Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

Practică observativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROPUNĂTOR:
DATA:
CLASA:
ARIA CURRICULARĂ:
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
TEMA LECŢIEI:
TIPUL LECŢIEI:
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode:

Mijloace:

Forme de organizare:

EVALUARE:

BIBLIOGRAFIE:
Ob. op.
Secvenţele Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii

Timp
lecţiei Metod Mijloace Forme de
e organizare
C G I