Sunteți pe pagina 1din 3

www.ListaFacultati.

ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
ROMÂNIA NESECRET
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Termen de păstrare 4 ani
Academia Tehnică Militară Exemplarul nr._
Concursul de admitere, sesiunea iulie 2006 SE 2152
Dosar nr. _

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
Colonel prof. univ. dr. ing.
Doru-Gheorghe SAFTA

CHESTIONAR DE CONCURS
Varianta S
Proba: ,,Matematică-Fizică”

n2
 n2  1 
1. Fie şirul cu termenul general an   2 , n   şi L  lim an . Atunci:
 n  2  n 
 
1
1
a) L  1 ; b) L  e3 ; c) L  e ; d) L  ; e) L  e2 .
e

  
2. Inecuaţia x 2  4 x  5  2 x  4  0 are soluţia:
2 a) x   , 5  1, 2  ; b) x   5,1 ; c) x   5,1 ; d) x   2,   ; e) x  .

1
3. Valoarea integralei I  x 
 x  1 dx este:
2

0
3
3 1 5
a) I  1 ; b) I  ; c) I  ; d) I  0 ; e) I  .
2 2 6

e2
1
4. Se consideră funcţia f :  *   , f  x   . Fie I 
x  f  x  d x . Atunci:
1
4
2
a) I  1  ln 2 ; b) I  0 ; c) I  ln 2 ; d) I  2 ; e) I  ln .
3

x2  1
5. Fie f : D     , f  x   unde D   este domeniul maxim de definiţie şi a  0 .
x 2  ax  a
5 Parametrul a pentru care graficul funcţiei f admite o singură asimptotă verticală este:
a) a  2 ; b) a   0,4  ; c) a  4 ; d) a   0,2  ; e) a   4,   .

f , g  X , g   X  1 .
2
6. Se consideră polinoamele f  aX 4  bX  3 şi Fie
M   a, b  f este divizibil cu g . Atunci:
a) M  1, 2  ; b) M   0,0  ; c) M  1, 4  ; d) M   3, 4  ; e) M   2,1 .
6

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
1 din 3
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

7. Dacă f :    are proprietatea:


  x1, x2    x1  x2   f  x1   f  x2   0 , atunci:
a) f este strict crescătoare pe  ; b) f este strict descrescătoare pe intervalul  , 0 şi crescătoare pe
7
intervalul  0,   ; c) f este descrescătoare pe  ; d) f este constantă pe  ; e) f este strict
crescătoare pe intervalul  , 0 şi strict descrescătoare pe  0,   .

8. Funcţia f :    este injectivă dacă şi numai dacă:


a)    x1 , x2   , x1  x2 implică f  x1   f  x2  ;
b)    x1 , x2   , x1  x2 implică f  x1   f  x2  ;
8 c)    x1 , x2   , x1  x2 implică f  x1   f  x2  ;
d)   x1 , x2   , x1  x2 astfel încât f  x1   f  x2  ;
e)    x1 , x2   , x1  x2 implică f  x1   f  x2  .

9. Soluţia sistemului
3x  y  z  5

x  y  z  3
9 x  2 y  2z  0

este:
a)  0,1, 1 ; b)  3, 1, 0  ; c)  2,0, 1 ; d)  3, 2,1 ; e) 1, 4, 2  .

10. Fie funcţia f :    , f  x   e x şi A aria domeniului delimitat de graficul funcţiei f  x  , de


dreptele x  0, x  1 şi de axa Ox ( y  0 ). Atunci:
10 1 1 1
a) A  2 ; b) A  1  ; c) A  1  e ; d) A  2  ; e) A  1  .
e e e

11. Dacă S  1  2  22    22006 , atunci:


22008  1
11 a) S  22007  1 ; b) S  22007  1 ; c) S  22006  1 ; d) S  22007  1 ; e) S  .
2

12. Pe mulţimea  0,   se defineşte operaţia: x  y  x  y  xy .


12 Elementul neutru al operaţiei este:
a) 1; b) 3; c) 0; d) 10; e) 4.

13. Pe un miez magnetic cilindric lung având raza R  2 mm şi permeabilitatea magnetică relativă
r  1000 se bobinează spiră lângă spiră, într-un singur strat, un fir conductor cu diametrul
d  0, 4 mm . Bobina are lungimea l  Nd . Se dă permeabilitatea magnetică a vidului
L
13 0  4107 H/m şi se consideră 2  10 . Inductanţa bobinei pe unitatea de lungime   a miezului
l
bobinat este:
a) 1 H/m ; b) 0,5 H/m ; c) 3,14 H/m ; d) 1,57 H/m ; e) 0,1 H/m .

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
2 din 3
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

14. Se consideră sistemul din figură format din corpurile de mase m1 şi m2 legate printr-un fir flexibil şi
inextensibil de masă neglijabilă, care trece peste un scripete ideal, de masă neglijabilă. Între corpul de
masă m1 şi plan coeficientul de frecare la lunecare este  . Ştiind că acceleraţia sistemului a este
m
jumătate din acceleraţia gravitaţională g, raportul 2 are valoarea:
m1
a) 1  ; b) 2 1   ; c) 1  0,5 ; d) 2   ; e) 1  2 .

14

15. Un motor termic funcţionează după ciclul Carnot pentru care temperaturile au valorile T1  500 K şi
T2  300 K . Lucrul mecanic produs pe ciclu are valoarea L  400 J . Căldura Q1 primită de la sursa
15 caldă este:
a) 1000 J; b) 1020 J; c) 2220 J; d) 990 J; e) 4000 J.

16. Alegeţi afirmaţia corectă: Energia internă a unui mol de gaz ideal este:
3 3 1 3 3 3
16 a) U  R ; b) U  R  ; c) U  RT ; d) U  RT 2 ; e) U  RT 3/ 2 .
2 2 T 2 2 2

17. Energia dezvoltată într-un rezistor de rezistenţă R, având tensiunea la borne U, parcursă de curentul I,
într-un timp t este:
17 U2 UIt
a) W  R 2 It ; b) W  RIt ; c) W  t ; d) W  ; e) W  I 2 Rt .
I R

18. Energia potenţială elastică a unui resort având constanta elastică 50 N/m asupra căruia acţionează o
forţă de 20 N este:
18
a) 6 J; b) 4 J; c) 2 J; d) 5 J; e) 3 J.

Toate cele 18 probleme sunt obligatorii.


Fiecare problemă se cotează cu un punct.
Media probei de concurs se calculează împărţind numărul de puncte acumulate la cele 18 probleme
(numărul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaugă un punct din oficiu.
Timp de lucru efectiv – 3 ore.
Secretarul Comisiei de admitere
Lt. col. dr. ing.
Grigore ROSNIŢCHE

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
3 din 3

Evaluare