Comunicarea verbală şi nonverbală

..........................................................................................................................3 CAPITOLUL I.......................3 1.....................................................4 CAPITOLUL II.......................CUPRINS INTRODUCERE......4 2........................................................................................4 COMUNICAREA NONVERBALĂ...................................................................6 COMUNICAREA VERBALA ŞI NONVERBALĂ 2 ..............................................................................1 Elementele de bază ale comunicării...............................................5 2........2 Tipuri de comunicare nonverbala ............................................................................................1 Caracteristicile comunicării nonverbale.......................................................................................................................3 COMUNICAREA VERBALĂ.................

prezentată în formă oral sau scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale. CAPITOLUL I COMUNICAREA VERBALĂ Comunicarea verbală este supusă unor reguli sociale.INTRODUCERE Din punct de vedere cronologic. cinematografice. a înfiinţa. a spune (p. De altfel procesul de comunicare solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o situaţie şi coordonatele ei în mod concomitant într-o succesiune temporală care-şi permite înţelegerea. limbajul simbolic abstract al matematicii şi logicii. pentru a influenţa. Comunicăm pentru a ne transmite ideiile. emoţiile. reprezentată de paralimbaj. sentimentele . mişcările corpului şi folosirea spaţiului. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. 3 . coregrafice. pentru a ne socializa. pentru a ne corela între noi rezultatele muncii. comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale.limbajele ştiinţei şi limbajele de programare. limbajul figural – simbolic al muzicii. a da de ştire. Cuvântul de origine latină “comunicare” înseamnă “ face comun”.205). părerile. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbala. Nu se poate comunica tot şi orice. Prin medierea vieţii sociale s-au desprins şi alte tipuri de instrumente de comunicare: limbajul imagistic al artelor picturale arhitecturale. Dicţionarul explicativ al limbii române oferă urmatoarea definiţie: a comunica=a face cunoscut. sculpturale. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale. a informa.

acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală. creând înţelesuri. al lucrurilor) şi al limbajului paraverbal. al limbajelor neverbale (cu ajutorul limbajului corpului.Prin comunicare se operează schimburi de semnificaţii. presupune un vorbitor şi un ascultător. un mijloc de comunicare cunoscut de amândoi şi nu în ultimul rând un lucru despre care se vorbeşte. în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. contrazice. CAPITOLUL II COMUNICAREA NONVERBALĂ Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului. modul de accentuare al cuvintelor. dar care pot fi decodificate. ticurile verbale. 1. Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor). completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Între transmiţător şi receptor se realizează astfel schimb de informaţii. respectiv comunicări sau mesaje. înlocui. Între cele douş puncte ale comunicşrii se aflşa mesajul (informaţia) care se codifică într-un semnal. ritmul de vorbire. care este o formă vocalaă de limbaj neverbal (de exemplu tonalitatea şi inflexiunile vocii. care nu sunt exprimate prin cuvinte. pauzele dintre cuvinte. Transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea.1 Elementele de bază ale comunicării. În urma unui studiu. transmite mesajul) şi receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul). al timpului. numit şi “drumul” ipotetic sau “calea” urmată de mesaj. al spaţiului. etc). 4 . Aceste semnale pot repeta.

2. ea fiind şi modalitatea prin care se păstrează legătura dintre vorbitor şi public. Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal. gestică şi prin elementele de paralimbaj. Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. Comunicarea nonverbala este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie sa învăţăm sa le folosim. pentru a ajuta la caştigarea încrederii publicului. Anumite coduri non verbale sunt universale. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam. mimica nu trebuie să intre în contradicţie cu cele spuse. privire. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce sentimentul de nesiguranţă şi de ascundere a adevărului. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. 5 . construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun . În timpul unui discurs. Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi.1 Caracteristicile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală este neintenţionată. Abilitatea de comunicare nonverbala creste odată cu vârsta. Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feţei redau trăirile unei persoane. stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate.Mesajele comunicării nonverbale sunt transmise prin mimică. ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. Privirea este un factor important al limbajului nonverbal. fiind înţelese la fel în culturi diferite. despre care am fi jenaţi sa discutam. cu experienţa Cei care comunica bine non verbal. Tonul.

cele legate de religie (cruce. insigne. icoane. care se bazează la mesajele recepţionate cu ajutorul simţurilor văzului. etc) sau statut social (gradele la ofiţeri. decoraţiile. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica şi comunica diferite emoţii artistice . tactil şi gustativ .2 Tipuri de comunicare nonverbala Există un tip de comunicare nonverbală numit sezonier. uniforme. altar. ca de exemplu.2. Un alt tip de comunicare nonverbală este şi ceea ce se numeşte comunicarea nonverbala estetica (pictura. etc) Concluzie Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. titulatura. muzica. Pentru o comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mijloace de comunicare verbale cât şi nonverbale 6 . auzului. Comunicarea nonverbala bazată pe folosirea însemnelor (steaguri. etc) şi a simbolurilor specifice. imagine. dans. mirosului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful