P. 1
Executarea Silita

Executarea Silita

|Views: 428|Likes:
Published by fercristop1985

More info:

Published by: fercristop1985 on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

Curs 11 Modalitati de executare silita Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile

apartinand debitorului. Executarea silita asupra veniturilor poarta numele de poprire. Aceasta are ca obiectiv veniturile si disponibilitatile banesti in lei ori in valuta, detinute ori datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane ori pe care acestia le vor datora in temeiul unor raporturi juridice exeistente.Poprirea are obiect asupra veniturilor , ea reprezinta o modalitate de executare directa a debitorului, deoarece veniturile acestuia acopera direct creantele. Legiuitorul a reglementat o seama de masuri de protectie in favoarea debitorului persoana fizica. In materia venirueilor o astfel de masura de protectie este trimiterea pe care Codul de Procedura Fiscala o face atunci cand se refera la veniturile in salarii realizate ce angajat, veniturile din pensii, indemnizatii, ajutoare cu destinatie speciala, aceste venturi pot fi puse sub urmarire silita in conditiile prevazute de art. 409 Cod Procedura Civila. Acest text statueaza ca retinele pot fi facute in valoarea ao cincime din veniturile lunare anterioar enuntate, iar daca sunt mai multe retineri acestea nu trebuie sa depaseasca o jumatate din totalul veniturilor Procedura de infiintare a popririi -pentru aceasta creditorul fiscal va trimite o adresa catre angajator, ori bancacatre cel care datoreaza sau deine sume de bani pentru debitor, prin aceasata adresa trimisa cu scrisoare recomandata si dovada de primire, I se cere tertului poprit sa infiinteze poprirea si sa faca retinerile si viramentele curente. In procesul popririi apare o terta persoana, cel care detine sume de bani ori cel care datoreaza sume de bani , angajatorul, aceasata terta persoana poarta numele de tert poprit. Exista mai multe raporturi juridice: - un raport initial de drept fisacla intre contribuabil si titularul uni buget public. - un raport intre debitor si angajator, care poate fi de munca sau serviciu - un raport poprire care se naste intre creditorul fiscal si tertul poprit(cel care datoreaza sume debitorului) Poprirea se considera infiintata la data la care tertul poprit comunica organului fiscal ca datoreaza sume debitorului si ca a infiintat poprirea sau la exirarea termenului de 5 zile de la conumicare in care acesta trebuie sa raspunda. O alta norma de drept public construita pentru protectia debitorului (titlu de buget public public) – are la dispozitie 5 zile. Efectele infiintarii popririi -tertul poprit este obligat ca de indata sa indisponibilizeze sumele datorate sau detinute pentru debitor adica sa nu mai fac alte operatiuni asupra lor si sa efectueze viramentele cuvenite in favoarea creditorului. In situatia in care tertul poprit refuza infiintarea popririi ori invoca diverse neregularitati organul de execuatre fiscala, cel care reprezinta creditorul fiscal are la dispozitie o actiune la instanta in raza careia se afla sediul tertului poprit. Instanta va putea sa mentina poprirea sa o desfiinteaza, aceasta ca urmare a aprecierii probelor depuse de catre parti. Daca instanta admite actiunea, hotararea acesteia are caracter de titlu executoriu si pe baza ei se poate trece la executarea silita a tertului poprit, tertul poprit se va aduga deitorului. Daca pe parcursul executarii silite prin poprire debitorul face plata integrala a popritului atunci aceasta inceteaza , ridicandu-se starea de indisponibilitazare asupra veniturilor sau disponibilitatilor banesti. Alaturi de venituri, obiect al executarii silite il formeaza si bunurile debitorului, si-n ipoteza bunurilor exista categoria de bunuri urmaribile, aceasta inseamna ca nu orice bun al unui debitor poate face obiect al executarii silite, exista o categorie de bunuri exceptate de la executarea silita ca masura de protectie a debitorului persoana fizica. 21

executorul fiscal este obligat sa aplice sigiliul asupra acestora. seminte . iar daca debitorulu se ocupa exclusiv cu agricultura .precizari facute de catre debitor cu privire la existenta unui drept de gaj asupra bunurilor mobile instituite in favoarea unui alt creditor . orei . 22 . precum si locul de depozitare ale acestora . ori alta persoana care au fost de fata la instituirea sechestrului le au cu privire la acesta . Aceste bunuri sunt: .Cele necesare persoanelor cu handicap (carutul)sau cele utilizate pentru ingrijirea persoanelor bolnave (medicamente) Codul de procedura fiscala lasa deschisa aceasta lista a bunurilor mobile excluse executarii silite permitand sa se adauge la ea si alte categorii de bunuri prin dispozitie legala. ori sunt increditate unui tert si exista pericolul de substituire a lor.Instituirea schestrului asupra acestor bunuri. . Cu privire la executarea silita asupra bunurilor mobile apartinand debitorului trebuie retinut ca sunt execptate de la executarea silita in cazul debitorului persoana fizica intru.descrierea bunurilor mobile sechestrate cu indicarea valorii estimate a acestora .denumirea organului de executare . in custodie bunuirle mobile. .temeiul legal al executarii silite .inclusiv cele ale agricultorilor (unelte. creditorului ori altei pesoane desemnate de executorul fiscal.indicarea datei. impiedica debitorul sa mai poata dispune de ele pana la incheierea procedurii de executare silita. cand s-a facut sechestrul .datele de identificare ale debitorului si ale persoanelor care sunt de fata la instituirea sechestrului . de transformare a lor in bani si abia apoi . sapunul) sau cosmetice ale debitorului si familiei sale precum si obiecte de cult religios . . ele trebuie mai intai sa fie supuse unui proces de valorificare.Combustibilii necesari debitorului si familiei sale pentru incalzirea si prepararea hranei. ale executorului fiscal cu indicarea numarului legitimatiei si ale delegatiei acestuia . ori de degradare.bunuri mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la foprmarea profesionala precum si bunurile mobile necesare exercitarii profesiei ori a altei ocupatii cu caracter permanent . combustibil socotit pentru 3 luni de iarna. Bunurile mobile supuse secehstrului pot fi lasate in pastrare debitorului.obseravtii. obiectii pe care debitorul.suma pentru care se incepe executarea silita.numarul dosarului de executare silita. Bunurile mobile urmaribile sunt mai intai indisponibilizate prin masura sechestrului . alimentele strict necesare pana la urmatoarea recolta.Bunurile asigura o executare indirecta a creantei fiscale.persoanele si datele de identificare ale acestora carora li se lasa in pastrare.bunuri mobile de uz personal (deodorantul. data si nr de inregistrare a somatiei .cat sunt necesare vietii si muncii debitorului si familiei acsetuia. ingresaminte) .titlul executarii in baza caruia se face executarea silita .locului.semnaturile executorului fiscal si a persoanelor care au fost de fata la executarea silita(refuzul vreunui de a semna trebuie sa fie mentionat de catre organul de executare in procesul verbarl de sechestru) -exemplare din acest document vor pastra organele de executare si cate unul va fi trimis ebitorului si custodelui celui care ia in pastare bunurile sechestrate. . Sechestrul presupune intocmirea unui document numit proces verbal de sechestru care va cuprinde urmatoarele: .alimente necesare dibitorului si familiei sale pe perioada a 2 luni. din sumele obtinute va fi satisfacuta creanta fiscala .datele de identificare a agentilor de executare. Atunci cand bunurile sunt lasate spre pastrare . creanta principala si cea accesorie.

Persoana care primeste spre pastrae bunurile sechestrate va semna procesul verbal de secestru.debitorul va trebui sa prezinte in forma scrisa organului e executare silita propunerea de executare si conditiile oferite de catre acesta.a bunurilor indisponibilizate. tinand seama de volumul acesteia. crditorul fiscal va putea valorifica bunurile sechestrate.Deci este situatia in care creditorului fiscal i se ofera o solutie de valorificare de catre insusi debitorul. titluri de valoare. In cazul in care custodele este o alta pesoana decat debitrul sau crditorul. Codul de procedura fiscala stabileste ca modalitatii de valorificare a bunurilor: intelegerea partilor vanzarea bunurilor in regim de consignatie vanzarea directa vanzarea la licitatie alaturi de acestea codul de procedura fiscala permite si alte modalitati de valorificare precum –societatea imobiliara(pentru imobile) agentul specializat 1. poate fi utilizata in anumite ipostaze si anume: a) bunurile indisponibilizate sunt perisabile exista o urgenta a valorificarii lor impusa de pericolul degradarii fizice. dupa inceperea excutarii silite a acestora daca debitorul nu-si achita in termen de 15 zile creanata. sechestrete sau savarsit fapte care constituie infractiuni va trebui sa consemneze acest lucru in procesul verbal de sechestru si sa anunte .realizata de debitorul insusi cu acordul organului de executare silita astfel incat sa se asigure o realizare corespunzatoare a creantei fiscale. b) imainte de inceperea procedurii de valorificare prin liciatie. remuneratia este avansata de catre organul de executare. In cazul in care organul de executare silita constata ca in legatura cu bunurile mobile supuse executarii silite si indisponibilizate . care vor servi la acoperirea creantelor principale si accesorii si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu executarea silita a acestora. . 3. Organul de executare silita analizeaza oferta adusa de debitor si trebuie sa comunice de urgenta daca o accepta sau nu. oprindu-si pentru aceasta un comision. debitrul identifica un potential cumparator al bunurilor si transmiite. sa sesizeze de indata organele de cercetare penala competente. Curs 12 Valorificarea bunurilor in executarea silita fiscala -dupa sechestrea bunurilor. banca). bijuterii. Bunurile sunt indisponibilizate pana la data valorificarii acestora si transformarii lor in bani. pietre pretioase. Creditorul fiscal face aple la un vanzator specializat care v-a efectua vanzarea bunurilor pe seama organului de executare. Vanzarea directa. daca este ecceptata se transmite contul unde se va face viramentul. comunica organului de executare datele de identificare ale cumparatorului si oferta facuta de acesta. acestea trebuie ridicate de catre organul de executare silita si depuse spre pastrare unui agent specializat (ex. 2 Valorificarea prin consignatia –valabila pentru bunurile mobile. daca recupereaza integral creanta fiscala 23 .Atunci cand bunurile mobile indisponibilizate sunt reprezentate de sume de bani.Valorificarea prin intelegerea partilor. acesta are dreptul la plata unei remuneratii pentru actvitatea sa. Cuantumul acesteia se inscrie in cheltuielile de excutare silita si trebuie in final sa fie recuperate de la debitor. Pretul oferit de cumparator ca sa fie acceptat trebuie sa fie cel putin egal cu pretul de evaluare a bunului.

care asigura transparenta procesului de valorificare si in acelasi timp manifestarea concurentei loiale. urmand a face dovada licitatia propriu-zisa trebuie sa se desfasoare la data. a administratorului sechestrului. 4. daca nu efectueaza plata. pentru organizarea licitatiei se formeaza o comisie alcatuita din 3 persoane (comisie desemnata de organul de executare silita) comisia de licitatie verifica documentatia si ofertele depuse si tot ea este cea care stabileste castigatorul licitatiei(adjudecatar) Comisia de licitatie intocmeste procesul verbal privind desfasurarea licitatiei. Anuntul privind licitatia trebuie sa cuprinda: nr dosarului de executare silita bunurile oferite spre vanzare (cu descriere sumara) pretul de evaluare. a custodelui. a acelora in depozitul carora se afla bunu(l)rile ce urmeaza a se valorifica. daca bunul. Dupa incheierea licitatiei castigatorul are obligatia sa depuna pretul din oferta castigatoare diminuat cu taxa de participare. La valorificarea prin licitatie a bunurilor imobilr organul de executare silita trebuie sa incheie in maxim 5 zile de la data platii pretului un proces verbal de adjudecare in continutul acestuia vor incluse: nr dosar de execurae silita nr si data procesului verbal de licitatie. elemente de identificare a castigatorului licitatiei pretul de adjudecare modalitatea de incasare mentiunea ca acest proces verbal inseamna titlul de proprietate si ca pe baza lui se poate face inscrierea in cartea funciara 24 . nu mai mic insa de pretul de pornire a licitatiei. locul mentiunea obligatiei pentru ofertanti de a depune o taxa de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei mentiunea ca pot participa la licitatie numai persoanele care nu au obligatii fiscale restante. ori de pornire a licitatiei pentru fiecare bun in parte data. modalitatea de baza in vanzarea bunurilor aflate in proces de executare silita este aceea prin –licitatie publica. -publicitatea licitatiei trebuie sa se faca de catre organul de executare silita cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea acesteia. al Romaniei partea a IV-a si prin orice alta modalitate de publicitate. o a treia. pe pagina de internet. in M. in cuprinsul acestuai trebuie inscris: nr dosar de executare silita date de identificare ale castigatorului licitatiei pretul adjudecarii participantii la licitatie si ofertele acestora mentiuni generale. este la prima licitatie pretul de evaluare. bunurile nu pot fi valorificate la prima licitatie. se va organiza cu respectarea aceeasi proceduri o a doua licitatie. locul stabilite in anuntul publicitar pretul de pornire. -anuntul licitatiei se afiseaza la sediul organului de executare. pretul de pornire la a 2-a licitatie este cel de evaluare diminuat cu 25% la a treia licitatie pretul de pornire este cel de evaluare diminuat cu 50% adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare pret. pe imobilul supus valorificaii. in termen de 5 zile de la data adjudecarii. ora.c) dupa incheierea procedurii de licitatie care nu s-a finalizat cu vanzarea bunurilor. ora. organul de executare are obligatia ca in 10 zile sa organizeze o noua licitatie pe cheltuiala castigatorului primei licitatii. prin publicarea intr-un cotidian de larga circulatie. la sediul primariei in raza careia se situeaza bunul care urmeaza sa fie valorificat. -anuntul cu privire la data.O. ora si locul licitatiei trebuie adus la cunostinta debitorului .

Dupa distribuire organul de executare va face un proces verbal in care va consemna participantii si ordinea de distribuire. pe care debitorul le datoreaza altor persoane 3. ORDINEA DE DISTRIBUIRE 1. taxe(creantele principale fiscale si accesoriile acestora) 4. Daca sunt acceptate astfel de oferte organul de executare va proceda la stingerea raportului juridic fiscal prin preluarea bunurilor oferite de creditor (aceste bunuri intra in proprietate publica). se adauga creantei principale si celei accesorii si sunt avansate de catre organul de executare Recuperarea acestora are loc odata cu distribuirea sumelor rezultate din executarea silita. Cei nemultumiti pot contesta pe cale judecatoreasca modul. astfel de oferte facute in cursul executarii silite trebuie transmise unei comisii speciale constituita pe langa MFP. aceste cheltuieli sunt in sarcina debitorului fiscal. in acest interval organul de executare va putea relua oricand procedura de evaluare O modalitate speciala de stingere a raporului juridic fiscal pe bunurile debitorului este darea in plata -presupune oferirea in cursul executarii silite de catre debitor. -atunci cand executrea silita este prmita de un singur creditor.. chirii amenzi. legiuitorul prin Codul de procedura fiscala a instituit o ordine de distribuire care-s dovedeste utilitatea mai ales cand sumele obtinute nu acopera integral creantele. accesorii si cheltuielile de executare. in aceasta ipoteza sumele obtinute din valorificarea averii debitorului se elibereaza creditorului fiscal. costul cu depozitarea bunurilor. interval de timp in care toti creditorii care doresc sa participe la redistribuire trebuie sa-si depuna titlurile.creditorului a unor bunuri imobile care sa fie trecute in proprietatea publica a statului ori a unor colectivitati locale. creantele sociale asupra debitorului. sumele datorate furnizorilor pentru marfurile livrate ori serviciile prestate.in ipoteza in care sunt mai multi creditori sumele din valorificare se distribuie catre acestia.-daca bunurile supuse executarii silite nu au putut fi valorificate prin nici una din modalitatile legale acestea vor fi restituite debitorului mentinadu-se indisponibilizarea lor(sechestrul) pana la sfarsitul perioadei de prescriptie. licitatiei etc. iar sumele obtinute acopera integral creantele principale. Pentru distribuirea sumelor obtinute prin executarea silita. pentru a acoperii eventualele pagube aduse proprietatii publice 6. Executarea silita asura veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorului presupune efectuarea unor cheltuieli care sa acopere costul organului de executare. pensii. creante reprezentand impozite. alocatii etc. 25 . imprumuturile acordate de bancile comerciale. creditorul fiscal-. cheltuielile de executare silta 2. cu ar fi cele salariale. . Distribuirea nu poate fi facuta cu mai putin de 15 zile de la incheierea procesului de valorificar. imprumuturi acordate de catre stat 5. felul in care s-a facut redistribuirea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->