisant Parasolarul din rrapa Celulele solare din plafon livreazii energie pentru ventilarea inchiderea de siguranta Plafonulglisant este prevazut cu proteciie contra supratnciircarii._ _ Vaiabil pentru autovehiculele: echipate eu treos/plalon qiisant s! incbidere centralizata Inchiderea confort TropolPlofonul glisant poote fi inchis $i din exterior.Pericol de ranire! &. pentru a inch ide trapa automat. selectorul trebuie sa se gaseascain pozitia =:> pagina 72. inchidereatrapei . pana cand trapa/plafonul glisant se inch ide => &. &. trapa poate fi oprlta in orice pozitie => & ATENTIE! _ Nu lnchldetl niciodatii trapa/plafonul glisant neatent sau in mod necontrolat .Traqe]i comutatorul $i mentinetl-l astfel pana candtrapa coboara in pozitia dorita de dvs. .Deschiderea i inch ide rea . fig. Pentru aceasta. Ciind trapaestetnchlsa. va recornandarn sa derulati parasolarele. Printr-o noua tragere a comutatorului. scoateli cheia din contact. respectiv apasa]i tasta de inchidere de la telecornanda. pentru a putea inch ide trapa manual => ® Mentine]i cheia in incuietoarea usii conducatorulul auto in pozitie de inchidere. Dadl parcati autovehiculul la soare. echipate cu trapa/ptaton qlis ant Valabilpentru autovehlcu!ele: Inchiderea Tragerea - . poate fi in Insteletiei de climatizare. Daca regim de functionare normals nu se poate Tnchide.

Scoate]. Fig. Rernedla]i detectiunea. pe parasolar 9i nu poate fi manevrat este fixat Valabil pentru autovehiculete: echinate ell trape/plalun glisant Actionarea de urgenta Fig. 57.• ca 0 trapa interior obisnuita. Traqe]i qearnul larnpii de plafon In jos. _ . Mentineti trapa. trapa poate fi lnchisa manual. 58 plafon: pentru caz de Imagine din Manivela actionarea in necesitate In caz de urqenta. Apasati manivela 0=> fig. 57 Imagine din plafon: Punct de plasare a surubelnitei Asezati surubelnita (din trusa de scule) cu capatul plat in partea din spate a geamului lampii de plafon => fig.i manivela care se gase~te ln sistemul de sutinere a capacului => pagina 357. 58.Deschiderea !?iInchiderea Se utilizeaza Capitonajul separat . - CD pina la capat Tn orificiul hexagonal manivela apasata ~i rotiti-o pentru a inch ide Apoi aseza]i la loc q earnul larnpii: mai intai prinde]i clemele de plastic ~i apoi apasati geamulin sus.

Pentru unele tari. se va comuta automat pe lumina de pozitie. atata timp cat usa conducatorului va fi deschisa. 59 Imagine din tabloul de bord: Intrerupator lumini Aprinderealuminii de pozitie .Rotitiintreru patoru lin pozitia o.• de iluminat descrise.Rotitiintrerupatorul ::::}fig. luati in conside- rn lndicatie Fig.Rotiti lntrerupatoru I pe pozitla ~D. . 59 In pozltia . .Apssatl maneta pentru lumina de drum In fata ::::> pagina 81. suplimentar fata de lumina de pozitie.Luminile i vizibilitatea Luminile~i vizibilitatea Luminile Aprindereal?istingerea luminilor Lumina de intillnire se aprinde numai cilnd contactul este pus. se aprinde §i lumina de lntalnire. Stingerealuminii . de drum Aprinderealuminii de inUlinire/luminii . • La folosirea dispozitivelor rare prevederile legale . La pornirea motorului §i dupa luarea contactului. se va auzi un ton de avertizare. -'¥- • Cand luminile autovehiculului sunt aprinse §i se scoate cheia din contact.:oo~. cu intensitate radusa.

• Pentru a nu influenta buna functionare a functillor automate: lumini de deplasare sl antiorbire oglinzi. dupa luarea contactului se va stinge lumina de intalnire. farurile de ceata ~i larnpile de ceara spate.in stfel de condltli de deplasare. c6nd comutatorul pentru lumini se af/a in poziiia "AUTO". aprindeti intotdeauna lumina de drum ![O. lumina de stationare. conduciitorul auto nu va mai trebui sii-~i abata atentia de la trafic pentru a aprinde sau stinge farurile. • La folosirea dispozitivelor derare prevederile legale. luminile se vor stinge Lumina de deplasare se va aprinde/stinge automat. Cand comutatorul se gase~te Tn pozitia AUTO. 60 in pozltia AUTO. in iunctie de intensitatea luminii mediului ambiant. Senzorii de intensitate din ca rcasa oglinzii retrovizoare supraveg· heaza intensitatea luminii exterioare. se va aprinde simbolul cor espunzator din comutator. Cand intensitatea luminii revine la valoarea anterioara. la intrarea intr-un tuneD sub valoarea stabilita din fabricatie. luminile pentru mersulTnapoi si becurile pentru luminarea nurnarului de Tnmatriculare. rn lndicatie Dezactivarea luminilor de deplasare Hotiti Intrer upatorul in pozitia O. luati in consi- Fig. &ATENTIE! • Luminile de deplasare automate au 0 funcie de asistenta. lumina de deplasare. de iluminat descrise. Astfel. pagina 75. • Cand este activate functia automata a luminilor de deplasare.Luminile vizibilitatea Valabi! oeruru autovehicufele: echipate cu lumina de deplasare automata Lumina de deplasare automata (supravegheata de senzori) Lumina de deplasare cuprinde lumina de Intalnire. nu lipiti autocolante pe parbriz in domeniul de actiun e al senzorilor. ~ . precum ~i pe intuneric. Activarea luminilor de deplasare Rotiti intrerupatorul ~ fig. ploaia sau ceata . =>&.60 Imagine din tabloul de bord: intrerupiitor lumini Lumina de lntalnire coman data de senzori are aceleasi caracteristici ca §i lumina de deplasare:::::. Daca intensitatea luminii scade Ide ex. iar dupe scoaterea cheii din contact se va stinge si lumina de stationare. Senzorii de lumina nu pot recunoaste de ex. De la comutatorul => pagina 75 se pot aprinde manual lumina de stati oriare. lumina de deplasare se va aprinde automat.

_ . ® pentru Valabil pentru autovahiculele: echipete ell Farurile de ceata ~D feruri de Carid luminile de ceata spate sunt aprinse se aprind si simbolurile }D i?iO* de langa intrerupator. lampile de ceaja spate trebuie aprinse numai eand sunt indeplinite condltiiie prevszute de legislatie.=> pagina 75. 59 nu pe . se aprinde simbolul}D lntrerupator. -f!_. 59 nu pe tn pozitia :::oo~ sau ~D.=> pagina 75. Cand 0 remorca prevazuta cu lamps de ceata in spate este tractate cu ajutorul unui dispozitiv de rernorcare se va aprinde automat numai lampa de ceata a remoreii.Hotititntrerupatorul simbolu lOt -f!_. • Lafolosirea dispozitivelor rareprevederile legale. fig. luati in conside- - Rotiti apoi lntrerupatorul pozltla ::oa~ sau ~D.Apoi rotiti tntrerupatorul ._ de iluminat descrise.=> pagina 75. fig. fig. _ Valabil pentru autovehiculale: lamp! spate U~mpilede ceata din spate 0$ De 10 tntrerupiitorut de lumini se aprinde $i lampa de ceo/a din spate.Actionati intrerupatorul CD. de ce ata to -f!_. De 10 intrerupiitorul de lumini se aprind $i farurile de ceata. pana la prima traapta CD Avertizare! Pentru a nu-i orbi pe ceilaltl participant! la trafic. Aprinderea farurilor . de Ifmga Cand farurile de ceata sunt aprinse. . 59 In Actionatl intrerupatorul pana la a doua treapta a aprinde lampa de ceata din spate.Roti]iIntrerupatorul simbolul fD.Luminile vizibilitatea • 0 detectiune este indicate prin afisarea unui simbol de avertizare in tabloul de instrumente => pagina 37.

pozitla O.. neintentionata. senzorii primesc putina Functia Coming-Home Imagine din tabloul de bord: Comutatorul Coming- Fig. Simultan luminile de stationore. 1. pentru a evita 0 comutare Functia Coming-/Leaving-Home este cornandata de senzorii din carcasa oglinzii interioare. . Atata timp cat 0 u~a sau hayonul sunt deschise. Functia Leaving-Home La descuierea autovehiculului exterioare se vor aprinde.: • • • Butonul (jJ se afla in pozitia 1. sistemul este In stare de functionare. pozitia pentru 61 pentru a-I scoate din pozltla de blocare. luminile exterioare raman aprinse cca. de la tasta () a telecomenzii. a evita 0 comutare neintentlonata. luminile exterioare corespunzatoara se vor aprinde la deschiderea usli conducatorului. pentru a lumina drurnul. luminile ~ ILeaving-Home Activarea funotlel Apasati butonul (}5 => fig. 2 minute. luminile exterioare vor mai ramene aprinse inca 30 sec. Aceasta perioada in care luminile exterioare rarnan aprinse.perioada maxima este de 60 secunde.61 Cand sistemul este activat sl este Dunkelheit intuneric. se vor aprinde farurile de ceatii. Luminile de deplasare sunt stinse 9i contactul Daca este Intuneric. 61 pentru a-I scoate din pozitla setveste la iluminarea pe intuneric. poatefi rnodlficata de catre 0 persoans spacializ ata . Rotiti butonulln Apasa]i butonul. lumina sau deice.Luminile ~i vizibilitatea Valabil peruru autovebicule!e: echipate ell lampi ru scnzor Dezactivarea functiei Functii1e Coming-/Leaving-Home Functio Coming-/Leaving-Home zonei din jurul autovehiculului. QJ Apasa]i butonul (}5 => fig. luminile de la spate $i becurile culare. este luat. Daca urmiltoarele criterii sunt indeplinite. Rotltl Apasati butonulin butonul. Dupa inchiderea usilor 9i a hayonului. numarutul de tnmatri- de blocare.

