Sunteți pe pagina 1din 14

ANTICANCEROASE (ANTINEOPLAZICE)

GENERALITĂŢI

Astăzi există cancere care se pot vindeca prin utilizarea chimioterapiei


singură sau asociată cu iradierea sau intervenţia chirurgicală.Prin vindecare
se inţelege dispariţia semnelor de tumoră malignă pentru mai mulţi ani (5
ani de obicei sau până la 5 ani).Cancerele care pot fi vindicate prin
chimioterapia anticanceroasă sunt în număr de 10 astfel:

Tumori ale copilului:


copilului:
Leucoza limfoblastică acută
 Limfomul Burkitt
 Sarcomul Ewing
 Rabdomiosarcomul
 Tumora Wilms
Cancere la adult:
 Boala Hodg
Hodgkin sau limfogranulomatoza malignă
 Limfom nonhodkin
 Coriocarcinomul trofoblastic
trofoblastic
 Cancer cu cel. germinale ale testiculelor sau ovarelor

Se pot obţine rezultate şi în alte forme de cancer:

 Cancerul pulmonar ,forma


,forma histologică cu celule mici
 Leucoza mieloidă acută
 Cancerul mamar
 Tumori maligne ale ovarului (epitelioame)

Cancere rezistente:
 Melanomul malign
 Carcinomul colorectal
 Carcinomul renal
 Carcinomul pulmonar ,alte tipuri histologice decât cel cu
celule mici

CICLUL CELULAR NORMAL

F1 - faza G1 se desfășoară procese


procese metabolice premergătoare
sintezei ADN
F2 - faza S în această fază are loc sinteza ADN
F3 - faza G2 are loc pregătirea mitozei ; în această fază celulele au
un număr tetraploid de cromozomi
F4 - faza M în care se produce mitoza sau diviziunea celulară
F5 sau faza G0 ,este faza de repaus sau celula intră într-un nou
ciclu

Celulele canceroase proliferează foarte intens.Alte celule care proliferează


foarte intens,celule normale, sunt:
 Celulele măduvei
măduvei hematogenă
 Celulele gonadelor
gonadelor
 Celulele
elulele germinative ale părului
 Celulele
elulele tubului digestiv
Fracţia de creştere (FC) este proporţia sau % de celule care proliferează activ
.Acestea sunt celule care se divid şi care sunt potenţial sensibile la acţiunea
chimioterapicelor
chimioterapicelor anticanceroase.Timpul
anticanceroase.Timpul de dublare al tumorei este cuprins
între 1 și 6 luni.T
luni.Tumorile cu FC mare sunt mai sensibile la
chimioterapie.Limfomul Burkitt şi coriocarcinomul trofoblast cu FC de
aproape 100% și sunt astfel tratabile prin monochimioterapie.C
monochimioterapie.Cele mai mici
cancere care pot fi detectate au un număr de celule de 103 → 109.

REZISTENŢA LA ANTINEOPLAZICE

Sunt mai multe mecanisme implicate în apariția rezistenței la


anticanceroase:
1.mutaţii la nivelul celulelor canceroase.De exemplu,mecanismul rezistenţei
la metotrexat se explică prin: scăderea transportului medicamentului în
interiorul celulei,modificarea structurii medicamentului sub acţiunea enzimei
dihi
dihidrofolatr
drofolatreductaz
eductaza a (DHFR) și creşterea DHFR în celulele canceroase.
2.scăderea
2.scăderea captării / reţinerii medicamentului în celula canceroasă.De
exemplu alcaloizii din Vinca Rosea precum dactinomicina.Există o proteină
membranară denumită glicoproteina P care produce un eflux al
medicamentului atât din celulele canceroase cât şi din cele normale.
3.creşterea
3.creşterea concentraţiei intracelulare a superoxiddismutazei (SOD).

IMUNITATEA ANTITUMORALĂ

Este insuficientă pentru a împiedica dezvoltarea cancerelor.Administrarea


imunostimulatoarelor nu dă rezultate cu excepţia a câtorva situații precum
folosirea de BCG în cancerul vezical și a IL-2 care produce remisii în
melanom şi cancerul mamar.

EFECTE ADVERSE

Se datorează în mare parte lipsei de selectivitate a citotoxicelor ,principala


clasă de antineoplazice.Sunt în principal de natură toxică.Sunt efecte pe
măduva hematogenă:
leucopenie ,care conduce la infecț
infecții severe,
severe,trombop
trombopcitop
citopenie
enie ,care
favorizează hemoragiile și care pot fi letale.Toxicitatea hematogenă este de
obicei este reversibilă.Această toxicitate poate fi redusă prin administrarea
unor factori de creştere precum G-CSF sau eritropoetină.Alte efecte adverse
sunt cele pe tubul digestive.Ele constau în greaţă și vomă ,produse în
principal prin mecanism central (cisplatina produce frecvent vomă iar
odansetronul este antivomitiv antiserotoninic eficace în aceste
cazuri),anorexie,
cazuri),anorexie, modificari
modificari ale gustului, diaree,stomatită, disfagie,ulceraţii și
sângerări digestive.
Citostaticele manifestă toxicitate pentru foliculul pilos și produc alopecie
parţială sau totală.De obicei este reversibilă după întreruperea
tratamentului.De exemplu Ciclofosfamida, MTX, Vincristina, Doxorubicina și
Dactinomicina.
Altele produc flebită
flebită (iv) și necroză locală .Nu se vor administra im sau sc.De
exemplu antraciclinele, alcaloizii din Vinca Rosea și clormetina.Unele produc
ermatită ,mai ales la persoanele tratate anterior prin radioterapie.
Efecte asupra rinichiului se manifestă prin:
 nefrotoxicitate
efrotoxicitate ,prin depuneri ale acidului
acidului uric rezultat din
acizii nucleic,eliberat de celulele tumorale distruse;
distruse;
allopurinol, alcalinizarea urinii, hidratarea sunt mijloace de
prevenire a acestei toxicități;
 cistita hemoragică sterilă (ciclofosfamidă
(ciclofosfamidă şi ifosfamidă
).Acroleina, produsă prin metabolizarea acestora
acestora,, este iritantă
iritantă
asupra mucoasei vezicale ; se vor administra donatori de
grupări SH precum Mesna și se va asigura hidratarea
adecvată pentru prevenirea toxicității;
 leziuni tubulare renale,după Cisplatina, Streptozoci
Streptozocina,
na, MTX
Toxicitate hepatică se manifestă prin fibroză hepatică (MTX) sau fenomene
toxice (Asparaginaza, Azatioprina, Mercaptopurina).
Toxicitate cardiacă apare mai ales după antraciclinele
antraciclinele și ciclofosfamida
Toxicitate pulmonară apare mai ales după Bleomicina,care produce fibroză
interstiţială pulmonară cronică și MTX ,care produce pneumonie alergică cu
eozinofilie şi febră.
Toxicitate asupra SNC SNC se manifestă astfel.Vincristina
astfel.Vincristina produce o
neurotoxicitate limitantă de doză.Alte
doză.Alte efecte constau în parestezii, scăderea
ROT, slăbiciune, mialgii, convulsii (rar).Asupra SNV se poate observa hipoTA
ortostatică și constipaţie cronică.Se observă ataxie după 5-Fluorouacil
,dezorientare și somnolenţă după procarbazina și ifosfamida.
Alchilantele dau la femei tulburări ale menstuaţiei și menopauză prematură
iar la bărbaţi oligospermie și sterilitate.

CARCINOGENITATEA ŞI TERATOGENITATEA

Alchilantele, antraciclinele şi procarbazina sunt carcinogene şi mutagene iar


MTX şi retinoizii sunt teratogene.
CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR ANTICANCEROASE

I.ALCHILANTELE

AZOTYPERITELE (NITROGEN MUSTARDS)


CLORMETINA (MUSTARGEN®)
MELFALANUL (LEVOFALAN, ALKERAN ®)
CLORAMBUCILUL
CLORAMBUCILUL (LEUKERAN®)
OXAZOFORINELE
CICLOFOSFAMIDA (ENDOXAN®, CYTOXAN®)
IFOSFAMIDA (IFEX ®, HOLOXAN ®)

ETILENIMINELE
TIOTEPA (TIOTEPA LEDERLE ®)
ALTETRAMINA (HEXASTAT)

SULFONOXIALCANII (ALKYL SULFONATE)


BUSULFANUL (MILERAN ®, CITOSULFAN ®)

TRIAZENELE
DACARBAZINA (DTIC - Dome)
PROCARBAZINA (NATULAN ®)

NITROZOUREELE
CARMUSTINA
LOMUSTINA
SEMUSTINA
STREPTOZOCINA (STREPTOZOTOCIN ®, ZANOSAR ®)

ORGANOPLATINELE
CISPLATINA (ROMCID®, PLATINOL®)
CARBOPLATINA (PARAPLATINE)

II.INTERCALANTELE
DOXORUBICINA (ADRIAMICIN®)
DAUNORUBICINA (CERUBIDINE®)
EPIRUBICINA
DACTINOMICINA (ACTINOMICINA D, COSMEGEN®)

III.ANTIMETABOLIŢII
METOTREXATUL
6-MERCAPTOPURINA (6-MP)
TIOGUANINA
5-FLUOROURACILUL(5-FU)
5-FLUOROURACILUL(5-FU)
CITARABINA
IV.ALCALOIZII DIN VINCA ROSEA
VINBLASTINA
VINCRISTINA
VINDESINA
VINORELBINA

V.PODOFILOTOXINELE
ETOPOSIDUL
TEN
TENIPOSIDUL
VI.ALTE ANTICANCEROASE (CITOTOXICE)
BLEOMICINA
ASPARAGINAZA
HIDROXIUREA (HIDROXICARBAMIDA)

VII.HORMONII

ACTH şi glucocorticoizi
PREDNISONUL
ESTROGENII
ESTRAMUSTINA

ANTIESTROGENI
TAMOXIFENUL (NOVALDEX®)

ANDROGENII
TESTOSTERONUL
ESTOLACTONA
TESTOLACTONA

ANTIANDROGENII
CIPROTERONUL
ANANDRONUL
FLUTAMIDA (EULEXIN®)
BUSERELIN (SUPREFACT®)
LEUPROLIDE (LUPRON®)
OCTREOTIDE ACETAT (SANDOSTATIN®)

VIII.IMUNOMODULATOARE
IMUNODEPRIMANTE
IMUNOSTIMULATOARE
ALCHILANTELE

AZOTYPERITELE (NITROGEN TRANSTARDS)


CLORMETINA (MUSTARGEN®) .Se prezintă sub formă de fiole de 10 mg.
 Este indicat în limfoame hod
hodg
gkiniene şi
nonhodg
nonhodgkiniene.
 Doza este de 6 mg/m iv, de 2 ori pe lună.
2

 Se foloseşte în cura MOPP ( Mustargen, Oncovin,


Procarbazina, Prednison)
Prednison)
 Este considerat primul medicament anticanceros
modern.Este toxică și carcinogenă,se utilizează
rar.

MELFALANUL (LEVOFALAN, ALKERAN ®),comprimate de 2 mg


 Mecanismul de acţiune şi efectele adverse sunt
comune cu ale ciclofosfamidei.
 Este un derivat aminoacid al clormetinei.
 Se administrează oral 40-60 mg/m timp de o lună
2

zilnic sau la 5 zile.


 Are indicaţie
indicaţie majoră în tratamentul paleativ al
mie
mielomului multiplu şi a cancerelor de sân şi ovar
împreună cu prednisonul şi alcaloizii din Vinca
Rosea.
 Alte indicaț
indicații ,în doze mari de 120-180 mg/m2
,sunt:
 leucoze acute
 mieloame,
ieloame, adenocarcinoame ovariene
 sarcomul Ewing
 uneori substituie ciclofosfamida în cancerul de sân
pentru că nu produce alopecie.
 Dă toxicitate hematologică crescută dar
reversibilă.

CLORAMBUCILUL comprimate de 2 mg.Preparatul LEUKERAN® se prezintă sub


formă de comprimate de 5 mg.
 Doza este de 20-40 mg/m pe lună.Indicațiile
2

terapeutice sunt:
 leucoze limfoide cronice
 limfoame cu agresivitate scăzută
 macroglobulinemia Waldestrom
 mielom
 alte limfoame
OXAZOFORINELE
Sunt pro
promedicamente iar fectele şi toxicidatea lor se datorează formării unor
metaboliţi active.De exemplu acroleina este responsabilă de cistita
hemoragică ce apare la ciclofosfamidă.

CICLOFOSFAMIDA (ENDOXAN®, CYTOXAN®) capsule de 50 mg și drajeuri 50


mg
 Are spectru larg în ce priveşte activitatea
antitumorală fiind indicată în:
 limfom Hodg
Hodgkin şi nonhodg
onhodgkinian
 leucoze acute limfoblastice
 mieloame
 leucoze limfoide cronice
 cancere bronşice cu celule mici
 adenocarcinoame mamare şi ovariene
Se administrează pe cale orală, im și iv.
În limfoame se folosește cura CVP (Ciclofosfamidă + Vincristină + Prednison)
Efectele adverse constau în: infertilitate, amenoree,greaţă și
vărsături
vărsături,afectează imunitatea umorală şi celulară (cel. B şi cel. T),produce
supresia măduvei hematogene și cistita hemoragică.
În cancerul de sân se folosește cura CMF (Ciclofosfamidă + MTX +
Fluorouracil).

IFOSFAMIDA (IFEX ®, HOLOXAN ®) fiole de 500 mg și 1 g pentru administrare


iv.
 Metabolizarea, T ½ și excreţia sunt similare cu
ale ciclofosfamidei.
 Este mai puţin mielosupresivă dar mai toxică
asupra vezicii urinare.
 Este indicată în:
 tumori ale copilăriei
 sarcoame
 carcinoame embrionare
 cancer testicular cu celule germinative
 carcinoame plămâni, sân, ovar

ETILENIMINELE
TIOTEPA (TIOTEPA LEDERLE ®) fiole de 15 mg iv
 Este indicată în umori maligne ale sânului ,ale
ovarelor și în limfoame
 Produce greaţă şi mielosupresie
 Se foloseș
folosește puţin astăzi
ALTETRAMINA (HEXASTAT)
 Se foloseşte în asociaţii chimioterapice în:
 adenocarcinoame ovariene și cancere bronşice cu
celule mici.
 Produce greaţă și vărsături
vărsături (se administrează
antiemetice),mielotoxicitate scăzută,alopecie
minimă sau absent și neurotoxicitate manifestată
prin depresie, halucinaţii și polinevrite.

SULFONOXIALCANII (ALKYL SULFONATE)


BUSULFANUL (MILERAN ®, CITOSULFAN ®) comprimate de 2 mg
 Se administrează oral în doză de 2-6 mg/zi.
 Indicaţii: leucoze mieloide cronice, tratamentul
paleativ al leucemiei granulocitare cronice
 Efecte adverse: toxicitate hematologică, producţie
excesivă de acid uric prin liza celulelor
tumorale.Se administrează AllAllopurinol pentru
favorizarea eliminării acidului uric în exces.

TRIAZENELE
DACARBAZINA (DTIC - Dome)
 Se administrează în perfuzie
perfuzie iv, în asociaţie cu
alte antineoplazice.
 Mecanismul de acţiune: metilarea AND sau ARN și
inhibiţia sintezei de acizi nucleici şi protein.
 Indicaţii: sarcoame conjunctivale în asociere cu
doxorubicina și în metastazele din melanom
 La fel ca şi alţi agenţi alchilanţi acţionează asupra
celulelor în toate fazele ciclului cellular.
 Se folosește în asociere: Dacarbazina +
Doxorubicina + Vincriastina + Bleomicina.
 Efecte adverse: toxicitate hematogenă
(leucopenie), greaţă și vărsături.

PROCARBAZINA (NATULAN ®), capsule de 50 mg


 Doza este de 100 mg/m /zi timp de 10-14 zile.
2

 Este indicată ca momoterapie în cancerul


bronhopulmonar cu celule mici.Intră
mici.Intră în cura MOPP
Efecte adverse: toxicitate hematologică cu leucopenia și
trombocitopenie,toxicitate nervos-
nervos-centrală
centrală cu somnolenţă, depresie .Aceste
fenomene sunt potenţate de alcool,IMAO și hipnotice.S-au semnalat leucoze
după polichimioterapie cu procarbazină.Nu produce alopecie la dodoza uzuală.

NITROZOUREELE
CARMUSTINA
Este indicată în tratamentul unor tumori cerebrale.
LOMUSTINA
Este indicată în tratamentul recăderilor din BH
BH
Ambele sunt indicate în limfoame nonhodg
nonhodgkiniene (10-30% remisiuni),
carcinom bronhopulmonar cu celule mici, melanom,
melanom, cancer renal și
colorectal.

SEMUSTINA
Este indicată în mielomul malign diseminat.
STREPTOZOCINA (STREPTOZOTOCIN ®, ZANOSAR ®)
 Este indicată în tumori carcinoide și insuli
insulinoame
pancreatice maligne.
 La animale produce DZ insulinodependent.
 Se administreză iv sau intraarterial.
 Este utilă și în tratamentul unor tumori cerebrale.
Efecte adverse: toxicitate hematologică (trombocitopenie) la carmustină şi
lomustină,semustina dă leucopenie, trombocitopenie, citoliză hepatică și
colestază.
Toate au toxicitate digestivă cu greaţă și vărsături
vărsături.Streptozocina are
toxicitate renală acută.Toate produc leucoze secundare.

ORGANOPLATINELE
Ca mecanism de acţiune sunt analoage ,mai ales cisplatina,agenţilor
alchilanţi.
Interferează cu funcţia AND formând punţi intra- şi inter-catenare.
CISPLATINA (ROMCID®, PLATINOL®), flacoane de 5 mg/100 ml.Se
administreză în perfuzie
perfuzie iv.
CARBOPLATINA (PARAPLATINE), fiole de 50, 150 și 450 mg
Indicaţii terapeutice: cc testiculare ,cc ovariene,cc ORL și cc
bronhopulmonare.
Cisplastina + Bleomicina + Vinblastina scad progresiunea cc metastatic
testicular și a cc ovarian cu celule germinative.
Efecte adverse: mielosupresie, mai accentuată la carboplastină,vomă, mai
accentuată la cisplatină ,alopecie,nefrotoxicitate şi ototoxicitate (cisplatină)
și neurotoxicitate şi neuropatie periferică (cisplatina).

INTERCALANTELE

DOXORUBICINA (ADRI
(ADRIAMY
AMYCIN®)
Este o antraciclină.Mecanismul de acţiune este complex: legătură
intercalantă,generare de radicali liberi,legare de topoizomeraza II și acţiune
membranară.
Indicaţii: leucemii acute (tratamentul de întreţinere al remisiuniilor),BH
remisiuniilor),BH ,în
care,produce remisiune completă după cura ABVD (Doxorubicină +
Bleomicină + Vinblastină +Dacarbazină).Alte indicații sunt: limfom
nehodkinian,
nehodkinian,neoplasme esofagiene, gastrice şi pancreatice inoperabile,cc
inoperabile,cc
testicular, ovarian şi bronhopulmonar cu celule mici şi tumori pediatrice.
Efecte adverse: mielosupresie,vomă,alopecie,causticitate şi fenomene
cardiace

DAUNORUBICINA (CERUBIDINE®)
Se foloseşte în leucozele acute.Se asociază cu citarabina sau
tioguanina.Efectele adverse sunt similare cu ale doxorubicinei.Nu este
eficientă pe tumori solide.

EPIRUBICINA
Se administreză iv în asociaţie.Efectele adverse sunt similare cu ale
doxorubicinei.Sunt mai puţin frecvente şi mai puţin severe.

Indicaţii: cc de sân,cc digestive,cc bronhopulmonar,limfoame hoggkiniene şi


nehodgkiniene,adenocarcinom ovarian.

DACTINOMICINA (ACTINOMICINA D, COSMEGEN®)


Acţionează la nivelul AND-ului şi determină apariţia de radicali liberi şi rupturi
cromozomiale.Doza este 1 mg/m2 iv timp de 1-2 zile, zile, la interval de 4
săptămâni.
Este indicată numai în asociaţie.
Indicaţii: tumori maligne ale copilului şi cc embrionare precum
nefroblastomul şi sarcomul Ewing.
Efecte adverse: mielosupresie,greaţă şi vărsături
vărsături,leziuni ale mucoaselor care
proliferează intens,stomatite, disfagie şi diaree.

ANTIMETABOLIŢII
Inhibă sinteza acizilor nucleici.

METOTREXATUL (MTX)
Este un anticanceros cu acţiune antifolică.Inhibă DH
DH-folatreductaza
Indicaţii terapeutice:carcinomul trofoblastic (monoterapie),leucoze
limfoblastice acute (asocieri) şi cancere mamare.
Administrarea intratecală se practică în localizări meningiene ale
leucozelor,limfoamelor nehodkiniene şi a cc bronhopulmonar cu celule mici.
Efecte adverse: leziuni ale mucoaselor,necroză tubulară renală (precipită
(precipită la
pH acid),pneumonie interstiţială,arahnoidită,greaţă şi mai puţin vomă.
Preyintă interacţiuni
interacţiuni medicamentoase multiple.
Se produce modificarea transportului cellular astfel: acesta este scăzut de
către Asparaginază, Bleomicină, Fluorouracil, Hidroxiuree, Mercaptopurină,
Penicilină, Neomicină, Kanamicină şi Corticoizi.Este crescut de către
Citarabicină, Daunorubicină, Alcaloizi din Vinca şi insulină.
Scade excreţia
excreţia renală a MTX de către Cisplatina, Probenocidul,
Fenilbutazona.
6-MERCAPTOPURINA şi TIOGUANINA (antipurinice)
Sunt analogi structurali ai hipoxantinei şi guanine.Se încorporează
“fraudulos” în AND şi ARN.Indicaţii terapeutice: LMC ,6-MP,LLA (tratament de
întreţinere),6-MP şi LMA, tioguanina.
5-FLUOROURACILUL (antipirimidinic)
Inhibă timidilat-sintetaza şi prin aceasta influenţează calea endogenă a
pirimidinelor.Se poate încorpora “fraudulos” în structura AND.Indicaţii
terapeutice: adenocarcinoame mamare şi ovariene în tratament curativ şi
paleativ.Local,în neoplasme cutanate.
CITARABINA (antipirimidinic)
Acţionează blocând faza S a ciclului cellular.Indicaţii terapeutice: leucoze
acute ale vârstnicului,leucoze acute şi limfoame nehodkiniene.Efecte
adverse: toxicitate digestivă crescută şi toxicitate neurologică manifestată
prin cefalee, confuzie şi somnolenţă,erupţii cutanate.
ALCALOIZII DIN VINCA ROSEA
Se leagă de tubulină şi este inhibată polimerizarea iar celulele sunt oprite în
metafază.Se administrează iv deoarece se absorb foarte puţin din tubul
digestive.Sunt foarte caustic şi de aceea se vor administra str
strict iv.
Din această clasă fac
fac parte:
 VINBLASTINA
 VINCRISTINA
 VINDESINA
 VINORELBINA
 VINBLASTINA
Boala Hodgkin cura ABVD (DOXORUBICINĂ
(ADRIAMICINĂ),BLEOMICINĂ,VINBLASTINĂ,DACARBAZINĂ)
Limfoame nehodkiniene
Carcinom embrionar cura CVB (CISPLATINĂ,VINBLASTINĂ,BLEOMICINĂ)
Efecte adverse: mielosupresie,alopecie,causticitate greaţă şi vărsături.
VINCRISTINA
Este indicată în:
LLC şi boala Hodgkin în cura MOPP
Limfoame nehodgkiniene cura CHOP
(CICLOFOSFAMIDĂ,DOXORUBICINĂ,VINCRISTINĂ (ONCOVIN),PREDNISON)
Nefroblastom
Neoplasm mamar (ajuvant)
Efecte adverse:alopecie,causticitate crescută,neuropatii periferice
,mielosupresie,greţuri şi vărsături
VINDESINA.
Se foloseşte în locul Vincristinei.
VINORELBINA
Este indicată în cc pulmonar (cu excepţia celui cu celule mici),boala Hodgkin
şi cc mamar metastatic.
PODOFILOTOXINELE
ETOPOSIDUL
TEN
TENIPOSIDUL
Inhibă topoizomeraza II ,determinărupturi
,determinărupturi ale AND-ului şi generează radicali
liberi
Indicaţii terapeutice: cc embrionare ale testicolului (etoposidul),sarcoame
conjunctivale,limfoame hodgkiniene şi non+hodgkiniene,tumori
pediatrice,neoplasm bronşic cu celule mici,adenocarcinom mamar.
Doyele sunt cuprinse între 200-600 mg/m2 pe o cură,care dureză 3-5 zile.
Efecte adverse:hipotensiune până la colaps în cazul administrării prearapide
iv,necroze tisulare prin extravazare greaţă şi vărsătură
(moderate)
moderate),leucopenia,alopecie în 50% din cazuri,citoliză hepatică şi
tromboze venoase
venoase (etoposid).

ALTE ANTICANCEROASE (CITOTOXICE)


BLEOMICINA
Determină apariţia de radicali liberi şi rupturi mono- sau bicatenare ale
AND.Se metabolizează redus şi se elimină renal în mare parte nemodificată
Indicaţii terapeutice: boala Hodgkin în cura ABVD (DOXORUBICINA sau
ADRIAMICINA, VINBLASTINA, DACARBAZINA),tumori nehodg nehodgkiniene şi cc
embrionare (testicular) în combinaţie cu cisplatina sau vinblastina.
Eefecte adverse: nu prezintă toxicitate hematologică,efecte digestive
moderate,alopecie inconstant,poate să apară fibroză pulmonară şi
melanodermie.Se poate administra şi im deoarece nu dă necroză.

ASPARAGINAZA
Este o enzimă care acţionează prin hidroliza asparaginei.Rezultă acid
aspartic + ammoniac.
Indicaţii terapeutice: leucozele limfoblastice acute,limfoamele nedodgkiniene
forme maligne.Efecte adverse:leziuni ale ficatului care conduc la
hipoalbuminemie
hipoalbuminemie,, hipofibrinogenemie şi hipoprotrombinemie,greţuri şi
vărsături,DZ insulinodependent,reacţii alergice şi şoc anafilactic.
Nu dă toxicitate asupra hematopoiezei şi nu dă alopecie

HIDROXIUREE
HIDROXIUREEA (HIDROXICARBAMIDA)
Inhibă sinteza dezoxiribonucleotidelor.Acţionează pe ribonucleotid difosfat-
difosfat-
reductază.

HORMONII ca şi anticanceroase
Sunt indicaţi în terapia anticanceroasă din două considerente: 1.există
cancere hormonodependente (prostatic, uterin, mamar) şi 2.unii hormoni pot
avea efecte antineoplazice.
ACTH şi glucocorticoizi
Glucocorticoizii sunt imunodeprimante
imunodeprimante şi sunt în general contraindicaţi în
în
cancere.
Totuşi au efecte favorabile ,efect curativ promt, în leucemiile acute
limfoblastice la copil.
PREDNISONUL 40-100 mg/m2/zi o săptămână + VINCRISTINĂ sunt indicate în
leucoza limfocitară cronică în fazele acute şi în mielomul
multiplu.Prednisonul intră în cura MOPP.
ESTROGENII
Sunt indicaţi în neoplasmul mamar, ca medicaţie adjuvantă a tratamentului
chirurgical şi a iradierii,în cc mamar la bărbaţi (în asociere cu orhiectomie
bilaterală) şi în cc de prostată.

ESTRAMUSTINA = ESTRADIOL + AZOTYPERITĂ


Se administrează în neoplasmul de prostată.

ANTIESTROGENI
TAMOXIFENUL (NOVALDEX®)
Este un antiestrogen sintetic ce acţionează competitiv cu estrogenii
endogeni pentru receptorul citoplasmatic al acestora.După absorţie se
concentrează în organele ţintă pentru estrogeni: ovare, uter, epiteliu vaginal
şi sân.Complexul medicament - receptor are activitate mică (sau nulă)
estrogen – agonistă.Prezenţa receptorilor pentru estrogeni în biopsiile din
cancerul de sân este un bun predictor al răspunsului la terapia cu Tamoxifen;
60% din femeile cu tumori ER pozitive prezintă remisie comparativ cu mai
puţin de 10% în cazul tumorilor ER negative.
Indicaţii terapeutice:neoplasm mamar metastazat sau neoperabil.Este mai
eficace în cc apărute după climax şi are o eficienţă crescută după
ovariectomie bilateral.

ANDROGENII
Sunt indicaţi în cc de sân metastazate sau inoperabile.Dintre aceştia fac
parte:
TESTOSTERONUL,ESTOLACTONA şi TESTOLACTONA.
ANTIANDROGENII
Sunt indicaţi în tratamentul neoplasmului de prostată.Dintre acestea fac
parte: CIPROTERONUL,ANANDRONUL şi FLUTAMIDA.
Efecte adverse: valuri de căldură,scăderea libidoului şi impotenţă
FLUTAMIDA (EULEXIN®)
Este un antiandrogen nonsteroidal ce acţionează competitiv cu testosteronul
asupra receptorilor androgeni.
Este eficace ca terapie hormonală iv în cc de prostată.Acţionează
complementar castrării farmacologice cu LEUPROLIDE,agonist al hormonului
eliberator al gonadotropinei (Gn
(GnRH).
RH).
Efecte adverse: bufeuri de căldură,pierderea libidoului şi impotenţă.
BUSERELIN (SUPREFACT®) şi LEUPROLIDE (LUPRON®) sunt analogi peptidici ai
hormonului hipotalamic LH-RH (luteinizing hormone-releasing
hormone).Expunerea cronică a hipofizei la aceşti agenţi conduce la scăderea
marcată a producţiei de testosteron şi estrogen de către gonade.Utilizarea
clinică majoră este tratamentul paleativ al cancerului de prostată.Leuprolide
acţionează în primele zile ca agonist potent al LH-RH (este necesar asocierea
cu Flutamidă şi prin urmare creşte secreţia de testosteron).
OCTREOTIDE ACETAT (SANDOSTATIN®)
Este un analog peptidic sintetic al hormonului somatostatin,antagonist al
hormonului de creştere.
Acţiunile sale constau în inhibiţia secreţiei de hormon de către hipofiză şi
inhibiţia celulelor insulelor pancreatice ce secretă insulina şi glucagonul.
Este folosit ca inhibitor al secreţiei diverș
diverșilor autacoizi
autacoizi (serotonină) și
hormoni peptidici secretaţi de tumori metastatice carcinoide şi de către
insulele carcinomatoase pancreatice ( gastrina, glucagonul, insulina, VIP =
vasoactive intestinal peptide).
Diareea şi înroşirea asociate sindromului carcinoid sunt ameliorate în 70-80
% la pacienţii trataţi cu Octreotide.
Efectele adverse sunt uşoare şi constau în greaţa şi durere la locul
injecţiei,hipoglicemie uşoară sau hiperglicemie (ca rezultat al alterării
secreţiei de insulină, glucagon, STH).