Comunicarea verbală şi nonverbală

.........4 2.6 COMUNICAREA VERBALA ŞI NONVERBALĂ 2 ................................................................................1 Caracteristicile comunicării nonverbale.............................................................3 1...............................................................................................5 2..........................................................................................2 Tipuri de comunicare nonverbala ...............................................3 COMUNICAREA VERBALĂ..........................................4 COMUNICAREA NONVERBALĂ..........................................................................................................4 CAPITOLUL II.....................................................1 Elementele de bază ale comunicării..................CUPRINS INTRODUCERE........3 CAPITOLUL I.....................................................................................................................................

Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor picturale arhitecturale. pentru a ne corela între noi rezultatele muncii. emoţiile. sentimentele . comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii. a înfiinţa. pentru a ne socializa. pentru a influenţa.INTRODUCERE Din punct de vedere cronologic. a spune (p. a informa. 3 . prezentată în formă oral sau scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale. De altfel procesul de comunicare solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitant într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. părerile. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbala. mişcările corpului şi folosirea spaţiului. reprezentată de paralimbaj. limbajul figural – simbolic al muzicii. Comunicăm pentru a ne transmite ideiile.limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. sculpturale. a da de ştire. coregrafice. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”. Nu se poate comunica tot şi orice.205). cinematografice. CAPITOLUL I COMUNICAREA VERBALĂ Comunicarea verbală este supusă unor reguli sociale.

ticurile verbale. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor). Aceste semnale pot repeta. înlocui. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. care este o formă vocalaă de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. creând înţelesuri. acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală. numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj. al limbajelor neverbale (cu ajutorul limbajului corpului. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii. al spaţiului. ritmul de vorbire. contrazice. un mijloc de comunicare cunoscut de amândoi şi nu în ultimul rând un lucru despre care se vorbeşte. al timpului. 4 . dar care pot fi decodificate. Transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea. presupune un vorbitor şi un ascultător. al lucrurilor) şi al limbajului paraverbal. 1. pauzele dintre cuvinte. transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul).1 Elementele de bază ale comunicării. Între cele douş puncte ale comunicşrii se aflşa mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal.Prin comunicare se operează schimburi de semnificaţii. CAPITOLUL II COMUNICAREA NONVERBALĂ Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. etc). care nu sunt exprimate prin cuvinte. în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului. modul de accentuare al cuvintelor. În urma unui studiu. respectiv comunicări sau mesaje.

Comunicarea nonverbala este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie sa învăţăm sa le folosim. Privirea este un factor important al limbajului nonverbal. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. cu experienţa Cei care comunica bine non verbal. pentru a ajuta la caştigarea încrederii publicului. Abilitatea de comunicare nonverbala creste odată cu vârsta. despre care am fi jenaţi sa discutam. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce sentimentul de nesiguranţă şi de ascundere a adevărului. Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi. 2. gestică şi prin elementele de paralimbaj. Tonul. ea fiind şi modalitatea prin care se păstrează legătura dintre vorbitor şi public. Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal.1 Caracteristicile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală este neintenţionată. stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate.Mesajele comunicării nonverbale sunt transmise prin mimică. fiind înţelese la fel în culturi diferite. În timpul unui discurs. construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun . Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feţei redau trăirile unei persoane. ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. 5 . privire. Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam. Anumite coduri non verbale sunt universale. mimica nu trebuie să intre în contradicţie cu cele spuse.

icoane. uniforme. Comunicarea nonverbala bazată pe folosirea însemnelor (steaguri. tactil şi gustativ . cele legate de religie (cruce.2 Tipuri de comunicare nonverbala Există un tip de comunicare nonverbală numit sezonier. insigne. etc) şi a simbolurilor specifice. ca de exemplu. etc) Concluzie Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. mirosului. Un alt tip de comunicare nonverbală este şi ceea ce se numeşte comunicarea nonverbala estetica (pictura. auzului. dans. muzica. altar. imagine. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica şi comunica diferite emoţii artistice . etc) sau statut social (gradele la ofiţeri. Pentru o comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale 6 . decoraţiile. titulatura. care se bazează la mesajele recepţionate cu ajutorul simţurilor văzului.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful