NOTĂ DE COMANDĂ

pentru documente fiscale speciale
numărul .......... din data de ...................
Denumire ......................................................
Cod de identificare fiscală ...................................
Localitatea ...................... judeţul/sectorul ...........
Strada ................ Nr. ... Bl. ... Sc. ... Et. ... Ap. ...
Cod poştal ............................... Sector .............
Domiciliul fiscal .............................................
Telefon/fax ...................................................
______________________________________________________________________________
| Codul
| Cantitatea| Unitatea | Preţ unitar| Valoare | T.V.A.| Valoare |
| documentului| solicitată| de măsură|
| (lei) | (lei) | totală
|
|
|
|
|
|
|
| inclusiv |
|
|
|
|
|
|
| T.V.A.
|
|
|
|
|
|
|
| (lei)
|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
Autoritatea fiscală teritorială ...................
Data aprobării comenzii ...........................
Numărul documentelor aprobate .....................
Modalitatea de plată ..............................
Model oferit de – http://www.cabinetexpert.ro/

... (semnătura şi ştampila solicitantului) ......... (semnătura şi ştampila) Model oferit de – http://www.................................ro/ .................cabinetexpert..