Comunicarea verbală şi nonverbală

.......CUPRINS INTRODUCERE................................................................1 Elementele de bază ale comunicării....................................2 Tipuri de comunicare nonverbala .........4 2.....4 CAPITOLUL II....5 2..................4 COMUNICAREA NONVERBALĂ.................................................................................................................................................1 Caracteristicile comunicării nonverbale...............................6 COMUNICAREA VERBALA ŞI NONVERBALĂ 2 .........................................................3 CAPITOLUL I..............................................................................................................3 1........................................3 COMUNICAREA VERBALĂ.........................................................................................................................................................................................................................

emoţiile. 3 . Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. a înfiinţa. pentru a ne corela între noi rezultatele muncii. pentru a ne socializa. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. De altfel procesul de comunicare solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitant într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. părerile. cinematografice. pentru a influenţa. comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. reprezentată de paralimbaj. Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor picturale arhitecturale. CAPITOLUL I COMUNICAREA VERBALĂ Comunicarea verbală este supusă unor reguli sociale. Nu se poate comunica tot şi orice. a da de ştire. limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii. sentimentele . Comunicăm pentru a ne transmite ideiile.205). mişcările corpului şi folosirea spaţiului.INTRODUCERE Din punct de vedere cronologic. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale. Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”. a informa. a spune (p. limbajul figural – simbolic al muzicii. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbala.limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. prezentată în formă oral sau scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale. coregrafice. sculpturale.

un mijloc de comunicare cunoscut de amândoi şi nu în ultimul rând un lucru despre care se vorbeşte. contrazice. 4 .Prin comunicare se operează schimburi de semnificaţii. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii. modul de accentuare al cuvintelor. acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală. CAPITOLUL II COMUNICAREA NONVERBALĂ Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. respectiv comunicări sau mesaje. al spaţiului. în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. pauzele dintre cuvinte. Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. presupune un vorbitor şi un ascultător. creând înţelesuri. În urma unui studiu. etc). numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj.1 Elementele de bază ale comunicării. Aceste semnale pot repeta. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului. al timpului. dar care pot fi decodificate. ritmul de vorbire. înlocui. al lucrurilor) şi al limbajului paraverbal. care este o formă vocalaă de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. Transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea. Între cele douş puncte ale comunicşrii se aflşa mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal. care nu sunt exprimate prin cuvinte. transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul). al limbajelor neverbale (cu ajutorul limbajului corpului. ticurile verbale. 1. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor).

cu experienţa Cei care comunica bine non verbal. ea fiind şi modalitatea prin care se păstrează legătura dintre vorbitor şi public. Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi. Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce sentimentul de nesiguranţă şi de ascundere a adevărului. 2. Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feţei redau trăirile unei persoane. Privirea este un factor important al limbajului nonverbal. construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun . Comunicarea nonverbala este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie sa învăţăm sa le folosim. Abilitatea de comunicare nonverbala creste odată cu vârsta. Tonul.Mesajele comunicării nonverbale sunt transmise prin mimică. pentru a ajuta la caştigarea încrederii publicului. despre care am fi jenaţi sa discutam. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. fiind înţelese la fel în culturi diferite. 5 . stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate. privire. În timpul unui discurs.1 Caracteristicile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală este neintenţionată. gestică şi prin elementele de paralimbaj. ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam. Anumite coduri non verbale sunt universale. mimica nu trebuie să intre în contradicţie cu cele spuse.

2 Tipuri de comunicare nonverbala Există un tip de comunicare nonverbală numit sezonier. Comunicarea nonverbala bazată pe folosirea însemnelor (steaguri. decoraţiile. muzica. mirosului. cele legate de religie (cruce. tactil şi gustativ . auzului. care se bazează la mesajele recepţionate cu ajutorul simţurilor văzului. etc) Concluzie Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. icoane. ca de exemplu. dans. titulatura. etc) şi a simbolurilor specifice. uniforme. Un alt tip de comunicare nonverbală este şi ceea ce se numeşte comunicarea nonverbala estetica (pictura. Pentru o comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale 6 .2. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica şi comunica diferite emoţii artistice . etc) sau statut social (gradele la ofiţeri. altar. insigne. imagine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful