Celsius

Celsius se referă la scara de temperatură Celsius (în centigrade). Grade Celsius (simbol: °C) se referă la o temperatură exprimată pe scara Celsius. Gradul Celsius este de asemenea unitatea folosită pentru indicarea unui interval de temperatură. Denumirea „Celsius” vine de la numele astronomului suedez Anders Celsius, care a propus primul această scară cu doi ani înainte de moartea sa.

Definire
Până în 1954 temperatura de 0°C de pe scara Celsius a fost definită ca punctul de topire al gheţii iar cea de 100 °C ca punctul de fierbere a apei la presiune normală, definiţie aproximativă, încă folosită în şcoli. Actual, unitatea „grad Celsius” şi scara Celsius este definită, conform convenţiilor internaţionale, prin două puncte: zero absolut şi punctul triplu al apei. Zero absolut — temperatura faţă de care nimic nu poate fi mai rece şi la care în substanţă nu mai există energie sub formă de căldură — este definită ca fiind exact 0 K şi −273,15 °C. Punctul triplu al apei este definit ca fiind la exact 273,16 K şi 0,01 °C. Această definiţie: 1. stabileşte mărimea ambelor grade, Celsius şi Kelvin, ca fiind exact 1 / 273,16 părţi din intervalul dintre punctul triplu al apei şi zero absolut; 2. stabileşte că un kelvin are exact aceeaşi mărime cu un grad de pe scara Celsius; şi 3. stabileşte că diferenţa punctelor de zero între cele două scări este exact 273,15 kelvini. În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva temperaturi de bază pe scara Celsius şi corespondentele lor pe alte scări.

Kelvin

Celsius

Fahrenheit

Zero absolut (exact, prin definiţie) Punctul de topire al gheţii Punctul triplu al apei

0K

−273,15 °C −459,67 °F

273,15 K 273,16 K

0 °C 0,01 °C

32 °F 32,018 °F

(exact, prin definiţie) Punctul de fierbere a apeiA 373,1339 K 99,9839 °C 211,9710 °F

1339 K). dându-i forma actuală. s-a renunţat la folosirea lui pentru temperaturi.Istoric În 1742 Anders Celsius a propus o scară „inversă” scării Celsius moderne. Efectul definirii scării Celsius pe baza punctului triplu al apei standard şi a punctului de zero absolut este că scara nu mai este definită de punctele de îngheţare şi fierbere ale apei. sau mai precis „grade centigrade”.16 / 273. În 1954 Rezoluţia 4 a celei de a 10-a CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures = Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi) a stabilit că pe plan internaţional presiunea normală are 101325 Pa. Aceasta elimină ambiguitatea termenului „centigrade”. În 1744. Temperaturi şi intervale Gradul Celsius este echivalentul kelvinului la exprimarea temperaturilor pe scara Celsius. deoarece datorită variaţiei presiunii atmosferice cu înălţimea o diferenţă de 1 milikelvin se obţine pentru o variaţie a înălţimii de doar 0. anul morţii lui Anders Celsius. Simbolul acestor grade a fost °C (în diferite forme de-a lungul timpului). În următorii 204 ani specialiştii în termodinamică au numit această scară „scara centigradă”.16 rezultă o temperatură de fierbere de numai 99. De asemenea. Datorită faptului că apa standard a fost definită ulterior şi că punctul ei triplu este uşor diferit de 0. din raportul matematic exact 373. Deoarece termenul „centigrade” era de asemenea denumirea în limba franceză a unităţii de măsurare a unghiurilor (pe scara de 100 pentru un unghi drept – sistemul francez) şi avea aceeaşi conotaţie şi în alte limbi. botanistul Carl Linné a inversat scara Celsius.9839 °C (373. Datorită influenţei mari a presiunii asupra temperaturii de fierbere a apei el a propus ca punctul de zero (punctul de fierbere al apei) să fie fixat la presiunea barometrică de la nivelul mării. Temperaturile pe scara centigradă au fost numite simplu „grade”. termenul actual fiind „grade Celsius”.1 milikelvini (miimi de grad Celsius) este nesemnificativă pentru aplicaţiile tehnice. unde 100 era temperatura de fierbere. . Diferenţa de 16.01 °C. el a determinat cu o precizie remarcabilă cum depinde temperatura de fierbere a apei de presiunea atmosferică. El a constatat că temperatura de îngheţare a apei nu depinde practic de presiune. rezervându-i acestuia rolul exclusiv pentru definirea unghiurilor în sistemul francez. adică la presiune normală. iar 0 cea de îngheţ a apei.28 m.

Utilizarea pe plan mondial Cu excepţia Statelor Unite ale Americii scara Celsius este folosită pe larg în toate ţările(. în special cele de înaltă tehnologie se foloseşte scara Celsius. .). vezi S. În multe din domeniile tehnice din SUA. Toată lumea ştiinţifică (inclusiv din SUA) foloseşte scara Celsius.I.