Fizica si chimie pentru pompieri

NOTIUNI DE FIZICA SI CHIMIE PENTRU POMPIERI Editat de col. ing. Pompiliu Balulescu, ing. Vasile Calinescu, ing.

Corneliu Iorgulescu si ing. Valeriu Macris Comandamentul Pompierilor Bucuresti 1971 CUPRINS PARTEA I CALDURA Capitolul I Notiuni fundamentale 1. Definitia caldurii. Temperatura pag. 5 2. Producerea si masurarea caldurii pag. 5 3. Caldura specifica a corpurilor pag. 6 4. Puterea calorifica pag. 7 5. Sarcina de incendiu pag. 8 6. Termometria (masurarea temperaturilor) 7. Termometre pag. 10 8. Procedee speciale de masurare a temperaturii 9. Scari termometrice pag. 11 10. Calorimetria. Principii calorimetrice

pag. 9 pag. 10 pag. 12

Capitolul II Schimbarea starii de agregare a corpurilor 1. Topirea si vaporizarea pag. 13 2. Legile transformarilor de stare a corpurilor pag. 14 3. Cazuri particulare de transformare a starii de agregare pag. 14 4. Lichefierea si solidificarea pag. 15 5. Simboluri, formule, unitati de masura pag. 15 6. Aplicatii in protectia contra incendiilor pag. 16 Capitolul III Dilatarea corpurilor 1. Dilatarea liniara pag. 16 2. Aplicatii ale dilatatiei pag. 18 3. Releul termic cu lama bimetalica 4. Detectoare termice pag. 18

pag. 18

Capitolul IV Legile gazelor 1. Generalitati pag. 19 2. Legea Boyle-Mariotte pag. 19 3. Legea Gay Lusac (legea incalzirii gazelor la presiune constanta) 4. Legea lui Charles (legea incalzirii gazelor sub volum constant) 5. Teoria cinetico-moleculara a gazelor pag. 21 6. Legea gazelor perfecte pag. 22 7. Ecuatia gazelor perfecte in functie de temperatura absoluta 8 . Gaze reale pag. 23 Capitolul V Transmiterea caldurii 1. Generalitati pag. 24 2. Transmiterea caldurii prin conductie 3. Transmiterea caldurii prin convectie 4. Transmiterea caldurii prin radiatie 5. Cazul general de transmitere a caldurii Capitolul VI Producerea si utilizarea caldurii 1. Cazanul de abur pag. 28 2. Turbina cu abur pag. 29 3. Termoficare pag. 29 4. Motorul cu ardere interna pag. 29 5. Compresorul pag. 30 PARTEA A DOUA ELECTRICITATEA

pag. 20 pag. 20 pag. 23

pag. 24 pag. 26 pag. 26 pag. 27

Capitolul VII Electrostatica 1. Obiectul electrostaticii pag. 30 2. Izolanti si conductori pag. 31 3. Explicarea fenomenelor de electrizare pag. 31 4. Felurile electrizarii pag. 32 5. Legea lui Coulomb pag. 32 6. Distributia electricitatii pe conductori pag. 33 7. Campul electric pag. 33 8. Potentialul electric pag. 34 9. Capacitatea electrica pag. 34 10. Condensatorul electric pag. 35 11. Electricitatea atmosferica pag. 35 12. Electricitatea statica in industrie pag. 36 Capitolul VIII Electrodinamica 1. Curentul electric pag. 38 2. Forta electromotoare. Tensiunea electrica. Diferenta de potential pag. 38 3. Intensitatea curentului electric pag. 39 4. Rezistenta electrica pag. 39 5. Legile curentului electric a) Legea lui Ohm pag. 40 b) Legile lui Kirchof pag. 40 c) Legea lui Joule-Lenz pag. 41 6. Energia electrica si puterea pag. 42 7. Efectele curentului electric pag. 42 8. Pericolul de incendiu prezentat de curenti electrici a) Scurtcircuitul pag. 44 b) Arcul electric pag. 44 9. Aparate de protectie a) Sigurante electrice pag. 44 b) Intrerupatoare automate pag. 46 10. Corpuri de iluminat pentru diferite medii pag. 47 11. Curentul electric in electroliti a) Electroliza pag. 47 b) Pile electrice pag. 48 c) Termoelemente pag. 49 12. Acumulatoare a) Descriere-functionare pag. 49 b) Pericolul de explozie pe timpul incarcarii acumulatoarelor pag. 50 13. Ionizarea gazelor pag. 51 14. Semiconductori pag. 51 15. Detectoare de incendiu pag. 51 Capitolul IX Electromagnetismul 1. Magnetismul pag. 52 2. Electromagneti pag. 54 3. Relee electrice pag. 54 4. Inductia electromagnetica pag. 54 5. Elemente principale de automatizare a) Traductoare pag. 55 b) Organe de executie si reglare pag. 55 Capitolul X Masini electrice 1. Generalitati pag. 56 2. Masini de curent alternativ pag. 56 3. Masini de curent continuu pag. 58 4. Deosebirea dintre curentul continuu si curentul alternativ pag. 58 5. Transformatoare si redresoare pag. 59 6. Deranjamente la masini si aparate electrice care genereaza pericolul de explozie si incendiu Capitolul XI Unde electromagnetice si unde radio 1. Unde electromagnetice pag. 61 2. Unde radio pag. 62 3. Circuite electrice oscilante pag. 62

pag. 60

4. Antene si propagarea undelor radiofonice Capitolul XII Electrocutarea pag. 64

pag. 63

PARTEA A TREIA REZISTENTA MATERIALELOR Capitolul XIII Comportarea materialelor sub actiunea fortelor 1. Obiectul rezistentei materialelor pag. 67 2. Fortele care actioneaza asupra constructiilor pag. 67 3. Eforturi unitare pag. 68 4. Deformatii pag. 68 5. Relatia dintre eforturile unitate si deformatii pag. 69 6. Comportarea materialelor sub actiunea statica a fortelor pag. 69 7. Elasticitatea pag. 70 8. Plasticitatea pag. 71 9. Factorii de care depind caracteristicile mecanice ale materialelor pag. 71 10. Ecruisarea pag. 71 11. Comportarea materialelor in timp pag. 71 12. Ruperea pag. 72 13. Clasificarea materialelor dupa proprietatile lor mecanice pag. 72 14. Disiparea energiei. Lucrul mecanic de deformatie pag. 72 15. Comportarea materialelor la solicitari dinamice pag. 73 16. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de constructie pag. 73 17. Efortul unitar admisibil. Coeficienti de siguranta pag. 74 Capitolul XIV Principalele materiale utilizate in constructii 1. Metale folosite in constructii pag. 75 2. Lemnul. Produsele industriale fabricate din lemn pag. 76 3. Betonul. Materiale folosite in constructiile din beton simplu, beton armat si beton precomprimat 4. Materiale pentru zidarii pag. 78 5. Materiale pentru invelitori pag. 78 6. Materiale din polimeri pag. 79 7. Materiale pentru izolatii si finisaje pag. 79

pag. 77

Capitolul XV Comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc 1. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc pag. 80 2. Transmiterea caldurii in elementele de constructie in timpul incendiului pag. 80 3. Variatia caracteristicilor mecanice ale materialelor la temperaturi inalte pag. 81 4. Studiul experimental al comportarii la foc. Metode de incercare a materialelor si elementelor de constructie PARTEA A PATRA CHIMIA Capitolul XVI Procese de oxidare si arderi 1. Oxidarea pag. 83 2. Arderea pag. 84 3. Aprinderea pag. 86 4. Autoaprinderea pag. 86 5. Inflamarea pag. 87 6. Autoinflamarea pag. 87 7. Explozia pag. 87 8. Detonatia pag. 88 Capitolul XVII Reactii chimice 1. Ecuatii si formule chimice pag. 88 2. Echilibrul termodinamic pag. 89 3. Cinetica reactiei pag. 90 4. Catalizatori pag. 91 Capitolul XVIII Procese chimice cu pericol de incendiu 1. Procese de descompunere termica pag. 92 2. Procese de oxidare pag. 94 3. Procese de hidrogenare pag. 96

pag. 81

4. Procese de halogenare pag. 97 5. Procese de nitrare pag. 98 6. Procese de sulfonare pag. 99 7. Procese de polimerizare pag. 99 8. Procese de alchilare pag. 101 Capitolul XIX Substante explozive 1. Generalitati pag. 102 2. Clorati pag. 102 3. Azotat de amoniu pag. 103 Capitolul XX Pulberi metalice 1. Pulberea de aluminiu pag. 105 2. Pulberea de zinc pag. 106 3. Pulberea de fier pag. 107 Capitolul XXI Ignifugarea pag. 108

Capitolul XXII Agenti de stingere 1. Apa (H2O) pag. 108 2. Apa usoara pag. 109 3. Apa imbunatatita chimic pag. 109 4. Aburul pag. 109 5. Spume pentru stingerea incendiilor a) Spuma chimica pag. 110 b) Spuma mecanica pag. 110 c) Spuma cu coeficient mare de infoiere 6. Gaze inerte a) Bioxidul de carbon pag. 111 b) Azotul pag. 111 7. Pulberi stingatoare pag. 112 8. Hidrocarburi halogenate pag. 112 Capitolul XXIII Substante toxice 1. Oxidul de carbon pag. 113 2. Bioxidul de carbon pag. 114 3. Clorul pag. 114 4. Acidul cianhidric pag. 114 5. Hidrogenul sulfurat pag. 115 6. Amoniacul pag. 115 7. Oxizii de azot pag. 115 8. Fosgenul pag. 115 9. Hidrocarburi halogenate pag. 116 10. Fumul pag. 116

pag. 110

PARTEA I CALDURA Capitolul I Notiuni fundamentale 1. Definitia caldurii. Temperatura Focul, una din cele mai vechi descoperiri ale omului, elementul care a insotit necontenit progresul umanitatii, devine deseori un factor de distrugere, aducator de nenorociri. Pentr a putea preveni si combate cu succes dezlantuirea fortelor potrivnice, este necesar sa fie cunoscute o serie de notiuni si manifestari, caracteristice proceselor termice. Spre deosebire de alte domenii ale fizicii care sunt mai putin accesibile, fenomenele legate de caldura sunt usor sesizabile, ele constituind o prezenta cotidiana in viata omului. Chiar daca nu se intuieste cu exactitate sensul lor fizic, notiunile de caldura, temperatura, fierbere etc. intra in vocabularul uzual, fiind folosite destul de corect de majoritatea oamenilor. Se impune insa o sistematizare a cunostintelor deja existente si, in acelasi timp, completarea acestora cu altele noi pentru a facilita intelegerea fenomenelor fizice care insotesc incendiul. Caldura este o forma de energie, o manifestare a starii de agitatie mecanica a moleculelor si atomilor unui corp. In mod absolut nu putem sesiza cu simturile noastre existenta cantitativa a acestei forme de energie, dar ne putem da seama de efectul ei in mod relativ, prin variatia temperaturii unui corp. Notiunile „cald” si „rece” ne sunt familiare si, prin urmare, se poate construi un sistem logic de cunostinte pornind de la anumite elemente concrete legate de aceste notiuni. Studiul caldurii si al transformarilor sale a inceput printr-o observatie atenta asupra naturii. Astfel, oamenii au putut constata ca topirea unei bucati de gheata se produce intotdeauna la o aceeasi stare termica, adia este tot atat de cald sau tot atat de rece ori de cate ori se topesc gheturile. Acceasi observatie este valabila si la fierberea apei. Pentru a putea caracteriza gradul de incalzire a unui corp a fost necesar sa se adopte o notiune noua, aceea de temperatura a fost necesar sa se adopte o notiune noua, aceea de temperatura. Intrucat cele doua strazi ale apei, mentionate mai sus – rece ca gheata si in stare de fierbere – apar intotdeauan in aceleasi conditii de temperatura, ele au fost alese drept etaloane pentru gradul de incalzire. Intervalul intre temperatura la care se topeste gheata si cea la care fierbe apa, a fost divizat in mod conventional, in 100 de parti. O asemenea fractiune de temperatura a primit denumirea de grad Celsius. Modul cum a fost stabilita practic aceasta unitate de masura va fi expus detaliat mai tarziu. Retinem deocamdata ca: - temperatura este marimea fizica ce caracterizeaza gradul de incalzire al unui corp si, - gradul Celsius (ºC) este o unitate de masura a temperaturii, aleasa in mod conventional; el reprezinta 1/100 din intervalul de temperatura situat intre punctul de topire al ghetii (considerat 0ºC) si punctul de fierbere al apei (considerat 100ºC). 2. Producerea si masurarea caldurii Pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este foarte important sa fie cunoscute principalele moduri de producere a caldurii si, in special, conditiile de acumulare a energiei termice, factorul de baza in crearea unui focar de incendiu. Distingem mai multe categorii de fenomene care pot favoriza aparitia unei concentrari de energie termica: - Reactiile termice exoterme, avand ca exponent principal reactiile de ardere (de oxidare), constituie cea mai frecventa cale de producere a caldurii si implicit cea mai raspandita cauza de incendiu. Putem diferentia reactii exotermice lente in care acumularea de caldura se produce intr-un timp mai indelungat sau reactii violente cu puternica degajare de caldura si lumina intr-un interval foarte scurt. - Trecerea curentului electric prin rezistente este insotita de aparitia unei anumite cantitati de caldura a carei valoare depinde de caracteristicile circuitului si ale curentului. Efectul caloric al curentului electric este tratat in mod detaliat in partea a II – a. - Transformarea lucrului mecanic prin frecare este insotita de asemenea de degajarea unei cantitati de caldura direct proportionala cu forta de frecare, cu timpul si cu viteza relativa a suprafetelor de contact. Acest fenomen se afla la originea a numeroase incendii izbucnite la transmisiile cu curele, la lagare de alunecare sau la diverse instalatii unde se freaca piese din materiale combustibile. Racirea unui corp cald, care se face prin cedare de caldura, poate duce la cresterea unui focar de incendiu in vecinatate, in masa unor materiale a caror temperatura de aprindere este inferioara temperaturii corpului care se raceste. Spre exemplu, o piesa scoasa de la forja, avand temperatura de cateva sute de grade, poate provoca aprinderea unui material combustibil peste care piesa ar fi aruncata.

Radiatia solara, consecinta a unor puternice reactii termonucleare, constituie cea mai importanta sursa de caldura, la scara sistemului solar. In anumite conditii radiatia solara poate determina aparitia unui incendiu. O serie de alte fenomene fizice, cum ar fi condensarea si solidificarea, sunt insotite de eliberarea unei cantitati importante de caldura, dar acestea nu prezinta importanta din punctul de vedere al protectiei contra incendiilor. Pericolul de incendiu apare atunci cand exista o puternica degajare de caldura, intr-un timp scurt si intr-un volum restrans, fapt care nu permite raspandirea ei in spatiul inconjurator, favorizand crearea unor puncte calde, cu potential termic ridicat, care pot provoca aprinderea substantelor. Pentru a putea compara cantitatile de caldura produse in cursul diverselor transformari fizico-chimice este necesar sa se stabileasca o unitate pentru masurarea caldurii. Cantitatea de caldura, fiind o marime care masoara variatia energiei interne a unui corp, se va masura cu aceleasi unitati ca si energia, adica in joule (in sistemul international – S.I.). Trebuie mentionat ca folosirea unitatilor de energie mecanica la masurarea caldurii a fost introdusa relativ recent. Pana acum cativa ani, cantitatea de caldura se exprima in calorii, respectiv kilocalorii. Prin definitie, caloria este cantitatea de caldura necesara unui gram de apa distilata pentru a-si ridica temperatura cu un grad Celsius, de la 19,5 la 20,5ºC, la presiunea normala. Mentionam ca aceasta unitate nu face parte integranta din sistemul de unitati international, ea fiind o unitate tolerata. Intre unitatatea tolerata pentru masurarea caldurii (caloria – cal.) si unitatea de energie mecanica (joule – J) exista urmatoarea relatie de echivalenta: 1 cal = 4,1855 J. In practica mai pot fi intalnite si unitati multiplu ale caloriei: kilocaloria (kcal), megacaloria (Mcal), gigacaloria (Gcal) si teracaloria (Tcal). 1 kcal = 1000 cal. 1 Mcal = 106 cal. 1 Gcal = 109 cal. 1 Tcal = 1012 cal. 3. Caldura specifica a corpurilor Experimental s-a constat ca pentru a ridica cu acelasi numar de grade temperatura unor mase egale de corpuri diferite, sunt necesare cantitati diferite de caldura, adica unele corpuri se incalzesc mai usor, altele mai greu. Daca vom ceda aceeasi cantitate de caldura unui cub de otel si unuia de aluminiu, avand acceasi masa, se observa ca, dupa un anumit interval, temperatura aluminiului este mai ridicata decat cea a otelului. S-a stabilit ca fiecare corp poseda o constanta fizica ce caracterizeaza comportarea sa atunci cand primeste sau cedeaza caldura. Aceasta constanta a primit denumirea de caldura specifica si reprezinta cantitatea de caldura necesara pentru a ridica cu 1ºC temperatura unei unitati de masa (in cazul corpurilor solide sau lichide) ori de volum (in cazul gazelor). Caldura specifica se noteaza cu simbolul „c”. Numarul care exprima valoarea caldurii specifice variaza in functie de unitatile alese pentru masa si cantitatea de caldura. In sistemul international (SI) unitatea de masa este kilogramul, iar unitatea de caldura este joule; caldura specifica va avea deci ca unitate de masura joule/kilogram.grad (J/kg.grd). Daca se exprima cantitatea de caldura in calorii si masa in grame, caldura specifica va avea ca unitate de masura caloria/gram.grad [cal/g.grd.]. Caloria/gram.grad este caldura specifica a corpului a carui temperatura creste cu un grad cand primeste o cantitate de caldura egala cu calorie pentru fiecare gram. Conform definitiei caloriei, data anterior, rezulta caldura specifica a apei capa = 1 cal./g.grd, sau capa = 4185,5 J/kg.grd. Se observa ca pentru operativitatea calculului, in practica este mai usor sa se utilizeze caloria ca unitate a cantitatii de caldura, desi aceasta este o unitate toleranta. In tabela 1 sunt date valorile caldurii specifice ale catorva substante solide, lichide si gazoase. Caldura specifica a unui corp depinde de starea sa de agregare. Astfel un corp aflat in stare lichida (topit) are o caldura specifica mai mare decat in stare solida. Exemplu: cgheata = 0,5 cal/g.grd; capa = 1 cal/g.grd. Caldura specifica este in general variabila cu temperatura, in sensul ca pentru incalzirea unitatii de masa cu 1ºC la temperaturi scazute, de exemplu intre 5 si 6ºC, este necesara o alta cantitate de caldura decat pentru o incalzire de temperaturi mai ridicate, de exemplu intre 80 si 81ºC. Practic diferenta este foarte mica, astfel ca pentru calculele tehnice se poate aproxima o valoare constanta a caldurii specifice pentru intervale destul de mari de temperatura. Tabela 1 Calduri specifice

95 0.2025 3. deci sa se asigure o combustie completa si . Puterea calorifica se noteaza cu simbolul H si are ca unitate de masura kilocaloria/kilogram [kcal/kg].2175 0. Din punct de vedere fizic se deosebesc doua situatii distincte: .031 0.421 0.21 – 0.20 0. Puterea calorifica a unui combustibil reprezinta cantitatea de caldura produse prin arderea completa a unui kilogram de combustibil solid sau lichid sau prin arderea unui metru cub de gaz.).grd 0. Amanuntele de ordin chimic ale acestui proces nu reprezinta interes pentru moment. Este cunoscut ca la arderea unui kilogram de carbuni se obtine o cantitate mai mare de caldura decat la arderea unui kilogram de lemne. Puterea calorifica poate fi determinata experimental cu ajutorul unor metode calorimetrice sau poate fi calculata tinand seama de compozitia chimica a combustibilului.126 0.177 0. Pot fi intalnite doua notiuni: putere calorifica superioara si putere calorifica inferioara. Este cunoscut faptul ca orice corp combustibil poate fi aprins si continua sa arda intr-o atmosfera ce contine oxigen. Experientele au demonstrat ca orice combustibil degaja o cantitate determinata de caldura. Ulterior se va reveni asupra arderii precizand o serie de detalii de natura chimica. degajand caldura si radiatii luminoase. Se poate deduce ca un material combustibil degaja o cantitate mai mare de caldura mai redusa de apa.548 1. Puterea calorifica superioara (Hsup) reprezinta caldura degajata in conditii cand produsele de ardere se gasesc la o temperatura mai mica de 100ºC. corpurile degaja cantitati diferite de caldura.27 0. una din principalele cai de obtinere a caldurii o constituie reactiile chimice exotermice.atunci cand arderea se face cu deficit de oxigen. cu alte cuvinte combustibilii sunt caracterizati prin puterea lor calorifica. prin ardere.511 0.11 0. masurat in conditii normale.216 0.2175 .Caldura specifica Substante Aluminiu Aur Beton Cupru Grafit Fier Mercur Nichel Plumb Platina Siliciu Sticla Gheata Apa Apa de mare Alcool etilic Amoniac Benzina Eter Petrol Vapori de apa Aer Bioxid de carbon Hidrogen Oxigen La sau intre temperaturile 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC .03346 0.487 1 0. Din punct de vedere termic atrage atentia faptul ca.atunci cand exista oxigen suficient pentru ca tot combustibilul sa arda. mai exact reactiile de ardere.8 1264 140 133 457 130 133 741 837 2038 4185 3976 2293 4712 1480 2214 2138 1762 994 847 14268 910 _cal_ g. Puterea calorifica inferioara sau efectiva (Hinf) reprezinta puterea calorifica din care s-a scazut cantitatea de caldura necesara pentru vaporizarea apei.093 0.4090 0. adica in conditii cand produsele de ardere se gasesc la o temperatura mai mare de 100ºC.34 0. dependenta numai de natura sa (carbune. adica are loc o combustie incompleta.256ºC + 760ºC 0ºC 210ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 0 – 100ºC 19 – 100ºC 0ºC 0ºC 17.0309 0.529 0.00067 0. cu degajare de funingine si flacari de culoare inchisa. Tabela 2 Puterea calorifica medie a unor substante combustibile __J__ kg. In tabela 2 sunt indicate puterile calorifice ale unor combustibili larg utilizati. necesare intelegerii acestui fenomen.0319 0. Reactia de combinare a unui corp inflamabil cu oxigenul este numita reactia de oxidare sau combustie.grd 910 129 880 – 1160 389 904 460 2.032 0.302 0.192 0. Puterea calorifica Dupa cum s-a aratat anterior. benzina etc.2375 0. lemn. deci cand apa din gazele de ardere este in stare lichida.5ºC 0ºC 20ºC 20ºC 0ºC 21 – 58ºC 100ºC 0 – 200ºC 15 – 100ºC 12 – 198ºC 13 – 207ºC 4.

sarcinile de incendii din diferite spatii sau obiective vor fi exprimate in kg.5 kg lemn. Pentru a rezolva problema este suficient sa se raporteze cantitatea de caldura dezvoltata la suprafata obiectivului respectiv. este compusa din tamplarie.5 1500 – 2500 12.3 – 10. pentru usurinta aprecierilor comparative.6 8000 14..6 3500 Combustibilul Lemn umed* Lemn uscat* Linoleum Matase naturala Matase artificiala Motorina Piele (bucati) Tesaturi textile Zahar Puterea calorifica 106 J/kg kcal/kg 6.. un factor care nu mai este dependent de dimensiunile obiectivului ci caracterizeaza sintetic potentialul termic al tuturor materialelor combustibile. Se poate face urmatorul rationament: daca fiecare kilogram dintr-un material combustibil dezvolta o cantitate de caldura H kcal. Obtinem astfel o marime care reprezinta cantitatea de de caldura pe metru patrat. perdele. Spre exemplu.Combustibilul Amidon Benzina Bumbac Carton Cauciuc Celuloid Cereale Cocs Fan Puterea calorifica 105 J/kg kcal/kg 16.a.) la .000 kcal/kg este echivalent cu 2.8 3940 44 10600 18. pana la 80 kglemn/m² pentru constructiile din material lemnos. Sarcina de incendiu este imobila. Se poate scrie deci echivalentul – lemn al sarcinii de incendiu: Mlemn = _mi ∙ Hi__ S ∙ Hlemn [kglemn] m² Utilizand acest indice (Mlemn).). dand nastere unei temperaturi ridicate. Ea este dependenta de tipul constructiei putand varia de la 10 kglemn/m² pentru cladirile masive.5 4200 16.9 5000 33. existand posibilitatea unor aprecieri comparative foarte lesnicioase.. podele.lemn/m2. Sarcina de incendiu Puterea calorifica a materialelor combustibile prezinta o importanta deosebita pentru aprecierea pericolului de incendiu intr-un obiectiv.8 10000 17. sau daca se disperseaza intr-o mare hala industriala fara a provoca pagube insemnate. Se poate deosebi o sarcina de incendiu mobila si una imobila. adica o cantitate de lemn. compartimentari combustibile etc. considerate a fi uniform repartizate pe suprafata incaperii. folosind formula Q = m ∙ H [kcal] se poate scrie: Qtotal = mlemn ∙ Hlemn + mtextile ∙ Htextile + mhartie ∙ Hhartie + .8 3000 – 4000 20. lichide combustibile etc.3 5800 46 11000 20 4730 18... Sarcina de incendiu sau incarcarea termica imobila este constituita din suma tuturor partilor constructive combustibile precum si a instalatiilor precum si a instalatiilor fixe aferente cladirii. Aceasta suma poate fi exprimata sub forma: Qtotal = ∑ mi ∙ Hi [kcal] unde mi este masa unui material combustibil si Hi – puterea calorifica a materialului respectiv. la cladirile masive... carti.. Din punctul de vedere al protectiei contra incendiilor si al operatiunilor de stingere este important de stiut daca aceasta cantitate totala de caldura este concentrata intr-un spatiu restrans..6 – 16. avand puterea calorifica H = 4000 kcal/kg. se calculeaza „echivalentul in lemn” al sarcinii de incendiu. covoare. Cantitatea de caldura ce poate fi dezvoltata prin arderea tuturor materialelor combustibile din spatiul respectiv este egala cu suma cantitatilor de caldura dezvoltate de fiecare combustibil in parte adica: Qtotal = Qlemn + Qteztile + Qhartie + .8 4000 * In functie de esenta lemnului 5.5 7930 34.8 4000 33. un kilogram de benzina cu puterea calorifica de 10. Folosirea unor materiale necombustibile (aluminiu. In practica.. q = Qtotal = ∑ miHi S S [kcal ] m² Aceasta marime a primit denumirea de sarcina de incendiu sau incarcare termica.8 45500 16. intr-o incapere unde se afla m kg de combustibil care arde se va degaja o cantitate de caldura: Q = m ∙ H [kcal] In realitate intr-o incapere de locuit sau spatiu de productie nu se afla un singur fel de material combustibil ci mai multe (mobila. sau. care prin ardere ar degaja acelasi numar de calorii ca si materialele combustibile existente. sticla s.8 4500 16..8 4000 41.

. reprezentand suma tuturor materialelor combustibile introduse intr-o incapere. Datorita faptului ca este metal. modificarea culorii corpurilor. Fenomenul fizic cel mai des utilizat in termometrie este dilatatia corpurilor. pastrand o dilatatie remanenta. Intrucat exista o relatie directa intre variatia de temperatura si curentul din circuit. in special ca elemente de finisare. Dupa incalzire. variatia rezistentei electrice.Birouri . de exemplu: volumul. utilizate indeosebi in laboratoare sau la etalonarea altor termometre.Spital . Pentru temperaturi scazute se poate utiliza ca lichid termometric alcoolul.Depozit general Sarcina de incendiu medie kglemn m² 43 30 75 53 166 52 122 Sarcina de incendiu maxima kglemn m² 125 115 585 510 835 420 1150 Incaperea din cladire cu sarcina de incendiu maxima Magazii Depozit de lenjerie Vopsitorie Depozitul de produse finite Depozitul de hartie Arhive Marfuri speciale Sarcina de incendiu ofera o imagine concreta a pericolului de incendiu intr-un obiectiv.Tipografie . Sarcina de incendiu mobila. In sens contrar actioneaza utilizarea pe scara larga a maselor plastice in constructii. pana la – 120ºC. Experientele au demonstrat ca variatia caldurii unui corp este insotita de modificari. Alegand o asemenea caracteristica (denumita proprietate termoelectrica). fier-constantan. in diverse obiective. dupa legi bine cunoscute. rezistenta electrica etc. Lichidele cel mai mult utilizate la fabricarea termometrelor sunt mercurul.Fabrica de confectie . respectiv variatia temperaturii la un incendiu. in functie de destinatia incaperii si a cladirii respective. Deoarece mercurul are coeficientul de dilatare constant. Acestea constau din doi conductori de metale diferite (nichel-crom. Termometria (masurarea temperaturilor) Anterior s-a stabilit ca gradul de incalzire al corpurilor este indicat prin marimea numita temperatura. efectul termoelectric. variaza in limite foarte largi. fenomen care reduce fidelitatea termometrului. Tabela 3 Sarcini de incendiu in diferite cladiri Cladirea . alcoolul etilic. touenul si xilenul. asupra sarcinii de incendiu. facute in numeroase tari. ale unor caracteristici fizice ale corpului. Gazele au coeficienti de dilatatie si mai mari. se folosesc substante lichide sau gaze. In tabela 3 sunt date unele valori orientative. coeficientii lor de dilatatie sunt de 50 – 100 de ori mai mari decat ai solidelor. sau pentanul.38ºC (temperatura sa de inghetare) pana la 357ºC (temperatura de fierbere). au scos in evidenta relatii intre incarcarea termica si durata incendiului. Deoarece este necesar ca termometrul sa prezinte o sensibilitate corespunzatoare. de la . pana la – 200ºC. platina-rhodiu) sudati la cate un capat si avand capetele libere legate de un voltmetru sensibil. Dintre fenomenele termoelectrice. Functionarea termoelementelor se bazeaza pe fenomenul aparitiei unui curent electric de ordinul milivoltilor in circuitul format de cele doua sarme. unor variatii mici de temperatura sa le corespunda variatii mari ale marimii fizice luate drept fenomen termometric. pe baza carora au fost imaginate si realizate instrumente pentru masurarea temperaturii se pot mentiona: dilatia corpurilor. Lipsa de aderenta la peretii vasului in care se afla mercurul. Mercurul prezinta o serie de avantaje care-l fac adecvat pentru masurarea temperaturilor intr-un interval destul de larg. Studiile si experimentarile pe incendii. adica variatia volumului sub actiunea caldurii. atunci cand se incalzeste locul sudurii. face ca sa fie inlaturate eventualele erori provocate de fenomenul de udare. ale carei valori pot fi masurate cu ajutorul unor etaloane bine precizate. se poate stabili o scara de temperatura care sa masoare gradul de incalzire a corpurilor. in intervalul 0 – 100ºC. Lichidele au sensibilitate si fidelitate corespunzatoare. medie si maxima. fara a face parte constitutiva din aceasta. culoarea. prezinta o inertie termica redusa si in consecinta o sensibilitate sporita. corpurile solide nu revin exact la dimesiunile initiale. Temperaturile ridicate (400 – 1800ºC) se masoara cu ajutorul termometrelor. voltmetrul poate fi gradat direct in unitati de temperatura (ºC).Fabrica de mobila . stabilite pe baze statistice.constructiile moderne permite reducerea incarcarii termice imobile. Sub presiune poate fi folosit la masurarea unor temperaturi pana la 700ºC. cu alte cuvinte. fapt care le face utile la construirea unor termometre foarte sensibile si precise. iar fenomenul de dilatatie remanenta lipseste.Locuinta . 6. termometrul cu mercur poate fi gradat cu usurinta (scara echidistanta).

Termometrul metalic. Pentru asemenea situatii se utilizeaza pirometrele optice al caror principiu de functionare consta in compararea radiatiei luminoase a focarului. continuat cu un tub metalic. procedeul de masurare consta in utilizarea unui creion termoscopic cu care se trage o linie pe suprafata a carei temperatura trebuie determinata. In principiu un asemenea termometru este compus dintr-un rezervor. precum si cele cu rezistenta electrica sau cu termoelemente trebuie puse in contact direct cu locul a carui temperatura trebuie determinata. privind prin luneta. identic cu primul dar nu mai patrunde in spatiul cu temperatura ridicata. turnatorii. virarea de culoare se face intr-un interval de timp stabilit (de exemplu la doua secunde dupa tragerea liniei). in meteorologie etc. respectiv lungimi egale de tub. cu lichid care sunt mai robuste. Dupa efectuarea unei rotatii complete.7. adica a unor numere conventionale atribuite unor fenomene ce se petrec intotdeauna la aceeasi temperatura (exemplu topirea ghetii si vaporizarea apei).) se utilizeaza fenomenul de termocromie care se manifesta prin proprietatea pe care o au anumite substante de a-si schimba culoarea sub efectul variatiei temperaturii. 8. Pentru determinarea rapida a temperaturii la suprafata unui corp sau agregat industrial (cazan. Termometrele de sticla. . Termometrele metalice sau de sticla. Rezervorul si tubul sunt umplute cu mercur. Pentru aceasta au fost construite aparate inregistratoare care traseaza curba de variatie a temperaturii. Procedee speciale de masurare a temperaturii Culori termoscopice. care inregistreaza dilatatia. in special cand se masoara temperaturi ridicate. introdus in spatiul a carei temperatura urmeaza a fi determinata. intr-un interval de timp. In principiu. prezinta dezavantajul unei fragilitati care limiteaza domeniul lor de utilizare. Intr-un tub capilar avand la unul din capete un mic rezervor se introduce mercurul sau alt lichid termometric. Practic. motor. Prin utilizarea a doi cilindri. Termografele sunt utilizate pe scara larga in industria chimica si alimentara. se prelungeste intervalul de timp dupa care trebuie schimbata banda. Este necesar ca diametrul tubului capilar sa fie constant pe toata lungimea pentru ca unor variatii egale de temperatura sa le corespunda volume egale. adica o anumita temperatura. Fiecarei intensitati a curentului din circuitul de incalzire a firului etalon ii corespunde un anumit grad de incalzire. Acest tip de termometru necesita control si verificari periodice. Practic. Urmeaza operatiunea de gradare a termometrului care necesita precizarea unor „repere termometrice” sau „puncte fixe”. Variatia controlata a acestor rezistente modifica intensitatea curentului in circuit pana cand radiatia firului etalon este identica cu radiatia sursei calde. gradat direct in grade Celsius. Valoarea respectiva este citita pe cadranul galvanometrului. si invers. putand suporta lovituri sau socuri termice. Deoarece rezervorul si tubul curbat se gasesc in spatii cu temperaturi diferite. banda poate fi scoasa si verificata. Temperatura firului etalon adus la incandescenta de un curent electric furnizat de sursa. cu lichid. daca virarea de culoare se face mai rapid. Pirometrul optic. precizia termometrului este relativ scazuta. Termometrul metalic de constructie speciala transforma variatia temperaturii in miscari ale acului inregistrator prin intermediul sistemului de parghii. Temperatura la care se desfasoara anumite procese tehnologice constituie un parametru important a carui variatie trebuie cunoscuta cu precizie. dupa care citeste indicatia galvanometrului. temperatura obiectului a depasit pe cea corespunzatoare creionului. Uneori acest lucru este imposibil. miscand acul indicator in dreptul unei scale gradate. Termometre Fabricarea unui termometru cu lichid este relativ simpla. termograful este compus dintr-un termometru metalic. a carui temperatura trebuie masurata. avand capatul liber curbat si prevazut cu un ac indicator. Daca obiectul respectiv are temperatura marcata pe creionul folosit. Cresterea temperaturii provoaca dilatarea mercurului si deformarea portiunii curbate care tinde sa se indrepte. Acul inregistrator lasa o urma vizibila pe o banda de hartie infasurata in jurul cilindrului rotit cu viteza constanta de mecanismul de ceasornic. Dupa introducerea mercurului se face vid in tub si se inchide la flacara. Daca acest interval este mai mare. operatorul indreapta obiectivul lentilei asupra sursei si regleaza rezistentele electrice pana cand firul etalon „se pierde” pe fondul sursei. conducta incalzita etc. astfel ca. Termograful. In tabela 4 sunt date principale substante termoscopice utilizate in tehnica. dar suficienta pentru nevoi industriale. Acest tip de aparat pentru masurarea temperaturii este deosebit de util la furnale. cu radiatia luminoasa a unui fir de carbune etalon. Pe banda sunt trasate linii verticale paralele care indica subdiviziuni ale intervalului de timp si linii orizontale care marcheaza valorile temperaturii. firul se confunda cu sursa (au aceeasi nuanta de culoare). Precizia poate fi marita prin adaptarea unui al doilea tub curbat cu actiune diferentiala. poate fi reglata prin intermediul a doua rezistente electrice montate in luneta aparatului. In obiectivele industriale moderne exista aparatura a carei functionare trebuie urmarita si inregistrata fara intrerupere. denumite termografe. laminoare si in orice alt loc unde temperatura ridicata nu permite apropierea de sursa calda (inclusiv la incendii). un sistem de parghii si un cilindru rotitor cu mecanism de ceasornic. pentru a determina temperatura unei surse de radiatie termica. In industrie se folosesc termometre metalice. neavand legatura cu rezervorul. temperatura obiectului este mai mica decat cea indicata pe creion.

O a treia scara termometrica. setul Thermocrom 65 . Practic. Sunt executate din materiale ceramice – caolin. setul 350 670ºC in siderurgie s. pe scara Celsius. avand indicate temperaturile de utilizare si culoarea de virare pentru intervale de temperatura specifice unui anumit domeniu industrial. 200ºC se utilizeaza in industria hartiei. iar cele mici – cu inaltimea de 30 mm – pentru intervalul de temperaturi 1580 – 2000ºC. Alegerea punctelor fixe si atribuirea unui anumit numar de grade este pur conventionala. . Cu acesti „martori” se poate acoperi intervalul de temperaturi cuprins intre 100 si 1600ºC. scara Fahrenheit considera ca gheata se topeste la 32 grade Fahrenheit iar apa fierbe la 212 grade Fahrenheit.. si una corespunzatoare temperaturii de fierbere a apei. se indoaie peste muchia scurta astfel incat varful atinge nivelul placii suport. intervalul standard de temperatura este cuprins intre 0 (punct fix determinat de temperatura ghetii pure care se topeste la presiune normala) si 100 (punct fix determinat la temperatura vaporilor de apa care fierb la presiune normala). Indicatoarele piroscopice (conuri Seger) sunt utilizate pentru a inregistra atingerea unor temperaturi prestabilite in diverse procese industriale. Se fabrica in doua marimi. setul 200 – 400ºC in industria alimentara si a sticlei. In STAS 1312-64 se defineste temperatura de inmuiere ca temperatura la care indicatorul asezat vertical pe o placa suport se inmoaie si. carbonat de calciu si adaus de lianti – in diferite proportii. in grupuri de cate trei indicatoare. Indicatoarele piroscopice sunt utilizate indeosebi la urmarirea temperaturilor de regim in cuptoare. 9. unul cu numarul corespunzator temperaturii de regim.m. chimica si electrotehnica.Tabela 4 Principalele substante termoscopice utilizate in tehnica Culoarea Denumirea substantei Sulfura de mercur Iodura de mercur si cupru Iodura de mercur si argint Cromat de plumb Oxid de mercur Bromura de cupru Cianura cupro-feroasa Bisulfura de arsen Initiala Rosu Rosu deschis Finala Cafeniunegru Rosu-inchis Maron Negru Maron Cafeniunegru Negru Cafeniu Cafeniunegru Rosu-cafeniu Temperatura la care se schimba culoarea ºC 250 300 60 70 75 70 250 300 Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Pe masura cresterii temperaturii Reversibilitatea Da Da (daca nu a fost incalzit la temperaturi prea inalte) Nu Nu Da Da Da Da Rosu Rosu Rosu Galben Maron Portocaliu Creioanele termoscopice sunt livrate in seturi. al doilea cu numarul imediat superior. Astfel. astfel incat sa se creeze o gama larga de amestecuri ale caror puncte de inmuiere difera cu 20 . a caror topire se produce intr-un mic interval de temperatura. fiecare diviziune corespunzand cu un grad Celsius. de forma cilindrica. o alta scara termometrica propusa de Réaumur considera ca cele doua puncte fixe mentionate au valorile 0º si 80º.. Pentru a determina atingerea unei anumite temperaturi se pot folosi diverse aliaje metalice. Indicatoare fuzibile (martori). prin conventie.. iar al treilea cu numarul imediat inferior. feldspat. sub actiunea greutatii proprii.. 30 grade unul de altul. Scari termometrice Asa cum s-a aratat anterior. ca mijloc de avertizare in caz de supraincalziri periculoase. avand forma unui trunchi de piramida. cauciucului.d. Indicatorii termoscopici pot fi utilizati si sub forma de vopsele in industria chimica si electrotehnica.a. Intervalul intre aceste doua repere stabilite experimental se imparte in 100 de parti egale. cuart. deci. deci acelasi interval de temperatura este impartit in 180 grade Fahrenheit. deci intervalul de temperatura intre topirea ghetii pure si fierberea apei este impartit in 80 grade Réaumur. vor fi marcate pe tubul capilar al termometrului cele doua pozitii ale coloanei de mercur: una corespunzatoare temperaturii de topire a ghetii. Astfel. Indicatoarele mari – cu inaltimea de 50 mm – se folosesc pentru temperaturi de 600 – 1540ºC.

15 353.8 tºC tºF = 32 + 1. Cand doua corpuri avand temperaturi diferite sunt puse in contact. Temperatura absoluta se noteaza cu simbolul T.237.16 -4 .15 .15 323.15 363.15 303.459 .15 373.10 -5 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 300 Scara Celsius tºC Scara Réamur 4 tºC 5 tºR Scara Fahrenheit 9 tºC + 32º 5 9 tºR + 32 4 tºF Kelvin K 0 253. dupa cum urmeaza: Principiul echilibrului termic.15 343. Deci cantitatea de caldura cedata de sursa mai calda este egala cu cantitatea de caldura primita de sursa mai rece.15 473.15 .15 5 tºR 4 5 (tºF – 32) 4 (tºF – 32) 9 9 Temperaturi pe diferite scari termometrice Réamur ºR Fahrenheit ºF .15ºC).6 . Principiul schimbului de caldura. Intre valorile temperaturilor masurate pe cele doua scar exista relatia: T [K] = tºC + 273. Principii calorimetrice Observatii indelungate asupra proceselor de trecere a caldurii de la un corp cald la unul rece au permis sa se stabileasca anumite principii care guverneaza aceste fenomene.15 273. in urma racirii corpului cald.8 tºC In tabela 5 sunt date relatiile de transformare dintr-o scara in alta si corespondentele gradelor Celsius pentru un interval de temperaturi uzuale.15 573. Cantitatea de caldura preluata de un corp prin trecerea de la o stare A1 la o stare A2 este egala cu cantitatea de caldura cedata de acelasi corp atunci cand revine de la starea A2 la starea A1. are loc un proces de trecere a caldurii de la corpul cald catre cel rece. Acest principiu reprezinta o forma particulara a principiului conservarii energiei.273. In lipsa unor procese secundare de transformare energetica. Pe scara termometrica absoluta nu vom intalni temperaturi negative deoarece 0 K este cea mai scazuta temperatura posibila. Principiul transformarilor inverse constituie o consecinta a principiului conservarii energiei. Temperatura absoluta.15 333.15 263.15 258. Principiul transformarilor inverse.15 293.15 278.218.12 5 -8 14 -4 23 0 32 4 41 8 50 16 68 24 86 32 104 40 122 48 140 56 158 64 176 72 194 80 212 120 302 160 392 240 572 10. al carui punct intial este considerat zero absolut (0K = . Din moment ce energia nu poate fi nici .Scara termometrica folosita universal este scara Celsius. Transformarea gradelor in diverse scari termometrice se face cu ajutorul unor relatii simple: tºR = 0.15 313. Calorimetria.20 . proces care dureaza pana la egalizarea temperaturilor celor doua corpuri.15 283.15 268.15º Tabela 5 Relatii de transformare intre valorile temperaturilor pe diferite scari termometrice ºC ºR ºF Celsius ºC .15 423. acesta cedeaza o anumita cantitate de caldura care este preluata de corpul rece. Gradul Kelvin este egal cu gradul Celsius. In termodinamica si in tehnica se utilizeaza o scara de temperaturi in grade absolute sau grade Kelvin [K].

lichida sau gazoasa. Se stie ca intr-o asemenea situatie obiectul cald se raceste iar lichidul din vas se incalzeste. Corpurile solide se caracterizeaza prin volum si forma determinata. ∆t Cele expuse mai sus pot fi exemplificate printr-un caz des intalnit in practica. care participa la un proces de schimb de caldura ? Cele doua corpuri pot avea stari de agregare diferite. adica: Q = m. acestea avand doar o miscare de vibratie in jurul unei pozitii de echilibru. cc – caldura specifica a corpului cald. In prezent se considera ca materia poate avea si o a patra stare de agregare – plasma – dar implicatiile fizice ale acestui fenomen depasesc limitele lucrarii de fata. Rezulta ca daca un corp are masa m. Coeziunea intre moleculele corpurilor solide este puternica. de exemplu corpul va fi incalzit cu ∆t grade. tc – temperatura corpului cald si θ – temperatura finala. Capitolul II Schimbarea starii de agregare a corpurilor 1. Daca temperatura corpului va fi modificata cu mai multe grade. Tinand seama de caracteristicile fizice ale corpurilor se poate determina cantitatea de caldura primita sau cedata la modificarea temperaturii. la sfarsitul procesului de schimb de caldura ambele corpuri avand aceeasi temperatura a carei valoare θ (teta) este situata intre valorile temperaturilor initiale tc si tr. cantitatea de caldura necesara pentru a-i modifica temperatura cu 1ºC va fi egala cu m ∙ c. Starea solida defineste corpurile care prezinta rigiditate mare si rezistenta la actiunea unor forte externe. Pentru a raci rapid un corp metalic.m. este evident ca energia calorica necesara trecerii corpului de la starea A1 la starea A2 va fi restituita integral prin revenirea la starea initiala. . in functie de temperatura. s-a definit caldura specifica a unui corp drept cantitatea de caldura necesara pentru a modifica cu 1ºC temperatura unitatii de masa. cantitatea de caldura preluata de corpul rece a carui temperatura creste de la tr la θ va fi: Qpreluata = mr ∙ cr (θ – tr).d. Dar conform principiului schimbului de caldura Qcedata = Qpreluata Rezulta: mc ∙ cc (tc – θ) = mr ∙ cr (θ – tr) sau mc ∙ cc ∙ tc + mr ∙ cr ∙ tr = mc ∙ cc θ + mr ∙ cr ∙ θ de unde: θ = mc ∙ c c ∙ tc + mr ∙ c r ∙ tr mc ∙ cc + mr ∙ cr Deci temperatura finala a unui ameste de doua corpuri avand temperaturi initiale diferite este egala cu suma produselor capacitatilor calorice cu temperaturile corpurilor impartita la suma capacitatilor calorice. acesta se introduce intr-un vas cu apa sau cu alt lichid de racire. Conform formulei cantitatea de caldura cedata de corpul a carui temperatura scade de la tc la θ va fi: Qcedata = mc ∙ cc (tc – θ) unde mc este masa corpului cald. Produsul m ∙ c dintre masa corpului si caldura sa specifica se numeste capacitate calorica a corpului respectiv. Se naste intrebarea: Care va fi temperatura finala θ a unor corpuri cu temperaturi initiale diferite.c. Topirea si vaporizarea In natura corpurile se pot gasi in stare solida.a.creata. Similar. se pot amesteca doua lichide. atunci el va primi o cantitate de caldura de atatea ori mai mare. La punctul 3. se poate raci un corp solid intr-un gaz s. se poate scufunda un corp solid intr-un lichid. nici distrusa.

In timpul transformarii temperatura se mentine constanta. Legile transformarilor de stare a corpurilor Analizand fenomenele de trecere a corpurilor dintr-o stare de agregare in alta se pot deduce legi care sunt valabila atat pentru topire cat si pentru vaporizare. Fac exceptie unele corpuri. In afara de efectul de racire accentuat. Ele curg sau iau forma recipientului in care sunt turnate. Dupa topirea ultimei bucati de gheata. 2. in sensul unei cresteri proportionale cu cantitatea de caldura primita. numai la suprafata lichidului. prin transformarea apei in vapori se realizeaza si un efect de inabusire a incendiului. pentaclorura de fosfor. adica transformarile de stare. Caldurile latente de transformare reprezinta cantitatile de energie necesare pentru invingerea fortelor de coeziune moleculara. majoritatea corpurilor isi maresc volumul. adica trec direct din stare solida in stare gazoasa.Pentru a schimba starea de agregare a unitatii de masa dintr-o substanta sunt necesare cantitati determinate de caldura. lichida (apa) si gazoasa (vapori de apa. vaporii de apa ocupand locul aerului care intretine arderea. iodul. transformandu-se in apa. La 100ºC se inregistreaza un alt prag in variatia temperaturii apei. zapada carbonica. la presiune constanta. respectiv vaporizare). Cunoasterea caracteristicilor celor trei stari de agregare ale corpurilor este necesara in activitatea pompierilor. in absenta oxigenului. proportionala cu cantitatea de caldura primita. ele nu pot fi obtinute in stare lichida la presiunea atmosferica (ex. fapt deosebit de important pentru utilizarea apei atat ca agent de lucru in masinile termice cu aburi cat si ca agent de stingere a incendiilor. Vaporizarea – trecerea din stare lichida in stare gazoasa – se poate face in mod lent. densitatea scade) sau de ce crapa sticlele in care apa ingheata. printre care si gheata. ele trecand in mod treptat de la starea solida la cea lichida in cursul unui proces de inmuiere (ceara. untul s. Alte substante sublimeaza. temperatura acestora se modifica. Din clipa cand intreaga masa a lichidului s-a transformat in vapori. Apoi se constata ca desi gheata continua sa primeasca aceeasi cantitate de caldura in unitate de timp. sub cele trei forme de agregare: solida (gheata). Aceasta caldura se numeste caldura latenta de topire si se noteaza cu qtopire. ele putand ocupa intregul volum care il au la dispozitie. Fenomenele de modificare a starii de agregare constituie exemplificari ale legii generale a naturii privind transformarea acumularilor cantitative in salturi calitative. albuminoidele) si dau nastere unor alte substante. Cantitatea de caldura primita de un lichid pentru a se vaporiza la temperatura si presiune constante se numeste caldura latenta de vaporizare. . . Transformarile de stare sunt insotite de modificari ale unor caracteristici fizice ale substantelor. Sunt totusi unele substante a caror comportare sub actiunea calduri prezinta anumite abateri.Ca si la topire este necesara o cantitate determinata de caldura pentru a realiza transformarea de stare. Urmarind cu atentie comportarea ghetii se observa ca incepe sa se topeasca. Lichidul fierbe si incepe sa se transforme in vapori. 3. indeosebi pentru aprecierea pericolului de incendiu in diverse situatii si pentru adoptarea unor masuri corespunzatoare de prevenire si stingere. Desi isi mentin volum constant. aburi).a. In acest caz apa isi mareste volumul de circa 1700 de ori. Aceasta explica de ce gheata pluteste la suprafata apei (prin marirea volumului. Fenomenul de marire al volumului este mult accentuat la trecerea din starea lichida in starea de vapori. . lichidele nu au rigiditate si se deformeaza cu usurinta sub actiunea unor forte exterioare. Daca aceasta marime se raporteaza la unitatea de masa a unei substante se obtine caldura specifica de vaporizare a substantei respective. clorura de amoniu etc. se descompun (lemnul. Daca fortele de coeziune scad sub anumite limite atunci corpul nu-si mai pastreaza nici forma. nu au forma proprie. Pentru exeplificarea legilor care guverneaza transformarile de stare se poate urmari comportarea apei. Astfel sunt corpuri care nu au o temperatura determinata de topire. termometrul nu inregistreaza modificari ale temperaturii. acidul benzoic. hartia. Procesul de vaporizare prezinta anumite similitudini cu procesul de topire: .).In cazul substantelor pure.Spre deosebire de acestea. cand in vas se gaseste numai apa. Sunt corpuri care prin incalzire. in conditii de presiune constanta. transformarile de stare (topire si vaporizare) se produc la temperaturi bine determinate. Se considera un vas cu bucatele de gheata supus incalzirii la o flacara.). este necesara o cantitate determinata de caldura pentru a topi o unitate de masa dintr-un corp solid. denumite calduri latente specifice de transformare (topire. Experimental s-a stabilit ca. Deosebit de importanta este cunoasterea fenomenelor de trecere dintr-o stare fizica in alta. Astfel: . fapt care dovedeste existenta unor forte de coeziune mai reduse decat la solide. nici volumul si trece in stare gazoasa. Prin topire. rapid si cu zgomot (fierbere). Un termometru introdus in vas indica o crestere lenta a temperaturii ghetii pana se atinge valoarea 0ºC. Cazuri particulare de transformare a starii de agregare In general corpurile trec dintr-o stare de agregare in alta urmand desfasurarea fenomenelor descrise mai sus. Din cauza fortelor de coeziune foarte reduse gazele nu au forma si volum propriu. Scaderea vascozitatii este insotita de modificarea continua a temperaturii astfel ca nu se poate stabili un punct precis de transformare. termometrul incepe sa indice din nou o crestere lenta a temperaturii. constante si caracteristice fiecarei substante.

In tabela 6 sunt date valorile temperaturilor normale de topire a unor substante. Si in cazul vaporizarii se inregistreaza fenomene care retin atentia. Daca se foloseste unitatea toleranta pentru cantitatea de caldura – caloria – atunci caldura latenta de transformare a unei substante reprezinta numarul de calorii necesare pentru trecerea unui gram de substanta dintr-o stare de agregare in alta. are nevoie de o cantitate de energie de un joule pentru fiecare kilogram. aliajele. compus din cadmiu. staniu si plumb). prin faptul ca temperatura de topire este mai scazuta decat cea a oricarui component. presiunea este mai mare decat cea normala. unitati de masura Caldurile latente de transformare se noteaza cu q. Unitatea de masura pentru caldura latenta specifica in sistemul international este joule/kg si reprezinta caldura latenta specifica a acelei substante care pentru a trece dintr-o stare de agregare in alta. daca presiunea se mentine constanta. Aliajul Lipowitz (plumb. iar aliajul Rose (bismut. Daca acesta presiune scade punctul de fierbere si coboara invers.5 g Cantitatea de caldura primita de un corp cu masa m in cursul procesului de topire – sau cedata in cursul solidificarii va fi deci: Qtopire = m ∙ qt Similar. Topirea si solidificarea pe de o parte. Punctul de fierbere este variabil si in functie de presiunea la suprafata lichidului. pe masura ce se atinge punctul de fierbere caracteristic fiecaruia. In cursul lichefierii. a unor tipuri de sprinklere sau a unor dispozitive de inchidere automata a usilor si perdelelor antifoc. Se considera temperaturi normale de transformare sau puncte de transformare. Fiecare substanta va avea deci doua valori distincte pentru calduri latente specifice de transformare: qt – pentru caldura latenta de topire si solidificare – si – pentru caldura latenta de vaporizare sau lichefiere. . punctul de fierbere fiind situat in acest caz deasupra temperaturii de 100ºC. Fenomenele de topire a aliajelor sunt utilizate la constructia unor detectoare de incendiu. 5. Intr-un cazan de aburi. Fenomenul isi gaseste aplicatii pe scara larga in industria chimica la distilarea fractionata a unor amestecuri (spre exemplu la distilarea petrolului). cadmiu si bismut) se topeste la 60ºC. sunt fenomene inverse care se anihileaza reciproc. in cazul vaporizarii va fi: Qvaporizare = m ∙ qv Asa cum s-a subliniat mai sus. cu alte cuvinte caldura latenta de lichefiere este egala cu caldura latenta de vaporizare. desi toate metalele componente au temperaturi de topire mai mari de 200ºC. respectiv topirea si vaporizarea. staniu. plumb si bismut. Simboluri. solidificarea si lichefierea corpurilor pure sunt procese care se desfasoara la temperaturi constante. temperatura de transformare (topire sau vaporizare) variaza in functie de presiunea atmosferica la care are loc fenomenul. de exemplu. punctul de fierbere nu mai are o valoare unic determinata ci exista mai multe praguri de temperatura la care se produce. vaporizarea lichidelor componente. In natura se intalnesc insa si procese de transformare inversa. dependente de natura substantelor respecitve. treptat. qtopire = qsolidificare Ca si topirea si vaporizarea. La inceput se vaporizeaza lichidul care fierbe la temperatura scazuta apoi ceilalti componenti. formule. 4. Astfel aliajul Wood. valorile stabilite la o presiune de 760 mm Hg. In caz contrar. vaporizarea si lichefierea pe de alta parte. transformarile de stare au loc la temperaturi bine determinate. se topeste la 66 – 71ºC (in functie de compozitie). corpul care se transforma cedeaza o cantitate de caldura egala cu cea absorbita la vaporizare. la temperatura si presiune constante. in cursul procesului de topire. in cazul unui ameste de doua sau mai multe lichide pure. staniu.O comportare interesanta au. qlichefiere = qvaporizare Aceeasi egalitate exista si intre caldura latenta de topire si cea de solidificare a unei substante. se topeste la 95ºC. adica de trecere din stare gazoasa in stare lichida (lichefiere) sau din stare lichida in stare solida (solidificare). Curba de variatie a temperaturii unui corp in cazul racirii este simetrica cu cea de la incalzire. Intre cele doua unitati de masura exista relatia: 1 _J_ = __1__ cal kg 4185. Astfel. Lichefierea si solidificarea Pana in prezent a fost analizata comportarea corpurilor sub efectul cresterii temperaturii.

La un incendiu la care s-au gasit urme de cupru topit rezultat de la un conductor electric. Datorita valorilor mari ale caldurii specifice si ale caldurilor latente.7 Pb + 13. Dilatarea liniara Experienta de toate zilele demonstreaza ca un corp isi modifica dimensiunile atunci cand este supus actiunii caldurii: se dilata odata cu cresterea temperaturii si se contracta la scaderea ei.3 Sn + 10 Cd . Fiind dispersata in particule foarte mici. se poate trage concluzia ca in cursul incendiului a fost depasita temperatura de 434ºC (temperatura de topire a bromurii de argint). daca intr-un laborator fotografic in care a izbucnit un incendiu se gaseste un recipient cu bromura de argint care a fost topita. Retine atentia cifra care reprezinta caldura latenta de vaporizare a apei: 538.Tabela 6 Temperaturi de topire a corpurilor Substanta Mercur Aliaj Darcet* Stearina Parafina Aliaj Lipowitz* Aliaj Wood* Naftalina Aliaj Rose* Sulf Selac Staniu Plumb Zinc Bromura de argint Temperatura de topire ºC . Caldura de vaporizare ridicata. explica marea sa eficacitate ca agent stingator. de topire si vaporizare. .7 cal/g. care caracterizeaza apa.7 = 623. apa se vaporizeaza mai usor si in cantitate mai mare atunci cand intra in contact cu gazele calde produse de focarul de incendiu. Avand in vedere importanta si multiplele aplicatii pe care dilatarea le are in tehnica. Cu cat mai multe picaturi de apa se transforma in vapori cu atat efectul de racire este mai accentuat. Referiri calitative la acest fenomen s-au facut atunci cand a fost prezentata constructia termometrului cu mercur.2 Sn + 10 Cd . de la temperatura normala (15ºC) in vapori. Alteori. Deci fiecare gram de apa de 15ºC transformata in vapori de apa preia de la sursa calda 85 + 538.Aliajul Rose: 2 Bi + 1 Sn + 1 Pb 6. Compozitia lor in parti de greutate: . inclusiv in domeniul pazei contra incendiilor. este nevoie de 85 de calorii (pentru a aduce apa la temperatura de 100ºC) plus 538. in mod special in privinta temperaturilor atinse in cursul procesului de ardere. Aplicatii in protectia contra incendiilor Urmarirea fenomenelor de topire a corpurilor in cazul cercetarii unui incendiu poate furniza informatii interesante asupra desfasurarii acestuia. O analiza atenta a locului incendiului imbinata cu o serie de cunostinte de specialitate constituie premiza acestei cercetari temeinice a unui incendiu si asigura succesul acestei actiuni. este necesar sa se aprofundeze o serie de cunostinte privind acest fenomen.87 50 45 54 60 66 80 94 119 150 232 327 419 434 Substanta Magneziu Aluminiu Bronz Email Sticla Aur Cupru Fonta Otel Nichel Portelan Platina Cuart Wolfram Temperatura de topire ºC 650 660 900 960 800 – 1400 1064 1083 1130 – 1200 1300 – 1500 1451 1550 1773 1730 – 2000 3380 * Aliaje eutectice utilizare la constructia detectoarelor de incendiu.7 cal pentru a transforma apa cu temperatura de 100ºC in vapori la 100ºC.9 Pb + 14. Procesul de vaporizare prezinta de asemenea aspecte interesante pentru activitatea pompierilor. Spre exemplu.38. Referiri calitative la acest fenomen s-au facut atunci cand este supus actiunii caldurii: se dilata odata cu cresterea temperaturii si se contracta la scaderea ei. topirea conductorului de cupru fiind produsa de un scurtcircuit care a declansat si incendiul. Pentru a transforma un gram de apa. urmele de corpuri topite pot da indicatii pretioase asupra cauzei incendiului.Aliajul Darcet: 50 Bi + 25 Sn + 25 Pb + 25 Hg .Aliajul Lipowitz: 50 Bi + 26.7 cal. Aceasta situatie justifica recomandarile de a se utiliza apa pulverizata la stingerea incendiilor.1 Bi + 24. apa absoarbe o cantitate de caldura mult mai mare decat orice alt corp obisnuit. (temperatura de topire a cuprului 1083ºC) alaturi de un conductor electric de aluminiu ramas intact (temperatura de topire circa 640ºC) s-a putut preciza ca temperatura degajata de incendiu nu a depasit 640ºC.Aliajul Wood: 50. Efectul de racire este considerabil mai mare decat al oricarui alt lichid uzual. Capitolul III Dilatarea corpurilor 1.

8 14.5 278.8 18. fapt care justifica utilizarea sa ca substanta termometrica. In tabela 7 sunt dati coeficienti de dilatatie liniara ai unor substante larg intrebunitate.5 4. Unitatea de masura pentru coeficientul de dilatatie este: α [__m__] = grd-1 m ∙ grd. Coeficientul de dilatatie arata cresterea unitatii de lungime atunci cand temperatura creste cu 1ºC.2 14.1 9.7 4. Practic.6 9. pentru obiecte a caror sectiune este foarte mica in raport cu lungimea: bare. Analiza atenta a permis cercetatorilor sa determine legi care guverneaza comportarea corpurilor sub efectul temperaturii. Pentru calculele necesare in practica putem insa aproxima o valoare medie pentru intervalul de temperatura respectiv.4 17. diferenta de temperatura si materialul din care este confectionata.2 13.Trebuie sa precizam ca marirea prin incalzire sau micsorarea acestuia prin racire se constata indiferent de starea sa de greutate: solid. lt = lo + ∆l = lo + αlo∆t lt = lo (1 + α ∆ t) Expresia (1 + α ∆ t) se numeste binom de dilatatie liniara.7 4.106 grd-1.6 14.6 9.4 13 11.5 0 – 800 22. fire etc. indeosebi pentru gaze.2 0.9 15.5 0. Valorile din tabela permit sa se traga cateva concluzii interesante: 1. factorul de proportionalitate fiind o constanta caracteristica fiecarui material.1 16.5 26.6 15.6 16 17.2 15.9 0. intereseaza dilatarea corpurilor in lungime.6 16.6 16.4 0. l0 = lungimea initiala. Observam ca α nu este constant cand temperatura variaza.5 16. Metalele cu punct de topire ridicat au un coeficient de dilatatie mai mic (exemplu tungstenul.5 10.6 - 0 .5 4.7 12 9 29 0.3 31.3 12. platina). Tabela 7 Coeficienti de dilatare liniara Coeficienti de dilatare liniara ai unor corpuri solide α.8 19.5 25.3 13.2 13.1 0.5 14.6 Aluminiu Argint Aur Constatatan 60% Cu – 40% Ni Cupru Fonta Nichel Otel tare Otel moale Platina Plumb Sticla de cuart Tungsten Zinc 0 – 100 23.9 14.8 13.1 12.2 11.5 4. lt = lungimea finala (la temperatura t) α – coeficientul de dilatatie (factor de proportionalitate. 3.7 12.7 12.2 16.1 14. 2. Din relatia lt – lo = α ∙ l0 ∙ ∆ t se poate calcula lungimea unei bare supusa dilatarii atunci cand se cunoaste lungimea sa initiala.6 14.4 20 20.6 20.9 11 13.6 4.6 16.1000 10. in intervalul de temperatura ºC. 0 – 200 0 – 300 0 – 400 0 – 500 24. dependent de natura substantei din care este facuta). Matematic aceasta relatie se exprima sub forma: ∆ l = α ∙ l0 ∆ t sau: lt – lo = α ∙ l0 ∙ ∆ t unde: ∆ l = lt – l0 este variatia lungimii sub efectul variatiei temperaturii (∆t).1 29.5 Coeficienti de dilatare ai unor corpuri lichide . lichid sau gaz.3 20.9 13.6 0.8 15 15.6 - 4.1 9. Astfel s-a stabilit ca dilatatia sau alungirea unei bare este proportionala cu lungimea initiala a corpului si cu variatia temperaturii. si dilatarea in volum.3 9. Mercurul are un coeficient de dilatare foarte mare in raport cu celelalte metale.

radiatie solara etc.). pentru a evita o seama de consecinte nefavorabile. deosebim detectoare la care variatia temperaturii este inregistrata prin dilatarea unor corpuri solide. pentru care a fost etalonat. Se poate actiona in sensul micsorarii vitezei de dilatare. Este de remarcat faptul ca instalatiile automate de stingere cu apa (sprinkler) sunt echipate cu elemente de declansare termosensibile din aliaj eutectic. 0 – 30 0 – 40 0 – 50 143 146 150 123 125 127 50 51 52 18.21 18. care se topeste la o temperatura determinata sau cu o capsula continand un lichid care se dilata provocand spargerea capsului. Se intalnesc doua tipuri de detectoare termostatice: cu lama bimetalica sau cu aliaj eutectic. Detectoarele termostatice cu aliaj eutectic sunt construite in mod obisnuit pentru a semnaliza atingerea unor temperaturi de 65. La cresterea temperaturii aliajul se topeste ocupand pozitia si inchizand circuitul electric de alarmare. 75. de asemenea la o temperatura prestabilita. In tara noastra se fabrica termostatice cu element fuzibil. actioneaza la o valoare determinata a vitezei de crestere a temperaturii. 130. 3. Detectoarele velocimetrice sunt construite pentru gradiente de temperatura cuprinse intre 2 si 20ºC pe minut. Presupunem ca au fost solidarizate o placuta de otel si una de zinc. lama bimetalica se va curba. Daca. Detectorul termostatic cu lama bimetalica declanseaza alarma prin deschiderea unui circuit electric intocmai ca un termoregulator. prin ingrosarea lamelei . αzinc = 3. Exemplele pot continua. Aplicatii ale dilatatiei 0 – 80 134 18.21 18. Releul termic cu lama bimetalica Sa ne imaginam o lama formata din doua placute de metale diferite presate una langa alta.25 117 0 – 100 18. corespunzator punctului de topire a aliajului respectiv. Deoarece placutele sunt strans lipite una de alta. Elementul sensibil la acest tip de detector este un cilindru din aliaj eutectic asezat intre electrodul central si corpul detectorului. independent de valoarea absoluta a acesteia. La constructia podurilor metalice unul din capete se sprijina pe role de dilatatie pentru a permite alungirea libera in caz de variatie a temperaturii. 230 sau 280ºC.) care provoaca gradiente de temperatura mai mici decat valoarea de reglaj. clocitoare automata. 4.26 - In tehnica intalnim nenumarate situatii cand trebuie sa se tina seama de fenomenele de dilatatie. Spre exemplu. In schimb detectoarele termovelocimetrice sunt insensibile la variatii ale temperaturii datorita unor cauze naturale (incalzire normala. telefonice. cuptoare etc. dimpotriva. Detectorul termostatic declanseaza alarma in momentul cand temperatura atinge o valoare fixa. avand ca urmare intreruperea sistemului de incalzire. 180. Acestea utilizeaza efectul caloric al unui inceput de incendiu pentru a provoca topirea sau dilatarea unui element de actionare.105 grd-1. 95. Ne vom opri insa la cele care au aplicatii speciale in combaterea incendiilor.19 - 0 – 20 138 120 50 18. lama bimetalica va fi puternic racita. telegrafice etc. In functie de elementul sensibil. spre deosebire de precedentele. Detector termostatic cu aliaj eutectic. Firele circuitelor electrice. ea se va curba avand otelul pe arcul exterior. Ca detectoare mai sunt: detector termostatic cu lama bimetalica.1 x 10-5 grad-1. detector termostatic cu aliaj fuzibil.22 108 110 112 2. detector termostatic cu aliaj eutectic.2 107 α. se poate construi un detector termovelocimetric utilizand doua lamele bimetalice cu viteze de dilatare diferite. in intervalul de temperatura ºC.Acetona Benzen Glicerina Mercur Toluen 0 – 10 135 120 50 18. Astfel. deci a sensibilitatii. zincul avand tendinta sa se alungeasca mai mult. Ele reactioneaza indata ce gradientul (viteza de variatie) temperaturii depaseste pragul indicator al unei incalziri anormale sau al unui inceput de incendiu. Topirea elementului termosensibil sau spargerea capsulei asigura intrarea in functiune a capului de sprinkler. Un asemenea dispozitiv poate functiona ca termoregulator pentru diverse aparate (etuva.54 ∙ 10-5 grd-1). legat la contactele unui releu electric amplasat in detector. Detectorul termovelocimetric. se monteaza cu o anumita sageata (mai putin intinse) pentru ca in timpul iernii sa nu se rupa ca urmare a contractiei. Daca aceasta lama bimetalica este supusa unei cresteri de temperatura cele doua placute se vor dilata in mod diferit (αotel = 1. conductelor metalice prin care circula lichide incalzite sau vapori trebuie sa li se asigure posibilitatea de a se dilata liber utilizand racorduri speciale (alunecatoare) sau forme constructive care sa preia dilatarea (lire de dilatatie). Atingerea unei temperaturi fixate determina curbarea lamei bimetalice si deci deschiderea circuitului electric. Detectoare termice Pricipiul lamei bimetalice este aplicat si la constructia detectoarelor termice de incendiu. lichide sau gazoase sau prin producerea unui curent electric intr-o serie de termoelemente. zincul ramanand pe arcul exterior (cel cu lungime mai mare).

cand temperatura creste lent. fie ca este vorba de principiile ventilarii in caz de incendiu. Mariotte (1679) au descoperit independent unul de altul. O experienta simpla permite sa se verifice aceasta relatie. volumul sau creste datorita dilatarii aerului. Legea Boyle-Mariotte isi gaseste aplicatii in construirea barometrelor. chimistul englez Robert Boyle (1662) si chimistul francez E. Pentru pompieri. membrana sau pistonul este impins eliberand contactele releului. Sensibiliatea detectoarelor cu lamele bimetalice este de ordinul a 6ºC/min. Reprezentand grafic valorile presiunii si volumului unui gaz. se poate observa ca intre cele trei marimi de stare mentionate – presiunea. Deasupra unui piston care astupa etans un cilindru. atunci cand se comprima aerul intr-o pompa de bicicleta. se asaza la o greutate G. Relatiile intre marimile de stare ale unui gaz (p. Capitolul IV Legile gazelor 1. adica presiunea din copul pompei creste. Se repeta experienta cu alte greutati asezate deasupra pistonului si se noteaza inaltimile corespunzatoare. prin impingerea pistonului. cand temperatura se mentine constanta. Se dubleaza greutatea asezata pe piston si se constata ca aceste va cobora pana la inaltime h/2. Se constata ca inaltimea (deci volumul gazului) se micsoreaza de fiecare data in aceeasi proportie in care a crescut apasarea (presiunea): a) p1 = G S b) p2 = 2 G = 2 p1 S c) p3 = 3 G = 3 p1 S V1 = h x S p1V1 = G ∙ h p2V2 = 2 p1 ∙ V1 = p1V1 2 p3V3 = 3 p1 V1 p1V1 3 V2 = h S = V1 2 2 V3 = h S = V1 3 3 Cu alte cuvinte p1V1 = p2V2 = p3V3 = constant Rezulta ca. enunta legea Boyle-Mariotte: Intr-o transformare la temperatura constanta a unui gaz. lamelele a reactioneaza cu intarziere. mentinandu-si insa aceeasi alura. Astfel. la temperatura constanta. de explicarea functionarii unui aparat izolant pentru protectia respiratiei sau de prevenirea exploziilor la butelii cu gaze tehnice. produsul intre presiunea si volumul gazului este constant. volumul si temperatura – exista o anumita interdependenta. Legea Boyle-Mariotte In urma cu trei secole. . Practic.bimetalice sau prin introducerea ei intr-o teaca izolatoare. Generalitati Anterior. intelegerea fenomenelor legate de comportarea gazelor prezinta un interes aparte. se obtine o curba. La un alt tip de detectoare termovelocimetrice elementul sensibil este constituit dintr-un recipient de aer care actioneaza asupra unei membrane sau asupra unui piston calibrat care comanda contactele unui releu cu deschidere brusca. Sau. sub actiunea presiunii create. Daca variatia temperaturii este rapida atunci datorita inertiei termice. Pentru o mai mare siguranta sistemul de detectoare termovelocimetrice se asociaza cu unul termostatic fapt care ofera posibilitatea sa se declanseze alarma la atingerea valorii de consemn a temperaturii (exemplu 73ºC) in ipoteza unei cresteri lente care nu ar afecta detectorul termovelocimetric. relatia intre presiunea si volumul unui gaz. 2. Starea de agitatie a moleculelor – ciocnirile moleculelor intre ele sau de peretii recipientului care contine gazul – determina o presiune care este cu atat mai mare cu cat creste temperatura. cand au fost prezentate transformarile de stare ale corpurilor s-a precizat ca gazele se caracterizeaza printr-o slaba coeziune moleculara fapt care face moleculele de gaz sa se miste liber in intreg spatiul pe care il au la dispozitie. Recipientul de aer este prevazut cu o supapa destinata sa compenseze dilatarea aerului pe care il contine. Incalzirea rapida a aerului din recipient provoaca dilatarea acestuia si. al carei ventil este blocat se constata ca pe masura ce se micsoreaza volumul. V. T) permit sa se exprime aspectul cantitativ al unor transformari ale gazelor. La cresterea temperaturii curbele se departeaza de axele de coordonate. care se numeste izoterma (curba de temperatura constanta). Se poate deci. in raport cu lamelele b si contactul electric se intrerupe declansand semnalul de alarma. atunci cand un balon de cauciuc este supus incalzirii. In cazul unei cresteri lente a temperaturii cele doua lamele bimetalice (a si b) se dilata in mod egal pastrand contactul electric. Pistonul va cobora pana la o inaltime h. la temperatura constanta. rezistenta. volumele aceleiasi mase de gaz invers proportionanle cu presiunile exercitate asupra gazului.

bula de mercur se deplaseaza la dreapta. bula de mercur fiind in echilibru. deci supusa aceleiasi apasari de ambele parti. Transformarea unui gaz la presiune constanta se numeste transformare izbara si se reprezinta in coordonate p – V. Din formula ∆ V = α ∙ ∆t se poate deduce ecuatia de dilatare a gazelor la presiune constanta. gazele se dilata mult mai mult decat corpurile lichide sau solide. Fizicianul francez Charles (1746 – 1822) a stabilit ca in cazul incalzirii unui gaz. intr-un volum constant. prin incalzire. este direct proportionala cu variatia temperaturii: p – p0 = β ∙ ∆ t p0 Factorul de proportionalitate a fost denumit coeficient de crestere a presiunii gazelor sub volum constant si are aceeasi valoare numerica pentru toate gazele β =__1__ grd-1. Este evident ca in timpul experientiei presiunea in balon se mentine constanta si egala cu presiunea atmosferica. Daca se ia un balon de sticla prevazut cu un tub orizontal. Gay Lussac a descoperit. in care se gaseste o bula de mercur. 273. legea care-i poarte numele: Un gaz incalzit.15 ∆T – variatia temperaturii. Legea Gay Lusac (legea incalzirii gazelor la presiune constanta) Experienta demonstreaza ca. Sub influenta caldurii degajate.) aflate intr-un spatiu cuprins de incendiu. Valoarea coeficientului α este aceeasi pentru toate gazele α = __1__ grad-1. Legea lui Charles (legea incalzirii gazelor sub volum constant) Se cunoaste pericolul de explozie pe care-l prezinta buteliile de gaz tehnice (oxigen.3. bioxid de carbon. α – constanta universala denumita coeficient de dilatare a gazelor la presiune constanta. 273. la presiune constanta. fapt care indica marirea volumului gazului din balon. printr-o linie paralela cu axa volumelor. Exprimand matematic cele de mai sus se poate scrie: ∆ V = α ∙ ∆t Vo unde ∆V este variatia volumului datorita dilatarii. si se introduce intr-un vas cu apa incalzita se constata ca. Facand experiente cu gaze.15 . variatia presiunii raportata la presiunea initiala. indiferent de natura gazului. Variatia volumului Vo ∆V este egala cu diferenta intre volumul final si cel initial: ∆V = V – V0 Rezulta: V – V0 = α ∙ ∆t V0 de unde: V = V0 + V0 ∙ α ∆t sau V = V0 + V0 ∙ α ∙ ∆t V = V0 (1 + α ∙ ∆t) 4. cu sectiune constanta. la inceputul secolului XIX. fapt care provoaca explozia. presiunea gazului din butelie creste depasind limita de rezistenta a recipientului. acetilena etc. pe masura ce temperatura aerului din balon creste. sufera o variatie a unitatii de volum direct proportionala cu variatia temperaturii. V0 – volumul initial.

Tabela 8 Coeficienti de umplere „N” pentru butelii de gaze lichefiate Denumirea gazului Acid clorhidric Bioxid de carbon Etan Monoclortrifluor-metan Acid cianhidric Ciclopropan Clor Clorura de etil Clorura de metil Clorura de vinil Diclorfluormetan Eter metilic Monoetilamina Fosgen N kg/l 0.600ºC.19 0. De altfel.275 0.40 1. recipientele se incarca pana la anumite limite stabilite pentru fiecare gaz. presiunea interioara din buteliile cu gaze tehnice nu trebuie sa depaseasca valorile admisibile.75 1. In tabela 8 sunt date valorile limita de incarcare exprimate in kilograme gaz per litru de capacitate a buteliei. Umplerea buteliilor cu gaze lichefiate conform normelor tehnice are o deosebita importanta. volum si temperatura). fapt care pune sub semnul indoielii mentinerea integritatii rezervorului.90 0. cu variatie rapida a temperaturii. Din acest motiv se recomanda stropirea intensa a rezervoarelor situate in apropierea incendiului.54 0. depozite de rezervoare. presiunea intr-o butelie de gaze lichefiate se tripleaza. Teoria cinetico-moleculara a gazelor .78 0. Pe baza expresiei matematice a legii lui Charles se poate stabili ecuatia de incalzire a gazului sub volum constant: ∆ p = p .48 1.57 0. statii de pompare sau alte obiective ale industriei petroliere se prevad instalatii de stropire cu declansare automata sau manuala. deoarece recipientele fiind inchise complet.44 0.60 1. Din acest motiv.08 0. umplerea se face astfel incat la o temperatura a gazului de + 40ºC presiunea interioara sa nu depaseasca cu mai mult de 10 la suta presiunea de incarcare indicata pe recipient.80 0.72 0.56 0.75 0. 5. cresterea presiunii sa fie mai mare decat capacitatea de evacuare a supapei de siguranta.34 0. La buteliile cu gaze comprimate. 273 Iata deci ca la un incendiu in cursul caruia se degaja o temperatura de 500 .40 0.19 Denumirea gazului Acid flourhidric Amoniac Bioxid de sulf n-Butan Izobutan Hidrogen sulfurat Monometilamina Dimetilamina Trimetilamina Monoclordifluormetan Oxid de etilena Propan Propilena Tetraoxid de azot N kg/l 0.Pentru evitarea pericolului de explozie in cazul expunerii la temperaturi ridicate. la ridicarea temperaturii gazul isi mareste presiunea. in rafinarii. exista posibilitatea ca in cazul unui incendiu violent.42 0.po Atunci p – p0 = β ∙ ∆ t p0 p – p0 = p0 ∙ β ∙ ∆t p = p0 (1 + β ∙ ∆t) Formula p = p0 (1 + β ∙ ∆t) permite sa se aprecieze in mod exact pericolul de explozie a unei butelii de gaze supuse incalzirii la un incendiu sau printr-o utilizare necorespunzatoare.90 0.79 0. in preajma unor surse de caldura. sub influenta cresterii temperaturii: p = p0 (1 +_1_ x 545) ~ 3 po. Pentru nevoi practice au fost stabilite limite de incarcare maxima a buteliilor cu diferite gaze lichefiate. Coeficientul de crestere a presiunii gazelor sub volum constant este deci o constanta universala independenta de natura gazului sau de parametrii de stare (presiune.20 Incalzirea gazului intr-un volum constante se numeste transformare izocora si se reprezinta in sistemul de coordonate p – V printr-o dreapta paralela cu axa presiunilor. care asigura racirea la nevoie. Primejdia este mult mai mare la incendiile izbucnite in parcuri de rezervoare de produse petroliere. Considerand presiunea normala intr-o butelie de gaze lichefiate p0 (la 15ºC) si temperatura degajata la un incendiu de circa 560ºC (∆t = 560 – 15 = 545ºC) se poate determina presiunea gazului. Desi acestea sunt prevazute cu supape de siguranta pentru eliminarea suprapresiunilor din spatiul de vapori.51 1.502 0.68 0.19 0.76 0.

In acest fel numarul ciocnirilor produse in unitatea de timp nu se va schimba. se micsoreaza.273.15ºC orice miscare moleculara ar trebui sa inceteze.1 = . t0 = 0 ºC si de stare finala p. de exemplu. Pentru a se mentine presiunea constanta trebuie sa se mareasca spatiul dintre molecule. astfel ca variatia vitezei moleculelor determinata de cresterea temperaturii sa fie acoperita de necesitatea pracurgerii unor distante mari. racind un gaz perfect la cea mai scazuta temperatura posibilila. pe rand. adica: p = p0 (1 + β ∙ t) = 0 Presiunea p0 are o valoare finita.15ºC β Deci la temperatura de – 273. In miscarea lor moleculele se ciocnesc unele de altele precum si de peretii recipientilor in care se afla. numarul de ciocniri ale moleculelor. transformarea izocora urmata de o destindere izoterma ori o transformare izobara urmata de o comprimare izoterma. iar legea lui Charles la transformari izocore (sub volum constant). 6. In acest caz presiunea gazului devine egala cu zero. Teoria cinetico-moleculara a gazelor ofera explicatia logica a comportarii gazelor sub efectul crsterii temperaturii. Valorile parametrilor de stare nu depind de drumul urmat in transformea gazului: se poate considera o transformare complexa. Bineinteles ca pot fi urmate orice alte cai de transformare a gazului. legea Gay Lussac la transformari izobare (la presiune constanta). In acest caz trebuie ca expresia 1 + βt sa fie nula: 1+β∙t=0 de unde: t = . Conform teoriei cinetico-moleculare presiunea unui gaz este expresia starii de agitatie termica a moleculelor. Reamintim ca aceasta valoare este considerata origine a temperaturii pe scara Kelvin. se reduce orice agitatie termica. moleculele ramanand. adica presiunea. nemiscate. stabilita in 1834 de fizicianul Clapeyron. La limita. V0. V. in unitatea de timp. Este de inteles ca odata cu cresterea temperaturii se majoreaza energia moleculara. 273. cate una din marimile de stare ale gazului regasim legile particulare de transformare a gazelor: Transformarea izoterma ∆t = 0 (legea Boylle-Mariotte): . Cea mai scazuta temperatura – zero absolut.15 p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α∆t) Facand constante. t. cu alte cuvinte zeroul absolut. se aplica legea Boyle-Mariotte: pB ∙ VB = pz ∙ Vz = p ∙ V = constant sau. Prin incalzirea gazului sub volum constant presiunea sa va creste de la valoarea p0 la valoarea pB conform relatiei data de legea lui Charles: pB = p0 ∙ (1 + β ∙ ∆t) Destinzand gazul.Legea Gay Lussac si legea Charles pot fi considerate legi de dilatare a gazelor. in care variaza simultan toti parametrii sau transformari combinate compuse din doua transformari simple. Legea gazelor perfecte In legile gazelor expuse mai sus s-a considerat pe rand unul din parametrii de stare constant: legea Boyle-Mariotte se refera la transformari izoterme (la temperatura constanta). acest fenomen determina presiunea gazului. deoarece β = α = __1__ grd-1. teoretic. Se considera un gaz avand parametrii de stare initiala p0. acestea neavnd influenta asupra parametrilor de stare intiala si finala. Legea lui Charles permite sa se determine pe cale teoretica cea mai scazuta temperatura. Aceste trei legi particulare pot fi reunite intrlege generala. Cu cat scade temperatura. creste deci viteza lor si implicit creste numarul ciocnirilor. deci volumul gradului. inlocuind pB cu p0 (1 + β∆t) si VB cu VA = V0 rezulta p0 ∙ (1 + β∆t) ∙ V0 = p ∙ V Se obtine legea generala de transformare a unui gaz perfect: p ∙ V= p0 ∙ V0 ∙ (1 + β∆t) sau.

Atat timp cat se mentin distante mari intre molecule iar fortele de coeziune sunt reduse. ale caror dimensiuni nu influenteaza comportarea gazului si parametrii sai de stare. . p0. V0 si T0 fiind parametrii de stare ai gazului. p = p0: p ∙ V = p ∙ V0 (1 + α ∙ ∆t) adica V = V0 (1 + α ∙ ∆t). Deci la presiuni mari legea Boyle-Mariotte si legile de dilatare ale gazelor nu mai sunt riguros exacte. la 0ºC.15 + t α __1__ 273. dimensiunile moleculelor au totusi valori ce trebuie luate in consideratie atunci cand gazul este puternic comprima. Practic insa. adica la presiuni scazute. legea gazelor perfecte capata o forma simplificata. V0 si t0 = 0ºC. ipozeta simplificatoare mentionata este valabila si nu produce erori mari. Gaze reale In rationamentele pentru demonstrarea legilor gazelor s-a admis ipoteza simplificatoare a existentei unor molecule punctiforme de gaz.15 + t = T Atunci p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ α ∙ T Inlocuind α = __1__ = 1 273. desi foarte reduse. dar daca se comprima puternic gazul se atinge o presiune limita la care moleculele se aproprie atat de mult incat spatiile intermoleculare dispar. Transformarea izocora V = V0 (legea lui Charles) p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α ∙ ∆t) p = p0 ∙ (1 + α ∙ ∆t) 7. Peste aceasta limita gazul nu mai poate fi comprimat deoarece moleculele sunt incompresibile.p ∙ V = p0 ∙ V0 Transformarea izobara (legea Gay-Lussac). Ecuatia gazelor perfecte in functie de temperatura absoluta Daca se exprima temperatura in grade Kelvin. In acest caz variatia de temperatura ∆t va fi numeric egala cu temperatura t a starii finale.15 T0 rezulta p ∙ V = p0 V0 ∙ T T0 sau p ∙ V = p0 ∙ V0 T T0 Expresia p0 ∙ V0 este constanta. deci formula p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ (1 + α∆t) va avea forma: p ∙ V = p0 ∙ V0 (1 + α ∙ t) sau p ∙ V = p0 ∙ V0 ∙ α ( 1 + t) α dar 1 + t = 1 + t = 273. T Rezulta legea gazelor perfecte pentru o anumita cantitate de gaz: p ∙ V = constant T 8.15 Conform formulei (9): 273. Se considera starea initiala a gazului avand parametri de stare p0.

atat pentru presiuni cat si pentru volume. Sintetizand observatiile de mai sus se poate scrie formula cantitatii de caldura ce trece intr-o perioada de timp t printr-un perete de suprafata S si grosimea d. poate fi incetinit sau extins in timp. de exemplu metalele. Pentru presiuni curent intalnite in tehnica de ordinul catorva zeci de atmosfere. se incalzeste. Pentru a micsora pierderile de caldura se pot alege grosimi mai mari ale peretilor. dar in nici un caz nu poate fi impiedicat cu totul. Inlocuind valorile p1 si V1 in ecuatia gazelor perfecte se obtine ecuatia pentru gaze reale: (p + a ) (V . Trebuie deci sa se adauge la presiunea manometrica a gazului o valoare cu atat mai mare cu cat moleculele sunt mai apropiate. crescand odata cu presiunea. S-a observat ca nu toate corpurile transmit in aceeasi masura caldura. La presiuni mai mari. care a fost neglijat in cazul gazelor perfecte. in functie de precizia ceruta calculelor este necesar sa se tina seama de comportarea gazelor reale si sa se introduca coeficienti de corectie corespunzatori. acest proces continuand pana la egalizarea temperaturilor. care este de asemenea invers proportional cu volumul. adica atunci cand sursa calda produce in mod continuu caldura. Unele. . in absenta acestor forte. Din practica se cunoaste ca un spatiu incalzit pierde mai multa caldura atunci cand suprafata sa este mai mare. in timp ce altele cum ar fi pluta sau azbestul intarzie considerabil procesul de propagare a caldurii. In final deci corectia ce trebuie efectuata va fi invers proportionala cu patratul volumului. se constanta ca si celalalt capat. Fenomenul se petrece intocmai ca atunci cand se incalzeste o parte a unui corp si caldura se transmite in toata masa sa. Fortele de atractie dintre molecule fac ca ciocnirea de pereti sa fie mai slaba. Se deosebesc trei moduri de transmitere a caldurii: prin conductie. In cazul cand conductia caldurii printr-un corp se face in regim permanent. Conform teoriei cinetico-moleculare a gazelor. Procesul de propagare a caldurii. Transmiterea caldurii prin conductie Cand doua corpuri. Astfel daca se introduce un capat al unei vergele metalice intr-un focar puternic incalzit. Generalitati Caldura produsa de o sursa termica se raspandeste in spatiul inconjurator sau se transmite corpurilor aflate in contact direct cu sursa.b) = constant V² Capitolul V Transmiterea caldurii 1. in toata masa corpului. atunci cand cele doua fete ale sale au temperaturile θ1 si θ2 (θ1 > θ2). deci invers proportionala cu volumul. ciocnirile moleculelor de gaz de peretii vasului in care se afla determina valoarea presiunii. 2. cand timpul este mai indelungat si cand diferenta de temperatura intre interior si exterior este mai mare.La presiuni foarte mari volumul scade mult mai incet decat prevede legea comprimarii gazelor si ca urmare produsul p. 1 [Joule] = λ ∙ [1 ∙ h ∙ 1 m² ∙ 1 grad] 1m de unde λ [ __Joule__ ] sau λ [ ___kcal___ ] . erorile produse prin asimilarea gazelor reale cu gazele perfecte nu sunt prea mari. Dar presiunea este afectata nu numai forta de ciocnire a moleculelor ci si de numarul acestor ciocniri in unitatea de timp. In sfarsit cantitatea de caldura cedata este dependenta de natura materialului prin care se transmite. caldura trece de la corpul cald catre cel rece. se pot stabili formule de calcul pentru cantitatea de caldura transmisa. avand temperaturi diferite. convectie si radiatie. rezultand o presiune mai mica decat cea calculata teoretic. unde b este de asemenea o constanta caracteristica a gazului. Spre exemplu. coeficientul de proportionalitate fiind o constanta caracteristica fiecarui gaz: p1 = p + a V² Volumul in care se misca moleculele de gaz este egal cu volumul ocupat de gaz din care se scade volumului propriu al moleculelor. treptat.V nu mai ramane constant. se afla in contact direct. al trecerii de la sursa calda catre alte corpuri cu temperatura mai scazuta. datorita miscarilor moleculare. diferenta de temperatura intre doua puncte ale corpului respectiv mentinandu-se constanta. Transmiterea caldurii se face intotdeauna de la sursa calda catre cea rece. In aceasta situatie volumul care trebuie luat in calcul va fi V1 = V – b. tinut la exterior. au o capacitate de transmitere a caldurii mai mare. fara ca materia sa se deplaseze sau sa sufere deformatii. a fost stabilita o relatie intre cantitatea de caldura transmisa si caracteristicile fizice ale unui perete facut dintr-un material omogen.

Conductibilitatea termica a lichidelor. Precizam ca valorile coeficientilor de conductibilitate termica ai lichidelor sunt valabile atata vreme cat nu se produce miscare in masa lichidului. .cu 50% nichel .0 Placaj 10 – 150 Samota Lichide 0.35 Aburi 340 300 137 63 40 – 50 80 60 30 97 0.11 – 0. la 20ºC. este foarte scazuta.grd.5 – 0. prin unitatea de suprafata a unui perete plan.7 Linoleum 1.3 Sticla obisnuita 0. ºC Aluminiu pur (99.16 Ulei de parafina 0.1 Vata de azbest Alte corpuri solide 0.24 – 0.4 Marmura 0.5 Nichel tehnic 12. vata de sticla etc. pentru un anumit interval de temperaturi.12 – 0. situati in preajma sursei calde.06 – 0. fara a se face erori prea mari.34 0. deosebim materiale bune conductoare de caldura si materiale izolante din punct de vedere termic. Majoritatea substantelor care au o structura poroasa.89 0. procesul transmiterii caldurii prin conductie se datoreste miscarilor de oscilatie pe care le au atomii si moleculele corpurilor solide si lichide.15 0.044 – 0.33 Lemn de stejar 0.1 0.2 Plexiglas 1. Dupa valoarea coeficientului de conductibilitate termica λ. la 20ºC exprimat in kcal/m.03 – 0.5 – 0. cu grosimea de 1 m cand diferenta intre temperaturile celor doua fete este de 1 grad Celsius.020 0.036 – 0.cu 20% nichel . Din analiza datelor prezentate in tabela se desprind cateva concluzii interesante: . exceptand mercurul.15 8. sunt date in tabela 9. privind valabilitatea valorilor din tabela numai in caz de repaus al lichidelor. Valorile coeficientilor de conductibilitate termica a unor corpuri.15 – 0.h.5 – 2.05 0.89 Portelan 0.150 kcal/m. In interiorul corpului atomii cu energie mare.m ∙ h-grd m ∙ h ∙ grd Prin urmare.75 – 1.75%) Aluminiu tehnic Alama Aliaj fier-nichel . in caz contrar intervenind fenomene de transmitere a caldurii prin convectie.158 0.12 Pluta placi 0. Prezenta aerului inclus in masa materialelor izolante (pluta.37 Tencuiala de var Izolanti termici 0.6 0. Aceeasi remarca. .4 0. Conform teoriei cinetico-moleculare. Coeficientul λ variaza cu temperatura. dar pentru calcule tehnice se poate lua o valoare medie.3 Piele 0.043 .35 Ulei de transformator Gaze 0.6 Bioxid de carbon 0. care reflecta capacitatea unui material de a transmite mai incet sau mai incet sau mai rapid caldura.1 0. Gazele au conductibilitatea termica mai mica decat a oricarui izolant termic solid.Substantele al caror coeficient de conductibilitate este inferior de 0.15 0.051 0.0 0. Amplitudinea acestor miscari oscilatorii creste odata cu temperatura. h. trebuie facuta si in cazul gazelor.2 – 0.3 Pamant 0.035 Vata de sticla 0.12 – 0.3 3 1.Se observa ca metalele pure au o conductibilitate termica mai buna decat aliajele.14 0.cu 15% nichel .cu 80% nichel Beton uscat Beton armat Caramida uscata Caramida poroasa Carton Ipsos uscat Deseuri de turba Hartie obisnuita Kiselgur afanat Negru de fum Argila refractara Bachelita Cauciuc Gheata Grafit Apa Alcool Glicerina Aer Hidrogen Metale si aliaje metalice 197 Cupru pur 175 Cupru tehnic 96 Duraluminiu Fier pur 30 Fier tehnic 16 Nichel pur 9. sunt izolanti termici. coeficientul λ reprezinta cantitatea de caldura ce trece intr-o ora.06 – 0.) explica valoarea redusa a coeficientului de conductibilitate termica a acestor materiale.5 Plumb 28 Zinc Materiale de constructie 0. cu spatii umplute cu aer. Singura exceptie o face hidrogenul.1 – 0. sunt utilizate ca izolanti termici in industrie si constructii.17 – 0. Coeficientul de conductibilitate are o valoare mai scazuta cand procentele constituientilor unui aliaj tind sa se egalizeze.13 0. cedeaza o parte din energie atomilor a caror amplitudine de oscilatie este mai redusa.12 – 0.054 0. Tabela 9 Valorile coeficientului de conductibilitate termica a unor corpuri.cu 5 % nichel .6 Mercur 0.15 – 0.12 Pluta sfaramata 0.

in constructii se pune intrebarea: care sunt modalitatile cele mai eficiente de reducere a pierderilor de caldura prin ferestrele cladirilor ? La prima vedere s-ar parea ca este suficient sa se realizeze geamuri duble. care propaga energia termica in spatiu. cu luarea in consideratie a factorilor meteorologici (directia vantului. Fiind mai usor fluidul cald se deplaseaza in sus. Spre exemplu. la o distanta cat mai mare unul de altul. – pozitiile relative ale suprafetelor si multe altele). pentru a se obtine un strat de aer care sa impiedice transferul de caldura. conductibilitatea termica joaca un rol secundar. la partea de sus a incaperii. caldura si produsele de ardere sunt elimintate pe drumul cel mai scurt in atmosfera.Cedarea energiei se face din aproape in aproape. cu suprafata mare. Au fost stabilite formule de calcul pentru anumite situatii speciale. Transmiterea caldurii prin convectie Cand corpurile nu se afla in contact direct cu schimbul de caldura se face prin intermediul fluidului care le desparte (apa. Metoda este aplicabila la stingerea incendiilor in zone impadurite. Datorita coeziunii mai reduse intre moleculele unui fluid (lichid sau gaz) acestea se pot deplasa mai usor in spatiu. In jurul sursei de caldura moleculele de gaz au o energie cinetica medie mai mare. Prin tirajul creat datorita deschiderii trapelor de ventilatie. ferestre etc. Dilatandu-se. dar ca exista o distanta optima.). s-a constatat ca marirea distantei intre geamuri nu duce la scaderea pierderilor de caldura ci dimpotriva. Transmiterea caldurii prin radiatie . temperatura atmosferica etc. cu alte V1 V cuvinte densitatea unui fluid se micsoreaza prin incalzirea acestuia. starea lor de miscare – deci energia termica – fiind transmisa rapid in intreaga masa. atunci cand este necesar sa se activeze schimbul de caldura prin convectie trebuie sa se ia masuri de stimulare a circulatiei fluidului purtator de caldura. Acest fapt explica pentru ce detectoarele termice de incendiu se monteaza deasupra locurilor sau utilajelor care trebuie protejate.). In acest fel pompierii pot actiona in imediata vecinatate a focarului. se practica deschideri automate pentru evacuarea caldurii. 3. Practic insa. O parte din aceasta energie este cedata in urma ciocnirilor cu alte molecule. locul lor fiind luat de aerul rece care patrunde prin deschiderile laterale (usi. sub controlul specialistilor. Lucrurile se petrec in mod asemanator si in cazul gazelor. Observatiile calitative privind transmiterea caldurii prin convectie prezinta o mare utilitate practica. din cauza caldurii primite. deci o aceeasi masa de fluid care la o anumita temperatura ocupa un volum V. Acelasi fenomen justifica masurile intreprinse pentru ventilarea spatiilor mari in caz de incendiu. La punctul precedent – Transmiterea caldurii prin conductie – s-a mentionat ca pentru a realiza rolul de izolant termic un fluid trebuie sa se afle in repaus. fara a fi stanjeniti de caldura excesiva si de gazele toxice degajate. din regiunea calda catre cea rece. sau mai simplu convectia caldurii. care asigura cea mai buna izolare termica. 4. de la atom la atom. Dimpotriva. fluidul respectiv (lichid sau gaz) se dilata V marindu-si volumul. Functionarea detectoarelor termice de incendiu se bazeaza tocmai pe formarea unor curenti ascendenti de aer cald deasupra focarului de incendiu. fumului si gazelor de ardere. care transmite caldura produsa. Fenomenul poate fi urmarit cu usurinta pe baza unui rationament simplu: Densitatea unui corp este definita ca masa unitatii de volum: ρ = m . Calculul cantitatii de caldura transmisa prin convectie este foarte dificil din cauza numarului mare de parametri care intervin in desfasurarea acestui proces (temperatura masei calde calde si a fluidului purtator. pe un aliniament paralel cu cel al incendiului care trebuie combatut.). fenomenul transmiterii caldurii prin convectie poate fi intalnit in diverse ipostaze. Un exemplu graitor in acest sens il ofera metoda de stingere a marilor incendii de padure prin declansarea intentionata a unui alt incendiu controlat. incendiilor sfarsind prin a se „inghti” reciproc. astfel ca in final toate moleculele vor avea aceeasi energie cinetica medie. In cazul gazelor insa. in acoperis. Crearea curentilor de convectie ca urmare a incalzirii fluidelor isi gaseste explicatia in modificarea densitatii acestora sub efectul temperaturii. densitate etc. In domeniul combaterii incendiilor. relativ scazuta. aer. prin incazire va ocupa un volum V1 mai mare decat V. cedand locul unor mase de fluid rece si provocand aparitia curentilor de convectie.) ale spatiilor respective. ulei de racire etc. Este evident ca intr-o asemenea situatie raportul m va fi mai mic decat raportul m . schimbatoare de caldura etc. Se realizeaza un circuit de fluid purtator de caldura. Cunoasterea fenomenelor de transmitere a caldurii prin convectie constituie una din premizele insusirii corespunzatoare a principiilor tactice si metodelor de stingere a incendiilor. caracteristicile fizicochimice ale acestuia – viteza. Transmiterea caldurii prin intermediul particulelor de fluid care se deplaseaza se numeste transmitere de caldura prin convectie. masele de fluid aflate in imediata apropiere a sursei calde isi micsoreaza densitatea si se ridica lasand locul unor mase de fluid rece. La partea superioara a halelor industriale. Curentii de aer cald antreneaza scanteile si „focurile zburatoare” – deci propagarea celor doua incendii – spre portiunea de padure care le desparte.Sub influenta caldurii primite. vascozitate. analizate in profunzime pentru necesitati de ordin practic (incalzire centrala.

timpul. sau invers. materialul. distanta relativa. in caz de incendiu. S – suprafata prin care primeste caldura radiata [m²]. in timp ce corpurile inchise la culoare absorb o cantitate marita de caldura.Temperaturile celor doua surse – cea calda si cea rece – pot fi influentate tot prin intensificarea operatiunilor de stingere a incendiului si prin eventualele masuri de racire a obiectivului care risca sa fie incendiat. cu o viteza egala cu cea a luminii. c – constanta de radiatie a corpurilor. convectie sau radiatie) ci prin doua sau toate trei odata. materialul se va aprinde. Practic. care pentru corpul negru este de 4.). exprimata in kcal/h. Analizand fiecare din cei patru factori enumerati mai sus si modul cum se poate interveni pentru micsorarea lor rezulta o serie de concluzii utile. . Este evident ca nu exista un proces de transmitere a caldurii prin conductie sau convectie.diferenta de temperatura intre cele doua surse. datorita cladirii radiate la aprinderea uneia dintre ele.96 ___kcal___ . Se cunoaste faptul ca materialele lucioase. in acest caz. care se aplica. in functie de tipul si destinatia lor. caracteristicile fluidului purtator etc. . In sfarsit coeficientul global de transmisie a caldurii este elementul asupra caruia se poate interveni atat prin masuri de prevenire cat si in cadrul operatiunilor de stingere. la radiatoarele de incalzire centrala sau la radiatoarele motoarelor termice unde forma constructiva dispune de o suprafata mare de racire. cantitatea de caldura propagata este direct proportionala cu: . Calculul procesului de transformare a caldurii prin radiatie ridica de asemenea o serie de probleme dificil de depasit.un coeficient de transmisie generala a caldurii dependent de o multitudine de parametri (starea suprafetelor. depasind valori de 6 – 700ºC. Cunoscand rezistenta la foc a doua cladiri se poate stabili distanta minima de siguranta la care pot fi asezate una fata de celalata. Orice corp cald radiaza caldura in spatiul inconjurator. ele fiind determinate prin constructie. prin conductie si convectie. normativele de constructii prescriu distante minime de siguranta intre cladiri. In mod global. Radiatia calorica poate deveni periculoasa in cazul unui incendiu. Cazul general de transmitere a caldurii In realitate de cele mai multe ori transmiterea caldurii nu se face printr-un singur mod (conductie.Suprafetele obiectelor nu pot fi modificate. pozitia lor relativa etc. Pentru acest motiv. Un corp care primeste un fascicol de raze absoarbe numai o parte din energia de radiatie transportata de aceasta. 5. Daca se asaza un material combustbil in focarul unei lentile convergente. concentrand razele solare asupra lui.Determinarea valorii m² ∙ h ∙ grd4 acestei constante ridica dificultati in cazuri reale. In tehnica pot apare situatii cand exista interes de a asigura evacuarea unei cantitati cat mai mari de caldura prin radiatie termica. . de starea lor de finisare a suprafetelor. Calculul exact al cantitatii de caldura transmisa sau al altor parametri ai procesului de propagare implica insa o serie de greutati greu de depasit in general.Timpul cat dureaza schimbul de caldura de la incendiu catre obiectivele invecinate nu poate fi influentat de obieci direct decat prin reducerea timpul de stingere a incendiului. de exemplu. parte care este transmisa prin conductie sau utilizata la ridicarea temperaturii proprii. reflecta o cantitate mai mare de energie radianta. 300. intalnite in practica. Un anumit procent din energia de radiatie este reflectata inapoi. propagarea caldurii se face independent de existenta materiei in spatiul dintre sursa calda si cea rece. Cantitatea de caldura propagata prin radiatie este dependenta de temperaturile corpurilor. se reflecta si se refracta ca si lumina. Caldura se propaga prin radiatie dupa legi similare cu cele ale propagarii luminii. In mod preventiv se pot utiliza materiale cu coeficient redus .000 km/s. exclusiv prin radiatie. marirea suprafetei de radiatie prezinta o solutie avantajoasa. Tr – temperatura absoluta a corpului care primeste caldura radiata [K]. in spatiul inconjurator. Corpurile care absorb intreaga cantitate de energie termica pe care o primesc sub forma de radiatie (a = 1) se numesc corpuri negre. de natura si culoarea acestor corpuri. energia termica fiind transmisa. De obicei. Tc – temperatura absoluta a corpului care radiaza caldura [K]. existand posibilitatea propagarii incendiului de la un obiect la altul chiar daca acestea nu se afla in contact direct. fiind suficient sa se indeparteze obiectul periclitat de focarul incendiului. Caldura transmisa prin radiatie joaca un rol insemnat atunci cand temperatura corpului care radiaza caldura este mare. In asemenea cazuri. negrul de fum este un corp care se apropie din cea mai mare masura de corpul negru ipotetic. de la un obiectiv incendiat la altul. S-a stabilit ca prin radiatie un corp poate absorbi o cantitate de caldura: Q = c ∙ S ∙ [( _Tc_ )4 – ( _Tr_ )4] 100 100 unde Q este cantitatea de caldura absorbita. Caldura radiata se propaga in linie dreapta. deschise la culoare. In cazul unor obiecte mobile solutia se simplifica. Raportul dintre cantitatea de energie absorbita si cantitatea totala de energie indreptata spre corp se numeste coeficient de absorbtie si se noteaza cu „a”. . se pune problema transmiterii unei cantitati de caldura cat mai scazute. era necesara prezenta unui suport material purtator de caldura – moleculele corpului solid sau mase de fluid in miscare – in cazul radiatiei termice. impunandu-se o anumita distanta intre cladiri se poate determina gradul de rezistenta la foc pe care acestea trebuie sa-l aiba pentru a se evita propagarea unui incendiu. .Daca la primele doua moduri de transmitere a caldurii. culoarea lor.

). Capitolul VI Producerea si utilizarea caldurii 1. Pentru o serie intreaga de utilaje si dispozitive care trebuie ferite de actiunea radiatiei termice se poate adopta masura acoperirii cu substante reflectante . Din punct de vedere termic. in care circula apa. al caror strat exterior reflecta o mare parte din cantitatea de caldura incidenta. In supraincalzitor se realizeaza uscarea aburului obtinut in sistemul de tevi fierbatoare si ridicarea temperaturii lui peste temperatura de saturatie. din depozite. asa cum rezulta din datele prezentate mai sus. gaze etc.) si consumatorul de energie care o poate utiliza ca atare sau o poate transforma intr-o alta forma (energie mecanica. Astfel. Apa este adusa in stare de fiebere si transformata in vapori datoria caldurii produsa prin arderea combustibilului in focarul cazanului. de mare putere. in toate ramurile economiei nationale. Procesul de fierbere si vaporizare a apei are loc in sistemul fierbator al cazanului format dintr-o retea de tevi metalice care captusesc peretii focarului si ai canalelor de gaze calde.. pentru a se evita preluarea unei cantitati considerabile de caldura in focar. abur. atingand – in cazul cazanelor de inalta presiune – valori de circa 900 – 1000ºC la partea de sus si scade treptat in zona canalului descendent. Acolo este dispus economizorul care asigura o prima incalzire a apei. In principiu. temperatura produselor de ardere sa fie cat mai apropiata de temperatura atmosferica in asa fel incat sa nu se evacueze la cos gaze cu energie termica recuperabila. la apa. Analizand regimul termic din cazan se constata ca temperatura gazelor de ardere creste de-a lungul canalului de gaze ascendent. Datorita caldurii flacarilor si gazelor de ardere. Acolo debuteaza in partea finala a circuitului gazelor de ardere. care. In caz de incendiu se pot lua masuri pentru activarea circulatiei fluidului intre obiective si de racire cu ajutorul apei pulverizate. pe care sunt fixate subansamble functionale. supraincalzitorul este un sistem de tevi serpentina asezate in canalul de gaze si racordate in paralel la un colector de abur. de diverse tipuri. subansamblele cazanului pot fi . Pe ultima parte a traseului gazelor de ardere se dispun preincalzitoarele de aer. de regula. fapt care determina scaderea temperaturii lor. nu exista obiectiv industrial. respectiv aburul). produsele de ardere se scurg in jurul tevilor cazanului. purtatorul de energie (agentul termic). Bineinteles ca dispunerea subansamblelor nu este aceeasi la toate agregatele de cazane. pe seama caldurii gazelor de ardere care urmeaza a fi evacuate la cos. Dintre toate suprafetele de incalzire ale unui cazan de abur. care iese din economizor cu o temperatura mai ridicata decat cea de la exterior. La agregatele moderne. prin peretii acestor tevi. supraincalzitorul se gaseste in cele mai grele conditii de temperatura si presiune. are un larg camp de intrebuintare. de la flacari si gaze de ardere la apa se face prin cele trei moduri cunoscute: prin radiatie de la flacari la tevile sistemului fierbator. sunt vopsite in argintiu. prin convectie de la gazele de ardere cu temperatura ridicata la tevile schimbatoarelor de caldura. electrica etc. In functie de temperaturile existente de-a lungul canalelor de gaze. In acest fel se utilizeaza aproape intreaga caldura a gazelor de ardere iar apa. In cadrul unui asemenea proces se deosebesc trei elemente de baza: producatorul de energie calorica. Pentru acelasi motiv rezervoarele de produse chimice si petroliere. Cazanul de abur Caldura ca forma de energie a materiei. si prin conductie. circuitul apei si aburului debuteaza in partea finala a circuitului gazelor de ardere. care poate fi mai lung sau mai scurt in functie de tipul cazanului. capacitatea si parametrii aburului etc. Se urmareste ca dupa trecerea prin tot circuitul de gaze. cedand o parte din caldura. Partea de rezistenta a cazanului o constituie un schelet metalic. Un exemplu elocvent in acest sens il ofera costumele de protectie aluminizante. captusit cu material refractar. apa se incalzeste puternic si se ridica la partea superioara a cazanului. in asa fel incat sa se utilizeze cat mai judicios caldura gazelor de ardere. Gazele avand temperaturi de 900 – 1000ºC „spala” serpentinele supraincalzitorului ridicand temperatura aburului la valori de 300 – 500ºC. Intr-o centrala termoenergetica moderna se pot intalni unul sau mai multe grupuri de cazane de abur in care energia electrica a combustibililot este transformata prin ardere in energie calorica. Anumite masini de incendiu. In focar si canalele de gaze. rafinarii etc. locul de utilizare. dotate cu puternice mijloace de stingere. este un fluid (apa. intr-un cazan de abur se deosebesc doua circuite de baza: circuitul gazelor de ardere si circuitul agentului termic (apa. montate in cazan. lichid sau gazos.de absorbtie. este introdusa in tevile dispuse jur-imprejurului focarului. In functie de tipul constructiv. Arderea combustibilului are loc intr-un spatiu denumit focar in care se afla arzatoarele construite diferentiat in functie de tipul combustibilului utilizat: solid. se dispun elementele componente ale cazanului (schimbatoarele de caldura). Principalul exponent al masinilor producatoare de energie termica este cazanul de abur. La partea de sus a cazanului se afla supraincalzitorul – unul din elementele esentiale ale agregatelor in care se produce abur cu parametrii ridicati (presiune si temperatura). Procesul de transmitere a caldurii. fiind necesara o cantitate de caldura mai redusa pentru vaporizare.. agricol sau de alta natura in care sa nu fie prezent un proces de producere si utilizare a caldurii. care urmeaza a actiona in imediata vecinata a unor focare de radiatie termica intensa sunt vopsite de asemenea in argintiu. Practic. felul combustibilului. pentru placarea fatadelor cladirilor sau se pot vopsi acestea in culori deschise. circulatia apei se face fortat sub actiunea unei pompe. Acestea au rolul de a preincalzi aerul care se introduce in focar pentru intretinerea arderii.

000 kW. In general depresiunea (tirajul) este de ordinul catorva zeci de milimetri coloana de mercur. Actiunea cosului se bazeaza pe diferenta greutatilor specifice a doua coloane de gaze: de o parte aerul rece exterior si de cealalta parte gazele de ardere. dar suficient de mari pentru a utiliza in incalzire (p = 1. care au o seciune variabila simplu convergenta sau convergent-divergenta are loc un proces de destindere a aburului. instalatia respectiva poarta denumirea de instalatiei de incalzire centrala. prin impartirea intervalului de presiune total intr-un numar mai mare sau mai mic de trepte. avand parametrii termici relativ scazuti pentru a mai efectua lucru mecanic in mod economic. functionarea turbinei cu abur este similara functionarii turbinei cu apa: un jet de fluid loveste puternic paletele unei roti punand-o in miscare. Pentru ca gazele de ardere produse in focar prin arderea combustibilului sa se poata deplasa prin canalele de fum ale cazanului. Turbinele cu trepte de presiune sunt mai mari si mai complicate din punct de vedere constructiv. sau pot fi combinate astfel ca practic exista o mare varietate constructiva in acest domeniu. cat si ca urmare a reactiunii exercitate de jetul de abur in urma destinderii sale dintre palete. adica transformarea unei parti din energia potentiala – presiune si temperatura – in energie cinetica – viteza. Coloanele de aer exterior fiind mai grea decat coloana gazelor de ardere exercita o presiune continua asupra coloanei gazelor de ardere. Turatia lor se incadreaza in limitele normale cerute de consumatori. la turbinele actuale. materializat in miscarea discului. impun folosirea unor materiale corespunzatoare la constructia acestor masini pe de o parte si o atentie sporita la exploatarea lor pe de alta parte. Daca destinderea aburlui se produce numai in ajutaje masina se numeste turbina de actiune. Apa calda produsa in cazanul situat in subsolul cladirii se ridica datorita micsorarii greutatii specifice prin incalzire sau este antrenata de o pompa hidraulica la nivelul cel mai inalt al cladirii intr-un vas de distributie de unde printr-un sistem . ferestre de observatie etc. sau artificial cand este creat cu ajutorul ventilatoarelor. Turbina cu abur In cadrul procesului de utilizare a caldurii. Functionarea turbinelor este legata de existenta unor instalatii auxiliare care prezinta pericol de incendiu. Rezervorul de ulei cuprinde in medie o cantitate de 16 – 30 tone ulei. 2. in centralele electrice. determinand deplasarea acesteia de-a lungul canalelor. putand dezvolta puteri de ordinul a 200.2 – 2. In ajutaje. Daca agentul termic este incalzit intr-un cazan de dimensiuni mai mici. Datorita perfectionarii actuale turbinele cu abur au devenit cele mai puternice motoare termice. ridica o serie de probleme speciale a caror rezolvare impune adoptarea unor solutii diversificate. cand este creat cu ajutorul unui cos inalt. De regula. Acesta are si rolul de a impiedica gazele de ardere sa iasa afara din inzidire prin usi de incarcare. Pentru o utilizare rationala a energiei potentiale a aburului.construite din una. unde energia cinetica a aburului este convertita in lucru mecanic. In cazul cand procesul de destindere continua si in canalele formate de palete – ca urmare a unei forme constructive adecvate – masina se numeste turbina cu reactiune. Un al doilea proces de transformare are loc in canalele formate de paletele montate pe discuri. Termoficare Analiza modului cum se utilizeaza caldura obtinuta prin arderea combustibilului dezvaluie faptul ca randamentul efectiv al acestui proces se situeaza in jurul valorilor de 25 – 30%. dar prezinta avantajul de a permite utilizarea energiei termice in proportie de 75 – 85%.5 at si t > 100ºC). 3. Aburul sau apa fierbinte din sistemul de termoficare circula prin tevi si radiatoare in instalatii de incalzire ale cladirilor si obiectivelor industriale. doua sau mai multe celule. pentru incalzire. Practic aceasta se realizeaza prin folosirea aburului iesit din turbina. Astfel. Principal. este necesara o forta exterioara. dar exsita instalatii a caror capacitate ajunge la 80 tone ulei. ambele deservite de un circuit de ulei. calde. Asigurarea protectiei contra incendiilor in conditiile existentei unei mari cantitati de lichid combustibil in vecinatatea instalatiilor prin care circula abur cu presiune si temperatura inalta. Tirajul intrun cazan este cu atat mai puternic cu cat corpul de fum este mai inalt si cu cat temperatura gazelor care ies la cos este mai mare. Instalatiile de termoficare sunt construite ca anexe ale centralelor electrice (termocentrale). care la agregatele moderne sunt de ordinul a 150 – 300 at pentru presiune si 540 – 570ºC pentru temperaturi. unde transmit caldura prin intermediul suprafetelor de incalzire. propriu unei anumite cladiri. turbinele cu abur poseda un sistem de ungere sub presiune si un sistem de reglaj. la turbina cu trepte de presiune viteza aburului la iesirea din ajutaje este cuprinsa intre 200 – 500 m/s. fapt ce poate fi realizat foarte usor. Utilizarea aburului cu parametri inalti este justificata prin obtinerea unui randament superior al turbinei. Gradul de utilizare a caldurii poate fi marit prin perfectionarea mijloacelor termotehnice de transformare a energiei termice in energie mecanica si printr-o gospodarie judicioasa a aburului ramas. Tirajul poate fi natural. in cadrul unui ansamblu de masuri denumit termoficare. atat din punct de de vedere constructiv cat si al exploatarii. La acest tip de turbina lucrul mecanic este produs atat ca urmare a actiuniii directe exercitate de abur asupra paletelor. Parametrii ridicati ai aburului la intrarea in turbina. energia potentiala a aburului produs in cazan poate fi transformata in energie cinetica cu ajutorul turbinei cu abur. destinderea se realizeaza treptat in mai multe grupe de discuri ajutaj-palete. deoarece viteza aburului la iesirea din ajutaje poate fi aleasa dupa dorinta. Cand sunt necesare presiuni sau temperaturi mai ridicate – indeosebi pentru utilizari industriale – se poate preleva o cantitate de abur printr-o priza de la o treapta intermediara a turbinei. numita tiraj.

Spre deosebire de alte motoare termice cum ar fi masina cu aburi (locomotiva) sau turbina. intr-o multitudine de variante constructive. drept lubrifiant se foloseste apa. de o sursa de energie exterioara. Fabricate intr-o gama de puteri foarte larga. 5. Compresoarele utilizate in obiective din industria chimica pentru ridicarea presiunii unor gaze ca amoniac. in cazul compresoarelor de aer se formeaza amestecuri explozive de vapori de ulei (folosit la ungerea masinii) si aer care in anumite concentratii (6 – 11%) pot exploda la temperaturi relativ scazute.a. la o presiune mai ridicata. este necesar sa se dispuna pentru anumite procese industriale de un gaz cu presiune ridicata. In cilindrii motorului presiunea actioneaza asupra pistonului determinand deplasarea sa si deci. motoarele cu ardere interna servesc la transformarea energiei chimice a unui combustibil prin ardere. Uneori insa. Din cauza unor caracteristici constructive si functionale instalatiile de compresoare prezinta anumite pericole de incendiu care trebuie cunoscute si inlaturate. in energie cinetica. Astfel. in cazul compresorului pistonul este miscat. rotativ sau cu pistoane libere – procesul de obtinere a lucrului mecanic are anumite elemente comune din punct de vedere termic. Constructiv. La compresoarele pentru oxigen. In fiecare caz trebuie analizata comportarea gazului respectiv in intervalul de temperaturi si de presiuni la care lucreaza instalatia. iar in anumite situatii se amplaseaza sub apa. la acest tip de compresoare. Transmiterea caldurii este relativ scazuta deoarece temperatura radiatorului are valori mici. compresorul prezinta numeroase similtitudini cu un motor. prin intermediul mecanismul biela-manivela si al arborelui cotit. interactiunea gazului cu materialele din care este construita instalatia s. Aceasta poate fi obtinut cu ajutorul compresorului (masina termica ce transforma energia mecanica in energie potentiala a unui gaz). compresorul dispune de un sistem de supape prin care se face admisia gazului in cilindru si respectiv refularea. PARTEA A DOUA ELECTRICITATEA Capitolul VII Electrostatica 1.m. existand astfel si posibilitatea urmaririi etanseitatii cilindrilor de lucru. Urmeaza aprinderea prin scanteie sau autoaprinderea amestecului combustibil si ridicarea parametrilor termici – presiunea si temperatura. evacuare). Obiectul electrostaticii . Compresorul Masinile termice prezentate mai sus transforma energia potentiala a unui agent termic in energie potentiala a unui agent termic in energie cinetica. obtinerea unui lucru mecanic util. motorul cu ardere interna are incontestabil cea mai mare arie de raspandire si utilizare. Miscarea de translatie a pistonului este transformata in miscare de rotatie a arborelui cu ajutorul mecanismului biela-manivela. Etapele procesului termic desfasurat in motor nu conincid cu timpii de functionare ai motorului (admisie. prezinta pericole deosebite de incendiu si explozie. Diferenta consta in faptul ca spre deosebire de motor. explozie. de la fractiuni de cal-putere pana la zeci de mii de cai-putere. 4. oxigen etc. apoi are loc din nou un proces de convectie a caldurii intre radiator si aerul din camera. modificarile de stare care pot surveni in conditiile existente in instalatie. de aceea in fiecare caz se iau o serie de masuri constructive si de exploatare. Spre exemplu compresoarele pentru acetilena sunt prevazute cu un sistem de racire eficienta. la motoarele cu ardere interna convertirea energiei chimice a combustibilului in energie potentiala a unui amestec de gaze (arderea) si apoi in energie cinetica a organelor masinii se face in acelasi spatiu (cilindrii cu piston sau camere de combustie care fac parte integranta din corpul motorului). intr-un rezervor. Diesel. Ca si motorul.de tevi este repartizat in radiatoarele incaperilor se produce un schimb complex de caldura: apa calda sau aburul cedeaza caldura peretilor prin conductie. toate organele care vin in contact cu gazul se executa din bron sau otel inoxidabil. Indiferent de tipul motorului – cu piston si aprindere prin scanteie. Subansamblul principal al unui compresor il constituie tot cilindrul in care se deplaseaza un piston. in vederea realizarii unei arderi complete. Motorul cu ardere interna Dintre toate masinile termice. la care pregatirea agentului termic. In ultimul timp au fost construite motoare cu pistoane rotative (de sectiune triunghiulara care se rotesc in interiorul unei carcase) unde a fost eliminat mecanismul biela-manivela. Astfel o prima etapa in functionarea motorului cu ardere interna consta in pregatirea amestecului de ardere prin amestecarea combustibilului cu aerul in cantitati bine definite.d. care executa lucrul mecanic. se face separat de spatiul unde energia potentiala a acestui agent se transforma in energie cinetica. Dupa ce a cedat o parte din caldura prin radiatoare apa calda este condusa prin tevi la un cazan unde se reincalzeste si reia circuitul de la capat. Tinand seama de faptul ca in prezenta uleiului sau a substantelor grase oxigenul aflat sub presiune produce explozii. compresie. acetilena.

bazice sau acide etc. Aceasta inseamna ca sticla electrizata respinge corpurile pe care ebonita electrizata le atrage. ceara rosie. in timp ce neutronii desi au aceeasi masa ca si protonii sunt neutrii din punct de vedere electric. Electronii se invartesc in jurul nucleelor atomice pe diferite orbite fixe. Prin aceasta s-a facut un pas inainte in domeniul electrostaticii. un atom sau o parte din atomii unui corp pierd electroni. solutii saline. Dat fiind faptul ca fiecare proton este purtatorul unei sarcini electrice pozitive. ambele se electrizeaza reciproc. diverse minerale. Dat fiind ca primul corp la care s-a constatat aceasta proprietate a fost chihlimbarul. rasina. Cercetarile. Aceasta inseamna ca intr-un sistem izolat presupun initial incarcat cu o anumita sarcina negativa sau pozitiva. Electrostatica este studiul electricitatii in echilibru. Explicarea fenomenelor de electrizare Cercetarile efectuate asupra constitutiei materiei au reusit sa dezlege si fenomenul producerii si natura curentului electric. Electricitatea obtinuta prin frecarea sticlei a fost numita conventional de Franklin. s-au stabilit legi de interactiune cu ajutorul carora se calculeaza cantitatile de electricitate si s-au pus bazele electrostaticii. iar celalalt pozitiv. Din aceasta cauza. de exemplu datorita frecarii. dupa ce acestea au fost frecate. Deci electrizarea prin frecare este o consecinta a schimbului de electroni intre atomii celor doua corpuri. in schimb in stare umeda devin conductori. care in limba greaca este denumit electron. Frecarea separa cantitati de electricitate egale si de semne contrare. electricitate negativa. in anul 1746. si-l incarca negativ.Au trecut mai bine de 2500 de ani de cand pe cale experimentala s-a constatat ca unele corpuri ca rasina. prin anul 1600. un electron cantareste 0. egala si de semn contrar cu sarcina unui electron. Izolanti si conductori Toate corpurile pot fi electrizate insa unele pastreaza electricitatea in punctele in care aceasta a fost generata (chihlimbarul. in timpul electrizarii apar. marmura etc. Prin frecarea a doua corpuri. Nucleul atomului la randul sau este alcatuit din protoni si neutroni cu sarcini electrice negative. in compunerea lui intrand particule incarcate cu sarcini electrice (negative si pozitive) si neutre. 3. ambele feluri de electricitate in cantitati egale. fulgi de pasare.) o lasa sa se propage in intreaga masa. chihlimbarul.) in timp ce altele. . negativ. Intre izolanti si conductori electrici exista o clasa de corpuri mai putin conducatoare numiti semiconductori si care au o mare importanta stiintifica si tehnica. in acest domeniu au continuat. Cercetarile fizicienilor au stabilit ca atomul are structura complexa. 2.9 ∙ 10-27 g. ebonita. tesuturi animale sau vegetale. bucatele de hartie. care inainte se neutralizau reciproc. electricitate pozitiva.. Se poate spune ca electrizarea pozitiva corespunde unei pierderi de electroni. Ea cuprinde ansamblul fenomenelor caracteristice starii de echilibru a sarcinilor electrice. corpul respectiv ramane cu un exces de sarcini pozitive. El este de fapt cea mai mica fractiune dintr-un corp simplu (substanta chimica). Aerul si in general gazele in stare uscata si in conditii normale de temperatura si presiune sunt izolanti electici. Originea si interpretarea fenomenelor de electrizare sunt de natura electronica. Daca din diferite cauze. sulful. egale si de semn contrar cu ale electronilor. egala si de semn contrar. care isi mai pastreaza proprietatile chimice ale corpului respectiv. fie negativ. iar electricitatea produsa prin frecarea ebonitei. au proprietatea de a atrage obiecte usoare ca fire de bumbac.5 ori mai mic decat nucleul de hidrogen. Pana nu de mult. unul negativ. parafina etc. Acesta este principiul conservarii electricitatii. Atomul este format dintr-un nucleu incarcat cu sarcini pozitive si dintr-un numar de electroni cu sarcini electrice negative. deoarece suma algebrica a sarcinilor este nula. rezulta ca sarcinile electrice pozitive din nucleul atomului sunt neutralizate de sarcinile negative ale electronilor ce se invartesc pe orbite: deci atomul este neutru din punct de vedere electric. Mult mai tarziu. iar cele incarcate cu acelasi fel de electricitate se resping. sticla. experimentarile au fost reluate. (metale. iar electronii cedati se fixeaza pe atomii celuilalt. orice electrizare ulterioara o face sa ramana neschimabata. asa cum graviteaza planetele in jurul soarelui. el se electrizeaza fie pozitiv. Electronul este extrem de mic. Fizicianul Charles du Fay descopera in anul 1733 cele doua feluri de electrizari de semn contrar si anume electrizarea la fel ca sticla si electrizarea la fel ca rasina. Tinand seama de cele aratate mai sus se explica destul de usor principiul conservarii electricitatii uneori pozitiv si alteori. Protonii au sarcini electrice pozitive. Insusirea dispare destul de repede dupa incetarea frecarii si reapare imediat dupa o noua frecare. intotdeauna. Experientele au dovedit ca orice sarcina electrica apare sau dispare impreuna cu alta sarcina. un al treilea fel de sarcina electrica nu exista. stabilindu-se si alte corpuri care prin frecare au aceasta proprietate. atomul a fost considerat ca cea mai mica particula a unui element chimic. Experientele au dovedit ca corpurile incarcate cu sarcini electrice de semn contrar se atrag. fenomenul s-a numit electrizare. Nucleul atomului la randul sau este alcatuit din protoni si neutroni. Indiferent de corpul care se freaca. iar electrizarea negativa corespunde unui adaos de electroni liberi. adica sunt lipsiti de sarcini electrice. el este de 1836.

care sa aiba menirea de compensare a pierderii. iar cand are in plus electroni este incarcat negativ si se numeste anion. Prin frecare se poate intampla ca o parte din atomii unui corp sa piarda electroni. cele doua sarcini se anuleaza. mai exista. Electrizarea prin contact. in locul denumirii de influenta electrica se foloseste si aceea de inductie electrostatica. care exercita actiunea poarta denumirea de inductor. La corpurile rau conductoare. de dimensiuni foarte mici in raport cu distanta dintre ele. pentru ca numarul lor este egal cu numarul sarcinilor pozitive ale cationilor. incarcarea pozitiva revine corpului care cedeaza mai usor electronii. electrizarea prin contact se reduce la regiunile imediat vecine cu punctul de atingere. corpul electrizat. In acest caz. 4.In cazul frecarii a doua corpuri. egale. multa vreme ramase neexplicate. Deci electrizarea prin frecare se datoreste schimbului de electroni intre cele doua corpuri. Electronii liberi din conductori au o miscare dezordonata. asemanatoare cu miscarea termica a moleculelor unui gaz perfect. Desi conductorii contin electroni liberi ei sunt totusi neutri din punct de vedere electric. Este de remarcat faptul ca schimbul de electroni se poate produce nu numai prin frecare ci si in urma unui contact intim intre doua corpuri diferite. Legea lui Coulomb Aceasta lege a fost stabilita experimental si se enunta astfel: forta de interactiune (de atractie sau de respingere) dintre doua corpuri electrizate. Un electron. in momentul trecerii pe un izolant. s-au putut lamuri in cele mai mici amanunte. Experientele au demonstrat ca atat fortele de interactiune intre corpurile electrizate. Sarcina negativa. Toate corpurile asezate in vecinatatea unui corp electrizat se electrizeaza prin influenta fara a fi nevoie de contact. este direct proportionala cu produsul sarcinilor electrice si invers proportionala cu patratul departarii dintre centralele corpurilor electrizate. Prin influenta apar intotdeauna atat electricitatea negativa cat si cea pozitiva. Corpul ramane atunci cu un exces de sarcini pozitive. In unele corpuri. indus. este astfel imobilizata si deci nu se mai raspandeste. ε r² . prin contact si prin influenta. numarul electronilor liberi putand fi mai mare sau mai mic. Fenomenul de inductie da posibilitatea ca un conductor sa fie incarcat cu un fel de electricitate cunoscut. se fixeaza imediat pe un atom care la randul sau este fixat in reteaua structurala. prin miscarea de rotatie pe care o exercita in jurul sau. intelegerea deosebirii de comportare dintre izolant si conductori devine mai usoara. sarcina de acelasi semn este respinsa in pamant si in final indusul ramane cu o sarcina negativa. pentru ca ei nu pot primi alti electroni. cat si electrizarile prin inductie produse au loc nu numai prin stratul de aer si vid ci si printr-un izolant oarecare ca sticla. Izolantii pastreaza electronii stabili mai bine decat conductorii in schimb metalele ii pierd cu mult usurinta. Chiar si prin simplul contact a doua placi metalice diferite se produce o electrizare pentru ca unul dintre metale cedeaza electroni celuilalt. Acelasi fenomen se intampla si cu atomii izolantului care au pierdut electroni si anume excedentul de sarcina pozitiva ramane localizat. Felurile electrizarii Un corp se poate electriza prin frecare. Un corp conductor care vine in contact cu un corp electrizat se incarca cu sarcini electrice. de la atomii din regiunile vecine. care se raspandeste pe toata intinderea lui. daca inductorul este incarcat pozitiv. Adesea. legea lui Coulomb se exprima astfel: F = 1 . fiindca sarcina ramasa are semnul contrar sarcinii inductoare. Prin descoperirea electronului si a proprietatilor lui. Corpurile in care electronii liberi pot fi usor smulsi din atom sau in care electronii liberi se deplaseaza usor intre atomi se numesc corpuri bune conducatoare de electricitate. in afara electronilor legati de proton. inainte de a se indeparta de inductorul. de semne contrarii si distantate intre ele alcatuiesc un dipol electric. zona respectiva fiind cu atat mai redusa cu cat izolantul este de calitate superioara. uleiul. Conductorii tinuti in mana nu pot fi electrizati prin frecare deoarece electronii smulsi din atomi sunt inlocuiti imediat cu altii veniti din pamant prin corpul omenesc. Electrizarea prin frecare. Cand atomul a pierdut electroni (are mai putini) este incarcat pozitiv si se numeste cation. 5. Cu totul altfel se comporta atomii de metale in cazul primirii si cedarii de electroni. iar electronii cedati se fixeaza pe atomii celuilalt si-l incarca negativ. parafina si altele. Pentru a impiedica aceasta neutralizare este suficient sa se atinga un moment indusul cu degetul. q1 ∙ q2 in care. in cantitati egale. Izolantii (dielectrici) nu au electronii liberi si din aceasta cauza prin ei nu pot circula sarcini electrice. Matematic. Acesti izolanti au fost denumiti de Faraday dielectrici. intre atomi. Asa de exemplu. si electroni liberi raspanditi la intamplare. Atomii care dintr-o cauza oarecare au pierdut sau au in plus unul sau mai multi electroni se numesc ioni. fenomenele electrice. Doua sarcini electrice. iar cel ce-a primit-o. Si intr-un caz si intr-altul sarcinile negative si excesul de sarcina pozitiva se imprastie. ebonita. pe care atomul a primit-o. insa o data cu indepartarea corpului electrizat care determina electrizarea. Electrizarea prin influenta. Cunoscand interpretarea electronica a electrizarii. Daca sarcina inductoare dispare sau daca inductorul se indeparteaza la o distanta foarte mare atunci indusul isi recapata starea neutra initiala prin recombinarea sarcinilor contrari.

7.7 3.Aer .Petrol . la care nici o sarcina electrica exterioara nu poate trece in interior pe conductorul blindat. notata cu E. In sistemul international. Cea mai mica sarcina de electricitate negativa este sarcina electronului si reprezinta 4. S – suprafata in m². es. q – cantitatea de electricitate in coulombi. va fi respinsa cu forta F. pe fata interioara apare o sarcina egala si de semn contrar si de acelasi semn pe cea exterioara. forta de interactiune se masoara in dyne.Hidrogen . forta de interactiune se masoara in newtoni (1 N = 1. aflate in apropierea lui. Intr-un metal exista atat de mult electroni liberi incat orice camp electric va pune in miscare un mare numar dintre ei. Aceste fenomene au fost descoperite practic de catre Faraday.Parafina . Unitatea electrostatica CGS de electricitate fiind foarte mica s-a ales ca unitate practica de cantitate de electricitate coulombul care reprezinta 3.Bioxid de carbon ε 1.00007 1.Sticla . q1 si q2 sarcini electrice cu care sunt incarcate corpurile electrizate. ε constanta dielectrica sau permitivitatea.S.105 dyne). daca in interiorul custii sau cilindrului se introduce un conductor electrizat. Pe aceasta insusire se bazeaza si utilizarea ecranelor electrice sau blindajelor. in care acesta exercita actiunea sa electrica se numeste camp electric. Densitatea electrica superficiala este mai mare la capetele ascutite si nula in interiorul conductorilor electrizati. iar fortele electrice nu actioneaza spre interior. Sa consideram o sarcina electrica Q in jurul careia ia nastere un camp electric. Aparatele luate in cusca nu au inregistrat prezenta surselor electrice induse. 6. sarcina se raspandeste numai pe suprafata exterioara. Adica σ = q in care.Sulf . Electrizarea prin influenta este posibila tocmai datorita existentei campului electric. Din aceasta cauza o sarcina electrica + q aflata in acest camp la distanta r de sarcina Q.Ulei de transformator .G.Alcool etilic . O dyna reprezinta forta de interactiune intre doua corpuri incarcate cu cate o sarcina unitate CGS electrostatica. El s-a inchis intr-o cusca metalice care a fost electrizata la exterior. Situatia se prezinta cu totul altfel daca cusca sau un cilindru oarecare sunt izolate fata de pamant. Densitatea electrica. este o marime electrica numeric egala cu forta care actioneaza asupra unitatii de sarcina electrica aflata in camp.0003 1. S σ este densitatea superficiala in coulombi/m². Spatiul din jurul unui corp electrizat. Asa.Apa ε 2 2.8 ∙ 10-10 unitati de sarcine electrica (se noteaza cu e). r distanta dintre centrele corpurilor electrizate.6 – 4. Adica E = F . atunci datorita inductiei. de exemplu. Tabela 10 Constanta dielectrica pentru diferite medii Lichide .F este forta de interactiune.109 unitati de sarcina electrica.Anilina .5 7. In cazul unor custi si cilindri neizolati transmiterea sarcinilor inceteaza pentru ca sarcinile induse pe peretele exterior se scurg in pamant.001 Solide . Distributia electricitatii pe conductori Experimental s-a stabilit ca la conductorii in echilibru electric.Mica ε 2 2. in conformitate cu legea lui Coulomb: F=Q∙q . Campul electric Un corp electrizat isi manifesta prezenta prin fortele de atractie sau de respingere cu care actioneaza asupra altor corpuri electrizate. Densitatea electrica superficiala reprezinta raportul intre cantitatea de electricitate si suprafata pe care este raspandita.3 5–7 6 In sistemul C.0006 1. q . ε r² Intensitatea campului electric.Heliu .2 26 81 Gaze .Ebonita . Acelasi lucru s-a constatat si in cazul legarii peretilor custii la pamant.

8. Sa consideram o sarcina electrica care creeaza in jurul ei un camp electric. atunci cand se deplaseaza o sarcina electrica libera aflata intr-un camp. Capacitatea electrica Unele corpuri au nevoie de o cantitate de electricitate mai mare decat altele pentru a ajunge la acelasi potential. La fel se poate spune si despre punctul B unde potentialul va fi VB. energia se masoara cu electrovoltul (eV). 9. L = 4. Aceasta forta scade cu patratul distantei la sarcina electrica care creeaza campul electric. Lucrul mecanic efectuat de fortele electrice intre punctele A si B se exprima prin relatia: L = Qq (1 . V . 1 V = 1 J = __107ergi __ = _1 _u. 1 C 3∙109u. VA = _Q_ si VB = _Q_ ε rA ε rB Pentru a deplasa sarcina electrica +q din A in B este necesar lucrul mecanic L = q (VA .8 ∙ 10-10 __1__ = 1. deoarece capacitatea lor electrica este mai mare.VB). intre cantitatea de electricitate raspandita pe un corp si potentialul pe care-l capata corpul exista un raport constant egal cu Q . valoarea lui fiind _Q_.e. Deci.6 ∙ 10-5 jouli 3∙1012 1 eV = 1m6 ∙ 10-12 ergi = 1. ε rA Lucrul mecanic efectuat de fortele electrice necesar deplasarii unitatii de sarcina din punctul A la infinit se numeste potential electric din punctul A si se noteaza cu VA. Spunem ca intre doua puncte ale unui camp electric exista o tensiune de un volt atunci cand este necesar un lucru mecanic de un joule pentru a transporta un coulomb de electricitate inte aceste puncte. 300 In fizica atomica si nucleara. punctuala. forta electrica care actioneaza asupra sarcinii punctuale produce un lucru mecanic L. Sa presupunem ca sarcina +q sub actiunea fortelor electrice de respingere se deplaseaza din punctul A in B.e. atunci: E = __Q__ ε r² Aceasta expresie ne arata ca intensitatea campului intr-un punct oarecare este direct proportionala cu sarcina electrica care-l creeaza si invers proportionala cu patratul departarii de sursa. Deci. Potentialul electric Un camp electric are o energie potentiala ca urmare a producerii de catre fortele electrice a unui lucru mecanic. Prin urmare. expresia reprezinta produsul dintre sarcina electrica q si diferenta de potential dintre cele doua puncte. Diferenta de potential VA – VB intre doua puncte ale campului electric se mai numeste si tensiune electrica. In acest camp se deplaseaza sub actiunea fortelor electrice de respingere o sarcina electrica libera. Consideram ca sarcina electrica +q egala cu unitatea (+1) se deplaseaza din punctul A la infinit.6 ∙10-5 jouli. Unitatea de tensiune electrica este voltul.6 ∙ 1012 ergi = 1. Deci.1) ε rA rB in care rA si rB reprezinta distantele dintre punctele A si B si sarcina Q.s. Pe timpul deplasarii. care reprezinta lucrul mecanic produs la deplasarea unui electron intr-un camp electric la o diferenta de potential de un volt.s.Daca se inlocuieste valoarea lui F data de legea lui Coulomb. Pentru acesta fortele electrice excuta un lucru mecanic.

miscandu-se in aer cu o viteza mare – 1 cm/s. de la zi la noapte sau de la vara la iarna cu efecte spectaculoase. fiecare centimetru cub de aer contine 500 – 600 ioni. Caracteristicile electrice principale ale condensatoarelor sunt capacitatea electrica. ceea ce inseamna ca atmosfera este incarcata pozitiv. senin. In unitatea de volum numarul ionilor creste. in cantitati destul de mari. Pentru ca atmosfera sa poata fi electrizata ea trebuie sa contina un anumit numar de molecule ionizate. de regula. formati sub actiunea razelor cosmice sunt mai mobili. 10. sferice si cilindrice. 11. deasupra unui camp sau unei mari. Condensatorul este folosit ca acumulator de sarcina electrica in electrotehnica. in afara de fulgere si trasnete se mai produc si efluvii in varfurile ascutite si efectul corona in jurul obiectivelor mai inalte. ca element principal in circuitele electrice alternative etc. Fenomenul de neutralizare totala sau partiala a sarcinilor electrice de pe armaturi se numeste descarcarea condensatorului si are loc prin mijlocirea unui curent de regim. intre atmosfera si Pamant.Raportul dintre cantitatea de electricitate raspandita pe un conductor si potentialul pe care-l capata acest conductor electrizat poarta denumirea de capacitate electrica si se noteaza cu C. iar cristalele de Na Cl plutesc in aer si se incarca cu electricitate. Ioni se mai produc si in urma spargerii unui val marin. care este curentul de descarcare. 1F=1C 1V inlocuind valorile lui C si V obtinem: 1 F = 1 C = 3 ∙ 109 = 9. de sus in jos. 1 V 3 ∙ 102 Practic. Ionii mici. in principal. C=Q V Unitatea de masura a capacitatii electrice este faradul (F). de razele cosmice. in scurt timp se evapora. La peste 9000 m gradientul scade pana la 2 V/m. Daca la armaturile unui condensator se aplica o tensiune electrica continua. Exista mai multi ioni pozitivi decat negativi. Particulele extrem de mici de praf plutesc in aer si se incarca cu electricitate. Furtunile cu fulgere transporta sarcini negative pe Pamant. Aceasta crestere. Fenomenul de acumulare a sarcinilor electrice pe armaturi se numeste incarcarea condensatorului si are loc in urma aplicarii unei tensiuni electrice la borne. Pamantul este incarcat negativ. . potentialul electric creste cu aproximativ 100 V/m. Trasnetul aduce sarcini negative pe Pamant. Liniile de forta ale campului se orienteaza. Datorita deplasarilor de ioni conductibilitatea aerului creste cu altitudinea. Stropii de aer foarte fini. In acest caz. Gradientul de potential atmosferic sufera variatii periodice.10 cm. iar Pamantul negativ. La nivelul solului si in conditii normale. ca unitate de masura se foloseste microfaradul si picofaradul. Deci. Deci. raportata la variatia de inaltime defineste intensitatea campului electric din jurul Pamantului. In afara de ionii constituiti din molecule mai exista si alte tipuri de ioni. acestea se incarca cu sarcini electrice egale si de semne contrare. iar potentialul atmosferic este pozitiv. devenind „ioni mari”. Astfel de fenomene pot fi vazute de marinari in jurul catargelor sau de alpinisti in jurul bastoanelor pe care se sprijina. are sensul constant. In raport de forma armaturilor se deosebesc condensatoare plane. Astfel se explica de ce campul electric. iar gradientul de potential poate sa ajunga sau sa depaseasca chiar 10000 V/m. tensiunea de strapungere si pierderile de putere. si corespunde capacitatii electrice a unui conductor care incarcat cu 1 coulomb de electricitate isi mareste potentialul cu 1 volt. fapt care face ca sarcinile electrice pozitive sa domine. Condensatorul electric Condensatorul electric este un ansamblu de doua conductoare electrice (armaturi) separate printr-un mediu izolant. S-a stabilit ca ionizarea este produsa de ceva din afara Pamantului si anume. Electricitatea atmosferica Pe timp linistit. Valoarea numerica de 100 V/m este medie pentru intreaga suprafata a Pamantului si se refera la paturile inferioare ale atmosferei. intr-un camp de 100 V/m.

sub o intensitate de 20000 amperi si diferenta de potential de 250 milioane volti este de 5. insa in directii oarecum diferite. se numeste fulger. intre ei pot sa apara mari diferente de potential. de cinci sau de mai multe ori. care mentin timp indelungat sarcinile electrice. Se formeaza o „coloana” in trepte prin care electronii negativi se deplaseaza (o pata luminoasa) de la nor cu viteza foarte mare (o sesime din viteza luminii). iar in unele cazuri. ferestre deschise. Acest glob purtat de curentii de aer poate patrunde in incaperi. a foliilor de clorura de polivinil si in general la fabricarea si manipularea materialelor plastice. de doua ori. . Trasnetul se deplaseaza extrem de rapid de jos in sus (de pe Pamant) pana la nor si constituie partea cea mai stralucitare. din caramida si din alte asemenea materiale. trasnetul se repeta o data. numita si linie de intoarece. acesta nu este aprins ci imprastiat (fan. La trecerea transnetului de durata mica si de intensitate mare printr-un material combustibil sau usor combustibil. De obicei. sarme zincate. Aceasta linie produce lumina foarte stralucitoare. trasnetul este insotit de bubuituri puternice numite tunete. miscarea se face in trepte.) un mare numar de explozii se datoresc scanteilor electrice produse de electricitate statica. a grinzilor si a zidurilor. Deoarece fulgerul este un fenomen electric. ionilor si picaturilor de apa pe particule de gheata intr-o furtuna. In solurile cu rezistenta electrica mare (nisip quartos) se produc topiri (se formeaza sticla) de nisip. Actiunile secundare nu sunt altceva decat fenomene care apar in interiorul cladirii datorita inductiei electrostatice si electromagnetice. Fulgerul globular prezinta un mare pericol pentru incaperile in care se lucreaza cu lichide inflamabile. daca are loc descarcari de mica intensitate si de lunga durata. ioni formati din razele cosmice. Dat fiind ca norii se incarca negativ la baza si pozitiv in straturile superioare.10-9 kW. de-a lungul unui traseu. iar cele negative sunt descarcate pe Pamant sub forma de trasnete. La trecerea curentului prin materialele rau conducatoare de electricitate. Datorita curentilor de aer. in minele de carbuni etc. Intesitatea curentului pe care-l transporta este de ordinul a 10000 pana la 20000 amperi. El este o descarcare electrica foarte rara. putand da nastere la incendii. Sarcinile pozitive parasesc varful norului.). care devine conductor pe acest traseu. intra in straturile de mare altitudine in care aerul este mai bun conducator. Cateodata. Urme vizibile de incalzire. catre Pamant. Alte ori. Cum se produce practic trasnetul ? Potentialul norului este mult mai mare decat al Pamantului. ambele catre Pamant. iesind eventual pe cos sau sa dispara cu zgomot la atingerea unui obiect sau a peretelui. iar printro destindere rapida a aerului. care strabat norii sub forma de fulger este de 1 – 2 km. In momentul in care „coloana” atinge Pamantul se formeaza „un fir conductor incarcat negativ. Dupa cateva sutimi de secunda. In schimb. iar in zilele senine sunt conduse incet spre Pamant de ionii de aer. Trasnetul poate sa loveasta direct intr-un obiectiv (actiune principala). sarcinile pozitive si negative sunt separate. Este suficient sa amintim ca in industria unde se lucreaza cu substante fin macinate (industria zaharului. Sarcini electrice se produc si la fabricarea firelor sintetice. sarme subtiri de otel. Coloana incarcata cu sarcini negative provenite din nor ionzeaza aerul. efecte de topire pot fi observate frecvent la sarme de antena. motiv pentru care electronii negativi vor fi accelerati spre Pamant. Astfel. Electricitatea statica in industrie In cursul desfasurarii a numeroase procese tehnologice din diferite intreprinderi fenomenul de electrizare se produce destul de des. In fabricile de cauciuc si talpa artificiala se produce electrizarea materialelor de baza (cauciuc. Ca si fulgerul. se acumuleaza pe partile metalice electricitate statica creand astfel in jurul lor un camp electric. care se produce intre nor si un corp de pe Pamant se numeste trasnet. datorita frecarii. Deci.). paie etc. caracterizata prin aparitie in timp de furtuna a unui glob luminos de cativa centimetri in diametru. a sulfului. dar uneori poate sa ajunga la 10 – 15 km. sa patrunda in interior prin intermediul retelei de iluminat. „coloana” poate dezvolta o ramura trimitand doua trepte. In timpul functionarii mecanismelor si masinilor unelte. Daca trasnetul loveste intr-o stanca are loc o faramitare a acesteia la suprafata. bineinteles datorita frecarii.In fiecare zi se produc aproximativ 300 furtuni pe intreaga suprafata a Pamantului si datorita lor se mentine o diferenta de potential in straturile superioare ale atmosferei. el poate produce aceleasi efecte ca orice trecere de curent printr-un conductor sau de traversare a curentului printr-un material rau conductor sau izolant. tunetul. care strabate intregul traseu pana la nor. cand linia de intoarcere a disparut o alta „coloana” coboara. care pluteste in aer. a stalpilor de lemn. in punctele atinse de trasnet. a produselor fainoase. o mare parte din energie este transformata in caldura care vaporizeaza continutul de apa din lemn. sau sa loveasca la anumite distante (actiune secundara). Descarcarea electrica luminoasa care se produce intre nori. apare un gen de fulger destul de interesant. a duratei scurte a fenomenului se produce spargerea de natura exploziva a copacilor. dupa care se deplaseaza din nou si asa mai departe. Lungimea obisnuita a scanteilor electrice. Daca aceste descarcari au loc intr-un mediu inflamabil sau exploziv. declansarea incendiilor si exploziilor este iminenta. Dupa ce se misca aproximativ 50 m. de apa. 12. descarcarea principala este urmata de descarcari ulterioare de mica intensitate. sta circa 50 microsecunde. deci apare pericolul descarcarilor electrice. pe usi. benzina etc. in calea scurgerii lui catre Pamant. cladura. aprinderea este posibila. La trecerea prin arbori trasnetul alege partea umeda a lemnului. Din cauza suprapresiunii. Descarcarea electrica. Sarcinile pozitive sunt transportate in sus spre varful norului. numit fulger globular. Protectia impotriva trasnetelor se asigura prin instalatii de paratrasnet care se construiesc de diferite tipuri. Intr-o miime de secunda puterea debitata de un fulger.

Datorita antrenarii si desprinderii. Pericolul apare in momentul formarii scanteilor electrice. la 3000 V aproape toate gazele combustibile.5 kgf/cm² Tensiunea medie in V 40000 20000 150000 9000 200000 10000 25000 50000 4000 3000 3500 Sarcinile electrice se produc in timpul invartirii rotii conductoare (motrice) si anume cand cureaua antrenata se desprinde de pe roata. in momentul infasurarii pe roata condusa. iar la 5000 V se aprind cele mai multe dintre prafurile combustibile. Prezenta in produsele petroliere a urmelor de apa. marimea incarcarii electrostatice este proportionala cu viteza de miscare si nu depinde de diametrul conductei. roata gasindu-se intotdeauna la potentialul zero. Cantitatea sarcinilor electrostatice care se produc in unitatea de timp. Sarcinile electrice care ajung la peretele rezervorului prin atragerea si combinarea cu sarcinile de semn contrar din materialul peretelui.Benzen in cadere libera . de densitatea si vascozitatea lichidului. incarcarea si descarcarea produselor petroliere. in curentul de lichid. La unele transmisii cu curele se creeaza potentiale mari care pot depasi chiar 45 kV. Pentru jumatatea superioara a curelei. Pe timpul spalarii. totusi suficient pentru a putea aprinde vaporii de lichide combustibile. la spalarea tesuturilor cu lichide inflamabile si la transmisiile prin curele. care in functie de conductibilitatea electrica a lor se pot acumula sau scurge la pamant. intensitatea curentului este foarte mica si nu poate ajunge. La un rezervor umplut incomplet. cauciuc. la orice separare a corpurilor solide de cele lichide apar sarcini electrice. in urma frecarii lichidului pe timpul pomparii si transportului pe conducta. adica se produce o turbulenta. Cantitatea de sarcini electrice acumulate este determinata de produsul dintre densitatea acestora si suprafata libera a lichidului pe care se acumuleaza. rolan etc. Sarcini electrice se produc si pe timpul spalarii manuale a textilelor. de calitatea suprafetei interioare a rezervorului sau conductelor si de starea lor. ca inainte de contact cu roata condusa sa scada brusc. sarcinile care ajung la suprafata libera a lichidului se combina cu multa greutate si astfel apare o diferenta de potential intre acestea si sarcinile opuse de pe partea interioara a peretelui. in timpul presarii Curele de transmisie din cauciuc. impurificarea din ce in ce mai mult a lichidului contribuie la cresterea sarcinilor electrice. pe cateba materiale plastice. la viteza de 3 m/s Curele de transmisie din cauciuc.Practica ne arata ca cel mai mare pericol il creeaza sarcinile electrice. La o curgere laminara a lichidului combustibil. Astfel petrecandu-se fenomenul. Sarcini electrice iau nastere chiar si la stergerea mainilor cu o carpa inmuiata in benzina. care se produc la pomparea. relon. ambele jumatati ale curelei sunt incarcate cu sarcini electrice de acelasi semn. ca urmare a descarcarilor electrice. fibre sintetice etc. Pe lungimea curelei potentialul nu este acelasi. Pulverizarea si agitarea lichidelor atrage dupa sine formarea sarcinilor electrostatice. Cu cat lichidul se agita mai mult. Tabela 11 Potentialul format prin frecarea diferitelor corpuri Denumirea materialului sau substantei Celuloid Cauciuc in masinile de gumare Cauciuc in masinile de taiat Fibre sintetice in timpul etirarii Foi de clorura de polivinil. de viteza de curgere a lichidului.). de lungimea si diametrul conductei respective. apoi cele de bumbac si lana. In mod teoretic. are valoarea zero in momentul infasurarii pe roata conductoare. adica la introducerea si scoaterea brusca a obiectelor respective in vas. La descarcarea electricitatii. de regula. In momentul trecerii curelei pe roata condusa sarcinile se neutralizeaza. roata se incarca pozitiv si cureaua negativ. apoi se mentine cam la aceeasi valoare. In schimb. Cu cat suprafata este mai mare cu atat sarcinile electrice se acumuleaza in cantitati mai mari. Acumularea sarcinilor electrice este insotita intotdeauna de cresterea intensitatii campului electric ce se produce in spatiul de vapori din rezervor. sarcinile electrice se acumuleaza pe suprafata libera a lichidului incombustibil. in cazul formarii scanteilor. in timp ce sarcinile de acelasi semn rezultate se aduna pe suprafata exterioara a peretelui. intensifica incarcarea electrostatica. La introducerea in rezevor a unui combustibil incarcat electrostatic. decat la miimi de miliamperi.Benzen si eter. circuland prin conducte cu viteza de 3 m/s . Sarcinile de pe cureaua de transmisie se acumuleaza pe partea ei interioara incepand de la locul de desprindere de pe roata conductoare si pana la roata condusa. La 1000 V se inflameaza benzina.Benzen. depinde de natura si cantitatea impuritatilor continute in produsul petrolier. Dintre toate tesaturile cel mai mult se electrizeaza cele din matase artificiala si sintetice (nylon. In tabela 11 se dau tensiunile in volti care se pot forma prin frecare. circuland printr-o conducta metalica. parti metalice. de proprietatile dielectrice. roata motrica . Sarcinile electrice de pe roata se scurg la pamant prin lagare. un barbotaj. la frecarea lor in lichid si a firelor textile intre ele. la viteza de 10 m/s . ca ele sa apara din nou de indata ce cureaua se desprinde de pe roata. in timpul fabricarii Foi de clorura de polivinil. a aerului si a gazelor nedizolvate sau a particulelor coloidale. la presiunea de 1. Dupa parasirea rotii motrice potentialul creste brusc. cu atat cantitatea de sarcini electrice este mai mare. determina separarea lor. creste pana la o anumita valoare ca apoi sa descreasca si sa devina iarasi zero. roata si cureaua se incarca cu electricitate de semne contrarii. O sarcina electrica de peste 1000 V poate produce scantei cu putere de inflamare a benzenului. sarcinile electrice se indreapta atat spre peretele rezervorului cat si pe suprafata libera a lichidului ca o consecinta a respingerii reciproce.

Sursa de curent. Forta electromotoare corespunde presiunii teoretice a pompei atunci cand aceasta nu debiteaza. Tensiunea electrica. Diferenta de potential In interiorul generatorului au loc fenomene care duc la separarea sarcinilor electrice si mentinerea unei tensiuni electrice constante. este: W = q E.) si din doua conductoare. In afara capacitatii curelei. de amestecare si alte dispozitive tehnologice. Sursa de curent transforma energia mecanica. Aparatul care produce si mentine constanta o diferenta de potential (tensiune electrica) intre doi conductori A si B se numeste generator electric sau sursa electrica. atunci in interiorul generatorului se vor ivi pierderi. incarcarea transmisie. Conductorii A si B se numesc borne sau poli. caldura. consumatorul si cele doua conductoare formeaza un circuit inchis in care se produce miscarea electronilor liberi. Curentul electric Miscarea dirijata a electronilor liberi printr-un metal se numeste curent electric. Ea este aceea care provoaca curentul electric. va fi: E=W q Pentru q = 1 coulomb. iar consumatorul transforma energia electrica in energie de alta forma ca lumina. In baza unei conventii stabilite cu decenii in urma s-a admis ca sensul curentului sa fie considerat in exterior de la borna pozitiva a sursei (+) spre borna negativa (-) a sursei.. electromotor etc. Exprimand energia in jouli si cantitatea de electricitate in coulombi. Diferenta de potential sau . in care materialul prelucrat se incarca electric si zona de descarcare.e. In orice proces tehnologic de prelucrare si de transport al materialelor pulverulente (dielectrice) se pot delimita doua zone: zona de incarcare. termica. precum si de marimea si starea suprafetei de contact. conductele de transport pneumatic. Cea mai simpla instalatie electrica este formata dintr-o sursa de curent (element galvanic. In general. f. In acest caz.e. Diferenta dintre forta electromotoare si pierderile din interiorul generatorului se numeste tensiune electrica (uneori si diferenta de potential). iar cea motrica le neutralizeaza). in energie electrica. Numai curelele de transmisie cu viteza de miscare de peste 5 m/s si cu putere de transmisie de 6 – 8 CP pot fi socotite periculoase. In zona de incarcare se gasesc. sarcinile electrice trebuie sa circule in circuit inchis.m. cu atat se va spune ca intre cele doua corpuri exista o diferenta de potential sau o tensiune mai mare. se va exprima in volti. in care se descarca. Aceasta inseamna ca cu cat un corp prezinta o lipsa mai mare de electroni fata de un altul. in care materialul relativ neincarcat intra energic in contact cu peretii utilajului. care micsoreaza forta electromotoare.m. E = W. iar consumatorul cu cei doi conductori partea exterioara a circuitului. Energia necesara pentru deplasarea sarcinii electrice q. de obicei. In aceasta zona descarcarea prin scantei de la material (cu exceptia particulelor izolate) nu are loc. generator de curent) dintr-un consumator de curent (lampa electrica. acumulator. Cauza care stabileste si mentine diferenta de potential.si cureaua se desprinde de pe ea. Capitolul VIII Electrodinamica 1. miscare etc. Cantitati insemnate de electricitate statica se produc si la transportul prafului organic prin conducte sau la miscarea lui in aer. deci f. impuritatile depuse pe suprafata interioara a curelei. constituie generatorul de sarcini electrice. aparat de incalzit. Un generator electric (generator de tensiune electrica) intr-un circuit electric are rolul pe care-l indeplineste o pompa intr-un circuit hidraulic. in timp ce roata condusa constituie consumatorul acestor sarcini. care leaga bornele consumatorului. deci care pune in miscare sarcinile electrice de-a lungul circuitului este forta electromotoare. iar la interior de la borna negativa spre borna pozitiva. Sursa de curent constituie partea interioara a circuitului. pentru jumatatea inferioara fenomenul se petrece invers (roata condusa genereaza sarcini electrice. Forta electromotoare. forta electromotoare este o marime electrica a carei valoare este numeric egala cu valoarea energiei necesare pentru a transporta sarcina de 1 Coulomb de-a lungul intregului circuit. dispozitivele de pulverizare. Cand circuitul electric este inchis si curentul circula. a caror marime depinde de proprietatile fizice ale substantelor. viteza de miscare si latimea curelei. Separarea contactului suprafetelor dielectric-conductor sau dielectric-dielectric este intotdeauna insotita de aparitia pe ele a sarcinilor electrice. si protectia utilajului metalic contra descarcarii se obtine prin punerea la pamant a acestuia. 2. chimica sau o alta forma de energie. miscarea oricarui fel de particule incarcate cu electricitate formeaza un curent electric permanent. asupra potentialului sarcinilor electrostatice mai influenteaza o serie de factori ca: umiditatea aerului inconjurator.

tinand seama de caderea de tensiune in circuitul interior. cu atat presiunea si viteza apei din conducta ce uneste cele doua rezervoare va fi mai mare. deci nici o diferenta de potential.s. Rezistenta specifica a unui conductor este rezistenta opusa de 1 m de conductor cu sectiunea de 1 mm². Daca I = 1 A. formand astfle curentul electric care se utilizeaza in practica. Formula de calcul este deci: R = ρ _l_ s Unitatea de masura pentru rezistenta electrica se numeste ohm. Din cele aratate mai sus rezulta ca rezistenta electrica a unui conductor depinde de materialul conductorului (rezistenta specifica q) si este proportionala cu lungimea conductorului (l) si invers proportionala cu sectiunea conductorului (s). Acelasi lucru se intampla cand exista doua corpuri incarcate la fel. In momentul in care ambele rezervoare se afla la aceeasi inaltime.I. un coulomb (C). 3. asezate in vid la distanta de 1 m unul de altul.m. t Q = I ∙ t. atunci Q = 1 A. Valoarea tensiunii electrice U. nu mai curge nici un curent de apa prin conducta.10-7 kg. Amperul reprezinta o cantitate de 6. ar produce intre aceste doua conductoare o forta egala cu 2.s care reprezinta in S. In STAS 737-62 definitia unitatii de masura a intensitatii de curent este formulata astfel: „Amperul este intensitatea unui curent electric constant care mentinut in doua conductoare paralele. Deci 1 coulomb reprezinta cantitatea de electricitate care trece printr-un circuit in timp de 1 secunda si produce un curent constanta de 1 amper. 4. iar t = 1 s.” Cantitatea de electricitate transportata intr-o ora de un curent constant de 1 amper defineste amper-ora (A. Intensitatea curentului electric se aseamana cu debitul de apa dintr-o instalatie hidraulica. iar simbolul este Ω. Rezistenta electrica Electronii se deplaseaza in unele corpuri mai greu iar in altele mai usor. Daca notam cu I intensitatea curentului. Din relatia I = Q . 1 s = 1 amper-secunda = 1 A. rezulta. asezate in vid la distanta de 1 m unul de altul. . in acest caz nu va mai curge nici un curent prin conductorul care le uneste. cu Q cantitatea de electricitate care trece prin sectiunea transversala a conductorului intr-un timp t. De asemenea ei se scurg mai usor prin fire groase si scurte decat prin fire subtiri si lungi.h. cu electricitate. adica in care nu exista diferenta de electroni. u este: U=E–u Tensiunea U este tensiunea care se aplica la capetele circuitului exterior si pune in miscare dirijata electroni liberi. Rezistenta pe care o intampina electronii atunci cand trec printr-un conductor se numeste rezistenta electrica. care are ca simbol litera A. unitatea de masura a tensiunii electrice este voltul (V). Cu cat diferenta de inaltime va fi mai mare.-2 (newtoni) pe metru lungime. In sistemul de unitati international (SI). care este definita ca tensiunea electrica dintre doua puncte ale unui conductor parcurs de un curent constant de 1 amper.). rectilinii de lungime infinita si de sectiune circulara neglijabila.tensiunea se poate compara cu presiunea dintr-o conducta care uneste doua rezervoare cu apa care se afla la inaltimi diferite. Intensitatea curentului electric Intensitatea curentului electric este cantitatea de electricitate care trece printr-o suprafata data (conductor) in timp de o secunda.3 trilioane electroni care au trecut intr-o secunda printr-un conductor. cand puterea disipata intre aceste puncte este de 1 watt. Coulombul este unitatea de masura a sarcinii electrice sau a cantitatii de electricitate. atunci se poate scrie relatia: I=Q t Unitatea pentru masurarea intensitatii curentului electric este amperul. neglijabila.

Cromnichel . contactul intre corp si firul conductor este bun si rezistenta corpului va fi mica.47 0.028 0.0175 1.0042 0.Nicrom .0004 0. Legile curentului electric a) Legea lui Ohm.Cupru . R=U I sau. Inversul rezistivitatii se numeste conductivitate electrica ( _1_ ). Deci. Din cele enuntate rezulta ca raportul dintre diferenta de potential (tensiune) aplicata la capetele unui conductor si curentul care-l parcurge este o marime constanta.Argentan . ori sa ramana practic constanta. I=U R I este intensitatea curentului in amperi. aplicata intre cele doua puncte ale conductorului.m. Daca pielea este umeda sau imbracamintea jilava. chiar si de joasa tensiune.002 0.Alama .00625 0.Oteluri .3 0.Argint .0612 Coeficientul termic intre 0 si 100ºC 0. U=R∙I unde factorul de proportionalitate R. daca acest conductor nu este sediul unor tensiuni electromotoare.Plumb .00015 0. R – rezistenta in ohmi. reprezinta ceea ce numim rezistenta electrica a conductorului ales.00006 0.Constantan .Ohmul reprezinta rezistenta electrica dintre doua puncte ale unui conductor cand la tensiunea electrica de 1 V.0040 0.Platina .20 0.25 0.0002 0.00411 0. aplicata la extremitatile lui si intensitatea I a curentului. rezistenta de contact.Nichelin .004 0. 5.Manganin . iar inversul rezistentei – conductanta ( _1_ ).0004 0.13 – 0. rezistenta pielii. rezistenta imbracamintii.10 0.00464 Prin corpul omenesc poate sa treaca un curent electric.98 0. de mii de ohmi (1000 – 10000). Aceasta relatie fundamentala pentru curentii de conductie se numeste legea lui Ohm. cum este cazul la metale. prin acesta trece un curent de 1 A. exista pericol de moarte pentru cel ce lucreaza in instalatii electrice. adica.Carbon . intre diferenta de potential U. Experienta arata ca pentru un conductor dat.Aluminiu .Crom . atunci rezistenta lui. .04 0. Rezistenta organelor interne este aproape constanta si relativ mica. numita rezistivitate. Simbolul international al rezistivitatii este Ω. U – tensiunea in volti. Rezistenta corpului omenesc este alcatuita din: rezistenta organelor interne.0003 0. ρ R Rezistenta conductorului poate sa creasca o data cu ridicarea temperaturii. cum se intalmpla la electroliti sau la carbuni. are valoarea de 1 Ω. sa scada.0039 0. celelalte pot varia intre limite foarte largi.107 0.00004 0.221 0.016 7. cum este cazul la aliaje ca manganin si constantan. exista o relatie de proportionalitate directa.42 0.Wolfram Rezistenta specifica in mm3 m la 20ºC 0. Totusi.0003 0. Daca ne referim la un conductor de lungime egala cu unitatea (1 m) si cu sectiunea egala cu unitatea de suprafata (1 m²). Valoarea rezistentei corpului omenesc este mare.49 1.42 0. In tabela 12 se dau rezistentele specifice si coeficientii de temperatura ai unor metale si aliaje: Tabela 12 Rezistentele specifice si coeficientii de temperatura ai unor metale Materialul .

. intensitatea curentului este aceeasi in toate rezistentele.. deci mai multi curenti. Legarea in serie a rezistentelor inseamna legarea lor una dupa alta. este egala cu forta electromotoare respectiva. Aplicand legea lui Ohm pentru rezistenta r a circuitului interior si pentru rezistenta R a circuitului exterior. extremitatilor lor fiind legate in aceleasi puncte. In acest caz. Legea I a lui Kirchhoff. In practica se intalnesc si circuite electrice mai complicate. in lungul rezistentelor succesive. Un montaj mixt este format din rezistente legate in serie si in paralel. Daca parcurgem intregul contur de la borna a generatorului pana la cealalta borna trebuie ca suma algebrica a caderilor de potential sa fie egala cu forta electromotoare E. Presupunem un ochi al retelei de conductori. adica ΣI=0 Legea a II – a a lui Kirchhoff. . de unde I = __E__ R+r Deci intensitatea curentului este egala cu raportul dintre forta electromotoare a generatorului si rezistenta totala a circuitului. Forta electromotoare produsa in generator se utilizeaza pentru miscarea sarcinilor electrice pe circuitul interior si exterior. care constituie o generalizare a legii lui Ohm pentru circuite complexe. in locul legii lui Ohm se aplica legile lui Kirchhoff. Prin legarea rezistentelor in paralel.Legea lui Ohm poate fi extinsa la un circuit intreg. suma algebrica a caderilor de potential pe conturul parcurs in sensul conventional pozitiv. I = i1 + i2 + i3 Daca se considera ca pozitivi curentii care se apropie de nod si ca negativi cei ce se departeaza se poate scrie ca: I1 – I2 + I3 – I4 – I5 + I6 = 0. care contine o forta electromotoare. acestea pot fi legate in trei feluri: in serie. in care ar exista si un generator fara rezistenta interioara. in paralel (derivatie) si mixt. cuprinzand mai multe ramificatii. pentru ca altfel nu ar putea sa existe un regim stationar al curentului. Suma curentilor care intra intr-un nod este egala cu suma curentilor care ies din nod. cand exista mai multe rezistente. U = RI E = r I + RI = (r + R) I. rezistenta totala este mai mica decat rezistenta fiecareia dintre ele si anume inversul rezistentei totale este egal cu suma inverselor rezistentelor partiale. Legarea rezistentelor in serie. Intr-un circuit electric. rezulta: u = r I. adica: 1=1+1+1+. Avand in vedere sensul curentilor se poate scrie ca: E = R1 ∙ I1 – R2 ∙ I2 – R3 ∙ I3 + R4 ∙ I4 + R5 ∙ I5 deci pentru un numar mai mare de laturi. care sa cuprinda si un generator cu forta electromotoare E si rezistenta exterioara R. la bornele caruia se produce forta electromotoare E. In acest caz E = u + U. parcurs de curenti electrici. intr-un ochi de retea. R R1 R2 R3 Legarea rezistentelor in montaj mixt. cu diferite legaturi exterioare. In acest caz. Consideram pozitivi toti curentii care parcurg laturile conturului in sensul acelor unui ceasornic. adica una langa alta. Σ RI = E Aceasta relatie arata ca indiferent de legaturile exterioare. Tensiunea va fi egala cu suma caderilor de potential. U = R1 I + R2 I + R3 I U = I (R1 + R2 + R3) si fiindca U=RI R = R1 + R2 + R3 Legarea rezistentelor in paralel (derivatie). b) Legile lui Kirchhoff. Legea rezistentelor.

24 ∙ U ∙ I ∙ t Cunoscand ca energia electrica consumata la o rezistenta W = U ∙ I ∙ t in jouli.t si deci. wati t sau P = R. care se transmite in mediul inconjurator. adica P = W = U.600.24 W. Adica W=P∙t Tinand seama de relatia de mai sus se poate scrie cele trei forme ale puterii electrice: W = U. iar rezistentele R2 si R3 sunt legate in paralel. R = R2 x R3 R2 + R3 deci.t.I.I² = U² watt R Energie inseamna putere in timp sau putere inmultita cu timpul. Legea lui Joule-Lenz defineste efectele termice ale curentilor electrici si se enunta astfel: Cantitatea de caldura degajata intr-un conductor este direct proportionala cu rezistenta conductorului. Energia electrica din circuit s-a transformat in energie termica.Rezistentele R1 si R4 sunt legate in serie.t. Adica: Q = R ∙ I² ∙ t jouli. in Ws sau jouli W = R. atunci: Q = 0. Orice rezistenta strabatura de curent se incalzeste. R t = R1 + R2 x R3 + R4 R2 + R3 c) Legea lui Joule-Lenz.000 Ws (jouli) . cu durata trecerii curentulu si cu patratul intensitatii curentului. ca unitate de masura pentru energia electrica kilowattora (kWh). adica cantitatea de caldura (energia termica) este egala cu coeficientul termic 0. 1 kWh = 1000 W x 3600 s = 3. in Ws sau jouli W = U² t in Ws sau jouli R In practica industriala se foloseste. iar in calorii: Q = 0. 6. W = U.24 ∙ R ∙ I² ∙ t Inlocuind RI = U obtinem: Q = 0. deci deplasarea unei cantitati de electricitate in conductorii electrici. Lucrul mecanic efectuat de o cantitate de electricitate este proportional cu tensiunea in volti si cantitatea de electricitate Q respectiva in coulombi.I. Notand cu R rezistenta echivalenta a celor doua rezistente montate in paralel si cu R1 rezistenta totala a circuitului se obtine: Rs = R1 + R + R4 Stim ca. Energia electrica si puterea Tensiunea electrica produce miscarea electronilor.I. Puterea electrica este lucrul efectuat de curentul electric intr-o secunda si se masoara in wati. Notand lucrul mecanic cu W se poate scrie ca: W = UQ.I².t. dar Q = I. Un conductor subtire strabatut de un curent de cativa amperi se incalzeste pana la rosu si apoi se topeste daca curentul este prea mare.24 inmultit cu energia electrica in jouli.

mareste si pericolul de incendiu pentru ca o data cu marirea randamentului diferitelor aparate electrice si cu introducerea prizelor de 10 amperi in locul celor de 6 amperi. Pentru imbinarea pieselor metalice se utilizeaza cu bune rezultate sudarea prin rezistenta de contact si sudarea prin arc. In principiu. Aparate de uz casnic. pe care se asaza un strat izolant de mica. Daca portiunile topite sunt apasate una de alta. radiatorul electric. se realizeaza sudura electrica etc. de anumite puncte ale instalatiei electrice prezinta pericol de aprindere a materialelor combustibile. Practia ne-a aratat ca excesul de caldura apare in punctele de rezistenta marita ca. intr-un cuptor captusit cu caramizi refractare si alti izolanti termici. trecerea unui curent prin orice metal bun conducator de electricitate are drept o anumita incalzire a acestuia. plita electrica. deoarece o rezistenta de cativa miliohmi este capabila sa transforme caldura in puteri de multi wati. Caldura se imprastie de aici in interiorul cuptorului. Temperatura obtinuta este de circa 4000ºC. arcul se produce intre doi electrozi de carbune. Materialul refractar acumuleaza o parte din caldura rezistentei si o pastreaza pentru a o reda atunci cand nu mai este incalzita. La aprecierea pericolului de incendiu prezentat de o instalatie electrica. Pentru ca aceasta incalzire sa nu prezinte un pericol pentru conducatoare. Cuptorul cu rezistenta este format dintr-un sir de bare verticale semiconductoare. Efectele curentului electric Efectul caloric. a carborundului. Este format dintr-un bloc metalic. Sudarea electrica. incalzeste masa metalica. in general. fabricarea otelurilor speciale. se obtine imbinarea dorita. Faptul ca incalzirea creste proportional cu patratul intensitatii. etc. In acest punct de contact cele doua piese prezinta din punct de vedere electric. Rezistenta de trecere in punctele de contact depinde in mare masura de apasarea in aceste puncte. ciocanul electric de lipit. Pe baza efectului caloric al curentului electric s-a trecut atat in industrie cat si pentru nevoile gospodaresti la construirea si folosirea diferitelor agregate si aparate care constituie marturii ale progresului si civilizatiei secolului in care traim. Pe baza acestui efect al curentului electric functioneaza resoul. Fierbatorul electric este un aparat utilizat in menaj. de instalatii pentru producerea si transportul energiei electrice sau de distribuirea ei in locuinte.81 J = 736 W s s sau 1 CP = 0. 7. intregul dispozitiv de conexiune se incalzeste intr-o masura considerabila. . cu cat curentul care le parcurge este mai intens. o rezistenta marita la trecerea curentului. in practica apar situatii cand din diferite cauze. vibratiilor.). topirea etc. va trebui sa se recurga la grosimi cu atat mai mari. Pentru conductoare electrice sau sarmele de bobinaj. In industrie se folosesc cuptoare electrice pentru topirea pieselor. punctele critice (rezistentele de trecere) trebuie cercetate cu o deosebita atentie. La cuptorul cu arc voltaic. borne etc. care inmagazineaza caldura primita. Incalzirea conductoarelor trebuie redusa la minimum posibil. Totusi. calirea otelului. fierul de calcat. Cei doi electrozi sunt legati la bornele unui transformator electric de sudura. care se topeste datorita arcului voltaic ce se produce intre vergeaua care constituie un electrod si piesa de sudat. de exemplu. Cuptorul cu arc serveste la prepararea carbidului. La trecerea curentului electric prin rezistenta. Cuptoarele electrice sunt de trei tipuri: cuptoare cu rezistenta. cand este vorba de motoare electrice. slabirii arcurilor de apasare etc. Deasupra se asaza rezistenta ale carei capete se leaga la contactele electrice. intre cantitatea de caldura produsa prin efectul Joule-Lenz si caldura cedata mediului inconjurator. El se compune dintr-o placa de material refractar pe care se monteaza un fir lung si subtire (rezistenta electrica) rasucit in spirala. Curentul electric incalzeste conductorii prin care circula.Intre kW si CP se poate stabili urmatoarea relatie: 1 CP = 75 kgm = 75 ∙ 9. cuptoare cu arc si cuptoare cu inductie. instalatiile electrice se dimensioneaza astfel incat incalzirea lor sa fie mentinuta in limite nepericuloase. caldura degajata. Fierul de calcat. care constituie celalalt electrod. cu ajutorul caruia se poate incalzi apa sau mancarea. Oricare ar fi situatia. Piesele se vor topi in acest punct datorita caldurii dezvoltate de curentul electric (efect Joule-Lenz). Aplicatii ale efectului caloric al curentului electric. aparate electrice si materiale combustibile din apropiere. Punctele de conexiune se pot incalzi simtitor din cauza slabirii contactelor. La sudarea electrica cu ajutorul arcului voltaic se foloseste la locul de sudat un adaos de metal topit. Metalul de adaugat se prezinta sub forma unei vergele (electrod de sudare). Aceste bare constituie rezistentele care se incalzesc prin trecerea curentului. cuptorul electric. becul electric.736 kW. la conexiunile facute necorespunzator (prin suruburi. temperatura conductorului rezulta dintr-un echilibru dinamic. ce trece prin rezistenta de contact. dupa legea lui Joule-Lenz. Sudarea electrica prin rezistenta de contact se realizeaza lipirea pieselor de sudat prin trecerea unui curent electric foarte puternic (5000 – 25000 amperi) prin piesele apropiate puse in contact in punctul sudat. aceasta se incalzeste si prin intermediul izolantului. pentru a ocupa un spatiu cat mai mic. Pericolul de incendiu poate sa apara chiar si acolo unde conductoarele electrice sunt desizolate sau unde repararea unei defectiuni s-a facut in mod necorespunzator. a oxizilor de azot etc. La trecerea curentului prin rezistenta aceasta se incalzeste. asezate in niste canale adanci. supusi la tensiune si asezati la o anumita distanta unul de altul. Dintre aceste aparate se citeaza: fierbatorul electric.

electromagnetilor. locul de imbinare sa se incalzeasca mult. devinde incandescent si emite raze luminoase. ridicarea zmeelor etc. Supraincalzirile se mai produc si datorita supratensiunilor. capabil sa transforme energia electrica in caldura. Supratensiunile se produc din cauza trasnetelor. Scurtcircuitul se poate produce intre un conductor de faza si cel neutru. invelisul protector se deterioreaza si de mult ori se aprinde. Defectul de izolatie prezinta pericol pentru o instalatie electrica. in terapie.). intreruperii sau inchiderii unui circuit de inalta tensiune si scurtcircuitelor. Curentul care se formeaza se numeste curent de scurtcircuit. ceea ce inseamna ca ridicarea temperaturii este intarziata de inertia termica a materialului. descompunerea solutiei apoase de sulfat de cupru (degajare de oxigen la anod si depunere de cupru la catod) si electroliza clorurii de sodiu topite (la anod se degaja clorul iar la catod se depune sodilul metalic). ca de exemplu. Iluminatul prin incandescenta unui filament de tungsten. Curentul care se scurge prin portiuni desizolate poate varia de la 1 mA pana la valoarea curentului de scurtcircuitare a retelei. Principalele cauze ale scurtcircuitelor sunt: . iar celalalt. cauze accidentale (aterizarea fortata a avioanelor. Curentul de scurtcircuit este asa de mare incat poate sa inroseasca un conductor sau sa-l topeasca si daca in apropiere exista materiale combustibile le poate aprinde. impreuna cu cantitatea de caldura degajata. Cele mai frecvente supraincalziri ale circuitelor electrice au loc datorita existentei unor rezistente de trecere si folosirii sigurantelor supradimensionate. 8. adica pana la mii de amperi.) prin trecerea curentului electric prin filamentm. se depun substante la electrozi si se produc reactii chimice. care dureaza un timp foarte scurt. la construirea soneriilor. deci poate fi monofazat. creeaza o anumita rezistenta de trecere. arborii. Electrodul legat la polul pozitiv al generatorului de electricitate se numeste anod. locul in care a aparut un defect de izolatie se comporta la fel cu un aparat electric de incalzire. Dupa curentul de soc. este cel mai raspandit. Produsele de descompunere electrolitica pot sa apara fie direct. fie prin reactii secundare. valoarea sa putand depasi cu mult valorile admisibile. incalzirea care se produce in mod continuu depaseste temperatura de aprindere a materialelor combustibile din vecinatatea conductorului. Orice contact (imbinare) intre conductoare. la fabricarea magnetilor. In principiu. in astfel de cazuri. care se degaja la anod). fix sau mobil. temperatura produsa este determinata intr-o masura mai mica de suprafata care cedeaza caldura si de consumul de putere in locul cu defect de izolatie si intr-o masura mai mare de capacitatea termica a acestui loc. defectelor mecanice sau supraincalzirii din afara. ca dupa aparitia scurtcircuitului sa se produca o crestere rapida a curentului. vin in contact. la conductoarele cu izolatie. catod.Iluminatul electric. Din fericire aceste temperaturi ridicate nu actioneaza in momentul aparitiei defectului. In aceste constacte are loc o cadere de tensiune si o anumita reducere de putere care se transforma in caldura.pentru cabluri aeriene: vantul. se deterioreaza. conectat in acel punct. In afara lampilor incandescente o mare raspandire o au lampile cu descarcari electrice (fluorescente). manevrele gresite ale aparatelor de conectare sau ale celor consumatoare de curent. La trecerea curentului electric printr-un lichid conductor (solutie de sare. invelisul de protectie crapa.pentru instalatii: strapungerea izolatiilor. acid sau baza) numit electrolit.. cripton etc. Intensitatea de scurtcircuit mai poarta numele de intensitate de soc. care se produce ori de cate ori doua conductoare. Ca exemple de descompunere electrolitica se poate da: descompunerea apei acidulate cu acid sulfuric (in acest caz se degaja hidrogen in volum de doua ori mai mare decat oxigenul. Din aceasta cauza. In instalatiile executate corect conductoarele au o sectiune suficienta pentru ca incalzirea lor sa nu devina periculoasa. In schimb apar o serie de fenomene care duc la supraincarcare a circuitelor si implicit la supraincalziri. volfram etc.. Daca o instalatie electrica este supusa accidental la o tensiune superioara celei normale. atunci cand in vecinatatea sa se aduce un curent electric. O imbinare prost executata face ca rezistenta de trecere sa fie foarte mare. intre care exsita o diferenta de potential. acesta se incalzeste. bifazat si trifazat. Din cauza supraincalzirii conductoarelor. in functie de marimea rezistentei de trecere in locul in care izolatia este deteriorata datorita imbatranirii. patruderii umiditatii. contactelor accidentale intre circuite de inalta tensiune si joasa tensiune. favorizand producerea scurtcircuitelor. deoarece este necesar sa se incalzeasca mai intai intreaga masa a portiunii cu defect. Efectul chimic al curentului electric. legat la polul negativ. Pericolul de incendiu prezentat de curenti electrici Daca la conductoarele electrice neizolate o buna parte din caldura se imprastie in atmosfera evitand astfel topirea acestora. . se va produce o degajare de caldura cu atat mai mare cu cat supratensiunea este mai mare (cantitatea de cladura produsa fiind proportionala cu tensiunea). legaturile executate necorespunzator. a electricitatii atmosferice. racirea se face greu. Acest efect a fost pus in evidenta de Oersted si consta in aparitia unui camp magnetic in jurul unui conductor parcurs de un curent electric. Efectul magnetic al curentului electric a capatat numeroase utilizari. deteriorarii si supraincarcarii instalatiei. Scurtcircuitul este un deranjament frecvent intalnit in instalatiile electrice. . a) Scurtcircuitul. pentru care a fost proiectata. Tinand seama de suprafata redusa a locurilor cu defectiuni de izolatie. Efectul magnetic. Ele se formeaza numai pe suprafata electrozilor. de cele mai multe ori datorita imbatranirii. filamentul este montat in interiorul unui balon de sticla umplut cu gaz inert (argon. Initial curentul electric este normal. Curentii de scurtcircuit pot provoca deranjamente instalatiilor electrice si chiar distrugerea lor. se stabileste un curent de scurtcircuit permanent si de durata. fapt ce poate fi dovedit cu ajutorul unui ac magnetic care poate fi deviat in pozitia N – S. la construirea de galvanometre etc. trasnet.

receptori care nu au fost prevazuti la proiectarea instalatiei. Tabela 14 Conditiile de topire a sigurantelor unipolare . intre doi electrozi sub tensiune insotita de efecte luminoase si caloricer cu temperaturi care pot sa ajunga la 3500 – 4000ºC. Inseamna ca sigurantele intrerup circuitul cu mult inainte de a se ajunge la supraincalzirea periculoasa a conductoarelor. Curentul nominal al fuzibilului In. care reprezinta pe cel mai mare dintre curentii nominali ai fuzibilelor destinate acesteia. In cazul scurtcircuitelor. motiv pentru care prezinta un mare pericol de incendiu. O siguranta fuzibila este caracterizata printr-un curent nominal indicat pe ea. distruge si carbonizeaza pana si izolatorii ceramici sau alte materiale similare. un curent de scurtcircuit tranzitoriu. Arcul electric poate sa aprinda nu numai amestecuri explozive sau inflamabile ci si materiale combustibile din apropierea locului unde s-a produs. Conditiile de topire pentru sigurantele unipolare cu maner sunt date in tabela 14. Aceasta corelare se arata in tabela 13. De multe ori se conecteaza la retea lampi suplimentare. indicat de fabrica constructoare. Tabela 13 Corelarea intre sectiunile conductoarelor si intensitatile admisibile Sectiunea in mm3 1 1. apar deci suprasarcini. intr-un interval de timp t si in cealalta parte cantitatea de caldura cedata de catre fuzibil mediului ambiant si contactelor in acelasi timp t.5 4 6 10 16 Intensitatea admisibila in A 10 15 20 25 31 43 25 Sectiunea in mm3 25 35 50 70 95 120 Intensitatea admisibila in A 100 125 160 200 240 280 Nedepasirea valorilor mentionate in tabela 13 asigura o functionare normala a instalatiei. Cantitatea de caldura consumata pentru cresterea temperaturii fuzibilului este proportionala cu masa (greutatea fuzibilului). caldura se produce la trecerea curentului electric prin fuzibil se disperseaza in mediul ambiant prin radiatie. intensitatea curentului depaseste cu mult intensitatea admisibila. diferenta de caldura provoaca cresterea temperaturii fuzibilului pana la punctul de echilibru termic.5 2. radiatoare. In cazul cand caldura care se produce in fuzibil este mai mare decat cea pe care acesta o degaja. Aparate de protectie a) Sigurante electrice. Arcul electric este o descarcare disruptiva. convectie si conductie. continua.De la curentul de soc pana la stabilirea curentului de durata are loc o perioada de tranzitie. intr-o parte cantitatea de caldura care se degaja in fuzibil la trecerea curentului I. Depasirea intensitatii admisibile a curentului intr-un conductor de o anumita sectiune duce la supraincalziri. Intotdeauna insa el apare dupa descarcare unei scantei care formeaza un traseu conductor. plus caldura cheltuita pentru cresterea temperaturii fuzibilului si caldura latenta de topire. Impiedicarea cresterii intensitatii curentului electric peste valoarea admisibila se realizeaza prin dispozitive speciale numite sigurante. Pe timpul functionarii fuzibilului in conditii normale exista un echilibru termic. El se determina prin calibrare in baza rezultatelor obtinute prin incercari. Cresterea temperaturii fuzibilului parcurs de un curent electric depinde de sectiunea sa. Cele mai des intrebuintate sigurante sunt sigurantele fuzibile si sigurantele automate. conductoarele se incalzesc puternic si numai siguranta intrerupe curentul si protejeaza instalatia. El topeste si vaporizeaza conductoarele metalice. b) Arcul electric. dar cateodata apare si la cele de joasa tensiune. Pentru a nu se produce incalziri periculoase trebuie sa existe o perfecta corelare intre sectiunile conductoarelor si intensitatile admisibile. Arcul electric dureaza mai mult timp decat o scanteie electrica si are capacitate termica incomparabil mai ridicata decat aceasta. Atat arcul electric cat si scanteia electrica constituie cauze de incendii si initiatori ai exploziilor. Un arc electric se poate produce si intretine mai ales in circuitele de inalta tensiune. Ca si scanteile electrice. corespunzator noii temperaturi sau pana la punctul de topire a fuzibilului. arcele electrice se produc la inchiderea si deschiderea circuitelor electrice cu ajutorul intrerupatoarelor si separatoarelor precum si in cazul scurtcircuitelor. este curentul la care fuzibilul trebuie sa functioneze timp indelungat. In acest caz consumul de curent se mareste si intensitatea admisibila este depasita. Incalzirea sigurantelor se produce mai repede ca a conductoarelor pentru ca au o masa mai mica decat a acestora. In conditii normale. cu diferenta dintre temperatura sa la sfarsitul si inceputul functionarii si cu caldura specifica. 9. Aceasta perioada de tranzitie dureaza 3 – 6 s. care constituie pe drept cuvant aparatorii instalatiei.

Capacitatea de intrerupere a acestor sigurante este mai mare decat a celor deschise. 100. dulii sau intrerupatoare. montate in destinate a fi utilizate in instalatiile industriale. pentru curentul nominal de 600 A pot fi folosite fuzibile de 450. Normal sau fara intarziere 1. Pentru protectia motoarelor electrice. 36. sigurantele fuzibile se caracterizeaza printr-o functionare foarte rapida..3 In 1. adica la pornire.6 In 1. Patronul este prevazut la capatul din fata cu un indicator colorat (pentru fiecare intensitate nominala cate o culoare).3 – 1. 300. Sigurantele automate. Mai sunt si alte neajunsuri ale sigurantelor ca posibilitatea topirii in timpul perioadei de pornire. 80. 225. de tip LF destinate a fi utilizate in instalatiile industriale. . curentul se intrerupe automat ori de cate ori intensitatea curentului depaseste limita pentru care siguranta a fost dimensionata. care duce la distrugerea izolatiei. Sigurantele fuzibile utilizate in instalatiile pana la 1000 V.supraincarcarea instalatiei electrice cu consumatori peste puterea pentru care a fost construita. Prin sistemul de functionare a acestor sigurante. cu un singur loc de topire.5 In In principiu. Sigurantele fuzibile tubulare deschise sunt prevazute cu fuzibile pentru curenti de 60. 160 si 200 A...5 ori valoarea nominala. Piesa de contact impiedica introducerea in soclu a unor patroane fuzibile care au o intensitate mai mare decat cea corespunzatoare circuitului protejat. care indica topirea rapida a firului fuzibil. montandu-se pe panouri izolante sau din tabla. 200. soclurile de siguranta sunt de trei tipuri: de tip LS pentru legaturi in spate si se monteaza pe panouri izolate. In asemenea cazuri este indicat ca firul fuzibil sa suporte supraintensitatile trecatoare. in cateva miimi de secunda.9 In Cu intarziere 3 In 3. patron fuzibil. Aceste sigurante sunt prevazute cu relee termice si electromagnetice care actioneaza independent.Tipul sigurantei Durata de topire Nu se topeste intr-o ora la sarcina de . Dupa domeniul de utilizare. pentru curentul nominal de 350 A cand pot fi utilizate fuzibile de 80. in instalatiile electrice interioare. de tip LF pentru legaturi in fata. cu ajutorul unui releu de protectie. tubulare deschise. pentru curenti nominali intre 6 si 100 A. fuzibilul topindu-se la un curent de 1. 350 A. 160. in tara noastra. Din punct de vedere al actionarii se deosebesc doua feluri de sigurante automate: sigurante cu buton si sigurante cu parghie. iar ultima pentru 80 – 100 A. 10 si 16 A. Piesa de contact este formata dintr-un inel de portelan prevazut la mijloc cu un surub de alama. tablouri capsulate etc. 25. 125. Cauzele cele mai frecvente care duc la topirea firului fuzibil al sigurantei sunt: . capacul filetat si piese de contact. piesele conductoare (o bucsa filetata cu patru aripioare) se fac din alama. In practica sunt situatii. de exemplu. Sigurantele fuzibile cu filet se construiesc in trei variante: prima varianta pentru 6. Patronul fuzibil este format dintr-un corp cilindric din portelan umplut cu nisip fin de cuart. a doua varianta pentru 20. care se produce in interior. 45 si 60 A. cand apar supraintensitati care nu pot fi evitate si care fiind de scurta durata nu prezinta pericol. Protectia sigura si corespunzatoare a motoarelor electrice in toate perioadele de functionare.. Asa de exemplu. care au o mare raspandire la noi in tara. Pentru limitarea efectelor arcului electric intr-un spatiu mai mic se construiesc sigurante tubulare inchise. . montate in cutii.. Se topeste intr-o ora la sarcina de . in trei variante: pentru curentul nominal de 60 A cand se utilizeaza fuzibile de 30 si 60 A. 100.. Piesele izolante ale capacului se executa din material ceramic. Fuzibilul pentru curentul de 30 A este dintr-un fir de cupru cu diametrul de 0. Din categoria sigurantelor tubulare inchise cu material de umplutura fac parte sigurantele unipolare cu filet. protejate cu un strat de metal anticorosiv. Capacul filetat foloseste la fixarea patronului in soclu.. In acest scop se folosesc sigurante fuzibile cu declansare intarziata care suporta intr-un timp relativ lung (secunde sau minute) supraintensitati de cateva ori mai mari decat curentul nominal.. 125.conectarea la prize a unor aparate cu defecte interne sau cu cordoane deteriorate. Ele se construiesc pentru curenti nominali de 100 la 500 A. tubulare inchise cu material de umplutura. Siguranta fuzibila cu filet este formata din soclu. la aprinderea lampilor cu filament de putere mare sau la pornirea motoarelor electrice cu rotorul in scurtcircuit. se pot imparti in urmatoarele tipuri: deschise. Sigurantele fuzibile deschise sunt constituite din lamele de zinc. ele fiind folosite la instalatiile de iluminat si forta. In cele doua capete metalice ale sale se fixeaza firul fuzibil de argint ce trece prin masa de nisip care are rolul de a absorbi o mare cantitate de caldura. In scopul maririi sigurantei in exploatarea unei instalatii electrice interioare se folosesc sigurante automate.6 In Cu inertie 1. Intrerupatoarele automate sunt aparate care in afara de faptul ca inchid si intrerup voit circuitul comandant au si functia de intrerupere automata a acestuia. imposibilitatea protejarii motorului in cazul cand alimentarea lui ramane in doua faze etc. b) Intrerupatoare automate. la tensiunea nominala de 500 V. . insa folosirea lor este limitata pentru motivul ca tubul de portelan se poate sparge din cauza socului provocat de arcul electric. sigurantele fuzibile prezinta o serie de neajunsuri. tubulare inchise fara material de umplutura.8 mm. nu se mai poate asigura o buna protectie ca in cazul supraincarcarilor mici si ca urmare motorul functioneaza timp indelungat cu o astfel de sarcina. 500 si 600 A. Ea face contactul cu unul dintre capacele patronului fuzibil si se insurubeaza in contactul din fundul soclului. 260. in mersi si in sarcina normala sau in suprasarcina se obtine prin folosirea intrerupatoarelor automate..defectarea unor prize.

pentru curenti nominali pana la 100 A sub denumirea DITA (DITA – 10 A. in sectiile de productie cu pericol de explozie si incendiu. Pentru curenti sub 100 A ele se construiesc in carcase compacte si se pot monta separat sau pe tablourile de distributie. La noi in tara se fabrica intrerupatoare in ulei pentru curenti nominali de 25 A (DITU – 25 A) si 100 A (DITU – 100 A). Datorita faptului ca contactele principale se gasesc in ulei. Curentul electric in electroliti a) Electroliza. Asa cum s-a mai aratat. Corpul de iluminat monobloc este destinat iluminatului de siguranta a cailor si usilor de evacuare a salilor de spectacole in cazul intreruperii iluminatului normal. Se executa pentru lampi de cel mult 200 wati. iar gaurile prin care se introduc conductele electrice sunt inchise etans. Globul de sticla. Corpurile de iluminat antiexplozive exclude posibilitatea patrunderii gazelor si vaporilor inflamabili in interior. Oricare ar fi tipul de corp de iluminat antiexploziv. Iesirea produselor exploziei se face prin locurile de imbinare a flanselor. Corpurile de iluminat semiermetice se executa din portelan. sa poata rezista la presiunea unei explozii (circa 10 at). intreruperea circuitului si ruperea arcului se produce intr-un mediu separat de cel exterior. Uleiul se schimba si in urma unui scurtcircuit. Cand suprapresiunea scade. . Intrerupatoarele pentru curenti mai mari au o constructie mai complicata. este bine fixat. trebuie ca temperatura sa exterioara sa nu depaseasca 80ºC. ca urmare a unei scantei la dulie. Corpurile de iluminat protejate impotriva prafului si umezelii au o constructie mai complicata. Intrerupatoarele automate in ulei (DITU) cu actionare si cu retinere prin electromagnet au contactele principale si secundare precum si electromagnetul scufundate in ulei. in special in cele cu pericol de incendiu si cu vapori si gaze nocive. de constructie speciala sunt destinate a fi utilizate in anumite conditii de exploatare. avand o constructie relativ simpla. nu poate veni in contact cu conductele sub tensiune. Corpuri de iluminat pentru diferite medii Corpurile de iluminat. intrerupatoarele trebuie bine intretinute si verificate periodic. Se curata de praf. DITA – 60 A. Ele se intrebuinteaza in incaperi umede si foarte umede precum si in cladiri industriale in care se lucreaza cu gaze nocive. ermetice. de impuritati. curentul electric se deplaseaza in metale datorita electronilor liberi. Curentul electric circula atat prin metale cat si prin lichide. dand astfel posibilitatea ca asemenea intrerupatoare sa se poata folosi in incaperi umede. dispozitivele de semnalizare si bornele in aer. 10. s-au fabricat si intrerupatoare cu actionare manuala si cu o retinere prin zavor. protejate impotriva prafului si umezelii. Aceste corpuri de iluminat se intrebuinteaza in incaperi cu cantitati mari de praf. De asemenea. se verifica starea contactelor si reglajul releelor. Uleiul foloseste drept mediu de limitare a arcului electric si de stingere a acestuia. Glubul este fixat de corpul propriu-zis. 11. Ele se exploateaza mai usor si se construiesc pentru un curent a carui intensitate nominala este de 6 – 3000 A si o tensiune de 500 V. La noi in tara se fabrica intrerupatoare automate in aer cu actionare si retinere prin electromagnet. cu carcasa din fonta. Abajurul fixat de corp. se pot monta in incaperi umede cu vapori corosivi si cu praf. Corpul este construit de asa maniera incat in cazul patrunderii unui mediu exploziv in interior si al producerii unei explozii. Pentru asigurarea acestei protectii se construiesc si se utilizeaza. Domeniul de utilizare cuprinde numai incaperile cu vapori si gaze toxice. protejat cu o plasa metalicaz. corpuri de iluminat monobloc. pentru curenti nominali de 350 A. Intrerupatoarele automate in aer DITA. In cazul deteriorarii corpului de iluminat lampa se intrerupe. asigura o limitare a fenomenului de vibratie a contactelor. in mod frecvent. Al doilea tip de aparat este cel cu rezistenta mecanica mare. DITA – 25 A. urmatoarele corpuri de iluminat: semiermetice. cu vapori corosivi ca si in incaperi care prezinta pericol de incendiu si de explozie. Pentru o perfecta functionare. care sunt pusi in miscare prin aplicarea unei tensiuni electrice intre capetele conductorului. Dupa mediul de stingere a arcului se deosebesc intrerupatoare in aer si intrerupatoare in ulei. La intrerupatoarele in ulei se verifica periodic si nivelul uleiului. Intrerupatoarele automate in aer sunt cele mai raspandite. conductele electrice fiind introduse prin doua gauri care se inchid prin turnarea unei mase izolante. iar releele termice si electromagnetice. Un alt aparat de acest tip este acela cu dispozitiv de blocare prin resort. Corpurile de iluminat ermetice au goluri prin care se introduc conductele electrice inchise etans cu garnituri de cauciuc. incaperi cu praf. protectia contra suprasarcinilor. in cazul unor deteriorari mecanice. Datorita modului de functionare se asigura in permanenta controlul etanseitatii. Cele deschise se pot monta numai in incaperi uscate si fara praf. indeplinind si functii mai complexe. de asemenea diminueaza socurile mecanice. DITA 100 – A).In principiu un intrerupator automat poate indeplini mai multe functiuni de protectie: protectia contra curentilor de scurtcircuit. un dispozitiv special de tip membrana intrerupe functionarea lampii. antiexplozive (antigrizutoase). La metale transportul de electricitate nu produce modificari chimice pe conductor. protectia contra caderii tensiunii. in caz de innegrire se schimba.

Lichidele conductoare de curent se numesc conductori de clasa a II – a.t. deoarece transportul de electricitate se face de catre ioni. argint etc. formand cationi. Din electroliza sarurilor topite de aluminiu se obtin cantitati insemnate de aluminiu. Procedeul se numeste galvanoplastie. Fenomenul de electroliza se mai foloseste si la obtinerea unor matrite pentru reproducerea unor obiecte dintr-un numar mare de exemplare. Electroliza are numeroase aplicatii in industrie. La anod. care arata ca masa de substanta depusa este proportionala cu echivalentul chimic. iar conductorii metalici. m=λA∙I∙t n in care λ A = k este echivalentul electrochimic al substantei respective si reprezinta cantitatea de substanta depusa de 1 coulomb. din electroliti diferiti parcursi de aceeasi cantitate de electricitate sunt proportionale cu echilavalentii lor chimici. electrozi. Electrolitul din jurul anodului se numeste anolit. cu un strat subtire de alt metal ca nichel. Prin electroliza apei se obtine hidrogenul si oxigenul. iar la anod oxigen. anionii se transforma in atomi neutri (sau grupe de atomi) pierzand electroni. ioni pozitivi si se indreapta spre catod. introducand un factor de proportionalitate k1. Una din legi se refera la influenta curentului electric care produce electroliza si se enunta astfel: masa de substanta depusa la fiecare electrod este proportionala cu intesitatea curentului electric si cu timpul cat circula curentului electric prin electrolit. iar la anod metaloizii. Fenomenul de electroliza se produce pe baza unor anumite legi. iar cele incarcate pozitiv. Faraday a constatat pentru prima data ca la locurile de intrare si iesire a curentului (electrozi) au loc fenomene de descompunere chimica (procese chimice). Conductibilitatea lichidelor se cheama conductibilitate ionica. cationii se transforma in atomi neutri (sau grupe de atomi) castigand electroni. Prin procedeul de galvanizare anumite piese metale ordinare pot fi acoperite. I ∙ t = Q reprezinta cantitatea de electricitate transportata de ioni in timpul electrolizei (intensitatea se masoara in amperi si timpul in secunde). in g. Ambele legi se pot include intr-o singura relatie. Ea constituie o miscare a ambelor feluri de sarcini electrice insotite de un transport de substanta. in care: k este un factor de proportionalitate. se separa cantitati mari de metal pur. solutii saline.Conductibilitatea metalelor se numeste conductibilitate electronica pentru ca transportul de electricitate se datoreaza miscarii electronilor. la electroliza sulfatului de cupru se separa cupru sau hidrogen. Deci se mai poate scrie: m = k. m – valenta metalului. Substanta prin care trece se numeste electrolit. cu intensitatea curentului si cu timpul.I. Din solutiile sarurilor metalice. crom. formandu-se si acid sulfuric. iar la catod. particulele incarcate cu electricitate negativa sunt ioni negativi si pentru ca se indreapta spre anod se numesc anioni. Aceasta lege poate fi scrisa sub forma unei relatii cantitative. din clorurile topite. pe electrozi se separa particulele componente ale electrolitului si anume: la catod se depun metalele si hidrogenul. m = k1 A n in care: A este masa atomica a metalului. bazice sau acide) trecerea curentului electric se produce cu totul altfel. Tot prin electroliza se obtine clorul. oxigenul si grupele de anioni. iar cel din jurul catodului. prin depunere electrolitica. De exemplu. la electroliza sarii de bucatarie. Daca se efectueaza o electroliza repetata apa grea.Q in g. Adica. in industrie. un izotop al hidrogenului cu masa atomica 2 folosita la reactoarele nucleare. Prin lichide (saruri metalice topite. Trecerea curentilor prin electrolit se face cu ajutorul ionilor. care contine deuteriu. Conductorii metalici sunt considerati conductori de clasa I. Mulajul obiectului (de exemplu medalie) se acopera cu un strat de grafit ca sa devina conductibil si se introduce ca electrod negativ intr-o baie de galvanizare pentru a obtine o copie in relief a obiectului respectiv sub forma unei pojghite metalice care sa serveasca apoi ca matrita. Ea se enunta astfel: masele de substanta depuse la unui dintre electrozi. iar la catod are loc separarea hidrogenului si formeaza hidroxidului de sodiu. Un astfel de procedeu se aplica mai ales la zinc si cupru. la anod se separa clor. . O a doua lege exprima influenta electrolitului asupra rezultatelor electrolizei. catolit. care sunt particule incarcate cu electricitate. m = k. La trecerea curentului electric prin electroliti. fenomenul respectiv fiind numit electroliza.

in aceeasi solutie de acid sulfuric se introduc doua metale diferite (Zn si Cu). dupa care s-a creat tensiunea intre un metal si o solutie. datorita transformarii energiei calorice sau chimice. Au. Anozii formati din carbune sunt introdusi in materialul topit in celula de electroliza. este in legatura cu sursa de curent electric. incarcandu-l pozitiv (de exemplu. de la anod la catod si mentine o temperatura ridicata. Fe. S-a stabilit ca orice contact intre doua corpuri metalice diferite determina un schimb de sarcini electrice. Curentul trece prin electrolit. aproximativ 1000ºC. cu zincul intr-o solutie diluata de acid sulfuric. se constata ca prin el circula un curent electric. De asemenea. Na. Deci prin dizolvarea metalului se comunica electrolitul sarcina pozitiva a ionilor. In ea se introduce criolita topita (florura de aluminiu si de sodiu) in care. iar ionii din solutie exercita la randul lor o presiune denumita osmotica. granule de bioxid de mangan etc. metalele ocupa urmatoarele locuri: Cr. Alumina (Al2O3) obtinuta din bauxita este supusa electrolizei dupa ce a fost dizolvata mai intai in criolita topita. care trimite ioni de metal in solutie. Cuprul. adica incarcat negativ. Mg. daca presiunea de dizolvare este mai mica decat presiunea osmotica a electrolitului atunci ionii din solutie se depun pe metal. In cazul in care presiunea de dizolvare este mai redusa decat presiunea osmotica. trimite in solutie un numar mai redus de ioni decat zincul. este introdus in baia de electrolit topit pe masura ce se consuma. In acest caz apare o tensiune electrica intre cei doi electrozi. b) Pile electrice. deci sarcina electrica a electrodului de cupru este mai scazuta decat a celui de zinc. captusit cu placi de carbune. dupa acelasi mecanism. Alumina se descompune sub actiunea curentului electric. Prin denumirea de pile. Pe suprafata metalului se manifesta o presiune de dizolvare. c) Termoelemente. Electrolitul in care se introduce un electrod metalic dizolva metalul in proportie mai mare sau mai mica. datorita naturii diferite a celor doua metale.). intre doua metale adiacente are o alta temperatura decat al doilea punct. care ramane cu exces de electroni. deoarece captuseala acestuia. Acesti ioni sunt transportati pe placa de cupru. In ordinea crescanda a presiunii electrolitice de dizolvare. solutie de bicromat de potasiu. unele tipuri speciale de generatori electrici. fiind inlocuite cu acumlatoare sau cu dinamuri. ca urmare a reactiei care are loc intre carbunele din electrod si oxigenul degajat. de exemplu. si se strange pe fundul celulei. intr-un circuit conductor. Al. Zn. suma fortelor electromotoare de contact este nula daca pe acel circuit nu exista diferente de temperatura. patura de hidrogen aparuta prin polarizare se combina cu oxigenul. In felul acesta. El primeste sarcina electrica pozitiva a ionilor trimisa de electrodul de metalin urma dizolvarii lui. Ce se intampla daca in locul unui singur electrod metalic se introduc doi electrozi intr-un electrolit ? De exemplu. Fenomenul reprezinta efectul termoelectric si apare datorita variatiei fortei electromotoare de contact cu temperatura dintre sudura calda si cea rece. se adauga alumina care se dizolva. cu tendinta de depunere a ionilor din solutie de metal. ionii din metal sunt trimisi in electrolit pana cand se stabileste un echilibru dinamic. electronii deplasandu-se in circuitul exterior de la Cu la Zn. capabili sa transforme enegia chimica in energie electrica. Pb. care se va stabiliza la valoarea pentru care campul electric rezultat reuseste sa opreasca formarea noilor ioni metalici. iar oxigenul la anod. intr-un circuit inchis. In schimb. se petrece fenomenul daca se incalzeste regiunea de contact intre doua metale diferite. care se leaga la borne numite poli. iar sistemul devine un generator de energie electrica. insa ele astazi nu mai prezinta interes. Forta electromotoare formata trimite in circuit un curent electric daca unul dintre punctele de contact sau de sudura. pentru ca hidrogenul depus izoleaza electrodul de electrolit si formeaza impreuna cu zincul un alt element. In regiunea de contact a electrolitului cu electrozii se produc potentiale electrice neegale. Altfel. Aluminiul fiind incarcat pozitiv. Celula de electroliza este formata dintr-un creuzet prismatic din material refractar. in functie de catod. In acest caz apar forte electromotoare termoelectrice sau electrochimice. adica la electrodul pozitiv. Asa se intampla de exemplu. Sn. care fiind suspendat deasupra. In timpul functionarii unui element galvanic sarcinile pozitive mai sunt purtate si de ionii de hidrogen rezultati prin disociatia electrolitica a moleculelor de acid sulfuric. Deci prin incalzirea locului de unire a doua sarme din metale diferite ia nastere un curent electric. Daca se leaga cei doi electrozi metalici cu un conductor metalic. Tensiunea electrica obtinuta prin procese chimice se explica prin teoria electronica. elemente sau baterii electrice se intelege. formeaza apa si deci dispare. Cu. sa produca o forta electromotoare si sa asigure un regim stationar al curentului. Depunerea de hidrogen la polul pozitiv creeaza o forta electromotoare de polarizare ce se opune celei initiale. cupru in solutie de sulfat de cupru). apare o diferenta de potential de contact. Orice element galvanic este compus dintr-un electrolit care vine in contact cu doua conductoare de natura diferita. Oxigenul fiind incarcat negativ este atras de anod. Pt. Daca electrodul se inveleste cu o substanta oxidanta (acid azotic. merge la electrodul negativ. In timpul procesului de electroliza aluminiul se depune la catod. in apa. Acest fenomen se numeste polarizarea electrozilor. iar metalul se incarca negativ. iar in masa electrolitului de la Zn catre Cu. Efectul termoelectric are aplicatii practice la masurarea temperaturilor cu ajutorul cuplurilor termoelectrice si de la detectarea incendiilor prin detectoare cu termocupluri. Ag.Electroliza aluminei pentru obtinerea aluminiului metalic. unde se depun peste stratul metalic ce contine zinc. format exclusiv din metale. daca celelalte doua capete sunt unite si mentinute la o temperatura mai coborata. in aluminiu si oxigen. Asemenea substante se numeste depolarizante. . Prin procesul de depolarizare se mentine cat mai constanta presiunea la bornele elementului galvanic. In acest caz avem de-a face cu un element galvanic. in mod treptat. Se cunosc numeroase elemente galvanice.

Energia electrica folosita pentru incarcare se transforma in energie chimica. in care se gasesc doi electrozi sub forma de placi. In regim normal de incarcare. deci se produce o dubla sulfatare. Se construiesc acumulatoare cu placi de plumb si acumulatoare alcaline (Fe-Ni. La polul pozitiv al acumulatorului se duc anionii SO4. care oxideaza Pb3O4 in PbO2. in timpul careia energia chimica se transforma in energie electrica. La elementul cu nichel si fier reactia care are loc este: descarcare 2 Ni (OH)3 + KOH + Fe ↔ incarcare 2 Ni (OH)2 + KOH + Fe (OH)2 La elementul cu nichel si cadmiu: descarcare 2 Ni (OH)3 + KOH + Cd incarcare ↔ 2 Ni (OH)2 + KOH + Cd (OH)2 b) Pericolul de explozie pe timpul incarcarii acumulatoarelor. Pericolul de explozie apare la terminarea reactiilor chimice si electrochimice de incarcare. unele din ele urmarind intensificarea regimului de incarcare. Transformarile electrochimice care au loc la acumulatoarele alcaline sunt mai complexe ca cele cu plumb. Ionii de hidrogen se duc la placa pozitiva si reduc Pb2 in Pb3O4. unul negativ si altul pozitiv. Fe. curentul de incarcare produce disocierea apei din electrolit in hidrogen si oxigen. Polii terminali ai unei astfel de baterii se numesc borne. Acumulatoare a) Descriere-functionare. Functionarea acumulatoarelor alcaline are la baza aceleasi fenomene care se petrec la acumulatoarele cu placi de plumb. Acumulatoarele electrice sunt surse de energie electrica care fac parte din categoria elementelor galvanice secundare. Ag si Zn. cand acumulatorul este incarcat si Ni (OH)2 dupa descarcare. de exemplu. Reactiile chimice si electrochimice reversibile din cursul incarcarii si descarcarii se explica teoria dublei sulfatari. iar polul negativ cationii de H+. astfel: PbO2 + 2 H2SO4 + Pb ↔ 2 PbSo4 + 2 H2O La acumulatoarele alcaline electrolitul este format dintr-o solutie apoasa de potasa caustica. Materia activa a placilor pozitive. in alveolele carora se depune ca masa activa o pasta de oxizi de plumb (la polul pozitiv se depune Pb3O4. concentratia de acid sulfuric in electrolit se mareste. iar cea negativa cu un strat de plumb spongios. γ in care . prin legaturi sudate sau insurubate. Constructia acumulatoarelor alcaline este similara cu cea a acumulatoarelor cu plumb. Pe timpul incarcarii acumulatoarelor alcaline (Fe-Ni. in acumulator se produce electroliza acidului sulfuric din electrolit. deci au loc si degajari de hidrogen. tensiunea creste rapid ca urmare a cresterii caderii de tensiune. Cantitatea de hidrogen degajata pe timpul electrolizei apei din electrolit este influentata de valoarea curentului de incarcare. Cd-Ni si Zn-Ag) se produc. ceea ce are ca urmare si cresterea cantitatii de hidrogen degajata. care neutralizeaza si apoi reduc PbO in Pb.12. cantitatea de hidrogen degajata din acumulator se poate calcula cu formula: H2 = K1 ∙ Q ∙ a ∙ K2 ∙ 10 -3 in m3/h. iar densitatea electrolitului se micsoreaza. iar cel negativ se reduce: la descarcare fenomenul se produce in sens invers. Fenomenul se numeste descarcarea acumulatorului. acumulatorul se descarca. pentru elementele Fe-Ni este hidroxidul de nichel aflat sub forma Ni (OH)3. in schimb la un curent mare. Metalele folosite pentru placi sunt: Ni. La o incarcare cu curent mic caderea de tensiune este redusa si fenomenele ce se desfasoara progresiv. iar la cel negativ PbO). Zn-Ag). Daca bornele acumulatorului se leaga la o sursa de curent continuu. Prin trecerea curentului continuuu prin acumulator placa pozitiva se acopera cu un strat de bioxid de plumb. Un element de acumulator este format dintr-un vas continand electrolit. La terminarea incarcarii acumulatorului. La descarcare pe ambele placi ale acumulatorului se formeaza sulfat de plumb (SO4Pb). Pentru incarcarea acumulatoarelor se folosesc mai multe metode. Pe timpul acestui proces care se numeste incarcarea acumulatorului. Electrolitul este constituit dintr-o solutie apoasa de acid sulfuric. Cd-Ni. a mai mult elemente de acumulatoare da nastere unei bateriii de acumulatoare. Cd. placile sunt din plumb spongios. La incarcare electrodul pozitiv se oxideaza. Pe timpul folosirii ca generator electric. iar ionii de SO4 se indreapta catre placa negativa oxidand plumbul in PbO. In interiorul lui se produce o reactie chimica care consta in disocierea acidului sulfuric in ioni de hidrogen si ioni de SO4. in principiu aceleasi fenomene ca si la acumulatoarele acide. Conectarea in serie sau in paralel. La acumulatoarele cu plumb.

K1 este un coeficient care depinde de cresterea capacitatii fata de cea nominala; Q – capacitatea nominala a acumulatorului in Ah; a – cantitatea de hidrogen care se degaja din acumulator pentru fiecare Ah si este egala cu 0,0376 g (0,42 l); K2 – coeficient care pentru o incarcare normala (primele 6 – 7 ore) se ia egal cu 0,34 si pentru una intensificata cu 1; γ – greutatea specifica a hidrogenului egala cu 8,98 ∙ 10-3 g/cm. Valoarea lui K1 este data de relatia: K1 = Iinc ∙ tinc Q in care, Iinc – este curentul de incarcare in A; tinc – timpul de incarcare in h. Calculul cantitatii de hidrogen degajat in cazul cand la incarcare se gasesc loturi diferite (un lot la incarcare normala si altul la incarcare intensificata) se face cu formula:
n

V = 0,0357 K c r Σ Qn ∙ nn ∙ 10-3 in m3/h
H 2 1

in care, Kcr este coeficientul de crestere a cantitatii de hidrogen degajat in incapere pe timpul incarcarii si care se determina in functie de numarul acumulatoarelor aflate in incapere (normala si intensificata), si are in principiu valoarea de la 1,2 la 1,8; Qn ∙ nn – produsul dintre capacitatea si numarul elementelor fiecarei baterii care se incarca. Calculul cantitatii de hidrogen degajat este necesar la proiectarea si asigurarea unei ventilatii corespunzatoare inlaturarii pericolului de explozie.

13. Ionizarea gazelor Se stie ca in gaze exista in permanenta un numar redus de sarcini electrice libere, ca urmare a actiunii radiatiilor cosmice, radioactivitatii pamantului, radioactivitatii radiului si toriului din atmosfera. Gazul poate deveni conducator de electrica atunci cand printr-un procedeu oarecare se introduc in el sarcini electrice libere (electroni, ioni pozitivi, ioni negativi). Deci aerul se ionizeaza devenind un bun conducator de electricitate prin iradiere cu raze X, cu raze ultraviolete sau cu radiatii emise de o substanta radioactiva. Sub actiunea acestor agenti ionizati, moleculele de gaz (aer) pierd unul sau mai multi electroni si se ionizeaza. Apar deci pe de o parte ioni pozitivi, formati din molecule care au pierdut electroni liberi, iar pe de alta parte electroni liberi. Datorita diferentei de potential dintre electrozi, apare intre acestia un camp electric in care se deplaseaza ioni si electroni liberi. Ionii pozitivi se indreapta spre catod, iar electronii liberi spre anod. Curentul electric care circula prin gaze este deci un curent de convectie, format atat prin deplasarea electronilor liberi cat si a ionilor. Ionizarea gazelor este un fenomen reversibil, pentru ca ionii dupa ce se ciocnesc de electroni se mobilizeaza dand nastere din nou la molecule neutre, creandu-se astfel un echilibru intre numarul ionilor care se formeaza si cel al ionilor care dispar prin molizare. 14. Semiconductori Experienta a dovedit ca un cristal cu retea ionica este rau conductor de electricitate la temperatura normala, in schimb devine conductibil daca se incalzeste pana in apropierea punctului de topire. Cum cristalul nu contine electroni liberi ca metalele, transportul de electricitate se datoreaza ionilor si de aceea este considerat nu ca un conductor obisnuit ci ca un semiconductor. Semiconductorii sunt deci corpuri solide, in care transportul de electricitate are loc datorita ionilor. Majoritatea oxizilor metalelor, a compusilor lor sulfurosi si a altor compusi, grafitul, seleniul, germaniul, siliciul, telurul si alte elemente apartin grupei semiconductorilor. Cum circula curentul electric in semiconductoare ? Ne referim la germaniu reprezentantul tipic al semiconductorilor.

In timpul cristalizarii, atomii germaniului ca si atomii altor corpuri cristaline se asaza intr-o ordine stricta formand reteaua cristalina. La germaniu fiecare atom formeaza cate o legatura bielectronica cu alti patru atomi. Un astfel de cristal constituie un sistem foarte stabil, mai ales la temperaturi joase. In el fiecare atom este puternic legat de atomi vecini prin toti electronii sai de valenta. In cristal neexistand electroni liberi la temperatura joasa, acesta este un izolator, adica un rau conductor. In semiconductor, conductibilitatea apare numai daca in el se ivesc electroni liberi, situatie la care se poate ajunge in urma ruperii unor legaturi intre atomi. O astfel de rupere se poate produce la incalzirea semiconductorului. Sub influenta temperaturii, atomii incep sa se miste oscilatoriu si electronul, care capata o energie suplimentara, va putea sa rupa legatura sa cu atomul, sa se elibereze si apoi sa se deplaseze in interiorul cristalului, contribuind astfel la aparitia curentului electric. Locul eliberat de electron poate fi ocupat de un electron vecin, oarecare. Pe locul eliberat de acest electron sare un al treilea electron si astfel prin cristal poate trece de la atom la atom stafeta electronilor, concomitent cu stafeta locurilor vacante, care pot fi ocupate de electronul ce trece in directia opsa. De obicei, locul eliberat de electron, se numeste „gol”. Indepartarea din atom a unui electron, care poarta sarcina negativa, face ca atomul pana atunci neutru, sa devina incarcat pozitiv. Electronul avand o sarcina negativa se poate spune ca golul are una pozitiva. In urma agitatiei termice, electronii care s-au desprins de atomi se vor deplasa haotic prin atomic. Daca in cristal actioneaza un camp electric exterior, atunci electronii se vor indrepta spre polul pozitiv dand nastere la un curent electric. Un astfel de curent, generat de electronii liberi poarta denumirea de curent electronic, iar semiconductorii se numesc semiconductori cu conductibilitate electronica. Semiconductorii pot poseda si celalalt tip de conductibilitate denumita conductibilitate prin goluri. In cristalul semiconductor pot fi create conditii in care numarul golurilor sa nu mai corespunda numarului de electroni eliberati. Intr-un astfel de cristal poate predomina atat curentul electronic cat si curentul de goluri. Preponderenta unuia asupra celuilalt se asigura prin introducerea in critalul pur a unor adaosuri. Preponderenta curentului prin goluri asupra curentului electronic se realizeaza prin adaosuri de indiu, galiu si alte metale. Preponderenta curentului electronic asupra celei prin goluri se asigura prin introducerea adaosurilor de stibiu, arsen, bismut etc. 15. Detectoare de incendiu Pentru semnalizarea la timp a incendiilor se folosesc diferite dispozitive cu functionare automata, denumite detectoare. Acestea, impreuna cu sursele de alimentare cu energie, cu reteaua de transmitere a impulsurilor receptionate de detectoare si cu centrala de semnalizare alcatuiesc o instalatie automata de semnalizare a incendiilor. Dintre tipurile de detectoare care functioneaza pe baza unor fenomene electrice se vor descrie detectoarele de incendiu cu termocupluri, detectoarele cu camera de ionizare, detectoarele de fum, care folosesc celule fotoelectrice si detectoarele electronice (cu semiconductoare). Detectoare de incendiu cu termocupluri. Pricipiul detectarii cresterii temperaturii se bazeaza pe faptul ca la incalzirea unei lipituri care uneste doua metale diferite se produce un curent electric. Acesta este de fapt si principiul pielor solare. Curentul produs se stabileste totdeauna in acelasi sens, in raport cu cele doua metale folosite. Doua lipituri vecine produc curenti de sens contrar, care in acest caz se anuleaza. Prin izolarea termica a unei lipituri se obtin curenti de acelasi sens, care se insumeaza pana in momentul in care lipiturile izolate termic, incalzite prin conductibilitate termica produc curenti de neutralizare. Din punct de vedere constructiv se cunosc mai multe feluri de detectoare cu cupluri termoelectrice, cu sensibilitate diferita, insa principiul de functionare este acelasi. Detectorul cu camera de ionizare este format din doua camere (capsule) legate in serie intr-un circuit de curent continuu, in care se gaseste o sursa radioactiva. Una din camere comunica cu exteriorul, iar cealalta este etansa. Particulele alfa emise de sursa radioactiva ionizeaza aerul, facandul bun conducator de electricitate. Atata timp cat in ambele camere se afla aer curat, rezistentele electrice sunt egale si sub aceeasi tensiune. In momentul in care in camera deschisa patrund particule de fum si produse de ardere, se produce o diferenta de potential intre cele doua camere, ca urmare a perturbarii miscarii ionilor in camera de ionizare. Particulele de fum o data ionizate sunt mai putin mobile decat ionii din aerul obisnuit si deci necesita un timp mai lung pentru a ajunge la electrozii camerei de ionizare. Sansele de a intalni in deplasarea lor un electron liber su de a-l neutraliza sunt, in acest caz, mult mai mari decat ar putea sa le aiba ionii din aerul obisnuit. Ca urmare a acestor fenomene se produce o scadere a curentului de ionizare, o crestere a rezistentei electrice dintre electrozii camerei si tensiunea se redistribuie intre cele doua camere. Datorita acestui fapt se aprinde o lampa releu speciala (cu efluvii), care este o trioda cu gaz cu catod, provocand declansarea unui semnal de alarma. In general, pentru sursa de radiatie se foloseste radiu sau poloniu. Detectoarele cu camera de ionizare se recomanda a se utiliza in special la protectia bibliotecilor, arhivelor, muzeelor, expozitiilor, magazinelor de imbracaminte, statiilor de telefoane si a spatiilor unde s-ar putea produce un incendiu in urma unei arderi mocnite. Detectoarele de fum si flacari. Constructia unui detector care sa semnalizeze atat prezenta fumului cat si a flacarii este greu de realizat. Efectele fumului difera de cele ale flacarii, ceeea ce convine unui tip de detectoare nu convine celuilalt si invers. Detectarea, datorita prezentei fumului degajat in prima faza a incendiului, este eficienta numai daca fumul produs de incendiu are posibilitatea sa patrunda in detector. Detectoarele de fum folosesc celule fotoelectrice. Detectorul de fum este format dintr-o camera etansa la lumina (in care poate patrunde, prin niste registre, numai fumul), o lampa incandescenta, un ecran opac (paravan) si o celula fotoelectrica fixata in umbra ecranului opac, in asa fel incat sa nu primeasca vreun flux luminos.

Functionarea detectorului este simpla: dupa patrunderea fumului in camera detectorului, fasicululu de lumina emis de lampa se reflecta, prin intermediul particulelor de fum, in spatiul din exteriorul ecranului opac, pe suprafata sensibila a celulei fotoelectrice. Aceasta va genera o tensiune electromotoare care, amplificata se transmite in releul de alarmare. La alte tipuri de detectoare, intensitatea fasciculului de lumina ajunsa la celula fotoelectrica este redusa datorita prezentei fumului. Prin slabirea curentului electric, se declanseaza alarma. Functionarea detectoarelor sensibile la flacari se bazeaza pe principiul fotoelectric, adica transformarea energiei luminoase in energie electrica. Detectoare cu semiconductori. Aceste tipuri de detectoare sunt simple dar au dezavantajul unei instabilitati in timp. Prin diverse combinatii se pot obtine atat detectoare termostatice cat si termovelocimetrice sau combinate. Un detector termostatic se realizeaza prin introducerea unui semiconductor cu coeficient de temperatura, pozitiv intr-un brat al unei punti de masurat. Cand temperatura incendiului depaseste punctul de inversiune, puntea se dezechilibreaza si da semnalul de alarma. Cu aceleasi elemente se poate obtine un detector termovelocimetric. In acest caz se introduc doi semiconductori in doua brate alaturate ale puntii. Similar cu cazul detectoarelor cu termorezistente, unul din semiconductori se izoleaza termic. Semiconductorul neizolat va ajunge mai repede la temperatura de inversiunea coeficientului de temperatura, dezechilibrand puntea. Capitolul IX Electromagnetismul 1. Magnetismul Un magnet este o bara de otel dreapta sau indoita, care are proprietatea de a atrage pilitura de fier sau metalele feroase. Magnetul are doi poli: un pol nord si un pol sud. Daca se apropie intre ei polii a doi magneti de acelasi semn se resping, in timp ce polii de semn contrar se atrag. Forta de actiunea intre polii a doi magneti creste cu intensitatile magnetice ale poliilor (cu gradul lor de magnetizare) si descreste cu patratul distantei dintre poli. Daca se inseamna cu m1 si m2 intensitatile magnetice ale celor doi poli si cu 1 distanta dintre ei, forta de respingere sau de atractie, dupa cum polii sunt de acelasi nume sau de nume contrar, este data relatia: F = m1 ∙ m2 1² Din cele aratate mai sus rezulta ca in spatiul din jurul magnetilor se creeaza forte magnetice de atractie si de respingere. Acest spatiu poarta numele de camp magnetic. Intensitatea unui camp magnetic se materializeaza in linii de forta. Intensitatea campului magnetic notata cu H este proportionala cu intensitatea curentului electri I (in amperi), care produce campul si invers proportionala cu distanta r (in cm) pana la curentului electric: H = 0,2 I Oe. r In sistemul CGS em unitatea de masura a intensitatii campului magentic este oesterdul (Oe), iar in sistemul international amperul pe metru (A/m) care reprezinta campul magnetic produs in centrul unei spire circulare de 1 m diametru parcursa de un curent de 1 A (1 Oe = 103 A/m). 4π Daca in campul unui magnet permanent M se asaza o bucata de fier moale m, acesta devine la randul ei un magnet. Acest fenomen se numeste magnetizare prin influenta. Liniile de forta sunt mai dese in interiorul piesei de fier decat in aer. In acest caz, sub influenta campului magnetic H, a luat nastere o inductie magnetica B, data de relatia: B=μ∙H in care, μ este un coeficient numeric care poarta numele de permeabilitate. Daca se ia permeabilitatea aerului egala cu unitatea atunci B = H. Unitatea de masura a inductiei magnetice in S.I. este tesla (T)1, iar in sistemul CGS em gauss. _____
1

T reprezinta inductia magnetica care produce un flux uniform de 1 Wb (weber) printr-o suprafata cu aria de 1 m², normala pe camp.

Totalitatea liniilor de forta care strabat o portiune a unui circuit magentic se numeste flux magnetic. Φ = B ∙ S. in care, B este inductia magnetica a materialului respectiv;

electromagnetii au forma de bare sau potcoava. mai dese in apropierea conductorului si mai rare pe masura ce se indeparteaza de el. Relee electrice [A] m . un magnet ai carui poli nord si sud coincid cu polii de iesire si de intrare a liniilor de forta in solenoid. Un asemenea magnet produs cu ajutorul curentului electric poarta denumirea de electromagnet. liniile de forta produse se strang intr-un manunchi care strabat bobina in lungul ei. infasurat pe un miez de fier moale de permeabilitate μ. care se magnetizeaza temporar sub actiunea curentilor electrici stabiliti in circuitele infasurarilor in urma unei comenzi. Daca curentul strabate un conductor liniar. adica. in interior insa liniile de forta sunt paralele cu axul si echidistante. S – suprafata unei fete polare. In general. la dispozitive de semnalizare si automatizare. Intensitatea campului magnetic din interiorul unui solenoid. O proprietate foarte importanta a curentului electric este aceea ca el produce intotdeauna in jurul sau un camp magnetic. In cazul circuitelor magnetice se utilizeaza si expresia nI. la transportarea greutatilor. l 2. Forta de atractie asupra armaturii se numeste forta purtatoare (portanta) a electromagnetului si are valoarea: F = 2 (__B )². Electromagnetii sunt utilizati la relee. iar in sistemul CGS em maxwelul (1 Mx = 1 ∙ 10-8 Wb). Se creeaza in felul acesta. liniile de forta ale campului magnetic. I – intensitatea curentului in amperi. in care.S – sectiunea fluxului magnetic. S in kg. inductia in interiorul circuitului magnetic devine: B = μ H = 10² ∙ N ∙ I μ l iar fluxul magnetic pentru suprafata S a selenoidului: Φ = B ∙ S = 10² ∙ N ∙ I ∙ μS l sau Φ = 10² ∙ N ∙ I __l__ μS Expresia 4 π NI se numeste forta magnetomotoare (analoga cu forta electromotoare E). si au forma unor cercuri concentrice. in care. Electromagneti Daca in interiorul unei bobine prin care trece cu curent electric se introduce o bara de fier. Acest manunchi constituie fluxul magnetic al solenoidului. n este numarul de spire pe centimetru de lungime a circuitului magnetic. 5000 B – este inductia magnetica. In cazul unui solenoid in forma de tor. Unitatea de masura in SI este weberul. Piesa de fier atrasa de electromagnet se numeste armatura. l – lungimea bobinei in centrimetri. N este numarul total de spire al solenoidului. n=N. sprectul magnetic al solenoidului este la fel cu cel al unei bare magnetice. la crearea campurilor magnetice intense etc. este data de relatia: N = 10² ∙ N ∙ I l in care. bara se magnetizeaza puternic. iar expresia NI este denumita amperispire. In exterior. plecand de la formula de mai sus. Practic ei sunt formati dintr-un miez feromagnetic si sunt echipati cu infasurari de excitatie. 3. nu poate exista curent fara sa existe si un camp magnetic. In cazul unui solenoid sau bobina. se orienteaza intr-un plan perpendicular pe directia lui.

termometrul cu rezistenta electrica se fixeaza in capacul sau peretele aparatului. prin miscare. 4. specifice altui sistem. de comanda. Forta electromotoare si curentul produs in conductor se numeste forta electromotoare indusa si respectiv curent indus. electrica sau pneumatica.isi schimba sensul daca se schimba sensul de miscare al conductorului. fenomene care pot sa duca la aparitia de incendii. in serie pe fiecare faza. de obicei. sa poata determina declansarea in timp de doua ore. din cauza caldurii produsa la trecerea curentului electric prin lamelele bimetalice. elemente bimetalice etc. semnalizare. de asemenea. Releul termoelectric nu reactioneaza la sarcini de scurta durata. astfel ca la o anumita temperatura. Primele se folosesc pentru supraintensitati care depasesc de 3 – 10 ori curentul nominal. Traductorul realizeaza o transmitere si o transformare a informatiei. Termometrul cu rezistenta electrica este format dintr-un conductor de cupru sau de platina. fie indirect cand curentul trece printr-o bobina in jurul sau. Pentru a le proteja impotriva curentilor de scurtcircuit ele se prevad cu cate un releu electromagnetic de curent maxim in serie pe fiecare faza. 5. deci nu mai taie liniile de forta. Pe producerea fortelor intre un camp magnetic si circuitele parcurse de curent se bazeaza functionarea motoarelor electrice. functionarea lor bazandu-se pe forta de atractie a unui electromagnet. de control. Traductorul este un dispozitiv care supus actiunii unui sistem fizic sau tehnic. El este construit astfel ca sa functioneze in urmatoarele conditii: . in care se masoara sau se regleaza temperatura. Prin racire. Sistemul de la iesire efectueaza operatii de masurare. se produce o indoire a elementului catre lamela cu coeficientul de dilatare mai mic. Elementul bimetalic este format din doua lamele metalice lipite una de alta. Traductoarele constituie partea principala a instalatiilor automate de control. protectie si reglare automata.se mareste daca creste intensitatea campului magnetic. Traductoare de temperatura. Cu ajutorul filetului. Releele electromagnetice se pot folosi atat pentru curentul continuu cat si pentru alternativ. Intre campul magnetic si conductorul parcurs de curent iau nastere forte care actioneaza asupra conductorului si-l deplaseaza in sensul indicat. forta electromotoare si deci curentul indus. nivel. la o sarcina cu 20% mai mare fata de cea nominala. indata ce conductorul nu se mai misca. . in raport de variatia temperaturii mediului. format dintr-un electromagnet. iar protectia impotriva suprasarcinilor se obtine prin relee termoelectrice cu bimetal. Sensul curentului indus intr-un circuit este astfel incat campul sau magnetic se opune miscarii care produce curentul. turatie etc.se mareste daca creste viteza de miscare a conductorului. . Incalzirea elementului bimetalic se face fie direct atunci cand curentul trece prin el. Aceste forte se numesc forte electromagnetice.Releele electrice se impart dupa modul cum transforma in actiune impulsul primit din afara in: relee electromagnetice si relee termoelectrice. presiune. la o sarcina cu 50% mai mare decat cea nominala sa provoace declansarea in timp de doua minute. Experienta mai arata ca forta electromotoare indusa deci si curentul din circuit: . . Cand un conductor electric se misca intr-un camp magnetic in asa fel incat el sa taie linii de forta intre capetele conductorului se va produce o forta electromotoare. care se numeste inductorul masinii si un circuit electric (circuitul indus al masinii) in care ia nastere. lamela bimetalica revine la starea initiala si circuitul se restabileste. cele doua lampe se dilata inegal.dispare. . Releele termoelectrice se folosesc la protejarea motoarelor impotriva scurtcircuitelor. numita marime de iesire. adica daca se mareste numarul liniilor de forta taiate intr-un anumit timp. aceasta forta electromotoare da nastere unui curent electric. sa nu provoace declansare timp de doua ore. iar daca conductorul formeaza un circuit inchis. In urma incalzirii elementului. Masinile electrice. contactele se desfac si circuitul se intrerupe.la o sarcina cu 5% mai mare decat cea nominala. Motoarele electrice se pot defecta in timpul functionarii din cauza suprasarcinilor si scurtcircuitelor electrice. Inductia electromagnetica Inductia electromagnetica sta la baza constructiei de masini electrice. numita marime de intrare si valorile unei marimi de alta natura (de exemplu tensiunea electrica.) spefice unui sistem. Functionarea termometrului se bazeaza pe variatia rezistentei electrice a conductorului. montate. presiune. Functionarea unui asemenea releu se bazeaza pe fenomenul dilatatiei metalelor. de reglare etc. stabileste o corespondenta univoca intre valorile unei marimi (de exemplu temperatura. In aceste masini exista un camp magnetic. debit etc. care au coeficient de dilatatie diferit. deoarece forta de atractie nu depinde de sensul curentului. Dupa modul de functionare se deosebesc traducatoare de temperatura. termorezistente si termocupluri cu semiconductori. curent electric etc.). Ca traductoare de temperatura se utilizeaza: termometre cu mercur si cu lichide. Marimea de iesire trebuie adecvata acestor scopuri si este. Elemente principale de automatizare a) Traductoare.

Pentru comanda si semnalizare se folosesc relee de diferite tipuri conectate la iesirea traductoruli printr-un redresor. de regula. Termocuplurile folosite frecvent pentru masurarea temperaturilor sunt: platina-platina si rodiu pana la 1600ºC. Una dintre cele mai importante proprietati ale masinilor electrice este reversibilitatea. Reversibilitatea masinilor electrice se datoreaza faptului ca ele functioneaza pe baza unei legi comune si anume legea inductiei electromagnetice. motoare electrice. rezistente piezoelectrice etc. se numesc aparate electrice (transformatoare. fara intermediul energiei mecanice. Capitolul X Masini electrice 1. fierconstantan. Presiunea lichidului de lucru de la amplificator deplaseaza pistonul in sus sau in jos. sau sa transforme energia electrica cu anumiti parametri in energie electrica cu alti parametri. Principiul de functionare a termocuplurilor se bazeaza pe efectul termoelectric. fie direct. fier.). Ca traductoare pentru radiatii ultraviolete si infrarosii se utilizeaza celule fotoelectrice cu vid sau umplute cu gaze. O instalatie de masurat cu traductoare consta intr-un complex de aparate destinate masurarii. fie in cazul folosirii releelr de curent continuu. Ridicarea nivelului lichidului face sa treaca termorezistenta electrica din mediul gazos in mediul lichid. produce in acel sistem energie electrica. pana la 2600ºC. argint-constantan. cupru-constantan pana la 500ºC. de la 300 la 1000ºC. Masinile electrice care transforma energia mecanica in energie electrica se numesc generatoare electrice. Termocuplurile au capatat o larga utilizare pentru masurarea si reglarea precisa a temperaturilor inalte. Masinile electrice care tranforma energia mecanica in energie electrica si invers. Ca materiale pentru executarea termorezistentelor cu semiconductori se folosesc in principal. cu mai multe spire.Termorezistente cu semiconductori. care se defineste astfel: variatia fluxului magnetic ce strabate un sistem de conductoare electrice. care poate fi un releu. redresoare etc. La baza functionariii traductoarelor fotoelectrice sta efectul fotoelectric. electrice. atat ca generatoare cat si ca motoare electrice. Toate traducatoarele electrice neizolate fata de mediul supus controlului pot fi folosite pentru controlul nivelului lichidelor combustibile numai la o tensiune a curentului. sulfurile metalelor (mangan. wolfram – 75% si 25% molibden.). Avantajul consta in faptul ca pe langa posibilitatea masurarii temperaturilor inalte. carburile. Sistemele (dispozitivele) care transforma energia electrica dintr-o forma in alta. se numesc aparate electrice (transformatoare. care au cate un capat lipit intre ele. arcuri tubulare cu o singura spira. iridiu 50% si 50% rodiu. si au dimensiuni de gabarit mici. mufele. poseda o inertie mica. nitrurile. Ea se compune.). ca urmare a actiunii de suntare. ceea ce determina schimbarea conditiei de cedare a caldurii si a valorii rezistentei electrice a termorezistentei. daca este cazul. in functie de partea din care lichidul de lucru intra in cilindru. . pana la 600ºC. seleniu si siliciu. Generalitati Masina electrica se numeste orice sistem capabil sa transforme energia mecanica in energie electrica si invers. Traducatorul de nivel. b) Organe de executie si reglare. Traductor de presiune inalta cu rezistenta piezoelectrica. precum si germaniu. Functionarea se bazeaza pe fenomenul variatiei rezistentei electrice a metalelor si semiconductoarelor sub actiunea presiunii hidrostatice. pana la 2300ºC. Traductoarele de nivel. Traductoare pentru radiatie. din doua parti: elementul primar (traductorul) montat direct la locul de masurare si care emite informatii asupra valorii marimii masurate. adica posibilitatea de a fi utilizate. iar ca organe de reglare supapele. oxizi. redresoare etc. Traductoarele de presiune se construiesc sub forma de tuburi (U). aparat indicator. dispozitivul secundar in care se prelucreaza informatia primita. Deplasarile pistonului se transmit prin tija la organele de reglare. Termocupluri. nichel-crom-nichel. Se foloseste o spirala de manganin. nepericuloasa. sau sa transforme energia electrica cu anumiti parametri in energie electrica cu alti parametri. reostate de reglare etc. Servomotorul se compune dintr-un cilindru si un piston. Termorezistenta se plaseaza in rezervorul de controlat la o inaltime corespunzatoare nivelului necesar. aparat inregistrator etc. Termocuplul este un sistem de doua conductoare metalice de natura diferita. Ca organe de executie se pot utiliza diferite elemente dintre care fac parte si servomotoarele. Caracteristica termica a termorezistentei cu semiconductori consta in variatia rezistentei ei electrice in functie de temperatura. vanele. membrane. iridiu – 90% si 10% rodiu. de balante hidrostatice inelare. pana la 600ºC. Sistemele (dispozitivele) care transforma energia electrica dintr-o forma in alta. Traductoarele cu suntarea rezistentei se bazeaza faptul ca rezistenta imersata intr-un lichid conductor de electricitate isi variaza valoarea ei in functie de inaltimea nivelului. fara intermediul energiei mecanice. pana la 2000ºC. pana la 2000ºC. Cel mai simplu traductor electric este redarea a doua contacte la cresterea nivelului lichidului. iar cele doua capete ramase libere lipite de un conductor de cupru. Cel mai raspandit traductor de acest tip este fotorezistenta care poate functiona la curent continuu si alternativ. nichel. cu efect fotoelectric exterior si fotorezistente cu efect fotoelectric interior. ventilele. Traductoare de presiune. wolfram etc. termic se executa pe baza de termorezistenta electrica cu semiconductori. iar cele care transforma energia electrica in energie mecanica.

2. La rotorii cu poli ingropati. Motoarele asincrone sunt cele mai raspandite masini electrice. Excitatia inductorului se face cu ajutorul curentului continuu. f.e. Masini de curent alternativ Masini sincrone. Masinile sincrone functioneaza la o turatie constanta determinata de numarul de poli ai masinii si de frecventa curentului alternativ si se impart in alternatoare (generatoare de curent alternativ) si in motoare sincrone. Statorul se construieste din table de fier magnetic (tole) introduse intr-o carcasa din otel sau fonta. Functionarea alternatorului.e. inducand in ele f. Curentul alternativ furnizat de centralele electrice din tara noastra are frecventa de 50 perioade pe secunda. Relatia dintre perioada (T) si frecventa (f) este urmatoarea: f=1 T Curentul alternativ se produce in masini electrice numite alternatoare. liniile de forta dintre poli taie infasurarile bobinelor din stator. iar sfarsitul cu X.m. Bornele sunt marcate cu litere. Tolele sunt izolate intre ele cu lac sau hartie. Cea mai raspandita masina electrica de acest tip este motorul asincron (motor cu inductie). in raport de natura curentului produs sau consumat se clasifica in masini de curent continuu si in masini de curent alternativ. infasurarea se introduce direct in masa metalica a rotorului. devenind iar zero. orice masina electrica este construita dintr-un circuit parcurs de curent in care se dezvolta prin inductie o forta electromotoare.In esenta. Ele pot fi monofazate si trifazate.m. Masinile de curent alternativ. Masinile de curent continuu.m. Inceputul infasurarii fazei intai este marcata cu U. Ele au pe marginea interioara o serie de crestaturi. . La un generator electric circuitul este parcurs de curent in acelasi sens cu forta electromotoare de inductie. se impart in masini sincrone si in masini ascincrone. Masinile electrice. gravate pe placa de conexiuni. Pentru intelegerea functionarii electromotorului trebuia urmarita formarea curentului alternativ intr-o spira care se roteste in jurul unui ax intr-un camp magnetic. In functie de constructie se produc rotori cu poli aparenti sau ingropati. formand sistemul inductor.n in care.m. a treia cu W si Z. gravatepe placa de conexiuni. a doua faza este marcata cu V si Y. . numita stator si dintr-o parte care se roteste inauntrul statorului. in schimb la un motor electric curentul are sensul opus fortei electromotoare. Masinile asincrone functioneaza la turatii variabile. f este frecventa curentului. care se leaga la cate una din bornele motorului (montate in cutia cu borne).e. din care cauza. Rotorul de otel sau fonta poarta la periferia sa electromagnetii. numita rotor. este egala cu zero). Ei rezista mai bine la fortele centrifuge. Cand toti polii se gasesc intre infasurarile bobinelor din stator liniile de forta nu mai taie infasurarile (f. Acest gen de rotor se utilizeaza la alternatorii cuplati in turbine. liniile de forta dintre poli incep sa se taie din nou infasurarile statorului inducand f. p – numarul perechilor de poli.statorul care poarta pe suprafata sa interioara infasurarea indusa a masinii. in care se asaza infasurarea statorului. Rotorul continuand sa se invarteasca. este maxima. din punct de vedere constructiv se pot clasifica in: generatoare de curent continuu (dinamuri) si motoare de curent continuu. Frecventa curentului alternativ care ia nastere in stator se determina cu relatia: f = p. Pe suprafata cilindrica interioara se gasesc santuri (crestaturi) paralele cu axul masinii. Bornele sunt marcate cu litere. ca sa devina maxima in momentul in care polii rotorului ajung in dreptul infasurarilor statorului. pentru a se reduce din actiunea curentilor Foucault 1). n – rotatii/minut sau in H2. Numarul de perioade pe secunda determina frecventa curentului alternativ. Fiecare faza are infasurarea ei separata. La un motor trifazat exista deci in total sase borne. in care se asaza infasurarile statorului (bobinele) dupa o regula anumita. Statorul este format dintr-o carcasa construita din tole de otel izolate intre ele. care circula in interiorul carcasei. Din aceeasi categorie mai fac parte si motorul de curent alternativ cu colector care din punct de vedere constructiv seamana cu motorul de curent continuu. Capacele cutiilor de borne sunt usor demontabile si protejeaza bornele impotriva atingerilor. Motorul asincron se compune dintr-o parte fixa.e. grupul respectiv poarta denumirea de turboalternator sau turbogenerator. Rotorul continand sa se invarteasca pana se indeparteaza de infasurarile statorului. produs de un generator asezate pe acelasi arbore cu alternatorul.e. Un alternator se compune din doua parti principale: . Cand rotorul alternatorului se invarte. dupa turatia care functioneaza. f = p ∙ n H2 60 Motoare asincrone.rotorul care se roteste in interiorul statorului. f. Cand polii ajung in dreptul infasurarilor statorului.m.

Indusul (rotorul) se roteste in interiorul statorului si este format dintr-un pachet de tole. Functionarea motorului asincron se bazeaza pe formarea unui camp magnetic invartitor. Dinamul. nu se produce o tensiune electromotoare indusa. iar legarea in „triunghi” se face legand sfarsitul fazei a intaia (borna X) cu inceputul fazei a doua (borna V) si in continuare Y cu W si Z cu U. conductoarele taie liniile de forta produse pe campul magnetic inductor luand nastere in conductoare o tensiune electromotoare de inductie. Dupa felul de protectie. taie liniile de forta si ia nastere in el o tensiune electromotoare de un anumit sens. Inductorul (statorul) este format dintr-o coroana de fier sau fonta. destinate pentru incaperile cu praf sau incaperi umede. Astfel de motoare se pot monta si in aer liber. Masini de curent continuu Constructia masinilor de curent continuu. Tipuri de motoare asincrone. Z (sfarsitul infasurarilor) se pot lega fie in „stea”. prin intermediul carora se face colectarea curentului. primit de la retea. Cand conductoarele se gasesc in apropierea liniei neutre. La aceste motoare rotorul nu are nici o legatura electrica cu exteriorul. Viteza de rotatie a rotorului este intotdeauna mai mica decat viteza de rotatie a campului magnetic invartitor din stator. Prin rotirea indusului. tinuta de o port-perie. V si W (adica inceputurile infasurarilor se leaga la intrerupatorul respectiv si de aici cu reteaua electrica. Inceputurile celor trei infasurari de faza sunt legate intre ele. deci puterii motorului si tensiunii retelei. de otel silicios. infasurarea rotorului este asemanatoare celei a statorului. Fiecare inel aluneca sub cate o perie. La motoarele in scurtcircuit in fiecare crestatura se introduce o bara de cupru.m. de inductie si nici curenti si ca urmare nu s-ar mai naste cuplul de forte care sa miste rotorul si sa puna in functiune motorul. Functionarea dinamului. Functionarea unei masini de curent continuu se poate intelege mai bine urmarind rotirea unei spire (indus) intr-un camp magnetic. .protejate contra picaturilor de apa.deschise. la care deschiderile pentru aerisire sunt asezate in partea de jos a capacelor (obiectele straine si picaturile de apa nu pot patrunde in interior). In momentul in c are conductorul A al spirei se afla in dreptul polului N. Din cauza ca rotorul se invarte cu alta viteza decat viteza de rotatie a campului magnetic (viteza de sincronism). . Bobinele poliilor sunt legate in serie. asa ca aceste motoare pot fi folosite si sub apa. care sunt destinate pentru incaperi uscate si ferite de praf. Y. se numeste linie neutra. Polii dinamului produc un flux magnetic. Linia aceasta perpendiculara pe directia fluxului inductor. De la perie curentul rotorului trece la port-perie. Daca nu ar exista aceasta diferenta de viteza de rotatie. O masina generatoare de curent continuu se compune din: inductor sau stator (partea fixa). dispusi alternativ N-S). din bronz). El este format din lamele de cupru. pentru ca ele nu taie liniile de forta. . traverseaza conductoare din infasurarile rotorului sub tensiune si le imprima acestora o miscare. Legaturile se fac prin conductoare de sectiune potrivita amperajului. Lamelele se fixeaza pe ax prin rondela si surub. izolate intre ele prin foi de mica. de aici printr-un cablu la bornele rotorului (montate pe stator) si in continuare printr-un alt cablu a reostatul (rezistenta) de pornire. Rotoarele motoarelor asincrone sunt de doua feluri: in scurtcircuit sau „colivie de veverita” si bobinate „cu inele”.Bornele U. care au capetele arborelui motor si legaturile electrice etansate. Colectorul se gaseste fixat intr-o parte a indusului. In crestaturile lamelelor se lipesc cu cositor capetele bobinei. prin infasurarile bobinelor statorului. se asaza periile. rotor (partea care se roteste) si colector. Y si Z intre ele. Dinamul este o masina de curent continuu. .asigurate contra exploziilor (destinate pentru incaperi cu gaze sau praf care pot forma amestecuri explozive). Pe suprafata cilindrica a colectorului. In crestaturile tolelor se asaza infasurarea tehnica. perpendicular pe axa polilor. . in interiorul careia se fixeaza un numar pereche de electromagneti (poli. dar nu in ploaie.inchise complet. Bornele X. la trecerea curentului trifazic. neprotejate. adica astupate in asa fel incat apa sa nu poata patrunde. iar sfarsiturile la cate un inel de contact montat pe arbore si bine izolat de acesta (in total sunt trei inele. Legarea in „stea” se executa legand bornele X. Rotorul motorului asincron constituie un circuit inchis care joaca rolul spirei inchise. motoarele electrice asincrone se construiesc de mai multe tipuri: . Punerea in miscare a rotorului se produce in urma faptului ca liniile de forte magnetice. Periile se confectioneaza din carbune (grafit) si se fixeaza in portperii. De obicei numarul periilor este egal cu numarul polilor inductori.capsulate. care este montata fix pe stator. fie in „triunghi”. Pe eticheta motorului se indica tensiunea pentru care motorul este construit si felul legaturii (stea sau triunghi). Capacele laterale ale statorului sunt deschise. 3. atunci campul magnetic invartitor nu ar mai taia infasurarile rotorului si deci in aceasta nu ar mai apare f. formata din conductori de cupru izolati.e. motoarele de acest tip se numesc „asincrone”. lasand sa intre aerul.S. care depinde de frecventa curentului de alimentare si de numarul perechilor de poli ai infasurarii bobinelor din stator. Se considera o spira AB care se roteste intr-un camp magnetic produs de polii N. strunjit si slefuit bine. toate barele de cupru sunt legate (scurtcircuitate) intre ele pe cele doua parti frontale ale rotorului prin cate un inel („colivie de veverita”). La motoarele cu inele colectoare.

Motoare de curent continuu.Departandu-se de axa polilor si apropiindu-se de axa neutra tensiunea electromotoare scade ajungand la zero in dreptul acestei axe. Singura deosebire consta in aceea ca in locul rezistentei de excitatie a dinamului. colectorul face ca sensul tensiunii la bornele periilor m si n sa ramana neschimbat in timpul unei rotatii a periei. Marimea √ R3 + (2 π f)2L² = Z se numeste impedanta si se masoara in ohmi. cand trece prin fata polului S. iar conductorul B in contact cu peria n. conductorul A se afla in dreptul polului N. Sensul tensiunii electromotoare ce ia nastere in conductorul B. 4. de exemplu. insa de sens invers. tensiunea curentului are acelasi sens ca in prima jumatate de rotatie. Perioada reprezinta timpul necesar trecerii curentului de doua ori prin zero (ciclu). ramane mereu in urma acesteia. Se roteste spira. Intre ele exista relatia f = 1. Dupa felul cum reostatul de pornire se leaga la perii. iar conductorul B in dreptul polului S. In acest caz. In momentul trecerii curentului devine zero. iar cand se misca in jos un sens invers. in schimb la curentul alternativ valoarea intensitatii si a tensiunii nu mai sunt constante. Curentul alternativ se caracterizeaza prin perioada T si frecventa f. La bornele periilor m si n. . Rotind. conductorul A in contact cu peria m. in campul magnetic. deci ele trec prin valorile maxime si prin zero in acelasi timp. U – tensiunea in volti aplicata la borne. cand acesta trece prin dreptul polului S. adica isi schimba sensul de mai multe ori pe secunda si este produs de generatoare de curent alternativ se numeste curent alternativ. curentul de apa are un sens. deci orice dinam poate servi ca si motor. deci se schimba mereu. in continuare conductorul A. in care. Daca insa circuitul contine un numar apreciabil de spire. Pentru curentul alternativ. Urmarind trecerea conductorului B prin fata polilor N si S se observa acelasi fenomen. tensiunea electromotoare devine zero. prin intermediul jumatatii de inel 2. fara selfinductie1). deoarece conductorul A nu taie nici o linie de forta. Motoarele de curent continuu se intrebuninteaza acolo unde masinile trebuie pornite sau oprite incet sau unde se schimba turatia in timpul mersului. el trece prin dreptul polului S. curentul este in faza cu tensiunea. facand contactul cu peria n. La trecerea conductorului prin axa neutra. la tramvaiele electrice. Conductorul B se gaseste in fata polului S si deci in legatura cu peria n. este invers fata de sensul celei ce ia nastere in conductorul A. facand intre ele un unghi φ. prin intermediul jumatatii de inel 1. numit diferenta de faza sau decalaj intre curent si tensiune. (autoinductie) atunci punctele I si E care reprezinta curentul si forta electromotoare din circuit sunt situate pe aceeasi raza a cercului si in acest caz. Motorul de curent continuu este construit la fel ca si dinamul de curent continuu. partea negativa s-a redresat astfel incat ia nastere un curent pulsatoriu. motoare serie sau motoare compund. la bobinele magnetilor si la firele de curent se construiesc motoarele sunt sau cu derivatie. se produce o selfinductie L1) importanta. f – frecventa curentului produs in circuit. iar in circuitul exterior acelasi sens. Daca curentul are un sens variabil. curentul nu mai este in faza cu tensiunea. Curentul de apa are in acest caz mereu acelasi sens. Deci in spira tensiunea electromotoare are un sens contrar fata de primul caz. iar conductorul A va parasi peria m. cum este cazul. Deci. T Cand circuitul in care ia nastere curentul alternativ nu are bobine. L – inductivitatea circuitului in henry. Deosebirea dintre curentul continuu si curentul alternativ Curentul care trece printr-un conductor mereu in acelasi sens si este produs de o pila electrica sau de un dinam se nmeste curent continuu. Cand pistonul se misca in sus. Curentul electric alternativ se aseamana cu un curent de apa aspirat si refulat intr-un tub care leaga cele doua supape ale unei pompe cu piston. in acelasi timp conductorul A se afla in afara polului N si in legatura cu peria m. Expresia de mai sus reprezinta legea lui Ohm aplicata la curentul alternativ. intensitatea este data de relatia: I = ________U_____ √ R² + (2 π f)² L² 1) Inductia produsa intr-un circuit de variatia intensitatii curentului care strabate acel circuit. iar frecventa reprezinta numarul de perioade pe secunda. Pentru a micsora pulsatia curentului se mareste numarul de spire si numarul de lamele colectoare si astfel curentul capatand o valoare constanta devine continuu. este taiat de liniile de forta magnetica si deci din nou ia nastere o tensiune electromotoare. In circuitul exterior inchis. Curentul electric continuu este asemanator unui curent de apa care circula printr-un tub care leaga orificiul de aspiratie cu cel de refulare de la o pompa centrifuga. R – rezistenta in ohmi. la motoarele de curent continuu se foloseste o rezistenta sau reostat de pornire. deci este constituit numai de rezistente ohmice (fara spire). Curentul continuu nu-si schimba tensiunea si nici intensitatea. Punctele I si E nu mai sunt pe aceeasi raza ci pe doua raze diferite.

. Pentru transformarea curentului alternativ in curent continuu se folosesc aparate numite redresoare.m. Din punct de vedere al felului transformarii. Convertizoare. se noteaza cu ω. destinate sa transforme curentul electric continuu in alternativ si invers. Vloarea lui este data de relatia: Cos φ = ______R______ √ R² + L² ω² 5. Ca aplicatii practice. adica nu are nici un consumator de curent. alcatuieste circuitul secundar. Transformatoare si redresoare Transformatoare. In majoritatea cazurilor instalatiile electrice furnizeaza curent alternativ si in anumite situatii este nevoie de un curent continuu. convertizoarele electrice pot fi: . elementele redresoare pot fi cu semiconductori (cuproxid. fenotroane.e. indusa in cele doua bobinaje este egal cu raportul numarului de spire al acestor bobinaje. la capetele celeilalte bobine se naste o tensiune electromotoare magnetica. permit trecerea curentului electric practic numai intr-un singur sens. bobina de inductie se foloseste la producerea scanteilor de inalta tensiune la bujiile motoarelor cu explozie. cu contact. infasurarea primara fiind o parte din infasurarea secundara (la autotransformatorul ridicator de tensiune) sau infasurarea secundara fiind o parte din infasurarea primara (la autotransformatorul coborator de tensiune). iar cea in care ia nastere tensiunea electromotoare. Rezulta deci ca raportul dintre t. Elementele redresoare numite si supape electrice sau ventile electrice. Un astfel de transformator se numeste autotranformator. desi nu exista nici o legatura intre ele. Redresoarele electronice cel mai frecvent utilizate sunt constituite dintr-un transformator de alimentare. Transformatoarele care au mai putin spire in infasurarea secundara si care dau o tensiune mai mica decat a retelei. Redresoarele mecanice functioneaza pe baza comutarii periodice a legaturilor unui circuit electric alimentat de un curent alternativ. curentul care circula prin bobinajul primar va fi mic. Bobina de inductie este un transformator al curentului continuu de tensiune joasa in curent alternativ de tensiune inalta. Bobina de inductie. cu vana de mercur. germaniu.convertizoare care transforma un curent continuu de o anumita tensiune in curent continuu de alta tensiune. Din punctul de vedere al principiului de functionare. cu gaz (tiratroane.convertizoare care transforma un curent alternativ trifazat intr-un curent alternativ monofazat. cu relee de curent. de constructie speciala.convertizoare care transforma un curent alternativ trifazat in curent continuu. Daca pe un miez din tole subtiri di tabla de otel se infasoara doua randuri de bobine si daca se trece un curent alternativ prin una din bobine (infasurare). ele fiind formate fie dintr-o masina electrica. iar cei care au mai multe spire la secundar si dau o tensiune mai mare decat a retelei se numesc transformatoare ridicatoare de tensiune. .m. Convertizoarele sunt masini sau grupuri de masini electrice rotative. tuburi polianodice cu catod de mercur etc. mai rar invers.convertizoare rotative a caror functionare se bazeaza pe fenomenul de inductie electromagnetica. In consecinta si caderea de tensiune va fi foarte mica. Bobina prin care trece curentul din exterior formeaza circuitul primar al transformatorului. cuplate impreuna. In acest caz impedanta se mai poate scrie sub forma: Z = √ R² + ω² L² Puterea reala a curentului electric are valoarea: P = UI cos φ in care. Aceasta tensiune electromotoare ia nastere datorita inductiei electromagnetice intre spirele primei bobine (infasurarii) si spirele bobinei a doua. fie din doua masini de tipul motor-generator. convertizoarele electrice se impart in: . seleniu. sa modifice valoarea tensiunii sau a frecventei curentului. in comparatie cu tensiunea la bornele primarului. Dupa proprietatile mediului in care se produce efectul de redresare. .) cu vid (kenotroane). cos φ este un coeficient numeric care poarta denumirea de factorul de putere al circuitului si variaza intre zero si 1. Dintre redresoarele mecanice frecvent utilizate sunt redresoarele sincrone. Dupa principiul pe care se bazeaza efectul de redresare redresoarelel pot fi electronice si mecanice. siliciu). Intensitatea curentului din primar si secundar sunt in raport invers cu numarul de spire. se mai numeste si curent de inductie. la producerea oscilatiilor electromagnetice etc.e.convertizoare care functioneaza pe baza principiului „supapei”. Exista si transformatoare care au infasurarile unei faze legate galvanic intre ele. .Relatia 2 π f reprezinta pulsatia curentului alternativ. Deci se poate considera ca tensiunea este egala cu f. Redresoare. Desi principiul de functionare al transformatoarelor se bazeaza pe interactiunea electromagnetica dintre infasurarea primara si cea secundara. Daca circuirul secundar este deschis. un numar de elemente redresoare si un filtru electric. Curentul de tensiune inalta fiind produs prin fenomene de inductie. Tensiunea indusa in secundar este proportionala cu numarul de spire. de tipul redresoarelor. la cercetari stiintifice cu privire la conductibilitatea electrica a gazelor. se numesc transformatoare coboratoare de tensiune. sunt dispozitive care supuse unei tensiuni electrice alternative.

in urma scurgerii uleiului din transformator. din care se mentioneaza suprasarcina. Meizurile de fier se incalzesc si ele din cauza curentilor Foucault. Consecintele sunt totdeauna aceleasi. Se spune ca motorul electric are un randament de circa 85%. Daca nivelul uleiului scade. Din cauza acestei temperaturi ridicate se arde izolatia si se produce un scurtcircuit care distruge bobinajul. aceasta parte a bobinajului este supraincarcata si motorul se arde. lucreaza numai doua treimi din bobinajul caruia i se cere totusi sarcina intreaga. prin topirea sigurantei). . arderea completa a bobinajului. chiar in gol. . Din cauza incalzirii uleiului de transformator peste limita admisa. De asemenea se produc incalziri si la lagare. din cauza unei proaste izolatii. Incalzirea motoarelor.organele dinamului se incalzesc peste normal. care sunt de natura mecanica. fara nici un inconvenient. Din energia consumata de motor numai o parte (in medie 85%) se transforma in lucru mecanic util. Cresterea temperaturii uleiului la transformatoare. deranjament care reclama inlocuirea bobinelor defecte. Releul de gaze este format dintr-un corp turnat din fonta prevazut cu doua flanse si un capac. Scurtcircuitul se poate produce sau prin atingerea conductorilor din doua spire vecine sau in urma faptului ca motorul „are masa”. Defectele care pot cauza incendii sunt: . periilor si suportilor de perii.bobina inductoare prezinta defectiuni. Masinile sincrone pot avea defecte de fabricatie de diferite feluri. Este probabil ca masina sa functioneze supraincarcata sau sa aiba un fractor de putere cos φ prea redus. Daca suprasarcina dureaza mai mult. gazele care se formeaza sunt degajate violent. Prin verificari defectele se sesizeaza si apoi se inlatura. deranjamentele care ar putea sa prezinte pericol de incendiu sunt: . ambele flotoare (B1 si B2) plutesc in ulei si in acest caz contactele sunt deschise. identificat prin tensiunile inegale intre faze. La generatoarele de curent continuu. prin incalzirea bobinajului rotorului si zgomotul facut de generator. .campul inductor este slab. Motorul poate suporta timp de cateva secunde sau minute o suprasarcina de 80% peste sarcina nominala. Caldura produsa in motor incalzeste toate organele masinii. Mersul motorului in doua faze se produce la motoarele trifazate.aparitia de suprasarcini. In acest caz este probabil sa se fi produs un scurtcircuit intre spire. ca la oricare alt conductor electric. 6. In timpul functionarii transformatorului. Deranjamente la masini si aparate electrice care genereaza pericolul de explozie si incendiu Defecte la masinile sincrone. care basculeaza in jurul unei axe prinse de cuva. atat in miez cat si in infasurari se produc pierderi de energie sub forma de caldura. Pe timpul functionarii. . . . care inchide contactul de mercur si da comanda de deconectare a transformatorului. acesta isi mareste foarte mult volumul. patrund in releul de gaze si apleaca flotorul B2. La alternatoarele in functiune se pot intampla o serie de defecte. adica curentul a strapuns izolatia si se scurge prin carcasa motorului la pamant. flotorul din partea de sus coboara si inchide contactul legat la circuitul de semnalizare. De flotor sunt fixate niste balonase de sticla prevazute cu contacte de mercur. curentul marit incalzeste bobinele peste temperatura admisibila de 100ºC.in indus sau colector s-a produs un scurtcircuit. a unei anumite cantitati de gaze si vapori inflamabili.unele bobine ale statorului se incalzesc prea mult. Pentru a preintampina aprinderea gazelor rezultate in urma descompunerii uleiului pe teava dintre cuva si transformator se intercaleaza un releu de gaze (Bucholtz). scurtcircuitul si mersul in doua faze. In interiorul cuvei pot avea loc scurtcircuite in infasurari sau amorsari de arcuri electrice intre electrozi. cauzata in general de un scurtcircuit in bobinajul de excitatie. Incalzirea motoarelor in timpul functionarii este un fenomen normal. Aceasta crestere de temperatura nu trebuie sa treaca insa de o anumita limita.. Printre cauzele care produc scantei puternice la periile generatorului se enumera: . In interiorul corpuluide fonta sunt montate doua flotoare unul deasupra celuilalt. In acest caz. In consecinta. fie datorita faptului ca bobinele inductoare au o izolatie necorespunzatoare si se produce un contact intre spire. magnetica sau electrica. cand una din fazele statorului este intrerupta (de exemplu.neintretinerea colectorului. In cazul cand in transformator apar defectiuni grave.supraincalzirea bobinajului de excitatie. Defectarea motoarelor.calajul incorect al periilor. Suprasarcina apare atunci cand se cere motorului sa suporte o sarcina mai mare decat aceea pentru care a fost construit (sarcina nominala). . In conditii normale de functionare. fie din cauza aparitiei unui scurtcircuit in inductor. Caldura se produce in infasurarile motorului din cauza intensitatii curentului si a rezistentei bobinajului. . motoarele se pot defecta din diferite cauze. din cauza tensiunii anormale si a defectelor de izolatie din circuitul exterior.la perii se produc scantei electrice destul de puternice. uleiul se imprastie si venind in contact cu aerul se aprinde.rotorul se incalzeste prea tare. restul se transforma in interiorul motorului in caldura. Pericolul de incendiu si explozie este favorizat de decompunerea si oxidarea uleiului pe timpul incalzirii si strangerea in partea superioara a cuvei. din cauza frecarii.convertizoare cu transzistoare. . . In acest caz este necesar sa se corecteze sarcina sau sa se mai puna un generator in paralel.scurtcircuit in bobinajul rotorului. incat se poate produce o explozie a cuvei.

. Spectrul radiatiilor vizibile se intinde in intervalul de lungimi de unda cuprins aproximativ intre λ = 4. Lumina constituie un caz particular al undelor electromagnetice. intr-o serie de cercetari fundamentale (1888).1010 cm/s. Undele electromagnetice se propaga liber si in vid. In spatiul campul electromagnetic genereaza unde electromagnetice. Undele electromagnetice se propaga radial. creste respectiv de 4.000 km/s. intensitatea curentului electric de conductie). exprimabile in functie de marimile de stare ale campului. Astfel. 2. 16 ori etc. in jurul conductorului apar campuri alternative.10-5 cm si λ = 8. rezulta ca diferitele radiatii pot fi caracterizate din punct de vedere calitativ prin lungimea lor de unda λ. Dar variatiile campului magnetic produc la randul lor. un nou camp electric. atunci cand variaza in timp. campul electromagnetic este un proces oscilatoriu mobil care cuprinde tot mereu noi portiuni de spatiu. care sunt si ele tot unde electromagnetice. Cunoscand frecventa undelor si viteza lor de propagare. Undele electromagnetice se refracta ca si undele elastice. in doua medii vecine. Ansamblul radiatiilor luminoase aranjate in ordinea lungimilor de unda se numeste spectrul luminii. care de asemenea variaza. sau prin marimi electromagnetice integrale (tensiunea electrica. insa unda electromagnetica isi continua miscarea in spatiu. undele radio se pot caracteriza prin frecventa lor care se exprima in kiloherti (k Hz). iar indicele de refractie are valoarea raportului vitezelor de propagare. Una electromagnetica poarte in sine energia primita de la curentul din conductor. care alcatuiesc impreuna un camp electromagnetic. Variatiile campului electric produc in spatiul inconjurator un camp magnetic. producand din nou un camp magnetic etc. Deci campurile magnetice si electrice variabile sunt inseparabile si se propaga in spatiu cu viteza finita. pentru prima oara.). care se propaga sub forma unor unde electromagnetice. se poate determina lungimea de unda. radiatia depinde de frecventa. cu viteza de aproximativ 300. fie amandoua. de Hertz. V este viteza de propagare a undelor electromagnetice T – perioada. intensitatea campului magnetic etc. adica in decursul unei oscilatii complete.fiecarei lungimi de unda corespunzandu-i o anumita senzatie de culoare. deoarece se schimba si campul electric care l-a produs. Interdependenta dintre campul electric variabil si in campul magnetic variabil explica propagarea campului electromagnetic in spatiu. in toate directiile. De aici rezulta ca.Capitolul XI Unde electromagnetice si unde radio 1. De aceea undele electromagnetice se mai numesc si unde hertiene. Intr-o masura mai mare. o caracteristica a propagarii o constituie lungimea de unda. care se propaga in vid cu viteza de 3. Deoarece viteza de propagare in vid a luminii are aceeasi valoare. Unde radio Undele radio sunt produse cu ajutorul curentilor alternativi de radio frecventa. unul electric si altul magnetic. Unda electromagnetica se propaga in spatiu cu viteze finite dependente de mediu. Cu cat puterea curentului alternativ din circuit este mai mare. 4 ori etc. Cu alte cuvinte. independent de lungimea de unda a radiatiei. Undele radio se pot caracteriza si prin lungimea de unda. fie permitivitatea mediului. Ele pot fi reflectate. a fost facuta. Radiatiile luminoase se deosebesc intre ele din punct de vedere calitativ prin lungimea de unda. Campul electromagnetic poate pierde legatura cu conductorul in vecinatatea caruia a fost produs intial. cu atat va fi mai mare si energia radiata. Ca si la undele elastice. (hertul este frecventa unei oscilatii cu o perioada de o secunda). un conductor parcurs de un curent alternativ radiaza energia electromagnetica in spatiu. . 9.10-5 cm. ca si razele de lumina. care se defineste prin relatia: λ=VT in care. in comparatie cu curentii de radio frecventa. 3. In virtutea acestei teorii. Unda electromagnetica se poate produce chiar si in camp constant. megaherti (M Hz)1) etc. care nu ramane constant ci se schimba. fie permeabilitatea. Acest camp se propaga in toate directiile. Unda electromagnetica este unda caracterizata prin marimi de stare ale campului electromagnetic (intensitatea campului electric. iar suprapunerea undei directe peste cea reflectata da nastere la unde stationare. Pentru a obtine o radiatie de energie de mare putere si pentru a face posibila transmiterea undelor electromagnetice la distante mari. Daca frecventa creste de 2. este necesar sa se utilizeze curenti de radio frecventa de ordinul sutelor de mii si milioanelor de herti. energia undelor electromagnetice radiate in unitatea de timp. corpurile emit lumina (energie radianta). curentii de audio frecventa radiaza o cantitate neglijabila de energie. Verificarea experimentala a existentei si structurii undelor electromagnetice prevazute de Maxwell. Lungimea de una este distanta pe care unda o parcurge intr-o perioada. Unde electromagnetice Daca printr-un conductor circula un curent alternativ de radio frecventa. De aceea.

Se restabileste astfel starea initiala a circuitului si procesul descris se repeta. lungimea unei unde electromagnetice se poate intotdeauna calcula impartind viteza de propagare (300. In circuit se produc oscilatii electrice libere ale curentului si ale tensiunii. Aceasta gama reprezinta portiunea cea mai incarcata.unde centimetrice. Circuite electrice oscilante Un circuit oscilant este alcatuit dintr-o bobina legata de un condensator. 10 – 1 cm sau 3000 – 30000 MHz. decimetrice. in toate tarile lumii functioneaza pe unde scurte un mare numar de statii radio (radiodifuziune. in ce priveste propagarea si metodele de producere si de receptionare. dupa cre urmeaza a doua. 10 – 1 mm sau 30000 – 300000 MHz. curentul se anuleaza. . sunt indicate pentru comunicatii pe distante reduse relativ mici. De aceea. descarcarea condensatorului va avea un caracter oscilant. Acum 40 – 50 de ani toate radiocomunicatiile erau executate exclusiv pe aceasta lungime de unda. Forta electromotoare de autoinductie care ia nastere in bobina. Condensatorul din circuit poate fi incarcat. Fiecare circuit are si o rezistenta oarecare a carei influenta se va neglija. in gama undelor lungi este imposibila functionarea simultana a unui numar mare de statii. Dintre acestea. deoarece un numar tot mai mare de electroni pleaca de la armatura incarcata negativ si acelasi numar de electroni trece la armatura pozitiva.m. 10 – 1 m sau 30 – 300 MHz. . pentru moment. Singurul avantaj al undelor largi este faptul ca bataia si audibilitatea lor raman neschimbate atat ziua cat si noaptea. deoarece ele s-ar suprapune. In afara statiilor de radiodifuziune.Lungimea de unda si frecventa sunt marimi invers proportionale. λ = 300 000 000 [m]. iar tensiunea la bornele condensatorului este nula. curentul nu inceteaza sa circule deoarece bobina lucreaza acum ca un generator (curentul este intretinut in circuit de forta electromotoare de autoinductie. 100 – 10 cm sau 300 – 3000 MHz.undele ultrascurte (metrice.undele lungi: lungimea lor de una este cuprinsa intre 30000 m si 3000 m. 3. . In prezent aceasta gama de unde este foarte putin intrebuintata. iar prin unde scurte. Ele se impart in: . deoarece procesul oscilator se produce singur. Circuitele oscilante produc oscilatii electrice. avand insa semnul invers si dupa exact acelasi interval de timp electronii se intorc de pe armatura de unde au pornit la inceput. iar tensiunea la borne este maxima. In conformitate cu conventia internationala in vigoare se deosebesc urmatoarele game de unde: . undele cuprinse intre 2000 si 200 m sunt destinate radiodifuziunii. In practica insa. Gama 2000 – 200 m este denumita gama de radiodifuziune.undele intermediare si scurte: prin unde intermediare se inteleg lungimile de unda cuprinse intre 200 – 100 m. treptat. La un anumit moment condensatorul este complet descarcat. Pe masura cresterii curentului. 1 k Hz = 1000 herti. Totusi. Imediat ce condensatorul incepe sa se descarce prin bobina circula un curent care creste treptat in intensitate. care corespund frecventelor de 1500 – 300 kHz. . a treia etc. Pentru realizarea unei comunicatii la mari distante cu acest gen de unde este nevoie de emitatoare puternice. Se poate spune ca electronii din circuitul oscilant au efectuat o oscilatie completa. pana la 100 – 200 km. Electronii trec pe cealalta armatura. iar frecventele respective intre 10 k Hz si 100 kHz. Gama UUS permite functionarea unui numar foarte mare de statii.unde decimetrice. in gama 200 – 2000 m lucreaza un numar destul de mare de statii radiotelegrafice navale. care ia nastere in bobina la micsorarea curentului si are acelasi sens cu al curentului) si incarca condensatorul in sens invers. corespunzatoare frecventelor de 3000 – 30000 kHz. Undele ultrascurte (UUS) cu frecvente ultrainalte sau foarte inalte. Cand toti electronii trec pe cealalata armatura a condensatorului.unde metrice. radiotelegrafice si amatori). iar condensatorul se va descarca prin bobina. in timp ce curentul este nul. datorita numai sarcinii initiale a condensatorului. . adica reprezinta un curent alternativ sinusoidal. intreaga gama de unde de la 200 la 10 m este denumita deseori gama de „unde scurte” In prezent. centimetrice. In fara de aceasta. micsorandu-si sarcina. moment in care curentul este maxim. militare si altele.undele medii: ocupa gama 3000 – 200 m sau 100 – 1500 kHz. . fara actiunea unei f. Intregul spectru de unde radio se imparte intr-o serie de benzi diferite. Daca se incarca condensatorul si apoi se conecteaza la bobina. La inceput condensatorul este incarcat pana la diferenta maxima de potential. . cu deosebire ca semnul sarcinilor de pe armatura se schimba. punand comutatorul pe contact. care se incarca din nou. lungimile de unda cuprinse in gama de 100 – 10 m. milimetrice). Oscilatiile din circuit sunt periodice si au forma sinusoidala.000 km/s) la frecventa. exterioare.e. tensiunea de pe armaturile condensatorului scade. f (Hz) Gama undelor radio. Procesul de descarcare a condensatorului si de producere a oscilatiilor in circuit se datoreaza variatiei tensiunii la bornele condensatorului si ale curentului in bobina. 1 M Hz = 1 000 000. impiedica curentul sa creasca prea repede. Ele vor fi elibere. fara perturbari reciproce.unde milimetrice.

care a avut inainte sarcina negativa. capacitate si inducatanta circuitului se exprima prin formula: F0 = ___1____ 2π √ LC sau T = 2 π √LC in care. numit antena. In acest caz undele radiate de aceste elemente nu se vor anula reciproc ci vor spori considerabil ca valoare. condensatoare fixe. cu atat frecventa lor este mai mica. creste energia cinetica – energia campului magnetic din bobina. De aceea. care are aceeasi frecventa ca si curentul din antena emitatorului. Principal nu exista nici o diferenta intre cele doua tipuri de antena. in cazul receptiei. electronii pot parcurge numai o portiune mica a conductorului. f este frecventa curentului. intr-un anumit circuit. Relatia intre frecventa circuitului. Deci. si a tensiunii oscilatiilor libere depinde. Condensatorul incarcat are o cantitate oarecare de energie electrica potentiala. in comparatie cu lungimea de unda radiaza foarte slab energia electromagnetica. Un tip special si foarte interesant de antena de receptie este asa numita antena cadru sau pe scurt cadru. L – inductanta circuitului. In momentul cand curentul este maxim si intreaga energie a curentului este concentrata in campul magnetic. adica intreaga energie a circuitului. Campul electromagnetic al unei unde radio care a intalnit in calea ei un conductor face sa oscileze electronii din acest conductor. dand nastere unui curent de radio frecventa. Cu toate ca viteza de propagare a curentului in circuitul electric este foarte mare si apropiata de viteza luminii. de aceea multe tipuri de antene de receptie pot fi utilizate la emisie si invers. inducand in ele t. Fiecare circuit are o anumita frecventa a oscilatiilor libere. Rotirea cadrului in jurul axului sau permite receptia optima a statiei dorite. Aceasta este alcatuita dintr-o bobina de dimensiuni mari si are proprietatea unei receptii dirijate. Elementele circuitelor oscilante sunt: bobina cu inductanta fixa. Receptia undelor radio se bazeaza pe faptul ca undele electromagnetice actioneaza asupra tuturor conductoarelor aflate in calea lor. care a fost data circuitului. Aceasta se realizeaza prin transformarea circuitului inchis intr-un circuit deschis. In felul acesta. procesul are loc in sens invers: energia campului electric scade si apare din nou energia campului magnetic. Oscilatiile electrice din circuit reprezinta o transformare periodica a energiei potentiale a campului electric. Acelasi lucru se poate spune si despre un conductor in forma de dreptunghi sau despre o spira rotunda care au dimensiuni mult mai mici decat lungimea de unda. Dupa aceea. numita frecventa circuitului. electronii nu trec de fapt de la o armatura a condensatorului la cealalta. energia potentiala scade. Antenele se impart in antene de receptie si antene de emisie. transformatoare de radio frecventa. T . in schimb. Amplitudinea curentului. in timpul unei semiperioade. C – capacitatea circuitului.perioada curentului. Undele radiate in aceste jumatati de conductor se afla in opozitie de faza si daca distanta d dintre conductoare este mica in comparatie cu lungimea de unda.e. Cu cat inductanta si capacitatea sunt mai mari. Antena transforma energia undelor radiofonice de radio frecventa si transforma energia curentilor de radio frecventa in unde radio. pe care le produce. Cadrul asigura o receptie buna a undelor orientate de-a lungul planului sau. Curentul electric are energie cinetica – energia electronilor in miscare. numai de cantitatea initiala de energie. curentii vor circula in sens opus. 4.m. bobina cu inductanta variabila. Antene si propagarea undelor radiofonice Antene. energia potentiala este nula. si la emisia undelor. Constructiv este posibil sa se schimbe un circuit oscilant astfel incat in elementele lui separate curentii sa aiba acelasi sens. iar pe cealalta armatura a condensatorului sosesc un numar egal de electroni din portiunea conductorului cea mai apropiata de aceasta armatura. este concentrata in campul electric al condensatorului incarcat. electronii se deplaseaza in conductoare cu o viteza foarte mica si anume cu fractiuni de centimetru pe secunda. pe cand undele perpendiculare pe acest plan nu sunt deloc receptionate. Prin antena se intelege un sistem de conductoare care serveste la captarea undelor radiofonice. Ei se deplaseaza de la armatura condensatorului.In procesul oscilatiilor. atunci in cele doua jumatati ale lui. Cand condensatorul se descarca si ia nastere un curent. Dar miscarea electronilor este intotdeauna insotita de aparitia unui camp magnetic. in conductorul de conexiune si conductorul bobinei se efectueaza numai o deplasare a electronilor pe o distanta mica. Acest lucru poate fi aplicat in modul urmator: Daca un conductor prin care trece un curent de radio frecventa este indoit in forma de bucla. in energia cinetica a campului magnetic si invers. . energia potentiala este maxima. atunci aceste unde se vor anihila reciproc in spatiu. condensatoare variabile si semivariabile. care este concentrata in campul electric ce se formeaza totdeauna in jurul oricarei sarcini electrice. Un circuit oscilant inchis care are parametrii redusi. libera de interferentele altor statii. In momentul initial. la portiunea cea mai apropiata a conductorului de conexiune. un conductor in forma de bucla nu radiaza aproape de loc energie electromagnetica.

reflectie si refractie. . dealuri. Celulele care alcatuiesc tesuturile organismului omenesc se comporta diferit la trecerea curentului electric. la limita de separatie a doua medii. se observa o absorbtie a energiei lor. clorul si hidroxidul de sodiu care sunt daunatoare organismului. de sol si de diferite obiecte locale. sub un unghi drept un obstacol. Singurul mijloc de a micsora dispersiunea energiei este radiatia dirijata. Interferenta undelor. in lipsa stratului superficial al epidermei rezistenta electrica variaza intre 800 si 1000 Ω. La trecerea undelor radio prin diferite medii.). Dispersiunea enegiei undelor. Fenomenul consta in inconjurarea diferitelor obstacole de catre unde. in locurile de trecere dintr-un mediul intr-altul. Clorul. Chiar si transpiratia influenteaza valoarea rezistentei electrice. de exemplu. drumul ei va fi o linie dreapta.75 – 30 cm² este de 8000 Ω. Undele radiate sub un unghi oarecare fata de suprafata pamantului se numesc unde spatiale. Reflectia si refractia undelor. Orice antena de emisie radiaza doua grupuri de unde. Sub influenta razelor solare. Difractia undelor. arsuri. Cu cat suprafata de contact este mai mare cu atat rezistenta electrica scade. Presiunea de contact influenteaza asupra valorii rezistentei electrice numai de la 1 kgf/cm² in sus. care vor fi analizati in continuare. pe o suprafata de contact de 0. La o piele uscata valoarea rezistentei electrice poate sa ajunga si la 100. Absorbtia este foarte mica daca aerul este neionizat. linii electrice etc. in functie de o serie de factori. undele spatiale sunt mia putin absorbite in paturile mai slab ionizate. sau de catre stratul de pamant umed. Undele pornesc de la antena emitatorului. in toate directiile si pe masura indepartarii lor. Prin interferenta se intelege insumarea intr-un anumit loc din spatiu. la tineri mai scazuta ca la oamenii in varsta. Cea mai mare rezistenta electrica la trecerea curentului o are epiderma lipita de nervi si vase de sange. mainile batatorite etc. aerul se ionizeaza. la randul lor compuse din celule. in drumul lor. Refractia undelor se explica prin faptul ca in diferite medii viteza de propagare a undelor este diferita. Daca unda radiofonica intalneste un dielectric sau un semiconductor se produce absorbtie. adica undele radiofonice sa fie dirijate intr-o singura directie. in reactie cu apa formeaza acid clorhidric si oxigen. fenomen care produce modificarea tesuturilor organismului. Muschii si sangele au o rezistenta mica. O data cu cresterea intensitatii curentului rezistenta electrica a organismului omenesc scade. a doua sau mai multe unde. Reflectia este fenomenul prin care o unda. la micsorarea suprafetei de contact rezistenta electrica creste. paduri. curbandu-se traseul. semiconductorii si conductoarele absorb o cantitate de energie. Rezistenta electrica. a razelor cosmice si a altor radiatii care se indreapta spre pamant. Daca undele radiofonice intalnesc in calea lor un obstacol sub forma unui munte. In cursul propagarii undelor radio deasupra Pamantului se produc in atmosfera fenomenele aratate in continuare. in special de inima.000 Ω. In cursul propagarii undelor radio deasupra Pamantului. valoarea energiei devine din ce in ce mai mica. Cu cat unda este mai lunga. marindu-se astfel bataia. Intensitatea curentului. in interiorul carora se gaseste un lichid care contine saruri. datorita incalzirii pielii din cauza cresterii curentului. Undele radiate orizontal se propaga de-a lungul suprafetei pamantului. Corpul omenesc este format din diferite tesuturi. in special clorura de sodiu. Epiderma in stare uscata poate fi considerata ca un izolator. la cei obositi mai scazuta decat la odihniti. cladiri. Undele provenite de la diferite statii pot interfera producand perturbatii. deoarece structura si componenta lor este diferita. Aerul ionizat este un semiconductor si influenteaza foarte mult propagarea undelor radiofonice. avand aceeasi frecventa sau frecvente apropiate. La trecerea curentului electric prin organism sarurile se descompun dand nastere la fenomene asemanatoare celor de electroliza. energia se distribuie pe o portiune din ce in ce mai mare de spatiu. Aceasta contribuie destul de mult la micsorarea rezistentei electrice a organismului omenesc. fapt ce duce implicit la aparitia unei transpiratii intense. Dielectricii solizi. Undele de suprafata sunt absorbite. din spatiul cosmic. ele il pot inconjura. Umiditatea pielii. Absorbtia undelor. se observa insa fenomene de reflectie si de refractie. in medie. Rezistenta electrica creste cu grosimea pileii (talpa piciorului. Daca o unda se propaga intr-un mediu omogen. Primele doua produc cele mai numeroase aciidente efectuand corpul omenesc care conduce bine curentul electric. in schimb oasele. la bolnavi. Rezistenta electrica a corpului omenesc variaza intr-un interval destul de larg. iar in cazul indepartarii complete a epidermei de la 600 – 800 Ω. ligamentele si grasimile au rezistenta mai mare. Aceasta micsorare a energiei se produce destul de repede. Grosimea pielii.Propagarea undelor. in paturile inferioare ale atmosferei si se numesc unde de suprafata. Deosebit de puternica este absorbtia produsa de catre acoperisurile metalice. cu atat ea poate inconjura mai usor obstacolele. In fiecare punct al spatiului. Rezistenta electrica la femei este mai redusa decat la barbati. mai mica decat la cei sanatosi. Unda nu poate „coti” brusc. a unei cladiri mari etc. Capitolul XII Electrocutarea Pericolele pe care le prezinta curentul electric se pot concretiza in: socuri electrice. energia lor este absorbita atat de sol cat si de diferite obstacole locale ca: munti. isi schimba directia dupa un anumit unghi. Marimea suprafetei de contact a pielii cu conductoarele electrice sau cu partile metalice sub tensiune. incendii si explozii. In urma descompunerii se produc substante ca de exemplu. deoarece acestea sunt bune conducatoare de electricitate. Aceste fenomene apar intotdeauna la limita de separatie dintre doua medii cu constante dielectrice diferite..

Durata de actiune a curentului are o deosebita importanta asupra rezistentei electrice a corpului omenesc. stratul superior al pielii se incalzeste avand drept urmare o scadere a rezistentei si deci o marire a pericolului de electrocutare. Rezistenta electrica a corpului omensc este mai mare la trecerea curentului continuu decat la cel alternativ. adica pericolul electrocutarii este mai mare. La o durata scurta a actiunii curentului electric. .3 3.Curentii electrici cu intensitati de 0. atingerea retelelor electrice avand loc in doua puncte. Natura curentului electric. Circuitul electric se inchide direct prin corpul omenesc. .lipsa punerilor la pamant a diferitelor utilaje. Tensiunea curentului electric. . Pericolul este deosebit de mare daca trecerea curentului coincide cu faza de contractare a inimii.7 6. Drumul parcurs de curent prin organism. in cazul diferitelor trasee ale curentului electric prin corpul omenesc. Limita maxima a curentilor nepericulosi este de 10 mA pentru curentul alternativ si 50 mA pentru curentul continuu.lipsa mijloacelor de protectie individuala. Frecventa curentului modifica rezistenta electrica a corpului omenesc. Statisticile citeaza cazuri de electrocutare si la tensiuni sub 24 V si chiar la tensiuni neasteptat de mici. in cazul cand o persoana se apropie prea mult de o instalatie electrica sub o tensiune mai mare de 1 kV. Pe masura ce frecventa creste. . pardoseala din lemn etc. Curentul continuu provoaca o contractie puternica a muschilor. . sub tensiune sau a celor cu izolatie deteriorata. Curentii de radio frecventa de 500. de rezistenta organismului omenesc si de rezistenta izolatiei. coincidenta poate sa nu aiba loc si in acest caz curentul este nepericulos chiar pentru intensitati pana la 10 A. circuitul sanguin se intrerupe si omul moare asfixiat. rezistenta electrica scade. In tabela 15 este indicata cantitatea de curent ce trece prin inima.La atingerea conductoarelor electrice neizolate. Cel mai mare pericol il prezinta contactul cu doua faze deoarece organismul omenesc se gaseste sub intreaga tensiune a curentului electric. din neglijenta. Cu cat tensiunea la care este supus omul este mai mare cu atat socul electric. contactul cu aceste conductoare poate surveni prin atingere. Intensitatea curentului depinde de tensiunea nominala a retelei.7 0. Un mare pericol exista si in cazul contactului cu conductoarele sub tensiune la atingerea unei faze in sistemul cu conductorul netru izolat.01 – 0. aflate sub tensiune.atingerea cablurilor rupte. Curentul care trece prin organismul omenesc se inchide prin izolatie si pamant. astfel ca omul nu se poate elibera singur in urma atingerii circuitului electric.000 perioade pe secunda nu prezinta pericol pentru corpul omenesc. mai mica de o secunda.4 Imprejurarile in care se pot produce accidente de natura electrica: .015 A provoaca dureri si stari convulsive. in raport cu capacitatea celor doua faze. intensitatea curentului care actioneaza asupra organismului omenesc este data de relatia: I = _Uf_ = __U__ R R√ 3 In acest caz circuitul electric este: conductor de faza – corpul omenesc – conductor neutru. conform relatiei: I = _____U______ √ 3 Rh + _Riz_ . Pericolul ce mai mare apare la trecerea curentului electric prin inima. In acest caz inima inceteaza sa mia lucreze. La o actiune mai indelungata a curentului electric. iar actiunea lui este in special electrolitica si termica. fara a mai trece prin alte materiale izolante cum ar fi incaltamintea.La patrunderea curentului de inalta tensiune in instalatiile de joasa tensiune. Pe timpul actiunii de stingere a incendiilor in sectiile productive. La contactul cu o singura faza si conductorul neutru pus la pamant. prin cadere sau prin intermediul jetului compact de apa. la diferite instalatii si utilaje. Frecventele de 50 – 60 perioade pe secunda sunt cele mai periculoase.lipsa semnalelor de prevenire a pericolului.La circulatia pe o portiune de teren in care exista diferente de potential intre diferitele puncte ale suprafetei solului (tensiunea de pas). . producerea unor accidente de natura electrica mai este posibila si in urmatoarele situatii: . Tabela 15 Cantitatea de curent care trece prin inima Circuitul curentului Mana – mana Mana stanga – picioare Mana dreapta picioare Picior – picior Cantitatea de curent ce trece prin inima % 3. .La atingerea elementelor metalice ale instalatiei care se gasesc intamplator sub tensiune.La producerea arcurilor electrice. Acest parcurs este determinat in principal de punctele de contact ale organismului cu surse de curent.

centura de siguranta.80 cm). Experientele si practica au dovedit ca un curent nepericulos pentru om este acela care nu produce fibrilatia inimii.√3 Tensiunea de atingere este partea din tensiunea instalatiei de legare la pamant la care poate fi supus omul aflat la o distanta pe orizontala de 0. la 220 000 V. De exemplu.. Valoarea acestei tensiuni depinde de diferenta de tensiune dintre locurile atinse de picioare si va fi cu atat mai mare cu cat pasul va fi mai mare. indicator de tensiune. Daca o persoana se deplaseaza pe aceasta portiune de teren. este supus actiunii tensiunii de pas. tinand seama de urmatoarele: cel care intervine nu trebuie sa se aseze cu picioarele in teren umed. -desfacerea si indepartarea accidentatului de instalatia electrica care nu a putut fi scoasa din tensiune. Curentul Ih care poate fi suportat de om fara pericole. Daca electrocutarea s-a produs de un curent sub 220V si acesta nu a fost intrerupt se poate apropia de victima. la o tensiune sub 1000 V aceasta distanta poate sa ajunga pana la 4 – 5 m. se vor folosi manusi de cauciuc. prin ea trece un curent electric.Este indicat sa se ia toate masurile de prevenire a electrocutarilor pentru ca exista la ora actuala suficiente mijloace de protectie individuala care asigura o buna desfasurare a operatiilor de stingere a incendiilor (prajina de lemn. de la punctul cu tensiune mai mare. insa bine uscate. PARTEA A TREIA REZISTENTA MATERIALELOR Capitolul XIII Comportarea materialelor sub actiunea fortelor 1. se va curata gura de sange si se va face respiratie artificiala. de conditiile de exploatare a acesteia si de timpul de deconectare in cazul producerii unui accident. Persoana atinsa de tensiunea de pas sufera un accident prin electrocutare. scari portative. aflate la o distanta pe orizontala cand prinza de pamant trece un curent electric. Masuri imediate in urma electrocutarii. Diferenta de tensiune dintre locurile unde picioarele ating pamantul poate fi destul de mare. cureaua. Ih = 0. carton. eventual cangea cu maner de lemn. si la o distanta de 10 – 15 cm ajunge aproape de zero. Dupa aceease vor taia conductoarele electrice cu unelte speciale sau cu un toporas cu coada de lemn uscat. Acest timp trebuie sa fie cat mai redus posibil. catre cel cu tensiune mai mica.) In caz ca totusi electrocutare se produce trebuie luate urmatoarele masuri: -intreruperea tensiunii inainte de a pune mana pe accidentat. in functie de conductivitatea pamantului. un covor. tensiunea scade lent de la locul unde conductorul a atins pamantul. Tensiunea de pas: Tensiunea (Up) dintre doua puncte la suprafata pamantului. nedepasind 3 s. ochelari de protectie etc. iar in liosao sapca de postav. pana la luarea masurilor de intrerupere a curentului electric. -luarea masurilor de revenire. Determinarea valorilor admise ale tensiunilor de atingere si de pas. clestele cu manere izolatoare. covorase izolatoare. Obiectul rezistentei materialelor . variaza in functie de timpul t. manusi de protectie. o scandura. in cazul cand un conductor electric se rupe in urma unui incendiu sau dintr-o alta cauza si vine in contact cu pamantul. Deci omul care atinge cu picioarele doua puncte de pe sol. se va desface gulerul. Persoana electrocutata desprinsa de conductor se va transporta de la locul accidentului si i se va acorda primul ajutor :se va scoate haina. Limitele admise ale tensiunilor de atingere si de pas sunt in functie de tensiunea ude lucru.8 m fata de obiectul atins. manecile hainei proprii sau se vor infasura mainile intr-o haina uscata Pentru picioare se vor folosi cizme de cauciuc. tensiune care scade pe masura ce ne indepartam de locul unde conductorul a atins pamantul. in cazul retelelor de curent alternativ si de 40 m A la cele de curent continuu. 165 √t In cazul actiunii de lunga durata a curentului (peste 3 s) se considera ca nu este posibila producerea fribilatiei inimii. departate intre ele cu lungimea unui pas (0. Pentru inlaturarea pericolului tensiunii de pas este necesar sa se evite deplasarea pe o raza de 15 – 20 m in jurul locului unde a cazut un conductor de inalta tensiune. In unele situatii cand nu este posibila deprinderea sigura si rapida a accidentatului se scurtciruiteaza conductoarele liniei prin aruncarea peste ele a unui conductor pus la pamant. La curentul de inalata tensiune nu se va apropia de victima decat dupa ce exista convingerea de intrerupere a curentului din retea. voltmetru. cizme izolante. aflate pe directia gradientului de potential al prizei. Pericolul tensiunii de pas apare in special la instalatiile electrice de inalta tensiune. din apropierea unei prize de pamant. la valori ale curentilor sub 50 m A. lampi de control. datorita scurgerii curentului in pamant. Pe o anumita portiune in jurul locului de contact apare tensiunea de pas. Limita periculoasa la care omul se poate elibera singur de sub actiunea curentului electric este stabilita la 10 m A. care se scurge de la producerea defectului si pana la deconectare. de felul instalatiei electrice.

astfel incat sa reziste solicitarilor in conditii bune . fortele se impart in forte exterioare si forte interioare. a elementelor de constructie sau a constructiilor in ansamblu. de exemplu lovitura unui corp in cadere) si sarcini variabile periodice (variaza in mod continuu intre o valoare maxima si una minima. a sarcinilor care actioneaza de aceeasi parte a acestei sectiuni.Exista insa o distanta „r0”.Prin denumirea generala de sarcini. dupa modul cum actioneaza asupra constructiilor. sarcinile putand apare in cazul diferitelor piese ce executa miscari periodice de translatie sau rotatie de exemplu la arbori.Orice solicitare care se exercita are ca efect indepartarea sau apropierea atomilor. numite forte elastice. actiunea fortelor de inertie. Dupa felul cum se exercita. In studiul rezistentei materialelor. se modifica corespunzator si fortele de interactiune. Valoarea fortei F care se exercita intre atomii aceleiasi molecule variaza in functie de distanta „r” care exista intre ei. -dimensionarea noilor organe de masini sau elemente de constructie. Fortele de masa (de volum) sunt distribuite in intreaga masa a materialului si provin din greutatea proprie. se inteleg acele forte sau efecte care se aplica efectiv piesei. In interiorul materialului iau nastere forte suplimentare. determinarea sarcinilor se face dupa valori unitare prevazute in standarde.Aceste forte sunt datorate interactiunii complexe a electronilor si nucleelor dintr-o molecula precum si interactiunii lor cu electronii si nucleele din moleculele vecine. Pozitia atomilor schimbandu-se. Forte interioare. Aceste marimi reprezinta actiunea pe care partea a doua a corpului o exercita asupra primei parti. care se opun tendintei de deformare a corpului sub actiunea fortelor exterioare. La calculul constructiilor civile si industriale. in anumite ipoteze simplificatoare. Fortele interioare pot fi puse in evidenta sugestiv prin metoda sectiunilor.Rezistenta materialelor studiaza. tije de piston. propunandu-si sa rezolve urmatoarele probleme: -determinarea eforturilor interioare si a deformatiilor care iau nastere sub actiunea fortelor exterioare . Sarcinile care se iau in considerare la dimensionarea unui element de rezistenta sau a unei parti de constructie. organele de masini si elementele de constructie sunt supuse actiunii unor forte sau cupluri. Cand asupra corpului actioneaza o forta exterioara. Se considera. Piesa preia efectele sarcinilor care-i sunt aplicate si le transmite altor piese invecinate prin intermediul reazemelor. Intre particulele materiale care compun un corp continuu se exercita anumite forte de atractie sau de respingere. Rezultanta fortelor interioare din sectiune. sarcinile pot fi :sarcini fundamentale. situata pe grafic in punctul in care curba intersecteaza axa.insotita de tendinta acestora de a reveni in pozitia initiala de echilibru stabil. Sarcinile dinamice actioneaza cu viteza asupra constructiilor . Fortele care actioneaza asupra constructiilor In functie de destinatia pe care o au in ansamblul constructiei. ca rezultat al contactului direct cu corpurile vecine sau al rolului pe care piesa trebuie sa-l joace in ansamblul constructiei. Daca ne referim la modul de actionare in timp. Fortele exterioare sunt provocate de actiunea corpurilor inconjuratoare asupra piesei considerate. la distante micise resping. 2.Fortele de legatura ce iau nastere in punctele de reazem ale piesei. Fortele interioare care se exercita de o parte si de cealalta a acestei sectiuni. Fortele de suparafata se aplica pe anumite portiuni ale suprafatei exterioare a corpului si se impart la randul lor i sarcini si reactiuni. Atata timp cat deformatiile nu depasesc anumite limite si nu se produce ruperea materialului. variatia temperaturii. iar cand sunt inghesuiti unul in altul. La distanta „r0” energia potentiala este minima si atomii se afla in pozitie de echilibru stabil. Astfel. Solicitarile simple sunt: .deci si starea de echilibru interior. Distantele de echilibru difera dupa natura atomilor si temperatura materialului. care actioneaza asupra corpului. iar forta de interactiune (rezultanta) devine zero. acesta se deformeaza. a fortei electromagnetice etc. arcuri de supape etc. extraordinare sau catastrofale previzibile. se deosebesc sarcini statice si dinamice. precum si in cazul masinilor ale caror mase sunt neechlibrate.Sarcinile verticale se numesc incarcari. precum si la calculul constructiilor metalice. Starea in care se gaseste corpul supus actiunii unui sistem de forte in echilibru se numeste solicitare. adica alegerea materialelor si calculul dimensiunilor sectiunii transversale a fiecarei piese sau element. fortele exterioare pot fi : forte de suprafata si forte de masa. se numesc reactiuni. Fiecare din eforturi. impiedica separarea (ruperea) ei in doua bucati. pentru a vedea daca acestea vor rezista fortelor care actioneaza asupra lor si a aprecia gradul de siguranta pe care-l prezinta la actiunile normale. Fortele de interactiune fac ca particulele sa aiba o anumita energie potentiala. transmitand constructiei intraga lor intensitate. noile forte interioare echilibreaza sistemul de forte exterioare. exercita asupra corpului o solicitare simpla. In ansamblul lor. fortele de inertie nu se iau in calcul. Atunci cand sunt la distante mai mari atomii se atrag. comportarea reala a materialelor sub actiunea sistemului de forte care le solicita. Cand atomii sunt la distanta „r0” unul de celalalt. care asigura echilibrul elastic se compune dintr-o forta R si un cuplu M. de exemplu o sectiune AA’ BB’ intr-o bara asupra careia actioneaza un sistem oarecare de forte F1 si F2. care se numeste distanta de echilibru. sarcini accidentale. forta de atractie si cea de respingere se anuleaza reciproc. se pot clasifica dupa diferite criterii. Sarcinile statice sunt acelea care se aplica lent.dupa modul de variatie a vitezei se disting sarcini aplicate prin soc (actioneaza brusc. crescand de la zero pana la valoarea finala si ramanand apoi constante . in interiorul corpului se stabileste un nou echilibru. -verificarea organelor de masini.Desi durata in care are loc cresterea sarcinii poate fi destul de scurta. luat independent. sarcini extraordinare. progresiv. Ele poarta denumirea de eforturi si se obtin prin reducerea la centrul de greutate al sectiunii. iar proprietatea materialului de a preloa solicitarile si de a se opune deformatiilor se numeste rezistenta.

incovoierea – solicitarea produsa intr-o bara de momentul incovoietor. Prezenta simultana in bara a doua sau mai multor din solicitarile simple aratate mai sus determina o solicitare compusa. Deformatii Sub actiunea sarcinilor corpurile isi schimba forma sau dimensiunile. efortul unitar (tensiunea) se masoara in newtoni pe metru patrat (N/m²) in daN/cm² sau daN/mm² etc. adica a miscarii de translatie. . Efortul unitar normal se noteaza cu σ. 4. marimea si modul de aplicare a sarcinilor. . In realitate fortele interioare se exercita pe intreaga suprafata a sectiunii. cand asupra acesteia se exercita un efect de compresiune. Raportul dintre lungire (scurtare) si lungimea initiala poarta denumirea de lungire specifica (scurtare specifica). Incercarile se executa in laboratoare pe probe care sunt supuse la solicitari simple si carora li se masoara deformatiile. _ Efortul unitar p avand in general o directie oarecare poate fi descompus in doua componente: o componenta dupa normala la sectiune – efortul unitar normal – (tensiunea normala) si o componenta continuta in planul sectiunii. Deformatiile pot fi elastice sau permante (plastice). normale si egale. In Sistemul International de Unitati.rasucirea (torsiunea) – solicitarea produsa de momentul de rasucire. cand ∆A este foarte mic ∆A Cum prin punctul M se pot duce o infinitate de sectiuni cu orientari diferite.intinderea (tractiunea) – solicitarea produsa de forte normale egale care actioneaza divergent pe cele doua fete opuse ale piesei. fiind distribuite in mod continuu dupa anumite legi. kgf/mm² sau tf/m² etc. Efortul unitar tangential se noteaza cu τ si reprezinta un efect de taiere. 5. iar eforturile unitare tangentiale ca o consecinta a lunecarii. . efortul poate fi considerat uniform distribuit pe suprafata ∆A. Ca urmare. se incearca epruvete cu sectiune transversala circulara. care actioneaza in planul sectiunii.compresiunea – solicitarea produsa atunci cand fortele sunt convergente. Eforturile unitare in fiecare punct reprezinta intensitatea fortelor interioare care se dezvolta in interiorul unui corp. Se pot trasa in acest fel curbe care arata relatia dintre eforturi si deformatii. Relatiile ce existe intre aceste doua grupe de marimi fundamentale se determina pe cale experimentala (prin incercari). forfecare si alunecare. 3. cum sunt de exemplu variatiile de temperatura. Eforturile unitare σ si τ sunt elemente de baza ale studiului rezistentei materialelor si elementelor de constructie. si negativ cand are sensul inspre interiorul partii pastrate. Eforturi unitare Aplicarea concentrata a eforturilor in centrul de greutate al barei este o reprezentare conventionala. De exemplu. iar rezultanta fortelor interioare ∆F poate fi aplicata in centrul de greutate al elementului de suprafata si aria corespunzatoare poarta denumirea de efort unitar sau tensiune si este dat de expresia: _ _ p = ∆F. cea mai mare parte a punctelor materiale din interiorul sau isi schimba pozitia. tinzand catre zero. caracteristicile mecanice ale materialelor.. Variatia masurata in radiani. Orice deformatie poate sa cuprinda o deformatie liniara (lungire sau scurtare) si o deformatie unghiulara (lunecare). pentru stabilirea relatiei dintre eforturile unitare si deformatii la oteluri moi de constructie solicitate la intindere. Drumul parcurs de partile corpului in cursul deformarii poarta numele de deplasare. . El se considera pozitiv cand are sensul de la partea de corp pastrata spre exterior. efortul unitar tangential (tensiune tangentiala). Relatia dintre eforturile unitare si deformatii Eforturile unitare normale iau nastere ca o consecinta a lungirilor (scurtarilor) specifice. Deformatiile pot fi produse si de alti factori care au un efect analog. Deformatiile depinde de mai multi factori intre care: forma si dimensiunile corpului. care actioneaza in sectiune. ca urmare a deformatiilor produse de fortele exterioare. In sistemul tehnic utilizat pana in prezent marimea tensiunii se exprima in kgf/cm².taierea (forfecarea) – solicitarea produsa intr-un corp de catre fortele taietoare. intre valorile deformatiilor specifice si ale eforturilor unitare specifice exista o stransa dependenta. efortul unitar (tensiunea) se asociaza totdeauna unei anumite fete. . cand partea inlaturata exercita deci asupra celei ramase un efect de intindere. a unghiului format intre doua drepte perpendiculare de pe suprafata sau din interiorul unui corp care se deformeaza se numeste lunecare specifica (deformatie unghiulara specifica). adica a miscarii de rotatie. Se considera un punct M si un element ∆A din suprafata sectiunii transversale a barei situata in jurul acestui punct. adica se deformeaza. In cazul deformarii corpului. Se noteaza cu ∆F efortul elementar de suprafata ∆A este suficient de mic.

si grosime a este supusa la intindere. Deformatia corespunzatoare punctul F se noteaza cu εr si reprezinta lungimea specifica la rupere.01%.με) Materialele se incearca nu numai la intindere ci si la celelalte solicitari simple. In natura materialele nu sunt practic elastice. σp reprezinta limita de proportionalitate. Aceasta contractie este proportionala cu lungirea specifica ε0. la care materialul continua sa se deformeze desi sarcina ramane constanta. materialul capata si deformatii ireversibile. carateristica luand forma unei curbe. Cand sarcina aplicata se apropie de valoarea maxima (Nmax) apare o gatuire a epruvetei. se numeste limita de curgere. care se accentueaza pana cand se produce ruperea. Dupa depasirea limitei de curgere σc. Pana la aceasta limita deformatiile sunt mici si pot fi considerate practic proportionale cu eforturile unitare si total reversibile. ele devenind mult mai mari in zona strictiunii. Valoarea efortului unitar corespunzatoare punctului B. este remanenta (plastica). . valoarea efortului unitar. σ e poarta numele de limita de elasticitate. Calculandu-se insa valorile efortului unitar si ale lungirii specifice ε pentru diferite marimi ale fortei de intindere N se poate construi o diagrama care nu mai depinde de dimensiunile epruvetei. o micsorare a ariei sectiunii transversale numita contractie tranversala. Pornind din punctul D. ii corespunde o deformatie remanenta mai mica de 0.Incercarea consta in aplicarea unei forte de intindere a carei valoare este marita lent pana in momentul cand epruveta se rupe. Raportul de proportionalitate se numeste coeficient de contractie transversala si se noteaza cu μ. dintre care o portiune in linie dreapta numita zona de proportionalitate. denumit umflare transversala. materialul revine la lungimea initiala. Pe portiunea AB. Aceasta limita conventionala se noteaza cu σ0.2). Incepand din punctul B. curba inclinandu-se din ce in ce mai mult pana cand se apropie de orizontala in punctul C. Dupa incetarea actiunii fortei N. situata deasupra limitei de proportionalitate. Comportarea materialelor sub actiunea statica a fortelor Diagrama este valabila numai pentru dimensiunile epruvetei incercate. caruia ii corespunde o lungire remanenta conventioanala de 0. Materialul isi recapata capacitatea de rezistenta la intindere. In aceasta zona lungirile specifice ε sunt riguros proportionale cu eforturile unitare normale σ. o daca o bara de lungime l. dupa descarcarea epruvetei. La unele materiale acest palier nu exista si ca urmare se defineste ca limita de curgere tehnica a acestora. Atat pe zona OA cat si pe AB. Masurand diametrul sectiunii de rupere si calculand aria sectiunii transversale a epruvetei dupa rupere (Ar) se determina gatuirea specifica cu expresia: ψ = A0 – Ar A0 Sau in procente cu expresia: Z = A0 – Ar ∙ 100% A0 Experienta arata ca odata cu alungirea barei in timpul solicitarii apare chiar si in zona de elasticitate. ea capata lungimea l1 = l (1 + ε) si grosimea α1 = a (l . Astfel. urmeaza o zona de intarire (autoconsolidare). materialul continua sa se deformeze fara ca forta exterioara sa mai creasca. Efortul unitar si lungirea specifica se calculeaza cu relatiile: σ = N si ε = ∆ l A0 l0 in care A0 este aria sectiunii transversale initiale a epruvetei. In mod uzual lungirea specifica la rupere se exprima in procente si se noteaza cu δ urmat de un indice (5 sau 10). Valoarea efortului unitar σc.01). este reprezentata intr-o diagrama. Deformatiile cresc in aceasta zona mai repede decat eforturile. deformatiile remamente intrec mult ca valoare pe cele elastice. materialul are o comportare elastica. Lungirile specifice nu mai sunt egale de-a lungul epruvetei. care reprezinta raportul l0/d0. Daca se schimba dimensiunile epruvetei se obtin alte valori. Dupa aparitia gatuirii curba caracteristica are un traseu descendent pana in punctul F cand materialul se rupe. Materialele cu structura cristalina. 6. deformatiile cresc repede in raport cu eforturile unitare. In cazul solicitarilor la compresiune apare fenomenul de deformare transversala. ordonata punctului. au comportarea la compresiune practic identica cu cea la intindere. Curbele caracteristice de intindere si compresiune pot fi reprezentate pe acelasi grafic. iar curba caracterisitica are un nou traseu ascendent pana la punctul E.2% (σc = σ0. De la acest punct. La descarcarea epruvetei o parte din deformatie persista. Valoarea maxima a efortului unitar σr poarta numele de rezistenta la rupere a materialului. deformatiile cresc ceva mai repede decat eforturile. De aceea practic se defineste ca limita de elasticitate tehnica valoarea efortului unitar normal caruia.01 (σe = σ0. Graficul astfel obtinut reprezinta curba caracteristica a materialului. ele sufera anumite deformatii remanente chiar si atunci cand sunt incarcate cu sarcini mici. Dupa depasirea limitei de elasticitate σe. Curba caracteristica arata cum se comporta materialul sub actiunea statica a fortelor si ea are mai multe zone. Relatia dintre forta de intindere N si lungirea ∆l = l – l0.

se exprima cu ajutorul unei curbe caracteristice similara celei de intindere (fig. Din relatia σ = E ε se vede ca ε = σ/E. Daca materialul e supus la incercarea de rasucire. deformatiile dispar odata cu inlaturarea cauzei care le-a produs. relatie dintre momentul de rasucire M si unghiul de rasucire ∆φ. o limita de elasticitate τe. in punctul corespunzator efortului unitar real din piesa. fie masurand panta tangentei la curba caracteristica. Factorii de care depind caracteristicile mecanice ale materialelor . 8. Materialele elastice au modulul de elasticitate mic. materialul de constructie capata o deformatie elastica si o deformatie permanenta numita deformatie plastica. deci deformatia este cu atat mai mica cu cat valoarea lui E este mai mare si invers. ecruisarea etc. Curbele caracteristice ale altor materiale nu au o portiune rectilinie. Valorile medii pentru modului de elasticitate longitudinal al unor materiale de constructie uzuale sunt date in tabele in lucrari de specialitate. 7. alungirea specifica la rupere. iar cele mai putin elastice modulul de elasticitate mare. o limita de curgere τc si o rezistenta la rupere τr. Din paragrafele anterioare a rezultat ca atunci cand materialul de constructie este solicitat sub limita de elasticitate. respectiv dintre efortul unitar de rasucire τ si lunecarea specifica γ. Modulul de elasticitate E se exprima in aceleasi unitati ca si efortul unitar normal σ. Dupa depasirea limitei de curgere. legea lui Hooke se aplica si acestor materiale. Modului de elasticitate caracterizeaza rezistenta pe care materialul o opune deformatiei elastice la intindere. este o constanta care reprezinta coeficientul unghiular al dreptei OA. adica in N/cm² sau in N/mm2 (kgf/cm² sau kgf/mm²). pentru partea rectilinie OA a curbei caracteristice se poate scrie ecuatia: τ=G∙γ in care G este o constanta care poarta numele de modul de elasticitate transversal. Aceasta curba are puncte care marcheaza o limita de proportionalitate τp. limita de curgere. nerespectand legea lui Hooke. Dependenta dintre eforturile unitare σ si ε poate fi exprimata analitic prin formula generala: σ = f (ε) In zona de proportionalitate pentru portiunea rectilinie OA a curbei caracteristice a materialelor cristaline se poate scrie ecuatia: σ=Eε in care: E = f’ (ε) = tg α. 118). se numeste plasticitate. nituirea. de exemplu otelurile.Legea lui Hooke Proprietatea unui material de a se deforma su influenta actiunilor fizice sau mecanice. Plasticitatea Posibilitatile de comportare perfect elastica a materialelor sunt limitate. de exemplu a unui otel. Proprietatea materialelor de a suporta deformatii permanente. Din punctul de vedere al rezistentei materialelor. 9. gatuirea specifica la rupere) dau informatii deosebit de pretioase cu privire la rezistenta si deformabilitatea materialului si poarta denumirea de caracteristici mecanice. care produc eforturi si de a reveni la forma si dimensiunile initiale dupa inlaturarea acestor actiuni se numeste elasticitate. limita de elasticitate. Valorile aceste constante pentru diferite materiale sunt date de asemenea in tabele. numit modul de elasticitate. Aceasta relatie reprezinta legea lui Hooke pentru solicitarea la rasucire. au un traseu initial rectiliniu al curbei caracteristice si respecta legea lui Hooke. atribuindu-li-se in mod conventional un modul de elasticitate.Daca se face incercarea materialului la rasucire. El da indicatii despre deformarea piesei in functie de elasticitatea materialului. care se determina fie asimiland portiunea initiala a curbei caracteristice cu o dreapta. Realtia σ = E ε poarta numele de legea lui Hooke si arata ca pana la limita de proportionalitate lungirile specifice sunt proportionale cu eforturile unitare normale. Experienta a aratat ca numai unele materiale cum sunt. Elasticitatea . Marimile amintite mai sus (limita de proportionalitate. In practica insa. Proprietatile plastice ale materialelor utilizate in constructii prezinta o deosebita importanta. Astfel proprietatile plastice ale otelurilor stau la baza unor operatii cum sunt fasonarea armaturilor. elasticitatea este considerata ca fiind proprietatea fundamentala a materialelor. Curbele caracteristice permit clasificarea materialelor in doua mari grupe: materiale care respecta legea lui Hooke si materiale care nu respecta aceasta lege. fara ruperi macroscopice. cand solicitarea depaseste limita de elasticitate. Ea reprezinta legea fundamentala a teoriei elasticitatii.

de regula. mai mare decat cea de la prima incarcare (σe1 > σe). O comportare similara are si lemnul supus la intindere. Comportarea materialelor in timp Diagrama caracteristica a materialelor arata deformatia instantanee a materialului. la unele constructii exista un anumit proces de deformare continua sub sarcina. Ruperea este influentata de mai multi factori: natura materialului. caracteristicile mecanice. in timp mai indelungat. care produc precomprimarea betonului scad cu timpul. Fenomene de relaxare si de curgere lenta se intalnesc si la betonul armat sau betonul precomprimat. In acelasi timp materialul isi micsoreaza plasticitatea. in special la temperaturi ridicate. buloanele tensionate initial sau niturile. ea va avea limita de elasticitate si de curgere la compresiunile inferioare celor de intindere. Lungimea specifica la rupere a otelurilor carbon variaza intre 33% si 10%. Anumiti factori pot modifica in mod real sau numai aparatent caracteristicile mecanice ale aceluiasi material. Ea se datoreste rapidei propagari a unei fisuri. de exemplu un otel. dimensiunile epruvetei si viteza de incercare a ei pot modifica in mod aparent caracteristicile mecanice. In realitate. Astfel. La temperaturi foarte scazute rezistentele de rupere ale otelurilor cresc. se numeste fluaj (curgere lenta). caracteristicile mecanice ale unui otel care la 20ºC are σr = 42 kgf/mm² variaza cu temperatura. In special. el va capata o lungire specifica εM formata prin doua parti: lungirea elastica εe. Fenomenul de curgere lenta este de aceeasi natura cu fenomenul cunoscut sub denumirea de relaxarde care consta in scaderea in timp a eforturilor unitare datorite deformatiilor primite de material. . Tensiunile initiale ale armaturilor din otel. Ruperea poate fi casanta (fragila) sau plastica (ductila). Daca dupa descarcarea totala otelul este solicitat din nou la intindere. 40 kgf/mm². Solicitand la intindere un material. peste limita de elasticitate σe. care se anuleaza prin descarcare si lungirea plastica εr. lucru care se poate intampla frecvent si in conditiile temperaturilor ridicate ingresitrate la incediile de amploare. Acest tratament mecanic executat la rece poarte numele de ecruisare. pana la efortul unitar σe1 si apoi descarcandu-l incet. Efectul ecruisarii poate fi anulat printr-un tratament termic de recoacere. Ruperea Separarea unui corp solicitat.. Ruperea casanta nu este precedata. carora le corespund tensiuni mai mici decat limita de curgere. devin casante la temperaturi scazute sau la solicitarile prin soc. 10. 300ºC si coboara apoi repede incepand de la 400ºC. in limite importante. variatia temperaturii poate avea ca efect modificari sensibile ale caracteristicilor mecanice ale unor materiale. atunci cand aceste deformatii raman constante. Deformarea in timp a unui material sub solicitari constante. au o rupere plastica. ecruisarea si timpul. Se constata deci ca la o noua incarcare materialul are o nou limita de elasticitate σe1. care apare imediat dupa aplicarea sarcinilor. forma corpului. fara insa ca in conditiile obisnuite de temperatura aceasta scadere sa pericliteze rezistena limita a elementului de constructii. in doua sau mai multe parti. Dintre caracteristicile materialelor in special rezistenta si alungirea la rupere prezinta o importanta deosebita. sistemul de forte. poarte denumirea de rupere. Alti factori cum sunt temperatura. pot modifica insa in mod real. Ecruisarea Reprezinta un fenomen de ridicare a limitei de elasticitate printr-un tratament mecanic executat la rece. de deformatii plastice. Un otel moale cum este otelul laminat OL 32 are σr = 32 . Ca urmare a acestui fenomen. in timp ce otelul carbon OL 70 are σr = 70 kgf/mm². 12. Deformatia permanenta a materialului.. Daca bara de otel ecruisata prin intindere este supusa la compresiune. curba lui caracteristica incepe cu linia NM si continua pana la rupere pe portiunea MEF. datorita curgerii lente. Caracteristicile otelurilor variaza in limite largi nu numai in functie de tratamentele termice ce le-au fost aplicate ci si de compozitia lor chimica. de obicei. modul lui de aplicare si temperatura. Otelurile mai rezistente au o lungire mai redusa la rupere. cu timpul slabesc prinderea pieselor. cuprinde deformatia plastica instantanee εp si o deformatie εc. Rezistenta la rupere creste avand un maximum la 200 . 11. dupa un anumit timp. Experientele au aratat ca probele de material mentinute continuu sub efort cedeaza dupa un anumit timp la rezistente mai mici decat rezistenta la rupere determinata prin incercari de scurta durata.. Ecruisarea este folosita industrial pentru imbunatatirea calitatii otelurilor pentru beton armat si beton precomprimat prin laminarea lor la rece. materialele care.. Astfel. trefilare si torsionare. Ruperea ductila apare insa dupa producerea unor deformatii plastice apreciabile si se datoreste propagarii continue intr-un timp mai indelungat a fisurilor. Astfel. Modul de rupere nu este determinat exclusiv de natura materialului. devenind mai dur si mai fragil.Caracteristicile mecanice difera de la un material la altul.

acestora li se poate asocia. Disiparea energiei poate fi pusa pe seama frecarilor interne. cuprului. Ca urmare a faptului ca materialul se deformeaza. Materialele plastice se deformeaza ireversibil cand eforturile produse sub actiunea unui sistem de forte ating limita de curgere. fonta. in rezistenta materialelor corpurile sunt considerate deformabile. de regula. de regula. Materialele de constructii au deci o comportare vascielastica. materialele tenace rezista bine la socuri. cauciucului etc. Lucrul mecanic de deformatie O analiza sumara a transformarilor de energie care au loc in timpul procesului de deformare permite sa se inteleaga mai bine comportarea materialelor de constructie sub actiunea fortelor. In realitate. 15. care le fac sa se comporte elastic diferit pe directii diferite. nedeformata. si μ. proprietate atribuita. cuprul. la unitatea de volum. masurate pe diferite directii in masa materialului. raportate. se obtine energia specifica de deformatie (Ws) si a energiei disipata specifica (W`d). Energia acumulata de un corp prin deformare elastica se numeste energie de deformare elastica si se compune din energia de schimbare a formei si a volumului. deformatiile se produc insa intotdeauna cu oarecare viteza. se disting urmatoarele modele ale corpului: elastice. fiecare forta care actioneaza asupra lui isi deplaseaza punctul de aplicatie pe o anumita distanta si produce astfel un lucru mecanic (egal cu produsul dintre forta si drumul parcurs pe directia ei). cre nu se deformeaza sau se deformeaza foarte putin inainte de rupere. La valori obisnuite ale solicitarilor. de altfel. sticla. In cele mai multe cazuri in constructii se utilizeaza materialele izotrope. Pentru a explica variatia deformatiei corpurilor solide in timp. betonul. lucrul mecanic se inmagazineaza de corp prin deformare elastica. Cantitatea de lucru mecanic pe care o poate acumula unitatea de volum a materialului. de exemplu. cum sunt otelurile de inainta rezistenta. fibre sau inele. Ele se deformeaza partial elastic si partial plastic. vascoase sau rigide. este egala cu intreaga suprafata de sub curba caracteristica. de asemenea. structurii reale a numeroase materiale de constructie cum sunt bitumurile. asa cum s-a mai aratat. Cu cat materialul este mai ductil. energia disipata specifica este ireversibila si da deformatie remanenta sau se disipeaza sub forma de cladura. care sufera deformatii plastice mari inainte de rupere cum sunt. In enumerarea de mai sus a fost amintit si modelul corpului perfect rigid (nedeformabil) admis in mecanica teoretica.materiale tenace. Materialele elastice revin la forma si dimensiunile initiale dupa indepartarea solicitarilor. ceea ce face ca deformatiile corpului sa nu mai fie practic reversibile in totalitatea lor. Ws = Wd + W`d Energia elastica este reversibila si da deformatie elastica. Comportarea materialelor la solicitari dinamice . Disiparea energiei. in urma indepartarii sarcinilor. betonul etc.. aluminiul etc. care produce procese de deformare ireversibile. Atat timp cat eforturile unitare nu depasesc limita de elasticitate. Din acest punct de vedere materialele pot fi: . cum este cazul lemnului sau al rocilor sedimentare. sticlei. de o disipare a energiei in elementele de constructie. iar deformatiile castigate se pastreaza integral dupa indepartarea cauzei care le-a produs. pe langa proprietatea lor specifica – elasticitatea – si o vascozitate. Materialele vascoase se deformeaza continuu sub actiunea fortelor. In sfarsit. Materialele de constructie mai pot fi clasificate si dupa marimea deformatiilor produse inainte de rupere. Aceasta corespunde. cu atat absoarbe la rupere mai mult lucru mecanic si invers. alama. Daca se raporteaza cantitatea de energie inmagazinata de corp la volumul sau. ea constituie o caracteristica importanta a materialului si poarta denumirea de lucru mecanic specific de rupere sau coeficient de rezistenta al materialului. G. cand au stratificatii. deci sub forma de energie potentiala elastica. indiferent de intensitatea sau natura solicitarilor.13. lemnul etc. materialele tenace au o comportare foarte buna la compresiune si foarte slaba la intindere. cu cat materialul este mai fragil ruperea se face cu lucru mecanic mai redus. materialele pot fi clasificate si dupa valorile constantelor elastice E. Materialele sunt denumite izotrope cand au aceleasi constante elastice pe toate directiile. Clasificarea materialelor dupa proprietatile lor mecanice Dupa comportarea materialului. Cand acest proces se desfasoara cu viteze infinit de mici intreg lucrul mecanic al fortelor exterioare este consumat numai pentru producerea deformatiilor. plastice. Deformatiile plastice sporesc dupa cum s-a vazut pe masura ce efortul unitar creste. in timp ce materialele casante crapa si se rup foarte usor sub actiunea socurilor. trebuie retinut ca deplasarea cu viteze finite a particulelor materialelor este insotita. pana la rupere. Majoritatea materialelor folosite in constructii sunt materiale elastoplastice. otelurile de mica rezistenta. . aceasta energie produce revenirea materialului la starea sa initala. cum este cazul otelurilor. In concluzie. 14. piatra. si anizotrope. lichidelor reale. elementele avand o comportare elastoplastica. La descarcarea piesei.materialele fragile (casante). insa.

discurile de polizor etc. Limita tensiunii maxime la care o epruveta dintr-un material poate fi solicitata la un numar foarte mare de cicluri de solicitari oscilante. Din punctul de vedere al rigiditatii. fara discontinuitate de viteza. cum este cazul materialelor casante. Daca este supusa la solicitari mai mari decat capacitatea ei portanta. fenomenul de pierdere a echilibrului elastic al unei piese (bare sau placi) sub actiunea unor forte axiale de compresiune poarta denumirea de flambaj. in locurile unde exista o variatie brusca de sectiune sau in cele cu raza de racordare mica. Ea poate fi dedusa prin incercari pe epruvete de materiale si pe modele de constructii sau cu ajutorul metodelor de calcul. Solicitarile prin forte de inertie se intalnesc la piesele cu acceleratii mari. Socul are un efect local puternic si unul general mai redus. Existenta sgarieturilor si a fisurilor. de felul de rezemare si de modul de aplicare a sarcinilor. generat de contactul corpurilor in timp foarte scurt. Solicitarile variabile periodice denumite si solicitari de oboseala se intalnesc la piesele la care are loc o variatie periodica a eforturilor. Probabilitatea atingerii unei stari limita depinde de mai multi factori care pot fi grupati in trei categorii: solicitarile exterioare. in calculul de rezistenta se impun uneori si conditii pentru marimea deformatiilor. constructia nu mai prezinta siguranta in cazul cand elementele sale componente capata deformatii mai mari decat cele maxime.Solicitarile dinamice se pot grupa in solicitari prin forte de inertie. se numeste rezistenta la oboseala. Atunci cand deformatia statica este mica. In urma socului. . admise. Experienta a aratat ca rezistenta la obseala este mai mica decat la solicitarile statice si este influentata foarte mult de starea suprafetei piesei. De asemenea . deformatiile elementelor de constructie sau ale organelor de masini trebuie sa se incadreze in anumite limite. Astfel. incepand de la mici inconveniente. scade la temperaturi inalte. repetata de foarte multe ori. o piesa este corespunzatoare atunci cand eforturile unitare care se produc in ea sub actiunea sarcinilor statice sau dinamice nu depasesc anumite limite determinate experimental in functie de caracteristicile mecanice ale materialelor. nichelajul.) micsoreaza rezistenta la oboseala. unele piese isi pot pierde echilibrul stabil distrugandu-se la anumite valori ale sarcinilor numite valori critice. o constructie trebuie sa indeplineasca anumite conditii de rezistenta. Odata realizata constructia. fara a se produce ruperea la oboseala. in timp ce anumite tratamente termice sau mecanice o maresc. intre o valoare maxima si una minima. constructia isi pierde rezistenta sau stabilitatea si nu mai poate fi utilizata. se produc eforturi unitare mult superioare (are loc o concentrare a eforturilor unitare care poate provoca ruperea materialului) Rezistenta la oboseala a unor materiale de constructie. Deformatia produsa prin soc δ este mai mare decat cea formata la actiunea statica a fortelor δs si este data de relatia: δ = φ δs in care φ este un coeficient care poarta numele de multiplicator de impact sau multiplicator de ciocnire. Valoarea lui φ este in stransa legatura cu volumul piesei si deformatia statica δs a materialului. sau cand se produc vibratii periculoase.Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de constructie Pentru a prezenta siguranta atat pe timpul executiei cat si pe intreaga durata de exploatare. Variatia periodica a deformatiilor la aceste piese poate da nastere unor vibratii daunatoare atat la masini cat si in cladiri. in dreptul crestaturilor si gaurilor. conditiile de lucru ale constructiei rezultate din modul de aplicare a sarcinilor si modul de executie a elementelor de constructie Starea limita nu poate fi determinata direct. Consecintele atingerii sau depasirii starilor limita pot varia in limite foarte largi. rigiditate. stabilitate si etanseitate. apreciind cu precizie mai mare sau mai mica influenta diferitilor factori amintiti mai sus. printre care sunt si metalele. ea are o anumita capacitate importanta care variaza in timp. pana la catastrofe cu pierderi mari de vieti omenesti si de bunuri materiale. proprietatile fizico-mecanice ale materialelor.La astfel de piese conditiile de stabilitate cer sa fie solicitate la sarcini inferioare celor critice. 16.Valoarea fortei critice de flambaj depinde de forma si dimensiunile piesei. volantii. coeficientul φ are valori foarte mari si deci efectul socului devine periculos. cadmierea etc. Sunt situatii in care desi conditiile de rezistenta sunt satisfacute. denumite uzual rezistente admisibile. Din punctul de vedere al rezistentei. prin incarcare progresiva a unei constructii pana la distrugerea structurii. bielele. Solicitarile prin soc se produc atunci cand piesele au o variatie brusca de viteza. in locul de contact se produc eforturi unitare locale foarte mari si de cele mai multe ori deformatii permanente. rigiditate. poarta denumirea de stare limita. cum sunt cablurile de ascensoare. anumite acoperiri anticorozive (cromajul. cand apar fisuri care conduc la pierderea etanseitatii (impermeabilitatii). aramirea. stabilitate). Starea constructiei in care exploatarea ei normala nu mai este posibila. De asemenea. In functie de destinatia si forma elementelor de constructie si dupa modul de aplicare a sarcinilor. avarii si perturbatii. actiunea agentilor corozivi. Ca urmare. se produce o forta de contact foarte mare. putand sa produca ruperea elementului de constructie. Un rol important in izolarea antivibratorie il au pe langa alte masuri si fundatiile. La aceste piese eforturile sunt determinate de fortele statice la care se adauga fortele de intertie (produsul intre masa si acceleratie). solicitari prin soc si solicitari variabile periodice. Ea poate rezista numai anumitor sarcini statice si dinamice. determinat de propagarea sa in toata masa corpului. in calculul de rezistenta se aplica una sau mai multe din conditiile aratate mai sus (rezistenta.

Volumul si anvergura lucrarile de constructii din ultimele decenii. care sa acopere abaterile de la sarcinile admise in calcul. ca si a coeficientului de siguranta unic. tinand seama ca determinarea sarcinilor este aproximativa. Din cele expuse sumar mai sus rezulta ca pe masura aprofundarii studiului caracteristicilor mecanice ale materialelor si comportarii lor in timp. care sa acopere eventualele abateri de la caracteristicile mecanice ale materialului de constructie si un coeficient al conditiilor de lucru. un coeficient de omogenitate. de la calitatea si comportarea materialelor. s-a introdus metoda sarcinilor la rupere. eforturile unitare admisibile se exprima in functie de limita de elasticitate. astfel incat elementele de constructie sa indeplineasca conditiile de rezistenta. introducerea in productie a unor noi materiale cu caracteristici superioare. Admiterea fara rezerve a comportarii elastice a materialelor. sub actiunea fortelor. σ = σe ce . care este legat fie de modul in care constructia a fost executata. Prin aceasta metoda. Adoptarea rezistentelor admisibile s-a facut acoperitor. Metale folosite in constructii Fierul. fie de modul cum este exploatata. Metoda de calcul la starile limita introduce coeficienti de siguranta diferentiati cu valori mai mici. beton armat si zidarie. reologica. se admitea solicitarea materialelor numai sub valoarea limitei de elasticitate. a fost principalul dezavantaj al acestei metode. τa = τc cc cc σa = σr . o valoare conventionala care. in limita tolerantelor prescrise. . prin incercari de laborator. sub forma unei fractii. In general. neglijand pe cea reala. rigiditate si stabilitate. importante pentru practica sunt fontele si otelurile. τa. Pana nu de mult pentru proiectarea si verificarea elementelor de constructie se utiliza exclusiv metoda rezistentelor admisibile. au fost perfectionate continuu metodele de calcul. care exprima gradul de solicitare a materialelor din care este execuatata. Capitolul XIV Principalele materiale utilizate in constructii 1.stari limita ale deformatiilor. iau nastere in interiorul elementelor de constructie anumite eforturi unitare normale sau tangentiale.stari limita ale capacitatii portante a constructiei. Normativele din tara noastra stabilesc doua grupe de stari limita: . pentru eventuala obosire a materialului sau pierdera stabilitatii. vor contribui din ce in ce mai mult la sporirea eficientei constructiilor. Efortul unitar admisibil (rezistenta admisibila) este. τa = τe ce σa = σc . schemele de calcul sunt simplificate si pot duce la diferente fata de fenomenele reale. In tabele sunt date rezistentele admisibile si coeficientii de siguranta pentru unele materiale de constructie uzuale. Efortul unitar admisibil se noteaza cu σa. In locul metodei clasice bazate pe rezistente admisibile. Pe baza practicii indelungate s-au stabilit in functie de proprietatile mecanice ale materialelor din care sunt confectionate si de conditiile care se impun elementului in ansamblul constructiei. cc si cr se numesc coeficienti de siguranta. de limita de curgere sau de limita de rupere a materialului. caracteristicile materialelor pot varia etc. Valorile rezistentelor admisibile si ale coeficientilor de siguranta depind de o serie de factori si sunt stabiliti prin standarde sau norme. Imbunatatirea caracteristicilor mecanice ale materialelor de constructii. Ca urmare a cercetarilor in laborator si pe constructii reale precum si a studiilor minutioase efectuate in ultimul deceniu asupra coeficientilor de siguranta. τa = τr cr cr Coeficienti ce. Astfel se iau in considerare un coeficient de supraincarcare. utilizarea unor noi materiale de constructie cu rezistenta ridicata au facut ca aceasta metoda sa fie abandonata. Pentru actiunea dinamica a fortelor. astfel incat in exploatare sa se produca deformari reversibile. Efortul unitar admisibil. Coeficientul de siguranta este luat astfel incat sa se acopere abaterile de la incarcarile admise. Coeficienti de siguranta Sub actiunea fortelor exterioare care actioneaza asupra constructiei. de la conditiile de exploatare. anumite eforturi unitate maxime admisibile numite rezistente admisibile. Aceste valori nu trebuie sa depaseasca anumite limite. Dintre aliajele fierului cu carbonul. asadar. Calculul de rezistenta al unei constructii se bazeaza pe determinarea eforturilor unitare efective. nu trebuie sa fie depasita de efortul unitar maxim ce se produce intr-o piesa.17. Fierul se utilizeaza in constructii sub forma de aliaje. de la precizia de executie prevazuta a se realiza etc. s-a elaborat metoda de calcul a constructiilor la starile limita. . Aceasta metoda sa aplicat la calculul elementelor din beton. iar la materiale noi. se aplica coeficienti adecvati prescrisi in normativele de specialitate.

Fc 15.3 – 41. la care se adauga mici cantitati de mangan. Aliaje de aluminiu. termice si termochimice. Pentru aceste oteluri la simbol se adauga litera B (de exemplu OL 00-B. Dintre aliajele de turnare. Foile de aluminiu se folosesc si la izolari termice. Tratamentele termochimice (cementarea. Aliajele cu nichel au coeficientul de dilatare termic foarte mic. Cele mai importante tratamente termice sunt: recoacerea. termocromarea. au drept scop modificarea structurii microcristaline sau micsorarea eforturilor interne. Aceste aliaje prezinta dezavantajul ca ard la temperaturi mai mari de 600ºC. Tratamentele mecanice efectuate la cald sau la rece au ca scop obtinerea produselor finite prin deformarea plastica a otelurilor. 60 si respectiv 67 kgf/mm² ()65. care sa dea produselor finite proprietati tehnice imbunatatite. nichel. La constructii metalice se utilizeaza fonta cenusie normala (Fc 12.). Aluminiul este un material care prezinta un interes tot mai mare pentru constructii. molibden si vanadiu. Tabela 17 Caracteristicile mecanice ale aliajelor de aluminiu . se fabrica produse laminate sau trase la rece precum si sortimente de produse realizate prin extrudere la cald sau la rece. Tabela 16 Marci de otel carbon Marca otelului Limita de curgere. cianurarea. mangaliu iar cele cu peste 90% magneziu. datorita faptului ca reflecta radiatiile calorice.1 – 51) 50 – 60 (49 – 58. Otelurile carbon au simbolul OL urmat de un numar care arata rezistenta lor minima la rupere prin intindere. aluminiul se intrebuinteaza in constructii sub forma de aliaje.8 – 68.6) OL 38 22 (21. care au simbolul OL C urmat de un numar care reprezinta continutul mediu in carbon in sutimi de procente. Aluminiul se topeste insa la temperatura de 685ºC. crom. nitrurarea.6) OL 42 24 (23.6) Otelurile carbon obisnuite care urmeaza a fi supuse la tratamente mecanice inainte de utilizare sunt caracterizate atat prin rezistenta lor cat si printr-o compozitie chimica bine definita. serardizarea. silicizarea) au ca scop imbunatatirea proprietatilor tehnice ale suprafetelor pieselor din otel prin schimbarea compozitiei chimice a acestora sau prin aliere. fie comportare mai buna la agentii corozivi. atunci se supun in prealabil unui tratament de maleabilizare. aliarea. Prin alierea aluminiului cu magneziu se maresc mult duritatea si rezistenta la rupere.2) 38 – 47 (37. Tratamentele termice ale pieselor de otel. avantajul ca-si mentin proprietatile plastice la temperaturi scazute. wolfram. Ruperea la solicitari statice este in general plastica. Cele mai importante aliaje de laminare se obtin in pricipal din aluminiu si magneziu. fie rezistente marite.7 daN/mm² sau superioara (Fc 21). la care se adauga ca modificator 0. cu rezistenta maxima de rupere la compresiune de 75 kgf/mm² (73. electron. calirea si revenirea. extrudere (presare prin orificii inguste).60%. Daca ele urmeaza a fi prelucrate mecanic. In tabela 17 sunt date unele caracteristici mecanice ale aliajelor de aluminiu si ale aluminiului turnat. in comparatie cu otelurile. fara a se anula deformarea plastica.5 daN/mm²). ca urmare a suprafetei lucioase si a culorii deschise. Marcile de otel carbon obisnuit si unele caracteristici mecanice ale acestora sunt aratate in tabela 16. mangan. OL 34-B etc. Pe langa sortimentele laminate la cald. Piesele din aliaje de aluminiu se fabrica prin laminare sau prin turnare. producandu-se dupa deformatii mari. cele mai importante sunt cele cu siliciu (silumuri). Se obtine astfel ridicarea limitei de curgere.2 – 46) 42 – 52 (41.Peisele din fonta turnata sunt casante. Aliajele de aluminiu prezinta. din otel carbon. Aliajele cele mai des intalnite contin siliciu. Pentru executarea constructiilor metalice se folosesc oteluri cu continut de carbon pana la 0. Nichelul si cromul intra in compozitia otelurilor inoxidabile. a duritatii si a rezistentei la oboseala. fara a avea insa palier de curgere. Aliajul care are cel mult 1% magneziu poarta numele de duraluminiu.1% sodiu metalic sau 1% ameste de fluorura si clorura de sodiu care impiedica formarea cristalelor mari de siliciu si maresc astfel rezistenta aliajului. laminare (trecerea lingourilor prin valturi pentru obtinerea tablelor sau a diferitelor profile). Pana la alierea otelului carbon cu metale sau elemente nemetalice se obtin oteluri aliate care au. minima in kgf/mm² (daN/mm²) Limita de rupere in kgf/mm² (daN/mm²) OL 00 OL 34 19 (18.8) 60 – 70 (58.5) OL 50 27 (26. prin incalzirea lor nu anumit timp la diferite temperaturi si racirea brusca sau treptata. La solicitarile mecanice aliajele de aluminiu au o comportare analoga otelurilor moi. Fc 18) cu rezistenta maxima de rupere la compresiune 50. Produsele din otel se realizeaza direct prin turnare sau se obtin din lingouri prin anumite tratamente mecanice.4) Sub 50 (sub 49) 34 – 42 (33. Pentru constructii puternic solicitate se utilizeaza otelurile carbon de calitate. cel cu 10 – 30% magneziu. Din cauza rezistentei sale mecanice mici. Caracteristicile mecanice ale aliajelor de aluminiu se pot imbunatati prin ecruisare. Tratatementele mecanice se fac prin forjare (batere cu ciocanul). trefilare (tragere prin orificii inguste).5) OL 60 30 (29. cupru si zinc. si matritare (presare in tipare).

liant. Cuprul este bun conducator de caldura si electricitate. s-a extins si utilizarea elementelor portante executate din lemn lamelat. table. cu 25%. Fiind un material anizotrop. parchet). Zincul. salcamul si nucul) si lemn de esenta moale (bradul. Plumbul. Pe langa utilizarea in constructii a produselor din lemn stratificat obtinute cu ajutorul furnirelor. Rezistenta este mai mare in lungul fibrelor decat in directia transversala. bile. molid. Din acest punct de vedere lemnul se clasifica in lemn de esenta tare (stejarul. scanduri faltuite. emailare. sau cupru cu cel mult 12% aluminiu.7 daN/cm²) perpendicular pe fibre. piatra sparta). Pentru alte specii de lemn. Acestea au o structura modificata si caracteristici tehnice superioare in comparatie cu ale lemnului nemodificat. Zincul se foloseste pe scara larga la protectia otelului contra coroziunii si la fabricarea unor materiale de constructie cum sunt pigmentii (oxid sau sulfura de zinc). rezistent la coroziune. salcia). manele. Proprietatile betonului difera dupa natura componentii si raportul in care acestia intra in amestec.6 daN/mm²). placaje. In constructii se utilizeaza table de zinc laminate sau presate. In constructii se folosesc materiale lemnoase brute (busteni.0 daN/cm²). la izolatii. sindrila. Betoanele se clasifica dupa densitatea aparenta. Betonul. Plumbul este un metal moale. Materiale folosite in constructiile din beton simplu. si aliaje de turnare cupru-staniu. El se foloseste in acelasi timp ca metal de protectie contra coroziunii.5) δu % 40 14 10 5 Cuprul si aliajele de cupru.4) 32 (21. In constructii se utilizeaza lemn ce provine de la arbori care apartin esentei rasinoase (brad. furnir. iar pentru cele care stau permanent sau timp indelungat in apa. modul de realizare si preparare si punere in opera. beton armat si beton precomprimat Betonul este un amestec bine omogenizat de agregate (nisip. frasin. proprietatile mecanice ale lemnului variaza in functie de unghiul pe care il face directia fortei cu directia fibrelor. tei. teiul.6 daN/cm²). frasinul. Rezistenta si duritatea lemnului depind de porozitatea acetuia. de 45 kgf/cm² (44 daN/cm²). salcie. molidul. Produsele industriale fabricate din lemn Lemnul. Lemnul. placile aglomerate din aschii lemnoase (PAL si PALEX). 3. salcam. semifabricate (cioplitura si traverse. iar ca foi. rezistentele admisibile se iau cu cca 20% mai mari decat cele pentru constructii definitive. iar rezistenta admisibila la forfecare. El se livreaza sub forma de benzi. In constructiile industriale si civile si la organele de masini se folosesc aliaje de laminare cupru-zinc.8 si 2. are o structura fibroasa din polimeri naturali. Cu cat lemnul are o greutate specifica aparenta mai mare cu atat cu rezistenta sa va fi mai ridicata. impregnare cu uleiuri sicative si prin tratament termic (durcisare). care ii determina proprietatile mecanice. adaosuri chimice si apa. Se mai produc bronzuri si cu siliciu. precum si la fabricarea diferitelor aliaje. perpendicular pe fibre. Rezistenta admisibila la intindere se ia de 70 kgf/cm² (68. Pentru elementele de constructii expuse alternativ umezelii rezistentele admisibile se reduc cu 15%.8) 33 (32. finite (placi celulare. nuc. La dimensionarea constructiilor definitive rezistentele admisibile la compresiune se iau pentru lemnul de brad 100 kgf/cm² (98. Se intrebuinteaza pe scara larga la constructia aparatelor electrotehnice si la tevile schimbatoarelor de caldura. placile din fibre lemnoase (PFL) etc. Rezistenta admisibila la incovoiere statica a lemnului de brad se ia de 100 kgf/cm² (98 daN/cm²). ductil si maleabil. hartia decorativa stratificata (HDS). care se topeste la 327ºC si se foloseste in constructii ca metal curat sau sub forma de aliaje.1 daN/mm²). 2. plopul. cum sunt lemnul statificat densificat. plop). Acestea se obtin prin incleierea scandurilor sau a dulapurilor cu adezivi sintetici rezistenti la umiditate. bronzuri. domeniul de utilizare. paralel cu fibrele si 15 kgf/cm² (14. numite alame. fag. caracteristicile fizico-mecanice. Rezistenta la rupere a cuprului turnat este de 20 kgf/mm² (19. In ultimul timp a luat dezvoltare productia unor materiale moderne fabricate din lemn. placi si tevi. Placile fibrolemnoase pot fi innobilate prin melaminare. material cu utilizare larga in constructii. cherestea. iar a cuprului ecruisat de 45 kgf/mm² (44. Pentru constructii provizorii si auxiliare. care se intareste dand un material de baza cu largi utilizari in constructii. pin) sau esentei foioase (stejar. cu beriliu sau cu plumb.Felul aliajului Aluminiu Duraluminiu Mangaliu Electron σr kgf/mm3 (daN/mm3) 10 (9. prajini).2) 30 (2. lemnul impregant si presat. . rezistenta admisibile se obtin prin inmultirea valorilor date pentru brad cu coeficienti cuprinsi intre 0. fagul. Plumbul se foloseste sub forma de tevi la conducte de apa rece si la instalatii tehnologice. pietris. panele).

utilizat numai ca material de izolare. cu densitatea aparenta mai mare de 2500 kg/m3. se pot ingloba bolovani sau blocuri de piatra realizandu-se betonul ciclopean. OL x 52 si OL x 60. diatomitul. B100. . metalice (otel. Pentru a se asigura betoanelor un grad ridicat de impermeabilitate se utilizeaza cimenturi cu adaos de tras PT 400 si PT 500. Pentru utilizare in medii cu agresivitate sulfatica. cu densitatea aparenta mai mica de 1000 kg/m3. Pentru executarea betoanelor usoare se foloseste o gama mai larga de agregate. Ele pot fi tratate termic si sunt indicate in cazul betoanelor turnate la temperaturi scazute de +5º la – 5ºC. Pentru armaturi de rezistenta la betoane de marca B 200 sau mai mare se utilizeaza si otel-beton cu profil periodic PC 52 si PC 60. in autoclave la presiune si temperatura ridicata a unui ameste de liant hidraulic cu sau fara agregat fin (de obicei nisip sau cenusa de termocentrala). SMA. betonul intarit se clasifica astfel: . granulitul. B200. Comportare buna la inghet-dezghet si aptitudini la tratamente termice au si cimenturile portland P 400 si P 500 sau cele Pa 400 care au maximum 5% adaos de zgura. Dupa compactitate.semicompact. Din categoria cimenturilor curente face parte si cimentul de furnal cu maximum 50% adaos F 350 si FC 350 (31 – 50% zgura si cel mult 15% cenusa). folosit la executarea blocurilor usoare de zidarie care au bune proprietati de izolare termica. argila expandata. B250. La elementele masive de beton care nu sunt supuse la solicitari importante. cu densitatea aparenta cuprinsa intre 1701 si 2200 kg/m3. Dupa armare. ceea ce face sa aiba utilizare eficienta la turnarea betoanelor cu marci reduse in lucrari masive. naturale sau arficiale cum sunt scoria bazalitica . . zgura de furnal. care prezinta degajare redusa de caldura de hidratare si o intarire lenta. fie pe care fizica (spumbeton). se recomanda in special pentru elemente prefabricate din beton. Betonul se toarna in cofraje. Pentru armaturi de rezistenta sub forma de plase sau carcase sudate se utilizeaza sarma trefilata mata (STM) cu diametrul de 3 – 10 mm. care trebuie sa respecte prescriptiile referitoare la marimea granulelor si numarul de sorturi. B50. Folosindu-se agregate minerale. Pentru beton simplu si beton armat B50. placi fibrolemnoase). Marcile cimenturilor care se utilizeaza la executarea lucrarilor curente de beton sunt PZ 400 si PZ 500. SRA).celular. tuful andezitic. Cimentul de furnal cu peste 50% adaos. B300. direct in opera si in elemente prefabricate pe santier sau in fabrici. aluminiu) sau sintetice (poliesteri armati cu fibre de sticla). cu volum de goluri de 20 – 40%. Dupa modul de realizare. La confectionarea cofrajelor se folosesc materiale lemnoase (lemn de brad. in procente de 20 – 25%. cu structura cu goluri sferice uniform distribuite cu volum de aer de pana 75%. betonul poate fi beton simplu (fara armatura sau numai cu armatura de siguranta). SR. placaj. . Marca B50 sau mai mare. are rezistente mai mari decat otelul OL 38 si respectiv OL 50 din care a fost facut. cu goluri de 7 – 20%. perlitul etc. Pentru betonul precomprimat se utilizeaza oteluri de inalta calitate: sarma lisa de otel . Betoanele folosite uzual in constructii sunt: B25. Fiecare categorie cuprinde mai multe grupe de cimenturi. sub actiunea incarcarilor existente. B500. Pentru betoane usoare si foarte usoare se adopta si alte marci. bachelitizat. B600. Cimentul este liantul (partea activa) care serveste la legarea agregatelor (nisip.foarte greu.. diferentiate in functie de tipul de clincher. Astfel cu agregate grele fara material fin cu dozaj redus de ciment se obtin betoane macroporoase avand 1700 – 1950 kg/m3. pentru betoane de umplutura. neted OB 00 si OB 38. Cimenturile curente fabricate in tara sunt cimenturile portalnd cu 5 – 15% adaos de zgura sau cenusa.semigreu. in procente de 6 – 15% si T 400. B350. sterilul ars. oxizi de fier) si serveste la executarea elementelor de constructie expuse unor eroziuni puternice sau radiatiilor nucleare. Pentru lucrarile situate in zona litoralului sunt indicate cimenturile curente cu adaos de 6 – 15% cenusa si care se noteaza cu PC 400 si PC 500.compact. Betonul poate fi intarit in conditii normale sau accelerat prin aburire si autoclavizare.greu.foarte usor. La executarea elementelor decorative de finisare si utilizeaza cimentul alb PA 300 sau cimenturi colorate. In functie de conditiile de fabricatie si livrare se considera doua categorii principale de cimenturi si anume: cimenturi curente si cimenturi speciale.6 – 98 daN/cm²). cenusa sau tras. Alegerea marcii betonului se face in functie si de conditiile de solicitare si mediul de exploatare. cand are o structura cu goluri de 5 – 7%. care se foloseste cu beton de umplutura sau la fabricarea blocurilor inlocuitoare de caramida. betonul poate avea diferite marci. Otelul cu profil periodic laminat cald si torsionat la rece cu simbolurile TOR 47 si TOR 57m fiind ecruisat. In functie de rezistenta pe care o au la compresiune (cuburi cu latura de 20 cm dupa 28 de zile de intarire in laborator). In ultimul timp se utilizeaza pe scara din ce in ce mai larga betoane celulare cu rezistente la compresiune de 20 – 100 kgf/mm² (19. a deformarii elementelor de constructie peste limitele admise. B400. egalizare sau panta se foloseste beton marca B25. Pentru a imbunatati una sau mai mult dintre proprietatile betoanelor. Astfel. impermeabilizatori. . continutul de adaos la macinare sau de domeniul de folosire. intarzietori. Pentru confectionarea betoanelor grele se folosesc agregate provenite din sfaramarea naturala sau din concasarea rocilor. betonul poate fi turnat monolit. Pentru armarea betonului se foloseste otel-beton rotund. . In categoria cimenturilor speciale intra in primul rand cimenturile cu rezistente initiale mari de tip RIM 200 sau RIM 300. . executat cu agregate foarte grele (barita. B150.macroporos. . care au adaos de 6 – 15% zgura de furnal. Otelurile PC se lamineaza la cald in bare rotunde prevazute cu doua nervuri longitudinale si cu nervuri inclinate intre acestea. se introduce in masa betonului proaspat un procent anumit de substante denumite aditivi (plastifianti. cu densitatea aparenta de 2201 – 2500 kg/m3 se utilizeaza la executarea elementelor de constructie portante de beton sau beton armat. deseurile ceramice. OL x 00.Dupa greutatea volumetrica aparenta betonul poate fi: . se fabrica cimenturi rezistente la ape sulfatice (SM. se obtin betoane avand intre 350 si 2000 kg/m3. F 300 FC 300 prezinta degajari de caldura si viteza de intarire deosebit de reduse.usor. de regula. Decofrarea betonului se face la anumite termene care sa garanteze siguranta constructiei in momentul decrofarii si evitarea producerii. B150 si B200. beton armat si beton precomprimat. cu densitatea aparenta de 1000 – 1700 kg/m3. antigel). pietris sau piatra sparta) folosite la obtinerea betonului. acceleratori. Umflarea se face fie pe cale chimica (gazbeton). Profilul special mareste aderenta dintre armaturi si beton. B100. obtinute prin umflarea si intarirea.

tigla. produsele de sinteza din polimeri. In functie de obiectivele urmarite se executa incercari de exploatare sau incercari de rupere. Modul de organizare si efectuare a incercarilor se stabileste printr-o tema de incercare si se executa sub conducerea unei comisii numita de organele centrale tutelare. intre 50 si 125 kgf/cm² (49 – 122. din sarma de inalta rezistenta TBP. pentru placi cu grosime de pana la 10 cm. trebuie sa se realizeze un strat de acoperire cu grosime corespunzatoare. De asemenea. Acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale de rezistenta se ia cel putin egala cu dimensiunile armaturii. ardere se obtin caramizi poroase avand forma si dimensiunile caramizilor obisnuite. pentru grinzi cu inaltime mai mare de 25 cm. rezistentei la actiunea agentilor corozivi si densitatii aparente reduse. executie si comportare nu exista suficienta experienta. Dupa modul de prelucrare si comportare la temperatura. sali de spectacol. la constructiile la care se hotaraste schimbarea destinatiei sau sporirea incarcarilor prevazute initial si nu se dispune de proiectul de executie. confirmarea ipotezelor sau metodelor de calcul folosite la proiectare. prin presare. toroane pentru beton precomprimat. Pentru elementele prefabricate tipizate executate in fabrici. cum sunt de exemplu. determinarea momentului aparitiei fisurilor si capacitatea portanta reala. este azi inlocuita tot mai mult cu materiale mai eficiente. 6. Din argila cu rumegus sau zgura de cazan. Caramizile cu gauri verticale au rezistenta medie la compresiune cuprinsa in functie de marca. grosimea minima a stratului de acoperire poate fi de 2 cm. dar nu mai putin de: 1. Din betoane usoare se fabrica blocuri mari. Materiale pentru invelitori Pe langa solutiile clasice ale acoperisurilor cu invelitoare de tabla. carton asfaltat sau ale acoperisurilor din placi grele de beton (monolite sau prefabricate) se tinde sa se utilizeze solutii de acoperisuri din materiale usoare. utlizate in constructii se clasifica in: elastomeri. produsele din vata minerala tip Sillan. numeroasele produse din polimeri (denumite si mase plastice) isi gasesc o larga utilizare in constructii.5 cm. 5. sarma de otel pentru beton precomprimat.5 cm.0 cm la placi si pereti si respectiv 2 cm pentru grinzi cu inaltimi peste 25 cm si pentru stalpi. 1. la constructiile care au suferit solicitari exceptionale la care nu se poate aprecia prin alte metode posibilitatea de redare in folosinta. pentru grinzi cu inaltimea pana la 25 cm. expozitii etc. incercarea constructiilor din beton este obligatorie la constructiile care adapostesc sau suporta aglomerari de oameni (tribune. Solutii eficiente se obtin si prin utilizarea la pereti a structurilor mixte. placi de ipsos celular sau fasii de ipsos cu goluri. Pentru grinzile cu inaltimi pana la 50 cm. Pentru a se asigura protectia armaturii contra coroziunii precum si buna conlucrare a ei cu betonul. Produsele din ipsos se folosesc in special la executarea peretilor interiori: placi de ipsos cu zgura sau cu rumegus. 2.5 daN/cm²). insa cu densitate aparenta sub 1500 kg/m3 si rezistenta mai mica. blocuri mici si mijlocii cu goluri de greutate mijlocie sau produse silico-calcare celulare spumoase. Materiale pentru zidarii Caramida plina cu densitate aparenta de 1700 – 2000 kg/m3 care pana nu demult ocupa locul principal in executarea zidariei constructiilor. azbociment ondulat sau tabla ondulata. 4. Din nisip de natura curatoasa si var se realizeaza produse silico-calcare: caramizi. placi si panouri mari. Conform STAS 1336 – 62.pentru beton precomprimat SBP I si SBP II. fara a cobora insa sub 1. cu beton de marca B 250 sau mai mare.) pentru a caror proiectare. la temperaturi normale. impletituri din 2 sau 3 sarme lise pentru beton precomprimat. In acest scop s-au elaborat solutii pentru acoperisuri usoare cu invelitoare din placi sau beton armat. Prin incercari se verifica rigiditatea si etanseitatea. Materiale din polimeri Datorita bunelor proprietati mecanice. grosimea stratului de acoperire cu beton poate fi cu 0.5 cm mai mica decat cele aratate mai sus. . incercarea este obligatorie si la constructiile la care se considera necesara verificarea valabilitatii ipotezelor sau metodelor de calcul.5 cm pentru stalpi. care au armaturi longitudinale cu diametrul de cel mult 16 mm. bare cu profil periodic PC 90.0 cm. In scopul verificarii modului de comportare in conditii de exploatare pot fi supuse in unele cazuri la incercari de proba. 2. sarma de otel pentru beton precomprimat ampretata SBP I A. plastomeri termoplastici si plastomeri termoreactivi.5 cm. placile de ipsos cu vata minerala la interior sau panourile sandvis din placi de azbociment cu polistiren la mijloc. 1. uscare. Pentru izolarea termica a acestor tipuri de acoperis se folosesc cu rezultate bune (si la incendii). Aceste materiale sunt caracterizate printr-o greutate mai mica si un volum mai mare decat caramizile obisnuite. pentru placi cu grosime mai mare de 10 cm.

8 daN/mm²). contra trepridatiilor si impactului. cu diametrul de 7 – 9 mm au o rezistenta la intindere de 60 – 100 kgf/cm² (58. Plastomerii termoreactivi sau duroplastele sufera transformari ireversibile cand sunt supuse la temperatura. substante pentru fabricarea lacurilor. lacuri. materiale cu eficienta termica mica.4 daN/cm²). produsele utilizate in constructii contin diferite adaosuri: plastifianti. poliizobutilena. placi fibrolemnoase etc. Din gama larga a polimerilor utilizati in constructii fac parte: polietilena. Pe langa polimeri.98 – 9. sa se evite condensarea vaporilor de apa pe suprafata interioara sau in interiorul elementelor de constructie. poliacetatul de vinil. ρ = 100 – 500 kg/m3. Materialele din polimeri au dezavantajul ca prezinta un proces de imbatranire in timp. intre fundatiile masinilor si constructie se intercaleaza straturi de pluta. placi. antioxidanti. materiale cu eficienta termica medie. Aceste materiale se utilizeaza sub forma de panouri. Capitolul XV Comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc 1. impuse de cerintele minimale de conform in cladirile civile si de conditiile desfasurarii procesului tehnologic de fabricatie in cladirile industriale. in special sub actiunea razelor solare. Cele mai indicate sunt fibrele de sticla. Fibrele obisnuite. grunduri. supuse la incalzire sau racire au o comportare reversibila. care le imbunatatesc caracteristicile. Elastomerii sunt putin utilizati in constructii. adezivilor etc. materiale cu eficienta termica mare. covoarelor. de complexitatea amestecului de macromolecule si in special de temperatura. policlorura de vinil. table ondulate. pe langa materialele din lemn si produse de lemn. fonice (fonoizolatii). contra apei (hidroizolatii).) obtinandu-se astfel o pardoseala flotanta. Materialele din polimeri termorigide. Materialele de armare se adauga cu scopul de a mari rezistenta mecanica a produselor. dale si covoare. 7. cu bitum si straturi de carton sau de panza asfaltata. astfel: ρ < 100 kg/m3. emailuri si vopsele. Dintre cele mai eficiente materiale fac parte produsele din vata minerala. profile. foilor. devenind rigide.Elastomerii sunt caracterizati prin elasticitate mare. care au rezistenta ridicata la intindere. Pentru izolarea contra trepidatiilor si impactului. In zona de comportare elastica ei manifesta lungiri complet reversibile de sute de procente. vata de sticla. Aceste materiale se prelucreaza usor si sunt utilizate la fabricarea tevilor. pietre naturale etc. tuburi. chituri. cu porii deschisi. Proprietatile mecanice ale polimerilor depind de gradul de polimerizare. poliesterii etc. Pentru a impiedica patrunderea apei in elementele de constructie se folosesc si pelicule hidrofobe. Prin dimensionarea termotehnica a elementelor de constructie se urmareste sa se limiteze pierderile de caldura. au rezistenta la intindere de 3 – 30 kgf/cm² (2. materialele termoizolatoare se clasifica in functie de densitate aparenta in stare uscata. cauciucul sintetic. polistirenul. materiale de umplutura si materiale de armare. sa se limiteze oscilatiile temperaturii pe suprafata interioara a elementelor de constructie si sa se reduca permeabilitatea acestora la aer. pigmenti. Plastomerii termoplastici sau termoplastele. intre pardoseala si planseu se intercaleaza un strat absorbant (din vata minerala. In acest sens se folosesc adaosuri fibroase sau sub forma de panze ori foi. Pentru absorbirea sunetelor din incaperi se folosesc la pereti si la plafoane placi din materiale poroase. iar cele termoplastice de 1 – 10 kgf/cm² (0. se foloseste o gama larga de produse care dupa functia pe care o indeplinesc se impart in: adezivi. pasle sau alte materiale absorbante de trepidatii. Ca materiale de protectie si finisaj. polistirenul celular si betoanele usoare. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie dupa comportarea la foc . placile de pluta. ρ = 500 – 800 kg/m3. rasinile fenolice. Scopul izolarii termice este asigurarea climatului interior.94 – 29. Materiale pentru izolatii si finisaje Pentru asigurarea confortului si a durabilitatii constructiilor civile si industriale se executa urmatoarele tipuri de izolatii: termice (termoizolatii). tevi. dalelor si diferitelor profile rezistente la apa si uzura. De asemenea nu rezista la temperaturi ridicate. ceramica.8 – 98 daN/cm²). produs in special prin caderea pe pardoseala a unor corpuri grele. Pentru izolarea contra impactului.. foi. Dupa capacitatea de izolare termica. Izolarea hidrofuga se realizeaza in constructii.

putand fi considerata practic uniforma si egala cu aceasta. arderea inceteaza la scurt interval de timp. Acest lucru va permite comp[ararea directa a rezultatelor obtinute la experientele izolate. Transmiterea caldurii de la focar sau de la produsele de ardere calde la elementele de constructie.materialele incombustibile. materialele de constructie se impart. temperatura mediului afectat de incendiu sufera variatii apreciabile. temperaturile variind nu numai in spatiu. ci si in timp. La randul lor. nu ard mocnit si nu se carbonizeaza. in functie de destinatia si incarcarea termica a constructiilor. au condus la adoptarea un regim standard de variatie a temperaturii in timp de incendiu. de la punct la punct. pe care le produc sau le cerceteaza. Inainte de inceperea incendiului. in functie de proprietatile materialelor din care sunt alcatuite. Acesta este. . In interiorul elementelor de constructie caldura se transmite prin conductie. Variatia in timp a temperaturii la suprafata sau in interiorul unui element de constructie depinde nu numai de valoarea temperaturii realizata prin ardere ci si de anumite proprietati fizice ale materialelor de constructie. si de a contribui la cresterea cantitatii de caldura dezvoltata in timpul incendiului. iar in cazul existentei unor goluri si prin convectie. efectuate in diferite tari. in functie de combustibilitatea si limita de rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie. se poate folosi orientativ metoda compararii suprafetelor cuprinse intre curba de temperatura.Dupa cum se cunoaste. de regula. Cea mai mare parte din caldura primita la fata incalzita este in primul rand inmagazinata de elementul de constructie. Durata teoretica a incendiului se ia. care sub actiunea flacarii sau a temperaturilor inalte nu se aprind. urmata de racire. Modul cum sunt distribuite temperaturile in interiorul elementelor de constructie la un moment dat depinde de forma acestora si de difuzivitatea termica a materialelor din care sunt executate. Elementele de constructie greu combustibile pot fi executate fie din materiale greu combustibile. fie din materiale combustibile protejate la partea expusa actiunii focului prin placare cu materiale incombustibile. Pentru compararea diferitelor regimuri de temperatura realizate la incendii reale sau experimentale cu cele standard. temperatura elementelor de constructie se deosebeste relativ putin de temperatura mediului ambiant. Introducerea pe scara larga a unor noi materiale si elemente de constructie usoare. . asa incat se pot aprinde si arde independent dupa indepartarea sursei de caldura. propagarea caldurii in interiorul acestor elemente precum si eventual de la acestea la mediul inconjurator. Grupa de combustibilitate si limita de rezistenta la foc se determina prin incercari in laboratoare autorizate in acest sens. precum si datele inregistrate la incendii reale. ard mocnit sau se carbonizeaza numai in cazul existentei unei surse exterioare de caldura. axa absciselor si ordonata care reprezinta temperatura la terminarea incendiului. O anumita cantitate de caldura este cedata mediului ambiant pe fetele neexpuse actiunii focului. Prin combustibilitatea materialelor si a elementelor de constructie se intelege capacitatea lor de a se aprinde si a arde in continuare.materialele greu combustibile. de 3 sau chiar de mai multe ori. de altfel. impun aprecierea cat mai apropiata de conditiile reale a duratei teoretice a incendiului si alegerea. care sub actiunea flacarii sau a temperaturii inalte se aprind si ard cu flacara sau mocnit si dupa indepartarea sursei de initiere a arderii. este un proces complex ce decurge in regim nestationar. cu sectiuni transversale mai mici comparativ cu cele de tip clasic si adoptarea unor coeficienti de siguranta redusi. Dupa indepartarea sursei de initiere.materialele combustibile. Calculul teoretic al fluxului de caldura transmis elementelor de constructie in timp de incendiu precum si calculul campurilor de temperatura in interiorul acestora. Ca urmare. conform NPCI. Limita de rezistenta la foc a unui element de constructie este intervalul de timp in care acest element – fiind supus actiunii temperaturii inalte. in functie de aceasta. atunci cand este necesar conditiile de etanseitate si izolare termica pentru a opune propagarii incendiilor. Materialele din care este alcatuit elementul se incalzesc. Transmiterea caldurii in elementele de constructie in timpul incendiului In timpul incendiul caldura se transmite de la focar la elementele de constructie prin convectie si radiatie. care se av utiliza pe plan international la efectuarea incercarilor experimentale de rezistenta la foc a elementelor de constructie. In realitate durata incendiului poate varia in limite largi. In timpul incendiului. Rezultatele obtinute prin numeroase experiente. . fabricile producatoare si institutele de cercetari sunt obligate sa ia masuri pentru a determina comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie si instalatiei. nu acapatat inca o rezolvare analitica corespunzatoare datorita atat complexitatii fenomenului cat si numarului redus de date experimentale de care se dispune. Temperatura mediului in spatiul incendiat si durata reala a incendiului pot varia in limite mari. a rezistentei la foc a diferitelor elemente de constructie. schimbul de gaze in zona focarului (conditiile de ventilare) precum si momentul inceperii actiunii de stingere. motivul principal pentru care se prefera in prezent calea experimentala de determinare a rezistentei la foc. conform unui program standardizat – isi pastreaza capacitatea portanta si stabilitatea si satisface. in principal. care sub actiunea flacarii sau a temperaturii inalte se aprind greu. Elementele de constructie incombustibile sunt executate numai din materialele incombustibile. in functie de numerosi factori. cantitatea si modul de asezare a materialelor combustibile. ridicandu-si treptat temperatura. in trei grupe: . Elementele de constructie se clasifica dupa aceleasi criterii. comportarea la foc a constructiilor se apreciaza. joaca un rol de prima importanta. dintre care natura. materialele din care este executata constructi sufera si ele un proces de incalzire neuniforma treptata. 2. Elementele de constructie combustibile au in componenta sa materiale combustibile care nu sunt protejate contra actiunii flacarii sau a temperaturii inalte. Din punctul de vedere al combustibilitatii. conform NPCI. insotind produsele livrate de certificatul ce consemneaza caracteristicile respective.

de exemplu. Ca urmare. Un rol important il joaca umiditatea materialelor de constructie.) se modifica in asemenea masura incat elementele de constructie cedeaza. elementele de constructie executate din materiale combustibile de acest gen se distrug in timpul incendiului. poate produce o franare considerabila a procesului de incalzire in profunzime. iar pentru cel cu piatra de calcar de 600ºC. cu exceptia celor trase la rece (cum este cazul sarmei de mare rezistenta) a caror temperatura critica este mult mai scazuta. Din aceasta cauza ele au o rezistenta la foc redusa. Pentru beton cu ciment portland si piatra sparta de granit ea este de cca 500ºC. care ii este transmisa la atingerea temperaturii de 100ºC. Un rol important asupra comportarii la foc a elementelor de constructie il joaca si permeabilitatea materialului la vapori. Elementele din metal neprotejat datorita conductivitatii ridicate. de cedarea armaturilor deci de intervalul de timp necesar pentru incalzirea pana la temperatura critica a armaturii de rezistenta. Studiul experimental al comportarii la foc. elasticitate. cu temperatura. La atingerea unor temperaturi critice. pentru asigurarea la foc a elementelor de constructie o mare importanta o are alegerea unor materiale adecvate sau protejarea lor prin tencuire sau placare cu straturi de protectie termica. 5% sau la placile de azbociment.. Acest lucru nu accelereaza si nici nu intarzie procesul stabilizarii temperaturilor de 100ºC sau mai mari.Difuzivitatea termica notata cu „a” este o caracteristica a fiecarui material si reprezinta raportul dintre conductivitatea termica λ si produsul dintre caldura specifica sub presiune constanta Cp si densitatea ρ: a = __λ___ [ m² ] Cp ∙ ρ s Cu cat difuzivitatea va fi mai mare cu atat mai repede vor ajunge. Variatia caracteristicilor mecanice ale materialelor la temperaturi inalte Supuse actiunii temperaturilor inalte. materialele lemnoase se aprind si ard. Otelurile utilizate in constructii au temperaturile critice cuprinse intre 500 si 600ºC. Ca urmare rezistenta la foc a elementelor din beton armat este determinata. se incalzesc repede. La armaturile cu profil variabil aderenta la aceasta temperatura ea insa de 75% din cea initiala. la aceeasi temperatura. 3. acumuleaza pentru a-si ridica temperatura. proprietatile mecanice ale materialelor de constructie (rezistenta. materialele care au caldura specifica si densitati mari. 4. Ca urmare a incalzirii neuniforme. In primul rand trebuie retinut faptul ca umiditatea materialului influenteaza marimea caldurii specifice. Prin incalzirea betonului peste 300ºC se produceo scadere accentuata a rezistentei lui de rupere. deoarece straturile superficiale. In cazul materialelor cu permeabilitate redusa la vapori. Temperatura critica a betonului depinde de tipul acestuia si in special de natura agregatelor utilizate. in interiorul elementelor de constructie iau nastere eforturi mari care pot duce la degradarea sau chiar distrugerea constructiei. In concluzie. De asemenea. Influenta cresterii caldurii specifice la materialele umede este insa diminuata intr-o oarecare masura de faptul ca cresterea umiditatii se mareste si conductivitatea termica a materialului. se incalzesc in profunzime mai incet. pentru acelasi material. in primul rand ca urmare a micsorarii sectiunii lor transversale determinata de arderea materialului. Fenomenul de degradare prin cavitatie se intalneste.5 . a) Metode de determinare a combustibilitatii materialelor de constructii: . Ca urmare. Apa libera aflata in porii materialului evaporanduse influenteaza si ea asupra vitezei de crestere a temperaturilor in masa elementului de constructie. Aceasta nefiind compensata cu nimic. prin evaporarea apei se creeaza in interior presiuni mari care duc la degradarea instantanee locala – prin explodare a elementului de constructie – denumita cavitatie. Rezistenta de rupere a elementelor de beton armat se reduce si ca urmare a faptului ca incepand de la 100ºC aderenta armaturilor netede la beton obisnuit scade foarte mult. Dupa cum se vede din relatie. in general. In cazul materialelor permeabile. punctele materialului la incalzirea sau racirea lui. Pe masura ce creste umiditatea materialului se mareste caldura specifica a acestuia. etc. aburul patrunzand in straturile mai reci se condenseaza marindu-le umiditatea si cedand locul acestora caldura latenta de vaporizare. De remarcat este si faptul ca atat λ cat si Cp variaza. Numeroasele materiale si in special produsele din polimeri se inmoaie devenind plastice se topesc sau sufera procese de degradare termica la temperaturi relativ scazute. procesul de incalzire in profunzime a materialului umed este intarziat in comparatie cu cel al materialului uscat. incalzirea in profunzime a materialelor care au o conductivitate termica buna va fi mult mai rapida decat a materialelor cu proprietati de izolare termica. a cauzelor si efectelor incendiilor asupra constructiilor si instalatiilor. se rup sau capata deformatii plastice mari care le pun in pericol stabilitatea. o mare parte din caldura preluata de element prin fetele expuse actiunii focului. Necesitatea stabilirii rationale a domeniului de folosire a noilor materiale si elemente de constructie a impus insa si dezvoltarea studiului experimental al comportarii la foc in conditii standardizate de laborator. Chiar si proprietatile mecanice ale materialelor incombustibile sufera modificari insemnate sub actiunea temperaturilor inalte ce iau nastere in caz de incendiu. la betoanele cu granulatie mica cand au umiditate mai mare de 3. pierzandu-si astfel rezistenta mecanica.. suprimandu-se complet la temperaturi mai mari de 450ºC. Nu acelasi lucru se intampla insa cu caldura latenta de vaporizare qv a apei libere aflata in porii materialului. imediat dupa stingere. Metode de incercare a materialelor si elementelor de constructie Un volum bogat si variat de informatii se obtin de catre pompieri prin observatii efectuate la incediile reale sau prin cercetarea.

fixat pe stativ. Se lasa sa se echilibreze temperatura apei in cele doua invelisuri si dupa aceea se conecteaza circuitul de alimentare a rezistentei electrice. camasa interioara de apa. Pe acest capac se monteaza un arzator de gaz. Epruveta de material asezata intr-un cosulet port-epruveta este introdusa cu ajutorul unui dispozitiv de sustinere in cuptor. Intrucat incercarea cu teava de foc se face numai prin expunerea materialului actiunii flacarii nu si a temperaturii inalte. recipient pentru spalarea gazelor evacuate. cuptorul se incalzeste la temperatura de 750ºC ± 10ºC. cat si cu privire la pierderea in greutate a materialului. prin cantarirea epruvetei inainte si dupa incercare. ecran deflector. conducta pentru manometru. el este supus la incercari prin metode pentru a fi clasificat in grupa materialelor greu combustibile sau combustibile. dupa care se indeparteaza arzatorul. brat metalic. la distanta de 10 mm se asaza un arzator de gaz Ø 7 mm cu flacara de 40 mm lungime. dispozitiv pentru sustinerea si introducerea epruvetei. fundul port epruveta al calorimetrului. La partea superioara este fixat un ecran cilindric de 50 mm latime. Incercarea dureaza 20 de minute. materialul continua sa arda sau daca pierderea in greutate a fost mai mare de 20% materialul este considerat combustibil. astfel incat capatul inferior sa iasa din teava cu 5 mm. Metoda tevii de foc se utilizeaza pentru o prima selectionare a materialelor susceptibile de a fi clasificate ca greu combustibile. In timpul incercarii se observa daca apar flacari si se cronometreaza durata lor. stut pentru introducerea termometrelor. El se executa din tabla de cupru si se compune dintr-o camera de combustie. astfel incat sa fie cat mai mult posibil reprezentative in ceea ce priveste proprietatile materialului trimis spre incercare. Sub epruveta. capacul vasului calorimetric. suflanta pentru introducerea aerului.Pentru determinarea in laborator a materialelor care se incadreaza in grupa materialelor incombustibile se foloseste un cuptor. recipient tampon pentru gazele evacuate. robinete de inchidere. pentru a se obtine o confirmare caracteristicilor greu combustibile ale materialelor de constructie se utilizeaza metoda calorimetrica care necesita un aparataj mai complex si un timp de lucru mai indelungat. exterior. placi reflectoare. un invelis interior de apa prevazut cu agitator si un invelis de apa. incalzitor electric. latimea de 31 – 35 mm si grosimea de cel mult 10 mm se fixeaza in axul tubului cu ajutorul unei sarme. La partea superioara. fereastra de control. termometru. o conducta cu orificii pentru introducerea aerului. tevi pentru evacuarea gazelor. care este formata din: vas calorimetric in care se produce arderea epruvetei. conducta de aspiratie a gazelor. reometru pentru determinarea consumului de gaz. Dupa 10 secunde se alimenteaza arzatorul de gaz cu un debit de 5 l/min si se mentine in functiune pana cand prin vizor se observa ca epruveta s-a aprins. Din cele expuse mai sus rezulta ca in grupa materialelor incombustibile intra si materialele care au o combustibilitate redusa. reometru pentru determinarea cantitatii de gaze aspirate din calorimetru. tubul are atasat etans la partea inferioara un difuzor tronconic vertical cu orificiul inferior de armisie a aerului Ø 9 mm si un ecran protector asezat in jurul picioarelor cuptorului. iar la partea inferioara cu un capac etans. Din materialul care trebuie incarcat se confectioneaza 3 epruvete de 40 x 40 x 50 mm. strat izolator termic. pompa de vacuum pentru aspirarea gazelor din calorimetru. termocuplul epruvetei. o rezistenta electrica si o conducta de legatura la manometrul de masurare a presiunii. port epruveta. contor de gaz (umed) pentru gradarea reometrului. Dispozitivul de incercare se compune dintr-un tub cu diametrul de 50 (60) mm si inaltimea de 165 (290) mm. Epruvetele de material cu inaltimea de 150 mm. termometru. Inainte de incercare. agitator. Pentru a se reduce influenta curentilor de aer asupra arderii. termocuplul cuptorului. Epruveta de material cu inaltimea de 75 – 80 mm. filtru pentru gazele arse. Se fac observatii atat cu privire la timpul de ardere independenta (cu flacara sau mocnita) dupa indepartarea sursei de initiere. tub vertical lateral. ecran cilindric. cutie de protectie exterioara. camera de combustie este prevazuta cu un ecran si tevi de evacuare a gazelor arse. ecran protector. in interval de cel mult 5 secunde. difuzor tronconic vertical. vasul este prevazut lateral cu un vizor cu geam etans. stut pentru introducerea agitatorului. camasa exterioara de apa. Camera de combustie a cuptorului este deschisa la partea superioara astfel incat fenomenele de ardere pot fi observate si vizual. reostat pentru reglarea curentului electric. Pentru fiecare material se incearca 3 sau 6 epruvete. se trimite in vasul calorimetric o cantitate de 30 l aer pe minut reglandu-se evacuarea aerului. Dupa aceea se intrerupe alimentarea cu energie electrica si . ecran de aluminiu. Daca in urma incercarilor rezulta ca materialul nu poate fi considerat incombustibil. wattmetru. conducta cu orificii pentru introducerea aerului. care au practic un efect neglijabil in caz de incendiu. arzator de gaze. De asemenea se masoara cu ajutorul unor termocuple variatia temperaturii in cuptor si in interiorul epruvetei. Vasul calorimetric este format din: camera de combustie. Daca dupa indepartarea sursei de aprindere. Cuptorul are o camera de combustie cilindrica ai carei pereti sunt alcatuiti dintr-un tub ceramic cu diametrul interior de 75 mm si inaltimea de 150 mm prevazut la exterior cu o rezistenta electrica executata astfel incat sa asigure la jumatatea tubului o zona de temperatura constanta (cu abatere de ± 5ºC) pe o inaltime de cel putin 60 mm. manometru pentru controlul presiunii din calorimetru. arzator cu gaze. astfel incat sa se creeeze in camera de combustie o depresiune de 3 mm H2O. Epruveta este expusa actiunii flacarii timp de 2 minute. Pentru observarea vizuala a fenomenelor de ardere. reometru pentru determinarea cantitatii de aer introdus in calorimetru. rezistenta electrica. Pentru incercare se foloseste instalatia calorimetrica. picioarele cuptorului. Cuptorul pentru determinarea incombustibilitatii conform STAS 3558 – 70: tub refractar. latimea de 31 – 35 mm si grosimea de cel mult 10 mm se introduce in camera de combustie fixata astfel incat distanta intre partea ei inferioara si arzator sa fie de 8 mm. electromotorul agitatorului cu reostat de reglare. incalzitor electric. Dupa inchiderea etansa a capacului inferior. Materialul se considera incombustibil numai daca in timpul incercarii celor trei epruvete temperatura in cuptor sau in interiorul epruvetei nu s-a urcat cu 50ºC sau mai mult peste temperatura intiala a cuptorului si daca nu au aparut flacari cu durata de 10 secunde sau mai mult. Pentru determinarea materialelor care intra in grupa materialelor greu combustibile se utilizeaza in prezent doua metode: metoda tevii de foc si metoda calorimetrica. robinete de reglare.

30 30 Datorita faptului ca rezistenta betonului dupa racire poate fi mai mica decat a betonului in stare incalzita. T0 – temperatura initiala a cuptorului. Pentru a se evita aceste neajunsuri. Oxidarea Oxidarea este un fenomen chimic si constituie o reactie in care o substanta se combina cu oxigenul sau cedeaza hidrogen. variind de fiecare data cantitatea de caldura introdusa in calorimetru (timpul de incalzire a rezistentei si arderea becului de gaz). grinzile si fermele se expun actiunii uniforma a focului pe toate fetele si pe toata lungimea si inaltimea lor. Limita de rezistenta la foc se determina (dupa criterii de stabilitate. in minute. Se masoara variatia temperaturii invelisului interior de apa si se calculeaza cantitatea de caldura introdusa in calorimetru si cea degajata prin arderea epruvetei. Pentru elementele de compartimentare interioara a constructiei criteriul de etanseitate nu mai este indeplinit daca in ele se formeaza crapaturi sau alte deschideri prin care pot trece flacari sau gaze calde. In mod curent se foloseste insa metoda determinarii limitei de rezistenta la la foc a elementelor de constructie se determina in laboratorul de rezistenta la foc creat in cadrul Institutului de cercetari pentru constructii si economia constructiilor INCERC. dupa metoda prevazuta in STAS 7771 – 67.5 materiale combustibile.. in timp ce elementele despartitoare (pereti. b) Metode de determinare a limitei de rezistenta la foc. plansee) se expun incalzirii numai pe una din fete. Clasificarea se face in functie de valoarea maxima a coeficientului k astfel: k ≤ 0. Pentru toate elementele de constuctie criteriul de stabilitate nu mai este satisfacut daca acestea se prabusesc sau capata deformatii plastice care depasesc valorile maxime admise. este important ca la incercarea elementelor din beton acestea sa fie mentinute sub sarcina si in timpul perioadei de racire. iar criteriul de izolare termica atunci cand se produce o incalzire periculoasa de pe fata neexpusa actiunii directe a focului (de exemplu temperatura medie crescand cu mai mult de 140ºC sau temperatura maxima depasind cu mai mult de 180ºC temperatura initiala). T este temperatura cuptorului masurata cu termocuple situate la distanta de 10 cm de elementul de constructie in ºC. etanseitate si izolare termica) prin incercarea elementelor de constructie. Urmeaza sa se realizeze un turn pentru studiul propagarii incendiilor pe fatade si prin golurile din interiorul constructiilor precum si cuptoare speciale de incercari (grinzi. Acest lucru nu este insa practic posbil datorita costului ridicat si duratei mari a incercarilor. sub sarcina. Astfel. HN O2 + ½ O2 = HN O3 . De exemplu: oxidarea carbonului la bioxid de carbon a acidului azotos in acid azotic.. Stalpii. in ºC. In prezent laboratorul dispune de un cuptor pentru incercarea elementelor orizontale si un cuptor pentru elemente verticale. deformatiile maxime admise sunt depasite atunci cand raportul dintre sageata maxima si lungimea lor libera este de _1_ . pentru grinzi si elemente de planseu sau acoperis. Notand cu qd caldura degajata de epruveta si cu qi caldura utilizata pentru initierea arderii (caldura degajata de rezistenta electrica si cea produsa prin arderea gazului) se calculeaza coeficientul k din relatia: k = qd qi Incercarea se executa pe 6 epruvete pentru materialele utilizate in constructii civile si industriale si pe 10 epruvete pentru cele utilizate la constructia navelor. Metoda ideala de determinare a rezistentei la foc a unei constructii ar fi incercarea ei in marime reala. t – timpul scurs de la inceputul incercarii. k > 0.. PARTEA A PATRA CHIMIA Capitolul XVI Procese de oxidare si arderi 1. Probele sunt expuse incalzirii in cuptor pana cand ating starea limita a capacitatii lor portante si nu mai pot face fata rolului pentru care sunt destinate in constructie.).gaze. C + O2 = CO2.5 materiale greu combustibile. la o temperatura care sa varieze in timp. stalpi etc. _1_ . dupa expresia: T – T0 = 345 log10 (8 t + 1) in care. in ultimul timp s-a dezvoltat in multe tari metoda studierii comportarii la foc a constructiilor pe modele reduse. cat mai exact posibil.

. Sensul cuvintelor de „oxidare” si „reducere” poate fi generalizat. ruginirea fierului sau oxidarea altor metale. a magneziului. Caldura dezvoltata fiind cedata treptat mediului exterior. daca se tine seama de faptul ca oxigenul atrage aproape intotdeauna electronul din elementul care se uneste cu el. Practic se produc mai multe feluri de oxidari. 2. Arderea substantelor si materialelor combustibile are loc numai in faza gazoasa. Prin urmare. se considera oxidare si reactiile chimice in care elementul chimic nu se combina cu oxigenul. Substanta in a carei compozitie intra un element care alipeste electronii se numeste oxidant. substante care cedeaza oxigen). Cantitatea aproximativa de aer. Toate moleculele substantelor ce intra in reactie si a celor rezultante sunt insa neutre din punct de vedere electric. prin reducere se recapata electronii cedati mai inainte. Acest gen de oxidare se poate exemplifica prin trecerea Pb in Pb Cl2 sau Pb O sau prin trecerea unei substante incarcate pozitiv intr-o treapta de incarcare pozitiva superioara ca de exemplu Pb O in Pb O2. oxidari chimice. care initiaza inceputul unui nou lant ce constituie centru activ al reactiei. Oxidarea lenta este o combinare a unei substante cu oxigenul care se produce la temperatura ambianta sau mai joasa. lichide si gazoase se desfasoara la fel si consta din trei faze: oxidarea. care in urma reactiei cu alte molecule. Procesul de ardere pentru substantele combustibile solide. Procesul de ardere este posibil numai daca sunt respectate urmatoarele conditii: existenta substantelor sau materialelor combustibile. produsele finale se formeaza printr-o serie de faze intermediare. Dimpotriva. La baza conceptiilor actuale. Lichidele nu ard. in general. ci numai vaporii acestora care se formeaza in cantitate suficienta abia dupa ce se depaseste temperatura de inflamabilitate. la aprinderea substantelor combustibile si la aparitia flacarilor. oxidari lente. Oxidarea chimice are domeniul de aplicare la protectia fierului si otelului. Datorita oxidarii gazelor si vaporilor. Oxidarea chimica este o oxidare de protectie la metalele feroase si cuprul si este de cele mai multe ori o brunare. putrezirea lemnului. De exemplu. reactia: 2 CuCl + Cl2 = 2 Cu Cl2 In acest caz se spune ca. caldura se acumuleaza in mod continuu. dar in care el totusi. intr-o combinatie in care elementul chimic se incarca pozitiv. pe timpul carora. Aceste reactii sunt denumite reactii secundare de continuare a lantului.12 Q 1000 in care.Reactiile de oxidare-reducere se mai numesc pe scurt si reactii oxidante. In acest mod apare un lant de reactii care se repeta. fapt ce duce la marirea vitezei reactiilor. In conditii obisnuite arderea reprezinta un proces de oxidare sau de asociere intre substantele combustibile si oxigenul din aer. numarul total al electronilor cedati in procesul reactiei de catre reducator trebuie sa fie egal cu numarul total al electronilor alipiti de catre oxidant. fara dezvoltare de lumina si aparent fara dezvoltare de caldura. mult mai greu decat cele gazoase sau lichide. ce reactioneaza la randul lor cu moleculele neutre. sensul de oxidare rezida in pierderea de electroni din stratul periferic al substantei oxidate. sub actiunea directa e enzimelor numite oxidaze si care au rolul de a elibera energia necesara organismului. Oxidarea biochimica se refera la oxidarea grasimilor. oxidari electrolitice. iar substanta ce cuprinde un element care cedeaza electroni se cheama reducator. Tinand seama de cele aratate mai sus. respiratia fiintelor etc. oxidari biochimice. Se mai considera oxidare si trecerea unei substante din stare elementara. despre mecanismul reactiilor de ardere se gaseste teoria reactiilor in lant. Aceasta teorie presupune formarea in timpul reactiei de oxidare a radicalilor liberi. Substantele combustibile solide se aprind si ard. Oxidarea biochimica se foloseste si la scara industriala.). Q este puterea calorifica a combustibilului in kcal/kg Cunoasterea mecanismului reactiilor de ardere are o mare importanta teoretica si practica. cuprul s-a oxidat de la monovalent la bivalent prin pierderea unui eletron desi in reactie nu a intervenit oxigenul. Arderea Arderea este o reactie chimica insotita de dezvoltare de caldura si emisiune de lumina (flacara). la protectia aluminiului si a aliajelor lor (se mai numeste si electrooxidare). prezenta substantelor care intretin arderea (oxigen. aprinderea si arderea propriu-zisa. Se cunosc. deoarece aprinderea lor necesita un aport mai mare de caldura din exterior iar degajarea substantelor volatile prin distilare se face mai incet. fenomen care are loc in celula vie. de exemplu. Oxidarea electrolitica se aplica de obicei. formeaza radicali noi. necesara pentru arderea unui kilogram de substanta se calculeaza dupa formula: Va = 1. a cuprului si aliajelor lui. a pierdut unul sau mai multi electroni. temperatura se mentine practic constanta (exemplu. proteinelor si a hidrantilor de carbon proveniti din alimente. De aceea. Deci materialele solide inainte de a arde se gazeifica. realizarea temperaturii de aprindere.

la ciocnirea cu moleculele omogene inactive sau inerte. aldehide. Intreruperea lantului se produce atat in volumul amestecului reactant. 1 – 4 km s -1.Ca un exemplu de astfel de reactie serveste combinarea fotochimica a clorului cu hidrogenul. Intr-o ardere incompleta produsii de ardere sunt: oxid de carbon. In arderile rapide viteza de propagare atinge valori mai mari decat viteza sunetului. de la stratul care arde la stratul vecin. cu viteza de propagare de ordinul centimetrilor pana la un metru pe secunda. Intreruperea lantului in volum amestecului poate avea loc din urmatoarele motive: producerea reactiei secundare intre radicalul liber si impuritatile prezente in amestec. Daca un centru activ provoaca la randul sau aparitia mai mult centre active. Din punct de vedere al propagarii flacarii arderile pot fi: arderi uniforme (normale) sau deflagratii si arderi rapide (explozii si detonatii). Conform teoriei noi a arderii. Drept exemplu de cataliza negativa serveste inhibitia proceselor de ardere a produselor petroliere la adaugarea hidrocarburilor halogenate. Teoria reactiilor in lant explica fenomenul de cataliza pozitiva si negativa in procesul de ardere. acizi grasi inferiori. de influenta gazelor inerte asupra incentinirii reactiei precum si de timpul de incalzire a amestecului la contactul cu o sursa exterioara de aprindere. Intreruperea lantului pe peretii vasului de reactie se produce in urma absorbtiei centrilor activi pe suprafata peretelui. Arderile pot fi clasificate din mai mult puncte de vedere. Temperatura de ardere. bioxid de sulf etc. peroxizi. Tipuri de ardere. Cl2 + hv = Cl + Cl Atomul de clor reactioneaza cu o molecula de hidrogen. conform unor reactii de tipul: C + O2 = CO2 . fata de numarul intreruperilor constituie conditia principala pentru accelerarea reactiei de ardere. Paralel cu formarea centrelor active pot avea loc si reactii de inactivare (distrugere) a acestora.intrerupere in volumul reactant prin formarea unui radical putin activ } prelungirea lantului prin radicalul } HO2 putin activ. apa azot si numai in cantitati mici formaldehida. alcooli. Arderile se mai pot clasifica in arderi fara flacara (mocnite) si arderi cu flacara. Cataliza este fenomenul de crestere a vitezei de reactie sub efectul catalizatorului. reactia se prelungeste si ia nastere un proces in lant ramificat. Temperatura de ardere este mai ridicata decat temperatura de aprindere. denumite reactii de intrerupere a lanturilor. flacara fiind insotita de o unda de soc. Cataliza negativa reduce viteza de reactie. H2 + ½ O2 = H2O Produsele de ardere contin totdeauna bioxid de carbon. trecerea de la deflagratie la detonatie depinde de parametrii fundamentali ai reactiei (viteza de reactie. Reactia primara de formare a lantului o constituie disocierea moleculei de clor in atomi la absorbtia unei cuate de lumina. Depasirea numarului de reactii in lant ramificate. intr-un mod sau altul dezactiveaza centri activi. . Arderile uniforme sau deflagratiile se caracterizeaza printr-o transmitere a caldurii in mod uniform. adica al substantei care creeaza centrele active initiale. alcooli si cocs. reactia de oxidare a hidrocarburilor se accelereaza vizibil si poate sa duca la aprindere in cazul adaugarii in mediul reactant a unor cantitati reduse de produse peroxidice. Din punctul de vedere al tipului de reactie se deosebesc arderi complete si arderi incomplete. conductibilitatea termica. acizi. apa. difuziunea atomilor si a radicalilor in amestec). care inainteaza practic cu aceeasi viteza. in functie de presiune si concentratie. formand un atom de hidrogen si acid clorhidric: Cl + H2 = H Cl + H Atomul de hidrogen la randul sau reactioneaza cu o molecula de clor. dispersarea de catre particula activa a energiei chimice in exces. dand atomul de clor si o molecula de HCl etc. De exemplu. Reactia in lant se explica si prin existenta unei limite inferioare si superioare de arpindere (explozie). Intr-o ardere completa substanta combustibila reactioneaza total. cat si pe peretii vasului de reactie. datorita faptului ca moleculele unui catalizator negativ. Un exemplu tipic de reactie in lant ramificat este procesul de ardere a hidrogenului: H2 + O2 = 20 H H2 + M (orice molecula) = 2 H + M O2 + O2 = O3 + O OH + H2 = H2O + H H + O2 = OH + O O + H2 = OH + H H + O2 + M = H2O + M HO2 + H2 = H2O2 + H HO2 + H2O = H2O2 + OH } } nasterea lantului } – prelungirea lantului } } ramificatia lantului .

Temperatura de aprindere este temperatura minima la care trebuie incalzita o substanta sau material combustibil. sulfurile de fier. azotatului de amoniu. radiatie si convectie este depasita de viteaza reactiei de oxidare. oxigenul din masa semintei se consuma. metalele alcaline. Pe timpul procesului de autoaprindere se degaja o mare cantitate de caldura. lacurilor de ulei. ca suprafata mare de contact cu oxigenul atmosferica. care nu poate fi evacuata. In urma oxidarii se degaja caldura. care determina cresterea temperaturii. deci fara interventia unei surse exterioare de aprindere. Ea reprezinta temperatura la care viteza pierderii de caludura prin conductivitate. in aer. fapt ce duce la cresterea cantitatii de caldura degajata. Caldura necesara autoincalzirii si apoi aprinderii rezulta din reactii chimice sau biologice care se produc in insasi masa substantei respective.).Temperatura de ardere reprezinta temperatura minima la care un combustibil solid sau lichid se aprinde si arde pana la epuizare. La autoaprinderea sulfurii de fier se produc reactiile: Fe S2 + O2 → Fe S + SO2 + 53 100 cal. praful de aluminiu. semintelor si turtelor de floarea soarelui. fizico-chimica si biologica. Aprinderea unei substante combustibile are loc numai in faza gazoasa si cu atat mai usor cu cat emanarea de vapori si gaze incepe la o temperatura mai joasa. Autoaprinderea Autoaprinderea este declansarea arderii unei substante combustibile datorita autoincalzirii. peroxizi etc. pentru a se aprinde. Ca urmare. peroxidul de sodiu. cu apa sau cu alte substante. bumbacului. evacuarea insuficienta a caldurii produse si existenta unor impuritati. Autoaprinderea de natura fizico-chimica este specifica substantelor combustibile. In functie de natura reactiilor se cunosc trei feluri de autoaprinderi: autoaprinderi de natura chimica. numita temperatura de aprindere. oxidul de calciu. reactiile cu apa ale oxidului de calciu (varul nestins) si ale sodiului: CaO + H2O = Ca (OH)2 + 276 kcal/kg 2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2 Hidrogenul degajat in urma contactului dintre metalele alcaline si apa se poate autoaprinde din cauza caldurii de reactie. creandu-se din aceasta cauza centre de autoincalzire. Autoaprinderea de natura chimica se poate produce la substantele care au o capacitate intensa de combinare cu oxigenul din aer. De exemplu. Samanta absoarbe oxigenul din aer. Procesul de autoincalzire si autoaprindere a semintelor de floarea-soarelui este favorizat si de prezenta si dezvoltarea bacteriilor termofile. Dintre oxidantii cu cea mai mare putere de oxidare se citeaza acidul azotic (aprinde materialele organice ca paie. talaj etc. cloratii si percloratii. 3. ce depinde de fiecare combustibil in parte. fie datorita unei surse de caldura interna. Aprinderea Aprinderea sau initierea arderii se produce fie cand materialul combustibil vine in contact cu o sursa de aprindere. care se combina cu oxigenul continut in masa ei. intrerupand astfel aerarea normala a semintelor de floarea soarelui. . care in afara procesului chimic sunt supuse si inflentei unor factori. Aprinderea substantelor si materiale combustibile se produce la o anumita temperatura. o parte dintre oxidanti si halogeni. vapori de apa si bioxid de carbon dupa reactia: C6 H12 O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 677 kcal Bioxidul de carbon fiind un gaz inert impiedica accesul aerului din atmosfera. Umiditatea accelereaza procesul de autoaprindere: Succeptibile la autoaprindere sunt si substantele ca reactioneaza in contact cu apa. In masa semintelor de floarea-soarelui au loc de exemplu procese exoterme strans legate de transferul de apa si de reactiile chimice de oxidare. Autoapriderea de natura biologica se produce la acele substante combustibile care sunt predispuse activitatii vitale a microorganismelor. Fe S + 3 O → Fe O + SO2 + 11 713 cal. Se citeaza dintre aceste substante fosforul alb. Exemple de autoaprindere fizico-chimica se poate da autoaprinderea carbunelui. 4. prafului de carbune.

Autoaprinderea de natura biologica incepe cu procesul de autoincalzire care se manifesta prin fermentare si putrezire. cu degajare de caldura (reactie exoterma). Temperatura de autoinflamare depinde de compozitia si presiunea amestecului. care se produce in fractiuni de secunda. 5. taitei de sfecla de zahar (borhot). K – coeficient egal cu 0. Pentru majoritatea substantelor combustibile temperatura de autoinflamare variaza in limitele de 250 – 650ºC. un amestec de o anumita concentratie. insotite de ruperi moleculare. flacara stabila aparand la temperaturi mai ridicate. corp incandescent etc.736 6. Autoinflamarea ca fenomen consta in aprinderea vaporilor unui lichid combustibil sau a gazelor incalzite. Temperatura de inflamabilitate este temperatura minima la care vaporii unui lichid combustibil formeaza cu aerul. Temperatura de autoinflamare este temperatura minima la care o substanta combustibila se aprinde fara interventia impulsului de inflamare. precum si praful diferitelor substante organice. fara ca acestia sa vina in contact cu o sursa de aprindere (flacara deschisa. Borhotul are o conductivitate termica redusa din care cauza caldura rezultata in urma actiunii microflorei este retinuta. se produce o degajare importanta de caldura. factori care fac ca valoarea ei sa varieze intre limite largi. care se aprinde la contactul cu o sursa de aprindere (scanteie electrica) corp incandescent. Concentratia minima a gazelor si vaporilor. intensificand astfel procesele fiziologice si fenomenul de autoincalzire. degajare de CO2 si chiar inceput de carbonizare. care are ca urmare reducerea cantitatii de vapori. Acest lucru se poate realiza numai daca lichidul se incalzeste continuu pentru a se putea degaja cantitatea de vapori necesara alimentarii arderii. Autoaprinderea de natura biologica se poate produce la paie. lucerna. Dupa disparitia activitatii microorganismelor. in urma reactiei de descompunere a produselor depozitate. Dupa Ormandy si Graven. Procesul de ardere se poate intrerupe in urma scaderii temperaturii in zona de ardere. Pentru ca inflamarea sa poata trece in ardere este nevoie ca temperatura stratului superior al lichidului sa depaseasca temperatura de inflamabilitate. transformarilor chimice prin intermediul fermentilor. la temperatura de 60ºC. Inflamarea se produce la o anumita temperatura numita temperatura de inflamabilitate. aceasta se poate calcula dupa formule empirice.). fiind suficienta numai prezenta aerului. fan. ºK. Dupa incalzirea masei de borhot apare fenomenul de termodifuzie (distilarea apei si a produselor organice continute) care determina condensarea vaporilor de apa si cresterea treptata a zonei de autoincalzire. rumegus de lemn. Inflamarea Inflamarea este un fenomen specific vaporilor si gazelor. scanteie electrica sau mecanica. deasupra suprafetei sale. Autoinflamarea Autoinflamarea se produce in conditiile existentei unei anumite cantitati de vapori si a realizarii temperaturii de autoinflamare. Concentratii explozive pot forma vaporii si gazele combustibile. a prafului in aer. Pentru a se putea produce inflamarea este necesar sa se formeze un amestec combustibil de vapori-aer si sa existe o sursa de aprindere. Caldura care se degaja se datoreaza transformarilor materiei sub actiunea microorganismelor. 7. scanteie mecanica etc. Explozia Explozia este un proces de ardere foarte rapida si violenta a unui amestec exploziv. flacara. Explozia se produce in momentul in care amestecul exploziv are o anumita concentratie si vine in contact cu o sursa de aprindere. aproximative. Temperatura de inflamabilitate este direct proportionala cu temperatura de fierbere si invers proportionala cu tensiunea vaporilor de lichid. T f este temperatura de fierbere. lumina si presiune mare. . la care este posibila explozia se numeste limita inferioara de explozie. tutun etc. temperatura de inflamabilitate se poate calcula cu formula: Tinfl = T f ∙ K in care. Daca nu exista date referitoare la temperatura de inflabilitate.

Ecuatii si formule chimice Pentru a intelege ecuatiile chimice trebuie sa se cunoasca mai intaii modul de a determina formulele chimice ale substantelor. de un obstacol. De exemplu. Nu toate combinatiile posibile din punctul de vedere al valentei exista insa si in realitate.. iar oxigenul bivalent. concentratia de detonatie.5. Odata cu stabilirea greutatilor atomice ale elementelor. trebuie sa impartim numarul procentual la greutatile atomice corespunzatoare. Este evident ca cut cat greutatea atomica a elementului este mai mare. care este tetraclorura de carbon (CCl4). + n A B C N in care. C. N – limite inferioara sau superioare de explozie ale componentilor din amestecul considerat Limitele de explozie nu au o valoare constanta. Astfel una din combinatiile carbonului cu clorul are urmatoarea procentuala: 7. Limitele inferioare si superioare de explozie. D .65 si pentru clor 2. de exemplu de fundul tevii. in sectiile de productie se poate depasi temperatura si presiunea la care au fost determinate. la care viteza de propagare a flacarii este cuprinsa intre 1000 si 4000 m/s. In unele situatii. cea mai simpla formula a combinatiei aluminiului cu oxigenul va fi Al2O3. Cifrele capatate (inmultitori atomici) 1 si 4 ne dau direct numarul de atomi din fiecare element in formula compusului examinat.8% C. Posibilitatea formarii lor depinde de proprietatile chimice ale elementelor si de conditiile exterioare. Detonatia Detonatia este denumita si explozia produsa. in tevi cu diametre mici si lungimi suficient de mare. b. cunoscand mai intai compozitia lui procentuala gasita cu ajutorul analizei. In mod asemanator se determina formula chimica si a altor compusi cu un numar mai mare de elemente chimice. pentru a gasi numarul de atomi al fiecaruia din elementele ce intra in componenta compusului chimic. Facand o astfel de impartire gasim pentru carbon 0.n – continutul in procente de volum al fiecarui component din amestecul considerat A. Aflarea formulei chimice a unei combinatii poate fi insa deseori simplificata cunoscand valenta elementelor componente. Pe timpul detonatiei descompunerea substantelor se face atat de rapid incat gazele care se degaja se destind in insasi masa substantei dand nastere la presiuni si temperaturi foarte ridicate. determinarea formulei chimice a unui compus oarecare s-a putu face usor. de asemenea nici peste limita superioara de explozie.. arderea si explozia nu poate avea loc datorita lipsei de aer. B. de un obstacol. d . 92. Prin urmare numarul lor total pentru aluminiu trebuie sa fie egal cu numarul total pentru oxigen. in general. Intervalul (zona) dintre limita inferioara si superioara de explozie se numeste interval de explozie si are un rol determinat in stabilirea pericolului de incendiu si de explozie. De aceea. impartim ambii factori la cel mai mic dintre impartim ambii factori la cel mai mic dintre ei. Din aceasta cauza combinatia Al2O3 dedusa mai . Presiunea in zona reactiei in amestecurile de gaze. amestecul fiind prea bogat. De exemplu. se numeste limita superioara de explozie. Cea mai mica cifra care se imparte fara este la 3 si 2 este 6. L reprezinta concentratia in procente.. la care explozia mai este inca posibila.. Concentratia amestecurilor detonante difera de cele de explozie. publicate in literatura de specialitate sunt determinate la temperatura normala (20ºC) si la presiunea atmosferica. Din insasi notiunea de valenta decurge ca atomii care intra intr-o combinatie chimica nu pot avea valente libere. Spre a obtine numere intregi. La lovirea frontala a undei de detonatie. 8. Dar fiecare atom de aluminiu este trivalent. Aceasta inseamna ca numarul comun de valente trebuie sa fie egal cu 6.Concentratia maxima a gazelor. creste de aproximativ 50 ori fata de presiunea initiala. Concentratia amestecurilor detonate difera de cele de explozie. c. Dar aceste valori sunt fractiuni zecimale. presiunea se dubleaza. deci pentru a obtine 6 valente sunt necesari doi atomi de aluminiu. cu atat mai mic va fi numarul atomilor din molecula pentru o anumita compozitiei procentuala a compusului. a.60. Aluminiul este trivalent. Pentru exemplificare sa luam cel mai simplu caz de combinatie. formata din atomoo a doua elemente diferite si anume aluminiu si oxigen. presiunea la care este supus amestecul exploziv si capacitatea de oxidare a hidrocarburilor. Detonatiile se caracterizeaza prin unda soc insotita de o reactie chimica ce se intretine singura. Limitele de explozie ale amestecurilor explozive formate din mai multe substante se calculeaza cu formula: L = _____100_____ a + b + c . deoarece amestecurile explozive sunt inflentate de factori ca: temperatura mediului amibiant. concentratia de detonatie a amestecului de hidrogen cu aer este cuprinsa intre 27 si 35% hidrogen. Astfel. presiunea se dubleaza. Sub limita inferioara de explozie nu poate sa produca o explozie din cauza excesului de aer.2% Cl. Capitolul XVII Reactii chimice 1. pe cand in molecula se afla un numar intreg de atomi. de exemplu la fundul tevii. a vaporilor sau a prafului in aer... Greutatile atomice corespunzatoare sunt egale cu 12 si 35. respectiv la 0.65.

unde formulele sunt mai complexe. ci raspunde numai la intrebarea cat de departe se gaseste sistemul studiat de starea de echilibru. in care in partea stanga se scriu formulele tuturor substantelor ce intra in reactie. Astfel pentru reactia: CH4 + CO2 → CH3 – COOH. Echilibrul termodinamic Asa cum s-a mai amintit mai sus nu toate reactiile posibile au loc in realitate. ceea ce s-a facut in exemplul de fata in scopul de a ne obisnui cu un anumit rationament. iar cele in care ∆Z are valori pozitive (∆Z > O) sunt imposibile. Chimia organica. de aceea ea este o diferenta totala. Ecuatia chimica reprezinta o ecuatie. Reactiile. nu exista. in timp ce MgH2 care putea fi dedusa in acelasi fel. La acest al treilea atom de oxigen ramane o valenta libera la care se asociaza hidrogenul monovalent.T∆S unde: ∆H – variatia entalpiei sistemului (efectul termic total). Reactiile chimice se noteaza cu ajutorul ecuatiilor chimice. oxigenul bivalent. Din proprietatile chimice ale acidului azotic se stie ca el contine numai un atom de azot si unul de hidrogen si ca acesti atomi nu sunt legati direct intre ei. de obicei. care serverste pentru evitarea greselilor la notarea chimica a reactiilor mai complicate. intrucat ar duce la sintetizarea acidului acetic din metan si bioxid de carbon. Cum. Marimea Z depinde de proprietatile reactantilor si starea lor termodinamica.97 kcal/mol. Deoarece in termodinamica nu intervine timpul. Principalul criteriu de apreciere a posibilitatii termodinamice de efectuare a reactiei este variatia energiei libere (∆Z). Reactiile pentru care ∆Z are valori negative (∆Z < O) sunt considerate realizabile termodinamic. este vorba de variatiei energiei libere standard ∆Zº (la presiune atmosferica si temperatura de 25ºC si nu de variatia energiei libere totale). pentru stabilirea unei formule dupa valente sunt necesare si alte date suplimentare. hidrogenul monovalent) este nevoie de anumite indicatii in plus. exista in realitate. prin punerea coeficientilor respectivi in fata formulelor: Al2 + 3 H2SO4 → AL2 (SO4)3 + 3 H2O Se intelege de la sine ca nu este necesara transcrierea fiecarei ecuatii de patru ori. De exemplu pentru stabilirea formulei acidului azotic care consta din N. O si H in afara de cunoasterea elementelor (azotul pentavalent. Deoarece atomul de oxigen este bivalent. 2. In fata fiecarei formule se pune un coeficient care arata cate molecule din substanta data intra in reactie sau rezulta. foarte interesanta din punct de vedere practic. Drept exemplu sunt redate mai jos taote stadiile de stabilire a ecuatiei reactiei dintre oxidul de aluminiu si acidul sulfuric: a) Se scriu in partea stanga a ecuatiei formulele tuturor substantelor care intra in reactie: Al2O3 + H2SO4 → b) Se noteaza compozitia substantelor rezultate dom reactie netinand seama initial de valente: Al2O3 + H2SO4 → Al | SO4 + H | O c) Se controleaza formulele substantelor rezultate dupa valenta elementelor: AL2O3 + H2SO4 → Al2 (SO4)3 + H2O d) Se controleaza numarul atomilor fiecarui element in ambele parti ale ecuatiei. Daca procesul este izoterm si presiunea se mentine constanta atunci: ∆Z = ∆H . este in intregime construita pe baza formulelor structurale. la atomul de azot se pot asocia doi atomi de oxigen in intregime si al treilea numai cu o legatura. ∆S – varitia entropiei sistemului. dar mai mic decat 10 kcal/mol. In cazul cand combinatia contine trei sau mai multe elemente diferite. ci si felul in care acestia sunt legati unul de altul. iar in partea dreapta acelea ale produselor rezultate.sus. reactiile pentru care ∆Zº > 10 kcal/mol sunt practic imposibile. atunci el trebuie sa fie legat cu toate valentele de oxigen. Energia libera sau potentialul izobar (Z) al unui sistem este egal cu energia totala (H) minus energia legata (TS). T – temperatura sistemului. este irealizabila din punct de vedere termodinamic intrucat ∆Zº = + 85. deoarece magneziul nu se combina cu hidrogenul. se constata practic ca sunt realizabile si reactii pentru care ∆Zº > O. termodinamica nu se ocupa de viteza cu care decurge procesul. egalizandu-i. in care ∆Z are valori pozitive se pot insa realiza daca au loc simultan cu alte reactii in care ∆Z < O. Formulele structurale dau o idee mai completa asupra substantei examinate decat cele obisnuite. Scaderea potentialului izobar in aceste reactii acopera cresterea lui pentru prima reactie si procesul global poate avea loc cu scaderea lui ∆Z. Un exemplu de acest tip il constituie reactiile de formare a acidului cianhidric din metan si amoniac: . Daca coeficientul este egal cu unitatea el nu se mai scrie. deoarece ele nu arata numai numarul atomilor fiecarui element din molecula. Daca atomul pentavalent al azotului nu este legat direct de hidrogen.

deoarece aceste marimi depind de starea initiala si finala a sistemului. si cu ajutorul lubrifiantilor care ajuta la invingerea frecarii. 220 .[B] .230ºC in cazul oxidarii etilenei la oxid de etilena etc.98 kcal/mol – sunt caldurile de formare ale NO. ceea ce in marea majoritate a cazurilor justifica insasi existenta multor compusi. presiunea. se poate vorbi si de stabilitatea sau nestabilitatea termodinamica a substantelor.180ºC in cazul sintezei clorurii de vinil din acetilena. cum se intampla practic in realitate. Astfel pentru reactia de oxidare a amoniacului: HN3 + 5/4 O2 = NO + 3/2 H2O (g) efectul termic al reactiei (caldura de reactie) este: ∆H = [21. efectul termic al reactiilor se poate calcula cu ajutorul caldurilor de ardere ale reactiilor in locul caldurilor de formare. din cauza ca reactia dorita are o viteza neglijabila. deci cu suma caldurilor de formare din elemente ale produsilor de reactie minus suma caldurilor de formare ale produsilor initiali: ∆H = Σ (Hform) prod. in al doilea caz trebuie modificata viteza de reactie. cu toate ca pentru reactia: H2 + ½ O2 = H2O la temperatura de 25ºC si 1 atmosfera ∆Z < O. dintre care in primul rand de viteza reactiei de care se ocupa cinetica chimica. Astfel. reactia poate sa nu aiba loc: 1) din cauza apropierii de starea de echilibru chimic si 2) din cauza inhibarii.57. toti factorii care maresc viteza de reactie produc in acelasi timp o crestere a conversiei ce se realizeaza intr-un timp mai scurt decat cel necesar echilibrului. finite – Σ (Hform) prod. Considerentele de mai sus privind variatia energiei libere sunt valabile si pentru reactiile de formarea compusilor din elemente. concentratia reactantilor si mai ales catalizatorii. 6 . In primul caz trebuie modificate conditiile de reactie. In locul reactiei dorite se produce o alta relatie.8)] – [(-10. sunt exoterme. De aceea. In practica. reactia inhibata poate fi amorsata. caldura sa de formare este egala cu zero). polimelizare. Catalizatorul actionand asupra procesului nu poate schimba insa valoarea lui ∆Z sau ∆Zº. Intr-un sistem neizolat insa. Reactiile insotite de o marire a numarului de molecule. Dar este suficient se sa introduca un catalizator adecvat pentru ca procesul sa decurga cu viteza mare pana la capat. De aici rezulta ca gradul de conversie depinde nu numai de conditiile de echilibru ci si de viteza diferitelor reactii si deci si de durata procesului.98) + 0] = . reactiile pot avea loc si cu scaderea entropiei.130 kcal/mol (favorabila termodinamic) Dar cu toata valoarea negativa mare a lui ∆Z. ca de exemplu reactiile de aditie. Reactiile in care ∆H are valori negative sunt reactii care au loc cu degajare de caldura (reactii exoterme). Substantele pentru care la formarea lor din elemente ∆Zº < O sunt stabile.CH4 + NH3 → HCN + 3H2∆Zº = + 34 kcal/mol (imposibila termodinamic) CH4 + NH3 + 3/2 O2 → HCN + 3H2O ∆Zº = .[A]. In unele cazuri in urma efectuarii unei reactii nu se obtin substantele care ar trebuie sa se formeze la temperatura. Viteza de reactie este proportioanala cu concentratia reactantilor si este data de relatia clasica: r = k. gradul de conversie depinzand de mult factori. Astfel. init. alaturi de posibilitatea sau imposbilitatea reactiilor. In afara de catalizator. Cu ajutorul acestei reguli se poate calcula efectul termic al reactiilor care sunt greu de efectuat intr-un calorimetru. Aceasta problema care este de domeniul cineticei de reactiei este asamanatoare problemei invingerii frecarii care impiedica miscarea in sistemele mecanice. reactia nu se produce.6 + 3/2 (. pe cand cele la care ∆Zº > au tendinta de descompunere. desi conditiile pentru efectuarea ei nu sunt favorabile. presiunea si concentratia data.57. In cazul substantelor organice. iar cele in care ∆H are valori pozitive se produc cu absorbtie de caldura (reactii endoterme). Variatia entalpiei sistemului sau efectul termic total al reactiilor chimice este egal cu suma algebrica a caldurilor de formare ale reactantilor. Cinetica reactiei In practica reactiile ajung rareori la echilibru.12 kcal/mol unde: 21. H2O(g) si HN3 din elemente (oxigenul fiind un element. De aceea trebuie sa se faca deosebire intre caldura care serveste ca impus necesar inlaturarii si inhibarii in multe procese exoterme ce pot fi inhibate si intre caldura care se degaja in timpul procesului. De aceea. cum sunt disocierile si depolimerizarile sunt endoterme. 3. preluarea caldurii de reactie in asemenea cazuri se face prin generare de abur. Principalii factori care influenteaza cinetica proceselor sunt: temperatura. Astfel se explica de ce prelucrarea caldurii de reactie in multe procese chimice trebuie sa se faca la un nivel de temperatura la care reactia se amorseaza (160 . aceasta luand adeseori un caracter exploziv. aceasta inseamna ca trebuie invinse piedicile care stau in calea ei. formarea apei nu are loc. Existenta unei bariere de energie care se opune decurgerii procesului confera inertie substantelor chimice.8 – 10. Variatia entropiei sistemului ne indicia directia de realizare a procesului.54. In general se poate spune ca reactiile insotite de o diminuare a numarului de molecule.).

catalizatorul nu adauga nici o cantitate de energie. care variaza in proportii apreciabile cu temperatura (poate capata valori duble sau triple pentru variatii de circa 10ºC). conducand in acelasi timp la micsorarea dimensiunilor reactorului si la imbunatatirea transmisiei de caldura. De aceea pentru reactiile care decurg cu micsorare de volum. Viteza diverselor reactii chimic variaza in limite foarte largi. In anumite conditii de lucru de exemplu in prezenta catalizatorilor. gradul de conversie creste cu marirea presiunii. caldura de reactie poate fi evacuata si prin diluarea amestecul de reactie cu unul din reactanti.unde: [A] si [B] sunt concentratiile substantelor respective. Tinand seama de faptul ca multe reactii in sinteza organica decurg cu micsorare de volum. daca reactia este insotita de cresterea presiunii si invers. reactia are loc prin intermediul bioxidului de azot astfel: O2 + 2 NO → 2 NO2 2 NO2 + 2 H2SO3 → 2 H2SO4 + 2 NO On afara de importanta ei chimica. ramanand insa neschimbata situatia de echilibru. Catalizatori Catalizatorii sunt substante care schimba viteza reactiei ramanand ei insisi neschimbati din punct de vedere chimic. Si intr-un caz si in altul se observa o schimbare a vitezei de reactie. iar cele mai joase in jurul a . deoarece catalizatorul solid grabeste aici reactia dintre substantele gazoase. Chimistul catalizei omogene isi gaseste explicatia in teoria combinatiilor intermediare. daca reactia este insotita de o micsorare a volumului. sau prin evaporarea unei cantitati din solventul lichid utilizat si recircularea lui inapoi in reactie. Prin actiunea unui catalizator se grabeste stabilirea starii de echilibru a sistemului. actiunea catalizatorului din punct de vedere formal este analoga cu variatia temperaturii. dimpotriva la cresterea volumului. chiar la temperatura ordinara. Procesul in absenta catalizatorului decurge dupa reactia: O2 + 2 H2SO3 → 2 H2SO4 In prezenta catalizatorilor de oxizi de azot. Viteza reactiilor se masoara in grame sau moli produs reactionat in unitatea de timp (secunde. de la reactii care au loc practic instantaneu. In timp ce printr-o ridicare de temperatura se comunica sistemului de energie din exterior. O problema importanta in cazul reactiilor exoterme in industrie este eliminarea caldurii de reactie. La reactiile continui. este viteaza reactiei atunci cand concentratiile reactantilor sunt egale cu unitatea si este o marime care permite compararea vitezelor diferitelor reactii. diluarea cu gaz inert nu este de dorit. lichide si solide care nu-si gaseau aplicatii practice. Metoda camerelor de plumb de fabricare a acidului sulfuric face parte din aceasta grupa. minute. la crearea unor metode principal noi in tehnologia chimica si la posibilitatea utilizarii drept materii prime a multor gaze. Cele mai inalte presiuni utilizate variaza intre 1000 si 2000 at (la polimerizarea etilenei). In organismul plantelor si animalelor se gasesc asa numitele „enzime”: substante organice cu constitutie complexa care joasa rolul de catalizatori in diversele procese vitale. De exemplu daca tot sistemul gazos sau sub forma unie solutii vom avea cataliza omogena. Este evident ca aceste conditii extreme nu se pot realiza decat in cazuri exceptionale. temperaturile joase favorizeaza reactiile exoterme (diferite sinteze). exista in fond o deosebire principiala intre aceste doua influente. unor faze diferite.[A]. echilibrul poate fi atins la timpuri finite (curba punctata). Din cele expuse rezulta ca un catalizator se intrebuinteaza atunci cand trebuie atins cat mai repede echilibrul termodinamic in conditiile unor temperaturi cat mai joase. In cazul reactiilor care au loc discontinuu. Presiunile inalte capata din ce in ce mai multa importanta in industrie. Dupa cum reiese din definitie. deoarece altfel n-ar ramane neschimbat dupa sfarsitul reactiei. iar cele inalte favorizeaza reactiile endoterme (in special disocierile). Constanta de viteza a reactiei sau viteza specifia k. Cele mai frecvente temperaturi intrebuintate in industria chimica sunt in jurul a 1400ºC (la fabricarea acetilenei din metan). eliminarea caldurii poate fi influentata numai prin marirea suprafetei de transfer. Toata gama proceselor catalitice poate fi redusa la doua cazuri generale: cataliza omogena si eterogena. Gazul iner deplaseaza de asemenea echilibrul.[B] nu apare decat in ceea ce priveste valoarea constantei de viteza k. In general aparatura pentru temperaturi care depasesc 600 – 700ºC si pentru presiuni mai mare de 500 at este greu de realizat. In conformitate cu principiul echilibrului termodinamic al lui Van`t Hoff. conform principiului lui Le Chatelier. Rezultatul grabirii reactiei cu ajutorul incalzirii este legat inevitabil de deplasarea echilibrului sistemului dupa principiul lui Le Chatelier. cataliza omogena are si o importanta biologica imensa. Alicarea presiunilor inalte a dus la nasterea unor ramuri noi in industria chimica. ore) pe unitatea de volum de reactor sau volum de catalizator exprimat in litri sau metri cubi. Dimpotriva metoda de contact pentru acid sulfuric este un caz de cataliza eterogena. Astfel. Influenta presiunii asupra randamentului reactiei este evidenta. In primul caz atat substantele din reactie cat si catalizatorul apartin uneia si aceleasi faze. iar cele mai joase ating circa 10 -3 mm Hg (la fabricarea penicilinei). Pentru exemplificare se ia metoda camerelor de fabricare a acidului sulfuric. Influenta temperaturii asupra vitezei de reactie in relatia r = k. diluarea cu gaz inert mareste gradul de conversie al reactiei. in cazul al doilea. Totusi. folosirea presiunilor inalte favorizeaza procesul.140ºC (la separarea etilenei din gazele de piroliza). deoarece efectul dilutiei este asemanator cu efectul provocat de scaderea presiunii totale. cu reactii care dureaza ore sau zile (de exemplu reactia de polimelizare a butadienei in prezenta metalelor alcaline) si uneori un timp mai lung. . Variatia vitezei de reactie cu timpul poate fi reprezentata printr-o curba in care valoarea vitezei tinde asimptotic catre zero (in apropiere de echilibru). 4.

unghiul de intalnire al celor doua fluxuri (care nu trebuie sa fie mai mic de 90ºC). care furnizeaza caldura necesara descompunerii unei parti din metan: CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Dispozitivele de amestecare a metanului cu oxigenul pot fi separate sau pot constitui acelasi agregat cu reactorul propriu-zis. Prin descompunerea termica a metanului se obtin de asemenea o serie de produse care stau la baza industriei petrochimice si anume: acetilena. Cu toate ca pentru a explica mersul catalizei eterogene se recurge de obicei la teoria simpla a activarii moleculelor pe suprafata catalizatorului. ceea ce duce implicit la accelerarea reactiei. multi savanti admit existenta pe suprafata catalizatorului a unor hidrati sau oxizi foarte nestabili a caror formare si descompunere ulterioara duce la acclerarea reactiei. in care descompunerea termica a unei parti din metan are loc datorita caldurii furnizate de arderea altei parti. Un rol importanta il joaca: viteza de curgere a celor doua fluxuri. Aceasta este impus de nivelul ridicat de temperatura necesar pentru a obtine conversii convenabile in produsele dorite. reformare etc. hidrogenul. din aceeasi materie prima. scade in prezenta aurului la 25 kcal/mol. procedee de ardere partiala (autoterme) si procedee cu arc electric. Un rol important in procesele catalitice il au metodele de preparare a catalizatorilor. de ardere incompleta si completa. Datorita ei se formeaza pe suprafata care reactioneaza. In cazul procedeelor de piroliza prin ardere partiala. Un factor incomparabil mai important este insa cresterea activitatii chimice a moleculelor adsorbite in comparatie cu starea lor obisnuita. in cazul procesului de ardere partiala trebuie luate in consideratie si urmatoarele reactii exoterme.In chimistul catalizei eterogene rolul cel mai important il joaca adsorbtia. Procedeele de fabricatie a acetilenei din metan se caracterizeaza prin modul in care s-a rezolvat problema transferului rapid al cantitatii mari de caldura ce trebuie data. divizarea fluxurilor in jeturi. energia de activare a procesului descompunerii acidului iodhidric in elemente care reprezinta 44 kcal/mol. utilizarea unui dispozitiv de distributie si reducere a vitezei fluxului de gaze formate si realizarea unui bloc de distributie a flacarii. O activitate catalitica inalta se observa numai la o structura spongioasa si nestabila a suprafetei catalizatorului. Ritmul de crestere al productiei de acetilena. problema transferului de caldura si a „inghetarii echilibrului” are o serie de aspecte particulare. Procese de descompunere termica Principalele surse de hidrocarburi pure si fractiuni petroliere pentru industria petrochimica sunt produse rezultate din procese de descompunere termica si catalitica a fractiunilor de titei (cracare termica. Din punct de vedere energetic acclerarea reactiilor prin cataliza are loc prin scaderea energiei de activare.). O parte din procedeele de fabricatie a acetilenei din metan si toate procedeele de fabricatie a negrului de fum. sunt procedee de ardere partiala. catalitica. Dat fiind ca procesele de descompunere termica sunt reactii endoterme. Din acest punct de vedere se cunosc procedee de piroliza in cuptoare cu recuperare de caldura (regenerative). reactiile care au loc sunt: CH4 → C + 2H2 2CH4 → C2H2 + 3H2 C2H2 → 2C + H2 La temperaturi sub 1000ºC are loc conversia totala a metanului in elemente conform reactiei CH4 → C + 2H2. Realizarea unui transfer rapid si uniform de caldura este legata de amestecarea celor doi componentii gazosi: metanul si oxigenul. Conform aceluiasi procedeu de „cracare autoterma” se poate obtine si etilena din fractiuni petroliere. negrul de fum. In afara de reactiile aratate mai sus. Important este ca durata de ramanere a amestecului de gaze in acest dispozitiv sa fie mai mic decat perioada de . principala problema este realizarea rapida si uniforma a transferului unei cantitati apreciabile de caldura. pentru a obtine conversii ridicate in acetilena este necesara „inghetarea echilibrului”. La temperaturi intre 1400 – 1600ºC predomina reactia de formare a acetilenei dupa ecuatia 2CH4 → C2H2 + 3H2. De exemplu. In special catalizatorii metalici spongiosi sunt extrem de reactivi putandu-se aprinde in contact cu aerul. Cea mai mare dezvoltare au capatat procedeele de ardere partiala. cu formare de negru de fum si hidrogen. In cazul descopunerii metanului. Prepararea catalizatorilor nu este lipsita de pericol de incendiu. Capitolul XVIII Procese chimice cu pericol de incendiu 1. Astfel catalizatorii de tipul oxizilor se prepara de obicei prin deshidratarea hidratilor corespunzatori sau prin descompunerea sarurilor azotice. Avand in vedere ca la temperaturi ridicate si timpi de reactie mai mari are loc descompunerea acetilentei in elemente dupa reactia C2H2 → 2C + H2. adica aproape la jumatate. iar cei metalici prin reducerea oxizilor respectiv cu hidrogen.

negru de fum colectat in gaze de ardere. In ceea ce priveste pericolul pe care il prezinta acetilena. Ea poate sa se descompuna la presiuni normale. pe baza caldurii reactiilor exoterme de ardere a metanului. chiar diluata pana la 12% cu acetilena.inductie necesara initierii reactiei de ardere la temperatura de amestecare si la un anumit raport oxigen/metan. O solutie de 20% se incalzeste fara vreo influenta exterioara datorita puternicei tendinte de polimelizare. fie printr-un mare numar de tuburi ceramice cu diametru mic (15 mm). se fabrica. Negrul de fum de explozie. De aceea concentratiile mai mari de 12% nu sunt admise in nici un punct al instalatiei. Descompunerea acetilenei este favorizata de prezenta unor catalizatori ca: oxizi metalici.05 – 0. etan. Dicetilena concentrata se gaseste in conditii de descompunere (spre deosebire de acetilena) chiar si in vid. Conducerea acestor fabricatii necesita insa un control riguros al amestecului de gaze datorita pericolului de formare a amestecurilor explozive. Pe de alta parte. descompunerea acetilenei. sau din gazele de ardere interioara. suprafata metalica mentine carbunele la o temperatura suficient de inalta. Triacetilena este si mai periculoasa. pentru a favoriza reactia mai inceata de formare a carbunelui. Totusi descompunerea acetilenei nu se produce niciodata spontan. ca de exemplu. asezate in directii perpendiculare. Raportul oxigen/metan este de 0. In lipsa de aer si la rece acetilena nu prezinta pericol la presiunea atmosferica. acesta este bine cunoscut. hidrogen.48. Gazele de reactie care parasesc arzatorul la 1600ºC sunt racite rapid la 80ºC printr-o ploaie directa de apa. Prin descompunerea termica a metanului sau a unor produse petroliere lichide se obtine negrul de fum. trebuie evitate variatiile de debit ale gazelor. izolata de exterior printr-un invelis cald de bioxid de carbon incolor. spre deosebire de cea a metanului. iar timpul de contact este in acest caz mai mare. negru de fum de disociere si negru de fum de explozie. Gazele saturate cu apa mai contin o suspensie fina de carbune (ciraca 0. In procedeul de fabricare a acetilenei prin descompunerea metanului in arc electric pericolul exploziilor este legat de prezenta in gaze a acetilenelor superioare. Formarea carbunelui are loc prin descompuneri termice. acetilena se descompune cu explozie. Grosimea flacarii si distanta la care incepe sa se formeze negrul de fum variaza in mica masura cu viteza de curgere a gazului. Temperatura optima pentru aceste doua scopuri este de 500ºC/ Procedeul de fabricare a negrului de fum prin disocierea termica a metanului in cuptoare este analog cu procedeul de fabricare a acetilenei prin combustia incompleta a metanului in amestecul de gaze variaza in jurul a 20%. Presiunea produsa prin descompunerea acetilenei este in medie de 12 ori mai mare decat presiunea initiala a gazului. se datoreste incandescentei particulelor solide de carbon. care pot duce la stingerea flacarii. carbune activ etc. pentru a volatiliza substantele organice reziduale. hidroxid de fier (rugina). Se cunosc astfel: negru de fun colectat in flacara. permitand o mare economie de energie calorica. De asemenea se poate aplica si la acetilena arderea incompleta in flacara sau in cuptor. cu ejectoare etc. pentru a evita exploziile in dispozitivul de amestecare sau pe liniile de alimentare. Pentru amorsarea acestui proces este necesara o anumita enegie. cat si prin descompunerea oxidului de carbon in carbon si bioxid de carbon dupa reactia: 2 CO → C + CO2 Suspensiile de negru de fum formate se pot colecta chiar din flacara. cu fanta. In aceasta zona se mai gasesc si urmatoarele gaze: metan. negru de fum de canale. . imediat dupa iesirea lor din arzator. Descompunerea ei poate avea loc fara a fi necesara o amestecare a gazului cu oxigen sau aer. azot si portoxid de azot. In instalatiile industriale.2 g/m3) si sunt trimise dupa filtrare in instalatia de separare a acetilenei. hidrogen si hidrocarburi. oxid de carbon. initiind cu o scanteie electrica. metalul si oxigenul se incalzesc la circa 450ºC si sunt trecute cu o viteza suficient de mare pentru a realiza o curgere turbulenta (120 – 140 m/s) printr-o camera de amestecare si apoi printr-un arzator constituit dintr-un bloc de distributie ceramic. viteza fluxului de gaze trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat viteza de propagare a flacarii. Pe langa conditia de mai sus. prin depunerea lor pe o suprafata metalica. Capacitatea de a se descompune face ca acetilena la presiuni ridicate sa devina foarte periculoasa. pentru prevenirea descompunerii acetilenei a fost gasita eficace diluarea cu azot. provoaca depunerea si racirea suspensiilor de carbon formate. Ea necesita insa indepartarea caldurii in reactie. intercalata in zona de ardere incompleta. Metoda cea mai raspandita in industrie este descompunerea termica prin incalzire indirecta la 800ºC. Ea se explica prin faptul ca atomii de carbon tind sa se combine pentru a forma carbon conform reactiei C2H2 → 2C + H2. Reactia de descompunere a acetilenei. este exoterma. bioxid de carbon. De asemenea. in care dispersia flacaroo se face fie printr-un numar mare de canale. Proprietatile negrului de fum depind de modul in care se realizeaza descompunerea. Zona intermediara luminoasa. De asemenea. Un front mai mult sau mai putin uniform al flacarii se poate obtine cu ajutorul unei mari diversitati de tipuri de amestecatoare. Se pare ca prezenta descompunerii acetilenei. Aprinderea ulterioara a gazelor acumulate in reactor poate duce la explozia acestuia. Descompunerea acetilenei are loc printr-o reactie exoterma cu dezvoltarea unei cantitati mari de energie (54 kcal/mol). In amestec cu aerul si prin incalzire si in special dupa comprimare la presiuni peste 3 at. pentru ca arderea sa nu aiba loc in dispozitivul de amestecare. iar temperatura creste pana la 3000ºC. in miezul flacarii. care poate fi introdusa in gaz sub forma de energie termica (o ridicare a temperaturii) de energie mecanica (printr-o izbitura violenta) sau de energie chimica. asigurand staturarea cu vapori de apa se micsoreaza eventualitatea unei explozii. Intercalarea unei suprafete metalice in zona de ardere incompleta din flacara. care pot scadea temperatura de explozie pana la 250 – 300ºC. in special in momentul comprimarii sale. in prealabil comprimata la 2 at. cu mai multe jeturi turbionare.

Orice scurgere de produs in interiorul cuptorului. fiind produse ale unei arderi incomplete. Deteriorarea tevilor este explicabila avand in vedere conditiile grele in care functioneaza. Negrul de fum este periculos caci se aprinde cu usurinta. Astfel alcoolul metilic poate fi hidrogenat la formaldehida: CH3OH → CH2O + H2 Aceasta reactie poate avea loc si in urma unei oxidari partiale: CH3OH + ½ O2 → CH2O + H2O Marea majoritate a reactiilor de oxidare sunt reactii exoterme ce degaja cantitati insemnate de caldura (∆Hº are valori numerice negative apreciabile). actiunea corozica a produsului din tevi. sau cracarea fractiunilor grele in scopul obtinerii benzinei. In industria chimica se aplica insa reactiile de oxidare incompleta. .850ºC (in cazul pirolizei benzinei) si presiuni pana la 50 – 60 at (in cazul cracarii termice). 2. precum si actiunea oxidanta a gazelor arse micsoreaza rezistenta mecanica a tevilor si provoaca uzura lor. datorita incalzirii neuniforme a tevilor in diferite zone ale cuptorului provoaca slabirea materialului. Din aceasta cauza instalatia lucreaza sub presiune. provoaca o aprindere intensa care poate duce la deformarea tevilor si chiar la deteriorarea constructiei cuptorului. dupa reactia: CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 Se considera reactii de oxidare si reactiile in care nu are loc introducerea de oxigen in molecula. De asemenea el formeaza amestecuri explozive cu aerul ce se poate aprinde in prezenta unei flacari. In celelalte procese de descompunere termica cum sunt: piroliza fractiunilor petroliere pentru fabricarea etilenei. in care substanta organica este oxidata complet pana la bioxid de carbon si apa.Gazele de ardere care ies din cuptor. direct in zona focurilor. ci numai eliminarea de atomi electropozitivi (atomi de hidrogen). inainte de oprirea instalatiei cuptoarele se pun in regim de ardere completa fara exces de aer pentru a asigura umplerea sistemului cu gaz inert. Pericolul de incendiu este legat de prezenta unor fractiuni petroliere lichide sau gazoase la temperaturi ridicate. Combustia sa provoaca o degajare abundenta de oxid de carbon. In plus. tensiunile termica care apar in materialul tevilor. care permit separarea unor compusi intermediari de mare insemnatate. dupa reactia: CH4 + O2 → CH2O + H2O sau cu formare de oxid de carbon si de hidrogen (gaz sinteza). Procese de oxidare Prin procese de oxidare se inteleg in general acele reactii in care se introduce oxigen in molecula unei substante organice. Reactiile de oxidare cele mai des intalnite sunt arderile. Pentru a evita prin toate mijloacele formarea de amestecuri explozive cu aerul. Astfel prin oxidarea incompleta a metanului se obtine alcool metilic dupa reactia: CH4 + ½ O2 → CH3OH De asemenea oxidarea acetaldehidei la acid acetic are loc dupa reactia: CH3 – CHO + ½ O2 → CH3 – COOH Prin oxidarea directa a etilenei se formeaza in faza gazoasa oxid de etilena: CH2 = CH2 + ½ O2 → CH2 – CH2 \ / O iar in faza apoasa se formeaza glicol dupa reactia: CH2 = CH2 + ½ O2 + H2O → CH2 – CH2 | | OH OH Oxidarea incompleta a metanului poate avea loc si cu eliminarea simultana a doi atomi de hidrogen cu formare de formaldehida. prezinta un pericol de explozie in cazul intrarii in sistem. descompunerea termica are loc in cuptoare tubulare incalzite cu gaz metan la temperaturi care ating 800 . Temperaturile ridicate din interiorul cuptorului (1000 .1100ºC in zona de radiatie). Cea mai buna metoda pentru a evita amestecurile explozive cu aerul consta in tasarea negrului de fum ori de cate ori aceasta este posibil.

problema preluarii caldurii de reactie devine mai dificila. clorura de etil si tetraetilul de plumb in cazul oxidarii etilenei. cat si pentru eliminarea caldurii de reactie. greu de separat. de 5 – 8 ori mai mari decat cantitatea teoretica de oxigen. Oxidarea in faza lichida permite un control mai riguros al reactiei. In faza gazoasa. Proportia dintre reactanti trebuie astfel calculata incat amestecul sa se situeze in afara limitelor de explozie. Se lucreaza fie sub limita inferioara de aprindere. generandu-se in acest fel abur. La concentratii care depasesc 50 g naftalina la 1 m3 aer exista riscuri mari de explozie.).460 kcal/mol. se foloseste agent drept oxidant oxigenul pur sau un ameste de oxigen si azot in raport de 1/1. 542ºC in cazul etilenei. amestecul situandu-se deasupra limitei superioare de aprindere care este de 15% metan in amestec cu aerul. fie pentru a da anhidrica acetica.02% dicloretan in amestecul supus oxidarii mareste randamentul in oxid ale etilena cu 10% in detrimentul formarii produsilor de ardere. Alte ori se utilizeaza excese mari de aer sau oxigen pentru a fi sub limita inferioara de aprindere. creste considerabil viteza de reactie. bioxid de mangan. Astfel in cazul oxidarii naftalinei la anhidrica ftalica se lucreaza cu raporturi aer-naftalina 30/1 – 40/1. se utilizeaza oxigen pur in loc de aer. iar la oxidarea naftalinei in anhidrica ftalica ∆H = . cand substanta organica supusa oxidarii este prea volatila (de exemplu oxidarea acetaldehidei cu punct de fierbere 20. Pentru a nu se forma amestecuri explozive. pentru a nu se dilua produsele de reactie cu azot. reactiile de oxidare in faza gazoasa sunt realizabile la temperaturi intre 400º si 700ºC.Efectele termice importante au si reactiile de oxidare ale hidrocarburilor olefinice sau aromatice.8ºC). Astfel la oxidarea acetaldehidei in acid acetic se formeaza intermediar acidul peracetic dupa reactia: CH3 – CHO + O2 → CH3 – COOOH Aceasta poate reactiona mai departe cu o noua molecula de acetaldehida. este necesar sa se evite formarea unor amestecuri explozive ale produsilor de reactie cu aerul. In acest caz se face diluarea oxigenului cu abur. lichizi sau solizi. Pentru oxidarea in faza gazoasa se utilizeaza in general reactoare multitubulare cu catalizator solid. Intrebuintarea catalizatorilor de oxidare gazosi (oxizi de azot. saruri de cobalt) permite scaderea temperaturii de reactie cu 150 – 200ºC si cresterea diferentei pana la temperatura de aprindere spontana. aceasta putand lua un caracter exploziv. Alteori cand procesul nu permite folosirea directa a apei se utilizeaza un alt agent de racire cum ar fi: difil. saruri topite etc. care sa asigure o preluare rapida a caldurii de reactie in spatiul dintre tevi. bioxid de carbon si vapori de substanta organica sunt diluate cu azot la iesirea din zona de reactie. timp de contact si raportul oxigen-hidrocarburi. Caldura ce se degaja in timpul reactiilor de oxidare trebuie preluata prin racirea reactorului. Exista doua procedee de oxidare: in faza gazoasa si in faza lichida. un pericol deosebit il prezinta formarea de peroxizi. Pe langa pericolul formarii amestecurilor explozive de reactanti-aer. In general la presiunea si temperatura ordinara. cat si agenti de oxidare care cedeaza oxigenul lor in timpul reactiei. Astfel in cazul formarii oxidului de etilena ∆H = . de timpul de contact. In acest domeniu de temperaturi se situeaza si temperaturile de autoprindere ale hidrocarburilor respective (650ºC in cazul metanului. datorita posibilitatilor mai mare de repartizare uniforma si de eliminare a caldurii de reactie. raportul suprafata/volum al reactorului etc. Din punct de vedere termodinamic. Pe masura ce o cantitate mai mai de substanta organica trece in produsi de ardere. In acest fel creste atat productivitatea cat si posibilitatea preluarii caldurii de reactie. Cantitati de 0. bicromati. in cazul oxidarii metanului la formaldehida se utilizeaza un raport metan/oxigen foarte mare (10/1 – 15/1). in acest cazm gazele reziduale ce contin oxigen in exces. cupru. Pentru evitarea reactiei de oxidare completa (ardere) se recomanda intrebuintarea in cantitati forate mici a unor inhibitori. In unele cazuri insa. deoarece folosind aerul ca agent oxidare au loc pierderi considerabile de substanta prin antrenarea ei de catre azotul din gazele reziduale. In ultima vreme reactoarele multitubulare caracteristice proceselor puternic exoterme tind sa fie inlocuite cu reactoare cu catalizatorul in strat fluidizat. Din aceasta cauza se prefera ca oxidarea sa se faca cu aer si nu cu oxigen. posibilitatea de izolare a produsilor intermediari de oxidare este limitata intr-o zona ingusta de temperatura. Totusi. clor) sau solizi (nichel. Pentru a se calcula compozitiile explozive se utilizeaza diagrame ternare care permit alegerea conditiilor de lucru pentru diverse raporturi dintre reactanti. In afara limitelor admise pentru conditiile de lucru se formeaza produsi de oxidare mai avansata sau chiar produsi de ardere. Astfel. substante puternic explozive. In cazul oxidarilor in faza lichida. 553ºC pentru xilen etc. Odata cu cresterea temperaturii sistemului. Avand in vedere ca se lucreaza cu amestecuri de vapori organici si aer sau oxigen. concentratii in jurul a 10% oxigen determina compozitii in afara de zona de explozie pentru orice raporturi etilena/oxigen. exista si aici pericolul formarii amestecurilor explozive in gazele reziduale. zona concentratiilor explozive este de 3 – 29% pentru etilena-aer si 3 – 80% pentru oxid de etilena aer. permanganat de potasiu. fie pentru a produce acid acetic: CH3 – CO – O – CO – CH3 + H2O CH3 – COOOH + H3 – CHO / anhidrida acetica \ 2 CH3 – COOH acid acetic . cu oxigen pur sau diluat in faza omogena sau eterogena in prezenta de catalizatori gazosi. Printre cei mai utilizati sunt: hipocloriti. fie deasupra limitei superioare. azotul din aer servind ca diluant al gazelor dupa reactie. Uneori. ceea ce permite totodata separarea usoara a produselor de reactie prin condensarea aburului. Oxidarea se face la temperatura de 400ºC in prezenta oxizilor de azot drept catalizatori temperaturi de autoaprindere a amestecului metan-aer fiind de 650ºC. De cele mai multe ori se utilizeaza pentru racire apa. Oxidarile in faza gazoasa se pot face cu aer. Astfel in cazul oxidarii etilenei la oxid de etilena. apa oxigenata etc. Exista o corelatie stransa intre temperatura.35 kcal/mol. argint. cum ar fi dicloretanul. La oxidarile in faza lichida se poate intrebuinta atat oxigen. conditiile de reactie nu trebuie sa permita formarea de amestecuri explozive.

Utilizand drept catalizatgori metale nobile (platina. 3. fie cu hidrogen molecular in prezenta de catalizatori. La oxidarea izopropilbenzenului pentru fabricarea fenolului si acetonei se formeaza ca intermediar hidroperoxid de izopropilbenzen. prevazute cu serpentine de racire pentru preluarea caldurii de reactie. Procese de hidrogenare Sunt considerate procese de hidrogenare acele reactii in care are loc introducerea unui sau a mai multor atomi de hidrogen in molecula compusilor organici. In schimb cu celelalte metale sau oxizi metalici (crom.Acidul peracetic explodeaza la temperatura de 55ºC. Metilhidroperoxidul si etilhidroperoxidul sunt substante explozive prin incalzire. reducerea nitrobenzenului in anilina etc. cand acest raport este limitat de solubilitatea hidrogenului in substanta organica. care distila intre 200 si 400ºC. Aceasta mareste pericolul de incendiu. intrucat alcoolul izopropilic este mai usor accesibil. realizandu-se raporturi mari intre hidrogen si substanta organica. temperatura de lucru este de 250 – 260°C. Cele mai importante aplicatii ale acestui proces in industrie sunt: hidrogenarea carbunilor in scopul fabricarii benzinei sintetice. in faza de vapori. iar consumul de acetona este mai mare. Camerele de reactie in procesele de hidrogenare la presiune inalta au forma unor cilindri verticali din otel special avand inaltimea de . Hidroperoxidul de izopropilbenzen se descompune cu explozie la temperaturi de 135 . De asemenea. De aceea nu este permisa cresterea temperaturii in zona de reactie peste 100 . de dehidrogenare a alcoolului izopropilic in acetona. hidrogenarea grasimilor lichide in grasimi solide. Astfel prin reducerea acetonei se obtine alcool izopropilic dupa reactia: CH3 – CO – CH3 + H2 → CH3 – CHOH – CH3 In practica se aplica insa reactia inversa. Sarurile de mangan au rolul de a descompune acidul peracetic. Astfel etilena poate fi hidrogenata la etan la presiunea atmosferica in prezenta nichelului. Nitroderivatii se pot reduce in amine fie cu hidrogen in stare „nascanda”. fabricarea alcoolului furfilic din furfurol. In ceea ce priveste temperatura optima de hidrogenare. La hidrogenarea carbunilor este necesar sa se lucreze la temperaturi de 450°C si presiuni de 200 – 300 at. la temperaturi de 100 – 200ºC conform reactiei: CH2 = CH2 + H2 → CH3 iar diizobutilena trece in izooctan lucrand la presiuni de 3 – 4 at: (CH3)3C – CH = C(CH3)2 + H2 → (CH3)3C – CH2 – CH (CH3)2 diizobutilena izooctan Prin aditia hidrogenului la dubla legatura C = O se fomeaza alcooli primari in cazul aldehidelor si alcooli secundari in cazul cetonelor. aceasta variaza cu natura catalizatorului si a substantei ce se hidrogeneaza. oxid de zinc) trebuie sa se lucreze la temperaturi cuprinse intre 250 si 450°C. lichida sau mixta. masa de reactie devine exploziva.140ºC. obtinerea izooctanului din diizobutilena. se poate lucra la temperaturi mai scazute (100 – 150°C). pericolul de explozie este mai ridicat decat in cazul hidrogenarii in faza lichida. paladiu). conditiile de temperatura si presiune variind in limite largi cu natura catalizatorului si cu structura olefinei. Hidrogenul se poate aditiona la hidrocarburile nesaturate cu dubla si tripla legatura si la hidrocarburi aromatice. Reduceri sunt numite reactiile de aditie sau substitutie cu hidrogen produs in momentul reactiei (hidrogen „nascand”). Olefinele trec prin hidrogenare in parafine corespunzatoare. Reactiile de hidrogenare sunt favorizate de presiuni ridicate intrucat cresterea presiunii mareste concentratia hidrogenului in mediul de reactie si deci viteza de reactie. impiedicand astfel formarea unor concentratii periculoase. oxid de crom. cand se lucreaza cu apa oxigenata ca agent de oxidare exista pericolul formarii hidroperoxizilor. iar in treapta a doua se hidrogeneaza uleiului mediu obtinut. iar presiunea poate ajunge pana la 100 at. La concentratii ale hidroperoxidului de izopropilbenzen peste 40%. In cazul hidrogenarii grasimilor. Pentru evitarea acumularii lui in zona de reactie se utilizeaza drept catalizator saruri de mangan (acetat de mangan). intrucat temperatura de lucru depaseste de multe ori temperatura de autoaprindere a substantei organice supuse hidrogenarii. cat si datorita formarii peroxizilor explozivi. fier. obtinerea alcoolului metilic prin hidrogenarea oxifului de carbon.110ºC. In faza gazoasa. In concluzie se poate spuna ca in procesele de oxidare exista un pericol permanent de incendiu si explozie datorita posibilitatii formarii amestecurilor explozive ale substantelor oganice si aer. In cazul nitrobenzenului se obtine anilina: C6H5 – NO2 + H2 → C6H5 – NH2 nitrobenzen anilina Procesele de hidrogenare pot decurge in faza gazoasa. Hidrogenarea carbunilor se face in doua trepte: in prima treptata se hidrogeneaza in faza lichida o pasta formata din praf de carbune si ulei obtinut in hidrogenarile precedente. in care se barboteaza aer sau oxigenn. Oxidarea in faza lichida se realizeaza in general in turnuri de reactie.

Cu acetilena clorul formeaza amestecuri care explodeaza numai sub actiunea luminii. Clasificarea acestor reactii se poate face din mai multe puncte de vedere. In reactiile de substitutie halogenul poate substitui atomi de hidrogen sau grupe functionale ca – OH. Trebuie avut in vedere ca acesti catalizatori. Astfel. caldura de reactie ΔH este foarte mare in cazul reactiilor de fluorurare (circa 100 kcal/mol). iar in incaperi inchise sa se acumuleze sub plafon deasupra stratului de aer. oxidul de cobalt la 400°C. Reactiile de haloganare se impart in doua mari grupe: reactii de substitutie si reactii de aditie.2%). Cea mai mare importanta practica o au reactiile de clorurare. Drept catalizatori in reactiile de hidrogenare se folosesc un numar mare de metale. unele cloruri acide fosgenul (COCl2) sau clorura de sulfuril (SO2Cl2). brom. dupa natura agentului de halogenare. Obtinerea acestuia nu este o operatie periculoasa. Aceasta face ca in incaperile in care se lucreaza cu hidrogen sa existe un pericol permanent de formare a amestecurilor explozive. Este depozitat si transportat in stare lichefiata la presiunea de 6 at in cisterne de cale ferata sau tuburi de otel. clorhidric (HCl). Hidrogenul se caracterizeaza printr-o viteza mare de difuziune intrucat fiind cel mai usor dintre gaze (de circa 15 ori mai usor ca aerul) moleculele lui se misca mai repede decat toate celelalte.). Halogenarea prin aditie are loc in cazul combinatiilor nesaturate cu dubla sau tripla legatura. Astfel hidrogenul trece prin porii metalelor. La reactiile de substitutie. in raport de doua volume hidrogen si un volum oxigen se numeste gaz detonant. a cloroformului si a tetraclorurii de carbon prin clorurarea metanului. iodhidric (HI). obtinuti prin tratarea cu hidrogen a oxizilor. iod si in rare cazuri cu flour. Intrucat trebuie sa reziste la presiuni mari. ceea ce face sa fie deosebit de reactiv.circa 18 m si capacitatea de circa 40 m3. reactiile de halogenare sunt exoterme. 4. kiselurg etc. este posibila formarea de amestecuri explozive. iar greutatea depaseste 200 t. Introducerea halogenilor in molecula compusilor organici se poate face fie prin halogenare directa cu clor. Caldura de reactie creste odata cu numarul atomilor de carbon din molecula si cu cresterea posibilitatilor de substitutie a atomilor de hidrogen din diverse pozitii. Procesele de hidrogenare prezinta un accentuat pericol de incendiu si explozie datorita folosirii hidrogenului. In procesul de hidrogenare a grasimilor este folosit drept catalizator formiatul de nichel. Arderea continua pana la completa epuizare a substantei. fabricarea clorurii de metil. hidrogenul sa se risipeasca usor. Pericolul formarii gazului detonant este intru-catva micsorat datorita greutatii specifice mici si gradului mare de difuziune a hidrogenului. largind intervalul. respectiv a alcoolului. acid hipocloros (HOCl) sau cloric (HClO3). fabricarea clorbenzenului sunt numai cateva exemple de aplicare a proceselor de clorurare in industrie. la temperatura inalta sau joasa cu sau fara catalizatori. respectiv de oxigen. Utilizarea metalelor drept catalizatori si in special a nichelului se datoreste faptului ca ele absorb pe suprafata lor cantitati insemnate de hidrogen (mai ales cand sunt sub forma de pulberi si la temperaturi ridicate). In mod asemantor are loc arderea metanului in clor. caldura de reactie ΔH este de ordinul 30 pana la 40 kcal/mol. In general. ramanand o cenusa ce reprezinta suportul pe care a fost depus catalizatorul (carbune. In schimb descompunerea lui in retorte la 200°C in mediu de ulei si sub alimentare continua de hidrogen prezinta pericol de incendiu. In special catalizatorul nichel Raney. Hidrogenul absorbit se disociaza in atomi. Prepararea catalizatorilor de hidrogenare prezinta de asemenea un pericol de incendiu. In cazul reactiilor de aditie a clorului si bromului la duble legaturi olefinice. au insusiri piroforice aprinzandu-se in aer chiar la temperaturi obisnuite. bromhidric (HBr). pentru limita efectelor eventualelor explozii. . preparat prin tratarea unui aliaj nichel-aluminiu cu o solutie de hidroxid de sodiu. grosimea peretilor acestor camere poate atinge 14 cm. In contact cu aerul se aprinde si arde cu flacara albastruie. cat si de substitutie. ele pot fi clasificate.SO3H. fie cu ajutorul unor compusi halogenatica: acid fluorhidric (HF). Obtinerea hexacloranului si a DDT – ului prin clorurarea benzenului. Propagarea catalizatorului cupru-nichel este mai putin periculoasa intrucat descompunerea carbonatilor de cupru si nichel se executa chiar in autoclave de hidrogenare. Astfel combinarea clorului cu hidrogenul pentru a da acid clorhidric are loc o explozie la o incalzire a amestecului de gaz sau la o iluminare puternica. datorita patrunderii aerului. La descarcarea catalizatorilor catalizatorului din retorta. iar oxidul de crom la peste 500°C). clorurare. Este foarte activ din punct de vedere chimic. Catalizatorii metalici se prepara prin reducerea oxizilor respectivi cu hidrogen la temperaturi specifice fiecarui oxid (oxidul de nichel la 350°C. este deosebit de activ in stare redusa datorita aspectului sau buretos. In schimb actiunea coroziva a acestor catalizatori este mai intensa. Amestecul de hidrogen si aer. Clorul utilizat ca agent de clorurare se prezinta sub forma unui gaz de culoare galbena verzuie cu miros puternic innecacios. bromurare si iodurare. Dupa o aprindere prealabila a hidrogenului acesta continua sa arda cu flacara linistita. oxizi metalici si saruri ale metalelor. obtinerea clorurii de vinil. in functie de conditiile de lucru atat reactii de aditie. In general aceste camere sunt montate intr-o zidarie de beton. in reactii de fluorurare. fisurile vaselor sau prin garnituri de etansare moi. Este cunoscut faptul ca hidrogenul formeaza cu aerul amestecuri explozive in limite foarte largi (4 – 74. Se elimina astfel retortele incalzite de obicei cu foc direct. ceea ce face ca in atmosfera deschisa. limita inferioara de aprindere si explozie se micsoreaza. Cum procesele de hidrogenare au loc la presiuni ridicate. Procese de halogenare In cadrul proceselor de halogenare se cuprind reactiile prin care se introduc atomii de halogen in molecula compusilor organici. Dupa mecanismul reactiei sau dupa metoda de lucru folosita procesele de halogenare se impart in reactii in faza gazoasa sau in faza lichida. . Combinatiile nesaturate pot da insa. Din aceasta cauza retortele se sufla cu azot sau bioxid de carbon inainte de descarcare si la inceperea lucrului.

5. din otel. carbunele. ca produs de reactie secundar se formeaza acidul clorhidric. In cazul reactiilor de clorurare prin substitutie . la temperaturi joase se pot utiliza vase captusite cu rasini sintetice sau cu cauciuc. diluantul servind pentru preluarea caldurii de reactie. Cea mai mare importanta practica o prezinta nitrarea hidrocarburii aromatice. Un mare pericol de incendiu il constituie operatia de distilare a solutiilor clorurate. Oxizii de azot: hipoazotita (NO2) si tetroxidul de azot (N2O4) pot da reactii de nitrare in prezenta acidului sulfuric sau a unor catalizatori. se separa alcoolul nereactionat si produsi clorurati inferiori. ceea ce face ca produsul clorurat sa devina mai putin inflamabil decat substanta organica supusa clorurarii. In general in faza gazoasa se lucreaza la temperaturi inalte. plumb sau nichel. C6H5 + HO – NO2 → C6H5 – NO2 + H2O benzen acid azotic nitrobenzen Nitroclorbenzenul Cl-C6H4-NO2 obtinut prin nitrarea clorbenzenului. in multe cazuri pericolul de explozie si incendiu este legat de neetanseitatile aparaturii ca urmare a coroziunii chimice. cum ar fi tetraclorura de carbon. Astfel clorurarea directa cu clor a metanului are loc la temperaturi de 500˚C. clorura de cupru (CuCl2). Procese de nitrare Prin nitrare se intelege. Cand nu se poate evita umiditatea de utilizeaza cuart. Astfel prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzenul folosit in cea mai mare parte la fabricarea anilinei. Caldura ce se degaja in timpul reactiei variaza intre 20 – 40 kcal/mol. fonta silicioasa. se poate atinge usor temperatura de autoaprindere a substantei organice supuse clorurarii (580˚C in cazul benzenului). Instalatiile industriale de clorurare in faza gazoasa sunt construite. procesul prin care se introduce grupa nitro (. Foarte multi considera ca produsii clorurati nu sunt inflamabili. . Patrunderea aerului prin creearea uni vid in interiorul reactorului permite formarea unor amestecuri explozive de vapori de substante organice si aer. In schimb lucrandu-se cu cantitati mari de lichide organice inflamabile exista pericol de incendiu datorita patrunderii aerului peste produsul incalzit. fie prin diluare cu gaze inerte. extrem de coroziv. Este cunoscut faptul ca prin diluarea acidului azotic cu apa se degaja cantitati insemnate de caldura (pana la 8 kcal/mol). Ori. Este adevarat ca introducerea atomului de clor in molecula substantei organice are un efect ignifug. Din aceasta cauza pentru realizarea reactiei de floururare directa este absolut necesara asigurarea posibilitatii de control a temperaturii de reactie. Emailurile se utilizeaza la vase cu dimensiuni mici. cum ar fi tetraclorura de carbon sunt neinflamabili si se utilizeaza ca agent stingator in stingatoarele de incendiu. In faza lichida. cat si de caldurile de dizolvare si de diluare ale reactantilor. Reactiile in faza lichida permit un control mai riguros al reactiei si deci pericolul de explozie este micsorat. orice fisura provocand insa coroziunea rapida a intregii suprafete emailate. ceramica sau tantal. in caz de accidente. orice defectiune a sursei luminoase poate deveni o sursa de aprindere a substantei organice. Alteori se lucreaza intr-un dizolvant lichid inert fata de halogen. Din aceasta cauza asigurarea etanseitatii aparaturii este o problema deosebit de grea.NO2) legata de un atom de carbon. Clorurarea benzenului in faza de vapori se produce la 400˚C. Numai produsii clorurati in care s-a facut substituirea completa a atomilor de hidrogen de clor. incat reactia capata imediat dupa initiere un caracter exploziv. Se utilizeaza de obicei ca sursa luminoasa lampi de mercur cu radiatii de lungimi de unda intre 3000 si 5000 Å (Angström = 10-7 mm). dispuse in jurul sursei luminoase. care pot forma cu aerul amestecuri explozive. in general. in timp ce produsul clorurat – clorbenzenul 28. Acest punct de vedere este cu totul gresit si periculos. In schimb. prin acumularea caldurii de reactie. efectul termic al reactiei este atat de puternic. serveste pentru sinteza unor materii colorante si a unor produsi intermediari in industria farmaceutica. Clorurarea fotochimica prezinta avantajul unei initieri rapide fara a fi necesara preincalzirea substantei organice.La reactiile de substitutie in faza gazoasa controlul temperaturii este mai greu de facut din cauza dificultatilor de repartitie si eliminare a caldurii de reactie.5˚C.5 – 55%. Cel mai intrebuintat agent de nitrare este acidul azotic singur sau in amestec cu acidul sulfuric. Drept diluant se poate folosi de asemenea aburul. La evaluarea efectului termic in cursul acestor procese trebuie sa se tina seama si de efectele termice datorate unor reactii paralele posibile (oxidare. Catalizatorii cei mai intrebuintati sunt clorura ferica (FeCl3). Trebuie avut insa in vedere faptul ca majoritatea produsilor clorurati sunt substante inflamabile. Procedeele fotochimice se aplica atat in gazoasa cat si in faza lichida. Pentru clorura de etil limitele sunt 7. cloroform. Pentru scaderea temperaturii de clorurare se foloseste clorurarea fotochimica sau actiunea catalizatorilor. Este limpede ca in cazul reactiilor in faza gazoasa. fierul etc. De aceea cand se lucreaza in faza gazoasa se face diluarea amestecului de reactie cu un exces mare de hidrocarbura sau de clor. Astfel benzenul are un punct de inflamabilitate – 11˚C. sulfura de carbon. Clorura de vinil este un gaz inflamabil care formeaza cu aerul amestecuri explozive in limitele 4 – 22% volum. in scopul indepartarii substantei organice sau a produselor de clorurare incompleta. Astfel la distilarea fractiei uleioase. cracare). clorurarea directa a acetilenei nefiind posibila din cauza pericolelor de explozie. Astfel. pe cand in faza lichida se lucreaza la 40˚C in prezenta de catalizatori (fier sau aluminiu). De asemenea dizolvarea acidului sulfuric in apa este insotita de o foarte mare degajare de caldura (pana la 22 kcal/mol). Reactiile de clorurare au loc la temperaturi cuprinse intre 40˚C si 500˚C. Toate reactiile de nitrare sunt puternic exoterme. obtinuta de la clorurarea alcoolului. azotul sau acid clorhidric. In cazul reactiilor de fluorurare directa. mai ales cand se lucreaza la temperaturi inalte. fie prin utilizarea unor reactoare cu umpluturi metalice (site) capabile sa absoarba repede caldura degajata. reactia se face prin barbotarea acetilenei si a clorurii in tetracloretan care serveste ca dizolvant si este recirculat continuu. cand se lucreaza in mediu anhidru. substanta supusa clorurarii circuland prin tevi inguste de sticla Pirex sau de cuart.

Astfel benzenul se poate sulfona cu acid sulfuric de concentratie 98% la temperaturi intre 80 – 100ºC. Acidul sulfuric diluat insa. Reactia de nitrare are loc in ambele faze. depinde in mare masura si de eficacitatea agitarii reactantilor. Saturatia fazei acide cu compusul organic se realizeaza cu atat mai usor cu cat se asigura o suprafata de contact mai mare intre reactanti. acidul sulfuric se adauga in portiuni mici peste compusul organic. 6. coroziunea micsoreaza rezistenta mecanica ceea ce poate duce la explozii in situatia cand se lucreaza la presiuni ridicate. viteza reactiei de nitrare in faza acida fiind de cateva ori mai mare decat in faza organica.3. Scaderea temperaturii sub un anumit nivel micsoreaza viteza de reactie si provoaca acumularea de amestec nitrant.507 kcal/kg ΔH = . Prin reactiile de sulfonare se formeaza acizii sulfonici cu formula generala R – SO3H in care grupa sulfonica este legata de un atom de carbon. la o noua ridicare a temperaturii. cu natura compusului supus sulfonarii si cu conditiile de lucru. corodeaza puternic fierul cu degajare de hidrogen. In general. ei constituind materii prime in industria materiilor colorante. a produselor farmaceutice si a detergentilor. acidul benzen-sulfonic astfel preparat poate fi sulfonat mai departe de la 200 – 250ºC obtinandu-se acidul m-benzen-disulfonic. sulfatul acid de sodiu (NaHSO4). Temperatura este de mare importanta pentru mersul reactiei de nitrare. anhidrica sulfurica (SO3) si intr-o masura mai mica: bioxidul de sulf (SO2).382 kcal/kg ΔH = . Din punctul de vedere al conducerii reactiei este deci mai avantajos sa se faca nitrarea cu amestecuri nitrante mai diluate si la temperaturi mai inalte. Procese de sulfonare In general se numesc procese de sulfonare reactiile in care se introduce prin substitutie sau prin aditie grupa – SO3H in compusii organici. din cauza dificultatilor de eliminare rapida a caldurii dezoltate in cursul reactiei. acidul clorsulfuric (ClSO3H). 7. La sulfonarea toluenului se obtine un amestec de acizi orto. Acidul sulfuric foarte concentrat (de la 93% in sus) nu ataca fierul.si para-toluen-sulfonici: De asemenea la sulfonarea naftalinei se obtin un numar mare de acizi sulfonici izomeri. acid sulfuric (H2SO4). conducerea reactiilor de nitrare nu este usoara.302 kcal/kg ΔH = . explozii violente. decat sa se lucreze cu amestecuri nitrante cu o concentratie mai mare in acizi. Un criteriu de evaluare a acestui efect termic este utilizarea drept valoare de referinta. Realizarea unei viteze de reactie potrivite. Temperatura optima cu natura substantei si cu concentratia amestecului nitrant in limite largi (de la – 10˚C pana la 120˚C). a efectului termic in reactiile de sulfonare cu anhidrida sulfurica (SO3) pentru substanta luata in consideratie. prim emulsionarea amestecului de reactie. intrebuintati ca materii prime la fabricarea colorantilor azoici. Ca agenti de sulfonare se utilizeaza: oleum. astfel incat temperatura sa nu depaseasca 40ºC. Coroziunea favorizeaza aparitia fisurilor si deci neetanseitatea aparaturii. Cea mai mare importanta practica o au acizii sulfonici obtinuti prin sulfonarea hidrocarburilor aromatice. Sulfonarea acestuia la temperaturi si mai inalte (300ºC) are ca urmare formarea acidului 1. La sulfonarea in faza lichida. la temperaturi joase. astfel incat caldura de reactie sa poata fi eliminata fara ridicari bruste de temperatura.In general. so3 – ΔHdisociere La sulfonarea dodecilbenzenilor utilizati la fabricarea detergentilor efectul termic pentru diferiti agenti este dat in tabela 18: Tabela 18 Sulfonarea dodecilbenzenilor Agent de sulfonare SO3 vapori SO3 lichid Oleum cu 20% SO3 H2SO4 98% Efect termic (pe kg SO3 reactionat) ΔH = . In aceasta perioada trebuie asigurata o racire eficienta. Procese de polimerizare . Chiar in cazul neaparitiei fisurilor. ΔHglobal = ΔHsulf. sulfitul de sodiu (Na2SO3) etc. Dupa ce s-a adaugat intreaga cantitate de acid se ridica temperatura la 100 – 110ºC si se distila compusul organic nereactionat.240 kcal/kg Datorita cantitatilor de caldura ce se degaja din reactie o problema principala in fabricarea acizilor sulfonici este asigurarea temperaturii de reactie. Efectul termic in reactiile de sulfonare variaza in limite largi cu natura agentului de sulfonare utilizat. Regimul de temperatura trebuie respectat cu strictete.5-benzen-trisulfonic. ceea ce permit transportarea sa in cisterne de otel. Cand se utilizeaza amestecuri nitrante cu un continut initial in apa mai mare efectul termic al reactiei este mai mic si reactia poate fi condusa mai usor. aceasta acumulare poate produce. ceea ce conduce la scurgeri de lichide inflamabile. reactiile de nitrare in faza lichida au loc in sistem eterogen format dintr-o faza organica si o faza anorganica (amestec nitrant) foarte putin miscibile una cu alta. In acest caz efectul termic global este dat de suma algebrica a efectului termic al reactiei de sulfonare cu SO3 (puternica exoterma) si a efectului termic al reactiei de disociere a agentului de sulfonare in SO3.

au loc la presiuni pana la 2000 at.Prin polimerizare se intelege. apa oxigenata). Avand loc o micsorare apreciabila de volum. Majoritatea reactiilor de polimerizare au loc insa la presiuni ce nu depasesc 6 – 8 at. hidroperoxizi (hidroperoxizid de cumen. neetanseitati la imbinarile conductelor. ducand la sintetizarea unui mare numar de rasini.97) toti ceilalti monomeri gazosi cat si vaporii monomerilor lichizi sunt mai grei decat aerul. caldura de reactie fiind cuprinsa intre 12 – 23 kcal/mol olefina polimerizata. pot lua nastere prin activarea monomerului pe cale termica sau fotochimica sau pot proveni din descompunerea in mediul de reactie a unor substante denumite initiatori. intrucat aceste substante actioneaza in mediul de reactie drept catalizatori de descompunere exploziva. Polimerizarea are o deosebita importanta practica. Radicalii liberi. iar o parte din molecula lor ramane fixata la capetele macromoleculari. Acesti compusi se consuma in cursul reactiei. Substantele ce se supun polimerizarii se numesc monomeri si sunt in general gaze sau lichide inflamabile. deschiderea supapelor de siguranta. Anumite reactii de polimerizare. in general. Tabela 19 Caracteristicile monomerilor din punct de vedere al pericolului de aprindere Denumirea substantei Etilena Propilena Izobutena Butadiena Clorura de vinil Acetat de vinil Stiren Acrilonitril Starea Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Lichid Lichid Lichid Temperatura de inflamabilitate ºC -8 Temperatura de autoaprindere 542 425 Limite de explozie Vol % 3 – 34.. procesul de transformare a unei substante cu greutate moleculara mica intr-o substanta cu greutate moleculara mai mare. cum ar fi polimerizarea etilenei la presiune inalta. Gazele si vaporii se acumuleaza in partile inferioare ale incaperilor. derivati alchilati ai metalelor (clorura de etil-aluminiu. gropi etc. pistoanelor.0 2. azo-derivati.0 2 – 11. Astfel.] n | C6H5 Cele mai multe reactii de polimerizare au loc prin mecanismul reactiilor in lant. prin neetanseitati la organele in miscare ale utilajelor (agitatoarelor. cresterea presiunii si temperaturii in vasele de reactie. care actioneaza la randul lor mai departe.COO. compresoarelor). axul pompelor. in timp ce polietilena polimerizeaza la 260ºC. hidroperoxizid de butil tertiar). putand duce la explozii ale vasului de polimerizare daca presiunea nu este rapid evacuata.CH – CH2 . Clorura si acetatul de vinil nu trebuie sa contina diacetilena in proportie mai mare de 5 mg/l. initiatori ai lantului.1 2 – 44. avand aceeasi aranjare a atomilor si aceeasi compozitie procentuala. amil-sodiu) etc. in solutie. Astfel etilena supusa polimerizarii la presiune inalta nu trebuie sa contina produsi oxigenati mai mult de 20 mg/l. putand provoca explozii in prezenta unei surse de aprindere. + 2 CO2 Radicalii liberi formati se aditioneaza la monomer creand noi radicali liberi cu greutate moleculara mai mare. Astfel prin polimerizarea unui numar n de molecule de clorura de vinil se obtine policlorura de vinil conform reactiei: n (CH2 = CHCl) → .4 - Continutul in impuritati in monomer poate constitui un mare pericol de incendiu si mai ales de explozie in cursul reactiei de polimerizare. peroxid de lauroil. procedeele de polimerizare aplicate industrial sunt: polimerizarea in bloc. Adeseori in practica initiatorii sunt denumiti in mod impropriu catalizatori. reactoarelor. polimerizarea izobutilenei la temperaturi joase are loc la 104ºC in etilena lichida drept solvent. In ceea ce priveste temperatura de reactie. → 2C6H5. Toate reactiile de polimerizare sunt exoterme. Gazele pot ajunge in atmosfera locurilor de munca. aceasta variaza in limite mari. Astfel. persulfat de sodiu.5 – 13. camine de canalizare. peroxidul de benzoil se descompune in radicali dupa schema: C6H5 – CO – O – O – OC – C6H5 → 2CH6H5. in canale de conducte. Astfel de substante sunt peroxizi (peroxid de benzoil. reactiile de polimerizare sunt favorizate din punct de vedere termodinamic de presiuni inalte si temperaturi joase. In tabela 19 se dau caracteristicile principale ale celor mai importanti monomeri din punct de vedere al pericolului de aprindere si explozie.0 4 – 22. Dupa natura sistemului de faze in care se realizeaza. Adeseori viteza de propagare creste atat de rapid incat reactia nu mai poate fi controlata. intrucat aceasta polimerizeaza .CH2 – CHCl – CH2 – CHCl = CH2 – Polimerizarea stirenului conform aceluiasi mecanism conduce la obtinerea polistirenului: n C6H5 – CH = CH2 → [. Cu exceptia etilenei care este putin mai usoara decat aerul (densitatea fata de aer 0. Se spune ca reactia sa “ambalat”. in suspensie si in emulsie.

sodiu metalic.5 at duce la formarea izooctanului. in timpul unei descompuneri. in cazul polimerizarii clorurii de vinil. persulfat de potasiu. chiar si metalele pot suferi puternice modificari de structura. Adeseori in reactiile de polimerizare cum ar fi polietilena de joasa presiune se foloseste drept catalizator o dispersie de sodiu fin divizat intr-un mediu cu care sodiul nu reactioneaza: benzina. Acesti catalizatori sunt lichide extrem de inflamabile care se aprind dupa prin simplu contact cu aerul. benzen. creta. datorita intreruperii agitarii in reactor sau cresterii debitului de catalizator injectat. slabindu-i rezistenta mecanica. Ca urmare a cresterii presiunii peste cea la care a fost probat vasul de reactie. Una dintre cele mai importante cauze de descompunere exploziva in cursul proceselor de polimelizare este insa pierderea controlului asupra reactiei. Viteza de propagare a reactiei creste mult. a moleculelor izoparafine sau aromate. Temperatura in timpul descompunerii poate depasi 1000ºC. bucati aprinse de polietilena aruncate din vasul de reactie sunt capabile sa aprinda materialele inflamabile din jur. 8. Procese de alchilare Prin alchilare se inteleg reactiile de aditie la dubla legatura a hidrocarburilor olefinice. Procesele de alchilare au loc in prezenta catalizatorilor (acid sulfuric. petrol. pericolul ce-l prezinta aceste dispersii este incomparabil mai mare. De asemenea. component pentru ridicarea cifrei octanice a benzinelor. Diacetilena poate ajunge in monomer in cazul cand pentru producerea monomerului se utilizeaza acetilena obtinuta prin procedeul cu arc electric. Cu toate ca se pot lua masuri pentru micsorarea numarului de descompuneri si a efectului lor. cum reactia este insotita de caldura. Reactia de alchilare a izobutilenei cu izobutan la temperatura de 20ºC si 3. De aceea se depoziteaza si se vehiculeaza sub azot.cu explozie. In cel mai bun caz cresterea presiunii duce la ruperea garniturilor si aprinderea jetului de clorura de vinil. formand nori de etilena ce sunt purtati de curentii de aer. La polimerizarea etilenei la presiuni inalte (2000 at) pierderea controlului asupra reactiei. in cazul peroxidului de tertiar butil. capabil sa se autoaprinda in aer datorita unei oxidari intense. cauciuc. cum este cazul polietilenei de inalta presiune. descompunerea are loc la 100ºC. totusi unele din ele sunt inevitabile. stirenului etc. denumita “punct de descompunere exoterma”. In acest fel particulele fine de sodiu nemaifiind protejate se pot aprinde in contact cu umiditatea atmosferica. Prin alchilarea izododecenei cu benzen se obtine izododecilbenzen. Tocmai pentru a-l feri de umiditatea din aer sodiul se pastreaza de obicei sub petrol. se obtin detergenti alchilaril-sulfonici. La incarcarea sodiului in vasele de polimerizare un mare pericol il prezinta caderea apei pe sodiu sau formarea de scantei prin lovire care conduc la aprinderea lui. Astfel. peroxidul de lauroil se descompune la 53ºC. Reactia are loc cu degajare de caldura. Astfel. initiatorii se dizolva in uleiuri. dar la prepararea ei pericolul de incendiu este iminent. parafina etc. Incendiul poate fi provocat si la varsarea dispersiei pe un material care are tendinta de a absorbi lichidul ce protejeaza particulele de sodiu. de cele mai multe ori are loc autoaprinderea hidrogenului ce se degaja. Acesta pasta nu se aprinde de la flacara sau in prezenta umiditatii. Initiatorii folositi in procesul de polimerizare sunt compusi peroxidici care contin oxigen activ in molecula astfel incat prin aprindere pot arde si in absenta aerului. . Pentru aprinderea solutiei este suficient doar contactul cu un obiect fierbinte. Un pericol deosebit il presinta catalizatorii de alchilaluminiu (clorura de etil-aluminiu). Din cauza temperaturilor inalte si prezentei hidrogenului in gazele de la descompunere. Au loc si decarbonizari care produc fisuri pe suprafata metalului. Pericolul se micsoreaza considerabil daca se inlocuieste sodiul metalic cu un amestec catalitic format din sodiu.50ºC) sau introducerii unei cantitati mari de initiator de reactie (apa oxigenata. cat si in prezenta unei flacari sau scantei. ei se descompun cu cedare de caldura si eliminare de oxigen. Din punct de vedere chimic sodiul este un metal foarte activ care reactioneaza energic cu apa dupa formula: 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 Ori. Pericolul in acest caz creste. adica crestere necontrolabila a temperaturii poate avea loc si in alte reactii de polimerizare cum ar fi cea a acetatului de vinil. In anumite reactii de polimerizare. iar caldura de reactie nemaiputand fi evacuata duce la cresterea rapida a temperaturii si presiunii. In cazul polimerizarii in bloc a butadienei se foloseste drept catalizator. datorita exotermicitatii acestor reactii. De asemenea prin alchilarea propilenei cu benzen se obtine intermediar izopropilbenzen care este supus apoi oxidarii si descompunerii in vederea fabricarii fenolului si acetonei. In acest caz mediul de dispersie fiind un lichid inflamabil. Astfel prin alchilarea etilenei cu benzen se obtine etilbenzen. In plus. arderea este alimentata de oxigenul eliminat prin descopunerea peroxizilor. poate avea loc explozia acestuia si aprinderea masei de reactie. temperaturile inalte favorizeaza formarea unui polimer spongios de culoare galbena. ce se utilizeaza la polimerizarea etilenei si propilenei dupa procedeul Ziegler de joasa presiune. peroxid de lauroil) are loc “ambalarea reactiei”. Aceasta dispersie se poate aprinde atat in contact cu apa. duce la descompuneri explozive insotite de o crestere rapida a temperaturii si presiunii. Procesele de alchilare prezinta o importanta deosebita in industria chimica intrucat permit sintetizarea unor produse valoroase. acid fosforic sau clorura de aluminiu). In timpul exploziei au loc degajari puternice de etilena care se pot acumula deasupra instalatiei. acid fluorhidric. prin sulfonarea caruia. Peste o anumita temperatura. intrucat uleiurile fiind substante combustibile. Descompunerile explozive sunt reactii exoterme care duc la formarea de metan carbon si hidrogen. O racire insuficienta in timpul polimerizarii in bloc a butadienei poate duce la ridicarea intensa a temperaturii si presiunii si la scapari de vapori de butadiena. iar perbenzoatul de butil la 85ºC. datorita cresterii temperaturii peste temperatura de regim (40 . “Ambalarea” reactiei.

reactantul si catalizatorul formeaza doua faze lichide distincte. Procesul de explozie se caracterizeaza prin prezenta a trei factori fundamentali: viteza mare a transformarii. se utilizeaza clorurile de etil sau dicloretan. Solutiile apoase care contin peste 40% acid cloric se descompun cu incetul chiar la temperatura obisbuita. Caldura de reactie se preia prin evaporarea partiala a componentilor mai volatili ai amestecului de reactie. fiind numita impuls initial si a carei valoare depinde de conditiile date si de sensibilitatea substantei. oteluri aliate cu crom. propilena. Drept initiator de reactie se utilizeaza acidul clorhidric.In procesul de alchilare in prezenta de clorura de aluminiu. Conditiile de reactie sunt: temperatura 80 . sau partial cu ajutorul unor agenti de racire. Limita inferioara a actiunii exterioare care provoaca explozia. In cazul exploziei unui ameste gaz-aer presiunea nu atinge 100 at. Astfel. este o cantitate minima de energie care trebuie cheltuita in acest caz. care se intrebuinteasza mai ales in industria chibriturilor si in pirotehnie la fabricarea rachetelor. iar vaporii formeaza cu aerul amestecuri explozive in limitele de 1 – 6%. In scopul maririi fluiditatii complexului catalitic si micsorarii efectului de coroziune totodata. Clorati Acidul cloric liber (HclO3) exista numai in solutie. toluen etc.) sunt substante ce prezinta si produsele de alchilare. in cazul folosirii clorurii de aluminiu. in masura in care va satisface factorii fundamentali care caracterizeaza procesul de explozie. O substanta chimica a putea fi considerata mai exploziva sau mai putin exploziva. Cloratul de sodiu (NaClO3) fiind usor solubil in apa este un mijloc pentru distrugerea buruienilor. poate duce la cresterea temperaturii peste cea de autoaprindere a reactantilor si produselor de alchilare. izo-butilena etc. daca este capabil ca sub influenta unei actiuni exterioare sa produca un proces de transformare chimica a materiei. Conditiile de reactie sunt: temperatura de 200 . in schimb la detonatia unei substante explozive ea poate depasi 1000 at.300ºC si presiunea de 60 – 65 at. care se descompun la temperatura de lucru cu formare de acid clorhidric. lemnul). separarea etilbenzenului de polialchilbenzeni si reziduuri mai grele se face la un vid de 40 – 200 mm Hg. oteluri antiacide sau oteluri captusite cu caramizi antiacide. Cu toate ca explozivii sunt sisteme chimice nestabile. avand o solubilitate reciproca redusa. Materiile prime folosite in procesele de alchilare – hidrocarburi gazoase (etilena. 2. Procesul de alichilare in prezenta acidului fosforic are loc in faza de vapori intr-un reactor cu pat fix de catalizator – acid fosforic pe suport de kieselgur. De asemenea. Deosebirea dintre detonatia unei substante explozive si a unui amestec gaz-aer consta in marimea presiunilor de explozie care iau nastere. cartuselor. Majoritatea lor sunt incolore ca si acidul si usor solubile in apa. Astfel. In schimb procesul avand loc in conditii severe de temperatura si presiune pericolul scaparilor de gaze si vapori inflamabili este mai ridicat. Patrunderea aerului in sistem prin neetanseitati permite formarea de amestecuri explozive. Hastelloy. la depasirea careia se produce transformarea exploziva. ele pot rezista totusi la actiuni exterioare. extrem de rapid. . care produc un lucru mecanic de distrugere. insotit de o degajare tot atat de rapida a caldurii si de formarea unor gaze sau vapori puternic incalziti. in conditiile date. Amestecul intim al reactantilor cu catalizatorul se realizeaza in reactoare cu umplutura si sicane. hartia. Este un oxidant foarte puternic si in solutie apoasa de 40% provoaca arderea cu incandescenta a substantelor cu care vine in contact (de exemplu. Corodarea aparaturii poate inlesni degajarea in atmosfera inconjuratoare a hidrocarburilor inflamabile sua patrunderea in spatiul de reactoare si la aparatura destinata prepararii catalizatorului si separarii gazelor din masa de reactie. ca initiator de reactie. Spre deosebire de acidul liber. Acelasi pericol il prezinta patrunderea aerului in cilindrii compresoarelor de gaze. semnalizatoarelor etc.90ºC si presiunea atmosferica. care dupa condensare se recircula. in cazul unei raciri necorespunzatoare sau unor supraincalziri locale. Generalitati O substanta chimica sau un amestec se poate considera exploziv. La pericolul de inflamabilitate al substantelor prelucrate. caracterul exotermic al transformarii si formarea produsilor gazosi. La temperaturi mai mari de 65ºC se recomanda aliaje Monel. mediul fiind necoroziv. La o incalzire peste 40ºC descompunerea are loc cu explozie. Un pericol asemanator il prezinta si produsele de alchilare. Din aceasta cauza reactoarele de alchilare se construiesc din otel plumbuit. sarurile sale – cloratii – nu sunt oxidanti in solutie apoasa.) si fractiuni lichide (benzen. se adauga actiunea coroziva a catalizatorului si masei de reactie. Un pericol deosebit il prezinta infundarea conductelor si pompelor datorita acumularii catalizatorului. Capitolul XIX Substante explozive 1. capacitatea de a rezista la actiunile exterioare are o anumita limita. Dintre sarurile acidului cloric o importanta practica mare prezinta cloratul de postasiu (KClO3). etilbenzenul are temperatura de inflamabilitate egala cu 7ºC. Pentru ficare exploziv. In procesul de alichilare in faza gazoasa pe catalizator de acid fosforic se elimina o parte din pericolul datorat coroziunii chimice. Numai actiunea simultana a acestor trei factori conditioneaza producerea procesului de transformare exploziva. acumularea caldurii de reactie. In cazul folosirii acidului flourhidric drept catalizator se utilizeaza aparatura din fonta speciala. In numeroasele cazuri distilarea produselor alchilarii se conduce sub vid pentru a evita temperaturile ridicate la care s-ar produce degradarea lor.

acesta elimina relativ usor oxigenul dupa reactia: KClO3 → KCl + 3/2 O2 Bilantul oxigenului. Greutatea sa specifica variaza intre 1. el isi pierde forma pulverulenta sau granulata. 4% nitroglicerina si 5% faina de lemn). presiune precum si de prezenta unor impuritati sau adaosul unor agenti de conditionare pentru reducerea higroscopicitatii si a aglomerarii. In stare topita reactioneaza cu metale ca: Mg. atrage dupa sine si posibilitatea unor riscuri pe cat de neasteptate pe atat de nedorite. spre deosebire de alti explozivi ca nitroglicerina sau trinitrotoluenul. Explozivitatea lui este influentata de: granulatie. azotatul de amoniu este cel mai raspandit. Pb. Astfel. aglomerat. precum si drept component de baza in explozivii industriali si militari. explodeaza prin simpla lovire. Prin incalzirea cloratului de potoasiu pana la 370ºC.20ºC cu formare de azotati sau azotiti. Dintre sarurile de amoniu. este excedentar in cazul cloratului de potasiu. reprezentand circa 34% din totalul ingrasamintelor azotoase. Siguranta marita in manipularea exploziviilor pe baza de azotat de amoniu fata de explozivii pe baza de nitroglicerina a condus la parerea ca acesti explozivi pe baza de nitroglicerina a condus la parerea ca acesti explozivi pot fi adusi la detonatie numai printr-o initiere puternica. transportul si depozitarea. Prin incalzirea cloratului de potasiu cu carbune de lemn la temperatura de 170ºC are loc o explozie puternica. care se descompune in continuare in bioxid de clor si oxigen conform reactiei: 2 Cl2O7 → 4 ClO2 + 3 O2 Atat Cl2O7 cat si ClO2 sunt substante care explodeaza prin incalzire sau lovire puternica. de structura monolitica. Fiind o combinatie extrem de nestabila. In urma recomandarilor facute. Nestabilitatea acidului percloric se datoreste reactiei de descompunere initial in Cl2O7. 42% azotat de amoniu. Zn. stare fizica. ceea ce reprezinta unul din neajunsurile sale importante. Azotatul de amoniu este o substanta solida cristalina. modificatie cristalina. Azotatul de amoniu. Ca si alte saruri de amoniu se prezinta in mai multe forme cristaline. Incalzind pana la 60ºC un ameste de clorat de potasiu si acid oxalic are loc reactia: 2KClO3 + H2C2O2 → K2CO3 + CO2 + H2O + 2ClO2 Se produce bioxidul de clor galben-verzui care la o racire sub 10ºC se lichefiaza devenind un lichid rosu-cafeniu. fosforul. s-a trecut la fabricarea azotatului de amoniu “flegmatizat” si a unor ingrasaminte pe baza de azotat de amoniu. Amestecul sau cu unele substante usor oxidabile cum sunt: sulful. densitate. acesta se topeste si incepe sa se descompuna. la inceput s-a neglijat influenta cladurii asupra acestor explozivi precum si contactul cu diferitele substante chimice. Acidul percloric liber (HClO4) este un lichid incolor care fumega la aer. bioxid de azot (NO2) si amoniac (NH3). Partial. cloratul de potasiu in stare topita intretine energic arderea.79 g/ml in functie de temperatura. Azotat de amoniu Dintre ingrasamintele azotoase utilizate astazi. Datorita oxigenului pe care-l degaja. Folosirea larga a azotatului de amoniu in agricultura datorita continutului ridicat in azot asimilabil. creand dificultati mari la intrebuintarea lui in industrie si agricultura. De asemenea explodeaza in prezenta diverselor substante organice. in anumite conditii poate sa se descompuna cu explozie. bioxidul de clor explodeaza energic in atingere cu substante capabile sa se oxideze. azotatul se caracterizeaza printr-o higroscopicitate mare. 14% nitroderivati. 3. Cu. Fenomenul de aglomerare constituie unul din principalele insusiri fizico-chimice negative ale azotatului de amoniu. zaharul etc. indeosebi la temperatura de 10 . datorita grupei NH4+. ceea ce poate avea loc pe doua cai: 4 KclO3 → 4 KCl + 6 O2 4 KclO3 → 3 KClO4 + KCl Reactia 4 KclO3 → 4 KCl + 6 O2 are loc mai ales in prezenta unui catalizator cum ar fi bioxidul de mangan. Fosforul arde in azotat de amoniu cu aparitia unei lumini vii. sau la incalzire. bioxidul de clor (Cl2) este prezent si in produsele de descompunere obtinute la incalzirea cloratului de potasiu. Dupa un timp de depozitare. transformandu-se intr-un produs solid. Sarea formata in reactia 4 KclO3 → 3 KClO4 KCl – percloratul de potasiu – este de asemenea o substanta exploziva care la 610ºC se topeste si incepe totodata sa se descompuna dupa ecuatia KCl4 → KCl + 202 Percloratul de potasiu se intrebuinteaza la prepararea unor explozivi pe baza de clorati si perclorati (35% perclorat de potasiu. Ni. .44 – 1. care prezinta o siguranta suficienta in ceea ce priveste manipularea.Prin incalzirea cloratului de potasiu. In solutie apoasa explodeaza prin incalzire la peste 90ºC. usor solubila in apa. Azotatul de amoniu reactioneaza cu hidrogenul in cazul unor descarcari electrice cu formare de azotit (NH4NO2).

fenomenul fiind urmat de aparitia unei explozii. In procesul de autocataliza al descompunerii azotatului de amoniu. amestecul de gaz dezvoltat la temperaturi de peste 290ºC s-a aprins in prezenta unei flacari deschise si a continuat sa arda tot mai violent odata cu cresterea temperaturii. care se realizeaza la circa 200ºC ridica o “bariera endoterma” in proces. Totusi au avut loc accidente la baza carora au stat procese si reactii desfasurate la temperaturi de 150 – 160ºC si chiar mai joase. 4 NH4NO3 → 3 N2 + 2 NO2 + 8 H2O (4) Pentru a stabili comportarea azotatului de amoniu fata de flacara deschisa si fata de un corp metalic incandescent s-au efectuat o serie de incercari. sub vid inaintat (10-5 mm Hg). De asemenea s-a dovedit ca umiditata din azotatul de amoniu accelereaza procesul de disociere in dauna formarii oxizilor de azot. Astfel cu amoniacul – daca concentratia reactantilor este suficienta – reactioneaza cu caracter exploziv. viteza de descompunere a reactiei creste considerabil. La temperaturi care depasesc 400ºC descompunerea are un caracter exploziv conform ecuatiei chimice. Explozia se produce in intervalul de temperatura 260 269ºC si ea apare dupa o incalzire mai indelungata. impuritati de clorura de amoniu (NH4Cl) si clorura de soid (NaCl) in proportie de 0. ci bioxidul de azot si apa. este cunoscut faptul ca acesta reactioneaza foarte usor si in unele cazuri chiar foarte energetic. fenomen care datorita accelerarii procesului si dezvoltarii caldurii se transforma in explozie. iar descompunerea devine violenta.Azotatul de amoniu este o sare nestabila la temperatura. se considera ca o anumita influenta favorabila o au clorurile ca acceleratori catalitici. In jurul acestei temperaturi apar vapori cenusii. produse rezultate prin descompunerea termica a acestuia. In legatura cu reactivitatea bioxidului de azot. Pe baza unor considerente s-a admis ca incendiile sunt provocate de descompunerea termica spontana a azotatului de amoniu. un azotat de amoniu absolut anhidru. Acestea au aratat ca actiunea unei flacari de gaze de 1 cm. Cu cresterea temperaturii insa reactia (1) cedeaza locul reactiilor de descompunere termica (2). avand in vedere cantitatile mari de azotat de amoniu care se transporta. Incalzirea mai departe peste punctul de topire respectiv intre 185 – 220ºC duce la descompunerea lui in protoxid de azot si apa cu degajare slaba de caldura: NH4NO3 → N2O + 2H2O (2) Peste 200ºC. Intr-adevar. (3). care duce la autoaprinderea sistemului.2 % in azotatul de amoniu scad temperatura de descompunere sub 200ºC. cand nu s-a putut stabili precis cauza accidentelor. Drept catalizator al acestei reactii se considera insusi acidul azotic rezultat din reactia de disociere (1). S-a cercetat si influenta presiunii asupra descompunerii termice si explozive a azotatului de amoniu. In alte incercari. Aceasta trecere de la reactia endoterma la reactia exoterma. deci in produsele sale componente: NH4NO3 → NH3 + HNO3 (1) Incalzind azotatul de amoniu lent peste 120ºC. iar aproape de 170ºC. se topeste complet devenind un lichid vascos. Prin incalzire la 100 – 120ºC se disociaza partial in amoniac si acid azotic. obtinut prin sublimare. in faza gazoasa dupa reactia: 4 NH4NO3 → 2 NH3 + 3 NO2 + 3 NO + N2 (3) La o incalzire mai puternica a topiturii peste 250ºC. dar in urma unei disociatii crescande si a formarii gazelor nitroase.1 – 0. Bioxidul de azot este un catalizator pentru multe reactii de oxidare. nu se descompune nici la 300ºC. Studiind cazurile de incendii si explozii care au loc la manipularea. Acest lucru a fost confirmat si prin incalzirea azotatului de amoniu in eprubeta deasupra flacarii libere. Existenta acestei bariere a condus la ideea preconceputa ca descompunerea termica spontana a azotatului de amoniu nu poate sa se desfasoare la o temperatura mai mica. La incalzirea azotatului de amoniu intr-un timp de 10 minute pana la 375ºC are loc o volatilizare completa a sarii prin formarea la inceput a unor vapori incolori (NO). Incercarile facute pana la presiunea de 20 at au dat aceleasi rezultate. se poate admite ca in urma descompunerii spontane a sistemului se degaja intr-un timp scurt o cantitate suficienta de caldura pentru autoaprinderea azotatului de amoniu. dupa care urmeaza o explozie. la o temperatura in jur de 500ºC. are ca efect trecerea sub forma gazoasa a sarii. ajungand la 290ºC la o desfasurare puternic accelerata. dar fara explozie. . sau la transportarea azotatului de amoniu pe cale maritima. Analizand continutul gazelor de descompunere formate in urma exploziei se constata ca formarea protoxidului de azot (N2O) este mult micsorata in favoarea azotului (N2) si oxizilor de azot (NO si NO2). devenind violenta la 260ºC. aceste gaze degajate se aprind. Intr-adevar. Cercetari recente au stabilit ca la temperatura de 300ºC descompunerea termica a azotatului de amoniu devine exploziva. reactia de disociere a azotatului de amoniu conform reactiei (1) la temperaturi de circa 190ºC are loc cu consum de caldura (reactie endoterma). transportul si depozitarea azotatului de amoniu rezulta ca nu intotdeauna s-a putut stabili cauza adevarata a acestora. Existenta autocatalizei la descompunerea termica a azotatului de amoniu a fost confirmata de cercetari experimentale. care nu se aprinde daca nu este tasata. Alti cercetatori considera ca agentul propriu-zis de cataliza nu este acidul azotic. toate avand loc cu dezvoltare de caldura. Se cunosc o serie de cazuri de incendii in vagoanele de cale ferata incarcatecu azotat de amoniu. cand gazele de descompunere au ars cu explozie. acesta se inmoaie in jurul temperaturii de 150ºC. Asa cum s-a indicat mai sus. mai tarziu brun-roscati (NO2). Conform cercetarilor efectuate exista o presiune limita (6 at) pana la atingerea careia descompunerea termica decurge lent. (4). peste presiunea de 7 at azotatul de amoniu se descompune exploziv. reactia de descompunere se desfasoara mult mai repede. Astfel.

150ºC. Astfel. Oxizii de azot formati in prima faza. Pulberea de aluminiu In stare libera.. se separa clorul care oxideaza amoniacul rezultat de la descompunere. autoaprinderea gazelor formate). cum este azotatul de amoniu si in urma unor reactiii autocatalitice in lant sa provoace dezastrele respective. aluminiul este un metal destul de dur cu greutatea specifica 2. soc). Mg etc. izbire.) azotatul de amoniu poate sa ajunga la explozie datorita unei supraincalziri locale. care in prezenta unui oxidant puternic. ci este mata. Important din acest punct de vedere este duraluminiul. lignit. Fiind in acelasi timp de 3.6 din conductibilitatea cuprului. In ultimul timp aluminiul se foloseste cateodata in locul argintului in industria oglinzilor. coji de alune. aluminiul are o intrebuintare foarte larga sub forma unor aliaje cu Si. Se pare ca. oxid de aluminiu (40%) si clorura de amoniu (2%). continutul in acid liber se mareste dezvoltandu-se din nou cantitati mari de clor liber. In acelasi fel decurge si reactia dintre aluminiu si sulf. datorita prezentei clorurilor in azotatul de amoniu. El poate exploda sau poate deveni exploziv in anumite conditii. formand acidul clorhidric dupa reactia: 3 Cl2 + 2 NH3 → N2 + 6 HCl Prin formarea acidului clorhidric. lovire. in cadrul experientelor facuta. reactioneaza cu carbonul. Aluminizarea sticlei in acest scop se face prin pulverizare sub vacuum a aluminiului metalic. In momentul exploziei. valoarea presiunii de detonatie a dinamitei este de 110000 at.Dupa parerea unor cercetatori in cursul procesului de descompunere. lemn de stejar. Cu. energie electrica. Capitolul XX Pulberi metalice 1. aluminiul se acopera imediat cu un strat foarte subtire. drept rezultat formandu-se bioxid de carbon si azot. paie etc. prezenta substantelor organice etc. Presiunea de detonatie a produsilor formati la explozia azotatului de amoniu este de circa 57000 at. Impulsul initial necesar declansarii exploziei poate fi foarte variat. energia unul alt exploziv sau datorita presiunii create la descompunerea termica a azotatului de amoniu. Aluminiul se caracterizeaza printr-o mare maleabilitate si conductibilitate electrica. Zn.7 si cu o stralucire alb-arginitie. Astfel. Aluminiul este utilizat pe scara larga la “aluminizare” pentru acoperirea suprafetelor de fier. otel sau fonta cu un strat subtire de metal pentru a le face rezistente de coroziune. care pe langa faptul ca sunt foarte usoare. seminte de bumbac. Acidul azotic format prin disocierea azotatului de amoniu oxideaza substanta organica din care este confectionat ambalajul.5 ori mai usor decat acesta. Pentru incalzirea puternica a aluminiului pulverizat in aer. Temperatura de topire este de 659ºC. radiatia flacarii. Un rol important in cataliza descompunerii azotatului de amoniu il joaca substantele organice. suprafata obiectelor confectionate din aluminiu nu straluceste. In cursul cercetarilor efectuate privind descompunerea azotatului de amoniu in intervalul de temperatura 100 – 150ºC s-au inregistrat peste 2500 cazuri de autoaprindere a acestuia in diferitele ambalaje de celuloza. in unele cazuri datorita unor conditii exterioare optime (sistem inchis ermetic. Volumul de gaze care se formeaza la explozia uni kg de azotat de amoniu. amidon. Caldura care se degaja in timpul exploziei azotatului de amoniu reprezinta 28. au calitati mecanice exceptionale.5 kcal/mol sau 356 kcal/kg. impulsul initial necesar descompunerii explozive a azotatului de amoniu poate fi transmis sistemului pe cai diferite: enegie calorica (incalzire. In aer. aluminiul incepe sa inlocuiasca din ce in ce mai mult cuprul in industria cablurilor electrice. Din aceasta cauza. Pentru comparatie. Este posibil ca marile catastrofe provocate de azotatul de amoniu sa provina de la contactul cu cantitati mici de substante organice. Descompunerea termica a azotatului de amoniu nu se transforma in orice imprejurari intr-o descompunere exploziva. cu o flacara vie de culoare deschisa. Aceasta operatie se face prin incalzirea obiectelor la temperatura de 1000ºC intr-un ameste format din praf de aluminiu (49%). energie mecanica (frecare. s-a reusit sa se provoace autoaprinderea unei cantitati relativ mici (1 kg) de azotat de amoniu ambalat in saci de hartie in intervalul de 100 . de oxid care fereste metalul de o oxidare mai avansata. o ardere obisnuita a azotatului de amoniu. in general nu duce la explozie daca nu sunt create conditii pentru acumularea gazelor si formarea presiunii. pretuit mai ales in industria avioanelor unde greutatea redusa este extrem de importanta. de unde rezulta ca reactia continua autocatalitic. 2 NHO3 + C → CO2 + NO + NO2 + H2O 2 NO2 + 2 NO + 3 C → 3 CO2 + N2 Reactiile pot avea loc in prezenta unor substante organice ca: faina de lemn. reprezinta 985 litri. care reprezinta 0. gazele rezultate au o temperatura ce variaza intre 1100 – 1500ºC. la temperatura de explozie de 1236ºC. Cu . acesta se aprinde si arde energetic. In general. Azotatul de amoniu este un exploziv in sensul adevarat al cuvantului. iar presiunea care se atinge este de ordinul 6000 – 20000 at. dar foarte compact. In afara de cablurile electrice.

Zincul obisnuit din comert contine circa 30% zinc activ. arde cu o flacara albastruie. Pe de alta parte conductibilitatea termica redusa a pulberii de zinc nu permite propagarea caldurii in jur. Limita inferioara de aprindere in aer pentru pulbere de aluminiu este de 30 – 40 g/m3.clorul si cu bromul el intra in reactie chiar la temperatura obisnuita. cu dimensiunile de 60 – 90 μ. Explicatia consta in faptul ca de pe suprafata metalului este indepartat stratul protector de oxid din care cauza devine posibila reactia metalului cu apa conform reactiei: Zn + H2O = ZnO + H2 Reactia dintre zinc si sulf este foarte energica provocand aprinderea zincului. chiar diluate. In industria chimica zincul sub forma de pulbere este folosit frecvent la diferite operatii de reducere. in schimb acest lucru este posibil daca ea este amestecata cu o cantitate mica de sulf. Zincul se mai foloseste si sub forma de aliaje cu alte metale. apara metalul de o oxidare mai inaintata si de aceea obiectele din fier zincat (tabla de acoperis. folosita drept catalizator in reactiile de polimerizare. Mn. prin incalzirea pana la incandescenta. locul sudurii fiind dupa aceea bine stemuit. Combinarea aluminiului cu oxigenul este o reactie puternic exoterma (390 kal/mol Al2O3) care dezvolta temperaturi pana la 3000ºC. S-au construit dispozitive care dupa cateva milisecunde detoneaza la cea mai mica crestere de presiune descompunand norul de praf inainte de a atinge o presiune considerabila. Incalzit la 100 – 150ºC. Sulfura de aluminiu. Temperatura de aprindere este de 190ºC. conducte de apa) pot fi intrebuintate un timp mai indelungat. Aceasta schimbare a proprietatilor se datoreste probabil trecerii zincului obisnuit la o temperatura de peste 200ºC intr-o alta stare alotropica. reactioneaza cu apa la temperaturi ridicate cu formare de hidrogen. plumb. Acest amestec se aprinde cu ajutorul unei substante compuse din Al si BaO2. ce serveste ca antidaunator agricol. Amestecul “termit” care se intrebuinteaza este format din pulbere fina de aluminiu si oxid de fier (Fe3O4). cu degajare de hidrogen. ceea ce mareste pericolul de aprindere. aluminiul se combina cu azotul si carbonul. Dimpotriva. el devine maleabil si ductil. Aceasta metoda de reducere cu ajutorul aluminiului denumita aluminotermie se foloseste deseori pentru obtinerea unor elemente in stare libera (Cr. In stare pura. Bromura de aluminiu. aluminiul este rezistent si fata de acidul clorhidric. Cantitati mari de zinc metalic se utilizeaza pentru zincarea fierului spre a-l feri de rugina. Pulberea de zinc Zincul este un metal destul friabil in conditii obisnuite. Aluminiul nu se dizolva in acid azotic la rece. in schimb la o temperatura de peste 200ºC el devine atat de friabil. Acidul sulfuri nu are asupra aluminiului decat o actiune foarte inceata. ceea ce usureaza autoaprinderea pulberii de zinc. Multe din aceste impuritati au o actiune catalitica la arderea propriu-zisa sau la aprinderea zincului. Se dizolva insa usor in hidroxid de sodiu. incat in aceste conditii poate fi faramitat in pulbere. Are loc urmatoarea reactie: 8 Al + 3 Fe3O4 = 4 Al2O3 + 9 Fe Fierul in stare topita care se obtine din reactie sudeaza ambele fragmente de sina. Pulberea de zinc nu poate fi aprinsa cu un chibrit. Zincul se dizolva usor in acizi si baze. In tehnica ne servim deseori de metoda aluminotermiei pentru sudarea diferitelor parti metalice. Cele mai periculoase sunt combinatiile organo-metalice ale aluminiului care se prepara cu pulbere de aluminiu. O dovada a conductibilitatii termice reduse a pulberii de zinc este faptul ca ea nu poate fi topita in conditii normale. cu hidrogenul el nu reactioneaza deloc. a unui amestec dintr-un oxid metalic oarecare si praf de aluminiu metalic. La temperaturi inalte. Din aceasta cauza. intrucat la temperaturile ce se dezvolta. Un procedeu de inlaturare a aprinderilor de praf de aluminu. chiar pentru particule mai grosiere. se produce o reactie energetica si se obtine astfel metalul liber din oxidul respectiv. Un amestec de doua parti zinc si o parte sulf poate fi aprins cu ajutorul unei scantei sau chiar prin lovire puternica. Pulberea fina de aluminiu are proprietatea de a se incarca electric si poate constitui cauza unor incedii de gaze datorita descarcarilor electrostatice. In afara de intrebuintarea la sudura.093 kcal/kgºC) se produce o crestere rapida a temperaturii in jurul locului unde are loc reactia. iar cu iodul numai prin incalzire. . care se prezinta sub forma unor placute lucioase. Avand in vedere caldura specifica mare a zincului (0. “termitul” are o mare insemnatate pentru tehnica de razboi.). se descompune in apa cu reactie violenta. Pentru stingerea incendiilor de praf de aluminiu se utilizeaza clorbrommetrul. in curs de aparitie. incendiile provocate de aluminiu nu pot fi stinse cu apa. De asemenea. In contact cu aerul uscat zincul nu se modifica la temperatura obisnuita. restul fiind oxid de zinc si o serie de impuritati ca: arsen. O explozie pentru a se produce necesita 30 milisecunde. Prin incalzire la circa 500ºC. 2. prin incalzire reactia incepe sa mearga incet decurgand apoi foarte energetic. cadmiu etc. Unele din combinatiile aluminiului sunt periculoase. Din aceasta cauza. Astfel metil-aluminiul sau etil-aluminiul sunt lichide care se aprind in contact cu aerul si se descompun violent cu apa. Un pericol mare de incendiu il reprezinta clorura de etil-aluminiu. este descompusa de apa in hidroxid de aluminiu si hidrogen sulfurat. sulf. ca de exemplu capatele sinelor de tramvai.8 kcal/mol). deoarece intra ca element principal in compozitia bombelor incendiare. consta in a crea o detonatie in calea exploziei. Reactia de oxidare a zincului dezvolta o cantitate mare de caldura (84. galeti. V etc. Stratul de oxid care se formeaza la suprafata zincului. apa este descompusa cu formare de gaz detonant.

Astfel. separate din compozitiile lor (oxizi. metalul devine incandescent. Cel mai mare pericol il prezinta pulberile in stare de dispersie (aerosoli). pericolul creste considerabil. Suprafata lor foarte mare de contact cu aerul determina cresterea brusca a vitezei de oxidare. Cobaltul are o duritate mai mare.4 mm) se pot aprinde de la scantei mecanice sau de la un foc deschis. Fierul si nichelul se forjeaza si se lamineaza usor. tetraclorura de carbon. Ultimele doua elemente sunt folosite in special in diferite aliaje cu metale si mai ales cu fierul. Pentacarbonilul de fier (Fe (Co)5) este un lichid galbui cu punct de fierbere 103ºC. metalele din familia fierul se pot obtine prin calcinarea oxalatilor respectivi care se descompun cu degajarea bioxidului de carbon. De asemenea in stare pura. Din practica se citeaza un caz de autoaprindere a unui butoi de 50 l umplut pe jumatate cu pulbere de zinc. Toate cele trei elemente din familia fierului. daca se trec vaporii de sulfura de carbon peste zinc incalzit. De asemenea. Rasina de zinc ce se intrebuinteaza la lacuri si care consta din colofoniu cu 5% oxid de zinc este combustibila. Spre deosebire de aproape toate celelalte metale. adsorb cantitati destul de importante de hidrogen. au insusiri piroforice. 3. eventual sulful sau halogenul. In diferite operatii chimice pulberea de zinc este folosita pentru reduceri alcaline. In reactiile de reducere zincul fixeaza oxigenul. Dintre combinatiile zincului. Se pare ca insusirile piroforice ale acestor metale se datoresc numai cresterii suprafetei de contact cu aerul. Fe. Pulberea de fier Prin insusirile lor chimice fierul. Co si Ni sunt atrase de magnet. ceea ce contribuie la cresterea pericolului din punct de vedere al incendiului. Aprinderea acestor nori de praf se poate produce si la descarcarile electrostatice. daca sunt prezenti.Se mentioneaza in literatura ca eventualele urme de cloruri continute in zinc constituie catalizatorul care contribuie la reactia de oxidare si aprindere. care se manifesta cel mai mult la nichel. . ci si deformarii retelei cristaline a particulelor fata de structura stabila a metalului respectiv. Toate aceste elemente sunt metale albe stralucitoare. Fierul. bioxidul de carbon. in prezenta unro solventi organici. si umiditatea aerului care poate intra in actiune cu pulberea contribuind la accelerarea oxidarii. Combinatiile organice ale zincului. la temperaturi care variaza intre 350 – 500ºC. Aceasta capacitate. In prezenta pulberii de sulf. fierul se obtine prin reducerea protoxidului de fier (FeO). asa cum se utilizeaza in calitate de catalizatori. Formarea lui este insotita de o degajare de caldura de aproximativ 50 kcal/mol. De aceea ea trebuie prelucrata imediat trecand-o in sulfat de zinc sau lasata sa arda intr-un loc complet izolat. El se utilizeaza ca adaos la benzina asigurand uniformitatea aprinderii in motoarele cu ardere interna. Din aceasta cauza pentru stingerea zincului nu se pot folosi agenti de stingere ca apa. cu o nuanta cenusie in cazul fierului si cobaltului sau argintie in cazul nichelului. Zincul este in mediu bazic un reducator puternic. oxalati). conform urmatoarei reactii in cazul fierului: Fe (COO)2 → Fe + 2 CO2 Diametrul mediu al particulelor de fier ce se obtin in acest fel reprezinta numai aproximativ 5 μ. care se pot aprinde cu explozie. unde nu exista pericol de extindere a incendiului. sarurile acidului azotic sunt reduse de zinc pana la amoniac. Apa este descompusa la temperaturi inalte.07 – 0. Flacarile de culoare albastruie atingeau o inaltime de 2 m. Un asemenea caz se poate produce cand in mori se introduce o cantitate mica de pulbere in raport cu capacitatea utilajului. cobaltul si nichelul fac parte din familia fierului. permite utilizarea acestor metale drept catalizatori in procesele de hidrogenare ale diferitelor substante. in special sub forma de pulbere si la temperaturi inalte. cloratul de zinc este o substanta foarte exploziva. Aceste metale sub forma de pulberi. Turta care se obtine la filtrarea produsului principal contine oxid de zinc. cobaltul si nichelul libere de impuritati se pot obtine prin reducerea cu hidrogen a oxizilor metalici respectivi. adica se autoaprind in contact cu aerul chiar la temperaturi obisnuite. de exemplu. Astfel. sunt lichide cu miros neplacut. Astfel. Prin actiunea oxizilor de carbon asupra Fe. care se aprind cu usurinta in aer. se obtine trecand peste zinc incalzit un amestec de sulfura de carbon si hidrogen. O incalzire si mai puternica cu formare de metan. formandu-se sulfura de zinc si negru de fum. Avand o suprafata specifica mare. impreuna cu resturi de zinc nereactionat si substante organice inclusiv solventi intrebuintati. Zincul aprins se stinge cu nisip uscart. ca metil-zincul si etilzincul. bromura de etil sau carbonati. Cantitatea mare de caldura ce se dezvolta ca urmare a oxidarii provoaca aprinderea pulberii. Aceasta turta fiind calda se autoaprinde cu multa usurinta. In general. pe cand cea care contine cloruri se aprinde prin incalzire la numai 440ºC. Pulberi cu granulatie fina (particule de 0. granulatia pulberii este un factor important care determina gradul de aprindere. Co si Ni in stare fin pulverizata se obtin compusii carbonilici ai acestor elemente. Din cercetarile facute s-a constata ca pulberea de zinc lipsita de cloruri se aprinde la 470ºC. conform reactiei: FeO + H2 → H2O La randul sau protoxidul de fier se obtine incalzind oxidul de fier (Fe2O3) intr-un curent de hidrogen. iar in prezenta flacarii descompunerea este insotita de explozie. Pulberea de fier obtinuta in mori turbionare este piroforica indiferent de gradul de dispersie a particulelor. Pulberea de zinc dispersata in aer formeaza cu acesta amestecuri explozive. pulberea de zinc este formata din granule cu dimensiunile de 1 – 20 μ. talc sau grafit. O mare influenta asupra capacitatii de aprindere a pulberilor o are starea lor superficiala (gradul de oxidare).

Produse solide cu actiune mecanica. la suprafata materialului combustibil. Amestecul dintre aer si vaporii lui este exploziv. Aceasta se prezinta sub forma unui praf de culoare neagra sau bruna.Produse care genereaza carbonizarea la suprafata de contact. In contact cu aerul insa se oxideaza lent.). deci sub temperatura de termodegradare a lemnului. Prin fierbere insa se descompune. de catre reactiile chimice endotermice care au loc intre componentii produsului de ignifugare. Spuma formata avand conductivitate termica redusa izoleaza materialul combustibil pe care s-a aplicat produsul ignifug si ca urmare temperatura de 700 – 800ºC se reduce la circa 150ºC. formandu-se sarea de potasiu a acidului feric (K2FeO4). Prin actiunea hidrogenului sulfurat asupra pulberii de fier se formeaza sulfura de fier (FeS). sulfura de fier se oxideaza spontan. intarziind astfel propagarea focului). Expusa la aer. dupa modul cum actioneaza se pot grupa in urmatoarele categorii: . astfel de produse prezinta capacitate de termospumare. fie prin existenta unui strat protector de suprafata. Practic la noi in tara. necesar arderii. el se aprinde. din cauza caldurii care se degaja pe timpul incendiului. Reactia pulberii de fier cu vaporii de apa la temperaturi inalte duce la formarea oxizilor de fier si a hidrogenului dupa ecuatiile: 4 H2O + 3 Fe → Fe3O4 + H2 (sub 570ºC) H2O + Fe → FeO + H2 (peste 570ºC) Din aceasta cauza stingerea pulberilor de fier aprinse nu se face cu apa. substantele din aceasta categorie se descompun din cauza caldurii si produc acizi sau baze care chiar la temperaturi scazute formeaza un strat de carbune rau conductor de caldura. care fixeaza carbonul in materialul combustibil. adica formarea din stratul peliculogen. fie prin degajarea din stratul de protectie a unor gaze incombustibile. din cauza caldurii care se degaja invelisuri protectoare. fara a se aprinde. . . Produsele din aceasta categorie pot fi folosite si la protectia impotriva caldurii a elementelor de constructie din metale si beton armat.Produse care se topesc la caldura si formeaza invelisuri protectoare. folosit pentru protectia diferitelor materiale impotriva focului acesta trebuie sa exercite urmatoarele functiuni: . Datorita acestei proprietati de a se aprinde in contact cu aerul. impregnare. Pastrat intr-un tub inchis. Din aceasta categorie fac parte tencuielile de ciment. Tetracarbonilul de nichel Ni (Co)4 este un lichid incolor care fierbe la 43ºC. Solutia violet rosie a acestei sari este suficient de stabila la rece. care pun in libertate amoniac). pe timpul arderii degaja gaze inerte. de var. acid boric si borati etc. Ni(Co)4. sulfura de fier a fost denumita sulfura piroforica.Prin actiunea hidroxizilor asupra pentacarbonitului de fier se formeaza carbonilhidrura de fier (Fe (Co)4H2. initial (1 – 2 mm grosime) a unui strat termoizolator de spuma organica dura (30 – 70 mm). La impreganrea in masa materialul degajat se introduce in intregime (imersie) in solutii de fosfat de amoniu. ignifugarea se realizeaza prin doua procedee: “impregnarea in masa si acoperirea la suprafata”.reducerea temperaturii in portiunea in care materialul vine in contact cu flacarile.izolarea materialului protejat de accesul liber al oxigenului din aer. . asemenea substante. Aceasta oxidare degaja suficienta caldura pentru a aprinde sulfura de fier care este adusa in stare de incandescenta. . care impiedica total sau partial accesul aerului la focar si prin acestea se ingreueaza arderea gazelor rezultate din descompunerea materialelor combustibile (saruri de amoniu. Substantele ignifuge. In general toti feratii sunt substante puternic oxidante. ca urmare a preluarii caldurii de oxidare a materialului respectiv. ramane stabil. Formarea sulfurii de fier piroforice este cauza aprinderii multor rezervoare de produse petroliere. vopsire. intrucat hidrogenul format poate conduce la explozii. . clorura de amoniu. de conditiile de aplicare. Sub actiunea acidului sulfuric concentrat.incetineste transferul de caldura de la sursa de aprindere a materialului protejat.Produse termospumante. Oricare ar fi produsul ignifug. sub forma de carbune. aceste substante se topesc si formeaza un strat protector pe suprafata materialului combustibil (de exemplu silicatii de sodiu etc. . Produse care produc gaze stingatoare. Operatiunea de ignifugare consta in tratarea unui material combustibil prin acoperire.impiedicarea reactiilor care duc la gazeificarea carbonului si producerea reactiei de piroliza a celulozie. cu produse special ignifuge (ignifug – material care se aprinde si arde foarte greu sau deloc. Gradul de ignifugare se indica prin timpul cat obiectul ignifugat rezista la o anumita temperatura. Eficacitatea lor depinde in principal. punand in libertate oxigenul. argila etc. acestea se aplica sub forma de amestecuri lichide si realizeaza dupa uscare un invelis izolator in stare solida incombustibil si impiedica oxigenului din aer la focar. . Prin incalzirea amestecului de pulbere de fier cu azotat de potasiu (KNO3) se produce brusc aprinderea fierului cu lumina puternica. se suprima flacara si se incetineste procesul de ardere. care in prezenta oxigenului din aer se autoaprinde cu explozie. Capitolul XXI Ignifugarea Ignifugarea este un procedeu prin care se intarzie aprinderea materialelor combustibile. adica cu surse de aprinderem.

Efectul de stingere se realizeaza prin: racirea materialului care arde. Un litru de apa. Apa se refuleaza asupra focarului de incendiu pentru a intrerupe arderea. formandu-se aproximativ 1600 – 1700 l abur. fapt pentru care s-a numit “apa usoara”. talc). este ieftina si usor de procurat. capabila sa asigure strabaterea stratului de fum. produselor din lemn si materialelor textile” (C. Apa se intrebuinteaza pentru stingere sub forma de jet compact. Apa usoara poate fi folosita la prevenirea aprinderii unui lichid inflamabil prin refulare pe o suprafata libera. Produsul ignifug se aplica pe materialul combustibil sub forma de pelicula de 1 – 2 mm grosime. cantitatea refulata este de multe ori considerabila.6 mm. Ea are marele avantaj ca se gaseste in cantitati considerabile. pentru a se evapora cat mai aproape de obiectul care arde. actiunea mecanica. Prin folosirea apei sub forma de jet compact se poate folosi cu eficacitate capacitatea de soc a apei. Ea se prezinta sub forma lichida. iar in cazul unei distrugeri mecanice se autogenereaza. Totusi. de exemplu la 10ºC. Marimea picaturilor de apa care alcatuiesc jeturile pulverizate (ceata) sunt de ordinul micronilor. in special cand apa se foloseste sub forma de jet compact. Efectul principal la stingerea cu apa il constituie racirea materialului care arde. la formarea unor picaturi cu diametrul de 1 mm suprafata lor se mareste la 6 m². 3. Apa (H2O) Apa este cel mai vechi stingator. dispersat si pulverizat (ceata). datorita proprietatii de a forma o pelicula continua. Dimensiunile picaturilor de apa au o mare importanta practica. Apa usoara Aceasta este constituita din apa in care se introduce mai multe combinatii organice ale fluorului. Un asemenea jet se introduce greu in zona focarului deoarece forta de ascensiune jet se introduce greu in zona focarului deoarece forta de asecensiune a produselor de ardere antreneaza si particulele fine de apa. Pentru a cobora temperatura materialelor aprinse ca apa sa absoarba caldura care contribuie la dezvoltarea incendiului. Desi are greutatea specifica supraunitara. pluteste la suprafata hidrocarburilor lichide. are mare putere de racire si este nevatamatoare. Pentru obtinerea acestui jet este nevoie de o presiune ridicata. la noi in tara se folosesc produsele ignifuge antifoc si produsul ignifug “D” – fabricate in mod special pentru materialele textile. 2. Efectul maxim de stingere cu apa sub forma dispersata si pulverizata se poate obtine in incaperi inchise. de gaze calde. Noul agent de stingere permite prepararea solutiei din timp si conservarea ei in stare diluata. Particulele de apa ajunse in zona focarului trebuie sa aiba o viteza suficienta. tocmai datorita excelentului efect de racire si inabusire pe care-l prezinta apa refulata sub aceasta forma. izolarea suprafetei incendiate de oxigenul din aer. are nevoie pentru a se evapora complet de 629 kilocalorii. are drept rezultat impedicarea producerii de vapori si deci stingerea incendiului.70). Apa imbunatatita chimic . Pelicula este rezistenta din punct de vedere chimic. pentru ca pe timpul folosirii creste suprafata de contact cu flacarile si cu produsele de ardere. produse ignifuge de impregnare pe baza de fosfat diamoniac si sulfat de amoniu. Aceasta proprietate ii confera valoare deosebita la stingerea incendiilor. Efectul principal de actiune a apei sub forma de jet dispersat este racirea. deoarece pe timpul stingerii incendiilor este nevoie ca o cat mai mare cantitate de apa sa ajunga la focar si sa ramana acolo pana la evaporare completa. Conditiile de preparare si aplicare a produselor ignifuge sunt cuprinse in “Normativul pentru ignifugarea lemnului.1 mm suprafata totala a picaturilor obtinute dintr-un litru de apa ajunge la 600 m². incendiat. jetul sa atinga distanta de 8 – 9 m. in multe tari s-a trecut la folosirea instalatiilor fixe de stingere cu apa pulverizata. Cerinta este ca la o presiune de 5 at.Ignifugarea prin acoperire se realizeaza cu substante in compozitia carora intra in afara liantului si materialele de umplutura incombustibile cu termoconductivitate scazuta (azbest. Jetul de apa dispersata este alcatuit din picaturi de apa cu diametrul de 0. se transforma in vapori si prin saturarea spatiului inconjurator limiteaza accesul aerului spre focarul incendiului. Efectul de stingere este cu atat mai puternic cu cat se evapora mai multa apa. 58 . de flacari. Capitolul XXII Agenti de stingere 1. Apa vine in contact cu materialul aprins absoarbe caldura. pentru ca. iar un diametru al picaturilor de 0. Pentru ignifugarea materialelor textile. capabile sa favorizeze formarea de lanturi polimere. diatomita.5 – 0. De exemplu. cat si la stingerea unui rezervor cuprins de flacari. Pentru ignifugarea lemnului si a produselor din lemn in tara noastra se produc urmatoarele produse: produse ignifuge de impregnare pe baza de fosfat diamonic si borax. prin aruncarea unui litru de apa sub forma de jet compact asupra focarului se produc picaturi mari care au in total o suprafata de 1 m². in acest caz. Formarea unei pelicule la suprafata unui rezervor cu hidrocarburi.

ea avand o greutate specifica de 0. Substanta acida este formata de obicei din sulfatul de aluminiu sau acidul sulfuric de o anumita concentrantie. bicarbonat de sodiu si stabilizatori. Bioxidul de carbon se formeaza pe cale chimica in urma reactiei dintre substantele care genereaza spuma (substanta acida si substanta bazica). Coeficientul de infoiere = ___V ___. . substantele chimice din care se obtine spuma alcatuiesc asa-zisele incarcaturi: A (acid) si B (baza). in general apa. Acestea. inainte de a se introduce in stingatoare se dizolva in apa. Cea de-a doua grupa inglobeaza substantele care se dizolva si nu formeaza particule incarcate electric. Asemenea substante se numesc ionogene (anioactive. Este indicat si economic a se folosi instalatii fixe de stingere cu abur. Efectul de inabusire este realizat de vaporii de apa rezultati din contactul apei cu combustibilul care arde. In general se folosesc solutii de 1 – 2 %. conform instructiunilor care insotesc produsul. care reduce tensiunea superficiala a apei. Al2 (SO4) 3 + 6 CO2 H Na2 = 6 CO2 + 3 Al (OH)3 + H2O + 3 Na2SO4 H2SO4 + 2 CO3HNa2 = Na2SO4 + 2 CO2 + H2O Prin reactia bicarbonatului de sodiu cu sulfatul de aluminiu ia nastere hidroxidul de aluminiu gelatinos care reprezinta masa vascoasa in care sunt inglobate bulele de bioxid de carbon rezultat din aceeasi reactie. 4. Spume pentru stingerea incendiilor a) Spuma chimica este formata dintr-o masa de bule de dimensiuni reduse. Acest efect se produce mai ales cand temperautara focarului este mai mica de 1000ºC. saponina. dupa o anumita reteta. atat aburul saturat cat si cel supraincalzit. 5. timp de stingere minim etc. care se adauga solutiilor din care se obtine spuma chimica.10 – 0. coeficient de infoiere. In urma reactiei dintre cele doua solutii introduse separat in stingator se produce spuma chimica cu un anumit coeficient de infoiere. spumantii pe baza de albumine etc. agenti activi de suprafata se impart in doua grupe: prima grupa cuprinde substantele a caror molecule dizolvate in apa se disociaza in ioni cu sarcini diferite si egale ca marime. una din urmatoarele substante: glucoza. criterii care care. Toate aceste produse au denumiri prescurtate sau comerciale. se intrebuinteaza. Spuma chimica se mai poate obtine si dintr-un praf chimic (la noi in tara denumit praf unic) si apa. Praful este format dintr-un amestec. Pentru ca aburul sa aiba eficacitate la stingerea incendiilor este necesar a se crea o concentratie de cel putin 35% in volum. Coeficientul de infoiere reprezinta raportul dintre volumul spumei formate si volumul solutiilor produselor A si B in ml. Efectul de racire se bazeaza pe preluarea unei anumite cantitati de caldura din focar. fiecare bula fiind formata dintr-o membrana lichida umpluta cu bioxid de carbon. extrasul de lemn dulce. Aburul Aburul ca agent stingator este raspandit in industria chimica si petroliera. ca si pe separarea lichidului din spuma. Spuma trebuie sa curga bine pentru a acoperi rapid suprafata lichidului incendiat. Praful unic se livreaza in doua tipuri: tipul I pentru instalatii mobile de stins incendii si tipul II pentru instalatii fixe si semifixe. cationactive). temperatura etc. de fapt stau la baza clasificarii lor. Spuma ca agent de stingere actioneaza asupra incendiului (arderii) prin efectul de racire. necesara evaporarii apei.15 kgf/mm3. densitate. Spuma realizeaza efectul de racire cand temperatura focarului este de aproape 1000ºC.Marirea capacitatii de patrundere a apei in diferite materiale se obtine prin folosirea unei mici cantitati de substanta chimica speciala. de obicei. Pentru stingatoare. de inabusire si de izolare. din bicarbonatul de sodiu sau de potasiu. Efectele de stingere. in principal. de natura chimica si de structura moleculelor. persistenta. Stingerea cu abur se bazeaza in special pe reducerea volumului aerului din spatiul in care are loc arderea. Eficienta spumei mai depinde si de o serie de factori cum ar fi: caracteristicile instalatiilor si aparatelor folosite. care se evapora prin absorbtie de caldura. Ca substanta stabilitzatoare. Proprietatile agentilor de umectare depind. pentru procesul tehnologic o instalatie de cazane. proportia de spumant si apa. format din sulfat de aluminiu. care difera de la tara la tara. acolo unde exista deja. iar cea bazica. presiunea apei. VA + VB O spuma eficace trebuie sa aiba anumite calitati: fluiditate. Se poate folosi ca agent stingator. cu ajutorul unor generatoare speciale. Dupa aceste criterii. aderenta.

bioxidul de carbon avand greutatea specifica de 1. proprietate care-l face foarte util pentru stingerea incendiilor. calele navelor. la diferite temperaturi. din aceasta cauza impiedica reaprinderea materialelor combustibile. lichid sau gazos. Presiunea bioxidului de carbon in butelie nu depinde numai de temperatura ci si de gradul de umplere a buteliei respective. Spuma chimica se foloseste la stingerea incendiilor de produse petroliere precum si de materiale combustibile solide.02 1. sub forma de zapada carbonica.86 0.).2ºC si la o presiune de 5.5ºC. la 760 mm kg. CO2 poate fi solid. in special prin efectul de racire.50 99. neutralizare si stabilizare cu substante chimice. Bioxidul de carbon introdus in focar inlatura aerul si ca urmare incendiul se stinge. Spuma mecanica se obtine prin trecerea solutiei de substanta spumanta. Tabela 20 Presiunea.976 kg. care trec apoi intr-un tub de panza (furtun cu diametru de la 0. Un litru de bioxid de carbon in stare normala are greutatea de 1. Gaze inerte a) Bioxidul de carbon (CO2). La noi in tara s-a reusit obtinerea spumogenului sub forma de praf care prezinta unele avantaje (volum redus.77 0. este de – 78. coridoare. inlaturarea coroziunii etc.Spuma are o conductibilitate termica redusa.75 1. spuma mecanica se obtine din 92% aer.4 Presiunea kg/cm² 13.34 Efectul de stingere al bioxidului de carbon se bazeaza. unde curentul de aer de la un ventilator produce pe fiecare ochi al retelei bule de spuma. Bioxidul de carbon este un gaz incolor si inodor. precum si reincalzirea substantelor combustibile sub influenta corpurilor solide incadescente din apropiere.35 19.20 .46 61. indepartarea greoaie dupa stingerea incendiului etc. greutatea specifica si volumul specific CO2 Temperatura ºC . Pentru obtinerea spumei mecanice este nevoie de tevi generatoare de spuma. Spuma cu coeficient mare de infoiere exercita un efect de racire prin preluarea unei cantitati de caldura necesara evaporarii apei si un efect de izolare fata de radiatia termica. Temperatura de fierbere a bioxidului de carbon lichid. dintr-o tesatura de ochiuri. Spuma cu coeficient mare de infoiere prezinta avantaje ca: utilizarea unei cantitati minime de apa (1/2 litri pe circa 1000 litri spuma). Spumogenul este un lichid vascos de culoare rosie-bruna. tunele de cabluri etc.34 Volumul specific l/kg 0. printr-o teava generatoare de spuma.99 34. care nu reactioneaza cu solutiile apoase ale sarurilor.53.95 57. pe inabusirea focarului.07 1. In tabela 20 sunt date presiunile. Prin grad de umplere a buteliei se intelege raportul intre volumul buteliei in litri si bioxid de carbon in kilograme. Nu arde si nici nu intretine arderea. distanta de actiune a generatoarelor relativ limitata. al carui capat se asaza la intrarea in incaperea unde urmeaza sa se introduca spuma. antrenata de un curent de aer.93 0. Bioxidul de carbon comprimat se transporta in butelii de otel. datorita apei pe care o contine.97 1. in urma unui proces de degradare cu acizi minerali. stingerea rapida a incendiului si impiedicarea reaprinderii. Daca bioxidul de carbon comprimat i se da posibilitatea sa se destinda pana la presiunea atmosferica. de diferite debite (2500 litri. c) Spuma cu coeficient mare de infoiere.75 0. 5000 litri. in acest caz se obtine bioxidul de carbon solid. Pentru formarea spumei cu coeficient mare de infoiere este nevoie de un spumant de foarte buna calitate.03 0. precum si prin efectul de inabusire in urma formarii vaporilor de apa.45 at.06 25. in principal.10 0 + 10 + 20 + 25 + 30 + 31.92 0. Se dizolva usor in apa.30 1. greutatile specifice si volumul specific ale CO2 in butelii. La o temperatura de – 56. Aceasta este de fapt efectul de izolare pe care-l manifesta spuma chimica. usurinta de patrundere in locuri greu accesibile (pivnite.5 – 3 m). Fenomenul se numeste detenta.). Temperatura lui critica fiind de + 31ºC se poate lichefia cu usurinta. In general.98 0. lipsa actiunii corosive.50 73. 10000 litri pe minut).00 Greutatea specifica kg/l 1. de o presiune relativ scazuta a apei si de un utilaj si accesorii speciale.08 1. 6% apa si 2 % spumant.30 .34 1.54 44. Spuma mecanica actioneaza asupra focarului. solubilitatea scazand o data cu cresterea temperaturii. . b) Spuma mecanica se obtine prin amestecarea unei substante generatoare de spuma cu aerul si apa.16 1. La noi in tara ca spumant se utilizeaza spumogenul obtinut din faina de coarne si copite. Dintr-un litru de bioxid de carbon lichid se obtin 462 litri de gaz (dintr-un kilogram se obtin 500 l). Ca dezavantaje se citeaza: greutate redusa si deci instabilitate atunci cand bate vantul. Solutia spumanta a se trimite pe un panou (retea). deci este mai greu decat aerul. c) Spuma cu coeficient mare de infoiere 6.

26 kg bioxid de carbon. asupra flacarilor. Sub actiunea caldurii bicarbonatul de sodiu se descompune dupa urmatoarea formula: 2 Na H CO3 ↔ Na2CO3 + CO2 + H2O Dintr-un kilogram de pulbere de bicarbonat de sodiu se degaja 0. Efectul de stingere se bazeaza pe reducerea concentratiei de oxigen prin aparitia bioxidului de carbon si a vaporilor de apa. Cea de-a doua teorie ia in considerare factorii mentionati la prima teorie. insa considera factor esential formarea stratului protector. iar adaosurile de alte pulberi sa varieze intre 0. paie etc. ca urmare a patrunderii norului de pulbere in flacari. considerand ca intreaga cantitate de apa se evapora.C. pentru ca in incaperile inchise. sulfat de amoniu. Bioxidul de carbon este foarte eficace la stingerea inceputurilor de incendiu.. proportia de bicarbonat de sodiu trebuie sa fie de circa 95%. in plus sunt eficace si la stingerea incendiilor de materiale combustibile solide ca lemn. titan.5 si 3%.E. Solubilitatea in apa a azotului este foarte redusa. considera efectele de racire si de inabusire ca secundare si explica stingerea prin intreruperea reactiilor in lant. Componentul de baza al majoritatii pulberilor stingatoare este bicarbonatul. uree. transmitand acestora energia lor si drept consecinta mecanismul reactiei in lant se intrerupe. . Pentru utilizarea bicarbonatului de sodiu la obtinerea pulberilor stingatoare de mare eficacitate. Prima teorie. In spatii inchise stingerea incendiilor se face mult mai usor decat in aer liber. Nu este recomandabil a se folosi bioxidul de carbon la stingerea incendiilor de: substante chimice care contin oxigen. o mare importanta are gradul de puritate a acestuia.. ajutaje. carbonat de sodiu. folosite la categoriile de incendiu aratate mai sus. 7.4%.E. metale reactive (sodiu. in specail cele pe baza de bicarbonat de sodiu. Potrivit acestei teorii efectul de racire si de inabusire a focarului de catre produsele rezultate se considera neesential. fiind mai greu decat aerul patrunde usor in toate orificiile obiectului aprins. nu se deterioreaza la consevare indelungata. nu este sensibil la actiunea temperaturilor scazute. El prezinta si dezavantaje: greutatea prea mare a buteliei de otel (o butelie plina de 40 litri cantareste 110 kg). In afara pulberii pe baza de bicarbonat de sodiu. de tipul B.. abia 2% in volum. continutul de carbonat sa nu depaseasca 3.D. Bioxidul de carbon. pulberi stingatoare A. Bioxidul de carbon are asupra focarului si un efect de racire. prin frecare de conducte. Produsele comerciale au un grad de puritate de 98%. inodor si mai usor ca aerul. in raport de natura incendiilor la care pot fi folosite: pulberi stingatoare B.C. magneziu. Pe plan mondial s-au stabili trei grupe de pulberi stingatoare.E. In general. Cu cat procentul de bicarbonat de sodiu este mai mare cu atat capacitatea pulberii ca agent stingator creste.B. se produc si se folosesc pulberi pe baza de bicarbonat de potasiu. ca agent de stingere are urmatoarele calitati: nu distruge obiectele si materialele atinse.B. ca pentru stingerea incendiilor. In medie.). b) Azotul este un gaz incolor. La iesirea din recipiente se destinde de maximum 15 ori. Asa cum s-a mai aratat 1 kg de CO2 in stare gazoasa la temperatura obisnuita ocupa un volum de 500 litri. deoarece restul componentilor au rolul de a ameliora mobilitatea pulberii si de a o feri de aglomerare la umiditate.C. care poate initia explozii si incendii in anumite conditiii. prin absorbtia de caldura si acoperirea pe cale mecanica a materialului aprins cu un strat de pulbere topita.. potasiu.C. chiar si in cazul incendiilor de proportii de gaze sau lichide combustibile. pulberi stingatoare A. la stingerea incendiilor in calele navelor.Cele mai bune rezultate la stingerea incendiilor cu bioxid de carbon se obtin in spatii inchise.E. concentratia necesara se mentine mult timp si se poate completa cu usurinta. denumita “pulvogen”. Pulberi stingatoare Dintre agentii stingatori cunoscuti si folositi cu succes fac parte si pulberile stingatoare. Rezultatele excelente. sa constituie un agent de stingere deosebit de eficace. eficace la stingerea incendiilor de lichide combustibile. Se mai utilizeaza ca agent de stingere. sulf. posibilitatile bune de conservare cat si alte insusiri ale lor. rezultati prin descompunerea termica a pulberii. carbuni. la instalatii si aparate electrice. se poate admite ca efectul de racire al unui kilogram de CO2 corespunde cu 15% din efectul de racire al unui kilogram de apa (circa 629 kcal/kg). transformatoare. Cea de-a treia teorie. in care are loc echilibrarea temperaturilor si a schimbului de caldura. se formeaza electricitate statica. Ca agent de stingere se foloseste in special in instalatii fixe de stingere a incendiilor. eficace la toate categoriile de incendii specificate mai sus. muzee etc. la generatoarele de curent. diferiti produsi ai borului etc. fac ca pulberile stingatoare. Mecanismul stingerii incendiilor cu pulbere. In medie se poate admite. Acestei descompuneri ii corespunde un efect de racire de circa 95 kcal. In legatura cu efectul de stingere al pulberii stingatoare au aparut mai multe teorii. este rau conductor de electricitate. la majoritatea substantelor este suficienta o concentratie de 30 – 35% CO2. in industria petroliera. kaliu etc. la stingerea incendiilor de instalatii electrice. se considera ca intr-o pulbere eficace la stingere. de ardere. Radicalii activi rezultati din ardere se ciocnesc cu particulele de pulbere.. se refera la actiunea componentilor. La noi in tara se fabrica si se foloseste o pulbere stingatoare pe baza de bicarbonat de sodiu. in volum. cea mai veche de altfel. in urma descompunerii pulberii. precum si la incendiile de metale usoare si aliajele acestora.

Pulberile cele mai fine au suprafata specifica cea mai mare. fizice.prima cifra arata numarul de atomi de C. Oxidul de carbon In timpul incendiului. lemnul incandescent etc. brom. raspandirea facandu-se suficient de repede pentru ca efectul de stingere sa se exercite pe o suprafata cat mai mare. chiar in cele mai grele conditii de utilizare si dupa o depozitare indelungata. Ea depinde de granulozitate si trebuie sa se mentina ridicata. 8. fluor. Halonilor ca agent de stingere li se cer anumite calitati: de stingere. Proprietatile fizice ale halonilor se refera la usurinta de a se putea refula de la distanta asupra focarului. Capitolul XXIII Substante toxice 1. printre ele numarandu-se existenta vaporlor de apa si a unei temperaturi de 600 – 700ºC. deci cu caldura. Totdeauna se va putea stinge cu pulbere numai asemenea volum de flacari care poate fi “acoperit” cu pulbere deodata.granulozitatea pulberii influenteaza mobilitatea si conservarea produsului. . neuniformitatea granulatiei. stabilitatea la cald si degajarea de halogeni in timp scurt. nu lasa nici un fel de reziduuri si practic sunt lipsiti de toxicitate. De asemenea. Hidrocarburi halogenate Hidrocarburile halogenate sunt hidrocarburile la care atomii de hidrogen se substituie cu atomii de halogeni (clor. Dintre proprietatile negative se enumera: higroscopicitatea. Suprafata specifica cea mai convenabila este de 2000 – 2500 cm²/g. CCl4 + H2O ↔ CO Cl + 2 H Cl Conditiile de producere a fosgenului se intrunesc destul de rar. de oxid de carbon si de alte gaze sau in contact cu unele corpuri puternic incalzite.Stingerea incendiilor cu pulbere este in realitate stingerea flacarilor. chimice. . nu da rezultate. . dar cresterea excesiva a suprafetei influenteaza negativ asupra mobilitatii pulberilor de refulare. Factorii care determina eficacitatea pulberii stingatoare.suprafata specifica a unei pulberi reprezentand suma suprafetelor tuturor granulelor. cazanele de topit ceruri. Pe timpul stingerii unor anumite categorii de incendii. Marimea granulelor poate varia intre 50 – 100 μ. aglomerarea. anumiti haloni pot degaja substante toxice. instalatiile electice. automoatoarele de cale ferata. Efectul de stingere al halonilor se bazeaza. industria chimica a produs o serie de alte hidrocarburi halogenate care ar putea fi utilizate la stingerea diferitelor categorii de incendii. alaturi de fum si diferite substante chimice (gaze) se intalneste si oxidul de carbon. brom). In gazele de ardere continutul de oxid de carbon depaseste rareori 1%. autovehicule..mobilitatea (fluiditatea) consta in opunerea unei rezistente mai mari sau mai mici la refularea pulberii prin diferite ajutaje. Aceste hidrocarburi au fost denumite “haloni” de la prescurtarea denumirii in limba engleza “halogenated hydrocarbon”.). In comparatie cu tetraclorura de carbon si monoclorbrommetanul. Printre factorii cei mai importanti se citeaza: . fluor etc. Metoda de stingerea incendiului timp indelungat si folosind pulbere cate putin. Cele mai cunoscute si folosite hidrocarburi halogenate sunt: tetraclorura de carbon (CCl4) si monoclorbromfluormetanul (CHFClBr).cea de-a doua de F. halonii sunt indicati a se folosi la stingerea incendiilor declarate la: cazanele fixe de fier uleiuri. In general ea se exprima in cm²/g. Ei au o mai mare capacitate de stingere si ca atare sunt necesare cantitati mai mici. Halonii la contactul cu flacarile. elibereaza atomii activi ai halogenilor respectivi (clor. care franeaza dezvoltarea reactiilor complexe ale arderii. stabilitatea la temperaturi scazute (asigurarea conservarii produsului in timp). bordul avioanelor si salile masinilor navelor. Fiecare halon este reprezenta de un numar. sub actiunea caldurii si flacarii si in prezenta urmelor de vapori de apa. . intr-un timp minim. Printre calitatile chimice se enumera. in strainatate. in principal. care constituie unitatea de masa a produsului. De exemplu. a treia de Cl si a patra de Br. restul halonilor halogenati sunt mai eficace. ca produse ale arderii. pe efectul anticatalitic (inhibitie) si in secundar pe inabusire si suflu. diflourclorbrommetan (CF2ClBr) – halon 1211. Atomii lipsa sunt indicati printr-un zero. . Cazul tipic il ofera tetraclorura de carbon care in contact cu tabla de otel inrosita reactioneaza asupra vaporilor de apa dand acid clorhidric si fosgen. fiziologice. Ca agenti de stingere. In ultimul timp. Cifrele se refera la compozitia halonilor. trifluordibrommmetan (CF2BrCF2Br) – halon 2402. cum sunt tabla de otel.

pupilele se maresc. insa in cantitate mare. CO se utilizeaza in procesul de fabricatie. eventual o respiratie cu ajutorul aparatului de oxigen. o concentratie mai mare de 0. 2. Fata devine palida. Daca nu se iau masuri urgente. Intoxicarile usoare se manifesta printr-o oboseala generala pe cand cele grave pot pune persoana intoxicata in imposibilitate de a se mai deplasa. Primul ajutor care se acorda unui intoxicat cu bioxid de carbon consta in scoaterea acestuia din mediul toxic. Primele simptome ale intoxicarii cu oxid de carbon (dureri de cap. la arderea incompleta a gazelor naturale in arzatoare. fara a mai reactiona la lumina. se degaja miros neplacut. In urma unei intoxicari grave.Oxidul de carbon se degaja la arderea carbunilor in sobe. pentru halele de fabricatie este de 0. iar la concentratii mai mari poate provoca asfixierea. . un volum de apa dizolvand 2.). irita si paralizeaza caile de respiratorii. O intoxicatie usoara provoaca ameteli. In general. se produc efecte iritante.2. aceasta stare de intoxicare culmineaza cu agonia urmata uneori de moarte. Concentratia maxima admisa de STAS. Se recomanda repaos absolut. fungicidelor si ierbicidelor. slabirea accentuata a muschilor etc. cu gust si miros caracteristic “acru” si mai greu decat aerului (greutatea specifica (1.de la 0.5 ore.41 (raportat la aer). glicerina.006 mg/1 aer. Cand aceasta transformare ajunge la 40 – 50% accidentatul lesina.80 mg/l aer provoaca moartea in 0. In industria anorganica. clorul are multiple intrebuintari. pricinuieste tuse puternica. iar daca este necesar i se face respiratie artificiala energica. ameteli. .de la 0. apar batai de inima. La o presiune de 4 at se lichefiaza la 0ºC. pe timpul interventiei la incendii fara aparate de protectie. iar la 6 at se lichefiaza la 20ºC. . Aceste presiuni. in cea mai mare parte sub forma de clorura de sodiu.6 volume clor). In cazul intoxicatiilor mai grave. accidentatul isi pierde cunostinta. O concentratie de 3 – 4% provoaca dureri de cap. . pentru persoanele care dorm in incaperi in care sobele sau arzatoarele functioneaza pe timpul noptii. El are greutatea specifica apropiata de a aerului (0.00834 mg/1 aer. la fabricarea insecticidelor. Este incolor. Oxidul de carbon este considerat a fi cel mai raspandit gaz toxic. de aceea patrunderea lui in plamani este neobservata.01 mg Cl2/1 aer. 3.) apar cand 20 – 30% din hemoglobina trece in carboxigemoglobina.0. Prezenta bioxidului de carbon in cantitate mai mare intr-o incapere se constata cu lumanarea. Intoxicatii cu bioxid de carbon se pot produce in garajele neaerisite si in cabinele soferilor. Inspirat in cantitate mica si intr-un timp scurt nu prezinta pericol. Efectele provocate de inspirarea aerului la diferite concentratii de clor sunt: . din cauza unui inceput de paralizie a membrelor inferioare. Se foloseste si in industria textila.19% din scoarta pamantului. provocand moartea instantanee (de exemplu la fermentarea mustului.001 – 0. pulsatii la tample. vomitari. pe cand la o intoxicare grava. Actiunea toxica a oxidului de carbon se explica prin marea sa afinitate pentru hemoglobina din sange. Bioxidul de carbon (CO2) Bioxidul de carbon este produsul final al procesului de ardere completa ca si al procesului de descompunere al substantelor organice. prezinta cantitatea maxima permisa pentru expuneri de 0. O substanta nu poate actiona toxic daca nu este solubila in lichidele care se gasesc in organism (solubilitatea clorului in apa la temperatura si presiune normala este mai mare. Se gaseste in natura ocupand 0. dupa ce trece printr-o stare similara cu betia. La o intoxicare mai usoara. a clorurilor metalice si nemetalice. respiratie din ce in ce mai adanca. cu miros puternic iritant. cu care se combina.1% a oxidului de carbon in aer devine periculoasa.967 fata de 1). instabilitate. etil-glicol etc. materialelor plastice la clorurari organice si ca intermediari la fabricarea unor produse ca: fenol. a lemnelor umede si a rumegusului in sobe. dizolvantiilor si impregnantilor. In unele intreprinderi. simptome dupa 1 – 2 ore. Clorul ataca caile respiratorii. dand carboxihemoglobina.0350 mg/l aer. reprezinta cantitatea minima care cauzeaza iritatia imediata a gatului.0. de 4 – 8% palpitatii. In domeniul industrei chimice organice clorul se foloseste la fabricarea celulozei. fata se inroseste. iar peste 1% provoaca moartea dupa cateva minute. fata si buzele pot capata o culoare de rosu aprins. se adauga pierderea cunostintei si chiar oprirea repiratiei. incolor si indor.0834 mg/1 aer. Oxidul de carbon este un gaz insipid. la simptomele aratate mai sus. Aceste simptome dispar daca accidentatul este scos in aer curat. Clorul Clorul este cunoscut de multa vreme ca un gaz sufocant si asfixiant. cu o greutate specifica de 2. Inspirat in cantitate mica si intr-un timp indelungat produce o intoxicatie. iar la 10% moartea.0111 mg/1 aer. la o concentratie de 10% lumanarea se stinge. . . intensificarea batailor inimii. Clorul este un gaz de culoare galben-verzuie. se mentin si in butelii de otel in care clorul se pastreaza si se transporta.de la 0. fapt care favorizeaza prezenta lui in aer la nivelul cailor respiratorii si difuzarea uniforma in aerul din incaperi sau din exterior.5 – 1 ora. producand in acelasi timp si o enervare a accidentatului.52 fata de aer 1). folosindu-se la fabricarea acidului clorhidric de sinteza. in pivnitele de vin etc. El prezinta un mare pericol de intoxicare pentru oameni. iar la 75 – 80% survine moartea.

inflamabil. Inhalarea a 300 mg/m3. Prin micsorarea contratiei ventricolelor. Accidentatul trebuie sa stea linistit pe spate. El se degaja si in urma reactiilor chimice ale unor compusi care contin sulf (distilarea gudroanelor. In cazul intoxicarii cu acid cianhidric se vor lua urmatoarele masuri: . chiar in proportie mica. dimpotriva produce o oarecare anestezie olfactica. 5. Intoxicarile subacute se manifesta prin: semne de iritatiei a aparatului respirator (rinita. . Hidrogenul sulfurat se intalneste destul de frecvent in procesul de fabricatie industriala. . mansetele. Hidrogenul sulfurat Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor. mancarimi etc.) ca si la descompunerea materialelor organice. se reduce si mai mult hranirea creierului. Intoxicarea cu acid cianhidric poate fi grava si foarte grava. iritarea cailor respiratorii si a limbii. insa persoana intoxicata isi pastreaza totusi luciditatea. Inhalarea intensa de hidrogen sulfurat poate produce paralizie cardiorepiratorie si apoi moartea. Intoxicarea foarte grava apare in urma inhalarii vaporilor de HCN. mai greu decat aerul. el produce un efect coroziv asupra membranei volumului. exploziv si toxic. Pentru usurarea respiratiei. crampe.efectuarea unei puternice oxigenari. Cu cat viteza de patrundere in organism a ionului CN este mai mare. transpiratii abundente. dureri de cap. Doza mortala pentru un om este 0..7ºC. ca masura de prim ajutor. De asemenea se intalneste in starea naturala in unele substante. . se constata dureri de cap. Prelungirea intoxicarii duce la oprirea respiratiei. 4. intoxicarea cu hidrogen sulfurat se inlatura destul de rapid prin extragerea toxicului din organism si printr-un tratament bine aplicat. avand drept urmare cresterea nevoii de oxigen. care devine permeabila pentru apa. la inghitire. Este bine cunoscut mirosul sau caracteristic de ou clocit. a fibrelor sintetice poliacrilonitrilice de tip melana. inflamarea corneei. gazatului i se da sa inhaleze vapori de alcool etilic sau eter. Cu exceptia cazurilor de moarte subita. fie degajat in urma arderii diferitelor materiale. Datorita toxicitatii sale. apare mirosul de migdale amare la expiratie. gazatul se scoate imediat din zona viciata cu clor si se transporta intr-o camera cu o temperatura de 20ºC.intarirea inimii pentru asigurarea imprastierii anticianurii si a oxigenului in organism. care duc la moarte in 1 – 2 minute. la fabricarea nitrilului acrilic. rolan etc. o oboseala intensa. uscarea mucoasei. De asemenea. la concentratii mari. El trebuie invelit cu o patura. I se desface gulerul. batai de inima in mod neregulat. Ca simptome nervoase apar: agitatia. greturi.06 g. cazurile de intoxicare cianhidrica fiind foarte greu de salvat. Agresivitatea toxica se caracterizeaza prin rapiditatea cu care actioneaza asupra organismului. ameteli. Cea mai frecventa este intoxicarea grava. ape minerale si gaze naturale. Intoxicarea acuta este provocata de inhalarea hidrogenului sulfurat in doze mai putin puternice. Ionul CN. rafinarea uleiurilor etc. din care cauza se produc pierderea constiintei. deprimare.administrarea de anticianuri specifice. o jena respiratorie cu accelerarea ritmului de respiratie. mai repede sau mai incet. acidul cianhidric este folosit la combaterea daunatorilor plantelor si parazitilor si ca deratizant. o acclerare a batailor inimii. odata intra in sange se fixeaza la nivelul celular printr-o combinare reversibila. in special al unor materiale plastice pe timpul recunoasterii si stingerii incendiilor se va folosi aparatul izolant. a rasinilor polimetacrilice. Ea provoaca neliniste. Acidul cianhidric este un lichid cu punctul de fierebere de 25. manifestata sub forma de ameteli. In caz de otravire cu clor. nelinistea si pierderea constiintei. Concentratia maxima admisa pentru 8 ore de lucru e de aproximativ 15 mg/m3 aer. miros perceptibil mai ales la concentratii reduse. la o concentratie de 1% moartea survine dupa o jumatate de ora. accese violente de tuse etc. printr-o respiratie artificiala. Intoxicarea se produce chiar si la inhalarea unei cantitati foarte reduse de acid cianhidric. uneori si a inghitirii acidului sau a cianurilor. semne oculare (conjuctivita. Acidul cianhidric Acidul cianhidric si sarurile sale sunt cele mai agresive substante toxice. contactul cu pielea devine periculos atunci cand este mai prelungit. Acidul cianhidric se foloseste la fabricarea materialelor plastice acrilice. convulsii tonice.). Toxicitatea prin piele este mai redusa. in decurs de 5 minute provoaca moartea. O concentratie de H2S de 16% in aerul respirat poate produce moartea imediat.Inspirat impreuna cu aerul. secretii mucopurulente. in functie de scoaterea persoanei din mediul toxic. ce mascheaza pericolul. El este foarte toxic. gatului. nu exista fenomene de acumulare. permitand plasmei sanguine sa treaca in alveolele plamanului. La incendiul la care se constata prezenta clorului fie scapat din instalatii. precum si in toate locurile unde poate fi jenat. care duc la cresterea nevoii de oxigen. la incetarea vasoconstrictiei. Hidrogenul sulfurat este rapid oxidat in organism si eliminarea se face pe cale intenstinala si urinara. incat acesta nu-si mai poate indeplini functia. . in cazul intoxicarii prin inhalare si provoaca varsaturi. cu atat mai mica este cantitatea care provoaca moartea.) semne digestive de tipul arsurilor gastrice. La aceasta se adauga pericolul edemului pulmonar in urmatoarele ore sau zile. Este interzis sa se faca respiratie artificiala.scoaterea intoxicatului din atmosfera viciata. tulburari nervoase cu oboseala generala.

009 mg/l. Amoniacul Amoniacul se gaseste frecvent in industria frigorifica si industria ingrasamintelor artificiale si a produselor chimice de sinteza. o degajare de 0. care poate fi urmata de un edem pulmonar sau hemoragii intenstilanale. Folosirea tetraclorurii de carbon.) ca si la fabricarea clorurii de aluminiu. O parte din tricloretilena introdusa in corpul omenesc este evacuata sub forma de acid acetic triclorat prin urina. Tetraclorura de carbon inhalata intr-un timp oarecare. Inhalata in concentratie mai mare provoaca greata. Pe baza calculelor si experimentarilor efectuate s-a determinat pentru 356 kg/h clorura de aluminiu manipulata. 10. 9. la operatia de incarcare a clorurii de aluminiu in retorte. care constituie complicatii tardive.597). Hidrocarburi halogenate Hidrocarburile halogenate cele mai raspandite si cu pericol de intoxicare sunt tetraclorura de carbon si tricloretilena. Un efect prelungit al tricloretilenei provoaca leziuni hepatice si ale sistemului nervos central. Tricloretilena inhalata poate provoca leziuni acute si cronice. In cazul concentratiilor foarte ridicate apar efecte de narcoza ca la cloroform. Fosgenul are limita de suportabilitate 20 mg/m3. Amoniacul este foarte caustic. este format din particule nearse. De asemenea are un efect iritant asupra mucoaselor.78ºC. distruge ficatul si rinichii. Leziunile oculare pot surveni atat sub actiunea amoniacului cat si prin contactul cu stropii de solutie amoniacala. La cracarea usoara a tricloretilenei se degaja acid clorhidric si fosgen. iritarea ochilor si a cailor respiratorii. care sunt produse toxice chiar decat hidrocarbura halogenata. Indigestia provocata de solutia amoniacala poate fi urmata de complicatii grave. Oxizii de azot Oxizii de azot sunt toxici si iritanti. Astfel de descompuneri sunt posibile mai ales la contactul tricloretilenei cu tevile calde. 8. El ataca in special mucoasele si poate fi cauza unor reactii ca necroza traheobronhica. 7. NO se considera ca are acelasi efect ca cel al oxidului de carbon. vapori si gaze. Concentratia maxima admisibila in opt ore lucru de munca este de 0.5 mg/m3. iar concentratia maxima admisibila de 0.6. Fosgenul se degaja si in faza de condensare a clorurii de aluminiu tehnice si anume la descarcarea produsului din condensatoare in containere. se lichefiaza la . Fosgenul inhalat provoaca o inflamare a cailor respiratorii si chir un edem pulmonar. La locul de descarcare a clorurii de aluminiu in containere s-a determinat o medie de fosgen de 158 mg/m3. mai usor decat aerul (densitate 0. produce indispozitii. oboseala. Fosgenul Fosgenul apare in urma cracarii hidrocarburilor halogenate (tetraclorura de carbon. Ei se degaja pe timpul descompunerii termice a azotatului de amoniu. Proprietatile toxice ale tricloretilenei sunt mai periculoase la persoanele sub actiunea alcoolului. Amoniacul este un gaz incolor. In raport de culoarea si gustul fumului se poate stabili materialul care arde. Inspirarea pe timp indelungat a vaporilor de tricloretilena provoaca moartea. respiratie grea. In tabela 21 se dau caracteristicile fumului provenit din arderea celor mai intalnite materiale si substante combustibile. tricoletilena etc.007 kg/h fosgen. Datorita proprietatii sale de a se combina cu hemoglobina din sange. in faza de sublimare. Tabela 21 Caracteristicile fumului rezultat din arderea unor materiale . Oxidul de azot (NO) este considerat ca fiind mai putin toxic decat bioxidului de azot (NO2).33ºC sub presiune atmosferica si se solidifica la aproximativ . ameteli. in timpul lucrarilor de sudura autogena sau cu arc. cu degajare de fosgen. Fumul Fumul ca produs al majoritatii produselor de ardere. ca agent stingator la incendii cu temperaturi ridicate se soldeaza adeseori.

produse petroliere Cauciuc Fosfor Sulf Potasiu metalic Celuloid Materiale plastice (PVC) Tesaturi Culoare Negru-cenusiu Alb-galbui Negru Negru-brun Alb Alb-galben Albastrui Alb-intens Negru-brun Negru Brun Caracteristicile fumului Miros Rasina Titei Usturoi Sulf Sulf Sulf Clor Specific Gust Acrisor Acrisor Acid Acid Alcalin Acid Acrisor . fan Titei.Materialul si substanta care arde Lemn Hartie. paie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful