Comunicarea verbală şi nonverbală

....................................................................................4 2..................................4 CAPITOLUL II.....................................................................................................................................................................................................................................................CUPRINS INTRODUCERE.............................................................................................................................3 COMUNICAREA VERBALĂ.............................................................................4 COMUNICAREA NONVERBALĂ.........................................1 Elementele de bază ale comunicării.......................2 Tipuri de comunicare nonverbala .................5 2................................6 COMUNICAREA VERBALA ŞI NONVERBALĂ 2 ..................1 Caracteristicile comunicării nonverbale.........................3 CAPITOLUL I........3 1..............

pentru a ne corela între noi rezultatele muncii. CAPITOLUL I COMUNICAREA VERBALĂ Comunicarea verbală este supusă unor reguli sociale. sentimentele .INTRODUCERE Din punct de vedere cronologic. Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. prezentată în formă oral sau scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale. Nu se poate comunica tot şi orice. Comunicăm pentru a ne transmite ideiile. limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii. a înfiinţa. a da de ştire. pentru a ne socializa. reprezentată de paralimbaj. Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor picturale arhitecturale. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale.205). părerile. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbala. emoţiile. sculpturale. 3 . pentru a influenţa. comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. limbajul figural – simbolic al muzicii. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. a spune (p. coregrafice.limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”. cinematografice. De altfel procesul de comunicare solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitant într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. a informa. mişcările corpului şi folosirea spaţiului.

contrazice. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului. pauzele dintre cuvinte. 4 . respectiv comunicări sau mesaje. 1. care nu sunt exprimate prin cuvinte. al limbajelor neverbale (cu ajutorul limbajului corpului. al timpului. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor). modul de accentuare al cuvintelor. Între cele douş puncte ale comunicşrii se aflşa mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal. Transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea. etc). acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală. ticurile verbale. transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul).1 Elementele de bază ale comunicării. care este o formă vocalaă de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj. al lucrurilor) şi al limbajului paraverbal. presupune un vorbitor şi un ascultător.Prin comunicare se operează schimburi de semnificaţii. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii. ritmul de vorbire. un mijloc de comunicare cunoscut de amândoi şi nu în ultimul rând un lucru despre care se vorbeşte. dar care pot fi decodificate. creând înţelesuri. În urma unui studiu. înlocui. Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. CAPITOLUL II COMUNICAREA NONVERBALĂ Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. al spaţiului. Aceste semnale pot repeta.

Anumite coduri non verbale sunt universale. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. ea fiind şi modalitatea prin care se păstrează legătura dintre vorbitor şi public. Privirea este un factor important al limbajului nonverbal. gestică şi prin elementele de paralimbaj. construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun . Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. În timpul unui discurs. Comunicarea nonverbala este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie sa învăţăm sa le folosim. Abilitatea de comunicare nonverbala creste odată cu vârsta.1 Caracteristicile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală este neintenţionată. Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal. 2. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce sentimentul de nesiguranţă şi de ascundere a adevărului. Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feţei redau trăirile unei persoane. cu experienţa Cei care comunica bine non verbal. privire. mimica nu trebuie să intre în contradicţie cu cele spuse. 5 . fiind înţelese la fel în culturi diferite. despre care am fi jenaţi sa discutam. stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate. Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi. Tonul. pentru a ajuta la caştigarea încrederii publicului.Mesajele comunicării nonverbale sunt transmise prin mimică.

care se bazează la mesajele recepţionate cu ajutorul simţurilor văzului. muzica. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica şi comunica diferite emoţii artistice . insigne. auzului. etc) şi a simbolurilor specifice. ca de exemplu. tactil şi gustativ . etc) Concluzie Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. altar. uniforme. imagine. etc) sau statut social (gradele la ofiţeri. mirosului. decoraţiile. cele legate de religie (cruce. dans. titulatura. Pentru o comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale 6 . icoane.2 Tipuri de comunicare nonverbala Există un tip de comunicare nonverbală numit sezonier. Un alt tip de comunicare nonverbală este şi ceea ce se numeşte comunicarea nonverbala estetica (pictura. Comunicarea nonverbala bazată pe folosirea însemnelor (steaguri.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful