Sunteți pe pagina 1din 264
cid in fell acest I sete general a tension im ees, eu fete lun deo lel ae coe up fonefiont tn praia ental {er Ait spel tentinen ate deven mk @consumatoci 8h J apropiee sav fn val rain realmente Fre te nenjnsa in fonfionaea consumstorlo, carota dt sear aE ees eter In stance po fort re, dt Serta ginanee emir, Elortre dtrdinamice profuse ed atin ele pol peovows domes i rupezen Darel, males SEGAL 8 oindurea psdon, deers intempestvd a separacourlt ae eres deevlatt de exental de seutcealt pate EOE Fe ee yrtaren matesalle, lst yi desprinde de plese eo Tet Geprtcreital apa sub oud formo: yeartcit net (tin een on) scare pin ae, Anca teat face 0b Fe etait a aa, exoind sll defect. De esomene, SEG a spursle nfo, producind deteroriri importante saviour care ap fn asin apacate ou Is Daa ot deteriora a oie Teme sec. Aa, surtclrntl fe faze poate incl, Gar Yn sau la boris aparatall; serial onofaat ‘Segre eel we ue athe coral prea at Sie apace ai ou nap, apa an Up opel Fee ace sarees ie ole ace tne tear arco fe Tnstuptebule enon un elect care aarein ei, i est els, aname vercratnea tle magnetic {0s nae el dnt ato, cera ce prvoneh etre imprints in ator dn sla Se Ser, potld Gce ln arderes acct. “Se aie defect des nt in nstalaile etc, hears const tot fo tan et ests puncea be Bnd. Uta rete ex pune nesta irae tee ant el face na consti, pin ca ah wn et, ical panei 1 rrbtimpestante le fonction, Ea eat tes coc ae pcepatl antl dlect mal grav, cl de oie degenerenk, Fe oe Gnbe canon; de cee aarti panel sprint tn eure pune as lon more neecre de ndeparare a st fea cues ar de aceasta Provc Totus ole mil peturDish 2 enorme. cos St de doce atl, ups. com se va vee SHEP ESel a pane plet ponte cela oredrare asin soe inte cave, find capeciavd. pote provera Hatt de aa eee S anuite coe devin peieazae, Deasenenes, cl fensane cu puna: pots rovocs peta tn ine eletie Gin ep0- Mee oe ar Eta spl ened tear po indore ator muna ce pot singe vlod pean vCal eure, puecea I pint poate inetd sb pe te. Arcel poate ae le ale fare, noone poner fa plmint in scree Dosti « de psiulos este aval interment, cave const jn stngees 3! seapeinderea Spats cua de panera pnt, sigur prduindve tn momeatee Bese ental pn nuevos ori do (Gomes altesativt cing vale suiente pntra feamorsaren aes! fa ‘edad nck lone. Arca nritnt poate precue, tm rn, supatenstnt Care alng velo de apronimstiv Uy De al cisr in caval Une pane AS"yamint ete, itr ree cu poctl newtrofcolt, fam defect capt a lin en rn Gar koe ER fanclionare norma ete gad ca tenianen pe fad) crvse db YS ot ‘Eeablet cu ensue nee copa eet ‘Sopratensionaten tej, In conde existent neh poner a pint poate fovocn aps uae « dove pusce la paint pe e alt fr, defect i a td i pe et cat rae ot ira blast pin rere Gesotena raseal pin pl), Arent Se NE at a pe ee ang aa oe “Uesta, ccea co wmplckdeferal si mareyteconsecnfele ok nepacst, "Panera in pot © nel fane, fntea rea co ponctul octr legat le pinta, eed fat, un eer monolcal. “i 'h down categorie do defects care apat Mh staal electric, tn far ceutmenintenges eae a tte adtrara ‘canstite Inteopenl conductoeeat (fu ruta superile propetaie de aan a eC ioe dates scperor Geo singurd fet cto). Acest gen Ge defo care duce la neve hese ‘ce gl pun aceasta produce nesjomun, ele nal rar ce mah aden, Spl arene pe pit ee, fe Sa oe ‘ondactscelar ‘ane lint eee). “Aualaindcauesle care provoach toate aeste genut de defect tn insta Insite uctico,uebui oberrat cl ela conta, in pie ng, Ba depres fesstenfel melanie respecte a solitaet mecanie, termice @, mal il, cletuzes Avast deplyce se poste produce, in primal ind, datos {ot Cont specale, ada sxteoareisalaior, cum sgt descicte “neler, cate doc ta sopatesianicletrcefourte maxi vntrle pate cn cvs no evict ae in al doles stad, cana defetelor poate conta im seiderea reset materiale sub vaoaien norm dato te srl mtr pei Dont iliac), fe eon unor factor exterl (Saban chime, ince, murdiie fo) sti, trebuie cite dept catze dest de feevonte ale deft cope pescaluln de exlotare, care pein consti gre, inodaere 5 ceqpsl elle fn ona, mance inant prea, pot doce Is Epis! foarte mar se sacle intr (int ennowcute defect ro produse de sincronizirile gresite sau de starea murdar& 2 izolafiei, cart fevo~ faeans conturnil) Frecvenfa dilritelor fur de dstecte este Jegath de tipul instalaich respective. Stadieren pe bat satsicks aestel probleme face psi imbU- ntsires prolectill $1 a expat. In fica ford gi fa iversele fore iran de apt, sear see Sets Sah ee Pe bazastatistlloe resale ck istalayile cele ma mult supute defector sing Tile eletrice serene (cera ce exte gi normal, datoritd. tinder Toe tnat), urmate, in ordine, de Tinie sablerane, stale de transformare gi gencratoary Constoctia istaatilor are @ Snftenfhotisteare asupra frecventh si tiporlor de defecte. Aste, in cejlele cu panctal neutrs Tega la pimint hw pot aves Joc dle punes la pimint, pe ind fn refelele cu punctal neutra jnolat acest snt foarte freevente, De ezemenc, la nile pe slp de lem erie Ja. paint simple sav duble slat mai rae deci erurteieutete, to timp ce It Ln pe siph metalic raportal este invers, Ca urmace a faptaui EE in efecle eo pone) neutoa logat Be plmint fesse panere Ta pamint onsite tun defect, raportal dintre mumsrl declangiror cave au le ia Fefelele eu punctel neotra feat gin cca ea punetel meutre leat lx pie inint ete de 47, ‘Repertizarenprocentuslé difrteloe genocide defocte (excusiv pe- rile puve de condetoace, ese, fa genaal ine rate, ate aproximativ rmai~ toarea: sirtereste monolazite, 63%: sourtereaie bifrste ce punere Ia plinint gi dubla pune Ja print, 20%; axurteireite bitrate f8r8 puncre Fr plat, 10%; scurtiruite wilacate, 3% Freevenfa defectlor depinde, de asemenes, in mare masa, de an0- timp, Astle, majoritaen defctelor sta Ioein fide de vara bintuite de des. Exrete atmosferice si inal dolla rnd fn pereadele de fama, ca echimbari brogte de tempecatur, cind se formeazd chica, Tn sistemele energetics, in fara defectlor propriate, pot surveni bates! dela regitl rormal de funcfionae, cate produc de asemenea per- ‘Uiblst 8 pagube, Acssten comsta, In erent, an abuts ale parametilr Je fanchionase (ensione, caret, fecven(2) de In valle lor nomial, "Regina anormal cel mai des inti, esta este suprasarcind, Aces Gafats Inuco ceepore a carentloi paste valore noricale gt poate 8 peo- leat fle Ge crefteren neagteptacs © sarcnl fe de schderen, din deste Jhotive, « patent sulor generateare. Suprasarcna este on regim inadmi- ‘Soil ds functionare de durstd in pelul iad pentra ck provose8 solicitiry fin sposal terme) ae lstalaior care contribute la ueura acetone, ducing Pini’ e-urma Ta apaijn uner delecte proprueie; in al dflee sind, tre- Fores prin instalafit unor eurenfi care depgess valoile normale produce 16 scideri_pronuntate ale te Peet ~SBetpatort enor eurtnfsg wal mac (pentru a 9 menfine puterea cons. Sorts areductndse stl o seidave fn coninuate a tecsiunt, Un asemenes enomon, cate ponte doce la iegrea dn sincromim gi Ms deelangrea tuturor eerie geneckonre, deci Ia itreryperen totale a fonctonir sisterslsh SnergetieS este conosaut rob mumala de aoalanpl de donsiune Sn ate regi anormal il conatitoiespanfia pendullsor fatee gropurile eneratoate su chiar Iere centrale, cid acestesfune{ioneaS uy freovenie fee, pondolsn eae de ssemenen pot duce La Sntrecupest totale je 22 ARCUL ELECTRIC Cole mai multe defecte ale inttalailor electrce, in