P. 1
05_Procedura_circuitul_documentelor[1]

05_Procedura_circuitul_documentelor[1]

|Views: 1,743|Likes:
Published by orei_s

More info:

Published by: orei_s on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • Cod: P.O. ___ Pagina 1 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 3 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 4 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 5 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 6 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 7 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 8 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 9 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 10 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 11 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 12 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 13 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 14 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 15 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 16 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 17 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 18 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 19 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 20 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 21 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 22 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 23 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 24 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 25 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 26 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 27 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 28 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 29 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 30 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 31 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 32 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 33 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 34 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 35 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 36 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 37 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 38 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 39 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 40 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 41 din 40 Exemplar nr.: 1

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul difuzarii Exemplar nr. Compartiment Nume si prenume Data primirii

Functia

Semnatura

3.1. 3.2. 3.6. 3.4. 3.8. 3.6. 3.7.

1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri

2 1 2 3 1 1 1 -

3 Contabi litate Admini strativ Secretar iat Contabi litate Contabi litate Contabi litate -

4 Contabil sef Administrator Secretara Contabil sef Contabil sef Contabil sef -

5

6
07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08

7

-

-

-

3

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

4. SCOPUL
4.1. Procedura descrie activităţile desfăşurate in cursul circuitului documentelor in __________________ 4.2. Prezenta procedura stabileşte fluxul de lucru parcurs in primirea si difuzarea controlata a corespondentei in ___________________________. 4.3. Prin Procedura se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ si legal al documentelor.

4

2. Prin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care implica plaţi din fondurile ________________.: 3 Revizia: Nr. atât pentru cele intrate din exterior.O.de ex.4. 5 .3. 5.: 1 Cod: P.de ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. La procedura participa toate Compartimentele de specialitate.1. conform cu atribuţiile care le revin in primirea sau emiterea de documente. _____ 5. :Pagina 5 din 40 Exemplar nr. DOMENIUL DE APLICARE 5. cît şi pentru cele din oficiu 5. Procedura se aplică în cadrul ______________ 5. Procedura este întocmită în scopul prezentării circuitului documentelor.

cu modificările şi completările ulterioare 6.G.14.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.13.O.12. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 6.10.9.: 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.8.07. H. OMFP nr. cu modificările şi completările ulterioare. L 571:2003 Codul fiscal 6. 6.11. Legea 16/1996 privind arhivele 6. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.de ex.1. 82/1991 . 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. OUG 34 : 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica. precum şi organizarea. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. lichidarea. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 6. precum şi organizarea. SREN ISO 9001:2001 : 6. lichidarea.contabile 6.15. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar . 6 . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 6.: 3 Revizia: Nr.de ex. OMFP nr. ROF ____________ 6. Legea 127/1998 privind statutul cadrelor didactice 6. L 215 : 2001 privind administraţia publică locală 6. OG nr.3. L 273:2006 legea finanţelor publice locale 6. _____ 6.16.6.7.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 6. :Pagina 6 din 40 Exemplar nr.2. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. cu modificările şi completările ulterioare 6.legea contabilităţii. O.: 1 Cod: P. Constituţia României 6. OMFP nr.G.2/2001 privind regimul contravenţiilor 6. 925/19.17. Legea nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.4. Manualul Calităţii 6.18 OMFP nr.5.

Responsabil Asigurarea Calităţii 7. L .Control Financiar Preventiv Propriu 7 . SMC .Ordin de plata 7. OUG . DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 7.7. ___________________________ 7.de ex.6.Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 7.5. RAC .8. OP . DGFP . :Pagina 7 din 40 Exemplar nr.: 3 Revizia: Nr.1.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.Sistem de Management al Calităţii 7.3. CFPP .Direcţia Generala a Finanţelor Publice 7. _____ 7.O.de ex.: 1 Cod: P.Lege 7.2.4.

Date de intrare ale procesului: • Documentele care constituie corespondenta externa a ____________ • Documentele emise de ______________ având destinaţia in exteriorul __________ • Documentele cu circuit intern in _______________ • Facturi si Documentele anexate acestora • Propunere de plata • Angajament de plata • Ordonantare de plata • Documentele care angajează financiar _______________ 8.1.5. Primirea şi înregistrarea documentelor 8. se adopta sau se transmit diverse acte şi documente. pe tipuri de documente si/sau compartimente. numărul primului act fiind numărul de bază. documentele se grupează pe dosare conform nomenclatorului si se predau la Arhiva in al doilea an dupa constituire 8 . 8. Date de ieşire ale procesului: • Registru intrări/ieşiri general •• Registru intrari/iesiri din cadrul Serviciului Contabilitate • Registre speciale de evidenta a Documentelor care implica plaţi din fondurile _________ • Registre de evidenta speciale diverse.de ex. prin poştă.5.4. care determină locul de arhivare al întregii lucrări. 8.de ex. Documentele se înregistrează cronologic. :Pagina 8 din 40 Exemplar nr. 8. Toate actele care privesc aceeaşi problemă. Dupa rezolvarea lor. In cadrul ________________ se primesc. Responsabil de proces: Secretar 8.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.5.1.1.5. se emit. incepand cu 1 ianuarie si terminând cu 31 decembrie al fiecărui an 8. se înregistrază la registratura generala a ____________. Corespondenţa adresată ____________.1.1.: 1 Cod: P.4. Circuitul acestor documente si acte trebuie sa fie unul planificat si trasabil.1.2.2.5.O. curieri sau direct de la cetăţeni.3. _____ 8. precum şi toate actele întocmite de compartimentele de activitate proprii. Atat documentele care se înregistrează cat si răspunsurile si actele trimise din oficiu vor purta numărul de înregistrare al documentului si indicativul dosarului la care se păstrează 8.3.1. 8. PROCEDURA 8.5.: 3 Revizia: Nr. Procesul care descrie activităţile desfăşurate in cadrul procesului de circulaţie a documentelor in ____________ se desfăşoară conform celor descrise mai jos.5.1. parcursul acţiunilor fiind prezentat in diagrama flux din Anexa 1. activităţi 8.5. se conexează la primul act înregistrat.

se anexează plicul.1.1.4.2.2. Circuitul facturilor este definit de prevederile OMFP nr.contabile.5.10. vor fi semnate de către Secretarul ____________ si de către către directorul ____________.2. (respectiva adresa) şi se va trece pe ea numărul de înregistrare respectiv.12. Toate documentele intocmite de personalul ____________ pentru a fi transmise in exteriorul Organizaţiei.3.5.3. spre a fi aplicata o rezoluţie de către directorul ____________ şi apoi vor fi distribuite persoanelor din ____________ care au atribuţii legate de conţinutul acestora.5. Personalul ____________ răspunde personal de evidenţa.9.3. dacă acesta conţine adresa respectivă. persoana din ____________ care 1-a primit. 8. După înregistrare actele se predau în mapă. 8. respectiv petiţionarului.6. _____ 8. conform legii.5.7. Predarea documentelor la Arhiva se face pe baza de inventare întocmite in trei exemplare pentru documente nepermanente si in patru exemplare pentru documente permanente 8.1. 8. 8. în conturi sintetice şi analitice".5. 8.2. conform căruia "înregistrările în contabilitate se fac cronologic. Este interzisă circulaţia actelor neînregistrate.5.: 1 Cod: P.este interzisă existenţa în instituţie a facturilor neînregistrate. 8.2. instituţiile publice si persoanele interesate a dispoziţiilor directorului ____________.. Primirea. Semnarea documentelor 8.2. Actele care se provin direct de la cetăţeni. 8. Secretarul ____________ asigura comunicarea către autorităţile.O. numărul de înregistrare.în cazul existenţei unei adrese de înaintare se va specifica că factura este anexă la .. In cazul în care în act nu se menţionează adresa emitentului. care prevăd această semnătură. .1.1.13. 8. 8. Dacă lipsesc anexele menţionate în actul intrat. iar în cazul inserării unor date sau informaţii eronate. Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajează financiar ____________ 8.5. 8. :Pagina 9 din 40 Exemplar nr. 8. expedierea şi păstrarea documentelor secrete se face conform dispoziţiilor din actele normative în vigoare.11. care reglementează această activitate. prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic.1. petiţionarului.5. în caz contrar fiind răspunzător de pierderea lor.8. spre rezolvare instituţiei competente.. Secretarul ____________ elibereză extrase sau copii de pe orice act din arhiva ____________ şi semnează actele prevăzute expres de lege şi formularele tipizate.5.5. Persoanele din cadrul ____________ care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere asupra datelor şi conţinutului acestora. Actele adresate greşit se înregistrează şi se expediază imediat.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.3. numărul de înregistrare (ştampila) şi i se comunică pe loc.5. înscrie menţiunea "lipsă anexe".1. în colţul din drepta sus. 8. vor răspunde civil.1.5.2.: 3 Revizia: Nr. Actele care vin prin poştă sau curieri se înregistrază în ordinea sosirii lor.5.de ex.5. păstrarea şi folosirea actelor ____________. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar . comunicându-se aceasta emitentului.5..1.de ex. in condiţiile Legii 544:2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 9 . administrativ sau penal pentru aceastea.1. se primesc. se înregistrează şi li se aplică.5.toate facturile intrate în instituţie vor avea notat pe ele numărul de înregistrare alocat în registrul de evidenţă a documentelor intrate. . La înregistrarea facturilor se vor respecta următoarele prevederi: .

identificând poziţia bugetara prin care cheltuiala in cauza a fost prinsa in Bugetul aprobat al ____________ si vizeza documentul in cauza.3.1. Toate documentele si înregistrările acestei proceduri se arhivează conform normelor legale.3.5.3.4. Toate facturile si celelalte documente care implica financiar ____________ vor fi predate după înregistrare Şefului Serviciului Contabilitate care va dispune înregistrarea obligaţiei de plată faţă de terţii creditori în evidenţa contabilă. Trimestrial Şefului Serviciului Contabilitate va verifica dacă facturile intrate în instituţie şi înregistrate în contabilitate. Propunerea de plata (Anexa 1) emisa de Compartimente de specialitate este predata Serviciului Contabilitate care verifica clasificatia bugetara. 8. fazele de elaborare şi semnare a documentelor pentru angajarea. Convenţii. :Pagina 10 din 40 Exemplar nr. 8. incadrat la Titlul de cheltuiala bugetara (Anexa 2) si Ordonantarea de plata (Anexa 3). ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Comenzi.5. se supun Controlului financiar preventiv propriu in urma căruia vor purta . Hotărâri judecătoreşti. se parcurge traseul invers. documentele ALOP vor fi înregistrate in Registrul special ALOP. în concordanţă cu situaţia existentă. 8.5. Facturile trimise spre plata vor avea anexate toate documentele justificative necesare Contracte.4.4. 8. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea.4. In cazul corespondentei trimise. Circuitul ALOP 8.5.3. 8. 8.6.5. lichidarea.5.5.O.6.5.viza CFPP.5. După înregistrarea obligaţie de plată. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor. Circuitul documentelor pentru încadrarea în prevederile OMFP nr. 8.5.5.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.5. In caz contrar. Hotărâri ale ____________.5. inainte de a fi trimise spre plata. Devize.6.5. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Angajamentul bugetar individual sau global. Toate documentele ALOP vor fi semnate de sefii Compartimentelor de specialitate (secretar si administrator ) din ____________ si confirmate prin viza CFPP. Compartimentul de specialitate va aplica pe toate toate facturile trimise spre plata viza de confirmare a realităţii si legalităţii. 8.4. 8. 8. Propunerea de plata (Anexa 1). Inclusiv • prezentarea proiectelor de operaţiuni pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.5. _____ 8. Titluri executorii. Toate documentele care implica financiar ____________.2.de ex. au urmat fazele de angajare.4. se înapoiază Compartimentului de specialitate. precum şi organizarea.3. PV de recepţie. 8. Compartimente de specialitate emit cele trei Anexe ALOP. rămâne cel existent la ora actuală în instituţie.7.3.3.4.5. 8. facturile vor fi predate Compartimentului de specialitate (administrativ). Pe tot circuitul.4. lichidare şi ordonanţare sau au fost restituite (ca urmare a constatării unei erori).de ex.5.: 1 Cod: P. etc. precum si de Anexele ALOP.4. 10 .: 3 Revizia: Nr. Compartimentele de specialitate vor asigura.

având grija ca destinatarul sa semneze de primire. Constituirea dosarelor. Cooperează cu celelalte compartimente pentru respectarea legalităţii privind intocmirea.1. 9. Inregistrează corespondenta in Registrul intrari-iesiri general si o transmite directorului ____________. 9. Secretarul sef 9.1.de ex. _____ 9.4.1. cu rezoluţiile respective 9. in luna anterioara 9. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al SMC vizând imbunatatirea continua a activităţilor in cadrul Procedurii.1.7. semnarea.4.5. Răspunde de menţinerea Registrului intrari-iesiri general.2.2.4.2. RESPONSABILITĂŢI 9. avizarea si circuitul documentelor care angajează financiar ____________ 9.3.3. Răspunde de inregistrarea in Registrului intrari-iesiri general a tuturor documentelor intrate.2.8.2. 9. inregistrearea destinatarul si semnează in Registrul intrari-iesiri.O.4. Confruntarea cu Registrul intrari-iesiri.2.5. 9. 9. ieşite sau intocmite pentru uz intern. Şeful Serviciului Contabilitate 9.5. intre 1 si 5 ale fiecărei luni. aprobarea.2. :Pagina 11 din 40 Exemplar nr.: 3 Revizia: Nr. 9.2.2.4. Angajaţii 9.2. Primeşte corespondenta in mapa si o directioneaza către persoanele responsabile.2. 9. luând masuri pentru completarea tuturor poziţiilor unde au fost înregistrate actele repartizate departamentului. Organizează preluarea corespondentei repartizata.: 1 Cod: P. 11 . Difuzează corespondenta in cadrul secretariatului si o înregistrează in Registrul intrariiesiri.6.1. Răspund de respectarea procedurii.2. Director ____________ 9. Asigura resursele necesare desfăşurării activităţile in cadrul procedurii 9.1.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Răspunde de respectarea circuitului facturilor si a celorlalte documente care implica plaţi din fondurile ____________ 9.2.2. Tine sub control Procedura.5. confirmarea. o data pe luna.de ex.1. inventarierea si predarea lor la Arhiva 9.1. 9. formularele si înregistrările corespunzătoare. Ia masuri pentru respectarea nomenclatorului propriu. RAC 9. Răspunde de intocmirea proiectului de nomenclator propriu 9.4.

:Pagina 12 din 40 Exemplar nr. ANEXE Denumirea anexei 1 Diagrama flux – circuitul documentelor Formulare financiar contabile si circuitul acestora Circuit Propunere – Angajament – Ordonantare Circuit Referat de necesitate/ comanda Circuit factura Circuit NIR materiale Circuit NIR obiecte de inventar Circuit NIR alimente Circuit bon consum Circuit bon de consum benzina Circuit cerere cazare Elaborator 2 Aprobat Nr. _____ 10.: 1 Cod: P.O. anex a 0 1 2 3 5 Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat 8 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 3 3 3 3 3 3 12 .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.de ex.de exemplare 4 3 3 Difuzare Arhivare loc perioada 6 7 Alte Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.

arhivari Cuprins Pagina 13 . 7. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. dupa. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 9.: 3 Revizia: Nr. 11.de ex. verificarea si aprobarea editiei sau.: 1 Cod: P. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. 10. caz.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 3. 6. 5. Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. :Pagina 13 din 40 Exemplar nr. _____ 11.de ex. dupa caz. 2. 4. inregistrari. 8.O.

lichidare evidenţa. au Registr e de evidenţ ă Registr speciale e diverse. etc.: 3 Revizia: Nr. Docum întocmite de destinaţ externa SCOLII comunicânduDA compartimentele de entele ia a în având Sunt adresate greşit activitate proprii. . spre emise ie entele poştă. documentele bugetară şi vizează de plată documentul în cauză Facturile trimise spre plata (Anexa 3) vor avea anexate toate documentele Justificative Toate documentele necesare si documentele sunt verificate CFPP ALOP. :Pagina 14 din 40 Exemplar nr. _____ Personalul SCOLII răspunde urmat fazele de angajare.de ex. DA le Introduc în evidenţa contabilă emiţând şi Trimestrial Şeful Serviciului documentele de plată Contabilitate va verifica dacă facturile intrate în instituţie şi efectivă OP. precum emise instituţiei având şl toate actele ndenta de competente. numărul de înregistrare predauNU mapă. Ordona Se predau după înregistrare distribuite funcţionarilor care implică financia nţare de NU Şefului Serviciului careCompartiment aufinanciar legate atribuţii r plata Documentele DA ele de Contabilitate care va dispune de conţinutul acestora. în plată faţăvor întocmi de terţii creditori în Registrul vor fi contabilă Documentele evidenţapredate fiecărui Compartimentelor ALOP serviciu din de specialitate Propunerea de care face plata (Anexa parte 1) Este predată Compartimentele de personalul Este Anexa 1 DA Angajamentul Serviciului specialitate vor aplica pe căreia i-au NU bugetar Contabilitate care toate facturile trimise spre fost (Anexa 2) plata viza de confirmare a repartizate verifică clasificaţia Ordonanţarea realităţii si legalităţii. u din plaţi activităţ Registru intrări/ cadrul din intrări/ i Ieşiri pe SCOLII fonduril Ieşiri servicii e general SCOLII 14 Docum Anexa 1: Diagrama flux Se CIRCUITUL DOCUMENTELOR entele înregistrează şi Docum care se expediază Corespondenta entele START constitu Docum adresată SCOLII. se parcurge traseul invers înregistrate In contabilitate.O. spre ment SCOLII acestora angajea care se comunică pe loc a fi vizate de directorul plata SCOLIIdocumente fi Sunt şi apoi vor ză petiţionarului. entele După înregistrare actele în entele aplică. speciale pe de tipuri evident de aa docume Registr Docum nte si/ u entelor sau intrări/ care compart Registr ieşiri implica imente.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P. curieri sau direct rezolvare de CCD corespo de la cetăţeni. CEC. SCOALA SCOAL se După înregistrarea specialitate înregistrarea obligaţiei de A înregistrează obligaţie de plată. se se aceasta Facturi cu Propun DA NU exterior UNITA destinaţ înregistrează la Sunt Documente secrete emitentului. expedierea şi păstrarea documentelor secretar iaul în NU secrete se face conform dispoziţiilor din actele Docum intern Docum Se respectiv în vigoare Ii se înregistrează şi normative plata SCOLII exterior petiţionarului. Toate documentele Documentele merg la trebuie sa fie semnate de Sunt vizate CFPP NU Serviciul contabilitate care administrator. în colţul din dreapta Sunt Documente de la cetăţeni Angaja DA ul anexate se în SCOLII carede sus. şide circuit ereTII Primirea.de ex. sau au ordonanţare personal de şi În cazul păstrarea şi fost restituite folosirea actelor SCOLII corespondentei Înregistrările rezultate se arhivează conform normelor in vigoare trimise. prin imediat.

Serviciul contabilitate 1 ex. :Pagina 15 din 40 Exemplar nr. Persoana împuternicită pentru acordarea vizei CFPP. Serviciul contabilitate 1. 2. prime sau alte plăţi din 2 Document de confirmare a exigibilităţii unei plăţi.: 3 Revizia: Nr.: 1 Aprobat. Anexa nr. persoana împuternicită sa acorde viza de CFPP 1 În momentul întocmirii referatului de necesitate În momentul întocmirii referatului de necesitate Director Contabil şef 1 ex. _____ FORMULARE FINANCIAR-CONTABILE ŞI CIRCUITUL ACESTORA Nr. Trezorerie 1 ex. reprezentând o obligaţie certă. persoana împuternicită sa acorde viza de CFPP Ordonator principal de credite. Anexa nr. 2Angajament bugetar individual/global Document de stabilire a necesarului de bunuri ce urmează a fi aprovizionate Document de angajament al fondurilor bugetare. Denumirea documentului Nr.de ex.de ex. specific unei operaţiuni noi care urmează să se efectueze pe baza bugetelor aprobate Ordonator principal de credite. Serviciul contabilitate împreună cu documentele justificative 15 . pentru transferuri. suma datorată stabilită Serviciul contabilitate Administrator La fiecare operaţiune economică care implică efectuarea plăţii Operativ Director Contabil şef Birou contabilitate pentru înscrierea datelor din col. 1 la OMFP 1792/2002 Propunere de angajare a unei cheltuieli Anexa nr. Serviciul contabilitate împreună cu angajamentul legal 3. crt. 3Ordonanţare de plată aferentă achiziţiilor publice pentru activitatea curentă şi de investiţii. Ordonator de credite pentru aprobare . exem plare 1 Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Toate compartimente le funcţionale Serviciul Contabilitate Data/ perioada întocmirii Înainte cu 2-3 zile de data aprovizionării Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex. _____________ Cod: P. Director prof.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.1.O.

Balanţa de verificare sintetică 1 Serviciul contabilitate Lunar Două zile de la finele lunii Director Contabil şef Nu circulă.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. este document de sinteză. crt. Serviciul Contabilitate 6. _____ Nr. 1 ex.angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii. .de ex. fonduri publice acordate beneficiarilor legali.titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor.la verificarea exactităţii înregistrărilor.de ex. Document pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre Persoana care işi ia angajamentul În momentul luării angajamentului de plată Director Contabil şef Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control. Serviciul Contabilitate 16 .: 3 Revizia: Nr. :Pagina 16 din 40 Exemplar nr. . Serveşte: . este document de înregistrare. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 4. Balanţa de verificare analitică 1 Serviciul contabilitate Lunar sau cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare Două zile de la finele lunii sau perioadei Director Contabil şef Nu circulă. 1 ex.titlu executoriu pentru executarea silită. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.la controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitică. Serviciul contabilitate 5.: 1 Cod: P. pentru virarea datoriilor către bugetul de stat. 1 Serveşte ca: . în caz de nerespectare a angajamentului.la întocmirea situaţiilor financiare.O. bugetele de asigurări sociale. bugetul local Angajament de plată pentru întocmirea documentelor de plată. 1 ex. jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop) pentru semnare. . .

document justificativ de înregistrare în evidenţa ţinută de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate. La persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare). La serviciul financiar contabil.la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). 1 1 ex. Document pentru ridicare de Administrator În momentul eliberării din magazie a materialelor pentru consum Trei zile de la întocmirea bonului de consum La gestiunea de materiale pentru eliberarea cantităţilor prevăzute. :Pagina 17 din 40 Exemplar nr. Stabilirea pe titluri bugetare şi pe articole a cheltuielilor şi veniturilor pe total an şi pe trimestre.: 3 Revizia: Nr. Document pentru eliberarea din magazie a materialelor pentru consum.O. subunitatea) predatoare (exemplarul 2). atelierul. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. atelierul.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. La secţia (serviciul.J. pentru aprobare. La persoanele care au 1 ex. Bon de consum 2 8.: 1 Cod: P.document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii. . .Trezorerie 1 ex Serviciul 17 . Ordonatorul de credite. atelierul. Administraţie 1 ex. Bugetul anual de venituri şi cheltuieli Carnet CEC pentru 3 Director Contabil şef Casier La termenul stabilit de ordonatorul principal de credite Plăţi salarii şi alte La data plăţii Director Contabil şef Director 10. 9. Consiliu sau I. subunitatea) predătoare(ambele exemplare). la cotor Serviciul contabilitate Administrator În momentul predăriiprimirii mijlocului fix Trei zile de la întocmirea bonului de mişcare a mijlocului fix Director Contabil şef Serviciul Contabilitate (exemplarul 1). La sectia (serviciul. Document de scădere din gestiune.de ex. Bon de mişcare a mijlocului fix 2 contabilitatea sintetică şi cea analitică. _____ Nr. Serveşte ca: .de ex. crt.document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare. Contabilitate 1ex. Document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate . Primărie 1 ex. .S. subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix (exemplarul 1). Primărie. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 7. La secţia (serviciul.

18 . exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii cheltuieli Termen de predare ridicare numerar numerar. 3 Casier La data încasării sumei. Aprobare director La depunător.de ex.O. Centralizarea drepturilor de personal pentru calculul sumelor totale de ridicat din Trezorerie. Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate. în funcţie de operaţiunile efectuate Până în data de 15 a lunii sau trimestrului anterior La data încasării sumei La serviciul secretariat Se predă sub semnătură la încetarea activităţii salariatului în instituţie. La cotor Serviciul contabilitate 1 ex. ordonator de credite 1 ex. Depunător 1 ex. Carnetul de muncă 1 Înregistrarea calităţii de salariat şi a drepturilor salariale. 11. Contabilitate Lunar/trimestrial 14. :Pagina 18 din 40 Exemplar nr. Serviciul contabilitate 1 ex. Stabilirea vechimii în muncă şi cuantum pensie în dosarul de pensionare. 2 Secretariat pentru certificarea legalităţii Serviciul contabilitate 2 zile Operativ Director Contabil şef Ordonatorul principal de credite Contabil şef Ordonatorul de credite Contabil şef Contabil şef pentru viza CFPP. Secretariat 1 ex. Chitanţă pentru operaţiuni în valută 3 Casier La data încasării sumei.document justificativ Secretariat Operativ Director 12. Document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii. crt. Anexa la registrul de casa 1 ex.de ex. Depunător 15. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr. Centralizator stat de plată salarii Cerere pentru deschiderea creditelor bugetare Chitanţă pentru operaţii în lei 2 13.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Serveşte ca: . Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate specimene de semnăturii în trezorerie şi la Trezoreria Braşov Nu circulă. Solicitare deschidere credite bugetare de către ordonatorul principal de credite. 1 ex. în funcţie de operaţiunile La data încasării Contabil şef Circulă la depunător/plătitor. _____ Nr. Serviciul contabilitate 1 ex.: 1 Cod: P.

cu stampila unităţii. 17. Direcţiune 1 ex. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaţiunilor înregistrate în registrul de casa în valută. Beneficiar pentru încasările şi plăţile în valută efectuate în numerar.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex.O. Serviciul contabilitate În momentul contractării/ comandării de achiziţii publice În momentul angajării/avansării În momentul contractării/ comandării de achiziţii publice Director Contabil şef Beneficiar 19.: 1 Cod: P.de ex. 3 Document privind angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic Direcţiune Director Contabil şef Secretariat 19 . Beneficiar 1 ex. :Pagina 19 din 40 Exemplar nr. sumei Zilnic În momentul concesionării.de ex. Direcţiune Serviciul Contabilitate Beneficiar 18.: 3 Revizia: Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. la ordonatorul principal de credite 1 ex.L. _____ Nr. La cotor Serviciul contabilitate 1 ex. chiriaş 1 ex. Secretariat 1 ex. Condică de prezenţă Contract de concesionare. 16. Document privind închirierea de spaţii. . crt. închirierii Zilnic În momentul concesionării închirierii Director Ordonatorul principal de credite Director Contabil şef exemplarul 1. la Concesionar. închiriere 1 3 Document pentru evidenţa zilnică a personalului prezent în unitate.document justificativ de înregistrare în registrul de casă în valută şi în contabilitate. Contract/ comandă de achiziţii publice Decizia de angajare sau avansare a personalului inclusiv pentru cumulul de funcţii 2 Document privind achiziţiile publice. Anexa la registrul de casa Serviciul secretariat 1 ex.C. Secretariat Serviciul Contabilitate în conformitate cu H. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii efectuate Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex.

Serviciul Contabilitate 1 ex. Serviciul contabilitate/ Secretariat Serviciul contabilitate/ Secretariat Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă 23. crt.acordare salariu de merit . .F. :Pagina 20 din 40 Exemplar nr.document de înregistrare în contabilitate.: 3 Revizia: Nr. Direcţiune Serviciul contabilitate În momentul constatării pagubei Director Contabil şef 22.P.numire cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere Alte drepturi salariale Decizie de imputare Document privind angajarea personalului didactic şi drepturi salariale În momentul acordării/ numirii Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex.de ex. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Document privind contribuţia la asigurările sociale ale angajatorului şi asiguraţilor. Secretariat 1 ex.document de imputare a valorii pagubelor produse. Serviciul resurse umane Secretariat 2 Serveşte ca: .: 1 Cod: P.J. pentru semnare (ambele exemplare).S.M.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. 20 Director Contabil şef Casa Judeţeană de Pensii . . 2 În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente Director Contabil şef Circulă: .J.S.la conducătorul unităţii. AJOFM 1 ex. 21.J. C. exem plare 2 Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte I. Declaraţie privind obligaţia de plată la fondul de şomaj Declaraţie privind obligaţiile de plată către bugetul 2 Document privind contribuţia la asigurările de şomaj ale angajatorului şi asiguratului. . I.de ex.J.O. Serviciul Contabilitate (exemplarul 1) Persoana care a produs paguba (exemplarul 2) 1 ex.titlu executoriu din momentul comunicării. Direcţiune Data/ perioada întocmirii În momentul acordării/ numirii Termen de predare 20. Decizie de : . A. _____ Nr.O. Serviciul Contabilitate 1 ex.la persoana (sau persoanele) răspunzătoare de paguba adusă unităţii (ambele exemplare). .la persoana desemnată pentru acordarea vizei CFPP(ambele exemplare).

de ex. Serviciul contabilitate/ Secretariat Serviciul contabilitate/ Secretariat Titularul deplasării Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă La întoarcerea din deplasare 25. exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare şi calculul eventualelor penalizări de întârziere.: 1 Cod: P. Serviciul Contabilitate 1 ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. . Serviciul Contabilitate 1 ex. potrivit Serviciul contabilitate În momentul plăţii În momentul plăţii Director Contabil şef Circulă: . 2 26. .la persoanele autorizate să exercite CFPP. în vederea achitării în numerar a unor sume.de ex.: 3 Revizia: Nr. Document privind contributia la asigurările sociale de sanătate ale angajatorului şi asiguratului. Serveşte ca: .la persoanele autorizate să verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli. 1 pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă 3 zile de la întoarcerea din deplasare Administraţia Financiară Director Contabil şef Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 1 ex. Serviciul Contabilitate Director Contabil şef 27. Administraţia Financiara 1 ex.la casieria unităţii . .document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate.document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei). cu ocazia deplasării în străinătate. Dispoziţie de plată către casierie 1 Dispoziţie pentru casierie.la persoana autorizată să exercite 1 ex. _____ Nr.O. :Pagina 21 din 40 Exemplar nr. .document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans. 1 ex. C.J.S. Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat al statului Declaraţie privind obligaţiile de plată la fondul asigurarilor de sănătate Decont de cheltuieli pentru deplasări externe 2 Document privind obligaţiile la bugetul consolidat al statului. Circulă: . crt. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar asigurările sociale 24. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.A. Serviciul contabilitate 21 . care semnează de verificare.

pentru procurare de materiale etc. _____ Nr.la persoana autorizată să exercite CFPP.. la ordonatorul principal de credite 1 ex.la casierie. . Virarea între capitole cu respectarea Legii Finanţelor Publice sau a Legii Finanţelor Publice Locale a creditelor pe baza unor justificări.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Dispoziţia de încasare către casierie 1 dispoziţiilor legale. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Dispoziţie pentru casierie. începând cu trimestrul al III-lea. a virărilor de credite bugetare de 2 Serviciul contabilitate La solicitarea ordonatorului de credite. .la compartimentul financiar-contabil. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 28. 1 ex.O. .de ex. în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.de ex. Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate. detalieri şi necesităţi privind execuţia CFPP. . .la persoanele autorizate să aprobe plata sumelor respective.la casierie. când este cazul Director Circulă: . crt. Serviciul contabilitate 1 ex.: 3 Revizia: Nr.la persoanele autorizate să aprobe încasarea sumelor respective.: 1 Cod: P. Document pentru efectuarea. potrivit dispoziţiilor legale.la compartimentul financiar-contabil. Serviciul 22 . Contabil şef pentru viza CFPP . :Pagina 22 din 40 Exemplar nr. precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit. Serviciul contabilitate În momentul încasării În momentul încasării Director Contabil şef 29. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. Aprobarea ordonatorului de credite. Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi contabilitate. .

de ex. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate 30.O. Operativ Director Contabil şef Semnătură şi ştampilă furnizor. :Pagina 23 din 40 Exemplar nr. . Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Serviciul Contabilitate 33. 1 ex.de ex. este document de înregistrare. este document de înregistrare contabilă. pentru semnare (toate exemplarele).la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi conducătorul unităţii emitente. 31.: 1 Cod: P. Fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă 1 La darea în folosinţă a obiectelor de inventar Serviciul Contabilitate al unităţii emitente (exemplarul 3. la un capitol la alt capitol sau între subdiviziuni Extras de cont nebancar bugetară până la finele anului. Serviciul Contabilitate 1 ex.document de evidenţă la locul de depozitare a Serviciul contabilitate Administrator 32. a echipamentului şi materialelor de protecţie date în folosinţa personalului. Serveşte ca: . până la scoaterea lor din uz. Nu circulă. Serviciul Contabilitate al unităţii debitoare (exemplarul 1). Factură 3 Document pentru decontarea serviciilor prestate (închirieri de spaţii) Serveşte ca document de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar.: 3 Revizia: Nr. Nu circulă. rămase neachitate. Serviciul Contabilitate 23 . crt. 1 ex furnizor 1 ex beneficiar 1 ex Serviciul Contabilitate 1 ex. Fişa mijlocului fix Fişă de magazie 1 1 Administrator Administrator La darea în folosinţă a mijlocului fix La achiziţionarea bunurilor Nu circulă. 34. provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrală. este document de înregistrare. Semnături de primire de la beneficiar. Serviciul contabilitate Circulă: . 3 Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse. Serveşte ca document pentru evidenţă analitică a mijloacelor fixe. exemplarul 2).la unitatea debitoare (exemplarele 1 şi 2). _____ Nr.

Document pentru stabilirea drepturilor băneşti privind indemnizaţiile curente ale salariaţilor pe timpul efectuării concediului de odihnă.la conducătorul unităţii. .sursă de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale.: 1 Cod: P. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Fişele fiscale F1 şi F2 Listă de avans pentru concediul de odihnă 2 2 intrărilor.: 3 Revizia: Nr.O. Circulă: . :Pagina 24 din 40 Exemplar nr.la gestionar. . Serveşte ca: .document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii.document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări.la comisia de inventariere. . 36.de ex. Secretariat Secretariat Până la data de 28 februarie a anului în curs pentru anul fiscal anterior Cu 5 zile înainte de plecarea salariatului în concediu Director Cu 5 zile înainte de plecarea salariatului în concediu Director Contabil şef La instituţie şi la salariat. stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc. Serviciul contabilitate 1 ex.la unitatea căreia îi 1 ex. . .document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri). ieşirilor şi stocurilor bunurilor. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. după caz. crt. Listă de inventariere 2 Comisia de inventariere Anual sau în situaţiile prevăzute de lege Serviciul Contabilitate (exemplarul 1) Compartiment ul de verificări gestionare (exemplarul 2) 24 . _____ Nr. . Documentul pentru stabilirea impozitului pe venitul global. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 35.la compartimentul financiar-contabil. La casieria unităţii pentru efectuarea plăţilor sumelor cuvenite. Secretariat 37. .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Secretariat 1 ex.).de ex. salariat 1 ex. La persoana împuternicită să exercite viza de CFPP. cu una sau cu două unităţi de măsură.

Document pentru încărcarea în gestiune. .: 3 Revizia: Nr. . la factura 1 ex.document pentru întocmirea registruluiinventar. crt. . exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 38. Notă de contabilitate 1 . Serviciul 25 .de ex.document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri. Notă de recepţie şi constatare diferenţe 2 40. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. .document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate. _____ Nr. Serviciul contabilitate La fiecare operaţiune În momentul întocmirii Contabil şef 39. Document justificativ de înregistrare în contabilitate.document centralizator al operaţiunilor de inventariere. :Pagina 25 din 40 Exemplar nr.de ex. La serviciul financiar pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică.la persoana autorizată să verifice şi să semneze documentul. Serviciul Contabilitate 1 ex. aparţin valorile materiale primite în custodie (exemplarul 2). Document de înregistrare a tuturor operaţiunilor financiar contabile (analitic şi sintetic). la cotor Serviciul contabilitate De persoana Înainte cu o zi de data Înainte cu o Director 1 ex.: 1 Cod: P. La persoana 1 ex. Ordin de deplasare 1 Document pentru recepţia bunurilor aprovizionate. Act de probă în litigii cu furnizorii.la persoana care asigură contabilitatea sintetică şi analitică în cadrul compartimentului financiar-contabil. La gestionar pentru încărcarea cu bunurile materiale recepţionate. Dispoziţie către persoana Comisia de recepţie şi administrator La achiziţionarea bunurilor 24 ore de la întocmirea notei de recepţie Circulă: .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.O.

La persoana care efectuează deplasarea.la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului-verbal de 1 ex.document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate. Secretariat Data/ perioada întocmirii deplasării Termen de predare delegată să efectueze deplasarea. :Pagina 26 din 40 Exemplar nr.O. Verificarea decontului la financiarcontabilitate . 3 Serviciul contabilitate Director Contabil şef Circulă: . proces verbal de punere în funcţiune 3 Document de transfer bunuri.la compartimentul financiar26 . Gestionar 1 ex. Proces verbal de predareprimire(transferarea bunului fără plată) Proces verbal de recepţie. . crt. . zi de data deplasării Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate 41. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.document de constatare a Serviciul contabilitate În momentul predăriiprimirii Director Contabil şef împuternicită să dispună deplasarea.la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1.document de aprobare a recepţiei (cod 14-2-5). .document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii. La beneficiar: . La persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea şi plecarea persoanelor în delegaţie. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte care urmează să efectueze deplasarea.la compartimentul care efectuează operaţiunea de CFPP (exemplarul 2).: 3 Revizia: Nr.document de apreciere a calităţii lucrărilor privind obiectivul de investiţii.la compartimentul financiarcontabil (exemplarele 2 şi 3). Document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate. Serveşte ca: . . .: 1 Cod: P. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. Serviciul Contabilitate 42. .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. beneficiar La furnizor (antreprenor): . _____ Nr. 2 şi 3). Document justificativ de înregistrare în contabilitate.de ex. proces verbal de recepţie provizorie. Serviciul Contabilitate 1 ex.de ex.

document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a). Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a bunurilor materiale 2 îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a). .O. . respectiv înregistrarea în evidenţă a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare). Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. recepţie (exemplarele 2 şi 3).: 1 Cod: P.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale. La compartimentul care ţine evidenţa mijloacelor fixe (exemplarul 2). Serviciul Contabilitate (exemplarul 1). . de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe.la magazia primitoare.document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe.la magazie (depozitul de materiale).: 3 Revizia: Nr. . scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare). exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabil (exemplarul 1). . subunitate (ambele exemplare). _____ Nr.document de predare la magazie a ansamblelor.la persoana autorizată să aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.de ex. Serviciul contabilitate În momentul scoaterii din funcţiune Director Contabil şef Circulă : . pentru descărcarea gestiunii. Serveşte ca: . 27 . 43. crt. . potrivit dispoziţiilor legale. :Pagina 27 din 40 Exemplar nr.document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe. .de ex.document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/b).la secţie (serviciu.

Ordonator principal de credite (Primăria.la compartimentul financiar-contabil. crt.: 1 Cod: P. Ordonatorul principal de credite Serviciul La sfârşitul lunii Contabil şef Nu circulă. :Pagina 28 din 40 Exemplar nr. Se evaluează activitatea de control financiar preventiv.de ex. din care refuzate la viză Serveşte: Responsabil C. Director.P.O.S.P. Registrul cartea 1 subansamblelor. precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.J. . se formulează opinii cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse în plan legislativ şi administrativ pentru utilizarea cât mai corectă şi eficientă a fondurilor publice.P. Serviciul Contabilitate 1 ex. pe trimestru 2 45.F.la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune. .de ex. pentru înregistrare (exemplarul 2). Trimestrial Data de 22 a lunii următoare trimestrului raportat pentru semnare de (ambele exemplare). Raport privind activitatea de C.F. este 1 ex. se identifică şi se evaluează riscurile privind patrimoniul şi fondurile publice. Serviciul 28 . responsabilităţile manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficient. . din uz sau de declasare. Documentul prezintă totalul operaţiunilor supuse vizei de CFPP.document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate. Contabil şef) 1 ex. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. _____ Nr. pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe.: 3 Revizia: Nr. număr operaţiuni şi valoare.P. I. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 44. (exemplarul 1).

la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice.: 3 Revizia: Nr.de ex. Casierie (exemplarul 1) Serviciul Contabilitate (exemplarul 2) Casier Zilnic Zilnic Contabil şef La serviciul contabilitate (un exemplar) cu documente de încasare sau de plată.la verificarea înregistrărilor contabile efectuate. Document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin casieria unităţii. a soldului de casă. . exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte contabilitate Data/ perioada întocmirii (perioadei) Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar Contabilitate mare 46.: 1 Cod: P. Casier. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. :Pagina 29 din 40 Exemplar nr. Registrul de casa în valuta 2 47. Document de stabilire la sfârşitul fiecărei zile a soldului de casă.la întocmirea balanţei de verificare. . Serveşte ca: .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.document de stabilire. Casier Zilnic Zilnic Contabil şef La serviciul contabilitate (un exemplar) cu documente de încasare sau de plată.de ex. .document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valută.document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă în valută. _____ Nr. efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative. la sfârşitul fiecărei zile. Casier. Casierie (exemplarul 1) Serviciul Contabilitate (exemplarul 2) 29 . document de înregistrare contabilă. Document de înregistrare zilnică în contabilitate a operaţiunilor de casă.O. Registrul de casă în lei 2 . . crt. la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale".

în vederea identificării lor. la Serviciul Contabilitate împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui 1 ex. Probă în litigii. conturi de disponibil. ordonator principal de credite. Serviciul contabilitate Trimestrial şi anual 1 ex. Registrul numerelor de inventar la mijloace fixe Situaţii financiare trimestriale şi anuale (bilanţ contabil şi anexele prevăzute de lege) 1 51. este document de înregistrare contabilă. Se întocmeşte la începutul activităţii. contabil şef.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Serviciul Contabilitate 50. Document contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ. la Serviciul Contabilitate împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui 1 ex. 2 Serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate. Probă în litigii.de ex. Registrul inventar 1 Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. este document de înregistrare contabilă. crt. 49. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Serviciul contabilitate Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 48. Registrul jurnal 1 Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.de ex. Ordonatorul principal de credite 30 . Serviciul contabilitate Zilnic sau lunar Contabil şef Nu circulă.: 3 Revizia: Nr. 1 ex.O. Data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior Trezorerie. precum şi în alte Administraţie În momentul dării în folosinţă Nu circulă. este document de înregistrare contabilă. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P. _____ Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex. pentru confirmare solduri. datorii şi capital proprii ale instituţiei la sfârşitul perioadei de raportare. la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii 31 decembrie sau după caz Nu circulă. :Pagina 30 din 40 Exemplar nr.

Contabil sef.: 3 Revizia: Nr. Secretariat 54. Document pentru calculul drepturilor băneşti pentru plata burselor şi a ajutoarelor sociale către elevii care îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestor drepturi băneşti cuvenite. 2 Secretariat Data de 30 a lunii în curs. Stat de salarii 2 Secretariat Lunar Data de 2 a lunii următoare Director Contabil şef Circulă: . Ordonatorul principal de credite 1 ex.: 1 Cod: P. Data de 30 a lunii în curs Data de 5 a lunii următoare Contabil şef şi director 53. _____ Nr. Serviciul contabilitate (exemplarul 1) Secretariat. Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor precum şi al contribuţiilor aferente. Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe lună Stat de plată burse şi ajutoare sociale 2 situaţii prevăzute de lege. Serviciul contabilitate 1 ex. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. Ec.de ex.de ex. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Serviciul contabilitate Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 52.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.O. Serviciul Contabilitate 1 ex. Centralizarea plăţilor la cheltuielile de personal pe luna în curs şi pentru lunile anterioare. crt.la persoanele autorizate sa exercite CFPP şi să aprobe plata (exemplarul 1). (exemplarul 2) Intocmit. Craciun Mirela 31 . iar plata la începutul lunii următoare Data de 2 a lunii următoare Contabil şef şi la casierie pentru plată 1 ex. :Pagina 31 din 40 Exemplar nr. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.

bunuri şi servicii pentru chelt. _________________ SEMNĂTURI     Contabil___________ Administrator______ Secretar___________ Contabil sef________ Întocmit. BM/BR – 2 ex Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 32 . DIRECTOR Cod: P.de ex. Contabil şef.de ex.: 3 Revizia: Nr.______________ Serviciul Secretariat Viza compartimentului de specialitate pentru cheltuielile de personal Secretar ____________ conform Deciziei nr.: 1 APROBAT.Documente Conform “Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu” Serviciul Contabilitate Emitere PAO în Contabilitate Contabil _____________ Serviciul Administrativ Serviciul Contabiliate Acordare viza CFP Îndosariere în dosar ____împreună cu OP şi extras Contabil sef ____________________ _ Viza compartimentului de specialitate pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile achiziţionate Adminisrtator ___________________ pentru chelt.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.O. :Pagina 32 din 40 Exemplar nr. bunuri şi servicii aferente activităţii UNITATE Conform Deciziei nr. _____ ANEXA 3 CIRCUIT Propunere-Angajament-Odonanţare .

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.O.de ex. DIRECTOR Cod: P. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 ex 33 . _____ ANEXA 4 CIRCUIT REFERAT DE NECESITATE / COMANDA Persoana care solicită Emiterea referatului / comenzii Serviciul Contabilitate Vizat privind existenţa creditelor şi încadrarea în articolul bugetar Contabil sef ____________ Director Serviciul Administrativ Aprobare achiziţionare Aprovizionare Administrator _____________ Serviciul Contabilitate Se îndosariază în dosar_______ Contabil sef ___________________ SEMNĂTURI   Contabil sef ____________ Administrator ____________ Întocmit.: 3 Revizia: Nr. Contabil şef.de ex.: 1 APROBAT. :Pagina 33 din 40 Exemplar nr.

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 5 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 3 ex 34 . calitativă a produselor din Factură şi NIR Vizat pentru BUN DE PLATĂ Comisia de recepţie Administrator __________________ Îndosariere în dosar _______ Contabil sef _______________________   SEMNĂTURI Contabil sef ____________ Administrator ____________ Comisia de recepţie Întocmit. DIRECTOR CIRCUIT FACTURĂ Cod: P. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR pentru achiziţionare .: 1 APROBAT. :Pagina 34 din 40 Exemplar nr.: 3 Revizia: Nr.O.de ex.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.de ex. Contabil şef.Alte documente specifice achiziţiei (oferte sau direct de pe raft) Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Operare intrare în Program Gestiunea Materialelor Listare NIR Contabil sef ___________________ Verificarea cantitativă. _____  Documentele care stau la baza întocmirii Facturii : .

_____  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : .: 1 APROBAT.COSTEA ELENA Comisia de recepţie Întocmit. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner) Serviciul Administrativ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Emitere NIR Administator ____________________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Comisia de recepţie NIR original + Factură + Referat îndosariat ________Contabil ___________________ NIR + Factură copie = întocmire Fişă de magazie îndosariat în dosar copii / an Administrator _________________________ SEMNĂTURI   Contabil ____________ Administrator ____________ .O. DIRECTOR CIRCUIT NIR MATERIALE Cod: P.de ex.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 6 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 e 35 . :Pagina 35 din 40 Exemplar nr. Contabil şef.MITREA CARMEN .de ex.: 3 Revizia: Nr.

BUN DE PLATĂ şi subgestiune Serviciul Administrativ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Emitere NIR Administrator __________________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Stabilirea bunurilor care trec în subgestiune Comisia de recepţie Operarea dării în folosinţă pe subgestiune în programul Obiecte de inventar Listare fişă de gestiune Contabil ____________ Fişa de gestiune pentru întocmire proces-verbal de predare-primire în subgestiuni Îndosariere în dosar subgestiuni Administrator ______________ Serviciul Contabilitate NIR + Factură/Referat/ comandă îndosariat în dosar ___ Operare în evidenţa sintetică a subgestiunilor Contabil ______________.O. DIRECTOR Cod: P.: 1 APROBAT.Stabilire modalitate de achizionare  Cazul I – cerere de ofertă – documente specifice (caiet de sarcini.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor. _____ CIRCUIT NIR OBIECTE DE INVENTAR  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : . SEMNĂTURI  Contabil sef Administrator ____________ _________________   Comisia de recepţie Întocmit. :Pagina 36 din 40 Exemplar nr.de ex. 36 .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 7 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. oferte. contract. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR pentru achiziţionare .: 3 Revizia: Nr. factură)  Cazul II – achiziţie directe de pe raft  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner).de ex.

: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P. _____ BM/BR – 5 ex ANEXA 8 APROBAT.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.______________ . :Pagina 37 din 40 Exemplar nr.______________ .O. 37 .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner) Serviciul Contabilitate Emitere NIR din operarea facturii în Program SICOS – Gestiunea Materialelor Contabil__________ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate NIR original + Factură + Referat îndosariat ________ Contabil_________ NIR+Factură copie = întocmire Fişă de magazie îndosariat în dosar copii / an Magaziner_______________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Comisia de recepţie SEMNĂTURI Contabil______________ Administrator__________ Magaziner_____________ Comisia de recepţie .______________ Întocmit.______________ . DIRECTOR CIRCUIT NIR ALIMENTE  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : .de ex.______________ .de ex.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr.de ex. Contabil Administrator____________ 38 . _____ BM/BR – 4 ex ANEXA 9 APROBAT.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef. :Pagina 38 din 40 Exemplar nr.O.: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P. Contabil şef.de ex.Normative de consum vizate de conducătorul unităţii conform Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul curent Serviciul Administrativ Emitere BC Administrator _______________________ Serviciul Contabilitate Operare BC în Programul Gestiunea Materialelor Contabil sef _________________________ Serviciul Administrativ Operarea consumuri/ ieşiri materiale în fişa de magazie Administrator _____________ SEMNĂTURI  sef_________________  Întocmit. DIRECTOR CIRCUIT BON CONSUM  Documentele care stau la baza întocmirii BC-ului : .

: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P.Aprobare plafon 150 l/luna Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Sofer Serviciul Contabilitate Emitere BC Adinistrator______ ______ Operarea consum/ ieşiri BCF în fişa de magazie cu regim special Mentionare pe BC serie/numar BCF eliberat Magaziner________ Achizitionare benzina Operare BC în Programul CIEL – intocmire NC Contabil_______ SEMNĂTURI   _   _ Întocmit. Contabil_________________ Administrator____________ Sofer____________________ Magaziner_______________ 39 .de ex.O.de ex. DIRECTOR CIRCUIT BON CONSUM BENZINA  Documentele care stau la baza întocmirii BC-ului : . :Pagina 39 din 40 Exemplar nr.: 3 Revizia: Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. _____ BM/BR – 2 ex ANEXA 10 APROBAT.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. tarif cazare Contabil sef____ Aprobare cerere Administator Confirmare cazare la pers.: 3 Revizia: Nr.O. fizica/juridica Arhivat in dosar ______ (original) Administrator_________ Serviciul Contabilitate SEMNĂTURI     Incasat contravaloare cazare si se elibereaza chitanta Se îndosariază în dosar ______ registru casă (Copie cerere) Secretar Magaziner___________ Administratot La cerere eliberare factura Contabil Contabil_______________ Magaziner 40 .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef.de ex. DIRECTOR CIRCUIT CERERE CAZARE Persoana care solicită Completare cerere tip Persoana fizica sau juridica Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Verificare loc disponibil Rezervare loc Administrator Director Serviciul Administrativ Acordare număr de înregistrare Secretar________ Vizat pt. _____ Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 ex ANEXA 11 APROBAT.de ex. :Pagina 40 din 40 Exemplar nr.: 1 Cod: P.

: 1 Cod: P.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Întocmit. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr. _____ Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 3 ex 41 .de ex.O.de ex. Contabil şef. :Pagina 41 din 40 Exemplar nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->