• . bord poate fi reg lata. uitlizarea functiei ComingILeaving-Home determine descarcarea baterieie autovehiculului.i .Luminile vizibilitatea Stingerea luminilor exterioare are loc automat la deschiderea usii conduciitarului. luati in conside- Luminozitateo tobloului de bord. 62 lIuminarea instrumentelor de bord - Apasati tasta +. pentru a rnari luminozitatea. el va functiona numai in conditii de intuneric . intensitatea luminii tabloului de bord. a ecranelor si iluminarea consolei centrale se poate regia prin apasar ea tastelor +:. lIuminarea aparatelar de bard [IJ lndlcatie • Daciidoriti sa utilizati functia Coming-/Leaving-Home. Fig. este pus luminozitatea indicatoarelor din tabloul de C€md contactul La punerea contactului. pentru a reduce luminozitatea.sau la incuierea automata a autovehiculului. 0 pute]i lasa activate permanent. Carid luminile sunt aprinse Cand luminile sunt aprinse.• de iluminat descrise. Deoarece sistemul este comandat de senzarul e lumina.. a ecronului si iluminoreo consolei centrale poote fi reqlata numoi cand luminile outovehiculului sunt oprinse. d • Ladeplasareape distante scurte. efectuatideplasari pe distantsmai lungi. Pentru avii asigura ca bateria nu se descarca. farurile de ceata ramase aprinse se vor stinge .. dupa 60secunde~ pagina 65. • Lafolosirea dispozitivelor rare prevederile legale . • Lapunereacontactului. Apasatl tasta -.

portbagaj neincer cat . 63 Sistem reglare defectiune este s ernnalizata prin aprinderea unui simbol de avertizare in Auto-Check* => pagina 38. se reqleaza automat la punerea contactului motor lli in timpul deplasarii. 63 pentru a-I seoate din pozitla de bloeare. 0 Apasati butonul. accelerare. cand lumina de lnttilnire este aprinsa. eomutare Pazitii de reglare Pozitiile corespund urrnato arelor grade de tncarcare: CD @ Autovehicul fala ocupat. pentru a evita neintentionata. franare). portbagaj lncarcat Locul conducatorului auto ocupat. in functie de gradul de tncarcare $i de regimul de deplasare (de ex. Daca autovehiculul este foarte lncarcat. _ faruri - Apasa]i butonul i.D Unghiul de inclinare 01fosciculului lurninos poote fi reglot tn iunctie de grodul de tncorcare 01outovehiculului. Hotiti butonulin pozitia dorita. portbagaj incarcat Avertizare! Regla!i farurile astfel incat sa nu-i deranjeze ceilalti participan]i la trafic. portbagaj nelncarcat Autovehicul complet ocupat. o (]) CD Autovehicul complet ocupat. o eventuala Fig. reqlati farurile astfel lncat fasciculul luminos sa co boarel js Vatab!l pen tr u autovehiculele: echipate cu far un Xenon Reglarea dina mica a farurilor Farurile echipate cu larnpi Xenon.Luminile i vizibilitatea vetebu pentru autovehiculele: echipate cu reqiare a ferur'ilor Reglarea farurilor t.D => fig.

lnstalatia de semnalizare avarie tunctioneazasi cand contactul este luat. semnalizare vor aprinde automat. Lam pile de controlpentru luminile de semnalizare ¢ ¢ §i 0 lamps de control dinlntrerupator!fl!.. a porni sau opri instalatia de semnalizare Cand instalatia de semnalizare avarie este In functlune. vor clipi. pentru avarie. [lJ lndlcatls Activati instalatia de semnalizare avarie atunci cand: • • • ajun qeti lntr-un blocaj de circulatie ave] i 0 pana. 64 Consola centra Iii:intrerupiitor pentru instalatia de semnalizare avarie . 64.Acticnatl rntrerupatorul ~ => fig. tractati sau suntetl tractat de un alt autovehicul. toate luminiledesemnalizare ale autoveh iculului clipesc simultan. 65 Maneta pentru luminile de semnalizare sl lumina de drum si lumina de drum ~ are urrnatoare!e .Luminile vizibilitatea lnstalafla de avarie A uistalotia de semnalizare avarie serveste 10 otentiotuuea cetoriatti participanti 10 tratie asupra faptului co aveti probleme eu autovehieulul dvs. Fig. se poate octiono $i lumina de pareare $i semnalizarea tuminoosa. in cazulunui accident cu declansare a airbag-urilor. lntr-un caz de urqenta. se luminile de Maneta pentru luminile functil: de semnalizare Fig.js Maneta semnalizatoarelor ¢ de drum ~D ¢ !?ia luminii De 10 moneta de actionare a luminilor de semnalizare si a luminii de drum.