special ale linior cteciee gerene, sit iaoite de aparfia nal arc electric. Acesta este un ‘anal foie le femperaturd nalts, prezentina 6 densitate de eurent sproape SIO ants cane f confer '0-earnbterstet foarte paricalard: cBderea de ‘Soslane tare: Ascroste In fuscia ‘de corental ce strate (ives desta 0 SSSUaG onignuita). Recstnfs arco, de nature par ohmid, ete foarte vax ‘Hibs tas denote ca oprel dire valorileeficace le tensilseurenh ‘Pipcale eave ao le in acul ds curentalternatiy, Ja trecerea cuenta prin noe int do importanth prinerdialt penta stingeres cult, Parame- BAD Geincipal care detarmindsingeren areal desci este Tangime = FonQi cee contsfbie sou ipedied otinderea Sn epafio a avculot sit ‘Facsenta caw lion vinta, postiitatea tau imposblitaten de migcare = Prgailr srl in Iungal eonductoereor 2 Unt electric serene), pris ‘rzotall sn verted acolo arcolu, valores nit curentlui fn ae. ‘Rerntenja arcu fy age Moor se elealeaz’ cv formula ta Rae .05; in care: 1 este Tunginca areola, 2m Tagg —valoren efcaee 8 curentul In are, tn KA omgimes unui are electric ete foarte variabla gi greu de aprecit fn cazl una seuricreuit monofarat, poate ft consderats ca Tungine mins ‘af longimea Injolot de iolatear, iar tn cazal nul scurtczeuit bfasat — eeanfs dine dood lanjurk do iocktoare, Reisen arclui crepe ou di 2 Don 8 ” tanta dinte faze, cae este funefie de tnsiunea nominal. a refele, Doobie, tant ieee tea minima ia rimele moments ale defect, cnd carentol FOE dootesoacimd; Sat Tangumen acu ete mini, Dupt seer, ‘{Slstenja arcu are o-tendin}2. de cretere rap. ase Trin sevntenja so electsich ascul mlrete impedanta. totald « rele scortenenitate gi flafich inisuravea dstanfel ditie lal undo $2 produs Saree local unde este nstalath protesia. Duph cam se va votes, arc SRE Route produce inteiees acionarll proteciei de impedanf, Sess, reels eclate prevdsute cu rele de reactants, scurtarea timpale se eicnare cence aot a nerespertareapincpat select vet pote Menguraote Sa determiarea Tesstenfel col Sngrovezt itrodueerea in cates seeela, De aces, Ia alogeea parametlloe protector, de ele Jo calle ccs neglijnsdreitenga salu (oe presupane un scarce ets fid renstaf), Paiitatea apart arclu se ian considers pin sate fceaplr covespuns3ter inspec) a coeficentalaidesenibiltate, 23, SCURTCIRCUITE TRIFAZATE §1 BIFAZATE 2.3, Seurtrcut trifarat Prin scurteecaital tifazat oe faelege contacto retalic au prin revi tenga Ge obi prin ave lcs) inte cl te faze ale une! intalag. BL Sa ee real uricui soar, dacarece fn carol In. care se prods pen is deaf At caren ct testo, ft plteead sera, cu toate Seren arc sehimbl th de cole din cegimel normal, anterior defect Teg. 2 seat reprenentatho rea coun scurteiruit tifa, Deose rece se presupane ef impodanele Z ale taror ‘cops Inte Foe Se RESPae almentre oval defectola int egale cS tensile pe TAE'G, St egleqsimetis, cure de surterentt 2 pe oe tel ene octoafe trdbee oh fe egal 9h simetrc ‘Galooreseficare a componentel peiodice a ascitora este yet Deoazece orien ecient orn ensiunea ta 480 Uy # satwepe nl Sor in wee 18 PRA Lowe BE smpndata. cro ead bre pak vlan Zon ea meee Ste ome acl lt ln pore speek LSS Peetu fneine onl eats cma een agra weil EN ‘andi a ictal borne sue cee tes ye fet agi de ser tects cee 120 Care ee Ge De I Suna (a kar), wea a i al Tipe pd ct Segre ip EE int ow real tn-care: XpR,sintceactanga gl teistenfa,ehivalente ae. sistemnl reg i actanta-#eestenga ins, plo loool defects uray po ni pe De ac ee ee oe eet oer prt ie SUSE ei ee ee ee eenne 2 tente ne ,o con cal weds ace ae etme Sain pert lag et pi de san le oo POP Sp nt ec crc cre Hopes ON, anne menu wen fants cele an ca pan stn cua sc oe ep caw mu sou domi ‘ ‘