Sunteți pe pagina 1din 32

INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN an 1 sem 2

1. Care sunt izvoarele primare(principale) ale dreptului comunitar ?


a. tratatele constitutive si cele care le-au modificat;
b. tratatele bilaterale dintre statele membre;
c. tratatele UE cu alte tari terte.
RASPUNS: A

2. Sub ce denumire mai este cunoscut in limbajul curent Dreptul Uniunii Europene?
a. drepturile si libertatile fundamentale;
b. acquis-ul comunitar;
c. drepturile fundamentale ale omului.
RASPUNS: B

3. Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept ?


a. obligatoriu pentru toate statele membre;
b. se adreseaza numai anumitor state;
c. este lasat la aprecierea Curtii Europene de Justitie.
RASPUNS: A

4. Care este scopul unei directive ?


a. implementarea directiilor stabilite in consens;
b. directionarea normelor de drept comunitar;
c. armonizarea colaborarii dintre sistemul juridic comunitar si cel national.
RASPUNS: C

5. Ce caracter are regulamentul fata de statele membre?


a. partial;
b. obligatoriu;
c. limitat;
RASPUNS: B

6. Care sunt izvoarele derivate de drept comunitar ?


a. luarile de pozitie din sesiunile Parlamentului European;
b. declaratiile si tratatele interstatale;
c. regulamentul, directiva, decizia, recomandarile.
RASPUNS: C

7. Care este regula in ceea ce priveste adresabilitatea unui directive ?


a. tuturor statelor membre;
b. numai anumitor state membre;
c. acelora care o accepta.
RASPUNS: B

8. Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene ?

1
a. o specie suigeneris a dreptului in general;
b. o ramura de drept international;
c. un summum de drepturi ale statelor membre.

RASPUNS: A

9. În cadrul izvoarelor dreptului comunitar, decizia, pentru cine este un act obligatoriu
a. Pentru toate statele membre;
b. Pentru statele destinatare;
c. Pentru statele care o accepta.
RASPUNS: B

10. Care este rolul recomandarilor si avizelor


a. de a stabili prioritatea adoptarii legilor;
b. de a interzice adoptarea unor legi neconstitutionale;
c. de a orienta comportamentul si legislatia statelor
RASPUNS: C

11. Pentru ce motiv intervin Conventiile comunitare?


a. inlocuirea tratatelor constitutive;
b. a completa tratatele deja existente;
c. a desfiinta un tratat deja existent.
RASPUNS: B

12. Ce au la baza izvoarele de drept comunitar?


a. izvoare primare de drept comunitar;
b. izvoare colaterale de drept comunitar;
c. izvoare adiacente ale dreptului comunitar.
RASPUNS: A

13. În structura izvoarelor de drept comunitar, ce fel de izvoare ocupa un loc important?
a. Izvoarele cutumiare de drept comunitar;
b. Izvoarele constitutionale de drept comunitar;
c. Izvoarele derivate de drept comunitar.
RASPUNS: C

14. Dintre izvoarele de drept comunitar nescrise,cine ocupa cel mai important loc?
a. declaratiile sefilor statelor membre in Parlamentul European;
b. obiectiile prim-ministrilor la summit-urile europene;
c. jurisprudenta Curtii de Justitie Europene.
RASPUNS: C

15. Ordinea juridica comunitara a fost definita de:


a. Curtea Drepturilor Omului
b. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene
c. Curtea Suprema de Justitie

2
RASPUNS: B

16. Care pilon al U.E ii apartine in exclusivitate Consiliului:


a. pilonul III
b. pilonul I
c. pilonul II
RASPUNS: C

17. În care dintre piloni Comisia Europeana, Consiliul Uniunii European si Parlamentul
European se implica toate in luarea deciziilor:
a. Pilonul I
b. Pilonul II
c. Pilonul III

RASPUNS: A
18. Carta Drepturilor Fundamentale a U.E a fost proclamata in:
a. La Nice decembrie 2000
b. Viena in aprilie 2006
c. Lisabona in 2007
RASPUNS: A

19. Unde este situata Curtea Europeana a drepturilor Omului?


a. Haga
b. Strasbourg
c. Luxemburg
RASPUNS: B

20. În procesul decizional al institutiilor europene care dintre actele adoptate sunt
aplicabile obligatoriu pentru statele membre?
a. Recomandarile si avizele
b. Directiva
c. Actele atipice comunitare
RASPUNS: B

21. Aplicarea regulamentului are caracter:


a. Obligatoriu pentru toate statele membre
b. Aplicarea lui este facultativa pentru statele uniunii
c. Obligatoriu pentru o parte din statele membre
RASPUNS: A

22. Care din urmatoarele caracteristici nu apartine directivei?


a. Are efect asupra tuturor statelor membre
b. Reprezinta un sistem de legiferare indirect
c. Stabileste formele si metodele prin care se atinge rezultatul
RASPUNS: C

3
23. Caracteristica deciziei ca act european emis este:
a. Are efect indirect in ceea ce il priveste pe destinatar.
b. Este obligatoriu in toate elementele sale dar numai pentru destinatarul sau.
c. Nu este un act administrativ individual.
RASPUNS: B

24. CEDO este adoptata in cadrul si sub egida Consiliului Europei la:
a. Maastricht 992
b. Roma 4 noiembrie 950
c. Nice 7 decembrie 2000
RASPUNS: B

25. Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 va intra in vigoare:


a. În anul 2010
b. În anul 2012
c. După ratificarea sa de toate statele membre
RASPUNS: C

26. Care din următoarele acte se afla in vârful ierarhiei actelor comunitare
a. Regulamentele si directivele
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si a Otelului; Tratatul
instituind Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa
RASPUNS: B
27. Ordinea Juridica Europeana:
a. este o ordine juridica veche
b. este o ordine juridica autonoma fata de ordinea jurdica internationala
c. nu este integrata in sistemul national al statelor membre
RASPUNS: B

28. Al treilea pilon al Uniunii Europene priveste:


a. tratatele constitutive
b. colaborarea politiei si justitiei in materie penala
c. se refera doar la colaborarea sistemelor judiciare
RASPUNS: B

29. Directiva:
a. este obligatorie
b. este direct aplicabila ti creeaza drepturi si obligatii de care jurisdictiile nationale
trebuie sa tina seama
c. Nu este direct aplicabila
RASPUNS: A

30. Directiva:
a. este un act folosit la nivel comunitar pentru armonizarea sau coordonarea legislatiilor

4
nationale si care obliga orice stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie
atins;
b. are o forta normativa nelimitata.
c. este direct aplicabila
RASPUNS: A

