Sunteți pe pagina 1din 11

ROBOŢII CHIRURGICALI

CLASIFICARE

TIPURI DE ROBOŢI

DOMENII DE SPECIALITATE
ORTOPEDIE
NEUROCHIRURGIE
UROLOGIE
CHIRURGIA ABDOMINALĂ
CHIRURGIA CARDIO-TORACICĂ
CONCEPT ŞI FUNCŢII ALE ROBOŢILOR
Robot „ (l. cehă robata) = muncă forţată, lucrător

INTENŢIA ROBOTICII CHIRURGICALE NU ESTE ÎNLOCUIREA CHiRURGULUI !

Robotul chirurgical este un dispozitiv orientabil şi computer asistat


programat şi programabil pentru a ajuta poziţionarea şi manipularea
instrumentelor chirurgicale
imperativul central este capacitatea sa de control şi programare

• robotul chirurgical poate fi legat cu alte sisteme robotizate: CT, RMN.


imaginile sunt importate in sala de operaţie;

• roboţi care lucrează pe modelul anatomic real al pacientului (Robodoc);

• tehnologia robotica oferă o upgradare a metodelor chirurgicale pentru training;

• roboţii chirurgicali devin parte integrantă a reţelelor informatizate din clinici.


Apariţia
Apariţiaşişidezvoltarea
dezvoltarearoboticii
roboticiieste
esteindisolubil
indisolubillegată
legatăde
de
DEZVOLTAREA
DEZVOLTAREACHIRURGIEI
CHIRURGIEIMINIM INVAZIVE(CMI)
MINIMINVAZIVE (CMI)
TELEMENTORING =
transmisie la distanţe variabile (scurte sau foarte lungi)

TELEPREZENŢA CHIRURGICALĂ =
Chirurgul nu este în contact direct cu pacientul numai prin intermediul teleroboţilor

Facilităţile teleroboţilor permit chirurgului:


• un control personal al sistemului optic
(poziţionarea camerei, zoom-ul, mărirea imaginii);
• câmp operator în 3D;
• creşterea preciziei (eliminarea tremorului, gradarea mişcării);
• ameliorarea dexterităţii (grad crescut de libertate).
ROBOŢII CHIRURGICALI
CLASIFICARE

•• PASIVI
PASIVI sau
sauSEMIROBOŢI
SEMIROBOŢI
energia
energiasistemului
sistemuluifurnizat ă de
furnizată dechirurg
chirurg(retractoare,
(retractoare,suport
suportcamer ă,etc.);
cameră,etc.);

•• SEMIACTIVI
SEMIACTIVIŞI ŞISINERGICI
SINERGICI
Combinarea
Combinarea unor capacităţi autonomecu
unor capacit ă ţi autonome cucele
celeproduse
produsede
dechirurg;
chirurg;
Ex : LARS
Ex: aparoscopic AAssistant
LARS LLaparoscopic ssistant RRobotic
obotic SSystem
ystem
ACROBOT(Active
ACROBOT (ActiveConstraint
ConstraintRobot)
Robot)

•• ACTIVI
ACTIVI
AESOP
AESOP(Automated
(AutomatedEndoscopic
EndoscopicSystem
Systemfor
forOptimal
OptimalPositioning )
Positioning)
Comand
Comandăă prin:
prin:ped ală, manual,
pedală, manual,vocal ă;
vocală;
EndoAssist
EndoAssist––comand
comandăă prin
prinmişcările
mişcărilecapului
capuluidupă
dupăactivarea
activareapedalei;
pedalei;
Orthodoc
Orthodocprotezele
protezelearticulare
articularecu
cuimagini
imagini3D
3Dale
alepacientului
pacientului
Câţiva metri 15 000 Km

Master
chirurg pacient
Slave

Modul tactil
ROBOŢI:
• Da Vinci
• Zeus

CHIRURGIA ROBOTICĂ
Roboţii Master (chirurg) – Slave (robot)
Consola de control Braţele robotului la pacient

Da Vinci (Intuitive Surgical®) ZEUS (Computer Motion®)


– Vedere 3D (cameră digitală, – Vedere 3D (imagini suprapuse pe
lentilele duale într-un telescop); un singur monitor):
– Vedere binoculară, ecran – Imaginile alternante se suprapun
proiectat separat); sincron prin filtre de polarizare;
– La consola chirurgului obiectivul – Chirurgul priveşte printr-un
binocular este anatomic acordat sistem de filtre de polarizare
cu mâinile operatorului; pentru fiecare ochi;
– Efectul vizual este o mai – Telescopul se acţionează prin
profundă pătrundere în câmpul comandă vocală;
operator decât în chir. deschisă); – Braţele robotului sunt montate pe
– Instrumentele şi telescopul sunt masa de operaţie;
manevrate de master; – Mişcarea bolnavului pe masă nu
– Braţele robotului sunt montate la afectează funcţionarea robotului.
podea, bolnavul nu mai poate fi
mişcat după instalare.
ROBOŢII MASTER - SLAVE
Avantaje Dezavantaje
Chirurgul controlează camera Lipsa informaţiei tactile (acţiunea
eliminând dependenţa camerei de instrumentelor asupra ţesuturilor
un asistent; se bazează pe informaţie pur
Câmpul operator se prezintă în 3D; vizuală);
Manevrele manuale sunt fine şi Numărul instrumentelor
libere; disponibile este limitat;
Computerul elimină tremorul iar Hardware-ul este sofisticat şi greu
scalarea mişcării este programabilă; şi blochează sala de operaţie.
Consola oferă o poziţie ergonomică:
chirurgul operează şezând
Roboţii în chirurgia digestivă
Prima aplicare în practică G. B. Cadière (B)1997

• chirurgia biliară
• chirurgia recto-colică
• apendicectomia
• histerectomia
• rezecţiile hepatice
• chirurgia pancreatică
• chirurgia bariatrică
CHIRURGIA BARIATRICĂ
OPERAŢIA LINDBERGH
7 septembrie 2001

Colecistectomie la o bolnavă de 68 ani


aflată la Strasbourg şi operată de la NY
Distanţa :15000 km
Viteza: 130 milisec
Robot: Zeus (Computer Motion)

New York
Strasbourg
Strasbourg

Jacques Marescaux