Sunteți pe pagina 1din 6

MANAGEMENTUL- STIINTA A CONDUCERII

1. A definit managementul ca fiind “echivalent cu persoanele de conducere”:


a). P. Drucker

2. A considerat ca “managementul presupune personae care directioneaza activitatea celorlalti si


care isi realizeaza activitatea determinandu-i pe ceilalti sa si-o realizeze pe lor”:
c). P. Drucker

3. A considerat ca “ managementul reprezinta arta de a mobiliza intreaga inteligenta a tuturor in


serviciul socpului urmarit de intreprindere”:
c). K. Matsushita

4. Functiile managementului sunt:


a). stabilirea obiectivelor, prognoza, organizarea, comunicarea, resursele umane, decizia,
controlul

5. Paternitatea conceptului de “management stiintific”


c). Frederick W. Taylor

6. A definit managementul ca “arta conducatorilor de a realiza unele lucruri folosind eforturile


altor oameni”
e). J. Maisse

7. Care din principiile de mai jos nu se regasesc printre cele enumerate de H. Fayol:

c). centralizarea, lant scalar, impartirea activitatilor si a responsabilitatilor

STILURI DE CONDUCERE. TIPURI DE MANAGERI

1. In raportul manageri-leaderi actioneaza principiul corespunzator caruia:


b). numai managerii performanti care reprezinta modele sunt leaderi

2. Se afla in avangarda profesiei sale prin aptitudini deosebite:


a) conducatorul

3. Capacitatea managerial a conducatorilor presupune un complex de caracteristici:


c) valori, capacitati, cunostinte

4. Sunt energici, au mare capacitate de a lua decizii, dar practica un management tehnicist,
subestimand rolul principal al subordonatilor, managerii:
a). Autocratii

5. Se bucura de mare prestigiu si mare autoritate, managerul:


d). Conducator

6. Criteriile si metordele de selectare a managerilor internationali sunt:


a). flexibilitatea, adaptabilitatea la culture diferite, independenta si increderea in fortele proprii,
cunoasterea de limbi straine, instruirea si educatia.

1
7. Tinand cont de treapta ierarhica, managerii se clasifica in:
a). manageri de linia intai, de mijloc si de varf

8. Manageii capabili sa gandesca international:


a). sunt toleranti fata de neobisnuit si necunoscut

9. Este fidel principiului “ Eu sunt platit sa gandesc, tu esti platit sa muncesti”, conducatorul:
d). Autocrat

10. Managerul populist se caracterizeaza prin:


a).preocuparea accentuate pentru problemele personalului si preocuparea scazuta pentru
performante.

CULTURA ORGANIZATIONALA MANAGERIALA

1. Formele de manifestare ale culturii organizationale, in mare parte intangibile, sunt:


a). simboluri, norme comportamentale, ritualuri, prestigiu si autoritate

2. Printre factorii care determina cultura unei organizatii se numara:


a). traditia, tehnica si tehnologia utilizate, marimea firmei, scopul si obiectivele acesteia,
patronatul si managerii

3. Capacitatea manageriala a firmei:


c). este atat a managerului, cat si a organizatiei

4. Cele doua nivele ale culturii organizationale sunt:


a).nivelul vizibil si invizibil

5. Formarea capacitatii manageriale ca o parte a culturii comunitatii este o problema:


d) de invatare individuala si socio colectiva

6. Nivelul invizibil al culturii organizationale cuprinde:


d). valori, cunostinte, motivatie

7. Salariatii oconsidera ca firma se preocupa si este interesata atat de competenta lor profesionala
cat si de situatia lor personala potrivit culturii organizationale:
d). orientare generala intraorganizationala

8. Mentalitate de tipul “totul sau nimic” este o trasatura a culturii de tip:


d) baiat dur

9. A definit cultura organizationala ca fiind “credintele, valorile si ipotezele impartasite care exista
intr-o organizatie”;
c)Gary Johns

10. Cultura organizationala anteprenoriala in Romania, comparativ cu cea birocratica, se


caracterizeaza prin:
c). deschidere si consideratie fata de clienti

2
SCOLI, CURENTE SI METODE DE CONDUCERE

1. Considera conducatorul un centru de comunicatii:


c). Scoala sistemelor de comunicare
2. Presupune un management strategic care necesita scenarii alternative
b). conducerea pe baza de proiecte
3. Se concentreaza asupra selectarii din mai multe variante a unui anumit curs de actiune:
c). Scoala deciziei
4. Se bazeaza in mod hotarator pe analiza studiilor de caz:
c). Scoala empirica
5. Detecteaza cu anticipatie problemele intreprinderii:
b). conducerea previzionara
6. Diferitele niveluri ierarhice sunt informate numai cu privire la nerealizari in conducerea:
a). prin exceptie
7. Sistemele (curentele) de management pot fi grupate in:
a)tehnicist, bazat pe relatiile umane
8. Are ca punct de plecare efortul de descifrare a viitorului, conducerea:
b). previzionala
9. Sunt scoli de conducere:
c). functionala, empirica, grupul scolilor relatiilor umane, deciziei, sistemelor de comunicare, prin
matematica
10. Pune accentual pe relatiile interpersonale:
b). grupul scolilor relatiilor umane
11. Urmareste sa asigure eficienta activitatii prezente si viitoare prin extrapolarea aspectelor
positive din trecut in viitor:
b) conducerea prin rezultate
12. Acorda o atentie prioritara stimularii introducerii ideilor novatoare in activitatea unitatii
conduse:
c). conducerea prin inovare

ETICA- CERINTA A UNOR PERFORMANTE DURABILE IN MANAGEMENT

1. Managerii au fata de angajati obligatiile de a respecta drepturile:


a). la libertate, de intimidate, la un salariu corect

2. Fata de actionari, in spiritual eticii, managerii au urmatoarele obligatii:


a) de supunere, de intimitate , la un salariu corect

3. Se reduce la un anumit conformism (“atat pot atat fac”):


c). Posibilului

4. Porneste de la propria experienta a subiectului, etica:


c). Convingerii

5. Cele mai multe decizii etice:


a). au consecinte nesigure pe termen scurt

6. Factorii cu influenta directa asupra nerespectarii principiilor etie sunt:


d). Lacomia, contradictiile interculturale, presiunile concurentiale, (+valorile individuale in
conflict cu scopurile firmei)

3
7. Denuntarea este rezervata conceptual:
a). numai greselilor morale serioase

8. Caracteristicile eticii sunt:


a) extinderea consecintelor dincolo de granitele entitatii, producerea de evenimente variate,
aparitia unor consecinte nesigure pe termen scurt

9. Cele mai multe decizii etice, dar si cele care contravin comportamentului etic au , pe termen
lung:
c). consecinte generale dar si individuale

10. Reprezinta metode de imbunatatire a performantelor in etica manageriala:


a). auditul social, codul etic, comitetul de etica, (+ denuntarea)

11. Are scopul de a comunica angajatilor standardele organizatiei intr-un limbaj simplu:
b). Codul etic

INTREPRINDEREA- UN SISTEM COMPLEX IN VIATA SOCIO ECONOMICA

1. Sintetizeaza relatia dintre intreprindere si mediu,dintre piata interna si externa, urmarind


optimizarea acestui raport, strategia :
c) strategia de piata

2. Propune o combinare duala de autoritate orizontala si verticala :


c) structura matriceala

3. Se bazeaza pe un flux direct de autoritate ce porneste de la seful executive pana la subordonati :


a) stuctura ierarhic-lineara

4. Inteprinderea, ca sisytem, cuprinde urmatoarele subsisteme:


c) operational, informational,decisional,relational

5. Structura functionala in mamagement a fost fundamentata de :


a) F. Taylor
6. Presupune crearea unei oferte relative specializate dar cu grad ridicat de modernitate strategia :
a) concentrarii

Politica sociala a intreprinderii cuprinde :


a) etica profesionala, responsabilitatea si sensibilitatea sociala

8. Compartimentul de stat major din cadrul intreprinderilor structurate ierarhic-functional :


a) controleaza deciziile privitoare la conducerea superioara a intreprinderii

9. Stuctura ierarhic- lineara prezinta urmatorul dezavantaj


b) devine ineficienta in cazul unei intreprinderi mari , cu activitati diversificate

10. Are drept caracteristica principala inglobarea de noi domenii in amonte, strategia :
e) integrarii pe verticala

4
DECIZIA- FUNCTIE FUNDAMENTALA A MANAGEMENTULUI

1. Tinand cont de gradul de cunoastere, deciziile sunt:


b) in conditii de certitudine, de risc, de incertitudine

2. Multimea criteriilor decizionale reprezinta


a) totalitatea punctelor de vedere ale decidentului

3. Tinand cont de orizontul de timp si implicatii, deciziile pot fi:


a) strategice, tactice, operative,(+ curente )

4.Metodele de solutionare a deciziilor in conditii de incertitudine sunt:


a )echiprobabilitatilor, pesimista, optimista, a regretelor

5. Conditiile indeplinite de decizie sunt :


a) completa, clara, fundamentata stiintific, oportuna, eficienta

6. Decizia reprezinta
b)alegerea din mai multe variante posibile a celei optime

7. In functie de esalonul managerial deciziile se iau la nivel:


a)superior, mediu, inferior

8. Conbtibuie la realizarea de obiective derivate deciziile:


c) tactice

9. Presupune ca decidentul nu cunoaste starea adevarata, dar cunoaste distributia posibilitatii,


decizia:
b) in conditii de risc

10. Din punct de vedere al rezultatului catre se obtine, jocurile se clasifica astfel:
a) jocuri cu suma nula, jocuri cu suma constanta, jocuri cu suma inconstanta

MANAGEMENTUL SCHIMBARII INTR-O SOCIETATE DINAMICA

1. In abordarea managementului schimbarii prin invatare se cunosc mai multe etape :


b) ignoranta inconstienta, ignoranta constienta, cunoasterea constienta si cunoasterea
inconstienta

2. Excesul de incertitudine :
b ) mareste rezistenta la schimbare

3.Tipurile de mamageri refractari la schimbare sunt :


5
c) incapatanati, blazati, intoleranti, justificatori

4. Schimbarile pot fi :
a ) natural-evolutive, reactive, planificate, impuse, participative, in negociere

5. Considera ca individual adult nu se dezvolta, nu se transforma, ci devine constient de “ ce exista “:


b) scoala psihanalitica

6. Schimbarile datorate imbatranirii echipamentelor si a oamenilor sunt:


c) natural-evolutive

7. Factorii interni care influenteaza schimbarile in cadrul organizatiei sunt :


a) relatiile interpersonale, procesele de comunicare, stilul de conducere (+ procesele de luare a
deciziilor)

8. A definit managementul schimbarii ca fiind “actiunea de a inlocui un lucru cu altul sau pe cineva
cu altcineva “:
c) Alexandru Puiu

9. Influenteaza cumulate in vederea asigurarii succesului schimbarii urmatorii factori :


b) agentul schimbarii, persoanele influentate de schimbare, obiectul schimbarii, tipul de
schimbare,evaluarea schimbarii