Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa: Mare Pregătitore


Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Activitatea: Educaţia limbajului
Subiectul : “Eu spun una, tu spui multe”
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe

Obiective operaţionale:
-să găsească forma corectă de singular sau plural a substantivelor, în funcţie de cerinţa
exprimată;
-să formuleze propoziţii simple şi dezvoltate, utilizând substantive la numărul singular
sau plural;
-să realizeze corect acordul subiectului cu predicatul în propoziţii;
-să pronunţe corect cuvintele şi toate sunetele cuvintelor;
-să asculte cu atenţie regulile jocului, în vederea receptării înţelegerii şi respectării
acestora;
-să participe cu plăcere şi interes la activitate.

Scopul:
- consolidarea deprinderii de a folosi corect singularul şi pluralul substantivelor, precum
şi de a alcătui cu acestea propoziţii corecte din punct de vedere gramatical,
respectând acordul dintre subiect şi predicat, stimularea rapidităţii în gândire, dezvoltarea
atenţiei voluntare.

Sarcina didactică:
-alegerea coşuleţului / jetonului cu un element sau mai multe şi exprimarea corectă a
singularului sau pluralului, găsirea formei de singular sau plural în funcţie de cerinţa
exprimată de una dintre echipe şi formularea unor propoziţii în care să se utilizeze
substantivele respective.

Regulile jocului:
-copilul chemat alege un coşuleţ şi spune dacă în el se află un element sau mai multe.
-copilul chemat vine în faţă, spune dacă pe jetonul său sunt reprezentate unul sau mai
multe elemente.
-reprezentantul unei echipe spune un substantiv, un reprezentant al celeilalte spune forma
opusă; se alcătuiesc apoi propoziţii despre obiectul respectiv.

Elemente de joc:
-închiderea şi deschiderea ochilor;
-aplauze;
-improvizarea unui colţişor al toamnei;
-deplasarea copiilor la machetă şi în faţa grupei;
-surpriza;
-diferite rime utulizate;
- recompensele;
- prezenţa căţelului Ham şi a iepuraşului Ţup;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia.

Mijloace de învăţământ: fructe şi legume naturale puse în coşuleţe, frunze ruginii


improvizate într-o machetă ce reprezintă un colţişor al toamnei, cartonaşe pe care sunt
reprezentate diferite elemente (o frunză- mai multe frunze, o crizantemă- mai multe
crizanteme, o veveriţă- veveriţe, barză- berze, ciupercă- ciuperci, vulpe vulpi, lup-
lupi, urs-urşi, căprioară-căprioare, pară-pere, prună-prune, rândunică- rândunici), un
căţeluş şi un iepuraş de pluş, jetoane cu iepuraşi şi căţeluşi, textul ghicitorii,
recompensele.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Resurse temporale:. 30-35 de minute.

Demersul didactic
Activitatea Activitatea Strategii
Momentele educatoarei copiilor didactice
instruirii
Voi aerisi sala de grupă.
1. Organizarea sălii Scăunelele vor fi aşezate în
de grupă formă de semicerc. Sub
fiecare scăunel aşez câte o
farfurioară şi în fiecare
farfurioară câte un cartonaş.
Într-o parte a grupei, în
spatele unei perdeluţe, voi
amenaja un colţişor al
toamnei. Decorul va fi
compus din frunze ruginii,
flori de toamnă, coşuleţe cu
fructe şi legume. Intră oganizat în sala
Intru organizat cu micuţii în de grupă şi se aşază
sala de grupă. pe scăunele.

2. Captarea atenţiei -Dragi copii, azi la activitatea Ascultă cu atenţie şi


noastră, avem nişte musafiri, privesc spre
care vor să vadă cât de musafiri.
cuminţi şi isteţi sunteţi, voi
cei din grupa mare
pregătitoare.
.
-Acum, ochişorii la mine, Conver-
spatele drept, picioarele saţia
apropiate. Fiţi atenţi, am să vă
spun o ghicitoare:
Sunt atenţi la
„Nu mai e cald ca astă vară, ghicitoarea spusă.
Şi-a ruginit frunza prin vii. -Toamna e Frontal
Şi pleacă-n stoluri, păsărele. răspunsul.
Ce anotimp e, dragi copii?”

3. Introducerea în Descopăr macheta.


activitate. -Priviţi ce v-am pregătit!
Ce anotimp credeţi că am -Aţi redat anotimpul
redat eu aici? toamna.
Cum v-aţi dat seama că e
vorba despre anotimpul
toamna?

-Este toamnă
deoarece sunt multe
frunze ruginii,
păsărelele pleacă,
copacii sunt goi,
sunt multe fructe şi
legume.

Ce fructe v-am adus eu aici? -Dumneavoastră ne-


aţi adus mere,
struguri, nuci.
Dar legume? Morcovi, varză, roşi,
cartofi, ceapă.

4. Anunţarea -Azi la activitatea de educaţie


titlului jocului. a limbajului, ne vom juca un Explicaţia
joc cu aceste fructe şi legume. Şi
Jocul se numeşte Eu spun Demonstra-
una, tu spui multe. ţia

5. Anunţarea Vom găsi împreună cuvinte


obiectivelor care denumesc un obiect sau
mai multe.Vom alcătui apoi
propoziţii cu aceste cuvinte.
Frontal
6. Desfăşurarea Le arăt coşuleţul cu un măr.
jocului
-Ce am eu în acest coşuleţ? -În acest coşuleţ
aveţi un măr.
Le arăt coşuleţul cu multe
mere. -În acest coşuleţ
7. Aplicarea -Dar în acesta? aveţi mai multe
regulilor jocului mere.
-După cum vedeţi, în unele
coşuri sunt multe fructe sau
legume, iar în altele doar câte
un fruct sau legumă.
-Fiţi atenţi! Am să vă arăt şi
am să vă explic modul în care
ne vom juca:
-Vine un copil în faţa grupei
şi ia un coşuleţ, (iau eu ca Copiii sunt atenţi la
exemplu coşuleţul cu un explicaţiile şi
măr), Îl va arăta grupei demonstraţiile
zicând: educatoarei.
Eu spun măr.
Următorul copil va lua
coşuleţul cu mai multe fructe
de acelaşi fel şi va zice:
Eu spun mere.
8. Jocul de probă
Ne vom juca la fel cu toate Copilul numit ia
coşuleţele. coşuleţul cu un
Numesc un copil va va veni strugure de exemplu,
în faţă pentru a desfăşura îl arată grupei
jocul de probă. zicând: Eu spun
strugure.
Conversaţia
Acesta va lua
coşuleţul cu struguri
Numesc al doilea copil. şi va zice: Eu spun
struguri.

La începutul jocului, dacă e


nevoie, micuţii sunt ajutaţi în
exprimarea pluralului de
elementul de compunere care
exprimă ideea de pluralitate-
mulţi, multe.De asemenea,
pot utiliza şi articolele
nehotărâte: un, o. De fiecare dată, al
doilea copil numit,
va face alegerea în
funcţie de alegerea
făcută de primul.
Ex: Un copil ia
coşuleţul cu o varză
şi va zice:
Eu spun varză.
Al doilea copil va
spune:
Eu spun verze, luând
coşuleţul cu aceste
legume.
Aceeaşi conversaţie
o vor duce copilaşii
pentru a descrie
conţinutul tuturor
coşuleţelor.

De fiecare dată sugerez


copiilor să-i aplaudăm pe cei
care au răspuns corect Copiii aplaudă toate
imediat după ce au realizat răspunsurile corecte.
sarcina, adică au exprimat
prin cuvinte substantive ce
denumesc fructe şi legume la
singular şi plural.

Voi încerca să antrenez în joc


cât mai mulţi copii, urmărind
ca răspunsurile lor să fie clare
şi corecte.
-Acum, cred că am vorbit
despre toate fructele şi
legumele pregătite.
-Vă rog să închideţi ochişorii.
Acopăr macheta prin tragerea Închid ochişorii.
perdeluţei, apoi le cer să
deschidă ochii.
Iau cartonaşele de
Eu v-am pregătit o surpriză. sub scăunele.
Dragi copiii, să m-ascultaţi
Sub scăunel să vă uitaţi. -Nişte cartonaşe.
Ce aveţi fiecare sub scăunel? Câţiva copii
Ce desene aveţi pe cartonaş? răspund:
-Pe cartonaşul meu
sunt multe vulpi.
-Pe cartonaşul meu Explicaţia
văd o ciupercă.
9.Varianta a II a -Pe cartonaşul meu
sunt multe veveriţe.

-Ne vom juca în continuare


cu aceste cartonaşe.
-Să vă explic şi să vă arăt
cum ne vom juca.
-Eu voi numi un copil
astfel…
-Să ne spună ce are în mână
un copil micuţ pe nume……..
-Şi voi spune numele unui
copil.
El vine repede în faţă, arată
cartonaşul şi spune ce are
desenat pe acesta. Le voi
arăta cartonaşul cu o pară,
spunând:
Eu spun o pară.
Copilul care are cartonaşul cu
multe elemente de acelaşi fel,
pere în cazul nostru, vine
repede cu cartonaşul în faţă,
zicând: Eu spun…..pere!
Ceilalţi copilaşi din grupă vor
trebui să spună ceva despre
imaginile arătate , adică să
alcătuiască propoziţii.
Le arăt o imagine cu o pară,
iar ei va trebui să alcătuiască Copilul numit va
o propoziţie cu acest cuvânt. alcătui o propoziţie.

Le arăt o imagine cu multe


pere. Exerciţiul
-Alcătuiţi-mi o propoziţie cu Alcătuiesc diverse Frontal
multe……..fără a le spune propoziţii cu
forma de plural. termenul pere.

-Fiţi atenţi, începe jocul! Copilul numit, vine


-Să ne spună ce-are-n mână, în faţa grupei, arată
un copil micuţ pe nume, cartonaşul lui, cu o
Tudorel. căprioară de
exemplu, şi zice
Euspun…căprioară.
Cel care are mai
multe căprioare pe
cartonaş, fără a fi
numit, vine repede şi
spune:
Eu spu căprioare.

Cei doi rămân în faţa


grupei.
Cine îmi alcătuieşte o Copiii îi aplaudă.
propoziţie cu termenul
căprioară?
dar cu termenul căprioare?
Voi numi cât mai mulţi copii,
iar cea mai frumoasă Copiii numiţi
propoziţie va fi aplaudată. alcătuiesc propoziţii
diverse, folosind
cuvântul cu forma de
singular, respectiv
de plural.
Reiau formula de început
Să ne spună ce-are-n mână, Demersul va fi
un copil micuţ pe acelaşi.
nume….Ionuţ. Copilul vine în faţa
grupei, arată
cartonaşul, cu o
vulpe de exemplu, şi
zice:
Eu spun vulpe. Exerciţiul
-Haideţi să-i aplaudăm căci Alcătuiesc propoziţii Frontal
au răspuns corect. cu termenul vulpe.
-Alcătuiţi-mi propoziţii
despre una…singură …nu le
voi spune substantivul la
numărul singular, dar le voi
arăta imaginea.
Copiii pot folosi astfel, în
propoziţii termenul, atât
articulat, cât şi nearticulat.
Alcătuiţi-mi acum propoziţii
despre multe…Nu le spun
substantivul la numărul
plural, dar au în faţă imaginea
reprezentând mai multe vulpi.
Voi încerca să antrenez în
această variantă de joc, în
primul rând, copiii care nu au
fost antrenaţi la prima
variantă.
Voi urmări ca răspunsurile să
fie clare, crecte. Voi corecta
eventualele greşeli de Vor fi activaţi în faţa
pronunţie sau de acord a grupei cel puţin şase
subiectului cu predicatul. copii.
Ceilalţi vor fi
antrenaţi în
alcătuirea
propoziţiilor.
Ne-am jucat frumos cu aceste
cartonaşe, dar acum vă rog să
le aşezaţi sub scăunele, de
unde le-aţi luat.
În continuare, ne vom juca
altfel.
Eu voi spune una, iar voi va
trebui să spuneţi multe….

Le voi spune diferite cuvinte. Copiii numiţi,


răspund folosind
pluralul cuvintelor.
Eu spun ..masă Eu spun mese
Eu spun …casă. Eu spun case.

Complicarea -Eu spun jucărie -Eu spun jucării.


jocului Acum eu spun multe, iar voi
spuneţi una…

-Eu spun flori -Eu spun floare


-Eu spun copii -Eu spun copac.
-Eu spun copii. -Eu spun copil.

-Cine alcătuieşte o propoziţie


cu termenul floare? Alcătuiesc
-Cine-mi alcătuieşte o propoziţii.
propoziţie cu termenul flori.

Conversaţia
Închideţi ochii! Exerciţiul
-Introduc în acest moment al Copiii închid ochii. Pe grupe
activităţii două mascote, un
căţel şi un iepuraş de pluş.
-Deschideţi ochii.
Cine-mi spune, ce musafiri
avem acum la activitate? -Au venit un căţelaş
Ei au ascultat tot ce am şi un iepuraş.
discutata noi până acum, şi
vor să ne propună un concurs.

Jumătate dintre voi, vor fi


echipa iepuraşului Ţup, iar
cealaltă jumătate, vor fi
echipa căţelului Ham.
Fiecare echipă va avea
aşezată în faţa ei mascota
corespunzătoare. Exerciţiul

-Fiţi atenţi! Vom începe un


concurs, căci vrem să vedem
care grupă e cea mai atentă şi
răspunde corect!
Echipa lui Ham va spune Un copil numit de
una…. iar echipa lui Ţup…va mine, din echipa lui
spune …multe. Ham, va spune un
Dacă micuţii întâlnesc cuvânt, un substantiv
dificultăţi în exprimarea unor la numărul singular.
substantive ce denumesc Alt copil numit de
obiecte ce nu le pot percepe mine, va spune
direct, concret, le sugerez să acelaşi substantiv,
spună cuvinte din sala de dar la numărul
grupă. plural.-acest copil va
Echipa Ţup va spune fi din echipa
una….iar echipa Ham…va adversă.
spune multe.
Voi încerca să creez
atmosfera competiţiei.
Răspunsul corect al ficărei
echipe, va fi apreciat prin
acordarea unui jeton – căţeluş
pentru echipa Ham, şi iepuraş
pentru echipa Ţup.

Jetoanele vor fi puse pe un


panou, astfel încât copiii să
poată aprecia scorul, în
fiecare moment.
-Staţi puţin, copii, mi se pare
mie, sau cei doi musafiri sunt
supătaţi….
-Ţup..vrea să-mi spună ceva
la ureche. El, le cere copiilor Copiii din echipa
din echopa Ham să Ham vor alcătui
alcătuiască propoziţii în care propoziţii cu
să spună ceva despre el. substantivul iepuraş.
Şi Ham vrea să-mi spună
ceva!! Doreşte ca cei din Copiii din echipa
echipa Ţup, să alcătuiască o Ţup vor alcătui
propoziţie în care să spună propoziţii cu
ceva despre el. substantivul căţeluş.
Fiecare grupă va trebui să
alcătuiască cel puţin două
propoziţii.
În ultima parte a concursului
le adresez eu câte o cerinţă.
Echipa lui Ham să alcătuiască
o propoziţie cu termenul
iepuraşii, iar echipa lui Ţup o Copiii alcătuiesc
propoziţie cu termenul propoziţiile.
căţeluşii.
Şi în această parte a
concursului voi oferi jetoane.
La sfârşitul competiţiei, Copiii sunt fericiţi şi
împreună cu copilaşii voi entuziasmaţi.
număra jetoanele obţinute de
cele două echipe.
Voi desemna echipa
învingătoare.
Fiecare membru al echipei va
primi câte o bulină roşie din
partea mascotei.
Apreciez echipa învingătoare
şi o încurajez şi pe cea
învinsă.
-Altă dată veţi fi mai atenţi şi
cu siguranţă veţi ieşi la rândul
vostru învingători.
-Haideţi să-i aplaudăm pe toţi Conversaţia
copiii care au răspuns corect. Copiii aplaudă cu Frontal
Ham şi Ţup sunt mulţumiţi şi entuziasm.
bucuroşi că v-aţi jucat cu ei.

Aprecieri generale -Aţi fost cuminţi, aţi vorbit


şi individuale frumos, aţi alcătuit propoziţii
corecte şi frumoase.Mi-a
plăcut în mod deosebit cum
au răspuns…..dau numele
celor mai activi elevi. Ascultă aprecierile
Dar eu, v-am pregătit făcute.
fiecăruia ceva, pentru că aţi
fost atenţi şi activi azi.
V-am pregătit nişte
ecusoane.Într-o parte a
ecusonului sunt desenate
multe mere, iar în cealaltă
doar unul. Astfel vă veţi
aminti titlul jocului.
Cine repetă titlul acestui joc Un copil repetă titlul
drăguţ? jocului…. Eu spun
Fixarea titlului Să le spuneţi şi părinţilor ce una, tu spui multe.
jocului joc ne-am jucat azi.
-Ridicaţi-vă frumos în
Încheierea picioare. Şi în timp ce eu vă
activităţii împart ecusoanele, haideţi să
le cântăm musafirilor noştri
un cântecel de toamnă.
Le dau tonul….A, A,
A….acum e toamnă da…
Vom ieşi organizat, cântând, Copiii cântă
pe coridor. cântecelul de
toamnă.
Ies organizat din sala
de grupă.