P. 1
05_Procedura_circuitul_documentelor[1]

05_Procedura_circuitul_documentelor[1]

|Views: 1,743|Likes:
Published by orei_s

More info:

Published by: orei_s on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • Cod: P.O. ___ Pagina 1 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 3 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 4 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 5 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 6 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 7 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 8 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 9 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 10 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 11 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 12 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 13 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 14 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 15 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 16 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 17 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 18 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 19 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 20 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 21 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 22 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 23 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 24 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 25 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 26 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 27 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 28 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 29 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 30 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 31 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 32 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 33 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 34 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 35 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 36 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 37 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 38 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 39 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 40 din 40 Exemplar nr.: 1
 • Cod: P.O. ___ Pagina 41 din 40 Exemplar nr.: 1

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul difuzarii Exemplar nr. Compartiment Nume si prenume Data primirii

Functia

Semnatura

3.1. 3.2. 3.6. 3.4. 3.8. 3.6. 3.7.

1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri

2 1 2 3 1 1 1 -

3 Contabi litate Admini strativ Secretar iat Contabi litate Contabi litate Contabi litate -

4 Contabil sef Administrator Secretara Contabil sef Contabil sef Contabil sef -

5

6
07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08

7

-

-

-

3

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

4. SCOPUL
4.1. Procedura descrie activităţile desfăşurate in cursul circuitului documentelor in __________________ 4.2. Prezenta procedura stabileşte fluxul de lucru parcurs in primirea si difuzarea controlata a corespondentei in ___________________________. 4.3. Prin Procedura se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ si legal al documentelor.

4

La procedura participa toate Compartimentele de specialitate.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.2.: 3 Revizia: Nr. 5 .4.3.: 1 Cod: P. DOMENIUL DE APLICARE 5. Procedura este întocmită în scopul prezentării circuitului documentelor. conform cu atribuţiile care le revin in primirea sau emiterea de documente. _____ 5. :Pagina 5 din 40 Exemplar nr. atât pentru cele intrate din exterior.1. Prin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care implica plaţi din fondurile ________________.de ex. cît şi pentru cele din oficiu 5. Procedura se aplică în cadrul ______________ 5.O. 5.de ex.

OMFP nr.10. precum şi organizarea.2/2001 privind regimul contravenţiilor 6. 6 . ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.13. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare 6. Constituţia României 6. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 6. O.de ex.17. OG nr. OMFP nr. precum şi organizarea. L 571:2003 Codul fiscal 6.O.14. Legea 127/1998 privind statutul cadrelor didactice 6.de ex.: 1 Cod: P. 6. cu modificările şi completările ulterioare 6.2. lichidarea.: 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.15.9.1.: 3 Revizia: Nr.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 6. :Pagina 6 din 40 Exemplar nr.6. H. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 6. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. OMFP nr.legea contabilităţii.16.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. SREN ISO 9001:2001 : 6.4.G. ROF ____________ 6. L 273:2006 legea finanţelor publice locale 6. 925/19. Legea nr.8. Manualul Calităţii 6. lichidarea. Legea 16/1996 privind arhivele 6. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea.11. L 215 : 2001 privind administraţia publică locală 6.3. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.18 OMFP nr.7.5.12. OUG 34 : 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica. 82/1991 . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 6.G. _____ 6.contabile 6. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar .

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.O. :Pagina 7 din 40 Exemplar nr.5.1.Lege 7.Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 7. OUG .de ex.6. SMC .Control Financiar Preventiv Propriu 7 . L .: 3 Revizia: Nr.Direcţia Generala a Finanţelor Publice 7. DGFP . OP .Ordin de plata 7.2. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 7.Sistem de Management al Calităţii 7. RAC .de ex. ___________________________ 7. _____ 7. CFPP .8.: 1 Cod: P.4.3.Responsabil Asigurarea Calităţii 7.7.

Documentele se înregistrează cronologic. Date de ieşire ale procesului: • Registru intrări/ieşiri general •• Registru intrari/iesiri din cadrul Serviciului Contabilitate • Registre speciale de evidenta a Documentelor care implica plaţi din fondurile _________ • Registre de evidenta speciale diverse. Dupa rezolvarea lor. curieri sau direct de la cetăţeni. precum şi toate actele întocmite de compartimentele de activitate proprii. PROCEDURA 8.: 1 Cod: P. parcursul acţiunilor fiind prezentat in diagrama flux din Anexa 1. Toate actele care privesc aceeaşi problemă.5.1. :Pagina 8 din 40 Exemplar nr.3. 8.1.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.1.5.5.2.1. _____ 8. care determină locul de arhivare al întregii lucrări.de ex.5. incepand cu 1 ianuarie si terminând cu 31 decembrie al fiecărui an 8.O.5.5. se conexează la primul act înregistrat. 8. prin poştă. Responsabil de proces: Secretar 8. Primirea şi înregistrarea documentelor 8. se adopta sau se transmit diverse acte şi documente. activităţi 8.: 3 Revizia: Nr.5.1.5. numărul primului act fiind numărul de bază. Circuitul acestor documente si acte trebuie sa fie unul planificat si trasabil. se înregistrază la registratura generala a ____________. Date de intrare ale procesului: • Documentele care constituie corespondenta externa a ____________ • Documentele emise de ______________ având destinaţia in exteriorul __________ • Documentele cu circuit intern in _______________ • Facturi si Documentele anexate acestora • Propunere de plata • Angajament de plata • Ordonantare de plata • Documentele care angajează financiar _______________ 8.4.2. 8. 8.1.de ex.3. Atat documentele care se înregistrează cat si răspunsurile si actele trimise din oficiu vor purta numărul de înregistrare al documentului si indicativul dosarului la care se păstrează 8. pe tipuri de documente si/sau compartimente.1. Corespondenţa adresată ____________. In cadrul ________________ se primesc.4. documentele se grupează pe dosare conform nomenclatorului si se predau la Arhiva in al doilea an dupa constituire 8 . se emit.1. Procesul care descrie activităţile desfăşurate in cadrul procesului de circulaţie a documentelor in ____________ se desfăşoară conform celor descrise mai jos.

5. in condiţiile Legii 544:2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.5.3..3.de ex. 8. Persoanele din cadrul ____________ care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere asupra datelor şi conţinutului acestora. Dacă lipsesc anexele menţionate în actul intrat. _____ 8.11. (respectiva adresa) şi se va trece pe ea numărul de înregistrare respectiv.5. dacă acesta conţine adresa respectivă. 8. Actele care vin prin poştă sau curieri se înregistrază în ordinea sosirii lor. Primirea. spre rezolvare instituţiei competente. 8. Este interzisă circulaţia actelor neînregistrate. în colţul din drepta sus. prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic. La înregistrarea facturilor se vor respecta următoarele prevederi: .1. In cazul în care în act nu se menţionează adresa emitentului.2. expedierea şi păstrarea documentelor secrete se face conform dispoziţiilor din actele normative în vigoare. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar .. 8.1. Predarea documentelor la Arhiva se face pe baza de inventare întocmite in trei exemplare pentru documente nepermanente si in patru exemplare pentru documente permanente 8.8.5.5.este interzisă existenţa în instituţie a facturilor neînregistrate. administrativ sau penal pentru aceastea. care prevăd această semnătură. Secretarul ____________ asigura comunicarea către autorităţile.1.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. persoana din ____________ care 1-a primit. numărul de înregistrare. 8. numărul de înregistrare (ştampila) şi i se comunică pe loc. 8. se înregistrează şi li se aplică. :Pagina 9 din 40 Exemplar nr. conform căruia "înregistrările în contabilitate se fac cronologic.2.de ex.. vor răspunde civil. Actele care se provin direct de la cetăţeni.5.5. .3.1. Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajează financiar ____________ 8.5. 8. 8.1.5. respectiv petiţionarului.3. Secretarul ____________ elibereză extrase sau copii de pe orice act din arhiva ____________ şi semnează actele prevăzute expres de lege şi formularele tipizate. 8. se anexează plicul. care reglementează această activitate.5. 8.5.2.. . instituţiile publice si persoanele interesate a dispoziţiilor directorului ____________.1.6.contabile.1.în cazul existenţei unei adrese de înaintare se va specifica că factura este anexă la .5.1. Toate documentele intocmite de personalul ____________ pentru a fi transmise in exteriorul Organizaţiei. în conturi sintetice şi analitice". Circuitul facturilor este definit de prevederile OMFP nr. 8. înscrie menţiunea "lipsă anexe". păstrarea şi folosirea actelor ____________.1. Semnarea documentelor 8. Personalul ____________ răspunde personal de evidenţa.10. iar în cazul inserării unor date sau informaţii eronate.toate facturile intrate în instituţie vor avea notat pe ele numărul de înregistrare alocat în registrul de evidenţă a documentelor intrate.12. 8.4.5.5. se primesc.O.2.5. 9 . în caz contrar fiind răspunzător de pierderea lor. Actele adresate greşit se înregistrează şi se expediază imediat.9.13.7.2. vor fi semnate de către Secretarul ____________ si de către către directorul ____________.2.: 3 Revizia: Nr. petiţionarului. spre a fi aplicata o rezoluţie de către directorul ____________ şi apoi vor fi distribuite persoanelor din ____________ care au atribuţii legate de conţinutul acestora. După înregistrare actele se predau în mapă.1.5. comunicându-se aceasta emitentului.: 1 Cod: P.2. conform legii.

se parcurge traseul invers. 10 . 8. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.3. Compartimente de specialitate emit cele trei Anexe ALOP. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. etc. incadrat la Titlul de cheltuiala bugetara (Anexa 2) si Ordonantarea de plata (Anexa 3). lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor. Hotărâri ale ____________. Facturile trimise spre plata vor avea anexate toate documentele justificative necesare Contracte.4.5. 8. Angajamentul bugetar individual sau global. documentele ALOP vor fi înregistrate in Registrul special ALOP.5.5. Titluri executorii. In cazul corespondentei trimise. în concordanţă cu situaţia existentă.5.2. lichidarea.7. _____ 8. Trimestrial Şefului Serviciului Contabilitate va verifica dacă facturile intrate în instituţie şi înregistrate în contabilitate.5. rămâne cel existent la ora actuală în instituţie. Convenţii.5.5.6. inainte de a fi trimise spre plata.: 3 Revizia: Nr.3. Comenzi.4.3. 8.5.6. 8. 8. 8. 8.4.5.5. Toate documentele care implica financiar ____________.4. se supun Controlului financiar preventiv propriu in urma căruia vor purta .viza CFPP. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. Propunerea de plata (Anexa 1) emisa de Compartimente de specialitate este predata Serviciului Contabilitate care verifica clasificatia bugetara. precum şi organizarea.O. au urmat fazele de angajare.3.4. Compartimentele de specialitate vor asigura.5. După înregistrarea obligaţie de plată.: 1 Cod: P.3.3.1. 8.5. fazele de elaborare şi semnare a documentelor pentru angajarea. Inclusiv • prezentarea proiectelor de operaţiuni pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.4. se înapoiază Compartimentului de specialitate. precum si de Anexele ALOP. 8. :Pagina 10 din 40 Exemplar nr.3. Propunerea de plata (Anexa 1).5.4. In caz contrar.4.6. PV de recepţie.5. Circuitul ALOP 8. Hotărâri judecătoreşti. identificând poziţia bugetara prin care cheltuiala in cauza a fost prinsa in Bugetul aprobat al ____________ si vizeza documentul in cauza. Pe tot circuitul. Toate facturile si celelalte documente care implica financiar ____________ vor fi predate după înregistrare Şefului Serviciului Contabilitate care va dispune înregistrarea obligaţiei de plată faţă de terţii creditori în evidenţa contabilă. 8.5. Toate documentele ALOP vor fi semnate de sefii Compartimentelor de specialitate (secretar si administrator ) din ____________ si confirmate prin viza CFPP. Circuitul documentelor pentru încadrarea în prevederile OMFP nr. lichidare şi ordonanţare sau au fost restituite (ca urmare a constatării unei erori). Compartimentul de specialitate va aplica pe toate toate facturile trimise spre plata viza de confirmare a realităţii si legalităţii.5. 8.4.de ex. Toate documentele si înregistrările acestei proceduri se arhivează conform normelor legale.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 8.5. facturile vor fi predate Compartimentului de specialitate (administrativ). Devize.de ex.

1. Răspunde de intocmirea proiectului de nomenclator propriu 9. Răspunde de inregistrarea in Registrului intrari-iesiri general a tuturor documentelor intrate. intre 1 si 5 ale fiecărei luni. 9.2. 9.4. cu rezoluţiile respective 9.2.4.5.8. RESPONSABILITĂŢI 9.2.1. Cooperează cu celelalte compartimente pentru respectarea legalităţii privind intocmirea. in luna anterioara 9. Constituirea dosarelor. 9.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Primeşte corespondenta in mapa si o directioneaza către persoanele responsabile.2.5. inventarierea si predarea lor la Arhiva 9. 9. Director ____________ 9.1. Răspunde de menţinerea Registrului intrari-iesiri general.1.2. semnarea.4.2.4. Ia masuri pentru respectarea nomenclatorului propriu.2. 11 .6.2. Şeful Serviciului Contabilitate 9. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al SMC vizând imbunatatirea continua a activităţilor in cadrul Procedurii. inregistrearea destinatarul si semnează in Registrul intrari-iesiri.1. ieşite sau intocmite pentru uz intern.O. 9. 9. :Pagina 11 din 40 Exemplar nr. Asigura resursele necesare desfăşurării activităţile in cadrul procedurii 9. având grija ca destinatarul sa semneze de primire.1.4.de ex. Tine sub control Procedura. _____ 9. Inregistrează corespondenta in Registrul intrari-iesiri general si o transmite directorului ____________.3.: 1 Cod: P. Secretarul sef 9.3. Confruntarea cu Registrul intrari-iesiri. 9.1. Difuzează corespondenta in cadrul secretariatului si o înregistrează in Registrul intrariiesiri. luând masuri pentru completarea tuturor poziţiilor unde au fost înregistrate actele repartizate departamentului.de ex.2. confirmarea.2.1.5. o data pe luna. aprobarea. formularele si înregistrările corespunzătoare.7. avizarea si circuitul documentelor care angajează financiar ____________ 9.2. RAC 9. Organizează preluarea corespondentei repartizata.5.2.2. 9. Răspunde de respectarea circuitului facturilor si a celorlalte documente care implica plaţi din fondurile ____________ 9. Angajaţii 9.: 3 Revizia: Nr.2.4. Răspund de respectarea procedurii.

: 3 Revizia: Nr. anex a 0 1 2 3 5 Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat 8 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 3 3 3 3 3 3 12 .de ex.de exemplare 4 3 3 Difuzare Arhivare loc perioada 6 7 Alte Nr. ANEXE Denumirea anexei 1 Diagrama flux – circuitul documentelor Formulare financiar contabile si circuitul acestora Circuit Propunere – Angajament – Ordonantare Circuit Referat de necesitate/ comanda Circuit factura Circuit NIR materiale Circuit NIR obiecte de inventar Circuit NIR alimente Circuit bon consum Circuit bon de consum benzina Circuit cerere cazare Elaborator 2 Aprobat Nr. _____ 10.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. :Pagina 12 din 40 Exemplar nr.O.: 1 Cod: P.de ex.

: 3 Revizia: Nr.de ex. dupa. dupa caz. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 6. verificarea si aprobarea editiei sau. inregistrari. 11. 4. arhivari Cuprins Pagina 13 . _____ 11. Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 5. 9. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.de ex.O. caz. 7. 3. 10. 8. 2.: 1 Cod: P. :Pagina 13 din 40 Exemplar nr.

etc. în colţul din dreapta Sunt Documente de la cetăţeni Angaja DA ul anexate se în SCOLII carede sus.: 1 Cod: P. _____ Personalul SCOLII răspunde urmat fazele de angajare. Toate documentele Documentele merg la trebuie sa fie semnate de Sunt vizate CFPP NU Serviciul contabilitate care administrator. au Registr e de evidenţ ă Registr speciale e diverse. CEC. DA le Introduc în evidenţa contabilă emiţând şi Trimestrial Şeful Serviciului documentele de plată Contabilitate va verifica dacă facturile intrate în instituţie şi efectivă OP. expedierea şi păstrarea documentelor secretar iaul în NU secrete se face conform dispoziţiilor din actele Docum intern Docum Se respectiv în vigoare Ii se înregistrează şi normative plata SCOLII exterior petiţionarului. se se aceasta Facturi cu Propun DA NU exterior UNITA destinaţ înregistrează la Sunt Documente secrete emitentului. spre emise ie entele poştă. Ordona Se predau după înregistrare distribuite funcţionarilor care implică financia nţare de NU Şefului Serviciului careCompartiment aufinanciar legate atribuţii r plata Documentele DA ele de Contabilitate care va dispune de conţinutul acestora. speciale pe de tipuri evident de aa docume Registr Docum nte si/ u entelor sau intrări/ care compart Registr ieşiri implica imente. u din plaţi activităţ Registru intrări/ cadrul din intrări/ i Ieşiri pe SCOLII fonduril Ieşiri servicii e general SCOLII 14 Docum Anexa 1: Diagrama flux Se CIRCUITUL DOCUMENTELOR entele înregistrează şi Docum care se expediază Corespondenta entele START constitu Docum adresată SCOLII. lichidare evidenţa. spre ment SCOLII acestora angajea care se comunică pe loc a fi vizate de directorul plata SCOLIIdocumente fi Sunt şi apoi vor ză petiţionarului. :Pagina 14 din 40 Exemplar nr. precum emise instituţiei având şl toate actele ndenta de competente. documentele bugetară şi vizează de plată documentul în cauză Facturile trimise spre plata (Anexa 3) vor avea anexate toate documentele Justificative Toate documentele necesare si documentele sunt verificate CFPP ALOP. SCOALA SCOAL se După înregistrarea specialitate înregistrarea obligaţiei de A înregistrează obligaţie de plată.de ex. se parcurge traseul invers înregistrate In contabilitate.de ex. curieri sau direct rezolvare de CCD corespo de la cetăţeni. în plată faţăvor întocmi de terţii creditori în Registrul vor fi contabilă Documentele evidenţapredate fiecărui Compartimentelor ALOP serviciu din de specialitate Propunerea de care face plata (Anexa parte 1) Este predată Compartimentele de personalul Este Anexa 1 DA Angajamentul Serviciului specialitate vor aplica pe căreia i-au NU bugetar Contabilitate care toate facturile trimise spre fost (Anexa 2) plata viza de confirmare a repartizate verifică clasificaţia Ordonanţarea realităţii si legalităţii.: 3 Revizia: Nr. numărul de înregistrare predauNU mapă. Docum întocmite de destinaţ externa SCOLII comunicânduDA compartimentele de entele ia a în având Sunt adresate greşit activitate proprii. prin imediat.O. . entele După înregistrare actele în entele aplică. sau au ordonanţare personal de şi În cazul păstrarea şi fost restituite folosirea actelor SCOLII corespondentei Înregistrările rezultate se arhivează conform normelor in vigoare trimise. şide circuit ereTII Primirea.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.

_____________ Cod: P. persoana împuternicită sa acorde viza de CFPP Ordonator principal de credite.de ex. Serviciul contabilitate împreună cu documentele justificative 15 . 2. 2Angajament bugetar individual/global Document de stabilire a necesarului de bunuri ce urmează a fi aprovizionate Document de angajament al fondurilor bugetare. reprezentând o obligaţie certă. prime sau alte plăţi din 2 Document de confirmare a exigibilităţii unei plăţi. :Pagina 15 din 40 Exemplar nr. Serviciul contabilitate 1 ex.1. Serviciul contabilitate împreună cu angajamentul legal 3. suma datorată stabilită Serviciul contabilitate Administrator La fiecare operaţiune economică care implică efectuarea plăţii Operativ Director Contabil şef Birou contabilitate pentru înscrierea datelor din col. persoana împuternicită sa acorde viza de CFPP 1 În momentul întocmirii referatului de necesitate În momentul întocmirii referatului de necesitate Director Contabil şef 1 ex. exem plare 1 Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Toate compartimente le funcţionale Serviciul Contabilitate Data/ perioada întocmirii Înainte cu 2-3 zile de data aprovizionării Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex. Serviciul contabilitate 1.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Ordonator de credite pentru aprobare . Anexa nr. 3Ordonanţare de plată aferentă achiziţiilor publice pentru activitatea curentă şi de investiţii.de ex. Denumirea documentului Nr. Persoana împuternicită pentru acordarea vizei CFPP.: 3 Revizia: Nr. Director prof. crt. Trezorerie 1 ex.O. pentru transferuri. Anexa nr.: 1 Aprobat. specific unei operaţiuni noi care urmează să se efectueze pe baza bugetelor aprobate Ordonator principal de credite. _____ FORMULARE FINANCIAR-CONTABILE ŞI CIRCUITUL ACESTORA Nr. 1 la OMFP 1792/2002 Propunere de angajare a unei cheltuieli Anexa nr.

.O. în caz de nerespectare a angajamentului. 1 ex. Balanţa de verificare sintetică 1 Serviciul contabilitate Lunar Două zile de la finele lunii Director Contabil şef Nu circulă. Serviciul Contabilitate 6. bugetul local Angajament de plată pentru întocmirea documentelor de plată.la controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitică. este document de sinteză. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 4. Serveşte: . fonduri publice acordate beneficiarilor legali. Serviciul contabilitate 5. . Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. . 1 Serveşte ca: .la verificarea exactităţii înregistrărilor.de ex. bugetele de asigurări sociale. jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop) pentru semnare.titlu executoriu pentru executarea silită. . Document pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre Persoana care işi ia angajamentul În momentul luării angajamentului de plată Director Contabil şef Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control.la întocmirea situaţiilor financiare. Serviciul Contabilitate 16 . este document de înregistrare.de ex.: 1 Cod: P. Balanţa de verificare analitică 1 Serviciul contabilitate Lunar sau cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare Două zile de la finele lunii sau perioadei Director Contabil şef Nu circulă.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. pentru virarea datoriilor către bugetul de stat.titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor. :Pagina 16 din 40 Exemplar nr. 1 ex.angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii. _____ Nr.: 3 Revizia: Nr. 1 ex. crt.

Contabilitate 1ex. subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix (exemplarul 1). subunitatea) predatoare (exemplarul 2). Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Ordonatorul de credite. la cotor Serviciul contabilitate Administrator În momentul predăriiprimirii mijlocului fix Trei zile de la întocmirea bonului de mişcare a mijlocului fix Director Contabil şef Serviciul Contabilitate (exemplarul 1). 1 1 ex. Document de scădere din gestiune.: 3 Revizia: Nr.de ex. .de ex. La sectia (serviciul. La secţia (serviciul. 9. La serviciul financiar contabil. La persoanele care au 1 ex. Document pentru ridicare de Administrator În momentul eliberării din magazie a materialelor pentru consum Trei zile de la întocmirea bonului de consum La gestiunea de materiale pentru eliberarea cantităţilor prevăzute.la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).document justificativ de înregistrare în evidenţa ţinută de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate. pentru aprobare.: 1 Cod: P.S.Trezorerie 1 ex Serviciul 17 . exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 7. Primărie. La persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare). La secţia (serviciul. Primărie 1 ex. .document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare.J. atelierul. Bon de mişcare a mijlocului fix 2 contabilitatea sintetică şi cea analitică. Administraţie 1 ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. . Bon de consum 2 8.document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii. crt. Document pentru eliberarea din magazie a materialelor pentru consum. Serveşte ca: . Stabilirea pe titluri bugetare şi pe articole a cheltuielilor şi veniturilor pe total an şi pe trimestre. Document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate . Bugetul anual de venituri şi cheltuieli Carnet CEC pentru 3 Director Contabil şef Casier La termenul stabilit de ordonatorul principal de credite Plăţi salarii şi alte La data plăţii Director Contabil şef Director 10. atelierul. _____ Nr. atelierul.O. :Pagina 17 din 40 Exemplar nr. subunitatea) predătoare(ambele exemplare). Consiliu sau I.

:Pagina 18 din 40 Exemplar nr. Centralizator stat de plată salarii Cerere pentru deschiderea creditelor bugetare Chitanţă pentru operaţii în lei 2 13. Anexa la registrul de casa 1 ex. Depunător 15. Serviciul contabilitate 1 ex. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii cheltuieli Termen de predare ridicare numerar numerar. 11. 2 Secretariat pentru certificarea legalităţii Serviciul contabilitate 2 zile Operativ Director Contabil şef Ordonatorul principal de credite Contabil şef Ordonatorul de credite Contabil şef Contabil şef pentru viza CFPP.O. Serveşte ca: .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Centralizarea drepturilor de personal pentru calculul sumelor totale de ridicat din Trezorerie. Serviciul contabilitate 1 ex.: 1 Cod: P.de ex. Depunător 1 ex. Stabilirea vechimii în muncă şi cuantum pensie în dosarul de pensionare.: 3 Revizia: Nr. Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate. Document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii. în funcţie de operaţiunile efectuate Până în data de 15 a lunii sau trimestrului anterior La data încasării sumei La serviciul secretariat Se predă sub semnătură la încetarea activităţii salariatului în instituţie. Contabilitate Lunar/trimestrial 14. Secretariat 1 ex. 3 Casier La data încasării sumei.document justificativ Secretariat Operativ Director 12. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 1 ex. Solicitare deschidere credite bugetare de către ordonatorul principal de credite. _____ Nr. crt. 18 . Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate specimene de semnăturii în trezorerie şi la Trezoreria Braşov Nu circulă.de ex. în funcţie de operaţiunile La data încasării Contabil şef Circulă la depunător/plătitor. Aprobare director La depunător. Carnetul de muncă 1 Înregistrarea calităţii de salariat şi a drepturilor salariale. La cotor Serviciul contabilitate 1 ex. Chitanţă pentru operaţiuni în valută 3 Casier La data încasării sumei. ordonator de credite 1 ex.

3 Document privind angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic Direcţiune Director Contabil şef Secretariat 19 .L. :Pagina 19 din 40 Exemplar nr. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaţiunilor înregistrate în registrul de casa în valută. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex. Beneficiar pentru încasările şi plăţile în valută efectuate în numerar. Secretariat 1 ex. Secretariat Serviciul Contabilitate în conformitate cu H. Anexa la registrul de casa Serviciul secretariat 1 ex. cu stampila unităţii. Beneficiar 1 ex. închirierii Zilnic În momentul concesionării închirierii Director Ordonatorul principal de credite Director Contabil şef exemplarul 1.C. 17.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. la Concesionar.: 1 Cod: P. La cotor Serviciul contabilitate 1 ex. Serviciul Contabilitate 1 ex.de ex. 16. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii efectuate Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex.: 3 Revizia: Nr. _____ Nr.O. chiriaş 1 ex.document justificativ de înregistrare în registrul de casă în valută şi în contabilitate. sumei Zilnic În momentul concesionării.de ex. Serviciul contabilitate În momentul contractării/ comandării de achiziţii publice În momentul angajării/avansării În momentul contractării/ comandării de achiziţii publice Director Contabil şef Beneficiar 19. la ordonatorul principal de credite 1 ex. . Contract/ comandă de achiziţii publice Decizia de angajare sau avansare a personalului inclusiv pentru cumulul de funcţii 2 Document privind achiziţiile publice. Direcţiune 1 ex. Condică de prezenţă Contract de concesionare. Document privind închirierea de spaţii. Direcţiune Serviciul Contabilitate Beneficiar 18. crt. închiriere 1 3 Document pentru evidenţa zilnică a personalului prezent în unitate.

titlu executoriu din momentul comunicării. .O. Declaraţie privind obligaţia de plată la fondul de şomaj Declaraţie privind obligaţiile de plată către bugetul 2 Document privind contribuţia la asigurările de şomaj ale angajatorului şi asiguratului.la conducătorul unităţii. .acordare salariu de merit .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Direcţiune Serviciul contabilitate În momentul constatării pagubei Director Contabil şef 22.de ex. Serviciul resurse umane Secretariat 2 Serveşte ca: . AJOFM 1 ex.J.document de înregistrare în contabilitate.de ex. 20 Director Contabil şef Casa Judeţeană de Pensii .M. Secretariat 1 ex. Document privind contribuţia la asigurările sociale ale angajatorului şi asiguraţilor. I.: 3 Revizia: Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex.S. Serviciul Contabilitate (exemplarul 1) Persoana care a produs paguba (exemplarul 2) 1 ex.la persoana desemnată pentru acordarea vizei CFPP(ambele exemplare).J. .P.document de imputare a valorii pagubelor produse.F. A.la persoana (sau persoanele) răspunzătoare de paguba adusă unităţii (ambele exemplare). pentru semnare (ambele exemplare).J. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.numire cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere Alte drepturi salariale Decizie de imputare Document privind angajarea personalului didactic şi drepturi salariale În momentul acordării/ numirii Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex.O. :Pagina 20 din 40 Exemplar nr. exem plare 2 Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte I. 2 În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente Director Contabil şef Circulă: . 21. Serviciul Contabilitate 1 ex. C. Serviciul contabilitate/ Secretariat Serviciul contabilitate/ Secretariat Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă 23.: 1 Cod: P.J. . Decizie de : .S. _____ Nr. Direcţiune Data/ perioada întocmirii În momentul acordării/ numirii Termen de predare 20. crt.

1 pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă 3 zile de la întoarcerea din deplasare Administraţia Financiară Director Contabil şef Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 1 ex. Dispoziţie de plată către casierie 1 Dispoziţie pentru casierie.de ex. Administraţia Financiara 1 ex. 2 26. crt. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar asigurările sociale 24. Serviciul contabilitate/ Secretariat Serviciul contabilitate/ Secretariat Titularul deplasării Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă La întoarcerea din deplasare 25. Document privind contributia la asigurările sociale de sanătate ale angajatorului şi asiguratului. cu ocazia deplasării în străinătate.la casieria unităţii . _____ Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex.document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate. :Pagina 21 din 40 Exemplar nr.A.de ex. C.J. Serveşte ca: .: 1 Cod: P. exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare şi calculul eventualelor penalizări de întârziere.O. . . în vederea achitării în numerar a unor sume.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.la persoanele autorizate să exercite CFPP. . potrivit Serviciul contabilitate În momentul plăţii În momentul plăţii Director Contabil şef Circulă: . Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat al statului Declaraţie privind obligaţiile de plată la fondul asigurarilor de sănătate Decont de cheltuieli pentru deplasări externe 2 Document privind obligaţiile la bugetul consolidat al statului. . care semnează de verificare.la persoanele autorizate să verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli.document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans. Serviciul Contabilitate Director Contabil şef 27. Serviciul contabilitate 21 . Circulă: . Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei).S. Serviciul Contabilitate 1 ex.la persoana autorizată să exercite 1 ex. 1 ex.: 3 Revizia: Nr.

exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 28.la persoana autorizată să exercite CFPP. crt. Aprobarea ordonatorului de credite. Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi contabilitate. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare.de ex.la persoanele autorizate să aprobe încasarea sumelor respective.O.la casierie. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. Serviciul contabilitate 1 ex. când este cazul Director Circulă: . potrivit dispoziţiilor legale. _____ Nr.de ex. .: 3 Revizia: Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.la compartimentul financiar-contabil. detalieri şi necesităţi privind execuţia CFPP. Dispoziţie pentru casierie.la compartimentul financiar-contabil. pentru procurare de materiale etc. :Pagina 22 din 40 Exemplar nr. în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. la ordonatorul principal de credite 1 ex. . începând cu trimestrul al III-lea. precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit. Dispoziţia de încasare către casierie 1 dispoziţiilor legale..la persoanele autorizate să aprobe plata sumelor respective. Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate. .: 1 Cod: P. Serviciul contabilitate În momentul încasării În momentul încasării Director Contabil şef 29. Virarea între capitole cu respectarea Legii Finanţelor Publice sau a Legii Finanţelor Publice Locale a creditelor pe baza unor justificări. Serviciul 22 . a virărilor de credite bugetare de 2 Serviciul contabilitate La solicitarea ordonatorului de credite. . Contabil şef pentru viza CFPP . . Document pentru efectuarea. 1 ex. .la casierie.

document de evidenţă la locul de depozitare a Serviciul contabilitate Administrator 32.de ex. Nu circulă. . a echipamentului şi materialelor de protecţie date în folosinţa personalului. Operativ Director Contabil şef Semnătură şi ştampilă furnizor. la un capitol la alt capitol sau între subdiviziuni Extras de cont nebancar bugetară până la finele anului. Serviciul Contabilitate 23 . crt. Serviciul Contabilitate al unităţii debitoare (exemplarul 1). este document de înregistrare contabilă. Serviciul Contabilitate 1 ex. Semnături de primire de la beneficiar.la unitatea debitoare (exemplarele 1 şi 2). Serveşte ca document pentru evidenţă analitică a mijloacelor fixe. 31. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 34. 1 ex.: 1 Cod: P. este document de înregistrare. Fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă 1 La darea în folosinţă a obiectelor de inventar Serviciul Contabilitate al unităţii emitente (exemplarul 3. Fişa mijlocului fix Fişă de magazie 1 1 Administrator Administrator La darea în folosinţă a mijlocului fix La achiziţionarea bunurilor Nu circulă. Serviciul contabilitate Circulă: .O. provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrală.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. rămase neachitate. exemplarul 2). 1 ex furnizor 1 ex beneficiar 1 ex Serviciul Contabilitate 1 ex. 3 Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse. este document de înregistrare. până la scoaterea lor din uz. Nu circulă. Factură 3 Document pentru decontarea serviciilor prestate (închirieri de spaţii) Serveşte ca document de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar.la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi conducătorul unităţii emitente.de ex. _____ Nr. pentru semnare (toate exemplarele). Serviciul Contabilitate 33. Serveşte ca: . :Pagina 23 din 40 Exemplar nr. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate 30.: 3 Revizia: Nr.

Secretariat 37. .la gestionar.document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări. salariat 1 ex. La persoana împuternicită să exercite viza de CFPP.sursă de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale.: 1 Cod: P. după caz. :Pagina 24 din 40 Exemplar nr.la comisia de inventariere.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Document pentru stabilirea drepturilor băneşti privind indemnizaţiile curente ale salariaţilor pe timpul efectuării concediului de odihnă.document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii. Secretariat Secretariat Până la data de 28 februarie a anului în curs pentru anul fiscal anterior Cu 5 zile înainte de plecarea salariatului în concediu Director Cu 5 zile înainte de plecarea salariatului în concediu Director Contabil şef La instituţie şi la salariat. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.la conducătorul unităţii. 36. .la unitatea căreia îi 1 ex. Documentul pentru stabilirea impozitului pe venitul global. ieşirilor şi stocurilor bunurilor. _____ Nr.document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri). Secretariat 1 ex. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 35. . . Circulă: . Listă de inventariere 2 Comisia de inventariere Anual sau în situaţiile prevăzute de lege Serviciul Contabilitate (exemplarul 1) Compartiment ul de verificări gestionare (exemplarul 2) 24 . La casieria unităţii pentru efectuarea plăţilor sumelor cuvenite. stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc. . Fişele fiscale F1 şi F2 Listă de avans pentru concediul de odihnă 2 2 intrărilor.). Serviciul contabilitate 1 ex.O. Serveşte ca: . .: 3 Revizia: Nr.de ex. . crt.la compartimentul financiar-contabil. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. cu una sau cu două unităţi de măsură.de ex.

_____ Nr. . aparţin valorile materiale primite în custodie (exemplarul 2). Notă de recepţie şi constatare diferenţe 2 40. Dispoziţie către persoana Comisia de recepţie şi administrator La achiziţionarea bunurilor 24 ore de la întocmirea notei de recepţie Circulă: .de ex. La gestionar pentru încărcarea cu bunurile materiale recepţionate.O. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Serviciul 25 . Notă de contabilitate 1 . Serviciul contabilitate La fiecare operaţiune În momentul întocmirii Contabil şef 39.document pentru întocmirea registruluiinventar.: 3 Revizia: Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex.: 1 Cod: P. .document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri. La serviciul financiar pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică. La persoana 1 ex. la factura 1 ex. Document de înregistrare a tuturor operaţiunilor financiar contabile (analitic şi sintetic). Act de probă în litigii cu furnizorii. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 38. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. :Pagina 25 din 40 Exemplar nr. crt.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. . Ordin de deplasare 1 Document pentru recepţia bunurilor aprovizionate.de ex. la cotor Serviciul contabilitate De persoana Înainte cu o zi de data Înainte cu o Director 1 ex.la persoana autorizată să verifice şi să semneze documentul.document centralizator al operaţiunilor de inventariere. . Document pentru încărcarea în gestiune.la persoana care asigură contabilitatea sintetică şi analitică în cadrul compartimentului financiar-contabil.document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate.

Proces verbal de predareprimire(transferarea bunului fără plată) Proces verbal de recepţie.document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii. Verificarea decontului la financiarcontabilitate . proces verbal de punere în funcţiune 3 Document de transfer bunuri.document de aprobare a recepţiei (cod 14-2-5). proces verbal de recepţie provizorie. . La persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea şi plecarea persoanelor în delegaţie.la compartimentul care efectuează operaţiunea de CFPP (exemplarul 2). 2 şi 3). beneficiar La furnizor (antreprenor): . _____ Nr. . Secretariat Data/ perioada întocmirii deplasării Termen de predare delegată să efectueze deplasarea. zi de data deplasării Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate 41.la compartimentul financiar26 . Document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Serveşte ca: . .de ex. 3 Serviciul contabilitate Director Contabil şef Circulă: . Document justificativ de înregistrare în contabilitate. crt.la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului-verbal de 1 ex. .de ex. . La beneficiar: . Gestionar 1 ex. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex.la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1.document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte care urmează să efectueze deplasarea. Serviciul Contabilitate 42. .document de apreciere a calităţii lucrărilor privind obiectivul de investiţii. La persoana care efectuează deplasarea. :Pagina 26 din 40 Exemplar nr.: 1 Cod: P. Document justificativ de înregistrare în contabilitate.O.: 3 Revizia: Nr.document de constatare a Serviciul contabilitate În momentul predăriiprimirii Director Contabil şef împuternicită să dispună deplasarea.la compartimentul financiarcontabil (exemplarele 2 şi 3).

Serveşte ca: . 43. . de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe. potrivit dispoziţiilor legale.la secţie (serviciu. pentru descărcarea gestiunii. respectiv înregistrarea în evidenţă a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare).document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a). subunitate (ambele exemplare).la persoana autorizată să aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.la magazie (depozitul de materiale). .: 1 Cod: P.document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe. scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare). . Serviciul contabilitate În momentul scoaterii din funcţiune Director Contabil şef Circulă : .document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe.document de predare la magazie a ansamblelor. .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.de ex. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. _____ Nr. crt. :Pagina 27 din 40 Exemplar nr.de ex. de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale. Serviciul Contabilitate (exemplarul 1). exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabil (exemplarul 1).: 3 Revizia: Nr. recepţie (exemplarele 2 şi 3). 27 . . Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a bunurilor materiale 2 îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a). . La compartimentul care ţine evidenţa mijloacelor fixe (exemplarul 2).document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/b).O.la magazia primitoare. .

Se evaluează activitatea de control financiar preventiv. Ordonatorul principal de credite Serviciul La sfârşitul lunii Contabil şef Nu circulă. _____ Nr. Director. din uz sau de declasare.O. responsabilităţile manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficient. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 44. pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe. .: 1 Cod: P. :Pagina 28 din 40 Exemplar nr. se formulează opinii cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse în plan legislativ şi administrativ pentru utilizarea cât mai corectă şi eficientă a fondurilor publice.P. I. precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare. Serviciul 28 .S.F.: 3 Revizia: Nr.la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune.document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate. Raport privind activitatea de C. Registrul cartea 1 subansamblelor.de ex. Documentul prezintă totalul operaţiunilor supuse vizei de CFPP.P.P. . Ordonator principal de credite (Primăria. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.J. . pe trimestru 2 45. (exemplarul 1). Serviciul Contabilitate 1 ex.F. Contabil şef) 1 ex. se identifică şi se evaluează riscurile privind patrimoniul şi fondurile publice.P. pentru înregistrare (exemplarul 2). este 1 ex.de ex. din care refuzate la viză Serveşte: Responsabil C. număr operaţiuni şi valoare.la compartimentul financiar-contabil. Trimestrial Data de 22 a lunii următoare trimestrului raportat pentru semnare de (ambele exemplare). crt.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.

. document de înregistrare contabilă. :Pagina 29 din 40 Exemplar nr.de ex.de ex.la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice. la sfârşitul fiecărei zile.document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valută. Registrul de casa în valuta 2 47. Document de înregistrare zilnică în contabilitate a operaţiunilor de casă. Casier.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. .: 1 Cod: P. _____ Nr. la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale". Casierie (exemplarul 1) Serviciul Contabilitate (exemplarul 2) Casier Zilnic Zilnic Contabil şef La serviciul contabilitate (un exemplar) cu documente de încasare sau de plată. crt. Casier. a soldului de casă.document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă în valută. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte contabilitate Data/ perioada întocmirii (perioadei) Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar Contabilitate mare 46. Document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin casieria unităţii.O.document de stabilire. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative. Document de stabilire la sfârşitul fiecărei zile a soldului de casă. Casier Zilnic Zilnic Contabil şef La serviciul contabilitate (un exemplar) cu documente de încasare sau de plată. . . Registrul de casă în lei 2 . Serveşte ca: .la verificarea înregistrărilor contabile efectuate.la întocmirea balanţei de verificare. Casierie (exemplarul 1) Serviciul Contabilitate (exemplarul 2) 29 .: 3 Revizia: Nr.

este document de înregistrare contabilă. la Serviciul Contabilitate împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui 1 ex. este document de înregistrare contabilă. :Pagina 30 din 40 Exemplar nr.: 1 Cod: P. Data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior Trezorerie. conturi de disponibil. _____ Nr. Probă în litigii. la Serviciul Contabilitate împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui 1 ex. contabil şef. Probă în litigii. la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii 31 decembrie sau după caz Nu circulă. este document de înregistrare contabilă. ordonator principal de credite. Document contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ.de ex. datorii şi capital proprii ale instituţiei la sfârşitul perioadei de raportare. Registrul inventar 1 Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. Serviciul Contabilitate 50. Ordonatorul principal de credite 30 . exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Serviciul contabilitate Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 48. Serviciul Contabilitate 1 ex. Serviciul contabilitate Zilnic sau lunar Contabil şef Nu circulă. 1 ex. Registrul numerelor de inventar la mijloace fixe Situaţii financiare trimestriale şi anuale (bilanţ contabil şi anexele prevăzute de lege) 1 51. Serviciul contabilitate Trimestrial şi anual 1 ex. Se întocmeşte la începutul activităţii.O.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.de ex. 49. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 2 Serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate. precum şi în alte Administraţie În momentul dării în folosinţă Nu circulă. pentru confirmare solduri. în vederea identificării lor. crt.: 3 Revizia: Nr. Registrul jurnal 1 Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.

Contabil sef. Ec. Data de 30 a lunii în curs Data de 5 a lunii următoare Contabil şef şi director 53.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor precum şi al contribuţiilor aferente.la persoanele autorizate sa exercite CFPP şi să aprobe plata (exemplarul 1). Centralizarea plăţilor la cheltuielile de personal pe luna în curs şi pentru lunile anterioare. Serviciul Contabilitate 1 ex. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. (exemplarul 2) Intocmit. Document pentru calculul drepturilor băneşti pentru plata burselor şi a ajutoarelor sociale către elevii care îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestor drepturi băneşti cuvenite.: 3 Revizia: Nr. Serviciul contabilitate (exemplarul 1) Secretariat. Secretariat 54. Serviciul contabilitate 1 ex. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. _____ Nr. iar plata la începutul lunii următoare Data de 2 a lunii următoare Contabil şef şi la casierie pentru plată 1 ex. :Pagina 31 din 40 Exemplar nr.: 1 Cod: P. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Serviciul contabilitate Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 52. 2 Secretariat Data de 30 a lunii în curs. Stat de salarii 2 Secretariat Lunar Data de 2 a lunii următoare Director Contabil şef Circulă: . crt.de ex.de ex. Ordonatorul principal de credite 1 ex.O. Craciun Mirela 31 . Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe lună Stat de plată burse şi ajutoare sociale 2 situaţii prevăzute de lege.

bunuri şi servicii pentru chelt.de ex.______________ Serviciul Secretariat Viza compartimentului de specialitate pentru cheltuielile de personal Secretar ____________ conform Deciziei nr.Documente Conform “Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu” Serviciul Contabilitate Emitere PAO în Contabilitate Contabil _____________ Serviciul Administrativ Serviciul Contabiliate Acordare viza CFP Îndosariere în dosar ____împreună cu OP şi extras Contabil sef ____________________ _ Viza compartimentului de specialitate pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile achiziţionate Adminisrtator ___________________ pentru chelt. _________________ SEMNĂTURI     Contabil___________ Administrator______ Secretar___________ Contabil sef________ Întocmit.: 3 Revizia: Nr. _____ ANEXA 3 CIRCUIT Propunere-Angajament-Odonanţare .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. :Pagina 32 din 40 Exemplar nr. BM/BR – 2 ex Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 32 . DIRECTOR Cod: P. bunuri şi servicii aferente activităţii UNITATE Conform Deciziei nr. Contabil şef.de ex.O.: 1 APROBAT.

_____ ANEXA 4 CIRCUIT REFERAT DE NECESITATE / COMANDA Persoana care solicită Emiterea referatului / comenzii Serviciul Contabilitate Vizat privind existenţa creditelor şi încadrarea în articolul bugetar Contabil sef ____________ Director Serviciul Administrativ Aprobare achiziţionare Aprovizionare Administrator _____________ Serviciul Contabilitate Se îndosariază în dosar_______ Contabil sef ___________________ SEMNĂTURI   Contabil sef ____________ Administrator ____________ Întocmit. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 ex 33 .de ex.de ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr. :Pagina 33 din 40 Exemplar nr.: 1 APROBAT. Contabil şef.O. DIRECTOR Cod: P.

Alte documente specifice achiziţiei (oferte sau direct de pe raft) Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Operare intrare în Program Gestiunea Materialelor Listare NIR Contabil sef ___________________ Verificarea cantitativă. Contabil şef. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR pentru achiziţionare . :Pagina 34 din 40 Exemplar nr. _____  Documentele care stau la baza întocmirii Facturii : .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 5 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.de ex.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.de ex. calitativă a produselor din Factură şi NIR Vizat pentru BUN DE PLATĂ Comisia de recepţie Administrator __________________ Îndosariere în dosar _______ Contabil sef _______________________   SEMNĂTURI Contabil sef ____________ Administrator ____________ Comisia de recepţie Întocmit.: 3 Revizia: Nr.O.: 1 APROBAT. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 3 ex 34 . DIRECTOR CIRCUIT FACTURĂ Cod: P.

încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner) Serviciul Administrativ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Emitere NIR Administator ____________________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Comisia de recepţie NIR original + Factură + Referat îndosariat ________Contabil ___________________ NIR + Factură copie = întocmire Fişă de magazie îndosariat în dosar copii / an Administrator _________________________ SEMNĂTURI   Contabil ____________ Administrator ____________ . DIRECTOR CIRCUIT NIR MATERIALE Cod: P.: 1 APROBAT.de ex. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 e 35 .COSTEA ELENA Comisia de recepţie Întocmit. :Pagina 35 din 40 Exemplar nr. _____  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : .Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.de ex.O.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 6 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Contabil şef.: 3 Revizia: Nr.MITREA CARMEN .

: 1 APROBAT. 36 .: 3 Revizia: Nr. oferte.de ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 7 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR pentru achiziţionare . BUN DE PLATĂ şi subgestiune Serviciul Administrativ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Emitere NIR Administrator __________________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Stabilirea bunurilor care trec în subgestiune Comisia de recepţie Operarea dării în folosinţă pe subgestiune în programul Obiecte de inventar Listare fişă de gestiune Contabil ____________ Fişa de gestiune pentru întocmire proces-verbal de predare-primire în subgestiuni Îndosariere în dosar subgestiuni Administrator ______________ Serviciul Contabilitate NIR + Factură/Referat/ comandă îndosariat în dosar ___ Operare în evidenţa sintetică a subgestiunilor Contabil ______________.O. _____ CIRCUIT NIR OBIECTE DE INVENTAR  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : . factură)  Cazul II – achiziţie directe de pe raft  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner).de ex. :Pagina 36 din 40 Exemplar nr. contract.Stabilire modalitate de achizionare  Cazul I – cerere de ofertă – documente specifice (caiet de sarcini. SEMNĂTURI  Contabil sef Administrator ____________ _________________   Comisia de recepţie Întocmit. DIRECTOR Cod: P.

încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner) Serviciul Contabilitate Emitere NIR din operarea facturii în Program SICOS – Gestiunea Materialelor Contabil__________ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate NIR original + Factură + Referat îndosariat ________ Contabil_________ NIR+Factură copie = întocmire Fişă de magazie îndosariat în dosar copii / an Magaziner_______________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Comisia de recepţie SEMNĂTURI Contabil______________ Administrator__________ Magaziner_____________ Comisia de recepţie . 37 .: 3 Revizia: Nr.de ex.______________ .______________ .O.de ex. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.______________ Întocmit.: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P. :Pagina 37 din 40 Exemplar nr. DIRECTOR CIRCUIT NIR ALIMENTE  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : .Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.______________ . _____ BM/BR – 5 ex ANEXA 8 APROBAT.______________ .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef.

Contabil şef.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef.: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P.de ex.O.de ex. :Pagina 38 din 40 Exemplar nr. _____ BM/BR – 4 ex ANEXA 9 APROBAT. DIRECTOR CIRCUIT BON CONSUM  Documentele care stau la baza întocmirii BC-ului : . PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr.Normative de consum vizate de conducătorul unităţii conform Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul curent Serviciul Administrativ Emitere BC Administrator _______________________ Serviciul Contabilitate Operare BC în Programul Gestiunea Materialelor Contabil sef _________________________ Serviciul Administrativ Operarea consumuri/ ieşiri materiale în fişa de magazie Administrator _____________ SEMNĂTURI  sef_________________  Întocmit. Contabil Administrator____________ 38 .

:Pagina 39 din 40 Exemplar nr. DIRECTOR CIRCUIT BON CONSUM BENZINA  Documentele care stau la baza întocmirii BC-ului : .: 3 Revizia: Nr.de ex. _____ BM/BR – 2 ex ANEXA 10 APROBAT.Aprobare plafon 150 l/luna Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Sofer Serviciul Contabilitate Emitere BC Adinistrator______ ______ Operarea consum/ ieşiri BCF în fişa de magazie cu regim special Mentionare pe BC serie/numar BCF eliberat Magaziner________ Achizitionare benzina Operare BC în Programul CIEL – intocmire NC Contabil_______ SEMNĂTURI   _   _ Întocmit. Contabil_________________ Administrator____________ Sofer____________________ Magaziner_______________ 39 .de ex.O.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P.

DIRECTOR CIRCUIT CERERE CAZARE Persoana care solicită Completare cerere tip Persoana fizica sau juridica Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Verificare loc disponibil Rezervare loc Administrator Director Serviciul Administrativ Acordare număr de înregistrare Secretar________ Vizat pt. _____ Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 ex ANEXA 11 APROBAT.O. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.de ex. :Pagina 40 din 40 Exemplar nr. fizica/juridica Arhivat in dosar ______ (original) Administrator_________ Serviciul Contabilitate SEMNĂTURI     Incasat contravaloare cazare si se elibereaza chitanta Se îndosariază în dosar ______ registru casă (Copie cerere) Secretar Magaziner___________ Administratot La cerere eliberare factura Contabil Contabil_______________ Magaziner 40 .de ex. tarif cazare Contabil sef____ Aprobare cerere Administator Confirmare cazare la pers.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef.: 3 Revizia: Nr.: 1 Cod: P.

:Pagina 41 din 40 Exemplar nr. Contabil şef.: 3 Revizia: Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Întocmit. _____ Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 3 ex 41 .O.de ex.: 1 Cod: P. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.de ex.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->