31. O traspunspunere incorecta a directivei:


a. nu constituie o incalcare a obligatiilor comunitare;
b. este de natura sa angajeze raspunderea statului membru in fata Curtii de Justitie a
Comunitatilor Europene;
c. face ca persoana vatamata sa nu poata pretinde repararea prejudiciului suferit
RASPUNS: B

32. Caracterele fundamentale ale ordinii juridice comunitare sunt:


a. este o ordine juridica autonoma;
b. este o ordine juridica integrata in dreptul statelor membre;
c. este o ordine juridica dependenta
RASPUNS: A

33. Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?
a. drepturile civile, drepturile economice si respectiv drepturile politice si sociale,
b. dreptul fundamental la viata, dreptul la protejarea imaginii si la protectia datelor cu
caracter personal.
c. drepturile civile, drepturile penale si drepturile economice.
RASPUNS: A

34. Carta drepturilor fundamentale ale omului este :


a. un document obligatoriu pentru statele membre,
b. un document complet nou care a protejat drepturi ce nu se regăseau in nici un al tact
pana la acel moment,
c. o lege deja stabilita care aduna intr-un singur document drepturile dejarecunoscute in
alte acte.
RASPUNS: C

35. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana este comun cu cel de aderare
al:
a. Croatiei,
b. Lituaniei,
c. Bulgariei.
RASPUNS: C

36. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana a fost elaborat pe baza


acelorasi principii ca si:
a. Tratatul de la Lisabona;
b. Tratatul de aderare a celor zece state care au aderat la mai 2004;

5
c. Tratatul de aderare al Belgiei.
RASPUNS: B

37. Actul de aderare al României la Uniunea Europeana are:


a. un continut total diferit de cel al Protocolului de aderare;
b. un continut aproape identic cu cel al Protocolului de aderare;
c. un continut specific Romaniei
RASPUNS: B

38. Ce cuprinde Partea întâi a Protocolului de aderare al României la Uniunea Europeana


cuprinde:
a. Principiile;
b. Adaptarea Constitutiei;
c. Dispozitii introductive.
RASPUNS: A

39. De cine vor fi administrate Acordurile bilaterale privind pescuitul incheiate de


Romania inainte de aderare:
a. vor fi adminstrate de Uniune;
b. vor fi abrogate;
c. vor fi adminstrate in continuare de tara noastră.
RASPUNS: A

40. Dupa semnarea Tratatului de aderare si pana la momentul aderării efective a


României la U.E., aceasta a beneficiat de:
a. statutul de stat nemembru;
b. statutul de observator pasiv;
c. statutul de observator activ in cadrul institutiilor europene.
RASPUNS: C

41. La ce data a fost publicat Primul Raport de monitorizare al României de către


Comisia europeana in vederea aderării la U.E.:
a. 25 octombrie 2005;
b. 6 mai 2006;
c. 26 septembrie 2006.
RASPUNS: A

42. Unde a fost prezentat Raportul de monitorizare privind situatia pregatirii Romaniei si
Bulgariei pentru aderarea la U.E. :
a. Bruxelles- 6 mai 2006;
b. Strasbourg - 26 septembrie 2006;
c. Luxemburg - 20 ianuarie 2005.

RASPUNS: A

43. Raportul Comisiei europene prezentat la data de 26 septembrie 2006 cuprinde date

6
despre progresele făcute de România in:
a. economie si agricultura;
b. politica fiscala;
c. lupta împotriva coruptiei la nivel înalt si in domeniul justitiei.
RASPUNS: C

44. La ce data au ratificat Tratatul de aderare al României la UE Camerele reunite ale


Parlamentului:
a. 7 mai 2005;
b. 26 septembrie 2006;
c. 27 mai 2007.
RASPUNS: A

45. Prin ce lege au ratificat Tratatul de aderare, Camerele reunite ale Parlamentului
României:
a. Legea 57/2005;
b. Legea 25/2006;
c. Legea 69/2007.
RASPUNS: A

46. La ce data a depus România instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la


Uniunea Europeana :
a. 20 octombrie 2005;
b. 2 februarie 2007;
c. 27 mai 2005.
RASPUNS: C

47. Când a depus România instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea


Europeana:
a. inainte de Bulgaria;
b. dupa Bulgaria;
c. concomitent cu Bulgaria.
RASPUNS: C

48. Unde a avut loc, Ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare a Tratatului de


aderare al României la UE:
a. Paris;
b. Bruxelles;
c. Roma.
RASPUNS: C

49. Care este statul care a îndeplinit functnia de depozitar al Tratatului de aderare al
României la UE:
a. Italia;
b. Franta;
c. Germania.

7
RASPUNS: A

50. De la ce data România a devenit stat membru al Uniunii Europene:


a. ianuarie 2004;
b. ianuarie 2007;
c. ianuarie 2008.
RASPUNS: B

51. In contextul coordonării procesului de transpunere, Departamentul pentru Afaceri


Europene din cadrul Guvernului României va furniza informatii catre o institutie:
a. Consiliul European;
b. Comisia Europeana;
c. Ministerul Integrarii Europene.
RASPUNS: B

52. In anul 2006, a fost initiat un proces de evaluare a actelor normative, prin care au fost
preluate in dreptul intern prevederi a unor regulamente comunitare, de catre o institutie:
a. Ministerul Integrarii Europene;
b. Comisia Europeana;
c. Guvernul Romaniei.
RASPUNS: A

53. Departamentul pentru Afaceri Europene avizează, in mod obligatoriu un anumit tip de
acte:
a. actele normative comunitare;
b. proiectele de acte normative care urmaresc trraspunspunerea in legislatia nationala a
actelor normative comunitare;
c. regulamentele comunitare.
RASPUNS: B

54. Atunci cand Comisia apreciaza ca un stat membru nu si-a indeplinit una dintre
obligatii asumate prin tratat, aceasta emite un act:
a. un aviz motivat;
b. un regulament;
c. o hotarare.
RASPUNS: A

55. Care sunt mecanismele juridice de protectie a drepturilor cetatenilor europeni?


a. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea Europeana a
Drepturilor Omului;
b. Curtea de Conturi si Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
c. Judecatoria, Curtea de Apel si Curtea Europeana de Justitie.
RASPUNS: A

56. Unde isi are sediul Curtea Europeana de Justitie?

8
a. la Haga;
b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.
RASPUNS: C

57. Care sunt instantele de judecata la nivel unional?


a. Curtea de Conturi si Curtea de Apel;
b. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul Functiei
Publice;
c. Inalta Curte de Casatie si Justiti, Curtea de Conturi si Tribunalul de Prima Instanta.
RASPUNS: B

58. Din cati judecatori era compusa, initial, Curtea de Justitie Europeana?
a. 7 judecatori;
b. 9 judecatori;
c. judecatori.
RASPUNS: A

59. Cat dureaza mandatul judecatorilor Curtii de Justitie Europene?


a. 3 ani;
b. 4 ani;
c. 6 ani.
RASPUNS: C

60. La ce interval de timp sunt inlocuiti, partial, judecatorii Curtii Europene de Justitie?
a. la fiecare 6 ani;
b. la fiecare 3 ani;
c. anual.
RASPUNS: B

61. Cati judecatori si avocati generali numara, in prezent, Curtea Europeana de Justitie?
a. 27 de judecatori si 8 avocati generali;
b. 24 de judecatori si 8 avocati generali;
c. 27 de judecatori si 2 avocati generali.
RASPUNS: A

62. De cine sunt numiti judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana de
Justitie?
a. de Parlamentul European;
b. de Consiliul European;
c. de statele membre al Uniunii Europene.
RASPUNS: C

63. Cat dureaza mandatul presedintelui Curtii Europene de Justitie?


a. 6 ani;

9
b. 4 ani;
c. 3 ani.
RASPUNS: C

64. Cine poate ridica imunitatea judecatorilor Curtii Europene de Justitie?


a. Parlamentul European;
b. plenul Curtii Europene de Justitie;
c. Comisia Europeana.
RASPUNS: B

65. Care sunt modalitatile in care inceteaza, in mod individual, mandatul unui judecator
al Curtii Europene de Justitie?
a. prin reinnoire periodica, prin demisie sau in caz de deces;
b. numai prin demisie;
c. numai prin deces.
RASPUNS: A

66. Cat dureaza mandatul avocatilor generali din cadrul Curtii Europene de Justitie?
a. 4 ani;
b. 6 ani;
c. avocatii generali sunt numiti pentru o perioada nedeterminata.
RASPUNS: B

67. Care dintre membrii Curtii Europene de Justitie sunt specifici jurisdictiei europene?
a. judecatorii Curtii Europene de Justitie;
b. grefierii Curtii Europene de Justitie;
c. avocatii generali din cadrul Curtii Europene de Justitie.
RASPUNS: C
68. Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar?
a. 6 octombrie;
b. 9 mai;
c. ianuarie.
RASPUNS: A

69. Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea Europeana de Justitie?


a. Curtea Europeana de Justitie este competenta sa judece orice fel de cauze;
b. recursurile directe si trimiteri prejudiciare, care emana de la jurisdictiile statelor
membre;
c. Curtea de Justitie Europeana este doar un organ consultativ, nefiind competenta sa
judece nici un fel de cauze.
RASPUNS: B

70. Care sunt trasaturile procedurii de judecata in fata plenului Curtii Europene de Justitie
sau a „Camerelor” sale?
a. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a „Camerelor” sale este secreta;
b. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a „Camerelor” sale este contradictorie,

10
publica si mixta;
c. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a „Camerelor” sale comporta doar o
faza scrisa.
RASPUNS: B

71. Cum sunt adoptate deciziile Curtii Europene de Justitie?


a. cu majoritate de voturi;
b. in unanimitate;
c. fie cu majoritate de voturi, fie in unanimitate, in functie de gravitatea cauzei judecate.
RASPUNS: A

72. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?


a. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;
b. interpreteaza unitar Tratatele si actele comunitare pe calea recursului in interpretare;
c. Curtea Europeane de Justitie, fiind doar un organ consultativ, nu are nici o competenta.

RASPUNS: B

73. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?


a. controleaza legalitatea actiunilor sau omisiunilor statelor membre in raport cu
dispozitiile tratatelor, trraspunsand litigiile dintre acestea;
b. elaboreaza legi;
c. amandeaza tratate internationale.
RASPUNS: A

74. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?


a. vegheaza la corecta utilizare a bugetului Uniunii Europene;
b. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;
c. efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare, realizat, indeosebi, pe calea
recursului in anulare, a exceptiei de nelegalitate si a recursului in carenta.
RASPUNS: C

75. In ce scop a fost creat, in 1989, Tribunalul de Prima Instanta?


a. pentru a eficientiza activitatea Curtii Europene de Justitie;
b. pentru a supraveghea activitatea Curtii Europene de Justitie;
c. pentru a elabora legile care sa fie aplicate ulterior de Curtea Europeana de Justitie.
RASPUNS: A

76. Care este numarul judecatorilor care intra in componenta Tribunalului de Prima
Instanta?
a. 25;
b. 26;
c. 27.
RASPUNS: C

11
77. Unde isi are sediul Tribunalul de Prima Instanta?
a. la Berlin;
b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.
RASPUNS: C

78. Care este denumirea informala a Curtii Europene a Drepturilor Omului?


a. Curtea de la Haga;
b. Curtea de la Strasbourg;
c. Curtea de la Munchen.
RASPUNS: B

79. Cati judecatori are, in prezent, in componenta, Curtea Europeana a Drepturilor


Omului?
a. 27 de judecatori;
b. 35 de judecatori;
c. 43 de judecatori.
RASPUNS: C

80. De cine sunt alesi judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana a
Drepturilor Omului?
a. de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei;
b. de statele membre ale Uniunii Europene;
c. de Comisia Europeana.
RASPUNS: A

81. Cum isi desfasoara activitatea, in majoritatea cazurilor, Curtea Europeana a


Drepturilor Omului?
a. in camere compuse din 7 judecatori;
b. in camere compuse din 9 judecatori;
c. in camere compuse din judecatori.
RASPUNS: A

82. Din cati judecatori este compusa Marea Camera a Curtii Europene a Drepturilor
Omului, care functioneaza in cazuri exceptionale?
a. din 7 judecatori;
b. din 7 judecatori;
c. din 27 de judecatori.
RASPUNS: B

83. Cine poate sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului?


a. numai un particular care se considera victima unei violari a Conventiei Europene a
Drepturilor Omului;
b. numai o asociatie nationala care se ocupa de protectia drepturilor omului intr-un stat
membru al Uniunii Europene;
c. orice stat contractant (prin plangere statala) sau de orice particular care se considera

12
victima unei violari a Conventiei Europene a Drepturilor Omului ( prin plangere
individuala).

RASPUNS: C
84. Cum sunt luate deciziile de Curtea Europeana a Drepturilor Omului?
a. in unanimitate;
b. cu majoritatea voturilor judecatorilor care intra in componenta Curtii;
c. cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti la judecarea cauzei respective.
RASPUNS: C

85. Ce simbolizeaza, la modul ideal, cetatenia europeana?


a. comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor membre ale
Uniunii Europene;
b. cetatenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei;
c. cetatenia nationala la nivel european.
RASPUNS: A

86. De cine este reglementata cetatenia Europeana?


a. de dreptul national al statelor europene;
b. de dreptul national al statelor membre ale Uniunii Europene;
c. de dreptul Uniunii Europene.
RASPUNS: C

87. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?


a. dreptul la viata;
b. dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si la alegerile locale;
c. dreptul la greva.
RASPUNS: B

88. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?


a. dreptul de petitie in fata Parlamentului European;
b. dreptul de petitie in fata Comisiei Europene;
c. dreptul de petitie in fata Consiliului European.
RASPUNS: A

89. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?


a. dreptul de a se adresa Avocatului Poporului („Ombudsman“) pentru examinarea
cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare;
b. dreptul de a se adresa Avocatului General pentru examinarea cazurilor de administrare
defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare;
c. dreptul de a se adresa Procurorului General pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare.
RASPUNS: A

90. Cine se bucura de cetatenie europeana?


a. cetatenii statelor care fac parte din continentul Europa;

13
b. cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene;
c. cetatenii statelor care fac parte din Spatiul Schengen.
RASPUNS: B

91. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in


capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul la viata;
b. la dreptul la munca;
c. la dreptul la buna administrare.
RASPUNS: C

92. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in


capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul de acces la documente;
b. la dreptul la viata privata;
c. la dreptul de proprietate.
RASPUNS: A

93. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in


capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul de a participa la intruniri;
b. la dreptul la protectie diplomatica si consulara;
c. la dreptul la greva.
RASPUNS: B

94. Cine poate sesiza Ombudsmanul European?


a. numai Parlamentul sau Comisia Europeana;
b. Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
c. orice cetatean european si orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau cu sediul
social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene.
RASPUNS: C

95. Puterea legislativa a Parlamentului European se exercita in mod schematic, dupa


urmatoarele proceduri legislative:
a. consultarea;
b. consultarea, cooperarea, codecizia si avizul conform;
c. consultarea si codecizia;
RASPUNS: B

96. Dezbaterile, opiniile si rezolutiile Parlamentului se publica in:


a. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b. Monitorul Oficial al fiecarui sat membru;
c. Carta Uniunii Europene.
RASPUNS: A

14
97. Parlamentul European poate adopta o motiune de cenzura care duce la o actiune:
a. demiterea in bloc a Comisiei Europene;
b. demiterea unei parti a Comisiei Europene;
c. demiterea Curtii Europene de Justitie.
RASPUNS: A

98. Procedura de adoptare a deciziilor comunitare presupune o actiune:


a. avizul Parlamentului;
b. propunerea Comisiei, avizul Parlamentului si hotararea Consiliului U.E.;
c. hotararea Parlamentului.
RASPUNS: B

99. Comisia europeana, in functionarea sa are la baza un principiu:


a. principiul colegialitatii;
b. principiul egalitatii;
c. principiul subsidiaritatii;
RASPUNS: A

100. Uniunea Europeana se bazeaza pe un raspunsamblu de reguli juridice, a caror


respectare este obligatorie pentru o institutie:
a. institutiile comunitare;
b. persoanele juridice;
c. institutiile comunitare, statele membre si persoanele fizice.
RASPUNS: C

101. Care sunt atributiile Comisiei Europene:


a. de asistare;
b. de organ executiv al uniunii Europene;
c. de gardian al tratatelor, de organ executiv al uniunii Europene si de reprezentare.
RASPUNS: C

102. Care este rolul Consiliului European:


a. impulsiona politicile comunitare generale;
b. defini noile sectoare de activitate comunitara,
c. impulsiona politicile comunitare generale, coordona politicile comunitare, defini noile
sectoare de activitate comunitara si orienta constructia comunitara.
RASPUNS: A

103. De cine este reglementata organizarea si funcnionarea Consiliului Uniunii Europene:


a. decrete;
b. dispozitii ale tratatelor comunitare si dispozitii cuprinse in Regulamentul interior al
Consiliului;
c. legi;
RASPUNS: B

15
104. Care este rolul Curtii de Conturi Europene:
a. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene;
b. legalitatea operatiunilor bugetului comunitar;
c. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene, legalitatea operatiunilor bugetului
comunitar si corespondenta acestuia cu programul anual de gestionre a sa.
RASPUNS: C

105. Comunitatea Europeana are la baza tratatul:


a. Tratatul de la Nice - 200
b. Tratatul de la Amsterdam - 997
c. Tratatul de la Roma – 957
RASPUNS: C

106. Uniunea Europeana are la baza tratatul:


a. Tratatul de la Roma – 957
b. Tratatul de la Maastricht – 992
c. Tratatul de la Amsterdam.
RASPUNS: B

107. Cate titluri cuprinde Tratatul de la Maastricht?


a. 5
b. 8
c. 7

RASPUNS: C

108. Dintre urmatoarele organisme, care are personalitate juridica?


a. Consiliul European
b. Comunitatea Europeana
c. Uniunea Europeana
RASPUNS: B

109. Cati piloni are la baza U.E?


a. 2
b. 4
c. 3
RASPUNS: C

110. Prin adoptarea Tratatului de la Maastricht, tratatele constitutive au fost:


a. inlocuite
b. modificate
c. anulate
RASPUNS: B

16
111. Care sunt Comunitatile Europene?
a. CECO, CEEA(Euratom), CEE
b. ECSC, OEEC, OECD
c. WEU, ECD, EEC
RASPUNS: A

112. Care dintre urmatoarele variante nu este un pilon al U.E?


a. Politica externa si securitatea comuna
b. Cooperarea judiciara si politieneasca in materie
c. Domeniul stiintific
RASPUNS: C

113. Ce semnifica CEEA?


a. Comunitata Europeana a Energiei si Agriculturii
b. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
c. Comunitatea Economica Europeana si Administrativa
RASPUNS: B

114. Uniunea politica a U.E este data de pilonii:


a. I si III
b. II si III
c. numai pilonul III
RASPUNS:B

115. Ce tratat introduce o clasificare generala a competentelor in trei categorii:


- Competentele exclusive: doar Uniunea are puterea de a legifera in domenii precum
uniunea vamala, politica comerciala comuna sau concurenta.
- Actiunile de sprijin, de coordonare sau de completare:interventia Uniunii se limiteaza la
sustinerea actiunilor intreprinse de statele membre, de exemplu, prin intermediul
ajutoarelor financiare. Sunt vizate domenii precum cultura, educatia sau industria.
- Competentele partajate acopera celelalte domenii (protectia mediului, trraspunsporturile
si protectia consumatorilor etc.). Distribuirea puterii de legiferare intre Uniunea
Europeana si statele membre se face respectand principiul subsidiaritatii.
a. Amsterdam
b. Maastricht
c. Lisabona RASPUNS: C
116. Tratatul de la Lisabona :
a. a fost negociat conform concluziilor Consiliului european din 2 si 22 iunie 2007
b. a fost semnat la Lisabona, in acelasi an, sub presedintia germana
c. a intrat in vigoare dupa ratificarea sa de catre Franta
RASPUNS:A

117. În hotararea Costa c. ENEL, CJCE a enuntat:


a. prioritatea dreptului comunitar fata de cel national;
b. prioritatea regulamentului fata de legea fundamentala a unui stat membru;

17
c. prioritatea directivei fata de dreptul national.
RASPUNS: A

118. CJCE a stabilit prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului procesual dintr-un
stat membru in:
a. hotararea Simmenthal;
b. hotararea Internationale Handelsgesellschaft;
c. hotararea Factortame III.
RASPUNS: C

119. Efectul direct al dreptului comunitar const. in:pag.53


-capacitatea sa de a crea în mod direct drepturi si obligatii în sarcina particularilor,
drepturi si obligatii pe care acestia din urma le pot invoca în fata judecătorului national,
care are obligatia de a le garanta.

120. Tratatele institutive consacra:


a. teoria dualista conform careia norma de drept intern se afla in aceeasi sfera cu cea
internationala, existand un raport de supra sau subordonare
b. dreptul comunitar european, primar sau derivat nu are aplicabilitate imediata
c. monismul si impun respectarea sa de catre statele membre; dreptul european aplicandu-
se direct pe teritoriul tuturor statelor membre, avand prioritate fata de sistemele juridice si
reglementarile existente in statele membre.
RASPUNS: C

121. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:


a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg
b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in tratatele
modificatoare.
c. in Actul unic european
RASPUNS: B

122. Principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European sunt:


a. Principiul nediscriminarii si principiul subsidiaritatii
b. Principiul dreptului la aparare, principiul proportionalitatii si principiul prioritatii
c. Principiul prioritatii, principiul efectului direct, principiul subsidiaritatii si principiul
proportionalitatii
RASPUNS:C

123. Potrivit hotararii Simmenthal II:


a. aplicabilitatea directa a dreptului comunitar inseamna aplicarea deplina si uniforma a
reglementarilor sale in toate statele membre, incepand cu data intrarii lor in vigoare si
atata timp cat acestea continua sa fie in vigoare
b. respectarea drepturilor fundamentale este parte integranta a principiilor generale de
drept aparate de Curtea de Justitie
c. competentele trebuie exercitate la un nivel cat mai aproape posibil de cetateni.

18
RASPUNS: A

124. Potrivit principiului proportionalitatii:


a. mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit
b. o instanta nationala are obligatia sa aplice dreptul comunitar si sa-i asigure efectul
direct deplin, inlaturand, chiar din oficiu, orice norma contrara interna
c. instantele nationale trebuie sa asigure protectia legala la care persoanele au dreptul ca
efect direct al dreptului comunitar
RASPUNS: A

125. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si


proportionalitatii anexat la Tratatul de la Lisabona:
a. dupa ce propune un act legislativ, Comisia procedeaza la consultari extinse
b. Consiliul trraspunsmite parlamentelor nationale proiectele de acte legislative emise de
un grup de state membre sau de Curtea de Justitie, precum si proiectele modificate
c. fiecare institutie asigura in permanenta respectarea principiilor subsidiaritatii si
proportionalitatii definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeana
RASPUNS: C

126. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si


proportionalitatii:
a. in termen de sase saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act legislativ in
limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament
national poate adresa presedintelui Consiliului un aviz motivat in care sa se expuna
motivele pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu principiul
subsidiaritatii.
b. in cazul in care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justitie, de Banca
Centrala Europeana sau de Banca Europeana de Investitii, presedintele Consiliului
trraspunsmite avizul Parlamentului European
c. in termen de opt saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act legislativ in
limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament
national poate adresa presedintelui Parlamentului European, al Consiliului si, respectiv, al
Comisiei un aviz motivat in care sa se expuna motivele pentru care considera ca proiectul
in cauza nu este conform cu principiul subsidiaritatii.
RASPUNS: C

127. Aplicabilitatea directa semnifica faptul ca:


a. dispozitiile tratatelor sau ale actelor institutiilor comunitare care indeplinesc anumite
criterii nu pot fi invocate in fata propriilor jurisdictii nationale si nu sunt susceptibile sa
creeze drepturi si obligatii in favoarea, respectiv in sarcina particularilor
b. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca orice
masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea juridica este interzisa
c. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca orice
masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea juridica este permisa
RASPUNS: B

19
128. Generalizarea aplicabilitatii directe a fost realizata prin hotararea C.J.C.E:
a. Van Gend & Loos
b. Grogan
c. Schlüter
RASPUNS: A

129. În cazul unei incalcari a obligatiei de transpunere a unei directive, trebuie avute in
vedere urmatoarele:
a. intre incalcarea obligatiei impuse statului membru si prejudiciul provocat nu trebuie sa
existe o cauzalitate
b. continutul acestor drepturi nu trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi
c. obiectivul respectivei directive trebuie sa fie conferirea de drepturi oricaror persoane si
continutul acestor drepturi trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi RASPUNS:
C
130. O dispozitie comunitara trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii pentru a i se
recunoaste efectul direct:
a. aplicabilitate generala si claritate
b. claritate, precizie si neafectarea de conditii
c. efect direct si neafectarea de conditii
RASPUNS: B

131. Curtea de justitie de la Luxemburg a stabilit efectul direct al prevederilor


directivelor numai pentru:
a. cazul in care prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor
b. cazul in care prevederile directivelor nu cad in sarcina statului
c. atunci cand prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor si cad in sarcina
statului (asa numitul efect direct vertical)
RASPUNS: C

132. Prevederile directivelor care impun obligatii tertilor:


a. nu pot produce niciodata efect direct
b. produc intotdeauna efect direct
c. sunt obligatorii si generale
RASPUNS: A

133. Obligatia statelor membre de compensare a unei daune exista, in principiu, daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
a. dreptul comunitar confera oricarei persoane drepturi subiective
b. statul membru nu a depasit „evident” si „considerabil” limitele atributiilor sale
c. prin aceasta, reclamantului nu i-a fost provocata o dauna
RASPUNS: A

134. Ordinea juridica comunitara:


a. nu este distincta de ordinea juridica nationala
b. este o ordine juridica supranationala, care se intemeiaza pe acceptarea trraspunsferarii,
de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente decizionale catre

20
institutiile comunitare
c. este o ordine juridica nationala
RASPUNS: B

135. Obiectivele Uniunii europene cuprinse in Tratatul de la Lisabona sunt:


a. libertatea, egalitatea, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care apartin minoritatilor
b. respectarea demnitatii umane
c. sa promoveze pacea, valorile sale si buna-starea popoarelor sale; sa ofere un spatiu de
libertate, de securitate si de justitie fara frontiere interioare, in sanul caruia este asigurata
libera circulatie a cetatenilor sai, sa stabileasca o piata interioara.

RASPUNS: C

136. Potrivit Tratatului de la Lisabona Uniunea :


a. Uniunea isi urmareste obiectivele prin mijloace corespunzatoare, in functie de
competentele care ii sunt atribuite prin tratate
b. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, cu frontiere
interne
c. Uniunea urmareste sa promoveze pacea, valorile sale si bunastarea institutiilor sale

RASPUNS: A

137. Uniunea se intemeiaza pe urmatoarele valori:


a. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii si stabilirea unei piete
interne
b. respectarii drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin
minoritatilor si promovarea pacii, valorilor sale si buna-starea popoarelor sale
c. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept, precum
si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin
minoritatilor
RASPUNS: C

138. Uniunea europeana dispune de urmatoarele competente:


a. competente exclusive si competente partajate intre Uniune si statele membre
b. competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a
actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste domenii.
c. competente exclusive, competente partajate intre Uniune si statele membre si
competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a
actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste domenii
RASPUNS: C

139. Delimitarea competentelor Uniunii este guvernata de


a. Principiul efetului direct
b. Principiul atribuirii

21
c. Principiul certitudinii juridice
RASPUNS: B

140. Exercitarea competentelor Uniunii este reglementata de


a. principiile subsidiaritatii si proportionalitatii
b. principiul egalitatii
c. principiul prioritatii si principiul loialitatii
RASPUNS: A

141. Printre competentele exclusive ale Uniunii întâlnim:


a. protectia consumatorului, spatiul de libertate, securitate si justitie, piata interna;
b. educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul, protectia si imbunatatirea sanatatii
umane, turismul
c. uniunea vamala, stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei
interne, politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro, conservarea
resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune privind pescuitul.
RASPUNS: C

142. Competentele partajate intre Uniune si statele membre se aplica in urmatoarele


domenii principale:
a. politica comerciala comuna, conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul
politicii comune privind pescuitul, cooperarea administrativa
b. mediul, trraspunsporturile, coeziunea economica, sociala si teritoriala, energia
c. stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne, industria
RASPUNS: B

143. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau


completare a actiunii statelor membre in urmatoarele domenii:
a. protectia si imbunatatirea sanatatii umane; industria; cultura; turismul;educatia,
formarea profesionala, tineretul si sportul; protectia civila; cooperarea administrativa
b. protectia consumatorului; trraspunsporturile;retelele trraspunseuropene;) energia;
c. incheierea unui acord international in cazul in care aceasta incheiere este prevazuta de
un act legislativ al Uniunii, ori este necesara pentru a permite Uniunii sa isi exercite
competenta interna, sau in masura in care aceasta ar putea aduce atingere normelor
comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora. RASPUNS: A
144. În temeiul principiului atribuirii :
a. Uniunea actioneaza numai in limitele competentelor care i-au fost atribuite de statele
membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate.
b. in domeniile care nu sunt de competenta sa exclusiva, Uniunea intervine numai daca si
in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate in mod satisfacator de
statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional si local, dar datorita
dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii
c. Uniunea dispune de competenta pentru a intreprinde actiuni si pentru a duce o politica
comuna, fara ca exercitarea acestei competente sa poata avea ca efect lipsirea statelor
membre de posibilitatea de a-si exercita propria competenta.
RASPUNS: A

22
145. În domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si spatiului :
a. Uniunea intervine numai daca si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu
pot fi realizate in mod satisfacator de statele membre nici la nivel central, nici la nivel
regional si local, dar datorita dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi
realizate mai bine la nivelul Uniunii
b. actiunea Uniunii, in continut si forma, nu depaseste ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivelor tratatelor
c. Uniunea dispune de competenta pentru a desfasura actiuni si, in special, pentru
definirea si punerea in aplicare a programelor, fara ca exercitarea acestei competente sa
poata avea ca efect impiedicarea statelor membre de a-si exercita propria competenta
RASPUNS: C

146. În cazul in care tratatele atribuie Uniunii competenta exclusiva intr-un domeniu
determinat
a. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic in acest domeniu
b. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii
c. statele membre isi exercita competenta in masura in care Uniunea nu si-a exercitat
competenta
RASPUNS: B

147. În cazul in care tratatele atribuie Uniunii o competenta partajata cu statele membre
intr-un domeniu determinat :
a. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii
b. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic in acest domeniu. Statele membre isi exercita competenta in masura in care
Uniunea nu si-a exercitat competenta. Statele membre isi exercita din nou competenta in
masura in care Uniunea a hotarat sa inceteze sa si-o mai exercite
c. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau
completare a actiunii statelor membre
RASPUNS: B

148. Tratatul de la Lisabona a fost semnat la :


a. 3 noiembrie 2007
b. ianuarie 2009
c. 3 decembrie 2007
RASPUNS: C

149. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa


a. a fost semnat la 29 octombrie 2004
b. a fost semnat la 3 decembrie 2007

23
c. a fost semnat la 3 decembrie 2007 RASPUNS: A
150. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa
a. a fost respins in urma referendumului din Franta
b. a fost respins in urma referendumului din Olanda
c. a fost respins in urma celor doua referendumuri din Franta si Olanda
RASPUNS: C

151. Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeana?


a. Maastricht,
b. Lisabona
c. Nisa
RASPUNS: B

152. Tratatul de la Lisabona propune pentru Consiliul European:


a. Noi atributii
b. Postul de Presedinte al Consiliul European
c. Schimbarea denumirii
RASPUNS: B

153. Conform Tratatului de la Lisabona, numarul deputatilor din PE nu poate depasi :


a. 750, plus presedintele
b. 785,
c. 623.
RASPUNS: A

154. În care Tratat este introdusa functia de Presedinte al Consiliului European :


a. Amsterdam,
b. Actul Unic European,
c. Lisabona
RASPUNS: C

155. Conform Tratatului de la Lisabona, incepand cu 1 noiembrie 2004, Comisia va fi


compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, corespunzator :
a. cu 2/3 din numarul statelor membre
b. cu 2/3 din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate,
c. ½ din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate.

RASPUNS: B

156. Care este noul sistem de vot in Consiliul de Ministri :


a. votul cu majoritate simpla
b. deciziile trebuie sa fie sustinute de 65% din statele membre reprezentand cel putin 55%
din populatia UE

24
c. votul cu majoritate calificata iar deciziile trebuie sa fie sustinute de 55% din statele
membre (in prezent, 5 din 27 de tari ale UE), reprezentand cel putin 65% din populatia
UE
RASPUNS: C

157. Functia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externa si de securitate


comuna (PESC) va fi alaturata celei de :
a. Vicepresedinte al Comisiei
b. Presedinte al Comisiei
c. Vicepresedinte al Consiliului
RASPUNS: A
158. Tratatul de la Lisabona
a. este un tratat international convenit si ratificat de state membre suverane care sunt de
acord sa renunte la o parte din suveranitatea lor in favoarea cooperarii supranationale
b. nu simplifica distributia competentelor intre Uniune si statele membre neprecizand
atributiile fiecarei parti implicate
c. nu recunoaste drepturile fundamentale prin neincluderea unei trimiteri la Carta
drepturilor fundamentale
RASPUNS: A

159. Cei trei piloni (politicile comunitare, PESC si cooperarea judiciara si politieneasca
in materie penala)
a. se mentin potrivit Tratatului de la Lisabona
b. vor fuziona potrivit Tratatului de la Lisabona
c. dispar
RASPUNS: B

160. În materie de cooperare judiciara si politieneasca, cele mai multe decizii vor fi luate
cu:
a. majoritatea voturilor statelor membre
b. unanimitate
c. nici una din variante
RASPUNS: A

161. Tratatul de la Lisabona :


a. creeaza postul de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de
securitate care este si vicepresedintele Consiliului
b. recunoaste explicit, pentru prima data, posibilitatea ca un stat membru sa se retraga din
Uniune
c. 2 milioane de cetateni din diferite state membre vor putea cere direct Comisiei sa ia o
initiativa care prezinta interes pentru ei si tine de competenta Uniunii.
RASPUNS:B

162. Potrivit Tratatului de la Lisabona Parlamentul European:


a. se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul
b. va avea cel mult 700 de membri

25
c. nu va mai avea noi atributii privind legislatia, bugetul Uniunii Europene si acordurile
internationale
RASPUNS: A

163. Pentru ca un stat membru sa se retraga din Uniune:


a. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza
b. acordul trebuie votat in Consiliu in unanimitate
c. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza, acord votat in Consiliu
cu majoritate calificata si aprobat de Parlament
RASPUNS: C

164. Directiva:
a. are aplicabilitate generala
b. este obligatorie in toate elementele sale
c. obliga toate statele membre destinatare numai in ceea ce priveste rezultatul de atins
RASPUNS: C

165. Decizia:
a. are aplicabilitate generala
b. se adreseaza unor destinatari precisi
c. nu este obligatorie in totaliatatea sa pentru destinatarii acesteia
RASPUNS: B

166. Regulamentul:
a. este direct aplicabil in toate statele membre
b. nu este obligatoriu in toate elementele sale
c. nu se aplica simultan si uniform pe teritoriul Uniunii Euroepene
RASPUNS: A

167. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa ramane:


a. o Constitutie
b. un tratat international
c. un act fara putere juridica de constrangere
RASPUNS: C

168. La sfarsitul anului 2006, Constitutia europeana a fost ratificata:


a. in 8 state membre reprezentand peste 50% din populatia Uniunii
b. de un un numar mic de state membre, cele mai multe suspendand procedura nationala
de ratificare
c. nicio varianta nu este corecta intrucat tratatul n-a intrat in vigoare in urma
referendumurilor negative din Franta si Olanda
RASPUNS: A

169. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:


a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg
b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in tratatele

26
modificatoare.
c. in Actul unic european
RASPUNS: B

170. Cand a fost creat Consiliul Europei?


-5 Mai 1949

171. Unde a fost stabilit sediul CECO?


-Luxemburg

172. Prima extindere a Comunitatii Europene a avut loc in anul 1976, care sunt statele
care au aderat atunci?
-Regatul Unit al Marii Britanii,Irlanda si Danemarca

173. Actul Unic European (AUE), 1986, avea ca obiectiv finalizarea realizarii pietei
interne, cum este definit.?
-„o zonă fără frontiere interne în care este asigurată libera circulatie a mărfurilor,
persoanelor, serviciilor si capitalului”.

174. Pe ce se sprijina Cooperarea instituita prin Tratatul de la Maastricht (1992)?


-pe cei trei pilóni
a) Comunitatea Europeană (CE)
b) Politica Externă si de Securitate Comună (PESC)
c) Cooperarea în JustiŃie si Afaceri Interne (JAI).

175. Sub ce denumire este cunoscut Tratatul de la Maastricht?


-Tratatul asupra Uniunii Europene

176. Care au fost obiectivele TUE?


1. trecerea de la piata unică la o uniune economică si monetară, comportând si trecerea la
o monedă unică;
2. afirmarea identitătii pe scena internatională printr-o politică externă si de securitate
comună, inclusiv o politică de apărare comună;
3. întărirea protectiei drepturilor si intereselor resortisantilor statelor membre prin
instituirea unei cetătenii a Uniunii;
4. dezvoltarea unei cooperări mai strânse în domeniul justitiei si afacerilor interne (JAI),
garantându-se siguranta si securitatea popoarelor în conditiile unei libere circulatii a
persoanelor;
5. mentinerea integrală a acquis-ului comunitar si dezvoltarea lui în vederea asigurării
eficacitătii mecanismelor si institutiilor comunitare

177. Functionalismul sectorial al lui Monnet a stat la baza CECO si EURATOM ?


-adevarat

27
178. Care sunt curentele de gandire care se disting in privinta directiilor de evolutie a
constructiei europene?
– functionalismul sectorial al lui Monnet, inspirat de institutionalismul juridic francez
(integrarea functională).
– interguvernamentalismul - care se pronuntă pentru cooperarea interguvernamentală.
– neofunctionalismul având ca întemeiere teoretică conceptul „spillover process”.
– federalismul interguvernamental ca metodă a constructiei europene în opozitie cu
metoda interguvernamentală si într-o anumită continuitate cu functionalismul sectorial.
– realizarea unui parlament bicameral prin crearea a două camere care să reprezinte
natiunile, actualul Parlament European fiind un reprezentant al popoarelor;
– distribuirea competentelor între cele trei nivele ale administratiei(europeană, natională,
regională), în lipsa căreia nu putea exista o corectă aplicare a principiului subsidiaritătii;
– adoptarea unei Constitutii Europene care să includă si un Catalog al drepturilor
fundamentale ale cetătenilor europeni.

179. Guvernele statelor membre, de comun acord, dupa consultarea Parlamentului


European, desemneaza persoana pe care intentioneaza sa o numeasca presedintele
Comisiei?
-fals: Consiliul face acest lucru

180. Consiliul, impreuna cu presedintele desemnat, desemneaza celelalte persoane pe


care intentioneaza sa le numeasca membrii ai Comisiei Europene?
-adevarat

181. Comisia este compusa din membrii alesi pe baza competentei lor generale si care
ofera toate garantiile de independenta?
-adevarat

182. Viitoarea Comisie, ca organ colegial, este supusa aprobarii Parlamentului European?

-adevarat

183. Mandatul comisarului european poate inceta ca urmare a cererii statului care l-a
propus?
-fals

184. Mandatul comisarului european poate inceta la cererea oricarui stat membru?
-fals

185. Mandatul comisarului european poate sa inceteze odata cu intreaga Comisie ca


urmare
adoptarii de Parlamentul European a motiunii de cenzura?
-adevarat

186. Daca un comisar a fost demis, mandatul noului comisar este de 5 ani?

28
-fals

187. Comisarii europeni beneficiaza de scutire de impozite si taxe pentru veniturile


realizate?
-adevarat

188. Comisarii europeni beneficiaza de imunitate de jurisdictie pentru actele savarsite in


indeplinirea atributiilor lor de comisar?
-adevarat

189. Pe timpul mandatului lor, comisarilor le este interzisa orice activitate profesionala,
remunerata sau neremunerata?
-adevarat

190. Membrii Comisiei Europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte


obligatiile decurgand din functia avuta?
-adevarat

191. Membrii comisiei europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte


obligatiile
decurgand din functia avuta?
-adevarat

192. Membrii Comisei Europene nu pot demisiona?


-fals; ei pot demisiona

193. Membrii Comisiei Europene care au profesii liberale (avocati, medici, arhitecti) pot
cumula veniturile astfel obtinute cu cele din exercitarea functiilor lor?
- fals

194. Un comisar european nu este obligat sa demisioneze daca Presedintele Comisiei


Europene ii cere sa demisioneze, deoarece Presedintele are doar un rol administrativ si
protocolar?
-fals, este obligat sa demisioneze

195. Un comisar european poate coordona mai multe directorate generale?


-adevarat

196. Comisia Europeana este gardianul tratatelor?


-adevarat

197. Comisia Europeana are monopolul initiativei legislative?


-adevarat

198. In statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei
Europene?

29
-adevarat

199. Consiliul de Ministrii al Uniunii Europene intocmeste anteproiectul de buget al


Uniunii Europene?
-fals;acesta este intocmit de Comisie

200. Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor alocate?

-adevarat

201. Consiliul da descarcarea de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului Uniunii?


-fals;acesta este dat de Parlamentul european

202. Comisia se convoaca de presedintele sau si se intruneste saptamanal si ori de cate ori
este nevoie?
-adevarat

203. Sedintele Comisiei sunt publice?


-fals

204. In procedura scrisa, daca nici un membru al Comisiei nu formuleaz. obiectii intr-un
anumit termen, propunerea se considera adoptata?
-adevarat

205. Propunerile ajunse in discutia Comisiei sunt supuse votului, la cererea unuia din
membri, fie in forma initiala, fie in forma modificata?
-adevarat

206. In procedura delegarii, un comisar poate actiona in numele altuia prin mandatare?
-adevarat

207. Comitetele de administrare pot sa suspende masurile de executie luate de Comisie si


sa trimita dosarul la Consiliul pentru decizie?
- fals

208. Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste recomandari sunt
obligatorii?
- fals

209. Mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ?


-fals,este reprezentativ

210. Membrii Parlamentului European nu pot indeplini alte functii sau mandate
nationale?
-adevarat

30
211. Europarlamentarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau
voturile
exprimate in exercitarea functiilor?
-adevarat

212. Imunitatile europarlamentarilor sunt o garantie a independentei lor?


-adevarat

213. Imunitatea europarlamentarului se ridica de Parlamentul European?


-adevarat

214. Mandatul parlamentarilor europeni este de 5 ani si este egal cu legislatura


Parlamentului European?
-adevarat

215. Pe teritoriul oricarui stat membru nu se poate lua impotriva unui europarlamentar
nici o masura de detentie sau urmarire judiciara penala cu exceptia infratiunilor flagrante,
fara ca Parlamentul European sa ii fi ridicat imunitatea?
-adevarat

216. Grupurile parlamentare se formeaza pe criterii nationale?


-fals

217. Mandatul Presedintelui Parlamentului este de 5 ani egal cu legislatura acestuia?


-fals;este de 2 ½ ani

218. Presedintele Parlamentului European, reprezinta Parlamentul European?


-adevarat

219. Conferinta presedintilor de comisie reuneste presedintii comisiilor permanente si


temporare?
-adevarat

220. Parlamentul prezinta, atunci cand este consultat, recomandari privind PESC?
-adevarat

221. Parlamentul primeste informari de la Consiliu si Comisie privind PESC?


-fals

222. Parlamentul are atributiuni bugetare?


-adevarat

223.Secretarul general al Consiliului European exercita functia de Inalt Reprezentant

31
pentru PESC?
-adevarat

32

S-ar putea să vă placă și