Comunicarea verbală şi nonverbală

...........................................................................5 2..........................3 COMUNICAREA VERBALĂ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Elementele de bază ale comunicării.........3 1.......2 Tipuri de comunicare nonverbala ..4 COMUNICAREA NONVERBALĂ..............1 Caracteristicile comunicării nonverbale...4 CAPITOLUL II.............................................................................3 CAPITOLUL I...........................4 2...............................................................................................................................................CUPRINS INTRODUCERE.............................6 COMUNICAREA VERBALA ŞI NONVERBALĂ 2 .....

limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. Comunicăm pentru a ne transmite ideiile. pentru a ne socializa. Nu se poate comunica tot şi orice. De altfel procesul de comunicare solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitant într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. a spune (p. limbajul figural – simbolic al muzicii.INTRODUCERE Din punct de vedere cronologic. a da de ştire. a informa. cinematografice. sculpturale. sentimentele . 3 . a înfiinţa. pentru a influenţa. CAPITOLUL I COMUNICAREA VERBALĂ Comunicarea verbală este supusă unor reguli sociale. reprezentată de paralimbaj. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale. părerile. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbala. limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii. emoţiile. coregrafice. comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”. prezentată în formă oral sau scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale. Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor picturale arhitecturale. Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. pentru a ne corela între noi rezultatele muncii. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. mişcările corpului şi folosirea spaţiului.205).

al spaţiului. transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul). numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj. care este o formă vocalaă de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. În urma unui studiu. modul de accentuare al cuvintelor. presupune un vorbitor şi un ascultător.Prin comunicare se operează schimburi de semnificaţii.1 Elementele de bază ale comunicării. CAPITOLUL II COMUNICAREA NONVERBALĂ Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. ritmul de vorbire. creând înţelesuri. Aceste semnale pot repeta. etc). al lucrurilor) şi al limbajului paraverbal. pauzele dintre cuvinte. dar care pot fi decodificate. al limbajelor neverbale (cu ajutorul limbajului corpului. Transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea. ticurile verbale. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii. Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. 4 . acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului. 1. al timpului. contrazice. înlocui. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor). Între cele douş puncte ale comunicşrii se aflşa mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal. un mijloc de comunicare cunoscut de amândoi şi nu în ultimul rând un lucru despre care se vorbeşte. respectiv comunicări sau mesaje. care nu sunt exprimate prin cuvinte.

În timpul unui discurs. 2. Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. fiind înţelese la fel în culturi diferite. pentru a ajuta la caştigarea încrederii publicului. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam. mimica nu trebuie să intre în contradicţie cu cele spuse. stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate.Mesajele comunicării nonverbale sunt transmise prin mimică. Abilitatea de comunicare nonverbala creste odată cu vârsta.1 Caracteristicile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală este neintenţionată. construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun . Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi. despre care am fi jenaţi sa discutam. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce sentimentul de nesiguranţă şi de ascundere a adevărului. ea fiind şi modalitatea prin care se păstrează legătura dintre vorbitor şi public. Privirea este un factor important al limbajului nonverbal. ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal. Anumite coduri non verbale sunt universale. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. Comunicarea nonverbala este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie sa învăţăm sa le folosim. cu experienţa Cei care comunica bine non verbal. privire. 5 . Tonul. gestică şi prin elementele de paralimbaj. Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feţei redau trăirile unei persoane.

ca de exemplu. altar. muzica. dans. Un alt tip de comunicare nonverbală este şi ceea ce se numeşte comunicarea nonverbala estetica (pictura. etc) Concluzie Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. auzului. etc) şi a simbolurilor specifice. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica şi comunica diferite emoţii artistice . cele legate de religie (cruce. care se bazează la mesajele recepţionate cu ajutorul simţurilor văzului. Comunicarea nonverbala bazată pe folosirea însemnelor (steaguri. imagine. uniforme. titulatura. icoane. decoraţiile. insigne.2. mirosului. tactil şi gustativ . etc) sau statut social (gradele la ofiţeri.2 Tipuri de comunicare nonverbala Există un tip de comunicare nonverbală numit sezonier. Pentru o comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale 6 .