Comunicarea verbală şi nonverbală

..........................................................................2 Tipuri de comunicare nonverbala ...CUPRINS INTRODUCERE.......................................................1 Caracteristicile comunicării nonverbale............................................3 COMUNICAREA VERBALĂ...........................................................................................................6 COMUNICAREA VERBALA ŞI NONVERBALĂ 2 ...4 CAPITOLUL II.........................................................................................4 2..3 1...................................................................................................................................................................................................4 COMUNICAREA NONVERBALĂ.............3 CAPITOLUL I..............................5 2..........1 Elementele de bază ale comunicării......................................................................................................................

pentru a influenţa. a da de ştire.205). limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii. a înfiinţa. prezentată în formă oral sau scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale. coregrafice. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale.INTRODUCERE Din punct de vedere cronologic.limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. pentru a ne corela între noi rezultatele muncii. Comunicăm pentru a ne transmite ideiile. a informa. limbajul figural – simbolic al muzicii. comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. pentru a ne socializa. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. emoţiile. mişcările corpului şi folosirea spaţiului. cinematografice. părerile. Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”. sculpturale. Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. a spune (p. CAPITOLUL I COMUNICAREA VERBALĂ Comunicarea verbală este supusă unor reguli sociale. De altfel procesul de comunicare solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitant într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. Nu se poate comunica tot şi orice. Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor picturale arhitecturale. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbala. 3 . sentimentele . reprezentată de paralimbaj.

acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală. care este o formă vocalaă de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. pauzele dintre cuvinte. contrazice. etc). transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul). 1. În urma unui studiu. numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj. 4 . care nu sunt exprimate prin cuvinte. un mijloc de comunicare cunoscut de amândoi şi nu în ultimul rând un lucru despre care se vorbeşte. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului. în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. ticurile verbale.1 Elementele de bază ale comunicării.Prin comunicare se operează schimburi de semnificaţii. al lucrurilor) şi al limbajului paraverbal. CAPITOLUL II COMUNICAREA NONVERBALĂ Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. dar care pot fi decodificate. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Aceste semnale pot repeta. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii. Între cele douş puncte ale comunicşrii se aflşa mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal. Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. presupune un vorbitor şi un ascultător. al limbajelor neverbale (cu ajutorul limbajului corpului. al spaţiului. al timpului. modul de accentuare al cuvintelor. ritmul de vorbire. înlocui. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor). Transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea. creând înţelesuri. respectiv comunicări sau mesaje.

ea fiind şi modalitatea prin care se păstrează legătura dintre vorbitor şi public. mimica nu trebuie să intre în contradicţie cu cele spuse.Mesajele comunicării nonverbale sunt transmise prin mimică. Tonul. Abilitatea de comunicare nonverbala creste odată cu vârsta. Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. 5 . Privirea este un factor important al limbajului nonverbal. Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feţei redau trăirile unei persoane. pentru a ajuta la caştigarea încrederii publicului. cu experienţa Cei care comunica bine non verbal. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. 2. privire. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam. Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi. stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate. despre care am fi jenaţi sa discutam. Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal.1 Caracteristicile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală este neintenţionată. gestică şi prin elementele de paralimbaj. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce sentimentul de nesiguranţă şi de ascundere a adevărului. În timpul unui discurs. construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun . Comunicarea nonverbala este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie sa învăţăm sa le folosim. Anumite coduri non verbale sunt universale. fiind înţelese la fel în culturi diferite.

ca de exemplu. Comunicarea nonverbala bazată pe folosirea însemnelor (steaguri.2 Tipuri de comunicare nonverbala Există un tip de comunicare nonverbală numit sezonier. insigne. etc) şi a simbolurilor specifice. etc) sau statut social (gradele la ofiţeri. altar. muzica. Pentru o comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale 6 . Un alt tip de comunicare nonverbală este şi ceea ce se numeşte comunicarea nonverbala estetica (pictura. care se bazează la mesajele recepţionate cu ajutorul simţurilor văzului. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica şi comunica diferite emoţii artistice . dans. mirosului. decoraţiile. uniforme. imagine.2. cele legate de religie (cruce. etc) Concluzie Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. icoane. titulatura. auzului. tactil şi gustativ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful