Sunteți pe pagina 1din 10

m 

   


   !" 
  !!! #
$ # % &
"' #  &
(' " ! 
)* "   


°  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


' "  !
* 
  
  + 
$ # 
!! 
 ,**!
 # 
-  !!
-! 
  
!   
! 
!  !#"
*  
 !
 & #
A început să cânte la vioară la vârsta de 4 ani. La
numai 5 ani, Enescu va compune prima sa lucrare
muzicală, ƏPământ RomânescƐ, operă de douăsprezece
măsuri pentru pian şi vioară. Îndemnat de profesorul
Caudella, George Enescu pleacă la Viena unde studiază
vioara. Se integrează rapid în viaţa muzicală a Vienei,
concertele sale entuziasmând presa vremii şi publicul,
deşi avea doar 12 ani. După absolvirea Conservatorului
din Viena, cu medalia de argint, îşi continuă studiile la
Conservatorul din Paris.
În februarie 1898, George
Enescu îşi face debutul în
calitate de compozitor în
cadrul Concertelor Colonne
din Paris, cu Suita simfonică
ƏPoema RomânăƐ.
În acelaşi an, începe să
dirijeze concerte în Bucureşti
şi să dea recitaluri de vioară.
Admirat de Regina Elisabeta
a României, era deseori
invitat să execute piese
pentru vioară în Castelul
Peleş din Sinaia.
hrmează o activitate
muzicală din ce în ce
mai intensă, George
Enescu devenind tot
mai cunoscut pe
plan mondial, atât
ca interpret, cât şi
compozitor.
Lucrările sale sunt
ascultate la New
York, Londra, Paris,
Berlin şi în alte mari
capitale ale lumii.
Printre lucrările mai de
seamă ale lui George Enescu
se numără:
ß ƏPoema românăƐ
ß ƏRapsodia română 1Ɛ
ß ƏRapsodia română 2Ɛ
ß Suite pentru orchestră
(ƏImpresii din copilărieƐ)
ß Simfonii
ß Opera ƏOedipƐ
ß Sonate
ß Lucrări pentru formaţii de
cameră
* '" 
(

./0 1' " 

* '" *!m
George Enescu,
compozitor, violonist,
pianist, dirijor şi
profesor, unul dintre cei
mai importanţi muzicieni
de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi din prima
jumătate a secolului al
XX-lea, s-a stins din viaţă
în anul 1955, la Paris
unde este şi ´ La mine n-au existat niciodată
înmormântat. graniţe între viaţă şi muzică. A
Enescu a ridicat muzica trăi , a gândi, a respira, totul am
profesională românească exprimat prin muzică . ´
la nivelul valorilor muzicii ( G. Enescu )
universale.
Bibliografie: Material realizat de
ß wikipedia.org înv.
Plosca Florica,
ß clopotel.ro Şcoala ƏDariu PopƐ,
ß ici.ro Satu Mare