la schimbarea de deplasare. In [os. pentru a activa avertilurnlnoasa. pentru a stinge lumina maneta inspre fata.Luminile i vizibilitatea Semnalizare Actlonatl pentru Actionati ve]i sesiza pentru fig. numai cand nu-i stanjeniti pe ceilalti participanti la trafic. respectiv la stanqa. de rezistenta ~i Actiona]t maneta eliberati-o. _ Claxonul luminos ~D Actlonatl zarea maneta Tnspre volan. stanqa. pana In punctul ~i rnentineti-o de functioriare benzii durata (sus sau [os) In care In aceasta pozitie. semanlizatorul se decupleaza automat. pentru in dire ctia punctului a semnaliza scurt de trei ori. • Lumina de drum se poate aprinde numai daca lumina de lntalnire este aprinsa. 65 pentru ¢ c> ln sus pana la capat ~ pagina la dreapta. pentru respectiv a din Actlonat. a semnalizatoa- Indicatii de functionare maneta a semnaliza maneta a stabili 81.chiar si atunei cand luminile autovehiculului sunt stinse. • Avertizarea luminoas6 este aprinsa atata timp cat se mentins actionata maneta . Lumina de drum ~D Actionaf drum. pErespectiv in jos. se vor aprinde cu intensitate redusa si farurile $i larnpl!e din spate. Lumina de parcare l. de ex.uati contactul maneta lumina motor. pentru a aprinde lumina de (}) Avertizare! Folosif lumina de drum. . 0 rezistenta relor. Tn tabloul de bard se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D. a semnaliza • tnstolatia de semnalizarefunctioneaza numai cu contactul motor pus. • Cand lumina de parcare este aprinsa. • Dupa un viraj. respectiv avertizarea lurninoasa. de parcare din dreapta. pe partea respectiviL Luminile de parcare se aprind numai cand contactul este luat. aprinde tn sus. Aduceti de drum. maneta In pozltia initiala. 5e va aprinde lam pa de control corespunzatoare ¢ respectiv9 in tabloul de bard ~ pagina 22. Tntabloul de bord se va aprinde lampa de control pentru lumina de drum "D.

la inchiderea lampa se va stinge. ~ Luminile - fata Apasa]i tastele ®.Aduceti intreru patoru ® in pozitia I.66 Imagine din platon: lIuminare inte- rloara tata Comutatorul fig. pentru respectiv a aprinde sau stinge lumina de lIuminareazonei interioare fata a autovehieulului cuprinde$i lumini de eitit pentru conducatorut auto $i posageruldreapta.> luminilor . Cand 0 u§a este deschiss. La Tncuierea autovehiculului sau la punerea contactului. Pe langa aceasta. luminile interioare se sting. torpedo din partea pasagerului automat dreaptase conecteaza - Deschidetl torpedoul lampa torpedoului doului cand lumina torpe- de pozitie sau de drum este aprlnsa. luminile interioare se vor aprinde imediat ce autovehiculul este descuiat. la aprindere si stinqere. u citit din dreapta. sau usile sunt deschise. . Fig. 10 minute.Aduceti Intrerupatorul Luminile interioare ® in aprinse I . Lumina se va stinge la cca.Luminile i vizibilitatea or Luminileinterioare tampile interioare fata ~i lampa din torpedou Stingerea luminilor interioare ¢ - Aduce]i tntrerupatorul de citit din ® in pozitia O. iluminarea interloara se va stinge dupa cca. Lampa din stanqa. dupa Tnchiderea usilor. 66 pentru comandarea interioare fata are urmatoarele Iunctii: lntrerupatorul cu contact in Ul?8 pozitie mijlocie. pentru a evita descarcarea bateriei autovehiculului.ja ®::::. Prin contactul din usi. Intensitatea luminilor este reg lata automat de un senzor alluminozitatii exterioare. luminile se vor aprinde la scoaterea cheii din contact. 30 sec.

Lampile pentru citit din spate Fig. se aprinde 0 larnpa.js . se aprind larnpile din manerele usilor. 68 Imagine din plafon: Luminile de citit pentru locurile spate Fig. deasupra parbrizului.Luminile vizibi.litatea lIuminarea ambientala Ifuminarea ambientalo asiguro iluminarea un or elemente de comando importante. lluminarea amblentala nu poate fi oprtta manual.• La punerea contactului. Consola centrals va fi lurninata de deasupra. 67 Imagine din plafon: lIuminarea ambientalii Luminile pentru citit se vor aprinde $i stinge de la tastele ~ . La aprinderea luminii de pozitie sau a luminii de drum.

se Lampile fig. la temperaturi exterioare sub +5'C. se tndeparteazo umidi- Fig. 70. Vizibilitate Va!abilpentru autovehicule!e: echipate cu oer briz ell Incalzirea parbrizului functioneaza numai cand motorul este porn it. insa poate fi ~i mai scurta. lncalzirea parbrizului porrieste automat. incalzirea parbrizului se va deconecta automat. aca capacul portbagajului rarnane deschis mai mult D de 10 minute. 69 Imagine din partea superloara a portbagajului: lluminare portbagaj Fig. cand se afla in pozitia AUTO. in pozitia ECON Incalzir ea parbrizului este dezactivata. larnpile din portbagaj se sting autornat. insa poate fi ~i mai scurta. sub pragul de lncarcare. iar temperaturile exterioare sunt sub +5'C. 0 alta se lampe gase~te pe partea interioara. Cand motorul este rece. Durata de incalzire este de maxim 6 minute. Temperatura interioere trebuie sa fie astfel reg lata lncat instalatia de climatizare sa functiorieze in regim de lncalzire. . Cand lncalzirea este porn ita. in functie de temperatura exterioara. 69 se aprind automat la deschiderea capacului => porbagajului. 70 intrerupiitor pentru inciilzirea parbrizului Lampile gasesc in partea superioara a portbagajului.Luminile vizibilitatea lIuminarea portbagajului Incalzirea parbrizului \iW toteo.js - Actlonati tasta @ pentru a porni sau opri Incalzirea parbrizului ==> fig. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. in functie de temperatura exterioara. La selectarea pozitiei @. Durata de Incalzire este de maxim 6 minute. Prin tncatzireo parbrizului.

72 Parasolare Actionati tasta QiD pentru a porni sau opri tncalzlrea lunetei =>fig.• Incalzirea lunetei QW Prin tncaizirea lunetei. in tasta se aprinde 0 larnpa de control. • Va racornandam sa lnlocuiti imediat parbrizul. ~ lndicatie pentru mediu De in data ce luneta este uscata. pentru a impiedica lilrgirea fisurii. oglinzile retrovizoare vor fi 9i ele lncalzite".Luminile vizibilitatea [l] lndlcatie • Tn cazul in care apare 0 flsure in parbriz (de ex. se tndeparteaza umiditoteo. Cand incal· zirea lunetei este porn ita. Incatzlrea lunetei functioneaza numai cu contaetul pus. Prin reducerea eonsumului de curent se ecoriorniseste carburant =:> pagina 275 . in furictie de temperatura exterioara. Fig. Parasolarele Folosireo porasolore/or poote mati siquranta in trafic. 71 [ntrerupator pentru inciilzire lunetii Fig. La temperaturi exterioare de peste 0 °C. tncalzirea parbrizului se deconecteaza automat. . din cauza unei lovituri de piatral. _ Atata timp cat este pomita tncalzirea lunetei. 71. pentru ca ln stalatla de climatizare sa poata functions din nou la capacitate maxima. 10 minute. opriti Incalzirea. tncalzirea lunetei se opreste automat dupa eca.

. 73. 72. Ladepalsarea capacului se va aprinde automat lampa din oglinda*dinplafon. 74 Tasta pentru ruloul electric de la luneta in car liqele din ramele de sus Ruloul parasolar (luneU. Dad se ia contactul motor in limp ce ruloul parasolar se aflil in rniscare.Luminile i vizibilitatea Parasalareleentru conducatorul auto 9i pentru pasagerul dreapta p potf scoasedin suportii centrali si pot fi rabatate spre U9i ~ pagina 86..73 Rulou ridicat la o u~a din spate Dupa ce ruloul parasolar allunetei s-a desfasurat complet. acesta poate fi rulat in directie opusa prin actlonarea repetata a tastei. ci doar dupa ce a ajuns la capat. in timpul rldicarii/coborarii rulorului. Ruloul parasolar (uelle din spate) Traqe]i ru loul si agatati-I ale usii ~ fig. fig. Fig. Ea se va stinge la reasezaraa capacului $i la rabaterea parasolarului .• ® elebl pentru autcvebicule!e: echipate cu rulou parasoiar (U9i spate) 'i'! rulou parasolar IllIo. 74. se deconecteazil automat.. pentru a rula sau a derula ruloul parasolar al lunetei :::::> fig. CD Oglinzile pentru machiaj din parasolare sunt prevazute cu un capac.) Actionati tasta. ~ .1 Ruloulparasolar Geamurile usilor din spate $i luneta sunt prev6zute cu un rulou parasolar. Fig. acesta nu se va opri imediat.

Luminile i viz. in pozitia 1 printr-o singura curse. poate aparaa o defectiune. 75 are urmatoarele $tergere printr-o singura ouraa Aduce]i starqetl maneta parbrizu in jos.ibilitatea []J lndlcatle • Daca ruloul este actionat de mai multe ori la rand. cand 0· dori]i sa Stergere temporizata <s. Fig. CD. EI va putea fi folosit numai dupa 0 scurta perioada de timp.• ~tergatoarele de parbriz $tergatoarele de parbriz iP De 10 moneta de actionare a sterqotooretor de parbriz se actioneoza sterqatoare!e $i dispozitivul automat de sterqere/spatare. 75 Maneta de actionare a ~tergatoa· relor de lunetii: Maneta de actio nare a starqatoarelor pozitii: =:> fig. la a temperatura de -5 °C in interiorul autovehiculului./l Aducetl maneta in sus. Ruloul va putea fi actioriat din nou numai dupa ce Tn autovehicul temperatura crests peste aceaste valoare limita . • Din cauza pierderii ftexibilitatii materialului ruloului la temperaturi negative. in pozitia . sistemul electric de cornanda se va decupla.

"inlocuirea lamelor sterqatoarelor" . Pauzele sterqere de functie de viteza. pentru a stabili durata sterqeri. in corid itii de daca lamelele sterqatoarele atilt lamelele . verifica]i acestora nu sunt Inqhetatel Daca porniti iar lamelele acestora sunt inqhetate. inainte de a porni in deplasari lunig. Cornpletati cu apa => pagina 324 . pentrua nu activa ~i instalatia de sterqere a farurilor*. Candluminile autovehiculului sunt aprinse. loc 0 ultima sterqere. 0.Eliberati din nou maneta.• rn lndicatie ~tergiitoarele de parbriz si instalatia de spalat parbrizul functlcneaza numai cand contactul este pus. . pentru a actions mecanismulde curetare a parbrizului trebuie sa traqe]i de rnaneta scurt. & ATENTIE! Pentru asigurarea unei viztbilitati bune sunt necesare sterqatoare de parbriz in perfects stare => pagina 90. asiquratl-va ca in rezervor se gase~te apa suflcienta pentru spalarea parbrizului.Aduceti maneta $tergere raptda .Aduceti maneta in sus.Aducsti maneta de l?tergere/spalare in pozitia 0. in pozltia in sus. Dispozitiv automat .Aduceii maneta in poitia @.Instalatia iar sterqatoare!e mai functioneaza de spalare se opreste inca eca. Acest lucru vaduee la consumul inutil de apa. 4 sec.Pericol de accidentare! $tergere lente . duzele pentru spalarea parbrizului lncalzite. se pot deteriora cat ~i motorul de actionare a sterqatoarelor! inqhet. CD Avertizare! la prima folosire a sterqatoarelor. Oprirea l?tergatoarelor . Dupaee sterqerea a fost tntrerupta.Luminile i vizibilitatea - Deplasati comutatorul pauzelor intre @. in pozltia 0. de la sterqerea la cilteva secunde va mai avea sunt reglate ~i In vor fi temporizata Candeontactul este pus.

76 rnobila Faruri cu duzii Fig. . La intervale regulate. cu ajutarul unui spray. actio nati dispozitivul automat de sterqere/spalare ee pagina 88. ®. 77 lamelei Scoaterea Cand luminile sunt aprinse. fig. 76. Duzele vor iesi din bara de protectie. Pentru a garanta functionarea pe timp de lama. actionate de presiunea apei => fig.• Fig. 78 Fixarea lamelei ~ .la alimentare. 0 Instalatia de curatare a farurilor Fig. curatati geamurile farurilar de materiale aderente (insecte strivitei. 75 tragand de manor mai mult de 1 sec.Luminile i vizibilitatea Valabf l pentt-u autovehicuie!e: echipate ell instalatie de curatare fe rur! inlocuirea lamelor !?tergatoarelor Lamelele In stare perteco de tunctiotiare osiquri: bunii vizibilitate. trebuie tndepartata qhaata stzapada de pe duze. de ex.

sterqatorului. . nu vopseaua capotei motorului. lei~ • Pentru a evita zqarierea parbrizului.impingeti sterqatorului care de pe parbriz. curatarsa lamelelor se poate face cu un burete sau 0 Iaveta . cu 0 substanta de curatare. 0. lamelele ~tergatoarelor trebuie curatate la intervale regualte. [ine]i lamela ferm. pe noua larnela. incazul in care sterqatoarele sunt foarte murdare. lamelele trebuie schimbate 0 data sau _ .Assza]! noua larnela fig. In sensul indicat ®.Scoateti lamela ® din bratul Fixarea lamelei . 78@.Ridicati bratul . . . fig. din cauza resturilor insectelor.Irnpinqeti piesa de blocare de saqaata In suportul bratului => pagina 90.pericol de accidentare! • Dinmotive de siguranla. . Suportul de fixare pe bratul sterqatorulul Reglarea In pozitia antiorbire Deptasa]i spre oglinzii. &ATENTIE! • Cilnd bratele sterqatoarelor sunt puneti contactul! Se poate deteriora ridicate de pe parbriz. In Reglarea marruala pe pozltla antiorbire a oglinzii interioare Pozitia normalfl Deplasati spre fata maneta din partea de jos a oglinzii.Asezati din nou sterqatorul pe parbriz.Luminile vizibilitatea Scoaterealamelei . de ex.lmplnqet: partea care blocheaza a lamelei lamela. de aoua ori pe an. 77 Oglinzile retrovizoare blocheaze partea directia indicata de saqeata => pagina 90. _ spate maneta a oglinzii de jos a din partea devine vizibil. bratul sterqatorului. In bratul sterqatorului pana se blocheaza.

Fig. din carcasa oglinzii se aprinde.Luminile vizibilitatea Vatabi! pem ru au tovehicule!e: echlpate ell oqlinda inteticara cu reqlare automata entlorbire Reglarea automata a pozitiei antiorbire a oglinzii interioare Oglinda i§i rnodifica indicele de reflexie automatin tunctie de intensitatea fasciculului luminos incident. • Sistemul de antiorbire automat tunctioneaza la parametrii normali numai atunei cane ruloul parasolar* allunetei este ridicat. nu lipiti autoeolante pe parbriz in domeniul de actiune al senzorilor.lampa de control @ se Functia antiorbire Functia antiorbire se activeaza la tiecare punere a contactului. se va comanda automat f unctia antiorbire. respeetiv atunei ca nd fascicul ullum inos incident n u este ecranat de alte obiecte. Activarea functiei antiorbire Apasati tasta aprinde.lam pa de control @se sti nge. in functie de conditiile de iluminare din exterior=> pagina 76. Cand tunctia antiorbire este activata. atata timp cat functia antiorbire este activate. Lampa de control de culoare verde. Senzorii pentru lumina de deplasare au'tomrrta" Cu ajutorul senzorilor amplasati in o qlinda. . cand comutatorul se afla in pozitia AUTO. ea nu functioneaza cand: • • sunt aprinse luminile interioare se sele cteaza treapta de mers inapoi. 79 Oglinda interioara cu reglare antior- • La dezactivarea functlei antiorbire pentru oglinda interioara. • Pentru a nu influanta buna functlonare a furictiilor automate: lumini de deplasare si antiorbire oglinzi. => fig.js rn lndicatie bire: Lampa de control ~itasta activare/dezactivare Dezactivarea turrcttel antiorbire Apasati tasta ® => fig. se va dezaetiva ~i functia antiorbire pentru oglinzile exterioare. Funciia automata antiorbire poate fi activate sau dezactivatii cand este necesar. ® 79 . 79 .

deoarece se poate deteriora mecanismul. Carcasa oglinzii nu trebuie In nici un caz reqlata manual. prin lovire la executa rea manevrelor). respectiv la rotirea butonului rotativ In pozitia CD sau @. CIJ lndicatie in situatia In care reglarea electricii nu mai este posibilii.• . Reglarea oglinzilor exterioare . pentru protectia In parcare sau la executa rea manevrelor In spatii lnguste. Memoria Fig. Rabaterea* oqlinzilor exterioare se recornanda de ex. suprafata oglinzii se tnclina putin In jos. ® CD CD Avertizare! .> fig. Atunci cand functloneaza incalzlr ea lunetei =.Rotili butonul in pozitia => fig. trebuie sa rabateti oglinda complet. supratata oglinzii va fi lncalzita In functie de temperatura exterioara. 80 @l.Actionatl butonul rotativ si astfel pozitio nati oglinda.Rotili comutatorulln exterioare* pozitia • Oglinzile cu suprafete eurbe (convexe sau asferice*) rnaresc carnpul vizual. Functia de Inclinare a oglinzii pasagerului dreapta* La selectarea treptei de mers lnapoi.> pagina 86. De aceea eu aeeste oglinzi nu se poate apreeia eoreet distants fata de la autovehiculele din spate. Rabaterea oglinzilor . prin actionare electrica. Totusi.> pagina 101. obiectele apar mai mici In oqlinda.Luminile i vizibilitatea Oglinzile exterioare Oglinzile exterioore incalzirea oglinzilor* se regleoz6 electric. Oglinda revine la pozitia initiala la deselectarea treptei de mers lnapoi §i la atingerea unei viteze de peste 15 km/h. pozitia oglinzii va fi mernorata automat cdata eu memorarea pozitiei scaunului =. astfeltncat sa se asigure 0 buns vizibilitate spre spate. ambele oglinzi exterioare pot fi reg late manual prin apasarea marginii acestora . 80 Imagine din cotiere: Buton rotativ pentru oglinzile exterioare* La autovehiculele cu memorie pentru scaunul conduciitorului. 80 (oglinda conducatoruluil sau In pozitia (oglinda pasagerului dreaptal.Astfelln timpul parcar!i este asiqurata vizibilitatea spre bordure. daca este comutat pe oglinda exterioars din stanqa (butonul rotativ In pozitia =. • Atunci cand pozitla carcasei oglinzii a fost rnodlficats sub actiunea unor factori externi (de ex. @.

Cand eontaetul este pus. oglinzile l§i schimba automat indieele de reflexie In functie de intensitatea faseiculului luminos incident (de ex. respeetiv atunci cand fascicululluminos incident nu este eeranat de alte obieete. oglinzile revin la caracteristicile initiate. • Sistemul de antiorbire automat functlorieaza la parametrii normali numai atunei eand ruloul parasolar* allunetei este ridicat. La actlonarea ilurnlnarii interioare si la seleetarea treptei de mers inapoi. lumina farurilor din spate). niei oglinzile exterioare nu vor putea fi reglate in aceasta pozitle. [IJ lndicatie • Daca functla de antiorbire automata pentru oglinda interloara este dezactlvata.Luminile l?ivizibilitatea Valab!l pentr-u autovehiculeie: echipate ell oqli nzi exterioare ell reqlare autiorhire automata Reglarea automata a pozitiei antiorbire pentru oglinzile exteriioare Oglinzile exterioare se vor regia pe pozitia antiorbire irnpr euna cu oglinda interioara. _ ________________________ 1 .

Elementele de comanda seaunului pe inaltime Ridicarea scaunului pe j'naltime Traqeti maneta in sus in pozltia 0 => fig. .·dabilpentru autovehicule!e: cu scaune reqlabile manual Reglarea - pe direetie longitudinala Scaunu! poate fi reglot dup6 multiple directii. 81 Elemente de comanda pentru scaunul conduciitorului • pentru echlp ate eu scaune raqlsbile manual Reglarea Unele echipamente prezentate in imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale. CD CD iar seaunul se impinge pana se &ATENTIE! Reglarea pe directie longitudinalii se face nurnai cand autovehiculul stationeazii -pericol de accidentare! Fig. 81. Se trage maneta => fig.Scaunele Scaunele ~i compartimentele Reglareamarruala a scaunelor din fata Elemente de cornarrda neeesare scaunelor la reglarea de depozitare @ ® Reglarea suportului Reglarea Inclinarii lombar* => pagina 101 spatarulul a Vz. G) ® Reglareape directie lonqitudinala Reglareape lnaltirne a scaunelor Coborarea scaunului Treqe]i maneta in jos in pozitia 0. Se elibereaza maneta blocheaza. 81 in sus sl se deplaseaza seaunul in pozitia do rita.

82 Elemente de cornanda pentru seaunul pasagerului corsspunzator 8) => pagina 95. 81. Altfel este rnlcsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag . CD ® ® ® 8) Elementele de cornarrda Reglarea pe directie lonqitudinala Pre/ungirea pernei scaunu/ui Reglarea lnclinarii Reglarea suportului Reglarea lnclinarii spatarului scaunului 101 o Reglarea pe ina/time a scaunelor lombar* =:> pagina spatarutut a . fig. • Atentle Valabif pentru autovehicutele: echipate cu scaune sport reqlabile manual Elementele de comanda necesare la reglarea scaunelor (scaun sport) - Scounul poote fi reglot dup6 multiple direciii. a regia Fig. & ATENTIE! in timpul deplasiirii spiitarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate.Scaunele itare & ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! la reglarea scaunului in iniiltime! Prin regliiri necontrolate sau neatente se pot produce accidentari. pentru lnclinarea spiltarului. valeb!l pentru eutovehicule!e: echipate ell scaune reqlabile manual Reglarea spatarului scaunului Uisati Rasucltl liber spatarul rozeta scaunului (nu va rezernatl). astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator.peri col de ranire! _ dreapta Unele echipamente prezentate In imagine intra numai In dotarea anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optionale.

Ridicatitasta Reglarea scaunului pe inaltime Ridicarea Traqe]i 0 => pagina 96. fig. Seelibereazamaneta blocheaza. Scurtarea pernelor . fig. 82.i deplasa]i scaunul sub greutatea corpului. 82 in sus. . 82in sus si se deplassaza scaunulin pozitia dorita. Reglarea suprafetei de ~ezut a scaunului Traqeti maneta => pagina 96. scaunului => pagina 96.Scaunele imentele de d Valabilpentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqtahile manual Valabil pentru autovehicule!e: echipate cu sceune sport reqlabile manual Reglarea dlrec tle longitudinala pe . scaunelor scaunului scaunului pe j'naltime maneta in pozitia 0 (miscare de pomparel.Setrage maneta => pagina 96. _ . Traqeti maneta in pozitia 0in jos (rniscare de pomparel. _ &ATENTIE! Reglareape dlrectie lonqitudlnala se face numai cand autovehicululstationeazii -pericol de accidentare! _ Valabil pent-u autovehicule!e: echipate Valabif entru autovehicu!e!e: echipete cu scaune sport reqlabi!e p ell SC"lUI"lB sport reqlabile manuel Pernele scaunelor Prelungirea pernei .Rdicati asta t Coborarea - 0. CD CD CD iar scau nu I se impinge pana se &ATENTIE! • Reglarea pernei scaunului se face numai cand autovehiculul statloneaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea pernei scaunului! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.lmpingeti scaunul spre In fata In pozitia dorita. fig.lmpingeti scaunulTn spate in pozltia doritaa &ATENTIE! • Reglarea pe inaltime a scaunului se face numai cand autovehiculul stationeaza -pericol de accidentare! • Atentie la reglarea scaunului in inaltime! Prin reglari necontrolate sau neatente se pot produce accidentari.. fig. :. 82Tn sus .

82. pentru a regia corsspunzator Tnclinarea spatarului. Altfel este rnicsorata eficacitatea centurii de siquranta ~i a sistemului airbag .Scaunele Valabil pentru autovehicule!e: echipate ell SC03un8 sport reqlabile manual Reglarea spataru:lui scaunului l. Rasuciti rozeta => pagina 96. astfel incat partea de umar a centurii sa fie asezata corespunzator. ® & ATENTIE! in timpul deplasarii spatarele nu trebuie sa fie inclinate prea mult in spate.peri col de ranire! - . fig.asati liber spatarul scaunului (nu va rezernati).

Scaunele

Reglarea electrica a scaunelor din tala
afal 1pentru autovehicutefe: echipate ell scaune reptabi!e electric

Reglarea scaunelor Logica de utilizate a comutatoarelor corespunde
Fig. 84 Scaun fata: Comutator pentru reglarea scaunelor

constructiei $i tunctiei scaunului.

Comutatoarele pentru reglarea pernei §i spatarului scaunelor corespund, din punct de vedere al arnplasarii. designului §i functiei, constructiei scaunului. Scaunele vor putea fi reg late conform acestei dispuneri a comutatoarelor, prin apasarea acestora.
Fig. 83 Scaun fatii: Elemente de comandii pentru reglare

Scaun

spre fata

/ spre spate

-

Apasati comutatorul eN:oo::> fig. 83in fata, respectiv in spate CD:oo::> fig. 84:00::>

&.

Scaun in sus / in jos

-

Traqeti, respectiv apasa]i intrerupatorul jos=>&.
a pernei

® in sus sau in
in sus / in jos

Partea din fata

-

Apasati com utatoru 1

® in

scaunului

sus, respectiv in jos

® => &.~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful