Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul VI POLITICA DE PREŢ

În practica economică, preţul produselor se fundamentează prin


diferite metode:
- metoda bazată pe costuri
- metoda bazată pe valoare
- metoda bazată pe concurenţă
- metoda bazată pe cerere
Metoda bazată pe costuri constă în stabilirea preţului prin aplicarea
unei cote marginale, sau adaos la cost.
Exemplu
O firmă înregistrează cheltuieli variabile unitare de 30.000 lei şi
cheltuieli fixe totale de 9 miliarde lei pentru obţinerea unui produs.
Vânzările estimate ale produsului sunt de 50.000 bucăţi. Ce preţ ar trebui să
practice firma, dacă doreşte să obţină un profit de 20%.
Rezolvare
Chelt fixe 9000000000
CostunitR = Chelt var . + = 30000 + = 210000lei / bucata
Vanzariestimate 50000

Pr ofit = 20% ⋅ Costunitr = 20% ⋅ 210000 = 42000lei / bucata


Pr et = Costunitar + Pr ofit = 210000 + 42000 = 252000lei / bucata

Metoda bazată pe costuri este utilizată frecvent deoarece agenţii sunt


mai siguri pe mărimea costului decât pe cea a cererii.
Metoda bazată pe valoare (stabilirea preţului psihologic) are la bază
modul în care cumpărătorii percep această valoare şi nu costul produsului.
Metoda bazată pe concurenţă constă în stabilirea preţurilor în
funcţie de preţurile practicate de concurenţi.
Exemplu:
La o licitaţie pentru câştigarea unui contract, patru firme participă cu
următoarele oferte de preţ (tabelul nr.32). Ce preţ trebuie să ofere cea de-a
cincea firmă pentru a câştiga contractul?

Ofertele de preţ şi probabilitatea câştigării contractului


Tabel 32
Nr. Firma Oferta Profitul Probabilitatea Profitul
crt. de preţ firmei câştigării scontat
(mii lei) (mii lei) contractului (mii lei)

1. A 9500 100 0,81 81


2. B 10000 600 0,36 216
3. C 10500 1100 0,09 99
4. D 11000 1600 0,01 16

Varianta optimă de preţ este cea care maximizează profitul, adică


cea oferită de firma B.
Metoda bazată pe cerere. Relaţia dintre preţ şi cerere poartă
denumirea de elasticitate.
Exerciţiu:
Individului X îi place untul şi nu acceptă să consume margarină.
Individul Y nu găseşte nici o diferenţă între cele două produse. A cărui
cerere pentru unt este mai elastică la o modificare a preţului în sensul
creşterii.
Rezolvare:
Cererea individului X este inelastică deoarece, indiferent de preţul
untului, individul X îl va achiziţiona, neavând înlocuitor pentru el.
Cererea individului Y este elastică deoarece, dacă preţul untului
creşte, individul Y va cumpăra margarină.
Strategiile utilizate de întreprinderi în politica de preţ se clasifică în
funcţie de următoarele criterii:
- după nivelul preţurilor;
a) Strategia preţurilor înalte
b) Strategia preţurilor medii
c) Strategia preţurilor mici
- după gradul de mobilitate
a) Preţuri mobile
b) Preţuri imobile